The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yusmasterpiece, 2018-12-11 00:13:24

1. TAKWIM 2018 & PROFESION (ms 1 - 46)

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


SK LA SALLE (1) JINJANG
PELAKSANAAN MANTAP TINDAKAN CEKAP IMPAK PELENGKAP

SK La Salle (1) Jinjang, Jinjang Utara, 52000 Kuala Lumpur.

No. Tel: 03-62581405 Fax: 03-62581405 Email: [email protected]

KJBS 2018

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


SEKOLAH KEBANGSAAN LA SALLE (1) JINJANG,
JINJANG UTARA,
52000 KUALA LUMPUR
Tel: 03-62581405 Faks: 03-62581405
Emel: [email protected]

Ruj. Kami: SKLS1J09/12/344/S( )
Tarikh: DISEMBER 2017
Kepada,
Semua Guru & Kakitangan,
SK. La Salle (1) Jinjang,
Kuala Lumpur.

Tuan / Puan,

SENARAI TUGAS / TAKWIM SEKOLAH.

Sukacita dengan ini diedarkan Senarai Tugas dan Takwim bagi sesi persekolahan 2018.

2. Dengan segala hormatnya semua guru telah dilantik dengan rasminya untuk menjalankan tugas-
tugas dan tanggungjawab seperti yang tercatat dalam Manual Pengurusan Sekolah 2018 ini.

3. Saya berharap agar dokumen dan maklumat yang terdapat di dalamnya dapat dijadikan
panduan supaya segala dirancang dan didokumentasikan akan terlaksana dengan jayanya.

4. Sehubungan dengan itu semua guru diharap dapat memberi kerjasama dan komitmen yang
tinggi sebagai sekolah yang cemerlang dalam pengurusan pentadbiran, kurikulum, sahsiah dan
kokurikulum.Sekian, terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


……………………………………...
(EN KASNIZA JUMARI BIN SHAMSIR)
Guru Besar
SK La Salle (1) Jinjang, Kuala Lumpur.


1

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBSBIL PERKARA MUKA SURAT


1. PROFIL SEKOLAH 3


2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 9


3. VISI DAN MISI PENDIDIKAN NEGARA 10

4. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025) 11


5. TAKWIM 2018 17


6. MAKLUMAT GURU DAN AKP 32


7. TATASUSILA PROFESION KEGURUAN 34


8. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 47

8.1 PELAN SEKOLAH & KELAS 2018 60
9. PENGURUSAN KURIKULUM 62

9.1 GURU BERTUGAS 2018 78

10. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 81

10.1 PELAN KECEMASAN 96

11. PENGURUSAN KOKURIKULUM 98


12. ID & KATA LALUAN 1172

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


PROFIL SEKOLAH


NAMA SEKOLAH : SK. LA SALLE (1) JINJANG


NAMA GURU BESAR : KASNIZA JUMARI BIN SHAMSIR

ALAMAT SEKOLAH : SK LA SALLE (1) JINJANG


JINJANG UTARA

52000 KUALA LUMPUR


TELEFON SEKOLAH : 03 – 62581405


FAX SEKOLAH : 03 – 62581405


EMEL : [email protected] (rasmi)

[email protected] (dalaman)

3

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBSSEJARAH SEKOLAH
Latar Belakang Sekolah Kebangsaan La Salle 1 Jinjang
Sekolah Kebangsaan La Salle 1 Jinjang, Kuala Lumpur telah mula dibina pada awal tahun
1952 oleh Penganjur Dakwah Agama Kristian atau Cristian Missionary Brothers. Pada mulanya
sekolah ini merupakan salah satu sekolah persendirian kelolaan Badan Penganjur Agama
Khatolik di Malaysia. Ianya telah ditubuhkan atas daya usaha Rev. Father Bellet dari Gereja
St. Anthony. Pada mulanya sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Inggeris Jinjang atau Jinjang
English School. Sekolah ini pada asalnya hanya mempunyai lima buah kelas sahaja.
Pada tahun 1957. Pentadbir sekolah ini iaitu Father Grand telah mencadangkan kepada
Brother Lawrence (Brother Director St. John) supaya sekolah ini dikelolakan dibawah jagaan St.
John. Cadangan ini telah dikemukakan kepada Jabatan Pelajaran Selangor (JPS) dan (JPS)
telah bersetuju. Pada 6 Januari 1958, nama sekolah ini telah diubah kepada Sekolah Rendah
Kebangsaan La Salle Jinjang Utara. Sekolah ini dibawah kelolaan Sekolah St. John. Brother
Finan telah dilantik menjadi guru besarnya. Pada tahun 1968 guru besar baru iaitu Brother
Raphael menerima sumbangan daripada kerajaan Jerman sebanyak RM 50,000 untuk
membina bangunan yang baru. Pada tahun 1971 SRK La Salle Jinjang telah dibahagi kepada
dua pentadbiran berbeza yang berkongsi satu bangunan iaitu SK La Salle 1 Jinjang dan SK
La Salle 2 Jinjang, Kuala Lumpur.

Jadual: Senarai Nama Guru Besar SK La Salle 1 Jinjang
No Nama Guru Besar Perkhidmatan
1 Hj Ilyas bin Hj Musa 1989-1994
2 Hj Genger bin Suparto 1994-1995
3. Pn Sharifah Hashimah bt Syed Haron 1990-2000
4. En Ponnusamy a/l Kolandan 2000-2003
5. Pn Hajah Ruslin Feb – Mei 2003
6. Hj Abdul Rahman b Hj Abu Bakar 2004-2011
7. Hjh Sapinah bt Hj Darmo 2011-2013
8. Pn Susila a/p Gopal 2013-2015
9. En. Kasniza Jumari bin Shamsir Nov 2015 - Kini


Gambar: Sekolah SK LA SALLE 1 JINJANG4

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBSLENCANA SEKOLAH


MAKNA LENCANA SEKOLAH


Burung Helang – melambangkan semangat kesetiaan warga La Salle dalam
usaha menncapai kejayaan sehingga ke puncak gading
dalam hidup.
Warna Kuning – melambangkan jiwa dan perasaan bangga dalam
memberikan pendidikan holistik dan berkualiti kepada
semua

Bunga Raya – melambangkan bunga kebangsaan Malaysia
Jalur Hijau – melambangkan keharmonian dan iltizam dalam memperolehi
ilmu yang baru

Merah – melambangkan keberanian dan cita-cita yang membara
untuk terus berjaya

Putih – melambangkan kemurnian dan kesucian warga La Salle
FIDES ET OPERA – frasa berasal dari bahasa Latin yang bermaksud Keimanan
dan KebaktianGambar: Lencana sekolah
5

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS
LAGU SEKOLAHKAMI MURID LA SALLE
SINAR HIDUP LA SALLE

KAULAH ILMU NUR HIDUP KAMI

KAMI TETAP BANGGA
MENGHARUMKAN NAMA MU
SINAR HIDUP LA SALLE JINJANGKAMI SETIA PADAMU DE LA SALLE

ILMU SINAR HIDUP DE LA SALLE

KAMI TETAP BERSAMA

USAH MENGAKU KALAHSINAR HIDUP DE LA SALLEKAMI SERING SEDARI
KAMI TERUS BERJUANGSINAR HIDUP DE LA SALLE

6

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBSCOGAN KATA DAN MOTTO SEKOLAH


Fides Et Opera


OBJEKTIF SEKOLAH

a. Meningkatkan pemahaman segenap lapisan warga sekolah terhadap peranan dan
tanggungjawab kepada sekolah dan persekitarannya.

b. Mempergiatkan pemuliharaan infrastruktur fizikal sekolah untuk menjadikan sekolah
lebih ceria, bersih, selamat, selesa dan kondusif untuk melaksanakan proses
pengajaran dan pembelajaran.

c. Mempergiatkan budaya mesra, berhemah, bekerjasama dan saling hormat-
menghormati tanpa batasan kaum, pegangan agama dan budaya.

d. Melahirkan suasana riang dan ceria semasa menjalankan tugas serta menimbulkan
rasa sayang akan sekolah dan organisasi.

e. Membudayakan amalan berhemah dalam merancang perbelanjaan, sentiasa tulus,
telus, bersih dan cekap dalam pengurusan kewangan.


f. Meningkatkan kompetensi guru-guru dalam ilmu Bahasa Inggeris dan kemahiran TMK
(ICT).

g. Mempergiatkan langkah-langkah ke arah ‘Pembestarian Sekolah’ demi mendekatkan
murid dengan TMK secara terkawal dan bertanggungjawab, menjurus kepada
peningkatan kemahiran PdP.

h. Mengekalkan perhubungan akrab dengan ibu bapa, bekas murid, jabatan dan institusi
pendidikan berhampiran dan masyarakat setempat.MATLAMAT SEKOLAH

a. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersepadu
b. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan

sejahtera
c. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara
d. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia
7

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBSFALSAFAH DAN NILAI


Sekolah Kebangsaan La Salle 1 Jinjang menggunakan sepenuhnya Falsafah Pendidikan
Kebangsaan sebagai panduan dalam pengurusan sekolah serta pelaksanaan ketiga-tiga

bidang utama di sekolah ini iaitu Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan

insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan


Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.


PIAGAM PELANGGAN


Kami warga Sekolah Kebangsaan La Salle (1) Jinjang, bersedia memberikan
perkhidmatan yang mesra dan saksama kepada semua murid, kakitangan

sekolah dan masyarakat serta:
a. Memastikan tuan/puan mendapat layanan perkhidmatan kaunter dalam tempoh

masa 10 minit.
b. Berasa selesa dan berpuas hati dengan kemudahan dan perkhidmatan yang

disediakan semasa berurusan dengan kami.
c. Dibantu untuk mendapatkan maklumat yang lengkap dari pegawai dan kakitangan

kami bagi urusan Perkhidmatan di pejabat ini.
d. Murid mendapat buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) pada hari
pertama sesi persekolahan bermula.

e. Memastikan semua murid

diberikan didikan seimbang dari segi fizikal, rohani dan mental.
f. Melahirkan murid yang boleh menguasai 3M, berilmu, beriman dan beramal soleh.
g. Menyediakan kemudahan peralatan dan bahan sokongan pengajaran dan

pembelajaran
h. untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik, sihat dan kondusif8

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu

usaha berterusan kearah

memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk

mewujudkan

insan yang seimbang dan harmonis dari

segi intelek, rohani, emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi

melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berterampilan, berakhlak

mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan

diri serta memberikan sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan Negara.”
9

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

VISIPendidikan Berkualiti

Insan Terdidik

Negara Sejahtera”


MISI“Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi

Negara”10

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS
11

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025)

ANJAKAN 1 ANJAKAN 2 ANJAKAN 3 ANJAKAN 4 ANJAKAN 5 ANJAKAN 6

MENYEDIAKAN MEMASTIKAN SETIAP MELAHIRKAN TRANSFORMASI MEMASTIKAN MENGUPAYA JPN,
KESAMARATAAN MURID PROFISIEN RAKYAT MALAYSIA KEGURUAN SEBAGAI KEPIMPINAN PPD DAN SEKOLAH
AKSES KEPADA DALAM BAHASA DENGAN PROFESIOAN BERPRESTASI TINGGI UNTUK
PENDIDIKAN MALAYSIA DAN PENGHAYATAN PILIHAN DITEMPATKAN DI MENYEDIAKAN
BERKUALITI BAHASA INGGERIS NILAI SETIAP SEKOLAH PENYELESAIAN
BERTARAF KHUSUS
ANTARABANGSA BERASASKAN
KEPERLUAN

• Menanda aras • Memperkenalkan • Memperkukuh • Mengetatkan syarat • Memperkenalkan • Mempercepat
keupayaan dalam kurikulum Bahasa Pendidikan Sivik lantikan guru mulai kriteria pemilihan penambahbaikan
kemahiran Malaysia yang sama dengan menjadikan 2013 supaya dalam berasaskan kompetensi prestasi sekolah
membaca, pada peringkat rendah perkhidmatan kalangan graduan dan memperkukuh melalui program
Matematik dan Sains dengan sokongan komuniti sebagai 30% teratas proses perancangan yang sistematik
dengan standard pemulihan intensif untuk prasyarat untuk • Memastikan guru penggantian bagi dan dipimpin PPD
antarabangsa muriud yang tamat persekolahan memberikan fokus ke pengetua/ guru besar di semua negeri
• Merombak memerlukan bagi menjelang 2017 atas fungsi teras mulai 2013 menjelang 2014
peperiksaan dan menggantikan kelas • Memperkukuh pengajaran mulai • Melaksanakan pakej • Meningkatkan
pentaksiran pemulihan Pendidikan Islam dan 2013 dengan kerjaya baru bagi autonomi
kebangsaan untuk • Memperluas program Moral dengan mengurangkan beban pengetua / guru besar pengurusan
meningkatkan LINUS supaya meliputi memeberi lebih fokus pentadbiran mulai 2013 dengan berasaskan
tumpuan terhadap literasi Bahasa Inggeris ke atas teras nilai • Melaksanakan laluan lebih sokongan, lebih sekolah,
kemahiran berfikir • Meningkatkan dan falsafah agama kerjaya guru fleksibiliti Memastikan 100%
aras tinggi pada kemahiran Bahasa utama menjelang berasaskan pengoperasian bagi sekolah memenuhi
2016. Inggeris guru dan 2017 kompetensi dan menambah baik keperluan
• Meningkatkan kualiti memperluas peluang • Memperkembang prestasi mulai 2016 sekolah, kurikulum, infrastruktur asas
prasekolah dan bagi pendedahan murid secara holistik • Meningkatkan laluan dam kokurikulum serta menjelang 2015,
meningkatkan terhadap Bahasa dengan guru untuk peranan lebih akauntabiliti bermula dengan
enrolmen kepada Inggeris mengukuhkan kepimpinan, pakar terhadap meningkatkan Sabah dan
100% menjelang • Menggalakkan setiap keperluan murid pengajaran dan keberhasilan murid Sarawak
2020. murid mempelajari dalam 1 Sukan, 1 pakar bidang khusus
bahasa tambahan Kelab dan 1 Badan menjelang 2016
menjelang 2025. Beruniform


12

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025)

ANJAKAN 1 ANJAKAN 2 ANJAKAN 3 ANJAKAN 4 ANJAKAN 5 ANJAKAN 6

MENYEDIAKAN MEMASTIKAN SETIAP MELAHIRKAN TRANSFORMASI MEMASTIKAN MENGUPAYA JPN,
KESAMARATAAN MURID PROFISIEN RAKYAT MALAYSIA KEGURUAN SEBAGAI KEPIMPINAN PPD DAN SEKOLAH
AKSES KEPADA DALAM BAHASA DENGAN PROFESIOAN BERPRESTASI TINGGI UNTUK
PENDIDIKAN MALAYSIA DAN PENGHAYATAN PILIHAN DITEMPATKAN DI MENYEDIAKAN
BERKUALITI BAHASA INGGERIS NILAI SETIAP SEKOLAH PENYELESAIAN
BERTARAF KHUSUS
ANTARABANGSA BERASASKAN
KEPERLUAN

• Menanda aras • Memperkenalkan • Memperkukuh • Mengetatkan syarat • Memperkenalkan • Mempercepat
keupayaan dalam kurikulum Bahasa Pendidikan Sivik lantikan guru mulai kriteria pemilihan penambahbaikan
kemahiran Malaysia yang sama dengan menjadikan 2013 supaya dalam berasaskan kompetensi prestasi sekolah
membaca, pada peringkat rendah perkhidmatan kalangan graduan dan memperkukuh melalui program
Matematik dan Sains dengan sokongan komuniti sebagai 30% teratas proses perancangan yang sistematik
dengan standard pemulihan intensif untuk prasyarat untuk • Memastikan guru penggantian bagi dan dipimpin PPD
antarabangsa muriud yang tamat persekolahan memberikan fokus ke pengetua/ guru besar di semua negeri
• Merombak memerlukan bagi menjelang 2017 atas fungsi teras mulai 2013 menjelang 2014
peperiksaan dan menggantikan kelas • Memperkukuh pengajaran mulai • Melaksanakan pakej • Meningkatkan
pentaksiran pemulihan Pendidikan Islam dan 2013 dengan kerjaya baru bagi autonomi
kebangsaan untuk • Memperluas program Moral dengan mengurangkan beban pengetua / guru besar pengurusan
meningkatkan LINUS supaya meliputi memeberi lebih fokus pentadbiran mulai 2013 dengan berasaskan
tumpuan terhadap literasi Bahasa Inggeris ke atas teras nilai • Melaksanakan laluan lebih sokongan, lebih sekolah,
kemahiran berfikir • Meningkatkan dan falsafah agama kerjaya guru fleksibiliti Memastikan 100%
aras tinggi pada kemahiran Bahasa utama menjelang berasaskan pengoperasian bagi sekolah memenuhi
2016. Inggeris guru dan 2017 kompetensi dan menambah baik keperluan
• Meningkatkan kualiti memperluas peluang • Memperkembang prestasi mulai 2016 sekolah, kurikulum, infrastruktur asas
prasekolah dan bagi pendedahan murid secara holistik • Meningkatkan laluan dam kokurikulum serta menjelang 2015,
meningkatkan terhadap Bahasa dengan guru untuk peranan lebih akauntabiliti bermula dengan
enrolmen kepada Inggeris mengukuhkan kepimpinan, pakar terhadap meningkatkan Sabah dan
100% menjelang • Menggalakkan setiap keperluan murid pengajaran dan keberhasilan murid Sarawak
2020. murid mempelajari dalam 1 Sukan, 1 pakar bidang khusus
bahasa tambahan Kelab dan 1 Badan menjelang 2016
menjelang 2025. Beruniform


12

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

ANJAKAN 7 ANJAKAN 8 ANJAKAN 9 ANJAKAN 10 ANJAKAN 11

MEMANFAATKAN ICT MENTRANSFORMASI BEKERJASAMA MEMAKSIMUMKAN MENINGKATKAN
BAGI KEBOLEHUPAYAAN DENGAN IBU BAPA, KEBERHASILAN MURID KETELUSAN UNTUK
MENINGKATKAN DAN KAPASITI KOMUNITI DAN BAGI SETIAP RINGGIT AKAUNTABILITI AWAM
KUALITI PENYAMPAIAN SEKTOR SWASTA SECARA LANGSUNG
PEMBELAJARAN DI KEMENTERIAN SECARA MENYELURUH
MALAYSIA
• Meningkatkan akses • Mengupaya JPN dan • Melengkapi ibu • Mengaitkan setiap • Menerbitkan laporan
internet dan PPD dengan memberi bapa bagi program kepada tahunan awam bagi
persekitaran lebih hak membuat membantu keberhasilan murid kemajuan sasaran dan
pembelajaran maya keputusan terhadap pembelajaran anak yang jelas dan inisiatif Pelan
melalui 1 BestariNet bajet dan personel mereka melalui merasionalisasi Pembangunan
bagi semua 10 000 serta meningkatkan sarana penglibatan program berimpak Pendidikan mulai 2013
sekolah menjelang akauntabiliti bagi KPI ibu bapa dan akses rendah pada setiap • Melaksanakan
2013 mulai 2013 atas talian kepada tahun, selaras dengan semakan komprehensif
• Menambahkan • Sekurang-kurangnya kemajuan anak anjakan keseluruhan pada tahun 2015,
kandungan atas 2500 lagi personel (SAPS) kerajaan ke Buget 2020 dan 2025 bagi
talian untuk ditempatkan daripada • 1000 biasiswa Berasaskan memastikan Pelan
perkongsian amalan KPM dan JPN kepada daripada sektor Keberhasilan (OBB) Pembangunan
terbaik bermula PPD untuk menyokong swasta untuk murid • Memanfaatkan Pendidikan kekal
dengan sekolah menjelang berbakat daripada peluang meningkatkan relevan dengan
perputakaan video 2014 komuniti miskin untuk efisiensi dengan memasukkan maklum
guru terbaik • Memperkukuh belajar di sekolah mengagihkan balas daripada pihak
menyampaikan kebolehupayaan swasta dan peruntukan kepada berkepentingan dan
pengajaran dalam kepimpinan bagi 150- antarabangsa bidang paling kritikal mengambil kira
mata pelajaran 200 jawatan • Memperluas model seperti peningkatan perkembangan
kritikal pada 2013 kepimpinan utama Sekolah Amanah kemahiran dan latihan persekitarannya.
• Memanfaatkan mulai 2013 kepada 500 buah guru
penggunaan ICT • Memperkukuh fungsi menjelang 2025
bagi pembelajaran utama dan dengan melibatkan
jarak jauh dan merasionalisasi struktur kumpulan alumni dan
berasaskan kendiri kementerian mulai NGOs yang
untuk meningkatkan 2016 berpotensi sebagai
kapasiti dan penganjur.
pembelajaran lebih
khusus13

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

ANJAKAN 7 ANJAKAN 8 ANJAKAN 9 ANJAKAN 10 ANJAKAN 11

MEMANFAATKAN ICT MENTRANSFORMASI BEKERJASAMA MEMAKSIMUMKAN MENINGKATKAN
BAGI KEBOLEHUPAYAAN DENGAN IBU BAPA, KEBERHASILAN MURID KETELUSAN UNTUK
MENINGKATKAN DAN KAPASITI KOMUNITI DAN BAGI SETIAP RINGGIT AKAUNTABILITI AWAM
KUALITI PENYAMPAIAN SEKTOR SWASTA SECARA LANGSUNG
PEMBELAJARAN DI KEMENTERIAN SECARA MENYELURUH
MALAYSIA
• Meningkatkan akses • Mengupaya JPN dan • Melengkapi ibu • Mengaitkan setiap • Menerbitkan laporan
internet dan PPD dengan memberi bapa bagi program kepada tahunan awam bagi
persekitaran lebih hak membuat membantu keberhasilan murid kemajuan sasaran dan
pembelajaran maya keputusan terhadap pembelajaran anak yang jelas dan inisiatif Pelan
melalui 1 BestariNet bajet dan personel mereka melalui merasionalisasi Pembangunan
bagi semua 10 000 serta meningkatkan sarana penglibatan program berimpak Pendidikan mulai 2013
sekolah menjelang akauntabiliti bagi KPI ibu bapa dan akses rendah pada setiap • Melaksanakan
2013 mulai 2013 atas talian kepada tahun, selaras dengan semakan komprehensif
• Menambahkan • Sekurang-kurangnya kemajuan anak anjakan keseluruhan pada tahun 2015,
kandungan atas 2500 lagi personel (SAPS) kerajaan ke Buget 2020 dan 2025 bagi
talian untuk ditempatkan daripada • 1000 biasiswa Berasaskan memastikan Pelan
perkongsian amalan KPM dan JPN kepada daripada sektor Keberhasilan (OBB) Pembangunan
terbaik bermula PPD untuk menyokong swasta untuk murid • Memanfaatkan Pendidikan kekal
dengan sekolah menjelang berbakat daripada peluang meningkatkan relevan dengan
perputakaan video 2014 komuniti miskin untuk efisiensi dengan memasukkan maklum
guru terbaik • Memperkukuh belajar di sekolah mengagihkan balas daripada pihak
menyampaikan kebolehupayaan swasta dan peruntukan kepada berkepentingan dan
pengajaran dalam kepimpinan bagi 150- antarabangsa bidang paling kritikal mengambil kira
mata pelajaran 200 jawatan • Memperluas model seperti peningkatan perkembangan
kritikal pada 2013 kepimpinan utama Sekolah Amanah kemahiran dan latihan persekitarannya.
• Memanfaatkan mulai 2013 kepada 500 buah guru
penggunaan ICT • Memperkukuh fungsi menjelang 2025
bagi pembelajaran utama dan dengan melibatkan
jarak jauh dan merasionalisasi struktur kumpulan alumni dan
berasaskan kendiri kementerian mulai NGOs yang
untuk meningkatkan 2016 berpotensi sebagai
kapasiti dan penganjur.
pembelajaran lebih
khusus13

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

AKSES
KECEKAPAN KUALITI


PERPADUAN EKUITI

100 % Enrolmen merentas semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga menengah
atas menjelang tahun 2020.

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS
dan PISA dalm tempoh 15 tahun

50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender)
menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-
kanak dengan menghargai kepelbagaian

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

14

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

AKSES
KECEKAPAN KUALITI


PERPADUAN EKUITI

100 % Enrolmen merentas semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga menengah
atas menjelang tahun 2020.

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS
dan PISA dalm tempoh 15 tahun

50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender)
menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-
kanak dengan menghargai kepelbagaian

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

14

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID
UNTUK BERUPAYA BERSAING PADA PERINGKAT GLOBAL

Setiap murid akan mempunyai ......

PENGETAHUAN


IDENTITI KEMAHIRAN
NASIONAL BERFIKIR

MURIDETIKA DAN KEMAHIRAN
KEROHANIAN MEMIMPIN

KEMAHIRAN
DWIBAHASA

.... Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
15

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID
UNTUK BERUPAYA BERSAING PADA PERINGKAT GLOBAL

Setiap murid akan mempunyai ......

PENGETAHUAN


IDENTITI KEMAHIRAN
NASIONAL BERFIKIR

MURIDETIKA DAN KEMAHIRAN
KEROHANIAN MEMIMPIN

KEMAHIRAN
DWIBAHASA

.... Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
15

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

IMPAK TRANSFORMASI PENDIDIKAN.
MURID GURU PEMIMPIN SEKOLAH PEGAWAI KEMENTERIAN IBU BAPA
Murid akan mendapat Guru akan meningkatkan Pemimpin sekolah akan Pegawai Kementerian akan Ibu bapa akan
manfaat yang signifikan keupayaan bertaraf dunia menjadi pemimpin bertindak sebagai pemimpin menyaksikan
dalam perkembangan yang diperlukan bagi instruksional yang perubahan, dengan penambahbaikan yang
pendidikan mereka tanpa membantu mencapai cemerlang, dan bertindak kemahiran dan atribut yang ketara dan lestari dalam
mengira latar belakang. keberhasilan murid yang sebagai ejen perubahan. diperlukan untuk menyokong pengalaman pendidikan
Murid akan belajar dalam dihasratkan. Guru juga Mereka akan menikmati sekolah. Mereka akan anak-anak mereka.
persekitaran pembelajaran akan memperoleh lebih sokongan yang lebih besar menjadi pengurus, Prestasi dan keutamaan
yang kondusif, dan akan keseronokan dan kepuasan dan perkhidmatan yang pembimbing dan penyokong sekolah akan lebih telus,
berasa terangkum dan dalam menjalankan tugas lebih baik daripada kecemerlangan sekolah dan ibu bapa akan
terdidik dengan pengalaman mereka. Dengan pakej pegawai pendidikan yang lebih baik. Mereka sentiasa dimaklumkan
pembelajaran di sekolah. kerjaya guru yang baharu, persekutuan, negeri dan akan mendapat manfaat tentang keadaan anak
Apabila menamatkan mereka akan menikmati daerah. Mereka akan daripada meritokrasi yang mereka di sekolah dari
persekolahan, murid akan perkembangan profesional mendapat akses yang lebih lebih besar, kuasa dengan segi pencapaian dan juga
mempunyai pengetahuan dan yang lebih memuaskan, besar terhadap latihan kebertanggungjawaban perkembangan. Ibu
kemahiran bertaraf dunia, laluan kerjaya yang lebih kepimpinan bertaraf yang lebih tinggi, dan tidak bapa akan berasa
nilai moral yang tinggi, dan baik, dan proses penilaian antarabangsa, serta akan terbatas dengan seperti rakan kongsi
berupaya bersaing dengan yang telus dan adil serta amalan terbaik daripada hierarki dan kawalan. sebenar dengan sekolah
rakan sebaya dari negara berkait terus dengan rakan sejawatan mereka di • Pegawai kementerian dalam membantu
lain. keupayaan dan prestasi Malaysia. akan menerima pembelajaran anak
• Murid akan belajar dalam yang relevan. • Pemimpin sekolah akan sokongan, latihan dan mereka.
persekitaran yang • Guru akan mendapat mendapat sokongan sumber yang diperlukan • Ibu bapa akan lebih
mempunyai kepercayaan sokongan untuk berjaya dan sumber yang untuk memenuhi peranan memahami tentang
asas bahawa semua murid • Guru akan menikmati mereka perlukan bagi dan tanggungjawab kemajuan anak
boleh belajar, dan semua persekitaran kerja yang memacu sekolah baru mereka. mereka dan
murid boleh berjaya. lebih sesuai, ganjaran dengan berkesan. • Pegawai kementerian bagaimana mereka
• Murid akan mempunyai berasaskan prestasi dan • Pemimpin sekolah akan akan bekerja dalam boleh membantu
pembelajaran yang kaya laluan kerjaya yang lebih menikmati persekitaran persekitaran yang telus meningkatkannya.
dari segi akademik dan baik. bekerja yang lebih baik dan saling bekerjasama • Ibu bapa akan
bukan akademik supaya • Guru akan didedahkan dan ganjaran • Pegawai kementerian mempunyai lebih
mereka boleh berjaya dengan budaya berasaskan prestasi. akan mempunyai banyak peluang untuk
dalam kehidupan kerjasama dan • Pemimpin sekolah akan keanjalan pengendalian memberikan input
• Murid akan mempunyai kecemerlangan diberi kuasa melalui dan kepada strategi
lebih hak bersuara dalam profesional. pengurusan berasaskan kebertanggungjawaban penambahbaikan
membentuk pengalaman sekolah yang lebih yang lebih besar sekolah anak mereka.
belajar mereka tinggi.

16

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

IMPAK TRANSFORMASI PENDIDIKAN.
MURID GURU PEMIMPIN SEKOLAH PEGAWAI KEMENTERIAN IBU BAPA
Murid akan mendapat Guru akan meningkatkan Pemimpin sekolah akan Pegawai Kementerian akan Ibu bapa akan
manfaat yang signifikan keupayaan bertaraf dunia menjadi pemimpin bertindak sebagai pemimpin menyaksikan
dalam perkembangan yang diperlukan bagi instruksional yang perubahan, dengan penambahbaikan yang
pendidikan mereka tanpa membantu mencapai cemerlang, dan bertindak kemahiran dan atribut yang ketara dan lestari dalam
mengira latar belakang. keberhasilan murid yang sebagai ejen perubahan. diperlukan untuk menyokong pengalaman pendidikan
Murid akan belajar dalam dihasratkan. Guru juga Mereka akan menikmati sekolah. Mereka akan anak-anak mereka.
persekitaran pembelajaran akan memperoleh lebih sokongan yang lebih besar menjadi pengurus, Prestasi dan keutamaan
yang kondusif, dan akan keseronokan dan kepuasan dan perkhidmatan yang pembimbing dan penyokong sekolah akan lebih telus,
berasa terangkum dan dalam menjalankan tugas lebih baik daripada kecemerlangan sekolah dan ibu bapa akan
terdidik dengan pengalaman mereka. Dengan pakej pegawai pendidikan yang lebih baik. Mereka sentiasa dimaklumkan
pembelajaran di sekolah. kerjaya guru yang baharu, persekutuan, negeri dan akan mendapat manfaat tentang keadaan anak
Apabila menamatkan mereka akan menikmati daerah. Mereka akan daripada meritokrasi yang mereka di sekolah dari
persekolahan, murid akan perkembangan profesional mendapat akses yang lebih lebih besar, kuasa dengan segi pencapaian dan juga
mempunyai pengetahuan dan yang lebih memuaskan, besar terhadap latihan kebertanggungjawaban perkembangan. Ibu
kemahiran bertaraf dunia, laluan kerjaya yang lebih kepimpinan bertaraf yang lebih tinggi, dan tidak bapa akan berasa
nilai moral yang tinggi, dan baik, dan proses penilaian antarabangsa, serta akan terbatas dengan seperti rakan kongsi
berupaya bersaing dengan yang telus dan adil serta amalan terbaik daripada hierarki dan kawalan. sebenar dengan sekolah
rakan sebaya dari negara berkait terus dengan rakan sejawatan mereka di • Pegawai kementerian dalam membantu
lain. keupayaan dan prestasi Malaysia. akan menerima pembelajaran anak
• Murid akan belajar dalam yang relevan. • Pemimpin sekolah akan sokongan, latihan dan mereka.
persekitaran yang • Guru akan mendapat mendapat sokongan sumber yang diperlukan • Ibu bapa akan lebih
mempunyai kepercayaan sokongan untuk berjaya dan sumber yang untuk memenuhi peranan memahami tentang
asas bahawa semua murid • Guru akan menikmati mereka perlukan bagi dan tanggungjawab kemajuan anak
boleh belajar, dan semua persekitaran kerja yang memacu sekolah baru mereka. mereka dan
murid boleh berjaya. lebih sesuai, ganjaran dengan berkesan. • Pegawai kementerian bagaimana mereka
• Murid akan mempunyai berasaskan prestasi dan • Pemimpin sekolah akan akan bekerja dalam boleh membantu
pembelajaran yang kaya laluan kerjaya yang lebih menikmati persekitaran persekitaran yang telus meningkatkannya.
dari segi akademik dan baik. bekerja yang lebih baik dan saling bekerjasama • Ibu bapa akan
bukan akademik supaya • Guru akan didedahkan dan ganjaran • Pegawai kementerian mempunyai lebih
mereka boleh berjaya dengan budaya berasaskan prestasi. akan mempunyai banyak peluang untuk
dalam kehidupan kerjasama dan • Pemimpin sekolah akan keanjalan pengendalian memberikan input
• Murid akan mempunyai kecemerlangan diberi kuasa melalui dan kepada strategi
lebih hak bersuara dalam profesional. pengurusan berasaskan kebertanggungjawaban penambahbaikan
membentuk pengalaman sekolah yang lebih yang lebih besar sekolah anak mereka.
belajar mereka tinggi.

16

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS
17

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

JADUAL HARI KELEPASAN AM
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR 2018BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

1. Tahun Baru 2018 1 Januari Isnin


2. Thaipusam 31 Januari Rabu


3. Hari Wilayah 1 Februari Khamis


4. Tahun Baru Cina 16 & 17 Februari Jumaat & Sabtu


5. Hari Pekerja 1 Mei Selasa


6. Hari Wesak 29 Mei Selasa

7. Hari Nuzul Al Quran 2 Jun Sabtu


8. Hari Raya Aidilfitri 15 & 16 Jun Jumaat & Sabtu


9. Hari Raya Aidiladha 22 Ogos Rabu


10. Hari Kebangsaan 31 Ogos Jumaat

11. Hari Keputeraan SPBYP Agong 9 September Ahad


12. Maal Hijrah (Awal Muharam) 11 September Selasa


13. Hari Malaysia 16 September Ahad


14. Cuti Hari Malaysia 17 September Isnin


15. Hari Deepavali / Diwali 6 November Selasa


16. Maulidur Rasul 20 November Selasa

17. Hari Krismas 25 Disember Selasa


18

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

KALENDAR PERSEKOLAHAN TAHUN 2018


KUMPULAN BJUMLAH
PENGGAL CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN MULA AKHIR JUMLAH
MINGGU
HARI

Hari Persekolahan 02.01.2018 31.01.2018 22

Hari Persekolahan 01.02.2018 28.02.2018 20
Hari Persekolahan 01.03.2018 16.03.2018 12
11
JUMLAH HARI 54
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 17.03.2018 25.03.2018 9 1

1 Hari Persekolahan 26.03.2018 31.03.2018 5

Hari Persekolahan 01.04.2018 30.04.2018 21
Hari Persekolahan 01.05.2018 31.05.2018 23
11
Hari Persekolahan 01.06.2018 08.06.2018 6
JUMLAH HARI 55

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 09.06.2018 24.06.2018 16 2
Hari Persekolahan 25.06.2018 30.06.218 5

Hari Persekolahan 01.07.2018 31.07.2018 22
Hari Persekolahan 01.08.2018 17.08.2018 13
8
JUMLAH HARI 40
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 18.08.2018 26.08.2018 9 1
2 Hari Persekolahan 27.08.2018 31.08.2018 5Hari Persekolahan 01.09.2018 30.09.2018 20
Hari Persekolahan 01.10.25018 31.10.2018 23
13
Hari Persekolahan 01.11.2018 23.11.2018 17
JUMLAH HARI 65

CUTI AKHIR TAHUN 24.11.2018 31.12.2018 38 5

19

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBSTAKWIM & AKTIVITI JANUARI 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2 3 4 5 6
Mesyuarat Panitia
CUTI TAHUN
Sesi Persekolahan Mesyuarat

BARU 2018 2018 Kewangan Bil BM/ BI (1)
1 bermula/program 1/2018 Mesyuarat JK
Transisi Tahun
1/RMT 2018 Disiplin/Pengawas
& BNK Bil 1/2018
Agihan Buku Teks
7 8 9 10 11 12 13
Mesyuarat Panitia Mesyuarat Guru- Mesyuarat PBS (1) Mesyuarat SKPMg2 Gotong Royong
MT/SN/AG & guru Tahun 6 / Dialog Prestasi (1) (1) Kemaskini Papan
2 Mesyuarat JK Peningkatan UPSR Mesyuarat Agung
Papan Kenyataan
Mesyuarat
B.Arab (1)
(1)
Kantin/Kedai Kokurikulum
Buku/Kebajikan Bil
1/2018
14 15 16 17 18 19 20
Pelancaran Prog Mesyuarat Sej/RBT Perjumpaan Badan Mesyuarat Panitia
Mentor Mentee &TMK (1) Beruniform 1 PJK/PSV/MZ/Moral
3 Minggu Orientasi Mesyuarat JK PPDa Sukan) (1)
(Latihan Rumah
Tahun 4
Bil 1/2018

Mesyuarat JK 3K
bil 1/2018

Pengumuman Kelas
Terbersih
21 22 23 24 25 26 27
Pelancaran Skuad Mesyuarat Perjumpaan Mesyuarat Majlis Diskusi Ibu
COMBI Pemulihan/ Kelab/Persatuan & VLEFROG/ICT/ Bapa Tahun 6
4 Perlantikan Linus/IPP2M/IKAM Sukan/Permainan 1 SSQS/I-Think/KBAT (PPSR)
(1)
(Latihan Rumah
Pengawas Sekolah Sukan) Penghantaran Data
Pengumuman Kelas RMT Thn 1 (JPWP)
Terbersih

Mesyuarat Bantuan
Khas Bil 1/2018
28 29 30 31
Pengumuman Kelas Penghantaran Buku CUTI THAIPUSAM
Terbersih Rekod Mengajar
5*Tertakluk kepada perubahan


20

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI FEBRUARI 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2 3
CUTI HARI Penyeliaan Buku
WILAYAH Tulis BM & BI (1)

5 Semakan Jadual
Kedatangan Kelas
(Januari)

Kutipan Kendiri
Kanti/COMBI/
Kontraktor
Keselamatan &
Kebersihan
(Januari)
4 5 6 7 8 9 10
Intervensi UPSR 1 / Intervensi UPSR 1 / Intervensi UPSR 1 / Intervensi UPSR 1 / Lawatan PPS Kursus Kepimpinan
Ujian Pengesanan Ujian Pengesanan Ujian Pengesanan Ujian Pengesanan (PDRM) Pengawas
Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5

6 Pengumuman Kelas Mesyuarat Perjumpaan Badan Mesyuarat PSS (1)
Terbersih Kewangan (1) Beruniform 2 Dialog Prestasi (2)
(Latihan Rumah
Spot Check – Sukan)
Badan Disiplin

11 12 13 14 15 16 17
Motivasi Tahun 6 Motivasi Tahun 6 Perjumpaan CUTI PERAYAAN CUTI TAHUN BARU CUTI TAHUN
Kelab/Persatuan & CINA BARU CINA
Pelancaran Penyeliaan Buku Sukan/Permainan 2
Program Nilam Tulis MT &SN (1) (Latihan Rumah
7 Sukan)
Pengumuman Kelas Aktiviti 3K
Terbersih (Demonstrasi
Kebersihan Diri)

18 19 20 21 22 23 24
CUTI PERAYAAN Pencerapan Perjumpaan Badan Spot Check – SPBT Mesyuarat Agung
PdPc (BM & BI) 1 Beruniform 3 PIBG / SARANA
(Latihan Rumah
Sukan) Penyerahan Wang
8 Bantuan Awal
Persekolahan
201825 26 27 28
Pencerapan Perjumpaan
PdPc (MT & SN) 1 Kelab/Persatuan &
Sukan/Permainan 3
Pelancaran Kempen (Latihan Rumah
9 “Jom Ke Sekolah” Sukan)
(Badan Disiplin &
Pengawas) Kutipan Kendiri
Kanti/COMBI/
Pengumuman Kelas Kontraktor
Terbersih Keselamatan &
Kebersihan
(Februari)
*Tertakluk kepada perubahan
21

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI MAC 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2 3
Penyeliaan Buku Semakan Jadual
Tulis AGAMA, B. Kedatangan Kelas
ARAB & P. MORAL (Februari)
(1)
9
Mesyuarat
Peningkatan UPSR
(2)

Semakan Jadual
Kedatangan Murid
4 5 6 7 8 9 10
Intervensi UPSR 2 Intervensi UPSR 2 Intervensi UPSR 2 Intervensi UPSR 2 KBS 1
/ Ujian Sumatif 1 / Ujian Sumatif 1 / Ujian Sumatif 1 / Ujian Sumatif 1

Dialog Prestasi (3)
10

11 12 13 14 15 16 17
Pencerapan PdPc MESYUARAT Perjumpaan Mesyuarat PSS (2) SEGAK TAHUN 6 CUTI
(AGAMA, B. ARAB GURU BIL 2/2018 Badan Beruniform PERTENGAHAN
& P.MORAL) 1 4 (Latihan Rumah SEGAK TAHUN 5 PENGGAL 1
Mesyuarat AJK Sukan)
11 Pengumuman PIBG Latihan
Kelas Terbersih SEGAK TAHUN 4 Pengosongan
Bangunan Bil
1/2018
(Dalaman)
18 19 20 21 22 23 24
CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1 PENGGAL 1
CPP1


25 26 27 28 29 30 31
CUTI Pelancaran Mesyuarat Perjumpaan Mesyuarat PBS (2) Kutipan Kendiri Gotong-Royong
PERTENGAHAN Program PSS Kurikulum (2)/Post Kelab/Persatuan Kanti/COMBI/ Perdana
PENGGAL 1 Minggu Panitia Mortem Ujian & Kontraktor
Bahasa Sumatf 1 Sukan/Permainan Keselamatan &
12 4 (Latihan Rumah Kebersihan (Mac)
Sukan)
*Tertakluk kepada perubahan22

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI APRIL 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2 3 4 5 6 7
Penyeliaan Buku Mesyuarat Pencerapan PdPc Sukantara /
Tulis SEJ, RBT & Kewangan Bil (SEJ, RBT & TMK) 1 Latihan Sukaneka
TMK (1) 2/2018
Sukantara /
13 Pelancaran Sukantara / Latihan Sukaneka
Kempen Latihan Sukaneka
Keselamatan

Semakan Jadual
Kedatangan Kelas
(Mac)

Pengumuman
Kelas Terbersih
8 9 10 11 12 13 14
Dialog Prestasi (4) Raptai Sukan Raptai Sukan Raptai Penuh Sukan Kejohanan Sukan
Tahunan Tahunan Kali Ke-
Pengumuman 47 / SARANA
Kelas Terbersih
14

15 16 17 18 19 20 21
Minggu Panitia Mesyuarat 3K Bil Pencerapan PdPc Mesyuarat RMT Bil Spot Check –
SN & MT 2/2018 (PJK, PSV & MZ) 1 2/2018 SPBT
Penyeliaan Buku
Tulis PJK & MZ (1) Perjumpaan Badan
15 Beruniform 5
Pengumuman
Kelas Terbersih22 23 24 25 26 27 28
Diagnostik UPSR Diagnostik UPSR Diagnostik UPSR Diagnostik UPSR KCJ 1
dan Tahun 5 dan Tahun 5 dan Tahun 5 dan Tahun 5

Pengumuman Perjumpaan
16 Kelas Terbersih Kelab/Persatuan &
Sukan/Permainan
529 30
Hantar Soalan
Pentaksiran
Sumatif 1

17 Pengumuman
Kelas Terbersih

Kutipan Kendiri
Kanti/COMBI/
Kontraktor
Keselamatan &
Kebersihan (April)

Mesyuarat 3K Bil
2/2018
*Tertakluk kepada perubahan
23

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI MEI 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2 3 4 5
CUTI HARI Perjumpaan Badan Dialog Prestasi (5)
PEKERJA Beruniform 6
Mesyuarat Induk
Semakan Jadual HEM Bil 2/2018
17 Kedatangan Kelas
(April)
6 7 8 9 10 11 12
Mesyuarat JK Kantin MESYUARAT Perjumpaan Mesyuarat Perkhemahan Perkhemahan
& Kedai Buku Bil GURU BIL 3 / 2018 Kelab/Persatuan & Kantin/Kedai Buku Perdana PBB Perdana PBB
2/2018 Sukan/Permainan 6 Bil 2/2018
Lawatan PPS
18 Pengumuman Kelas (PDRM)
Terbersih

13 14 15 16 17 18 19
Perkhemahan Pengumuman Kelas Program Gerak Sambutan Hari Awal Ramadan Program Gerak
Perdana PBB Terbersih Gempur Guru Peringkat (Makluman) Gempur
Pentaksiran Sumatif Sekolah Pentaksiran Sumatif
Spot Check – Badan 1 Program Gerak 1
19 Disiplin Gempur Ihya’ Ramadan
Kutipan Data Anak Pentaksiran Sumatif
Yatim 120 21 22 23 24 25 26
Pentaksiran Sumatif 1 Pentaksiran Sumatif Pentaksiran Sumatif Pentaksiran Sumatif Pentaksiran Sumatif KCJ 2
/ PPT 2018 1 / PPT 2018 1 / PPT 2018 1 / PPT 2018 1 / PPT 2018

Pengumuman Kelas
20 Terbersih

27 28 29 30 31
Mesyuarat CUTI HARI WESAK Mesyuarat JK
Peningkatan UPSR (3) Disiplin/Pengawas
& BNK Bil 2/2018
Pengumuman Kelas
21 Terbersih Kutipan Kendiri
Kanti/COMBI/
Kontraktor
Keselamatan &
Kebersihan (Mei)

*Tertakluk kepada perubahan

24

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI JUN 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2
Penghantaran CUTI NUZUL
Laporan AL-QURAN
Penarafan
Tandas Bil
21 1/2018

