Rak Buku Maya Al-Busyra JAWI Download PDF
  • 86
  • 3
Pelan Anti Rasuah JAWI 2022-2026
Sebuah pelan strategik yang menyeluruh mengambil kira risiko kelemahan dan ketirisan dalam aspek tadbir urus, integriti, dan rasuah di JAWI. Pelan tersebut dibangunkan selaras dengan objektif strategik Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications