The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mba0013gc, 2021-04-15 12:30:55

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH DESIGN 3 2021

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH DESIGN 3 2021

buku

PENGURUSAN

SEKOLAH

2021

SEKOLAH KEBANGSAAN
AIR JERNIH

78200 KUALA SUNGAI BARU,
MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH

SENARAI MUKASURAT
3
KANDUNGAN 4
5
PENDAHULUAN 6
KATA-KATA SELASIH ALUAN GURU BESAR 7
AKUAN PENERIMA ILTIZAM 8
RUKUN NEGARA
VISI & MISI KPM 9-10
IKRAR PERKHIDMATAN AWAM & INTERGIRI 11-12
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
TATASUSILA PROFESION KEGURUAN 13
11 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 14
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN & ASPIRASI MURID 15
FOKUS & GERAK KERJA PROFESIONAL KPPM 16-20
FOKUS & PRINSIP KERJA PENGARAH PENDIDIKAN MELAKA 21
5 STANDARD SKPMg2 22
KEMAHIRAN PAK-21 23
PENDIDIKAN STEM & PERANAN GURU STEM 24
KONSEP KBAT & i-Think 25
FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN 26
TERAS PERKHIDMATAN AWAM & BUDAYA KERJA SEKOLAH 27
SEJARAH SEKOLAH 28
LENCANA, WAR CRY & LAGU SEKOLAH 29
PIAGAM SEKOLAH 30
MAKLUMAT GURU & ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) 31
DATA GURU & AKP / DATA MURID SK AIR JERNIH MUKASURAT
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SK AIR JERNIH 33-35
PENGURUSAN KEPIMPINAN (STANDARD 1 SKPMg2) MUKASURAT
PASUKAN PELAKSANA STANDARD SKPMg2 37-54
PENGURUSAN ORGANISASI (STANDARD 2 SKPMg2)
JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN

SENARAI MUKASURAT
56-67
KANDUNGAN
MUKASURAT
PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH (STANDARD 3.1 SKPMg2) 69-85
JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKUKULUM
PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH (STANDARD 3.2 SKPMg2) MUKASURAT
JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 87-99
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID SEKOLAH (STANDARD 3.3 SKPMg2)
JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID MUKASURAT
PENGURUSAN PdPc (STANDARD 4 SKPMg2) 101-102
JAWATANKUASA PENGURUSAN PdPc
TAKWIM, CUTI & DASAR MUKASURAT
PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2021 MENGIKUT KPM 104
CUTI PERAYAAN MALAYSIA MENGIKUT KPM 105
TAKWIM SEKOLAH
DASAR-DASAR KURIKULUM 107-119
DASAR-DASAR HAL EHWAL MURID 120-126
DASAR-DASAR KOKURIKULUM 128 -131
JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 133-134
PENDIDIKAN SIVIK – PENERAPAN NILAI MURNI 2021 136-142
PANDUAN GURU BERTUGAS MINGGUAN
DASAR-DASAR PERHIMPUNAN SEKOLAH 143
DASAR-DASAR PROGRAM SEKOLAH 145-146
JADUAL AM GURU 148-150
JADUAL PENCERAPAN PdPc GURU
JADUAL PENGHANTARAN FAIL RPH & PBPPP 152
JADUAL PENYELIAAN BUKU TULIS / BUKU KERJA MUKASURAT
CATATAN
RUANG CATATAN GURU 154-155
157-158
160-163
MUKASURAT
165-200

KATA-KATA SELASIH
ALUAN GURU BESAR

Assalammualaikum.

Tahniah dan syabas kepada warga SK Air Jernih dengan komitmen padu
melestari kecemerlangan pengurusan Sekolah berkualiti dan Kemenjadian
Murid Secara Holistik sepanjang sesi 2020 mengharungi cabaran yang
datang tanpa diundang.

Mendepani ujian Covid-19 melangkah ke tahun 2021 , saya amat berharap
semua warga sekolah sejiwa dan sehati untuk memajukan pembangunan
sekolah baik dari segi kurikulum mahupun kokurikulum serta aspek
kerohanian, sahsiah dan disiplin murid agar kita selangkah ke hadapan
menyahut Naratif Baharu Amalan Pendidikan, Kementerian Pendidikan
Malaysia. Bagi meningkatkan kualiti pengurusan marilah kita bersama-sama
mendukung Prinsip Kerja Pengarah Pendidikan Melaka yang berpasak pada
istilah “DRONE” (Data Driven, Resilient, Outcome Based, Navigation,
Efficiency).

Sewajarnya, kita sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan perlu
merancang pelan operasi yang berfokus, berkolaborasi antara unit dan
bidang pengurusan menggunakan prinsip PDCA (Plan, Do, Check dan
Action) bagi mencapai bidang-bidang keberhasilan dalam SKPMg2.

Saya percaya aspirasi keluarga SKAJ yang telah dibina sekian lama
menuntut kita untuk bersama-sama menggerakkan pembaharuan, membina
keseimbangan, melerai pertembungan dan mengangkat hala tuju
perjuangan untuk terus memastikan kesinambungan legasi institusi yang kita
cintai ini.

Sesungguhnya keikhlasan dan kesungguhan kita mengoperasikan insiatif
masing-masing merupakan kunci utama bagi memacu kecemerlangan SK
Air Jernih sebagai Sekolah Cemerlang.

Guru itu umpama lautan luas 4
Menghampar ilmu tidak terbatas.

Selamat menjalankan amanah,

………………………………….
MD ABU FADREY BIN MD YUSOF
GURU BESAR
SK AIR JERNIH

AKUAN
PENERIMA ILTIZAM

Saya ……………………………………………….………………………………..
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang bertugas di SEKOLAH
KEBANGSAAN AIR JERNIH, MELAKA mengaku bahawa saya telah
menerima senaskah Buku Pengurusan Sekolah Tahun 2021. Saya
akan berusaha memahami, menghayati dan melaksanakan segala
tugas yang diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab dan
iltizam berdasarkan garis panduan yang ditetapkan bagi mencapai
pengurusan SEKOLAH BERKUALITI dan KEMENJADIAN MURID SECARA
HOLISTIK.

Diterima oleh: Disahkan oleh:

…………………………………. ………………………………….
()
MD ABU FADREY BIN MD YUSOF
GURU BESAR
SK AIR JERNIH

Tarikh Pengakuan: ………………………………..………

5

RUKUN NEGARA

Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

Kepercayaan
kepada Tuhan

Kesopanan RUKUN Kesetiaan
dan kepada Raja
dan Negara
Kesusilaan

NEGARA

Kedaulatan Keluhuran
Undang - Perlembagaan
Undang

6

VISI KPM
MISI KPM

7

IKRAR
PERHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat
ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan,
kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa
menjalankan tugas. Ke arah ini kami :

Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri;
Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan;
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan
negara;
Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh
negara; dan
Berpegang teguh kepada ajaran agama.

IKRAR INTEGRITI
PERHIDMATAN AWAM

Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar
mempertahankan dan memperkukuhkan integrity perkhidmatan awam
dengan mencegah dan membenteras segala bentuk rasuah, salah guna
kuasa dan penyelewengan melalui tindakan yang berikut :

Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai
Kedua
Ketiga membenci rasuah;
Keempat
Kelima : Menutup semua ruang dan peluang yang
Keenam
memdedahkan kepada amalan rasuah;

: Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar

undang-undang, peraturan dan etika jabatan;

: Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak

untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah;

: Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat

integriti dan imej pegawai awam; dan

: Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan

mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran

agama dalam melaksanakan tugas. 8

FALSAFAH

PENDIDIKAN KEBANGSAAN

KESELURUHAN FALSAFAH BERPAKSIKAN KETUHANAN

“ PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU

UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI
INTELEK, ROHANI, EMOSI, DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN

KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG
BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB
DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJANTERAAN DIRI SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN

TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA.”

WARGANEGARA MALAYSIA YANG BAIK UNSUR ROHANI DAN EMOSI

Percaya dan patuh kepada Tuhan Unsur-unsur rohani dan emosi merangkumi
Berilmu pengetahuan aspek berikut :
Berakhlak mulia
Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat Keyakinan terhadap Tuhan
dan negara Kepercayaan beragama
Memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu Kemantapan jiwa
Penghayatan nilai-nilai murni dan norma
UNSUR INTELEK masyarakat
Berbudi pekerti mulia
Unsur intelek ini mengambilkira aspek berikut Berbakti dan berkorban
Hikmah iaitu ilmu yang boleh membawa
kepada kebenaran UNSUR JASMANI
Daya pemikiran yang kreatif dan inovatif
Daya pemikiran yang logik dan analisis Ciri-ciri unsur jasmani ialah :
Ilmu yang bermanfaat Kecergasan fizikal dan kesihatan diri
Masyarakat memiliki sikap suka membaca Dapat menggunakan anggota dan tenaga
serta cintakan ilmu pengetahuan fizikal sendiri untuk berdikari dan hidup
bermasyarakat

9

TATASUSILA
PROFESION KEGURUAN

Kami, guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha
menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang
bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha
menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan
yang percaya demokrasi, kebebasan perseorangan dan Prinsip-Prinsip Rukun
Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami
kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak
berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran pada masa
hadapan. Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing
anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami
menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami
menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya

I. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil kepada pelajar pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi,

politik, ekonomi, keturunan atau agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang

berhak mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata

pelajaran-mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara berpakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan

contoh yang baik kepada pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan

dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran
kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

II. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi

pendidikan dengan rumah tangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah

tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya
kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan
menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi
ibu bapa pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh
menjejaskan sesuatu kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka

10

III. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan
prinsip Rukun Negara.

2. Memupuk dalam diri setiap pelajar dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab
dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya
perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.

3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala
tanggungjawab sebagai seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil
bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat.

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dan ibu bapa, institusi
pendidikan dengan masyarakat.

5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan
kecendekiawan masyarakat.

6. Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan
menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik.

IV. TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN

1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau
membuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.

2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai
guru.

3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin
dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan
sosial.

4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru
dalam profesion perguruan.

5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
perguruan.

6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru.

(Catatan): Guru yang dimaksudkan dalam konteks Talasusila ini ialah orang yang
menyebarkan ilmu pengetahuan di sesebuah lnstitusi pendidikan peringkat rendah,
menengah dan tinggi, termasuk guru terlalih yang bertugas dalam pentadbiran organisasi
dan penyeliaan pendidikan.

11

11 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

12

11 ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

13

PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

14

15

16

17

18

19

20

21

KEMAHIRAN PAK-21

PEMIKIRAN KREATIF PEMIKIRAN KRITIS

Pemikiran kreatif adalah kecekapan Pemikiran kritis adalah sebahagian daripada
kemahiran berfikir yang dapat membantu manusia
menggunakan minda untuk menghasilkan idea menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan
dan menyesuaikan diri dengan persekitaran.
yang baru, asli, luar biasa, pelbagai, dan bernilai.
Manusia mempunyai kecenderungan untuk
Komponen pemikiran kreatif juga termasuk menggunakan proses kognitif apabila
berhadapan dengan sesuatu keaadaan atau
kebolehan seseorang berfikir secara kreatif dan masalah, tetapi tidak atau kurang mempunyai
kemahiran untuk mengaplikasikan kecenderungan
inovatif dalam menyelesaikan masalah. tersebut

KOLABORASI

Kolaborasi adalahsatu proses yang melibatkan
kerjasama oleh beberapa individu dalam satu
kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil
yang diiginkan dan sekaligus melahirkan
kepercayaan antara ahli-ahli yang terlibat.

Pendek kata, kolaborasi merupakan satu
bentuk kerjasama yang melibatkan dua atau
sekelompok individu dalam melengkapkan
sesuatu aktiviti atau menyelesaikan sesuatu
permasalahan

KOMUNIKASI PERWATAKAN

Kemahiran Komunikasi adalah penting dalam proses Watak adalah satu corak tingkah laku, fikiran dan
Penyampaian maklumat, perkongsian pendapat perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan
dan interaksi antara dua pihak. Dengan adanya moral dan integriti. Perwatakan yang baik adalah
kemahiran Komunikasi yang berkesan, perkongsian perkara yang paling berharga yang boleh dimiliki
maklumat menjadi lebih mudah dan afektif oleh seseorang kerana ia mencermin jati diri dan
sahsiah peribadi

22

PENDIDIKAN STEM DAN
PERANAN GURU STEM

23

KONSEP KBAT DAN

24

FOPKEUSNPDEINDGIUKRUASNAN

01 GURU BESAR YANG BERKESAN

02 SEKOLAH YANG BERKESAN

03 GURU YANG PROFESIONAL

04 KURIKULUM YANG RELEVAN

05 SISTEM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SOKONGAN
06 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PEMBINAAN INSTITUSI PERANCANGAN
07 DAN PENYELIDIKAN

PEMBINAAN SISTEM INSTITUSI PERLAKSANAAN DAN
08 PEMANTAUAN YANG BERKESAN : SISTEM PENTADBIRAN

09 PEMBANGUNAN STAF YANG KOMPREHENSIF

PEMBINAAN HUBUNGAN LUAR DAN
10 MASYARAKAT

25

TERAS
PERKHIDMATAN AWAM

1. Bekerja dengan penuh tanggungjawab.
2. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri.
3. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan.
4. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara.
5. Berpegang teguh kepada ajaran agama.
6. Bekerjasama membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara.

BUDAYA
KERJA SEKOLAH

1. Memahami dan menghayati :
1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
1.3 Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia
1.2 Budaya kerja dan KPI Sekolah

2. Memelihara dan mempertingkatkan imej Sekolah, Jabatan dan Kementerian
Pendidikan setiap masa.

3. Memastikan pengurusan SEKOLAH BERKUALITI dan KEBERHASILAN MURID
SECARA HOLISTIK

4. Menentukan KPI dan Objektif dalam setiap tugas dan melaksana dengan
kitaran PDCA.(Plan, Do, Check, Action).

5. Mengamalkan kerja sepasukan secara bermesyuarat dan Professional Learning
Community (PLC)

6. Sentiasa bekerja dengan sikap kebertanggungjawapan ,berintergriti, cekap,
jujur, ikhlas dan amanah.

7. Mengamalkan perkhidmatan penyayang.

8. Kepimpinan melalui teladan.

9. Sentiasa memimpin dan menilai diri sendiri.

10. Berusaha mempertingkatkan ilmu dan kemahiran serta sikap positif.

11. Kerja adalah ibadah 26

SEJARAH SEKOLAH

Keluasan kawasannya 1926 1970
1.675 ekar (Lot No. 3187 + -muridnya telah menjangkau Bangunan papan satu
Lot No. 3191). Terletak di seramai 60 orang dan tingkat mengandungi 3
Kampung Air Molek, semuanya lelaki buah bilik darjah telah
Mukim Sungai Baru Hilir, -berpindah ke tanah lot 3191 didirikan bagi menampung
Daerah Alor Gajah. kepunyaan Tuan Imam Alang bilangan murid yang
kerana sekolah asalnya roboh bertambah.
1915 dipukul ribut.
Sekolah Kebangsaan Air -Sekolah ini terletak di tapak 1988
Jernih, diasaskan secara rumah guru yang mana
rasminya . sekarang ini adalah tempat bangunan baru telah
letaknya Makmal Komputer
Bermula dengan kelas sekolah. ditambah yang
belajar di atas serambi
rumah Encik Aman bin 1927 menyediakan dua buah bilik
Dollah untuk belajar Al- sebuah sekolah baru didirikan
Quran dan mengira yang oleh kerajaan di atas tanah darjah dan sebuah bilik
hanya ada 10 pelajar Lot 3187. Seramai 65 orang
lelaki. pelajar dalam 5 buah kelas untuk pejabat Guru Besar.

Pada ketika itu di Lot 3187,

terdapat 3 bangunan

sekolah, sebuah rumah

guru, sebuah kantin dan

sebuah padang bola sepak.

2009
sekolah baru telah dibina
yang mengandungi 2 blok
setinggi 4 tingkat

LESNCEAKNAO&LLAAGHU

LENCANA SEKOLAH LAGU SEKOLAH

Warna kuning melambangkan Kami warga sekolah yang
kesetiaan kepada Raja yang tercinta
berdaulat dan Negara yang
Berikrar dan berjanji
tercinta Berusaha gigih mencapai

Warna biru melambangkan kejayaan
ikatan perpaduan yang erat, Untuk masa hadapan
persefahaman dan harmoni
Bersama kami tumpahkan setia
Warna merah melambangkan Berkorban apa saja
keberanian, kegagahan dan
Pada semua guru dan ibu bapa
ketabahan hati dalam Doaku kau sejahtera
melaksanakan sesuatu tugas
Ilmu suluh hidup
Buku dan pen – sumber ilmu Menjadi pegangan
pengetahuan untuk menuju Pendorong kejayaan
kejayaan dalam kehidupan Bentuk peribadi insan
Generasi berwawasan
Obor dan lambang sukan –
penyuluh semangat mara ke Andai nanti kami telah berjaya
hadapan bagi menuju ke arah Jasamu tak dilupa
kecemerlangan akademik dan
sukan. Maju bersama mendidik anak
bangsa
Ilmu Suluh Hidup– Ilmu menjadi
teras utama dalam kehidupan Sekolahku yang tercinta
yang serba maju. Ilmu juga Sekolahku yang tercinta
menjadikan kehidupan kita bersinar
dan bercahaya ke arah kejayaan SKAJ yang tercinta

.

28

SEPKIAOGALMAH

KAMI WARGA AIR JERNIH

BERIKRAR DAN BERJANJI:

Memberi perkhidmatan kepada:

❖ Ibu Bapa / Penjaga
❖ Murid
❖ Komuniti
❖ Stakeholder

IBU BAPA / PENJAGA
Ibu bapa / Penjaga yang datang ke sekolah dilayan dalam tempoh 15 minit.
Segala maklumat tentang aktiviti sekolah akan dimaklumkan secara bertulis
sekurang-kurangnya dua hari sebelum program dijalankan.
Segala aduan atau rayuan akan diambil tindakan dalam masa 3 hari bekerja
(bergantung kepada kes).
Ibu bapa akan mendapat maklumat terkini tentang pencapaian akademik
dalam masa 3 – 4 minggu selepas sesuatu ujian / peperiksaan dalaman.

MURID
Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berlandaskan sukatan
pelajaran terkini yang ditetapkan Kementerian Pelajaran Malaysia.
Memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berjalan pada waktu
yang ditetapkan
Memastikan keprihatinan terhadap kebajikan murid.
Memastikan setiap murid berasa selamat dan selesa sepanjang semasa
berada dalam kawasan sekolah.

KOMUNITI
❑ Memberikan kerjasama erat kepada semua aktiviti kemasyarakatan.
❑ Melibatkan diri dalam kerja-kerja amal yang dianjurkan oleh masyarakat luar.
❑ Menjayakan program yang dianjurkan oleh jabatan-jabatan lain.

STAKE HOLDER
Menerima dan melaksanakan setiap arahan PPD / JPN / KPM mengikut
tempoh masa yang ditetapkan.
Menyebarkan maklumat kepada warga sekolah selewat-lewatnya sehari
selepas surat diterima.
Melaporkan sebarang kejadian kepada pihak atasan mengikut peraturan
yang ditetapkan.

29

MAKLUMAT

GURU & AKP

Bil Nama Guru Jawatan Opsyen Gred No. Tel.

. Guru Besar Matematik 0169020585
1 MD ABU FADREY BIN MD YUSOF GPK Pentadbiran P.Melayu DG 41
GPK Hal Ehwal Murid B.Melayu
2 NORFAIZAH BINTI AHMAD GPK Kokurikulum KH/MT/KT 0196841208
Guru Akademik Biasa B.Inggeris DG38
660813015124
13-8-1966 0129274910
DG44
3 NORISAM BINTI NASIR
DG44 0127957333
660520045100
20-5-1966 DG42

4 ZAINAB BINTI SALLEH Guru Data P.Islam DG44

5 Guru Pemulihan Pemulihan DG44
Guru Prasekolah
770907045460 Guru Pendidkan Islam SR Pend.Awal DG44
7-9-1977 kanak-kanak

6 ‘ATIQAH BINTI MOHAMED P.Islam DG41

810414045052 Guru Akademik Biasa Sains/KT DC42
14-4-1981 Guru Akademik Biasa B.Inggeris DG44

7 AZNORIZAN BINTI AHMAD Guru Akademik Biasa P.Melayu DG38

831024045404 Guru Akademik Biasa B.Melayu DG48
24-10-1983
Guru Perpustakaan dan Media P.Melayu DG44
8 FILZAH BINTI AB RAHIM
Guru Akademik Biasa B.Arab DG44
860425305214 Guru Pend.Khas (Integrasi)
25-4-1986 Guru Pend. Islam P.Prasekolah DG34 01120619583
/Pend Khas
9 MOHD ZULAZMI BIN AB HAMID
Pend. Islam DG44 0148406412
871103115315
3-11-1987

10 MUZAILIPAH BINTI RASIDI

761018136114
18-10-1976

11 NORAINI BINTI ABDUL RAHIM

720512045022
12-5-1972

12 ROSLI BIN MD NOR

710618045179
18-6-1971

13

730514045463
14-5-1973

14 SARINA BINTI BAHARI

650802106590
2-8-1965

15 SITI NUR SHUHAIDA BINTI RAZALI

840513095108
13-5-1984

16 ZAMZURAIZA BINTI MD RESAH

760827065534
27-8-1976

17 ZURAINI BINTI HASSAN

720904045478
4-9-1972

18 XX

30

DATA GURU & AKP
SK AIR JERNIH

JAWATAN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
20 orang
GURU TERLATIH 4 orang 16 orang 4 orang
24 orang
ANGGOTA KUMPULAN - 4 orang
PELAKSANA (AKP)

JUMLAH KESELURUHAN STAF SK AIR JERNIH

DATA MURID
SK AIR JERNIH

TAHUN (ALIRAN) JUMLAH MURID JUMLAH KELAS
TAHUN 1 50 orang 2
TAHUN 2 32 orang 1
TAHUN 3 33 orang 1
TAHUN 4 30 orang 1
TAHUN 5 20 orang 1
TAHUN 6 34 orang 1
199 orang 7
JUMLAH ARUS PERDANA 25orang 1
PRASEKOLAH 3 orang 1
PPKI 227 orang 9

JUMLAH KESELURUHAN MURID

31

Pengurusan

Kepimpinan

SK AIR JERNIH

(Standard 1 SKPMg2)

32

PASUKAN

Pelaksana Standard SKPMg2

Guru Besar Md Abu Fadrey bin Md Yusof
GPK Pentadbiran Norfaizah binti Ahmad
GPK Kokurikulum Zainab binti Salleh
GPK Hal Ehwal Murid Norisam binti Nasir

Bidang Tugas: Standard 1 SKPMg2 Kepimpinan

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan
matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

1.1.1 PGB menetapkan Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :
hala tuju sekolah I. Membuat analisis SWOT / I. Secara menyeluruh meliputi bidang
secara terancang
analisis lain yang bersesuaian kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal
II. Menentukan sasaran / Petunjuk murid/warga sekolah
II. Mengikut keperluan sekolah (latar
Prestasi Utama belakang murid,sumber dan prasarana
III. Mendokumenkan hala tuju yang sekolah serta perkembangan
pendidikan semasa) / kesesuaian
ditetapkan III. Secara jelas
IV. Menyebarluaskan hala tuju yang

ditetapkan.

1.1.2 PGB mengetuai Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :
penyediaan i. Menyediakan garis panduan / i. Mengikut ketetapan/ kesesuaian /
Rancangan Pemajuan
Sekolah secara format perancangan strategik keperluan sekolah.
terancang dan ii. merangka strategi pencapaian ii. Secara komprehensif/menyeluruh
sistematik.
sasaran meliputi bidang kurikulum,
iii. Memantau penyediaan kokurikulum, hal ehwal murid,
kewangan, sumber manusia, prasarana
perancangan strategik sekolah dansumber pendidikan
iv. Menyiapkan dokumen iii. Dengan mekanisme yang sesuai.

perancangan strategik.

1.1.3 PGB mengetuai Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :
pemantauan I. Melaksanakan pemantauan i. Mengikut ketetapan pemantauan
pengoperasian II. Menyediakan rumusan ii. Secara menyeluruh meliputi semua
sekolah secara
terancang dan pemantauan perkara/ bidang (kurikulum,
sistematik. III. Mengambil tindakan susulan kokurikulum, hal ehwal murid,
kewangan, sumber manusia, prasarana
sekolah dan sumber pendidikan)
iii. Secara berterusan/berkala.

33

PASUKAN

Pelaksana Standard SKPMg2

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan
matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

1.1.4 PGB menerajui Tahap tindakan : Tahap Kualiti :
aktiviti instruksional I. Melaksanakan PdPc I. Mengikut ketetapan kurikulum /
dalam pelaksanaan PdP II. Menyediakan Rancangan Pelajaran
secara profesional dan arahan yang berkuat kuasa
terancang. Harian (RPH) II. Dengan mematuhi jadual /
III. Melaksanakan peperiksaan/
perancangan
pentaksiran terhadap tahap III. Secara tekal
penguasaan murid IV. Secara menyeluruh meliputi
IV. Menyemak hasil kerja murid.
semua perkara / murid.

1.1.5 PGB menerajui Tahap tindakan : Tahap Kualiti :
aktiviti instruksional i. Melaksanakan pencerapan PdP i. Mengikut ketetapan pencerapan
dalam pelaksanaan ii. Memberi maklum balas dan ii. Secara menyeluruh meliputi
pencerapan PdP secara
profesional dan bimbingan semua perkara / guru
terancang. iii. Mengambil tindakan susulan. iii. Secara berterusan/berkala.

1.1.6 PGB menerajui Tahap tindakan : Tahap Kualiti :
aktiviti instruksional I. Menganalisis pencapaian murid i. Mengikut ketetapan pemantauan
dalam pelaksanaan II. Menyediakan rumusan kemajuan ii. Secara menyeluruh meliputi
pemantauan kemajuan
dan pencapaian murid dan pencapaian murid bidang kurikulum, kokurikulum
secara sistematik dan III. Mengambil tindakan susulan. dan hal ehwal murid
terancang. iii. Secara berterusan/berkala.

1.1.7 PGB menangani Tahap tindakan : Tahap Kualiti :
masalah pengoperasian I. Mengenal pasti punca masalah/isu i. Dengan mekanisme yang sesuai /
sekolah secara II. Mengambil tindakan terhadap
profesional dan mematuhi prosedur/ peraturan
terancang. masalah/isu ii. Secara telus
III. Menyelesaikan masalah/isu iii. Secara kreatif/inovatif.
IV. Mengambil langkah

kawalan/tindakan pencegahan bagi
memastikan masalah/isu tidak
berulang.

1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

1.2.1 PGB memberi Tahap tindakan : Tahap Kualiti :
bimbingan kepada guru I. Memberi taklimat/ bengkel/ kursus / I. Mengikut keperluan / kesesuaian
dan AKP
secara profesional dan ceramah tugas / perkembangan terkini
terancang. II. Memberi panduan / tunjuk ajar / II. Secara jelas / berhemah
III. Secara menyeluruh meliputi
tunjuk cara/ nasihat / penerangan
III. Memberi maklum balas berkaitan semua guru dan AKP
IV. Dari semasa ke semasa / secara
prestasi kerja
berkala.

34

PASUKAN

Pelaksana Standard SKPMg2

1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

1.2.2 PGB memberi Tahap tindakan : Tahap Kualiti :
bimbingan kepada i. Memberi panduan/tunjuk ajar/ i. Mengikut keperluan / kesesuaian tugas
barisan pemimpin
yang diturun kuasa tunjuk cara/ nasihat/ / perkembangan terkini
secara profesional dan penerangan ii. Secara jelas /berhemah
terancang. ii. Memberi maklum balas iii. Secara menyeluruh meliputi semua
berkaitan prestasi kerja
iii. Memberi pendedahan berkaitan bidang tugas / PK, GKMP (SM sahaja)
tugas kepimpinan dan KP
iv. Dari semasa ke semasa / secara berkala

1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan
tanggungjawab secara bersungguh-sungguh dan berkualiti.

1.3.1 PGB mendorong Tahap tindakan : Tahap Kualiti :
warga sekolah dengan I. Melaksanakan tugas berkualiti i. Tekal
menjadi suri teladan II. Mempamerkan penampilan diri ii. Bersungguh-sungguh /
secara profesional dan
terancang. berwibawa bertanggungjawab
III. Bertindak sebagai pakar rujuk iii. Menyeluruh meliputi semua bidang
1.3.2 PGB IV. Memperlihatkan komunikasi
menggalakkan warga tugas / situasi.
sekolah memberi yang berkesan.
input berkaitan Tahap Kualiti :
pemajuan sekolah Tahap tindakan : i. Dengan sikap terbuka /berfokus kepada
secara profesional dan I. Menyediakan saluran untuk
terancang. hala tuju sekolah / secara fleksibel
berkomunikasi ii. Secara tekal
1.3.3 PGB II. Mendengar pandangan iii. Mengikut keperluan / kesesuaian.
menggerakkan warga
sekolah dalam daripada pelbagai pihak Tahap Kualiti :
melaksanakan III. Menerima pandangan / maklum i. Secara tekal /berterusan / berkala
tanggungjawab secara ii. Secara menyeluruh meliputi semua
terancang balas yang berbeza
IV. Mengambil tindakan terhadap bidang / warga sekolah
iii. Mengikut kesesuaian / keperluan
pandangan / maklum balas.
warga sekolah.
Tahap tindakan :
I. Memberi maklum balas positif

berkaitan prestasi / kemajuan /
pencapaian kerja
II. Memberi penghargaan /
pengiktirafan
III. Menyediakan keperluan dan
kemudahan
IV. Melibatkan diri dalam aktiviti
sekolah

35

Pengurusan

Organisasi

SK AIR JERNIH

(Standard 2 SKPMg2)

36

JAWATANKUASA

Manual Pengurusan Sumber Manusia

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Naib Pengerusi Norfaizah binti Ahmad 2.1 Pengurusan Sumber Manusia
Setiausaha 1 2.1.1 Sumber manusia diurus secara
Setiausaha 2 Norisam binti Nasir sistematik & terancang

AJK Zainab binti Salleh Tahap Tindakan:
i. mengagihkan tugas
Muzailifah binti Rasdi ii. menyediakan perincian tugas
iii. menyebarluaskan perincian tugas
Aznorizan binti Ahmad iv. menilai prestasi kerja

Hamidah binti Bahari(HRMIS) Tahap Kualiti
Norfaizah binti Ahmad i. dengan mematuhi arahan/prosedur
(Keberadaan Guru) ii. mengikut keperluan/ kesesuaian/
Muzailifah binti Rasdi (Data)
kepakaran
Mohd Zulazmi bin Ab Hamid (ICT) iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru
Hayati binti Hamzah
(Pengurusan Fail) dan AKP/ setiap bidang
iv. Secara seimbang/telus/adil

JAWATANKUASA

Pengurusan SKPMg2

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir 2.1 Pengurusan Sumber Manusia
Setiausaha 1 Zainab binti Salleh 2.1.1 Sumber manusia diurus secara
Setiausaha 2 Siti Nur Shuhaida binti Razali sistematik & terancang
Sarina binti Bahari
AJK Aznorizan binti Ahmad Tahap Tindakan:
(Guru Pemulihan) i. mengagihkan tugas
Filzah binti Ab Rahim(Prasekolah) ii. menyediakan perincian tugas
iii. menyebarluaskan perincian tugas
Semua KP Matapelajaran / Ketua Unit iv. menilai prestasi kerja

Tahap Kualiti
i. dengan mematuhi arahan/prosedur
ii. mengikut keperluan/ kesesuaian/

kepakaran
iii. secara menyeluruh meliputi setiap

guru dan AKP/ setiap bidang
iv. Secara seimbang/telus/adil

37

JAWATANKUASA

PBPPP, E-Prestasi & LNPT

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Norisam binti Nasir 2.1 Pengurusan Sumber Manusia
Naib Pengerusi Zainab binti Salleh 2.1.1 Sumber manusia diurus secara
Sarina binti Bahari sistematik & terancang
Setiausaha
Urus setia Hamidah binti Bahari Tahap Tindakan:
i. mengagihkan tugas
AJK Semua Guru & AKP ii. menyediakan perincian tugas
iii. menyebarluaskan perincian tugas
iv. menilai prestasi kerja

Tahap Kualiti:
i. dengan mematuhi arahan/prosedur
ii. mengikut keperluan/ kesesuaian/

kepakaran
iii. secara menyeluruh meliputi setiap

guru dan AKP/ setiap bidang
iv. Secara seimbang/telus/adil

JAWATANKUASA

Pembangunan Profesionalisme

Guru dan AKP

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Norisam binti Nasir 2.1 Pengurusan Sumber Manusia
Naib Pengerusi Zainab binti Salleh 2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus
Filzah binti Ab Rahim(LDP/PLC Guru) secara terancang
Setiausaha 1 Hamidah binti Bahari(LDP/PLC AKP)
Setiausaha 2 Muzailipah binti Rasidi (Penanda aras) Tahap Tindakan:
AJK i. merancang program pembangunan

profesionalisme
ii. melaksanakan program pembangunan

profesionalisme
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan

Tahap Kualiti:
i. mengikut keperluan/keutamaan

dengan mengambil kira perkembangan
pendidikan/ perkhidmatan
semasa/secara objektif
ii. secara menyeluruh meliputi setiap guru
dan AKP/ setiap program
iii. secara berterusan/berkala (sekurang-
kurangnya empat (4) program setahun)

38

JAWATANKUASA

Kajian Tindakan & Inovasi

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Norisam binti Nasir 2.1 Pengurusan Sumber Manusia
Naib Pengerusi Zainab binti Salleh 2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus
Aznorizan binti Ahmad secara terancang
Setiausaha 1 Siti Nur Shuhaidah binti Razali
Setiausaha 2 Tahap Tindakan:
i. merancang program pembangunan
AJK Semua Ketua Panitia
profesionalisme
ii. melaksanakan program

pembangunan profesionalisme
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan

Tahap Kualiti:
i. mengikut keperluan/keutamaan

dengan mengambil kira
perkembangan pendidikan/
perkhidmatan semasa/secara objektif
ii. secara menyeluruh meliputi setiap
guru dan AKP/ setiap program
iii. secara berterusan/berkala (sekurang-
kurangnya empat (4) program
setahun)

JAWATANKUASA

Pengurusan Aset Sekolah

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir 2.2 Pengurusan Aset
Setiausaha 1 Zainab binti Salleh (Pemeriksa Aset) 2.2.1 Aset alih dan aset tak alih diurus
Setiausaha 2 Hamidah binti Bahari secara sistematik dan terancang
Mohamed Nor bin Abu Hashim
AJK (Penyelaras&Pemeriksa Aset) Tahap Tindakan:
Aznorizan binti Ahmad(Pelupusan Aset) i. menyediakan harta modal dan aset
Semua KP Mata pelajaran
Semua Guru Kelas bernilai rendah
ii. menggunakan harta modal, aset

bernilai rendah dan infrastruktur
iii. menyelenggara harta modal dan

infrastruktur
iv. mengambil tindakan terhadap hasil

pemeriksaan harta modal, aset
bernilai rendah dan infrastruktur
v. merekodkan perolehan, penggunaan
dan penyelenggaraan

Tahap Kualiti:
i. mengikut prosedur yang ditetapkan
ii. mengikut keperluan/kesesuaian
iii. secara menyeluruh/optimum
iv. secara berterusan/berkala.

Semua Ketua Bilik Khas

JAWATANKUASA

Kewangan Sekolah

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Norisam binti Nasir 2.3 Pengurusan Kewangan
Naib Pengerusi Zainab binti Salleh 2.3.1 Kewangan diurus secara sistematik &
Marleza binti Samah terancang
Setiausaha Hamidah binti Bahari
Pembantu Tadbir Semua KP Mata pelajaran Tahap Tindakan:
Setiausaha Unit Kokurikulum i. menyediakan anggaran perbelanjaan
AJK ii. melaksanakan perbelanjaan
iii. melaksanakan pemantauan

perbelanjaan
iv. mengambil tindakan susulan.

Tahap Kualiti:
i. dengan mematuhi

peraturan/ketetapan dan prosedur
yang berkuat kuasa
ii. mengikut keperluan/keutamaan
iii. secara menyeluruh meliputi setiap
bidang/ optimum

JAWATANKUASA

Pengurusan Sumber Pendidikan

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Timb. Norfaizah binti Ahmad 2.4 Pengurusan Sumber Pendidikan
Pengerusi 2.4.1 Sumber pendidikan diurus secara
sistematik dan terancang
Norisam binti Nasir
Naib Pengerusi Tahap Tindakan:
i. menyediakan alat/bahan, bahan
Zainab binti Salleh
cetak/elektronik dan TMK
Setiausaha Sarina binti Bahari(Guru Media) ii. menyimpan dan menyusun atur

Pen. Setiausaha Zuraini binti Hassan (BBM) alat/bahan, bahan cetak/elektronik
dan TMK
Aznorizan binti Ahmad(ICT) iii. menggunakan alat/bahan, bahan
cetak/ elektronik dan TMK
Sarina binti Bahari (Bilik Tayang) iv. melaksanakan penyeliaan
penggunaan alat/ bahan, bahan
AJK Semua Ketua Panitia cetak/elektronik dan TMK.

Semua Ketua Bilik Khas Tahap Kualiti:
i. mengikut ketetapan/prosedur
Setiausaha Sukan ii. berdasarkan keperluan/kesesuaian
iii. secara menyeluruh/mencukupi
iv. secara berterusan/berkala.

40

JAWATANKUASA

Pembangunan dan Keselamatan Fizikal

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir 2.5 Iklim persekitaran
Setiausaha Zainab binti Salleh 2.5.1 Persekitaran fizikal diselenggara secara
Mohamed Nor bin Abu Hashim sistematik & terancang
AJK Rosli bin Md Nor
Noraini binti Abdul Rahim Tahap Tindakan:
Filzah binti Ab Rahim i. membersihkan kawasan, bangunan
Hayati binti Hamzah
Pekerja Pembersihan Swasta dan kemudahan sekolah
ii. menceriakan kawasan, bangunan dan

kemudahan sekolah
iii. memulihkan kawasan, bangunan dan

kemudahan sekolah
iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan

Tahap Kualiti:
i. mengikut keperluan
ii. dengan mematuhi prosedur
iii. secara berterusan/berkala
iv. dengan mekanisme yang sesuai

JAWATANKUASA

Pengurusan Keharmonian Sekolah

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas:
Timb. Pengerusi SKPMg2 Standard 2: Pengurusan Organisasi
Naib Pengerusi Norfaizah binti Ahmad 2.5 Iklim persekitaran
Setiausaha 1 2.5.2 Suasana yang selesa dan harmoni
Setiausaha 2 Norisam binti Nasir diwujudkan dan dikekalkan secara isistematik
Zainab binti Salleh dan terancang
AJK Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
(Guru Disiplin) Tahap Tindakan:
Aznorizan binti Ahmad i. Menguatkuasa ketetapan / peraturan
(Guru Pengawas)
Muzailipah bini Rasidi sekolah
ii. Merancang program peningkatan
Siti Nur Shuhaida binti Razali
keakraban / semangat kesepunyaan
iii. Melaksanakan program peningkatan

keakraban / semangat kesepunyaan.

Tahap Kualiti:
i. Secara tekal /berterusan/berkala
ii. Dengan mematuhi arahan yang

berkuatkuasa /prosedur yang ditetapkan.
iii. Secara menyeluruh meliputi semua

program / warga sekolah.
iv. Dengan mekanisme yang sesuai

41

JAWATANKUASA

Pengurusan Perpaduan

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas: SKPMg2 Standard 2
Timb. Pengerusi Pengurusan Organisasi
Naib Pengerusi Norfaizah binti Ahmad
Pengurusan 2.6 Pengurusan Perpaduan
Dokumentasi Norisam binti Nasir 2.6.1 Pemahaman dan penerimaan terhadap
kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara
Penyelaras Zainab binti Salleh terancang

Siti Nur Shuhaida binti Razali Tahap Tindakan:
(Dokumentasi bergambar soft i. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian
copy / hard copy)
masyarakat Malaysia
Yatimah binti Osman ii. merancang program yang berteraskan perpaduan/
(Lawatan Murid)
silang budaya
Siti Nur Shuhaudah binti Razali iii. melaksanakan program yang berteraskan
(Hari Kanak-Kanak)
perpaduan/ silang budaya
Mohd Zulazmi bin Ab Hamid iv. merancang program jaringan/jalinan yang
(Sambutan Hari Raya SKAJ)
berteraskan perpaduan/silang budaya
Marleza binti Samah v. melaksanakan program jaringan/jalinan yang
(Sambutan Maulidurrasul)
berteraskan perpaduan/silang budaya.
Zuraini binti Hassan
(Program RIMUP) Tahap Kualiti:
i. Mengikut kesesuaian/keperluan sekolah
Kelab Guru & PIBG ii. dengan mekanisme yang sesuai/ relevan
(Sambutan Hari Guru )
(Jawatankuasa/ pasukan petugas/ ruang
Rosli bin Md Nor maklumat)
(Sambutan Bulan Kemerdekaan) iii. secara menyeluruh meliputi semua program/
warga sekolah
iv. Secara berterusan/berkala

42

JAWATANKUASA

Pengurusan Aduan

Pengerusi Md Abu Fadrey bin Md Yusof Bidang Tugas: SKPMg2 Standard 2
Pengurusan Organisasi
Timb. Pengerusi Norfaizah binti Ahmad
2.7 Permuafakatan Strategik
Naib Pengerusi Norisam binti Nasir
Zainab binti Salleh 2.7.1 Permuafakatan strategik diusahakan secara
professional & terancang
Setiausaha 1 Siti Nur Shuhaida binti Razali
Tahap Tindakan:
Setiausaha 2 ‘Atiqah binti Mohamed i. Merancang program yang melibatkan ibu bapa,

Sarina binti Bahari komuniti dan pihak swasta
ii. Melaksanakan program yang melibatkan ibu
Rosli bin Md Nor
AJK Muzailipah binti Rasidi bapa, komuniti dan pihak swasta
iii. Mendapatkan sumbangan/sokongan/khidmat
Hayati binti Hamzah
kepakaran
iv. Mewujudkan rangkaian komuniti

Tahap Kualiti
i. Mengikut keperluan/kesesuaian
ii. Secara berterusan/berkala
iii. Secara kreatif/inovatif
iv. Dengan mekanisme yang sesuai (penubuhan

jawatankuasa/melalui media sosial/akses dalam
talian)

43

JAWATANKUASA

PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)

PIBG Md Abu Fadrey bin Md Yusof
Penasihat Norfaizah binti Ahmad
Timbalan Penasihat Saifulnizam bin Said
Yang Dipertua Abu Zarrin Bin Abd Jalil
Naib Yang Dipertua Siti Nor Shuhaida binti Razali
Setiausaha ‘Atiqah binti Mohamed
Naib Setiausaha Zuraini binti Hassan
Bendahari Kehormat
Ahli Jawatankuasa
AJK Perhubungan & Publisiti
AJK Kebajikan & Sukarelawan
AJK Pengurusan Bilik Gerakan PIBG
AJK Pembangunan & Keselamatan
AJK Pengurusan E-Sarana
AJK Aduan Ibu Bapa
Juru Audit Dalaman 1
Juru Audit Dalaman 2

2.7 Permuafakatan Strategik
Pemuafakatan strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan

2.7.1 Pemuafakatan Tahap Tindakan : Tahap Kualiti :
strategik diusahakan I. Merancang program yang I. Mengikut keperluan /kesesuaian
secara profesional dan II. Secara berterusan / berkala
terancang melibatkan ibu bapa, komuniti III. Secara kreatif / inovatif
dan pihak swasta. IV. Dengan mekanisme yang sesuai
II. Melaksanakan program yang
nmelibatkan ibu bapa, komuniti (penubuhan jawatankuasa melalui
dan pihak swasta. media sosial / akses dalam talian )
III. Mendapatkan sumbangan /
sokongan /khidmat kepakaran
IV. Mewujudkan rangkaian
komuniti.

44

DATAPE&NYAELPALRIAKS ASI

Bil. NAMA GURU/PENYELARAS BIDANG DATA & APLIKASI

1 Muzailipah binti Rasdi Data Guru & Staf HRMIS / e-operasi
2 Mohamed Nor bin Abu Hashim Kurikulum UPSR
3 Sarina binti Bahari
4 Aznorizan binti Ahmad Kurikulum e-NILAM
5 Zawiah binti Md Amin
6 Siti Nur Shuhaida binti Razali Kurikulum PEMULIHAN
7 Sarina binti Bahari
8 Aznorizan binti Ahmad Kurikulum PBS/PBD
9 Aznorizan binti Ahmad
10 Rosli bin Md Nor Kurikulum Psikometrik
11 Noor Madihah binti Abdul Hamid
12 Siti Nur Shuhaida binti Razali Kurikulum PSS
13 Muzailipah binti Rasidi
14 ‘Atiqah binti Mohamed Kurikulum Jadual Waktu
15 Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
16 Sarina binti Bahari Kurikulum Google Classroom
17 Zawiah binti Mohd Amin
18 Hamidah binti Bahari Kurikulum SEGAK

19 Filzah binti Ab Rahim Kokurikulum PAJSK
20 Siti Nur Shuhaidah binti Razali
21 Mohd Zulazmi bin Abd Hamid HEM Sarana PIBG

