Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • 132
  • 0
Manažment kariéry
Milé čitateľky, milí čitatelia,
tešíme sa,že sa k vám dostal náš e-book. S veľkou radosťou sme ho písali pre všetkých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, akým smerom sa uberať vo svojom profesijnom živote.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload