The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mat_agas, 2021-02-06 04:54:52

BUKU PENGURUSAN SMK ADE PUTRA2021

BUKU PENGURUSAN 2021

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI

1. JAWATANKUASA PENTADBIRAN & PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK Pentadbiran)

Ahli Jawatankuasa :- : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)

: Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK Kokurikulum)

: Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK Pendidikan Khas)

: Pn Hjh Norihan binti Ismail (GKMP MATSA)

: Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin (GKMP Kemanusiaan)

: Pn Rohana binti Abdul Wahab (GKMP TekVo )

: Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP Bahasa)

: En Ahmad Apizan Bin Mohamed (GBKSM)

: Pn Rosnani Binti Saari (GBKSM)

Kecemerlangan Pengurusan dan Pembangunan Organisasi

1. Pentadbiran & Pengurusan Organisasi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
2. Pengurusan Pej, Staf dan Kewangan :
3. Pengurusan & Pembangunan Kurikulum KPT
4. Pengurusan & Pembangunan HEM :
5. Pengurusan &Pembangunan Kokurikulum : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK P)
6. Pengurusan & Pembangunan P.Khas
7. Pembangunan Sumber Manusia (PSM) : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
8. Pengurusan Prasarana , Fizikal & Iklim :
9. Pengurus Aset Sekolah (JPAK) : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK KoKu)
10. Pengurus Sistem Fail :
11. Hubungan Luar & Kolaboratif : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PK)
12. Penyelidikan/Kajian Tindakan/Inovasi :
13. Pusat Sumber Sekolah dan Prog NILAM : Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at
:
14. Pendidikan Digital Sekolah : En Mohd Hairul Faizal bin Mohamed
15. Pengurusan Data & Maklumat Sekolah :
16. Pengurusan Data & Maklumat Murid : En Mohd Hairul Faizal bin Mohamed
17. Pembangunan dan Motivasi Murid :
18. Bimbingan & Analisis Keperluan Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
19. Persekitaran yang sihat / Kantin :
: En Amirullah Bin Md Rawi
20. Persekitaran yang selesa & selamat :
: En Muhammad Faresdzuan bin Abd Aziz
21. Pengurusan Hari Kualiti :
: Cik Hamidah binti Hassan
:
: Hoe See Khim

En Razali bin Kasah

En Badarudin bin Jaafar

En Muhammad Zaki Bin Kasim

GBKSM

Pn Rosnani Binti Saari

Pn Rohana Binti Karno

(Pengusaha kantin)

En Mohd Faizal bin Omar

Pengawal Keselamatan

Setiausaha Kelab Staf

2.JAWATANKUASA INDUK PEMBANGUNAN PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
: Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK P)
Timbalan Pengerusi : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK KOKU)
Naib Pengerusi 2 : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PK)
Naib Pengerusi 3 : En Badarudin bin Jaafar
Penyelaras : Pn Rohana Binti Karno (PT)
Setiausaha : Cik Noorhafizah Binti Hassan
Bendahari

AJK : Pn Hjh Norihan binti Ismail (GKMP MATSA)
1. Audit / Pemantauan Akademik : Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP B)
: Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin (GKMP K)
: Pn Rohana binti Abdul Wahab (GKMP TEKVO)
: Ketua panitia mata pelajaran (KPMP)

35

2. Sahsiah Pelajar : GBKSM
: En Mohd Rasidi bin yunus
3. Sukan / Kokurikulum : Pn Rohani binti Awaluddin

4. Data & Maklumat Sekolah : En Mohd Hazrulnizam bin Zainal Arifin
5. Dokumentasi TS25 : Pn Norhidayah binti Md Zain
6. Guru ICT
7. Pembudayaan LADAP(PLC/CPD) : En Badarudin bin Jaafar
: Pn Safizah binti Somat
: Setiausaha setiap unit
: En Razali bin Kasah
: Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at

3. JAWATANKUASA PENARAFAN KENDIRI STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK P)
Naib Pengerusi 2
Naib Pengerusi 3 : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Penyelaras
Setiausaha : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK Koku)
Pen. Setiausaha Standard 1 & 2
Pen. Setiausaha Standard 3 : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK Pend. Khas)

Pen. Setiausaha Standard 4 : Pn Hjh Norihan binti Ismail (GKMP SM)
Pen. Setiausaha Standard 5
: Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin
AJK:-
1. SKPMg2 Standard 1 & 2 : Pn Rosnani Binti Saari
2. SKPMg2 Standard 3
: Setiausaha Kurikulum
3. SKPMg2 Standard 4
4. SKPMg2 Standard 5 : Setiausaha Kokurikulum

: Setiausaha HEM

: Semua GPK dan GKMP

: Setiausaha Peperiksaan Awam dan Dalaman

: Pn Norzarina Binti Karim

: Ketua Guru Disiplin

: Semua AJK Pengurusan
: Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Ketua Unit Kokurikulum & Sukan
: Semua Guru Disiplin
: GBKSM
: Guru Kebajikan, Guru Kesihatan & Guru Keselamatan
: Semua GPK Dan GKMP
: Semua Ketua Unit Kokurikulum & HEM

4. JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
: Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK Pentadbiran)
Setiausaha : KPT
Urusetia : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
AJK : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK Kokurikulum)
: Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK Pend. Khas)
: Pn Hjh Norihan binti Ismail (GKMP SM)
: Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP Bahasa)
: Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin (GKMP Kemanusiaan)
: Pn Rohana binti Abdul Wahab (GKMP Teknik &Voka )
: Semua Ketua Panitia

5. JAWATANKUASA PEMIKIR DAN PENGGERAK (THINK THANK) KEMAJUAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Setiausaha : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias
AJK : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK Pentadbiran)
: Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK HEM)
: Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK Kokurikulum)
: Pn Hjh Norihan binti Ismail (GPK PK)
: Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP MATSA)
(GKMP Bahasa)

36

: Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin (GKMP Kemanusiaan)
: Pn Rohana binti Abdul Wahab (GKMP TekVo)

AJK: : GBKSM
1. Penceramah Motivasi Sekolah : Tn Hj Mohd Shafie bin Kidam
2. Program Sumur (Sahsiah Unggul Murid) : Pn Salamah Binti Hassan
3. Program Kebajikan Murid : Pn Jameah Binti Salleh (Pengerusi Kelab Staff)
4. Program Kebajikan Guru/Staf : En Md Isa bin Othman
5. Penyelaras Modul BM SPM : En Narizan bin Jantan
6. Penyelaras Modul Sejarah SPM
8. Penyelaras Program i-Think/KBAT/PAK21 : En Razali bin Kasah
9. Program HIP Sekolah : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman
10. Penyelaras KRK. : Pn Safizah binti Somat
11. Penyelaras PSS : Cik Hamidah binti Hassan
12. Program Kerohanian dan Sahsiah : En Abdullah bin Ab Wahab
13. Program Kolaboratif Sekolah : En Amirullah bin Md Rawi

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA & MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi Pn Hjh Nor Azizah binti Alias
Naib Pengerusi : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK P)
: Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK HEM)
Setiausaha : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK Kokurikulum)
Pen. Setiausaha : En Badarudin bin Jaafar (GPK PK)
: En Muhammad Zaki bin Kasim (Guru Data)
AJK : : (Pen. Guru Data)

1. Buku Pendaftaran Sekolah : Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at
2. Rekod PBD
3. Rekod Profil Murid : Pn Norsharida binti Aziz
4. Data Peperiksaan : GBKSM
5. Data Kokurikulum : Setiausaha Peperiksaan Awam Dan Dalaman
6. Rekod Psikometrik : Setiausaha & Penolong SU Kokurikulum
7. Rekod SEGAK : GBKSM & Penyelaras Tingkatan
8. Pengurusan Aset Sekolah : Ketua Panitia PJK & Guru MP
: En Mohd Hairul Faizal bin Mohamed

7. JAWATANKUASA PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT / ICT

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK P)

Penyelaras : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)

: Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK Kokurikulum)

: Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PK)

: En Razali bin Kasah

AJK: : En Badarudin bin Jaafar
1. Laman Web & Video Korporat Cik Nur Amanina binti Manap

2. Program Pendidikan Digital Sekolah : En Muhammad Faresdzuan bin Abd Aziz
3. Peralatan ICT (Kamera & Video ) : En Razali bin Kasah
4. PA Sistem : Mohammad Faresdzuan bin Abd Aziz

Ahmad Khairuddin bin Mohd Nor

37

8. JAWATANKUASA PENYEDIAAN BUKU PENGURUSAN / TAKWIM 2021

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK P)

Setiausaha : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)

: Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK Kokurikulum)

: Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PK)

: Pn Rohana binti Abdul Wahab (GKMP TekVo)

AJK (Su Kurikulum)
1. Pn Normalizawati binti Rahmat (Su HEM)
2. Pn Nora Zakiah binti Noruddin (Su Kokurikulum)
3. Pn Norhidayah Binti Md Zain (Data Guru dan Murid)
4. En Badarudin bin Jaafar (Jurutaip)
5. Muhammad Shukri Bin Kasim (Jurutaip)
6. Suraya Binti Mohd Hj Mohd Tawel

9. JAWATANKUASA MBWA/ LEARNING WALK

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
: Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK P)
Timbalan Pengerusi : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Naib Pengerusi 1 : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK KOKU)
Naib Pengerusi 2 : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PK)
Naib Pengerusi 3
(GKMP TekVo)
AJK: : Pn Rohana binti Abdul Wahab (GKMP KM)
Blok Hang Lekir : Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin (GKMP B)
: Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP
Blok Tun Perak : Pn Hjh Norihan binti Ismail (PK HEM)
(PK P)
MATSA) : En Ahmad Ghazali bin Alias (PK PK)
Blok Hang Tuah dan Kantin : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (PK KOKU)
Blok Hang Jebat dan Hang Kasturi : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
Blok Hulubalang : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (Pengetua)
Dewan Iltizam (GPK HEM)
(GPK P))
10. JAWATANKUASA SUMUR PERINGKAT SEKOLAH (GPK KOKU)
(GPK PK)
Penasihat : Pn Mazlina binti Mohammed
Pengerusi : En Ahmad Ghazali bin Alias 38
Naib Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias
: Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi
Penyelaras : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
Setiausaha : Tn Hj Mohd Shafie bin Kidam
Penolong Setiausaha : En Mohd Razali bin Nordin
: Pn Rosnani binti Saari

Ajk : : Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin (GKMP KM)
Modul Berbudi Bhasa : Cik Hamidah binti Hassan
Setiausaha

Modul penampilabn Diri : Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP B)

Setiausaha : En Abdullah Bin Wahab

Modul Jati Diri : Pn Hjh Norihan binti Ismail (GKMP MATSA)
Setiausaha : En Mohd Rasidi Bin Yunus

Dokumentasi : Pn Rohana binti Abdul Wahab (GKMP TekVo)
Setiausaha : En Mohd Razali bin Nordin

Unit Surau

Setiausaha : En Abdullah Bin Wahab
Penolong Setiausaha : Tn Hj Mohd Shafie bin Kidam
Bendahari : Pn Norfadzilah binti Mohd Nor
AJK : Semua guru Pendidikan Islam

Catatan: Mesyuarat pengurusan G10 - 2 minggu sekali

PENGURUSAN & PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

1. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN STAF / PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
: Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP B)
Penyelaras : Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at
Setiausaha : Pn Norfaizah binti Zakarin
Pen.Setiausaha

AJK: : Pn Jameah binti Mohd Salleh
1. Orientasi & Bimbingan Guru Baru/Pelatih : Guru Penolong Kanan HEM
2. LDP/ Latihan Dalaman ( Hal Ehwal Murid) : Guru Penolong Kanan KOKU
3. LDP/ Latihan Dalaman ( Unit Kokurikulum) : GKMP & Ketua Panitia
4. LDP/ Latihan Dalaman( Bidang Bahasa) : GKMP & Ketua Panitia
5. LDP Latihan Dalaman ( B.Kemanusiaan) : GKMP & Ketua Panitia
6. LDP/ Latihan Dalaman(Bidang S & M) : GKMP & Ketua Panitia
7. LDP/ Latihan Dalaman ( Bidang TekVo) : En. Muhammad Faresdzuan bin Abd Aziz
8. Kajian Tindakan / JPU / Analisis Item : En Razali bin Kasah
9. Kemahiran & Pengkayaan ICT : KPT
10. LDP / Latihan Dalam AKP

2. JAWATANKUASA KELAB STAFF : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)

Penasihat 1 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK P)
Penasihat 2
Pengerusi : Pn Jameah binti Mohd Salleh
Naib Pengerusi
Setiausaha : En Mohd Hazrulnizam bin Zainal Arifin
Bendahari
Pemeriksa Kira-kira 1 : Cik Puspaalatha A/P Paramasivam
Pemeriksa Kira-kira 2
: Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin
AJK:
1. En Muhammad Zaki bin Kasim : Pn Roslinda binti Ahmad
2. Cik Hamidah binti Hassan
3 Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at : Cik Noorhafizah binti Hassan
4. En Narizan bin Jantan
5. Pn Rohana Binti Karno
6. En Muhammad Shukri bin Kasim
7. En Muhammad Fikri bin Razali

39

PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN/JPAK

Pengerusi 1. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH ( Pengetua )
(G PK P)
Naib Pengerusi 1 : Pn Mazlina binti Mohammed (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK KOKU
Naib Pengerusi 3 : En Ahmad Ghazali b. Alias (GPK PK)
Naib Pengerusi 4 : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi
Setiausaha : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
Pen Setiausaha 1 : KPT
: Cik Noorhafizah binti Hassan

AJK : Cik Noorhafizah binti Hassan (PT Kewangan)
1. Rekod Kewangan Sekolah
2. Pengesahan dokumen Kewangan Sekolah : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (PK P)
3. Pengesahan perolehan / nota minta unit
4. Pengesahan Perolehan & Semakan Stok : PK P, PK(HEM), PK(Koku), PK(PK)
5. Kutipan hasil & Peringatan bayar
6. Daftar Perolehan : PK P, PK(HEM,), PK(Koku) & GKMP, PK(PK)

8. Masuk Stok & Hapuskira stok : Bendahari PIBG & Guru Kelas
9. Pengurusan Stor Aset dan Pejabat
10. Audit Dalaman 1 : En Rosli bin Rahmat ( PO )
11. Audit Dalaman 2
: Muhammad Shukri bin Kasim ( PPM )

: Pn Salina binti Husin ( PM )

: Semua Ketua Panitia/Ketua Unit

: Pembantu Tadbir dan PO

: Pn Amiza Suzlim binti Ariffin

: Pn Zaratulaily binti Ali

JAWATANKUASA ASET SEKOLAH

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Naib Pengerusi 2 :
Naib Pengerusi 3 : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Penyelaras :
Setiausaha : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK KOKU

Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PK)

En Mohd Hairul Faizal bin Mohamed

KPT

AJK: Pn Hjh Fatimah binti Tarmud (PK KOKU
1. Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (PK PK)
2. En Mohd Hazrulnizam bin Zainal Arifin (SU Sukan)
3. Pn Norhidayah Binti Md Zain (SU KOKU)
4. En Razali bin Kasah
5. Pn Norfaizah binti Zakarin
6. En Ahmad Khairudin Bin Mohd Nor
7.

8. Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori :Pn Rohana binti Abdul Wahab (GKMP TekVo)

9. Pegawai Pemeriksa Pelupusan Aset Kerajaan :Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin (GKMP KM)

10. Pegawai Pemeriksa Stok :Pn Hjh Norihan binti Ismail (GKMP
MATSA)
:Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP B)
11. Pegawai Verifikasi Stok : En Ahmad Ghazali bin Alias (PK HEM)

12. Pegawai Lembaga Kehilangan dan Hapus Kira

40

PENGURUSAN PENTADBIRAN PEJABAT

Pengerusi 1.JAWATANKUASA PENTADBIRAN PEJABAT ( Pengetua )
Timbalan Pengerusi (GPKP)
Naib Pengerusi 1 : Pn Mazlina binti Mohammed (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK KOKU)
Naib Pengerusi 3 : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK PK)
Setiausaha : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi
: Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
: KPT

AJK : : Cik Noorhafizah binti Hassan (PT Kewangan)
1. Pembantu Tadbir Kewangan
2. Pengurusan Dokumen : KPT
3. Kaunter & fail
5. Percetakan & senggara : En Rosli bin Rahmat ( PO )
6. Pengurusan Kunci
: En Rosli bin Rahmat ( PO )

: Cik Noorhafizah binti Hassan (PT Kewangan)

PENGURUSAN PERSEKITARAN & KEMUDAHAN FIZIKAL

1. JAWATANKUASA KEMUDAHAN FIZIKAL PREMIS DAN BANGUNAN

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)

Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias ( GPKP)
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi ( GPK Koku)
Penyelaras
Setiausaha : En Ahmad Ghazali bin Alias ( GPK HEM)

: En Mohd Hairul Faizal bin Mohamed

: KPT

AJK: : Pn Wan Hamidah binti Wan Mahmood
1. Lanskap Sekolah & Bunga : En Mohd Faizal bin Omar
2. Hiasan bendera/Kain Rentang : En Mohd Faizal bin Omar
3. Papan Tanda / Petunjuk : Tn Hj Mohd Shafie bin Kidam
4. Surau & Sekitarnya : Pekerja Sekolah
5. Pondok Wakaf : Pn Siti Mariam binti Amad Kassim
6. Koperasi & sekitarnya : Pn Rohana binti Karno
7. Kantin & sekitarnya : Pn Hoe See Khim
8. Keceriaan Kelas : En Mohd Hairul Faizal bin Mohamed
9. Dewan sekolah : Pekerja Swasta
: Pn Normalizawati binti Rahmat
10. Mural Bangunan : Ketua Panitia & Pembantu Makmal
11. Makmal Sains : En Amirullah bin Md Rawi (L)
12. Tandas Guru & Murid : Pn Siti Norliza binti Abdullah (P)
: Ketua Pengawal Keselamatan
13. Pagar ( sekolah) : En Narizan bin Jantan
14. Ceria Merdeka Sekolah : Pengerusi & AJK Kelab
15. Pejabat & Bilik Guru : Pn Amiza Suzlim Binti Ariffin
16. Bengkel RBT : Pn Safizah binti Somat
17. Bilik Rawatan Kesihatan : GBKSM
18. Bilik Bimbingan dan Kaunseling : En Rasidi bin Yunus
19. Bilik Disiplin : Pn Norsafrina binti Rahman
20. Bilik Gerakan : Pn Rohani binti Awaluddin
21. Bilik Matematik : En Badarudin bin Jaafar
22. Bilik Tayang : En Razali bin Kasah
23. Makmal Komputer : Cik Hamidah binti Hassan
24. Pusat Sumber Sekolah : En Norazi Bin Omar
25. Bilik BOSS : En Mohd Hazrulnizam bin Zainal Arifin
26. Bilik Peralatan Sukan

41

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

1. JAWATANKUASA LINKAGES , PENANDA ARASAN DAN KOLABORATIF

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Tim Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Naib Pengerusi 2
Naib Pengerusi 3 : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Penyelaras
Setiausaha : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK KOKU)

: Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PK)

: En Amirullah bin Md Rawi

: Pn Roslinda binti Ahmad

AJK:

1. Peg. Perhubungan Komuniti & Swasta : En Ahmad Apizan bin Mohamed

2. Pegawai Perhubungan & Protokol : En Amirullah bin Md Rawi

3. Pegawai Perhubungan IPT & Kerjaya : GBKSM

4. Pegawai Perhubungan Institusi Kew : KPT

5. Peg. Perhubungan Syarikat Pembekal : PT Kewangan

6. Pegawai KSIB (PIBG & PIBK) : Pn Rohani Binti Awaluddin

2.JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU ( PIBG )
PIBG 2020/2021 :-

Penasihat : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
YDP PIBG : Datuk Dr Hj Ihsan bin Osman
Naib YDP PIBG : En Mohamad Shukri bin Abdullah
Setiausaha : Pn Rohani Binti Awaluddin
Naib Setiausaha : En Mohd Faizal bin Omar
Bendahari : Pn Norzarina Binti Karim
Penolong Bendahari : Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin

AJK :

1. Pn Hjh Nor Azizah binti Alias
2. En Ahmad Ghazali bin Alias
3 .Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi

4.Tn Hj Noor Azlan bin Muslin

5. Pn Hjh Norihan binti Ismail
6. Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin

7. Pn Rohana binti Abdul Wahab
8. Pn Hjh Norehan binti Harun
9. En Norazi bin Omar
10.En Rasidi bin Yunus
11.En Narizan bin Jantan
12.Pn Harniza Zunita binti haron
13.Pn Siti Zainah binti Ismail
14.Pn Rohimah binti Rahim
15.Pn Nurul Jannah
16.En Harun bin Jaafar
17.Pn Nurul Husma

Sarana Ibu Bapa:
1. En Azli bin Abd Rahman
2. Pn Jamaliah binti Samsudin
3. Pn Jamilah binti Zulkifli
4. En Mohidin bin Baharom
5. Pn Norjannah binti Mokhtar
6. En Yazman bin Yusof

Juruaudit Dalaman:
1. Pn Siti Mariam binti Amad Kassim

PENGURUSAN PERPADUAN 42

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Tim Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Naib Pengerusi 1 : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK KOKU
Naib Pengerusi 3 : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PK)
Penyelaras : Pn Zunaidah binti Daud

AJK:
1. Pn Hoe See Khim
2. Cik Puspaalatha A/P Paramasivam
3. En Norazi Bin Omar
4 En Amirullah bin Md Rawi
5. Pn Norsafrina binti Rahman

Pengerusi PENGURUSAN HIP
Timbalan Pengerusi 1
Timbalan Pengerusi 2 JAWATANKUASA PROGRAM IMERSIF TINGGI (HIP)
Timabalan Pengerusi 3 (HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME)
Penyelaras
Setiausaha : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
: Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
AJK : : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
: Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK KOKU
1) S/U Kurikulum : Semua GKMP
2) S/U HEM : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman
3) S/U Kokurikulum
4) Program Panitia : Semua Ketua Panitia
5) Penyelaras PSS : Cik Hamidah binti Hasan
6) GBKSM
5) Wakil PBG : Cik Nuramanina binti Manap
6) Model HIP

43

GURU BERTUGAS MINGGUAN 2021 GURU PENYAYANG
M TARIKH GURU BERTUGAS 1. NOR AZIZAH BT ALIAS
1 18.1.2021 1.AMIZA SUZLIM BINTI ARIFFIN 2. BASHARIA BINTI MALIK
22.1.2021 2. BADARUDIN B. JAAFAR 3.GBKSM
3.HAMIDAH BT HASSAN
4. SITI MARIAM BT AHMAD KASIM 1. AHMAD GHAZALI B ALIAS
5. KHALIL BIN AWALUDIIN 2.NORA ZAKIAH BT NORUDDIN
2 25.1.2021 1.ZURAIDAH BT HAMZAH 3.GBKSM
29.1.2021 2.MD ISA B.OTHMAN
3.NORFAIZAH BT ZAKARIN 1. FATIMAH BT TARMUDI
4.NORHIDAYAH BT MD ZAIN 2.SITI NOOR AISAH BT JEMA'AT
5.NORMALIZAWATI BT RAHMAT 3.GBKSM
3 1.2.2021 1.AMIRRULLAH BIN MD RAWI
5.2.2021 2.NORIZQ FAIRUZ IZMIR BT ALI 1.NOOR AZLAN B. MUSLIN
3.NORSAFRINA BT RAHMAN 2.MOHD RASIDI BIN YUNUS
4.MOHD FAIZAL B.OMAR 3.GBKSM
5.NORSHARIDAH BT ABD AZIZ
4 8.2.2021 1.MOHD HAIRUL FAIZAL BIN MOHAMED
12.2.2021 2.GURU A
3.NORZARINA BT KARIM
4.HOE SEE KHIM

5.MUHAMMAD FARESDZUAN B. ABD AZIZ

5 15.2.2021 1.JAMEAH BT MOHD SALLEH 1.NOREHAN BT HARUN
19.2.2021 2.MOHD SHAFIE B. KIDAM 2.ROHANI BT AWALUDDIN
3NURAMANINA BT MANAP 3.GBKSM
4.NURUL FAREHAH HANIM BT ALI
5.ROHANA BT KARNO 1.ROHANA BT ABDUL WAHAB
2.NARIZAN B. JANTAN
6 22.2.2021 1.MUHAMMAD RAZALI B.NORDIN 3.GBKSM
26.2.2021 2.PUSPAALATHA A/P PARAMASIVAM
3.NORAZI B.OMAR 1.FAUZILAH BT MAT HUSIN
4.NUR FADZILAH BT MOHAMAD NOR 2.SALAMAH BT HASAN
5.ROSLINDA BT AHMAD

7 1.3.2021 1.MUHAMMAD ZAKI B. KASIM
5.3.2021 2.SAFIZAH BT ABDUK SOMAT

44

3.NURAMIRAH BT MOHD KASIM 3.GBKSM
4.SITI NORLIZA BT ABDULLAH
5.RAZALI B.KASAH 1.NORIHAN BT ISMAIL
8 8.3.2021 1.ZARATULAILY BT ALI 2. WAN HAMIDAH BT WAN MAHMOD
12.3.2021 2.ZUNAIDAH BT DAUD 3.GBKSM
3.SITI HAJAR BT MOHAMED HUSIN
4.ABDULLAH B. AB WAHAB

5.MOHD HAZRULNIZAM B. ZAINAL ARIFIN

9 15.3.2021 1.BADARUDIN B. JAAFAR 1.MAZLINA BT MOHAMMED

19.3.2021 2. BASHARIA BINTI MALIK 2. KHALIL BIN AWALUDIIN

3.NORA ZAKIAH BT NORUDDIN 3.GBKSM

4.HAMIDAH BT HASSAN

5.NORHIDAYAH BT MD ZAIN

10 22.3.2021 1.MD ISA B.OTHMAN 1.NOR AZIZAH BINTI ALIAS

26.3.2021 2.NORFAIZAH BT ZAKARIN 2.NORMALIZAWATI BT RAHMAT

3.MOHD FAIZAL B.OMAR 3.GBKSM

4.NORSAFRINA BT RAHMAN

5.AMIZA SUZLIM BT ARIFFIN

27.3.2021 -4.4.2021 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

11 5.4.2021 1.AMIRRULLAH BIN MD RAWI 1. AHMAD GHAZALI B ALIAS
9.4.2021 2.SITI NOOR AISAH BT JEMA'AT 2.NORIZQ FAIRUZ IZMIR BT ALI
3.NORSHARIDAH BT ABD AZIZ 3.GBKSM
4.NORZARINA BT KARIM
5.HOE SEE KHIM

12 12.4.2021 1.MUHAMMAD FARESDZUAN B. ABD AZIZ 1. FATIMAH BT TARMUDI

16.4.2021 2.JAMEAH BT MOHD SALLEH 2.GURU A
3.NURUL FAREHAH HANIM BT ALI 3.GBKSM
4NURAMANINA BT MANAP
5.MOHD RASIDI BIN YUNUS 1.NOOR AZLAN B. MUSLIN
2.MOHD HAIRUL FAIZAL BIN MOHAMED
13 19.4.2021 1.ROHANI BT AWALUDDIN 3.GBKSM
23.4.2021 2.ROHANA BT KARNO
3.PUSPAALATHA A/P PARAMASIVAM
54.ROSLINDA BT AHMAD

45

5.MOHD SHAFIE B. KIDAM 1.NOREHAN BT HARUN
14 26.4.2021 1.NORAZI B.OMAR 2.NUR FADZILAH BT MOHAMAD NOR
3.GBKSM
30.4.2021 2.MUHAMMAD RAZALI B.NORDIN
3.SAFIZAH BT ABDUK SOMAT 1.ROHANA BT ABDUL WAHAB
4.RAZALI B.KASAH 2.MUHAMMAD ZAKI B. KASIM
5.NURAMIRAH BT MOHD KASIM 3.GBKSM

15 3.5.2021 1.NARIZAN B. JANTAN 1.FAUZILAH BT MAT HUSIN
6.5.2021 2.SITI NORLIZA BT ABDULLAH 2.ZUNAIDAH BT DAUD
3.SALAMAH BT HASAN
4.ZARATULAILY BT ALI
5. WAN HAMIDAH BT WAN MAHMOD

16 10.5.2021 1.SITI HAJAR BT MOHAMED HUSIN
14.5.2021 2.ABDULLAH B. AB WAHAB

3.MOHD HAZRULNIZAM B. ZAINAL ARIFIN 3.GBKSM

4.SITI ERNESAH BT ABD RAHMAN

5. MOHD RIZAL HADI B.UMAR

17 17.5.2021 1. BASHARIA BINTI MALIK 1.NORIHAN BT ISMAIL

21.5.2021 2. KHALIL BIN AWALUDIIN 2. SITI MARIAM BT AHMAD KASIM

3.BADARUDIN B. JAAFAR 3.GBKSM

4.NORA ZAKIAH BT NORUDDIN

5.HAMIDAH BT HASSAN

18 24.5.2021 1.NORHIDAYAH BT MD ZAIN 1.MAZLINA BT MOHAMMED

28.5.2021 2.MOHD FAIZAL B.OMAR 2.NORFAIZAH BT ZAKARIN

3.MD ISA B.OTHMAN 3.GBKSM

4.NORMALIZAWATI BT RAHMAT

5.NORSAFRINA BT RAHMAN

39.5.2021- 13.6.2021: CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

19 14.6.2021 1.SITI NOOR AISAH BT JEMA'AT 1.NOR AZIZAH BINTI ALIAS
18.6.2021 2.AMIZA SUZLIM BT ARIFFIN 2.AMIRRULLAH BIN MD RAWI
3.NORIZQ FAIRUZ IZMIR BT ALI 3.GBKSM
4.HOE SEE KHIM
5.NORSHARIDAH BT ABD AZIZ 1. AHMAD GHAZALI B ALIAS

20 21.6.2021 1.NORZARINA BT KARIM

46

25.6.2021 2.MOHD RASIDI BIN YUNUS 2.MUHAMMAD FARESDZUAN B. ABD AZIZ

3.ROHANI BT AWALUDDIN 3.GBKSM

4.GURU A

5.JAMEAH BT MOHD SALLEH

21 28.6.2021 1.NURUL FAREHAH HANIM BT ALI 1. FATIMAH BT TARMUDI

2.7.2021 2.NURAMANINA BT MANAP 2.ROHANA BT KARNO

3.MOHD HAIRUL FAIZAL BIN MOHAMED 3.GBKSM

4.PUSPAALATHA A/P PARAMASIVAM

5.ROSLINDA BT AHMAD

22 5.7.2021 1.MOHD SHAFIE B. KIDAM 1.NOOR AZLAN B. MUSLIN

8.7.2021 2.NORAZI B.OMAR 6.NURAMIRAH BT MOHD KASIM

3.NUR FADZILAH BT MOHAMAD NOR 3.GBKSM

4.SAFIZAH BT ABDUK SOMAT

5.SITI NORLIZA BT ABDULLAH

23 12.7.2021 1.RAZALI B.KASAH 1.NOREHAN BT HARUN

13.7.2021 2.SALAMAH BT HASAN 2. WAN HAMIDAH BT WAN MAHMOD

3.ZARATULAILY BT ALI 3.GBKSM

4.MUHAMMAD RAZALI B.NORDIN

5.NARIZAN B. JANTAN

17-25.7.2021 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

24 26.7.2021 1.MOHD HAZRULNIZAM B. ZAINAL ARIFIN 1.ROHANA BTABDUL WAHAB

30.7.2021 2.MUHAMMAD ZAKI B. KASIM 2. MOHD RIZAL HADI B.UMAR

3.GURU A 3.GBKSM

4.SITI HAJAR BT MOHAMED HUSIN

5.SITI ERNESAH BT ABD RAHMAN

25 2.8.2021 1.ZUNAIDAH BT DAUD 1.FAUZILAH BT MAT HUSIN

3.8.2021 2.ZURAIDAH BT HAMZAH 2.NORHIDAYAH BT MD ZAIN

3. SITI MARIAM BT AHMAD KASIM 3.GBKSM

4.ABDULLAH B. AB WAHAB

5. KHALIL BIN AWALUDIIN

26 9.8.2021 1.MOHD FAIZAL B.OMAR 1.NORIHAN BT ISMAIL

13.8.2021 2.NORA ZAKIAH BT NORUDDIN 2.HAMIDAH BT HASSAN

3.NORFAIZAH BT ZAKARIN 3.GBKSM

4. BASHARIA BINTI MALIK

47

5.BADARUDIN B. JAAFAR 1.MAZLINA BT MOHAMMED
27 16.8.2021 1.NORMALIZAWATI BT RAHMAT 2.AMIZA SUZLIM BT ARIFFIN
3.GBKSM
20.8.2021 2.NORSAFRINA BT RAHMAN
3.SITI NOOR AISAH BT JEMA'AT 1.NOR AZIZAH BINTI ALIAS
4.MD ISA B.OTHMAN 2.NORZARINA BT KARIM
5.NORIZQ FAIRUZ IZMIR BT ALI 3.GBKSM

28 23.8.2021 1.NORSHARIDAH BT ABD AZIZ 1.AHMAD GHAZALI B. ALIAS
27.8.2021 2.AMIRRULLAH BIN MD RAWI 2.JAMEAH BT MOHD SALLEH
3.HOE SEE KHIM
4.MOHD RASIDI BIN YUNUS
5.GURU A

29 30.8.2021 1.NURAMANINA BT MANAP
3.9.2021 2.ROHANI BT AWALUDDIN

3.MUHAMMAD FARESDZUAN B. ABD AZIZ 3.GBKSM

4.ROHANA BT KARNO

5.NURUL FAREHAH HANIM BT ALI

30 6.9.2021 1.NURAMIRAH BT MOHD KASIM 1. FATIMAH BT TARMUDI

10.9.2021 2.ROSLINDA BT AHMAD 2.NORAZI B.OMAR

3.MOHD HAIRUL FAIZAL BIN MOHAMED 3.GBKSM

4.MOHD SHAFIE B. KIDAM

5.PUSPAALATHA A/P PARAMASIVAM

11-19.9.2021 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

31 20.9.2021 1.NUR FADZILAH BT MOHAMAD NOR 1.NOOR AZLAN B. MUSLIN
24.9.2021 2.RAZALI B.KASAH 2.SALAMAH BT HASAN
3.SITI NORLIZA BT ABDULLAH 3.GBKSM
4. WAN HAMIDAH BT WAN MAHMOD
5.SAFIZAH BT ABDUK SOMAT 1.NOREHAN BT HARUN
2.SITI HAJAR BT MOHAMED HUSIN
32 27.9.2021 1.SITI ERNESAH BT ABD RAHMAN 3.GBKSM
1.10.2021 2.NARIZAN B. JANTAN
3.MUHAMMAD RAZALI B.NORDIN

4.MOHD HAZRULNIZAM B. ZAINAL ARIFIN

5.ZARATULAILY BT ALI

33 4.10.2021 1. MOHD RIZAL HADI B.UMAR 1.ROHANA BTABDUL WAHAB

48

7.10.2021 2.MUHAMMAD ZAKI B. KASIM 2.ZURAIDAH BT HAMZAH
3.ABDULLAH B. AB WAHAB 3.GBKSM
4.ZUNAIDAH BT DAUD
5. SITI MARIAM BT AHMAD KASIM 1.FAUZILAH BT MAT HUSIN
2.NORHIDAYAH BT MD ZAIN
34 11.10.2021 1.BADARUDIN B. JAAFAR 3.GBKSM
5.10.2021 2.HAMIDAH BT HASSAN
3. KHALIL BIN AWALUDIIN 1.NORIHAN BT ISMAIL
4.NORA ZAKIAH BT NORUDDIN 2.NORSAFRINA BT RAHMAN
5.MOHD FAIZAL B.OMAR 3.GBKSM

35 18.10.2021 1.NORFAIZAH BT ZAKARIN 1.MAZLINA BT MOHAMMED
22.10.2021 2.NORMALIZAWATI BT RAHMAT 2.HOE SEE KHIM
3. BASHARIA BINTI MALIK 3.GBKSM
4.SITI NOOR AISAH BT JEMA'AT
5.MD ISA B.OTHMAN 1.NOR AZIZAH BINTI ALIAS
2.NURUL FAREHAH HANIM BT ALI
36 25.10.2021 1.NORIZQ FAIRUZ IZMIR BT ALI 3.GBKSM
29.10.2021 2.NORSHARIDAH BT ABD AZIZ
3.AMIZA SUZLIM BT ARIFFIN 1.AHMAD GHAZALI B. ALIAS
4.AMIRRULLAH BIN MD RAWI
5.MOHD RASIDI BIN YUNUS

37 1.11.2021 1.GURU A
2.11.2021 2.NORZARINA BT KARIM
3.NURAMANINA BT MANAP
4.JAMEAH BT MOHD SALLEH
5.ROHANI BT AWALUDDIN

38 8.11.2021 1.ROHANA BT KARNO

12.11.2021 2.MUHAMMAD FARESDZUAN B. ABD AZIZ 2.ROSLINDA BT AHMAD

3.NURAMIRAH BT MOHD KASIM 3.GBKSM
4.NORAZI B.OMAR
5.MOHD HAIRUL FAIZAL BIN MOHAMED

39 15.211.2021 1.PUSPAALATHA A/P PARAMASIVAM 1.FATIMAH BT TARMUDI

18.11.2021 2.NUR FADZILAH BT MOHAMAD NOR 2.RAZALI B.KASAH
3.SALAMAH BT HASAN 3.GBKSM
4.SITI NORLIZA BT ABDULLAH
5.MOHD SHAFIE B. KIDAM

49

40 22.11.2021 1. WAN HAMIDAH BT WAN MAHMOD 1.NOOR AZLAN B. MUSLIN

26.11.2021 2.SITI ERNESAH BT ABD RAHMAN 2.SAFIZAH BT ABDUK SOMAT

3.NARIZAN B. JANTAN 3.GBKSM

4.MUHAMMAD RAZALI B.NORDIN

5.SITI HAJAR BT MOHAMED HUSIN

41 29.11.2021 1 1.NOREHAN BT HARUN

3.12.2021 2.MOHD HAZRULNIZAM B. ZAINAL ARIFIN 2.MUHAMMAD ZAKI B. KASIM

3.ZARATULAILY BT ALI 3.GBKSM

4. MOHD RIZAL HADI B.UMAR

5.ABDULLAH B. AB WAHAB

42 6.12.2021 1. SITI MARIAM BT AHMAD KASIM 1.ROHANA BT ABDUL WAHAB

10.12.2021 2.MOHD FAIZAL B.OMAR 2.HAMIDAH BT HASSAN

3.ZUNAIDAH BT DAUD 3.GBKSM

4.ZURAIDAH BT HAMZAH

5.BADARUDIN B. JAAFAR

11.12.2021 CUTI AKHIR TAHUN BERMULA

50

AGIHAN TANGGUNGJAWAB GURU BERTUGAS / PENYAYANG MINGGUAN

GURU TANGGUNGJAWAB
BERTUGAS

1 1. Hadir awal sebelum 7.10 pagi di sekolah.
2 2. Bekerjasama dengan Guru Disiplin / Badan Pengawas susun atur barisan murid di
tapak
3
perhimpunan sewaktu program KUPAS.
Guru 3. Bekerjasama dengan Guru Disiplin / Badan Pengawas susun atur murid keluar tapak
Penyayang
perhimpunan selepas perhimpunan tamat.
4. Membimbing badan pengawas sebagai pengacara majlis semasa perhimpunan rasmi.
5. Membentangkan laporan mingguan di perhimpunan

1. Hadir seawal sebelum 7.10 pagi di sekolah
2. Menulis laporan harian guru bertugas
3. Berada di tapak perhimpunan untuk mengawas murid dan mengawal disiplin murid di
awal

pagi.
4. Menyelia waktu rehat menengah rendah di kantin dengan kerjasama AJK Kantin / guru

disipin / badan pengawas.
5. Menguruskan tatacara murid sakit.
6. bergilir dengan guru 3 untuk menyelia waktu rehat murid dengan kerjasama guru
disiplin /

badan pengawas supaya tiada murid berada di dalam bangunan / kelas.
7. Bekerjasama dengan GPK HEM / guru disiplin / kaunselor tentang kes disiplin.
1. Hadir seawal sebelum 7.10 pagi di sekolah.
2. Menyelia ke bangunan / kelas / bilik supaya TIADA murid sebelum perhimpunan awal
pagi

Bermula.
3. Menyelia waktu rehat menengah atas di kantin dengan kerjasama AJK Kantin / guru
disiplin /

badan pengawas.
4. Menguruskan tatacara murid sakit.
5. Bergilir dengan guru 2 untuk menyelia waktu rehat murid dengan kerjasama guru
disiplin /

badan pengawas supaya tiada murid berada di dalam bangunan / kelas.
6. Memantau pertandingan kebersihan kelas.
1. Hadir seawal sebelum 7.10 pagi di sekolah.
2. Berada di pintu pagar sekolah untuk mengalukan kedatangan murid dan mengawal
disiplin

murid di awal pagi.
3. Membudayakan amalan 5S (senyum, sapa, salam, sayang dan syukur kepada murid
dan guru /

staf dengan pelbagai kaedah sepanjang persekolahan.
4. Menulis takwim mingguan dipapan putih diluar bilik GKMP

51

KURIKULUM

CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM

PN MAZLINA BIN
PENGERUSI

PN HJH NOR AZ
TIMBALAN PENGERUS

EN AHMAD GHAZALI BIN ALIAS PN HJH FATIMA
NAIB PENGERUSI I /GPK HEM NAIB PENGERU

KETUA GURU DISIPLIN PN NORMALIZAW
SETIA

PN HJH FAUZILAH BT MAT HUSIN PN ROHANA BT ABDUL WAHAB
BIDANG KEMANUSIAN BIDANG TEKVO

EN NARIZAN BIN JANTAN EN MOHD HAIRUL FAIZAL BIN
KP SEJARAH MOHAMED
PN SITI NORLIZA BINTI ABDULLAH KP KEMAHIRAN HIDUP/RBT
KP GEOGRAFI EN MOHD FAIZAL BIN OMAR
EN ABDULLAH BIN AB WAHAB KP SENI REKA TANDA
KP PENDIDIKAN ISLAM PN NURUL FAREHAH HANIM BINTI ALI
PN NORMALIZAWATI BINTI RAHMAT KP MPV/PVMA
KP PENDIDIKAN SENI VISUAL PN ZARATULLAILY BT ALI
PN NORSAFRINA BINTI RAHMAN KP EKONOMI
KP SAINS SUKAN PN ZUNAIDAH BINTI DAUD
EN. MOHD HAZRULNIZAM B. ZAINAL KP PERNIAGAAN
ARIIFIN
KP PEND. JASMANI & KESIHATAN PN NORFAIZAH BINTI ZAKARIN
CIK HAMIDAH BINTI HASSAN JK PENYELARAS PEND KHAS
KP TASAWUR ISLAM PN ZARATULAILY BT ALI
PN NORSAFRINA BINTI RAHMAN S/U SPM
KP PEND. MORAL PN. AMIZA SUZLIM BT ARIFFIN
S/U PT3
CIK HAMIDAH BT HASSAN
JK PUSAT SUMBER SEKOLAH
EN.BADARUDIN B.JAAFAR
JK JADUAL WAKTU
EN. MD ISA B.OTHMAN
MBMMBI
PN SITI [email protected] BT ABD RAHMAN
JK PROGRAM KECEMERLANGAN SPM
PN SITI HAJAR BINTI MOHAMED HUSIN
JK PROGRAM KECERMELANGAN PT3
PN SALAMAH BINTI HASSAN
JK PROGRAM KECERMELANGAN 1,2, 4

52

M SMK ADE PUTRA TAHUN 2021

NTI MOHAMMED
I /PENGETUA

ZIZAH BINTI ALIAS
SI /GPK PENTADBIRAN

AH BINTI TARMUDI TN HJ NOOR AZLAN BIN MUSLIN
USI II / GPK KOKU NAIB PENGERUSI III / GPK P.KHAS

WATI BINTI RAHMAT GBKSM
AUSAHA
PN HJH NORIHAN BINTI ISMAIL
PN HJH NOREHAN BINTI HARUN BIDANG SAINS & MATEMATIK
BIDANG BAHASA
PN HOE SEE KHIM
EN MD ISA BIN OTHMAN SAINS MENENGAH ATAS
(MENENGAH ATAS) PN SITI NOOR AISAH BINTI JEMA’AT
PN. SAFIZAH BT ABD SOMAT SAINS MENENGAH RENDAH
(MENENGAH RENDAH) PN HJH NOR AZIZAH BINTI ALIAS
KP BAHASA MELAYU BIOLOGI
PN SITI ERNESAH BINTI ABDUL PN NORSHARIDA BINTI ABD AZIZ
RAHMAN KIMIA
(MENENGAH ATAS) PN WAN HAMIDAH BT WAN
CIK NUR AMANINA BINTI MANAP MAHMOOD
(MENENGAH RENDAH) FIZIK
KP BAHASA INGGERIS PN ROSLINDA BT AHMAD
MATEMATIK ATAS
PN.NORA ZAKIAH BINTI PN HJH ROHANI BINTI AWALUDDIN
NORUDDIN MATEMATIK BAWAH
UJIAN DALAMAN EN NORAZI BIN OMAR
PN.SHARIDA BT ABD. AZIZ MATEMATIK TAMBAHAN
PBD
EN.MUHAMMAD ZAKI BIN
KASIM
SAPS
EN.NORAZI B OMAR
SPBT
PN SITI [email protected] BT
ABD RAHMAN
HIP
PN. SAFIZAH BT ABD SOMAT
KRK
PN WAN HAMIDAH BT WAN
MAHMOOD
STEM

PENGURUSAN KURIKULUM

1. JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Naib Pengerusi I : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Naib Pengerusi II : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK Koku)
Setiausaha : Pn Normalizawati binti Rahmat
Pen.Setiausaha : Pn Wan Hamidah binti Wan Mahmod

AJK:-

1. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

2. Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

3. Penyelaras Jadual Waktu

4. Penyelaras Pusat Sumber Sekolah

5. Penyelaras Skim Peruntukan Buku Teks (SPBT)

6. Setiausaha Peperiksaan Awam & Dalaman

7. Penyelaras Tingkatan / Pendidikan Khas

8. Penyelaras Kelas Rancangan Khas : Pn Safizah binti Somat

8. Penyelaras ICT : En Razali bin Kasah

9. Setiausaha Kemajuan Staf : Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at

10. Setiausaha Prog. Kecemerlangan Akademik : Pn Siti [email protected] binti Abd

Rahman (SPM)

: Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin (PT3)
: Pn Salamah Binti Hassan ( T.1,2,4)

11. Penyelaras Kajian Tindakan / Inovasi : En Muhammad Faresdzuan bin Abd

Aziz

12. Pengurusan Fail Laporan & Perancangan Strategik : Setiausaha Unit

13. Penyelaras STEM : Pn Wan Hamidah Binti Wan Mahmood

2. SENARAI JAWATANKUASA KERJA

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Naib Pengerusi I : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK KoKu)
Naib Pengerusi 3 : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (PK PK)
Setiausaha : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman
Pen. Setiausaha : Pn Normalizawati binti Rahmat

AJK:

1. Penyelaras PSS & Perpustakaan : Cik Hamidah binti Hassan

2. Penyelaras Program NILAM : En Md Isa bin Othman

3. Penyelaras Program ICT & Multimedia : En Razali bin Kasah

4. Penyelaras Program B. Melayu (MBMMBI) : En Md Isa bin Othman

5. Penyelaras Program B. Inggeris (MBI- HIP) : Pn Nora Zakiah Binti Noruddin

6. Penyelaras PBD/PBS : Pn Norsharida binti Aziz

7. Pengurus Projek Kecemerlangan Tingkatan 1,2 dan 4 : Pn Salamah Binti Hassan

8. Pengurus Projek Kecemerlangan Ting 3 / PT3 : Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin

9. Pengurus Projek Kecemerlangan Ting 5 / SPM : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman

10. Pengurus Projek Kecemerlangan Rancangan Khas : Pn Safizah binti Somat

11. Pengurus Projek Kecemerlangan P.Khas : Pn Norfaizah Binti Zakarin 53

12. Pengurus Program Motivasi & Kem. Belajar : GBKSM
13. Pengurus Projek Teknik Menjawab Peperiksaan : GBKSM
14. S/U Peperiksaan Dalaman : Pn Nora Zakiah binti Noruddin
15. S/U Pep Dalaman & Saps Ting 3 / PT3 : Pn Amiza Suzlim binti Ariffin
16. S/U Pep Dalaman & Saps Ting 5 / SPM / MPAK : Pn Zaratulaily binti Ali
17. Setiausaha Peperiksaan P. Khas : Pn Nuramirah Binti Mohd Kasim
18. Ketua Panitia Bahasa Melayu Men. Atas : En Md Isa bin Othman
19. Ketua Panitia Bahasa Melayu Men. Rendah : Pn Safizah binti Somat
20. Ketua Panitia Bahasa Inggeris Men. Atas : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman
21. Ketua Panitia Bahasa Inggeris Men. Rendah : Cik Nur Amanina binti Manap
22. Ketua Panitia Sains Men. Atas : Pn Hoe See Khim
23. Ketua Panitia Sains Men. Rendah : Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at
24. Ketua Panitia Matematik Men. Atas : Pn Roslinda binti Ahmad
25. Ketua Panitia Matematik Men. Rendah : Pn Rohani binti Awaluddin
26. Ketua Panitia Pendidikan Islam : En Abdullah bin Ab Wahab
27. Ketua Panitia Sejarah : Tn Hj Narizan bin Jantan
28. Ketua Panitia Geografi : Pn Siti Norliza binti Abdullah
29. Ketua Panitia Reka Bentuk Teknologi (RBT) : En Mohd Hairul Faizal bin Mohamed
30. Ketua Panitia Produksi Reka Tanda (PRT) : En Mohd Faizal bin Omar
31. Ketua Panitia PVMA : Pn Bashariah binti Malik
32. Ketua Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan : En Mohd Hazrulnizam bin Zainal Arifin
33. Ketua Panitia Pendidikan Seni & Visual : Pn Normalizawati binti Rahmat
34. Ketua Panitia Perniagaan : Pn Zunaidah binti Daud
35. Ketua Panitia Ekonomi : Pn Zaratulaily binti Ali
36. Ketua Panitia Pendidikan Moral : Pn Norsafrina binti Rahman
37. Penyelaras Pengurusan Guru Baharu : Pn Jameah binti Mohd Salleh
38. Penyelaras Pendidikan Digital Sekolah : En Razali bin Kasah
39. Penyelaras MMI : Pn Hjh Norehan binti Harun
40. Ketua Panitia Biologi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias
41. Ketua Panitia Kimia : Pn Norsharida binti Aziz
42. Ketua Panitia Fizik : Pn Wan Hamidah Binti Wan Mahmood
43. Ketua Panitia Matematik Tambahan : En Norazi bin Omar
44. Ketua Panitia Tasawwur : Cik Hamidah binti Hassan
45. Ketua Panitia Sains Sukan : Pn Norsafrina binti Rahman

3. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

Penasihat 1 : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Penasihat 2 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Penyelaras : Guru Kanan Mata Pelajaran
Pengerusi : Ketua Panitia Mata Pelajaran

3.1. GKMP Bidang Bahasa : Pn Hjh Norehan binti Harun

3.1.1. Ketua Panitia Bahasa Melayu (MA) : En Md Isa bin Othman
Ketua Panitia Bahasa Melayu (MR) : Pn Safizah binti Somat

3.1.2. Ketua Panitia Bahasa Inggeris (MA) : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman
Ketua Panitia Bahasa Inggeris (MR) : Cik Nur Amanina binti Manap

3.2. GKMP Bidang Kemanusiaan : Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin

3.2.1. Ketua Panitia Pend. Islam : En Abdullah bin Ab Wahab 54
3.2.2. Ketua Panitia Sejarah : Tn Hj Narizan bin Jantan
3.2.3. Ketua Panitia Geografi : Pn Siti Norliza binti Abdullah
3.2.4. Ketua Panitia Sains Sukan : Pn Norsafrina binti Rahman

3.2.5. Ketua Panitia PJK : En Mohd Hazrulnizam bin Zainal Arifin
3.2.6. Ketua Panitia PSV : Pn Normalizawati binti Rahmat
3.2.7 Ketua Panitia Pend. Moral : Pn Norsafrina binti Rahman
3.2.8. Ketua Panitia Tasawwur : Cik Hamidah binti Hassan

3.3 GKMP Bidang Sains dan Matematik : Pn Hjh Norihan binti Ismail

3.3.1 Ketua Panitia Sains (MA) : Pn Hoe See Khim
3.3.2 Ketua Panitia Sains (MR) : Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at
3.3.3 Ketua Panitia Fizik : Pn Wan Hamidah binti Wan Mahmood
3.3.4 Ketua Panitia Kimia : Pn Norsharida binti Abd Aziz
3.3.5 Ketua Panitia Biologi : Pn Nor Azizah binti Alias
3.3.6 Ketua Panitia Matematik (MA) : Pn Roslinda binti Ahmad
3.3.7 Ketua Panitia Matematik (MR) : Pn Hjh Rohani binti Awaluddin
3.3.8 Ketua Panitia Math Tamb : En Norazi bin Omar
3.3.9 Penyelaras Bilik Matematik : Muhammad Zaki bin Kasim
3.3.10 Penyelaras keceriaan Makmal : Semua pembantu Makmal

3.4 GKMP Bidang Teknik dan Vokasional : Pn Rohana binti Abdul Wahab

3.4.1 Ketua Panitia RBT : En Mohd Hairul Faizal bin Mohamed
3.4.2 Ketua Panitia Perniagaan : Pn Zunaidah binti Daud
3.4.3 Ketua Panitia Ekonomi : Pn Zaratulaily binti Ali
3.4.4 Ketua Panitia PVMA : Pn Bashariah binti Malik
3.4.5 Ketua Panitia PRT : En Mohd Faizal bin Omar

4. JAWATANKUASA PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

4.1. AJK INDUK PSS

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Naib Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
N/Pengerusi 1 : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
N/Pengerusi II : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK Koku)
N/Pengerusi III : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin ( GPK PK)
Setiausaha : Cik Hamidah binti Hassan

Ahli Jawatankuasa:- : Cik Hamidah binti Hassan
: Pn Jameah binti Mohd Salleh
1. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran : En Md Isa bin Othman
2. Semua Ketua Panita : En Razali bin Kasah
3. Guru Perpustakaan dan Media : En Badarudin bin Jaafar
4. Guru BBM
5. Penyelaras Nilam
6. Penyelaras ICT
7. Penyelaras Bilik Tayang
8. Setiausaha Ladap
9. Setiausaha Peperiksaan dalaman, PT3 dan SPM
10.Guru Bimbingan Kaunseling

55

4.2. AJK KERJA PSS

Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
GPM / Penyelaras : Cik Hamidah binti Hassan

Ahli Jawatankuasa:-

Perkhidmatan Perpustakaan :
1. Cik Hamidah binti Hassan (Guru Perpustakaan & Media)
2. Pn. Zaratulaily binti Ali (Automasi & Sirkulasi PSS)
3. Pn. Siti Norliza binti Abdullah (Pameran PSS)
4. Pn. Wan Hamidah binti Wan Mahmood (Keceriaan PSS)
5. Pn. Nora Zakiah binti Noruddin (Promosi & Dokumentasi PSS)

Perkhidmatan NILAM &

Galakan Membaca :

1. En. Md Isa bin Othman (Penyelaras NILAM)

2. Pn. Safizah binti Abdul Somat (NILAM Bahasa Melayu)

3. Pn. Siti Ernesah binti Abdul Rahman (NILAM Bahasa Inggeris)

4. Pn. Hoe See Khim (Data NILAM)

5. Semua Guru Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Perkhidmatan Bilik Tayang :

1. En. Badarudin bin Jaafar (Penyelaras Bilik Tayang)

2. Pn. Amiza Suzlim binti Ariffin (Guru Bilik Tayang)

3. Pn. Zunaidah binti Daud (Guru Bilik Tayang)

Perkhidmatan Bahan

Bantu Mengajar (BBM) :

1. Pn. Jameah binti Mohd Salleh (Penyelaras BBM)

2. Pn. Siti Noor Aisah binti Jema’at (Guru BBM)

Perkhidmatan APD / TV

/ RP / ASTRO :

1. Pn. Roslinda binti Ahmad (Penyelaras APD / TV / RP / ASTRO)

2. Tn. Hj. Narizan bin Jantan (Guru APD / TV / RP / ASTRO)

Perkhidmatan ICT :
1. En. Razali bin Kasah (Penyelaras ICT)
2. AJK ICT (Rujuk senarai AJK ICT sekolah)

Stesen Angkat PSS :
a. Sudut HIPS
1. Pn. Siti Ernesah binti Abdul Rahman (KP Bahasa Inggeris)
2. Semua Ahli Panitia Bahasa Inggeris

b. Taman Herba PVMA & PSV
1. Pn. Nurul Farehah Hanim binti Ali
2. Pn. Bashariah binti Malik
3. Pn. Normalizawati binti Rahmat

c. Bengkel RBT
1. En. Mohd Hairul Faizal bin Mohamed (KP RBT)
2. Semua Ahli Panitia RBT

56

5. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Setiausaha : Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin
Penolong Setiausaha : Pn Normalizawati binti Rahmat

AJK : S/U Peperiksaan Dalaman : Pn Nora Zakiah binti Noruddin
1. S/U PT3 : Pn Amiza Suzlim binti Ariffin
2. S/U SPM : Pn Zaratulaily binti Ali
3. S/U PBD (MA) : Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin
4. S/U PBD (MR) : Pn Norsharida binti Abd Aziz
4. S/U Saps : En Muhammad Zaki bin Kasim
5. S/U Kecemerlangan : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman
6. S/U Kecemerlangan Pend. Khas : Pn Nuramirah Binti Mohd Kasim
7. GBKSM
8.

6. JAWATANKUASA INDUK PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Penyelaras : Semua GKMP
Setiausaha 1 : Pn Norsharida binti Aziz

AJK : : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
1. Jaminan kualiti : Ketua Panitia
2. Penyelarasan : Pn Norhidayah binti Md Zain
3. S/U Kokurikulum : Pn Norzarina binti Karim
4. S/U PAJSK : Guru Akademik
5. PBS Modular : Semua Guru Mata Pelajaran
6. JU Pentaksiran (T1, T2 & T3)

7. JAWATANKUASA PROJEK KECEMERLANGAN PEPERIKSAAN PT3

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Pengurus : Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin
Setiausaha : Pn Amiza Suzlim binti Ariffin
Penolong Setiausaha : Pn Zunaidah binti Daud

AJK Penyelaras Tingkatan 3 : Pn Amiza Suzlim binti Ariffin
1. Teknik Menjawab Soalan/ Motivasi : GBKSM
2. SAPS & Post Mortem : En Muhammad Zaki bin Kasim
3. Program Kolaboratif : Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at
4. Kelas ICC : Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin
5. Program Tinta Emas : Pn Wan Hamidah Binti Wan Mahmood
6. Bank Item, JSI & Aktiviti Sokongan : Semua Ketua Panitia Matapelajaran
7.

57

8. JAWATANKUASA PROJEK KECEMERLANGAN PEPERIKSAAN SPM

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Pengurus : Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP B)
Setiausaha : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman
Penolong Setiausaha : Pn Zaratulaily binti Ali

AJK : Penyelaras Tingkatan 5 : GBKSM
1. Teknik Menjawab Soalan/ Motivasi : Muhammad Zaki bin Kasim
2. SAPS / Analisis & Post Mortem murid : Tn Hj Narizan bin Jantan
3. Program Kolaboratif : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman
4. Kelas ICC : Pn Roslinda binti Ahmad
5. Program Tinta Emas : Semua Ketua Panitia Matapelajaran
6. Bank Item, JSI & aktiviti Sokongan : Pn Nurul Farehah Hanim binti Ali
7. Penyelaras MPAK
8.

9. JAWATANKUASA PROJEK KECEMERLANGAN TINGKATAN 1, TINGKATAN 2 & TINGKATAN 4

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Setiausaha : Pn Salamah Binti Hassan
Penolong Setiausaha : Tn Hj. Narizan bin Jantan

AJK :
1. Penyelaras Tingkatan 1
2. Penyelaras Tingkatan 2
3. Penyelaras Tingkatan 4
4. Teknik Menjawab Soalan/ Motivasi : GBKSM
5. Semua Guru Mata Pelajaran Ting. 1, 2 & 4

10. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU GURU & GURU GANTI

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Penyelaras : Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin (GKMP K)
Setiausaha : Pn Hjh Norihan binti Ismail (GKMP MATSA)

AJK :

1. Jadual Waktu Guru : En Badarudin bin Jaafar (K)
En Muhammad Zaki bin Kasim
2. Jadual Waktu Guru Ganti En Muhammad Faresdzuan bin Abd Aziz
Isnin
Selasa : Pn Hjh Norihan binti Ismail (GKMP SM)
Rabu : Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP Bahasa)
Khamis : Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin (GKMP K)
Jumaat : Pn Rohana binti Abdul Wahab (GKMP TekVo)
: Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
3. Agihan Kelas Mengajar : Semua GKMP
4. Edaran Jadual / Makluman : En Rosli bin Rahmat (PO)
: En Dorani bin Johan (PA)

58

11. JAWATANKUASA ORIENTASI GURU BARU & GURU PELATIH

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Setiausaha : Pengerusi Kelab Staf

AJK : Agihan Tugas & Orientasi : Semua GKMP
1. Bimbingan dan Bantuan : GBKSM
2. Penyeliaan dan Pelaporan : Ketua Panitia / Mentor
3. Cenderamata / sijil : Ketua Panitia
4. Projek inovasi / sumbangan pelatih : Ketua Panitia
5.

12. JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi
Penyelaras : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Setiausaha 1
Setiausaha 2 : Pn Hjh Norehan binti Harun (GKMP B)

: En Md Isa bin Othman (BM)

: Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman (BI)

AJK:
Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

12. JAWATANKUASA PENDIDIKAN DIGITAL SEKOLAH DAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Penyelaras : En Razali bin Kasah

AJK: PAK 21 : Pn Rohana binti Abdul Wahab
1.
: En Razali bin Kasah
2.
3. Perpustakaan, Media, dan Dokumentasi : Cik Hamidah binti Hassan
4.
5. Teknikal dan Penyelenggaraan : En Razali bin Kasah

6. I Think : En Razali bin Kasah

7. MBMMBI : Panitia Bahasa Melayu

: Panitia Bahasa Inggeris

Google Classroom : En Razali bin Kasah

: En Badarudin bin Jaafar

Data Maklumat : En Muhammad Razali bin Nordin

13.JAWATANKUASA MMI

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Setiausaha : GBKSM

AJK: Semua GKMP
1. Semua Ketua Panitia
2. GBKSM
3.

59

14. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN RANCANGAN KHAS (KRK)

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Penyelaras : Pn Safizah binti Somat
Bendahari : KPT

AJK:
1. GPK HEM – Sahsiah
2. GPK Koku – Penglibatan
3. Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
4. Semua Guru Mata Pelajaran Kelas Rancangan Khas ( Ting 1,2 dan 3 )
5. GBKSM

15. JAWATANKUASA PROGRAM IMERSIF TINGGI (HIP)
(HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME)

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi 1 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Timbalan Pengerusi 2 : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPHEM)
Timabalan Pengerusi 3 : Pn Hjh Fatimah binti Tarmudi (GPK Koku)
Penyelaras : Semua GKMP
Setiausaha : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman

AJK :

1) HIP Zone : Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin

2) HIP Pen Pal Programme : Pn Nora Zakiah binti Noruddin

3) HIP Busker’s Corner : Unit Pusat Sumber Sekolah

3) HIP Helping Hands : Unit Bimbingan dan Kaunseling

4) HIP Vocabulary : Semua Ketua Panitia

5) HIP In Class : Semua Ketua Panitia

6) HIP English Garden : Bidang Teknik Vokasional

7) HIP Cooking Class : Pendidikan Khas

8) HIP Talentime : Unit Kokurikulum

9) HIP D’Putra Online : En Muhammad Faresdzuan bin Abd Aziz

10) HIP Collaboration Project : PIBG

11) HIP Embassador : Cik Nuramanina binti Manap

16. JAWATANKUASA STEM SEKOLAH

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Timbalan Pengerusi 1 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPKP)
Penyelaras : Pn Wan Hamidah binti Wan Mahmod
Setiausaha : En Mohd Faizal bin Omar

AJK : GPK KOKU
1. GKMP MATSA
2. GKMP TEKVO
3. Semua guru di bawah bidang MATSA
4. Semua guru di bawah bidang TekVo
5.

60

PAKEJ MATA PELAJARAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ADE PUTRA TAHUN 2021

PAKEJ MATA PELAJARAN TAHUN 2021 (MENENGAH RENDAH)

TINGKATAN NAMA MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN ELEKTIF
KELAS

R. Khas Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Rekabentuk Teknologi (RBT),
Sains, Matematik, Sejarah,
Satu Arif Geografi, Pendidikan
Budiman Islam/Pendidikan Moral,
Pendidikan Seni Visual,
Cekal Pendidikan Jasmani dan
Dedikasi Kesihatan

Efektif

R. Khas Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Rekabentuk Teknologi (RBT),
Sains, Matematik, Sejarah,
Dua Arif Geografi, Pendidikan
Budiman Islam/Pendidikan Moral,
Pendidikan Seni Visual,
Cekal Pendidikan Jasmani dan
Dedikasi Kesihatan

Efektif

R. Khas Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Rekabentuk Teknologi (RBT),
Sains, Matematik, Sejarah,
Tiga Arif Geografi, Pendidikan
Budiman Islam/Pendidikan Moral,
Pendidikan Seni Visual,
Cekal Pendidikan Jasmani dan
Dedikasi Kesihatan

Efektif

61

PAKEJ MATA PELAJARAN TAHUN 2021 (MENENGAH ATAS)

TINGKATAN NAMA KELAS MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN ELEKTIF

STEM Bahasa Melayu, Bahasa Fizik, Kimia, Biologi, Matematik

Inggeris, Pendidikan Tambahan

Islam/Pendidikan Moral,

Matematik, Sejarah

4 SS1 Bahasa Melayu, Bahasa Sains Sukan, Perniagaan

4SS2 Inggeris, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Seni

EMPAT Islam/Pendidikan Moral, Visual

4TVET Matematik, Sejarah Produksi Reka Tanda

4PVMA Bahasa Melayu, Bahasa Penyediaan dan Pembuatan

Inggeris, Pendidikan Makanan

Islam MPAK, Matematik

MPAK

STEM Fizik, Kimia, Biologi, Fizik, Kimia, Biologi, Matematik

Matematik Tambahan, Tambahan

Pendidikan

LIMA Islam/Pendidikan Moral

5SSI Bahasa Melayu, Bahasa Sains Sukan , Perniagaan

5SS2 Inggeris, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Seni

Islam/ Pendidikan Moral, Visual

5SS3 Matematik, Sejarah Tasawwur, Pendidikan Seni

Visual

5TVET Produksi Reka Tanda

62

JADUAL PEMANTAUAN PdPc DAN PBPPP
TAHUN 2021

BNAMA PP1 PP2
1. BMAZLINA BINTI MOHAMMED P PPD
P PPD
I P PPD
2. LNOR AZIZAH BINTI ALIAS P PPD
3. AHMAD GHAZALI B ALIAS P PPD
4. HJH FATIMAH BINTI TARMUDI
5. NOOR AZLAN BIN MUSLIN GPK 1 P
6. NOREHAN BINTI HARUN GPK 1 P
7. ROHANA BINTI ABDUL WAHAB GPK 1 P
8. FAUZILAH BINTI MAT HUSIN GPK 1 P
9. HJH NORIHAN BINTI ISMAIL GPK 1
10. ABDULLAH BIN AB WAHAB FH P
11. AHMAD APIZAN B. MOHAMED GPK HEM P
12. AMIZA SUZLIM BINTI ARIFFIN GPK 1
13. BADARUDIN BIN JAAFAR FH P
14. BASHARIAH BINTI MALIK NH GPK 1
15. HAMIDAH BINTI HASSAN RW P
16. HOE SEE KHIM FH GPK 1
17. JAMEAH BINTI MOHD SALLEH GPK 1 P
18. KHALIL BIN AWALUDIN GPKK P
19. MD ISA BIN OTHMAN GPKK GPK 1
20. MOHD AMIRULLAH BIN MD RAWI GPK KOKU GPK KOKU
21. MOHD FAIZAL BIN OMAR FH GPK HEM
22. MOHD HAIRUL FAIZAL BIN MOHAMED RW P
23. MOHD HAZRULNIZAM BIN ZAINAL ARIFIN RW P
24. MOHD RASIDI BIN YUNUS GPK KOKU P
25. MOHD RIZAL HADI BIN UMAR GPK HEM GPK HEM
26. MOHD SHAFIE BIN KIDAM GPKK GPK 1
27. MUHAMMAD RAZALI BIN NORDIN FH GPK 1
28. MUHAMMAD ZAKI BIN KASIM GPK HEM P
29. MUHAMMAF FARESDZUAN BIN ABD AZIZ NI P
30. NARIZAN BIN JANTAN FH GPK 1
31. NORA ZAKIAH BINTI NORUDDIN GPK 1 GPK HEM
32. NORAZI BIN OMAR NH P
33. NORFAIZAH BINTI ZAKARIN NI GPK KOKU
34. NORHIDAYAH BINTI MD ZAIN GPKK P
35. NORIZQ FAIRUZ IZMIR BINTI ALI FH P
36. NORMALIZAWATI BINTI RAHMAT GPKK GPK KOKU
37. NORSAFRINA BINTI RAHMAN GPK 1 GPK KOKU
38. NORSHARIDA BINTI ABD AZIZ FH GPK KOKU
39. NORZARINA BINTI KARIM NI
40. GURU X NI GPK 1
41. NUR FADZILAH BINTI MOHAMAD NOR GPK KOKU
42. NURAMANINA BINTI MANAP GPK HEM
43. NURAMIRAH BINTI MOHD KASIM NH GPK 1
44. NURUL FAREHAH HANIM BINTI ALI P
45. PUSPAALATHA A/L PARAMASIVAM GPKK
46. RAZALI BIN KASAH RW GPK 1
P
GPK K
NH

63

47. ROHANA BINTI KARNO NH P
48. ROHANI BINTI AWALUDDIN NI GPK HEM
49. ROSLINDA BINTI AHMAD GPK KOKU GPK HEM
50. ROSNANI BINTI SAARI GPK HEM
51. SAFIZAH BINTI ABDUL SOMAT NH P
52. SALAMAH BT HASAN RW GPK HEM
53. SITI ERNESAH @ ANISAH BT ABD RAHMAN NH GPK KOKU
54. SITI HAJAR BINTI MUHAMED HUSIN NH
55. SITI MARIAM BINTI AHMAD KASSIM RW GPK 1
56. SITI NOOR AISAH BINTI JEMA’AT NI P
57. SITI NORLIZA BINTI ABDULLAH GPK KOKU
58. WAN HAMIDAH BT WAN MAHMOOD NI GPK KOKU
59. ZARATULAILY BINTI ALI RW P
60. ZUNAIDAH BINTI DAUD GPK KOKU P
61. ZURAIDA BINTI HAMZAH GPKK
GPK KOKU
GPK KOKU

P
P

Kod Pentadbir Pencerap:

Bil Jawatan KOD
1 Pengetua P
2 GPK Pentadbiran
3 GPK Hal Ehwal Murid GPK 1
4 GPK Kokurikulum GPK HEM
5 GKMP Bahasa GPK KOKU
6 GKMP Sains & Matematik
7 GKMP Teknik & Vokasional NH
8 GKMP Kemanusiaan NI
9 GPK Pend Khas RAW
FH
GPKK

64

PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan:
1.1 100% hasil kerja murid disemak oleh guru mata pelajaran dalam tempoh yang

ditetapkan oleh panitia masing-masing;
1.2 Pihak P//GPK/GKMP memantau semakan hasil kerja murid minimum dua (2) kali

setahun.

2. SKOP

Prosedur ini digunakan oleh:
2.1 Semua guru untuk menyemak hasil kerja murid;
2.2 Pihak P/GPK/GKMP untuk memantau penyemakan hasil kerja murid.

3. RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti;
3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987;
3.3 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia.(SKPMg2) – Aspek 4.5: Guru sebagai Penilai

4. DEFINISI

Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)

4.1 HKM :
Hasil Kerja Murid merupakan tugasan yang diberi oleh guru selepas
pembelajaran dan pengajaran sebagai peneguhan kefahaman murid
untuk memenuhi keperluan sukatan mata pelajaran;

4.2 LB :
Latihan Bertulis merupakan tugasan bertulis yang diberi oleh guru selepas
pembelajaran dan pengajaran sebagai peneguhan kefahaman murid;

4.3 BLM :
Buku Latihan Murid merupakan buku tulis yang digunakan oleh
murid untuk membuat latihan bertulis yang diberikan guru sebagai
peneguhan kefahaman murid.

65

SMK ADE PUTRA
MEA0074

ANALISIS SEMAKAN BUKU/ NOTA/ KERJA KURSUS (FOLIO)

OLEH PENGETUA/ PENOLONG KANAN/ GURU KANAN/ GURU CEMERLANG/ KETUA PANITIA

Mata Pelajaran : Sila Tandakan √

Nama Guru : Semakan 1

Tingkatan : Semakan 2

TarikhT : Semakan Tambahan

Jumlah Murid : Jumlah buku dihantar

Jenis Buku : Latihan/ Nota/ Kerja Kursus

Sila tandakan √ pada ruang yang berkenaan Lemah Baik Cemerlang
Bil Perkara
(perlu dibaiki)
Jumlah latihan/ nota:-
• Mencukupi mengikut minggu persekolahan
1 • Jumlah latihan yang diberikan oleh guru (nyatakan

jumlah………)
Jenis latihan/ nota yang diberi:-
2 • Pelbagai bentuk
• Ada unsur KBAT
• Menggunakan pelbagai teknik (peta I’Think, peta

minda dan lain-lain)
Penandaan:-
• Teliti dan tempoh masa yang sesuai
• Ditandatangani
3 • Tarikh dicatat
• Ada komen membina
• Pembetulan dinyatakan dan ada panduan

jawapan
• Pembetulan disemak
Kekemasan tugasan murid:-
4 • Ada indeks dan ditandatangani
• Kemas dan teratur

Jumlah keseluruhan yang diperolehi

Ulasan keseluruhan

Tandatangan Guru Mata Pelajaran Tandatangan Penyemak dan Cop
Nama: Nama:

Tindakan guru mata pelajaran selepas ini:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Borang ini perlu diserahkan dalam 2 salinan bersama-sama dengan semua buku yang perlu dihantar kepada penyemak.
66

CARTA ALIR SEMAKAN HASIL KERJA MURID

Mula

Penyediaan Jadual Pemantauan Hasil Kerja Murid

Makluman Kepada Guru
(Jadual Semakan Hasil Kerja Murid)

Menanda Hasil Kerja Murid PK06/1
Memberi Ulasan Membina PK06/2
Pengumpulan Buku dan Pengisian Borang
Membuat Analisis Semakan Hasil Kerja Murid
Menghantar Buku Kepada P/GB/GPK
Pengesahan Pemantauan
Pemulangan Buku Latihan Kepada Murid
Tindak Ikut Ulasan P/GB/GPK
Memfailkan Dokumen Dan Merekod

Tamat

67

MAKLUMAN:

1. Pihak pentadbir akan memaklumkan untuk tujuan mencerap guru berkenaan, kelas dan waktu
dimana pencerapan akan dijalankan.

2. Sediakan tempat duduk untuk pihak pentadbir yang akan mencerap.
3. Sila hantar buku penyediaan mengajar kepada pihak pentadbir pada waktu pencerapan itu

dijalankan.
4. Bagi kelas yang terapung, sila maklumkan kepada pihak pentadbir kelas yang digunakan pada

waktu berkenaan.
5. Hantar beberapa buah buku latihan untuk disemak selepas pencerapan dijalankan.
6. Guru yang dicerap dikehendaki berjumpa dengan pihak pentadbir berkenaan selepas pencerapan

pengajaran dan pembelarjaran.

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN / NOTA
PEMERIKSAAN KALI PERTAMA ( Mac 2021 hingga April 2021)

&

PEMERIKSAAN KALI KEDUA ( Julai 2021- 13 Ogos 2021)

BIL. MATA PELAJARAN TING. TING. 3 TING. 4 TING. 5
1/2
1 BAHASA MELAYU GKMP GPK GPK 1 Pengetua
HEM
2 BAHASA INGGERIS GKMP GPK GPK 1 Pengetua
HEM
3 MATH / MATH GKMP GPK GPK 1 Pengetua
TAMBAHAN HEM
GKMP GPK GPK 1 Pengetua
4 SAINS KBSM /TERAS - HEM GPK 1 Pengetua
GPK 1 Pengetua
5 FIZIK / KIMIA / BIOLOGI GKMP -
GPK GPK 1 Pengetua
6 GEOGRAFI GKMP HEM
GPK GPK 1 Pengetua
7 SEJARAH GKMP HEM
GPK GPK 1 Pengetua
8 PENDIDIKAN MORAL GKMP KOKU GPK 1 Pengetua
- GPK GPK 1 Pengetua
9 PENDIDIKAN ISLAM - KOKU GPK 1 Pengetua
- GPK 1 Pengetua
10 EKONOMI -
GKMP - -
11 PERNIAGAAN -
GKMP GPK 1 Pengetua
12 PVMA / PRT - GPK 1 Pengetua
GKMP GPK GPK 1 Pengetua
13 PENDIDIKAN SENI - KOKU
VISUAL GPK
GKMP KOKU
14 RBT GPK
KOKU
15 PSK
16 TASAWUR ISLAM -
17 PK/PJK GPK
KOKU

68

1. TUJUAN
Penyemakan buku latihan, nota dan buku kerja akan dibuat ke atas semua tingkatan dengan tujuan :-

i. Memastikan jumlah latihan gerak kerja bertulis mencukupi mengikut perancangan harian.
ii. Latihan gerak kerja bertulis diberikan kepada murid secara berterusan dan diperiksa & dibuat

pembetulan.
2. PEMILIHAN BUKU

i. Buku-buku yang dihantar sama ada dipilih secara rambang iaitu 3-5 terbaik,
3-5 sederhana dan 3-5 lemah. (Bil. 3 bagi baik dan 5 bagi kelas sederhana.). Bagi 2
kelas yang sangat lemah, semua buku perlu dipungut dan dihantar untuk
penyemakan.

ii. Bagi pelajar yang lemah / sederhana, keutamaan diberikan kepada yang boleh mencapai
keputusan yang baik tetapi tidak berusaha. Semakan pelajar berkenaan merupakan
sesuatu amaran.

3. PENYEMAKAN
i. GKMP dan Ketua Panitia dikehendaki memastikan semua guru mata pelajaran di bawah
bidangnya menghantar buku latihan (termasuk yang dihantar kepada Pengetua, GPK Pentadbiran,
GPK Ko-Kurikulum dan GPK (HEM) mengikut jadual semakan buku.
ii. GKMP dan Ketua Panitia akan mengecop, menandatangani setiap buah buku yang disemak dan
membuat ulasan / komen dalam buku laporan penyemakan buku latihan untuk dimaklumkan
kepada guru mata pelajaran dan tindakan guru yang berkenaan. Semua borang laporan dihantar
kepada GPK Pentadbiran .
iii. GKMP dan Ketua panitia dikehendaki menyediakan laporan bertulis secara keseluruhan kepada
GKMP dan GPK Pentadbiran selepas tamat tempoh penyemakan buku yang telah ditetapkan.

Nota : Penyemakan buku latihan juga akan dilakukan secara rambang oleh Pengetua, GPK
Pentadbiran dan GKMP pada bila-bila masa selain daripada yang telah dijadualkan.

REKOD KEMAJUAN PELAJAR UNTUK UJIAN BULANAN DAN PEPERIKSAAN

UJIAN DIAGNOSTIK (UD- TING.4 & 5)
1. Guru tingkatan memasukkan markah ke dalam komputer (pengiraan gred, peratus dan kedudukan
dalam kelas telah diprogramkan). Sila dapatkan panduan cara mengisi markah dari setiausaha
peperiksaan.
2. Markah kosong diberikan kepada pelajar yang meniru atau tidak hadir tanpa sebab.
3. Guru boleh mencetak borang markah yang telah lengkap untuk keperluan guru.
4. Markah gred dan kedudukan dalam kelas diisikan dalam kad kemajuan murid.

69

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH ( PBD )

1. Guru mata pelajaran memasukkan tahap penguasaan mengikut tema bagi setiap subjek bagi
pentaksiran pertengahan tahun dan akhir tahun. ( Pentaksiran dilaksanakan sepanjang tahun )

2. Guru mata pelajaran memasukkan tahap penguasaan keseluruhan bagi setiap subjek yang diajar
pada akhir tahun.

3. Guru kelas perlu memberi ulasan pencapaian setiap murid sebelum dicetak oleh SU PBD.
4. SU PBD akan menganalisa dan mencetak keputusan tahap penguasaan murid pada tahun yang

dinilai.
5. Guru kelas perlu menyimpan salinan keputusan individu dalam fail profil murid.

PENGHANTARAN BUKU REKOD KEMAJUAN PELAJAR
1. Semua guru tingkatan perlu menyiapkan buku rekod kemajuan murid dan menghantarkannya

kepada penyemak seperti yang tertera di bawah:

TINGKATAN PENYEMAK
1 GKMP
2 GKMP
3
4 GPK HEM/KOKU
5 GPK PENTADBIRAN

PEND KHAS PENGETUA
GPK PEND KHAS

2. Buku rekod kemajuan yang dihantar perlulah terlebih dahulu ditandatangani oleh guru kelas dan
dicopkan dengan nama pentadbir yang tertentu sebelum dihantar

JADUAL MESYUARAT JK KURIKULUM TAHUN 2021

Perhatian : Mesyuarat Kurikulum diadakan sebelum Mesyuarat Panitia dijalankan. Ketua Panitia perlu
membentangkan laporannya. (Analisa keputusan dan tindakan yang akan diambil) dalam setiap kali
Mesyuarat Kurikulum.

MESYUARAT PANITIA TEMPOH DILAKSANAKAN
PERTAMA
KEDUA JAN 2021 – FEB 2021
KETIGA
KEEMPAT MEI – JUN 2021

OKT – NOV 2021
*tertakuk kepada keadaan&

keperluan

70

MESYUARAT KURIKULUM TARIKH
PERTAMA
KEDUA JAN 2021
KETIGA
KEEMPAT MEI 2021

OKTOBER 2021
*tertakuk kepada keadaan&

keperluan

JADUAL MESYUARAT POST MORTEM 2021

POST MORTEM TARIKH
PT3 -
SPM
APRIL 2021 ***
PERCUBAAN PT3 ***
PERCUBAAN SPM
SEPT 2021 ***
*** TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN

MESYUARAT PANITIA PERTAMA

AGENDA:

1. Makluman / pesanan dari pentadbir (jika ada).-kewangan/PCG
2. OPPM yang menunjukkan perancangan tahun 2021
3. Strategi meningkatkan prestasi mata pelajaran.
4. Membincangkan perubahan Perancangan Strategik 2021 (jika ada).
5. Membincangkan Prestasi Ahli Panitia
6. Program kecemerlangan PT3, DAN SPM 2021
7. Senarai nama guru yang menyediakan soalan ujian dan peperiksaan.
8. Penyediaan senarai nama Kumpulan Cemerlang, Lulus dan Harapan untuk kelas peperiksaan

sahaja.
9. Perkembangan staf / PLC / Kaedah Pedagogi
10. Hal-hal lain. - TS25, MMI, KBT ,PAK 2, i-Think dan PdPc, PDCA @ POLC

MESYUARAT PANITIA KEDUA
AGENDA:

1. Makluman / pesanan dari pentadbir (jika ada)-Kewangan/PCG
2. Analisa keputusan ujian / peperiksaan.
3. Program headcount - Analisa pencapaian Indek Cemerlang dan Indek Lulus.
4. Tindakan susulan yang akan dijalankan.
5. Program ICC bagi kelas-kelas peperiksaan (yang akan diadakan selepas peperiksaan

percubaan).
6. Hal-hal lain.- TS25, Pedagogi, MMI, KBT, PAK 21, i-Think dan PdPc, PDCA @ POLC

71

MESYUARAT PANITIA KETIGA
AGENDA:

1. Makluman / pesanan dari pentadbir (jika ada)-kewangan / PCG
2. Analisa keputusan ujian / peperiksaan.
3. Program QNet - Analisa pencapaian Indek Cemerlang dan Indek Lulus.
4. Penilaian program kecemerlangan PT3 dan SPM yang telah dijalankan.
5. Pelaksanaan program ICC.
6. Tindakan susulan yang akan dijalankan.
7. Hal-hal lain. Pedagogi,TS25, MMI, KBT, PAK 21, i-Think dan PdPc, PDCA @ POLC

MESYUARAT PANITIA KEEMPAT

AGENDA:
1. Makluman / pesanan dari pentadbir (jika ada).
2. Analisa keputusan ujian / peperiksaan.
3. Program QNet - Analisa pencapaian Indek Cemerlang dan Indek Lulus.
4. Tindakan susulan yang akan dijalankan.
5. Agihan kelas yang diajar tahun 2021
6. Laporan aktiviti panitia 2021 dan Perancangan Strategik 2022.
7. Takwim panitia 2022
8. OPPM aktiviti panitia tahun 2022
9. Anggaran belanjawan panitia tahun 2022
10. Hal-hal lain.

PERHATIAN :-

1. Minit Mesyuarat Panitia :

Ketua / Setiausaha Panitia perlu menyerahkan 2 salinan minit mesyuarat panitia selewat-lewatnya 2
minggu dari tarikh mesyuarat panitia kepada GKMP masing-masing. 1 salinan disimpan kepada
GKMP dan 1 salinan lagi diserahkan kepada Setiausaha Kurikulum / GPK1.

2. Laporan PT3 & SPM
3. Ketua / Setiausaha Panitia dan Ketua Unit perlu menyediakan 2 salinan laporan PT3 & SPM mengikut

format laporan yang telah ditetapkan selewat-lewatnya 2 minggu selepas tarikh keputusan
diumumkan. 1 salinan diserahkan kepada GKMP dan 1 salinan lagi diserahkan kepada Setiausaha
Kurikulum / GPK1.

72

HAL EHWAL MURID

1.0 Pengurusan Disiplin Murid
1.1. Semua guru adalah ‘Guru Disiplin’ dan bertanggungjawab melaksanakan tugas mendisiplin
dan membentuk sahsiah terpuji murid seperti membuat teguran, menasihat, memberi amaran
dan membuat laporan kepada Pengetua dengan kadar segera jikaada kes salah laku.
1.2. Semua guru seharusnya bijak menangani sebarang salah laku murid secara berhemah.Salah
laku murid dalam kategori ringan yang perlu ditangani hendaklah dimulakan dengan
peringkat teguran, nasihat, amaran dan sekiranya berlanjutan hendaklahdilaporkan kepada
Guru Disiplin, GPK HEM / Pengetua pada kadar segera untuk tindakanselanjutnya.
1.3. Rekod salah laku murid dalam bentuk ‘hardcopy’ dan ‘softcopy’ (SSDM online) perlu
dikemaskini dan mudah akses. Rekod ini akan digunakan sebagai sumber rujukan dan
sumber laporan pihak sekolah.
1.4. Kawalan disiplin berteraskan undang-undang, peraturan dan Buku Peraturan DanPanduan
Disiplin Sekolah serta peraturan-peraturan terkini yang berkuatkuasa mengikut arahan semasa.
1.5. Sokongan ibubapa / penjaga, masyarakat, pemimpin masyarakat, agensi luar (agensi
awam dan NGO) diperlukan bertujuan untuk meningkatkan integriti dalam menangani salah
laku murid.

2.0 Perhimpunan (Bergantung kepada arahan MKN dan KPM)
2.1. Perhimpunan Rasmi akan diadakan pada setiap hari Isnin di Dewan Terbuka bermulapada
pukul 7.40 pagi.
2.2. Jika perhimpunan ini terpaksa ditangguhkan, pemakluman awal akan dikeluarkan.
2.3. Semua murid dan guru wajib menghadiri perhimpunan ini dan telah bersedia di Dewan
Terbuka pada jam 7.25 pagi.
2.4. Perhimpunan tidak rasmi diadakan mengikut keperluan dan akan dimaklumkan terlebih
dahulu.
2.5. Murid dikehendaki memakai uniform rasmi sekolah dan segala bentuk kemeja T adalah
dilarang sama sekali.
2.6. Persediaan tempat perhimpunan diuruskan oleh Guru Bertugas Mingguan dan Pengawas
Sekolah.
2.7. Perjalanan Majlis Perhimpunan Rasmi akan dikendaliurus oleh Badan Pengawas.
2.8. Perhimpunan pagi akan diadakan pada setiap hari yang tiada Perhimpunan Rasmi di
Dewan Terbuka bermula jam 7.15 pagi. Perhimpunan ini akan diuruskan oleh Guru Bertugas
dan Badan Pengawas.
2.9. Murid-murid akan dibawa masuk ke kelas sebelum jam 7.40 pagi oleh guru yang mengajar
waktu pertama.
2.10. Gate / grill di setiap blok hanya akan mula dibuka pada pada jam 7.30 pagi.
2.11. Perhimpunan pada hari Jumaat merupakan perjumpaan untuk Program Bacaan Surah AlKahfi
yang bermula dari jam 7.15 hingga 7.30 pagi, diikuti dengan sesi Tazkirah pada 7.30-
8.10 pagi (rujuk Senarai Giliran Tazkirah 2021). Program Pembangunan Sahsiah bagi muridbukan
Islam juga diadakan pada masa yang sama di kantin sekolah.

3.0 Rekod Profil Murid
3.1 Rekod Profil Murid perlu disimpan di pejabat
3.2 Maklumat dalam semua Rekod Profil Murid ialah maklumat terkini, kemaskini dan sah
digunakan.
3.3 Rekod Maklumat Murid yang terkini boleh diakses pada bila-bila masa dengan kebenaran
pentadbir.

73

4.0 Pelaksanaan tindakan untuk murid ponteng sekolah adalah mengikut prosedur yang telah
ditetapkan oleh KPM. Guru tingkatan / Guru B&K bertanggungjawab menghubungi penjaga jika
murid tidak hadir ke sekolah.

Tindakan terhadap kes ponteng sekolah:

Surat Hari Tidak Hadir (P) Hari tidak Hadir (P)
Berturut-turut Tidak Berturut-turut
Amaran Pertama Pada hari ke-3 Pada hari ke-10
Amaran Kedua 7 hari selepas amaran 1 10 hari selepas amaran 1
Amaran Terakhir 7 hari selepas amaran 2 20 hari selepas amaran 2
Buang sekolah 14 hari selepas amaran 20 hari selepas amaran
terakhir terakhir
Jumlah hari tidak hadir yang 31 hari 60 hari
layak dibuang sekolah

4.1 Guru Kelas bertanggungjawab mengisi e-kehadiran sebelum jam 9.00 pagi. Seandainya guru

kelas tiada , sila maklumkan kepada penyelaras tingkatan. Guru kelas juga perlu memastikan
kebersihan, kekemasan dan keselamatan murid di dalam bilik darjah.

5. 0 Kehadiran Murid ke Sekolah / Kelas.

5.1 Murid perlu hadir ke sekolah sebelum pukul 7.25 pagi.

5.2 Murid yang hadir lewat iaitu selepas jam 7.40 pagi, akan dikenakan tindakan disiplin.

5.3 Jika hari hujan, kelonggaran akan diberikan berkenaan kelewatan masa hadir ke sekolah.
5.4 Murid yang membawa kenderaan ke sekolah mestilah mematuhi perkara-perkara berikut:

5.4.1 Mempunyai lesen memandu dan cukai jalan kenderaan yang sah.

5.4.2 Motosikal murid yang dibawa masuk hendaklah “standard”, tidak diubah suaidan

mematuhi peraturan pihak berkuasa

5.4.3 Motosikal murid wajib ditampal Pelekat Kenderaan Rasmi Sekolah dan diparkirdi

tempat yang disediakan.

5.4.4 Kenderaan murid (termasuk basikal) tidak lagi dibenarkan dibawa masuk ke

kawasan sekolah selepas jam 7.40 pagi.

5.4.5 Pihak sekolah berhak melarang motosikal dibawa masuk jika tidak mematuhi

peraturan.

5.5 Setiap hari persekolahan akan dimulakan dengan bacaan doa pada jam 7.30 pagi.

5.6 Semua murid dilarang berada dalam bilik/ kelas sebelum jam 7.30 pagi atau sebelumtamat

perhimpunan rasmi.

5.7 Guru matapelajaran waktu pertama perlu memaklumkan kehadiran murid kepada guru tingkatan.

6.0 Pakaian dan Kekemasan Diri Murid

6.1 Pakaian murid lelaki dan perempuan adalah berdasarkan Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1983, Bil.8/1985,

Bil.3/1992 dan Buku Peraturan dan Panduan Disiplin Sekolah.

6.2. T-shirt Pendidikan Jasmani boleh dipakai sehingga tamat waktu PdP hari yang ada waktuPJK

sahaja. Bagaimanapun penukaran kepada pakaian seragam sekolah adalah sangat

digalakkan.

6.3. T-shirt rumah sukan bukan menjadi T-shirt Pendidikan Jasmani. Pemakaian T-shirt ini hanyasemasa

menjalani aktiviti sukan.

6.4. Semua murid juga dilarang memakai sweater (baju panas). 74

6.5. Pemakaian baju seragam sekolah secara berlapis dengan T-Shirt berwarna atau bercorakjuga
dilarang sama sekali.

6.6. Murid dikehendaki sentiasa menjaga kekemasan diri apabila berada di sekolah sepertiyang
terkandung dalam Buku Peraturan dan Panduan Disiplin Sekolah.

6.7. Semua murid mesti memakai kasut kanvas/ PVC/ PU/berkulit hitam serta berstokin hitam.Walau
bagaimanapun pemakaian kasut putih dan stokin putih masih lagi dibenarkan.

6.8. Pakaian murid mengikut hari dan aktiviti:

Hari Jenis Pakaian
Isnin,Selasa, Khamis, Pakaian seragam rasmi sekolah

Rabu Pakaian kokurikulum
Jumaat
Murid lelaki digalakkan memakai
7.0 Budaya Sekolah baju Melayu ,bersamping maroon
dan bersongok hitam

7.1. Ucapan salam (Assalammualaikum) / Selamat Sejahtera amat digalakkan dalam kalangan murid
kepada guru,staf, rakan dan pelawat.
7.2. Pergerakan murid ke bengkel, makmal, padang atau bilik-bilik khas perlulah dalam
keadaan beratur dan senyap.
7.3. Hormat menghormati dan bantu-membantu perlu sentiasa diamalkan.
7.4. Sikap bersopan santun, bertoleransi dan bertindak secara berhemah perlu menjadi amalan.
7.5. Bangunan yang cantik dan ceria, taman yang subur, peralatan dan kemudahan yang
disediakan hendaklah sentiasa dihargai dan dijaga.
7.6. Buku teks yang dibekalkan perlu dibalut, dijaga dan digunakan secara maksimum.
7.7. Murid dilarang keluar kelas/berkeliaran dalam kawasan sekolah tanpa pas /memakai “vest”
kebenaran keluar kelas yang sah.
7.8. Murid dilarang berada di kawasan larangan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.
7.9. Sebarang aktiviti murid tanpa pengawasan guru adalah dilarang sama sekali.
7.10. Setiap aktiviti murid diluar sesi persekolahan hendaklah dimaklumkan terlebih dahulukepada
pentadbir dan guru bertugas mingguan.

8.0 Budaya Kelas

8.1. Semua ahli di dalam kelas perlu menjaga kebersihan dan menjadikan kelas dalam keadaan
kondusif untuk proses PdPc.

8.2. Carta organisasi kelas, jadual tugasan, info disiplin, jadual kelas, maklumat jumlah kehadiran
murid hendaklah sentiasa dipamerkan dan terkini. Papan kenyataan kelas perlu dipenuhkan dengan
maklumat semua mata pelajaran dan sentiasa terkini.

8.3. Perbuatan vandalisme terhadap harta benda kelas perlu dilaporkan kepada guru kelas
dengan kadar segera.

8.4. Visi dan Misi Sekolah perlu dipamerkan di dalam kelas.
8.5. Semua murid dalam kelas berkenaan bertanggungjawab membayar ganti rugi sebarang

kerosakan harta benda sekolah dalam kelas berkenaan yang diakibatkan oleh tingkahlaku
vandalisme. Jika dapat dikenalpasti pelakumusnahnya maka bayaran ganti rugi tertanggung
pada murid berkenaan.
8.6. Pintu kelas hendaklah sentiasa dikunci apabila murid bergerak keluar meninggalkan kelas untuk ke
bilik-bilik khas atau pada waktu rehat atau setelah tamat sesi persekolahan.

75

8.7. Ketua Tingkatan hendaklah memastikan semua suis lampu dan kipas ditutup setelah semua murid
meninggalkan kelas untuk ke bilik khas atau rehat atau telah tamat sesi PdPC.

8.8. Pergerakan murid ke bilik khas perlu secara berkumpulan. Guru yang terakhir bersama mereka
hendaklah memastikan semua murid telah keluar kelas, beratur secara berdua dan bergerak ke
bilik khas secara bersama-sama.

8.9. Keselamatan kelas dipertanggungjawabkan kepada guru tingkatan. Jika kelas berkunci satu
salinan kunci (duplicate) perlu disimpan di pejabat.

9. 0 Budaya Murid
9.1. Budaya rajin belajar, sikap ingin tahu tentang perkara yang bermanfaat dan proaktif perlu menjadi
amalan semua pelajar.
9.2. Peka kepada sebarang maklumat terkini yang diperoleh daripada sumber yang sah seperti
pengumuman dan papan maklumat sekolah. Setiap murid diwajibkan sentiasa membawa
bersama mereka Buku Peraturan dan Panduan Disiplin Sekolah.

10.0 Penggunaan Tandas
10.1 Semua murid tidak dibenarkan ke tandas pada waktu-waktu berikut :
● Waktu pertama PdPC.
● Satu waktu sebelum rehat
● Satu waktu selepas rehat
● Satu waktu sebelum balik
10.2 Hanya murid perempuan yang dibenarkan ke tandas secara berteman.
10.3 Kebenaran Keluar Kelas (menggunakan Vest) hendaklah dipakai sebagai bukti murid telahmendapat
kebenaran guru untuk ke tandas.

"Kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang
ingin sentiasa melakukan yang terbaik."

76

CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWA

NAIB PENGERUSI 1 PENGERU
PN HJH NOR AZIZAH BINTI ALIAS PN MAZLINA B

TIMBALAN PE
EN AHMAD G

NAIB P
PN FATIMAH

SETI
PN NORA ZAK

PENOLON
PN ROSNA

JAW

JK LEMBAGA DISIPLIN/ JK BADAN PENGAWAS JK KESIHATAN/PBSS
KETUA GURU DISIPLIN PN NURUL FAREHAH PN SAFIZAH ABDUL SOM
EN MOHD RASIDI BIN YUNUS HANIM BINTI ALI
JK SPBT
JK PENYELARAS & GURU JK PENCEGAHAN EN NORAZI BIN OMAR
TINGKATAN DENGGI
JK PROGRAM KHAS
EN NARIZAN BIN JANTAN EN MOHD FAIZAL PN NORA ZAKIAH BIN
OMAR
JK KEBAJIKAN DAN BANTUAN NORUDDIN
MURID JK KELAB PENCEGAHAN
JENAYAH
PN SALAMAH BINTI HASAN
PN HJH ROHANI BT
AWALUDDIN

77

AL MURID SMK ADE PUTRA TAHUN 2021

USI / PENGETUA NAIB PENGERUSI 3
BINTI MOHAMMED TN HJ NOOR AZLAN BIN MUSLIN

ENGERUSI/ PK HEM
GHAZALI BIN ALIAS

PENGERUSI 2
H BINTI TARMUDI

IAUSAHA
KIAH BIN NORUDDIN

NG SETIAUSAHA
ANI BINTI SAARI

WATANKUASA

MAT JK KANTIN JK PROGRAM 3K
PN ROHANA BINTI KARNO EN MOHD HAIRUL FAIZAL

JK APDM DAN DATA MURID MOHAMED
R EN MUHAMMAD ZAKI BIN KASIM
JK SEKOLAH PENYAYANG
S JK PPDa/ DARVIH GBKSM
NTI GBKSM
JK PEMBANGUNAN SAHSIAH
EN ABDULLAH BIN AB WAHAB

JK MENANGANI PONTENG
GBKSM

Pengerusi JAWATANKUASA EHWAL INDUK HAL MURID
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn Mazlina Binti Mohammed (Pengetua)
Naib Pengerusi 2 : En Ahmad Ghazali Bin Alias (GPK HEM)
Naib Pengerusi 3 : Pn Nor Azizah Binti Alias (GPKP)
: Pn Fatimah Binti Tarmudi (GPK KOKU)
: Tn Hj Noor Azlan Bin Muslin (GPK PK)

Setiausaha/Dokumentasi Unit HEM : Pn Nora Zakiah Binti Noruddin
Pen. Setiausaha : Pn Rosnani Binti Saari

AJK :

1. Unit Bimbingan dan Kaunseling : GBKSM
2. Lembaga Tatatertib Disiplin : En Mohd Rasidi Bin Yunus
3. Buku Kawalan Pelajar : Cik Nuramanina Binti Manap
4. Badan Pengawas & Peraturan Sekolah : Pn Nurul Farehah Hanim Binti Ali
5. Guru Kelas dan Penyelaras Tingkatan : Tn Hj Narizan bin Jantan
6. APDM dan Daftar Murid : En Muhammad Zaki Bin Kasim
7. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) : En Norazi Bin Omar

8. Keselamatan,Kesihatan&Kebersihan : En Mohd Hairul Faizal Bin Mohamed
9. Bantuan Murid dan Kebajikan : Pn Salamah Binti Hasan
10. Peningkatan Sahsiah : En Muhammad Razali Bin Nordin
11. Surau : En Mohd Shafie Bin Kidam
12. Sekolah Penyayang : En Ahmad Apizan Bin Mohamed
13. Pencegahan Denggi : En Mohd Faizal Omar
14. Kantin : Pn Rohana Binti Karno
15. Kelab Pencegahan Jenayah : Pn Hjh Rohani Binti Awaludin
16. Kesihatan/PBSS : Pn Safizah Binti Abdul Somat
17.Program Khas : En Muhammad Faresdzuan Bin Abdul Aziz

1. UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Setiausaha : Pn Rosnani Binti Saari
Penolong Setiausaha : En Ahmad Apizan Bin Mohamed

Program Peningkatan Disiplin Murid : En Muhammad Faresdzuan Bin Abd Aziz

Program Peningkatan Sahsiah Murid : En. Muhammad Razali Bin Nordin Program

Kerjaya / IPT : GBKSM

Program Pembimbing Rakan Sebaya : GBKSM

Program Motivasi Keibubapaan : GBKSM

Kesejahteraan Mental : GBKSM

PBS: Psikometrik : GBKSM

Program Pencegahan DARVIH

(Dadah,alkohol,rokok,vape,inhalan,HIV : GBKSM

78

Senarai Tugas:

1. Merancang dan menyelaras pelaksanaan program di bawah Unit Bimbingan dan Kaunseling.
2. Menyedia dan mengemaskinikan rekod bimbingan dan kaunseling pelajar.
3. Mengenalpasti pelajar bermasalah yang memerlukan bimbingan.
4. Menjalankan sesi kaunseling sama ada secara individu atau berkelompok kepada pelajar

yang dirujuk oleh J/K Disiplin dan guru-guru.
5. Membina pemuafakatan dengan guru disiplin dan guru-guru lain atas perkara yang berkaitan

dengan disiplin pelajar.
6. Memberi pendedahan dan bimbingan kepada pelajar tentang kerjaya dan halatuju selepas

SPM/STPM
7. Membimbing dan memberi panduan kemasukan ke SBP, Kolej Teknikal dan IPT.
8. Menguruskan bilik bimbingan kaunseling sebagai bilik runding cara dan tempat menyimpan

bahan/maklumat berkaitan kerjaya dan fail profail murid.
9. Melakasanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / Pentadbir dari semasa ke

semasa

2. JAWATANKUASA DISIPLIN DAN TATATERTIB

1. Ketua Guru Disiplin : En Mohd Rasidi bin Yunus
2. Timbalan Ketua Guru Disiplin : Pn Hjh Rohani Bin Awaludin
3. Setiausaha : Pn Norsharida Binti Abd Aziz
4. Kaunselor (Sesi Kauseling) : En Ahmad Apizan Bin Mohamed
: Pn Rosnani Binti Saari
5. Surat Buang Sekolah(Disiplin) : Pn Nurul Farehah Hanim Binti Ali
6. SSDM/Amalan Baik : En Mohd Faizal Bin Omar
7. Shahsiah Pelajar Lelaki : En Muhammad Razali Bin Nordin
8. Shahsiah pelajar Perempuan : Pn Norsafrina binti Rahman
9. Kekemasan Diri : En Muhammad Zaki bin Kasim
10. Lalulintas Dan Motosikal : En Mohd Hazrulnizam Bin Zainal Arifin
11. Kehadiran Pelajar Lewat : En Ahmad Apizan Bin Mohamed
12. Buku Kawalan Pelajar Dan : Cik Nuramanina Binti Manap

Pas Kebenaran : Semua Penyelaras dan Guru Tingkatan
13. Ketidakhadiran Pelajar

3. JAWATANKUASA BADAN PENGAWAS

1. Ketua Guru Pengawas : Pn Nurul Farehah Hanim Bin Ali
2. Timbalan Ketua Guru Pengawas : Pn Norhidayah Binti Md Zain
3. Pengurusan Perhimpunan : En Abdullah Bin Abd Wahab
: En Muhammad Faresdzuan Abd Aziz
4. Pemeriksaan Pagi/Pintu Pagar : Pn Jameah Binti Mohd Salleh
: Guru Bertugas/Pengawas

79

Senarai Tugas:

Jawatankuasa Disiplin dan Badan Pengawas

1. Memantau urusan pematuhan peraturan sekolah dalam kalangan murid.
2. Membantu Pengetua / Pentadbir dalam memantapkan tahap disiplin murid.
3. Menguatkuasakan peraturan sekolah secara berhemah dan mengikut prosedur
yangditetapkan melalui Surat Pekeliling Iktisas (SPI) dan Surat-Surat Siaran KPM.
4. Menjadi penasihat kepada Badan Pengawas.
5. Memilih murid yang berwibawa untuk dilantik sebagai pengawas.
6. Membuat rondaan dan memastikan keadaan disiplin terkawal.
7. Mengambil tindakan segera bagi kesalahan-kesalahan ringan yang dilakukan oleh
muriddan merekodkannya.
8. Bekerjasama dengan semua guru untuk mendapat maklumat mengenai murid yang
seringmenimbulkan masalah.
9. Menyelia ’spot check’ yang dijalankan oleh pihak pengawas.
10. Mengambil tindakan yang bersesuaian seperti yang ditetapkan dalam Buku
Peraturan danPanduan Disiplin Sekolah.
11. Mengatur tugas dan membimbing pengawas supaya dapat menjalankan tugas
denganberkesan.
12. Menjaga kebajikan dan memelihara imej pengawas.
13. Membantu menyimpan rekod dan catatan berhubung dengan masalah displin murid.
14. Memantau penggunaan Buku Pergerakan Murid untuk mengesan salahlaku murid
sebelumdirekodkan dalam Buku Salah Laku dan SSDM.
15. Memastikan dasar-dasar disiplin serta peraturan sekolah berpandukan SPI dan surat
siaranKPM.
16.
Mengadakan sidang kes untuk membincang dan mengesahkan kesalahan serius yang
17.
boleh membawa kepada hukuman gantung atau buang sekolah.
18.
19. Menerima laporan pengawas dan guru pengawas bagi sesuatu kes, sebelum

20. mengambiltindakan sewajarnya.

Menjalankan hukuman terhadap murid mengikut kuasa yang diturunkan oleh Pengetua.

Merancang dan melaksanakan program untuk meningkatkan kesedaran dan

penghayatan disiplin pelajar.

Menjadi pengawai perhubungan antara sekolah dengan ibu bapa / penjaga untuk

menangani masalah disiplin murid.

4. JAWATANKUASA PENYELARAS DAN GURU TINGKATAN

1. Setiausaha : Tn Hj Narizan Bin Jantan
2. Penolong Setiausaha : Pn Hamidah Binti Hassan

3. Penyelaras Tingkatan : Penyelaras Tingkatan 1
: Penyelaras Tingkatan 2
4. Guru Tingkatan : Penyelaras Tingkatan 3
: Penyelaras Tingkatan 4
: Penyelaras Tingkaatn 5

: Guru Tingkatan 1-5

80


Click to View FlipBook Version
Previous Book
AZİZİYE DADAŞKENT ORTAOKULU OKUL TANITIM KİTAPÇIĞI
Next Book
การใช้ one และ ones