The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hafizul5, 2018-12-26 07:28:47

TAKWIN SMK MATANG 2019

SMK MATANG
MAKLUMAT DIRI GURU

MAKLUMAT DIRI
Nama Penuh (Huruf
Besar)

Alamat Rumah

No. Telefon Rumah
No. Kad Pengenalan
(Lama)
No. Kad Pengenalan
(Baru)
Tarikh
No. Fail Peribadi (JPN)
Bersara

PERJAWATAN
Tarikh Lantikan Jawatan PPP Bukan Siswazah (Jika
Berkaitan)
Tarikh Sah Jawatan PPP Bukan Siswazah (Jika
Berkaitan)
Tarikh Lantikan Jawatan PPP
Tarikh Sah Jawatan PPP
Tarikh Lantikan ke DG32/DG44 / DG 48 (KUP) jika
berkaitan
Tarikh Lantikan ke DG32/DG44/ DG48 (Hakiki) jika
berkaitan
Tahun lulus PTK-DG44/DG48/DG32

PENGAJIAN
Nama Sekolah / Maktab
Peringkat Bidang/Opsyen Tahun
/ Institusi / Universiti
Sijil Ikthisas

Diploma
Ijazah
Pertama
Ijazah
Kedua

MATA PELAJARAN YANG DIAJAR
Bil. Mata Pelajaran Kelas-Kelas Yang Diajar

1.
2.

3.

4.
1

Sekapur Sireh

" Bina Diri Bina Negara"Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera
Guru-guru dan AKP SMK Matang

Dengan rasa bersyukur saya ucapkan terima kasih kerana diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan
kata-kata aluan di dalam Manual Pengurusan Tahun 2019. Buku Manual Pengurusan ini telah diolah oleh panel
dan pengagihan tugas serta tanggungjawab JK kepada yang dilantik untuk Tahun 2019 adalah berasaskan
kepakaran, kemahiran dan komitmen tuan-puan untuk menerajuinya sepanjang tahun 2019. Penuh
pengharapan kepada tuan puan selaku sama ada Timbalan/Naib Pengerusi, Setiausaha, mahu pun JK biasa
atau pun sebagai guru penasihat, adalah dapat mengurus dan urus tadbir JK yang diwujudkan di peringkat
sekolah dan menjayakan program-program yang dirancang dengan baik dan melihat keberhasilannya
selepas dilaksanakan pada penghujung tahun. Segala-galanya berada dalam pengurusan tuan-puan.

Tahun 2019 kita bersama mengharungi Gelombang 2 PPPM dengan meninggalkan Gelombang 1 di akhir tahun
2015

Justeru, warga SeMAT bersama-samalah kita fahami, hayati dan hargai hasrat kandungan PPPM 2013 – 2025
sepertimana yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan sewaktu pelancaran PPPM yang lalu. Setiap kejayaan
yang akan diraih bermula dengan satu langkah dan akan melalui proses-proses tertentu sebelum kejayaan itu
menjelma. Oleh itu, diharap kita dapat melaluinya dengan penuh sabar dan teliti di samping terus membuat
penambahbaikan dan nilaitambah. Agar kejayaan akan berpihak kepada kita; seluruh warga SMK Matang.

Gelombang 2 PPPM ( 2016 – 2020 ) akan dilalui penuh debaran demi Mengukuhkan Laluan dan Kemajuan
Kerjaya. Oleh itu sementara kita punya ruang dan waktu yang ada ayuh kita terus bergerak dengan gagah
dan sederap untuk merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sehingga ke penghujungnya In
Sha Allah. Berteraskan HalaTuju Sekolah kita akan mengorak langkah meningkatkan pencapaiandan kemajuan
sekolah serta prestasi dalam setiap peperiksaan dan pentaksiran.

Akhir sekali, saya menyeru kepada semua warga SMK Matang marilah bersama-sama kita berganding bahu
dan berkongsi rasa dan bertukar maklumat demi kesejahteraan Pendidikan Malaysia mencapai kejayaan dan
memartabatkan Sistem Pendidikan Malaysia di puncak dunia

Berpegang kepada kata-kata “Bina Diri Bina Negara”, marilah kita sama-sama berusaha meletakkan SMK
Matang sebagai sebuah institusi pendidikan yang dapat menghasilkan murid yang seimbang dalam aspek
jasmani, emosi, rohani dan intelek serta berperibadi mulia. Mudah-mudahan tanggungjawab yang
diamanahkan dapat disempurnakan dengan penuh iltizam dan dedikasi, seterusnya diberkati Allah SWT.
Amin.Terima kasih.

“Bina Diri Bina Negara”

Zainal Bin Hj Umar
Pengetua,
SMK Matang,
2

3

4

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan kearah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi Intelek, Rohani, Emosi dan Jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera.

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara.


PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Kami warga SMK Matang dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan memupuk
seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

i. Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan.
ii. Memberi khidmat dan layanan yang mesra, adil dan cekap kepada setiap pelajar, ibu bapa
dan masyarakat tanpa mengira latar belakang, sosio ekonomi, agama dan keturunan.
iii. Menerima setiap pelajar sebagai individu yang berpotensi dan boleh di didik.
iv. Menyediakan kemudahan dan kebajikan murid seperti yang diperuntukan.


MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH

1. Meningkatkan kelulusan murid dalam peperiksaan awam.
2. Meningkatkan tahap sahsiah murid.
3. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif.
4. Menyediakan ruang kerja yang berkualiti.
5. Memantapkan pengurusan kewangan sekolah.
6. Meningkatkan keilmuan guru dan kakitangan.
7. Meningkatkan keceriaan sekolah.5

KPI SMK MATANG 2019

BIL KPI SASARAN PRESTASI
85% (SPM)
1 Peratus murid lulus dalam Peperiksaan Awam
35% (PT3)
Peratus murid lulus cemerlang dalam 5.8% (SPM)
2
Peperiksaan Awam 2.35% (PT3)
Peratus murid T1 & T2 menguasasi kemahiran asas Sains & 50% (Math)
3
Matematik 60% (Sains)
4 Peratus murid T4 lulus PAT 85%
5 Peratus murid T4 lulus cemerlang dalam PAT 10%
6 Peratus kehadiran murid 96%
7 Peratus guru dicerap 100%
8 Bilangan kejuaraan peringkat daerah 10
9 Bilangan kejuaraan peringkat negeri 3


DASAR KEPIMPINAN DAN PENTADBIRAN

Mengamalkan kepimpinan instruksional.
1. Mengamalkan Tonggak 12 dalam urusan pekerjaan.
2. Akur dengan arahan dan peraturan yang berkuatkuasa.
3. Penyebaran maklumat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi yang berkesan.

4. Prinsip musyawarah sebagai pegangan dalam melaksanakan tugasan.
5. Melestarikan persekitaran yang kondusif dalam semua bahagian organisasi.
6. Melestarikan penyeliaan dan pemantauan berkesan.
7. Menjalinkan hubungan baik dengan PIBG dan komuniti demi kemenjadian pelajar.

8. Memastikan pengurusan kewangan ditadbir urus dengan cekap dan sistematik.
DASAR KURIKULUM
9. Memastikan tadir urus sistem fail teratur dan kemas.

DASAR KURIKULUM

Berusaha meningkatkan Band Sekolah kepada Band 4 pada tahun 2019 dengan memberi fokus kepada
peningkatan GPMP semua mata pelajaran tidak melebihi 5.
1. Memberi pendidikan berkualiti dengan cara memperbaiki mutu pengajaran dan pemudahcara melalui
amalan PLC.

2. Mengutamakan pencapaian terbaik pelajar dengan memberi penekanan kepada kualiti dan kuantiti.
3. Melaksanakan Melindungi Masa Instruksioal (MMI) menjadi keutamaan.
4. Memastikan PdP abad ke-21 menjadi budaya sekolah.
5. Mewujudkan persekitaran PdP abad ke-21 dalam dan luar kelas.

6. Semua pelajar normal Celik 3M dan Al-Quran.
7. Data sebagai bukti untuk semua intervensi.
8. Meningkatkan kecekapan pengurusan PBS melalui 4 Unsur Penjaminan Kualiti.
9. Memanfaatkan sepenuhnya penggunaan Head Count dalam merangka Program Kecemerlangan.
6
10. Sentiasa akur dengan masa dalam setiap tugasan.

SLOGAN SEKOLAH : “ BINA DIRI – BINA NEGARA”

TIRAM : Simbol Tiram untuk hubungan pentadbiran, guru dan murid.
CENGKERANG : Kukuh dan kekal. Ia mewakili pihak pentadbiran dan guru-guru yang
berperanan membentuk pelajar supaya mempunyai peribadi yang
murni. Pentadbir dan guru-guru juga berperanan melindungi pelajar
supaya dapat belajar dalam keadaan selamat dan selesa.
MUTIARA : Ia mempunyai lima nilai tinggi dan berharga. Ia mewakili pelajar SMK
Matang seumpama berada di dasar laut yang dapat
mengeluarkan pelajar yang berharga dan bersinar seperti mutiara.
Mutiara tersebut berharga dan menjadi khazanah yang amat
berguna. Begitu juga dengan pelajar SMK Matang perlu di jaga
supaya ia menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa
dan negara.
BENTUK LIMA SEGI : Menjadi Rukun Islam dan Rukun Negara yang menjadi paksi
kehidupan warga Malaysia.
KOTA : Tinggalan sejarah berhampiran SMK Matang dan kekukuhan
peribadi pelajar SMK Matang tanpa terpengaruh dengan anasir
luar.
BUKU DAN PEN : Media ilmu yang paling penting. Ilmu dapat diasuh melalui media
ini. (Pembacaan dan Penulisan).WARNA SEKOLAH


KUNING : Mewakili ketaatan dan hormat menghormati iaitukepada
pemerintah, ketua, guru dan rakan sebaya.
HITAM : Mewakili perpaduan, satu hati dan keberanian mempertahankan
negara dan sekolah.
PUTIH : Mewakili kesucian hati dan peribadi warga SMK Matang dan saling
membantu untuk memperbaiki diri masing-masing. Kesucian
kepada agama juga perlu dijaga.
BIRU LAUT : Sumber pendapatan utama penduduk adalah sebagai nelayan di
sekitar keharmonian masyarakat Matang.

7

IKRAR SEKOLAH LAGU SEKOLAH

Berikrar Dan Berjanji Bina Diri Bina Negara
Akan Menjadi Insan Yang Berdisplin Bukti Setia Kami Pada Nusa
Dan Berakhlak Mulia Berdisplin Sentiasa
Taat Kepada Perintah Tuhan Menuju Kecemerlangan Minda
Menghormati Ibubapa Dan
Guru-guru Kami Berusaha Ke Arah Jaya
Serta Mematuhi Segala Yakin Diri Menempuh Rintangan
Peraturan Sekolah Nilai Murni Hidup Mulia
Dan Seterusnya Kekalkan Terus Jadi Pegangan
Membantu Pihak Sekolah
Mencapai Kecemerlangan (Korus)
Dalam Bidang Kurikulum Kepada Yang Esa Mohon Restu
Dan Kokurikulum Keikhlasan Jiwa
Serta Menjadi Warga Yang Berguna Terangkan Arah Di tuju
Kepada Agama, Bangsa Dan Sepanjang Masa
Negara Kami.
Bersamalah Padu Tenaga
Bersama Kita Menjayakannya
Ikrar Warga SMK Matang
Bina Diri Bina Negara (Ulang Korus)SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Matang, Kod AEA 6061 adalah sebuah sekolah menengah
bantuan penuh. Sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah menengah luar bandar Gred B. Sekolah
ini juga merupakan sekolah menengah pertama di kawasan Matang.Sekolah ini telah dibangunkan
oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Perak di atas kawasan seluas 6.25 ekar pada 09
September 1999. Tapak asal ialah paya keladi dan kolam ikan. Sekolah ini terletak dalam Mukim Sg.
Limau, Matang, Perak.
Pembinaan sekolah ini adalah bertujuan untuk menampung bilangan pelajar di daerah kecil
Matang yang semakin bertambah dari semasa ke semasa memandangkan hanya terdapat sebuah
sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang sahaja ketika itu.
Sekolah mula digunakan pada Jun 2002. Kebanyakan pelajar yang datang ke sekolah ini terdiri dari
golongan keluarga yang berpendapatan rendah seperti nelayan. SMK Matang terletak 10 km dari
Bandar Taiping dan 5 km dari SMK Simpang. Hampir 100% pelajarnya adalah daripada SMK Simpang.
Sekolah ini ditadbir urus oleh “Care Taker”, Tuan Haji Ali Akbar B Ibrahim Gani yang dahulunya
seorang Kaunselor di SMK Kampung Jambu.


8

SMK Matang mempunyai beberapa Sekolah Kacapuri iaitu SK Matang, SK Matang Gelugor, SK Ngah
Ibrahim, SJK (C) Khea Wah, SJK (C) Poay Chee, SK Laksamana, SJK (T) Kg. Baru Batu Matang, SJK (C)
Poay Eng Kuala Sepetang dan SJK (T) Jebong Lama.
9

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2019

KUMPULAN B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri
Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan &
Putrajaya


JUMLAH
PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN MINGGU


02.01.2019 31.01.2019 23

01.02.2019 28.02.2019 20 12

01.03.2019 22.03.2019 16
59
JUMLAHHARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
1
1 23.03.2019 31.03.2019 9


01.04.2019 30.04.2019 22
8
01.05.2019 24.05.2019 18
JUMLAHHARI 40
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2
25.05.2019 09.06.2019 16


10.06.2019 30.06.2019 15

01.07.2019 31.07.2019 23
9
01.08.2019 09.08.2019 7

JUMLAHHARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
1
10.08.2019 18.08.2019 9

2
19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21
14
01.10.2019 31.10.2019 23
01.11.2019 22.11.2019 16

JUMLAHHARI 70
CUTI AKHIR TAHUN
5
23.11.2019 31.12.2019 39

CUTI PERAYAAN NEGERI PERAK 2019


Tarikh Hari Cuti

1 Jan Selasa Tahun Baru

21 Jan Isnin Hari Thaipusam

5 Feb Selasa Tahun Baru Cina

6 Feb Rabu Tahun Baru Cina Hari Kedua


1 Mei Rabu Hari Pekerja

19 Mei Ahad Hari Wesak

20 Mei Isnin Cuti Hari Wesak

22 Mei Rabu Hari Nuzul Al-Quran

5 Jun Rabu Hari Raya Aidilfitri

6 Jun Khamis Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua

11 Ogos Ahad Hari Raya Haji

12 Ogos Isnin Hari Raya Haji Hari Kedua

31 Ogos Sabtu Hari Kebangsaan

1 Sep Ahad Awal Muharram

2 Sep Isnin Cuti Awal Muharram


9 Sep Isnin Hari Keputeraan YDP Agong

16 Sep Isnin Hari Malaysia

27 Okt Ahad Hari Deepavali

28 Okt Isnin Cuti Hari Deepavali

1 Nov Jumaat Hari Keputeraan Sultan Perak

9 Nov Sabtu Maulidur Rasul

25 Dis Rabu Hari Krismas
11

12

SENARAI NAMA GURU DI SMK MATANG 2019

Bil Nama Guru Opsyen No. Telefon
1 Zainal B Umar Pendidikan Seni Visual 019-5775037
2 Haji Hasnul Hadi B Abd. Thamin Matematik / Fizik 011-11149422
3 Mohamad Rizal B Abdul Rahim Bahasa Melayu / Sejarah 011-26583409
4 Mohd Shariff B Mohamed Noor Bahasa Melayu / Matematik / PJK 012-4865381
5 Mohd Asri B Daud Pengajian Melayu 012-5413845
6 Halimaton Bt Abdul Hamid Sains Sukan 013-5295435
7 Muhamad Fedli B Zakaria Matematik 010-3802502
8 Nor Hanim Bt Abdul Aziz Kemahiran Hidup 012-4507771
9 Osman B Mat Isa Bimbingan Dan Kaunseling 019-5103120
10 Azlin Bt Kamallulariffin Bimbingan Dan Kaunseling 012-5937531
11 Adnan B Abd Rahman Geografi 012-4071060
12 Ahmad Noornizam B Shamsudin Sains Sukan 012-4578671
13 Ahmadan B Ghazali Pendidikan Islam 019-5589097
14 Ang Ai Kim Pendidikan Moral 012-4618996
15 Cik Azlina Bt Othman Perdagangan / Ekonomi 013-5679659
16 Beh Ai Ling Ekonomi 017-5519293
Matematik / Pengajian
17 Che Hakma Zaini Bt Che Soh 017-7833398
Matematik
18 Chew Siau Huey Matematik / Fizik 017-4168142
19 Farizah Bt Sulaiman Lukisan Kejuruteraan / Rekacipta 012-6942118
20 Halijah Bt Kamari Bahasa Melayu 013-5242723
21 Hamimah Bt Aziz Pendidikan Islam / Bahasa Arab 019-4961608
22 Hasnah Bt Jusoh Bahasa Melayu 012-4982437
23 Izati Bt Adnan Kemahiran Hidup 019-5680050
Perdagangan / Pengurusan
24 Kamaruzaman B Ahmad 012-5507134
Perniagaan
25 Karpagam A/P Kandasamy Bahasa Tamil / Moral 012-5828256
26 Khairusmawi B Haji Hitam Pendidikan Seni / Seni Visual 013-4232077
Perakaunan dan Perdagangan /
27 Lee Bee Kee 012-5543013
Ekonomi Asas
28 Low Mei Hoon Matematik 016-5007826
29 Mages A/P Venugopal Sejarah / Bahasa Inggeris 016-2161160
30 Mandip Kaur A/P Guardial Singh Bahasa Inggeris 010-4614117
31 Mandy Chin Wei Seen Teknologi Maklumat / Matematik 012-2210110
32 Mat Fuzi B Awang Pendidikan Moral / Muzik 019-5515735
34 Mohammad Hafizul B Haron Teknologi Maklumat 017-5411226
Mohammad Sofeanudden B
35 Pendidikan Seni Visual 013-3252668
Abdul Rahman
Kemahiran Hidup / Pengurusan
36 Muhamad Suhaimi B Mohthar 017-7003318
Hutan
37 Muhammad Hafriz B Ishak Pengajian Matematik 017-5682856


13

38 Musa B Mahamud Kemahiran Hidup/Bhs Melayu 012-4240530
39 Nazwakifly B Bakar Pendidikan Seni 019-5956905
40 Noor Aziah Bt Ghazali Bahasa Inggeris 019-5956961
41 Norazmi B Abd. Azis Kemahiran Hidup 012-5897095
42 Norshazwani Bt Mohd Shaharom Bahasa Inggeris 012-4972527
43 Nursyaheeda Bt Yusof Matematik 012-4540559
44 Puspavalli A/P Subramanian Pendidikan Seni / Sejarah 016-2054450
45 Rajakumari A/P Sinasamy Sains / Biologi 016-5578450
46 Rasnah Bt Mohamad Kemahiran Hidup 013-9210306
47 Soh Suan Hua Matematik 012-5950333
48 Tan Ai Ling Muzik / Sains Sukan 012-5712828
49 Tan Gaik Hoon Perakaunan 012-4562756
Thuneshwaran A/L Langar @
50 Matematik 012-5663640
Gunasegaran
51 Vijayaranni A/P Ragavan Sains Sukan/Sejarah 012-4636682
52 Wan Nor Azura Bt Fauzi Pengajian Rekacipta / Seni Visual 019-2997348
53 Wong Mei Leng Kimia / Matematik 016-5415997
54 Yvonne Ooi Yeng Bee Bahasa Inggeris 012-5032001
55 Mas Amira Bt Ab Latib Teknologi Maklumat 010-4068330
56 Aida Azmawati Bt Baharin Teknologi Maklumat/ Matematik 013-8846898
57 Hasniza Bt Hassan 017-6767379


SENARAI KAKITANGAN SOKONGAN

Bil Nama Staff Jawatan NO. TELEFON
1 Ketua Pembantu Tadbir
2 Jamilah Bt Abdullah Pembantu Makmal 012-5543486
3 Noraziela Bt Tajol Aris Pembantu Tadbir 017-4860025
4 Noor Akhma Bt Abd. Razak Pembantu Makmal 013-5156033
5 Zulkifli B Zamzuri Pembantu Makmal 017-5909610
6 Nurhakimi B Ahmad Pembantu Makmal 017-5370477
7 Ayob B Othman Juruteknik Komputer 011-37216986
8 Sharmila Bt Annur Khan Pembantu Operasi 017-524159914

PARKING PENGETUA
RUANG KERJA A
RUANG KERJA B
TANDAS GURU
BILIK BAHASA
BILIK GURU
KOPERASI
TANDAS
ARAS BAWAH
(3)
(6)
(51)
(5)
(4)
(7)
(2)
(1)
ARAS 2
ARAS 1
BAWAH
BAWAH
(24)
(18)
ARAS
(1)
(8)
KANTIN

PELAN BANGUNAN SEKOLAH
(47) ARAS 3 BILIK RAWATAN (8) (46) KELAS (9-12) DEWAN TERBUKA (13) (23) ARAS 2 (7) KELAS (14-17) MAKMAL FIZIK 1 (1B) (37) (38) TANDAS PELAJAR LELAKI (2B) (6) BENGKEL KERJA KAYU & LOGAM (3B) ARAS 1 BENGKEL KERJA PAIP & ENJIN (4B) (22) (25) (26) BILIK PERSALINAN PEREMPUAN (5B) Up (36) BILIK PERSALINAN LELAKI (6B) ARAS BILIK PEND. JAMANI & KESIHATAN (7B) (9) (10) BAWAH BILIK KEJURUTERAAN (8B) TANDAS PELAJAR PEREMPUAN (9B) MAKMAL FIZIK 2 (10B) ARAS 1 PEJABAT (18) BILIK ANJUNG MUTIARA (19) (21) (5) BILIK DISIPLIN (20) BILIK S.U PEPERIKSAAN (21) STOR PEJABAT (22
(48) (39) (27) (11) (15) (31) (43) (53)
SMK MATANG (49) (40) (28) Up (12) ARAS 1 ARAS 2 BAWAH ARAS (29) (41) (13) (14) Up (30) (42) (52)
(9B)
(17B) (10B) (18B) (25B) Up ARAS 3 (50) (56) (51) Up (19B) (11B) (1B) (12B) (2B)
(24B) (3B) (20B) ARAS BAWAH
(13B) ARAS 2 ARAS 1
BAWAH
ARAS
ARAS 1
(21B)
ARAS 2
(16B) (4B)
(14B)
(8B)
(22B)
(7B) (5B) SURAU SMK MATANG
(6B)
(15B) BAWAH
(23B) ARAS ARAS 1 ARAS 2

TANDAS BILIK GURU PARKING PENGETUA RUANG KERJA A RUANG KERJA B TANDAS GURU KOPERASI BILIK RAWATAN KELAS DEWAN TERBUKA KELAS MAKMAL FIZIK 1 TANDAS PELAJAR LELAKI BENGKEL KERJA KAYU & LOGAM BENGKEL KERJA PAIP & ENJIN BILIK PERSALINAN PEREMPUAN BILIK PERSALINAN LELAKI BILIK PEND. JAMANI & KESIHATAN BILIK KEJURUTERAAN TANDAS PELAJAR PEREMPUAN MAKMAL FIZIK 2 PEJABAT BILIK ANJUNG MUTIARA BILIK DISIPLIN BILIK S.U PEPERIKSAAN STOR PEJABAT KELAS TANDAS GURU KELAS BILIK MUZIK KELAS MAKMAL BIOLOGI 1 TANDAS PELAJAR LELAKI BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL BILIK JAHITAN BILIK PENGURUSAN DIRI BILIK MASAKAN TANDAS PEL

ARAS BAWAH (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9-12) (13) (14-17) (1B) (2B) (3B) (4B) (5B) (6B) (7B) (8B) (9B) (10B) ARAS 1 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25-28) (29) (30-33) (11B) (12B) (13B) (14B) (15B) (16B) (17B) (18B) ARAS 2 (34) (35) (36) (37-40) (41) (42-45) (19B) (20B) (21B) (22B) (23B) (24B) (25B) ARAS 3 (46-49) (50) (51) (56) (52-55)


ARAS 2 ARAS 2

ARAS 1 (34) ARAS 1
BAWAH
BAWAH ARAS
ARAS (24) (18)
(1)
(8) (23)
(3) (2)
(36)
(7) (22) (35)
KANTIN (6) (21) (20) (19)
Up
(5) (4) Up
ARAS 3 ARAS 2 ARAS 1 ARAS BAWAH ARAS BAWAH ARAS 1 ARAS 2 ARAS 3

(46) (37) (25) (9) (17) (33) (45) (55)
PELAN BANGUNAN SEKOLAH(47) (38) (26) (10) (16) (32) (44) (54)
(48) (39) (27) (11) (15) (31) (43) (53)SMK MATANG (49) (40) (28) Up (12) ARAS 1 ARAS 2 BAWAH ARAS (29) (41) (13) (14) Up (30) (42) (52)
(9B)
(17B) (10B) (18B) (25B) Up ARAS 3 (50) (56) (51) Up (19B) (11B) (1B) (12B) (2B)
(24B) (3B) (20B) ARAS BAWAH
(13B) ARAS 2 ARAS 1
BAWAH
ARAS
ARAS 1
(21B)
ARAS 2
(16B) (4B)
(14B)
(8B)
(22B)
(7B) (5B) SURAU SMK MATANG
(6B)
(15B) BAWAH
(23B) ARAS ARAS 1 ARAS 2

PELAN KEDUDUKAN KELAS 2019


BLOK B
ARAS 3 404 403 402 401
ARAS 2 Bilik B&K PROBIM 405 505
ARAS 1 501 502 503 504
ARAS BAWAH 101 102 103 104
BLOK PENTADBIRAN
ARAS 3 301
ARAS 2 SPBT 304 303 302
ARAS 1 BILIK PEPERIKSAAN 204
ARAS BAWAH 201 202 203 P01
BLOK C

17

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MATANG.
STRUKTUR ORGRANISASI SEKOLAH 2019


Zainal Bin Umar
PENGETUA
PK HEM PK KOKURIKULUM Mohd Shariff B Mohamed Mohamad Rizal B Abdul Rahim Noor Guru Bimbangan & Kauseling Osman Bin Mat Isa Azlin Bt Kamalullariffin DISIPLIN MURID KELAB PERSATUAN PENDAFTARAN KOAKADEMIK MURID UNIT UNIFORM SKIM KECERIAAN & JADUAL SUKAN PINJAMAN HARTA BENDA WAKTU PERMAINAN BUKU TEKS SEKOLAH KANTIN SEKOLAH
PENGURUSAN KELAS KEBAJIKAN BIASISWA PEPERIKSAAN


PUSAT SUMBER KETUA-KETUA PANITIA

PENGURUSAN
PENGURUSAN
KURIKULUM
PEJABAT

PK PENTADBIRAN Haji Hasnul Hadi B Abd. Thamin PENGURUSAN AKADEMIKPENGURUSAN KEWANGAN GPB Mohammad Hafizul Bin Haron KETUA-KETUA BIDANG GK Bahasa GK Kemanusiaan GK Sains & Matematik GK Vok. & Teknik

Guru Bimbangan & Kauseling Osman Bin Mat Isa Azlin Bt Kamalullariffin KELAB PERSATUAN KOAKADEMIK UNIT UNIFORM SUKAN PERMAINAN


PK KOKURIKULUM Mohd Shariff B Mohamed Noor KECERIAAN & HARTA BENDA SEKOLAH

PENGETUA Zainal Bin Umar SKIM PINJAMAN BUKU TEKS KANTIN SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MATANG. STRUKTUR ORGRANISASI SEKOLAH 2019 DISIPLIN MURID PENDAFTARAN MURID

PK HEM Mohamad Rizal B Abdul Rahim JADUAL WAKTU


PENGURUSAN KELAS KEBAJIKAN BIASISWA PEPERIKSAANPUSAT SUMBER KETUA-KETUA PANITIA

PENGURUSAN
PENGURUSAN
KURIKULUM
PEJABAT

PK PENTADBIRAN Haji Hasnul Hadi B Abd. Thamin PENGURUSAN AKADEMIKPENGURUSAN KEWANGAN GPB Mohammad Hafizul Bin Haron KETUA-KETUA BIDANG GK Bahasa GK Kemanusiaan GK Sains & Matematik GK Vok. & Teknik

1. PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN

A. MATLAMAT STRATEGIK

i. Memantapkan kualiti pengurusan SMK Matang.
ii. Melaksanakan pembangunan sumber manusia berteraskan ilmu, iman dan
amal.
iii. Memantapkan pengurusan sekolah sebagai ‘Pemimpin Instruksional’ yang
cekap dan berkesan.
iv. Menguruskan infrastruktur dengan baik.
v. Mengurus kewangan dengan efisen, akauntabiliti, dan integriti.
vi. Menguruskan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)
dengan cekap dan berkesan.

B. OBJEKTIF

i. Agihan tugas mengikut struktur dan sistem pengurusan.
ii. Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) guru dan staf yang kemas
kini.
iii. Amalan ciri-ciri ‘sekolah berkesan’ diamalkan di sekolah ini.
iv. Pemanfaatan piawaian kualiti.
v. Pelaksanaan aktiviti orientasi.
vi. Proses sosialisasi yang positif berlaku secara berterusan.
vii. Pengurusan sesi latihan dalaman berdasarkan keperluan sekolah
viii. Penyediaan ruang dan peluang untuk peningkatan tahap profesionalisme
dalam kalangan staf.
ix. Pengurusan kurikulum yang cekap.
x. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
xi. Penyediaan sistem maklumat kurikulum yang lengkap dan sistematik.
xii. Pemantapan pengurusan program pembangunan kurikulum.
xiii. Pewujudan iklim pembelajaran yang kondusif.
xiv. Kemudahan ruang aktiviti kokurikulum yang berkualiti dan selamat.
xv. Penyelenggaraan dan keselamatan.
xvi. Pengurusan kewangan secara telus, akauntabilti dan integeriti.
xvii. Pelaksanaan kajian impak terhadap perbelanjaan di sekolah.
xviii. Peningkatan dalam pengggunaan e-kewangan.
xix. Pengurusan makmal komputer yang cekap dan berkesan.
xx. Pengurusan mel elektronik (E-MEL).
xxi. Pelaksanaan dan pengautomasian dalam pengurusan.
xxii. Pelaksanaan sistem maklumat interaktif yang lebih berkesan.

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN (G8)

Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan dasar-dasar sekolah.
2. Memantau perlaksanaan dasar-dasar sekolah berdasarkan pekeliling KPM.
3. Mengadakan mesyuarat pengurusan setiap minggu atau mengikut keperluan.
4. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.


Pengetua : Zainal B Umar (Pengetua)
Penolong Kanan : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PKP)
Penolong Kanan HEM : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Penolong Kanan Kokurikulum : Mohd Shariff B Mohammed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Guru Kanan (Mengikut Giliran)
Guru Kanan Bahasa : Mohd Asri B Daud
Guru Kanan Sains Dan Matematik : Muhamad Fedli B Zakaria
Guru Kanan Vokasional Teknik : Nor Hanim Bt Abdul Aziz
Guru Kanan Kemanusiaan : Halimaton Bt Abdul Hamid


JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Skop Tugasan:
1. Menyemak dan mengesahkan akaun setiap hujung bulan.
2. Menyemak baucer bayaran bagi akaun berkenaan.
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
4. Menyediakan laporan kewangan mengikut ketetapan jawatankuasa.


Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : (KPT)
Naib Setiausaha : PT Kewangan
Ahli Jawatankuasa : Guru-guru Kanan
: Ketua-ketua Panitia
: Setiausaha Sukan
: Penyelaras Pusat Sumber Sekolah
: Guru Bimbingan Dan Kaunseling
: Setiausaha Peperiksaan
: Guru Audit Sekolah
: Pembantu Makmal

20

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH SEKOLAH

Skop Tugasan:
1. Menyemak dan mengesahkan akaun setiap hujung bulan.
2. Menyemak baucer bayaran bagi akaun berkenaan.
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
4. Menyediakan laporan kewangan mengikut ketetapan jawatankuasa.


Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Pegawai Aset : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Pegawai Pelupusan : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
: Mohamad Fedly B Zakaria
Pegawai Pemeriksa Stor : Low Mei Hoon
: Soh Suan Hua


JAWATANKUASA MAKLUMAT DAN PENGKOMPUTERAN SEKOLAH (JMPS)

Skop Tugasan:
1. Memasukkan data ke dalam data base sekolah.
2. Menyemak dan mengemaskini data base sekolah.
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
4. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.


Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Mas Amira Bt Ab Latib (Guru Data)
AJK : Mohd Asri B Daud (Guru Kanan Bahasa)
: Halimaton Bt Abd Hamid (Guru Kanan kemanusiaan)
: Muhamad Fedli B Zakaria (Guru Kanan Sains dan Matematik)
: Nor Hanim Bt Abdul Aziz (Guru Kanan Teknik dan Vokasional)
: Osman B Mat Isa (Guru Kaunseling)
: Farizah Bt Sulaiman (Penyelaras Biasiswa)
: Mohammad Hafizul B Haron (Penyelaras Bestari ICT)
: Ahmad Noornizam B Shamsudin
: Musa B Mahamud
: Mohammad Sofeanudden B Abdul Rahman
: Thuneshwaran A/L Langar @ Gunasegaran21

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMG)

Skop Tugasan:
1. Memasukkan data skpm mengikut ketetapan KPM.
2. Mengemaskini data SKPM sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
3. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.

Pengerusi : Zainal B Haji Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi II : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi III : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Mohd Asri B Daud (Guru Kanan Bahasa)
Ahli Jawatankuasa : Guru Kanan
: Tan Ai Ling (Setiausaha Kurikulum)
: Aida Azmawati Bt Baharin (Setiausaha HEM)
: Mat Fuzi B Awang (Setiausaha Kokurikulum)
: Mas Amira Bt Ab Latib (Guru Data)
: Mohammad Hafizul B Haron (Penyelaras Bestari ICT)
: Ketua Panitia


JAWATANKUASA ICT

Skop Tugasan:
1. Merancang program-program teknologi maklumat seperti SPS, Frog VLE, dsb.
2. Melaksanakan program berteraskan teknologi maklumat untuk pelajar-pelajar.
3. Mengadakan mesyuarat empat kali setahun.
4. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Mohammad Hafizul B Haron
AJK : Nazwakiefly B Bakar
: Mas Amira Bt Ab Latib
: Aida Azmawati Bt Baharin
: Ayob B Othman (Juruteknik Komputer)
: Semua Guru Kanan

22

JAWATAN KUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP)

Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan bilangan latihan dalam perkhidmatan
untuk guru dan staf sokongan.
2. Mengemaskini data latihan dalam perkhidmatan (e-SPLG).
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
4. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Hasnah Bt Jusoh
Pen.Setiausaha : Farizah Bt Sulaiman
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Bimbangan dan Kauseling
: Mohd Asri B Daud (Guru Kanan Bahasa)
: Halimaton Bt Abd Hamid (Guru Kanan kemanusiaan)
: Muhamad Fedli B Zakaria (Guru Kanan Sains Dan Matematik)
: Nor Hanim Bt Abdul Aziz (Guru Kanan Vokasional Teknik)
: Tan Ai Ling (Guru Cemerlang)
: Haji Ahmadan B Ghazali (Guru Cemerlang)
: Nazwakiefly B Bakar (Guru Media)


JAWATANKUASA BILIK GURU

Pengurus Bilik guru : Pengerusi KGKT
P. Pengurus : Semua AJK KGKT


JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK
Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan perancangan strategik sekolah.
2. Menyediakan dokumentasi perancangan strategik sekolah dan KPI.
3. Memantau pencapaian KPI sekolah.
4. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
5. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Nor Hanim Bt Abdul Aziz (Guru Kanan Vokasional Teknik)
Ahli Jawatankuasa : Tan Ai Ling (SU Kurikulum)
: Aida Azmawati Bt Baharin (SU HEM)
: Mat Fuzi B Awang (SU KOKO)
: Semua Guru Bimbingan dan Kauseling
23

: Mohd Asri B Daud (Guru Kanan Bahasa)
: Halimaton Bt Abd Hamid (Guru Kanan kemanusiaan)
: Muhamad Fedli B Zakaria (Guru Kanan Sains Dan Matematik
: Semua Ketua Panitia
: Haji Ahmadan B Ghazali (Guru Cemerlang)


JAWATAN KUASA PENGURUSAN STOK, PERABOT DAN PERALATAN
Skop Tugasan:
1. Mengemaskini stok perabot setiap bulan.
2. Menyediakan laporan stok perabot setiap bulan.
3. Menguruskan penyelenggaraan perabot sekolah.
4. Melabel aset sekolah.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Low Mei Hoon ( Guru Verifikasi Stok)
Ahli Jawatankuasa
: Muhamad Suhaimi B Mohthar (Bilik SPBT)
: Mohammad Hafizul B Haron (Bilik Komputer & Akses)
: Cik Azlina Bt Othman (Bilik Kesihatan)
: Khairusmawi B Haji Hitam (Bilik Pendidikan Seni)
: Nazwakiefly B Bakar (PSS)
: Hamimah Bt Aziz (Surau)
: Osman Bin Md Isa (Bilik Bimbingan Dan Kaunseling)
: Rasnah Bt Mohamad (Bilik ERT)
: Musa B Mahamud (Bengkel RBT)
: Rajakumari A/P Sinasamy (Makmal Sains)
: Muhammad Hafriz B Ishak (Matematik)
: Kamaruzaman B Ahmad (Perdagangan)
: Vijayaranni A/P Ragavan (Peperiksaan & Penilaian)
: Lee Bee Kee (Prinsip & Perakaunan)
: Tan Ai Ling (Bilik Muzik)

JAWATAN KUASA PENDAFTARAN TINGKATAN 1 DAN PERALIHAN

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi ii : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Azlin Bt Kamallulariffin
Ahli Jawatankuasa : Penyelaras Tingkatan 1 dan Peralihan

24

JAWATANKUASA RUANG KERJA

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Program & Tempahan : Nor Hanim Bt Abdul Aziz
: Azlin Bt Kamallularifin

JAWATAN KUASA BILIK ANJUNG MUTIARA

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Halimaton Bt Abdul Hamid
Ahli Jawatankuasa : Mohammad Hafizul B Haron (PA/LCD)
: Ayob B Othman (PA/LCD)
: Norsyaheeda Bt Yusof (Keceriaan)
: Wan Nor Azura Bt Fauzi (Keceriaan)

JAWATAN KUASA JADUAL WAKTU / JADUAL GANTI

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi ii : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Thuneshwaran A/L Langar @ Gunasegaran
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan

JAWATAN KUASA JADUAL KEDATANGAN MURID

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi ii : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Ahli Jawatankuasa : Semua Penyelaras Tingkatan
: Guru Kelas
JAWATAN KUASA PUSAT AKSES

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Penyelaras : Mohammad Hafizul B Haron
P. Penyelaras : Ayob B Othman (Juruteknik Komputer)


25

JAWATAN KUASA PENCATAT MINIT MESYUARAT GURU

Pencatat 1 : Hasnah Bt Jusoh
Pencatat 2 : Sanisah Bt Sarmun


JAWATAN KUASA SIARAYA

Skop Tugasan:
1. Menguruskan pengurusan sistem siaraya sekolah.
2. Menyelenggara pengurusan siaraya.
3. Memantau penggunaan siaraya.
4. Menyediakan laporan stok siaraya sekolah.
5. Menyediakan laporan pengurusan siaraya dan memaklumkan kepada pihak
pengurusan untuk penambahbaikan.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Muhamad Suhaimi B Mohthar
: Muhammad Hafriz B Ishak


JAWATAN KUASA GURU DATA SEKOLAH
Skop Tugasan:

1. Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum
seperti yang ditetapkan oleh Guru Besar/Pengetua.
2. Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah
yang diarahkan oleh Bahagian-bahagian KPM, Jabatan Pelajaran Negeri,
Pejabat Pendidikan Daerah (Gabungan) dan sekolah
3. Bertanggungjawab bagi pengurusan data bagi aplikasi EMIS iaitu
melaksanakan, pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan,
pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat
pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan yang
berkaitan dengan guru, pelajar, staf bukan guru, profil sekolah,
pendaftaran PTK, dan lain-lain yang ditetapkan dari semasa ke semasa.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan
dari semasa ke semasa.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Mas Amira Bt Ab Latib
AJK : Mat Fuzi B Awang
: Musa B Mahamud
26

: Vijayaranni A/P Ragavan
: Rasnah Bt Mohamad (Bilik ERT)
: Norazmi B Abd Azis (Bengkel RBT)
: Rajakumari A/P Sinasamy (Makmal Sains)
: Muhammad Hafriz B Ishak (Matematik)
: Kamaruzaman B Ahmad (Perdagangan)
: Vijayaranni A/P Ragavan (Peperiksaan &
Penilaian)
: Lee Bee Kee (Prinsip & Perakaunan)
: Tan Ai Ling (Bilik Muzik)

JAWATAN KUASA VLE FROG

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : HajiHasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Mohammad Hafizul B Haron (GPB) Admin 1
Pen.Setiausaha : Mas Amira Bt Ab Latib- Admin 2
: Aida Azmawati B Baharin - Admin 3
: Thuneshwaran A/L Langar – Admin 4
Ahli Jawatankuasa : Mohd Asri B Daud (Guru Kanan Bahasa)
: Halimaton Bt Abd Hamid (Guru Kanan Kemanusiaan)
: Muhamad Fedli B Zakaria (Guru Kanan Sains)
: Nor Hanim Bt Abdul Aziz (Guru Kanan Vokasional Teknik)
: Tan Ai Ling (Guru Cemerlang)
: Haji Ahmadan B Ghazali (Guru Cemerlang)
: Ayob B Othman (Juruteknik Komputer)

JAWATANKUASA PROGRAM KHAS SEKOLAH

Skop Tugasan:
1. Menguruskan majlis-majlis bersifat one-off.
2. Setiap ahli jawatankuasa bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa kerja
majlis berkenaan.
3. Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan.
4. Memantau perjalanan majlis.
5. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Penyelaras : Guru Kanan Sains

27

Bil. Tugas Khas Setiausaha
1. Hari Anugerah Cemerlang Guru Kanan Teknik Vokasional
Kejohanan Olahraga Sekolah Dan Merentas
2. Ahmad Noornizam B Shamsuddin
Desa
3. Sistem Maklumat Sekolah Mas Amira Bt Ab Latib
4. Program Mohon Restu PT3/SPM Guru Bimbangan dan Kauseling
5. Hari Komunikasi Lee Bee Kee
6. Hari Guru Peringkat Sekolah Pengerusi KGKT
Haji Ahmadan B Ghazali
7. Bacaan Yaasin Dan Solat Hajat
Semua Guru Pendidikan Islam
8. Sambutan Maal Hijrah Haji Ahmadan B Ghazali
Azlin Bt Kamallulariffin
9. Minggu Anti Dadah
Unit Kaunseling Sekolah
10. Minggu Keusahawanan/Perkhemahan Perdana Setiausaha Kokurikulum
11. Sambutan Hari Kebangsaan Ketua Panitia Sejarah
Guru Bimbingan Dan Kaunseling
12. Aktiviti Selepas PT3 & Peperiksaan Lain
Penyelaras Tingkatan 3
13. Budaya Sekolah Penyayang Osman B Mat Isa
14. J/U Sarana Ibubapa (anjakan 9) Nazwakiefly B Bakar
15. Sambutan Perayaan Kaum GK Kemanusiaan
16. Sambutan Bulan Akademik Semua Guru Kanan
JAWATAN KUASA BILIK-BILIK KHAS

Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan program keceriaan sekolah.
2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi program menceriakan sekolah
3. Memantau perjalanan aktiviti-aktiviti keceriaan sekolah
4. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa

1. Pengerusi Zainal B Umar
2. Naib Pengerusi Haji Hasnul Hadi B Abd. Thamin
Guru Kanan Vokasional Dan Teknik
3. Penyelaras
(Nor Hanim Bt Abdul Aziz)
4. Bengkel RBT Norazmi B Abd Azis
5. Bengkel ERT Rasnah Bt Mohamad
6. Bengkel Pendidikan Seni Khairusmawi B HajiHitam
7. Bilik Muzik Tan Ai Ling
8. Bilik PSS/Media Adnan B Abd Rahman
9. Pusat Akses / Makmal Komputer Mohammad Hafizul B Haron
10. Makmal Sains Rajakumari A/P Sinasamy
11. Bilik Kaunseling Azlin Bt Kamallularifin
12. Bilik SPBT/BOSS Mohammad Shuhaimi B Mohthar
28

13. Surau Hamimah Bt Aziz
14. Bilik Sukan Ahmad Noornizam B Shamsuddin
15. Makmal Matematik Mas Amira B Ab Latib
16. Makmal Frog Vle Aida Azmawati B Baharin
17. Bilik Disiplin/Task Force Amalan Baik Musa B Mahamud
18. Bilik Peperiksaaan Vijayaranni A/P Ragavan
19. Dewan Peperiksaan PT3 / SPM Norshazwani Bt Mohd Shaharom
20. Pejabat (KPT)
21. Bilik Fail Puspavalli A/P Subramanian
22. Ruang Kerja Nor Hanim B Abdul Aziz
23. Bilik Bahasa/PROBIM Mohd Asri B Daud
24. Bilik Kesihatan Yvonne Ooi Yeng Bee
25. Bilik Jahitan Dan Masakan Rasnah B Mohamad
26. Bilik GKT Farizah Bt Sulaiman
27. Bilik Reka Cipta Wan Nor Azura B Fauzi


PENYELARAS TINGKATAN
Skop Tugasan:
1. Menguruskan pendaftaran, murid berpindah secara keseluruhan.
2. Menyemak data dan menutup kehadiran bulanan murid dalam buku jadual kedatangan murid
bagi setiap tingkatan.
3. Terlibat secara langsung dengan task force akademik PT3/SPM.
4. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.

SENARAI GURU KELAS PENYELARAS TINGKATAN TAHUN 2019

Penyelaras Tingkatan Peralihan : Lee Bee Kee
Bil Kelas Nama Guru Kelas
1 P01 Lee Bee Kee
Penyelaras Tingkatan 1: Farizah Bt Sulaiman
Bil Kelas Nama Guru Kelas
3 101 Sanisah Bt Sarmun
4 102 Wong Mei Leng
5 103 Noor Aziah Bt Ghazali
6 104 Cik Azlina Bt Othman
7 105 Puspavalli a/p Subramanian

Penyelaras Tingkatan 2 : Che Hakma Zaini Bt Che Soh
Bil Kelas Nama Guru Kelas
8 201 Rasnah Bt Mohamad
9 202 Yvonne Ooi Yeng Bee
10 203 Beh Ai Ling
11 204 Mohammad Sofeanudden B Abdul Rahman
12 205

29

Penyelaras Tingkatan 3 : Azlin Bt Kamallularifin
Bil Kelas Nama Guru Kelas
13 301 Muhammad Hafriz B Ishak
14 302 Mandy Chin Wei Seen
15 303 Low Mei Hoon
16 304 Norazmi B Azis
Penyelaras Tingkatan 4 : Hamimah Bt Aziz
Bil Kelas Nama Guru Kelas
17 401 Soh Suan Hua
18 402 Nursyaheeda Bt Yusof
19 403 Mandip Kaur A/P Guardial Singh
20 404 Khairusmawi B Haji Hitam
21 405 Ang Ai Kim

Penyelaras Tingkatan 5 : Mages A/P Venugopal
Bil Kelas Nama Guru Kelas
22 501 Chew Siau Huey
23 502 Wan Nor Azura Bt Fauzi
24 503 Izati Bt Adnan
25 504 Kamaruzaman B Ahmad
26 505 Hasnah Bt JusohPakej Mata Pelajaran Yang Ditawarkan 2019


TINGKATAN 1, 2 DAN 3
BIL JURUSAN MP TERAS & WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF
Bahasa Melayu Muzik/ PSV
Bahasa Inggeris ASK/ RBT
Sejarah B. Cina
MUZIK Matematik
1 101,102,
201, 202 Sains
P. Islam/P. Moral
Geografi
PJK
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris B. Cina
Sejarah B. Tamil
Matematik PSV
T1, T2 dan T3 Sains ASK/RBT
2 Kelas-kelas P. Islam/P. Moral
Lain Geografi
PJK
30

TINGKATAN 4
BIL JURUSAN MP TERAS & WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF
Bahasa Melayu Fizik
Bahasa Inggeris Kimia
1 401 Sejarah Biologi / Grafik Komunikasi Teknikal
Matematik Matematik Tambahan
P. Islam/P. Moral
Bahasa Melayu Rekacipta / Grafik Komunikasi Teknikal
Bahasa Inggeris Prinsip Akaun
Sejarah B.Cina / B. Tamil
2 402
Matematik Matematik Tambahan
P. Islam/P. Moral
Sains
Bahasa Melayu PSV
Bahasa Inggeris B.Cina / B. Tamil
Sejarah PIMAS
3 403- 404
Matematik
P. Islam/P. Moral
Sains
Bahasa Melayu B.Cina / B. Tamil
Bahasa Inggeris PIMAS
405-406
4 Sejarah
Matematik
P. Islam/P. Moral
Sains

TINGKATAN 5
BIL JURUSAN MP TERAS & WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF
Bahasa Melayu Fizik
Bahasa Inggeris Kimia
1 501 Sejarah Biologi
Matematik Matematik Tambahan
P. Islam/P. Moral
Bahasa Melayu Rekacipta / Grafik Komunikasi Teknikal
Bahasa Inggeris Fizik
Sejarah Kimia
2 502
Matematik Matematik Tambahan
P. Islam/P. Moral
Sains
Bahasa Melayu Ekonomi
Bahasa Inggeris Prinsip Akaun
Sejarah B.Cina / B. Tamil
3 503
Matematik Matematik Tambahan
P. Islam/P. Moral
Sains
Bahasa Melayu PSV
Bahasa Inggeris PIMAS
504-506
4 Sejarah B.Cina / B. Tamil
Matematik
P. Islam/P. Moral
Sains
31

JADUAL BERTUGAS MINGGUAN

BIL TARIKH GURU BERTUGAS
Osman B Mat Isa (K)
1 02.01.2019 – 05.01.2019
Musa B Mahamud
Kamaruzaman B. Ahmad (K)
2 07.01.2019 – 12.01.2019
Tan Gaik Hoon
Muhamad Hafriz B. Ishak (K)
3 14.01.2019 – 19.01.2019
Cik Azlina Bt Othman
Che Hakma Zaini Bt Che Soh (K)
4 21.01.2019 – 26.01.2019
Hamimah Bt Aziz
Mat Fuzi B. Awang (K)
5 28.01.2019 – 02.02.2019
Halijah Bt Kamari
Muhamad Suhaimi B Mohthar (K)
7 04.02.2019 – 09.02.2019
Rajakumari A/P Sinasamy
Haji Ahmadan B. Ghazali (K)
8 11.02.2019 – 16.02.2019
Mages A/P Venugopal
Norazmi B. Abd. Azis (K)
9 18.02.2019 – 23.02.2019
Beh Ai Ling
Ahmad Noornizam B. Shamsuddin (K)
10 25.02.2019 – 02.03.2019
Vijayaranni A/P Ragavan
Mohammad Sofeanudden B. Abd. Rahman (K)
12 04.03.2019 – 09.03.2019
Karpagam A/P Kandasamy
Aida Azmawati Bt Baharin (K)
13 11.03.2019 – 16.03.2019
Azlin Bt Kamallulariffin
Mohammad Hafizul B Haron (K)
14 18.03.2019 – 23.03.2019
Mandy Chin Wei Seen
Noor Aziah Bt. Ghazali (K)
15 01.04.2019 – 06.04.2019
Soh Suan Hua
Khairusmawi B. Haji Hitam (K)
16 08.04.2019 – 13.04.2019
Yvonne Ooi Yeng Bee
Nazwakifly B Bakar (K)
17 15.04.2019 – 20.04.2019
Wong Mei Leng
Low Mei Hoon (K)
18 22.04.2019 – 27.04.2019 Rasnah Bt Mohamad
Lee Bee Kee (K)
19 29.04.2019 – 04.05.2019
Mas Amira Bt Ab Latib
Hasnah Bt Jusoh (K)
20 06.05.2019 – 11.05.2019
Mandip Kaur A/P Guardial Singh
Norshazwani Bt Mohd Shaharom(K)
21 13.05.2019 – 18.05.2019
Sanisah Bt Sarmun
Puspavalli A/P Subramanian (K)
22 20.05.2019 – 25.05.2019
Chew Siau Huey

32

BIL TARIKH GURU BERTUGAS
Muhamad Hafriz B. Ishak (K)
1 10.06.2019 – 15.06.2019
Tan Gaik Hoon
Beh Ai Ling
2 17.06.2019 – 22.06.2019
Musa B Mahamud
Cik Azlina Bt Othman(K)
3 24.06.2019 – 29.06.2019
Tan Ai Ling
Ang Ai Kim (K)
4 01.07.2019 – 06.07.2019
Hamimah Bt Aziz
Mat Fuzi B. Awang (K)
5 08.07.2019 – 13.07.2019
Halijah Bt Kamari
Rajakumari A/P Sinasamy (K)
7 15.07.2019 – 20.07.2019
Muhamad Suhaimi B Mohthar
Mages A/P Venugopal (K)
8 22.07.2019 – 27.07.2019
Haji Ahmadan B. Ghazali
Low Mei Hoon (K)
9 29.07.2019 – 03.08.2019
Norazmi B. Abd. Azis
Kamaruzaman B. Ahmad (K)
10 05.08.2019 – 10.08.2019
Ahmad Noornizam B. Shamsuddin
Karpagam A/P Kandasamy (K)
12 19.08.2019 – 24.08.2019
Mohammad Sofeanudden B Abd. Rahman
Vijayaranni A/P Ragavan (K)
13 26.08.2019 – 31.08.2019
Azlin Bt Kamallulariffin
Mohammad Hafizul B. Haron (K)
14 02.09.2019 – 07.09.2019
Mandy Chin Wei Seen
Noor Aziah Bt. Ghazali (K)
15 09.09.2019 – 14.09.2019
Nursyaheeda Bt Yusof
Khairusmawi B. Haji Hitam (K)
16 16.09.2019 – 21.09.2019
Yvonne Ooi Yeng Bee
Wong Mei Leng (K)
17 23.09.2019 – 28.09.2019
Norazmi B Azis
Rasnah Bt Mohamed (K)
18 30.09.2019 – 05.10.2019
Osman B Mat Isa
Farizah Bt Sulaiman(K)
19 07.10.2019 – 11.10.2019
Lee Bee Kee
Hasnah Bt Jusoh (K)
20 14.10.2019 – 18.10.2019
Mandip Kaur A/P Guardial Singh
Sanisah Bt Sarmun(K)
21 21.10.2019 – 25.10.2019
Wan Nor Azura Bt Fauzi
Puspavalli A/P Subramanian (K)
22 28.10.2019 – 01.11.2019
Chew Siau Huey
Osman B Mat Isa (K)
23 04.11.2019- 09.11.2019
Soh Suan Hua
Rajakumari A/P Sinasamy (K)
24 11.11.2019- 16.11.2019
Azlin Bt Kamallulariffin
Muhamad Suhaimi B Mohthar
25 18.11.2019- 23.11.2019
Thuneshwaran A/L Langar @ Gunasegaran

33

34

PENGURUSAN KURIKULUM / DASAR KURIKULUM

A. MATLAMAT STRATEGIK
i. Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan awam.
ii. Meningkatkan penguasaan kemahiran asas dalam kalangan murid.
Memantapkan pelaksanaan Dasar 60:40.
iii. Meningkatkan penguasaan dan penggunaan TMK dalam kalangan guru dan murid
– murid.
iv. Meningkatkan ketrampilan murid dalam bidang akademik.
v. Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran
sepanjang hayat.
vi. Memantapkan pelaksanaan PBS di sekolah.


2. OBJEKTIF

i. Meningkatkan peratus lulus cemerlang dalam kalangan murid.
ii. Meningkatkan peratus lulus PT3, SPM sama ada dari kualiti dan kuantiti.
iii. Meningkatkan jumlah mata pelajaran yang lulus 100%.
iv. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.
v. Memastikan semua murid dapat menguasai Asas Jawi, Al-Quran dan Fardhu Ain.
vi. Memastikan nisbah penyertaan murid ke aliran STEM berbanding dengan aliran kemanusiaan
kepada 60:40 mencapai sasaran 100%.
vii. Memantapkan SMK MATANG menjadi penanda aras sekolah di LMS
viii. Memastikan semua guru mampu menguasai kemahiran TMK dan dapat memanfaatkannya
dalam bidang pengurusan pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran.
ix. Memastikan semua murid menguasai kemahiran TMK dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
x. Memastikan semua murid boleh menggunakan kemahiran generik.
xi. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran bersosial dan berkomunikasi dengan baik.
xii. Memastikan semua murid dapat menguasai strategi pemerolehan ilmu pengetahuan.
xiii. Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran TMK untuk memperoleh, memanfaat dan
menyampaikan maklumat.

1.1 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM
TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

1. Jawatankuaa Induk Kurikulum adalah Jawatankuasa tertinggi pengurusan kurikulum yang
bertanggungjawab merancang, melaksana, memantau dan menilaipelaksanaan dasar-dasar
kurikulum KPM serta perincian dasar yang dibuat oleh JPN Perak dan PPD LMS.
2. Skop dasar adalah meliputi kurikulum Tingkatan 1 hingga 5 bagi satu tempoh persekolahan yang
dibenarkan.
3. Jawatankuasa ini juga bertanggungjawab merancang dan melaksanakan dasar-dasar operasi
kurikulum peringkat sekolah.
4. Jawatankuasa ini akan mengadakan mesyuarat 4 kali setahun dan mesti dipengerusikan oleh
Pengetua. Timbalan Pengerusi boleh mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan
pengetua.
5. Seorang Setiausaha dan 2 orang Penolong Setiausaha hendaklah dilantik daripada kalangan
guru yang difikirkan sesuai dan mereka bertanggungjawab sebagai Urus Setia Mesyuarat.
6. Mana-mana guru yang tidak dilantik sebagai ahli mesyuarat dibenarkan hadir ke mesyuarat
dengan kebenaran Pengerusi.


35

PENGERUSI (PENGETUA) ZAINAL BIN UMAR PENYELARAS PUSAT PENYELARAS TEKNOLOGI SUMBER MAKLUMAT PENYELARAS PROGRAM GURU KECEMERLANGAN SPBT AKADEMIK SETIAUSAHA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DALAMAN PEPERIKSAAN AWAM
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM TAHUN 2019 NAIB PENGERUSI HAJI HASNUL HADI BIN ABD.THAMIN (PK PENTADBIRAN) MUHAMAD RIZAL B ABDUL RAHIM (PK HEM) MOHD SHARIFF B MUHAMMED NOOR (PK KOKURIKULUM) SETIAUSAHA TAN AI LING


GURU BIMBANGAN DAN KAUSELING SEKOLAH GURU JADUAL WAKTU KETUA PENYELARAS PEPERIKSAANGURU-GURU KANAN KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

PENYELARAS TEKNOLOGI MAKLUMAT GURU SPBT SETIAUSAHA PEPERIKSAAN AWAM
PENYELARAS PUSAT SUMBER PENYELARAS PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DALAMAN


PENGERUSI (PENGETUA) ZAINAL BIN UMAR
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM TAHUN 2019 NAIB PENGERUSI HAJI HASNUL HADI BIN ABD.THAMIN (PK PENTADBIRAN) MUHAMAD RIZAL B ABDUL RAHIM (PK HEM) MOHD SHARIFF B MUHAMMED NOOR (PK KOKURIKULUM) SETIAUSAHA TAN AI LINGGURU BIMBANGAN DAN KAUSELING SEKOLAH GURU JADUAL WAKTU KETUA PENYELARAS PEPERIKSAAN


GURU-GURU KANAN KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi II : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi III : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Tan Ai Ling
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan
: Nazwakiefly B Bakar (Guru Media)
: Vijayaranni A/P Ragavan (Pep. Dalaman)
: Norshazwani Bt Mohd Shaharom (Pep. Awam)
: Thuneshwaran A/L Langar @ Gunasegaran (Jadual waktu)
: Mohammad Suhaimi B Mohthar (Setiausaha SPBT)
: Azlin Bt Kamallulariffin (Pemulihan 2M)
: Izati Bt Adnan (Setiausaha PBS)
: Penyelaras Tingkatan
: Mohammad Hafizul B Haron (Guru Penyelaras Bestari)
: Mas Amira Bt Ab Latib (Guru Data)
: Semua Guru Kaunseling
: Semua Ketua Panitia

PANITIA MATA PELAJARAN BIDANG BAHASA
Guru Kanan : Mohd Asri B Daud
Bahasa Melayu : Halijah Bt Kamari
Bahasa Inggeris : Mandip Kaur a/p Guardial Singh
Bahasa Cina : Beh Ai Ling
Bahasa Tamil : Karpagam a/p Kandasamy

BIDANG VOKASIONAL DAN TEKNIK
Guru Kanan : Nor Hanim Bt Abdul Aziz
Prinsip Akaun : Lee Bee Kee
Reka Bentuk Teknologi : Rasnah Bt Mohamad
Asas Sains Komputer : Mohammad Hafizul B Haron
Grafik Komunikasi Teknikal : Farizah Bt Sulaiman
Rekacipta : Wan Nor Azura Bt Fauzi

BIDANG SAINS & MATEMATIK
Guru Kanan : Muhamad Fedli B Zakaria
Sains Teras : Rajakumari a/p Sinasamy
Matematik : Muhammad Hafriz B Ishak
Fizik : Chew Siau Huey
Kimia : Wong Mei Leng
Biologi : Halimaton Bt Abd Hamid
Matematik Tambahan : Soh Suan Hua

BIDANG KEMANUSIAAN
Guru Kanan : Halimaton Bt Abd Hamid
Pendidikan Muzik : Tan Ai Ling
Sejarah : Mages A/P Venugopal
Geografi : Che Hakma Zaini Bt Che Soh
Pendidikan Islam : Ustazah Hamimah Bt Aziz

Pend. Jasmani Dan Kesihatan : Ahmad Noornizam B Shamsudin
Pendidikan Seni Visual : Khairusmawi B Haji Hitam
Pendidikan Moral : Ang Ai Kim
Pend. Sivik Dan Kewarganegaraan : Puspvalli a/p Subramanian


JAWATANKUASA PENCERAPAN

Skop Tugasan:
1. Memasukkan data skpm mengikut ketetapan KPM
2. Mengemaskini data SKPM sekurang-kurangnya dua kali setahun
3. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK
KOKU)
Setiausaha : Mohd Asri B Daud
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER
Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan program-program pusat sumber sekolah
2. Memantapkan aktiviti dan keceriaan pusat sumber sekolah
3. Memaksimakan penggunaan pusat sumber sekolah kepada semua warga
Sekolah
4. Menyediakan anggaran perbelanjaan pusat sumber sekolah
5. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun
6. Menyediakan laporan aktiviti mengikut ketetapan jawatankuasa
7. Merancang, melaksanakan dan menyelaras Program Nilam

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Penyelaras : Guru Kanan Kemanusiaan
Setiausaha : Nazwakiefly B Bakar
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia
: Norshazwani Bt Mohd Shaharom (Nilam)
: Mohammad Sofeanudden B Abdul
Rahman (Grafik / Kecerian)

38

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI

Skop Tugasan:
1. Merancang dan membuat agihan jadual waktu guru-guru
2. Menyediakan jadual guru ganti (relief)
3. Menyediakan jadual waktu guru-guru
4. Membuat pindaan jadual waktu mengikut keperluan
5. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Thuneshwaran A/L Langar @ Gunasegaran
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan
: Mohammad Hafizul B Haron

JAWATANKUASA 60:40

Skop Tugasan:
1. Menguruskan perlaksanaan 60:40 mengikut ketetapan KPM
2. Menyediakan laporan bilangan pelajar 60:40 untuk rujukan sekolah dan PPD
3. Memantau perlaksanaan 60:40 di sekolah
4. Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Muhamad Fedli B Zakaria
(Guru Kanan Sains Dan Matematik)
Ahli Jawatankuasa : Penyelaras Tingkatan 1, 2 dan 3
: Ketua Panitia Sains

: Ketua Panitia Matematik
: Guru Matapelajaran Sains Dan Matematik

39

JAWATANKUASA HEAD COUNT/GROW

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Tan Ai Ling
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia
: Penyelaras Tingkatan
: SU Kurikulum
: SU Peperiksaan Dalaman
JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan tarikh-tarikh penilaian dan pentaksiran
berdasarkan pekeliling Lembaga Peperiksaan Malaysia
2. Menetapkan KPI bagi setiap pentaksiran
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun atau mengikut
keperluan
4. Memantau perjalanan pentaksiran peringkat sekolah
5. Membuat post-mortem dan analisa bagi setiap pentaksiran
6. Menyediakan keperluan-keperluan pentaksiran dan penilaian
7. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa


Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Izati Bt Adnan
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan
: Penyelaras Tingkatan 1,2 dan 3
: Guru Mengajar Tingkatan 1,2 dan 3
40

JAWATAN KUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK / TASK FORCE SPM

Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan program-program akademik SPM.
2. Menetapkan KPI bagi setiap perancangan.
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun atau mengikut
Keperluan.
4. Memantau aktiviti-aktiviti bagi program akademik dan membuat post mortem
5. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Halimaton Bt Abd Hamid
P. Setiausaha : Tan Ai Ling (Guru Cemerlang)
Ahmadan B Ghazali (Guru Cemerlang)
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia
: Penyelaras Tingkatan 5
: Guru Tingkatan 5


JAWATAN KUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan tarikh-tarikh penilaian dan pentaksiran.
berdasarkan pekeliling Lembaga Peperiksaan Malaysia/Majlis Peperiksaan
Malaysia.
2. Menetapkan TOV / ETR bagi setiap peperiksaan awam.
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun atau mengikut
Keperluan.
4. Memantau perjalanan peperiksaan dan ujian.
5. Membuat post-mortem dan analisa bagi setiap peperiksaan.
6. Menyediakan keperluan-keperluan pentaksiran dan penilaian.
7. Menyediakan laporan/analisis mengikut ketetapan jawatankuasa.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha Pep. Dalaman : Vijayaranni A/P Ragavan
Setiausaha Pep. Awam SPM : Norshazwani Bt Mohd Shaharom
Setiausaha Pep. Awam PT3 : Mandy Chin Wei Seen
Ahli Jawatankuasa : Semua Penyelaras Tingkatan
41

JAWATANKUASA LITERASI (PEMULIHAN 2M)
Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan program literasi
2. Memantapkan aktiviti literasi untuk meningkatkan kecemerlangan akademik
3. Memantau perlaksanaan program literasi
4. Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan
5. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa


Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Azlin Bt Kamallulariffin
Ahli Jawatankuasa : Cik Azlina Bt Othman
: Osman B Mat Isa
: Low Mei Hoon
: Musa B Mahamud
: Izati Bt Adnan

JAWATAN KUASA PENYELARAS KERJA KURSUS (PBS)
Skop Tugasan:
1. Merancang dan menetapkan tarikh-tarikh penilaian dan pentaksiran
berdasarkan pekeliling Lembaga Peperiksaan Malaysia.
2. Menetapkan KPI bagi setiap pentaksiran.
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun atau mengikut
Keperluan.
4. Memantau perjalanan pentaksiran peringkat sekolah.
5. Membuat post-mortem dan analisa bagi setiap pentaksiran.
6. Menyediakan keperluan-keperluan pentaksiran dan penilaian.
7. Menyediakan laporan mengikut ketetapan jawatankuasa.

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Setiausaha : Izati Bt Adnan
Ahli jawatankuasa : Ketua Bidang (Kemanusiaan)
Geografi : Che Hakma Zaini Bt Che Soh
Sejarah : Mages A/P Venugopal
Pendidikan Islam : Haji Ahmadan B Ghazali
Pendidikan Moral : Ang Ai Kim
RBT : Rasnah Bt Mohamad
ERT : Izati Bt Adnan
Fizik : Chew Siau Huey
Kimia : Wong Mei Leng
Biologi : Halimaton Bt Abdul Hamid
Sains : Rajakumari A/P Sinasamy

42

ULBS/ Bahasa Melayu : Hasnah Bt Jusoh
ULBS/ Bahasa Inggeris : Yvonne Ooi Yeng Bee
Rekacipta : Wan Nor Azura Bt Fauzi
Grafik Komunikasi Teknikal : Farizah Bt Sulaiman
Seni Visual : Khairusmawi B Haji Hitam

JAWATAN KUASA PIMAS (Perintis Industri Matang School)

Pengerusi : Zainal B Umar (Pengetua)
Naib Pengerusi I : Haji Hasnul Hadi B Abdul Thamin (PK1)
Naib Pengerusi ii : Mohamad Rizal B Abdul Rahim (PK HEM)
Naib Pengerusi iii : Mohd Shariff B Mohamed Noor (PK KOKU)
Penyelaras : Nor Hanim (GK Vokasional & Teknologi)
Setiausaha : Osman B Md Isa
: Azlin B Kamallularifin

Ahli Jawatankuasa : Rasnah B Mohamad (Kulinari)
: Izati Bt Adnan (Kecantikan Diri)
: Norazmi B Abd Azis (Kecantikan Diri)
: Kamaruzaman B Ahmad (Automotif)
: Musa B Mahamud
43

JUMLAH LATIHAN MINIMUM SETIAP MATA PELAJARAN
(SEBULAN)

Bil Mata Pelajaran Ting.1 Ting.2 Ting.3 Ting.4 Ting.5
BAHASA MELAYU
a. Penulisan Karangan
b. Rumusan/ 2 2 3 2 2
1. Melengkapkan Teks 2 2 3 2 2
c. Pemahaman 2 3 2 2 2
d. Tatabahasa & 5 5 5 4 4
Komsas
BAHASA INGGERIS
a. Penulisan 3 3 4 4 4
b. Comprehension
2. 4 4 4 4 4
c. Literature 2 2 2 2 2
d. Grammar 6 6 6 4 4
e. Listening
BAHASA CINA DAN
3. 10 10 10 10 10
TAMIL
4. SEJARAH 8 8 8 8 8
5. GEOGRAFI 8 8 8
6. PENDIDIKAN ISLAM 8 8 8 8 8
PENDIDIKAN SENI /
7. 4 4 4 4 4
PENDIDIKAN MUZIK
8. PENDIDIKAN MORAL 4 4 4 5 5
9. MATEMATIK 15 15 20 13 15
MATEMATIK
10. 10 10
TAMBAHAN
11. SAINS TERAS 10 10 12 10 10
REKA BENTUK
12. 8 8 8
TEKNOLOGI
PRINSIP AKAUN
13.
6 6
SIVIKS &
14. 4 4 4 4 4
KEWARGANEGARAAN
15. KIMIA/BIOLOGI/FIZIK 8 10
REKACIPTA/ GRAFIK
16. 6 8
KOMUNIKASI TEKNIKAL


KELAS PERALIHAN

ABM 1 ABM 2 BM BI BC/BT PEND.SENI
16 16 28 12 10 4

44

45

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

A. MATLAMAT STRATEGIK
i. Mengukuhkan pembudayaan adab warga sekolah.
ii. Memantapkan disiplin murid sekolah.
iii. Memantapkan perpaduan dalam kalangan warga sekolah.
iv. Meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah.
v. Mengukuhkan pembentukan jati diri dalam kalangan warga sekolah.
vi. Meningkatkan penglibatan keluarga dan masyarakat dalam pembentukan
sahsiah warga sekolah.

B. OBJEKTIF

i. Budaya kasih sayang sebagai amalan bersama.
ii. Warga sekolah yang sentiasa mengenang budi, berterima kasih dan bersyukur.
iii. Penguatkuasaan dan amalan peraturan yang dibina berteraskan peraturan disiplin
murid (Akta Pendidikan 1996) dalam kalangan warga sekolah.
iv. Bangsa Malaysia yang bersatu padu.
v. Warga sekolah yang dapat menghayati semangat patriotisme dan bangga
menjadi rakyat Malaysia.
vi. Warga sekolah yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan
berdaya saing.
vii. Peningkatan penglibatan ibu bapa dan masyarakat dalam pengukuhan sahsiah
dan disiplin warga sekolah.46


Click to View FlipBook Version