Semakan Jadual
Kedatangan
Kelas (Mei)
3 4 5 6 7 8 9
Mesyuarat Panitia BM Mesyuarat Dialog Prestasi (6) Majlis Berbuka CUTI
& BI, MT & SN, AG & Panitia P. Puasa PERTENGAHAN
B. ARAB (2) MORAL, SEJ, RBT TAHUN
& TMK (2) Mesyuarat Panitia
22 Pengumuman Kelas PSV, MZ & PJK (2)
Terbersih Program
Penyayang
(Agihan Bantuan
Aidilfitri)

10 11 12 13 14 15 16
CUTI CUTI PERTENGAHAN CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

CPT CUTI HARI RAYA CUTI HARI
AIDILFITRI RAYA
AIDILFITRI17 18 19 20 21 22 23
CUTI CUTI PERTENGAHAN CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
PERTENGAHAN TAHUN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
CPT


24 25 26 27 28 29 30
CUTI SESI SEKOLAH Mesyuarat Mesyuarat PBS (3) Mesyuarat PSS (3) Hari Akademik /
PERTENGAHAN PETANG Kurikulum (3) SARANA
TAHUN Post Mortem PS Perjumpaan Badan
1 Beruniform 7 Kutipan Kendiri
23 Kanti/COMBI/
Kontraktor
Keselamatan &
Kebersihan (Jun)


*Tertakluk kepada perubahan

25

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI JULAI 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2 3 4 5 6 7
Anugerah PS/PPT Mesyuarat ICT/ Mesyuarat Dialog Prestasi 7 Sambutan Aidilfitri
SSQS/ SKPMg2 Kewangan Bil Peringkat Sekolah
Pencerapan PdPc (2) 3/2018
(BM & BI) 2
24 Perjumpaan
Semakan Jadual Kelab/Persatuan &
Kedatangan Kelas Sukan/Permainan 7
(Jun)

Pengumuman Kelas
Terbersih
8 9 10 11 12 13 14
Percubaan UPSR 1 Percubaan UPSR Percubaan UPSR 1 Percubaan UPSR 1 Hantar Soalan KCJ 3
/ Ujian 1 / Ujian / Ujian / Ujian Ujian Sumatif 2
Kecemerlangan Kecemerlangan Kecemerlangan Kecemerlangan
Tahun 5 – 1 Tahun 5 - 1 Tahun 5 – 1 Tahun 5 - 1
25
Pengumuman Kelas Perjumpaan Badan
Terbersih Beruniform 8
15 16 17 18 19 20 21
Pencerapan PdPc Spot Check – Penyeliaan Buku Spot Check – SPBT
(MT & SN) 2 Badan Disiplin Tulis BM & BI (2)

Pengumuman Kelas Perjumpaan
26 Terbersih Kelab/Persatuan &
Sukan/Permainan 8
22 23 24 25 26 27 28
Percubaan UPSR 2 Percubaan UPSR Percubaan UPSR 2 Percubaan UPSR 2
/ Ujian 2 / Ujian / Ujian / Ujian
Kecemerlangan Kecemerlangan Kecemerlangan Kecemerlangan
Tahun 5 – 2 Tahun 5 - 2 Tahun 5 - 2 Tahun 5 - 2
27
Pengumuman Kelas Perjumpaan Badan
Terbersih Beruniform 929 30 31
Pencerapan PdPc Penyeliaan Buku
(AG, P.MORAL, B. Tulis MT & SN (2)
ARAB ) 2
Kutipan Kendiri
28 Pengumuman Kelas Kanti/COMBI/
Terbersih Kontraktor
Keselamatan &
Kebersihan (Julai)


*Tertakluk kepada perubahan
26

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI OGOS 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2 3 4
Mesyuarat Panitia Dialog Prestasi 8
BM & BI, MT & SN,
AG & B. ARAB (3) Semakan Jadual
Pencerapan MZ, Kedatangan Kelas
28 PSV & PJK 2 (Julai)

Perjumpaan
Kelab/Persatuan
&
Sukan/Permainan
9

5 6 7 8 9 10 11
Penyeliaan Buku MESYUARAT Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia KCJ 4
Tulis AG, P. GURU BIL 4 / P. MORAL, SEJ, PSV, MZ & PJK (3)
MORAL & B. ARAB 2018 RBT & TMK (3)
(2)
29 Minggu Panitia Pencerapan PdPc Perjumpaan Badan
MZ, PSV & PJK (SEJ, RBT & TMK) Beruniform 10
2 (Pertandingan
Pengumuman Kawad Kaki)
Kelas Terbersih

12 13 14 15 16 17 18
Percubaan UPSR 3 Percubaan UPSR Percubaan UPSR 3 Percubaan UPSR 3 SEGAK TAHUN 6 CUTI
/ Ujian Sumatif 2 3 / Ujian Sumatif / Ujian Sumatif 2 / Ujian Sumatif 2 PERTENGAHAN
2 PENGGAL 2
Pengumuman Solat Hajat UPSR
30 Kelas Terbersih

19 20 21 22 23 24 25
CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI CUTI
PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN PERTENGAHAN
PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2 PENGGAL 2
CPP2
CUTI HARI RAYA
AIDILADHA

26 27 28 29 30 31
CUTI Minggu Panitia Mesyuarat Induk Perjumpaan Mesyuarat Aktiviti CUTI HARI
PERTENGAHAN SEJ, RBT & TMK HEM Bil 3/2018 Kelab/Persatuan Selepas UPSR KEMERDEKAAN
PENGGAL 2 Minggu INTAN & Majlis Restu Ilmu
BERSINAR Sukan/Permainan
31 (Linus/Pemulihan) 10 Kutipan Kendiri
Kanti/COMBI/
Kontraktor
Keselamatan &
Kebersihan (Ogos)

*Tertakluk kepada perubahan27

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI SEPTEMBER 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1312 3 4 5 6 7 8
Pencerapan PdPc Mesyuarat JK Perjumpaan Mesyuarat MAC (1) Hantar Soalan
(BM & BI) 3 / Kantin (Lanjutan Kelab/Persatuan & Pentaksiran Sumatif
Penyeliaan Buku Tender) Sukan/Permainan 2
Tulis BM & BI 11
32
Semakan Jadual
Kedatangan Kelas
(Ogos)

9 10 11 12 13 14 15
CUTI HARI CUTI GANTI HARI CUTI MAAL Dialog Prestasi 9 Mesyuarat
KEPUTERAAN KEPUTERAAN HIJRAH Kurikulum 4/Post
SPBYP AGONG SPBYP AGONG Perjumpaan Badan Mortem UJian
Beruniform 11 Sumatif 2
3316 17 18 19 20 21 22
CUTI HARI CUTI GANTI HARI Pencerapan PdPc PdPc (AG, P. Pencerapan PdPc Spot Check – SPBT KBS 2
MALAYSIA MALAYSIA (MT & SN) 3 / MORAL & BARAB) (MZ, PSV & PJK)
Penyeliaan Buku 3 / Penyeliaan 3/Penyelian Buku
Tulis MT & SN Buku Tulis AG, P. Tulis MZ, PJK
34 Moral & B. Arab
Pengumuman Program PPDa
Kelas Terbersih Perjumpaan Badan
Beruniform 12 Mesyuarat JK
Disiplin Bil 3/2018
23 24 25 26 27 28 29
*UPSR *UPSR *UPSR *UPSR

SEGAK TAHUN 4 SEGAK TAHUN 5

3530
36


*Tertakluk kepada perubahan28

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI OKTOBER 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2 3 4 5 6
Program Gerak Dialog Prestasi Program Gerak Program Gerak Program Gerak
Gempur PS2 (10) Gempur PS 2 Gempur PS 2 Gempur PS 2
Mesyuarat
Semakan Jadual Mesyuarat Pemulihan / Linus/ Latihan
36 Kedatangan Kelas Kewangan Bil IPP2M (3) Pengosongan
(September) 4/2018 Bangunan Bil
Perjumpaan 2/2018 (BOMBA)
Pengumuman Kelas Program Gerak Kelab/Persatuan
Terbersih Gempur PS 2 &
Sukan/Permainan
Kutipan Kendiri Mesyuarat SSQS/ 12
Kanti/COMBI/ SKPMg2 (3)
Kontraktor
Keselamatan &
Kebersihan
(September)
7 8 9 10 11 12 13
Pentaksiran Sumatif Pentaksiran Pentaksiran Pentaksiran Sumatif Pentaksiran Sumatif Hari Sukan
2 / PAT 2018 Sumatif 2 / PAT Sumatif 2 / PAT 2 / PAT 2018 2 / PAT 2018 Negara
2018 2018
Pengumuman Kelas Mesyuarat MAC
37 Terbersih 2018 (2)

14 15 16 17 18 19 20
Mesyuarat Induk Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia KARNIVAL
HEM Bil 4/2018 BM & BI, MT & SN, P. MORAL, SEJ, MZ, PSV & PJK (4) KOKURIKULUM
AG & B. ARAB (4) RBT & TMK (4)
Pengumuman Kelas Pencalonan
38 Terbersih Spot Check – Pengawas 2019
Badan Disiplin
21 22 23 24 25 26 27
Mesyuarat Panitia Lawatan PPS Hari Kanak-Kanak
MZ, PSV & PJK (4) (PDRM) Peringkat Sekolah

39

28 29 30 31
Mesyuarat PSS (4) Mesyuarat PBS (4) Kutipan Kendiri
Kanti/COMBI/
Kontraktor
Keselamatan &
40 Kebersihan
(Oktober)
*Tertakluk kepada perubahan29

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI NOVEMBER 2018
MINGGU Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1 2 3
MESYUARAT
GURU BIL 5
/2018

40 Semakan Jadual
Kedatangan Kelas
(Oktober)4 5 6 7 8 9 10
CUTI PERAYAAN CUTI DEEPAVALI CUTI Mesyuarat MAC
PERAYAAN 2018 (2)

Penghantaran
41 Laporan
Penarafan Tandas
Bil 2/201811 12 13 14 15 16 17
RAPTAI RAPTAI PENERIMA RAPTAI PENUH RAPTAI PENUH Majlis Anugerah
PERSEMBAHAN ANUGERAH MAC MAC 2018 MAC 2018 Cemerlang /
MAC 2018 2018 SARANA

42 PENYAMPAIAN
SIJIL TAHUN 6
18 19 20 21 22 23 24
CUTI MAULIDUR Jamuan Kelas Naik Kelas 2019 Kutipan Kendiri CUTI AKHIR
RASUL Tahap 2 Kanti/COMBI/Kontraktor TAHUN
Jamuan Kelas Keselamatan &
Tahap 1 Kebersihan (November)
43

25 26 27 28 29 30
CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR TAHUN
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN

CAT Serahan Tugas Guru hadir Guru hadir Guru hadir
2018 bertugas bertugas bertugas

Orientasi Tahun Semakan Jadual
1 – 2019 / Kedatangan Kelas
SARANA (November)
*Tertakluk kepada perubahan

30

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


TAKWIM & AKTIVITI DISEMBER 2018
Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Catatan
1
CUTI AKHIR
TAHUN


2 3 4 5 6 7 8
CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN


9 10 11 12 13 14 15
CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN


16 17 18 19 20 21 22
CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN23 24 25 26 27 28 29
CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR CUTI AKHIR
TAHUN TAHUN TAHUN / CUTI TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
HARI KRISMAS
Mesyuarat Guru Mesyuarat Induk Mesyuarat Induk
Kali Pertama Sesi Kurikulum HEM
2019

30 31
CUTI AKHIR CUTI AKHIR
TAHUN TAHUN

Mesyuarat Induk
Kokurikulum
Persiapan
Persekolahan Sesi
2019
*Tertakluk kepada perubahan


31

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS
32

MAKLUMAT GURU & AKP MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

TARIKH TARIKH NO.
BIL NAMA GRED OPSYEN
LANTIK SAH JPWP

1. Kasniza Jumari bin Shamsir – Guru Besar DG42 BM 01.10.1988 01.10.1989 01-20736
2. Mageswari a/p P.Suppiah – GPK Pentadbiran DG44 BI 01.10.1988 01.10.1989 01-20693

3. Shamsuri bin Md. Aziz – GPK Hal Ehwal Murid DG42 MZ 01.03.1993 01.03.1996 01-39431
4. Norizan binti Ismail – GPK Kokurikulum DG34 MT 01.07.1996 01.07.1999 01-42698
5. Aswati bt. Ismail DG41 MT & BI 04.01.2010 04.01.2011 01-67536
6. Aziyah bt Buang DG41 PEMULIHAN 04.01.2010 04.01.2011 01-70572

7. Azrul Zailan b. Awang DG41 BM PJ RBT 29.01.2015 - 01-73463
8. Etriah binti Md Zain DG41 PI & BA 02.05.2017 - 01-75507
9. Faisal Syukri b. Abdul Hamid – B&K DG44 BIMB 02.01.2008 02.01.2009 01-60679

10. Gurmit Kaur a/p Harmindar Singh DG41 BI 01.01.1991 01.01.1993 01-33279
11. Huzaini bt Fauzi DG41 PI & BA 26.01.2015 - 01-73816
12. Kalaivanan a/l Kumaran DG32 SN & KH 03.01.2005 03.01.2006 01-55754
13. Mohammad b. Rusli DG29 PJ 29.03.2006 29.03.2007 01-53216

14. Mohammad Afif bin Mohd Noor DG41 BI 02.05.2017 - 01-75509
15. Mohammed Zhafrin b. Mohammed Noor DG41 SN & PJ 01.04.2014 21.05.2016 01-71785

16. Muhammad Hakimie bin Wali DG41 BI & RBT 15.08.2016 - 01-74849
17. Nazatul Shima bt Zawawi DG44 BI & MOR 01.11.2008 01.11.2009 01-68522
18. Nazlina bt. Abu Hassan DG34 MT 01.07.1996 01.07.2000 01-43025
19. Nazraini bt. Mohd Noor DG44 PI 01.08.2007 01.11.2002 01-60210

20. Nor Zaini b. Darso DG32 PJ 21.09.2000 01.11.2002 01-57334
21. Noraini bt. Zakaria DG41 BA & PI 20.01.2014 21.05.2016 01-73650
22. Norhidayah binti Manas DG41 PI

23. Sabrina Athirah binti Mazlan DG41 BA & PI 02.05.2017 - 01-75508
24. Saiful Fadly b. Abdol Karim DG32 BM & KH 16.10.2000 01.11.2002 01-48008
25. Shaliza bt. Hashim DG42 MUZIK 08.08.1997 08.08.2000 01-44946
26. Sheila Sathanatha Raj DG41 BI & SENI 01.07.2002 01.07.2003 01-62156

27. Siti Dayana bt. Azman DG41 KH & BM 01.07.2013 01.07.2014 01-70045
28. Siti Nadia bt. Sulaiman DG44 SENI 08.01.2009 20.03.2010 01-67535

29. Suharni bt. Md. Rejab DG44 BM & KT 02.01.2006 02.01.2007 01-63641
30. Syahduna bt Hassan @ Jaafa DG41 PI & BA 16.03.2013 16.03.2014 01-70314
31. Wirazura b. Ibrahim DG32 SN & KH 17.07.2000 01.11.2002 01-47703
32. Nur Mahilah Wati binti Mahat – PT N19 01.07.2009 01.12.2010 01-64214

33. Sarasvathy a/p Gopal Karup – PO N11 15.09.1995 15.09.1998 01-36203
34.


33

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS


34

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA

Kami guru-guru Malaysia yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah
pembentukan warganegara yang berilmu, taat setia yang bertanggung jawab dan berkebolehan,
yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian

hasrat yang gemilang, dan yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip
rukunegara.Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami

kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman,
dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.Dengan menyedari

besarnya tanggung jawab membimbing anak muda tercapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka
dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami

menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya:

A. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJARAN.

i. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
ii. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental,

emosi, politik, ekonomi, keturunan atau agama.
iii. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang

berhak megetahuinya.
iv. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata

pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
v. Menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberi contoh
yang baik kepada pelajar.

vi. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan,
lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya

pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.
35

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

B. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA.
1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.

2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi
pendidikan dengan rumahtangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai keadaan

rumahtangga atau mengenai anak mereka yang berhak mengetahuinya.

4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan
menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau mempengaruhi oleh kedudukan social dan

ekonomi ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh

menjejaskan kepercayaaan pelajar terhadap ibubapa atau penjaga mereka.


C. TANGGUNGJAWA TERHADAP MASYARAKT DAN NEGARA.
1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan

pelajar, masyarakat atau negara yang bertentangan dengan rukunegara.
2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing
mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna,

menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan,
keturunan dan agama.

3. Menghormati masyaraka tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab
sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang

kegiatan masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibubapa, institusi

pendidikan dengan masyarakat.
5. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan
kecendekiawan masyarakat.

6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani
kehidupan seharian dengan baik.36

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

D. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION KEGURUAN.
1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh

mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa atau membuat
sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai

guru.

3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung jawab kami dengan rajin dan
bersungguh-sungguh dan mengelakkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam

profesion perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.

6. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.


Catatan :
Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah orang yang menyebarkan ilmu

pengetahuan di sebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi termasuk guru
yang terlatih bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan.
37

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

PERATURAN AM GURU
1. ARAHAN AM.

A. Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat
dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan
mematuhi Perintah Am tersebut.

B. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesion keguruan dan menjunjunginya sebagai

satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan semata-mata.
C. Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
Perkhidmatan Cemerlang.

D. Semua guru hendaklah menjalankan tugas sebagai satu pasukan – TEAM (Together
Everyone Achieve More)


2. KEDATANGAN

1. Guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu
persekolahan bermula dan merakam sendiri kehadiran semasa sampai dan sewaktu

balik sekolah.
2. Guru yang bertugas mingguan dikehendaki berada dikawasan sekolah 30 minit
sebelum waktu persekolahan bermula.

