The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ell Sarah's Flips, 2019-12-14 11:44:26

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

KATA ALUAN GURU BESAR

SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING

Peti Surat 370, ’ ,.
89208 Tuaran
088 499787 Syukur alhamdulillah, dengan keizinan dan inayahNya, Buku
Pengurusan Sekolah 2020 telah dapat dicetak untuk rujukan dan
[email protected] tatapan warga SKRT. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan
terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang terlibat khasnya
www.skrugading.edu.my kepada semua AJK Tertinggi Buku Pengurusan Sekolah 2020 telah
membantu menyediakan buku panduan ini. Sesungguhnya dengan
dedikasi, komitmen dan keikhlasan anda semua, buku ini telah
dapat disediakan dengan memuaskan sekali.

Mudah-mudahan dengan adanya Buku Pengurusan Sekolah
2020 ini, para penjawat awam warga Sekolah Kebangsaan
Rugading akan dapat melaksanakan segala tugas yang
diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab dan dapat
berganding bahu sesama rakan sejawat untuk merealisasikan
Objektif, Misi dan Visi sekolah.

Akhir kata saya ingin mengucapkan selamat menjalankan
tugas kepada warga sekolah ini. Dipohonkan kemaafan jika
terdapat cacat cela, kesilapan dan kekurangan yang terdapat di
dalam buku panduan ini.
Inshallah dengan tekad, iltizam dan kerjasama serta keikhlasan
kerja daripada kita semua, sekolah ini akan dapat mencapai
matlamat sesuai dengan slogan SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI
RUGADING.

Sekian, dan terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankan amanah,

Eke Andreas Jr
1 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

KALENDAR 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

CALENDAR 2020

2 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

ISI KANDUNGAN

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

Perkara MukaSurat

Kata Aluan Guru Besar 1
Kalendar 2020 2
Isi Kandungan 3
Sejarah Sekolah 4
Misi & Visi Sekolah 5
Matlamat, Objektif dan Piagam Sekolah 6
Pelan Sekolah 7
Lagu Sekolah 8
Senarai Jawatankuasa Pengurusan Induk 9 – 21
Alamat dan Telefon PPD Tuaran 22
Senarai Nama Guru dan Staff Sokongan 23
Takwim Persekolahan 2020 24
Hari Pelepasan Am Persekutuan dan Negeri Sabah 2020 25 – 26
Carta Organisasi Jawatankuasa Pentadbiran 27
Carta Organisasi Jawatankuasa Kurikulum 28
Carta Organisasi Jawatankuasa HEM 29
Carta Organisasi Jawatankuasa Kokurikulum 30
Carta Organisasi Jawatankuasa PIBG 31
Jadual Berucap Perhimpunan Isnin Pentadbir 32
Jadual Bertugas Mingguan Guru Pagi dan Tema Perhimpunan 33
Jadual Bertugas Mingguan Guru Petang dan Tema Perhimpunan 34
Jadual Pembayaran Gaji 2020 35
Jadual Pencerapan PdPc dan PBD 36
Senarai Pemeriksaan Buku Rekod Mengajar Guru 37
Takwim Pengurusan Sekolah 2020 38 – 48
Senarai Guru Kelas 2020 49
Senarai Penyelaras Tahun 50
Senarai Penyelaras Bilik – Bilik Khas 51
Gambar Korporat Kakitangan Sekolah 2020 52
Gambar Korporat Individu – Guru, Staff dan PIBG 53 – 56
Program Kecemerlangan Sekolah 57
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 58 – 59
Manual Pengurusan Sekolah 60 – 105
Nota
106 – 150

3 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

SEJARAH SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

Sekolah Kebangsaan Rugading, Tuaran ditubuhkan pada tahun 25 Ogos 1978, Pada masa itu,

ianya hanyalah sebuah sekolah cawangan kepada SK. Pekan Telipok, Tuaran.
SK. Rugading ditubuhkan atas daya usaha penduduk kampung Rugading Tuaran yang diketuai oleh
Encik Manan Abdul Rahman selaku Ketua Kampung Rugading pada waktu itu, tanpa mempunyai
bangunannya sendiri. Sekolah ini hanya menumpang di Balai Raya Kampung Rugading, Tuaran.

Guru Besar yang pertama ditugaskan untuk mentadbir di sekolah ini adalah Encik Bahoi
Bin Ladat dengan bilangan murid yang berdaftar pada masa itu seramai 60 orang. Encik Bahoi Bin
Ladat telah mentadbir sekolah ini selama 1 tahun 4 bulan sahaja (1978 – 1979).

Sekolah ini telah menjadi cawangan SK. Pekan Telipok, Tuaran sejak tahun 1978
sehinggalah 1983. Oleh sebab bilangan murid telah meningkat maka, Persatuan Ibu Bapa dan Guru
(PIBG) sekolah ini telah memohon kepada pihak yang berkenaan agar SK. Rugading, Tuaran
dipisahkan daripada menjadi sekolah cawangan SK. Pekan Telipok, Tuaran. Encik Arjikal bin
Mohammed selaku Guru Besar SK. Pekan Telipok, Tuaran pada masa itu bersama dengn pengerusi
PIBG SK. Rugading, Tuaran telah memohon kepada Jabatan Pelajaran Sabah untuk menangani
masalah tersebut. Pada penghujung bulan Disember 1984, Jabatan Pendidikan Sabah telah
membina sebuah bangunan sekolah dengan 3 bilik darjah dan seunit rumah kembar untuk guru.
Bangunan Sekolah dibina di atas tapak tanah seluas 1.18 ekar. Tanah ini telah didermakan oleh
Allahyarham Datuk Haji Abdul Momin Bin Datuk Haji Kalakhan kepada Jabatan Pendidikan Sabah
untuk tujuan pembinaan bangunan sekolah seperti yang telah ada sekarang. Guru Besar yang
pertama sekali mentadbir di SK. Rugading Tuaran menggunakan bangunan sendiri ialah Encik
Mohamed Bin Bodrah.

Pada 16 April 1985, bangunan sekolah SK. Rugading Tuaran telah dibuka dengan rasminya
oleh Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Berhormat Datuk Haris Mohd Salleh. Dengan peristiwa
perasmian yang bersejarah itu, Pengarah Pendidikan Sabah, Dr. Haji Isa Ramli telah
mengumumkan bahawa SK. Rugading Tuaran akan diberi lagi sebuah bangunan sekolah yang
mangandungi 3 buah bilik darjah dan seunit rumah kembar untuk guru. Pada tahun 1986, SK.
Rugading Tuaran telah mempunyai 2 buah bangunan sekolah yang mengandungi 6 buah bilik
darjah, sebuah bilik guru besar dan stor. Pada tahun 1988, sekolah ini mempunyai kakitangan yang
terdiri daripada 7 orang guru, 1 orang pembantu kerani dan 1 orang tukang kebun. Berikut Adalah
guru - guru besar yang telah berkhidmat di sekolah ini sejak tahun 1978 hingga sekarang.

NAMA GURU BESAR TAHUN BERKHIDMAT
BAHOI LADAT 1978 – 1979
MOHAMMAD BODRAH 1979 – 2007
HAJAH NORAINI @ IME SANGKAR @ HAJI MUHAMMAD 2008 – 2009
BANGKAACK @ MOREEN GADUR 2009 – 2013
KADIR BIN HAJI JUNIT 2013 – 2019

EKE ANDREAS JUNIOR 2019 - Sehingga kini

4 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

MISI DAN VISI SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

Pendidikan Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik.
Berkualiti Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.
Insan Manusia (murid).
Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dan lain-lain) yang sempurna dan terlatih.
Negara Malaysia.
Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan, aman sentosa serta makmur.

MELASTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal.

Sistem Keteraturan, teratur.
Pendidikan Ilmu pengetahuan, latihan atau ajaran ilmu didik, ilmu pendidik, pengetahuan

mendidik.

Berkualiti Melebihi yang lain, baik kualitinya dan tinggi nilainya.

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid.
Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu dan

keupayaan.

Individu Murid.

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan.

Aspirasi Keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu cita-cita.

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan.

5 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

MATLAMAT, OBJEKTIF DAN PIAGAM SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

MATLAMAT DAN OBJEKTIF SEKOLAH

Menjelang Tahun 2020:
▪ Semua guru Sekolah Kebangsaan Rugading yang mengajar mata pelajaran adalah guru terlatih dan

berpengalaman serta mengikut opsyen.
▪ Semua murid diberi peluang untuk menyertai aktiviti / mengambil bahagian
▪ Prasarana utama sekolah dan kemudahan kokurikulum telah lengkap dan dapat diaplikasikan kepada

semua murid.
▪ Pengurusan dan pentadbiran serta pengajaran dan pembelajaran guru telah menggunakan

kemudahan ICT sepenuhnya.

PIAGAM SEKOLAH

Bahawa kami warga Sekolah Kebangsaan Rugading Tuaran beriltizam memberikan perkhidmatan yang
terbaik kepada pelanggan kami seperti yang berikut :

1. Memastikan agar murid menerima pendidikan yang berkualiti dan melahirkan murid yang
seimbang dan menyeluruh berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.

2. Mempastikan setiap murid dapat layanan yang mesra, adil dan saksama.
3. Mewujudkan persekitaran sekolah yang sihat dan kondusif untuk kecemerlangan kurikulum,

kokurikulum dan sahsiah.
4. Menanamkan nilai-nilai murni dan penyayang untuk melahirkan generasi pelajar yang harmoni,

bersatu padu dan taat setia kepada agama, bangsa dan negara.
5. Memberikan perkhidmatan yang cekap dan mesra kepada pelanggan yang berurusan dengan

pihak sekolah.
6. Bersikap positif terhadap teguran membina demi mempertingkatkan prestasi pelajar dan

pentadbiran sekolah.
7. Memastikan setiap arahan yang dikeluarkan oleh KPM, JPN dan PPD dipatuhi sepenuhnya.

6 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

PELAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

PELAN DAN MAKLUMAT SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Rugading
XBA4382
Nama Sekolah B
Kod Sekolah Pagi dan Petang
Gred Sekolah Luar Bandar
Sesi 6.72 ekar (3.72 hektar)
Lokasi Sekolah CL045314547
Keluasan Sekolah Peti Surat 370, 89208 Tuaran
No. Geran Sekolah (PTP) 088 470987
Alamat Sekolah [email protected]
No Telefon | Faks www.skrugading.edu.my
Emel Jalan raya | 11 Kilometer
Laman Sesawang Jabatan Air Sabah
Mod Perhubungan Sekolah ke PPD
Sumber Air

7 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

LAGU SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

LAGU SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING

Berdiri megah sekolahku
SK Rugading yang tercinta
Selaras dengan prinsip rukun negara
Disiplin dipatuhi
Engkaulah gedung keilmuan
Pewaris kepimpinan negara
Semaikan diri dengan ilmu di dada
Bersama menjayakan
Bersatu berpadu setiap cita
Tanpa mengira bangsa agama
Biarpun rintangan halangan tiba
Akan tetap maju ke depan

Korus Dengan tekad semangat
Azam Untuk Berjaya
Kami capai harapan setinggi mana
Dan tanpa berputus asa
Kamilah pelajar Rugading

8 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JAWATANKUASA PENGURUSAN INDUK 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUAHAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN INDUK SKRUGADING

PENGURUSAN PENTADBIRAN

1.0 PENTADBIRAN

GURU BESAR EKE ANDREAS JUNIOR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN BASILIUS NG
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID JUMINI USIN
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM AHIMA SALIM
PENOLONG KANAN PETANG SUZALI KASTAMI

SETIAUSAHA SEKOLAH 1 HELDAH PILANG
SETIAUSAHA SEKOLAH 2 NUR AIN SYAHIRAH AZLI
SETIAUSAHA PENTADBIRAN RUAMIN DULATIP

KETUA PEMBANTU TADBIR N22 NORIMAH LAN
PEMBANTU TADBIR N17 (PT KEW) NORSAHADAH ANING
PEMBANTU TADBIR N17 (PT PTDBRN) RUAMIN DULATIP
PEMBANTU PENGURUSAN MURID N17 JULINAH MOHD YUSOF
PEMBANTU AM PEJABAT N11 AHMAD ZAMZURI MOHAMAD

1.1 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA BASILIUS NG
PENOLONG SETIAUSAHA ALIN MADLASIM
AHLI JAWATANKUASA AHIMA SALIM
JUMINI USIN
AG HUSSIN HJ AG APONG

1.3 JAWATANKUASA KEWANGAN

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA | BENDAHARI NORIMAH LAN
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG
AG HUSSIN HJ AG APONG
9 AHIMA SALIM

SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JURU AUDIT DALAM JUMINI USIN
SEMUA KETUA PANITIA
CHE HASIN CHE LAH

1.4 JAWATANKUASA APDM

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
TIMBALAN PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA VELZEN WILLIAM
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

1.5 JAWATANKUASA ASET & INVENTORI

PENASIHAT PPD TUARAN
PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA AMY ANASTASIA REJOOS
AHLI JAWATANKUASA AHMAD ZAMZURIE MOHAMED
ANIMAH SILUI

1.6 JAWATANKUASA GURU GANTI (MMI)

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI BASILIUS NG | PAGI
AG HUSSIN HJ AG APONG | PETANG
SETIAUSAHA ROSNEH ROBERT | PAGI
BENETHA NORLEN JOIMER | PETANG
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS
GURU BERTUGAS MINGGUAN

1.7 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN STAF | LDP

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
PENYELARAS MOHD AZMI SARMON
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG
AHIMAH SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG
JUMINI HUSIN
SEMUA KETUA PANITIA

1.8 JAWATANKUASA PENERANGAN & DOKUMENTASI

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA NOORHAIDAH MADIN
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG

10 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

AHIMA SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG
JUMINI USIN

1.9 JAWATANKUASA PBPPP

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA BASILIUS NG
AHLI JAWATANKUASA AHIMA SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG
JUMINI USIN

1.10 JAWATANKUASA SKPMg2

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA MOHD AZMI SARMON
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG
AHIMA SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG
JUMINI USIN

1.11 BADAN KEBAJIKAN SEKOLAHDANKELAB STAF

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI MAJRIN SUMAR
TIMBALAN PENGERUSI MD ASMI ABD KAHAR
SETIAUSAHA NOORHAIDAH MADIN
BENDAHARI SITI MARYAM ZULKIFLI WONG
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU DAN STAFF AKP

PENGURUSAN KURIKULUM

2.0 JAWTANKUASA KURIKULUMN SEKOLAH (JKS)

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
TIMBALAN PENGERUSI 1 BASILIUS NG
TIMBALAN PENGERUSI 2 SUZALI KASTAMI
SETIAUSAHA NOR EZUANI MOHD YUNUS
KETUA - KETUA PANITIA
BAHASA MALAYSIA ZULKARNAEN NAWAWI
BAHASA INGGERIS DG MAHANI ABD MALIK
MATEMATIK PEULIANA TOISIN
SAINS ROSNEH ROBERT

11 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

PENDIDIKAN ISLAM AB TALIB ABD RAHMAN
PENDIDIKAN MORAL CECELIA SAPOW
PENDIDIKAN SENI VISUAL FADZILAH PATMAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN MD ASMI ABD KAHAR
TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI MOHD AZMI SARMON
PENDIDIKAN KESENIAN MUZIK BENETHA NORLEN JOIMER

GURU KELAS ZAINAWAN JIPIN
PRA SEKOLAH
HASMAH BINTI MOHD ANSAR
TAHUN 1G BENETHA NORLEN JOIMER
TAHUN 1J AMY ANASTASIA MOO REJOSS
TAHUN 1R HASIMAH YON MOHD ZAIN
TAHUN 1T YELNEY LENN APOK
TAHUN 1Y
JUNIZAWATI JASNI
TAHUN 2G NOOR FATEHAH MD NOOR
TAHUN 2J NOR EZUANI MOHD YUNUS
TAHUN 2R NORANIZAH ABD RAHMAN
TAHUN 2T HJH MURNI MADRAN
TAHUN 2Y
ANIMAH HAJI SILUI
TAHUN 3G FADZILAH PATMAN
TAHUN 3J CHE HASIN CHE LAH
TAHUN 3R SITI ARINA MD ADNAN
TAHUN 3T
NUR AIN SYAHIRAH AZLI
TAHUN 4G MOHD AZMI SARMON
TAHUN 4J NUR FARAHIYAH NORDIN
TAHUN 4R ASLIZAL OMAR
TAHUN 4T
NUR HASLINA IDRIS
TAHUN 5G AB TALIB ABD RAHMAN
TAHUN 5J PEULIANA TOISIN
TAHUN 5R ASLIZAL OMAR
TAHUN 5T
ROSNEH ROBERT
TAHUN 6G MAJRIN SUMAR
TAHUN 6J

12 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

2.1 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
NAIB PENGERUSI BASILIUS NG
SETIAUSAHA HELDAH PILANG
BENDAHARI NORIMAH LAN
NORSAHADAH ANING
AHLI JAWATANKUASA SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU KELAS

2.2 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

PENGERUS EKE ANDREAS JUNIOR
NAIB PENGERUSI BASILIUS NG
SETIAUSAHA VELZEN WILLIAM
MOHD AZMI SARMON
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

2.3 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
SETIAUSAHA BASILIUS NG
AHLI JAWATANKUASA VELZEN WILLIAM
HASIMAH YON MOHD ZAIN
NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN
YELNEY LENN BINTI APOK

2.5 JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
NAIB PENGERUSI BASILIUS NG
PENYELARAS NOORHAIDAH MADIN
SETIAUSAHA ROSNEH ROBERT

2.6 JAWATANKUASA PROTIM/PROBIM

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
NAIB PENGERUSI BASILIUS NG
SETIAUSAHA MOHD AZMI SARMON
AHLI JAWATANKUASA GURU BM TAHUN 4,5,6
GURU MATEMATIK 4,5,6

13 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

2.7 JAWATANKUASA KSSR DAN PBD EKE ANDREAS JUNIOR
BASILIUS NG
PENGERUSI VELZEN WILLIAM
TIMBALAN PENGERUSI RONNY DANI | PAGI
SETIAUSAHA KSSR NUR MAHIRAH KUPRI | PETANG
PENYELARAS PBD SEMUA KETUA PANITIA

AHLI JAWATANKUASA

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3. JAWTANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
TIMBALAN PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NUR HASLINA IDRIS
BENDAHARI NORIMAH LAN

3.1 JAWATANKUASA DISIPLIN DAN BADAN PENGAWAS

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA MD ASMI ABD KAHAR

AHLI JAWATANKUASA PRA SEKOLAH, TAHUN 1 - 6
SEMUA GURU KELAS

BAHAGIAN MURID ALIN MADLASIM
KETUA GURU DISIPLIN HELDAH PILANG
BADAN PENGAWAS PSS NOORHAIDAH MADIN
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA PRS

BANTUAN PEMBELAJARAN NORANIZA ABD RAHMAN
ALAT TULIS ZULKARNAEN NAWAWI
KASUT & PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH CHE HASIN CHE LAH
KEBAJIKAN MURID NOR EZUANI MD YUNUS
KWAPM DAN E-KASIH AB TALIB ABD RAHMAN
BK1M, GURU ZAKAT
MD ASMI ABD KAHAR MASNIAH AG DAMIT
ELAUN MURID KHAS EMK

UNIT TUGAS KHAS NUR FARAHIYAH NORDIN
4K KEBERSIHAN NURHASNI SALIN
4K KECERIAAN
SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING
14

4K KESELAMATAN MAJRIN SUMAR
4K KESIHATAN BENETHA NORLEN JOIMER
SETIAUSAHA PIBK NOOR FATEHA MD NOOR
PENYELARAS TRANSISI TAHUN 1 HASMAH MD ANSAR
GURU PRA SEKOLAH ZAINAWAN JIPIN
GURU PEMULIHAN KHAS MASNIAH AG DAMIT
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING NOORHAIDAH MADIN
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA HELDAH PILANG
GURU RMT SHAHRIZA DERIN
GURU APDM VELZEN WILLIAM
PENDAFTARAN & PERTUKARAN MURID RUAMIN DULATIP
GURU KANTIN SEKOLAH ANIMAH SILUI
GURU SPBT ASRAH SETAN @ HUSSIEN

3.2 JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NOORHAIDAH BTE MADIN
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

3.3 JAWATANKUASA SPBT

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA ASRAH HJ HUSSIEN
FADZILAH PATMAN

GURU SPBT PAGI RONNY DANI
GURU SPBT PETANG YELNEY LENN APOK
AHLI JAWATANKUASA SEMUA KETUA PANITIA
SEMUA GURU KELAS

3.4 JAWATANKUASA BANTUAN KWAPM

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NOR EZUANI BTE MOHD YUNUS
MOHD AZMI SARMON
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS
YDP PIBG

15 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

3.5 JAWATANKUASA KANTIN

PENGERUSI EKE ANDREAS JUNIOR
TIMBALAN PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA ANIMAH SILUI
AHLI JAWATANKUASA BASILIUS NG
AHIMA BTE SALIM
AG HUSSIN HJ AG APONG

3.6 JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA BENETHA NORLEN JOIMER
PEULIANA TOISIN
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

3.7 JAWATANKUASA PPDA

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NOORHAIDAH BTE MADIN
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

3.9 JAWATANKUASA BANTUAN AM

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA ZULKARNAEN NAWAWI | PAKAIAN
PENOLONG SETIAUSAHA NORANIZAH ABD RAHMAN | ALAT TULIS
FELIX JALAWAN | SUSU SEKOLAH
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

3.10 JAWATANKUASA RMT

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA SHAHRIZA DERIN
NURHASNI SALIN
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

16 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

3.11 JAWATANKUASA 4K

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA NUR AIN SYAHIRAH AZLI
KESIHATAN BENETHA NORLEN JOIMER
KECERIAAN NURHASNI SALIN
KESELAMATAN MAJRIN SUMAR
KEBERSIHAN NUR FARAHIYAH NORDIN
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU

3.12 JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KAWALAN KEBAKARAN

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA DG MAHANI ABD MALIK
JUNIZAWATI JASNI
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU

3.13 JAWATANKUASA PERHIMPUNAN MINGGUAN

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
AG HUSSIN HJ AG APONG
SETIAUSAHA NUR HASLINA IDRIS
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU

3.14 JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID

PENASIHAT EKE ANDREAS JUNIOR
PENGERUSI JUMINI USIN
SETIAUSAHA CHE HASIN BIN CHE LAH
PENOLONG SETIAUSAHA ANIMAH BTE SILUI
AHLI JAWATANKUASA SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN KO KURIKULUM EKE ANDREAS JR
AHIMA SALIM
4.0 PENGERUSI HASMAH MD ANSAR
TIMBALAN PENGERUSI ASLIZAL OMAR
SETIAUSAHA KOKUM RONNY DANI
SETIAUSAHA SUKAN NORIMAH LAN
GURU SUKAN
BENDAHARI SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

17

4.1 UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS DG MAHANI MALIK

4.1.1 PBSM AB TALIB ABD RAHMAN
KETUA
AHLI ASLIZAL OMAR
BASILIUS NG SITI ARINA MD ADNAN
ANIMAH HJ SILUI FADZILAH PATMAN
MD AZMI SARMON NUR MAHIRAH KUPRI
MASNIAH AG DAMIT HJH NORANIZAH ABD RAHMAN
PEULINA TOISIN

4.1.2 PENGAKAP MAJRIN SUMAR
KETUA
AHLI AMY ANASTASIA MOO REJOOS
ZULKARNEAN NAWAWI YELNEY LENN APOK
HELDAH PILANG MD ASMI HJ ABD KAHAR
NUR FARAHIYAH NORDIN HASIMAH YON MD ZAIN
SUZALI KASTAMI CHE HASIN CHE LAH
AG USIN AG APONG

4.1.3 PUTERI ISLAM MALAYSIA NUR HASLINA IDRIS
KETUA
AHLI NUR HASNI SALIN
JUMINI USIN NOORHAIDAH MADIN
ROSNEH ROBERT JUNIZAWATI JASNI
ASRAH SETAN HASMAH MD ANSAR
HJH MURNI MADRAN NOOR FATEHAH MD NOOR
SITI MARYAM

4.1.4 TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

KETUA DG MAHANI MALIK

AHLI

AHIMA SALIM CECELIA SAPOW

ALIN MADLASIM FELIX JALAWAN

SHAHRIZA DERIN VELZEN WILLIAM

RONNY DANI BENETHA NORLEN JOIMER

NOR EZUANI MD YUNUS NUR AIN SHAHIRAH AZLI

18 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

4.2 KELAB DAN PERSATUAN NUR FARAHIYAH NORDIN

PENYELARAS MOHD AZMI SARMON

4.2.1 KELAB DOKTOR MUDA BENETHA NORLEN JOIMER
KETUA JUNIZAWATI JASNI
AHLI NORANIZAH ABD RAHMAN
PEAULINA TOISIN CHE HASIN CHE LAH
BASILIUS NG AG USIN AG APONG
RONNY DANI
NUR AIN SHAHIRAH AZLI
VELZEN WILLIAM

4.2.2 KELAB KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

KETUA HELDAH PILANG

AHLI

ZULKARNEAN NAWAWI NOR EZUANI MD YUNUS

ROSNEH ROBERT HASMAH MD ANSAR

DYG MAHANI MALIK AMY ANASTASIA MOO REJOOS

SUZALI KASTAMI MD ASMI HJ ABD KAHAR

NOOR FATEHAH MD NOOR HJH MURNI MADRAN

4.2.3 KELAB RUKUN NEGARA NOORHAIDAH MADIN
KETUA
AHLI NUR HASLINA IDRIS
ALIN MADLASIM MAJRIN SUMAR
NUR FARAHIYAH NORDIN FELIX JALAWAN
AHIMA SALIM NURHASNI SALIN
HASIMAH YON MD ZAIN CECELIA SAPOW
SITI MARYAM WONG

4.2.4 PERSATUAN SPBT ASRAH HUSSIEN
KETUA
AHLI JUMINI USIN
SHAHRIZA DERIN ASLIZAL OMAR
AB TALIB ABD RAHMAN SITI ARINA MD ADNAN
FADZILAH PATMAN YELNEY LENN APOK
MASNIAH AG DAMIT NUR MAHIRAH KUPRI
ANIMAH HJ SILUI

19 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

4.3 SUKAN DAN PERMAINAN

PENYELARAS RONNY DANI

4.3.1 BOLA BALING SHAHRIZA DERIN
KETUA
AHLI AHIMA SALIM
DG MAHANI MALIK NUR FARAHIYAH NORDIN
MD AZMI SARMON BENETHA NORLEN JOIMER
HASIMAH YON MD ZAIN HJH NORANIZAH ABD RAHMAN
AMY ANASTASIA MOO REJOOS
CECELIA SAPOW

4.3.2 BOLA JARING HJH MURNI MADRAN
KETUA
AHLI PEULIANA TOISIN
ROSNEH ROBERT HELDAH PILANG
JUMINI USIN NOORHAIDAH MADIN
SITI MARYAM ZULKIFLI WONG HASMAH MD ANSAR
NOOR FATEHAH MD NOOR ANIMAH HJ SILUI
JUNIZAWATI JASNI
MD ASMI HJ ABD KAHAR
4.3.3 BOLA TAMPAR
KETUA NUR HASLINA IDRIS
AHLI AB TALIB ABD RAHMAN
ZULKARNEAN NAWAWI SITI ARINA MD ADNAN
ASRAH SETAN @ HUSSIEN MASNIAH AG DAMIT
FADZILAH PATMAN NURHASNI SALIN
YELNEY LENN APOK
NUR MAHIRAH KUPRI
NUR AIN SHAHIRAH AZLI

4.4.4 BOLA SEPAK
KETUA
AHLI ALIN MADLASIM
BASILIUS NG
ASLIZAL OMAR RONNY DANI
SUZALI KASTAMI MAJRIN SUMAR
VELZEN WILLIAM AG HUSSIN AG APONG
FELIX JALAWAN CHE HASIN CHE LAH

20 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

4.5 RUMAH SUKAN NUR MAHIRAH KUPRI

4.5.1 RUMAH MERAH RONNY DANI
KETUA NUR FARAHIYAH NORDIN
AHLI NOORHAIDA MADIN
BASILIUS NG MASNIAH AG DAMIT
PEAULINA TOISIN
ANIMAH HJ SILUI SITI ARINA MD ADNAN
JUNIZAWATI JASNI
AG USIN AG APONG ALIN MADLASIM
NUR HASLINA IDRIS
4.5.2 RUMAH HIJAU AHIMA SALIM
KETUA FADZILAH PATMAN
AHLI NUR AIN SHAHIRAH AZLI
ZULKARNEAN NAWAWI
SHAHRIZA DERIN YELNEY LENN APOK
ASRAH SETAN
HJH NORANIZA ABD RAHMAN JUMINI USIN
FELIX JALAWAN CHE HASIN CHE LAH
HASMAH MD ANSAR
4.5.3 RUMAH BIRU NURHASNI SALIN
KETUA JULINAH MD YUSOF
AHLI
ROSNEH ROBERT NOOR FATEHAH MD NOOR
AB TALIB ABD RAHMAN
AMY ANASTASIA MOO REJOOS DG MAHANI MALIK
CECELIA SAPOW HJH MURNI MADRAN
ZAINAWAN JIPIN BENETHA NORLEN JOIMER
HASIMAH YON MD ZAIN
4.5.4 RUMAH KUNING VELZEN WILLIAM
KETUA
AHLI
MD AZMI SARMON
HELDAH PILANG
SITI MARYAM WONG
NOR EZUANI MD YUNUS
SUZALI KASTAMI
MD ASMI HJ ABD KAHAR

21 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

ALAMAT TELEFON PPD TUARAN

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

MAKLUMAT PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TUARAN

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH TUARAN
HAJAH WANIHIM BINTI OTHMAN

TIMBALAN PPD TUARAN | SEKTOR
ROZALIND JOANNES

SEKTOR PERANCANGAN

RUSDIH LINAH

SEKTOR PEMBELAJARAN

JAMDIN JEMAN

SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH

MOHD HANIM MOHD GOSS

SEKTOR PEMBANGUNAN MURID

ALAMAT

Pejabat Pelajaran Daerah Tuaran,
Peti Surat 594,

89208 Tuaran, Sabah

WAKTU BEROPERASI DAN NOMBOR TELEFON

ISNIN 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
SELASA 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
RABU 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
KHAMIS 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
JUMAAT 8.00 PAGI HINGGA 05.00 PETANG
SABTU CUTI
AHAD CUTI

NOMBOR TELEFON PEJABAT 088-788 477

22 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

SENARAI NAMA GURU DAN STAF SKRT 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

BIL NAMA PENUH JAWATAN IKHTISAS OPSYEN OPSYEN NO. TEL
MAJOR MINOR BIMBIT
1 EKE ANDREAS JR GURU BESAR KPA 0198227337
2 BASILIUS NG PENOLONG KANAN KPA BM BM 0198719862
3 JUMINI BINTI USIN PENOLONG KANAN HEM KPA BI SN 01155687827
4 AHIMA BINTI SALIM PENOLONG KANAN KOKUM KPA MZ 0148710226
5 SUZALI BIN KASTAMI PENOLONG KANAN PETANG KPA BM MT 0128249431
6 AB. TALIB BIN ABDUL RAHMAN KPLI BM PLHN_MT 0198874397
7 AG USIN @ AG HUSSIN BIN AG APONG GURU AGAMA PAI 0135589809
8 ALIN MADLASIM BM 0138789900
9 AMY ANASTASIA MOO BINTI REJOSS GURU AKADEMIK BIASA KPA BM BM 0198838612
10 ANIMAH BINTI HAJI SILUI DSV 0128244596
11 ASLIZAL BIN OMAR GURU AKADEMIK BIASA KPA BM DMZ 0168428837
12 ASRAH BINTI SETAN @ HAJI HUSSIEN BM 0168388474
GURU AKADEMIK BIASA PISMP MT MT
13 BENETHA NORLEN BINTI JOIMER KH/PSV 0195828058
14 CECELIA BT. SAPOW GURU AKADEMIK BIASA KPA BM BM 0195364964
15 CHE HASIN BIN CHE LAH GURU PEMULIHAN KPLI PLHN_BM 0176186862
16 FADZILAH BINTI PATMAN PLHN_MT 0143546849
17 FELIX @ AFFANDI BIN JALAWAN GURU AKADEMIK BIASA KPLI SN SN 0135406791
BM
18 HASIMAH YON BTE MOHD ZAIN GURU AKADEMIK BIASA KPLI DMZ 0168453304
SN
19 HASMAH BINTI MOHAMAD ANSAR GURU AKADEMIK BIASA KPA PM 0199134280
GURU AGAMA KPLI PAI DSV
20 HELDAH BINTI PILANG KPLI BM 0142006968
GURU AKADEMIK BIASA BM
21 JUNIZAWATI BINTI GIMBAT @ JASNI PRA 0195847034
GURU AKADEMIK BIASA KPA BI
22 MAHANI BT. MALIK @ DG. MAHANI 0136173046
23 MAJRIN SUMAR GURU AKADEMIK BIASA KPA SN 0195841162
24 MASNIAH BINTI AWANG DAMIT 0198200422
GURU AKADEMIK BIASA PISMP PJPK
25 MOHD ASMI BIN HJ.ABD. KAHAR 0108170590
26 MOHD AZMI BIN SARMON GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA KPLI PI-SR 0195319653
27 MURNI BT. MADRAN 0198977716
28 NOOR FATEHAH BINTI MD NOOR GURU AKADEMIK BIASA KPLI SN 0199091366
29 NOORHAIDAH BINTI MADIN 0198409822
30 NOR EZUANI BINTI MOHD YUNUS GURU AKADEMIK BIASA DPM BI 0168067636

31 NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN GURU AKADEMIK BIASA KPA BM 0198114549
32 NUR AIN SYAHIRAH AZLI 0137989664
33 NUR FARAHIYAH BINTI NORDIN GURU AKADEMIK BIASA KPLI PLHN_BM 0162265300
34 NUR HASLINA BINTI IDRIS 0198339949
35 NUR MAHIRAH BINTI KUPRI GURU AKADEMIK BIASA DPM PJPK 0146551498
36 NURHASNI BINTI SALIN 0102004699
37 PEULIANA BINTI TOISIN GURU AKADEMIK BIASA KPLI MT 0145559897
38 RONNY DANI GURU AKADEMIK BIASA KPLI DSV 0198976747
39 ROSNEH BINTI ROBERT 0198705493
40 SHAHRIZA BINTI DERIN GURU AGAMA INTERIM BA 0145543797
41 SITI ARINA BINTI MOHD. ADNAN 0138724472
GURU AKADEMIK BIASA KPLI BNK
42 SITI MARYAM BINTI ZULKIFLI WONG 0139133029
43 VELZEN @ VINCENT WILLIAM GURU AKADEMIK BIASA KPLI BI 0168411075
44 YELNEY LENN BINTI APOK 0138752630
45 ZAINAWAN BT. JIPIN GURU AKADEMIK BIASA KPLI MT 0128668643
46 ZULKARNAEN NAWAWI 0168063249
47 NORIMAH LAN GURU AKADEMIK BIASA INTERIM BA 0146494898
48 RUAMIN BIN DULATIP GURU AGAMA PISMP PAI 0128693496
49 NORSAHADAH ANING GURU AGAMA KPLI BA 0128440187
51 JULINAH BINTI MOHD YUSOF GURU AGAMA PISMP PAI 0178944780
52 AHMAD ZAMZURIE BIN MOHAMED GURU AGAMA PAI 01114119487
KPA MT
GURU AKADEMIK BIASA KPLI BM
GURU AKADEMIK BIASA KPLI SN
GURU AKADEMIK BIASA DPM PAI
INTERIM
GURU AGAMA

GURU AKADEMIK BIASA KPA BM

GURU AGAMA INTERIM BA

GURU AKADEMIK BIASA DPM BI

GURU AKADEMIK BIASA KPLI DSV

GURU AKADEMIK BIASA KPA BM

GURU AKADEMIK BIASA KPA BM

KETUA PEMBANTU TADBIR

PEMBANTU TADBIR

PEMBANTU TADBIR KEWANGAN

PEMBANTU PENGURURSAN MURID

PEMBANTU AM PEJABAT

23 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PERSEKOLAHAN

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

TAKWIM PERSEKOLAHAN BAGI TAHUN 2020

MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
11
02.01.2020 31.01.2020 19 1
9
01.02.2020 29.02.2020 20 2

01.03.2020 13.03.2020 10

JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

PENGGAL 1 14.03.2020 22.03.2020 9

23.03.2020 31.03.2020 7

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 22.05.2020 11

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23.05.2020 07.06.2020 16

MULA PERSEKOLAHAN AKHIR PERSEKOLAHAN JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
7
08.06.2020 30.06.2020 17 1

01.07.2020 24.07.2020 18 16

JUMLAH HARI 35 6

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

PENGGAL 2 03.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21

01.10.2020 31.10.2020 21

01.11.2020 20.11.2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2020 31.12.2020 41

RUMUSAN NOTA
SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING
BULAN JUMLAH HARI BIL HARI BELAJAR SEBULAN BIL HARI BELAJAR IKUT
PENGGAL
Jan-20 31
Feb-20 29 19
Mar-20 31
April 2020 30 20 56
May-20 31
Jun-20 30 17
Jul -20 31
Aug-20 31 20
Sep-20 30 32
Oct-20 31
Nov-20 30 12
Dec-20 31
366 17
24
18 54

19

21

21 55

13

00

197 197

HARI PELEPASAN AM | CUTI UMUM 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

HARI PELEPASAN AM PERSEKUTUAN DAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2020

JANUARI

1 Rabu Tahun Baru Semua Negeri kecuali Johor, Kedah,
Kelantan, Perlis & Terengganu
14 Selasa Hari Keputeraan YDPB N. Sembilan N. Sembilan
19 Ahad Hari Keputeraan Sultan Kedah Kedah
25 Sabtu Tahun Baru Cina Semua Negeri
26 Ahad Tahun Baru Cina Hari Kedua Semua Negeri
27 Isnin Cuti Tahun Baru Cina Semua Negeri kecuali Johor & Kedah

FEBRUARI

1 Sabtu Hari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya
8 Sabtu Hari Thaipusam Johor, Kuala Lumpur, N. Sembilan, Pulau
Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor

MAC

4 Rabu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu Terengganu

22 Ahad Israk dan Mikraj Kedah, N. Sembilan, Perlis & Terengganu

23 Isnin Hari Keputeraan Sultan Johor Johor

23 Isnin Cuti Israk dan Mikraj N. Sembilan & Perlis

APRIL

10 Jumaat Good Friday Sabah & Sarawak

15 Rabu Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah Melaka

24 Jumaat Awal Ramadan Johor, Kedah & Melaka

26 Ahad Hari Keputeraan Sultan Terengganu Terengganu

26 Ahad Cuti Awal Ramadan Johor & Kedah

MEI

1 Jumaat Hari Pekerja Semua Negeri
3 Ahad Cuti Hari Pekerja Johor & Kedah
7 Khamis Hari Hol Pahang Pahang
Semua Negeri
Hari Wesak Semua Negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka,
10 Ahad Hari Nuzul Al-Quran N.Sembilan, Sabah & Sarawak
Kuala Lumpur, Labuan, Pahang, Pulau
11 Isnin Cuti Nuzul Al-Quran Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya & Selangor
Semua Negeri
24 Ahad Hari Raya Aidilfitri Semua Negeri
25 Isnin Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua Semua Negeri kecuali Johor, Kedah,
26 Selasa Cuti Hari Raya Aidilfitri Kelantan & Terengganu
Labuan & Sabah
30 Sabtu Pesta Kaamatan Labuan & Sabah
31 Ahad Pesta Kaamatan Hari Kedua

25 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JUN Sarawak
1 Isnin Hari Gawai Labuan & Sabah
1 Isnin Pesta Kaamatan Hari Kedua Sarawak
2 Selasa Hari Gawai Hari Kedua Semua Negeri
6 Sabtu Hari Keputeraan YDP Agong Kelantan & Terengganu
7 Ahad Cuti Hari Keputeraan YDP Agong
Pulau Pinang
JULAI Pulau Pinang
7 Selasa Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown Perlis
11 Sabtu Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Sarawak
17 Jumaat Hari Keputeraan Raja Perlis Pahang
22 Rabu Hari Sarawak Terengganu
30 Khamis Hari Keputeraan Sultan Pahang Semua Negeri
30 Khamis Hari Arafah
31 Jumaat Hari Raya Haji Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu
Kelantan & Terengganu
OGOS Semua Negeri
Semua Negeri
1 Sabtu Hari Raya Haji Hari Kedua
2 Ahad Cuti Hari Raya Haji Semua Negeri
20 Khamis Awal Muharram Johor
31 Isnin Hari Kebangsaan
Sabah
SEPTEMBER Melaka
16 Rabu Hari Malaysia Sarawak
24 Khamis Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar Semua Negeri

OKTOBER Perak
3 Sabtu Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah Kelantan
9 Jumaat Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka Kelantan
10 Sabtu Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak Semua Negeri kecuali Sarawak
29 Khamis Maulidur Rasul Kelantan & Terengganu

NOVEMBER Selangor
6 Jumaat Hari Keputeraan Sultan Perak Semua Negeri
11 Rabu Hari Keputeraan Sultan Kelantan Johor & Kedah
12 Khamis Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Kedua
14 Sabtu Hari Deepavali
15 Ahad Cuti Hari Deepavali

DISEMBER
11 Jumaat Hari Keputeraan Sultan Selangor
25 Jumaat Hari Krismas
27 Ahad Cuti Hari Krismas

Perubahan setiap tarikh cuti bagi negeri berkenaan adalah berdasarkan pengumuman rasmi oleh Bahagian Kabinet,
Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan Jabatan Perdana Menteri dihebahkan di Portal Rasmi.

Rujukan laman sesawang www.kabinet.gov.my

26 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA PENTADBIRAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING
TAHUN 2020

EKE ANDREAS JR
PENGERUSI | GURU BESAR

BASILIUS NG JUMINI USIN AHIMA SALIM SUZALI KASTAMI
TIMBALAN PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 3 TIMBALAN PENGERUSI 4
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PENOLONG KANAN PETANG

RUAMIN DULATIP HELDAH PILANG NUR AIN SYAHIRAH AZLI
SETIAUSAHA PENTADBIRAN SETIAUSAHA SEKOLAH 1 SETIAUSAHA SEKOLAH 2
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
PEMBANTU TADBIR GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

NORIMAH LAN NORSAHADAH ANING JULINAH MD YUSOF AHMAD ZAMZURIE MOHAMED
KETUA PEMBANTU TADBIR PEMBANTU TADBIR KEWANGAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID PEMBANTU AM PEJABAT

PEKERJA KEBERSIHAN SEKOLAH AHLI PEKERJA KESELAMATAN SEKOLAH
AHLI AHLI
SEMUA GURU
27 AHLI SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING TAHUN 2020

EKE ANDREAS JR
PENGERUSI | GURU BESAR

JUMINI USIN BASILIUS NG
NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI
PENOLONG KANAN HEM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

NOR EZUANI MD YUNUS NORIMAH LAN AHIMA SALIM SUZALI KASTAMI
SETIAUSAHA KURIKULUM BENDAHARI NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
GURU AKADEMIK BIASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
KETUA PEMBANTU TADBIR PENOLONG KANAN PETANG

PANITIA UNIT | TUGAS KHAS

ZULKARNAEN NAWAWI CECELIA SAPOW ZAINAWAN JIPIN NOORHAIDAH MADIN
KP BAHASA MELAYU KP PENDIDIKAN MORAL GURU PRA SEKOLAH GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
DG MAHANI MALIK HELDAH PILANG PENYELARAS PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR
KP BAHASA INGGERIS MD ASMI ABD KAHAR GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA MASNIAH AG DAMIT
PEULIANA TIOSIN KP PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN ANIMAH SILUI GURU PEMULIHAN
KP MATEMATIK BENETHA NORLENE JOIMER GURU PENYELARAS BESTARI PENYELARAS PROGRAM 3M | PROTIM TAHAP 2
ROSNEH ROBERT KP KESENIAN MUZIK MD AZMI SARMON
KP SAINS FADZILAH PATMAN SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR VELZEN WILLIAM
AB TALIB AB RAHMAN KP SENI VISUAL ROSNEH ROBERT SETIAUSAHA PEPERIKSAAN DALAMAN
KP PENDIDIKAN ISLAM ASRAH SETAN @ HUSSIEN PENYELARAS i-THINK DAN PAK21 PENYELARAS JADUAL WAKTU SIDANG PETANG
ALIN MADLASIM KP REKA BENTUK TEKNOLOGI ALIN MADLASIM PENYELAAS KSSR
KP SEJARAH MD AZMI SARMON PENYELARAS GURU PRAKTIKUM AMY ANASTASIA MOO REJOSS
SITI MARYAM ZULKIFLI WONG KP TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ASRAH SETAN @ HUSSIEN PENYELARAS PROJEK LITERASI NUMERASI- PLAN
KP BAHASA ARABI PENYELARAS TAHUN 6 MAJRIN SUMAR
RONNY DANI PENYELARAS PLC
PENYELARAS PBD SIDANG PAGI NUR MAHIRAH KUPRI
PENYELARAS PBD SIDANG PETANG

28 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING
TAHUN 2020

EKE ANDREAS JR
PENGERUSI | GURU BESAR

BASILIUS NG JUMINI USIN
NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN HEM

NUR HASLINA IDRIS NORIMAH LAN AHIMA SALIM SUZALI KASTAMI
SETIAUSAHA HEM BENDAHARI NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
GURU AKADEMIK BIASA KETUA PEMBANTU TADBIR PENOLONG KANAN PETANG

BAHAGIAN MURID BANTUAN PEMBELAJARAN UNIT | TUGAS KHAS

ALIN MADLASIM NORANIZA ABD RAHMAN NUR FARAHIYAH NORDIN MASNIAH AG DAMIT
KETUA GURU DISIPLIN ALAT TULIS GURU 4K KEBERSIHAN GURU PEMULIHAN KHAS
ZULKARNAEN NAWAWI
HELDAH PILANG KASUT & PAKAIAN SERAGAMSEKOLAH NURHASNI SALIN NOORHAIDAH MADIN
BADAN PENGAWAS PSS CHE HASIN CHE LAH GURU 4K KECERIAAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
KEBAJIKAN MURID MAJRIN SUMAR HELDAH PILANG
NOORHAIDAH MADIN NUR EZUANI MD YUNUS GURU 4K KESELAMATAN GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
PEMBIMBING RAKAN SEBAYAPRS KWAPM DAN E-KASIH BENETHA NORLENE JOIMER SHAHRIZA DERIN
NORANIZA ABD RAHMAN ABD TALIB ABD RAHMAN GURU 4K KESIHATAN GURU INTERIM
KETUA KELAS DAN PENOLONG KETUA KELAS BK1M, GURU ZAKAT
MD ASMI ABD KAHAR
BK1M, GURU ZAKAT NOOR FATEHAH MD NOOR ASRAH SETAN @ HUSSIEN
MASNIAH AG DAMIT SETIAUSAHA PIBK GURU SKIM PINJAMAN BUKU TEKSSPBT
ELAUN MURID KHAS EMK
HASMAH MD ANSAR RUAMIN DULATIP
PENYELARAS TRANSISI TAHUN 1 PENDAFTARAN DAN PERTUKARAN MURID

ZAINAWAN JIPIN ANIMAH SILUI

GURU PRA SEKOLAH GURU KANTIN SEKOLAH

VELZEN WILLIAM

GURU APLIKASI PANGKALAN DATA MURIDAPDM

29 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING TAHUN 2020

EKE ANDREAS JR
PENGERUSI | GURU BESAR

BASILIUS NG AHIMA SALIM
NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENOLONG KANAN KO KURIKULUM

JUMINI USIN SUZALI KASTAMI
NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3
PENOLONG KANAN HEM
PENOLONG KANAN PETANG

HASMAH MD ANSAR NORIMAH LAN ASLIZAL OMAR
SETIAUSAHA KO KURIKULUM BENDAHARI SETIAUSAHA SUKAN
GURU AKADEMIK BIASA
GURU AKADEMIK BIASA KETUA PEMBANTU TADBIR

KELAB | PERSATUAN SUKAN | PERMAINAN UNIT BERUNIFOM RUMAH SUKAN

NUR MAHIRAH KUPRI
RUMAH MERAH

NOOR FATEHAH MD NOOR
RUMAH KUNING

SITI ARINA MD ADNAN
RUMAH HIJAU

YELNEY LENN APOK
RUMAH BIRU

30 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

CARTA ORGANISASI JK PENTADBIRAN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JAWATANKUASA PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING TAHUN 2020

EKE ANDREAS JR REBECCA @ NUR RAHMAH MAIAL
PENGERUSI | GURU BESAR TIMBALAN YANG DIPERTUA PIBG

NORKIZAN DURUDIN
YANG DIPERTUA PIBG

HASIMAH YON MOHD ZAIN CHE HASIN CHE LAH NORANIZAH ABDUL RAHMAN
SETIAUSAHA PIBG BENDAHARI PIBG TIMBALAN SETIAUSAHA PIBG

KAMPUNG RUGADING AHLI JAWATANKUASA PIBG
KAMPUNG GILING TENGAH | GILING LAUT

AGUSTINA @ SUSIYANTI BINTI SELIANG PENEMPATAN TELIPOK AZILLAH BINTI JOINI
WAN SARDINNY BIN WAN KASSIM MERNIH BINTI DERIN
SUMARNI BINTI IRWAN
TAMAN TELIPOK RIA
TAMAN SRI RUGADING

SYITTI NAZEDAH BINTI SUKASDI MOHD KADIL BIN TAAT HASRAH BINTI MADIEL
NOR HAYANIH BINTI AMINUDIN SELIAH BINTI TUN

31 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JADUAL BERUCAP PERHIMPUNAN ISNIN

PENTADBIR

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

MINGGU TARIKH PAGI PETANG TEMA PERHIMPUNAN

1 MULA AKHIR EKE ANDREAS JR
2 BASILIUS NG
3 2-Jan 3-Jan JUMINI USIN SUZALI KASTAMI Visi dan Misi Sekolah
4 AHIMA SALIM
5 6-Jan 10-Jan EKE ANDREAS JR Mematuhi Peraturan Sekolah
6 EKE ANDREAS JR
7 13-Jan 17-Jan BASILIUS NG BASILIUS NG Kebersihan Diri & Kelas
8 JUMINI USIN
9 20-Jan 24-Jan AHIMA SALIM JUMINI USIN Hormat & Sayangi Guru
10
11 27-Jan 31-Jan EKE ANDREAS JR AHIMA SALIM Tanggungjawab Murid
12 BASILIUS NG
13 3-Feb 7-Feb JUMINI USIN SUZALI KASTAMI Bangsa Membaca, Bangsa Berjaya
14
15 10-Feb 14-Feb EKE ANDREAS JR EKE ANDREAS JR Pentingnya Ilmu
16 BASILIUS NG
17 17-Feb 21-Feb JUMINI USIN BASILIUS NG Menepati Masa
18 AHIMA SALIM
24-Feb 28-Feb JUMINI USIN Amalan Pemakanan Yang Sihat
EKE ANDREAS JR
2-Mac 6-Mac BASILIUS NG AHIMA SALIM Menghormati & Sayang Ibubapa

9-Mac 13-Mac SUZALI KASTAMI Budi Bahasa, Budaya Kita | AR1

16-Mac 20-Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

23-Mac 27-Mac SUZALI KASTAMI Murid Cemerlang, Sekolah Terbilang

30-Mac 3-Apr EKE ANDREAS JR Dedikasi

6-Apr 10-Apr BASILIUS NG Ciri-ciri Peribadi Terpuji

13-Apr 17-Apr JUMINI USIN Muafakat Membawa Berkat

20-Apr 24-Apr AHIMA SALIM Budaya Cemerlang Sebagai Pelajar

27-Apr 1-Mei SUZALI KASTAMI Membudayakan Ucapan Terima Kasih

19 4-Mei 8-Mei JUMINI USIN EKE ANDREAS JR Menghormati Bulan Ramadhan/ Lain-Lain Perayaan

20 11-Mei 15-Mei AHIMA SALIM BASILIUS NG Guru Ilhamku | AR2

21 18-Mei 22-Mei EKE ANDREAS JR JUMINI USIN Sentiasa Bersikap Positif

22 25-Mei 29-Mei CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23 1-Jun 5-Jun

24 8-Jun 12-Jun BASILIUS NG AHIMA SALIM Sains Dalam Kehidupan

25 15-Jun 19-Jun JUMINI USIN SUZALI KASTAMI Sekolah Selamat

26 22-Jun 26-Jun AHIMA SALIM EKE ANDREAS JR Jauhi Gejala Dadah

27 29-Jun 3-Jul EKE ANDREAS JR BASILIUS NG Sayangi Diri Kita

28 6-Jul 10-Jul BASILIUS NG JUMINI USIN Usaha Tangga Kejayaan

29 13-Jul 17-Jul JUMINI USIN AHIMA SALIM Kebersihan Alam Sekitar | TRIAL

30 20-Jul 24-Jul AHIMA SALIM SUZALI KASTAMI Jauhi Vandalisme

31 27-Jul 31-Jul CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

32 3-Ogo 7-Ogo EKE ANDREAS JR SUZALI KASTAMI Saya Anak Malaysia

33 10-Ogo 14-Ogo BASILIUS NG EKE ANDREAS JR Semangat Patriotik

34 17-Ogo 21-Ogo JUMINI USIN BASILIUS NG Hayati Kemerdekaan

35 24-Ogo 28-Ogo AHIMA SALIM JUMINI USIN Jalur Gemilang & Tokoh Negara

36 31-Ogo 4-Sep EKE ANDREAS JR AHIMA SALIM Gaya Hidup Sihat

37 7-Sep 11-Sep BASILIUS NG SUZALI KASTAMI Badan Sihat Otak Cergas | UPSR

38 14-Sep 18-Sep JUMINI USIN EKE ANDREAS JR Ketekunan Kunci Kejayaan

39 21-Sep 25-Sep AHIMA SALIM BASILIUS NG Hormati & Sayangi Rakan

40 28-Sep 2-Okt EKE ANDREAS JR JUMINI USIN Semangat Kepimpinan Kalangan Murid

41 5-Okt 9-Okt BASILIUS NG AHIMA SALIM Kebersihan Asas Kesihatan

42 12-Okt 16-Okt JUMINI USIN SUZALI KASTAMI Kesedaran Intrapersonal

43 19-Okt 23-Okt AHIMA SALIM EKE ANDREAS JR Kesedaran Intrapersonal | AR3

44 26-Okt 30-Okt EKE ANDREAS JR BASILIUS NG Personaliti Murid yang Positif

45 2-Nov 6-Nov BASILIUS NG JUMINI USIN Peningkatan Kendiri Murid

46 9-Nov 13-Nov JUMINI USIN AHIMA SALIM Jenayah Siber Kesan Kepada Murid

47 16-Nov 20-Nov AHIMA SALIM SUZALI KASTAMI Keselamatan Diri Semasa Bercuti

48 23-Nov CUTI AKHIR TAHUN

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

32 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JADUAL WAKTU GURU BERTUGAS

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JADUAL BERTUGAS MINGUAN 2020 TAHAP 2 | SIDANG PAGI

MINGGU TARIKH KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 TEMA PERHIMPUNAN

1 MULA AKHIR AB. TALIB BIN ABDUL RAHMAN
2 ASLIZAL BIN OMAR
3 2-Jan 3-Jan ROSNEH BINTI ROBERT Visi dan Misi Sekolah
4 HELDAH BINTI PILANG
5 6-Jan 10-Jan NUR FARAHIYAH NORDIN ASRAH BINTI SETAN @ HUSSIEN Mematuhi Peraturan Sekolah
6 NUR HASLINA BINTI IDRIS
7 13-Jan 17-Jan MAJRIN SUMAR Kebersihan Diri & Kelas
8 ALIN MADLASIM
9 20-Jan 24-Jan DG MAHANI MALIK MOHD AZMI BIN SARMON Hormat & Sayangi Guru
10 AB. TALIB BIN ABDUL RAHMAN
11 27-Jan 31-Jan ASLIZAL BIN OMAR ZULKARNAEN NAWAWI Tanggungjawab Murid
12 HELDAH BINTI PILANG
13 3-Feb 7-Feb NUR FARAHIYAH NORDIN PEULIANA BINTI TOISIN Bangsa Membaca, Bangsa Berjaya
14
15 10-Feb 14-Feb NUR HASLINA BINTI IDRIS RONNY DANI Pentingnya Ilmu
16 ALIN MADLASIM
17 17-Feb 21-Feb ROSNEH BINTI ROBERT Menepati Masa
18 DG MAHANI MALIK
19 24-Feb 28-Feb AB. TALIB BIN ABDUL RAHMAN ASRAH BINTI SETAN @ HUSSIEN Amalan Pemakanan Yang Sihat
20
21 2-Mac 6-Mac ASLIZAL BIN OMAR MAJRIN SUMAR Menghormati & Sayang Ibubapa
22 HELDAH BINTI PILANG
23 9-Mac 13-Mac NUR FARAHIYAH NORDIN MOHD AZMI BIN SARMON Budi Bahasa, Budaya Kita | AR1
24 NUR HASLINA BINTI IDRIS
25 16-Mac 20-Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
26 ALIN MADLASIM
27 23-Mac 27-Mac ZULKARNAEN NAWAWI Murid Cemerlang, Sekolah Terbilang
28 DG MAHANI MALIK
29 30-Mac 3-Apr AB. TALIB BIN ABDUL RAHMAN PEULIANA BINTI TOISIN Dedikasi
30
31 6-Apr 10-Apr ASLIZAL BIN OMAR RONNY DANI Ciri-ciri Peribadi Terpuji
32 HELDAH BINTI PILANG
33 13-Apr 17-Apr NUR FARAHIYAH BINTI NORDIN ROSNEH BINTI ROBERT Muafakat Membawa Berkat
34 NUR HASLINA BINTI IDRIS
35 20-Apr 24-Apr ASRAH BINTI SETAN @ HUSSIEN Budaya Cemerlang Sebagai Pelajar
36 ALIN MADLASIM
37 27-Apr 1-Mei MAJRIN SUMAR Membudayakan Ucapan Terima Kasih
38 DG MAHANI MALIK
39 4-Mei 8-Mei AB. TALIB BIN ABDUL RAHMAN MOHD AZMI BIN SARMON Menghormati Bulan Ramadhan/ Lain-Lain Perayaan
40
41 11-Mei 15-Mei ASLIZAL BIN OMAR ZULKARNAEN NAWAWI Guru Ilhamku | AR2
42 HELDAH BINTI PILANG
43 18-Mei 22-Mei NUR FARAHIYAH NORDIN PEULIANA BINTI TOISIN Sentiasa Bersikap Positif
44 NUR HASLINA BINTI IDRIS
45 25-Mei 29-Mei CUTI PERTENGAHAN TAHUN
46 ALIN MADLASIM
47 1-Jun 5-Jun DG MAHANI MALIK
48 AB. TALIB BIN ABDUL RAHMAN
8-Jun 12-Jun ASLIZAL BIN OMAR RONNY DANI Sains Dalam Kehidupan
HELDAH BINTI PILANG ROSNEH BINTI ROBERT Sekolah Selamat
15-Jun 19-Jun NUR FARAHIYAH NORDIN ASRAH BINTI SETAN @ HUSSIEN
NUR HASLINA BINTI IDRIS Jauhi Gejala Dadah
22-Jun 26-Jun MAJRIN SUMAR Sayangi Diri Kita
ALIN MADLASIM MOHD AZMI BIN SARMON
29-Jun 3-Jul DG MAHANI MALIK Usaha Tangga Kejayaan
AB. TALIB BIN ABDUL RAHMAN ZULKARNAEN NAWAWI Kebersihan Alam Sekitar | TRIAL
6-Jul 10-Jul PEULIANA BINTI TOISIN
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Jauhi Vandalisme
13-Jul 17-Jul
RONNY DANI Saya Anak Malaysia
20-Jul 24-Jul ROSNEH BINTI ROBERT Semangat Patriotik
ASRAH BINTI SETAN @ HUSSIEN Hayati Kemerdekaan
27-Jul 31-Jul Jalur Gemilang & Tokoh Negara
MAJRIN SUMAR Gaya Hidup Sihat
3-Ogo 7-Ogo MOHD AZMI BIN SARMON Badan Sihat Otak Cergas | UPSR
Ketekunan Kunci Kejayaan
10-Ogo 14-Ogo ZULKARNAEN NAWAWI Hormati & Sayangi Rakan
PEULIANA BINTI TOISIN Semangat Kepimpinan Kalangan Murid
17-Ogo 21-Ogo Kebersihan Asas Kesihatan
RONNY DANI Kesedaran Intrapersonal
24-Ogo 28-Ogo ROSNEH BINTI ROBERT Kesedaran Intrapersonal | AR3
ASRAH BINTI SETAN @ HUSSIEN Personaliti Murid yang Positif
31-Ogo 4-Sep Peningkatan Kendiri Murid
MAJRIN SUMAR Jenayah Siber Kesan Kepada Murid
7-Sep 11-Sep MOHD AZMI BIN SARMON Keselamatan Diri Semasa Bercuti

14-Sep 18-Sep ZULKARNAEN NAWAWI
PEULIANA BINTI TOISIN
21-Sep 25-Sep
RONNY DANI
28-Sep 2-Okt ROSNEH BINTI ROBERT
CUTI AKHIR TAHUN
5-Okt 9-Okt

12-Okt 16-Okt

19-Okt 23-Okt

26-Okt 30-Okt

2-Nov 6-Nov
9-Nov 13-Nov
16-Nov 20-Nov

23-Nov

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

33 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JADUAL WAKTU GURU BERTUGAS

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JADUAL BERTUGAS MINGUAN 2020 TAHAP 1 | SIDANG PETANG

MINGGU TARIKH KUMPULAN 1 KUMPULAN 2 KUMPULAN 3 TEMA
PERHIMPUNAN
MULA HABIS

1 2-Jan 3-Jan AG USIN @ AG HUSSIN BIN AG APONG HASIMAH YON BTE HAJI MOHD ZAIN BENETHA NORLEN BINTI JOIMER 1

2 6-Jan 10-Jan ANIMAH BINTI HAJI SILUI FADZILAH BINTI PATMAN NURHASNI BINTI SALIN 2

3 13-Jan 17-Jan JUNIZAWATI BINTI GIMBAT @ JASNI NOOR FATEHAH BINTI MD NOOR MASNIAH BINTI AWANG DAMIT 3

4 20-Jan 24-Jan AMY ANASTASIA MOO BINTI REJOSS CHE HASIN BIN CHE LAH SITI MARYAM BINTI ZULKIFLI WONG 4

5 27-Jan 31-Jan CECELIA BT. SAPOW MOHD ASMI BIN HJ.ABD. KAHAR MURNI BT. MADRAN 5

6 3-Feb 7-Feb NOR EZUANI BINTI MOHD YUNUS SITI ARINA BINTI MOHD. ADNAN YELNEY LENN BINTI APOK 6

7 10-Feb 14-Feb HASMAH BINTI MOHAMAD ANSAR NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN VELZEN @ VINCENT WILLIAM 7

8 17-Feb 21-Feb AG USIN @ AG HUSSIN BIN AG APONG HASIMAH YON BTE HAJI MOHD ZAIN BENETHA NORLEN BINTI JOIMER 8

9 24-Feb 28-Feb ANIMAH BINTI HAJI SILUI FADZILAH BINTI PATMAN NURHASNI BINTI SALIN 9

10 2-Mac 6-Mac JUNIZAWATI BINTI GIMBAT @ JASNI NOOR FATEHAH BINTI MD NOOR MASNIAH BINTI AWANG DAMIT 10

11 9-Mac 13-Mac AMY ANASTASIA MOO BINTI REJOSS CHE HASIN BIN CHE LAH SITI MARYAM BINTI ZULKIFLI WONG 11

12 16-Mac 20-Mac CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

13 23-Mac 27-Mac CECELIA BT. SAPOW MOHD ASMI BIN HJ.ABD. KAHAR MURNI BT. MADRAN 12

14 30-Mac 3-Apr NOR EZUANI BINTI MOHD YUNUS SITI ARINA BINTI MOHD. ADNAN YELNEY LENN BINTI APOK 13

15 6-Apr 10-Apr HASMAH BINTI MOHAMAD ANSAR NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN VELZEN @ VINCENT WILLIAM 14

16 13-Apr 17-Apr AG USIN @ AG HUSSIN BIN AG APONG HASIMAH YON BTE HAJI MOHD ZAIN BENETHA NORLEN BINTI JOIMER 15

17 20-Apr 24-Apr ANIMAH BINTI HAJI SILUI FADZILAH BINTI PATMAN NURHASNI BINTI SALIN 16

18 27-Apr 1-Mei JUNIZAWATI BINTI GIMBAT @ JASNI NOOR FATEHAH BINTI MD NOOR MASNIAH BINTI AWANG DAMIT 17

19 4-Mei 8-Mei AMY ANASTASIA MOO BINTI REJOSS CHE HASIN BIN CHE LAH SITI MARYAM BINTI ZULKIFLI WONG 18 | PBD 1

20 11-Mei 15-Mei CECELIA BT. SAPOW MOHD ASMI BIN HJ.ABD. KAHAR MURNI BT. MADRAN 19

21 18-Mei 22-Mei NOR EZUANI BINTI MOHD YUNUS SITI ARINA BINTI MOHD. ADNAN YELNEY LENN BINTI APOK 20

22 25-Mei 29-Mei CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23 1-Jun 5-Jun

24 8-Jun 12-Jun HASMAH BINTI MOHAMAD ANSAR NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN VELZEN @ VINCENT WILLIAM 21

25 15-Jun 19-Jun AG USIN @ AG HUSSIN BIN AG APONG HASIMAH YON BTE HAJI MOHD ZAIN BENETHA NORLEN BINTI JOIMER 22

26 22-Jun 26-Jun ANIMAH BINTI HAJI SILUI FADZILAH BINTI PATMAN NURHASNI BINTI SALIN 23

27 29-Jun 3-Jul JUNIZAWATI BINTI GIMBAT @ JASNI NOOR FATEHAH BINTI MD NOOR MASNIAH BINTI AWANG DAMIT 24

28 6-Jul 10-Jul AMY ANASTASIA MOO BINTI REJOSS CHE HASIN BIN CHE LAH SITI MARYAM BINTI ZULKIFLI WONG 25

29 13-Jul 17-Jul CECELIA BT. SAPOW MOHD ASMI BIN HJ.ABD. KAHAR MURNI BT. MADRAN 26

30 20-Jul 24-Jul NOR EZUANI BINTI MOHD YUNUS SITI ARINA BINTI MOHD. ADNAN YELNEY LENN BINTI APOK 27

31 27-Jul 31-Jul CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

32 3-Ogo 7-Ogo HASMAH BINTI MOHAMAD ANSAR NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN VELZEN @ VINCENT WILLIAM 28

33 10-Ogo 14-Ogo AG USIN @ AG HUSSIN BIN AG APONG HASIMAH YON BTE HAJI MOHD ZAIN BENETHA NORLEN BINTI JOIMER 29

34 17-Ogo 21-Ogo ANIMAH BINTI HAJI SILUI FADZILAH BINTI PATMAN NURHASNI BINTI SALIN 30

35 24-Ogo 28-Ogo JUNIZAWATI BINTI GIMBAT @ JASNI NOOR FATEHAH BINTI MD NOOR MASNIAH BINTI AWANG DAMIT 31

36 31-Ogo 4-Sep AMY ANASTASIA MOO BINTI REJOSS CHE HASIN BIN CHE LAH SITI MARYAM BINTI ZULKIFLI WONG 32

37 7-Sep 11-Sep CECELIA BT. SAPOW MOHD ASMI BIN HJ.ABD. KAHAR MURNI BT. MADRAN 33 | UPSR

38 14-Sep 18-Sep NOR EZUANI BINTI MOHD YUNUS SITI ARINA BINTI MOHD. ADNAN YELNEY LENN BINTI APOK 34

39 21-Sep 25-Sep HASMAH BINTI MOHAMAD ANSAR NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN VELZEN @ VINCENT WILLIAM 35

40 28-Sep 2-Okt AG USIN @ AG HUSSIN BIN AG APONG HASIMAH YON BTE HAJI MOHD ZAIN BENETHA NORLEN BINTI JOIMER 36

41 5-Okt 9-Okt ANIMAH BINTI HAJI SILUI FADZILAH BINTI PATMAN NURHASNI BINTI SALIN 37

42 12-Okt 16-Okt JUNIZAWATI BINTI GIMBAT @ JASNI NOOR FATEHAH BINTI MD NOOR MASNIAH BINTI AWANG DAMIT 38

43 19-Okt 23-Okt AMY ANASTASIA MOO BINTI REJOSS CHE HASIN BIN CHE LAH SITI MARYAM BINTI ZULKIFLI WONG 39 | PBD 2

44 26-Okt 30-Okt CECELIA BT. SAPOW MOHD ASMI BIN HJ.ABD. KAHAR MURNI BT. MADRAN 40

45 2-Nov 6-Nov NOR EZUANI BINTI MOHD YUNUS SITI ARINA BINTI MOHD. ADNAN YELNEY LENN BINTI APOK 41

46 9-Nov 13-Nov HASMAH BINTI MOHAMAD ANSAR NORANIZAH BINTI ABDUL RAHMAN VELZEN @ VINCENT WILLIAM 42

47 16-Nov 20-Nov AG USIN @ AG HUSSIN BIN AG APONG HASIMAH YON BTE HAJI MOHD ZAIN BENETHA NORLEN BINTI JOIMER 43

48 23-Nov CUTI AKHIR TAHUN

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

34 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

JADUAL PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

16 KHAMIS JANUARI 39 HARI
24 ISNIN TAHUN BARU CINA 25 - 26 JANUARI | SABTU, AHAD 30 HARI
25 RABU 29 HARI
23 KHAMIS FEBRUARI 21 HARI
14 KHAMIS 39 HARI
MAC
22 ISNIN 31 HARI
23 KHAMIS APRIL 33 HARI
25 SELASA 30 HARI
24 KHAMIS MEI 32 HARI
26 ISNIN HARI RAYA PUASA 26 - 26 MEI | SABTU, AHAD 30 HARI
25 RABU PESTA KAAMATAN 30 - 31 MEI | SABTU, AHAD 22 HARI
17 KHAMIS
JUN
HARI GAWAI 1 - 2 JUN | ISNIN, SELASA

JULAI

OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER
HARI DEEPAVALI 14 NOVEMBER | SABTU

DISEMBER
HARI KRISMAS 25 DISEMBER | JUMAAT

# SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

Beware of little expenses; a small leak will sink
a great ship.

35 Benjamin Franklin

JADUAL PENCERAPAN PDPC DAN PBD

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JADUAL PENCERAPAN PDPCSTANDARD 4-SKPMG2&PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBD TAHUN 2020
SK RUGADING, TUARAN ( GB /PK KURIKULUM /PK HEM /PK KOKUM /PK PETANG /KETUA PANITIA )

KOD NAMA PEMANTAU OPSYEN BULAN
JAN APR
1 EKE ANDREAS JR (GURU BESAR)
2 BASILIUS NG (PK1) PSR/PM 2
3 JUMINI USIN (PK HEM) PSR/PI 1
4 AHIMA SALIM (PK KOKUM)
5 SUZALI KASTAMI (PK PETANG) 1
1
1

Penilaian Kendiri KOD NAMA PEMANTAU OPSY E N JAN BULAN OKT JUM
APR JUN OGO
Penilaian Kendiri
1 EKE ANDREAS JR (GURU BESAR) PSR/PM 2222 4
2 BASILIUS NG (PK1) PSR/PI 1111 4
3 JUMINI USIN (PK HEM) KP PAI 1212 4
4 AHIMA SALIM (PK KOKUM) PEMULIHAN 1313 4
5 SUZALI KASTAMI (PK PETANG) 1111 4
6 ABD TALIB ABD RAHMAN KP BM 3535 4
7 ALIN MADLASIM 3434 4
8 ASLIZAL OMAR GURU MEDIA 4242 4
9 AG HUSSIN HJ AG APONG KP BI 5454 4
10 CHE HASIN CHE LAH 5656 4
11 FELIX JALAWAN PEMULIHAN 2 28 2 28 4
12 MAJRIN SUMAR 3434 4
13 MD ASMI HJ ABD KAHAR KP MT 4 38 4 38 4
14 MD AZMI SARMON KP SN 3434 4
15 RONNY DANI 4242 4
16 VALZEN WILLIAM PRASEKOLAH 2 28 2 28 4
17 ZULKARNAEN NAWAWI 2323 4
18 AMY ANATASIA MOO 2 37 2 37 4
19 ANIMAH HJ SILUI 4 37 4 37 4
20 ASRAH SETAN @ HUSSIEN 3535 4
21 BENETHA NORLENE JOIMER 5 17 5 17 4
22 CECELIA SAPOW 5151 4
23 FADZILAH PATMAN 4242 4
24 HASIMAH YON MD ZAIN 5 38 5 38 4
25 HASMAH MD ANSAR 4 37 4 37 4
26 HELDAH PILANG 2121 4
27 JUNIZAWATI JASNI 5 17 5 17 4
28 MAHANI @ DG MAHANI MALIK 2525 4
29 MASNIAH AG DAMIT 2323 4
30 NOOR FATEHAH MD NOOR 3535 4
31 NOORHAIDAH MADIN 3535 4
32 NOR EZUANI MD YUNUS 2 28 2 28 4
33 NORANIZAH ABD RAHMAN 4 38 4 38 4
34 NUR HASLINA IDRIS 3232 4
35 NUR MAHIRAH KUPRI 5656 4
36 NURHASNI SALIN 4444 4
37 PEULIANA TOISIN 2121 4
38 ROSNEH ROBERT 2121 4
39 SHAHRIZA DERIN 3535 4
40 SITI ARINA MOHD ADNAN 5252 4
41 SITI MARYAM ZULKIFLI WONG 4646 4
42 YELNEY LENN APOK 2 17 2 17 4
43 ZAINAWAN JIPIN 33 2
44 MURNI MADRAN 5353 4
45 NUR FARAHIYA NORDIN 4343 4
46 NUR AIN SYAHIRAH AZLI 5656 4
47
48
49

JUMLAH PENCERAPAN SEBULAN 46 45 46 45 182

JUMLAH PENCERAPAN SETAHUN 182

RUMUSAN : KOD 1 2 3 4 5 6 17 28 37 38 JUM

BIL 20 38 30 30 32 8 6 6 6 6 182

JUMLAH PENCERAPAN SETAHUN 182

April & Ogos : Pencerapan WAJIB Standard 4 SKPMg2

Februari, Jun dan Oktober : Pencerapan & Pemantauan Pelaksanaan PBD dilaksanakan serentak dgn menggunakan instrumen PBD dan

Standard 4 SKPMg2

36 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

SENARAI PEMERIKSAAN BUKU REKOD MENGAJAR

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

SENARAI PYD DI BAWAH SELIAAN PP1&PP2 SK RUGADING, TUARAN 2020
PBPPP & PENCERAPAN PDPC STANDARD 4 SKPMG2

BIL NAMA PENILAI PBPPPD / PENCERAP PP1 PP2
PPD PPD
1 EKE ANDREAS JR (GURU BESAR) EKE ANDREAS JR
2 BASILIUS NG (PK1) BASILIUS NG GURU BESAR
3 JUMINI USIN (PK HEM)
4 AHIMA SALIM (PK KOKUM) JUMINI USIN SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING
5 SUZALI KASTAMI (PK PETANG)
6 AMY ANATASIA MOO AHIMA SALIM
7 FELIX JALAWAN
8 HELDAH PILANG SUZALI KASTAMI
9 MAHANI @ DG MAHANI MALIK
10 MASNIAH AG DAMIT
11 NOR EZUANI MD YUNUS
12 PEULIANA TOISIN
13 ROSNEH ROBERT
14 VALZEN WILLIAM
15 YELNEY LENN APOK
16 ZULKARNAEN NAWAWI
17 ABD TALIB ABD RAHMAN
18 ALIN MADLASIM
19 ASRAH SETAN @ HUSSIEN
20 MAJRIN SUMAR
21 MD AZMI SARMON
22 NOOR FATEHAH MD NOOR
23 NOORHAIDAH MADIN
24 NUR HASLINA IDRIS
25 SHAHRIZA DERIN
26 ZAINAWAN JIPIN
27 HASMAH MD ANSAR
28 ANIMAH HJ SILUI
29 ASLIZAL OMAR
30 FADZILAH PATMAN
31 MD ASMI HJ ABD KAHAR
32 NORANIZAH ABD RAHMAN
33 NUR FARAHIYA NORDIN
34 NURHASNI SALIN
35 RONNY DANI
36 SITI MARYAM ZULKIFLI WONG
37 AG HUSSIN HJ AG APONG
38 BENETHA NORLENE JOIMER
39 CECELIA SAPOW
40 CHE HASIN CHE LAH
41 HASIMAH YON MD ZAIN
42 JUNIZAWATI JASNI
43 MURNI MADRAN
44 NUR AIN AZLI
45 NUR MAHIRAH KUPRI
46 SITI ARINA MOHD ADNAN

37

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JANUARI

JANUARI 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

ISNIN 30 MESYUARAT PENGURUSAN STAF BIL. 01/ 2020
SELASA 31
RABU 1 CUTI TAHUN BARU 2020
1 KHAMIS 2 HARI PERTAMA SESI PERSEKOLAHAN 2020 & PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1, 2020

JUMAAT 3 PERMOHONAN RMT TAHUN 1 & CICIR (Tamat 12
Januari 2020)

SABTU 4
AHAD 5

PERSEDIAAN PENETAPAN SKT STAF 2020 PEMANTAUAN PDPC FASA 1 BERMULA KEMASUKAN DATA TAHUN 1 - BUKU BILANGAN
ISNIN 6 PENDAFTARAN SEKOLAH (Tamat 15 Jan 2020)

(PBPPP & HRMIS)

SELASA 7 PENETAPAN PASUKAN PELAKSANA STANDARD KEMASKINI DATA MURID UNTUK BKAP (Tamat
2 SKPMg2 2020 13 Januari 2020) & PEMILIHAN AJK LEMBAGA

RABU 8 PENGAWAS SEKOLAH

PEMILIHAN PENGAWAS PSS, KETUA KELAS &

PENOLONG KETUA KELAS

KHAMIS 9 MESYUARAT AJK TINGGI PIBG BIL 1/2020 TIMBANG SUKAT MURID RMT BIL 1/2020

JUMAAT 10 PENGHANTARAN & LAPORAN SKT STAF

BIL 1/2020 (PBPPP & HRMIS)

SABTU 11 MESYUARAT JK PENGURUSAN / JK KURIKULUM BIL.01/ 2020 / MESYUARAT JK HEM BIL 1/2020 & MESYUARAT JK KOKURIKULUM BIL 2020
AHAD 12
ISNIN 13 MINGGU PENILAIAN SKPMg2 KENDIRI PENILAIAN KENDIRI STANDARD 4 SKPMG2 MESYUARAT KANTIN SEKOLAH BIL 1/2020
SELASA 14 MINGGU PENILAIAN SKPMg2 KENDIRI PENILAIAN KENDIRI STANDARD 4 SKPMG2 CEGAH DENGGI & PETROL DENGGI
3 RABU 15 MINGGU PENILAIAN SKPMg2 KENDIRI PENILAIAN KENDIRI STANDARD 4 SKPMG2
KHAMIS 16 MINGGU PENILAIAN SKPMg2 KENDIRI PENILAIAN KENDIRI STANDARD 4 SKPMG2 MESYUARAT JK KOKUM BIL 1/2020
JUMAAT 17
SABTU 18 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 1/2020
AHAD 19
ISNIN 20 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 1/2020 PELANCARAN PROGAM GURU PENYAYANG
SELASA 21

4 RABU 22 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 1/2020/ PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 1/2020
PENUTUPAN PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 2020

KHA M IS 23 CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA - PERUNTUKKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
JUM A A T 24
SABTU 25 CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA - PERUNTUKKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
AHAD 26
27 CUTI UMUM TAHUN BARU CINA HARI 1
ISNIN
CUTI UMUM TAHUN BARU CINA HARI 2

CUTI GANTIAN TAHUN BARU CINA

SELASA 28 PELANCARAN PROGRAM BACAAN & SIFIR

TAHAP 1 & 2 - MURID CICIR

5 MESYUARAT PANEL PENILAI SKT STAFF BIL PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL 1/2020
RABU 29 1/2020 - PBPPP / HRMIS

KHAMIS 30 MESYUARAT KESELAMATAN & PEMBERSIHAN

JUMAAT 31 SWASTA BIL 1/2020
HARI PERSEKOLAHAN
PROGRAM TRANSFORMASI MINDA BERSAMA IBUBAPA KALI PERTAMA & PELANCARAN PROGRAM JOM KE SEKOLAH 2020

19 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

38 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

FEBRUARI

FEBRUARI 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM
5 SABTU 1 PEMBENTANGAN SKT STAF 2020 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 1/2020
AHAD 2

ISNIN 3 PEMANTAUAN PDPC /PBD FASA 1 BERMULA
& PELANCARAN PROGRAM LONJAKAN UPSR
SELASA 4 BENGKEL TEKNIK MENJAWAB UPSR MURID
6
TAHUN 6 HARI 1
RABU 5 BENGKEL TEKNIK MENJAWAB UPSR MURID

KHA M IS 6 TAHUN 6 HARI 2
DIALOG PRESTASI GB/GURU/IBUBAPA TAHUN 6
JUM A A T 7 SIRI 1/2020 & CERAMAH MOTIVASI IBUBAPA
SABTU 8
AHAD 9 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN - PLC BIL 1/2020
ISNIN 10
MAJLIS PENYERAHAN BKAP 2020

SELASA 11 MESYUARAT JK DISIPLIN SEKOLAH BIL 1/2020

7 RABU 12 MESYUARAT PRASEKOLAH BIL 1/2020 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 2/2020

KHAMIS 13

JUMAAT 14 MESYUARAT AGUNG PIBG TAHUN 2020

SABTU 15 GOTONG ROYONG PERDANA BERSAMA PIBG GOTONG ROYONG PERDANA BERSAMA PIBG
FASA 1/2020
FASA 1/2020
PELANCARAN PERTANDINGAN KELAS BERSIH &
AHAD 16 CERIA 2020

ISNIN 17

SELASA 18 PELANCARAN PROGRAM SEMAI

8 RABU 19 MESYUARAT JK 3K BIL 21/2020 & MESYUARAT PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL 2/2020

MIMBINGAN KAUNSELING BIL 1/2020

KHA M IS 20 MESY. JK KEWANGAN & MESYUARAT JKPAK BIL
JUM A A T 1/2020

21

SABTU 22 GOTONG ROYONG PERDANA BERSAMA PIBG
FASA 1/2020

AHAD 23 CERAMAH MOTIVASI PELAJAR TAHUN 6 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 2/2020
ISNIN 24 TAKLIMAT J/KUASA EKSA & SERASI 1/2020 MESYUARAT PERSEDIAAN SUKAN OLAHRAGA
SELASA 25 KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS & KETUA
RABU 26 DARJAH 2020 BIL 1/2020
9 KHAMIS 27

JUMAAT 28
SABTU 29

HARI PERSEKOLAHAN 20 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

39 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

MAC

MAC 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

AHAD 1

ISNIN 2 MESYUARAT AJK TINGGI PIBG BIL 2/2020 UJIAN PERTENGAHAN SEMSETER 1 AR1 PELANCARAN PERTANDINGAN KELAS BERSIH & MESYUARAT PERSEDIAAN SUKAN OLAHRAGA
SELASA 3 TAHAP 2 - HARI 1 CERIA 2020 BIL 2/2020

PELANCARAN PROGRAM KECERIAAN BERSAMA
PIBG 2020

10 RABU 4 UJIAN PERTENGAHAN SEMSETER 1 AR1 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 3/2020
TAHAP 2 - HARI 2

KHAMIS 5 UJIAN PERTENGAHAN SEMSETER 1 AR1 UJIAN PENILAIAN PAJSK S1 (TAHAP 2 SAHAJA)
TAHAP 2 - HARI 3
JUM A A T 6
SABTU 7 UJIAN PERTENGAHAN SEMSETER 1 AR1
TAHAP 2 - HARI 4
LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN - PLC BIL 2/2020

AHAD 8

ISNIN 9 PERSIAPAN & PERSEDIAAN SUKAN HARI 1

SELASA 10 PERSIAPAN & PERSEDIAAN SUKAN HARI 2
RABU 11 PEMILIHAN AKHIR ACARA BALAPAN
11 KHAMIS 12 PEMILIHAN AKHIR ACARA PADANG

HARI MERENTAS DESA & SUKANEKA ANJURAN HARI MERENTAS DESA & SUKANEKA
JUMAAT 13

PIBG

SABTU 14

AHAD 15 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I
ISNIN 16 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I
SELASA 17 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

12 RABU 18 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I
KHAMIS 19 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

JUMAAT 20 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

SABTU 21 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

AHAD 22 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I

ISNIN 23 DIALOG PRESTASI AKADEMIK - GB/PK1/PK
PETANG & KETUA

PANITIA/PRASEKOLAH/PEMULIHAN BIL 2/2020

13 SELASA 24 KEJORA TAHUNAN 2020 HARI PERTAMA
(ACARA PADANG)

RABU 25 SARINGAN ACARA BALAPAN & RAPTAI
PERBARISAN & LINTAS HORMAT

KHAMIS 26 KEJORA TAHUNAN 2020 HARI

JUMAAT 27 CUTI PERISTIWA BIL 1/2020

SABTU 28

AHAD 29

ISNIN 30 MINGGU DOKUMENTASI DATA KSSR OFFLINE PROGRAM PERJUMPAAN IBU BAPA MURID
14 PENGGAL 1 BIL 1/2020 BERMASLAAH FASA 1

SELASA 31 DIALOG PRESTASI GB/GURU/IBUBAPA TAHUN 6 LATIHAN KECEMASAN & KEBAKARAN BIL
SIRI 2/2020 1/2020

HARI PERSEKOLAHAN 17 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

40 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

APRIL

APRIL 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

RABU 1 DIALOG PRESTASI BERSAMA IBUBAPA TAHUN 6 PEMILIHAN MURID LAYAK (TAHUN 2-
SIRI 2/2020 5)/KWAPM/E-KASIH (Tamat 13 April
2020)/PROGRAM CAKNA BIL 1/2020

14 KHAMIS 2

JUMAAT 3 PENUTUPAN PROGRAM BACAAN & SIFIR TAHAP
1 & 2 - MURID CICIR
SABTU 4
AHAD 5 MESYUARAT JK PENGURUSAN / JK KURIKULUM BIL.02/ 2020 / MESYUARAT JK HEM BIL 2/2020 & MESYUARAT JK KOKURIKULUM BIL 2/2020
ISNIN 6
SELASA 7 PEMANTAUAN PDPC /PBD FASA 2 BERMULA
MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 2/2020

15 RABU 8 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 2/2020 PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL 3/2020
KHAMIS 9
MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 2/2020 MESYUARAT JK DISIPLIN SEKOLAH BIL 1/2020

JUMAAT 10

SABTU 11 GOTONG ROYONG PERDANA BERSAMA PIBG GOTONG ROYONG PERDANA BERSAMA PIBG
FASA 2/2020 FASA 2/2020

AHAD 12

ISNIN 13 PELANCARAN KARNIVAL PUSAT SUMBER / EDARAN BANTUAN YYS 2020
PELANCARAN BULAN BAHASA 2020

SELASA 14 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 3/2020
16

RABU 15

KHAMIS 16 POSTMORTEM MERENTAS DESA & KEJORA 2020

JUMAAT 17

SABTU 18

AHAD 19 CUTI UMUM GOOD FRIDAY

ISNIN 20 CUTI BERGANTI GOOD FRIDAY

SELASA 21

17 RABU 22 MESY. JK KEWANGAN & MESYUARAT JKPAK BIL LAPORAN PENERIMAAN BANYTAN YYS PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 4/2020
2/2020

KHAMIS 23

JUMAAT 24

SABTU 25 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN - PLC BIL 3/2020

AHAD 26

ISNIN 27 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020

SELASA 28 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020
18 RABU 29
PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL 4/2020

KHAMIS 30 PENUTUPAN KARNIVAL PUSAT SUMBER /
PELANCARAN BULAN BAHASA 2020

HARI PERSEKOLAHAN 20 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

41 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

MEI

MEI 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

JUMAAT 1 MESYUARAT AJK TINGGI PIBG BIL 3/2020 CUTI UMUM HARI PEKERJA
18
PROGRAM KELAB PENCEGAHAN JENAYAH BIL
SABTU 2 2/2020
AHAD 3 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 4/2020

ISNIN 4

SELASA 5
19

RABU 6

KHAMIS 7 MESYUARAT JK KOKUM BIL 2/2020

JUMAAT 8

SABTU 9

AHAD 10

ISNIN 11 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN AR2 TAHAP II

SELASA 12 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN AR2 TAHAP II

20 RABU 13 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN AR2 TAHAP II

KHAMIS 14 MESY.PANEL SKPMG2 & SKPK BIL 2/2020 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN AR2 TAHAP II

JUMAAT 15 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN AR2 TAHAP II

SABTU 16

AHAD 17 DIALOG PRSTASI KURIKULUM BIL 3/2019

ISNIN 18 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 2/2020

SELASA 19

21 RABU 20 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 5/2020
KHAMIS 21
CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDILFITRI - PERUNTUKKAN KPM

JUMAAT 22 CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDILFITRI - PERUNTUKKAN KPM

SABTU 23

AHAD 24 HARI RAYA AIDILFITRI - HARI 1

ISNIN 25 HARI RAYA AIDILFITRI - HARI 2

SELASA 26 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22 RABU 27 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

KHAMIS 28 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

JUMAAT 29 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

SABTU 30 CUTI UMUM PESTA MENUAI

23 AHAD 31 CUTI UMUM PESTA MENUAI

HARI PERSEKOLAHAN 12 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

42 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JUN

JUN 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

ISNIN 1 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

SELASA 2 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23 RABU 3 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN
KHA M IS 4 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

JUMAAT 5 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

SABTU 6 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN / CUTI UMUM HARI KEPUTERAAN YDP AGONG

AHAD 7 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN TAHUN

ISNIN 8 SESI PERSEKOLAHAN PENGGAL 2 DIBUKA

SELASA 9 LAPORAN SKT STAFF PERTENGAHAN TAHUN
PEMANTAUAN PDPC /PBD FASA 3 BERMULA

BIL 2/2020 (PBPPP & HRMIS)

RABU 10 MESYUARAT BIMBINGAN & KAUNSELING BIL PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL 5/2020
24 2/2020

DIALOG PRESTASI AKADEMIK - GB/PK1/PK

KHAMIS 11 PETANG & KETUA

PANITIA/PRASEKOLAH/PEMULIHAN BIL 3/2020

JUMAAT 12 SAMBUTAN HARI GURU & RAYA BERSAMA PIBG 2020

SABTU 13

AHAD 14

ISNIN 15 PEMANTAUAN PDPC FASA 3 BERMULA

SELASA 16 MINGGU ORIENTASI DATA KSSR OFFLINE
PENGGAL 1 BIL 2/2020

MESYUARAT PENGURUSAN STAF BIL.02/2019 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 5/2020
25 RABU 17

& KEW BIL.02/2020

KHAMIS 18 MESYUARAT AJK TINGGI PIBG BIL 2/2020

JUMAAT 19 DIALOG PRESTASI BERSAMA IBUBAPA TAHUN 6 HARI Q/ HARI BERTEMU PELANGGAN
SIRI 3/2020 BIL.01/2020

SABTU 20 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN - PLC BIL 4/2020 (PBPPP & HRMIS)

AHAD 21

ISNIN 22 TAKLIMAT J/KUASA EKSA & SERASI 2/2020

SELASA 23

RABU 24 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 6/2020
26
CERAMAH PROGRAM PEMAKANAN SIHAT CERAMAH PROGRAM PEMAKANAN SIHAT
KHAMIS 25 BERSAMA PIBG BERSAMA PIBG

JUMAAT 26

SABTU 27

AHAD 28

MESYUARAT PANEL PENILAI SKT STAFF BIL
ISNIN 29
27 2/2020 - PBPPP / HRMIS

SELASA 30 LAPORAN TAHAP KECERIAAN & KEBERSIHAN
TANDAS BIL 1/2020

HARI PERSEKOLAHAN 17 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

43 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

JULAI

JULAI 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

RABU 1 MESYUARAT AJK PIBG BIL 4/2020 PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL 6/2020
KHAMIS 2
27 KUNJUNGAN HORMAT BERSAMA PIBG
JUMAAT 3
SABTU 4 MESYUARAT JK PENGURUSAN /JK KURIKULUM BIL.03/ 2020 / MESYUARAT JK HEM BIL 3/2020 & MESYUARAT JK KOKURIKULUM BIL 3/2020
AHAD 5

ISNIN 6 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 3/2020 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 6/2020
SELASA 7 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 3/2020
RABU 8 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 3/2020
28 KHAMIS 9

JUMAAT 10 PROGRAM PERJUMPAAN IBUBAPA MURID
BERMASLAAH FASA 2

SABTU 11
AHAD 12

ISNIN PEPERIKSAAN PERCUBAAN AR3 UPSR TAHUN 6
13 HARI 1

SELASA 14 PEPERIKSAAN PERCUBAAN AR3 UPSR TAHUN 6 MESYUARAT UNIT DISIPLIN BIL 3/2020
HARI 2

29 RABU MESYUARAT PRASEKOLAH BIL 2/2020 PEPERIKSAAN PERCUBAAN AR3 UPSR TAHUN 6 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 7/2020
15 HARI 3

KHAMIS 16 PEPERIKSAAN PERCUBAAN AR3 UPSR TAHUN 6
HARI 4

JUMAAT 17

SABTU GOTONG ROYONG PERDANA BERSAMA PIBG GOTONG ROYONG PERDANA BERSAMA PIBG
FASA 3/2020
18 FASA 3/2020

AHAD 19

ISNIN 20 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 3/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 3/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 3/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 3/2020

SELASA 21 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 3/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 3/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 3/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 3/2020

30 RABU MESY. JK KEWANGAN & MESYUARAT JKPAK BIL PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL 7/2020
22 3/2020 MESYUARAT JK KOKUM BIL 3/2020

KHAMIS 23

JUMAAT PROGRAM KELAB PENCEGAHAN JENAYAH BIL
24 03/2020 / HEBAHAN & TAWARAN RMT

SABTU 25 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
AHAD 26 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
ISNIN 27 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
31 SELASA 28 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
RABU 29 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
KHAMIS 30 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
JUMAAT 31 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 / CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDIL ADHA 2020

HARI PERSEKOLAHAN 18 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

44 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

OGOS

OGOS 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

31 SABTU 1 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

AHAD 2 PROGRAM PEMBELAJARAN KENDIRI/ CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

ISNIN 3 PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN 2020 PROGRAM CAKNA BIL 2/2020

SELASA 4 PEMANTAUAN PDPC /PBD FASA 4 BERMULA

RABU 5 DIALOG PRESTASI BERSAMA IBUBAPA TAHUN 6 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 7/2020
32 BIL 4/2020

KHAMIS 6

JUMAAT 7 MESYUARAT JK PAK BIL.02/2020 & JK KEW
BIL.03/2020

SABTU 8

AHAD 9

ISNIN 10 PEPERIKSAAN PERCUBAAN AR4 UPSR TAHUN 6 UJIAN PENILAIAN PAJSK S2 (Tahap 2 Sahaja)
HARI 1

SELASA 11 PEPERIKSAAN PERCUBAAN AR3 UPSR TAHUN 6
HARI 2

33 PEPERIKSAAN PERCUBAAN AR4 UPSR TAHUN 6 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 8/2020
RABU 12 HARI 3

KHAMIS 13 PEPERIKSAAN PERCUBAAN AR4 UPSR TAHUN 6
PEMILIHAN MURID LAYAK RMT TAHUN 2021

HARI 4

JUMAAT 14

SABTU 15 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN - PLC BIL 5/2020

AHAD 16

ISNIN 17 MESYUARAT JK KANTIN SEKOLAH BIL 2/2020

SELASA 18

DIALOG PRESTASI AKADEMIK - GB/PK1/PK

34 RABU 19 PETANG & KETUA PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL 8/2020

PANITIA/PRASEKOLAH/PEMULIHAN BIL 4/2020

KHAMIS 20 CUTI UMUM AWAL MUHARRAM

JUMAAT 21 CUTI PERISTIWA PERAYAAN BIL 2/2020

SABTU 22

AHAD 23

ISNIN 24

SELASA 25

35 RABU 26 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 8/2020

KHAMIS 27

JUMAAT 28

SABTU 29

AHAD 30 CUTI UMUM HARI KEBANGSAAN
36

ISNIN 31

HARI PERSEKOLAHAN 19 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

45 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

SEPTEMBER

SEPTEMBER 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

SELASA 1 PEMANTAUAN PDPC FASA 2 BERMULA

RABU 2 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 9/2020
36 KHAMIS 3
PENUTUPAN PPROGRAM LONJAKAN UPSR
TAHUN 6 2020

JUMAAT 4 PROGRAM 'RESTU ILMU' MURID TAHUN 6
SABTU 5 BERSAMA PIBG & IBUBAPA

AHAD 6

ISNIN 7 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL.03/ 2020 PEPERIKSAAN AKHIR UPSR 2020 - HARI 1

SELASA 8 PEPERIKSAAN AKHIR UPSR 2020 - HARI 2

37 RABU 9 PEPERIKSAAN AKHIR UPSR 2020 - HARI 3

KHA M IS 10 PEPERIKSAAN AKHIR UPSR 2020 - HARI 4
JUMAAT 11
SABTU 12

AHAD 13

ISNIN 14

SELASA 15 PENUTUPAN BULAN KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH MESYUARAT JK KOKUM BIL 4/2020
38 RABU 16 CUTI UMUM HARI MALAYSIA
MESYUARAT JK 3K BIL 2/2020
KHAMIS 17

JUMAAT 18 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN - PLC BIL 6/2020
SABTU 19

AHAD 20 MESYUARAT PERSEDIAAN SAMBUTAN HARI
ISNIN 21 KANA-KANAK BIL 1/2020

SELASA 22 MESYUARAT AJK TINGGI PIBG BIL 3/2020 PELANCARAN MINGGU ANTI-DADAH 2020
39 RABU 23 LATIHAN KECEMEASAN & KEBAKARAN FASA

2/2020 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 9/2020

KHAMIS 24 PROGRAM 3K

JUMAAT 25 PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL 9/2020
SABTU 26

AHAD 27 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 4/2020 PERJUMPAAN SUKAN & PERMAINAN BIL 9/2020
ISNIN 28 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 4/2020
40 SELASA 29

RABU 30 MESYUARAT PANITIA- PANATIA BIL 4/2020

HARI PERSEKOLAHAN 21 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

46 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

OKTOBER

OKTOBER 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

KHAMIS 1 PROGRAM KELAB PENCEGAHAN JENAYAH BIL
40 4/2020

JUMAAT 2

SABTU 3 CUTI UMUM HARIJADI TYT NEGERI SABAH

AHAD 4

ISNIN 5 PELANCARAN HARI SUKAN NEGARA PERINGKAT PEMANTAUAN PDPC /PBD FASA 4 BERMULA

SEKOLAH TAHUN 2020

41 SELASA 6 PERJUMPAAN KELAB & PERSATUAN BIL
10/2020

RABU 7 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 10/2020

KHAMIS 8

JUMAAT 9 SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK

SABTU 10 MESYUARAT JK PENGURUSAN / JK KURIKULUM BIL.04/ 2020 / MESYUARAT JK HEM BIL 4/2020 & MESYUARAT JK KOKURIKULUM BIL 4/2020

AHAD 11

ISNIN 12

SELASA MESY. JK KEWANGAN & MESYUARAT JKPAK BIL
13 4/2020

42 RABU 14 PERJUMPAAN SUKAN & PEERMAINAN BIL
10/2020

KHAMIS 15 DAFTAR MURID TING. 1 2019 MESYUARAT PERSEDIAAN PERKHEMAHAN UNIT
BERUNIFORM BIL 1/2020

JUMAAT 16

SABTU 17

AHAD 18

ISNIN 19 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AR3 TAHAP II

SELASA 20 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AR3 TAHAP II

43 RABU 21 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AR3 TAHAP II

KHAMIS 22 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN AR3 TAHAP II

JUMAAT 23

SABTU 24 GOTONG ROYONG BERSAMA PIBG GOTONG ROYONG BERSAMA PIBG

AHAD 25

ISNIN 26 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 4/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 4/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 4/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 4/2020

SELASA 27 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 4/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 4/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 4/2020 MINGGU PENILAIAN SEK : SKPMg2 BIL 4/2020

44 RABU 28 MESYUARAT UNIT DIDIPLIN BIL 4/2020 PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM BIL 11/2020

KHAMIS 29 CUTI UMUM MAULIDUR RASUL

JUMAAT 30 PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM - HARI 1

SABTU 31 PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM - HARI 2

HARI PERSEKOLAHAN 21 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

47 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

TAKWIM PENGURUSAN SEKOLAH

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

NOVEMBER

NOVEMBER 2020

MINGGU HARI TARIKH PENTADBIRAN & PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM

AHAD 1 PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM - HARI 3
ISNIN 2
CUTI PERISTIWA BIL 3/2020
SELASA 3 MINGGU ORIENTASI DATA KSSR OFFLINE

PENGGAL 2

45 RABU 4 DIALOG PRESTASI AKADEMIK - GB/PK1/PK
PETANG & KETUA

PANITIA/PRASEKOLAH/PEMULIHAN BIL 5/2020

KHAMIS 5 TAKLIMAT J/KUASA EKSA & SERASI 3/2020 DAFTAR MURID TINGKATAN 1 2020
JUMAAT 6 PENGISIAN AKHIR PENILAIAN SKPMg2 2020 PENDAFTARAN SESI 2021
SABTU 7
AHAD 8 MESYUARAT PENGURUSAN AKHIR TAHUN 2020 [PERANCANGAN 2021]

ISNIN 9 MESYUARAT BIMBINGAN & KAUNSELING BIL
3/2020
SELASA 10 LAPORAN SKT STAFF AKHIR TAHUN BIL POSTMOTREM PERKHEMAHAN UNIT
46 3/2020 (PBPPP & HRMIS) HARI Q/ HARI BERTEMU PELANGGAN BERUNIFORM 2020
BIL.02/2020
RABU 11 MESYUARAT AJK TINGGI PIBG BIL 4/2020
LAPORAN TAHAP KECERIAAN & KEBERSIHAM
KHAMIS 12 TANDAS BIL 2/2020
JUMAAT 13
SABTU 14 JAMUAN PERPISAHAN TAHUN 1 - 6
AHAD 15 CUTI PERAYAAN DEEPAVALI - PERUNTUKKAN KPM
ISNIN 16
CUTI UMUM PERAYAAN DEEPAVALI 2020
MESYUARAT PANEL PENILAI SKT STAFF BIL
SELASA 17 CUTI PERAYAAN DEEPAVALI - PERUNTUKKAN KPM

3/2020 - PBPPP / HRMIS (PENILAIAN AKHIR) MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG PELAJAR 2020
47 RABU 18 CUTI PERISTIWA BIL 4/2020

KHAMIS 19 GOTONG ROYONG & PERHIMPUNAN AKHIR TAHUN 2020
JUMAAT 20

SABTU 21 CUTI AKHIR TAHUN 2020 / 21 November 2020 - 3 Januari 2021

HARI PERSEKOLAHAN 13 HARI

NOTA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

48 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

SENARAI GURU KELAS TAHUN 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

SENARAI GURU KELAS TAHUN 2020

TAHUN 6 GIGIH ROSNEH ROBERT
TAHUN 6 JUJUR MAJRIN SUMAR

TAHUN 5 GIGIH NUR HASLINA IDRIS
TAHUN 5 JUJUR AB TALIB ABD RAHMAN
TAHUN 5 RAJIN PEULIANA TOISIN
TAHUN 5 TEKUN ASLIZAL OMAR

TAHUN 4 GIGIH NUR AIN SYAHIRAH AZLI
TAHUN 4 JUJUR MOHD AZMI SARMON
TAHUN 4 RAJIN NUR FARAHIYAH NORDIN
TAHUN 4 TEKUN RONNY DANI

TAHUN 3 GIGIH ANIMAH SILUI
TAHUN 3 JUJUR FADZILAH PATMAN
TAHUN 3 RAJIN CHE HASIN CHE LAH
TAHUN 3 TEKUN SITI ARINA MOHD ADNAN

TAHUN 2 GIGIH JUNIZAWATI JASNI
TAHUN 2 JUJUR NOOR FATEHAH MOHD NOOR
TAHUN 2 RAJIN NOR EZUANI MOHD YUNUS
TAHUN 2 TEKUN NORANIZAH ABDUL RAHMAN
TAHUN 2 YAKIN MURNI MADRAN

TAHUN 1 GIGIH HASMAH MD ANSAR
TAHUN 1 JUJUR BENETHA NORLEN JOIMER
TAHUN 1 RAJIN AMY ANASTASIA MOO REJOSS
TAHUN 1 TEKUN HASIMAH YON MOHD ZAIN
TAHUN 1 YAKIN YELNEY LEN APOK

PRA SEKOLAH ZAINAWAN JIPIN

49 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING

SENARAI PENYELARAS TAHUN

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH KEBANGSAAN RUGADING, TUARAN TAHUN 2020

KELAS GURU PENYELARAS

TAHUN 6 MAJRIN SUMAR
TAHUN 5 NUR HASLINA IDRIS
TAHUN 4 NUR AIN SYAHIRAH AZLI
TAHUN 3 ANIMAH SILUI
TAHUN 2 NOR EZUANI MOHD YUNUS
TAHUN 1 AMY ANASTASIA MOO REJOSS
PRASEKOLAH JULINAH MOHD YUSOF

TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS

Tugas dan tanggungjawab Guru Penyelaras Tahun ialah memastikan setiap pelaporan, maklumat
dan apa sahaja data yang diperlukan atau sebarang pelaporan dikumpul dan diserahkan kepada
unit yang berkenaan tepat pada waktu yang dipesan.

50 SEDERAP TRANSFORMASI ASPIRASI RUGADING


Click to View FlipBook Version