The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by niksuliati, 2021-04-12 04:02:06

LAPORAN TAHUNAN 2019 KKKT

LAPORAN TAHUNAN 2019 KKKT

Keywords: KKKT 2019

SIDANG REDAKSI Page 1

PENAUNG |
TUAN HAJI ALI BIN MAMAT

PENASIHAT
CIK NIK SULIATI BINTI NIK AWANG

EN MOHD NAJIB BIN ANUA

KETUA EDITOR
EN IZAMUDDIN BIN JUSOH @ MD ROHIM

SIDANG REDAKSI
PN NORFAZLIANA BINTI ROMLI
PN NIK ANISAH BINTI NIK NGAH

PN AISHAH BINTI LIMAN
PN JASNI BINTI RASUL
EN MOHD KHAIRUL BIN OMAR
PUAN ROHIMAH BINTI ABDUL AZIZ
EN HASBU BIN HUSIN
PUAN ZAIMAH BINTI ISMAIL
PN NOORULHUDA BINTI MUDA
PN MUNIRAH BINTI ABDUL MANAN
CIK FATIHAH ASMIDA BINTI YAAKUB
PUAN NOR HAYATI BINTI ISMAIL
PUAN NURULHUDA BINTI MOHD JAAFFAR
PUAN NORMAZITA @ SITI HAJAR BINTI MANSOR

REKABENTUK GRAFIK
EN MOHAMMAD HAFIZ BIN AHMAD

EN MOHD FADHIL BIN RAMLE

Page 2

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
1. TINTA PENGARAH

2. PRAKATA

3. LATAR BELAKANG KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU

4. VISI & MISI

5. CARTA ORGANISASI

6. MAKLUMAT UMUM

7. PROGRAM AKADEMIK

8. UNIT PEPERIKSAAN

9. UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI

10. UNIT LATIHAN STAFF

11. JALINAN & KHIDMAT MASYARAKAT

|

Page 3

TINTA PENGARAH

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

Sepenuh kesyukuran saya lafazakan ke hadrat Allah S.W.T kerana di atas limpah kurniaNya
maka terhasilnya Buku Pelaporan Institusi Tahunan 2019, Kolej Komuniti Kuala Terengganu,
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Syabas dan tahniah diucapkan kepada sidang redaksi yang telah bertungkus lumus
merealisasikan perancangan yang telah diatur. Semoga Buku Pelaporan Institusi ini dapat
menjadi sumber maklumat ilmiah untuk rujukan semua pihak. Tahun 2019 penuh dengan cabaran
bagi Kolej Komuniti Kuala Terengganu (KKKT) dalam melaksanakan aktiviti yang dirancang bagi
memenuhi prestasi yang ditetapkan. KKKT perlu memastikan perancangan dan pelaksanaan
perlu bergerak seiring walaupun menghadapi kekangan sumber manusia dan sumber kewangan
yang menuntut KKKT merancang dan menyusun penggunaan sumber dengan lebih cekap dan
berhemah.
Selaras Visi dan Misi Kolej Komuniti, semua warga KKKT akan terus berusaha bagi mencapai
hasrat Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti seiring dengan perubahan dari masa ke
semasa dan bersedia untuk melakar lebih banyak kejayaan pada masa akan datang.
Akhir kata, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada warga KKKT dan semua yang
menunjukkan komitmen tinggi dalam meletakkan KKKT di mercu kejayaan yang dikecapi
sekarang. Semoga sokongan dan kerjasama ini akan berterusan di masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

|

Page 4

PRAKATA

Segala puji dan syukur ke hadrat Allah S.W.T, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas
junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, rasul pesuruh Allah.
Alhamdulillah, dengan keizinan dariNya, Buku Pelaporan Institusi KKKT 2018 ini berjaya
disiapkan untuk tatapan semua warga KKKT khususnya dan pembaca secara umumnya. Buku
Pelaporan Institusi ini menerangkan laporan aktiviti serta kecemerlangan KKKT sepanjang tahun
2018. Kandungan aktiviti adalah melibatkan pertandingan di pelbagai peringkat dan juga
melibatkan pencapaian akademik pelajar dan pembangunan staf serta aktiviti-aktiviti “Community
Engagement” (CE) bersama masyarakat setempat.
Akhir kata, diharapkan buku laporan tahunan ini akan dapat memberi informasi kepada seua
warga KKKT, ibu bapa dan anggota masyarakat keseluruhannya dalam usaha mengangkat KKKT
ke arah yang lebih baik lagi. Buku Pelaporan Institusi ini juga diharapkan menjadi asas penting
kepada peningkatan kecemerlangan berterusan pada masa-masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

|

Page 5

LATAR BELAKANG KOLEJ KOMUNITI KUALA TERENGGANU
Kolej Komuniti Kuala Terengganu mula beroperasi pada Jun 2001 dan merupakan antara 10
Kolej Rintis yang memulakan operasi di unit-unit rumah kedai dan menawarkan 6 program di
peringkat sijil :

1. Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan
2. Sijil Teknologi Senibina
3. Sijil Fesyen dan Pakaian
4. Sijil Servis Kenderaan Ringan
5. Sijil Teknologi Elektrik
6. Sijil Jahitan Kreatif

|

Page 6

VISI DAN MISI

|

CARTA

Page 0

ORGANISASI

|

MAKLUMAT UMUM

MAKLUMAT UMUM

|

|

AKADEMIK
PROGRAM SIJIL TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN
PROGRAM SIJIL TEKNOLOGI SENIBINA
PROGRAM SIJIL FESYEN DAN PAKAIAN
PROGRAM SIJIL SERVIS KENDERAAN RINGAN
PROGRAM SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK
PROGRAM SJIL JAHITAN KREATIF
UNIT PEPERIKSAAN
UNIT LATIHAN INDUSTRI
UNIT PEMBANGUNAN PELAJAR

|

PROGRAM SIJIL TEKNOLOGI PEMBINAAN

Program Sijil Teknologi Pembinaan (STP) diketuai oleh Puan Nik Anisah binti Nik
Ngah dan mempunyai seramai 8 orang pensyarah iaitu, Puan Norasyimah binti Ahmad
selaku Timbalan Ketua Program, Puan Afidah binti Alias selaku Setiausaha Program,
En Mohd Arif bin Hasan selaku penggubal kurikulum, Puan Zaimah binti Ismail selaku
Penyelaras Bengkel Kerja Kayu, En Mohd Hasbi bin Mat Zin selaku penyelaras
Bengkel Paip, Puan Nurul Huda binti Muda, En Mohd Shukri bin Awang Noh dan En
Shamsul Bahri bin Musa.

|

Penglibatan STP Pada Tahun 2019

Program 6-Day Training Workshop On Construction And Engineering Technologies Di
Guizhou Polytechnic Of Construction, Guiyang, P.R Of China

Tarikh:
16-23 September 2019

Tempat:
Guizhou Polytechnic Of Construction,
Guiyang, P.R Of China

Kehadiran:
28 Orang Pensyarah Politeknik Dan Kolej Komuniti. Pensyarah STP Pn.Norasyimah Binti
Ahmad @ Mohd Din telah terpilih mewakili JPPKK.

Aktiviti:
Lawatan akademik yang memberi pendedahan teknologi baru, inovasi dan jalinan kerjasama
dengan negara China.

Objektif :
i. Memperkasakan TVET Negara Seterusnya Menyokong Strategi Dan Inisiatif Yang
Digariskan Oleh Lonjakan 8: Keunggulan Global Dan Lojakan 4: Graduan TVET
Berkualiti Dibawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025
(Pendidikan Tinggi)

ii. Peserta Memperoleh Pengalaman Baharu Melalui Pemindahan Serta Perkongsian
Kepakaran Dan Kemahiran Dalam Bidang Teknikal (Teknologi Kejuruteraan,
Pembinaan, Senibina, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Elektrik) Dan Bidang
Perkhidmatan (Pelancongan Dan Hospitaliti)

|

Bergambar bersama pensyarah Guizhou Polytechnic

Mesyuarat pembukaan

|

Lawatan ke Guizhou Green Science Architecture

Kursus memasak ‘butir nangka’ bersama pelajar Guizhou Polytechnic

|

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY (ICET2019)
Tarikh:
6-7 Julai 2019
Tempat :
Tati University College
Kehadiran:
Pensyarah STP Pn Nik Anisah Bt Nik Ngah
Aktiviti:
Pensyarah STP Pn Nik Anisah bt Nik Ngah telah membentangkan penulisan beliau yang
bertajuk : Effect Of Using Windscreen Glass Waste Powder (WGWP) as Cement Replacement
On The Mechanical Properties.