3. Guru yang tidak hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah hendaklah memberikan
kenyataan dan sebab-sebab yang wajar. Guru juga mestilah memaklumkan kepada

pihak sekolah dengan kadar segera supaya jadual waktu ganti dapat disediakan.
4. Waktu persekolahan:

Sesi Pagi Tahap 1 Tahap 2
Hari Masa Masa
Isnin - Khamis 7.30 pagi – 12.50 tg 7.30 pagi – 1.20 tgh
Jumaat 7.30 pagi – 11.50 tgh 7.30 pagi – 11.50 tgh
REHAT 10.00 pagi – 10.20 pagi 10.30 pagi – 10.50 pagi

Sesi Petang Tahap 1 Tahap 2
Hari Masa Masa
Isnin - Khamis 12.50 tgh – 6.30 ptg 12.50 tgh – 6.30 ptg
Jumaat 2.00 ptg – 6.30 ptg 2.00 ptg – 6.30 ptg
REHAT 3.10 ptg – 3.30 ptg 3.40 ptg – 4.00 ptg

5. Semua urusan peribadi guru hendaklah dibuat di luar waktu persekolahan kecuali

dalam keadaan kecemasan.38

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

3. KELUAR KAWASAN SEKOLAH DALAM WAKTU PERSEKOLAHAN
1. Guru dan staf tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu

persekolahan kecuali jika terdapat sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau
arahan dari Jabatan Pendidikan / PPW dengan syarat mendapat kebenaran dari
Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

2. Guru dan staf dikehendaki mengisi buku keluar kawasan sekolah di pejabat sekolah

dan dapatkan tandatangan Guru Besar / Guru Penolong Kanan sebelum keluar. Sila
isikan waktu balik dan urusan selepas balik.
3. Semua guru hendaklah meninggalkan kerja bertulis kepada pelajar sebelum

meninggalkan sekolah.
4. Guru Besar tidak bertanggungjawab di atas apa-apa kemalangan yang berlaku

terhadap mana-mana guru yang keluar tanpa kebenarannya atau mana-mana
pegawai yang diberi kuasa.


4. PAKAIAN.

1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan.
2. Guru lelaki hendaklah bertali leher dan berbaju kemeja.
3. Baju berlengan panjang tidak dibenarkan dilipat.

4. Berpakaian kemas diluar waktu persekolahan.
5. Guru perempuan tidak dibenarkan berbaju tanpa lengan.

6. Kasut sukan hanya dibenarkan untuk tujuan Pendidikan Jasmani atau aktiviti
seumpamanya.

7. Kakitangan Sokongan dikehendaki berpakaian kemas dan bagi kakitangan sokongan
yang beruniform perlu memakai pakaian yang telah dibekalkan.

Rujukan
1. Surat perkeliling Profesional Kementerian Pelajaran Bil 13/69 bertarikh 26 Disember
1969 (Peraturan pakaian guru di dalam waktu persekolahaan dan luar waktu

persekolahan)
2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil,6/1985 bertarikh 9 Mei 1985 (Peraturan pakaian guru di

sekolah)
3. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 7/2001 bertarikh 7 Jun 2001(Garis Panduan pakaian guru

ketika bertugas di sekolah.


39

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

5. BILIK GURU / BENGKEL / MAKMAL.
• Kebersihan dan keselamatan bilik guru/bengkel/makmal/bilik-bilik khas adalah menjadi

tanggungjawab semua guru. Ini termasuklah keselamatan harta benda di dalam bilik
berkenaan.

• Guru tidak dibenarkan merokok di dalam kawasan sekolah.

• Guru hendaklah berada di dalam bilik guru / bengkel / makmal semasa tidak mengajar
di kelas. Masa ini hendaklah dianggap sebagai ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free

period’. Oleh itu guru hendaklah menggunakan masa tersebut di bilik guru / bengkel untuk
perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran sahaja. Guru yang

terakhir keluar dari bilik guru / bengkel perlulah memastikan lampu, kipas dan alat
penghawa dingin dimatikan.

• Guru yang berada di dalam bilik guru / bengkel hendaklah sama-sama
bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu ketenteraman

mana-mana pihak.

6. TUGAS

1. Guru akan diberikan tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, pentadbiran dan tugas
khas. Laksanakan tugas yang diberikan dengan cekap, dedikasi dan

bertanggungjawab.
2. Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan seperti menghadiri

mesyuarat, pergi ke JPN, atau berkursus, guru hendaklah mengambil tindakan
sewajarnya. Guru tidak boleh mengarah guru lain melaksanakan tanpa kebenaran

Guru Besar. Jika tugas itu terpaksa dijalankan oleh pihak atas persetujuan sesama,
maka ia mesti sampai ke pengetahuan Guru Besar.Rujukan

1. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 Garis Panduan Guru bertugas di sekolah.


40

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

7. REKOD PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
• Guru bertanggungjawab menjaga keselamatan Rekod PdPc kerana ianya merupakan

Sasaran Kerja Tahunan (SKT) setiap guru kecuali guru bimbingan dan kaunseling.
• Semua butiran hendaklah diisikan dengan kemas, teliti dan lengkap.

• Rekod PdPc ini hendaklah diserahkan ke Pejabat pada hari Jumaat atau hari akhir minggu

berkenaan untuk tujuan semakan dan tandatangan oleh Guru Besar / Penolong Kanan.
• Jika seseorang guru bercuti, buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong

Kanan.

• Rekod PdPc hendaklah diserahkan ke pejabat pada hari terakhir tahun persekolahan.
• Laporan polis perlu dibuat bagi guru yang kehilangan buku rekod mengajar.


8. PERHIMPUNAN MINGGUAN / HARIAN.

1. Perhimpunan sekolah adalah Majlis Rasmi Sekolah.
2. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan mingguan sekolah pada hari Isnin
bermula 7.30 pagi / 1.00 tengah hari

3. Guru yang bertugas mingguan diwajibkan berada di perhimpunan harian jam 7.00
pagi / 12.30 tengah hari setiap hari pada waktu persekolahan.

4. Guru hendaklah berada di majlis sehingga tamat perhimpunan.
5. Semua guru hendaklah duduk di bahagian hadapan perhimpunan kecuali guru bertugas

mingguan dan perhimpunan.
6. Pakaian guru semasa perhimpunan:

1. Guru lelaki hendaklah memakai baju kemeja berlengan panjang dan bertali leher.
2. Guru perempuan hendaklah berpakaian kemas, bersopan santun dan tidak memakai
selipar dan sandal.


9. ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH.

i. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi sekolah.
ii. Guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan

hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar.

41

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

10. MESYUARAT GURU / KAKITANGAN SOKONGAN.
1. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru Besar / Guru

Penolong Kanan / Ketua Panitia tertentu pada bila-bila masa.
2. Guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah
mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

3. Kakitangan sokongan diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Guru

Besar / Guru Penolong Kanan pada bila-bila masa.
4. Kakitangan sokongan tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat
dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Besar / Guru Penolong

Kanan.


11. CUTI SAKIT.
1. Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi 2 hari berturut-turut

hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
2. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak melebihi 15 hari dalam setahun.

3. Bagi pegawai yang menerima rawatan pesakit dalam di hospital swasta boleh
menerima cuti sakit sehingga 180 hari tanpa pengesahan daripada pegawai
perubatan kerajaan.

4. Guru / Kakitangan sokongan perlu memaklumkan kepada Guru Besar sekiranya
mendapat cuti sakit.


Rujukan

1 Perintah Am Bab C
2 Perkeliling Perkhidmatan Bil. 2/2006 Pindaan Peraturan Mengenai Sijil Sakit untuk tujuan

Cuti Sakit.42

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

12. PERHUBUNGAN SESAMA GURU.
1. Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat

sesama guru dan sentiasa mengawal tutur kata dan tingkahlaku mereka. Juga
diharapkan akan dapat mewujudkan perasaan kekitaan.
2. Guru tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman /

pendapat / kepercayaan kepada guru atau pun pelajar atau staf sokongan yang lain.

3. Perhubungan yang berbentuk kumpulan yang berdasarkan kepada kaum, status sosial,
sosial ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud
di sekolah.


Rujukan

1. Surat Perkeliling Ikhtisas Bil 2/2003 Ke arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih
bertarikh 30 April 2003.


13. JADUAL WAKTU.

• Guru Kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam
kelas sendiri.

• Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran
Guru Besar.

• Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Guru Penolong Kanan bersama-sama
dengan SU Kurikulum sebagai pembantu, ditandatangani oleh Guru Besar / Guru Penolong

Kanan. Slip waktu ganti perlu ditanda tangan oleh guru di buku rekod jadual ganti sebagai
pengesahan menerima maklum untuk mengganti.


43

MANUAL PENGURUSAN & TAKWIM 2018 - KJBS

14. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR.
1. Jadual kedatangan pelajar hendaklah ditulis secara teratur, kemas dan ditanda pada

setiap hari oleh guru kelas pada waktu pertama. Sekiranya guru kelas tidak hadir,
pembantu guru kelas bertanggungjawab menandanya.
2. Buku ini hendaklah sentiasa berada di pejabat sekolah.

3. Pelajar yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut pada waktu persekolahan, ibu

bapa / penjaga hendaklah dimaklumkan melalui telefon dan bertulis.
4. Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan.
5. Guru tidak dibenarkan membawa keluar Buku Kedatangan Pelajar dari sekolah tanpa

kebenaran Guru Besar.
6. Guru sahaja yang boleh menanda kehadiran di dalam jadual kedatangan pelajar.

7. Guru tidak boleh menggunakan liquid / correction tape untuk memadam Buku
Kedatangan Pelajar.


15. KUNCI.

1. Semua kunci mesti disimpan di pejabat pentadbiran sekolah.
2. Guru dan kakitangan sekolah yang hendak mengambil / menyimpan kunci mesti
mendapat kebenaran dari Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

3. Sewaktu cuti penggal persekolahan semua kunci hendaklah diserahkan di pejabat
pentadbiran sekolah.


16. TELEFON.

1. Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah
direkodkan.


17. ARAHAN DAN PEKELILING.
1. Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Guru Besar hendaklah dibaca

dengan teliti dan dipatuhi serta ditanda tangan selepas membacanya.


18. TANDA NAMA
1. Semua guru dan kakitangan sekolah hendaklah memakai tanda nama pada hari

persekolahan dan majlis rasmi di sekolah / di luar sekolah.

44


Click to View FlipBook Version