The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SLIDE AMALAN TERBAIK PdPR LUAR TALIAN RBT 2021 BEA8643 SMKBUD3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shvzv.hs, 2021-10-26 08:15:18

SLIDE AMALAN TERBAIK PdPR LUAR TALIAN RBT 2021 BEA8643 SMKBUD3

SLIDE AMALAN TERBAIK PdPR LUAR TALIAN RBT 2021 BEA8643 SMKBUD3

PERTANDINGAN INOVASI DAN AMALAN
TERBAIK PdPR DAERAH PETALING UTAMA

TAHUN 2021

SELAMAT DATANG

Pelaksanaan PdPR Dalam Talian (offline)

BEA8643 SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA 3

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

PROFIL GURU

: NAMA : NURSYAZA BINTI HAKIMIN
ASAL : PERLIS
MULA BERKHIDMAT : 18 FEBRUARI 2019

GURU SUBJEK : REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI

(TINGKATAN 1, 2 & 3)

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

ISI KANDUNGAN

ABSTRAK Situasi hubungkait PERSEMBAHAN Penghasilan inovasi IMPAK PENUTUP
inovasi terkini PRODUK
Ringkasan inovasi atau INOVASI
amalan terbaik PdPR PERNYATAAN KEASLIAN Kegunaan inovasi
MASALAH Penerangan inovasi
PdPR

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

AA B S T R A K ::

Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) ialah pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang dilaksanakan di rumah
atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PdPR boleh dilaksanakan dalam talian dan/ atau luar
talian dan/ atau off-site dengan berstruktur dan terancang. Bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi yang terdiri daripada
murid menengah rendah iaitu Tingkatan 1, 2 dan 3, guru menggunakan kaedah PdPR secara luar talian iaitu dengan
menggunakan modul dan pelaksanaan projek. Selain itu, bagi meningkatkan penglibatan murid sepanjang PdPR, guru
memberikan sijil penyertaan kepada semua murid yang mengikuti kelas RBT dan sijil penghargaan kepada murid yang
paling aktif pada bulan tersebut. Di samping itu, semakan tugasan juga dilaksanakan bagi memantau murid yang
tercicir. Kesimpulannya, walaupun guru RBT menggunakan kaedah offline semasa sesi PdPR, semua pihak iaitu murid
dan ibu bapa perlu memainkan peranan bagi melihat kejayaan dalam subjek RBT dengan melihat pencapaian melalui
pentaksiran sumatif atau PBD yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

:PP EE RR NN YY AA TT AA AA NN MM AA SS AA LL AA HH :

Melalui pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran dalam talian iaitu secara PdPR, murid dan guru tidak
perlu bertemu secara bersemuka tetapi hanya melalui ruang maya. Penilaian dan pemantauan oleh guru
tetap dilaksanakan seperti proses pembelajaran biasa. Antara cabaran terhadap murid ialah kemudahan
capaian Internet, tiada kemudahan komputer/telefon bimbit, suasana pembelajaran yang tidak kondusif,
keberkesanan pembelajaran dan penyalahgunaan Internet. Oleh itu, guru perlu bertindak dan merancang
memberikan tugasan yang pelbagai seperti latihan, dokumentasi dan projek serta penetapan masa
penghantaran tugasan kepada murid dengan fleksibel. Akhir sekali, matlamat utamanya adalah bagi
memastikan proses PdPR tetap berjalan walaupun aktiviti PdPc secara bersemuka tidak dibenarkan.

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

PP EE RR SS EE MM BB AA HH AA NN
II NN OO VV AA SS II ::

TUGASAN / GURU TARIKH
PROJEK HANTAR

Menyiapkan dan membina Memberi arahan kepada murid menyiapkan Memberi tempoh masa yang bersesuaian
setiap tugasan yang diberi tugasan kemudian perlu memuat naik hasil kepada murid sama ada menghantar

secara individu kerja sebagai kehadiran latihan, lakaran, rakaman dan lain-lain

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

PP EE RR SS EE MM BB AA HH AA NN
II NN OO VV AA SS II ::

Projek membina objek asas Tugasan Lakaran asas

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Lakaran dan projek fertigasi

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

PP EE RR SS EE MM BB AA HH AA NN
II NN OO VV AA SS II ::

Lakaran, dokumentasi dan projek siap

Projek mekanikal dan elektrik

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Projek bento dan pembungkusan makanan

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Slide presentation, poster pemasaran dan projek siap

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Semakan tugasan

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

KEASLIAN:

Menghantar dan memaklum Merakam kelas PdPR untuk
tugasan panduan murid semasa kelas
Maklumat tugasan akan
Menggunakan pautan untuk diberi menggunakan canva
rujukan projek atau teori
Buku teks RBT dan modul
Slide digunakan bagi kelas
teori (panduan rakaman) Google Form untuk soalan
pentaksiran
Maklumat tugasan akan
diberi menggunakan PDF

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Maklumat tugasan melalui Google Classroom

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Maklumat tugasan melalui WhatsApp

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Penggunaan modul RBT

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Tutorial membuat poster

Maklumat tugasan

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Sesi rakaman kelas

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Merekod tahap penguasaan II MM PP AA KK PP RR OO DD UU KK ::
murid menerusi tugasan yang
diberi Semakan kerja rumah

Merekod mata ganjaran yang Soalan pentaksiran secara
dikumpul setiap murid online dan e-sijil PdPR

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

1 Bertulis
2 Lisan
3 Pemerhatian

Merekod tahap penguasaan murid mengikut
kepelbagaian tugasan yang diberikan

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

1 Bertulis

Tugasan secara bertulis atau menaip di hantar di
Google Classroom

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

2 Lisan

Sesi pembentangan projek

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

3 Pemerhatian

Penghasilan projek mengikut tajuk

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Hasil keputusan pentaksiran yang cemerlang

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Semakan kerja bagi mengesan murid yang
tercicir

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Merekod mata ganjaran setiap kali
PdPR

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Penghargaan bagi penglibatan murid aktif
sepanjang

PdPR dilaksanakan

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

Penghargaan bagi penglibatan murid sepanjang
PdPR dilaksanakan

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

PP EE NN UU TT UU PP

TIGA PRINSIP ASAS PdPR

i. Tiada murid yang tercicir
ii. Asas pembelajaran dipenuhi
(Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan

Pentaksiran)
iii. Kesejahteraan sosioemosi murid di utamakan

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup

PP EE NN UU TT UU PP

SEKIAN, TERIMA KASIH …

Tajuk Profil Guru Kandungan Penutup


Click to View FlipBook Version