The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Tanpa Nama, 2021-07-24 00:15:21

Kerjaya Sektor Awam (Peng & Pro)

LAMPIRAN_D

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI
225.00
SSM401NA40000 N40 4,986.00 8,972.00 180.00
SSM401NA36000 N36 3,527.00 7,506.00 155.00
SSM401NA32000 N32 2,844.00 6,256.00 145.00
SSM401NA30000 N30 1,493.00 5,672.00 145.00
SSM401NA29000 N29 1,493.00 5,672.00 130.00
SSM401NA28000 N28 2,706.00 5,526.00 125.00
SSM401NA26000 N26 2,577.00 5,251.00 115.00
SSM401NA22000 N22 2,252.00 4,693.00 100.00
SSM401NA19000 N19 1,352.00 4,003.00 100.00
SSM401NA18000 N18 1,825.00 3,827.00 95.00
SSM401NA16000 N16 1,730.00 3,612.00 90.00
SSM401NA14000 N14 1,640.00 3,397.00 80.00
SSM401NA11000 N11 1,216.00 2,983.00

50/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI
225.00
SSM401NP40000 NP40 4,986.00 8,972.00 180.00
SSM401NP36000 NP36 3,527.00 7,506.00 155.00
SSM401NP32000 NP32 2,844.00 6,256.00 145.00
SSM401NP29000 NP29 1,493.00 5,672.00

51/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
225.00
SSM401NT40000 NT40 4,986.00 8,972.00 180.00
SSM401NT36000 NT36 3,527.00 7,506.00 155.00
SSM401NT32000 NT32 2,844.00 6,256.00 145.00
SSM401NT30000 NT30 1,493.00 5,672.00 145.00
SSM401NT29000 NT29 1,493.00 5,672.00 125.00
SSM401NT26000 NT26 2,577.00 5,251.00 115.00
SSM401NT22000 NT22 2,252.00 4,693.00 100.00
SSM401NT19000 NT19 1,352.00 4,003.00

52/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
320.00
SSM401QA54000 Q54 6,174.00 13,248.00 320.00
SSM401QA53000 Q53 6,174.00 13,248.00 290.00
SSM401QA52000 Q52 5,844.00 12,441.00 290.00
SSM401QA51000 Q51 5,844.00 12,441.00 270.00
SSM401QA48000 Q48 5,203.00 11,761.00 270.00
SSM401QA47000 Q47 5,203.00 11,761.00 250.00
SSM401QA44000 Q44 3,602.00 10,504.00 250.00
SSM401QA43000 Q43 3,602.00 10,504.00 225.00
SSM401QA41000 Q41 2,315.00 9,618.00

53/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
225.00
SSM401QA40000 Q40 4,990.00 8,976.00 180.00
SSM401QA36000 Q36 3,532.00 7,511.00 155.00
SSM401QA32000 Q32 2,848.00 6,259.00 145.00
SSM401QA29000 Q29 1,496.00 5,676.00 130.00
SSM401QA28000 Q28 2,708.00 5,528.00 125.00
SSM401QA26000 Q26 2,579.00 5,253.00 115.00
SSM401QA22000 Q22 2,255.00 4,696.00 100.00
SSM401QA19000 Q19 1,355.00 4,007.00

54/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
320.00
SSM401SA54000 S54 6,070.00 13,138.00 320.00
SSM401SA53000 S53 6,070.00 13,138.00 290.00
SSM401SA52000 S52 5,750.00 12,348.00 290.00
SSM401SA51000 S51 5,750.00 12,348.00 270.00
SSM401SA48000 S48 5,117.00 11,632.00 270.00
SSM401SA47000 S47 5,117.00 11,632.00 250.00
SSM401SA44000 S44 3,551.00 10,406.00 250.00
SSM401SA43000 S43 3,551.00 10,406.00 225.00
SSM401SA41000 S41 2,078.00 9,544.00

55/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
225.00
SSM401SA40000 S40 4,986.00 8,972.00 180.00
SSM401SA38000 S38 3,527.00 7,506.00 155.00
SSM401SA32000 S32 2,844.00 6,256.00 145.00
SSM401SA29000 S29 1,493.00 5,672.00 130.00
SSM401SA28000 S28 2,704.00 5,526.00 125.00
SSM401SA26000 S26 2,575.00 5,251.00 115.00
SSM401SA22000 S22 2,252.00 4,693.00 100.00
SSM401SA19000 S19 1,352.00 4,003.00

56/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI
320.00
SSM401UA54000 U54 6,182.00 13,256.00 290.00
SSM401UA52000 U52 5,860.00 12,449.00 270.00
SSM401UA48000 U48 5,211.00 11,769.00 250.00
SSM401UA44000 U44 3,611.00 10,560.00 225.00
SSM401UA42000 U42 2,429.00 9,656.00 225.00
SSM401UA41000 U41 2,429.00 9,656.00

57/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI
225.00
SSM401UA40000 U40 5,192.00 9,206.00 195.00
SSM401UA38000 U38 4,418.00 8,070.00 180.00
SSM401UA36000 U36 3,590.00 7,605.00 155.00
SSM401UA32000 U32 2,331.00 6,394.00 145.00
SSM401UA29000 U29 1,797.00 5,753.00 130.00
SSM401UA28000 U28 2,728.00 5,565.00 125.00
SSM401UA26000 U26 2,599.00 5,290.00 120.00
SSM401UA24000 U24 2,356.00 5,014.00 100.00
SSM401UA19000 U19 1,360.00 4,052.00 100.00
SSM401UA18000 U18 1,827.00 3,829.00 95.00
SSM401UA16000 U16 1,732.00 3,614.00 90.00
SSM401UA14000 U14 1,642.00 3,399.00 80.00
SSM401UA11000 U11 1,204.00 3,001.00

58/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM
KOMPUTER SSM GAJI MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
6,182.00
SSM401UD54000 UD54 6,182.00 13,256.00 320.00
SSM401UD53000 UD53 5,860.00 13,256.00 320.00
SSM401UD52000 UD52 5,860.00 12,449.00 290.00
SSM401UD51000 UD51 5,211.00 12,449.00 290.00
SSM401UD48000 UD48 5,211.00 11,769.00 270.00
SSM401UD47000 UD47 3,611.00 11,769.00 270.00
SSM401UD44000 UD44 3,611.00 10,560.00 250.00
SSM401UD43000 UD43 2,947.00 10,560.00 250.00
SSM401UD41000 UD41 9,656.00 225.00

59/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
320.00
SSM401UF54000 UF54 6,182.00 13,256.00 290.00
SSM401UF52000 UF52 5,860.00 12,449.00 270.00
SSM401UF48000 UF48 5,211.00 11,769.00 250.00
SSM401UF44000 UF44 3,611.00 10,560.00 225.00
SSM401UF41000 UF41 2,740.00 9,656.00

60/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI MINIMUM
320.00
SSM401UG54000 UG54 6,182.00 13,256.00 290.00
SSM401UG52000 UG52 5,860.00 12,449.00 270.00
SSM401UG48000 UG48 5,211.00 11,769.00 250.00
SSM401UG44000 UG44 3,611.00 10,560.00 225.00
SSM401UG41000 UG41 2,844.00 9,656.00

61/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI
13,180.00 320.00
SSM401WA54000 W54 6,122.00 12,370.00 290.00
SSM401WA52000 W52 5,795.00 11,690.00 270.00
SSM401WA48000 W48 5,161.00 10,456.00 250.00
SSM401WA44000 W44 3,600.00 9,585.00 225.00
SSM401WA41000 W41 2,094.00

62/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI
8,978.00 225.00
SSM401WA40000 W40 4,992.00 7,511.00 180.00
SSM401WA36000 W36 3,532.00 6,259.00 155.00
SSM401WA32000 W32 2,848.00 5,678.00 145.00
SSM401WA29000 W29 1,498.00 5,528.00 130.00
SSM401WA28000 W28 2,708.00 5,253.00 125.00
SSM401WA26000 W26 2,579.00 4,694.00 115.00
SSM401WA22000 W22 2,254.00 4,005.00 100.00
SSM401WA19000 W19 1,353.00

63/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI

SSM401WAA54000 WA54 6,122.00 13,180.00 320.00
SSM401WAA53000 WA53 6,122.00 13,180.00 320.00
SSM401WAA52000 WA52 5,795.00 12,370.00 290.00
SSM401WAA51000 WA51 5,795.00 12,370.00 290.00
SSM401WAA48000 WA48 5,161.00 11,690.00 270.00
SSM401WAA47000 WA47 5,161.00 11,690.00 270.00
SSM401WAA44000 WA44 3,600.00 10,456.00 250.00
SSM401WAA41000 WA41 2,820.00 9,585.00 225.00

64/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
KOMPUTER SSM GAJI
13,180.00 320.00
SSM401WK54000 WK54 6,122.00 12,370.00 290.00
SSM401WK52000 WK52 5,795.00 11,690.00 270.00
SSM401WK48000 WK48 5,161.00 10,456.00 250.00
SSM401WK44000 WK44 3,600.00 9,585.00 225.00
SSM401WK41000 WK41 2,094.00

65/66

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI MINIMUM GAJI KADAR
KOMPUTER SSM GAJI MAKSIMUM KENAIKAN
GAJI TAHUNAN
SSM401WK40000 WK40 4,992.00 8,978.00
SSM401WK36000 WK36 3,532.00 7,511.00 225.00
SSM401WK32000 WK32 2,848.00 6,259.00
SSM401WK29000 WK29 1,498.00 5,678.00 180.00
SSM401WK28000 WK28 2,708.00 5,528.00
SSM401WK26000 WK26 2,579.00 5,253.00 155.00
SSM401WK22000 WK22 2,254.00 4,694.00
SSM401WK19000 WK19 1,353.00 4,005.00 145.00

130.00

125.00

115.00

100.00

66/66

LAMPIRAN D2

LAMPIRAN D2

INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED MUKA SURAT

1 PENGANGKUTAN A2
AA 3
2 BAKAT DAN SENI B4
3 SAINS C5
4 EKONOMI E6
5 SISTEM MAKLUMAT F7
6 KEJURUTERAAN
7 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM J8
KP 9
8 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN N 10
NT 11
9 MAHIR/SEPARUH MAHIR/TIDAK MAHIR R 12
10 SOSIAL S 13
11 PERUBATAN DAN KESIHATAN U 14

1/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401AK14000
A14 1,644.00 3,401.00 90.00
SSM401AK12000 A12 1,205.00 2,898.00 80.00
SSM401AK11000 A11 1,205.00 2,898.00 80.00

2/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401AAK36000 AA36 3,248.00 7,477.00 180.00
SSM401AAK22000 AA22 2,049.00 4,749.00 115.00
SSM401AAK20000 AA20 1,362.00 4,034.00 100.00
SSM401AAK19000 AA19 1,362.00 4,034.00 100.00
SSM401AAK13000 AA13 1,274.00 3,401.00 90.00

3/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401BK20000
SSM401BK14000 B20 1,360.00 4,032.00 100.00
SSM401BK13000 B14 1,651.00 3,412.00 90.00
SSM401BK11000 B13 1,651.00 3,412.00 90.00
B11 1,207.00 2,966.00 80.00

4/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SAINS

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401CK14000
C14 1,644.00 3,399.00 90.00
SSM401CK11000 C11 1,204.00 2,937.00 80.00

5/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401EK20000
E20 1,353.00 4,005.00 100.00
SSM401EK11000 E11 1,202.00 2,935.00 80.00

6/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401FK14000
F14 1,644.00 3,401.00 90.00
SSM401FK11000 F11 1,205.00 2,939.00 80.00

7/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401JK14000 J14 1,644.00 3,401.00 90.00
SSM401JK11000 J11 1,205.00 2,939.00 80.00

8/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401KPK19000 KP19 1,360.00 4,052.00 100.00

9/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401NK19000
N19 1,352.00 4,003.00 100.00
SSM401NK12000 N12 1,216.00 2,983.00 80.00

10/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN

SSM401NTK31000 NT31 2,844.00 6,256.00 155.00

11/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR DAN TIDAK MAHIR

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401RK24000
SSM401RK22000 R24 2,067.00 4,896.00 120.00
SSM401RK19000 R22 1,565.00 4,313.00 115.00
SSM401RK16000 R19 1,377.00 3,618.00 100.00
SSM401RK14000 R16 1,668.00 3,428.00 95.00
SSM401RK12000 R14 1,513.00 3,138.00 90.00
SSM401RK11000 R12 1,218.00 2,908.00 80.00
R11 1,218.00 2,908.00 80.00

12/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401SK14000
S14 1,638.00 3,395.00 90.00
SSM401SK11000 S11 1,200.00 2,983.00 80.00

13/14

JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM
BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN

KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JULAI 2016

(KHAS UNTUK PENYANDANG)

(RM SEBULAN)

KOD GAJI GRED GAJI GAJI KADAR KENAIKAN
KOMPUTER SSM
GAJI MINIMUM MAKSIMUM GAJI TAHUNAN
SSM401UK12000
U12 1,204.00 3,001.00 80.00

14/14

LAMPIRAN D3

LAMPIRAN D3
CARTA ALIR
PELAKSANAAN PEMBERIAN FAEDAH PEMINDAHAN GAJI
DAN PENAMBAHBAIKAN JGMM

1/5

CONTOH 1:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI GAJI PEGAWAI KURANG DARIPADA

GAJI PERMULAAN YANG BAHARU
PEMBANTU HIDUPAN LIAR GRED G11

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016
Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Julai
Gaji Pegawai 30 Jun 2016 : RM832.00
Gaji Minimum - Maksimum Asal G11 : RM832.00 - RM2,657.00
Gaji Minimum - Maksimum Baharu G11 : RM1,200.00 - RM2,977.00
Kenaikan Gaji Tahunan G11 : RM80.00

Rajah 1

Nota:
i. TPG tahun 2017 dan seterusnya diubah ke 1 Oktober kerana pegawai menerima
pelarasan gaji bersamaan 3.6 KGT.
ii. Bagi mengelak pelangkauan gaji antara pegawai lantikan lebih awal dengan pegawai
lantikan kemudian.

2/5

CONTOH 2:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI GAJI PEGAWAI KURANG DARIPADA

GAJI PERMULAAN YANG BAHARU
PEMBANTU PERIKANAN, GRED G17

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016
Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April
Gaji Pegawai Pada 30 Jun 2016 : RM1313.00
Gaji Minimum - Maksimum Asal G17 : RM933.00 - RM3,380.00
Gaji Minimum - Maksimum Baharu G19 : RM1,357.00 - RM4,008.00
Kenaikan Gaji Tahunan G17 : RM95.00
Kenaikan Gaji Tahunan G19 : RM100.00

Rajah 2

Nota:
i. Perbezaan gaji pegawai antara gaji baharu dengan gaji selepas PGT kurang
1 KGT, pegawai diberi faedah pemindahan gaji bersamaan 1 KGT.
ii. TPG tahun 2017 dan seterusnya diubah ke 1 Januari kerana pegawai menerima
pelarasan gaji sebanyak 1 KGT.

iii. Bagi mengelak pelangkauan gaji oleh pegawai lantikan kemudian.

3/5

CONTOH 3:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI GAJI PEGAWAI MELEBIHI DARIPADA

GAJI PERMULAAN YANG BAHARU
PEMBANTU HIDUPAN LIAR GRED G11

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016
Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Oktober
Gaji Pegawai Pada 30 Jun 2016 : RM1,231.36
Gaji Minimum - Maksimum Asal G11 : RM832.00 - RM2,657.00
Gaji Minimum - Maksimum Baharu G11 : RM1,200.00 - RM2,977.00
Kenaikan Gaji Tahunan G11 : RM80.00

Rajah 3

Nota:
i. Gaji pegawai melebihi gaji minimum di JGMM baharu. Pegawai diberi faedah
pemindahan gaji bersamaan 1 KGT.
ii. TPG tahun 2017 dan seterusnya kekal 1 Oktober.

4/5

CONTOH 4:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI SKIM PERKHIDMATAN YANG

MEMPERUNTUKKAN KELAYAKAN MASUK PELBAGAI
PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N17

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016

Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Januari

Gaji Pegawai Pada 30 Jun 2016 : RM1,134.83

Gaji Permulaan Baharu SPM + SKM Tahap 2: RM1,408.40

Kenaikan Gaji Tahunan N17 : RM95.00

Kenaikan Gaji Tahunan N19 : RM100.00

Gaji Minimum - Maksimum Asal N17 : RM928.00 - RM3,375.00

Gaji Minimum - Maksimum Baharu N19 : RM1,352.00 - RM4,003.00

Rajah 4

Nota:
i. TPG tahun 2017 dan seterusnya diubah ke 1 Julai kerana pegawai menerima pelarasan
gaji bersamaan 2.88 KGT.
ii. Bagi mengelak pelangkauan gaji antara pegawai lantikan lebih awal dengan pegawai
lantikan kemudian.

5/5

LAMPIRAN D4

LAMPIRAN D4

CONTOH 1:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SELEPAS DIBERI PGT

KURANG DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 KE GRED N19

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016
Gaji Minimum - Maksimum Asal N17 : RM928.00 - RM3,375.00
Gaji Minimum - Maksimum Baharu N19 : RM1,352.00 - RM4,003.00
Kadar KGT N17 : RM95.00
Kadar KGT N19 : RM100.00
Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 Januari

Tarikh Gaji Asal Gaji Baharu Catatan
1.1.2016 Gred N17 Gred N19
30.6.2016 (RM) Diberi PGT mengikut keputusan
(RM) - PPSM.
1,023.00
- Gaji pegawai sehari sebelum tarikh
1,023.00 kuat kuasa pemindahan gaji.
1,352.00
1.7.2016 1,023.00 (1,023.00 + Gaji pegawai kurang dari gaji
permulaan baharu.
1.10.2017 - 329.00) Gaji pegawai dipindahkan ke gaji
permulaan baharu mengikut
1,452.00 kelayakan di JGMM baharu.
(1,352.00 + [Amaun pemindahan melebihi satu
(1) KGT sebanyak RM329.00]
100.00)
Diberi PGT mengikut keputusan
PPSM.
TPG pegawai diubah ke 1 Oktober
kerana pegawai mendapat amaun
pemindahan melebihi tiga (3) KGT
(RM329.00 ÷ RM95.00 = 3.46 KGT).

Catatan:
KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

1/15

CONTOH 2:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI GAJI PEGAWAI SELEPAS DIBERI PGT

KURANG DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU
PEGAWAI BOMBA GRED KB17 KE PEGAWAI BOMBA GRED KB19

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016

Gaji Minimum - Maksimum Asal KB17 : RM936.00 - RM3,424.00

Gaji Minimum - Maksimum Baharu KB19 : RM1,360.00 - RM4,052.00

Kadar KGT KB17 : RM95.00

Kadar KGT KB19 : RM100.00

Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 April

Tarikh Gaji Asal Gaji Baharu Catatan
1.4.2016 Gred KB17 Gred KB19
Diberi PGT mengikut keputusan
(RM) (RM) PPSM.
-
1,315.57 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh
kuat kuasa pemindahan gaji.
30.6.2016 1,315.57 1,410.57
Gaji pegawai kurang dari gaji
1,410.57 1,510.57 permulaan baharu.
1.7.2016 (1,410.57 +
Pegawai diberi faedah pemindahan
(1,315.57 + 95.00) 100.00) gaji bersamaan amaun satu (1)
KGT gred JGMM asal kerana beza
1.1.2017 - gaji pegawai dengan gaji permulaan
baharu kurang satu (1) KGT
(RM1,360.00 - RM1,315.57 =
RM44.43)
Gaji pegawai dipindahkan ke JGMM
baharu pada amaun yang sama.

Diberi PGT mengikut keputusan
PPSM.
TPG pegawai diubah ke 1 Januari
kerana pegawai mendapat amaun
pemindahan bersamaan amaun satu
(1) KGT (RM95.00 ÷ RM95.00 = 1
KGT).

Catatan:
KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

2/15

CONTOH 3:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SELEPAS DIBERI PGT LEBIH

DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU YANG TPG OKTOBER
DIAWALKAN PENOLONG PEGAWAI EHWAL EKONOMI GRED E29

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016
Gaji Minimum - Maksimum E27 : RM1,362.00 - RM5,092.00
Gaji Minimum - Maksimum E29 : RM1,493.00 - RM5,672.00
Kadar KGT E27/E29 : RM145.00
Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 Oktober

Tarikh Gaji Asal Gaji Baharu Catatan
30.6.2016 Gred E27 Gred E29
1.7.2016 (RM) Gaji pegawai sehari sebelum tarikh
(RM) kuat kuasa pemindahan gaji.
1.7.2016 1,362.00 -
1.10.2017
1,507.00 Diberi PGT mengikut keputusan
PPSM. (TPG pegawai pada
1,652.00 1 Oktober diawalkan ke 1 Julai).
(1,507.00 +
- Gaji pegawai melebihi gaji permulaan
145.00) di JGMM baharu.

- TPG pegawai bagi tahun 2017 dan
seterusnya kekal pada 1 Oktober.

1,652.00 Pegawai diberi faedah pemindahan
gaji bersamaan amaun satu (1) KGT
gred JGMM asal.

Gaji pegawai dipindahkan ke JGMM
baharu Gred E29 pada amaun yang
sama.

1,797.00 Pemberian Pergerakan Gaji Biasa

(1,652.00 + 145.00) mengikut keputusan PPSM.

Catatan:

KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

3/15

CONTOH 4:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SELEPAS DIBERI PGT LEBIH

DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016

Gaji Minimum - Maksimum Asal DG41 : RM1,917.00 - RM8,652.00

Gaji Minimum - Maksimum Baharu DG41 : RM2,188.00 - RM9,552.00

Kadar KGT DG41 : RM225.00

Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 Julai

Tarikh Gaji Asal Gaji Baharu Catatan
30.6.2016 Gred DG41 Gred DG41
Gaji pegawai sehari sebelum tarikh
(RM) (RM) kuat kuasa pemindahan gaji.
-
4,621.46 Diberi PGT mengikut keputusan
- PPSM.
1.7.2016 4,846.46 Gaji pegawai melebihi gaji permulaan
5,071.46 di JGMM baharu.
1.7.2016 5,071.46
5,296.46 Pegawai diberi faedah pemindahan
(4,846.46 + (5,071.46 + gaji bersamaan amaun satu (1) KGT
225.00) gred JGMM asal.
225.00) Gaji pegawai dipindahkan ke JGMM
1.7.2017 - baharu pada amaun yang sama.

Diberi PGT mengikut keputusan
PPSM.
TPG pegawai kekal pada 1 Julai.

Catatan:

KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

4/15

CONTOH 5:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SELEPAS DIBERI PGT LEBIH

DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU
PENOLONG PEGAWAI LAUT GRED A38

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016
Gaji Minimum - Maksimum Asal A38 : RM3,607.00 - RM7,162.00
Gaji Minimum - Maksimum Baharu A38 : RM3,754.00 - RM7,942.00
Kadar KGT A38 : RM195.00
Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 April

Tarikh Gaji Asal Gaji Baharu Catatan
1.4.2016 Gred A38 Gred A38
30.6.2016 (RM) Diberi PGT mengikut keputusan
(RM) - PPSM.

5,920.50 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh
kuat kuasa pemindahan gaji.
5,920.50 6,115.50
Gaji pegawai melebihi gaji permulaan
6,115.50 6,310.50 di JGMM baharu.
1.7.2016 (6,115.50 + Pegawai diberi faedah pemindahan
gaji bersamaan amaun satu (1) KGT
(5,920.50 + 195.00) 195.00) gred JGMM asal.
Gaji pegawai dipindahkan ke JGMM
1.4.2017 - baharu pada amaun yang sama.

Pemberian Pergerakan Gaji Biasa
mengikut keputusan PPSM.
TPG pegawai kekal pada 1 April.

Catatan:

KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

5/15

CONTOH 6:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SELEPAS DIBERI PGT LEBIH

DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU
PEGAWAI SAINS GRED C52

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016
Gaji Minimum - Maksimum Asal C52 : RM5,629.00 - RM11,284.00
Gaji Minimum - Maksimum Baharu C52 : RM5,847.00 - RM12,444.00
Kadar KGT C52 : RM290.00
Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 Oktober

Tarikh Gaji Asal Gaji Baharu Catatan
30.6.2016 Gred C52 Gred C52
(RM) Gaji pegawai sehari sebelum tarikh
(RM) - kuat kuasa pemindahan gaji.

8,185.16 - Diberi PGT mengikut keputusan
PPSM. (TPG pegawai diawalkan ke
1.7.2016 8,475.16 8,765.16 1 Julai).
Gaji pegawai melebihi gaji permulaan
1.7.2016 8,765.16 9,055.16 di JGMM baharu.
(8,765.16 + TPG pegawai bagi tahun 2017 dan
(8,475.16 + seterusnya kekal pada 1 Oktober.
290.00) 290.00)
Pegawai diberi faedah pemindahan
1.10.2017 - gaji bersamaan amaun satu (1) KGT
gred JGMM asal.
Gaji pegawai dipindahkan ke JGMM
baharu pada amaun yang sama.

Diberi PGT mengikut keputusan
PPSM.

Catatan:

KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

6/15

CONTOH 7:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SELEPAS DIBERI PGT

KURANG DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU
DENGAN KELAYAKAN MASUK PELBAGAI
PEMANDU KENDERAAN GRED H11

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016
Gaji Minimum - Maksimum Asal H11 : RM837.00 - RM2,619.00

Gaji Minimum - Maksimum Baharu H11 : RM1,218.00 - RM2,939.00

Kadar KGT H11 : RM80.00

Gaji Permulaan Baru : RM1,264.15
Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 Januari

Kelayakan masuk : PMR + Lesen Memandu Kelas D

Tarikh Gaji Asal Gaji Baharu Catatan
1.1.2016 Gred H11 Gred H11 Diberi PGT mengikut keputusan PPSM.
(RM)
(RM)
-
976.15

30.6.2016 976.15 Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa
-

pemindahan gaji.

1.7.2016 976.15 1,264.15 Gaji pegawai kurang dari gaji permulaan baharu
(976.15 + iaitu RM1,264.15.
288.00)
Gaji pegawai dipindahkan ke gaji permulaan
baharu mengikut kelayakan di JGMM baharu.
[Amaun pemindahan melebihi satu (1) KGT
sebanyak RM288.00].

1.10.2017 - 1,344.15 Diberi PGT mengikut keputusan PPSM.
(1,264.15 +
TPG pegawai diubah ke 1 Oktober kerana
80.00) pegawai mendapat amaun pemindahan melebihi
3 KGT (RM288.00 ÷ RM80.00 = 3.6 KGT).

Catatan:

KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

7/15

CONTOH 8:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SELEPAS DIBERI PGT

KURANG DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU
DENGAN KELAYAKAN MASUK PELBAGAI
PEMANDU KENDERAAN GRED H11

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016

Gaji Minimum - Maksimum Asal H11 : RM837.00 - RM2,619.00

Gaji Minimum - Maksimum Baharu H11 : RM1,218.00 - RM2,939.00

Kadar KGT H11 : RM80.00

Gaji Permulaan Baru : RM1,310.30

Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 April

Kelayakan Masuk Pegawai : PMR + Lesen Memandu Kelas E

Tarikh Gaji Asal Gaji Baharu Catatan
1.4.2016 Gred H11 Gred H11 Diberi PGT mengikut keputusan PPSM.
(RM)
(RM)
-
1,102.30

30.6.2016 1,102.30 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat
kuasa pemindahan gaji.

1.7.2016 1,102.30 1,310.30 Gaji pegawai kurang dari gaji permulaan
baharu.
(1,102.30 +
208.00) Gaji pegawai dipindahkan ke gaji
permulaan baharu mengikut kelayakan
masuk di JGMM baharu.

[Amaun pemindahan melebihi satu (1)
KGT sebanyak RM208.00].

1.7.2017 - 1,390.30 Diberi PGT mengikut keputusan PPSM.

TPG pegawai diubah ke 1 Julai kerana
pegawai mendapat amaun pemindahan di
antara dua (2) hingga tiga (3) KGT
(RM208.00 ÷ RM80.00 = 2.6 KGT).

Catatan:

KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

8/15

CONTOH 9:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SELEPAS DIBERI PGT

KURANG DARIPADA GAJI PERMULAAN DI JGMM BAHARU
DENGAN KELAYAKAN MASUK PELBAGAI
PEMANDU KENDERAAN GRED H11

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016

Gaji Minimum - Maksimum Asal H11 : RM837.00 - RM2,619.00

Gaji Minimum - Maksimum Baharu H11 : RM1,218.00 - RM2,939.00

Kadar KGT H11 : RM80.00

Gaji Permulaan Baru : RM1,264.15

Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 Julai

Kelayakan Masuk Pegawai : PMR + Lesen Memandu Kelas D

Tarikh Gaji Asal Gaji Baharu Catatan
30.6.2016 Gred H11 Gred H11
(RM) Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa
(RM) pemindahan gaji.
-
1,124.90

1.7.2016 1,204.90 - Pemberian Pergerakan Gaji Biasa mengikut
keputusan PPSM.

1.7.2016 1,284.90 1,284.90 Gaji pegawai kurang dari gaji permulaan
(1,204.90 + baharu.

80.00) Pegawai diberi faedah pemindahan gaji
bersamaan amaun satu (1) KGT gred
JGMM asal kerana beza gaji pegawai dengan
gaji permulaan baharu kurang satu (1) KGT
(RM1,264.15 - RM1,204.90 = RM59.25)

Gaji pegawai dipindahkan ke JGMM baharu
pada amaun yang sama.

1.1.2017 - 1,364.90 Diberi PGT mengikut keputusan PPSM.

TPG pegawai diubah ke 1 Januari kerana
pegawai mendapat amaun pemindahan
bersamaan amaun satu (1) KGT (RM80.00 ÷
RM80.00 = 1 KGT).

Catatan:

KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

9/15

CONTOH 10:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI YANG DITUKAR LANTIK

DARIPADA JURUBAHASA GRED L17 KE JURUBAHASA GRED LA29

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016

Gaji Minimum - Maksimum L17 : RM931.00 - RM3,379.00

Gaji Minimum - Maksimum L19 : RM1,355.00 - RM4,007.00

Gaji Minimum - Maksimum LA29 : RM1,513.00 - RM5,674.00

Kadar KGT L17 : RM95.00

Kadar KGT LA29 : RM145.00

Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 Januari

Tarikh Gaji Asal Gaji Gaji Catatan
Gred L17 Baharu Jawatan Diberi PGT mengikut keputusan PPSM.
Gred L19 Tukar
(RM) (RM) Lantik
Gred LA29
1.1.2016 1,666.63 -
30.6.2016 1,666.63 - (RM)

1,761.63 -

- Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa
- pemindahan gaji.
-
1.7.2016 1,761.63 Gaji pegawai melebihi gaji permulaan di
(1,666.63 JGMM baharu.
+ 95.00)
Pegawai diberi faedah pemindahan gaji
- bersamaan amaun satu (1) KGT gred JGMM

asal.

Gaji pegawai dipindahkan ke JGMM
Gred L19 pada amaun yang sama.

1.7.2016 - 1,761.63 Pegawai ditukar lantik ke jawatan tukar lantik.

Gaji pegawai dipindah ke amaun gaji yang
sama di JGMM gred tukar lantik.

1.1.2017 - Diberi PGT mengikut keputusan PPSM.
1,906.63 TPG pegawai kekal pada 1 Januari.

Catatan:
KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

10/15

CONTOH 11:
KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI YANG DITUKAR LANTIK

DARIPADA JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT22 KE
PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED FA29

Tarikh Kuat Kuasa : 1 Julai 2016

Gaji Minimum - Maksimum Asal FT22 : RM2,184.00 - RM4,265.00

Gaji Minimum - Maksimum Baharu FT22 : RM2,271.00 - RM4,725.00

Gaji Minimum - Maksimum FA29 : RM1,549.00 - RM5,684.00

Kadar KGT FT22 : RM115.00

Kadar KGT FA29 : RM145.00

Tarikh Pergerakan Gaji Asal : 1 April

Tarikh Gaji Asal Gaji Gaji Catatan
1.4.2016 Gred FT22 Baharu Jawatan Diberi PGT mengikut keputusan PPSM.
30.6.2016 Gred FT22 Tukar
(RM) (RM) Lantik
1.7.2016 Gred FA29
2,711.26 -
1.7.2016 2,711.26 (RM)
1.4.2017 -
2,826.26 -
(2,711.26 +
Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat
115.00) - kuasa pemindahan gaji.

- 2,826.26 - Gaji pegawai melebihi gaji permulaan di
JGMM baharu.
- - 2,826.26 Pegawai diberi faedah pemindahan gaji
- 2,971.26 bersamaan amaun satu (1) KGT gred
(2,826.26 + JGMM asal.
145.00) Gaji pegawai dipindahkan ke JGMM
Gred FT22 baharu pada amaun yang sama.

Pegawai ditukar lantik ke jawatan tukar
lantik.
Gaji pegawai dipindah ke amaun gaji yang
sama di JGMM gred tukar lantik.

Diberi PGT mengikut keputusan PPSM.
TPG pegawai kekal pada 1 April.

Catatan:

KGT : Kenaikan Gaji Tahunan
PGT : Pergerakan Gaji Tahunan
PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia
TPG : Tarikh Pergerakan Gaji

11/15


Click to View FlipBook Version
Previous Book
[READ PDF] The Road to Richmond: The Civil War Letters of Major Abner R. Small of the 16th Maine Volunteers. (The North's Civil War) full
Next Book
LAPORAN KEWANGAN 2018