Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • 151
  • 1
Spravodajca 04/2022
Časopis zo života Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dočítate sa o aktivitách a podujatiach organizovaných na UMB, o oceneniach a úspechoch našich študentov, pedagógov a absolventov. Prečítate si informácie z diára rektora a veľa iných zaujímavostí.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload