The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fadzlinafadzli83, 2019-12-11 05:02:06

Buku Panduan Pengurusan 2020

Buku Panduan Pengurusan 2020

Keywords: Takwim 2020

1

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL KANDUNGAN M/S
28-31
1 SENARAI KANDUNGAN 33-34

PENDAHULUAN 35
36
 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN, VISI, MISI & MATLAMAT KPM 37
38
 VISI, MISI, MOTTO, FALSAFAH DAN SLOGAN SEKOLAH 39
40
 LAGU SMAHMY, ETIKA DAN PRINSIP KERJA ISLAM 41
42
 5 ASPIRASI GURU 43
44
 11 ANJAKAN 45
46
 6 ASPIRASI MURID 47-53
54
 PIAGAM PELANGGAN 55
56
2  CIRI GURU ABAD KE-21 57
 KUALITI SEORANG GURU 58-71
72
 8 TUGAS GURU MENGIKUT IMAM AL-GHAZALI 73
74
 PROFIL SEKOLAH 75-88
89
 CARTA ORGANISASI SEKOLAH 90

 SENARAI NAMA GURU 91
91
 SENARAI NAMA KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 92
92-93
 SENARAI NAMA PENYELARAS 93-94
94
 SENARAI GURU KELAS 95-96
96
 SENARAI NAMA AKP 97
3 PANDUAN AM GURU DAN STAFF 97

TAKWIM

4  TAKWIM PERSEKOLAHAN
 TAKWIM KELEPASAN AM

 TAKWIM TAHUNAN
UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

 JK UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

 JK DAN TUGASAN UNIT PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN :-

1.0 JK PENGURUSAN SEKOLAH

2.0 JK PBPPP

3.0 JK MAKLUMAT SEKOLAH
5 4.0 JK KEWANGAN & PERBELANJAAN 1 BLOK

5.0 JK PUSAT SUMBER SEKOLAH

6.0 JK PROGRAM NILAM

7.0 JK ASET/ HARTA BENDA SEKOLAH

8.0 JK JADUAL WAKTU & JADUAL GANTI

9.0 JK KELAB KEBAJIKAN GURU & AKP

10.0 JK PERKEMBANGAN GURU & AKP (LDP)

28

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL KANDUNGAN M/S
98
11.0 JK PROGRAM SELEPAS PT3 & PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 98
98-99
12.0 JK KAJIAN TINDAKAN, INOVASI DAN KIK 99
99-100
13.0 JK SKPMg2 100
100
14.0 JK TAKWIM SEKOLAH 100-101
101
15.0 JK DIALOG PRESTASI 102
103
16.0 JK SISTEM PENGURUSAN LATIHAN KPM 104

17.0 JK PENCATAT MINIT MESYUARAT/ TAKLIMAT SEKOLAH 105
105
18.0 JK BENCANA ALAM 105
105
19.0 JK PENGURUSAN SUMBER MANUSIA 106
106
UNIT KURIKULUM / AKADEMIK 107
108
 JK UNIT KURIKULUM 108
109
 CARTA ORGANISASI KURIKULUM 109
109
 DASAR KURIKULUM SEKOLAH :- 110-112
1.0 LATAR BELAKANG 112-113
113
2.0 OBJEKTIF 113
114
3.0 DASAR 114
4.0 MESYUARAT 114
114
5.0 SISTEM FAIL
114-115
6.0 PAKEJ MATA PELAJARAN
115
7.0 SYARAT KEKAL DAN KEMASUKAN SEKOLAH 115
115-116
8.0 SUKATAN PELAJARAN, DSKP DAN RPH 116-118
118
9.0 JADUAL WAKTU 119-120
121-128
10.0 GURU GANTI
11.0 GURU KELUAR ATAS URUSAN RASMI 129-130
130
12.0 WAKTU PERSEKOLAHAN

13.0 PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

6 14.0 PEMANTAUAN
15.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA

16.0 BUKU TEKS, PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN

17.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
18.0 PERKEMBANGAN GURU

19.0 KAJIAN TINDAKAN, INOVASI DAN KIK

20.0 DASAR PENGGUNAAN KERTAS UNTUK PDPC DAN PEPERIKSAAN

21.0 TARGET PEPERIKSAAN AWAM, PENTAKSIRAN DAN PEPERIKSAAN
DALAMAN

22.0 PENYERTAAN PERTANDINGAN LUAR SEKOLAH (KOAKADEMIK)

23.0 PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM
24.0 DASAR DAN KUANTITI LATIHAN

25.0 SURAT PEKELILING

26.0 HALATUJU KURIKULUM

 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

 GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

 JK DAN TUGASAN UNIT KURIKULUM SEKOLAH :-

1.0 JK KURIKULUM SEKOLAH

2.0 JK PENCERAPAN PDPC (SKPMG2 STANDARD 4)

29

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL KANDUNGAN M/S
130-131
3.0 JK PEPERIKSAAN SPM 131-133

4.0 JK PENTAKSITAN TINGKATAN 3 (PT3) 133
133-134
5.0 JK PEPERIKSAAN DALAMAN SEKOLAH 134-135

6.0 JK PBS DAN PBD 135
135-136
7.0 JK PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
135
8.0 JK PASUKAN PEMANDU I-THINK, PAK 21 DAN KBAT 136
137
9.0 JK PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) 138
139-140
10.0 JK SEMAKAN BUKU LATIHAN 141

11.0 JK PENYELARAS KSSM 142
143
UNIT HAL EHWAL MURID 144
144-145
 CARTA ORGANISASI HEM
145-146
 JK INDUK UNIT HEM
146-147
 DASAR UTAMA HEM 147

 JK DAN TUGASAN INDUK HEM :- 147-148
148
1.0 JK LEMBAGA DISIPLIN MURID SEKOLAH/ ASRAMA 148
149
2.0 JK LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH 149
150
3.0 JK PENGURUSAN ASRAMA 150
151
4.0 JK PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 151
152
5.0 5JK 3K (KESELAMATAN, KESIHATAN & KEBERSIHAN KAWASAN DAN 152
TANDAS)
152-153
6.0 JK PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH 153-154

7 7.0 JK DATA MURID/ APDM
8.0 JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING

9.0 JK KEMASUKAN DAN PENDAFTARAN MURID

10.0 JK SUMUR DAN BADAR

11.0 JK PENGURUSAN SURAU

12.0 JK KEMENJADIAN MURID

13.0 JK BIASISWA DAN KEBAJIKAN MURID YATIM MISKIN

14.0 JK PROGRAM IMAM DAN BILAL MUDA

15.0 JK KWAPM DAN MPK

16.0 JK SPBT

17.0 JK PPDa

18.0 JK SKUAD ANTI BULI

19.0 JK JADUAL KEHADIRAN MURID

20.0 JK MAJLIS KETUA KELAS

30

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL KANDUNGAN M/S
UNIT KOKURIKULUM 155
156-160
 DASAR UTAMA KOKURIKULUM 161-162
 GARIS PANDUAN GERAK KERJA AKTIVITI KOKURIKULUM 163
 CARTA ORGANISASI INDUK KOKURIKULUM 164
 CARTA ORGANISASI UNIT BERUNIFORM 165
 CARTA ORGANISASI KELAB DAN PERSATUAN 166
 CARTA ORGANISASI SUKAN DAN PERMAINAN 167
 CARTA PENGURUSAN RUMAH SUKAN
 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH/ 168
168
MAJLIS SUKAN SEKOLAH 168
8  JK INDUK KOKURIKULUM 168
169-170
 JK PENGURUSAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH 171-172
 JK KOPERASI SEKOLAH 173-174
 JK BILIK PENGURUSAN KOKURIKULUM
 JK UNIT BERUNIFORM 175
 JK SUKAN DAN PERMAINAN 175
 JK KELAB DAN PERSATUAN 176-177
 JK RUMAH SUKAN
 JK PERTANDINGAN MTAQ/MISMAM/MISS 178-180
 JK PERTANDINGAN BAHASA/MISMAM 181
 JK TAKWIM KOKURIKULUM
LAMPIRAN 182-183
184
 PENCERAPAN PBPPP DAN SKPMG2 185
 JADUAL QAILULAH 186
 JADUAL TAHRIRI
 JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN 187-188
9  SENARAI SEMAK DOKUMEN SEMAKAN BUKU LATIHAN 189-198
 MINIT CURAI
 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 199
 JADUAL BERTUGAS PREP MALAM 200
 SENARAI IBUBAPA ANGKAT DORM
 PELAN KEBAKARAN SEKOLAH

31

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BERSIH, MUAFAKAT, SEJAHTERA
ANAK YANG BAIK LAGI CERDIK

KITA MERANCANG, ALLAH MERANCANG,
PERANCANGAN ALLAH JUA YANG PALING BAIK

32

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

PENDAHULUAN

SMA HAJI MOHD YATIM
KOTA, NEGERI SEMBILAN

33

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

AL- FATIHAH

Dengan Nama Allah,
Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang,

Segala Puji Bagi Allah,
Tuhan Semesta Alam Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang,
Yang Menguasai Hari Pembalasan. Hanya Engkau Lah Yang Kami Sembah, Dan
Hanya Kepada Engkau Lah Kami Meminta Pertolongan. Tunjukkanlah Kami Kejalan Yang
Lurus, (iaitu) Jalan Orang Orang Yang Telah Engkau Berikan Nikmat Kepada Mereka,
Bukan (Jalan) Mereka Yang Dimurkai Dan Bukan (Pula Jalan) Mereka Yang Sesat.

DOA

Ya Allah, Kami Memohon Ke Hadrat Mu Keselamatan Agama, Kesihatan Jasmani,
Bertambah Ilmu Pengetahuan Serta Rezeki Yang Diberkati,
Bertaubat Sebelum Mati, Mendapat Rahmat Ketika Mati,
Memperoleh Keampunan Setelah Mati.

Ya Allah, Permudahkan Kami Pada Gelombang Sakaratul Maut,
Dan Lepaskan Kami Azab Api Neraka Dan Mendapat Kemaafan Ketika Hisab,
Ya Allah, Jangan La Di Palingkan Hati Kami Setelah Mendapat Petunjuk, Berilah Kami Rahmat,

Sesungguhnya Engkau Pemberi Rahmat.
Ya Allah, Berikan Kami Kebaikan Di Dunia Dan Di Akhirat,

Peliharalah Kami Dari Azab Api Neraka.
Amin.

34

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

FALASAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak
mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

MATLAMAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu
2. Melahirkan insan yang beriman dan berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera
3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan Negara
4. Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

35

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

VISI SMA HAJI MOHD YATIM

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI SMA HAJI MOHD YATIM

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

MOTTO SMA HAJI MOHD YATIM

BERILMU BERIMAN BERAMAL IKHLAS
ADALAH MENJADI HASRAT MURNI SMA HAJI MOHD YATIM UNTUK MELAHIRKAN MURID YANG
BERILMU DAN BERIMAN SETERUSNYA BERAMAL DENGAN IKHLAS BAGI MENCAPAI KEJAYAAN DAN

KESEJAHTERAAN HIDUP DI DUNIA DAN AKHIRAT

FALSAFAH SMA HAJI MOHD YATIM

BERUSAHA BERTERUSAN MENDIDIK BERTERASKAN AL-QURAN DAN ALSUNNAH KE ARAH
MELAHIRKAN MURID YANG SEIMBANG DARI SEGI ILMU AKADEMIK DAN AGAMA, BERSAHSIAH MULIA,

BERTAQWA DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA AGAMA, DIRI, KELUARGA DAN NEGARA

SLOGAN SMA HAJI MOHD YATIM

ANAK YANG BAIK MENDENGAR KATA

36

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

LAGU SMA HAJI MOHD YATIM

Kami warga SMAHMY chorus (2x)
Berjanji menjaga namamu
Menggalas satu harapan
Menjana umat gemilang

Dunia dan akhirat
Akan kami seimbangi
Berbekal ilmu dan iman
Tegakkan syiar Islam

Sekolah yang ku cinta
Kehebatanku cipta

Akan ku julang namamu
Gemilang di persada

SMA Haji Mohd Yatim
Menjana generasi unggul
Berlandas iman dan taqwa
SMAHMY pastikan mashyur

ETIKA KERJA ISLAM

 Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah
 Bekerja dengan ikhlas dan amanah
 Bekerja dengan tekun dan cekap

 Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat

PRINSIP ETIKA KERJA KPM

 NILAI YANG BETUL
 PERLAKUAN YANG BAIK
 PENGGERAK KEARAH KEBAIKAN
 MENGOTAKAN APA YANG DIKATAKAN
 BERDISIPLIN DAN BERADAB

37

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

38

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

39

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

40

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Kami, warga SMA Hj Mohd Yatim, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan
seluruh usaha dan tenaga kami untuk:

MURID

 Menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
 Menyediakan ruang dan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
 Memberi penilaian dan pentaksiran yang berkualiti.
 Memberi motivasi, bimbingan dan panduan kepada semua murid kearah kecemerlangan hidup dunia

dan akhirat
 Sentiasa menjaga kebajikan dan keselamatan murid dengan layanan yang adil dan saksama.
 Memberi peluang murid-murid menyertai aktiviti kokurikulum mengikut minat dan bakat.

IBU BAPA DAN MASYARAKAT

 Menguruskan pendaftaran murid sekolah dan asrama dengan cekap dan sistematik.
 Sentiasa memberi kerjasama, layanan mesra dan khidmat bakti kepada semua ibu bapa, penjaga dan

masyarakat dalam segala urusan.
 Sentiasa menjaga dan merapatkan hubungan silaturahim antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat.

GURU DAN KAKITANGAN

 Sentiasa menjaga kebajikan guru dan kakitangan dengan memberi peluang kenaikan pangkat serta
peningkatan profesionalisme.

 Sentiasa berusaha memberi kemudahan dan kelengkapan yang mencukupi serta berkualiti bagi proses
pengajaran dan pembelajaran guru.

 Mewujudkan hubungan yang adil, mesra dan profesional antara pihak pengurusan dan pentadbiran
sekolah dengan guru dan kakitangan.

 Sentiasa memberi motivasi dan bimbingan melalui latihan dalam perkhidmatan bagi melahirkan guru dan
kakitangan yang proaktif, kreatif, inovatif dan produktif.

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH, JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN, BAHAGIAN PENDIDIKAN
ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada KPM, JPN dan PPD dapat diberikan jawapan
dalam tempoh yang ditetapkan.

 Sentiasa memberi kerjasama yang baik dalam segala urusan dengan penuh dedikasi, amanah dan
bertanggungjawab.

41

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

42

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

KUALITI SEORANG GURU

 Ada matlamat dan fokus yang jelas
 Berilmu dan berpengetahuan
 Ikhlas, amanah dan jujur semasa mengajar
 Rajin mengajar
 Standard kualiti dalaman
 Bijaksana dan berhikmah
 Menjaga sensitiviti murid dan menjadi rakan (emosi)
 Membuat kerja dan tugasan dengan sempurna
 Memberi sentuhan pada murid
 Hubungan baik dengan murid
 Guru sebaik mudarris, mualim, murabbi, muaddib, murshid
 Hubungan baik dengan pentadbir
 Pakaian kemas
 Rasa kesepunyaan

43

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

LAPAN TUGAS GURU MENGIKUT IMAM AL-GHAZALI

1. Mempunyai rasa belas kasihan kepada murid - murid dan memperlakukan seperti anak sendiri
2. Tidak mencari upah, balasan dan terima kasih dengan mengajar ilmu. Mengajar semata-mata kerana

Allah
3. Tidak mengehadkan tingkat pembelajaran, hendaklah mengingati murid bahawa ilmu yang diajar adalah

semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah
4. Menegah dan melarang daripada berperangai jahat dengan kasih sayang dan tidak dengan cara

mengejek, menyindir serta aibkan murid
5. Tidak merendah-rendahkan Mata Pelajaran lain
6. Guru harus meningkatkan pembelajaran menurut tenga pemahaman murid. Jangan diajar Pelajaran

yang belum sampai ke otaknya kesannya. Nanti ia lari atau otaknya tumpul
7. Bagi murid yang kurang upaya pemikirannya, mereka hendaklah diberi Pelajaran yang jelas dan layak

kepadanya. Jangan disebut kepadanya bahawa di sebalik apa yang disampaikan ada perkara yang lebih
besar
8. Guru hendaklah mengamalkan ilmu yang diajar dalam hidupnya.

44

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

PROFIL SEKOLAH

BIL PERKARA SMA HAJI MOHD YATIM
ULU GADONG,
1 NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH 71350 KOTA, NEGERI SEMBILAN

2 KOD SEKOLAH NFT 3001
3 LOKASI
4 JENIS BANTUAN LUAR BANDAR
5 GRED SEKOLAH
6 DAERAH PENTADBIRAN SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN
7 JENIS MURID (SABK)

8 MAKLUMAT KOMUNIKASI GRED A

9 NAMA PENGETUA REMBAU
10 LUAS LOKASI
11 SESI PERSEKOLAHAN LELAKI DAN PEREMPUAN

12 BILANGAN GURU TELEFON : 06-4381411

13 BILANGAN STAFF SOKONGAN FAKS : 06-4383025
14 BILANGAN MURID
15 BILANGAN MURID ASRAMA e-mail : [email protected]
16 BILANGAN KELAS
17 TINGKATAN [email protected]

LAMAN WEB : smahmyblogspot.com

TN. HAJI SOLAHUDDIN BIN ABD RAHMAN

13 EKAR

1 SESI SAHAJA (PAGI)

33 ORANG KBSM/ KSSM
38 ORANG GURU TAHFIZ
JUMLAH BESAR 71 ORANG

12 ORANG

506 ORANG

506 ORANG

20 KELAS

SATU HINGGA LIMA

45

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

4

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

MENENGAH AGAMA HAJI MOHD YATIM 2020

46

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

SENARAI NAMA GURU

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN KELAYAKAN AKADEMIK NO TELEFON
1 SOLAHUDDIN B ABD RAHMAN DG54 BAHASA ARAB/PEND. ISLAM 011-23558057
2 HAFAZAH BINTI YUSOF DG48 IJAZAH SARJANA MUDA 019-3568682
3 ZAHARIN BIN SULAIMAN DG52 PENDIDIKAN ISLAM/B.ARAB PENGAJIAN ISLAM, 017-2605265
4 AZIZI BIN MAITIT DG48 (UNIVERSITI AL- 019-6192760
5 SALLINA BT UJANG DG 52 BAHASA MELAYU/SEJARAH AZHAR),DIPLOMA PENDIDIKAN 011-35366256
BAHASA ARAB UIAM GOMBAK
6 MUHAZAM BIN MOHAMAD DG48 PENDIDIKAN JASMANI DAN IJAZAH SARJANA KAUNSELING 019-3345376
7 NUR FADZLINA BT MOHD FADZLI DG44 KESIHATAN ( UKM), IJAZAH SARJANA 019-3662779
8 NURFAZLIA BIN DIN DG44 MUDA SYARIAH ( AL AZHAR), 017-2192137
9 MAGHFIRAH BT HUSSIN DG44 GEOGRAFI/PENGAJIAN DIP ED ( UIAM GOMBAK) 019-6791263
10 ZULKIFLI BIN HUSIN DG44 MELAYU 019-6539024
11 MOHAMAD TAUFIK BIN MD NOR DG44 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 017-2841742
PENDIDIKAN ISLAM POLITIK (HUBUNGAN
INTERNASIONAL) UNIVERSITI
BIOLOGI/FIZIK PADJADJARAN BANDUNG.
SAINS RUMAH TANGGA/KHB KPLI MPTAA KUANTAN

