The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suzaimysamtkkb, 2019-12-23 05:22:33

Manual Pengurusan SAMTKKB 2020

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR


5

ISI KANDUNGAN m/s

PENGENALAN
Akuan Peribadi 6
Jawatankuasa Penyediaan Manual Pengurusan Sekolah 2020 7
Carta Organisasi Jawatankuasa Penyediaan Manual Pengurusan Sekolah 2020 8
Sekapur Sirih Seulas Pinang Pengetua SAMT Kuala Kubu Bharu 9

MUKADIMAH
Pentadbiran Am Untuk Guru dan Ahli Kumpulan Pelaksana 11
Misi KPM dan NKRA 21
3 Gelombang Anjakan Transformasi 22

11 Anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 23
Visi, Misi dan Moto SAMT Kuala Kubu Bharu 24
Piagam Pelanggan 25
Matlamat dan Objektif Sekolah 26
Maklumat Lencana Sekolah 27
Lagu Sekolah 28
Pelan Lokasi Sekolah 29

Senarai Nama Guru 30
Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana 33

MAKLUMAT PERHARIAN SEKOLAH
Senarai Guru Kelas dan Penyelaras Tingkatan 35
Jadual Gaji Minimum – Maksimum 38
Jadual Pembayaran Gaji Bulanan 2020 / Tempoh Kenaikan Pangkat Secara Time Based 39
Berasaskan Kecemerlangan (TBBK)
Hari Kelepasan Am 2020 40

Takwim Persekolahan Tahun 2020 42
Cuti Perayaan 2020 43
Jadual Guru Bertugas Mingguan 44

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Carta Organisasi SAMT Kuala Kubu Bharu 49
Carta Organisasi Jawatankuasa Induk Pentadbiran dan Pengurusan 50
Jawatankuasa Induk Pentadbiran dan Pengurusan 51
Carta Organisasi Pentadbiran dan Pengurusan 52

Jawatankuasa Pentadbiran dan Pengurusan 53
Jawatankuasa Lembaga Tatatertib Guru dan Ahli Kumpulan Pelaksana 55
Jawatankuasa Kewangan 56

2 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL
PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR


ISI KANDUNGAN m/s

Jawatankuasa Pengurusan Maklumat Sekolah 58

Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) 60
Jawatankuasa Audit Dalaman SPSK 61
Jawatankuasa Perancangan Strategik 63
Jawatankuasa MBMMBI 65
Jawatankuasa Highly Immersive Programme 66
Carta Organisasi Unit ICT / Google Classroom 67
Jawatankuasa Unit ICT / Google Classroom 68
Jawatankuasa Penarafan Kendiri Sekolah – SKPMg2 69
Jawatankuasa Pembudayaan KBT 70

Jawatankuasa Pengajaran Dan Pembelajaran Abad Ke -21 71
Jawatankuasa Pembangunan Fizikal dan Penyelenggaraan 72

Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan 73
Jawatankuasa Perhubungan Luar dan Alumni 74
Jawatankuasa Bilik-bilik Khas / Premis 76
Jawatankuasa Dewan Abu Hurairah dan Dewan Al-Baihaqi 78
Jawatankuasa Multimedia dan Majalah 79

Jawatankuasa Taklimat dan Mesyuarat Guru 81
Jawatankuasa Pemantau Perkhidmatan Pekerja Swasta, Kawalan Keselamatan 82
dan Pembersihan Kawasan Sekolah
Jawatankuasa Pengurusan Siar Raya 83
Jawatankuasa Bencana 84
Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah 85
Jawatankuasa Tender Kantin 86
Jawatankuasa Latihan Personal (LDP) 87
Jawatankuasa Kajian Tindakan dan Penyelidikan 88

Jawatankuasa Pengurusan Asrama 89
Jawatankuasa STEM dan Inovasi 91
Jawatankuasa Galeri Sejarah 92
Jawatankuasa PIBG 2019 / 2020 93
Jawatankuasa Badan Kebajikan Staf (BAKES) 94
Carta Organisasi Ahli Kumpulan Pelaksana 95
Jawatankuasa Ahli Kumpulan Pelaksana 96

PENGURUSAN KURIKULUM

Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 110
Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum Sekolah 111
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran 113


3 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR


ISI KANDUNGAN m/s

Jawatankuasa Penyeliaan dan Pencerapan 115

Jawatankuasa Kelas Imtiyaz (PIBG) 116
Jawatankuasa Motivasi Headcount 117
Jawatankuasa Peperiksaan,Penilaian dan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 118
Jawatankuasa Jadual Waktu 120
Jawatankuasa Guru Ganti / MMI 121
Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS) 122
Jawatankuasa Program Kecemerlangan Akademik 124
Jawatankuasa HalaqahTafaqquh Fiddin (HATAF) 125

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 127
Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid 128
Jawatankuasa Lembaga Disiplin 130
Jawatankuasa Disiplin Murid 131
Jawatankuasa Bantuan Murid 133
Jawatankuasa SPBT 135
Jawatankuasa Warden Asrama 137

Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa / SLAD) 138
Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling 139
Jawatankuasa Menangani Histeria 141
Jawatankuasa SUMUR 142
Jawatankuasa BADAR 143
Jawatankuasa Induk 3K 145
• Unit Keselamatan
• Unit Kesihatan

• Unit Kebersihan dan Keceriaan
Jawatankuasa Kantin 148
Jawatankuasa Penyelaras Tingkatan, Pendaftaran, Rekod Maklumat Murid & Buku Kedatangan 150
Jawatankuasa Surau Sekolah 151

PENGURUSAN KOKURIKULUM
Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 153
Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 154

• Senarai Tugas Setiausaha Sukan
• Tugas Penyelaras Persatuan, Badan Beruniform, Kelab/Persatuan dan Permainan
• Tugas Guru Persatuan, Badan Beruniform, Kelab/Persatuan dan Permainan
• Tugas Guru Sukan


4 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGORISI KANDUNGAN m/s
Jawatankuasa Penilaian dan Markah Kokurikulum 158
Majlis Sukan Sekolah 159

Jawatankuasa Badan Beruniform 160
Jawatankuasa Kelab dan Persatuan 162
Jawatankuasa Sukan dan Permainan 163
Jawatankuasa Rumah Sukan 164
Jawatankuasa Koperasi SAMT Kuala Kubu Bharu Berhad 166
Guru Pembimbing Ihtifal Sekolah / Program Ko-Akademik 167


PENGURUSAN TINGKATAN ENAM
Struktur Organisasi Tingkatan Enam (Mod 3) 170
Carta Organisasi Pengurusan Tingkatan Enam 171
Jawatankuasa Pengurusan Tingkatan Enam 172
Guru Kelas Tingkatan Enam 2020 173
Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum Tingkatan Enam 174
Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid Tingkatan Enam 175
Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum Tingkatan Enam 176

Jawatankuasa Unit Kokurikulum Tingkatan Enam 177
Carta Organisasi Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Tingkatan Enam 178
• Garis Panduan Pengurusan Tingkatan Enam (GPPT6) 179
• Garis Panduan dan Tanggungjawab Guru Akademik Tingkatan Enam 182
• Perbandingan Sebelum Penjenamaan Semula, Selepas Penjenamaan Semula, dan 183
Penambahbaikan Garis Panduan Pengurusan Tingkatan Enam (T6)
• Pentaksiran Baharu Kokurikulum Tingkatan Enam (T6) 184


TAKWIM SEKOLAH 2020

Takwim Aktiviti Sekolah 2020 189
5 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
AKUAN PERIBADI

Nama Penuh

Nombor Jabatan

Nombor MyKad
JawatanAlamat RumahNo. Telefon Bimbit
No. Telefon YES

No. Telefon Rumah

Senarai Tugas Tahun Semasa


Tugas-tugas Pentadbiran


Tugas-tugas Kurikulum


Tugas-tugas HEM


Tugas-tugas Kokurikulum
Bahawasanya saya menerima Manual Pengurusan Sekolah 2020 dan telah meneliti dan memahami
semua maklumat dan bersetuju menerima pelantikan yang terkandung di dalamnya dan akan
melaksanakan dengan penuh tanggungjawab, amanah, iltizam dan istiqamah bagi melonjakkan
kualiti kerja yang cemerlang untuk mencapai visi dan misi sekolah.


…….………………… Tarikh : ………………….………
(Tandatangan)


6 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGORJAWATANKUASA PENYEDIAAN
MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2020


Pengerusi : PUAN HAJAH MARIAHTOL KIFTIAH BINTI DARUS
Pengetua SAMT Kuala Kubu Bharu

Timbalan Pengerusi : PUAN HAJAH NORLELA BINTI MAAROF
Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi I : ENCIK MOHD HARNAIN BIN JAJULI
Penolong Kanan HEM

Naib Pengerusi II : PUAN HAJAH JUWARIAH BINTI ABD RAHMAN
Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : PUAN NORAIZAH BINTI ABU HASSAN
Penolong Kanan Tingkatan Enam

Penyelaras : PUAN NORAIZAH BINTI ABU HASSAN
Penolong Kanan Tingkatan Enam

Setiausaha : PUAN SHARMILLA BINTI MOHAMED SAAT
Guru Kanan Mata Pelajaran Pendidikan Islam & Bahasa Arab

Naib Setiausaha I : PUAN MOZIRISAH BINTI MOHD ZAIN
Penyelaras SMAD

Naib Setiausaha II : ENCIK SUZAIMY BIN HAJI TUSLAMUN
Setiausaha HEM

Ahli Jawatankuasa : PUAN NORSHIHAN BINTI OMAR
Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa

: PUAN NORHASIMA BINTI SAID
Guru Kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik
: PUAN AZIAN HANIM BINTI AMAT
Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik & Vokasional

: PUAN ASIAH YANTI BINTI BAHARUDIN
Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan

: TUAN HAJI MOHAMAD BIN SAID
Guru Kokurikulum Tingkatan Enam

7 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR

JAWATANKUASA PENYEDIAAN
MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH
2020PENGERUSI
Pengetua
SAMT Kuala Kubu Bharu

MARIAHTOL KIFTIAH BINTI DARUSTIMBALAN
PENGERUSI
PK Pentadbiran
NORLELA BINTI MAAROF
NAIB PENGERUSI (I) NAIB PENGERUSI (II) NAIB PENGERUSI (III)
PK Hal Ehwal Murid PK Kokurikulum PK Tingkatan Enam
MOHD HARNAIN BIN JAJULI JUWARIAH BINTI ABD RAHMAN NORAIZAH BINTI ABU HASSAN
PENYELARAS
PK Tingkatan Enam
NORAIZAH BINTI ABU HASSAN
SETIAUSAHA
NAIB GKMP PAIBA NAIB
SETIAUSAHA (I) SETIAUSAHA (II)
Penyelaras SMAD SHARMILLA BINTI MOHAMED SAAT Setiausaha HEM
MOZIRISAH BINTI MOHD ZAIN SUZAIMY BIN TUSLAMUN

AHLI AHLI AHLI AHLI
JAWATANKUASA JAWATANKUASA JAWATANKUASA JAWATANKUASA
GKMP Bahasa GKMP Kemanusiaan GKMP Sains & GKMP Teknik &
Matematik Vokasional
NORSHIHAN BINTI OMAR ASIAH YANTI BINTI BAHARUDIN NORHASIMA BINTI SAID AZIAN HANIM BINTI AMATAHLI
JAWATANKUASA
Guru Kokurikulum
Tingkatan Enam
MOHAMAD BIN SAID


8 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
KATA ALU-ALUANPENGETUA
SAMT KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG,
44000 KUALA KUBU BHARU
SELANGOR DARUL EHSAN


Assalamualaikum Warahmatullahhi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan izin-Nya kita
masih lagi diberi kekuatan dan kesungguhan untuk memikul amanah sebagai pendidik. Pada kesempatan ini,
saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Manual Pengurusan 2020 kerana telah berjaya
menyempurnakan buku ini. Sesungguhnya, Manual Pengurusan 2020 ini sangat penting sebagai rujukan dan
garis panduan kepada guru-guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) dalam rangka melaksanakan tugas
dengan lebih efisien dan berfokus.

Kita sebagai warga pendidik perlu sentiasa memperlengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran bagi
mendepani cabaran masa hadapan. Dalam hal ini, warga pendidik seharusnya bekerja sebagai satu pasukan.
Ilmu dan kemahiran yang dimiliki oleh individu seharusnya dikongsi dan dimanfaatkan semaksimum mungkin
untuk meningkatkan mutu pendidikan negara agar 6 Aspirasi Murid dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
dapat dicapai. Secara tidak langsung, hal ini dapat membentuk warga SAMTKKB Bumi Toyyibah yang
berketrampilan, profesional, berkualiti dan beretika.

Sebagai sebuah sekolah yang mempunyai cita-cita besar untuk menempa nama di persada negara dan dunia
pendidikan, penggemblengan tenaga dan usaha daripada warga sekolah amat diharapkan supaya dapat
menguasai ilmu untuk menghasilkan pendidikan berkualiti demi meningkatkan kecemerlangan akademik melalui
pengurusan sekolah yang cekap dan efisien.

Sama-samalah kita menjalankan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan dengan penuh keikhlasan
dan mudah-mudahan usaha ini diberkati Allah S.W.T dan menjadi amal soleh yang akan kita kecapi pada
kemudian hari. Insya-Allah.

Sekian. Wassalam

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA KERANA ALLAH

Saya yang menjalankan amanah,................................................................
PUAN HAJAH MARIAHTOL KIFTIAH BT DARUS
Pengetua
SAMT KUALA KUBU BHARU.

9 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR

10 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
PENTADBIRAN AM UNTUK GURU
DAN AHLI KUMPULAN PELAKSANA SAMT KUALA KUBU BHARU


1. ARAHAN AM

• Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada arahan yang terdapat dalam
Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga
mematuhi Perintah Am tersebut.

• Guru dan kumpulan pelaksana sekolah dinasihati supaya membaca, memahami dan boleh
mentafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.

• Guru hendaklah menghayati tatasusila profesional keguruan dan menjunjungnya sebagai
satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.

• Semua guru dan kumpulan pelaksana hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-
prinsip perkhidmatan cemerlang.
• Guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Moto, Visi, Misi, Falsafah, Objektif dan
Piagam Pelanggan Sekolah, Falsafah Pendidikan Islam, Falsafah Pendidikan Kebangsaan
dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.

• Semua guru dan kumpulan pelaksana dikehendaki meletakkan kepentingan pelajar dan
sekolah lebih daripada kepentingan diri ketika bertugas.

• Semua guru dan kumpulan pelaksana dikehendaki bertanggungjawab menjaga dan
menjamin keselamatan pelajar ketika belajar di sekolah dan menjaga harta benda sekolah.
• Semua guru dan kumpulan pelaksana hendaklah sentiasa mengamalkan kepimpinan yang
berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas.


2. WAKTU RASMI PERSEKOLAHAN

• Waktu rasmi persekolahan adalah seperti yang tercatat dalam jadual waktu persekolahan.

• Semua guru wajib berada dalam kawasan sekolah sepanjang waktu persekolahan kecuali
menjalankan tugas rasmi di luar.


3. MASA TIBA SEKOLAH

• Semua guru hendaklah sampai dan berada di sekolah sebelum jam 7.20 pagi.


• Guru bertugas harian dikehendaki berada di sekolah jam 7.00 pagi dan berada di tapak
perhimpunan untuk mengendalikan perhimpunan pelajar dan mengawal disiplin mereka.

• Waktu balik bagi guru bertugas harian adalah jam 4.30 petang.


• Semua guru WAJIB mengetik kad perakam, masa tiba ke sekolah dan masa balik.

11 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
4. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

• Semua guru WAJIB menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari yang
ditetapkan.


• Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher. Guru
perempuan WAJIB memakai pakaian yang menutup aurat. Semua guru digalakkan
memakai kot.

• Guru-guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Asmaul-Husna, Negaraku,
Lagu Negeri dan Lagu Sekolah.

• Guru bertugas harian hendaklah merekod, melapor dan mencatat semua aktiviti yang
berlaku sepanjang hari bertugas di dalam buku laporan harian yang disediakan di pejabat
sekolah.


5. MENINGGALKAN KAWASAN SEKOLAH WAKTU BERTUGAS

• Guru dan kumpulan pelaksana tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam
waktu persekolahan kecuali mendapat kebenaran daripada Pengetua.

• Guru yang mendapat arahan PPD/JPN/JAIS/KPM/LPM/MPM dan lain-lain mesti
memaklumkan kepada Pengetua terlebih dahulu.
• Guru dan Kumpulan Pelaksana juga dikehendaki mengisi dua salinan Borang Kebenaran
Keluar dan dapatkan tandatangan Pengetua / Guru Penolong Kanan. Satu salinan
disimpan dalam fail di pejabat manakala satu salinan lagi diserahkan kepada Pengawal
Keselamatan bertugas di pos pengawal untuk direkodkan.
• Guru yang mendapat kebenaran daripada Pengetua hendaklah merakamkan waktu keluar
dan waktu kembali semula ke sekolah.

• Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta mendapatkan guru ganti untuk kelas yang
ditinggalkan dan hendaklah memaklumkan kepada Pengetua / Penolong Kanan.

• Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu sekolah kecuali dalam
keadaan kecemasan.


6. PAKAIAN GURU SEMASA BERTUGAS

• Guru wajib mematuhi Surat Pekeliling Bil. 6/1995 (rujuk salinan surat yang dilampirkan).

7. KAD PERAKAM WAKTU

• Rakaman kehadiran guru / catatan kehadiran guru adalah dokumen yang membantu
Pengetua untuk membuat penilaian ‘ Prestasi Tahunan‘.
• Guru yang hadir untuk kegiatan kokurikulum dan kelas tambahan juga dikehendaki
menandatangani buku kehadiran kokurikulum / kelas tambahan.
• Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi kenyataan
atau sebab-sebab yang munasabah dan mendapatkan tandatangan Pengetua dengan
segera.

12 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
8. KEHADIRAN MESYUARAT / PROGRAM RASMI SEKOLAH / KURSUS DALAMAN

• Guru wajib menghadiri semua mesyuarat dan program rasmi sekolah.
• Guru yang tidak hadir hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengetua dengan
permohonan secara rasmi. Bukti ketidakhadiran hendaklah disertakan.
• Semua mesyuarat mesti mempunyai agenda dan minit. Keputusan mesyuarat mesti
disampaikan kepada pihak berkenaan dan diambil tindakan.
• Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian rasmi. Kemeja T, pakaian
sukan, sandal dan selipar tidak dibenarkan.

9. KEGIATAN KOKURIKULUM
• Semua guru akan ditugaskan menjadi Penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini
hendaklah dijalankan dengan cekap.
• Semua guru wajib menghadiri kegiatan kokurikulum dan menulis nama dalam buku
kehadiran kokurikulum yang disediakan di pejabat sekolah.
• Guru hendaklah memastikan buku laporan aktiviti kokurikulum diisi oleh pelajar dan
mengesahkan laporan tersebut.
• Buku laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Penyelaras setiap minggu untuk
disemak dan dihantar sebulan sekali kepada Pengetua / PK Kokurikulum untuk disahkan.

10. MELAKUKAN KERJA LUAR

• Penjawat awam tidak dibenarkan melakukan kerja luar kecuali dengan mematuhi Perintah
Am Bab ‘D’ seperti berikut :-

▪ Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
▪ Tidak dilakukan semasa waktu pejabat.
▪ Tidak menjejaskan kredibiliti sebagai penjawat awam.
▪ Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan
jabatan.

• Berhubung dengan menjalankan tuisyen di luar, guru-guru diingatkan bahawa tindakan
tersebut adalah melanggar Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ) subseksyen 79 ( e ) dan
subseksyen 132 ( g ) di mana boleh didenda tidak melebihi RM 50,000 ( Ringgit
Malaysia : Lima Puluh Ribu ) atau lima tahun penjara atau kedua-duanya sekali.

11. CUTI

11.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal

• Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30)
bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah
untuk menggantikan cuti rehat. Namun guru boleh dipanggil bertugas oleh
Pengetua tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk
menjalankan tugas-tugas seharian daripada tugas mengajar.

13 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR11.2 Cuti Rehat Khas ( CRK )


• Tidak melebihi daripada tujuh (7) hari yang diberi kepada Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1977
diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh (7) hari dalam satu tahun
kalender.

• ( rujuk Perintah Am 1 ( ix ) bab C ).

11.3 Cuti Sakit

• Guru-guru yang tidak dapat hadir bertugas kerana sakit hendaklah memaklumkan
kepada Pengetua atau Penolong Kanan / Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan
KoKurikulum mengikut tatacara berikut :

− Menelefon segera kepada Pengetua.

• Sijil Perakuan Doktor mesti diserahkan segera kepada Pengetua atau Penolong
Kanan apabila datang bertugas kembali (tidak melebihi 2 hari). Jika tidak, cuti
tersebut akan dianggap sebagai Cuti Rehat Khas (CRK).

11.4 Cuti Kecemasan / Cuti Rehat Khas

• Untuk memohon cuti ini, sila baca surat Pekeliling KPM yang dilampirkan
bersama.

• Dapatkan borang permohonan daripada Pejabat Sekolah.

• Serahkan borang yang siap diisi untuk kelulusan.


11.5 Cuti Keluar Negara

• Guru-guru mesti mengisi borang kebenaran ke luar negara sama ada semasa cuti
sekolah atau semasa penggal persekolahan. Sila isikan borang permohonan yang
ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

11.6 Cuti Tanpa Rekod

• Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa,
cuti latihan pasukan sukarela menghadiri latihan atau khemah tahunan
pertubuhan / persatuan latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan,
mesyuarat persatuan ikhtisas mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.11.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
• Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli terdekat selama tiga (3) hari
sebagai cuti tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah : suami atau isteri,
anak-anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan
kelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.14 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR

11.8 Cuti Khas – Isteri Bersalin

• Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota
perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan
kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada
kepentingan perkhidmatan.

11.9 Cuti Tanpa Gaji

• Cuti ini tidak digalakkan kecuali tidak dapat dielakkan.

12. BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR

• Buku persediaan mengajar ialah dokumen rasmi dan harta kerajaan. Semua butiran
hendaklah disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap.

• Fail / Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan
Mata Pelajaran pada setiap minggu mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangan.
(rujuk jadual).

• Semua guru perlu melengkapkan semua maklumat yang ditetapkan iaitu : Sukatan
Pelajaran, Rancangan Pengajaran, Jadual Waktu Kelas Dan Persendirian, Senarai Buku
Rujukan, Biodata Diri, Senarai Nama Pelajar, Markah Ujian, TOV dan ETR Pelajar dan
maklumat-maklumat lain di ruangan yang disediakan.
• Guru Kanan Mata Pelajaran akan menyemak rancangan pengajaran dan sukatan pelajaran
di dalam buku persediaan mengajar.
• Format terkini KSSM hendaklah digunakan untuk menyediakan rancangan pengajaran.

• Guru yang ditugaskan menjadi guru ganti diwajibkan mencatat di dalam buku persediaan
mengajar perkara berikut :
1. Mata pelajaran yang diganti
2. Tingkatan
3. Masa
• Buku Persediaan Mengajar ialah dokumen yang membantu dalam menyedia dan
melaksanakan Sasaran Kerja Tahunan (SKT)
• Jika seseorang guru bercuti, fail / buku tersebut hendaklah diserahkan kepada Penolong
Kanan, untuk urusan guru pengganti.
• Fail / Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke pejabat sekolah pada hari terakhir
tahun persekolahan.

13. WAKTU MENGAJAR

• Memastikan kehadiran dan disiplin pelajar di dalam kelas.
• Melengkapkan Buku Kawalan Kelas (BKK).
• Memastikan kelas teratur, bersih dan kondusif.
• Mencatat bilangan pelajar yang ada di dalam borang kawalan kelas.15 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL
PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
14. GURU GANTI (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981)

• Sila lihat Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai Masa Luang (Free Period).
Guru-guru hendaklah mematuhi jadual guru ganti yang ditetapkan.


15. BUKU LATIHAN / NOTA PELAJAR / BUKU KERJA / BUKU REKOD KOKURIKULUM
• Buku-buku tersebut hendaklah sentiasa diperiksa dengan teliti.
• Buku yang telah diperiksa hendaklah segera dikembalikan kepada pelajar.
• Sila turunkan tandatangan ringkas dan tarikh di dalam buku / nota yang telah diperiksa.
• Pengetua / Penolong Kanan / Penolong Kanan HEM / Penolong Kanan Kokurikulum / Guru
Kanan Mata Pelajaran akan menyemak buku-buku tersebut mengikut jadual.

16. GURU SEBAGAI GURU DISIPLIN (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001)

• Semua guru SAMT Kuala Kubu Bharu adalah guru disiplin dan guru bimbingan. Guru-guru
hendaklah sentiasa memberi bimbingan kepada pelajar dan mengamalkan budaya “
Sekolah Penyayang “. Buku Peraturan Sekolah dan Diari Pelajar menjadi panduan untuk
mengurus pelajar-pelajar.


17. KESELAMATAN PELAJAR

• Semua guru bertanggungjawab menjaga keselamatan pelajar sepanjang waktu berada di
dalam kawasan sekolah.

• Jika berlaku kemalangan atau kecederaan guru diminta segera memaklumkan kepada
pengetua atau penolong-penolong kanan, ibu bapa atau penjaga kepada pelajar
berkenaan mesti dimaklumkan segera.
• Peraturan keselamatan yang disediakan mestilah dipatuhi
• Latihan kebakaran wajib diadakan sekali sepenggal.

18. PERHUBUNGAN SESAMA GURU DAN KUMPULAN PELAKSANA


• Guru dan Kumpulan pelaksana sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional
yang baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengamal tutur kata, dengan harapan
akan mewujudkan perasaan kekitaan.

• Guru dan Kumpulan pelaksana tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa
pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan sesama rakan ataupun pelajar sekolah ini.

• Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

• Guru dan kumpulan pelaksana WAJIB menjadi ahli badan kebajikan dan mematuhi
perlembagaan badan kebajikan tersebut.


16 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR19. BILIK GURU


• Kebersihan, keceriaan dan keselamatan ‘Bilik Guru’ adalah menjadi tanggungjawab semua
guru. Jadikan bilik guru sebagai contoh kepada pelajar.

• Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa ini hendaklah
dianggap ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Oleh itu guru hendaklah
menggunakan masa tersebut di bilik guru untuk perkara-perkara berkaitan dengan
pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang
aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.


• Pelajar tidak digalakkan berada di bilik guru.

• Pelawat tidak dibenarkan menggunakan bilik guru untuk berbincang sesuatu dengan guru.

• Sebarang pertemuan ( tetamu luar ) hendaklah diadakan di luar bilik guru / kantin.


20. PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

• Jika guru menghadapi sebarang masalah dalam bidang perjawatan bolehlah berurusan
dengan Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua.
• Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan
Ketua Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang atau Penolong Kanan dan
Pengetua.


21. TUGAS

• Guru akan diberi tugas-tugas berbentuk kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid dan
pentadbiran. Tugas tersebut mesti dilaksanakan dengan dedikasi, cekap dan
bertanggungjawab.

• Guru hendaklah melaksanakan sesuatu tugas / arahan misalnya menghadiri mesyuarat,
pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri atau sekolah lain dengan penuh tanggungjawab. Guru
yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa pengetahuan
Pengetua.
• Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit curai
hendaklah dikemukakan kepada Pengetua dengan menggunakan borang khas yang boleh
diperoleh di Pejabat Sekolah.

• Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila balik
ke sekolah hendaklah menjalankan “ Kursus Dalaman “ kepada guru dan dimaklumkan
kepada Penolong Kanan / Pengetua tarikh dan masa pelaksanaannya.

• Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan untuk
pelajar dan mengisi borang maklumat tugasan dan diserahkan kepada Penolong Kanan.17 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR22. JADUAL WAKTU

• Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.

• Guru Kelas dan Guru Bilik Khas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk
dipamerkan di dalam kelas / bilik khas masing-masing.


23. JADUAL KEDATANGAN PELAJAR


• Setiap Guru Kelas akan diberi sebuah Buku Kedatangan Pelajar. Buku ini amat penting
kepada pihak audit dan menjadi satu kesalahan sekiranya hilang atau tidak melengkapkan
dengan sempurna. Buku ini mesti disimpan di pejabat sekolah pada setiap masa.
• Guru Kelas hendaklah mengisi maklumat-maklumat yang diperlukan dan hendaklah
memahami dan mematuhi kehendak-kehendak mengenainya yang tercetak di bahagian
dalam kulit hadapan.

• Buku Kedatangan Pelajar hendaklah ditulis secara teratur dengan dakwat hitam sahaja
atau biru sahaja, kemas dan ditanda pada setiap hari oleh Guru Kelas pada waktu pertama.
Jika Guru Kelas tidak hadir, Buku Kedatangan Pelajar hendaklah diisi oleh Guru Kelas 2
atau Penyelaras Tingkatan.
• Guru Kelas tidak boleh mewakilkan pelajar untuk menanda Buku Kedatangan Pelajar.

• Pelajar yang tidak hadir 3 hari berturut-turut atau berselang seli selama 10 hari dalam satu
bulan, ibu bapa / penjaganya hendaklah dihubungi secara bertulis.

• Analisis mesti dibuat pada setiap akhir bulan dan akan disemak oleh Guru Penyelaras
Tingkatan.24. KESELAMATAN DAN PENGGUNAAN HARTA BENDA SEKOLAH
• Semua guru dikehendaki memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan
harta benda sekolah. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan
sengaja atau tidak sengaja hendaklah disampaikan ke pengetahuan pihak sekolah.
• Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan ada peraturan –
peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan
lain-lain.

• Alat-alat dan harta sekolah adalah harta kerajaan. Penggunaan untuk peribadi adalah
dilarang. Sesuatu alat yang dipinjam hendaklah mendapat kebenaran guru kanan / guru
yang bertanggungjawab dengan mengisi borang pinjaman. Alat yang digunakan hendaklah
dikembalikan semula dan menandatangan buku pinjaman.

25. KEBERSIHAN

• Setiap guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas
pelajar hendaklah disediakan oleh guru kelas untuk kelas masing-masing. Alatan yang
digunakan untuk membersihkan kelas hendaklah disimpan dengan rapi dan selamat.
18 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
• Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas /
tempat khas ( bengkel , bilik kaunseling, makmal dan lain-lain ) bertanggungjawab untuk
menjaga kebersihan dan keselamatan bilik tersebut.

• Kebersihan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, kumpulan pelaksana
dan pelajar.


26. SURAT RASMI

• Semua surat rasmi berkaitan dengan perjawatan atau sekolah hendaklah dihantar melalui
pengetua.

27. SURAT YANG DITERIMA

• Semua surat masuk yang telah diminitkan oleh Pengetua perlu diambil tindakan segera.
• Semua surat keluar hendaklah menggunakan kepala surat sekolah yang ditandatangani
oleh Pengetua.

• Sekiranya guru perlu menghantar sebarang maklumat kepada pihak-pihak berkaitan, maka
maklumat tersebut hendaklah ditaip dan menyerahkan ke pejabat. Pihak pejabat akan
menyediakan surat iringan yang ditandatangani oleh Pengetua.

28. PERGI KE JABATAN PENDIDIKAN NEGERI / PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH

• Guru-guru tidak digalakkan pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri atau Pejabat Pendidikan
Daerah untuk urusan peribadi.


29. PELAWAT
• Semua pelawat, penjual dan pengedar WAJIB berjumpa dengan Pengetua / Penolong
Kanan terlebih dahulu sebelum berurusan dengan guru-guru. Promosi atau mengiklan
sesuatu barangan di sekolah untuk pelajar adalah dilarang kecuali mendapat kebenaran
pengetua.

30. PEMBELIAN
• Guru/staf perlu menyediakan kertas kerja sebelum membuat pembelian sesuatu barangan.

• Guru/staf yang hendak membeli barang daripada koperasi sekolah/syarikat-syarikat perlu
memohon kebenaran dengan mengemukakan nota minta yang terdapat di pejabat untuk
ditandatangan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan berkaitan sebelum
diluluskan oleh Pengetua.
• Pembelian barangan untuk melaksanakan aktiviti/program perlu disertakan dengan kertas
kerja dan nota minta.

31. BUKU STOK / INVENTORI
• Ketua Panitia atau ketua unit bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan
memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa
dikemaskini. (Setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan
serta merta ).

19 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
• Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori
ini dari semasa ke semasa, dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan
oleh PK / Pengetua.
32. TANDA NAMA
• Semua guru hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di
sekolah atau di luar sekolah.

33. KEAHLIAN KELAB GURU / PIBG

• Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah.
• Semua guru hendaklah membayar yuran kelab guru dan mematuhi perlembagaan kelab.

34. PENGGUNAAN ALATAN
• Penggunaan alatan sekolah hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.

• Guru/staf perlu mendapat kebenaran daripada Ketua-Ketua Bahagian/Unit atau Penjaga
Stok dan perlu direkodkan.

• Alatan hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera
dalam berkeadaan baik.

• Alatan yang rosak hendaklah dilaporkan dengan segera.


35. ARAHAN DAN PEKELILING

• Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan
teliti dan dipatuhi serta ditandatangan selepas membacanya.

• Sekiranya arahan pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di dalam fail
khas.
36. TELEFON

• Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan direkodkan dalam
buku yang disediakan. Guru atau staf sekolah hendaklah menggunakan telefon awam
untuk urusan peribadi.

• Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam
bilik darjah.

37. KUNCI

• Semua kunci mesti disimpan di pejabat, guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi
Buku Rekod Peminjaman di pejabat.
• Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran
daripada Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah.

20 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGORMISI


“MEMBANGUN POTENSI INDIVIDUMELALUI PENDIDIKAN”


21 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL
PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR


22 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR

23 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGORVISI SEKOLAH
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara SejahteraMISI SEKOLAH


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi NegaraMOTO SEKOLAHBerilmu, Beramal, Bertaqwa

24 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
PIAGAM PELANGGANAMI WARGA SAMT KUALA KUBU BHARU

BERUSAHA MENGURUS DAN MENTADBIR DENGAN

TEKNOLOGI TERKINI DAN BERKESAN UNTUK


BERGERAK MAJU BERSAMA GURU-GURU , PELAJAR ,


KAKITANGAN DAN ANGGOTA MASYARAKAT. SEDIA

BERKHIDMAT DAN MENGURUS UNTUK MELAHIRKAN


PENDIDIKAN YANG CEMERLANG , BERKUALITI DAN

BERAKHLAK ISLAM DALAM MEMENUHI KEPERLUAN


MASYARAKAT , BANGSA, AGAMA, DAN NEGARA.
25 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL
PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR

MATLAMAT


SAMT KUALA KUBU BHARU

SAMT Kuala Kubu Bharu mengembangkan potensi pelajar secara seimbang
dan bersepadu melalui keimanan, keilmuan, ketakwaan ke arah melahirkan
pelajar rabbani yang berilmu, berakhlak mulia dan berhati waja.

OBJEKTIF

SAMT KUALA KUBU BHARU


Untuk mencapai matlamat sekolah maka warga SAMT Kuala Kubu Bharu
berazam dengan penuh iltizam untuk berusaha menyempurnakan tugas

supaya,

a) Pelajar mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
b) Pelajar menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah.

c) Pelajar berusaha membina sahsiah yang tertinggi dan beradab Islamiah.
d) Pelajar berdaya saing dan jati diri yang kental.

26 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
MAKLUMAT LENCANA SEKOLAH
RASIONAL LENCANA

PUTIH - Kebersihan dan Kesucian

KUNING - Kecemerlangan dan Keunggulan
MERAH - Keberanian dan Kecekalan

HIJAU - Perpaduan dan Beragama
BUKU - Ilmu Pengetahuan
GADING - Pendidikan Yang Tinggi

BINTANG 5 - Asas Rukun Islam Yang Lima
BULAN SABIT - Kebesaran Agama Islam

PADI - Kejayaan

27 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR

LAGU SEKOLAH

SAMT KUALA KUBU BHARUMaahadku...... Maahadku...

SAMT Kuala Kubu Bharu

Tempatku Menimba Ilmu

Tekun Usaha Terus Maju........Namamu Kebanggaan Semua

Mendidik Insan Sehingga Berjaya

Berilmu , Beramal dan Bertaqwa

Menjadi Pegangan Sepanjang Masa.........c/o

Para Guru Dan Ibu Bapa

Berganding Bahu Berkorban Tenaga

Melentur Generasi Pewaris Negara

Moga Kejayaan Menjadi Nyata......Tekad Berazam Teguh Pendirian

Takkan Gentar Menuju Impian

Harungi Segala Cabaran Dan Rintangan

Maahad Cemerlang Menuju

Wawasan......Ya Allah Berkati Segala Usaha
Maahad Ini Akan Terus Berjasa
28 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U
#samtkkbbumitoyyibah Warga Beriman Berakhlak Mulia

Dunia Akhirat Moga Sejahtera

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
PELAN SEKOLAH

DARI
KUALA LUMPUR DARI TANJUNG MALIM

DATARAN
KKB SAINS MAKMAL BLOK A BLOK B
KANTIN BLOK C

ASTAKA SURAU AT-TAQWA
KE PEKAN KUALA KUBU BHARU ABU HURAIRAH GELANGGANG DEWAN
DEWAN
GELANGGANG
BOLA TAMPAR
ASPURA
MAKAN
BLOK A
ASPURI
SEPAK TAKRAW
BLOK A
JAHITAN
BENGKEL RBT DEWAN MAKAN ASPURI
BENGKEL
ASPURA
ASPURI
BLOK B
ASPURA
BLOK B
PADANG
PERMAINAN

TNB
KUARTERS SEKOLAH


PONDOK
PENGAWAL
KESELAMATAN PAID
HULU SELANGORPINTU UTAMA
SAMTKKBKUARTERS
PAIDHS

29 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
SENARAI NAMA GURU

Bil. Nama Penuh No. K/P Gred No. Tel Bimbit

1 PUAN HAJAH MARIAHTOL KIFTIAH BINTI DARUS 670829105078 DG54 012 – 3944053
2 PUAN HAJAH NORLELA BINTI MAAROF 621223107684 DG52 (KUP) 013 – 3743682

3 ENCIK MOHD HARNAIN BIN JAJULI 700709105043 DG52 (KUP) 012 – 6790035
4 PUAN HAJAH JUWARIAH BINTI ABD RAHMAN 610715115038 DG52 (KUP) 019 − 4053186

5 TUAN HAJI ROSLY BIN BIDIN 600304055131 DG52 (KUP) 013 – 3651395
6 PUAN SALINAH BINTI ABDUL KADIR 740509105520 DG48 (KUP) 019 − 3165052

7 PUAN NORSHIHAN BINTI OMAR 701020105662 DG48 (KUP) 012 – 2443628
8 JANUAR KHAIRUL BAKAR BIN BURHANUDDIN ALI 710118065069 DG48 (KUP) 013 - 9841779

9 PUAN NORAIZAH BINTI ABU HASSAN 701031105852 DG44 019 − 3021942
10 PUAN NORHASIMA BINTI SAID 790131086342 DG44 013 − 2156484

11 PUAN SHARMILLA BINTI MOHAMED SAAT 730510105932 DG44 013 – 3937399

12 PUAN ASIAH YANTI BINTI BAHARUDIN 750806145528 DG44 012 – 2086146
13 PUAN AZIAN HANIM BINTI AMAT 760110016428 DG44 012 – 2709825

14 PUAN NOOR LELAWATI BINTI ABD GHANI 760328145388 DG44 019 – 6471426
15 PUAN SITI HARTATI BINTI ZAINUDDIN 710424106260 DG44 019 – 2259713

16 TUAN HAJI MOHAMAD BIN SAID 710610106387 DG44 012 – 6898452
17 PUAN SITI KHATIJAH BINTI MOHD HANAFIAH 790429105518 DG44 011 − 10807549

18 PUAN HAJAH SITI FATIMAH BINTI MOHD YIN 751212105398 DG44 019 – 2626258
19 PUAN ROSNAINI BINTI MOHAMED 740527105540 DG44 012 – 2915647

20 TUAN HAJI KHAIRUDDIN BIN SHUHADI 680228105629 DG44 019 – 2320539
21 ENCIK KHAIRUL NIZAM BIN ABDUL RASHID 760519105039 DG44 (KUP) 019 – 3886082

22 ENCIK MUHAMMAD AZIZI BIN SARIF 801009105619 DG44 (KUP) 013 – 2473087

23 PUAN MASITOH BINTI ABAS 790304105450 DG44 (KUP) 019 – 2498029
24 PUAN NORAPIZAH BINTI AHMAD 760126105986 DG44 (KUP) 019 – 2498489

25 PUAN ZAKIAH BINTI SALLEH 720115035752 DG44 (KUP) 019 – 2724761
26 PUAN KHAIRUNNISA NAJIAH BINTI KHAMDANI 830702105230 DG44 (KUP) 019 – 4288383

27 PUAN HASLIZA BINTI HANAFI 760320035504 DG44 (KUP) 013 - 9220702
28 PUAN NOR FADHLINA BINTI HANIFIYAH 831030105856 DG44 (KUP) 013 – 3776884

29 PUAN NORFAZLIN BINTI KAMARUDDIN 791023145610 DG44 (KUP) 011 – 10051024


30 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGORSENARAI NAMA GURU

Bil. Nama Penuh No. K/P Gred No. Tel Bimbit

30 ENCIK MOHD IZUWAR BIN MOHD ISA 840119085577 DG44 (KUP) 016 – 2254756
31 ENCIK MOHD MARZUKI BIN ABDUL RAZAK 800814085337 DG44 (KUP) 019 – 3252297
32 PUAN RAJA ROZAIKHA AZREEN BINTI ISHAK 840617086492 DG44 (KUP) 019 – 3801809

33 PUAN LIZAWATI BINTI ABD HALIM 820726025244 DG44 (KUP) 012 – 2470071

34 ENCIK MOHAMAD TARMIZI BIN JASA 800304085003 DG44 (KUP) 013 – 5821132
35 PUAN SAHIDA BINTI MOHAMED NASIR 850512105780 DG44 (KUP) 010 – 4345503

36 PUAN NORASIKIN BINTI AZIZAN 820322086198 DG44 (KUP) 013 – 2391303
37 PUAN SITI HAJAR AISYAH BINTI ZAINUDDIN 820828145474 DG44 (KUP) 017 – 8035354

38 PUAN HAJAH NORHAYATI BINTI MOKHLAS 800711105008 DG44 (KUP) 012 – 6643102
39 PUAN FARHANA BINTI SALLEH 840527055000 DG44 (KUP) 017 – 3318575

40 PUAN SITI HARTUTI BINTI ZAINUDDIN 710424106228 DG42 011 – 24231691

41 PUAN NAJAH RAIHAN BINTI AMIR 670815105632 DG42 014 – 7381218
42 PUAN PUSPAWATI BINTI AMIR 691231106052 DG42 019 – 3386052
43 PUAN MAHAROM BINTI MARJUMAT 710528106038 DG42 012 – 2927436

44 PUAN MOZIRISAH BINTI MOHD ZAIN 690418086376 DG41 019 – 5436376

45 PUAN ROSNITA BINTI ABU SAMAH 790616065400 DG41 013 – 9225932
46 PUAN NURUL FADZILAH BINTI ABDUL KARIM 891013085122 DG41 011 – 14340712

47 PUAN TUAN ANIS HAFIZAH BINTI TUAN AB HAMID 900514145404 DG41 013 – 3069025
48 PUAN SALINA BINTI SANIMIN 790215105168 DG41 017 – 2820749

49 ENCIK MOHAMMAD HAZIME BIN YAZID 850914035877 DG41 019 – 2359426
50 PUAN ERLY SAHARA BINTI SAMIRAN 780825105174 DG41 012 – 2221262

51 PUAN MAIZAITUL AKMAR BINTI TALIB 870207095094 DG41 019 – 6400982
52 ENCIK MUHAMMAD RIZAINI BIN RAHMAT 860414025241 DG41 013 – 2860414

53 PUAN NORSYAIDAH BINTI SALIM 820123086160 DG41 019 – 4317189
54 PUAN NOR ASRITA BINTI SHAARI 830415105246 DG41 010 – 5144474

55 PUAN NUREZIANTY BINTI ROSLY 871201085164 DG41 017 − 5487569

56 PUAN MAZLINAWATI BINTI JAMALUDIN 820625065394 DG41 019 − 6172347
57 PUAN SURIANI BINTI HASSAN 791113035554 DG41 013 – 3456470

58 PUAN NOORANOO BINTI ARIFFIN 880115675058 DG41 019 − 4322033
59 PUAN KHAIRUN AIN NADIAH BINTI MOHD SHAHABUDDIN 901024065852 DG41 012 − 694647631 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
SENARAI NAMA GURU

Bil. Nama Penuh No. K/P Gred No. Tel Bimbit

60 ENCIK MD KHAIRUL AZHARUDDIN BIN MARGILAN 760119085729 DG41 016 – 6990961
61 PUAN NOOR AZLEENA BINTI ABDUL KARIM 910110065124 DG41 011 – 15883639

62 PUAN ASMAWATI BINTI AZIZ MUNIR 880904435698 DG41 013 – 9721745
63 PUAN SITI AISHAH BINTI ABDUL RAHMAN 921023105136 DG41 019 – 4912263

64 CIK NORHAMIZAH BINTI ILIAS 900501105120 DG41 019 – 2532055
65 PUAN NURHAFIZAH BINTI SULAIMAN 870329565410 DG41 013 – 4532903

66 PUAN NORZALINA BINTI MOHD YUSOF 660724106606 DG38 (KUP) 017 – 6956228
67 PUAN NGAPIAH BINTI LEHAN 620104105470 DG34 (KUP) 013 – 3258370

68 PUAN NOORANIZA BINTI AHMAD 700708105578 DG34 (KUP) 012 – 2118545
69 PUAN ROKIAH BINTI ABD RAZAK 650622105064 DG32 (KUP) 017 – 3688669

70 ENCIK SUZAIMY BIN HAJI TUSLAMUN 700103105321 DG32 (KUP) 017 – 2472067

71 PUAN NOR HASIMAH BINTI BAHAR 701011105046 DG32 (KUP) 012 − 6346418
72 ENCIK ANAS BIN BAD LATIF 931002145293 DC41 019 – 6970053

73 PUAN MAAZATIL ADAWIYAH BINTI MAHAD 931107105220 DC41 013 – 6453483


32 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN PELAKSANA

Bil. Nama Penuh Jawatan No. Telefon Bimbit

1 PUAN ROZAINI BINTI ABDUL RASHID KETUA PEMBANTU TADBIR N26 012 – 6646560
2 TUAN HAJI MOHD SHARIFF BIN ABDULLAH PENYELIA ASRAMA N26 (KUP) 013 – 3739713

3 ENCIK ARIFFIN BIN MOHD YUSOF PENYELIA ASRAMA N22 (KUP) 010 – 8925600
4 PUAN NORASHEKIN BINTI RASID PEMBANTU TADBIR N19 019 – 3464077

5 PUAN NOOR DIANA BINTI AHMAD PEMBANTU TADBIR N19 012 - 9828851
6 PUAN SALMIYATON BINTI IBRAHIM PEMBANTU OPERASI N14 012 – 3249196

7 ENCIK ROHAIZAT BIN IDRUS PEMBANTU OPERASI N11 013 – 2072461
8 CIK NURHANISAH BINTI MOHAMAD ZAINI PEMBANTU OPERASI N11 017 - 6585247

9 ENCIK MOHAMAD SHAFIE BIN ZUL PEMBANTU MAKMAL C19 019 – 2821847
10 CIK NUR ATIQAH BINTI BAKRI PEMBANTU MAKMAL C19 010 - 7818745
33 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
34 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
SENARAI GURU KELAS DAN PENYELARAS TINGKATAN 2020
MENENGAH RENDAH


Penyelaras
Bil. Kelas Nama Guru Kelas
Tingkatan
G1 : PUAN SITI HARTUTI BINTI ZAINUDDIN
1 1 AN-NAWAWI
G2 : PUAN NORZALINA BINTI MOHD YUSOF

G1 : PUAN NUREZIANTY BINTI ROSLY
2 1 AL-GHAZALI
G2 : PUAN ZAKIAH BINTI SALLEH PUAN SITI
HARTUTI BINTI
G1 : PUAN NURHAFIZAH BINTI SULAIMAN ZAINUDDIN
3 1 AL-BIRUNI
G2 : PUAN NAJAH RAIHAN BINTI AMIR
G1 : PUAN MAHAROM BINTI MARJUMAT
4 1 AL-FARABI
G2 : PUAN NOR FADHLINA BINTI HANIFIYAH

G1 : PUAN KHAIRUN AIN NADIAH BINTI MOHD SAHABUDDIN
5 2 AN-NAWAWI
G2 : CIK NORHAMIZAH BINTI ILIAS
G1 : PUAN SITI NUR AISHAH BINTI AB RAHMAN
6 2 AL-GHAZALI
G2 : PUAN MASITOH BINTI ABAS
PUAN ROKIAH
BINTI ABD RAZAK
G1 : PUAN PUSPAWATI BINTI AMIR
7 2 AL-BIRUNI
G2 : PUAN MAAZATIL ADAWIYAH BINTI MAHAD
G1 : PUAN ERLY SAHARA BINTI SAMIRAN
8 2 AL-FARABI
G2 : PUAN ROKIAH BINTI ABD RAZAK
G1 : PUAN SALINA BINTI SANIMIN
9 3 AN-NAWAWI
G2 : PUAN NOORANIZA BINTI AHMAD
G1 : PUAN NOORANOO BINTI ARIFIN
10 3 AL-GHAZALI
G2 : PUAN ASMAWATI BINTI AZIZ MUNIR PUAN NOR
HASIMAH BINTI
G1 : PUAN NOR HASIMAH BINTI BAHAR BAHAR
11 3 AL-BIRUNI
G2 : PUAN NORHAYATI BINTI MOKHLAS

G1 : PUAN SAHIDA BINTI MOHAMED NASIR
12 3 AL-FARABI
G2 : ENCIK MOHD IZUWAR BIN MOHD ISA


35 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
SENARAI GURU KELAS DAN PENYELARAS TINGKATAN 2020
MENENGAH ATAS

Penyelaras
Bil. Kelas Nama Guru Kelas
Tingkatan
G1 : PUAN NORSYAIDAH BINTI SALIM
13 4 AN-NAWAWI
G2 : PUAN TUAN ANIS HAFIZAH BINTI TUAN AB HAMID
G1 : ENCIK MUHAMMAD RIZAINI BIN RAHMAT
14 4 AL-GHAZALI
G2 : PUAN PUAN NURFAZLIN BINTI KAMARUDDIN PUAN ROSNITA
BINTI ABU
G1 : PUAN NOR ASRITA BINTI SHAARI SAMAH
15 4 AL-BIRUNI
G2 : ENCIK MOHD MARZUKI BIN ABDUL RAZAK

G1 : PUAN ROSNITA BINTI ABU SAMAH
16 4 AL-FARABI
G2 : PUAN NURUL FADZILAH BINTI ABDUL KARIM
G1 : PUAN NOOR LELAWATI BINTI ABD GHANI
17 5 AN-NAWAWI
G2 : ENCIK MUHAMMAD AZIZI BIN SARIF
G1 : ENCIK ANAS BIN BAD LATIF
18 5 AL-GHAZALI
G2 : PUAN KHAIRUNNISA NAJIAH BINTI KHAMDANI
PUAN
G1 : PUAN NORASIKIN BINTI AZIZAN
19 5 AL-BIRUNI NORASIKIN
G2 : PUAN NORAPIZAH BINTI AHMAD
BINTI AZIZAN
G1 : ENCIK MOHAMMAD HAZIME BIN YAZID
20 5 AL-FARABI
G2 : PUAN FARHANA BINTI SALLEH
G1 : PUAN SITI HAJAR AISYAH BINTI ZAINUDDIN
21 5 AL-KHAWARIZMI
G2 : PUAN MAZLINAWATI BINTI JAMALUDIN

G1 : PUAN MAIZATUL AKMAR BINTI TALIB
22 6 TAMHIDI 1 ENCIK MD
G2 : PUAN ROSNAINI BINTI MOHAMED
KHAIRUL
AZHARUDIN BIN
G1 : PUAN HAJAH SITI FATIMAH BINTI MOHD YIN
23 6 TAMHIDI 2 MARGILAN
G2 : ENCIK MD KHAIRUL AZHARUDIN BIN MARGILAN
G1 : ENCIK JANUAR KHAIRUL BAKAR BIN BURHANUDDIN ALI
24 6 B P/ISLAM
G2 : TUAN HAJI KHAIRUDDIN BIN SHUHADI
G1 : PUAN NOOR AZLEENA BINTI ABDUL KARIM
25 6 B KEMANUSIAAN PUAN RAJA
G2 : PUAN SURIANI BINTI HASSAN
ROZAIKHA
AZREEN BINTI
G1 : PUAN SITI KHATIJAH BINTI MOHD HANAFIAH
26 6 A P/ISLAM ISHAK
G2 : ENCIK KHAIRUL NIZAM BIN ABDUL RASHID
G1 : PUAN RAJA ROZAIKHA AZREEN BINTI ISHAK
27 6 A KEMANUSIAAN
G2 : PUAN SALINAH BINTI ABDUL KADIR


36 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGORSENARAI TUGAS

Penyelaras Tingkatan

1 Bertanggungjawab membuat pembahagian murid dalam tingkatan di bawah jagaannya.
Persetujuan Pengetua / Penolong Kanan perlu diminta terlebih dahulu.

2 Membantu PK HEM menerima kemasukan murid baru.

3 Memastikan surat-surat kelulusan/ kemasukan murid baru disimpan di dalam daftar masuk (ikut
tingkatan) dengan kemas dan teratur.

4 Berada di sekolah pada hari pendaftaran murid baru dan membantu guru kelas untuk
mengagihkan kemasukan murid.
5 Memastikan guru kelas memberi bilangan, nombor pendaftaran dan memasukkan butir-butir
dalam buku daftar agung da buku jadual kedatangan murid.

6 Sekirannya guru kelas tidak hadir, penyelaras tingkatan perlu menandakan jadual
kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan buku
tersebut di pejabat.