HEM APDM/e-kehadiran

HEM SPBT

HEM SSDM

HEM Kebajikan/KWAPM

HEM Penempatan Murid ke Tingkatan 1

Kewangan/Perkhidm e-operasi e-gTukar, e-pangkat,

atan HRMIS,e-gaji

Pentadbiran SPLKPM

Pentadbiran SKPMg2

Pentadbiran My Portfolio

45

PENYELARAS

AKTIVITI SEKOLAH

Bil. AKTIVITI PENYELARAS
Siti Nur Shuhaida binti Razali
1 Pendaftaran / Taklimat Tahun 1. Muzailipah binti Rasidi
2 Program Transisi Tahun 1 Mohamed Nor bin Abu Hashim
3 Program Kecemerlangan Tahun 6 Rosli bin Md Nor
4 Program Merentas Desa Rosli bin Md Nor
5 Kejohanan Olahraga Dan Balapan Siti Nur Shuhaida binti Razali
6 Mesyuarat Agung PIBG Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
7 Sambutan Hari Guru SKAJ Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
8 Sambutan Maulidurrasul ‘Atiqah binti Mohamed
9 Program Ihya Ramadhan Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
10 Solat Hajat Ibu Bapa Tahun 6 Marleza binti Samah
11 Majlis Khatam Iqra’ & Al Quran Zamzuraiza binti Md Resah
12 Sambutan Hari Raya SKAJ Rosli bin Md Nor
13 Sambutan Bulan Kemerdekaan Zawiah binti Mohd Amin
14 Dialog Prestasi Muzailipah binti Rasidi
15 Penandaarasan
Yatimah binti Osman
16 Lawatan Murid
(Project Based Learning) Siti Nur Shuhaida binti Razali
Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
17 Sambutan Hari Kanak – Kanak Siti Nur Shuhaida binti Razali
18 Kem Bestari Solat Aznorizan binti Ahmad
20 Sarana PIBG
21 Kursus Kepimpinan Pengawas, Zuraini binti Hassan

PSS,ketua darjah
23 RIMUP

46

PENYELARAS

PAPAN KENYATAAN

Bil. PAPAN MAKLUMAT BIDANG PENYELARAS

1 Papan Pengurusan Pentadbiran Pentadbiran Zainab binti Salleh

2 Papan Kenyataan Bilik Kaunseling Pentadbiran Siti Nur Shuhaida binti Razali

3 Papan Kenyataan Bilik Mesyuarat Pentadbiran Norisam binti Nasir

4 Papan Pengurusan Kurikulum Kurikulum Aznorizan binti Ahmad

5 Papan Kenyataan PAK 21 (PLC ) Kurikulum Yatimah binti Osman

6 Papan Kenyataan Peperiksaan Kurikulum Mohamed Nor bin Abu Hashim

7 Papan Kenyataan Bilik Muzik Kurikulum Zawiah bin Mohd Amin

8 Papan Kenyataan Matematik Kurikulum Zuraini binti Hassan

9 Papan Kenyataan Pusat Sumber Kurikulum Sarina binti Bahari

10 Papan Kenyataan Bilik Tayang Kurikulum Sarina binti Bahari

11 Papan Kenyataan Surau Kurikulum Mohd Zulazmi bin Ab Hamid

12 Papan Kenyataan Hasil Kerja Murid Kurikulum Semua Ketua Panitia

13 Papan Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum Noor Madihah binti Abdul Hamid

14 Papan Pengurusan Hal Ehwal Murid HEM Noraini binti Abdul Rahim

15 Papan Kenyataan Kantin Sekolah HEM Noraini binti Abdul Rahim

16 Papan Kenyataan Unit Disiplin HEM Mohd Zulazmi bin Ab Hamid

17 Papan Kenyataan Pengawas Sekolah HEM Aznorizan binti Ahmad

47

BILIKPE-BNYILELIAKRAKSHAS

Bil. NAMA BILIK PENYELARAS BIDANG TUGAS

1 Makmal Sains Muzailipah binti Rasidi Bidang Tugas:
2 Bengkel RBT Mohamed Nor bin Abu Hashim
3 Bilik Kesihatan Rosli bin Md Nor SKPMg2 Standard 2:
Muzailipah binti Rasidi Pengurusan Organisasi
4 Bilik “Boss” SPBT 2.4 Pengurusan Sumber
Pendidikan
2.4.1 Sumber pendidikan
diurus secara sistematik
dan terancang

5 Bilik Sukan Noor Madihah binti Abdul Tahap Tindakan:
6 Makmal Komputer Hamid i. menyediakan
Mohd Zulazmi bin Ab Hamid
alat/bahan, bahan
7 Bilik Bimb. Dan Kaunseling Siti Nur Shuhaida binti Razali cetak/elektronik dan
TMK
8 Bilik Pemulihan Aznorizan binti Ahmad ii. menyimpan dan
menyusun atur
9 Bilik Tasmik ‘Atiqah binti Mohamed alat/bahan, bahan
cetak/elektronik dan
10 Surau Mohd Zulazmi bin Ab Hamid TMK
iii. menggunakan
11 Bilik Disiplin / Pengawas Aznorizan binti Ahmad alat/bahan, bahan
cetak/ elektronik
12 Bilik Tayang Sarina binti Bahari dan TMK
iv. melaksanakan
13 Pusat Sumber Sarina binti Bahari penyeliaan
penggunaan alat/
14 Bilik Guru Mohd Zulazmi bin Ab Hamid/ bahan, bahan
15 Bilik Muzik Semua Guru cetak/elektronik dan
Zawiah binti Mohd Amin TMK.

16 Bilik Mesyuarat Zuraini binti Hassan Tahap Kualiti:
i. mengikut
17 Galeri Kokurikulum Noor Madihah binti Abdul
Hamid ketetapan/prosedur
ii. berdasarkan

keperluan/kesesuaia
n
iii. secara
menyeluruh/mencuk
upi
iv. secara
berterusan/berkala.

48

GURSEUNAKREAILAS

KELAS NAMA GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS
Muzailipah binti Rasdi
1 Cemerlang Noraini binti Abdul Rahim Marleza binti Samah
Sarina binti Bahari
1 Gemilang Atiqah binti Mohamed Siti Nur Shuhaida binti Razali
Aznorizan binti Ahmad
2 Cemerlang Zuraini binti Hassan Mohd Zulazmi bin Abd Hamid
Yatimah binti Osman
3 Cemerlang Rosli bin Md Nor Norhatikah binti Salim
Mas Ayu binti Saad
4 Cemerlang Noor Madihah binti Abdul Hamid

5 Cemerlang Mohamed Nor bin Abu Hashim

6 Cemerlang Zawiah binti Mohd Amin

Prasekolah Filzah binti AbRahim

PPKI Zamzuraiza binti Md Resah

Pemulihan Aznorizan binti Ahmad

49

PANDUAN

GURU KELAS


Click to View FlipBook Version