The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mat_agas, 2021-02-06 04:54:52

BUKU PENGURUSAN SMK ADE PUTRA2021

BUKU PENGURUSAN 2021

Senarai Tugas Penyelaras Tingkatan:

A. Pengagihan Murid / Murid Pindah / Murid Baru

1. Bertanggungjawab membuat pembahagian murid dalam tingkatan di bawah
jagaannya. Persetujuan Guru Penolong Kanan perlu diminta terlebih dahulu.

2. Kuota murid mengikut kaum seboleh-bolehnya dipatuhi. Guru Penolong Kanan dan
Pengetua mesti dimaklumkan.

3. Membantu PK HEM menerima kemasukan murid baru.
4. Menyelaras penempatan murid baru dalam kelas yang sesuai (bersama PK Pentadbiran&

PK HEM).
5. Memastikan surat-surat kelulusan/ kemasukan murid baru difailkan dan direkodkan

dalam buku daftar masuk (ikut tingkatan) dengan kemas dan teratur.
6. Bekerjasama dengan guru-guru berkenaan bagi mendapatkan maklumat-maklumat

berikut untuk dihantar ke sekolah baru jika berlaku pertukaran murid dan mengumpulkan
maklumat-maklumat berikut pada akhir tahun.

a) Buku/ Kad/ Pelaporan Kemajuan Murid
b) Buku PAJSK
c) Kad SEGAK
d) SPBT
e) Buku Rekod Kesihatan (Tingkatan 1, 2 dan 3)
f ) Keterangan-keterangan kerja kursus Sains, Kemahiran Hidup, Pendidikan Islam, Sejarah,

Geografi, Pendidikan Moral, Pendidikan Seni, markah ULBS (BM dan BI) dan lain-lain.

7. Berada di sekolah pada hari pendaftaran murid baru dan membantu guru Tingkatan 1 dan
Tingkatan 4 khasnya, untuk mengagihkan kemasukan murid.

8. Memastikan guru tingkatan memberi bilangan, nombor pendaftaran dan memasukkan butir-
butir dalam buku Pendaftaran.

9. Menyemak fail-fail kemasukan murid dan memastikan ia dikemaskini.
10. Bertanggungjawab menjaga dan menguruskan Buku Pendaftaran Murid. Buku ini mesti

disimpan di pejabat.
11. Menyimpan borang-borang kemasukan murid baru dalam fail daftar masuk mengikut kelas.
12. Memastikan murid baru ditempatkan di tingkatan-tingkatan mengikut mata pelajaran elektif

yang dipilih.
13. Menyampaikan laporan tentang murid baru kepada Pengetua.

B.Kehadiran Murid

1. Sekirannya guru tingkatan tidak hadir, guru penyelaras perlu mengambil alih merekod
kehadiran murid selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir.

2. Sekirannya guru tingkatan tidak hadir pada hari terakhir setiap bulan, guru penyelaras perlu
mengambil alih tugas melengkapkan maklumat pada bulan tersebut.

3. Menyemak Jadual Kedatangan Murid setiap akhir bulan dan mengambil tindakan dengan
memaklumkan kepada guru tingkatan dan PK HEM.

4. Memaklumkan kepada Pengetua dan Penolong Kanan tentang jumlah murid dalam setiap
kelas setiap akhir bulan.

5. Sentiasa menyemak data terkini murid di dalam tingkatan masing-masing yang
dikemaskinikan oleh guru-guru tingkatan.

6. Memastikan guru tingkatan melengkapkan Jadual Kedatangan Murid pada jangka masa
yang ditetapkan pada awal dan akhir tahun.

81

C. Lain-lain

1. Membantu guru tingkatan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan dan lain-
lain.

2. Bekerjasama dengan guru-guru tingkatan bagi memastikan sijil-sijil disiapkan di peringkat sekolah ialah:

a) Sijil Ujian Lisan Bahasa Melayu
b) Sijil Ujian Lisan Bahasa Inggeris
c) Sijil Berhenti dan Sijil-sijil lain.
d) Surat Akuan dan lain-lain

3. Membantu guru tingkatan membuat pengagihan buku bantuan kerajaan (SPBT).
4. Membantu Penolong Kanan HEM, Guru Kebajikan dan Guru Biasiswa memilih murid yang layak

untuk diberi bantuan/biasiswa.

5. JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

1. Setiausaha : En Norazi Bin omar
Pn Zunaidah Binti Daud
2. Penolong Setiausaha : Guru Penyelaras Tingkatan
Semua Guru Tingkatan
3. AJK : Pn Zuraidah Binti Hamzah (PK)

:

Senarai Tugas:

1. Merancang dan melaksanakan Program Penjagaan Buku Teks / Sayangi Buku Teks.
2. Menyelaras hal-hal pengumpulan dan pengagihan serta hapus kira buku teks.
3. Mengurus kutipan data dan mengemaskini buku stok.
4. Menyediakan anggaran belanjawan mengurus SPBT.
5. Menyediakan jadual bertugas AJK SPBT sepanjang tahun.
6. Menceriakan bilik BOSS dan memastikan keselamatan buku-buku dalam simpanan SPBT.

6. JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN BANTUAN MURID

1. Setiausaha : Pn Salamah Binti Hasan
Pn Siti Noor Aishah Binti Jema’at
2. Penolong Setiausaha :

AJK:

3. Biasiswa Kecil Persekutuan : Pn Rohana Binti Karno
4. Biasiswa Sukan : Pn Norhidayah Binti Md Zain
5. KWAMP : Pn Nur Fadzilah Binti Mohammad Nor
6. TAPEM : Pn Nuramirah Binti Mohd Kasim
7. Takaful Pelajar : Pn Zunaidah Binti Daud
8. Sumbangan dan Bantuan : Pn Salamah Binti Hasan
9. Bantuan Awal Persekolahan : Pn Nora Zakiah Binti Noruddin
10. Pemilihan Pelajar : Semua Penyelaras dan Guru Tingkatan

Senarai Tugas:

1. Menyimpan rekod pemegang biasiswa BKP / TAPENM / KWAPM mengikut jenis dan tingkatan. 82
2. Mengedarkan borang permohonan biasiswa kepada pelajar.
3. Menyemak permohonan biasiswa, membuat penilaian dan perakuan
4. Memastikan bantuan biasiswa dibankkan dan diagihkan dengan segera.
5. Menyemak daftar penerima pemegang biasiswa setiap penggal.
6. Memberitahu ibu bapa/ penjaga pelajar yang mendapat biasiswa.
7. Mewujudkan borang kawalan pengeluaran wang biasiswa.
8. Menguruskan penyimpanan buku akaun penerima biasiswa.
9. Mengadakan mesyuarat pemilihan pelajar-pelajar yang layak untuk menerima setiap jenis

bantuan / biasiswa.

10. Merancang program motivasi dan peningkatan akademik penerima biasiswa.
11. Mengenalpasti murid yang layak mendapat bantuan KWAPM.
12. Menguruskan majlis penyampaian KWAPM.
13. Mengemaskini fail-fail berkaitan.

7. JAWATANKUASA KESELAMATAN, KEBERSIHAN DAN KESIHATAN (3K)

Setiausaha : En Mohd Hairul Faizal Bin Mohamad
Penolong Setiausaha : Pn Norsafrina Binti Rahman

AJK :

1. Keselamatan Fizikal, : En Mohd Hairul Faizal Bin Mohamed
Bangunan dan Persekitaran : Pn Hoe See Khim
: En Muhammad Faresdzuan Bin Abd Aziz
2. Kebersihan dan Keceriaan Kelas : Pn Hjh Rohana Binti Karno
3. Bencana dan Kebakaran : Pn Safizah Binti Abdul Somat
4. Kebersihan dan Keceriaan Kantin : En Mohd Faizal Bin Omar
5. Kesihatan dan Pergigian
6. Pencegahan Denggi : En Mohd Amirullah Bin Md Rawi (L)
7. Keselamatan dan Keceriaan : Pn Siti Norliza Binti Abdullah (P)
: Pn Normalizawati binti Rahmat
Tandas
: En Mohd Hazrulnizam bin Zainal Arifin
8. Mural dan Keceriaan Bangunan : Pn Norhidayah Binti Md Zain
9. Keselamatan Lalulintas/Datang
: En Mohd Faizal bin Omar
dan Balik Sekolah
10. Keselamatan Aktiviti Murid : GBKSM
11. Keselamatan Sosial dan : Ketua Pembantu Tadbir

Prosedur Operasi Standard (SOP)
12. Pencegahan Dadah dan Program

(SLAD)
13. Aduan Kerosakan dan Kecemasan

Senarai Tugas:

1. Memastikan kawasan sekolah, bangunan, bilik-bilik khas selamat kepada pelajar
2. Menyediakan panduan dan peraturan keselamatan bilik-bilik khas dan kelas.
3. Mengenalpasti laluan kecemasan yang selamat bagi semua bangunan sekolah.
4. Mengenalpasti pelan latihan kecemasan kebakaran mengikut piawai sebagai rujukan

umumdan khusus.
5. Menyediakan jadual dan menjalankan latihan kecemasan kebakaran sekurang-kurang

2 kali setahun.
6. Memastikan keselamatan pelajar dan warga sekolah terjamin.
7. Mengambil tindakan pencegahan awal untuk perlindungan dan keselamatan

pelajar, guru,staf dan sekolah.
8. Membantu mencegah dan mengatasi

8.1 Kebakaran
8.2 Kecurian
8.3 Kerosakan
8.4 Kehilangan
8.5 Anasir-anasir jahat / subversif.
8.6 Bencana alam

83

9. Membantu Pengetua menyediakan peraturan berhubung dengan keselamatan
kawad kecemasan, kebakaran atau lain-lain kecemasan dan seterusnya mengambil
langkah-langkah positif untuk mengatasi keadaan jika perlu.

10. Menentukan tempat-tempat untuk berlindung dan jalan-jalan yang akan dilalui
apabila latihan kecemasan kebakaran diadakan. Satu pelan bagi maksud ini
hendaklah disedia dan dipamerkan.

11. Memastikan alat-alat pemadam api lengkap dan boleh digunakan. Pemeriksaan
hendaklahdilakukan secara berkala.

12. Memastikan pagar sekolah dalam keadaan baik dan tidak terdedah kepada risiko
pencerobohan.

13. Melaporkan kepada Pengetua dengan segera sekiranya berlaku kebakaran,
kecurian,kerosakan atau tanda-tanda subversif di kawasan sekolah.

14. Mengadakan kempen keselamatan jalan raya dan menunjukkan peraturan-
peraturan yangmesti dipatuhi oleh pelajar-pelajar.

15. Mengenalpasti kawasan berisiko dan mengisytiharkannya sebagai kawasan larangan
/ zon panas.

16. Menyedia dan meletakkan papan tanda keselamatan di kawasalan larangan
berkenaan.

17. Melaporkan kepada Pengetua sekiranya mendapati orang luar yang masuk ke
kawasan sekolah dalam keadaan mencurigakan.

18. Memastikan bahawa pelajar-pelajar menggunakan basikal / motosikal / kereta telah
memenuhi ciri-ciri keselamatan. Pemeriksaan berkala hendaklah dilakukan dengan
kerjasama pengawas sekolah.

19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua /
pentadbir sekolah dari semasa ke semasa.

8. JAWATANKUASA APDM DAN DATA MURID

Setiausaha : En Muhammad Zaki Bin Kasim

Penolong Setiausaha : En Mohd Faizal bin Omar

AJK :

1. APDM dan e-Kehadiran : En Muhammad Zaki bin Kasim
: Penyelaras dan Guru Tingkatan
2. Fail dan Profil Murid : Pembantu Tadbir Operasi
: Pn Siti Hajar Binti Mohamed Husin
3. Dokumen Sijil Berhenti : Penyelaras dan Guru Tingkatan
4. SSDM/ Amalan Baik : Guru Tingkatan
: En Mohd Faizal Bin Omar
5. Rekod Kesihatan : Semua Guru
6. Buku Daftar Masuk Murid : Pn Safizah Binti Abdul Somat
7. Pertukaran Masuk dan : Semua Guru Tingkatan

Agihan Kelas : Penyelaras Tingkatan
8. Pertukaran Keluar dan
: Semua Guru Tingkatan
Fail Murid

Senarai Tugas:

1. Mengemaskinikan data SMM, APDM dan SPS dari semasa ke semasa. 84
2. Merekod pendaftaran murid baru.
3. Mengurus dan mengemaskini Rekod Pendaftaran Murid
4. Membantu PK HEM untuk mengurus kemasukan, penempatan dan pertukaran murid bersama

guru tingkatan dan penyelaras tingkatan.

5. Mengurus surat akuan, sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah
bersama guru tingkatan dan penyelaras tingkatan.

6. Menyediakan statistik terkini pada bila-bila masa bagi membolehkan pihak sekolah menerima
input tepat untuk membolehkannya melakukan perancangan.

7. Memastikan guru tingkatan melengkap, mengemaskini dan menghantar profil murid ke Unit
Bimbingan dan Kaunseling.

8. Mengemaskini maklumat dan data kesihatan pelajar bersama guru tingkatan dan penyelaras
tingkatan.

9. Melakasanakan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Pengetua / pentadbir
sekolah dari semasa ke semasa.

9. JAWATANKUASA PENGURUSAN KANTIN

Setiausaha : Pn Hjh Rohana Binti Karno
Penolong Setiausaha : Pn Bashariah Binti Malik

AJK :

1. Tn Hj Shafie Bin Kidam
2. Pn Norfaizah Binti Zakarin
3. Ketua Pembantu Tadbir

Senarai Tugas:

1. Bertanggungjawab dan bekerjasama dengan JK Kesihatan dalam menguruskan hal-hal yang
berkaitan dengan kesihatan dan kantin sekolah.

2. Bertanggungjawab memastikan kantin dan kawasan luarnya dalam keadaan bersih, tidak
berbau dan sentiasa diurus. Sistem pembuangan sampah perlu diselia selalu.

3. Memastikan pihak kantin menyediakan makanan mengikut menu dan harga mengikut surat
perjanjian. Senarai makanan dan minuman serta harganya hendaklah dipamerkan.

4. Semua penjual makanan hendaklah dipastikan telah mendapat suntikan kesihatan dan
memakai apron dan menutup kepala dengan bersih dan kemas mengikut pekeliling
Kementerian Kesihatan apabila menjalankan tugas-tugasnya.

5. Makanan hendaklah disediakan dalam keadaan bersih dan segar. Simpanan
sayur/ikan/daging di dalam peti sejuk hendaklah sesuai dan bersih.

6. Memastikan makanan yang hendak dijual, ditutup dengan tudung saji/kain maslin atau
disimpan dalam bekas yang bertutup bagi mengelakkkan dihinggapi lalat dan sebagainya.

7. AJK kantin sekolah patutlah membaca dan memahami surat perjanjian tawaran kantin agar
mereka sedar apa yang sepatutnya dilakukan oleh pengusaha kantin sekolah.

8. Memastikan kawasan lantai/meja kantin/longkang kantin dibersihkan dengan sabun sebelum dan
sesudah digunakan.

9. Membuat teguran terhadap pengusaha kantin (jika perlu).
10. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.
11. Memaklumkan kepada pihak pengusaha kantin tentang hari-hari persekolahan.
12. Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.
13. Memastikan murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.
14. Membuat laporan mingguan dalam buku/borang laporan kantin.
15. Menyampaikan laporan bulanan kepada Pengetua r/Penolong Kanan HEM tentang prestasi

kantin.
16. Mengadakan mesyuarat kantin 3 kali setahun dan perbincangan dari semasa ke semasa.
17. Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.

85

10. JAWATANKUASA SEKOLAH PENYAYANG (JOM KE SEKOLAH)

Setiausaha : En Ahmad Apizan Bin Mohamed

Penolong Setiausaha : Pn Rosnani Binti Saari

AJK :

1. Mentor Mentee : Semua Guru
Guru Penyayang Mingguan
2. Mengalu-alukan Kedatangan Murid : En Mohd Faizal Bin Omar

3. Amalan Baik Pelajar : GBKSM
Penyelaras dan Guru Tingkatan
4. Penghargaan dan Sambutan Pengerusi Kelab Staf
GBKSM
Hari Lahir : Guru Penyayang Mingguan
En Mohd Rasidi Bin Yunus
: Guru Mata Pelajaran

:

5. Pengurusan Pelajar Lewat :

:

6. Pengurusan Pelajar Ponteng Kelas :

:

Senarai Tugas:

1. Mengalu-alukan kehadiran murid.
2. Memberi penghargaan kepada murid.
3. Murid memberi penghargaan dengan meraikan Hari Guru.
4. Guru memberi penghargaan dengan meraikan hari lahir murid.
5. Menyediakan sudut rujukan murid.
6. Merancang dan melaksanakan Program Guru Penyayang.
7. Menyediakan laporan.
8. Menggalakkan penghayatan budaya guru penyayang.
9. Membina keunggulan sahsiah guru penyayang.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua.
11. Menyediakan laporan dan menghantar laporan ke PPD.

12.

11. JAWATANKUASA MENANGANI KETIDAKHADIRAN (PONTENG)

Setiausaha : En Ahmad Apizan Bin Mohamed
Penolong Setiausaha : Pn Rosnani Binti Saari

AJK :

1. Senarai Nama dan Surat Amaran : Penyelaras dan Guru Tingkatan
2. Data Pelajar Ponteng : En Muhammad Zaki bin Kasim
3. Program dan Ziarah Cakna : GBKSM
4. Disiplin dan Kawalan : En Mohd Rasidi Bin Yunus
5. Sokongan Komuniti Luar : Pn Hjh Rohani Bin Awaluddin
: Pegawai Perhubungan Polis
: AJK PIBG

86

Senarai Tugas :

Pengurusan Pelajar Ponteng Sekolah/Ponteng Kelas:

1. Guru Tingkatan mencatat nama pelajar yang tidak hadir pada hari tersebut dalam buku
kawalan pelajar.

2. Kaunselor akan menyediakan dan melengkapkan borang saringan ponteng, log , log tele kasih,
jadual kunjungan kasih, jadual operasi ponteng dan borang soal selidik. Kaunselor juga akan
menyediakan program bersesuaian dan sesi kaunseling.

3. AJK akan memastikan setiap perkara yang dijadualkan berjalan dengan lancar.
4. Menyediakan data ponteng kelas dan ponteng sekolah setiap bulan dan

merekod setiap panggilan yang dibuat kepada ibu bapa/ penjaga.
5. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurannya dua kali setahun.
6. Mengadakan program ziarah cakna bersama komuniti luar dalam menangani masalah ponteng.
7. Mengadakan perjumpaan dan konsultasi dengan ibu bapa penjaga bagi pelajar yang kerap ponteng.

Pengurusan Pelajar Lewat:

1. Kaunselor akan menyediakan borang untuk mencatat kehadiran pelajar lewat.
2. Guru bertugas bersama kaunselor akan mengumpulkan pelajar yang datang lewat di surau untuk

aktiviti solat duha, solat taubat dan bacaan yasin sebelum dibenarkan masuk ke bilik darjah.
3. AJK akan menyediakan data analisis pelajar lewat setiap bulan.
4. Ibu bapa / penjaga akan dihubungi untuk pelajar yang kerap datang lewat.

12. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SAHSIAH, KEROHANIAN DAN KEPIMPINAN

Setiausaha : En Abdullah Bin Ab Wahab
Penolong Setiausaha : En Muhammad Razali bin Nordin

AJK :

1. Program Tazkirah Jumaat : En Abdullah Bin Ab wahab
dan Bacaan Yasin : En Mohd Shafie Bin Kidam
: GBKSM
2. Program SUMUR : Pn Hjh Rohani Bin Awaluddin
Program Kepimpinan dan : Pn Wan Hamidah Binti Wan Mahmood

3. Motivasi Program PPDa

Senarai Tugas:

1. Merancang dan melaksanakan program-program yang bersesuaian untuk meningkatkan
sahsiah dan akhlak pelajar.

2. Merancang dan melaksanakan aktiviti sempena Hari-hari Kebesaran Islam.
3. Merancang dan melaksanakan aktiviti ke arah pembentukan dan pembinaan sahsiah serta

moral murid.
4. Menyelaras dan mengatur program bacaan Yaasin dan tazkirah setiap pagi Jumaat (7.30 –

8.00 pagi) kepada pelajar Islam di surau.
5. Menyelaras dan mengatur program pembinaan sahsiah murid bukan Islam.
6. Membantu J/K Disiplin untuk memantapkan tahap disiplin pelajar.

87

13. JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Setiausaha : Pn Hjh Rohani Binti Awaluddin

Penolong Setiausaha : En Mohd Hazrulnizam Bin Zainal Arifin

AJK :

1. Pn Norsafrina Binti Rahman
2. Ketua dan Penolong Ketua Murid

14. JAWATANKUASA PROGRAM KHAS

Setiausaha : Pn Nora Zakiah Binti Noruddin
Penolong Setiausaha : En Mohammad Faresdzuan bin Abd Aziz

AJK : GBKSM
Pengerusi Kelab Staf
1. Program Pasca Peperiksaan : Penyelaras Tingkatan
2. Majlis Sambutan Hari Raya :
: GBKSM
3. Pendaftaran Murid Penyelaras dan Guru Tingkatan
Dan Minggu Orientasi :
:

88

SENARAI GURU PENYELARAS & GURU TINGKATAN 2021

TING. PENYELARAS TINGKATAN GURU TINGKATAN TINGKATAN

Pn Safizah binti Abdul Somat 1 RK

1 Pn Siti Mariam Bin Ahmad Kassim Pn Bashariah binti Malik 1 ARIF

Pn Wan Hamidah binti Wan Mahmod 1 BUDIMAN

Pn Salamah binti Hasan 1 CEKAL

En Mohammad Faresdzuan bin Abd Aziz 1 DEDIKASI

Pn Siti Hajar binti Mohamed Husin 2 RK

2 En Mohd Hairul Faizal bin Mohamed Pn Amiza Suzlim binti Ariffin 2 ARIF
Pn Siti Noor Aisah binti Jema’at 2 BUDIMAN

Cik Nuramanina binti Manap 2 CEKAL

Pn Nora Zakiah binti Noruddin 2 DEDIKASI

3 En Razali Bin Kasah Pn Norzarina binti Karim 3 RK
4 En Md Isa Bin Othman En Muhammad Razali bin Nordin 3 ARIF
5 Tn Hj Narizan Bin Jantan En Abdullah bin Ab Wahab 3 BUDIMAN
En Mohd Amirullah bin Md Rawi 3 CEKAL
Pn Nur Fadzilah binti Mohamad Nor 3 DEDIKASI
Pn Nor Sharida binti Abd Aziz 4 STEM
Pn Zunaidah binti Daud 4 SAINS SOSIAL 1
Pn Zaratulaily binti Ali 4 SAINS SOSIAL 2
Pn Norsafrina binti Rahman 4 PVMA
Pn Nurul Farehah Hanim binti Ali 4 TVET
Pn Wan Hamidah binti Wan Mahmood 5 STEM
Pn Hoe See Khim 5 SAINS SOSIAL 1
Pn Siti Norliza binti Abdullah 5 SAINS SOSIAL 2
Pn Nor Hidayah Md Zain 5 SAINS SOSIAL 3
Pn Mohd Faizal bin Omar 5 TVET

PEND. Pn. Norfaizah Binti Zakarin Pn Noriz Fairuz Izmir binti Ali MUTIARA
KHAS En Khalil bin Awaludin NILAM
Pn Zuraida binti Hamzah BERLIAN
Pn Nor Amirah binti Mohd Kasim ZAMRUD
Cik Puspalaatha AP Paramasivam EMAS
En Mohd Rizal Hadi bin Umar INTAN

89

KOKURIKULUM

DASAR KOKURIKULUM

1. Membentuk murid secara bersepadu dan seimbang dari segi jasmani, emosi,

rohani dan Intelektual.

