The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tanpa Nama, 2021-07-24 00:15:21

Kerjaya Sektor Awam (Peng & Pro)

LAMPIRAN_D

LAMPIRAN D1

LAMPIRAN D1

INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED MUKA
1 PENGANGKUTAN SURAT
A
2 BAKAT DAN SENI AB 4
3 SAINS AL 5
4 PENDIDIKAN AT 6
B 7
5 EKONOMI 8
6 SISTEM MAKLUMAT C 9
10
1/66 DG 11
12
DH 13
14
DM 15
DS 16
DU 17
DUF 18
DUG 19
DV 20
21
E 22
F 23
FA 24
FT 25
26
27
28
29

BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED MUKA
7 PERTANIAN SURAT
8 G
9 KEMAHIRAN GV 30
10 KEJURUTERAAN H 31
32
11 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM J 33
JA 34
12 KA 35
13 36
KB 37
14 38
15 PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KP 39
40
TADBIR DAN DIPLOMATIK L 41
PENTADBIRAN DAN SOKONGAN LA 42
LS 43
PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN M 44
SOSIAL N 45
NP 46
NT 47
Q 48
49
S 50
51
52
53
54
55
56

2/66

BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED MUKA
16 PERUBATAN DAN KESIHATAN SURAT
U
17 KEWANGAN UD 57
UF 58
UG 59
W 60
WA 61
WK 62
63
64
65
66

3/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401AA54000 A54 6,181.00 13,254.00 320.00
SSM401AA52000 290.00
SSM401AA48000 A52 5,858.00 12,448.00 270.00
SSM401AA44000 250.00
SSM401AA41000 A48 5,210.00 11,768.00 225.00

A44 3,610.00 10,511.00

A41 2,325.00 9,637.00

4/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401AA40000 A40 5,021.00 9,007.00 225.00
SSM401AA38000 A38 3,754.00 7,942.00 195.00
SSM401AA36000 A36 3,248.00 7,477.00 180.00
SSM401AA29000 A29 1,794.00 5,707.00 145.00
SSM401AA28000 A28 2,730.00 5,567.00 130.00
SSM401AA26000 A26 2,601.00 5,292.00 125.00
SSM401AA22000 A22 2,049.00 4,749.00 115.00
SSM401AA20000 A20 1,362.00 4,034.00 100.00
SSM401AA19000 A19 1,362.00 4,034.00 100.00
SSM401AA13000 A13 1,274.00 3,401.00 90.00

5/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401AB40000
SSM401AB38000 AB40 5,021.00 9,007.00 225.00
SSM401AB36000 AB38 3,754.00 7,942.00 195.00
SSM401AB30000 AB36 3,248.00 7,477.00 180.00
SSM401AB29000 AB30 1,534.00 5,707.00 145.00
SSM401AB26000 AB29 1,534.00 5,707.00 145.00
SSM401AB22000 AB26 2,601.00 5,292.00 125.00
SSM401AB19000 AB22 2,049.00 4,749.00 115.00
AB19 1,362.00 4,034.00 100.00

6/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401AL54000
SSM401AL52000 AL54 6,181.00 13,254.00 320.00
SSM401AL48000 AL52 5,858.00 12,448.00 290.00
SSM401AL44000 AL48 5,210.00 11,768.00 270.00
SSM401AL41000 AL44 3,610.00 10,511.00 250.00
AL41 2,429.00 9,637.00 225.00

7/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401AT54000
SSM401AT53000 AT54 6,181.00 13,254.00 320.00
SSM401AT52000 AT53 6,181.00 13,254.00 320.00
SSM401AT51000 AT52 5,858.00 12,448.00 290.00
SSM401AT48000 AT51 5,858.00 12,448.00 290.00
SSM401AT47000 AT48 5,210.00 11,768.00 270.00
SSM401AT44000 AT47 5,210.00 11,768.00 270.00
SSM401AT43000 AT44 3,610.00 10,511.00 250.00
SSM401AT41000 AT43 3,610.00 10,511.00 250.00
AT41 2,532.00 9,637.00 225.00

8/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401BA54000
SSM401BA53000 B54 6,124.00 13,182.00 320.00
SSM401BA52000 320.00
SSM401BA51000 B53 6,124.00 13,182.00 290.00
SSM401BA48000 290.00
SSM401BA47000 B52 5,797.00 12,372.00 270.00
SSM401BA44000 270.00
SSM401BA43000 B51 5,797.00 12,372.00 250.00
SSM401BA42000 250.00
SSM401BA41000 B48 5,162.00 11,692.00 225.00
225.00
B47 5,162.00 11,692.00

B44 3,600.00 10,456.00

B43 3,600.00 10,456.00

B42 2,095.00 9,587.00

B41 2,095.00 9,587.00

9/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401BA40000
SSM401BA39000 B40 4,993.00 8,979.00 225.00
SSM401BA38000 B39 4,993.00 8,979.00 225.00
SSM401BA37000 B38 3,565.00 7,588.00 180.00
SSM401BA32000 B37 3,565.00 7,588.00 180.00
SSM401BA31000 B32 2,851.00 6,263.00 155.00
SSM401BA30000 B31 2,851.00 6,263.00 155.00
SSM401BA29000 B30 1,499.00 5,679.00 145.00
SSM401BA28000 B29 1,499.00 5,679.00 145.00
SSM401BA27000 B28 2,726.00 5,564.00 130.00
SSM401BA26000 B27 2,726.00 5,564.00 130.00
SSM401BA25000 B26 2,597.00 5,289.00 125.00
SSM401BA22000 B25 2,597.00 5,289.00 125.00
SSM401BA21000 B22 2,047.00 4,747.00 115.00
SSM401BA19000 B21 2,047.00 4,747.00 115.00
B19 1,360.00 4,032.00 100.00

10/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SAINS

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401CA54000
SSM401CA52000 C54 6,176.00 13,249.00 320.00
SSM401CA48000 290.00
SSM401CA44000 C52 5,847.00 12,444.00 270.00
SSM401CA41000 250.00
C48 5,205.00 11,763.00 225.00

C44 3,605.00 10,485.00

C41 2,317.00 9,620.00

11/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SAINS

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401CA40000
SSM401CA38000 C40 5,010.00 8,996.00 225.00
SSM401CA32000 C38 3,573.00 7,619.00 180.00
SSM401CA29000 C32 2,866.00 6,302.00 155.00
SSM401CA28000 C29 1,505.00 5,696.00 145.00
SSM401CA26000 C28 2,711.00 5,531.00 130.00
SSM401CA22000 C26 2,582.00 5,256.00 125.00
SSM401CA19000 C22 2,257.00 4,698.00 115.00
C19 1,357.00 4,008.00 100.00

12/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401DG54000
SSM401DG52000 DG54 6,080.00 13,144.00 320.00
SSM401DG48000 DG52 5,756.00 12,354.00 290.00
SSM401DG44000 DG48 5,125.00 11,640.00 270.00
SSM401DG42000 DG44 3,559.00 10,414.00 250.00
SSM401DG41000 DG42 2,188.00 9,552.00 225.00
DG41 2,188.00 9,552.00 225.00

13/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401DG40000
SSM401DG38000 DG40 4,992.00 8,978.00 225.00
SSM401DG34000 DG38 3,604.00 7,831.00 195.00
SSM401DG32000 DG34 3,521.00 6,457.00 165.00
SSM401DG29000 DG32 2,848.00 6,077.00 155.00
DG29 1,698.00 5,717.00 145.00

14/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401DH54000
SSM401DH53000 DH54 6,080.00 13,144.00 320.00
SSM401DH52000 DH53 6,080.00 13,144.00 320.00
SSM401DH51000 DH52 5,756.00 12,354.00 290.00
SSM401DH48000 DH51 5,756.00 12,354.00 290.00
SSM401DH47000 DH48 5,125.00 11,640.00 270.00
SSM401DH44000 DH47 5,125.00 11,640.00 270.00
SSM401DH43000 DH44 3,559.00 10,414.00 250.00
SSM401DH42000 DH43 3,559.00 10,414.00 250.00
SSM401DH41000 DH42 2,188.00 9,552.00 225.00
DH41 2,188.00 9,552.00 225.00

15/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401DH40000
SSM401DH39000 DH40 4,992.00 8,978.00 225.00
SSM401DH34000 DH39 4,992.00 8,978.00 225.00
SSM401DH33000 DH34 3,521.00 6,457.00 165.00
SSM401DH32000 DH33 3,521.00 6,457.00 165.00
SSM401DH31000 DH32 2,848.00 6,077.00 155.00
SSM401DH29000 DH31 2,848.00 6,077.00 155.00
DH29 1,698.00 5,717.00 145.00

16/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401DM54000
SSM401DM53000 DM54 6,162.00 13,235.00 320.00
SSM401DM52000 DM53 6,162.00 13,235.00 320.00
SSM401DM51000 DM52 5,855.00 12,445.00 290.00
SSM401DM46000 DM51 5,855.00 12,445.00 290.00
SSM401DM45000 DM46 3,070.00 11,095.00 255.00
SSM401DM41000 DM45 3,070.00 11,095.00 255.00
DM41 2,290.00 9,552.00 225.00

17/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401DM40000
SSM401DM34000 DM40 4,992.00 8,978.00 225.00
SSM401DM32000 DM34 3,581.00 6,457.00 165.00
SSM401DM29000 DM32 2,907.00 6,077.00 155.00
DM29 1,530.00 5,717.00 145.00

18/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401DS54000
SSM401DS53000 DS54 6,162.00 13,235.00 320.00
SSM401DS52000 DS53 6,162.00 13,235.00 320.00
SSM401DS51000 DS52 5,855.00 12,445.00 290.00
SSM401DS45000 DS51 5,855.00 12,445.00 290.00
DS45 3,070.00 11,095.00 255.00

19/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401DU54000 DU54 6,251.00 13,351.00 320.00
SSM401DU53000 DU53 6,251.00 13,351.00 320.00
SSM401DU51000 DU51 5,862.00 12,492.00 290.00
SSM401DU51P000 DU51P 4,123.00 11,859.00 280.00

20/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401DUF54000 DUF54 6,162.00 13,235.00 320.00
SSM401DUF53000 DUF53 6,162.00 13,235.00 320.00
SSM401DUF52000 DUF52 5,855.00 12,445.00 290.00
SSM401DUF51000 DUF51 5,855.00 12,445.00 290.00
SSM401DUF45000 DUF45 3,070.00 11,095.00 255.00

21/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM GAJI
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401DUG54000 DUG54 6,182.00 13,282.00 320.00
SSM401DUG53000 DUG53 6,182.00 13,282.00 320.00
SSM401DUG51000 DUG51 5,860.00 12,489.00 290.00
SSM401DUG51P000 DUG51P 4,098.00 11,859.00 280.00

22/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401DV54000
SSM401DV53000 DV54 6,179.00 13,252.00 320.00
SSM401DV52000 DV53 6,179.00 13,252.00 320.00
SSM401DV51000 DV52 5,857.00 12,446.00 290.00
SSM401DV48000 DV51 5,857.00 12,446.00 290.00
SSM401DV47000 DV48 5,208.00 11,766.00 270.00
SSM401DV44000 DV47 5,208.00 11,766.00 270.00
SSM401DV43000 DV44 3,608.00 10,557.00 250.00
SSM401DV42000 DV43 3,608.00 10,557.00 250.00
SSM401DV41000 DV42 2,322.00 9,643.00 225.00
DV41 2,322.00 9,643.00 225.00

23/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401DV40000
SSM401DV39000 DV40 5,015.00 9,001.00 225.00
SSM401DV38000 DV39 5,015.00 9,001.00 225.00
SSM401DV37000 DV38 3,630.00 7,924.00 195.00
SSM401DV36000 DV37 3,630.00 7,924.00 195.00
SSM401DV35000 DV36 3,225.00 7,438.00 180.00
SSM401DV30000 DV35 3,225.00 7,438.00 180.00
SSM401DV29000 DV30 1,549.00 5,701.00 145.00
SSM401DV22000 DV29 1,549.00 5,701.00 145.00
SSM401DV21000 DV22 2,271.00 4,725.00 115.00
SSM401DV19000 DV21 2,271.00 4,725.00 115.00
DV19 1,377.00 4,052.00 100.00

24/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM GAJI TAHUNAN
GAJI MINIMUM MAKSIMUM

SSM401EA54000 E54 6,077.00 13,141.00 320.00
290.00
SSM401EA52000 E52 5,753.00 12,351.00 270.00
250.00
SSM401EA48000 E48 5,122.00 11,637.00 225.00
225.00
SSM401EA44000 E44 3,556.00 10,411.00

SSM401EA42000 E42 2,083.00 9,549.00

SSM401EA41000 E41 2,083.00 9,549.00

25/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401EA40000
SSM401EA38000 E40 4,986.00 8,972.00 225.00
SSM401EA32000 E38 3,527.00 7,506.00 180.00
SSM401EA30000 E32 2,844.00 6,256.00 155.00
SSM401EA29000 E30 1,493.00 5,672.00 145.00
SSM401EA28000 E29 1,493.00 5,672.00 145.00
SSM401EA26000 E28 2,708.00 5,528.00 130.00
SSM401EA22000 E26 2,579.00 5,253.00 125.00
SSM401EA19000 E22 2,254.00 4,694.00 115.00
E19 1,353.00 4,005.00 100.00

26/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401FA54000
SSM401FA52000 F54 6,174.00 13,248.00 320.00
SSM401FA48000 290.00
SSM401FA44000 F52 5,844.00 12,441.00 270.00
SSM401FA41000 250.00
F48 5,203.00 11,761.00 225.00

F44 3,602.00 10,504.00

F41 2,315.00 9,618.00

27/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401FA40000
SSM401FA38000 FA40 4,998.00 8,984.00 225.00
SSM401FA32000 FA38 3,577.00 7,848.00 195.00
SSM401FA29000 FA32 3,184.00 6,232.00 155.00
FA29 1,549.00 5,684.00 145.00

28/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401FT28000
SSM401FT26000 FT28 2,728.00 5,565.00 130.00
SSM401FT22000 FT26 2,599.00 5,290.00 125.00
SSM401FT19000 FT22 2,271.00 4,725.00 115.00
FT19 1,377.00 4,052.00 100.00

29/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401GA54000
SSM401GA52000 G54 6,078.00 13,144.00 320.00
SSM401GA48000 290.00
SSM401GA44000 G52 5,756.00 12,354.00 270.00
SSM401GA41000 250.00
G48 5,123.00 11,639.00 225.00

G44 3,559.00 10,414.00

G41 2,084.00 9,551.00

30/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401GA40000
SSM401GA36000 G40 4,988.00 8,974.00 225.00
SSM401GA32000 G36 3,531.00 7,509.00 180.00
SSM401GA30000 G32 2,846.00 6,258.00 155.00
SSM401GA29000 G30 1,494.00 5,674.00 145.00
SSM401GA28000 G29 1,494.00 5,674.00 145.00
SSM401GA26000 G28 2,711.00 5,531.00 130.00
SSM401GA22000 G26 2,582.00 5,256.00 125.00
SSM401GA20000 G22 2,257.00 4,698.00 115.00
SSM401GA19000 G20 1,357.00 4,008.00 100.00
SSM401GA14000 G19 1,357.00 4,008.00 100.00
SSM401GA11000 G14 1,638.00 3,395.00 90.00
G11 1,200.00 2,977.00 80.00

31/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401GV54000
SSM401GV52000 GV54 6,078.00 13,144.00 320.00
SSM401GV48000 GV52 5,756.00 12,354.00 290.00
SSM401GV44000 GV48 5,123.00 11,639.00 270.00
SSM401GV41000 GV44 3,559.00 10,414.00 250.00
GV41 2,697.00 9,551.00 225.00

32/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEMAHIRAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401HA28000
SSM401HA26000 H28 2,728.00 5,565.00 130.00
SSM401HA22000 H26 2,599.00 5,290.00 125.00
SSM401HA19000 H22 2,271.00 4,725.00 115.00
SSM401HA18000 H19 1,377.00 4,052.00 100.00
SSM401HA16000 H18 1,829.00 3,831.00 100.00
SSM401HA14000 H16 1,734.00 3,616.00 95.00
SSM401HA11000 H14 1,644.00 3,401.00 90.00
H11 1,218.00 2,939.00 80.00

33/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401JA54000 J54 6,179.00 13,252.00 320.00
SSM401JA52000 290.00
SSM401JA48000 J52 5,857.00 12,446.00 270.00
SSM401JA44000 250.00
SSM401JA41000 J48 5,208.00 11,766.00 225.00

J44 3,608.00 10,557.00

J41 2,529.00 9,643.00

34/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401JA40000 J40 5,015.00 9,001.00 225.00
SSM401JA38000 J38 3,630.00 7,924.00 195.00
SSM401JA36000 J36 3,225.00 7,438.00 180.00
SSM401JA29000 J29 1,860.00 5,701.00 145.00
SSM401JA28000 J28 2,728.00 5,565.00 130.00
SSM401JA26000 J26 2,599.00 5,290.00 125.00
SSM401JA22000 J22 2,271.00 4,725.00 115.00
SSM401JA19000 J19 1,377.00 4,052.00 100.00

35/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401JAA40000 JA40 5,015.00 9,001.00 225.00
SSM401JAA38000 JA38 3,630.00 7,924.00 195.00
SSM401JAA36000 JA36 3,225.00 7,438.00 180.00
SSM401JAA30000 JA30 1,549.00 5,701.00 145.00
SSM401JAA29000 JA29 1,549.00 5,701.00 145.00
SSM401JAA26000 JA26 2,599.00 5,290.00 125.00
SSM401JAA22000 JA22 2,271.00 4,725.00 115.00
SSM401JAA19000 JA19 1,377.00 4,052.00 100.00

36/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM 320.00
290.00
SSM401KA54000 KA54 6,122.00 13,180.00 270.00
5,795.00 12,370.00 250.00
SSM401KA52000 KA52 5,161.00 11,690.00 225.00
3,600.00 10,478.00
SSM401KA48000 KA48 2,094.00 9,604.00

SSM401KA44000 KA44

SSM401KA41000 KA41

37/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM 225.00
180.00
SSM401KA40000 KA40 5,010.00 8,996.00 155.00
3,573.00 7,619.00 145.00
SSM401KA38000 KA38 2,890.00 6,271.00 130.00
1,505.00 5,696.00 125.00
SSM401KA32000 KA32 2,726.00 5,565.00 120.00
2,597.00 5,290.00 115.00
SSM401KA29000 KA29 2,356.00 5,014.00 105.00
2,271.00 4,749.00 100.00
SSM401KA28000 KA28 1,467.00 4,062.00
1,360.00 3,824.00
SSM401KA26000 KA26

SSM401KA24000 KA24

SSM401KA22000 KA22

SSM401KA20000 KA20

SSM401KA19000 KA19

38/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM 320.00
290.00
SSM401KB54000 KB54 6,122.00 13,180.00 270.00
5,795.00 12,370.00 250.00
SSM401KB52000 KB52 5,161.00 11,690.00 225.00
3,600.00 10,478.00
SSM401KB48000 KB48 2,094.00 9,604.00

SSM401KB44000 KB44

SSM401KB41000 KB41

39/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM 225.00
195.00
SSM401KB40000 KB40 5,014.00 9,000.00 155.00
3,585.00 7,924.00 145.00
SSM401KB38000 KB38 3,205.00 6,271.00 130.00
1,814.00 5,700.00 125.00
SSM401KB32000 KB32 2,726.00 5,565.00 120.00
2,597.00 5,290.00 115.00
SSM401KB29000 KB29 2,356.00 5,014.00 100.00
2,271.00 4,749.00
SSM401KB28000 KB28 1,360.00 4,052.00

SSM401KB26000 KB26

SSM401KB24000 KB24

SSM401KB22000 KB22

SSM401KB19000 KB19

40/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM 320.00
290.00
SSM401KP54000 KP54 6,075.00 13,140.00 270.00
5,751.00 12,350.00 250.00
SSM401KP52000 KP52 5,120.00 11,635.00 225.00
3,555.00 10,409.00 225.00
SSM401KP48000 KP48 2,081.00 9,547.00
2,081.00 9,547.00
SSM401KP44000 KP44

SSM401KP42000 KP42

SSM401KP41000 KP41

41/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM 225.00
180.00
SSM401KP40000 KP40 4,986.00 8,996.00 155.00
3,527.00 7,619.00 145.00
SSM401KP38000 KP38 2,844.00 6,271.00 130.00
1,493.00 5,696.00 125.00
SSM401KP32000 KP32 2,706.00 5,565.00 115.00
2,577.00 5,290.00 100.00
SSM401KP29000 KP29 2,252.00 4,749.00 100.00
1,360.00 4,052.00 95.00
SSM401KP28000 KP28 1,829.00 3,831.00 90.00
1,734.00 3,616.00 80.00
SSM401KP26000 KP26 1,644.00 3,401.00
1,205.00 2,939.00
SSM401KP22000 KP22

SSM401KP19000 KP19

SSM401KP18000 KP18

SSM401KP16000 KP16

SSM401KP14000 KP14

SSM401KP11000 KP11

42/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM 320.00
290.00
SSM401LA54000 L54 6,127.00 13,185.00 270.00
5,800.00 12,375.00 250.00
SSM401LA52000 L52 5,166.00 11,695.00 225.00
3,600.00 10,502.00
SSM401LA48000 L48 2,418.00 9,607.00

SSM401LA44000 L44

SSM401LA41000 L41

43/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM 225.00
195.00
SSM401LA40000 L40 4,988.00 8,974.00 155.00
3,541.00 7,752.00 145.00
SSM401LA38000 L38 3,179.00 6,227.00 130.00
1,773.00 5,674.00 125.00
SSM401LA32000 L32 2,709.00 5,530.00 115.00
2,580.00 5,255.00 100.00
SSM401LA29000 L29 2,255.00 4,696.00
1,355.00 4,007.00
SSM401LA28000 L28

SSM401LA26000 L26

SSM401LA22000 L22

SSM401LA19000 L19

44/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI
225.00
SSM401LAA40000 LA40 4,988.00 8,974.00 180.00
SSM401LAA38000 LA38 3,541.00 7,507.00 155.00
SSM401LAA32000 LA32 3,179.00 6,227.00 145.00
SSM401LAA30000 LA30 1,513.00 5,674.00 145.00
SSM401LAA29000 LA29 1,513.00 5,674.00 125.00
SSM401LAA26000 LA26 2,580.00 5,255.00 115.00
SSM401LAA22000 LA22 2,255.00 4,696.00 100.00
SSM401LAA19000 LA19 1,355.00 4,007.00

45/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
320.00
SSM401LS54000 LS54 6,127.00 13,185.00 290.00
SSM401LS52000 LS52 5,800.00 12,375.00 270.00
SSM401LS48000 LS48 5,166.00 11,695.00 250.00
SSM401LS44000 LS44 3,600.00 10,502.00 225.00
SSM401LS41000 LS41 2,418.00 9,607.00

46/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
225.00
SSM401LS40000 LS40 4,988.00 8,974.00 180.00
SSM401LS38000 LS38 3,529.00 7,507.00 155.00
SSM401LS32000 LS32 3,179.00 6,227.00 145.00
SSM401LS29000 LS29 1,494.00 5,674.00 130.00
SSM401LS28000 LS28 2,709.00 5,530.00 125.00
SSM401LS26000 LS26 2,580.00 5,255.00 115.00
SSM401LS22000 LS22 2,255.00 4,696.00 100.00
SSM401LS19000 LS19 1,355.00 4,007.00

47/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
320.00
SSM401MA54000 M54 6,177.00 13,251.00 290.00
SSM401MA52000 M52 5,847.00 12,444.00 270.00
SSM401MA48000 M48 5,206.00 11,764.00 250.00
SSM401MA44000 M44 3,605.00 10,530.00 225.00
SSM401MA41000 M41 2,422.00 9,631.00

48/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
320.00
SSM401NA54000 N54 6,072.00 13,138.00 290.00
SSM401NA52000 N52 5,750.00 12,348.00 270.00
SSM401NA48000 N48 5,118.00 11,634.00 250.00
SSM401NA44000 N44 3,551.00 10,406.00 225.00
SSM401NA41000 N41 2,080.00 9,546.00

49/66


Click to View FlipBook Version