BAHASA BACHELOR PENDIDIKAN
MELAYU/KESUSASTERAAN JASMANI DAN KESIHATAN,
UPM
BAHASA ARAB/PEN.ISLAM
SARJANA PENTADBIRAN
BIMBINGAN DAN PENDIDIKAN (UPM), IJAZAH
KAUNSELING/MORALl SARJANA MUDA SAINS
SOSIAL(KEPUJIAN) (UM),
DIPLOMA PENDIDIKAN (UM)

DIPLOMA AL QURAN & AS
SUNNAH KUSZA
SARJANA MUDA USULUDDIN &
FALSAFAH(KEPUJIAN)UKM
DIPLOMA PENDIDIKAN UKM

IJAZAH SARJANA MUDA SAINS
DENGAN PENDIDIKAN, UM

BACHELOR PENDIDKAN SAINS
RUMAH TANGGA(UPM),
DIPLOMA PERGURUAN
MALAYSIA (IPG TEKNIK)

BACHELOR PENDIDKAN
SASTERA (PENGKHUSUSAN
BAHASA DAN LINGUSTIK
MELAYU),UPM

IJAZAH SARJANA MUDA HONS
(U. OF JORDAN) , MAJOR
(ARABIC LANG) MINOR
(ISLAMIC LAW) , KPLI (MPI)

IJAZAH SARJANA MUDA
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
( UPM) DIPLOMA PERGURUAN
MALAYSIA (IPGKPI)

47

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN KELAYAKAN AKADEMIK NO TELEFON
12 NORIZAN BT KAMARUDDIN DG44 016-3112090
PERDAGANGAN/KHB SARJANA PENDIDIKAN 011-10777292
13 SITI SAFINATUN BINTI SIHIR DG44 PERNIAGAAN &
14 HASMUNI BT HASSAN DG44 PENDIDKAN ISLAM/PENGAJIAN KEUSAHAWANAN (UKM), 013-6047207
15 LIZANORWARNI BT LAHOM DG44 AL-QURAN IJAZAH SARJANA MUDA 017-3303001
16 SHAMSUL QAMAR BIN ABDUL LATIF DG44 PENGURUSAN PELANCONGAN 011-16598596
BAHASA (KEPUJIAN) (UUM), DIPLOMA
17 NORVIYAH BT ZAINUDDIN DG44 INGGERIS/KESUSASTERAAN PENDIDIKAN 013-2416411

18 ROZILAWATI BINTI RAMLI DG44 MATEMATIK/MATEMATIK IJAZAH SARJANA MUDA 014-2305711
TAMBAHAN PENDIDIKAN, PENDIDIKAN
19 NURUL NATASHA BINTI OTHMAN DG44 ISLAM (PENGAJIAN AL QURAN) 012-3581506
20 NURSHALLIANA BT NORDIN DG41 BAHASA ARAB/PEND. ISLAM UNIVERSITI MALAYA. 013-3711983
21 NURHAZREEN BT ABD KADIR DG41 017-2492525
22 NADZIRAH BT HAJI HASSAN DG42 BAHASA ARAB/PEND.ISLAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 019-6437472
23 HANIM BT MD NOH DG42 DENGAN KEPUJIAN 017-3765964
BAHASA ARAB/PEND.ISLAM BIOLOGI(UKM), DIPLOMA
PENDIDIKAN (BAHASA
PERDAGANGAN/REKACIPTA INGGERIS) IPGM KAMPUS
BAHASA BAHASA ANTARABANGSA

INGGERIS/LITERATURE IJAZAH SARJANA MUDA
BAHASA INGGERIS/MUZIK KEPUJIAN KEJURUTERAAN
ELEKTRIK KUASA,UTM
MATEMATIK/SAINS
PENDIDIKAN ISLAM/B.ARAB IJAZAH SARJANA MUDA
USULUDDIN TAFSIR UNI.
ALAZHAR MESIR CWGN EL
MANSOURA / DIPLOMA
PENDIDIKAN IPG BANGI

IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN ISLAM DAN
BAHASA ARAB BA HONS.
UNIVERSITI ALAZHAR MESIR
CAWANGAN MANSOURA.
DIPLOMA PENDIDIKAN
BAHASA ARAB IPG KPI BANGI

IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN ISLAM DAN
BAHASA ARAB BA HONS
.UNIVERSITI AL-AZHAR MESIR
CAWANGAN MANSOURA.
DIPLOMA PENDIDIKAN
BAHASA ARAB IPG KPI BANGI

IJAZAH SARJANA MUDA
PENTADBIRAN MUAMALAT
DENGAN KEPUJIAN (USIM),
DIPLOMA PENDIDIKAN (IPG
TUN HUSSIN ONN)

BACHELOR ED HONS
TESL,UITM

BACHELOR ED HONS
TESL,UITM

IJAZAH SARJANA MUDA
PENTADBIRAN AWAM
(DENGAN KEPUJIAN) UITM

IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN ISLAM (DENGAN
KEPUJIAN )UNIVERSITI SAINS
ISLAM MALAYSIA (USIM)

48

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN KELAYAKAN AKADEMIK NO TELEFON
24 SUHAILA BINTI MATSAH DG41 MATEMATK/EKONOMI ASAS 014-3175156
25 ZURAIDA BT MOHD NORWI DG41 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 019-6710809
26 MOHD HAFIZ BIN MOHD ALI DG44 MATEMATIK DENGAN PENDIDIKAN - MAJOR 019-2773952
DG41 PENDIDIKAN ISLAM/B.ARAB MATEMATIK 019-6867537
27 MOHD SAHAL BIN ALIAS DG41 PENDIDIKAN ISLAM/PEND. AL- 013-3191370
28 AHMAD HANIFI BIN AHMAD KAMAL DG41 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS 013-4998978
29 MOHD ABQHARI BIN ABD HALIM DG41 QURAN DAN KOMPUTER DENGAN 014-5383654
TAHFIZ/PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ( MATEMATIK ) –
30 MOHD HAFIZI BIN ISA DG41 UTM 013-2008605
GURU TAHFIZ KONTRAK
31 MUHAMMAD ASHRAF BIN DG41 GURU TAHFIZ KONTRAK BA.HONS. TAKHASUS QIRAAT 019-6703385
SHAHRULAIL AL-AZHAR ,DIPLOMA
DG41 GURU TAHFIZ KONTRAK PENDIDIKAN IPG RAJA 016-2737608
32 MUHAMMAD HANIF BIN ABU BAKAR MELEWAR
GURU TAHFIZ KONTRAK
33 MUHAMMAD RAMADHAN BIN IJAZAH SARJANA MUDA
ABDULLAH GURU TAHFIZ KONTRAK TAKHASSUS QIRAAT
SHOUBRO, DIPLOMA
PENDIDIKAN PENGAJIAN
ISLAM KPLI

BA.HONS.TAKHASSUS QIRAAT,
DIPLOMA PENDIDIKAN IPG KPI,

IJAZAH SARJANA MUDA
USULLUDDIN (TAFSIR/HADIS)
IAIN JAMBI INDONESIA

IJAZAH SARJANA MUDA
TAKHASSUS AL-QURAN DAN
AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT
SHOUBRA, DIPLOMA
PENDIDIKAN (TAHFIZ) IPGKPI,
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN AL-QIRAAT JAKIM

SARJANA PENGAJIAN ISLAM
AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
(UKM), SARJANA MUDA
PENGAJIAN ISLAM AL-QURAN
DAN AL- SUNNAH (UKM),
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN AL-QIRAAT (KUIS),
DIPLOMA PENDIDIKAN TAHFIZ
(IPGKPI)

IJAZAH SARJANA MUDA
TAKHASSUS AL-QURAN DAN
AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT
SHOUBRA, DIPLOMA
PENDIDIKAN (TAHFIZ) IPGKPI,
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN AL-QIRAAT JAKIMI

IJAZAH SARJANA MUDA
TAKHASSUS AL-QURAN DAN
AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT
SHOUBRA, DIPLOMA
PENDIDIKAN (TAHFIZ) IPGKPI,
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN AL-QIRAAT JAKIMI

49

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN KELAYAKAN AKADEMIK NO TELEFON
GURU TAHFIZ KONTRAK 019-3924191
34 MUHAMMAD FADHIL BIN SHAARI DG41 IJAZAH SARJANA MUDA
GURU TAHFIZ KONTRAK TAKHASSUS AL-QURAN DAN 016-2792891
35 MUHAMMAD ZUHAILIE BIN MOHD DG41 AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT
DZAHID GURU TAHFIZ KONTRAK SHOUBRA, DIPLOMA 013-3187697
GURU TAHFIZ KONTRAK PENDIDIKAN (TAHFIZ) IPGKPI, 019-3766411
36 MUHAMMAD ZULHILMI BIN ROSLI DG41 GURU TAHFIZ INTERIM DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN 017-6275727
GURU TAHFIZ INTERIM DAN AL-QIRAAT JAKIMI 013-2421015
37 SYED NAJIB BIN SYED ROSALAN DG41 GURU TAHFIZ INTERIM 014-5390173
GURU TAHFIZ INTERIM IJAZAH SARJANA MUDA 013-3273906
38 MOHD AFIQ BIN MOHD DANIAL DC41 TAKHASSUS AL-QURAN DAN
GURU TAHFIZ INTERIM AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT 019-6204254
39 MUHAMMAD HAFIZZUDDIN BIN DC41 SHOUBRA, DIPLOMA
SABRI DC41 PENDIDIKAN (TAHFIZ) IPGKPI,
DIPLOMA TAHFIZ WAL QIRAAT
40 AINAA FARHANAH BINTI AWI DARUL QURAN JAKIM

41 MUHAMMAD FARHAN BIN OMAR DC41 IJAZAH SARJANA MUDA
TAKHASSUS AL-QURAN DAN
42 MUHAMMAD BIN OMAR DC41 AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT
SHOUBRA, DIPLOMA
PENDIDIKAN (TAHFIZ) IPGKPI,
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN AL-QIRAAT JAKIMI

IJAZAH SARJANA MUDA
PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH),
UNISZA. DIPLOMA PENDIDIKAN
IPGKPI. DIPLOMA TAHFIZ
DARUL QURAN JAKIM.

IJAZAH SARJANA MUDA
TAKHASSUS AL-QURAN DAN
AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT
SHOUBRA, DIPLOMA
PENDIDIKAN (TAHFIZ) IPGKPI,
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN AL-QIRAAT JAKIMI

IJAZAH SARJANA MUDA
PENGAJIAN ISLAM DENGAN
KEPUJIAN (USULUDDIN &
FALSAFAH), UKM

IJAZAH SARJANA MUDA
PENGAJIAN ISLAM DENGAN
KEPUJIAN (PENGAJIAN AL-
QURAN & AL-SUNNAH), UKM

IJAZAH SARJANA MUDA
TAKHASSUS AL-QURAN DAN
AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT
SHOUBRA, DIPLOMA
PENDIDIKAN (TAHFIZ) IPGKPI,
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN AL-QIRAAT JAKIMI

IJAZAH SARJANA MUDA
TAKHASSUS AL-QURAN DAN
AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT
SHOUBRA, DIPLOMA
PENDIDIKAN (TAHFIZ) IPGKPI,
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN AL-QIRAAT JAKIMI

50

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN KELAYAKAN AKADEMIK NO TELEFON
DC41 GURU TAHFIZ INTERIM 013-7477232
43 MUHAMMAD ASYRAF BIN IJAZAH SARJANA MUDA 019-3730755
SHAMSUDIN BAHASA ARAB, UKM
IJAZAH SARJANA MUDA AL- 019-3695934
44 ABU MUHAMMAD SAIFULLAH BIN DC41 GURU TAHFIZ INTERIM QURAN DAN AL-SUNNAH
ABU KHALID (QIRAAT) DENGAN KEPUJIAN, 013-3798570
UNISZA. 013-3709604
45 HANIS AFIFI BIN MOHD ALWI DC41 GURU TAHFIZ INTERIM DIPLOMA TAHFIZ, DARUL 013-4136456
QURAN JAKIM. 013-2002176
46 AIDA SHAZANA BINTI MOHD HATTA DC41 GURU TAHFIZ INTERIM SIJIL TINGGI MENENGAH 013-6464513
AGAMA (STAM), MAAHAD 013-4079395
47 HINDUN BINTI MAT GHANI DC41 GURU TAHFIZ INTERIM JOHOR. 011-36651862
GURU TAHFIZ INTERIM IJAZAH SARJANAMUDA 014-6280822
48 AHMAD FAISAL BIN ABDUL HALIM DC41 PENGAJIAN ISLAM DENGAN
KEPUJIAN (PENGAJIAN AL-
49 AHMAD FITRI BIN MOHD RASHID DC41 GURU TAHFIZ INTERIM QURAN DAN AL-SUNNAH UKM.
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
50 MOHAMAD KHAIRULNAIM BIN ABD DC41 GURU TAHFIZ INTERIM WAL QIRAAT, DARUL QURAN,
RAHIM JAKIM.
IJAZAH SARJANA MUDA
51 MOHD NASEER BIN KASIM DC41 GURU TAHFIZ INTERIM PSIKOLOGI, UNIVERSITI ISLAM
ANTARABANGSA (UIAM)
52 MUHAMAD TERMIDZI BIN DC41 GURU TAHFIZ INTERIM GOMBAK, PERSIJILAN TAHFIZ
AMINUDDIN DARUL QURAN JAKIM
IJAZAH SARJANA MUDA
53 MUHAMMAD LUQMAN BIN DC41 GURU TAHFIZ INTERIM,, SYARIAH DENGAN KEPUJIAN,
MOHAMED NOR KUIN. DIPLOMA TAHFIZ WAL
QIRAAT DARUL QURAN JAKIM.
IJAZAH SARJANA MUDA
PENGAJIAN ISLAM, KOLEJ
UNIVERSITI ISLAM MELAKA.
IJAZAH SARJANA MUDA
QURAN DAN SUNNAH
(KEPUJIAN), USIM. DIPLOMA
TAHFIZ DAN QIRAAT DARUL
QURAN JAKIM
IJAZAH SARJANA MUDA
USULUDDIN DENGAN
MULTIMEDIA (KEPUJIAN), KUIS.
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN AL-QIRAAT, DARUL
QURAN JAKIM
IJAZAH SARJANA MUDA
SYARIAH DAN PENGAJIAN
ISLAM ( FIQH DAN USUL FIQH
).DIPLOMA TAHFIZ DAN
QIRAAT DARUL QURAN JAKIM
IJAZAH SARJANA MUDA
PENGAJIAN AL-QURAN DAN
AL-SUNNAH, UNISZA
IJAZAH SARJANA MUDA
DAKWAH DAN PENGURUSAN
ISLAM (USIM). DIPLOMA
TAHFIZ DAN QIRAAT DARUL
QURAN JAKIM

51

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN KELAYAKAN AKADEMIK NO TELEFON
DC41 GURU TAHFIZ INTERIM 019-2388180
54 NOOR HAZIQAH BINTI ABD GURU TAHFIZ INTERIM IJAZAH SARJANA MUDA 013-6959680
RAHMAN GURU TAHFIZ INTERIM PENDIDAKN AL-QURAN DAN 019-4401389
GURU TAHFIZ INTERIM AS SUNNAH, UKM 013-3191378
55 RAJA NUR HAFIZI BIN RAJA HAMID DC41 IJAZAH SARJANA MUDA
GURU TAHFIZ INTERIM TAKHASSUS AL-QURAN DAN 136680763
56 SITI ASMA BINTI JAMALUDIN DC41 AL-QIRAAT MAAHAD QIRAAT
GURU TAHFIZ INTERIM SHOUBRA. 137695190.0
57 ABU HUZAIFAH BIN PAHIM DC41 IJAZAH SARJANA MUDA
GURU TAHFIZ INTERIM PENDIDAKN AL-QURAN DAN 011-17941560
58 MUHAMMAD ZHAFRI HAZIQ BIN DC41 GURU TAHFIZ INTERIM AS SUNNAH, UKM 019-3633020
ZAINI GURU TAHFIZ INTERIM IJAZAH SARJANA MUDA 011-19780182
KEPUJIAN TAKHASSUS
59 NUR ATIKAH BINTI MOHD JOHAN DC41 GURU TAHFIZ INTERIM QIRAAT MAAHAD QIRAAT 019-2650493
SEJARAH/KHB SHOUBRA MESIR . DIPLOMA 017-3936640
60 NURUL HDAYAH BINTI ABDUL DC41 TAHFIZ AL-QURAN DAN AL- 010-8028320
RAHMAN BAHASA MELAYU/SEJARAH QIRAAT DARUL QURAN JAKIM 011-10981708
PENDIDIKAN ISLAM/B.ARAB IJAZAH SARJANA MUDA
61 SITI AISYAH BINTI YUSNI DC41 KEPUJIAN TAKHASSUS
QIRAAT MAAHAD QIRAAT
62 NUR HAZWANI BINTI SHALAH DC41 SHOUBRA MESIR . DIPLOMA
HUDDIN TAHFOZ AL-QURAN DAN AL-
QIRAAT DARUL QURAN JAKIM
63 MARDHIAH BINTI MOHD NOR DC41 IJAZAH SARJANA MUDA
AZMAN PENGAJIAN ISLAM DENGAN
DGA32 KEPUJIAN (SYARIAH) UKM,
64 AZMAN B ABDUL WAHAB DGA32 DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
65 CHE MOHD SUHAIMI B ISMAIL DGA29 WAL QIRAAT (DAKWAH) DARUL
QURAN
66 MOHD AKASHAH BIN RUSDIN IJAZAH SARJANA MUDA
PENGAJIAN ISLAM DENGAN
KEPUJIAN ( DAKWAH ) UNISZA,
DIPLOMA TAHFIZ AL-QURAN
DAN QIRAAT DARUL QURAN
JAKIM
IJAZAH SARJANA MUDA AL
QURAN DAN AL QIRAAT
DENGAN KEPUJIAN (KUIS)
IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN DENGAN
KEPUJIAN (BIMBINGAN DAN
KAUNSELING) UIAM,
PENSIJILAN TAHFIZ AL-QURAN
DARUL QURAN-UIAM
IJAZAH SARJANA MUDA
USULUDDIN UNIVERSITI
MU'TAH , DIPLOMA TAHFIZ
DARUL QURAN.

DIPLOMA PERGURUAN

DIPLOMA PERGURUAN
DIPLOMA PENDIDIKAN (
PENDIDIKAN ISLAM ) IPGM
KAMPUS ISLAM BANGI

52

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN KELAYAKAN AKADEMIK NO TELEFON
67 MOHAMAD HAFIZ BIN NGISUM DGA29 019-9733186
BAHASA DIPLOMA
68 MOHD KAMAL BIN DAUD DGA29 MELAYU/KESUSASTERAAN PERGURUAN(PENGAJIAN 013-2605274
69 SYUHADAH BINTI HUSSIN DGA29 MELAYU/KESUSASTERAAN 018-3903357
70 ZAITUL ASMA BINTI ZAHARI DGA29 PENDIDIKAN ISLAM/B.ARAB MELAYU) -IPGM KAMPUS 013-2361900
71 OTHMAN BIN DRIS DGA29 BAHASA MELAYU, LEMBAH 013-2156611
BAHASA MELAYU/SAINS PANTAI, KUALA LUMPUR.
DIPLOMA (TEKNOLOGI
BAHASA MAKLUMAT) -POLITEKNIK
MELAYU/KESUSASTERAAN JOHOR BAHRU.

GURU KONTRAK DIPLOMA PENDIDIKAN (
SAINS/PENGAJIAN MELAYU PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH) IPGM KPI BANGI
DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (
KOLEJ UNIVERSITI
TEKNOLOGI ISLAM ) PORT
DICKSON

DIPLOMA PENDIDIKAN , IPGM
KAMPUS KOTA BHARU

DIPLOMA
PERGURUAN(PENGAJIAN
MELAYU/KESUSASTERAAN
MELAYU) -IPGM KAMPUS
BAHASA MELAYU, LEMBAH
PANTAI, KUALA LUMPUR.
DIPLOMA (REKABENTUK
GRAFIK) -POLITEKNIK JOHOR
BAHRU.

DIPLOMA PERGURUAN
(MAKTAB PERGURUAN KUALA
TERENGGANU BATU RAKIT)
STPM

53

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

SENARAI NAMA
KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

BIL NAMA MATA PELAJARAN
1 PN. HANIM BINTI MD NOH BAHASA MELAYU
2 PN. NURSHALLIANA BINTI NORDIN BAHASA INGGERIS
3 EN. ZULKIFLI BIN HUSSIN BAHASA ARAB
4 EN. OTHMAN BIN DRIS SEJARAH
5 PN. ZAITUL ASMA BT ZAHARI GEOGRAFI
6 PN. NADZIRAH BINTI HASSAN SAINS
7 PN. ZURAIDA BT MOHD NORWI MATEMATIK
8 EN. MOHD KAMAL BIN DAUD PENDIDIKAN ISLAM
9 PN. NURFAZLIA BINTI DIN PERNIAGAAN
10 PN. NORVIYAH BT ZAINUDDIN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH
11 EN. MUHAZAM BIN MOHAMAD TASAWWUR ISLAM
12 EN. AZMAN BIN ABD WAHAB REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
13 PN. NURUL NATASHA BT OTHMAN PRINSIP PERAKAUNAN
14 PN. SITI SAFINATUN BT HJ SIHIR PEND. AL-QURAN DAN ASSUNAH
15 PN. NORIZAN BINTI KAMARUDIN PEND. JASMANI DAN KESIHATAN
16 EN. MOHD HAFIZ BIN MOHD ALI MAHARAT AL-QURAN
17 EN. MOHD SAHAL BIN ALIAS HIFZ AL-QURAN
18 PN. LIZANORWANI BINTI LAHOM PENDIDIKAN SENI VISUAL

SENARAI TUGAS:

1. Memiliki, memahami dan boleh mentaksir serta menghuraikan Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran
(DSKP) bagi mata Pelajaran yang berkenaan.

2. Memahami dan mematuhi pekeliling dan arahan mata Pelajaran serta menentukan matlamat yang harus dicapai
pada akhir tahun.

3. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
4. Menyediakan minit mesyuarat panitia.
5. Menyediakan Perancangan Strategik, Pelan Operasi, Taktikal dan Headcount.
6. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan memastikan proses PdPc dilaksanakan seperti yang

dirancang.
7. Mengenal pasti kelemahan dan kekuatan guru-guru dan sentiasa berusaha meningkatkan mutu PdPc dalam

kelas.
8. Mengenal pasti kelemahan murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.
9. Menyediakan dan menjalankan sistem pemarkahan, peperiksaan, pentaksiran bilik darjah (PBD) dan

pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) serta merekodkan semua penilaian tersebut.
10. Menghadiri mesyuarat, taklimat dan kursus tentang mata Pelajaran yang dikelolakan oleh KPM, BPI, JPN, SPI

dan PPD.
11. Membuat laporan tahunan akhir panitia.
12. Memastikan ‘Professional Learning Community’ (PLC) dilaksanakan.
13. Lain-lain tugas yang diarahkan pengetua dari semasa ke semasa.

54

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

SENARAI NAMA PENYELARAS

BIL NAMA TUGAS
1 MUHAMMAD RAMADHAN BIN ABDULLAH PENYELARAS TAHFIZ

Senarai Tugas Penyelaras Tahfiz :-
1. Menentukan guru bagi setiap halaqah murid.
2. Memastikan keperluan guru tahfiz dan murid tahfiz tersedia.
3. Merancang dan menyelaras aktiviti dan program bagi guru dan murid tahfiz.
4. Membuat dan menghantar laporan hafazan murid setiap bulan.
5. Merancang pembangunan murid tahfiz secara menyeluruh.

55

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

SENARAI GURU KELAS 2020

BIL KELAS GURU KELAS
1 1 IBNU SINA
2 1 IBNU KHALDUN 1) En. Muhammad Zhafri Haziq bin Zaini
3 1 IBNU RUSYD 2) Pn. Zaitul Asma binti Zahari
4 1 IBNU HIBBAN 1) Cik Mardhiah binti Mohd Nor Azman
2) Pn. Zuraida binti Mohd Norwi
5 2 IBNU SINA 1) En. Ahmad Faisal bin Abdul Halim
6 2 IBNU KHALDUN 2) En. Che Muhammad Suhaimi bin Ismail
7 2 IBNU RUSYD 1) Cik Nur Hazwani binti Shalah Huddin
8 2 IBNU HIBBAN 2) En. Mohd Akashah bin Rusdin

9 3 IBNU SINA 3) En. Hanis Afifi bin Mohd Alwi
10 3 IBNU KHALDUN 4) Pn. Syuhadah binti Hussin
11 3 IBNU RUSYD 3) En. Muhammad Asyraf bin Shamsudin
12 3 IBNU HIBBAN 4) Pn. Nadzirah binti Hassan
3) En. Abu Muhammad Saifullah bin Abu Khalid
13 4 IBNU HIBBAN 4) Pn. Hasmuni binti Hassan
14 4 IBNU RUSYD 3) Cik Noor Haziqah binti Abd Rahman
15 4 IBNU KHALDUN 4) En. Mohamad Hafiz bin Mad Ngisum
16 4 IBNU SINA
1) En. Hindun binti Mat Ghani
17 5 IBNU HIBBAN 2) En. Othman bin Dris
18 5 IBNU RUSYD 1) En. Abu Huzaifah bin Pahim
19 5 IBNU KHALDUN 2) Pn. Norviyah binti Zainudin
20 5 IBNU SINA 1) En. Muhammad Hafizzuddin bin Sabri
2) Pn. Norizan binti Kamarudin
1) Pn. Aida Shazana binti Mohd Hatta
2) En. Azman bin Abdul Wahab

1) En. Muhammad Farhan bin Omar
2) Pn. Nurul Natasha binti Othman
1) En. Mohd Abqhari bin Abd Rahim
2) Pn. Hanim binti Mad Noh
1) En. Mohd Naseer bin Kasim
2) Pn. Nurshallianan binti Nordin
1) En. Mohd Hafizi bin Isa
2) Pn. Nurhazreen binti Abd Kadir

1) Pn. Siti Asma binti Jamaludin
2) En. Shamsul Qamar bin Abdul Latif
1) En. Syed Najib bin Syed Rosalan
2) Pn. Lizanorwani binti Lahom
1) Pn. Nurul Hidayah binti Abdul Rahman
2) En. Zulkifli bin Hussin
1) En. Muhammad Zulhilmi bin Rosli
2) Pn. Siti Safinatun binti Sihir

56

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2020
SEKOLAH MENENGAH AGAMA HAJI MOHD YATIM

BIL NAMA JAWATAN
1 RAIHANA BT ABD MANAP N22 KUP
2 HASLINDA BT BADASARY N22 KUP
3 MOHD RIZAL B. MOHD ADRIS N19
4 MOHD MURDTAZAM BIN RAMLY C19
5 MOHAMAD HAZIQ BIN ABDUL RAZAK N19
6 SYAFIEE BIN ABU BAKAR N11
7 MD RAZI BIN KUSIN H11
8 ZAITIFAH BINTI ZAINAL ABIDIN N11 KUP
9 MAZIAH BT AHMAD R11 KUP
10 MARDIANA BT ISHAK R11 KUP
11 SALASIAH BT HASHAN MANSURI H11 KONTRAK

57

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

PANDUAN AM GURU DAN
ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

2020

SMA HAJI MOHD YATIM
KOTA, NEGERI SEMBILAN

58

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

PENTADBIRAN AM UNTUK GURU
DAN AKP SMAHMY

1. ARAHAN AM

 Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada arahan yang terdapat dalam Perintah
Am Kerajaan, oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga mamatuhi
Perintah Am tersebut.

 Guru dan AKP sekolah dinasihati supaya membaca, memahami dan boleh mentafsirkan
dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.

 Guru hendaklah menghayati tatasusila professional keguruan dan menjunjungnya sebagai satu
profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.

 Semua guru dan AKP hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan
cemerlang.

 Guru hendaklah mengamal dan menghayati Moto, Visi, Misi, Falsafah, Objektif dan Piagam
Pelanggan Sekolah, Matlamat dan Falsafah SMA, Falsafah Pendidikan Islam, Falsafah
Pendidikan Kebangsaan, Wawasan Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan Kemakmuran
Bersama 2030 (WKB 2030)

 Semua guru dan AKP dikehendaki meletakkan kepentingan murid dan sekolah lebih daripada
kepentingan diri ketika bertugas.

 Semua guru dan AKP dikehendaki bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan
murid ketika belajar di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.

 Semua guru dan AKP hendaklah sentiasa mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan
dinamik serta cekap menjalankan tugas.

2. WAKTU RASMI PERSEKOLAHAN

 Waktu rasmi persekolahan adalah seperti yang tercatat dalam jadual waktu persekolahan.
 Semua guru wajib berada di dalam kawasan sekolah sepanjang waktu persekolahan kecuali

menjalankan tugas rasmi di luar.

3. MASA KEBERADAAN DI SEKOLAH

 Semua guru hendaklah sampai dan berada di sekolah mengikut waktu masing-masing seperti
berikut.
Guru Tahfiz : 7.00 pagi hingga 2.00 petang (Isnin, Selasa dan Khamis)
7.00 pagi hingga 4.30 petang (Rabu)

59

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

7.00 pagi hingga 12.20 tengahari (Jumaat)

Guru Akademik : 8.30 pagi hingga 4.00 petang (Isnin)
8.30 pagi hingga 3.30 petang (Selasa, Khamis)
8.30 pagi hingga 4.30 petang (Rabu)
8.30 pagi hingga 12.20 tengahari (Jumaat)

Semua guru WAJIB mengetik kad kehadiran tiba ke sekolah dan masa balik sekolah.

4. PERHIMPUNAN SEKOLAH

 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan sekolah pada masa dan hari yang
ditetapkan.

 Guru lelaki hendaklah memakai kemeja, bertali leher dan berkot.
 Guru-guru akan bersama-sama murid menyanyikan lagu kebangsaan, negeri dan sekolah serta

membaca ikrar.
 Setiausaha perhimpunan hendaklah meminitkan ucapan daripada guru bertugas dan guru-guru

yang memberikan ucapan.

5. MENINGGALKAN KAWASAN SEKOLAH WAKTU BERTUGAS

 Guru dan AKP tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam waktu persekolahan
kecuali mendapat kebenaran daripada Pengetua.

 Guru yang mendapat arahan PPD/ JPN/ KEMENTERIAN / LEMBAGA PEPERIKSAAN dan
lain-lain mesti memaklumkan kepada Pengetua terlebih dahulu.

 Guru yang mendapat kebenaran daripada Pengetua hendaklah merakamkan waktu keluar dan
waktu kembali semula ke sekolah.

 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan
kecemasan.

6. PAKAIAN GURU SEMASA BERTUGAS

 Guru-guru wajib mematuhi Surat Pekeliling Bil. 6/1995

7. KEHADIRAN GURU

 Rakaman kehadiran guru adalah dokumen yang membantu Pengetua untuk membuat
penilaian Prestasi Tahunan.

 Guru yang hadir untuk kegiatan kokurikulum dan kelas tambahan juga dikehendaki
menandatangani buku kehadiran kokurikulum/kelas tambahan.

60

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi kenyataan dan
sebab-sebab yang munasabah. Guru mesti memberitahu pihak pentadbiran sekolah
dengan kadar segera.

8. KEHADIRAN MESYUARAT/PROGRAM RASMI SEKOLAH /KURSUS DALAMAN

 Guru wajib hadir semua mesyuarat dan program rasmi sekolah.
 Guru yang tidak hadir hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengetua dengan

permohonan secara rasmi. Bukti tidak dapat hadir hendaklah disertakan.
 Semua mesyuarat mesti mempunyai agenda dan minit. Keputusan mesyuarat mesti

disampaikan kepada pihak berkenaan dan diambil tindakan.
 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja. Kemeja T, seluar

trek dan selipar tidak dibenarkan.

9. KEGIATAN KOKURIKULUM

 Semua guru akan ditugaskan menjadi Penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah
dijalankan dengan cekap.

 Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran
kokurikulum yang disediakan oleh penyelaras setiap unit.

 Guru hendaklah memastikan buku laporan aktiviti kokurikulum diisi oleh murid dan
mengesahkan laporan tersebut.

 Buku laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Penyelaras setiap minggu untuk disemak
dan dihantar sebulan sekali kepada Pengetua/GPK Kokurikulum untuk disahkan.

10. GURU BERTUGAS MINGGUAN

 Guru bertugas harian dikehendaki berada di sekolah pada pukul 8.00 pagi dan berada di tapak
perhimpunan untuk mengendalikan perhimpunan murid dan mengawal disiplin mereka.

 Guru bertugas balik selepas prep petang (4.30 petang) dan dikehendaki merekod, melapor dan
mencatat semua aktiviti yang berlaku sepanjang hari mereka bertugas ke dalam fail laporan
harian yang disediakan dan menghantarnya ke pejabat sebelum balik.

 Guru bertugas dikehendaki menghantar laporan ringkas bergambar melalui aplikasi ‘telegram’
menggunakan ‘template’ yang disediakan kepada GPK Kokurikulum.

 Waktu penghantaran murid ke klinik/ hospital :
Sesi 1 : 9.30 pagi
Sesi 2 : 2.30 petang

 Murid akan dihantar oleh penyelia asrama/ guru bertugas.

61

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

11. MELAKUKAN KERJA LUAR

 Penjawat awam tidak dibenarkan melakukan kerja luar kecuali dengan mematuhi Perintah Am
Bab ‘D’ seperti berikut:

 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
 Tidak dilakukan semasa waktu pejabat.
 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan

jabatan.

 Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru diingatkan bahawa tindakan tersebut
adalah melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79(e) dan subseksyen 132(g)
dimana boleh didenda tidak melebihi RM50,000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu) atau lima
tahun penjara atau kedua-duanya sekali.

12. CUTI

12.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal

 Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti
rehat tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertiga daripada
jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas seharian daripada tugas mengajar.

12.2 Cuti Rehat Khas (CRK)

 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 tahun 2017 telah memperuntukan Cuti Rehat Khas untuk
guru adalah sebanyak sepuluh (10) hari dalam setahun.

 (Rujuk Perintah Am 1 (ix) bab C).
a) Ziarah keluarga terdekat (suami / isteri / ibubapa / anak)
b) Ziarah saudara ( datuk / nenek / adik-beradik – sakit atau meninggal)
c) Upacara keagamaan
d) Konvokesyen (diri sendiri / anak / suami / isteri)
e) Perkahwinan pegawai dan keluarga terdekat
f) Menghantar saudara rapat pergi haji
g) Mengiringi suami / isteri untuk tujuan perubatan
h) Mendaftar anak ke sekolah / institiusi pengajian tinggi
i) Dalam keadaan kecemasan atau kemalangan yang menimpa seperti kebakaran, banjir
dan sebagainya.

62

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

12.3 Cuti Sakit

 Guru yang tidak dapat hadir bertugas kerana sakit hendaklah memaklumkan kepada Pengetua
atau Guru Penolong Kanan Pentadbiran/Guru Penolong Kanan HEM / Guru Penolong Kanan
Kokurikulum

 Sijil Cuti Sakit mesti diserahkan segera kepada Pengetua atau Penolong Kanan apabila datang
bertugas kembali.

12.4 Cuti Ke Luar Negara

 Guru yang hendak bercuti ke luar negara semasa cuti sekolah atau semasa penggal
persekolahan mesti mengisi borang kebenaran berkenaan. Sila isikan borang permohonan
yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 5 minggu sebelum tarikh bercuti.

12.5 Cuti Tanpa Rekod

 Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti latihan
pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan, latihan
syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil
bahagian sukan dan tugas khas perubatan.

 Guru Interim adalah tidak layak memohon cuti ini.

12.6 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat

 Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai
cuti tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah suami atau isteri, anak-anak, ibu, bapa
kandung, ibu mertua dan bapa mertua. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am.
Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

 Guru Interim adalah tidak layak memohon cuti ini.

12.7 Cuti Khas – Isteri bersalin

 Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam
lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan
kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

 Guru Interim adalah tidak layak memohon cuti ini.

12.8 Cuti Tanpa Gaji

 Cuti ini tidak digalakkan kecuali tidak dapat dielakkan.
 Guru Interim adalah tidak layak memohon cuti ini.

63

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

12.9 Cuti Bersalin

 Diberikan selama 360 hari sepanjang tempoh perkhidmatan seseorang pegawai. Maksimum
cuti yang boleh diambil ialah 90 hari bagi setiap kelahiran. Pegawai boleh mengambil 14 hari
lebih awal dari tarikh jangkaan bersalin.

 Guru Interim adalah tidak layak memohon cuti ini.

12.10 Cuti Kecederaan

 Cuti Kecederaan bertujuan memberi peluang untuk staf pulih sepenuhnya dalam tempoh
pemulihan kecederaan yang panjang

 Guru Interim adalah tidak layak memohon cuti ini.

12.11 Cuti Kerantina

 Cuti Kerantina diberi bagi mengawal penyakit dari merebak sekembalinya dari luar atau dalam
negeri.

 Guru Interim adalah tidak layak memohon cuti ini.

12.12 Cuti Haji

 Cuti Haji bertujuan membolehkan pegawai Perkhidmatan Awam mengerjakan fardhu Haji di
Makkah.

 Guru Interim adalah tidak layak memohon cuti ini.

12.13 Cuti Kuarantin

 Cuti Kuarantin diberi bagi pegawai yang anaknya menghidap penyakit berjangkit dan perlu
dikuarantin.

12.14 Cuti Umrah

 Cuti Haji bertujuan membolehkan pegawai Perkhidmatan Awam mengerjakan ibadah umrah di
Makkah sekali sepanjang tempoh perkhidmatan.

 Guru Interim adalah tidak layak memohon cuti ini.

13. FAIL PERANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)

 Fail Perancangan Pembelajaran dan Pemudahcaraan adalah dokumen rasmi dan harta
kerajaan. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap.

 Fail ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata
Pelajaran pada setiap minggu mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangani.

64

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

 Semua guru perlu melengkapkan semua maklumat yang ditetapkan iaitu : Rancangan
Pengajaran Harian, DSKP, Jadual Waktu Kelas dan Persendirian, Senarai Buku Rujukan,
Biodata Diri, Senarai Nama Murid, Markah Ujian, TOV dan ETR Murid dan maklumat-maklumat
lain di ruangan yang disediakan.

 Guru Kanan Mata Pelajaran akan menyemak rancangan pengajaran dan sukatan Pelajaran
didalam Fail Perancangan PdPc.

 Format terkini /KBSMKSSM hendaklah digunakan untuk menyediakan rancangan pengajaran.
 Guru yang ditugaskan menjadi guru ganti diwajibkan mencatat di dalam Fail Perancangan

PdPc perkara berikut:
1. Mata Pelajaran yang diganti
2. Tingkatan
3. Masa

 Fail Perancangan PdPc adalah dokumen yang membantu dalam menyedia dan melaksanakan
Sasaran Kerja Tahunan (SKT).

 Jika seseorang guru bercuti, fail / buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong
Kanan, untuk urusan guru pengganti.

 Fail Perancangan PdPc hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah pada hari terakhir tahun
persekolahan.

14. WAKTU MENGAJAR

 Guru mesti mematuhi jadual waktu mengajar yang ditetapkan.
 Sewaktu mengajar adalah tanggungjawab guru berkenaan supaya keadaan kelas adalah

seperti berikut :
1. Kelas dalam keadaan teratur dan kondusif.
2. Bersih dan kemas.
3. Bilangan murid akur dengan kehadiran.
4. Mencatat bilangan murid yang ada didalam borang kawalan kelas.

 Guru diwajibkan menandatangani buku kehadiran kelas.

15. GURU GANTI (RELIEF)

 Sila rujuk Pekeliling Kementerian Pelajaran bil 3/1981 mengenai Masa Luang (Free Period).
Guru-guru hendaklah mematuhi jadual guru ganti yang ditetapkan.

 Guru ganti hendaklah menandatangani borang guru ganti dan menulis gantian di dalam RPH.

16. BUKU LATIHAN / NOTA MURID / BUKU KERJA / BUKU REKOD KOKURIKULUM

 Buku berkenaan hendaklah sentiasa diperiksa dengan teliti.
 Buku yang telah diperiksa hendaklah segera dikembalikan kepada murid.
 Sila turunkan tandatangan ringkas dan tarikh didalam buku / nota yang telah diperiksa.

65

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

 Pengetua / Guru-guru Penolong Kanan / Ketua-ketua Bidang akan menyemak buku-buku
tersebut mengikut jadual.

17. GURU SEBAGAI GURU DISIPLIN

 Semua guru SMAHMY adalah guru disiplin dan guru bimbingan. Guru-guru hendaklah sentiasa
memberikan bimbingan kepada murid dan mengamalkan budaya “Sekolah Penyayang”. Buku
Peraturan Sekolah menjadi panduan untuk mengurus murid-murid.

18. KESELAMATAN MURID

 Semua guru bertanggungjawab menjaga keselamatan murid sepanjang waktu berada di dalam
kawasan sekolah.

 Jika berlaku kemalangan atau kecederaan guru berkenaan diminta memaklumkan segera
kepada Pengetua atau Guru Penolong Kanan, ibu bapa atau penjaga kepada murid berkenaan.

 Peraturan keselamatan yang disediakan mestilah dipatuhi.
 Latihan kebakaran wajib diadakan dua kali setahun.

19. HUBUNGAN SESAMA GURU DAN AKP

 Guru dan AKP sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat
sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata, dengan harapan akan dapat mewujudkan
perasaan kebersamaan.

 Guru dan AKP tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman /
pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun murid sekolah ini.

 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial,
sosioekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di
sekolah.

20. BILIK GURU

 Kebersihan, keceriaan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru.
Jadikan bilik guru sebagai contoh kepada murid.

 Guru hendaklah berada di bilik guru (pejabat) semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini
hendaklah dianggap masa luang PdPc dan bukannya masa bebas. Oleh itu, guru hendaklah
menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan dengan PdPc atau
berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan
peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.

 Murid tidak digalakkan berada di bilik guru.
 Pelawat/jurujual tidak dibenarkan menggunakan bilik guru untuk berbincang sesuatu dengan

guru.

66

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

 Sebarang pertemuan (tetamu luar) hendaklah diadakan di luar bilik guru/ wakaf hijau.

21. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

 Jika guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan bolehlah berurusan dengan
Pembantu Tadbir atau Pengetua.

 Guru yang menghadapi masalah dibidang pengajaran bolehlah berurusan dengan Ketua
Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang dan Guru Penolong Kanan.

22. TUGAS

 Guru akan diberikan tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid dan
pentadbiran. Tugas tersebut mesti dilaksanakan dengan dedikasi, cekap dan
bertanggungjawab.

 Apabila diarahkan untuk melaksanakan sesuatu tugas / arahan seperti menghadiri mesyuarat,
pergi ke Jabatan Pendidikan atau ke sekolah lain, guru hendaklah akur dengan arahan
tersebut. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa
pengetahuan Pengetua.

 Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, hendaklah
mengemukakan minit curai kepada Pengetua dengan menggunakan ‘template’ yang
disediakan dan difailkan dalam fail minit curai yang disediakan.

 Guru yang menghadiri kursus, seminar atau seumpamanya, hendaklah menjalankan Kursus
Dalaman (‘In House Training’) kepada guru lain dan dimaklumkan kepada Pengetua/Guru
Penolong Kanan tentang tarikh dan masa pelaksanaannya.

 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar hendaklah menyediakan bahan tugasan untuk murid,
mengisi borang maklumat tugasan dan diserahkan kepada Guru Penolong Kanan.

23. JADUAL WAKTU

 Guru Tingkatan hendaklah mempamerkan satu salinan jadual waktu dalam kelas masing-
masing.

 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran pihak
pengurusan.

24. MAKLUMAT DAN KEHADIRAN MURID

 Guru Kelas hendaklah mengisi maklumat dalam Sistem Aplikasi Data Murid (APDM) dan
mencetaknya.

67

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

 Sistem Kehadiran Online APDM hendaklah diisi setiap hari oleh Guru Kelas sebelum 9.00 pagi.
Jika Guru Kelas Pertama tidak hadir, APDM diurus oleh Guru Kedua seterusnya oleh
Penyelaras Tingkatan.

 Murid yang tidak hadir 3 hari berturut-turut atau berselang-seli selama 10 hari dalam satu
bulan, ibu bapa / penjaganya hendaklah dihubungi segera dan secara bertulis.

 Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan oleh Guru Data 2 dan akan disemak oleh GPK
HEM.

25. KESELAMATAN DAN PENGGUNAAN HARTA BENDA SEKOLAH

 Semua guru dikehendaki memberikan kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan
harta benda sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja
atau tidak sengaja hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.

 Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan terdapat peraturan-
peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan bilik-
bilik khas.

 Peralatan sekolah adalah harta kerajaan. Penggunaan untuk peribadi adalah dilarang. Sesuatu
alat yang dipinjam hendaklah mendapat kebenaran Pengetua, GPK, Guru Kanan Mata
Pelajaran / guru yang dipertanggungjawabkan dengan mengisi borang pinjaman. Alat yang
digunakan hendaklah dikembalikan semula dengan menandatangani buku pinjaman.

26. KEBERSIHAN

 Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas murid
hendaklah disediakan oleh Guru Kelas masing-masing. Alatan yang digunakan untuk
membersihkan kelas hendaklah disimpan dengan rapi dan selamat.

 Guru yang mengendalikan bengkel, bilik kaunseling, makmal dan bilik-bilik khas yang lain
bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan keselamatan bilik tersebut.

 Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab warga sekolah.
 Setiausaha Keceriaan Kelas hendaklah membuat pesanan peralatan kebersihan kepada pihak

sekolah seperti penyapi, tong sampah, pemadam, penyodok, bulu ayam dan span tingkap.

27. SURAT RASMI

 Surat rasmi yang menggunakan ‘letterhead’ sekolah mestilah ditandatangani oleh pengetua
atau GPK(semasa ketiadaan pengetua).

 Semua surat rasmi kepada pihak luar yang berkaitan dengan perjawatan, permohonan
bantuan, ceramah atau sebagainya hendaklah dihantar melalui pengetua.

68

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

28. SURAT YANG DITERIMA

 Surat yang diterima oleh pihak sekolah akan diedarkan kepada guru berkenaan untuk diambil
tindakan.

 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada
Pengetua, surat itu bolah disimpan sendiri setelah diambil tindakan.

 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru
berkenaan, maka guru itu hendaklah :
 Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat, jika salinan asal
hendaklah difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat.
 Jika surat tersebut menghendaki guru untuk mengisi maklumat dalam borang yang
dilampirkan maka hendaklah ditaip dan menyediakan surat iringan.
 Satu salinan hendaklah disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan
apabila diperlukan.
 Guru dilarang untuk menukar arahan yang telah ditetapkan oleh pengetua/ GPK.
Sebarang pertukaran mestilah dirujuk semula kepada pengetua/ GPK.

29. URUSAN KE JABATAN PENDIDIKAN / PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

 Guru dilarang berurusan ke Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan Daerah untuk
urusan peribadi tanpa kebenaran pengetua.

30. PELAWAT

 Semua pelawat mestilah berjumpa dengan Pengetua / Guru Penolong Kanan terlebih dahulu.
 Penjual/pengedar tidak dibenarkan berjumpa dengan guru-guru tanpa kebenaran Pengetua.

Promosi atau mengiklan sesuatu barangan di sekolah untuk murid adalah dilarang kecuali
mendapat kebenaran Pengetua.
 Guru-guru dilarang menjadi penjual atau pengedar buku-buku atau bahan berkaitan untuk
murid-murid. Hanya koperasi sekolah sahaja mempunyai kuasa untuk mengedar dan menjual
buku-buku di sekolah.

31. PEMBELIAN BARANG

 Guru/AKP yang hendak membuat pembelian barang mesti memohon kebenaran terlebih
dahulu dengan mengemukakan borang pesanan dalaman(nota minta) yang boleh didapati di
pejabat sekolah untuk ditandatangani oleh Ketua Panitia/ GKMP/ GPK berkaitan sebelum
diluluskan oleh Pengetua. Guru/AKP tidak boleh membuat pesanan sendiri dengan sesuatu
syarikat tanpa melalui Ketua Panitia/ GKMP/ GPK. Sebut harga wajib didapatkan terlebih
dahulu sebelum membeli sesuatu barang yang berharga melebihi daripada RM100.00 untuk 1
unit.

69

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

 Pembelian barang melalui koperasi hendaklah menggunakan borang permohonan yang
disediakan dan mendapat kelulusan daripada Pengetua.

 Semua pesanan mesti dibuat melalui Borang Pesanan Tempatan (Local Order atau LO).
 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang tersebut. Sila rekodkan

nombor daftar stok dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang diterima
hendaklah direkodkan serta-merta dalam buku stok dengan tepat dan kemas.
 Guru hendaklah mengisi perakuan dalam LO.

32. KAD Kew PS-4 DAN Kew PS-5

 Ketua Panitia atau Ketua Unit bertanggungjawab mengurus Kad Kew PS-4 dan Kew PS-5 dan
memastikan maklumat dalam Kad Kew PS-4 dan Kew PS-5 adalah tepat, lengkap dan
sentiasa dikemas kini. Setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan
dengan serta-merta.

 Guru Kanan Mata Pelajaran / Pembantu Tadbir akan menyemak Kad Kew PS-4 dan Kew PS-5
ini dari semasa ke semasa, dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh
Pengetua / GPK.

33. TANDA NAMA
 Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan dan majlis rasmi sama
ada di sekolah atau di luar sekolah.

34. KEAHLIAN KELAB GURU DAN AKP

 Semua guru dan AKP mestilah menjadi ahli kelab.
 Semua guru dan AKP mestilah membayar yuran kelab seperti yang dipersetujui dalam

mesyuarat.
 Mesyuarat hendaklah diadakan 2 kali setahun.

35. PENGGUNAAN PERALATAN

 Hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.
 Mesti mendapat kebenaran daripada Pengetua/GPK/GKMP atau Penyelaras bilik khas dan

direkodkan.
 Hendaklah dipulangkan kembali dengan segera dalam keadaan baik.
 Kerosakan peralatan hendaklah dilaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab dengan

serta-merta.

70

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

36. ARAHAN DAN PEKELILING
 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dipatuhi serta
ditandatangani selepas membacanya.
 Guru hendaklah menyimpan arahan dan pekeliling yang diterima di dalam fail khas.
 Guru boleh merujuk pekeliling semasa di dalam fail khas yang ditempatkan di pejabat.

37. TELEFON
 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau AKP hendaklah
menggunakan telefon bimbit sendiri untuk urusan peribadi.
 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa PdPc di dalam bilik darjah untuk tujuan
peribadi.

38. KUNCI
 Semua salinan kunci mestilah disimpan di pejabat sekolah.
 Guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu hendaklah mendapat kebenaran
pengetua.
 Guru dilarang menyimpan salinan kunci pejabat.

71

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

TAKWIM

2020

SMA HAJI MOHD YATIM
KOTA, NEGERI SEMBILAN

72

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

TAKWIM PERSEKOLAHAN

MULA AKHIR JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN 11
1
02.01.2020 31.01.2020 19 9
2
01.02.2020 29.02.2020 20 7
1
01.03.2020 13.03.2020 19
16
JUMLAH HARI 49
6
PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
PENGGAL 2
14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020 16

08.06.2020 30.06.2020 17

01.07.2020 24.07.2020 18

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21

01.10.2020 31.10.2020 21

01.11.2019 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2020 31.12.2020 41

73

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

HARI KELEPASAN AM TAHUN 2020

BIL KELEPASAN AM HARI TARIKH
Rabu HIJRAH
1 Tahun Baru Selasa 01.01.2020
2 Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan Sabtu 14.01.2020
3 Tahun Baru Cina Ahad 25.01.2020
4 Tahun Baru Cina Hari Kedua Isnin 26.01.2020
5 Cuti Tahun Baru Cina Sabtu 27.01.2020
6 Hari Thaipusam Ahad 08.02.2020
7 Israk dan Mikraj Isnin 22.03.2020
8 Cuti Israk dan Mikraj Jumaat 23.03.2020
9 Hari Pekerja Khamis 01.05.2020
10 Hari Wesak Ahad 07.05.2020
11 Hari Raya Aidilfitri Isnin 24.05.2020
12 Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua Selasa 25.05.2020
13 Cuti Hari Raya Aidilfitri Sabtu 26.05.2020
14 Hari Keputeraan YDP Agong Jumaat 06.06.2020
15 Hari Raya Haji Khamis 31.07.2020
16 Awal Muharram Isnin 20.08.2020
17 Hari Kebangsaan Rabu 31.08.2020
18 Hari Malaysia Khamis 16.09.2020
19 Maulidur Rasul Sabtu 29.10.2020
20 Hari Deepavali Jumaat 14.11.2020
21 Hari Krismas 25.12.2020

74

Takwim dan Panduan Pengurusan SMAHMY 2020

TAKWIM TAHUNAN

TARIKH HARI AKTIVITI TINDAKAN
1
DISEMBER 2019 2 AHAD TEMUDUGA KEMASUKAN KE TINGKATAN 1 J/K PENDAFTARAN
3 ISNIN
4 SELASA MESYUARAT PENGURUSAN BIL. 1
5 RABU
6 KHAMIS MESYUARAT HEM & KOKURIKULUM GPK HEM/GPK
7 JUMAAT KOKURIKULUM
8 SABTU MESYUARAT PENYELARASAN KEJOHANAN GPK KOKO, S/U
9 AHAD MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH
10 ISNIN SUKAN
11 SELASA
12 RABU
13 KHAMIS
14 JUMAAT
15 SABTU
16 AHAD
17 ISNIN
18 SELASA
19 RABU
20 KHAMIS
21 JUMAAT
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN
25 SELASA
26 RABU
27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD
31 ISNIN

SELASA

75


Click to View FlipBook Version