7 Sekirannya guru kelas tidak hadir pada hari terakhir setiap bulan, penyelaras tingkatan perlu
mengambil alih tugas melengkapkan maklumat pada bulan tersebut.
8 Menyemak Jadual Kedatangan Murid setiap akhir bulan dan mengambil tindakan
dengan memaklumkan kepada guru kelas, PK HEM/ Pengetua.
9 Memastikan guru kelas melengkapkan Jadual Kedatangan Murid pada jangka masa yang
ditetapkan pada awal dan akhir tahun.

10 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.


Guru Kelas 1 Guru Kelas 2

1. Mengemaskini Buku Rekod Kehadiran Pelajar 1. Menguruskan Buku Kokurikulum & PAJSK

2. Menguruskan Fail Murid & APDM 2. Membantu Pengawalan Disiplin & BKK
3. Menguruskan Daftar Agung 3. Menguruskan SPBT
4. Penyelarasan Biasiswa 4. Menguruskan Keceriaan Kelas
5. Membuat Kutipan Yuran PIBG & Majalah 5. Mengemaskini Buku Nilam pelajar
Menguruskan Sijil Berhenti Pelajar Membantu Mengemaskini Buku Rekod
6. 6.
(Guru Tingkatan 3, 5, 6 dan STAM) Kehadiran Pelajar

37 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL
PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR


38 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
JADUAL PEMBAYARAN GAJI BULANAN
BAGI TAHUN 2020
TEMPOH KENAIKAN PANGKAT SECARA

TIME BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK)


SKIM Kenaikan Pangkat (Gred) Tempoh Perkhidmatan (Tahun)
DG41 ke DG44 8
DG44 ke DG48 8
PPPS
DG48 ke DG52 6
DG52 ke DG54 3

Tempoh Perkhidmatan ke Gred DG54 25 Tahun
DG29 ke DG32 8
PPPLD DG32 ke DG34 8
DG34 ke DG38 5
Tempoh Perkhidmatan ke Gred DG38 21 Tahun


39 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL
PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
40 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR41 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR


42 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGORCUTI PERAYAAN 2020CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
CUTI PERAYAAN
KUMPULAN A KUMPULAN B
23/01/2020 23/01/2020
TAHUN BARU CINA (Khamis) (Khamis) Semua Negeri
25/01/2020 (Sabtu) dan 27/01/2020 24/01/2020 Kumpulan B
26/01/2020 (Ahad)
(Isnin) (Jumaat)
20/05/2020 21/05/2020
HARI RAYA AIDIL FITRI (Rabu) (Khamis)
24/05/2020 (Ahad) dan 21/05/2020 22/05/2020 -
25/05/2020 (Isnin)
(Khamis) (Jumaat)
15/11/2020 13/11/2020
HARI DEEPAVALI (Ahad) (JUMAAT) Semua Negeri
27/10/2020 (AHAD) 16/11/2020 16/11/2020 Kumpulan B
(Isnin) (Isnin)
KUMPULAN A :

Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu


KUMPULAN B :
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri
Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur, Labuan & Putrajaya

CATATAN :


Pesta Keamatan 30 & 31 Mei 2020
Hari Gawai Dayak 1 & 2 Jun 2020
(Dalam Cuti Pertengahan Tahun)

Perayaan Hari Krismas 25 Disember 2020
(Dalam Cuti Akhir Tahun)
43 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGORJADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN

BAHASA SEWAKTU
BIL. MINGGU/TARIKH NAMA GURU
PERHIMPUNAN
MINGGU 1 ENCIK KHAIRUL NIZAM BIN HJ ABD RASHID
1 BAHASA MELAYU
02/01 - 03/01/2020 ENCIK SUZAIMY BIN HJ TUSLAMUN
MINGGU 2 PUAN SITI NUR AISHAH BINTI AB RAHMAN
2 BAHASA INGGERIS
06/01 - 10/01/2020 PUAN NOORANOO BINTI ARIFIN
MINGGU 3 ENCIK MOHD IZUWAR BIN MOHD ISA BAHASA MELAYU
3
13/01 - 17/01/2020 PUAN ASMAWATI BINTI AZIZ MUNIR (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 4 PUAN NORAPIZAH BINTI AHMAD
4 BAHASA ARAB
20/01 - 24/01/2020 PUAN NAJAH RAIHAN BINTI AMIR
MINGGU 5 PUAN KHAIRUN AIN NADIAH BINTI MOHD SAHABUDDIN
5 BAHASA MELAYU
27/01 - 31/01/2020 ENCIK JANUAR KHAIRUL BAKAR BIN BURHANUDDIN ALI
MINGGU 6 PUAN SITI HARTATI BINTI ZAINUDDIN
6 BAHASA INGGERIS
03/02 - 07/02/2020 PUAN MAAZATIL ADAWIYAH BINTI MAHAD
MINGGU 7 PUAN MAZLINAWATI BINTI JAMALUDIN BAHASA MELAYU
7
10/02 - 14/02/2020 PUAN LIZAWATI BINTI ABD HALIM (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 8 PUAN ROSNAINI BINTI MOHAMED
8 BAHASA ARAB
17/02 - 21/02/2020 ENCIK MOHAMMAD HAZIME BIN YAZID
MINGGU 9 PUAN NUREZIANTY BINTI ROSLY
9 BAHASA MELAYU
24/02 - 28/02/2020 ENCIK MOHAMAD TARMIZI BIN JASA
MINGGU 10 PUAN NORASIKIN BINTI AZIZAN
10 BAHASA MELAYU
02/03 - 06/03/2020 PUAN ROKIAH BINTI ABD RAZAK
MINGGU 11 PUAN TUAN ANIS HAFIZAH BINTI TUAN AB HAMID
11 BAHASA INGGERIS
09/03 - 13/03/2020 PUAN SITI HAJAR AISYAH BINTI ZAINUDDIN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
14/03/2020 - 22/03/2020
MINGGU 12 PUAN SITI HARTUTI BINTI ZAINUDDIN BAHASA MELAYU
12
23/03 - 27/03/2020 PUAN SURIANI BINTI HASSAN (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 13 PUAN NOR ASRITA BINTI SHAARI
13 BAHASA ARAB
30/03 - 03/04/2020 PUAN NORSYAIDAH BINTI SALIM
MINGGU 14 PUAN NOOR AZLEENA BINTI ABDUL KARIM
14 BAHASA INGGERIS
06/04 - 10/04/2020 PUAN ERLY SAHARA BINTI SAMIRAN
MINGGU 15 ENCIK MUHAMMAD AZIZI BIN SARIF BAHASA MELAYU
15
13/04 - 17/04/2020 PUAN ZAKIAH BINTI SALLEH (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 16 PUAN NOOR LELAWATI BINTI ABD GHANI
16 BAHASA ARAB
20/04 - 24/04/2020 PUAN NGAPIAH BINTI LEHAN
MINGGU 17 PUAN MASITOH BINTI ABAS
17 BAHASA MELAYU
27/04 - 01/05/2020 PUAN MAHAROM BINTI MARJUMAT
MINGGU 18 PUAN NURUL FADZILAH BINTI ABDUL KARIM
18 BAHASA INGGERIS
04/05 - 08/05/2020 PUAN PUSPAWATI BINTI AMIR
MINGGU 19 PUAN HASLIZA BINTI HANAFI
19 BAHASA ARAB
11/05 - 15/05/2020 PUAN ROSNITA BINTI ABU SAMAH
MINGGU 20 PUAN MUHAMAD RIZAINI BIN RAHMAT BAHASA MELAYU
20
18/05 - 22/05/2020 PUAN NOORANIZA BINTI AHMAD (PER. KOKURIKULUM)

44 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL
PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
BAHASA SEWAKTU
BIL. MINGGU/TARIKH NAMA GURU
PERHIMPUNAN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23/05/2020 - 07/06/2020
MINGGU 21 PUAN NOR HASIMAH BINTI BAHAR
21 BAHASA INGGERIS
08/06 - 12/06/2020 PUAN NOR FADHLINA BINTI HANIFIYAH
MINGGU 22 PUAN SAHIDA BINTI MOHAMED NASIR BAHASA MELAYU
22
15/06 - 19/06/2020 PUAN SALINAH BINTI ABDUL KADIR (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 23 PUAN SITI FATIMAH BINTI MOHD YIN
23 BAHASA ARAB
22/06 - 26/06/2020 PUAN SALINA BINTI SANIMIN
MINGGU 24 ENCIK MOHD MARZUKI BIN ABDUL RAZAK
24 BAHASA MELAYU
29/07 - 03/07/2020 PUAN NORZALINA BINTI MOHD YUSOFF
MINGGU 25 PUAN NORFAZLIN BINTI KAMARUDDIN
25 BAHASA INGGERIS
06/07 - 10/07/2020 PUAN RAJA ROZAIKHA AZREEN BINTI ISHAK
MINGGU 26 PUAN NORHAYATI BINTI MOKHLAS BAHASA MELAYU
26
13/07 - 17/07/2020 ENCIK MD KHAIRUL AZHARUDDIN BIN MARGILAN (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 27 ENCIK ANAS BIN BAD LATIF
27 BAHASA ARAB
20/07 - 24/07/2020 CIK NORHAMIZAH BINTI ILIAS
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
25/07/2020 - 02/08/2020
MINGGU 28 PUAN KHAIRUNNISA NAJIAH BINTI KHAMDANI
28 BAHASA INGGERIS
03/08 - 07/08/2020 TUAN HJ KHAIRUDDIN BIN SHUHADI
MINGGU 29 ENCIK JANUAR KHAIRUL BAKAR BIN BURHANUDDIN ALI BAHASA MELAYU
29
10/08 - 14/08/2020 PUAN MAIZAITUL AKMAR BINTI TALIB (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 30 PUAN SITI KHATIJAH BINTI MOHD HANAFIAH
30 BAHASA ARAB
17/08 - 21/08/2020 PUAN NOORANOO BINTI ARIFIN
MINGGU 31 PUAN MAZLINAWATI BINTI JAMALUDIN
31 BAHASA MELAYU
24/08 - 28/08/2020 PUAN NORHAFIZAH BINTI SULAIMAN
MINGGU 32 ENCIK MOHAMAD TARMIZI BIN JASA
32 BAHASA MELAYU
31/08 - 04/09/2020 PUAN NUREZIANTY BINTI ROSLY
MINGGU 33 PUAN SITI HAJAR AISYAH BINTI ZAINUDDIN
33 BAHASA INGGERIS
07/09 - 11/09/2020 PUAN TUAN ANIS HAFIZAH BINTI TUAN AB HAMID
MINGGU 34 PUAN SURIANI BINTI HASSAN BAHASA MELAYU
34
14/09 - 18/09/2020 ENCIK MUHAMMAD AZIZI BIN SARIF (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 35 PUAN NORAPIZAH BINTI AHMAD
35 BAHASA ARAB
21/09 - 25/09/2020 PUAN HASLIZA BINTI HANAFI
MINGGU 36 PUAN ERLY SAHARA BINTI SAMIRAN
36 BAHASA MELAYU
28/09 - 02/10/2020 ENCIK MOHAMMAD HAZIME BIN YAZID
MINGGU 37 PUAN FARHANA BINTI SALLEH
37 BAHASA INGGERIS
05/10 - 09/10/2020 PUAN SITI NUR AISHAH BINTI AB RAHMAN
MINGGU 38 PUAN NOOR AZLEENA BINTI ABDUL KARIM BAHASA MELAYU
38
12/10 - 16/10/2020 ENCIK MOHD IZUWAR BIN MOHD ISA (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 39 PUAN NORSYAIDAH BINTI SALIM
39 BAHASA ARAB
19/10 - 23/10/2020 ENCIK MUHAMAD RIZAINI BIN RAHMAT
MINGGU 40 PUAN NORHAYATI BINTI MOKHLAS
40 BAHASA MELAYU
26/10 - 31/10/2020 PUAN ROSNITA BINTI ABU SAMAH
45 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
BAHASA SEWAKTU
BIL. MINGGU/TARIKH NAMA GURU
PERHIMPUNAN
MINGGU 41 NURUL FADZILAH BINTI ABDUL KARIM
41 BAHASA INGGERIS
02/11 - 06/11/2020 MOHD MARZUKI BIN ABDUL RAZAK
MINGGU 42 CIK NORHAMIZAH BINTI ILIAS BAHASA MELAYU
42
09/11 - 13/11/2020 ENCIK ANAS BIN BAD LATIF (PER. KOKURIKULUM)
MINGGU 43 MASITOH BINTI ABAS
43 BAHASA MELAYU
16/11 - 20/11/2020 NOR ASRITA BINTI SHAARI
CUTI AKHIR TAHUN
21/11/2020 - 31/12/2020


SENARAI TUGAS

1. Guru bertugas hendaklah datang sekurang-kurangnya 20 minit sebelum waktu persekolahan
bermula dan pulang pada pukul 5.00 petang.
2. Memastikan bilik-bilik darjah bersih dan tersusun serta lampu, kipas dan pintu bilik-bilik tertentu
ditutup.

3. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng
pertama dibunyikan, sekitar kawasan sekolah serta mengambil tindakan segera dan
munasabah jika perlu.

4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, kantin, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.

5. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah.
6. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereke ke hospital / rumah.
7. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital / klinik dan merekodkan nama pelajar yang
memohon.

8. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan masuk ke kelas masa rehat dan masa
pertukaran guru.

9. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan kehilangan barang-barang.
10. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda
sekolah.

11. Mencatat segala peristiwa yang berlaku di sekolah seperti kegiatan sukan, persatuan, badan
beruniform dan lain-lain.

12. Membuat laporan / ulasan tentang perkara-perkara berikut untuk makluman dan tindakan pihak
sekolah :

• Kebersihan kawasan sekolah dan bilik darjah
• Keadaan disiplin pelajar
• Kerosakan-kerosakan
• Keselamatan
• Peristiwa-peristiwa lain


46 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
13. Menyambut pelawat yang datang ke sekolah dan membantu menentukan destinasi yang
diperlukan.

14. Mempastikan Buku Laporan Guru Bertugas Harian lengkap diisi, ditandatangani dan diletakkan
di pejabat sekolah untuk semakan Pengetua / Penolong Kanan.
15. MelengkapKan penyata kehadiran pelajar di dalam Borang Penyata Kehadiran Pelajar.

16. Perhimpunan rasmi/perhimpunan kokurikulum dan perhimpunan harian:

• Memastikan semua pelajar dan guru menghadiri perhimpunan.
• Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah
disediakan.
• Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas.
• Memastikan protokol perhimpunan dipatuhi.

17. Mana-mana guru yang tidak dapat bertugas pada tarikh yang ditetapkan hendaklah membuat
pertukaran suka sama suka dengan guru yang lain.

47 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR

48 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR

PENYELARAS TINGKATAN 6 GURU AKADEMIK GURU KOKURIKULUM
PENOLONG KANAN TINGKATAN 6


J/KUASA KHAS SEKOLAH PERHUBUNGAN LUAR GURU-GURU PELAJAR
J/KUASA KHAS SEKOLAH DEWAN BESAR KOPERASI MAJALAH KONTRAKTOR PENGURUSAN KEBERSIHAN


CARTA ORGANISASI SAMT KUALA KUBU BHARU
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM SETIAUSAHA KOKURIKULUM PENOLONG S/U KOKURIKULUM PENYELARAS BADAN BERUNIFORM PENYELARAS KELAB / PERSATUAN PEMBANTU AM PEJABAT

JAWATANKUASA PERANCANGAN PENGURUSAN S/U SUKAN PENOLONG S/U SUKAN SUKAN / PERMAINAN RUMAH SUKAN KETUA PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR

PENGETUA PUSAT SUMBER JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN ICT PPA PBS KELAS PEMBANTU MAKMAL

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN SETIAUSAHA KURIKULUM GURU KANAN MATA PELAJARAN KETUA PANITIA GURU MATA PELAJARAN KONTRAKTOR KAWALAN KESELAMATAN

J/KUASA KHAS SEKOLAH SKPM NKRAPENOLONG KANAN HEM PENYELIA ASRAMA KANAN PENYELIA ASRAMA
SETIAUSAHA HEM KETUA WARDEN WARDEN KONTRAKTOR DEWAN MAKAN
GURU KAUNSELING BADAR LEMBAGA TATATERTIB DISIPLIN MURID LEMBAGA PENGAWAS / PERHIMPUNAN BIMBINGAN KAUNSELING PENDAFTARAN & MAKLUMAT MURID BIASISWA 3K SPBT KANTIN MAJALAH
49 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR

NORAIZAH BINTI ABU HASSAN Penolong Kanan Tingkatan Enam


JUWARIAH BINTI ABD RAHMAN Penolong Kanan Kokurikulum


SAMT KUALA KUBU BHARU CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN HJH MARIAHTOL KIFTIAH BINTI DARUS Pengetua SAMT Kuala Kubu Bharu MOHD HARNAIN BIN JAJULI Penolong Kanan Hal Ehwal MuridNORLELA BINTI MAAROF Penolong Kanan Pentadbiran


50 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah

MANUAL

PENGURUSAN SEKOLAH 2020
SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI KUALA KUBU BHARU
JALAN PAHANG, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR
JAWATANKUASA INDUK PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN


Pengerusi PUAN HAJAH MARIAHTOL KIFTIAH BINTI DARUS
Pengetua SAMT Kuala Kubu Bharu

Timbalan Pengerusi PUAN HAJAH NORLELA BINTI MAAROF
Penolong Kanan Pentadbiran

Ahli Jawatankuasa ENCIK MOHD HARNAIN BIN JAJULI
Penolong Kanan HEM

PUAN HAJAH JUWARIAH BINTI ABD RAHMAN
Penolong Kanan Kokurikulum

PUAN NORAIZAH BINTI ABU HASSAN

Penolong Kanan Tingkatan Enam


SENARAI TUGAS


1. Bertanggungjawab terhadap PPD, JPN dan KPM.

2. Bertanggungjawab memastikan Misi, Visi dan Piagam Pelanggan dilaksanakan mengikut
Petunjuk Prestasi Utama.

3. Memastikan dasar-dasar Kementerian Pendidikan dilaksanakan di peringkat sekolah.

4. Memantau semua guru dan kakitangan melaksanakan tugas yang ditetapkan.

5. Menentukan proses refleksi dan penambahbaikan sentiasa dijalankan.51 | S A M T K U A L A K U B U B H A R U

#samtkkbbumitoyyibah


Click to View FlipBook Version