|

INTERNATIONAL INNOVATION AND INVENTION CHALLENGE EXHIBITION
2019 (INTELLIGENT'19)
Tarikh:
25-26 September 2019
Tempat:
Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin, Dungun, Terengganu
Kehadiran:
Pn Nik Anisah Bt Nik Ngah
Aktiviti:
Pensyarah STP Pn Nik Anisah bt Nik Ngah telah menyertai pertandingan Inovasi kategori
Teknologi Dan Kejuruteraan yang bertajuk : Eco-Blocks Sustainable Windscreen Glass
Waste Cement Composites. Beliau berjaya memenangi GOLD Award dalam pertandingan ini.

|

PROGRAM SIJIL TEKNOLOGI SENIBINA

Program Sijil Teknologi Senibina terdiri daripada 12 orang tenaga pengajar yang diketuai oleh
Puan Aisyah Liman selaku Ketua Program. Antara tenaga-tenaga pengajar di bawah Unit
Teknologi Senibina ini adalah Encik Mohamad Hafiz Ahmad (Timbalan Ketua Program), Puan
Nor Suraya Aini binti Ngah, Puan Nor Zaini binti Senik, En Wan Syahran bin Wan Salleh, Puan
Sarinah binti Said, Cik Nor Risam binti Abd Ghani, Puan Halida binti Harun, Puan Nor Ezan
binti Yusof, Puan Aisyah binti Liman, En Mazlan bin Muhamed, En Jamalul Azam bin Johari,
En Mohamad Hafiz bin Ahmad dan Puan Noraini binti Sulaiman.

|

Penglibatan STS Pada Tahun 2018

‘MURAL DAY STS’ 2019

Tarikh:
31 MAC 2019 – 2 APRIL 2019

Tempat:
Kolej Komuniti Kuala Terengganu

Kehadiran:
12 Pensyarah unit STS bersama pelajar STS 1 dan STS 2

Aktiviti:
o Program Menambahbaik logo di papan tanda hadapan Kolej Komuniti Kuala
Terengganu
o Melukis mural di Studio Sts 1
o Melukis mural di hadapan pintu masuk Dewan Besar
o Menambah keceriaan di dalam Dewan Besar KKKT.

Objektif:
1. Peserta program dapat memberi sumbangan dalam menyediakan kerja melukis

mural bagi menceriakan kawasan Kolej Komuniti Kuala Terengganu.
2. Peserta program dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dengan

berpeluang mengaplikasikan pelajaran di kolej.
3. Peserta program dapat menerapkan budaya kesukarelawanan di dalam diri

pelajar.
4. Memupuk semangat kecintaan terhadap budaya tolong-menolong, bantu-

membantu sesama masyarakat serta berganding bahu di dalam menjaga
kebajikan komuniti yang memerlukan.

|

|

|

|

|

Program Melukis Mural Di Pasti Al huda, Kuala Terengganu (CSR)
Tarikh:
12 - 13 FEBRUARI 2019
Anjuran :
Pasti Al Huda, Kuala Terengganu
Kehadiran:
12 Pensyarah unit STS, STP dan unit Peperiksaan bersama pelajar STS 1
Aktiviti:
Peserta program memberi sumbangan dalam menyediakan kerja melukis mural bagi
menceriakan kawasan tadika.
Objektif:

i. Peserta program dapat memberi sumbangan dalam menyediakan kerja melukis mural
bagi menceriakan kawasan tadika.

ii. Peserta program dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dengan
berpeluang mengaplikasikan pelajaran di kolej.

iii. Peserta program dapat menjalinkan hubungan kerjasama antara KKKT dengan
komuniti setempat.

iv. Peserta program dapat menerapkan budaya kesukarelawanan di dalam diri pelajar.
v. Memupuk semangat kecintaan terhadap budaya tolong-menolong, bantu-membantu

sesama masyarakat serta berganding bahu di dalam menjaga kebajikan komuniti yang
memerlukan.

|

|

|

|

|

STS BOWLING TOURNAMENT 2019 SESI DISEMBER 2018
Tarikh:
17 MAC 2019
Tempat :
Coral Crown Bowl, Paya Bunga Sentral, Kuala Terengganu.
Anjuran :
Kelab Boling STS
Kehadiran:
Staf dan Pelajar STS

Aktiviti:
Menganjurkan pertandingan bagi memenuhi kokurikulum MPU 1421, Kelab Sukan (Bowling).
Objektif:
1. Memberi peluang kepada pelajar untuk menonjolkan bakat dalam pertandingan yang

diceburi
2. Sukan rekreasi ini merupakan satu aktiviti yang penuh dengan cabaran dari segi mental

dan fizikal
3. Pendedahan kepada pelajar cara mengurus sesuatu penganjuran pertandingan

|

|

|

STS BOWLING TOURNAMENT 2019 SESI JUN 2019
Tarikh:
4 September 2019
Tempat :
Coral Crown Bowl, Paya Bunga Sentral, Kuala Terengganu.
Anjuran :
Kelab Boling STS
Kehadiran:
Staf dan Pelajar STS

Aktiviti:
Menganjurkan pertandingan bagi memenuhi kokurikulum MPU 1421, Kelab Sukan (Bowling).
Objektif:
4. Memberi peluang kepada pelajar untuk menonjolkan bakat dalam pertandingan yang

diceburi
5. Sukan rekreasi ini merupakan satu aktiviti yang penuh dengan cabaran dari segi mental

dan fizikal
6. Pendedahan kepada pelajar cara mengurus sesuatu penganjuran pertandingan

|

|

|

Kem Terukur STS di Chalet Anjung Pantai, Seberang Takir, Kuala Nerus.
Tarikh:
1 & 8 Julai 2019
Tempat :
Chalet Anjung Pantai, Seberang Takir, Kuala Nerus.
Kehadiran:
4 orang pensyarah kursus STS 3084 bersama pelajar STS 3A dan 3B

Aktiviti:
Melakukan kerja-kerja mengukur bangunan skala kecil bagi memenuhi kursus STS 3084 Asas
Lukisan Terukur bagi pelajar semester 3
Objektif:

• Menerangkan kepentingan Lukisan Terukur, kaedah pengukuran bangunan dan teknik
pembuatan model.

• Menghasilkan set lukisan dan model bangunan terukur.
• Menbentangkan hasil dokumentasi lukisan terukur

|

|

|

|

LAWATAN UKUR ARAS STS, CAMERON HIGHLAND.
Tarikh:
18 – 20 SEPTEMBER 2019
Tempat :
Cameron Highland, Pahang
Kehadiran:
2 pensyarah pengiring bersama pelajar STS 3B

Aktiviti:
Membuat lawatan pelajar ke Cameron Highland untuk memberi pendedahan senibina
setempat
Objektif:

• Pelajar - pelajar membina kebolehan dan keyakinan diri melalui aktivti sosial yang
bersesuaian

• Dapat membuka minda pelajar-pelajar dengan suasana dan pengalaman yang baru.
• Memberikan inspirasi kepada pelajar dan guru dalam merancang pengajaran dan

pembelajaran untuk pendidikan khas.

|

|

LAWATAN JEJAK SENI STS, MELAKA.
Tarikh :
29 HINGGA 31 OKTOBER 2019
Tempat :
Melaka
Kehadiran:
2 pensyarah pengiring bersama pelajar STS 3B

Aktiviti:
Membuat lawatan pelajar ke Kolej Komuniti Jasin dan Limastiga (teknik bninaan kayu) serta
sekitar Melaka dan untuk memberi pendedahan senibina setempat.
Objektif:

• memberi pendedahan luar dan kerja lapangan kepada pelajar
• meningkatkan kualiti dan kemahiran dalam lakaran (sketch)
• memupuk kerjasama dan merapatkan silaturrahim di antara sesama pelajar dan

pensyarah

|

|

PROGRAM SIJIL FESYEN DAN PAKAIAN

Program Sijil Fesyen dan Pakaian (SFP) diketuai oleh Encik Ehfan bin Ibrahim dan
mempunyai seramai 7 orang pensyarah iaitu, Puan Rohimah binti Abd Aziz selaku
Timbalan Ketua Program, Puan Annur Rawihah binti Azizan selaku Setiausaha
Program, Puan Wan Sazarena binti Wan Ahmad, Puan Farah Nureen binti Abdul
Rahim, Puan Nor Azlida binti Yusof, Puan Umi Umaima binti Mohd Razali dan Puan
Suhaila binti Rofei dan seramai 107 pelajar yang berdaftar bagi tahun 2019.

|

Aktiviti Unit SFP Pada Tahun 2019

Pertandingan variasi teknik applique sarung bantal
Tarikh:
26 Februari 2019
Tempat:
Dewan Utama Kolej Komuniti Kuala Terengganu
Kumpulan Sasaran:
Pelajar semester 1 dan 2

Objektif:
i. Menggalakkan para pelajar untuk berkarya denagn lebih kreatif dan mencipta

inovasi dalam setiap rekaan seni kraf yang dihasilkan.
ii. Membuka minda para pelajar tentang dunia fesyen dan seni kraf melalui

pengalaman yang diperolehi semasa program berlangsung
iii. Memberi gambaran yang lebih jelas kepada para pelajar tentang bagaimana

sesuatu pertandingan atau program fesyen itu dilaksanakan.
iv. Melaksanakan program kerjasama strategik bersama syarikat NoorArfa Batik.

|

Fashion Show Kolej Komuniti Wilayah Timur Tahun 2019
Tarikh:
6 Julai 2019
Tempat:
Kenanga Wholesale City, Kuala Lumpur
Kumpulan Sasaran:
Pelajar semester 3
Objektif:
i. Menggalakkan para pelajar untuk berkarya dengan lebih kreatif dan mencipta
inovasi dalam setiap rekaan seni kraf yang dihasilkan
ii. Membuka minda para pelajar tentang dunia fesyen dan seni kraf melalui
pengalaman yang diperolehi semasa program berlangsung
iii. Memberi gambaran yang lebih jelas kepada para pelajar tentang bagaimana
sesuatu pameran program fesyen itu dilaksanakan.
iv. Melaksanakan program kerjasama antara unit Fesyen dan Pakaian Kolej
Komuniti Zon Wilayah Timur.

|

Pameran Projek Pelajar Semester Akhir Sijil Fesyen dan Pakaian
Tarikh:
13 Oktober 2019
Tempat:
Noor Arfa Craft Complex
Kumpulan Sasaran:
Pelajar semester 3

Objektif:
i. Mengetengahkan bakat dan kemahiran kreatif pelajar melalui rekaan pakaian

yang dihasilkan.
ii. Menjana minda pelajar secara kreatif dan inovatif serta menambahkan nilai

keushawanan melalui projek pameran dan peragaan pakaian.
iii. Melatih pelajar berfikir diluar kotak melalui idea-idea yang diluahkan melalui

hasil rekaan dan ciptaan sendiri
iv. Menjadi platform kepada pelajar-pelajar untuk ke peringkat lebih tinggi dan

kearah dunia pekerjaan sebenar.

|

Community College & Polytechnic Fashion Week 2019
Tarikh:
15 - 20 Oktober 2019
Tempat:
Kolej Komuniti Batu Gajah, Perak
Kumpulan Sasaran:
2 orang pelajar semester 3
Objektif:
i. Memberi pendedahan kepada pelajar bagaimana proses pameran fashion
show berlangsung sesi pemilihan, fitting, styling dan sehinggalah ke sesi
peragaan.
ii. Mencungkil bakat para pelajar dalam bidang rekaan fesyen dan pembuatan
pakaian. Menonjolkan bakat, kemahiran dan potensi para pelajar bidang
fesyen dan pakaian kepada industri fesyen tempatan.

|

PROGRAM SIJIL SERVIS KENDERAAN RINGAN

Program Sijil Servis Kenderaan Ringan (SKR) diketuai oleh Ketua Program iaitu En. Mohd
Khairul bin Omar dan mempunyai seramai 14 orang pensyarah iaitu, En. Khairul Azlan bin
Ariffin selaku Timbalan Ketua Program, En. Mohd Fariq bin Mohd Fauzi selaku Setiausaha
Program, En. Poo Tsek Chuang selaku Penggubal Kurikulum, En. Adnan bin Arifin selaku Ajk
Keusahawanan, En.Hasbu bin Hussin sebagai Ajk Kolaborasi, En. Nazri bin Wahab selaku
Ajk Pemantauan PdP, En. Ramli bin besar selaku Ajk e-Pel, En.Razali bin Ab Rahman selaku
Ajk Latihan Staf, En. Muhammad Baqir bin Ibrahim selaku Ajk Aset dan Perolehan, En. Ahmad
Rosdi bin Abdul Rahim selaku Penyelaras Bengkel Automotif 1, En. Syed Fadhly bin Sayed
Abdullah selaku penyelaras Bengkel Automotif 2, En. Mohd Khairil Nizam bin Othman selaku
penyelaras Bengkel Automotif 3 dan En. Saiful Azuwan bin Mohamad selaku penyelaras
Bengkel Automotif 4. Seramai 106 orang pelajar Sijil Servis Kenderaan Ringan yang berdaftar
bagi tahun 2019.

|


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SM #5 Rescue Rebellion - Geronimo Stilton
Next Book
Amway Network Marketing