ภาษิตา วั่นเส้ง Download PDF
  • 12
  • 2
แบกเป้เที่ยว
จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ในรายวิชาการประมวลผลสารสนเทศสำเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยวและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ ความรู้ในรายวิชาไปปรับแต่งสารสนเทศสำเร็จรูป ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยสารสนเทศของสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอตะกั่วป่า
View Text Version Category : 84
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications