The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cikgu online, 2020-01-16 07:07:41

INTRODUCTION OF NURSING 1.1 Concept of Nursing 2 Hours

INTRODUCTION OF NURSING

1.1 Concept of Nursing

1 Hours


PUAN JULIE JAMES ABDULLAH

1. Menyatakan konsep kejururawatan


Hasil 2. Menerangkan tugas, fungsi dan kualiti


jururawat sebagai kakitangan kesihatan.
Pembelajaran 3. Menyatakan servis kesihatan di Malaysia.

1. Konsep kejururawatan


a. Definisi jururawat & kejururawatan


b. Perspektif sejarah kejururawatan


• Malaysia

• Antarabangsa
Ringkasan c. Konsep kejururawatan holistik
Kandungan • Definisi kejururawatan holistik


• Model kejururawatan holistik


➢Fizikal


➢Sosial


➢Rohani


➢psikologi

2. Peranan, fungsi & kualiti jururawat sebagai

penyedia penjagaan


a. Peranan & fungsi jururawat:


• Pemberi penjagaan


Ringkasan • Orang perantara


• Pendidik
Kandungan • Kaunselor
• Ketua


• Penyelidik


• Kolaborator

• Advokator

b. Keistimewaan jururawat sebagai penyedia


penjagaan

• Kemahiran komunikasi


• Kestabilan emosi


• Empati
Ringkasan • Flexiblility
Kandungan • Peka kepada sebarang perkara


• Kemahiran interpersonnel


• Pembelajaran fizikal


• Kemahiran mengatasi masalah

• Respon pantas


• Menghormati

3. Perkhidmatan penjagaan kesihatan di
Ringkasan Malaysia
Kandungan a. Sebelum


b. Terkini

Rujukan
• Allan, S. (2017). Law and Ethics for Health Practitioners. 1st edition. Elsevier.

• Alligood, M. R. (2017). Nursing Theorists and Their Work – E-Book 9th edition, Elsevier,
http://www.clayton,edu/nursing/NursingTheoryaccessed :1/10/2019.
• Burkhardt, M. & Nathaniel, A. K. (2019). Ethics & issues in Contemporary Nursing. 1st edition. Elsivier.

• Barkway, P. & O’Kane, D. (2019). Psychology: An Introduction for Health Professionals, 1st edition. Elsevier. Australia.

• Black, B. (2019). A professional Nursing. Concepts & Challenges. 9th edition. Saunders.

• Elsivier Inc. (2019). Legal & Ethical Issues for Health Professions, 4th edition. Elsevier.

• Kementerian Kesihatan Malaysia (2011). Kerjaya Jururawat.
file:///C:/Users/jjcutemy/Desktop/nspn%202013/ref/Kerjaya_Jururawat.pdf

• Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & hall, A. (2016). Fundamentals of Nursing. Elsevier Health Sciences.

• Parker, M. E., Smith, M. C. (2010). Nursing Theories & Nursing Practice, 3rd editon, F. A. Davis Company, USA.

• Sarnkwawkum, P. & Oumtanee, A. (2018). Being nurse-politicians in Thailand: A phenomenological research. Kasetsart Journal of
Social Sciences journal.
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2452315117304009?token=7F879AFBC5DAD733B0C7ADC6889850B2FADD8D351338D
CCA70E8C78965A87918BA671EF16D5DA736A921AB89DA3B1B5F
• WHO (2019). Nursing. https://www.who.int/topics/nursing/en/

KONSEP

KEJURURAWATAN

Definisi Apakah itu ‘jururawat’?
Jururawat &
Kejururawatan Apakah itu ‘kejururawatan’?

• Seseorang yang mengambil

berat tentang sakit atau

lemah


• Khusus: profesional
penjagaan kesihatan

berlesen yang mengamalkan

secara bebas atau diawasi
oleh seorang doktor, ahli

bedah, atau doktor gigi dan

yang mahir dalam
mempromosikan dan

mengekalkan kesihatanJururawat
https://www.merriam-

webster.com/dictionary/nurse

Nightingale mendefinisikan

‘kejururawatan’ sebagai:


Menurutnya, menyediakan
individu lain dalam keadaan

terbaik pada persekitaran yang

baik untuk penyembuhan
secara semulajadi adalah fokus

utama kejururawatan,

bukannya fokus kepada
penyakit dan pembaikan.


Kejururawatan

Menurut WHO (2019),


Kejururawatan merangkumi

penjagaan secara autonomi

dan kolaboratif individu dari
semua peringkat umur,

keluarga, kumpulan dan

masyarakat, sakit atau baik dan
dalam semua keadaan. Ia

termasuk promosi kesihatan,

pencegahan penyakit, dan
penjagaan orang sakit, kurang

upaya dan mati.

Kejururawatan

Perspektif 1. Malaysia
Sejarah 2. Antarabangsa
Kejururawatan

1. Malaysia

1800 1946


Kerjaya kejuruawatan telah bermula di Malaysia Sekolah Kejururawatan mula ditubuhkan pada
sejak tahun 1800 di mana perkhidmatan pertama tahun 1946 iaitu di Johor Bharu, Pulau Pinang dan
bermula di Pulau Pinang dan Singapura oleh Kuala Lumpur.
anggota dari East India Co. yang kemudiannya
digantikan oleh nuns Katholik.
Latihan (sambil bekerja) jururawat pertama di Johor
Bahru pada tahun 1938 dan terhenti pada tahun Sistem penjagaan kesihatan mula berkembang di
1942-1945 disebabkan peperangan dunia ke dua. Malaya pada tahun 1951.


1938 1951

Sejarah Kejururawatan

Jururawat adalah profesyen yang mengabungkan antara ‘SENI’ dan


‘SAINS’ yang membantu individu dalam mempelajari penjagaan diri


sendiri pada bila-bila masa serta membantu yang lain apabila mereka


tidak berdaya memenuhi keperluan serta aktiviti penjagaan diri sendiri.Selain itu, profesyen kejururawatan juga mempromosikan kesihatan dan


membantu pesakit mencapai tahap kesihatan yang lebih baik serta


membantu pesakit tenat mengekalkan kesejahteraan sehingga akhirhayat mereka.

TARAF KESIHATAN SEBELUM PERANG

Pelantikan Pegawai Kesihatan yang pertama pada 1891.Ordinan pendaftaran Perubatan dan Ordinan racun diluluskan.


Julai 1905, sesi sekolah Perubatan yang pertama di Singapura diadakan.Hospital berjangkit yang pertama dibaina pada tahun 1913.


1917 Ordinan Kebidanan diluluskan.

LATIHAN SEBELUM PERANG

Tiap Negeri telah menganjurkan Perkhidmatan dan Latihan sendiri.

Latihan dalam Perkhidmatan

Syarahan teori dan amali diberi oleh Doktor, Penyelia Jururawat dan ketua Jururawat.

Standard Kejururawatan berbeza dari satu negeri ke negeri lain.

Semasa perang Jepun, standard kejururawatan telah merosot.

Gadis-gadis telah memasuki kejururawatan untuk menyelamatkan diri.

LATIHAN JURURAWAT SELEPAS PERANG

1946, Sekolah Latihan Jururawat yang pertama etlah ditubuhkan di


Johor bahru oleh Miss Henderson.

147, Sekolah Latihan Jururawat ditubuh di Pulau Pinang oleh Miss R.K.


Applebee.
Sekolah Latihan Jururawat di Kuala Lumpur ditubuhkan pada tahun


1947.

Tujuan utama sekolah-sekolah Latihan ini adalah untuk mencapai tahap


yang sama di England dan Wales. Kursus selama 3 athun 4 bulan.

LATIHAN SEBELUM PERANG

1950, Lembaga Jururawat Malaya ditubuh untuk mendaftar semua Jururawat dan

menyelaraskan kejururawatan di Malaya.

Satu Lembaga peperiksaan telah ditubuhkan untuk menyemak peperiksaan dan


mengemaskini latihan.

Disebabkan peningkatan yang ketara dan tahap latihan jururawat yang tinggi, General


Nursing Council for England and Wales and malaya telah saling melatih jururawat.

1950, Lembaga Jururawat Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dan Pendaftaran

semua Jururawat dikuatkuasakan.

LATIHAN SEBELUM PERANG

1951, Semasa Puan E.Hill menjadi Ketua penyelia Jururawat, Langkah


utama telah diambil untuk melatih jururawat dengan bantuan dari


“UNICEF” dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia.
Tanah melayu pertama kali mendapat dua ketua Jururawat Pengajar


tempatan berkelulusan dari Maktab Kejururawatan Diraja (Royal College of


Nursing) di England and Wales serta Tanah Melayu.
Jururawat Terlatih tempatan telah dinaikkan ke pangkat Ketua Jururawat


dan lain-lain jawatan pentadbiran mengikut keputusan Lembaga


Pemilihan.

LATIHAN SEBELUM PERANG

Sept 1954, Latihan dimulakan untuk Pelawat-pelawat kesihatan di sekolah


latihan jururawat Pualu Pinang dengan kelolaan Puan E. Matealfe, ketua


Pengajar Kesihatan Am, Pertubuhan Kesihatan Sedunia.
1955, Kursus Pentadbiran wad yang pertama selama 16 minggu dimulakan


pada bulan Mei dikelolakan oleh Puan L. Turnhull, seorang personel


Pertubuhan kesihatan sedunia.
Majalah Jururawat untuk Persekutuan Tanah Melayu yang pertama dicetak


iaitu pada bulan Februari.

LATIHAN SEBELUM PERANG

Buku Panduan Prosedur yang pertama diterbit iaitu pada bulan


september.

Kumpulan jururawat yang pertama dihantar secara bergilir-gilir ke


Australia untuk menyempurnakan latihan dibawah rancangan Colombo.
Sekolah Latihan Kesihatan Luar Bandar telah dijalankan di Jitra Kedah.

1956, Satu Jawatankuasa Pendidikan telah ditubuhkan untuk


mengetuai, merumus dan menggubal Polisi Latihan Juruawat

LATIHAN SEBELUM PERANG

• 1956 – 1957, Ramai Jururawat lelaki dan perempuan telah menamatkan kursus Pos Basik

seperti Psikiatrik, Mata, Batuk Kering, Kesihatan Kanak-kanak, Kesihatan Awam,

Perbidanan dan Pengajar.

Kerjaya Kejururawatan
• Kerjaya yang dinamik dan sentiasa berkembang seiring dengan kemajuan

teknologi terkini dalam bidang perubatan dan perawatan bagi memenuhi


keperluan dan kehendak dunia perubatan semasa.• Sentiasa menerima perubahan, penambahbaikan dan peningkatan dalam


pembangunan kerjaya seiring dengan era globalisasi ke arah mencapai

matlamat untuk menjadi sebuah Negara maju.

Kerjaya Kejururawatan• peluang perkembangan kerjaya ke peringkat yang lebih tinggi bagi menjamin

kehidupan dan kepuasan diri.• Bermula dari skim perkhidmatan di dalam kumpulan sokongan melalui

pewujudan skim perkhidmatan yang dikenali sebagai Skim Perkhidmatan

Bersepadu.


• gred-gred jawatan di peringkat Pengurusan dan Profesional telah

diperluaskan dari Gred U41 hingga ke Gred U54 berbanding dengan

peruntukan dibawah skim perkhidmatan terdahulu yang hanya menghadkan


gred jawatan tertinggi hingga ke Gred U40 sahaja.

Penyelidikan dan Pembangunan
• Menjalankan kajian dan mengeluarkan garis panduan amalan kejururawatan.• Merancang dan menjalankan penyelidikan yang berkaitan dengan perkembangan

kejururawatan.• Penggubalan dasar berkaitan dengan bidang kejururawatan.


• Membantu kementerian dalam perancangan tenaga manusia kejururawatan.• Menyemak semula akta-akta berkaitan dengan bidang kejururawatan untuk

memastikan akta tersebut masih relevan dan updated.

Peperiksaan dan Kurikulum
• Merancang dan memberi input kejururawatan dalam pembangunan program

perubatan dan kesihatan.


• Bekerjasama dengan BPL dalam aktiviti- aktiviti peperiksaan dan perkembangan

kurikulum bagi kolej KKM.• Memberi input dan khidmat nasihat mengenai penggubalan soalan

peperiksaan dan pemilihan soalan peperiksaan terutama seklai peperiksaan


pendaftaran.


• Memantau dan mengawal aktiviti-aktiviti peperiksaan.

Pembangunan Profesyen• Memberi input mengenai perancangan tenaga manusia kejururawatan termasuk

mengenalpasti jenis pengkhususan dan latihan seperti bidang Pos basik yang

diperlikan.• Memberi input / cadangan penempatan dan kerjaya para jururawat.


• Menjadi Ahli Panel temuduga kenaikan pengkat.• Membantu dalam hal pengurusan sumber khususnya mengenai succession

planning, continuous personnel development dan continuous medical education.

Jaminan Kualiti ( QA )


• Mengemaskini piawaian, jaminan kualiti amalan kejururawatan.• Mengawasi dan memantau supaya kod etika kejururawatan dipatuhi.


• Melaksanakan naziran keatas Hospital dan Klinik-klinik bagi memastikan amalan

kejururawatan adalah pada tahap yang memuaskan.• Menyiasat aduan terhadap kesalahan tatakelakuan kejururawatan.

Pendaftaran / Lembaga

• Menyemak, melulus dan mendaftar jururawat, jururawat masyarakat.


• Mengeluarkan Sijil Amalan Tahunan ( APC), Sijil Amalan Sementara. Urusetia


Lembaga Jururawat.

Laluan Akademik

1. Diploma


• jawatan Jururawat terlatih


• perlu menjalani latihan jururawat bermula dengan Kursus Diploma Kejururawatan.


• memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan iaitu lulus dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia

dengan Kepujian dalam 5 mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia, Sains, Matematik dan dua
pelajaran lain serta lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris.


• Tempoh kursus ialah selama 3 tahun – dengan 6 semester.


• Pelatih mesti lulus dalam peperiksaan setiap semester.


• Semester akhir, pelatih perlu lulus Peperiksan Lembaga sebelum ia didaftar dan dilantik sebagai

jururawat terlatih.

Laluan Akademik2. Specilization / pengkhusususan• Jururawat terlatih masih berpeluang untuk pengetahuan dan kemahiran di mana

KKM ada menyediakan beberapa program kursus pengkhususan mengikut

keperluan di mana seseorang jururawat itu di tempatkan• Contoh kursus pengkhususan ialah Kursus Kebidanan, Kursus Perawatan

Kesihatan Umum, Kursus Pos Basik Pediatrik.

Laluan Akademik
3. Ijazah


• Program pembelajaran dalam bentuk sepenuh masa ataupun PJJ.


• Terdapat juga universiti yang membolehkan memindahkan credit memandangkan


pelajar ini merupakan kalangan jururawat yang telah mempunyai pengetahuan

asas serta telah mempunyai beberapa kemahiran dalam kerjaya mereka.• Setelah berjaya memperolehi ijazah dalam bidang kejururawatan mereka

biasanya akan memikul tanggungjawab yang lebih besar apabila balik semula ke

tempat kerja.

Laluan Akademik


4. Master• Program master dalam kejururawatan bermula 1953. bidang yang ditawarkan

ialah research, pendidikan, pengurusan dan pentadbiran.5. Doctorate• Program doctorate dalam nursing menawarkan darjah PhD – Doctor of

Phillosophy , doctor of nursing science atau nursing’s doctorate.


• Pendekatan dalam program ini adalah berbagai, termasuk medical surgical


nursing, sosiologi, psikologi dan pendidikan.

2. Antarabangsa
• Laluan dan sejarah kejururawatan secara antarabangsa adalah sama.

Perbezaannya dengan negara Malaysia, di negara-negara maju telah mengiktiraf

profesi jururawat sebagai profesi professional yang berdiri sendiri dan diberi hak

autonomi membuat keputusan dalam penjagaan perawatan pesakit tanpa arahan


daripada profesi lain.


• Menggubal polisi jururawat

• Ahli senat


Sarnkwawkum, P. & Oumtanee, A. (2018)

Perkembangan professional dalamkejururawatan nasional dan International

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Kejururawatan (Nationally and Internationally)

1. Individual development


- subkepakaran, credentialing.


- peningkatan modal Insan


2. Pembangunan Ekonomi.


3. Science and Technology development.


4. Medical and technology development


- medical tourism

Perkembangan professional dalamkejururawatan nasional dan International

5. Health service development

- perkhidmatan kesihatan yang berkualiti


6. Educational development


- peluang meningkat

- diploma, degree, master, doctorate


7. Political development


- Faktor politik ;-

• Florence Nightingale pernah mempengaruhi politik.

• Jururawat yang pertama berusaha dalam penekanan politik pada kerajaan

• Mempengaruhi dalam penubuhan hospital dan mengimplemen polisi Kesihatan awam di Britian.

Konsep Kejururawatan Holistik

1. Definisi kejururawatan holistik


2. Model kejururawatan holistik

1. Definisi Kejururawatan Holistik


• Penjagaan pesakit secara menyeluruh ialah suatu pendekatan yang berasaskan falsafah

memberi perkhidmatan yang memenuhi semua keperluan pesakit dari segi fizikal,

psikologi dan sosial.

2. Model Kejururawatan Holistik


• Melibatkan penjagaan menyeluruh• Perlu ambil kira respon pesakit terhadap penyakitnya

• Kemampuan pesakit untuk memenuhi keperluan jagaan diri


• Merangkumi kebersihan diri, persekitaran , keperluan nutrisi, komunikasi serta emosi

yang berkaitan.


• Dikategori kepada : FISIOLOGIKAL & PSIKOLOGIKAL

2. Model Kejururawatan Holistik


1. Fizikal2. Sosial


3. Rohani


4. Psikologi


5. Intelektual

Fisiologikal

• Penjagaan fizikal: ubatan & perawatan

• Keadaan pesakit & kondisi penyakit


• Keselamatan semasa rawatan


• Rawatan berdasarkan umur pesakit


• Keperluan pemakanan dan diet


• Kebersihan diri

Sociocultural
• Memahami adat & budaya yang berbeza


• Menilai tahap ekonomi: rujuk kepada jabatan kebajikan masyarakat

Rohani

• Kebebasan berdasarkan kepercayaan agama

• Tidak mengganggu proses perawatan

Psikologikal

• Sokongan emosi

• Menghormati hak pesakit


• Rawatan berdasarkan tahap kesedaran


• Privasi pesakit


• Hak kerahsiaan

Intelektual

• Memberi informasi dan pendidikan kesihatan

• Hak pesakit mengetahui keadaan penyakitnya


• Penerangan kepada setiap perawatan yang diberikan

PERANAN, FUNGSI & KUALITI

JURURAWAT SEBAGAI PEMBERI


PENJAGAAN

1. Pemberi penjagaan2. Orang perantara


3. Pendidik
Peranan & 4. Kaunselor
Fungsi 5. Ketua
Jururawat 6. Penyelidik


7. Kolaborator8. Advokator

• Sebagai penjaga, seorang jururawat menyediakan

penjagaan terus kepada pesakit dalam pelbagai tetapan. Ini
termasuk keperluan fizikal, yang boleh terdiri daripada

penjagaan menyeluruh (melakukan segala-galanya untuk

seseorang) untuk membantu pesakit dengan pencegahan
penyakit.


• jaga maruah pesakit sambil menyediakan penjagaan

1. Pemberi yang berpengetahuan dan mahir.
Penjagaan • Jururawat Menjaga secara holistik untuk pesakit.• Penjagaan holistik menekankan bahawa keseluruhan
individu lebih penting daripada penjagaab kepada

bahagian-bahagian tubuh pesakit. Ini bermakna

jururawat juga memenuhi keperluan psikososial,
perkembangan, budaya, dan rohani. Peranan penjaga

termasuk semua tugas dan kemahiran yang kita kaitkan

dengan penjagaan kejururawatan, tetapi juga termasuk
unsur-unsur lain yang membentuk seseorang.

• Jururawat terlibat secara langsung dalam proses

membuat keputusan untuk rawatan pesakit. Adalah
penting untuk mereka berfikir kritis apabila menilai


tanda-tanda pesakit dan mengenal pasti masalah yang
berpotensi supaya mereka dapat membuat cadangan


dan tindakan yang sesuai.2. Orang • Sebagai profesional kesihatan lain, seperti doktor atau
perantara pakar, biasanya bertanggungjawab untuk membuat

keputusan rawatan akhir, jururawat harus dapat

menyampaikan maklumat mengenai kesihatan pesakit

dengan berkesan. Jururawat adalah yang paling biasa

dengan keadaan pesakit individu kerana mereka

memantau tanda-tanda dan gejala mereka secara

berterusan dan harus bekerjasama dengan ahli-ahli

pasukan perubatan lain untuk mempromosikan hasil

kesihatan pesakit yang terbaik.


Click to View FlipBook Version