The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hartini nordin, 2019-05-02 23:13:57

BAB 1-converted(1)

BAB 1-converted(1)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

Di era globalisasi ini, semua peralatan dan teknologi semakin hari semakin canggih.
Begitu juga dengan pembangunan negara yang menggunakan teknologi serba canggih demi
kemajuan pembangunan negara. Terdapat pelbagai peralatan digunakan bagi memudah dan
mempercepatkan sesuatu urusan pekerjaan. Antaranya trilo menahan paip dan mengangkat
mesin ini adalah merupakan satu idea dan reka cipta yang dicetus bagi tujuan untuk
memudahkan proses menahan paip dan mengangkat mesin yang berat. Selain itu, penggunaan
alat ini, kita dapat menjimatkan masa berbanding sebelum ini. Hal ini demikian kerana proses
menahan paip dan mengangkat mesin melibatkan tenaga manusia yang ramai dan melibatkan
masa yang agak lama. Dalam masa yang sama berkemungkinan berlakunya kemalangan di
dalam bengkel kimpalan Kolej Vokasional Kangar.

Projek Troli dwi fungsi ini adalah merupakan satu keadah penyelesaian yang mudah
supaya para pelajar dapat mengangkat mesin yang rosak tersebut untuk dibawa ke tempat
membaik pulih. Selain itu, Projek Troli ini mempunya dua fungsi iaitu ia dapat menahan paip dan
mesin. Trilo ini juga dapat melaraskan ketinggian dengan lebih mudah dan ia tidak perlu
menggunakan tenaga kerja yang ramai. Hal ini demikian kerana sebelum ini kami menggunakan
tenaga manusia seramai 5 hingga 8 orang pelajar untuk mengangkat sebuah mesin yang rosak
untuk dibawa keluar daripada bengkel bagi tujuan baikpulih. Tambahan lagi ia dapat
mengurangkan risiko kemalangan berlaku. Oleh hal yang demikian kami mencipta satu projek
Troli untuk mengatasi masalah-masalah ini, bertujuan untuk mengurangkan tenaga kerja dan
risiko kemalangan, memudahkan penahanan paip dan mengangkat mesin ke satu tempat ke
tempat yang lain.

Troli menahan paip dan mengangkat mesin ini sangat sesuai untuk pelajar-pelajar di
bengkel kimpalan Kolej Vokasional Kangar. Oleh itu, kajian ini akan mendalami aspek reka
bentuk troli menahan paip dan mesin di bengkel. Bagaimana penggunaan tenaga manusia yang

sedia ada, dan mengkaji permasalahan yang timbul terutamanya yang melibatkan tenaga
manusia. Adakah ia mampu memenuhi keperluan dan dapatkah ia berfungsi dengan baik.

Selain itu saya juga akan menilai sejauh manakah tahap keberkesanan troli menahan paip
dan mengangkat mesin yang akan saya reka cipta nanti untuk mengurangkan beban dan risiko
bagi pelajar-pelajar dibengkel kimpalan Kolej Vokasional Kangar.

Daripada hasil pemerhatian yang dijalankan, sering kali didengari rungutan oleh pelajar
yang menyatakan tiada mekasisma untuk menahan paip dan mesin di bengkel Teknologi
Kimpalan Kolej Vokasional Kangar. Pertamanya yang sering dilihat masalah yang timbul adalah
dari segi melaraskan ketinggian. Oleh hal yang demikian, saya akan mereka cipta satu projek di
mana memudahkan lagi para pelajar untuk menggunakannya. Merujuk kepada penyesuaian
keperluan, troli yang akan dibina ini akan memudahkan dan menjimatkan masa pelajar. Selain
itu, ia juga dapat mengurangkan bilangan pelajar untuk menahan dan melaraskan ketinggian
paip. Manakala proses mengangkat mesin yang berat dapat diatasi dengan mudah dan dapat
mengurangkan tenaga kerja pelajar.

1.2 PENYATA MASALAH

Penyataan masalah amat penting dalam penyelidikan yang dijalankan, Pernyataan
masalah merupakan isu dan masalah yang ingin dikaji dalam penyelidikan. Selalunya penyelia
akan menyoal mengapa hendak menjalankan kajian berkenaan. Pengkaji tentunya telah bersedia
untuk mempertahankan isu dan masalah yang ingin dikaji. Justeru itu, pengkaji perlu
menerangkan secara mendalam mengapa kajian berkenaan perlu dijalankan.

Di bengkel teknologi kimpalan, saya dapat melihat satu masalah yang dihadapi oleh
pelajar berkaitan dengan mengangkat dan mengubah mesin yang rosak ke tempat pembaik pulih.
Dengan adanya troli ini dapat memudahkan untuk pelajar mengubah dan mengangkat mesin
yang rosak. Tambahan pula, Troli ini dapat melaraskan ketinggian paip semasa proses
pemotongan dan membaik pulih mesin yang rosak. Antara masalah-masalah yang dihadapi oleh
pelajar ialah bagaimana cara untuk mengangkat mesin yang berat dengan lebih mudah, selamat
dan membantu melaraskan ketinggian paip dengan mudan serta mengurangkan risiko
kemalangan terhadap pelajar-pelajar di Bengkel Teknologi Kimpalan Kolej Vokasional Kangar.

Permasalahan pertama yang timbul dikalangan pelajar ialah kekurangan tenaga kerja
untuk mengankat mesin tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain untuk proses pembaik
pulih. Kebiasaannya, mesin yang berat melebihi 250 Kg dan berukuran 32’’ X 32” diangkat oleh
palajar seramai 5 hingga 8 orang pelajar. Selain itu, berkemungkinan besar risiko kemalangan
semasa mengangkat dan mengubah mesin tersebut akan berlaku kepada pelajar tersebut. Hal
ini demikian kerana pelajar mesti mengangkat mesin tersebut dengan kekuatan fizikal pelajar
masing-masing, jika pelajar tidak mampu menahan beban itu, mesin tersebut mungkin akan
terlepaskan, dan ini akan mendatangkan kemalangan terhadap pelajar yang sedang mengangkat
mesin yang rosak itu. Permasalahan kedua ialah proses melaraskan ketinggian paip yang agak
sukar kerana ketinggian yang tidak setabil akan mengakibatkan proses pemotongan menjadi
tidak sekata dan permukaan paip berkemungkinan akan mejadi serong. Apabila yang akan
berlaku, proses tersebut akan memakan masa yang lama dan merugikan. Proses seperti hendak
membuat sudut pada permukaan paip iaitu sudut serong bagi tujuan sambungan paip
berkedudukan 1G(Rata) 2G(Mengufuk), 5G(Menegak), 6G dan 6GR(Kedudukan Serong).

Hasil pemerhatian saya apabila melihat ramai pelajar mengalami masalah mengangkat
dan mengubah mesin dengan menggunakan tenaga kerja yang ramai, saya mendapat idea untuk
merekabentuk satu projek bagi membantu menahan serta melaraskan ketinggian paip dan
mengangkat mesin secara mudah dan selamat. Oleh itu tenaga manusia dapat dikurangkan
dengan adanya projek dwi fungsi ini, ia dapat memudahkan lagi proses menahan dan melaraskan
ketinggian paip semasa proses pemotongan dijalankan. Manakala proses menahan mesin ini
bertujuan jika berlaku kerosakan mesin projek ini dapat membantu pelatih untuk mengubah mesin
yang berat tersebut ke tempat pembaikan dengan mudah dan tidak memerlukan tenaga kerja
yang ramai. Saya akan menggunakan ”hydraulic” sebagai alat bantuan untuk melaraskan
ketinggian projek dan menampung beban yang akan dikenakan pada projek tersebut.

Saya mengharapkan dengan adanya troli ini masalah mengangkat mesin dan melaraskan
ketinggian serta menahan paip secara tidak selamat akan diubah menjadi cara penggunaan
dengan lebih selamat. Sekiranya terlalu ramai yang mengangkat sebuah mesin ini, Ia boleh
mendatangkan risiko yang tinggi kepada pelajar yang terlibat dan mesin yang berat itu mungkin
akan dilepaskan kerana pelajar tidak mampu menahan beban sebuah mesin.

Gambar Rajah 1.1 : Kaedah Konvensional Yang Menggunakan Konsep Trick Bagi
Tujuan Melaraskan Ketinggian.

1.3 LATAR BELAKANG PROJEK

Troli ini akan di namakan troli dwi-fungsi. Troli ini direka bagi tujuan pertama adalah untuk
memudahkan kerja-kerja menahan dan melaraskan ketinggian paip semasa proses pemotongan
dijalankan. Manakala fungsi ke dua adalah untuk menahan mesin dan dibawa ke tempat
pembaikan.Pada kebiasaannya para pelajar mengangkat mesin tersebut dengan menggunakan
tenaga mereka sendiri. Di industri pula kren mungkin digunakan bagi mengubah mesin yang
berat. Kren yang digunakan akan menelan kos yang banyak.

Bagi masalah para pelajar di bengkel kimpalan Kolej Vokasional Kangar ialah hendak
mengangkat atau mengubah mesin yang berat tersebut dengan menggunakan tenaga para
pelajar sendiri. Para pelajar tidak mempu menahan berat mesin tersebut, mungkin para pelajar
akan melepaskan mesin tersebut kerana tidak mampu menahan beban sebuah mesin tersebut,
ia akan mendatangkan risiko merbahaya terhadap pelajar-pelajar lain. Mesin ini mungkin akan
jatuh dan akan mengakibatkan kemalangan. Kemalangan sebegini selalunya akan
mengakibatkan kecederaan atau pendarahan. Dengan troli yang akan direka cipta ini masalah
dapat diselesaikan sekiranya pelajar hendak mengangkat atau mengubah mesin tersebut,tenaga
kerja yang di kenakan adalah seramai 3 atau 4 orang pelajar sahaja.

Troli baru yang akan dihasilkan ini mempunyai beberapa kelebihan iaitu mudah dan
selamat serta menjimatkan masa pelajar-pelajar kursus kimpalan di Kolej Vokasional Kangar
dalam menjalankan kerja amali di bengkel.

Idea asal ini tercetus apabila melihat ramai pelajar mengangkat mesin dan mengubah
ketinggian paip dengan menggunakan tenaga kerja yang ramai, saya mendapat idea untuk
mereka bentuk satu projek untuk mengangkat mesin secara mudah dan selamat serta
memudahkan lagi proses melaraskan ketinggian paip semasa proses pemotongan. Oleh itu
tenaga manusia dapat dikurangkan dengan adanya projek ini bagi membawa mesin serta proses
melarasakan ketinggian dan menahan paip semasa proses pemotongan. Saya akan
menggunakan roda kecil iaitu roda pvc bagi tujuan untuk mengelongsorkan paip tersebut dengan
mudah semasa proses pemotongan.

Maka akhirnya projek ini akan dihasilkan dengan matlamat dan ianya sebuah projek yang
selamat dan juga dapat menjimatkan masa serta tenaga pelajar untuk mengangkat mesin
tersebut dengan lebih selamat dan dapat mengelakkan pelajar daripada membuang masa
masing-masing untuk menjalankan kerja amali. Harapan saya agar projek yang akan dihasilkan
ini dapat digunakan bagi memudah dan mempercepatkan para pelajar mengangkat mesin serta
menahan dan melaraskan ketinggian paip tersebut bagi proses pemotongan paip untuk kerja
amali pelajar.

1.4 MATLAMAT PROJEK

Mempunyai alat bantuan di bengkel adalah sesuatu yang di idamkan oleh para pelajar di
bengkel kimpalan Kolej Vokasional Kangar.Ini kerana semasa troli dwi fungsi ini belum dibina,
para pelajar akan menangkat mesin tersebut semasa rosak mengunakan tenaga mereka masing-
masing untuk mengangkat dengan jumlah pelajar yang ramai. Projek troli mengangkat ini
mempunyai matlamatnya yang tersendiri.

Matlamat utama troli mengangkat mesin ini akan di bina adalah untuk memudahkan
proses mengangkat mesin yang rosak dengan selamat. Selain itu troli ini dibina bagi tujuan
membantu pengguna untuk melaraskan ketinggian dan menahan paip semasa proses
pemotongan. Disamping itu projek ini selamat untuk digunakan oleh para pelajar nanti.
Ekonominya, Troli dwi fungsi ini ialah mudah dibawa dan kos tidak terlalu mahal dan
mempercepatkan proses mengangkat mesin dibandingkan dengan mengangkat dengan
menggunakan tenaga para pelajar masing-masing.

1.5 OBJEKTIF KAJIAN

Sesebuah projek yang dibangunkan mempunyai objektif yang ingin dicapai. Objektif ini
perlu bagi menyatakan fungsi atau perlunya produk ini dihasilkan dan apa yang hendak dicapai
oleh pembuatnya. Troli dwi fungsi ini di hasilkan mempunyai tujuan dan objektif yang berguna
untuk para pelajar di bengkel kimpalan.
Objektif kajian ini ialah:

i. Mencipta satu projek troli yang digunakan oleh pelajar Kolej Vokasional Kangar untuk
menahan dan melaraskan ketinggian paip keluli karbon dengan mudah dan selamat.

ii. Penciptaan ini akan mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Mengurangkan risiko
kemalangan apabila para pelajar mengangkat mesin secara beramai-ramai.

iii. Menggantikan cara konvensional mengangkat mesin menggunakan tenaga manusia yang
ramai dengan hanya 4 orang digunakan untuk mengendalikan Troli Dwi Fungsi .

1.6 SKOP KERJA

Tumpuan kajian adalah mengkaji tahap keberkesanan penggunaan troli yang akan direka
cipta untuk di guna pakai bagi mengangkat mesin yang seberat 2.5 tan dan berukuran 32” X 32”
di bengkel Teknologi Kimpalan Kolej Vokasional Kangar. Di samping itu troli dwi fungsi akan
digunakan pakai sepenuhnya oleh para pelajar di bengkel Teknologi Kimpalan Kolej Vokasional
Kangar, sebagai alatan bantuan yang mudah untuk diselenggarakan semasa proses mengangkat
mesin ataupun semasa proses melaraskan ketinggian dan menahan paip.

Kajian ini juga mengambil kira hasil temubual kepada para pelajar tahun 2 SVM teknologi
kimpalan Kolej Vokasional Kangar. Hasil Temubual tersebut akan di ambil kira dalam pembinaan
troli dwi fungsi ini nanti. Bentuk troli ini juga akan dibincang bersama-sama penyelia projek
berdasarkan hasil temu bual itu nanti.

Sebelum adanya troli tersebut para pelajar mengangkat mesin dengan menggunakan
tenaga mereka. Selepas adanya troli tersebut saya menjangkakan para pelajar lebih mudah dan
selamat untuk mengangkat mesin. Selain itu, saya juga mendapatkan maklumat-maklumat dari
bahan bacaan dari perpustakaan Kolej Vokasional Kangar dan sumber internet.

1.7 KEPENTINGAN PROJEK

Hasil rekabentuk troli dwi fungsi ini akan dapat memberikan gambaran dan panduan
kepada pihak pengurusan di Kolej supaya dapat menyediakan bahan untuk di perbanyakan

peralatan ini bagi tujuan memudahkan pelajar untuk mengangkat mesin dan mengubah mesin
yang rosak ke satu tempat lain iaitu ke tempat pembaikan. Disamping itu, hasil rekabentuk projek
ini diharapkan agar dapat membuka ruang yang luas terhadap perlajar pereka peralatan bengkel
yang berkaitan dengan mereka cipta benda yang terkini di seluruh kolej vokasional ataupun
peringkat yang lebih tinggi. Antara kepentingan projek ini adalah:

i. Pihak pengurusan kolej dapat menjadikan contoh peralatan ini untuk digunakan secara
meluas di Kolej Vokasional seluruh Negara.

ii. Memudahkan kerja mengangkat mesin dari satu tempat ke lain .
iii. Tidak memerlukan bilangan tenaga kerja yang ramai untuk menyelenggara troli ini . Hanya

4 orang pelajar diperlukan untuk melakukan proses tersesbut.
iv. Memudahkan kerja melaraskan ketinggian dan menahan paip.
v. Mengurangkan resiko kemalangan jika dibandingkan dengan mengangkat mesin secara

beramai-ramai.

1.8 HAD KEUPAYAAN PROJEK.

Troli dwi fungsi ini direka khas bagi mengangkat mesin dan membawa barangan berat
yang telah dihad kan, troli ini mempunyai had berat yg ditetapkan iaitu 2.5 tan, troli dwi fungsi ini
memerlukan alat atau mesin sokongan bagi mengangkat sesuatu barangan yang berat bagi
meletakkannya ke atas troli

Projek ini juga adalah bagi mengambarkan contoh troli sebenar yg lebih besar, troli ini
dibuat dengan reka bentuk dan saiz yg kecil kerana dapat mengurangkan kos bahan dan
keperluan lain seperti roda. Projek ini juga dihadkan beratnya kerana roda yang digunakan
bersaiz agak kecil tetapi dapat menampung berat sehingga 2.5 ton kerana bilangan roda yg
banyak di bahagian atas dan had berat ke atashydrauclic pula adalah 4 ton.

Had sebenar beban yang mampu ditanggung oleh troli ini ialah 4 tan, tetapi setelah dikaji
faktor keselamatan dan faktor2 lain keatas pengguna, saya telah menurunkan sedikit had beban
dari 4 tan kepada 2.5 tan.

1.9 RUMUSAN

Projek Troli dwi fungsi ini adalah merupakan satu cara penyelesaian untuk memudahkan
pelajar untuk mengangkat sebuah mesin dengan lebih cepat dan serta mengurangkan risiko
kemalangan. Selain itu, troli ini dapat melaraskan ketinggian yang sesuai dan dapat menahan
paip dengan baik bagi tujuan proses pemotongan paip. Pada masa ini kami menggunakan tenaga
manusia seramai 7 hingga 10 orang pelajar untuk mengangkat sebuah mesin yang besar dan
berat. Bagi mengatasi masalah ini saya cuba mereka cipta satu projek Troli untuk mengurangkan
tenaga manusia bagi memudahkan mengangkat sebuah mesin ke satu tempat ke tempat yang
lain dan membantu proses melaraskan ketinggian paip serta menahan paip dengan baik bagi
tujuan proses pemotongan. Projek yang akan saya rekaciptakan ini digunapakai di Kolej
Vokasional Kangar sahaja. Sekiranya ada permintaaan dari kolej lain saya boleh membuatnya
semula untuk tujuan pemasaran.

Projek ini mengambarkan contoh troli sebenar yg lebih besar, troli ini dibuat dengan reka
bentuk dan saiz yg kecil kerana dapat mengurangkan kos bahan dan keperluan lain seperti roda.
Projek ini juga dihadkan beratnya kerana roda yang digunakan bersaiz agak kecil tetapi dapat
menampung berat sehingga 2.5 tan kerana bilangan roda yang banyak di bahagian atas dan had
berat ke atas hydraulic pula adalah 4 tan.

Secara khususnya, bab ini telah membincangkan dan menerangkan tentang pengenalan,
penyata masalah, matlamat projek, latar belakang projek, objektif kajian, skop kerja serta latar
belakang masalah dan kepentingan kajian yang perlu dikenal pasti di dalam penyelidikan ini.
Akan membincangkan kajian-kajian yang lepas untuk dijadikan rujukan dalam membina troli ini.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 PENGENALAN
Di dalam bab ini, akan menceritakan tentang kajian-kajian lalu yang telah dijalankan oleh

pengkaji-pengkaji sebelum ini tentang peralatan troli mengangkat dan menahan beban yang
sering kali digunakan dengan meluas di bengkel kimpalan di luar sana. Tambahan lagi,
kebanyakkan bengkal-bengkel perindsturian mekanikal banyak menggunaan projek menahan
paip ini kerana mudah untuk menggunakannya. Hal ini dikatakan demikian kerana, projek ini
menjimatkan masa pekerja untuk menyiapkan sesuatu tugas yang diberikan dengan cepat dan
selamat, selain menjimatkan masa projek ia juga menjimatkan tenaga pekerja-pekerja, kerana
tidak perlu lagi menggunakan banyak tenaga untuk melaraskan paip yang berisipadu berat
tersebut.

Seterusnya, ada pelbagai jenis menahan paip dan masing-masing adalah reka bentuk
yang memenuhi keperluan kerja yang berlainan mengikut penahan paip yang sesuai digunakan
di tempat kerja. Projek yang kami bina bersesuaian dengan situasi bengkel.

Selain itu, penahan paip ini dikenalpasti dapat membantu pembinaan asas projek yang
mudah alih. Penahan paip yang kami jalankan ini beroperasi melaraskan paip mengikut
ketinggian yang dipotong ke mesin pemotongan pita.

1. Troli pengubah paip
2. Troli hydrauwlic jack

3. Jig membawa paip

Hasil kajian mendapati bahawa, projek ini dapat menjimatkan masa pekerja untuk menyiapkan
sesuatu tugasan yang diberikan dengan cepat dan selamat. Selain menjimatkan masa, projek ini
juga menjimatkan tenaga pekerja-pekerja. Hal ini dikatakan demikian kerana, sekiranya
menggunakan projek ini, mereka tidak perlu lagi menggunakan banyak perkerja untuk
melaraskan paip yang berisipadu berat tersebut. Selain itu, ada pelbagai jenis menahan paip dan
masing-masing adalah mengikut reka bentuk yang memenuhi keperluan kerja yang berlainan
mengikut penahan paip yang sesuai digunakan ditempat kerja. Projek yang kami bina ini
bersesuaian dengan situasi bengkel. Seterusnya, penahan paip ini dikenalpasti dengan
pembinaan asas projek yang mudah alih. Penahan paip yang kami jalankan ini mampu
melaraskan paip mengikut ketinggian yang hendak potong ke mesin pemotong pita.

2.2 TROLI PENGUBAH

Merujuk kepada maklumat yang perolehi dari projek tahun 2008, saya mendapati bahawa
proses pembuatan penting bagi pelajar untuk mengetahui sesuatu yang dikehendaki . Pembuatan
adalah proses penukaran daripada bahan mentah kepada produk. Ia merupakan perubahan
bahan kepada yang lebih baik yang bermaksud melibatkan satu atau lebih proses
penyambungan. Projek ini sebenarnya menerangkan proses penghasilan barang dengan lebih
cekap. Objektif utama projek ini adalah untuk merekabentuk troli pengubah beban yang berat.

Projek ini, melibatkan proses reka bentuk troli dengan mengambil kira bentuk, fungsi,
kemudahan, dan kos pembuatan bagi pengguna. Bahan untuk membuat produk ini senang
didapati kerana hanya menggunakan logam berongga segi empat dan logam berongga bulat
sahaja. Seterusnya proses penyambungan yang sesuai untuk trli ini adalah proses kimpalan.
Dimana, penyambungan roda, terbaik adalah menggunakan kaedah pengikatan kerana ia
melibatkan penggunaan roda tetap yang telah dikimpal bagi penyambungan roda pada tapak troli.
Projek ini juga memerlukan analisis bagi memastikan kekuatan produk dan memastikan

keselamatan pengguna dipenuhi sepenuhnya. Selepas semua proses yang dijalankan siap
sepenuhnya, rekabentuk troli ini mungkin boleh membantu sesiapa sahaja untuk memahami
proses penghasilan dan reka bentuk yang berkaitan dengan projek ini

2.3 JIG MEMBAWA PAIP

Menurut pembentangan tentang jig kegunaan stor, projek ini direka pada tahun 2009, ia
merupakan sesuatu perkakas yang penting untuk memudahkan pergerakkan atau mengubah
paip dapat dilakukan dengan menggunakan jig membawa paip. Pembentukkan jig ini
berdasarkan kreativiti pelatih itu sendiri.

Berdasarkan dari pemilihan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi pembentukkan jig
ini ialah, bahan yang mempunyai berat yang telah ditetapkan, jangka hayat yang tahan lama dan
boleh menahan beban yang berat. Di dalam projek ini, bahan yang dicadangkan adalah terdiri
daripada beberapa bahan yang berlainan iaitu Mild Steel Flat Bar, Roda PVC bolt serta nut dan
menggunakan proses kimpalan SMAW. Dalam laporan ini juga, akan lebih memfokuskan kepada
pembentukkan troli dengan menggunakan bahagian-bahagian jig pembawa paip.

2.4 TROLI HYDRAULIC JACK

Berdasarkan kepada beberapa rujukan dan penelitian yang telah dijalankan, saya
mendapati bahawa projek ini telah dicipta pada tahun 2010. Penggunaan hydraulic jack sudah
menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian dan sangat penting kepada bengkel-bengkel,
terutama sekali pada era yang semakin canggih ini. Hal ini dikatakan demikian kerana, untuk
membawa pam dari satu tempat ke tempat yang lain amat susah kerana pam tersebut berat. Oleh
itu, kami telah merancang untuk menghasilkan sebuah troli pam khas hydrauwlic jack bagi
mengatasi masalah ini. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil kira, untuk merekabentuk
dan menghasilkan troli ini, agar reka bentuk produk yang menarik dapat dihasilkan. Beberapa
reka bentuk telah dihasilkan berdasarkan ciri-ciri yang dikehendaki.

Konsep pemilihan yang telah digunakan bagi mendapatkan reka bentuk yang sesuai
dengan masalah yang dihadapi oleh para pekerja dan para pelatih. Proses fabrikasi juga telah
dijalankan dengan langkah-langkah seperti mengukur, menanda, memotong, kimpalan,
mengerudi dan akhirnya mengecat projek ataupun produk tersebut. Kesimpulannya, objektif reka

bentuk troli yang memenuhi kriteria telah tercapai, hasilnya ialah projek ini berupaya menurunkan
kos, dan meningkatkan kepercayaan serta keyakinan pelanggan terhadap produk ini.

2.5 ELEMEN DALAM PROJEK
Dalam reka bentuk penahan paip, terdapat beberapa elemen penting yang harus di

titikberatkan dalam projek kami ini. Projek penahan paip ini terdiri daripada beberapa unsur yang
telah ditetapkan. Pertama, mencari unsur-unsur kedudukan bahan kerja mestilah tepat, seperti
kedudukan mesin pemotongan pita dengan merujuk kepada panduan penahan paip tersebut.
Unsur-unsur ini memudahkan lagi pembawaan paip ke bengkel dengan mengunakkan penahan
paip tersebut. Projek ini bertindak sebagai alat bantu meringankan tenaga kerja dan menjimatkan
masa pekerja pada kedudukan yang betul berkenaan dengan benda kerja.

2.6 KEPENTINGAN PROJEK
Projek ini sangat penting dalam industri perkilangan mahupon di bengkel-bengkel

mekanikal. Kepentingan projek ini adalah untuk membawa paip ke mesin gergaji pita dan
melaraskan paip di tempat kerja . Troli penahan paip ini dapat membantu melaraskan paip
dengan mudah serta tidak memerlukan banyak pekerja. Selain itu, penggunaan troli penahan
paip ini juga, dapat meningkatkan produktiviti kerana ia akan mengurangkan banyak tenaga kerja
dan menjimatkan masa.

2.7 KELEBIHAN PROJEK
i) Produktiviti
Troli ialah satu kemudahan yang ingin dicipta bagi mengurangkan masa meletakkan dan
melaraskan paip serta meningkatkan produkiviti yang sedia ada.

ii) Kemudahan
Troli ini dapat memudahkan pekerja untuk membawa paip ke mesin pemotong gergaji pita
menggunakan troli penahan paip tersebut, ia juga dapat menjimatkan masa pekerja dan
mengurangkan tenaga pekerja untuk mengangkat paip tersebut.
iii) Kelebihan
Kelebihan projek kami adalah, ianya tidak mengunakan sebarang tenaga elektrik dan tidak
mengunakan bantuan daripada robot-robot untuk mengunakannya. Kelebihan projek ini juga,
dapat menjimatkan tenaga manusia dan menjimatkan masa untuk menyiapkan sesuatu projek
dalam masa yang singkat.

2.8 RUMUSAN
Berdasarkan kajian yang telah dibuat, ia dapat disimpulkan bahawa kewujudan fungsi troli

penahan paip di bengkel kimpalan Kolej Vokasianal Kangar adalah sangat penting. Kewujudkan
penahan paip yang akan direka bagi memenuhi keperluan pelatih-pelatih, akan menyakinkan lagi
pelatih dalam penggunaan troli penahan paip di dalam bengkel kimpalan kolej ini. Antara kriteria
yang perlu diambil perhatian terhadap troli ini adalah dari segi saiz, ia haruslah bersesuian
dengan penggunaannya. Sesebuah troli seharusnya mempunyai sistem ketahanan yang mantap
bagi mengelakkan sebarang kemalangan apabila menggunakan troli tersebut.

Hasil kajian literatur ini, saya mula mendapatkan gambaran bagaimanakah bentuk troli
boleh laras yang saya akan bina bersama rakan-rakan saya. Daripada hasil bacaan, saya
mendapati troli ini memerlukan roda bagi memudah pergerakan troli di dalam bengkel walaupon
dengan beban yang berat. Roda troli ini mestilah roda yang bersaiz besar kerana lebih besar
putaran roda itu lebih ringgan untuk digerakkannya. Roda yang bakal digunakan mestilah roda
yang hidup, supaya roda itu dapat berputar dengan gerakan yang betul.

Troli boleh laras ini akan dioperasikan secara manual. Cara untuk menaikan ketinggian
tapak troli ini adalah dengan menuil pemijak pada hydrawlic jack. Dalam kajian literatur yang
diperoleh, kesemua peralatan atau troli yang dicipta adalah untuk memudahkan para
penggunanya untuk mengubah atau membawa sesuatu barang atau beban dari satu tempat ke
tempat yang lain. Penggunaan troli ini yang mempunyai roda dapat digerakkan dengan kuasa
manusia. Seterusnya, terdapat beberapa faktor yang diambil kira dalam kajian ini. Antara faktor

tersebut ialah, adakah ianya dapat memudahkan pengalihan sesuatu barang atau mudah untuk
dibawa. Selain itu, faktor kos juga diambil kira bagi membina troli ini. Kos ini termasuk kos
kewangan dan kos pekerja. Kos kewangan merangkumi peralatan sebenar yang juga boleh
digunakan untuk tujuan pembuatan. Contohnya penggunaan forklift yang berada dipasaran,
harganya yang agak mahal dan kurang sesuai untuk digunakan di dalam bengkel kerana faktor
bengkel yang kurang sesuai bagi menggunakkannya. Bagi kos pekerja pula ,faktor berapa ramai
yang diperlukan untuk mengubah sesuatu bahan tanpa menggunakan peralatan atau mesin.
Sebagai contoh, mesin yang di angkat secara konvensional memerlukan ramai pekerja jika
dibandingkan dengan penggunanaan troli penahan yang hanya mengunakan 2 hingga 3 orang
pekerja sahaja. Situasi ini, menunjukan bahawa troli penahan paip dapat mengurangkan kos
peralatan, kos pekerja, dan menjimatkan masa.

Akhir sekali, pembinaan troli penahan yang akan dibina oleh saya ini, pasti dapat
memenuhi objektif yang dinyatakan seperti di atas.

METODOLOGI

BAB 3

PENGENALAN

Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti tahap ketahan produk dari segi penahan paip.
Kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti tahap ketahan produk yang paling dominan
sepanjang penggunaan troli ini di Kolej Vokasional Kangar. Selain itu kajian ini juga bertujuan
untuk mengenalpasti tahap keselamatan troli ini selamat digunakan oleh pelajar kimpalan Kolej
Vokasional Kangar. Pada masa yang sama projek ini juga bertujuan untuk membuktikan bahawa
projek Troli Dwi Fungsi ini lebih hebat dan berguna daripada projek Troli yang sebelum ini.

Oleh hal yang demikian, bab ini akan membincangkan mengenai keadah dan
perancangan pelaksanaan projek seperti carta gantt dan jadual kerja. Bahagian ini juga akan
menyatakan analisis yang dilaksanakan termasuk kos, bahan serta lain-lain yang berkaitan bagi
perlaksanaan projek. Oleh itu kami menggunakan kaedah metodologi. Metologi adalah salah satu
cara untuk mengenal pasti bagaimana projek ini dapat dijalankan diperingkat awal sehinggalah
kepada proses pembentangan projek ini. Dalam bab ini juga, aspek-aspek berkaitan dengan
keadah pelaksanaan projek akan dibincangkan dengan lebih mendalam lagi supaya dapat
difahami dengan jelas. Beberapa konsep yang terbaik akan dipilih sebagai rekabentuk sebenar
untuk projek troli penahanan paip ini. Antara konsep yang dilakukan adalah dengan melakukan
tinjawan awal bagi memperolehi maklumat terperinci mengenai Troli menahan beban dan
melaraskan ketinggian. Selain itu, kami akan mengumpul dan mengkaji maklumat berkaitan
alatan yang diperlukan untuk penghasilan troli. Seterusnya, kami akan membuat lakaran bagi
rekabentuk projek yang akan dihasilkan. Kami juga akan mencari bahan dan komponen yang
diperlukan untuk menghasilkan projek dan yang terakhir proses pemasangan komponen
dilakukan dengan berpandukan lakaran yang dibuat dan ukuran yang ditetapkan.

Rekabentuk produk memainkan peranan penting dalam pembentukan produk yang baru.
Oleh itu, proses pemasangan produk perlu dipasang mengikut rekabentuk yang tepat dan
terperinci berdasarkan panduan serta rujukan plan rekabentuk yang dicadangkan. Tambahan lagi
rekabentuk produk perlu mempunyai ciri-ciri yang menarik, kemas serta memenuhi spesifikasi
yang dikehendaki oleh pengguna dan juga menjamin keselamatan pengguna ketika
menggunakannya. Selain itu, penghasilan sesuatu rekabentuk produk seharusnya mampu

memcapai penyelesian masalah bagi produk yang sebelumnya kearah yang lebih baik.iaitu
dengan berpandukan kepada masalah-masalah yang dikenalpasti dari segi masa, fungsi dan kos
pengeluaran, dan juga berpandukan masalah-masalah yang dikenalpasti. Oleh itu, pereka dapat
menghasilkan sebuah produk yang mampu memenuhi kehendak pengguna serta memberi
keselesaan terhadap pengguna. Maka terciptanya satu produk atau rekabentuk yang baru dan
berkualiti yang boleh digunakan oleh pelajar dan pensyarah di kolej Vokasional Kangar bagi
memudahkan mengangkat sebuah mesin dan dapat melaraskan ketinggian serta menahan paip
berukuran 4’’ hingga 8’’ berschedule 40/80.

3.2 PERLAKSANAAN PROJEK

Perlaksanaan projek dalam tahun akhir ini adalah mengikut turutan kerja-kerja yang telah
ditetapkan dalam jadual sebelum perlaksanaan projek itu bermula. Sebelum memulakan sesuatu
pelaksanaan projek, perangancangan merupakan aspek yang penting untuk memastikan proses
perlaksanaan projek berjalan lancar, teratur dan mencapai objektif projek. Dengan adanya
perancangan kerja ini menjadi lebih teratur dan sistemetik. Projek yang dihasilkan mempunyai
ciri-ciri produk yang berkualiti, kemas dan berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa
perancangan kerja yang telah dijalankan iaitu:

I. Struktur Pecahan Kerja (WBS).
II. Carta Gantt.
III. Carta Aliran Proposal.
IV. Carta Aliran Kerja.

Oleh hal yang demikian, cara ini dapat mengenalpasti proses dan jangka masa kerja yang
dijalankan untuk menyelesaikan projek ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.
Seterusnya, ia dapat menghasilkan produk yang berkualiti tinggi. Objektif perlaksanaan projek
ini adalah seperti berikut:

I. Memastikan kerja yang dijalankan mengikut jangka masa yang ditetapkan.
II. Meneliti cara kerja yang teratur dan kemas.
III. Memudahkan proses pembuatan pada projek berjalan lancar.

IV. Menerangkan tentang cara dan perlaksanaan setiap kerja mengikut bahagian-
bahagian projek.

3.2.1 STRUKTUR PECAHAN KERJA
Struktur Pecahan Kerja ataupun Work Breakdown Structure merupakan satu jadual yang

memaparkan pecahan-pecahan gerak kerja. Pecahan-pecahan ini dibahagikan mengikut
seksyen-seksyen di mana setiap seksyen terdiri dari kumpulan kerja yang sama. Struktur
Pecahan Kerja bagi penghasilan projek troli dwi fungsi ini adalah seperti mana yang tertera dalam
jadual 3.1.

Jadual 3.1 : Jadual aktiviti kerja untuk Projek Troli Penahan Paip.
A Seksyen 1 Pemilihan Projek

I. Lakaran Awal Rekabentuk
II. Penilaian Rekabentuk Lakaran
B Seksyen 2 Pemilihan Rekabentuk Sebenar

I. Menyiapkan Lukisan Dan Dimensi (Auto CAD)
C Seksyen 3 Pemilihan Bahan Dan Jenis Proses Yang Digunakan.

D Seksyen 4 Pengiraan Kos Bahan Mentah Dan Lain-Lain Bahan Yang Berkaitan
Semasa Membuat Projek

E Seksyen 5 Pembelian Bahan

I. Membuat Pesanan
II. Menerima Bahan
F Seksyen 6 Pembetangan Kertas Cadangan
G Seksyen 7 Proses Pembuatan

I. Pemotongan
II. Pemasangan
III. Kimpalan

H Seksyen 8 Proses Pengujian/Kemasan

I. Pengujian Kimpalan Keadah NDT
II. Membersihkan Projek
III. Mengecat
I Seksyen 9 Penyelesaikan Akhir Terhadap Produk

I. Memperbaiki Kelemahan Produk
J Seksyen 10 Pembentangan Hasil Kerja

3.2.2 CARTA PEMBAHAGIAN KERJA

Penjadualan kerja ini dipecahkan kepada beberapa seksyen yang terdiri dari urutan
tugas yang perlu dilakukan. Seksyen-seksyen ini disusun mengikut turutan dalam proses
menghasilkan projek. Setiap seksyen bertanggungjawab untuk menyelesaikan tugasan
tersebut. Selain dari menetapkan tugasan ia juga dapat menganggarkan jumlah masa yang
diperlukan untuk menyiapkan projek ini. Ia berdasarkan jadual 3.2

Jadual 3.2 : Jadual Aktiviti Untuk Projek Troli Penahan Projek.

Tugasan Pekerja
Tanggungjawab

A Seksyen 1 Pemilihan Projek Hanif

Syakir

B Seksyen 2 I. Lakaran Awal Rekabentuk Hanif
II. Penilaian Rekabentuk Lakaran
Pemilihan Rekabentuk Sebenar

C Seksyen 3 I. Menyediakan Lukisan Dan Hanif
Dimensi(Autocad)

Pemilihan Bahan Dan Jenis Proses Yang
Digunakan

D Seksyen 4 Pengiraan Kos Bahan Mentah Dan Lain-Lain Syakir
Bahan Yang Berkaitan Semasa Membuat Akmal haziq
Projek Hanif
Syakir
E Seksyen 5 Pembelian Bahan Akmal haziq
Hanif
F Seksyen 6 I. Membuat Tempahan Syakir
II. Menerima Bahan Akmal haziq
Pembentangan Kertas Cadangan Hanif
Syakir
G Seksyen 7 Proses Pembuatan Akmal haziq
Hanif
H Seksyen 8 I. Mengukur Dan Menanda Syakir
II. Proses Pemotongan Akmal haziq
III. Mengimpal Paku
IV. Mengimpal Penuh Bahagian Hanif
Proses Penegujian/Kemasan Syakir
Akmal haziq
I Seksyen 9 I. Pengujian Kimpalan Kaedah NDT
II. Membersihkan Projek Hanif
III. Mengecat Syakir
Penyelesaian Akhir Terhadap Produk

I. Memperbaiki Kelemahan Produk Akmal haziq
J Seksyen 10 Pembentangan Hasil Kerja
Hanif
Syakir
Akmal haziq

3.2.3 JADUAL PERANCANGAN UMUM

Tujuan utama fasa perancangan adalah untuk menentukan objektif projek, ia juga boleh
memfokuskan skop kerja termasuk kakitangan yang terlibat dan peralatan yang akan digunakan,
begitu juga kos dan jadual perancangan kerja. Fasa perancangan ini melibatkan beberapa
anggaran perlu dibuat seperti anggaran kos dan tempoh masa untuk menyiapkan sesuatu projek.
Perancangan merupakan satu kerja yang agak rumit dan memerlukan kepakaran serta
pengalaman berkerja. Perancangan yang baik ialah perancangan yang dapat menghasilkan
spekulasi kos dan jadual kerja yang rapi serta tepat sebagaimana yang dijangkakan. Oleh hal
yang demikian , Jadual Perancangan Umum perlu dibina untuk menentukan jangka masa yang
diperlukan untuk menyiapkan satu satu tugasan atau seksyen. Ia berdasarkan jadual 3.3. dan
jadual 3.4

Jadual 3.3: Jadual perancangan umum

AKTIVITI TARIKH AKTIVITI TEMPOH
(JAM)

A 22/1/2018 – Pemilihan Projek

03/03/2018 I. Lakaran Awal Rekabentuk

II. Penilaian Rekabentuk Lakaran 5
5
B 06/02/2018 – Pemilihan Rekabentuk Sebenar 4

24/02/2018 I. Menyediakan Lukisan Dan 4
8
Dimensi(Autocad) 3

C 27/02/2018 – Pemilihan Bahan Dan Jenis Proses Yang 34

Digunakan

17/03/2018

17/03/2018 – Cuti Pertengahan Semester 1

25/03/2018

D 27/03/2018 – Pengiraan Kos Bahan Mentah Dan Lain-

07/04/2018 Lain Bahan Yang Berkaitan Semasa
Membuat Projek

E 10/04/2018 – Pembelian Bahan

21/04/2018 I. Membuat Tempahan

II. Menerima Bahan
F 24/04/2018 Pembentangan Kertas Cadangan

02/06/2018 – Peperiksaan Semester 7 Dan Cuti Akhir
24/06/2018 Semester

G 12/06/2018 – Proses Pembuatan

08/08/2018

18/08/2018 – I. Mengukur Dan Menanda

II. Proses Pemotongan

III. Mengimpal Paku

IV. Mengimpal Penuh Bahagian
Cuti Pertengahan Semester 2

03/09/2018

H 04/09/2018 – Proses Penegujian/Kemasan

15/09/2018

I. Pengujian Kimpalan Kaedah NDT 6
II. Membersihkan Projek 3
III. Mengecat 3
I 18/09/2018 – Penyelesaian Akhir Terhadap Produk

22/09/2018

I. Memperbaiki Kelemahan Produk
J 06/11/2018 Pembentangan Hasil Kerja

Hari Bekerja 8 jam seminggu

Waktu Bekerja 8.00 am – 5.00 pm
Waktu Rehat 1.00 pm – 2.00 pm
Hari Cuti Sabtu dan Ahad
Tarikh Mula Projek 21/01/2018

Jadual 3.4 : jadual waktu kerja

3.2.4 CARTA GANTT

Carta Gantt merupakan jadual yang digunakan sebagai panduan untuk menyiapkan
projek. Ia dilaksanakan agar kerja yang dilakukan dapat mengikut tempoh masa yang telah
ditetapkan. Jadual ini menunjukan perancangan yang mengandungi tugasan yang melibatkan
sesuatu aktiviti dengan tempoh masa. Aktiviti-aktiviti direkodkan dalam arah menegak dan
tempoh masa akan dinyatakan dalam arah melintang. Semua aktiviti mestilah dinyatakan tarikh
proses bermula dan berakhir. Carta Gantt terbahagi kepada dua iaitu Carta Gantt perancangan
dan Carta Gantt sebenar.

3.2.5 CARTA GANTT PERANCANGAN

Carta Gantt perancangan dilakukan sebelum kerja-kerja penghasilan projek
dilakukan.Kebanyakan proses yang dirancang tidak sama setelah projek dijalankan, ini
bermaksud Carta Gantt perancangan tidak seiring dengan Carta Gantt sebenar.

3.2.6 CARTA GANTT SEBENAR

Carta Gantt sebenar bermaksud apabila kerja-kerja perlaksanaan projek sebenar
dilakukan sama dengan perancangan yang telah direncanakan dalam laporan kerja sebelum ini.
Perbandingan ini boleh membuatkan kita menguruskan masa dengan betul dan tidak
mengganggu jadual perlaksanaan yang akhirnya menyebabkan kos berlebihan.Jadual 3.5 : Carta Gantt Projek

Perancangan Perlaksanaan

CARTA ALIR PROJEK GAGAL
TIDAK
MULA

PERBINCANGAN PROJEK
YANG DIJALANKAN

MEMILIH PROJEK

PEMBENTANGAN
PROPOSAL

MENCARI MAKLUMAT REKA
BENTUK

MENYIAPKAN LUKISAN
KEJURUTERAAN

MENYENARAIKAN BAHAN,
MEMBUAT SEBUTHARGA DAN

PEMBELIAN BAHAN

MENGUKUR DAN MEMOTONG
BAHAN

PERLAKSANAAN PROSES
FABRIKASI

PENYAMBUNGAN REKABENTUK

MENGIMPAL

UJI LARI

PENGUJIAN
KIMPAL

MENGECAT
PENGAKHIRAN

TAMAT

3.3 REKA BENTUK PROJEK

Setelah mendapat maklumat pemilihan , rekabentuk perlu dibuat terlebih dahulu supaya
dapat diterima atau tidak. Hal ini demikian kerana, gambar rekabentuk tersebut merupakan
gambaran untuk membuat pengkajian tentang projek yang hendak dilaksanankan .Oleh
itu,gambaran tersebut boleh dianalisakan terhadap fungsi projek itu di dalam bengkel. Analisa
tersebut dibuat terhadap kekuatan,keupayaan,rekabentuk yang hendak dilaksanakan. Selain itu,
pergiraan yang dilakukan berserta faktor-faktor pengukuran saiz hendaklah bersesuain.
Rekabentuk haruslah dipertimbangkan dengan keadaan semasa atau di dalam bengkel. Hal ini
demikian kerana ia sangat penting dalam penciptaan rekabentuk. Jika pemilihan rekabentuk
yang tidak sesuai akan menyebabkan kegagalan sesuatu projek tersebut.

3.3.1 KONSEP REKA BENTUK

Konsep reka bentuk merupajan satu penjelasan mengenai rekabentuk yang dihasilkan
ialah satu proses menggunakan elemen-elemen dalam kejuruteraan, matematik, grafik dan
prinsip saintifik. Iaitu satu usaha penghasilan dan perancanaan yang kemudian membawa
kepada penyelesaian, seterusnya menyumbang kepada keperluan teknikal. Berdasarkan teori
tersebut, sesuatu rekabentuk bukan hanya terdiri daripada ilmu yang dipelajari sahaja tetapi ia
merupakan gabungan dari kemahiran yang lahir dari diri pereka tersebut. Kejayaan penghasilan
produk yang akan dijalankan adalah berdasarkan carta aliran yang dibuat. Dengan berpandukan
setiap turutan yang betul dapat dilakukan dengan sempurna.

3.3.2 PEMILIHAN REKA BENTUK

Pemilihan rekabentuk merupakan aspek yang amat penting. Hal ini demikian kerana ia
merupakan penentuan kejayaan sesuatu projek itu. Proses rekabentuk adalah untuk
mengenalpasti bentuk projek, memahami masalah, memilih cadangan yang baik, dan
mengemukakan cadangan yang bersesuaian. Langkah-langkah yang perlu sebelum sesuatu
projek dilaksanakan ialah dengan memilih dan membuat penilaian, menggunakan hasil analisis
untuk membuat sesuatu pemilih.

3.3.3 CIRI-CIRI REKABENTUK

Ciri-ciri yang perlu diambil kira untuk penghasilan projek troli dwi fungsi ini ialah faktor
Ergonomik. Ergonomik bermaksud suatu prinsip human center design, iaitu pekerjaan harus
disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Ini bermaksud
dalam merancang suatu pekerjaan perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi kelebihan dan
keterbatasan yang dimiliki oleh manusia sebagai pelaku kerja, maka sebagai suatu prinsip human
center design, ergonomik bertindak sebagai penghubung antara manusia dengan sesuatu
komponen dalam pekerjaannya. Ergonomik bertujuan memenuhi kriteria efektif, efisien dan
keselesaan pengguna troli dwi fungsi ini. Penekanan faktor ergonomik untuk troli dwi fungsi ini
tertumpu kepada:

i. Troli ini mampu digunakan oleh pelajar yang berumur 16-19 tahun dan tenaga
pengajar selagi ia berada di dalam skop khusus troli.

ii. Penentuan saiz dan ketinggian troli hendaklah berdasarkan julat umur
penggunanya dan ketinggian mesin pemotong agar tidak lari dari tujuan pembinaan troli.

Selain daripada itu troli ini juga memberi penekanan dari aspek ergonomik iaitu mengikut
kesesuaian manusia. Dalam aspek ketinggian, tinggi yang dipilih ialah adalah bersesuaian
dengan ketinggia mesin gergaji kuasa yang dikhaskan bagi pemotongan paip yang
berat.Penghasilan projek ini juga tidak terlalu besar kerana ini akan memudahkan pengguna
untuk membawanya kemana sahaja dan membolehkan troli ini disimpan pada ruang
penyimpanan yang kecil.Selain daripada itu troli ini juga memberi penekanan dari aspek
ergonomik iaitu mengikut kesesuaian manusia. Dalam aspek ketinggian, tinggi yang dipilih ialah
adalah bersesuaian dengan ketinggian orang dewasa. Projek ini juga tidak terlalu besar kerana
ini akan memudahkan pengguna untuk membawanya kemana sahaja dan membolehkan troli ini
disimpan pada ruang penyimpanan yang kecil, ini kerana troli ini juga dapat dipisahkan atau
dileraikan dan mudah dipasang.

3.4. BILL OF MATERIALS

Satu bil bahan atau struktur produk (kadang-kadang bil bahan, BOM atau senarai yang
berkaitan) adalah senarai bahan mentah, sub-perhimpunan, perhimpunan perantaraan, sub-
komponen, bahagian, dan kuantiti masing-masing yang diperlukan untuk menghasilkan produk
akhir . BOM boleh digunakan untuk komunikasi antara rakan perkilangan atau terhad kepada
kilang pembuatan tunggal. Rang undang-undang bahan sering terikat kepada perintah
pengeluaran yang pengeluarannya boleh menjana tempahan untuk komponen dalam bil bahan
yang ada dalam stok dan permintaan untuk komponen yang tidak ada stok.

BOM boleh menentukan produk kerana ia direka bentuk (bil bahan kejuruteraan), kerana ia
diperintahkan (bil bahan jualan), kerana ia dibina (pembuatan bil bahan), atau seperti yang
dikekalkan (bil bahan perkhidmatan). Berbagai jenis BOM bergantung pada keperluan dan
penggunaan perniagaan yang dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Dalam industri proses, BOM
juga dikenali sebagai senarai formula, resipi, atau ramuan. Frasa "bil bahan" (atau "BOM") sering
digunakan oleh jurutera sebagai kata sifat untuk tidak merujuk kepada bil literal, tetapi kepada
konfigurasi pengeluaran semasa suatu produk, untuk membezakannya daripada versi diubah
suai atau dibaik pulih di bawah kajian atau dalam ujian.

3.4.1 . Penghasilan sesuatu projek selalunya melibatkan sesuatu mengikut proses-proses yang
dinamakan sebagai kos.Perkera perlulah menimbangkan sebarang penglibatan kos-kos yang
diperuntukkan untuk projek yang akan dihasilkan nya.Peruntukkan kos-kos ini boleh produk yang
terlibat.Jadual 3.7 menunjukkan bahan yang digunakan dalam penghasilan troli jet penahan paip

Jadual 3.5 Analisis Bahan Mentah

Bil Bahan Spesifikasi Kualiti guna
1 Square tube 50mm x 6000mm x 1.4mm 50mm x 4825mm x 1.4mm
2 Hollow tube
3 Hollow tube 38mm x 6000mm x 1.5mm 38mm x 965mm x 1.5mm
4 Angle iron
5 Roda 30mm x 6000mm x 1.5mm 30mm x 965mm x 1.5mm
6 Jet hidraulik
43mm x 6000mm x 4.0mm 50mm x 711mm x 4mm

75mm 4 Biji

1 Botol

3.4.2 KOS BAHAN MENTAH

Kos bahan mentahyang dianalisis adalah merujuk kepada bahan utama yang dugunakan
untuk menghasilkan projek ini .Bahan-bahan ini adalah menrangkumi kos pembelian logam dan
alatan siap seperti mengecat .Analisa ini menrakumi semua bahan dan peralatan yang
digunakan dalam pembinaan troli jet penahan paip .Contohnya pengiraan kos bahan mentah ini
adalah seperti berikut:

I. SQUARE TUBE
Harga 1 batang square tube 50mm x 6000mm x 1.4mm seunit RM44.00.
Panjang ukaran yang digunakan ialah 4825mm.

II. HOLLOW TUBE
Harga 1 batang hollow pipe 38mm x 6000mm x 1.5mm seunit RM43.00
Panjang ukaran yang digunakan ialah 2895mm.

III. HOLLOW PIPE
Harga 1 batang hollow pipe 30mm x 6000mm x 1.5mm seunit RM40.00
Panjang ukuran yang digukan ialah 1930mm.

IV. ANGLE IRON
Harga 1 batang angle iron 50mm x 6000mm x 4mm seunit RM 42.00
Panjang ukuran yang digunakan ialah 711mm

V. RODA
Harga 1 seunit roda 75mm berharga RM3.00
Mengunakan 4 roda

Jadual 3.6 Kos Bahan Mentah

Bil Bahan Spesifikasi Kos Kuantiti Guna Jumlah
Seunit

1 Square tube 50mm x 6000mm x1.4mm RM 44.00 4825mm RM 18.30

2 Hollow tube 38mm x 6000mm x1.5mm RM 43.00 2895mm RM 11.20

3 Hollow tube 30mm x 6000mm x 1.5 RM40.00 1930mm RM 8.00

4 Angle iron 50mm x 6000mm x 4mm RM 42.00 711mm RM 2.80

5 Roda 75mm RM 3.00 4 RM 12.00

6 Hydraulic 6 Tan RM 60.00 1 RM 60.00
Jack

JUMLAH RM 112.00

3.4.3. KOS BAHAN MENTAH(BAHAN GUNA HABIS)

Pengiraan kos bahan guna habis yang diperlukan untuk mengambil jumlah bahan guna
habis bagi mendapatkan kos dan bajet sebenar dalam pembuatan projek tersebut.bahan-bahan
ini termasuklah bahan permotongan,bahan kemasan,kecantikan dan sebagainya.

Jadual Kos Bahan Guna Habis

Bil. Spesifikasi jadual 3.7 Kuantiti Guna Jumlah Harga
1. Disk grinder Kos Seunit
2. Disk cutter 2 keping RM 5.00
3. Cat spray(biru) RM 2.50
4. Cat spray(kuning) RM 10.00 1 keping RM 10.00
5. Cat spray(clear) RM 7.00
6. Cleaner RM 7.00 1 tin RM 7.00
7. Developer RM 6.50
8. Penetrant RM 10.00 1 tin RM 7.00
9. Cup brush RM 10.00
RM 10.00 1 tin RM 6.50
RM 3.00
1 unit RM 10.00

1 unit RM 10.00

1 unit RM 10.00

1 unit RM 3.00

10. Filler fire(GMAW) RM 30.00 1 kg RM 6.00
1 unit RM 3.00
11. Masking tape RM 3.00 RM 77.50

JUMLAH

Jumlah kos bahan mentah bagi keseluruhan adalah
RM 112.00+RM 77.50 =RM 195.50

3.4.2 KOS PEKERJA

Bagi menghasilkan projek ini,upah pekerja yang terlibat adalah upah bagi pengimpal dan
pelukis pelan untuk menyediakan. Lukisan kejuruteraan. Pengiraan upah ini adalah seperti
berikut.:

1. PENGIMPAL SMAW

1 jam = RM 14.00
Tempoh yang diambil untuk mengimpal projek adalah 5 jam.
Kos pengimpal SMAW untuk tempoh menyiapkan projek ialah:
Kos Pengimpal = RM 14.00 x 1 Jam bekerja = RM 14.00
Jumlah =RM 14.00

2. PENGIMPAL MIG

1 jam = RM 14.00
Tempoh yang diambil untuk mengimpal projek adalah 5 jam
Kos Pengimpal MIG untuk tempoh menyiapkan projeek ialah:
Kos Pengimpal = RM 14.00 x 5 Jam bekerja = RM 70.00
Jumlah = RM 70.00

3. PEMBANTU PENGIMPAL

1 jam = RM 7.00
Tempoh yang diambil untuk mengimpal projek adalah 5 jam.
Kos pembantu untuk temph menyiapkan projek ialah:
Kos Pembantu = RM 7.00 x Jam bekerja = RM 35.00
Jumlah = RM 35.00

4. PELUKIS PLAN

1 jam = RM 10.00
Tempoh yang diambil untuk mengimpal projek adalah 4 jam.
Kos Pelukis Plan untuk menyiapkan lukisan ialah:
Kos Pelukis Plan = RM 10.00 x 4 jam bekerja = RM 40.00
Jumlah = RM 50.00

Bil PERKARA Jadual 3.8 GAJI JUMLAH
1 Pengimpal SMAW MASA RM 14/JAM RM14.00
2 Pengimpal MIG 1JAM RM 14/JAM RM 70.00
3 Pembantu kimpal 5JAM RM 7/JAM RM 35.00
4 Pelukis plan 5JAM RM 10/JAM RM 40.00
4 JAM RM 169.00
JUMLAH

3.4.4 KOS NILAI SUSUT MESIN

Susut nilai adalah pengurangan nilai asset bukan semasa pada setiap masa dalam tempoh usia
guna.Mesin adalah merujuk modal atau iventori yang mempunyai jangka hayat

penggunaa.Pengguanaan mesin ataupon jangka hayat akan berkurangan berdasarkan faktor
usia mesin(lama).faktor mesin yang lama ialah perubahan teknologi ataupon mesin mengalami
kerosakkan .bagi mengira susut mesin ,satu rumusan boleh dan telah digunapakai untuk mengira
susut mesin nilai bagi semua jenis yang telah digunakkan dalam menghasilkan yang akan dibina
ialah troli menahan paip .Kiraan susut nilai mesin ini dibuat berdasarkan dalam maklumat jadual
di bawah.

Jadual Susut Nilai Mesin

Jadual 3.9

Bil Jenis Mesin Hayat Harga Jam Bilangan Kuasa

Mesin Belian Penggunaan Unit Mesin

(tahun) Mesin Mesin Mesin (WATT)

1. GMAW Machine 3 tahun RM2200 5 jam 1 2400 watt

2. Disc Cutter Machine 3 tahun RM480 2 jam 2 2000 watt

3. Portable Grinder 2 tahun RM150 4 jam 2 670 watt
Machine

4. Bench Drill Machine 2 tahun RM600 1 jam 1 550 watt

3.4.4.1 SUSUT NILAI ATUR MESIN TAHUNAN (SNMT) UNTUK SEMUA

PENGGUNAAN MESIN

Susut Nilai Mesin Tahunan =ℎℎ


1.GMAW Machine

SNMT = 2200.00 = RM 733.33
3

2. Disc Cutter Machine

SNMT= 480.00 = RM 160.00
3

3. Portable Grinder Machine

SNMT = 150.00 = RM 230.00
2

4. Bench Drill Machine
SNMT = 2 6 0 0 .0 0 = RM 300.00

3.4.4.2. SUSUT NILAI MESIN SEJAM (SNMJ) UNTUK SEMUA PENGGUNAAN MESIN

Susut Nilai Mesin Sejam = 365
24

1. GMAW Machine

SNMJ = 2200.00 = RM 0.25
8760

2. Disc Cutter Machine

SNMJ = 480.00 = RM 0.05
8760

3. Portable Grinder Machine

SNMJ = 150.00 = RM 0.01
8760

4. Bench Drill Machine

SNMJ = 600.00 = RM 0.06
8760

3.4.4.3. JUMLAH SUSUT MESIN JAM PENGGUNAAN MESIN
Jumlah susut nilai mesin = SNMJ x jam x kuantiti

1. GMAW Machine
JSNJP = RM 0.25 x 5 jam x 1 = RM 1.25
2. Disc Cutter Machine
JSNJP = RM 0.05 x 2 jam x 2 = RM 0.20
3. Portable Grinder Machine
JSNJP =RM 0.01 x 4 jam x 2 = RM 0.08
4. Bench Drill Machine
JSNJP = RM 0.06 x 1 jam x 1 = RM 0.06

Harga per jam bagi setiap penggunaan mesin adalah :

Jadual 4.0

Bil. Perkara Harga sejam
1. GMAW Machine RM 1.25
2. Disc Cutter Machine RM 0.20
3. Portable Grinder Machine RM 0.08
4. Bench Drill Machine RM 0.06

JUMLAH RM 1.59

3.4.4.5 PENGIRAAN KOS ELEKTRIK
Semasa membangunkan produk troli penahan paip,banyak peralatan dan mesin yang
menggunakan sumber tenaga elektrik telah digunakan.Perkara ini perlulah dialmbil kira dengan
kos penggunaanya terhadap setiap mesin dengan penggunaan elektrik setiap jam.Kos ini dikira
berdasarkan unit kWh iaitu jumlah watt yang digunakan dalam masa sejam .Kos elektrik bagi bagi
200 kw/j pertama ialah rm RM 0.345. Berikut merupakan maklumat kos elektrik yang digunakan
untuk menghasilkan produk penahan paip.

Kadar penggunaan elektrik = power(kw) x jam x kuantiti x takrif TNB

1. SMAW Machine
KPE = 24 x 5 x RM 0.345 = RM41.40

2. Disc Cutter Machine
KPE = 20 x 2 x RM 0.345 = RM 13.80

3. Portable Grinder Machine
KPE = 6.7 x 4 x RM 0.345 = RM 9.30

4. Bench Drill Machine
KPE = 5.5 x 1 x RM 0.345 = RM 1.90

Jadual Kos Elektrik

Jadual 4.1

Bil. Pekara Harga

1. GMAW Machine RM 41.40
2. Disc Cutter Machine RM 13.80
3. RM9.30
4. Portable Grinder RM1.90
JUMLAH Bench Drill Machine RM64.40

3.4.4.6 JUMLAH KESELURUHAN KOS

Jumlah keseluruhan kos untuk menghasilkan troli penahan paip ini adalah merangkumi kos
yang telah dibuat analisis seperti yang dinyatakan.Jumlah kos troli penahan paip ini adalah
seperti yang tersenarai di bawah.

Perkara Jadual 4.4 Jumlah

Kos Bahan Mentah RM 195.50
Kos Pekerja RM 169.00
Kos Susut Mesin RM 1.59
Kos Elektrik RM 64.40

Jumlah RM 430.49

3.4 PERATURAN KESELAMATAN MELAKUKAN KERJA KIMPALAN
Aspek keselamatan adalah perkara yang perlu dipandang seruis kerana ia boleh
mengelakkan kejadian yang boleh mendatangkan kecederaan pada anggota badan

seseorang atau boleh meragut nyawa dan juga mendatangkan kerugian kepada sesuatu
syarikat. Keselamatan diri hendaklah dipatuhi dimana-mana jua. Seperti kerja-kerja
mengimpal, ataupon melakukan kerja-kerja pemotongan logam, pemanasan dengan
menggunakan mesin kimpal, peraturan keselamatan perlu menjadi keutamaan kepada
kepada pengguna. Selain daripada itu aspek keadaan bengkel yang kemas dan bersih
menjadi satu yang harus dititikberatkan supaya tidak mendatangkan kecederaan kepada
pekerja.

3.4.1 LANGKAH KESELAMATAN DIRI

I. Mematuhi keselamtan yang ditetapkan.
II. Dapatkan kebenaran terlebih dahulu sebelum memulakkan kerja.
III. Memakai peralatan perlindungan sebelum memulakkan kerja.
IV. Memakai pakaian yang sesuai dan kemas ketika melakukan kerja kimpalan.
V. Memakai kasut yang sesuai dengan setuasi tempat kerja untuk melakukan kerja

kimpal.
VI. Memeriksa mesin sebelum mengunakannya.

3.4.2 LANGKAH KESELAMATAN KETIKA MELAKUKAN KERJA KIMPALAN.

I. Jangan sentuh bahagian elekterik yang terdedah dan mengalir arus.
II. Pastikan mesin kimpalan dipasang dengan sempurna dan berada didalam

keadaan yang baik.
III. Elakakkan mengimpal ditempat yang basah atau lembap. Jika ia tidak dapat di

elakkan , pakai kasut getah dan berdiri di atas tempat yang lebih kering.

IV. Mesin kimpalan perlu dibumikan terus kepada bahan yang dikimpal dan
seberapa dekat yang boleh dengan tempat yang dilakukan .

V. Gunakkan pemegang elektrod yang mempunyai salutan penebat
VI. Pastikan semua sambungan elektrik adalah kemas, kering, bersih, kering, dan

penebat.
VII. Jangan cuba untuk membaiki bahagian elektrik didalam mesin atau mempunyai

salut penebat.
VIII. Jangan elitkan kabel di kelilingan badan akan menyebabkan renjatan elektrik.

IX. Jangan menggunakkan kabel yang penebatnya telah haus, merekah, terkoyak
dan bocor.

X. Pastikan kabel mesin kimpalan tidak menghalang laluan jalan pekerja lain dan
gulungkan kabel tesebut selepas menggunakkkanya.

3.4.3 LANGKAH KESELAMATAN SETALAH SELESAI MELAKUKAN KERJA KIMPALAN.

I. Memastikan mesin suis untuk melakukan kerja kimpal ditutup dengan baik.
II. Memastikan yang melakukan kerja kimpalan dibersihkan dengan baik seperti

lantai tidak licin dengan minyak tompokan, alat-alat yang digunakan ditempat
asal, dan tidak berselerak.
III. Tempat menyimpan bahan bakar mudah di tempat yang berdekatan dengan
bahan bakar.

3.4.4 PROSES KERJA
Didalam proses penghasilan troli penahan paip ini pelbagai kompenen atau bahagian perlu
direka dengan teliti sebelum ini dijalankan agar dapat disiapkan dalam masa yang dirancang.
Bahagian-bahagian ini akan hasilkan berpandukan lukisan, setiap bahagian akan mengikut
ukuran yang ditetapkan bagi mengelakkan masalah yang dijangkakan berlaku berikut adalah
langkah-langkah dari bermulanya penghasilan kepada proses pengujian.

3.4.5 PENGHASILAN LUKISAN

Proses lakaran dan lukisan sesuatu produk dijadikan sebagai panduan dan rujukan dalam
membuat sesuatu produk seperti yang terdapat didalam lukisan yang telah disediakan. Ia juga
bertujuan untuk memudahkan kerja-kerja pembuatan sesuatu produk. Lukisan biasanya dibuat
secara manual atau berkomputer itu dengan menggunakan tangan atau menggunakan perisian
computer iaitu AUTOCAD. Lukisan yang dihasilkan adalah di dalam bentuk 2D dan 3D agar
projek dapat dihasilkan dengan teliti dan bersamaan dengan lukisan yang dihasilkan. Segala
ukuran dan pemilihan bahan mengikut apa yang telah dirancangkan dan dihasilkan dalam
lukisan.

Gambar Rajah 3.3 : Penghasilan Lukisan Isometri

3.4.6 PROSES MENGUKUR, MENANDA DAN MEMOTONG

Gambar rajah 3.4 : Proses Mengukur, Menanda Dan Memotong
Proses mengukur dan menanda merupakan salah satu proses yang utama untuk memulakan
projek troli penahan paip ini, ia merupakan untuk mendapatkan yang tepat dan memudahkan
proses pemotongan. Kerja- kerja menanda dan mengukur mestilah dilakukan dengan tepat dan
teliti kerana sedikit ketidaksamaan boleh menyebabkan benda projek rosak dan mengalami
kecacatan.kerja-kerja pemotongan biasanya dilakukan mengunakan peralatan tangan ataupon
menggunakan mesin, peralatan yang dilakukan secara manual seperti gergaji tangan manakala
menggunakan peralatan mesin ialah seperti mesin permotongan cakera. Alatan yang digunakan
untuk menanda ialah kapur penanda seterusnya peralatan yang digunakan untuk mengukur pula
ialah pembaris, sesiku L, pita pengukur dan lain-lain. Proses pemotongan yang dilakukan untuk
mengekalkan bahan kerja mengalami masalah.

3.4.7 PROSES MENGERUDI/ MENEBUK LUBANG

Proses menggerudi dilakukan bagi menebuk lubang yang dikehendaki. Kerja-kerja
menebuk lubang dilakukan menggunakan mesin gerudi tangan dan gerudi tetap.
Sebelum proses menggerudi dilakukan bahan kerja perlulah ditanda pada kawasan yang
hendak ditebuk dengan menggunakan Center Punch. Terdapat bahagian – bahagian
plate yang perlu di gerudi untuk membuat lubang. Diantara bahagian yang memerlukan
proses pengerudian adalah pada bahagian tapak JIG, Penahan JIG,Tempat pemegang.

3.4.8 PROSES MENGIKIR DAN MENCANAI

GAMBAR RAJAH 3.9 : PROSES MENGIKIR DAN MENCANAI
Mencanai dan mengikir dilakukan dengan menggunakan mesin pencanai tangan dengan kikir
tangan. Kerja mencanai ini dilakukan untuk memastikan bahan kerja untuk menghaluskan hasil
kerja. Selain itu, ia dilakukan untuk membuang dan meratakan lebihan yang kajam selepas
proses pemotongan. Seterusnya ia dapat memudahkan untuk mengimpal di bahagian tepian
logam tersebut untuk menjadikan projek kemas yang dihasilkan lebih berkualiti.

3.4.9 PROSES KIMPAL PAKU

Gambar rajah 3.6 : Proses Kimpal Paku
Sebelum memulakan projek ini kimpal paku adalah sangat penting kerana kimpal paku dilakukan
untuk membuat proses pembentukan rangka projek. Kimpal paku mestilah ditandakan untuk
memastikan bahan kerja yang hendak dibina berkedudukan dengan tepat dengan yang ditanda.
Tujuan sebenar kimpal paku ialah bertujuan hanyalah untuk memegang bahan kerja sahaja
tidakperlulah mengimpal terlalu banyak supaya dapat ditanggalkan semula sekirannya ada
pengubahsuaian berlaku. Proses kimpal paku ini selalunya dilakukan menggunakan mesin
GMAW kerana ianya lebih mudah dikendalikan kerana mempercepatkan proses mengimpal
paku.


Click to View FlipBook Version