The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา ธรรมะ ล่าสุดอันนี้ (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by New Patiphan, 2021-02-03 03:50:12

วิชาธรรมะ ชั้นตรี

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี วิชา ธรรมะ ล่าสุดอันนี้ (1)

5%151111 sInAritrAdiYIM. livrifet cro uv (coo f1:1361.111)
:

• aFiAin_li'Qv, [email protected] ? G)611. ?
YjOfT'llAE.1111
n. 5551Jythlantna 555ufiqt.InlItann n. V,ViML1h

R. 5551.16111411,1111/.1 1. 5551.11,111Alln M. [email protected] 1. 101,[email protected],@

tD. ? dlft laA'PAl..11.111.11116.91 ?

n. epnywrimtlaufiti j.vninlnetiuw fl. [email protected] [email protected]
M. 1,[email protected]
1. 1^117M111.11,1J51.4Ei.16 [email protected],•1-11v

sn. 4it ittann.ittole;IfissuAulanuw ? • 1,[email protected]@l5551.1 ?

n. n6v-Ivilvorou • :161916qViM 11. VT-14h1,A'4I5

R.111115.tarro [email protected] 1.1.111}LR,i11.1

• 5551.110 Ltal.1119.111)1M1.1f1h5559J ?

n. efFI J. 4TIA 1?15% J. ni5nstvii
•]145.tfj- a
P. [email protected]: ncilitw,nowrim9

t. M111.1111.141e1Mglki/4101 ?

n. 111A411 J.yaiiiull.115E111

P. 111.1i11111£1 1. lallanatnnlkan
• frucplantimaiinflA'nwn.o..Ttiulo ?
b. [email protected] LttlX1114ZI.WHIPII12.J113.1M11114ans551.1 ?

n.12.16.n.geru'im n.1111141E1

R.12.insrin.in5t-ru lairkum5t,'vitin [email protected]'[email protected] iriERpi-ru

c.5551.141DIP ? c.Frutplawitmuui1nc&a.a.:LitAlm ?

nkojnmaron 11.11.1010111110..11 n. .d.141,ortAU

[email protected]@M 1. /[email protected] t. L.41 -1E.1

c. te15.60"[email protected]@ULIV1126115 ? tDo. gmeitoluLvioftlXavis551.rklo ?

n. oil`kCiuti T. L'ISUN1

ft.lilf160.111,1_11.1115t

0. ilet.P M51fil..1P1111`111.11EANgT1 111/15:. ? 5551.11P Li.11.151nvAluviiqfussu ?

WV we! v • ?It'@w iJ n. fralja j.fiman5U'Uil

;NJ,2 kiP`U ejLuntau

[email protected] qvnvi-iktS P. qVivi

Q0. ituqummtssu tvis. InA'nn52.JU ciblc '?

n. villivikavnon .d.14•1iimuqt vrru 11'171.0

Oia eiLA

0)0). ? P.11111 f1151.176 [email protected],11

n. iicUi11J101 1/T-17118 1,1£11.114:16' Utt 1. 14'41 [email protected];fesiall?I

M. VUILtiolti [email protected],P fli.t11.1IRP'111P111.114111Ellari17Pq ?

GltD. qtrkE11115 ? n. wanueraJ.

n.114111..1 5nyiAa vivanS P. PT11.0111_1 1. M11LITA

J.g-15"Mf11E1 [email protected] ?

R. ar..8') vT-cidIAI'N te n. ftYfl J.5nYIA'

LVitigoaztLat'Mnitn R. LVifv,srlul Almhviit.1 31

cn.F1111,15WE11FLIVINSeltT-1015551.1M:15 ?

n. Amislim5o1 n. aimml T. nlan

[email protected] 1),fion

Vb. 1,1151111,1110:11G1 ? v,int`Tueink 1,[email protected],11 ?

n. vtAirtvin'Ais aurt,viiimu FirILIMS

ft airtviiivil ivaitvinlvTlg ft P1'1111511 1. Frill..12%1J1

'•4211Lvai16'nw.tvtiul, ? • nn5in'15W1RT11.1AUt'[email protected] .ti']Ell1516111M1,5 ?

n.21Lcinilm-11 ii1.15r,t-insInn n. frilLanlvIs T. FyilLariliiilm

R. tAluaTlmann 1. P. frill..11,111.16101 1. fr71116111111KnAllinfl5

• thtviEpilits [email protected]•ilRortilitou ? • [email protected],o ?

n. awtTLI51-Aq6iM J. @FirItntvantew n. n85552.1 PYIT-d5511J

R.firiaslam [email protected] ft W-151n115571J a'11t.,lia5551.1

[email protected]@ARS ? eD. vii'vuEIR1F.Auki'[email protected],5 ?

n. 6.1.ivno'61 ft F11141'142.11
R.lvvilfi'A
ft Liana.duuli 15.1.11101111$i

?cno. 2.:L 511Y1F1711,J1,171015551.11,[email protected]@[email protected] •N UL'1U Üfl ?

fl. afro T. @Ail n. 6R61-v,ajor
iiRkapr
1. al_11E12..,1T P. 6V1k11,f1p11

MG). [email protected] ? tt.Lflfl WLflflU fn5111*[email protected]

n. T. f1-7501.1

H75titi'l5C1.11 pm5nt4-1 laiii-JLIJ1 1.

Oh)51.1511A1t151:[email protected] ? tt. flT11.11',ITaL0 flL UV1tflJJ?

[email protected]@fraLFlo T. [email protected] 1.1F1TILLAM.1 n. VH011207151 A A.

[email protected] 5nwitrasm [email protected]

[email protected]

mm. R5lriviigo ?

n. @.1,1')@uJ.

ft loVilv`i-Ril :[email protected]@lihu

d v .zt ?

611. FilviLtlyrifinuriP-malu`hlualtilus552.J

n. iiCAul 41.t 5a @kin [email protected] n. 5n1.4-inlu TIT) 5nw-igfN

ft 51f1r.1.1,10tILVIr... 1. fllt.11,TV11.41 '41 5554.1 •5n1.91a6i 5nyllifia

Grit. F11.114-11-11.112RITaillf17-11.1g1L1 616151:.111015151.11M ? • f11.1flOalt-11S11.1.t.1 81.115 ?

n. li5-11.4 T. 6'1.1,99a11.11.0/11

6'• 11Bulvi 1. 1A17141.1111115 1.

Gflb.lifltfY)5141Liiaim ?

11.1%[email protected] R11iA-T1 Ln511LIArau
VIlf..11,1V11.16411
now'il to. 410,0 VtildIA11-SIATNA1161111.tRe,[email protected] b?
fl. //[email protected]
611W11. FrUV61.115 ?

t. firla

Mtv,ty

32

51:1allu 5111.1Antrvii1ni5 imretb Eto will(000 ozia.ru)
o : [email protected]

Q. giVIO ? '[email protected] gagiam ?
n. 14-11/7110,[email protected]
n. o51 S1S 11.1ivriu 5111.4-411a 2iNn-rau
P. vfmal waTNnm
i'011M%@:.1 nomil

b.L1L ?

n. T. [email protected]

R. 1,16'llinveiio 1. riouvinTwn,r4 0)&.V1vlanormat15 ?
n. vTig
? /1. 1414")

n. nnm T.,[email protected] ft 1411111.1 1. V1101.113

R.lthlua.nvi aluihnA"-rt.:111 G)b..M0 ?

[email protected] ? n. 1.17r1,[email protected]`h [email protected]:

n. oc7i elipAnjcLit, R.'tali-1011-mA gENTI'ifolnLLE.Ifl

ft [email protected] noio,49, nmail Qa. 4vt.h.rAvlicc1 ?

at-1142.4:3111110 ? n.

n. T. atmu1Jnt1 R. [email protected]•iillivil Q [email protected]

ft t.n5lnA'yuntl Lnwnefh @c. 1LflLiflflu ?

b. [email protected] ? n. v,u,flo%R T. 1;,iniaiStio

n. Im$ft.11.1E v,u,pi'llittr-ru [email protected]@

M.'5116 Igi'@@:.1 fl11J fl 1V1 illumaloAattaannyiLittiVil V151fit4iolo ?

[email protected] 'ALLIS:1221A amtilssui'eto ? [email protected] T. •A'[email protected]

n. T. gl ft R. ultniViv: Qt-nria

?c. 41VIVI [email protected] o.LOIllalov-InRamm ?

11. WiLLY11.111Jq11 J. LArgez,7'61.1 n. T. 141g1,g')

R. Knyylw gi.)@014:Z1.1 1. VTTt'Agi

e. 1.1:1o,i-iejiningnounLAnank,Eli, LLomiiNnthr,Lnylo ? b&-). [email protected]@l ?

n. L.1.15qcu [email protected] [email protected] T. laiv,lioLk

ft R.lail,loFilviarru [email protected]@

G)0. ? LvID. ;:o1g: ''9)L.‘[email protected] ?
n. riu5cort.tvli!J 1,m'AnT1
T. iiRuiVrtik

ft I.Mirlitni"Vlq 1. 1J,f,)F1a

0%). [email protected]@ar,15 ?

n. lAiSti'mum5o T. 11/151.1i1l1 am osnmthm2
[email protected]
1M5S11111 1. n
am kivtri
? Ploolir101

14111%1A1.1P11.11j1i1 m5atnqt,ingpvilu [email protected] ?

VilliLtWitdi15-dEJ 37

Q611. iieim Lf_lwItimmtalsi ?

n.?iatitipm T. 5nwleN791

• ntilivinvrai

lob. @Tam: 1,t1todam)[email protected] ? cne. aisn.,1577L Lo_lMlat,15 ?

n. J. n. 5551Jf131$111311dN i.51511F1-4115n101

P. Ilia111a1E.I 1. litLa11'.1-11V1 ft 5751J11?I'lLiwJa Fildislutum

t.ifeto vihajaLvivilSitiloa.mornlan ? o.'AviBtrwrifeigi

n. Ec1n J.DIviat n. J.liElt
P. @Ilililt
@ITTI

nn5livntauh\liziticgroi fol51fitrklm ? c.pJVIVIllAISIALI11/115 ?

n. T?J.. WA-7114 fl.lutran.InCA Auvtrithtatnin.6

P1.11,15751JZ VilafTal oluvr5uNan51..1

? c.lint°[email protected] [email protected],5 ?

n. . 11111J

P. nuilqgl.I5511.1 FILLQ01V1 111,11

Nal..Rdal.Aovnliqn5r.v41 [email protected] ? ?

n. iimennlu `?J. fl. LflJ • U5SLI1flF1711Jal?Tal

fl. al ft v1o11..1 [email protected]@ite

sna. allf107.1111J ? ?

n. Lwiu T. 5nyiPia n. LflflJ 11. LdtMl$ UntnairNil
4
ft Ringrntn i115551.1

145111J¶IE1 Jf1EEU ? c.I-unj-gateth.16 ilvalmanEmlfivilgo ?

n. Xviaiiaerrur. n. • Tai4 kill
harniiim.rdp6i R. o-mm.reodinRnul, priaJP-isa..e.1
A. Tut-Anil:km

gun. n-isqltirmyngunpnwalonviiiRicli, ? • 0111trIE.15511.1 rJR-J11.11A1.11EASIfil_liial0 ?

eliftfieniut n. 5551Jvt.11.AN5t5niil

6o9nTmintltilB 1)1AILIAInvNtlingn 551f1H-111.1t

611. t)varinc-Ntlit-p,r) ilfrillnAL1F.S171[email protected]1 ?

n. [email protected], [email protected]

vi-14.0v9iTti • Xlmr7Rti ?
n. AT11.1111.1
Gnt.4it ? Kragniceg

[email protected]@ld [email protected] ?

ob. nuthviAniFiLli1.115 '421 -101noqi:[email protected] ? n. maylansu ii1Rvi5Rqs771J

n. iiJ 11. If155418 @B111115551.1

ft 11)1U e.1,1.1c/P1 b [email protected]@"[email protected]@f_i1115 ?

[email protected] n. i'151.)1platia • Lkilvintivou

/161.111T1111.1 e/ 0

P. L./[email protected]

ft teitnIrnA [email protected] &b. 1,1111151,11.7tiii11/1148d111,5 ?

[email protected] ? fl. J. 1t1a1rTyl9

n. XQ17.1.15-vu thirn..11.15-ru ft fIntelbryai

F1.117]1,111.J511..1

38

55nigntrAnii1M. bdvel

: wiOantiinwuilkinMemiivimainliii(to in (moo or.,1Lini)

ifeLP LttiPTILV11.11821Mai ? 0)0. 1115t1r151A151:5571.1 [email protected] ?
1,0155Pli
n. Fryai7::Snidi P-111.47- n.
1. 1111.1 nn-ri.11
pn-ann0; 1. PylL14-11ii n.1,m5A'nwni

ntrtnnnilktliffmti7fr&nzni'ul5 ? ?
Caf151.1
thr,arm
1. at4") lil`h1,[email protected]
ft [email protected] .1,5n-naiiurintuu

n. flJ'1fl auslt,Lviolln ? m&. ,,--IsthtvNg'6'41".-vvrilnlo [email protected] Cion-innt:15 ?
/1.11,1(1-1YJEJ n. vpin
n.

ft rnalo 1.1,[email protected] P. n7511
c. iJtJ511;th.1E5no.,17 ? mb. 4101P k'n.1n1E1V,[email protected] ?

n. algtInnsn.nn J.;[email protected] n. varrunrUNi'm 21.
Nt.oWannriu 1.114110;e,761u
ft 5551.161.1viii111.1 5551.mllan ?

Ct [email protected] EIXnware.oitilo ?

n. T. a:21E11111J fl.quilv'fiLmnriti

n. i.n5lnA%nti‘th [email protected]
1,iltavrt_gdowilv,u,nziaiSon ?
?

n. n. ¶J. LLflWW

1. flJUflfltd /[email protected]@

sq. 5n116111411111.1 0151filii1DIP ? me./Igo ?

n. [email protected]'111th; n.11Mu'h lilaineriliPg

P. 1. nikti)noviCii 1. 21-10Mtli'n1Pi

LtuA'[email protected]: ? Iso.ign ?

n. del.n:[email protected] n. ArthuOu [email protected]@ILT1

P. vril-rinn ft Atteln [email protected]'m

e.41 itun-mvarminlvomn-11 ? fl 'TnIT1 ?

n. [email protected] n. 111-111

ci.q.'`IW.Ig1.1 1. qLriPfiall P. fro
?
o. noio.441,nmail bb. Frtarlivile.t-J amtvoql,n ?

n. iiqt1n1WIELI 11. ilvival
[email protected]
n. [email protected]

PM. V:1:[email protected]'[email protected],qcor13i [email protected] ? IDGn. M11111.1q'aVI 0151111.1`hU ?
n. j.115tn51.1
n.wniu gvillnnEl

ft mr,aosi w5tinun5F.J n.'[email protected] gwonnE [email protected]

[email protected] 0151filligP ? ifain '4vt.J.L.Annt ?

n. v45trvi5 T. 1N5t5551J n. ntrino'm 2J. etylnyati
ft INTaili 1. 1/[email protected]
•@Ennu-il @trinInl

43

Ict iieto 6okuiviar. ? • frummoprItinlTii-mu ?

n. ANUS:.11.45-10 Floatnn`Wi n. 6tror, 1111:,'

R. Rya]Ian 1. FIT11111a1 R. Q 14714m

lob. F11.4111flat A-J5101,1141'7Ht1,5 ? snO. A-15.87EILIASOR1-1115ZMITEJ ?

T.'MOVIE t. nIfun

ft [email protected]:[email protected] Q LSEMIAt 4.qtyntl

• vLvic,P,411v'hiltelovtlukin ? o.n-isLiaolknarugLilaq'LIVoi [email protected]@lo ?

[email protected] ehllen fl. 1,4,JVIDVI nIfo

•almit almar, P.1,111411 ql1.1f11.11

• Inkrtv,10.flpta ? • ATIVVIttnuotnn ?

n. JulviaLai [email protected] n.41n.6

R. i'[email protected] eila-miaai ft 41155

• thr,1,110161g11.1f117 ? eD.'MLA watItmutomin754.1 ?

n. 11111.11/1.11n irithttln7ann LN-114L184.1 • koLmt

iiRunn Q fjA711101E.1111J V7151EYINStellT,1 lila41,11ianriti

sno. ? ?can. 1IflUJL'[email protected]'[email protected]

n. 9111E12..,IT n. A71411.111..40 t. kalaJwitii"Ei

ft f1711.01911711 fnimanIttillm

0nm. `4-infiamino ? • [email protected],1A-n'[email protected] ?

n. 6411114 J. 1n

11.114-14 Q DulK61

?cn.6-1:dulvvi5ltnA'-amioLn5lIa4ii1i [email protected] qiwilLR-iv11,4.11-11501n14-1 ?

21.110-1fil • kaitnItln15

1. DEY-14 vikuPnbi

• il.11,1:41b1.11,1111V14111J5L'IUT'll ?

iiin5at ft [email protected]@n • ;iLLvive

Li185invi ITTLI5r.vu :SntT.ituvril6uvrIEJ

? • • Iln°5 km elt i .1'')FJ A5161.1i1M1J5:-..111V11,A ?

n. A'I'JS1J51%.1 4.1,1111.itI6TU n.

A. XITI.411_1511.1 1. 84.15nttri41314.1 R. LLut.415zIot1i iikrn1Ri

cncU.5551.1171A75j111,'711.11 o154r-itpilalo ? i4ii?

n. oB11-141 n. [email protected]@-1511 1.111A7001

6`• y8u-ro visviailvm A. le51151F.11 ilV150V1-1E1

oi741,41a1544.n mliTtrt,qns552.1lo ? e.144:61101EJ [email protected] ?

n. 4 '0' oltnna-441

fl.Al.11.111,2-.11

ft WIF1L' qtinr, ft L&InlwIt74.1 muntr5-)

trwrifeto I 1UJ1fl? &o. ?

t. nut n. cjnibrya.1 T. 50461E111

ft cr5tin4 clifWii.1111.15Z11-111

44

1/115511.1 51111girtri.61 rift. rum= cto mil(moo FIZ611.A1.1)

4,44 : NlianiiimothiqnciqoAmiicntaiitra

• 5551.114.1g0 q1J11-11,[email protected]@ ? agn. vtitiqutmlo5 ?
n. Xm.14Q,q,it
n. INSVAnIVI5 IAISt5551J

ft 115:25vitIvi

19. iinT11.1141119,151fiU4ign ? mt.41910 Atin,[email protected]\ISti5551.1?

n. R711.1511Snlii n'1114:6(' fl. LL1J1X1 4• 1/1110'n54

R. R-J11J5M4 1.

LIN5-mils55a..o.1115 ?gn.qi.lf11211[email protected]@IJI4-11-11.111.irlovila-io mt. n'anelrligillih'[email protected]:11V154 41910 ?

n. htliktrz J. • [email protected]@im
l. Litlatnaard
1. V15511J

c.nuifelm ?

n. [email protected]; gi ?Tml.kmi

ft nk,nj

[email protected] 0151filJign ?

n. eic7) • htliCglAt t.115-1-]

ft 1.1900'1"litit '. V115flJNE

b. I,VirtnA"TUTLJ 141E ? -AvicfaoLfl JLJJ ?

n. e6i AinYtitmt n. v,ovth l• i,[email protected]'EJ0

P.Ili [email protected]$11.11k. tioFilinnu 1.

sq. (i'd5r,[email protected] o-J51_15:[email protected]:11,5 ? me. v,oqtnliumnriti [email protected] 41010 ?

n. `ehrtJiki,a,it j. lli n.1^,[email protected] 10?1904.10

ft 41.16q' Q njnovrifi A. X1001148111 1. 1101,[email protected]

c. 4i€Lci ? o. 'flfl1fl1 IL [email protected]

n. vnALivik • vru1Ain-151An'iti

f1.1111.16'1111n IntiLdtuni o.12.itIoFT-rotriu
ifeto
0. flomrvanum511i-triiplo ? e., dvuoratlAnn ?
ft 1,111.14111J5571J • L1l1,10-11.11,[email protected]
J. RT11.11thiSt1.1111 LflLLl
?
1. ~~~~~~~~~~UL

T. q'[email protected] n.

01.1Lrio R. 51nr..

MG). nkieffILTV1 Al.1141:11i1T911f15 ? In.lviivv5tel-aomdi ?

n. j.maimlni;o16 n. witaiu

o. op-R-156 Q tm5"8.o-i ft 11171.111iEJ 1 nlAntruilu

• oult-AtiLtlutpAimniilailkv45-Itivioito ? l.tEnliamaSn-15 iloyartnntio5lriuigo ?

n. n. [email protected] • PlOTIILLNI.1

KiaiLSEaar.. Fl. FlFlIJILLN AvRo4-1

49

? 1Shiriat15 ?

n. J. ?I'lRwik; n. J. LTV11.11

ft &155551.1 611BuTtfinu fl. kty 1.

• e;7jRnatittig-rt.mluvilf4' qio-ile-dulivnatat1,7 ? Gn&. f115n5-rulviiirlyrniumnu ?

LIN5nrin Lv1510,:[email protected] n. 11151;5151J

R. anntvial 0,151r,nA ft vi7tali 1. 1,15:115VIIIVI5E1

t .CinAnnwillinA'-ir4Suairt9i,m7nr,nA"-I mwitlifeto ? o.tR'ns.5 .21to [email protected]@1 ?

n. ImenRii n. 015'10E155U INTOIJIWIS

R.lartriRii flErIP6i •XI.NiassIL VITA:

ID.111M...111_1511.1 iiFITILIVIMEIC0151fil.141010 ? 7'• [email protected] VIS1fili160101 ?

n. CAEnsz,11 J. Lmar, n. ?Tvin t.

ft SIFJINIQ Sit.nin14-1 ft CAi

• 0ulni,SnLomftlif1P-MiE11,0B1S1115112.1i01 ? 411,11AlliFltaltIlIFITIIIVIITIEJVIS1filJ5th.505551.14101,G1?

n. n. &A-mm-1 6moit-pen
R. thltut-r1
ft Tlflt tjamatastl%Nor

sno. [email protected],5551141e101? • rL nJJW1Adini'@1A-Kinnli'nwn ?

n. i"1-15 J.pnwrvimi
R. @Bw5,11.1
Evanvi p'nLAAvu

t6i..Arort740 0151fi1J6111t1J11141010 ? 5nIsli,rla

J.'nut [email protected]
12,71en

gn.qLunt-auvlsvenris V1511Th4Igo ? t.oiavn7-rinmoiq, hviA'Af.h.1111 [email protected]

n.lai5uilotauj. JtTh ii.‘[email protected]@n "'A Ll#11/.,,1 0

R. [email protected] • t"nt-Alltwrii6uvinu 17h1_15ZWU

awn. 410q1171191R11141111114j [email protected],5 ? b. [email protected],11..1primg ittan.&[email protected]

n. fiOn-15t

R. tiurt.15:-,Ifitll iipnnlAn1Ri

f155141%61.12n554illAIIAITLI V151fillig0 ? • fmt.htrigFizT1Rwl'ou15111.1 rietiLrivithtlutulo

n. m`ltimitlf15511 @fiR1aM51J n. fl-111.1g1L.1
[email protected],J,
• 01hun= tuf111551J 1. Pyg..1,16issu

01&. f115f1T170.11M11J1,6fi li')E111556111M-11161111,1.161011,0 ? • 115501i1F41 b CifI:L CI011J11 ViarlEJFARS

n. t. n. 1.11IOTCJW1 HIMT156

R. prnulail5R RyaivialrjR • IN5111.114111141V 1. M.10.11151vilai

snb.14:[email protected] LLLfl1InsLvilRywailh c.riormvir..imtlym Li.k.avristmunEariaR ?

fl.F11.15011_1114 'N15511J t; J. LIIE111011gill

fl. 01.11.1114.11

ft VIfl1 . Nnentil ft %in-151,u Ldvil5vniu

fItiiiPTII.m6'[email protected] 0"1'[email protected] ? to. 4i [email protected]'altalm5 ?
cjnirnmtLn1
5`V151 T.

R. eiF-1 fjn6iLgtn..1 1. LtmInLalvT-)12:.-1

50

it-tslut sluMntrytitial vu.o. imbre

:liknoto (moo ftzuuti)

1.,[email protected],52:111r1RINalR LINS1tT101qt-115551.14101R ? 6)0. ifga vi'lua nbalttalptrthr.vlakituqiot ?

R. - T. OFV45:11.1 n. T.11SntILE.1
•etilt - Aittljtkmt
eitik ft latInvin 1.11.kntr-tvitlm

410111 AuNaTalaiiLiathriAQUZ ? • n-1514-ligumuL [email protected],ala ?

n. 21.14-111,[email protected] n.
R. lkE.71.1
villixakqj P.11.1Vit

0. [email protected]@[email protected] ? G . 4161,0 ?

n. aF) htlifftlfilt, n. @uinv7Thaj T. au-14155u

ft. ft annv,Nivi @[email protected]@l

@[email protected] G15161.1FIE1.15550,0 ? o)b. aqoaVta ?

n. atA in n. T.

ill.151 1. m.lirot

Lt11,11,10)11:1V104.11.151105.'. ? G,Gq. virtiEnimq ?

fl. IflLL U. 1411.11,[email protected] ft fle151_17105-)1 T.

ft inV111.191911 1. ft 11152715tUlli nnTkrinlvJ

b. [email protected] itup-rarkannimptuvun-Itti ? • bla1.4 [email protected] 61.115 ?

..lnn5F),a1 n. ma,71M RIIV,R.g

viauNiuqcu atiolqa.1 Rtglal 4. cinvIrrh

eq. ? G .oi-15•01.4m.rtfrielal3gutilt I flV1I 1i?

n.115:15ottoliEJ ‘d. 111.t6M5 k &rola Ivalf191

R. INSVINSVill mtiltiuo ft lawrIRM nE.rwM

c.vustttiqviBqat [email protected]@la ? too. mummi-n1.4-wrn21111,[email protected] 4IEt ?

n. mr,visLig j.INIL'5551.1 n. aTsyntinti 21. thr11.11.1511.1

ft [email protected] P.11111119i511.1 1. 5f1211.11U5'11.1

e. Iarvrmou5tivisLil mlfitprioio ? IDe.1,iNJ,E1c1,15(11_41iNVZ flif111'41.161 R51fT1J5551.1V11.1WIR ?
n. I.
n. 661111.15551.1 T. 6littrwi

R. [email protected]@lla 1. [email protected]

010. [email protected] ? [email protected] VLIft'[email protected],1 MliTlfrAG1 ?

J. eia.rig n. &wit 21.1111t.
ft cflor.,::
1. 11511:1111111.1 1.

mot. nlIagn1 51.atruu `"gttiltrif,Rivrthr,Litvtla ? [email protected],01.1R1A11131 K)[email protected])V11[email protected] ?

n. nlovITiot -AIIViR

1.111.11/iCfl 1. 5,[email protected] 1,1711V11 4. ql,t1f1T1

'[email protected] dlLai1.11,[email protected]@laant161.1111? i.IltriAmmoc/iirloiTtl 4vt11.21.E.Ala ?

n. laivjaphvism

A.16,1aalaLMuo laiv„[email protected]@

55

99

SLIetLIIKSM, • rtsssn,LSIR.9.0 - L4 Ltiart, ,4tt1La4, .t6
1155g01,C153 'R, .0
LitU *12, vovLfs

01,0C,Ille1,11StSfIliVV3 11,Q,V,[email protected] rtrauu. e 01y115.5Uf1,1Lp.,. 111,1„[31,IVLO!,2, 'flow

erjuin.A rprtiftum,rtmo -o 011,11SSU 'V DUt.,n5U '0

,1351..u,eEL4 .0. Ul6laL01,11 ouly,rmsu •11. 1tLU0011.j 'U

twi, e0.t.i1.,411/1,11,c11 1L rii L sv--.eL4,u13,1 ert1441,51t..1.4bnitirt1rtryp.,4,A0,u0,Lu

l.11,4(.ftlit.W, 'V Lrufil5ncro1 uu..alLtetoi

FIng0LC-L511, •12, t116,t.0,0VIJ ft0V,ertuau4,1 nevrtuontepo .0

SV304,U11 y,wi-cLiz.ytlunes3Doli69,votertlyrtsts *P 11,6P 014,@;? t1V1,11- @r1,01 •Tu5

Vfl,1,4,1.1u.6 •v 12713 '0 [email protected]:1 'V LfL0,VS '0

c31v1,, IA 0, LQI.A40 0,titn, .0, Liatu,

upLrIkeNion,rtprtry [email protected], prtst1Dgri,p, wirestsuul

[email protected] l4113L12, S1,611.,e13L0, •l4 Littokev. L.W1tUrtlitit„?

LV31L11,13L12, 0, Lr20113t,R, Lierivia2 uhru,L-trt,.9 .0
3 -

Lue,Ln,bui2Lrtea,rtLpii.r.try wiyu,0,13L0,Lyuu wle0,ts0,so,O,Rew0,4a2 rtzolpptp,n,p,i.tvu5u,

13l.14,11,qVLIA,P1111,CP.,U12, •V L1Uk0LU 'V Liertfr2116L1 •L4

on4,6.1.ct .0, ueguert LlArtfltillq Liduroltrt‘i

wvttngtitstaLtryipew, etAt6eFm,Lt1 9„purtuurt *T wloryttssogtp,vrtryt4 vp1,16LIA,semqvg nepLytscgolveLkt

13L0,11,,/VLIA,11,111,t,R,U2., 'V 11,3:51-1,t,Xt •0 P416L,1 .14
ftdvstarlw .0
tAri,Lt .0, Ue0U011,

011/1,1217,5r1,t16F312,',3113-Sq11,c:11 L13,1t113LI1IA1l,31011 Litaltpx:Poniyq otejl, .(Du5

1,161,616L1,l,110 'V Lt '1 fI0SSU1A4 *V 115501,1)LtL0 '14

111, fISSSOlvt itSS.g0g1,11,,,0

wlepw,r,,ktuqn,,yvsLa rtcsn,Lgist.ninrILytnu •Lio e: 1.41p,c2,11,,UV51.6 fl,,VV2U.0,".35.51-UV1(1,11VV11 611,5111.Ug •OU.9

St-In-MASK 'V AL11,1i1,,q. muifoL, sLaq •L4

rtusansr& .0, t]tf6134.a,e Lrun,c1 '11, .0

svgeLlifS1 ,y0L1L0y,1,1NAL137,3,b1,101jVap4111,51115Sg rtstsp,Ert5ittslge

te,qr-eLu aurup,. .9,1A0

111-8„0 LANTI *Li *12, glnc,

T otrtssrt11:6n,cithipm,,..tp,tc.i4 utucuetuun,,‘r..ii6tLuve,6' J. Lp,vin,vertinri,o,iTilki,i,LiA wleFugONA.'Pq

•v se,,er-cLu .t4 In.SQVN,

141L,LiticV *12, LIAM *U 0,LtLftlk.

16.111S.SSRIIPfl,t0113M,:ltp,tLY SLKnr,Prtii,uut,n,,clionuve0 z q;[email protected],,,.*@0,talgrjLervy V311.121,1.:t1J1Wntmqt,

*q scqftLU [email protected]*' ktLt 't
014 '12, L.glitIO
tvt,a,LitVW '11, L01 'U

z wrcusni6n,u4(43.1.1m,gsrlscw nut,Lrtruput,r1p6nuvek6:0 nrtssgrutu0,0iLotrv Lt6ri,LtowsLueiioNrti,24eFavinitl,.0,G)

St.V0V6LU •0 It.S.SUeletle rttsurtryeLe

M,2F 1.,1111,e 'LI IISSUIKI.01,L1R rtssumke .0

nrtttg11,,01-1,LIA40W,75[1..V.,0 LC,RtSLVUL11,U1,t1,c,10VSLUVei.1)'Po 111,KM,LIALV, 45tr.,Or0u,e,t nrtssu .TG1

1.9

011;11U111-1.6l4.e -) LITILT1,1t16 'grtmu .to
311,111L(.,1411L160,lt •

LULf1,16r1,1.41,1 •11. .0 ri,unrtrup P, ultt.rnt,r-t

gleR..rilmit sLugrtitglr,1,131'q glepeiqg/trawurt1,usm,1 nortiy,-*uton,ettorL,Q,Lug .G1t0

Kgnrtto • rtstsrutorjrtio .to .ponruot6t.R. ep,e,R;irtiotouz.

r1.43Nrl,l4 'rtt.c.,tourtio .0 `1,41!..1.1,i-..1A ,yl4j.1LIN1h11

.5ai-twign,14,e,,p,siTtp.rtion,io .U5G1 n,L1avti4ogi,tttmen.grartrpo topil. -00

rtussl.14,L.rtlet5M, rtsssrulRae .to IAL.C.L.oh sLuzu.,1, izroLu .g

11SSSSU, •12. rtstsrythi,.0 rtunaltrthjeP misonp,•LI

toteFsi6 rtuunrup,irtmogyiv,isepur pusrug11 iote,p,g,s,t/triLU,ILSIvtl umiume,,pResto .0tD

13,LILTWIA1111-t9 • 13,„1ll,r1r.,LLF •14

f31tg14 131rl,Llit LMJ., 13LU

l611/1,111np,r13h,LlittLUrttL11.116, tprtrtt6cottw 01,11,L,ItLy17.SUSLunv L 1 @114L1 .P
1155UatLIA, •
13LIKI,L1313L1 • LL .1

VILA 41 LIAV,.N r3LS4V1,1,'U
pogtm,ea.riliortry toip2, 'P
161e,N11,11CS1h rlyn,ogti-q)pmeuliwt..irtsLu -0G1

mob gie arterUCBLI> •14

l,11 Iii -yu VSI,M1.,1/1,9. 'R. 'U

SV-Iel4..U1S1 0MtfliVI,l6VSLNI(c,tM,LUT'P6 rtus;.....smea.,niktcti

L1SIAlvv,ZSIvt rIV,Segsm,

Ur..1..0Ke7.5M,

top.a,1-3t6Ing.,,rtLc.,totos1ifyitmetigPtrt1gler 'P(D wi3cen.tortrtonliortr1 rl,LRUrn1 rtga 'q

l4FILLL4C9R.,01 lp titLLI4LIM6l1 1411,1311,4,7.SM, 140,031vt .to

rtLf..l4LIASLU 'FL 1411LC141.4141grt rtktsm,2sm, 141014.15M,

grtgik '165(D iole,Q,n,,yst.6 stAkelueliyuittnrrytit6per gl

',11141,5171,l4 7.64,11171,14-:3 wu..ercoi

7.0111,311,14 'N 7.11gU311l4 •U

Sirt rttortDit6,, r..24.[.rudrti,g 1.6141[71to .0m wle,Ftlxst6 sto4e,rt44ttA4st.r.cum:Reiz,ti;FILLto

;MIA '.:110,111 '14 rttssrug KL135511'l4

74121A,1 'R. gl.r01 1,161,L1,1/1 0, 1;12S111,eL‘flee1

l6tOrtglitieuLu6y1 r111131441.1ALL.LALg17.145LU LgulaurydraerLyttslgerta

u.r.gt,ctoep.gra t.2.rtmoquotj •to rtnieE,wirtwiratts 11-qt1,Liel,2FISS9'

f..,,p.111,t14LIA,5LU p uurtgLuittsrcsts gun,u91rt51rms

q,c4e21t.rtkt grIgtotie 7(0 01eFt,pttt 0, '.G11

ei,vtitorr k,rt1.,L tcvegtatrtl.to ,r31q. 3,,29,R 161..gn,r11 '14

n,Lri- wtLiotorktl.Q. 141,1164[11,'LI 1-1,e1411,2t.y1,1'/ r1,[email protected]‘r1,1 '1J

etoesrtret..cgtotxraioqvitgvg armsLurterjrcssscerwrangA gleR, .0

fruvrina 00(!).4t,rt MAK (..13.11,111nLpFV1641.1.151$11,B1sNaliBE1M :

ococsi.krmitatR.LauRruss rttLsts.L.

Z9 epa.lSgItrtl'W [email protected] VIFInlqt 1 .L4
ULIt011vt0 Ar2,1,LIA, 'P. eponoystiLyt
wrigsuL`l •

rtLempluil .0, otioylep,rt5i

svy-aesinv uroveii,1 •(:) z olnpoorkr-tprilig,vmpinp 'pm

ttrwrt -o 11SISOLLLIrg 1115S2UL0Ute •14

neprl, 18110!A,CriR1 1155213111L5Lig fISS2C.0LW

01m,13e COglyttA tr6,L1,14,1;3 (-16.a51.4h, r0lIqlusc.„trtut14c!ft1lort511ts0,g .q.119

prto,Lsm,ruu L13StITLI0 •g Lf1,11SLU ,182 ,CV10tM,

ritt,LeEo0. Loc,Losut reuSgSM, 17, glitknM,

511.1.111n LtLAC3D11.40, z olgji.niivi.suoincoLt,Lp$i neovrtstsu,,y,nerpcjiti,

orjrtrincor,s up.nloorteiri prtsue;Ouco •14

LS14, 123,131:11, 4titsrt,e, rarany,o

Luv,o,buigulkea,oRrtpfl,F)114 LVLOR. ote,Ftlista 01n,y-tv12Lr2i2t,..u3

13L0,L,le 115SlIt14R,U1 „$1,41VLK51.4,1 .0 v.sov,n, .14

13gh,rtt.1 .P, t1.U11,L511, rALqurt ressu

51,[email protected]°5[15L14n [email protected] 'oL,T olpirtle:pr Irtue.o .00

LLIArdtlettivt rcttaw rtttuuurtilrt .o

ItSPL,CA.,S11) •R. blq,,,14,Ky rtssunalDe rtssuutke

olr-ttssocrutn,,ymo rte,smesorpet)n,,ptLigrtsss nukm,rytq, ysstorcLv, outssu .G1to

SLIALMASM, IAL119.,1Q, 'g 1455re stitt,

rtusout..r& t.141/1,WCV 2ti•to 9,u4

orgtsgocrmillinuo LIAltitLrto c13,su142 L0.Lc,01i), nun, @P1'0[01140. .(0u3
rttsun,L0.1L01r..1
ytStal-AU211, viTI,T)Loci .tth

16RUIL13111,C4R10 VI,Cp,p31,51"J p,u4niggsrual 14U10L011 'U

vinp.ignmq[3, gst_up,c3siorj otertirosmsco slAn,1114,SKLNUITrb 'Ow
-

oilatrwp, • LawP,.L4 rettsinn,am,g r=srulRie .14

Lgqn,yri,,qP, P. flriVrIL3P, *Li intstyiAL •Li

oleg.npsio Lutp,rwri,[email protected]:0 yogspsti.140.1L.p94,r0ss01

&1,41g11111,L0 '0 ILLIC4200 q1,14,11Liirggp.l4

Y.tp.utArtum .a. OrtItt4lih11tLr..14 PUVA00 '11

sil,leoLrnilatmrify poustssu otaFputo, ntsruiRaertvzoi, .pq

ISOLrgrw • 7.11L2LI,L1'trW p. USUBLINILLU
t13,IttlftLt14
"caweistrt,e '0. 21.drKtrWLItTe l6LONILLW

ot14tsrtrtu1414n,,qp,4.eg„ 141p0.11,IICL14 ft=i1L0111

UOlLglIpISS.g uginvrtsss G011):),HLL14 &LBM,C1v,t,I1L(M

li011.r.SrlittSS 'R. uTesort:tertsss .0 0.p 1. rtstsOrtuto

rctssuoi .m115 sr.onLaktrtep flP.14U11414l3rt1 "qq

Lin*Ap, LArtTLU Ittgt rtsssnasae

[email protected] 'P. L1110,9 'fi. KLIIVAQ

olej.z.rt,tAso rtoqrwt.vcrt.,pu,gti.0 .pu5 e,,1N0.1rti.conprvi,L6r,,0.Lr2.O,trtss01


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานการอบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท
Next Book
1 MINIT MESY PANITIA PJPK X 1 2021