The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by psiffah, 2018-02-20 03:56:39

ASK-2 PERWAKILAN DATA

PENGAJARAN 6
2.0 PERWAKILAN DATA
2.1 Sistem Nombor Perduaan
2.1.1 Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan
Kandungan
Muka Surat
Rancangan Pengajaran 72 Lampiran 6-1 77
Lembaran Kerja 6-1
Lembaran Kerja 6-2
Lampiran 6-2
Lembaran Kerja 6-3
Lembaran Kerja 6-4
Skema Jawapan 93
82 83 85 90 92


6
PENGAJARAN 6
BIDANG PEMBELAJARAN
2.0 Perwakilan Data
Standard Kandungan
2.1 Sistem Nombor Perduaan
Standard Pembelajaran
2.1.1 Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan.
Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bahan untuk kelas
• Lampiran 6-1
• Lampiran 6-2
Bahan untuk setiap murid
• Lembaran Kerja 6-1
• Lembaran Kerja 6-2
• Lembaran Kerja 6-3
• Lembaran Kerja 6-4
Sumber Tambahan
Masa: 120 minit
Penerapan Pemikiran Komputasional:
• Leraian (Decomposition)
• Pengecaman Corak
(Pattern Recognition)
• Sampel aktiviti nombor perduaan: http://csunplugged.org/wp-content/ uploads/2014/12/unplugged-01-binary_numbers.pdf
• Nota nombor perduaan: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou rce=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie-YSgpYjMAhUKm 5QKHSW4BTgQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fmuhammadahmadkamal. les.wordpress.com%2F2012%2F01%2Funit9.doc&usg=AFQjCNFro5MbmKeXR-PA- cKNDOaQxnAS8w&sig2=rvyaCwJ_idDnW1_cGBKuuA
• Nota nombor perduaan: http://cyberelectric.blogspot.my/2010/06/numbering- systems.html
71
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


RANCANGAN PENGAJARAN
Cadangan Aktiviti Set Induksi
1. Guru memilih lima murid. (atau secara sukarelawan)
2. Setiap lima murid yang dipilih diberi sekeping kad seperti berikut:
• Murid 1:
• Murid 2:
• Murid 3:
• Murid 4:
• Murid 5:
*Semua kad ini dilampirkan dalam Lampiran 6-1 (muka surat 77-81)
BBM/ Catatan
• Lampiran 6-1 (ms 77-81)
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
6
Masa 20 Minit
72
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


Masa
Cadangan Aktiviti
3. Guru menyusun lima murid tersebut supaya mereka berdiri seperti berikut:
24 23 22 21 20
16 8 4 2 1
4. Guru bertanya soalan berikut:
• Terdapatkahcorakantarasemuakadyangditunjukkan?
(Ya)
• Apakahkadseterusnyaselepaskadyangmempunyai16 titik? (Kad mempunyai 32 titik)
5. Secara satu kelas, murid mengira dari satu hingga 20 menggunakan kad yang dipegang oleh 5 murid di depan kelas. Murid-murid harus membantu 5 murid di depan untuk mempamerkan nombor satu hingga nombor 20 dengan menggunakan kad mereka. Contohnya:
Satu:
Dua:
6. Murid memerhati cara setiap nombor dikira dari satu hingga 20. Murid menerangkan corak yang dapat diperhatikan.
* Video ini menerangkan cara untuk menjalankan set induksi:
https://www.youtube.com/watch?v=Pz7dLWvi2w0
BBM/ Catatan
6
73
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
Masa 30 Minit
Cadangan Aktiviti BBM/Catatan
Aktiviti 1: Pengenalan Nombor Perduaan BBM
1. Murid lain membantu 5 murid di depan untuk menunjukkan nombor 6 menggunakan kad yang dipegang sahaja. Sekiranya nombor di atas kad digunakan, murid perlu menunjukkan bahagian bertitik yang mewakili nilai 1. Sekiranya nombor pada kad tersebut tidak digunakan, terbalikkan kad yang dipegang untuk menunjukkan kosong. Contohnya:
• Lampiran 6-1
• Lembaran Kerja
6-1 (m/s 82)
• Lembaran Kerja
6-2 (m/s 83)
6: Kemahiran Komputasional:
2. Guru menerangkan bahawa bahagian kad yang menunjukkan titik mewakili 1. Manakala bahagian kad yang kosong mewakili 0 (disebut sebagai sifar). Guru menunjukkan cara menulis nombor perduaan seperti contoh di bawah:
24 23 22 21 20
= 001102 00110
3. Guru menerangkan bahawa nombor perduaan hanya mengandungi dua nombor seperti namanya “perduaan”. Dua nombor yang digunakan dalam nombor perduaan ialah 0 dan 1 sahaja.
4. Guru menegaskan bahawa nombor perduaan adalah nombor asas 2.
5. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.
6. Setiap kumpulan diberi Lembaran Kerja 6-1 (muka surat 82)
dan Lembaran Kerja 6-2 (muka surat 83). Setiap kumpulan dikehendaki:
a. MemotongikutkadnombormengikutarahanLembaranKerja6-1. b. Murid menggunakan Lembaran Kerja 6-1 untuk
menyelesaikan tugasan Lembaran Kerja 6-2. c. Muridmenjawabsoalantambahan.
7. Guru membincangkan jawapan Lembaran Kerja 6-2 bersama murid.
8. Guru memilih seorang wakil daripada setiap kumpulan untuk menjawab soalan tambahan.
• Leraian
• Pengecaman
Corak
74
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


Masa 30 Minit
Cadangan Aktiviti
Aktiviti 2: Pengenalan Nombor Perpuluhan
1. Guru menerangkan nombor perpuluhan merupakan nombor yang biasa digunakan.
2. Guru menerangkan perpuluhan bermaksud terdapat 10 nombor iaitu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
3. Guru mengingatkan murid bahawa konsep nombor perpuluhan kali ini adalah berbeza dengan konsep nombor perpuluhan yang telah dipelajari seperti 0.38, 10.45, 198.405 dan sebagainya.
4. Guru menegaskan bahawa nombor perpuluhan dalam pembelajaran kali ini bermaksud nombor asas 10.
5. Guru menunjukkan kad berikut: (Lampiran 6-2 muka surat 85-89)
104 103 102 101 100
6. Guru menerangkan bahawa cara susunan kad untuk nombor perpuluhan adalah sama dengan nombor perduaan.
7. Murid memberitahu guru nombor untuk kad ketiga dan seterusnya. (100, 1,000, 10,000)
8. Guru menyuruh seorang murid tunjukkan cara untuk menunjukkan nombor 1,536 menggunakkan kad yang diberi.
104 103 102 101 100
01536
9. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.
10. Dalam kumpulan masing-masing, murid dikehendaki untuk
melukis kad perpuluhan masing-masing untuk menunjukkan nombor berikut: 4, 13, 178, 1098, 10802. (Lembaran Kerja 6-3 muka surat 90-91)
Contoh:
Nombor Perpuluhan: 4
BBM/ Catatan BBM
• Lampiran 6-2 (m/s 85-89)
• Lembaran Kerja 6-3 (m/s 90-91)
Kemahiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman
Corak
6
10
1
10,000
1,000
100
10
1
75
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
Masa
Cadangan Aktiviti
BBM/ Catatan
Contoh:
Nombor Perpuluhan: 4
1
11. Murid diberi 15 minit untuk melaksanakan aktiviti.
12. Murid bentangkan hasil kerja.
13. Guru membincangkan jawapan yang dibentangkan oleh murid
dan membetulkan sebarang kesilapan.
4
Aktiviti 3: Membezakan nombor perduaan dan nombor perpuluhan
1. Guru menunjukkan semula kad nombor perduaan dan kad nombor perpuluhan seperti dalam Lampiran 6-1.
2. Dalam kumpulan masing-masing, murid dikehendaki menyenaraikan perbezaan antara nombor perduaan dan nombor perpuluhan dalam Lembaran Kerja 6-4 (muka surat 92).
3. Murid dipilih secara rawak untuk memberikan perbezaan.
4. Guru memberi ulasan terhadap jawapan murid dan
membetulkan kesalahan jika ada.
5. Murid kembali ke Lembaran Kerja 6-4 dan bulatkan nombor
perduaan serta gariskan nombor perpuluhan yang terdapat
dalam soalan 2.
6. Murid dipilih secara rawak untuk memberikan jawapan.
7. Guru memberi ulasan terhadap jawapan murid dan
membetulkan kesalahan jika ada.
10,000
1,000
100
10
1
30 Minit
BBM
• Lampiran 6-1 (m/s 77-81)
• Lembaran Kerja 6-4 (m/s 92)
• Lampiran 6-2 (m/s 85-89)
Kemahiran Komputasional:
• Leraian
• Pengecaman
Corak
10 Minit
Penutup:
1. Guru mendapatkan semula perhatian murid dan menanyakan soalan berikut:
a. Namakan dua nombor perduaan.
b. Namakan dua nombor perpuluhan.
c. Terdapat berapa jenis nombor dalam sistem nombor perduaan. d. Terdapat berapa jenis nombor dalam sistem nombor perpuluhan?
76
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


LAMPIRAN 6-1
Kad Nombor Perduaan
Potong setiap kad di bawah mengikut garisan yang disediakan. Guru boleh laminat setiap keping kad supaya boleh digunakan semula.
6
1
77
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
2
78
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
4
79
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
8
80
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
16
81
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


LEMBARAN KERJA 6-1
Kad Nombor Perduaan
Potong setiap kad di bawah mengikut garisan yang diberi.
6
16
8
4
2
1
16
8
4
2
1
16
8
4
2
1
16
8
4
2
1
16
8
4
2
1
82
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


LEMBARAN KERJA 6-2
Kad Nombor Perduaan
Gunakan kad yang telah dipotong daripada Lembaran Kerja 6-1 untuk mewakili setiap nombor di bawah.
1. NomborPerpuluhan:5(Contoh)
Nombor Perduaan: 001012
2. NomborPerpuluhan:9
Nombor Perduaan:
3. NomborPerpuluhan:12
Nombor Perduaan:
6
4
1
83
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


4. NomborPerpuluhan:16
Nombor Perduaan:
5. NomborPerpuluhan:19
Nombor Perduaan:
Soalan Tambahan
1. Terdapat berapa cara untuk menyusun satu nombor yang diberi? _________________________________________________________________________________________
2. Apakah nombor yang paling besar kamu boleh susun? _________________________________________________________________________________________
3. Apakah nombor yang paling kecil kamu boleh susun? _________________________________________________________________________________________
4. Adakah nombor yang kamu tidak boleh susun antara nombor yang terbesar dan terkecil? ________________________________________________________________________________ _________
6
84
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


LAMPIRAN 6-2
Kad Nombor Perpuluhan
Potong setiap kad di bawah mengikut garisan yang disediakan. Guru boleh laminat setiap keping kad supaya boleh digunakan semula.
6
1
85
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
10
86
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
100
87
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
1,000
88
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


6
10,000
89
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


LEMBARAN KERJA 6-3
Nombor Perpuluhan
Lukiskan kad nombor perpuluhan sendiri untuk mewakili nombor perpuluhan di bawah.
1. NomborPerpuluhan:4(Contoh)
6
2. NomborPerpuluhan:13
3. NomborPerpuluhan:178
1
4
90
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


4. NomborPerpuluhan:1,098
5. NomborPerpuluhan:10,802
Soalan Tambahan
1. Terdapat berapa cara untuk menyusun satu nombor yang diberi? _________________________________________________________________________________________
2. Apakah nombor yang paling besar kamu boleh susun? _________________________________________________________________________________________
3. Apakah nombor yang paling kecil kamu boleh susun? _________________________________________________________________________________________
4. Adakah nombor yang kamu tidak boleh susun antara nombor yang terbesar dan terkecil? ________________________________________________________________________________________
6
91
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


LEMBARAN KERJA 6-4
Perbezaan Nombor Perduaan & Perpuluhan
Senaraikan semua perbezaan antara nombor perduaan dan nombor perpuluhan dalam jadual di bawah. Kemudian, bulatkan nombor perduaan yang terdapat dalam senarai soalan 2.
1. Perbezaanantaranomborperduaandannomborperpuluhan:
Nombor Perduaan Nombor Perpuluhan
6
2. Bulatkan nombor perduaan yang terdapat dalam senarai di bawah.
1200 11002 78292 01011 10001 100012 20120
92
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


SKEMA JAWAPAN
LEMBARAN KERJA 6-2
Kad Nombor Perduaan
1. NomborPerpuluhan:5(Contoh)
Nombor Perduaan: 001012
2. NomborPerpuluhan:9
Nombor Perduaan: 001012
3. NomborPerpuluhan:12
Nombor Perduaan: 011002
6
4
1
8
1
8
4
1
93
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


4. NomborPerpuluhan:16
Nombor Perduaan: 100002 5. NomborPerpuluhan:19
Nombor Perduaan: 100112 Soalan Tambahan
1. Terdapat berapa cara untuk menyusun satu nombor yang diberi? Satu
16
_________________________________________________________________________________________
2. Apakah nombor yang paling besar kamu boleh susun? 31
_________________________________________________________________________________________
3. Apakah nombor yang paling kecil kamu boleh susun? 1
_________________________________________________________________________________________
4. Adakah nombor yang kamu tidak boleh susun antara nombor yang terbesar dan terkecil?
Tiada
________________________________________________________________________________ _________
2
1
6
16
94
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 6-3 Nombor Perpuluhan
6
1. NomborPerpuluhan:4(Contoh)
2. NomborPerpuluhan:13
1
4
10 1
13
100 10 1
178
3. NomborPerpuluhan:178
95
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


4. NomborPerpuluhan:1,098
1,000
1098
6
100 10 1
2. NomborPerpuluhan:10,802
1,000
10802
Soalan Tambahan
10,000
1. Terdapat berapa cara untuk menyusun satu nombor yang diberi? Satu
2. Apakah nombor yang paling besar kamu boleh susun? 99999
100 10 1
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Apakah nombor yang paling kecil kamu boleh susun? 1
_________________________________________________________________________________________
4. Adakah nombor yang kamu tidak boleh susun antara nombor yang terbesar dan terkecil?
Tiada
________________________________________________________________________________ _________
96
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


KUNCI JAWAPAN LEMBARAN KERJA 6-4 Perbezaan Nombor Perduaan & Nombor Perpuluhan
1. Perbezaanantaranomborperduaandannomborperpuluhan:
6
Nombor Perduaan
Nombor Perpuluhan
1. Nombor perduaan dibentuk melalui gabungan 2 digit sahaja iaitu 0 (sifar) dan 1(satu).
1. Nombor perpuluhan dibentuk melalui gabungan 10 digit iaitu dari 0 (sifar) sehingga 9 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).
2. Asas2
2. Asas10
3. Radiknomborperduaanterdiridaripada nombor kuasa 2. (20, 21, 22, dsb)
3. Radiknomborperpuluhanterdiri daripada nombor kuasa 10. (100, 101, 102, dsb)
2. Bulatkan nombor perduaan yang terdapat dalam senarai di bawah.
1200 11002 78292 01011 10001 100012 20120
97
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 6


PENGAJARAN 7
2.0 PERWAKILAN DATA
2.1 Sistem Nombor Perduaan
2.1.2 Menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan.
2.1.3 Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan.
Kandungan
Rancangan Pengajaran Lampiran 7-1
Lampiran 7-2
Lampiran 7-3 Lembaran Kerja 7-1 Lembaran Kerja 7-2 Lembaran Kerja 7-3 Skema Jawapan
Muka Surat
100
107
108
113
114
116
120
122


PENGAJARAN 7
BIDANG PEMBELAJARAN
2.0 Perwakilan Data
Standard Kandungan
2.1 Sistem Nombor Perduaan
Standard Pembelajaran
Murid akan dapat:
2.1.2 Menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. 2.1.3 Menukarnomborperpuluhankepadanomborperduaan.
Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bahan untuk kelas
• Lampiran 7-1
• Lampiran 7-2
• Lampiran 7-3
Bahan untuk setiap murid
• Lembaran Kerja 7-1
• Lembaran Kerja 7-2
• Lembaran Kerja 7-3
Prasyarat
7
Penerapan Pemikiran Komputasional:
• Leraian (Decomposition)
• Pengecaman Corak
(Pattern Recognition)
• Pengitlakan
(Generalisation)
Masa: 120 minit
• Murid telah menguasai cara mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan.
Sumber Tambahan
• Kuiz dalam talian penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya: http://acc6.its.brooklyn.cuny.edu/~gurwitz/core5/binquiz.html
• Binary Converter: http://www.binaryhexconverter.com/binary-to-decimal-converter
• Penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan: http://cse4k12.org/
binary/convert_bin2dec.html
• Penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan:
http://cse4k12.org/binary/convert_dec2bin.html
99
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


RANCANGAN PENGAJARAN
7
Masa 15 Minit
Cadangan Aktiviti
BBM/ Catatan
• Lampiran 7-1 (m/s 107)
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
Set Induksi
1. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan. (setiap kumpulan mempunyai maksimum 4 orang murid)
2. Setiap kumpulan diberi satu kad arahan yang berlainan. (Lampiran 7-1)
3. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mencipta isyarat tangan rahsia untuk menyampaikan maklumat dalam kad arahan yang diberi.
4. Murid diberi masa selama 10 minit untuk melaksanakan aktiviti ini.
5. Selepas 10 minit, setiap kumpulan membentangkan maklumat dalam kad arahan yang diberi dengan menggunakan ciptaan isyarat tangan masing-masing.
6. Kumpulan yang menyaksikan pembentangan dikehendaki untuk meneka maklumat yang ingin disampaikan oleh kumpulan yang sedang membuat pembentangan.
7. Selepas semua kumpulan selesai dengan pembentangan mereka, guru menerangkan bahawa setiap kumpulan mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan maklumat. Komputer juga mempunyai cara yang unik untuk menyimpan dan menerima maklumat.
8. Guru menerangkan bahawa komputer memproses data dalam bentuk digital. Maksudnya, komputer hanya menggunakan angka satu dan sifar untuk memproses data. Guru menanyakan murid tentang sistem nombor yang hanya menggunakan nombor sifar dan satu sahaja. (Jawapan: Nombor perduaan)
40 Minit
Aktiviti 1: Menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan
1. Guru menerangkan bahawa setiap nombor yang kita taip dalam komputer merupakan nombor perpuluhan. Komputer akan menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan kerana komputer hanya boleh berkomunikasi dalam nombor perduaan.
2. Guru menerangkan cara menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan.
3. Guru menunjukkan semula set kad berikut:
4. Guru menguji semula murid secara lisan mengenai hubungan antara kad yang ditunjukkan. (Guru menunggu jawapan murid)
5. Guru menerangkan semula hubungan antara kad seperti gambarajah berikut:
• Lampiran 7-2 (m/s 108-112) • Lampiran 7-3
(m/s 113) • Lembaran
Kerja 7-1 (m/s 114-115)
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
100
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
Masa
Cadangan Aktiviti BBM/ Catatan 24 23 22 21 20
6. Kad seterusnya akan menunjukkan 25 = 3210. Kad selepas itu akan menunjukkan 26 = 6410.
7. Guru menerangkan bahawa dalam sistem perduaan, nombor 0 (sifar) dan 1 digunakan untuk mewakili sama ada kad di atas menghadap atas atau tidak. Angka 0 (sifar) maksudnya kad diterbalikkan dan tidak menunjukkan apa-apa. Angka 1 maksudnya kad menghadap atas dan menunjukkan titik. Contohnya: Tunjukkan nombor 001102:
0 0 1 1 0 = 610
*6 = Jumlah titik yang dapat dilihat
8. Guru menerangkan bahawa 6 merupakan nombor perpuluhan.
Guru juga menerangkan bahawa inilah cara untuk menukar
nombor perduaan kepada nombor perpuluhan.
9. Murid diarahkan menukar nombor 110002 dan 011012.
1 1 0 0 0 = 2410
0 1 1 0 1 = 1310
10. Guru menunjukkan cara menulis yang lebih senang untuk difahami.
Contoh: Nombor perduaan: 110012
101
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
Masa
Cadangan Aktiviti
BBM/ Catatan
Langkah 1
(sama seperti kad bertitik)
24 = 16
23 = 8
22 = 4
21 = 2
20 = 1
Langkah 2
(tuliskan nombor perduaan)
1
1
0
0
1
Langkah 3
(darab langkah 1 dengan langkah 2)
16 x 1 = 16
8x1 =8
4x0 =0
2x0 =0
1x1 =1
110012 = 16 + 8 + 1 = 2510
11. Murid dibahagikan kepada kumpulan.
12. Setiap kumpulan diberi 5 kad yang mengandungi nombor
perduaan dan nombor perpuluhan.
13. Murid dikehendaki untuk menyusun kad yang diberi supaya
pasangan nombor perduaan dan nombor perpuluhan sepadan. Murid perlu menunjukkan jalan kerja dalam Lembaran Kerja 7-1 (m/s 114 - 115). Murid diberi 20 minit untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Contoh:
Kad yang diberi (5 pasangan):
30
101002
20
110112
27
011002
12
011112
15
111102
102
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


Cara penyusunan kad:
7
Masa
Cadangan Aktiviti
Aktiviti 2: Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan
1. Guru menunjukkan semula set kad berikut:
2. Guru menguji semula murid secara lisan mengenai hubungan antara kad yang ditunjukkan. (Guru menunggu jawapan murid)
3. Guru menanyakan murid, “Jika kita hendak menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan, kita perlu bahagikan nombor perpuluhan tersebut dengan nombor apa?” (2)
4. Guru menunjukkan cara menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Murid perlu membahagikan nombor perpuluhan yang diberi sehingga mendapat nombor 0. Guru menunjukkan contoh berikut:
BBM/ Catatan
14. Murid membentangkan jawapan. Guru membincangkan jawapan dan membetulkan sebarang kesilapan.
30 Minit
BBM:
• Lembaran Kerja 7-2 (m/s 116-119)
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
103
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
Masa
Cadangan Aktiviti
Menukar nombor perpuluhan 13 kepada nombor perduaan. Langkah 1: Bahagi 13 dengan 2 dan jawapannya ialah 6 baki 1
BBM/ Catatan
Nombor Pertama
Operasi Nombor
Nombor Kedua
Jawapan
Hasil Bahagi
Baki
13
÷
2
6
1
Langkah 2: Hasil bahagi daripada langkah 1 dibawa turun sebagai nombor pertama operasi kedua
Nombor Pertama
Operasi Nombor
Nombor Kedua
Jawapan
Hasil Bahagi
Baki
13
÷
2
6
1
6÷230
Langkah 3: Hasil bahagi daripada langkah 2 dibawa turun sebagai nombor pertama operasi ketiga
Nombor Pertama
Operasi Nombor
Nombor Kedua
Jawapan
Hasil Bahagi
Baki
13
÷
2
6
1
6
÷
2
3
0
3÷211
Langkah 4: Hasil bahagi daripada langkah 3 dibawa turun sebagai nombor pertama operasi keempat
Nombor Pertama
Operasi Nombor
Nombor Kedua
Jawapan
Hasil Bahagi
Baki
13
÷
2
6
1
6
÷
2
3
0
3
÷
2
1
1
2÷201
104
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
Masa
Cadangan Aktiviti
Langkah 5: Baca baki dari bawah ke atas untuk mendapat nombor perduaan 13
BBM/ Catatan
Nombor Pertama
Operasi Nombor
Nombor Kedua
Jawapan
Hasil Bahagi
Baki
13
÷
2
6
1
6
÷
2
3
0
3
÷
2
1
1
2
÷
2
0
1
Oleh itu, 13 (nombor perpuluhan) sama dengan 11012
6. Guru menerangkan bahawa setiap kali kita menaip maklumat ke dalam komputer, komputer akan menukar maklumat tersebut daripada huruf, nombor dan simbol kepada nombor perduaan. Komputer memerlukan satu rujukan untuk mentafsir huruf A dalam bentuk nombor perduaan. Oleh itu, satu jadual dipanggil ASCII (American Standard Code for Information Interchange) telah dicipta.
7. Murid dibahagikan kepada kumpulan. (setiap kumpulan mempunyai maksimum 4 orang murid)
8. Setiap kumpulan diberi semula kad arahan semasa aktiviti set induksi. (Lampiran 7-1 m/s 107)
9. Dalam kumpulan masing-masing, murid dikehendaki untuk menulis maklumat dalam kad arahan dalam bentuk nombor perduaan.
10. Murid diberi jadual ASCII sebagai rujukan. (ASCII menunjukkan setiap huruf dalam bentuk nombor perpuluhan)
11. Murid mencatat jawapan masing-masing dalam Lembaran Kerja 7-2 (m/s 116)
12. Guru menasihati murid supaya membahagikan tugasan dalam Lembaran Kerja 7-2 dengan harapan tugasan dapat dilengkapkan dalam masa yang diberi.
13. Murid diberi 20 minit untuk melaksanakan tugasan yang diberi.
14. Selepas 20 minit, setiap kumpulan membentangkan maklumat
masing-masing.
15. Guru memberikan ulasan dan membetulkan sebarang kesilapan.
105
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
Masa 25 minit
10 minit
Cadangan Aktiviti
Re eksi
BBM/ Catatan
BBM:
• Lembaran Kerja 7-3 (m/s 120-121)
Set Induksi
Aktiviti Pengukuhan
1. Murid diberi penilaian individu dalam bentuk Lembaran Kerja 7-3
(m/s 120 - 121)
2. Murid diberi 20 minit untuk menyiapkan penilaian individu.
1. Guru mendapatkan semula perhatian murid dan bertanya soalan berikut:
a. Komputer berkomunikasi menggunakan bahasa apa?
b. Apakah cara untuk menukar nombor perpuluhan kepada
nombor perduaan?
106
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


LAMPIRAN 7-1
Kad Arahan
Gunting setiap kad arahan di bawah mengikut garisan yang diberi. Kad arahan di bawah merupakan contoh sahaja. Guru boleh menambah atau mengubah kad arahan mengikut kesesuaian kelas masing-masing. Pastikan arahan yang diberi dalam kad arahan tidak melebihi 20 huruf.
7
KERAJINAN
BEKERJASAMA
TOLERANSI
BERDIKARI
KEADILAN
RASIONAL
107
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


LAMPIRAN 7-2
Kad Nombor Perduaan
Potong setiap kad di bawah mengikut garisan yang disediakan. Guru boleh laminate setiap keping kad supaya boleh digunakan semula.
7
1
108
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
2
109
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
4
110
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
8
111
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
16
112
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


LAMPIRAN 7-3
Teka-teki Nombor Perduaan & Perpuluhan
Potong kad teka-teki di bawah. Setiap kad adalah dalam bentuk pasangan. Setiap pasangan mempunyai satu nombor perduaan dan satu nombor perpuluhan. Guru boleh mengubah nombor berikut ikut kesesuaian kelas.
7
30
101002
20
110112
27
011002
12
011112
15
111102
113
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


LEMBARAN KERJA 7-1
Penukaran Nombor Perduaan kepada Nombor Perpuluhan
Lengkapkan lembaran kerja di bawah mengikut arahan yang diberikan oleh guru.
Contoh: Nombor perduaan: 110012
7
Langkah 1
24 = 16
23 = 8
22 = 4
21 = 2
20 = 1
Langkah 2
1
1
0
0
1
Langkah 3
16 x 1 = 16
8x1 =8
4x0 =0
2x0 =0
1x1 =1
110012 = 16 + 8 + 1 = 2510
1. Jalan kerja teka-teki nombor perduaan dan perpuluhan:
a. 101002
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
1010012 =
a. 110112
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
110112 =
114
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


a. 011002
7
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
011002 =
a. 011112
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
011112 =
a. 111102
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
111102 =
115
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


LEMBARAN KERJA 7-2
Penukaran Nombor Perpuluhan kepada Nombor Perduaan
Tuliskan mesej yang perlu ditukarkan kepada nombor perduaan dalam kotak di bawah.
1. Mesej yang diberi:
Lengkapkan jadual ASCII dengan menukarkan setiap nombor perpuluhan dalam jadual kepada nombor perduaan. Tunjukkan jalan kerja anda dalam ruang di bawah.
JADUAL ALPHABET-ASCII
7
Huruf
Nombor Perpuluhan
Nombor Perduaan
A
065
B
066
C
067
D
068
E
069
F
070
G
071
H
072
I
073
J
074
K
075
116
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


7
Huruf
Nombor Perpuluhan
Nombor Perduaan
L
076
M
077
N
078
O
079
P
080
Q
081
R
082
S
083
T
084
U
085
V
086
W
087
X
088
Y
089
Z
090
117
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


2. Jalan kerja menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan (jadual ASCII):
7
118
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


Tuliskan mesej yang telah ditukarkan kepada nombor perduaan:
7
119
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 7


Click to View FlipBook Version