2. Mewajibkan murid memohon dan mendaftar untuk menjadi ahli kelab atau

persatuan, sukan dan permainan, serta badan beruniform.

3. Semua Kelab dan Persatuan, Sukan dan Permainan, Badan Beruniform mesti

mempunyai perlembagaan masing-masing.

4. Menerapkan nilai murni dan semangat berpasukan serta kekitaan semasa

melaksanakan aktiviti seperti pertandingan antara pasukan dan rumah sukan

kepada semua murid.

5. Memberi pendedahan kepada semua murid tentang pelbagai jenis sukan dan

permainan selaras dengan dasar sukan negara iaitu sukan untuk semua serta

penglibatan yang menyeluruh.

6. Melibatkan murid secara menyeluruh pada Hari Kokurikulum dan aktiviti

perkhemahan pada setiap tahun.

7. Merelisasikan moto “Ade Putra Gemilang”

8. Guru penasihat selaku guru pengiring murid mesti bertanggungjawab dan

mematuhi Tatacara Keselamatan semasa mengiring murid dalam pelbagai aktiviti

di luar sekolah.

9. Setiap hari Rabu minggu genap akan diadakan perjumpaan pasukan badan

beruniform sementara Rabu minggu ganjil akan diadakan perjumpaan kelab dan

persatuan manakala sebelah petang diadakan perjumpaan Satu Murid Satu

Sukan.

10. Setiap ahli pasukan beruniform dan guru penasihat digalakkan memakai uniform

lengkap pada hari Rabu mengikut ketetapan.

11. Jadual perjumpaan adalah seperti berikut :

✓ Isnin petang - Latihan Rumah Sukan (Mac – Mei)

- Latihan Pasukan Sekolah (MSSM)

✓ Selasa petang - Latihan Rumah Sukan (Mac – Mei)

- Latihan Pasukan Sekolah (MSSM)

✓ Rabu pagi - Badan Beruniform (Minggu Ganjil)
✓ Rabu petang - Kelab dan Persatuan (Minggu Genap)
- 1M1S

12. Laporan aktiviti kokurikulum perlu direkodkan dalam buku rekod kokurikulum,
disemak dan disahkan oleh pentadbir. (GPK Kokurikulum)

13. Kebajikan murid dan guru mesti dititikberatkan untuk mengelakkan sebarang
kemungkinan yang berlaku di luar jangkaan.

14. Perjumpaan min bagi pasukan uniform ialah 12 kali sementara persatuan dan
kelab 12 kali.

15. Setiap guru penasihat perlu menyediakan rancangan tahunan pasukan
beruniform/ Persatuan pada awal tahun serta menyediakan laporan pada hujung
tahun.

90

16. Setiap pelajar perlu mempunyai Buku Rekod Penilaian Kokurikulum. Guru Penasihat
perlu merekodkan kehadiran murid dalam setiap aktiviti / perjumpaan.

17. Murid yang telah memberi sumbangan cemerlang kepada sekolah dalam
sebarang aktiviti kokurikulum di dalam atau di luar sekolah perlu diberikan Sijil
Penghargaan.

18. Setiap pasukan beruniform, kelab/persatuan, sukan dan permainan dibenarkan
mengutip yuran keahlian tetapi mesti direkodkan.

19. Pakaian untuk aktiviti kokurikulum/sukan/PJK
✓ Baju “T” Maroon dipakai setiap hari Rabu jika ada aktiviti.
✓ Baju “T” rumah dipakai semasa aktiviti latihan rumah sukan / permainan / semasa
sukan.

Berfikir secara rasional tanpa dipengaruhi
oleh naluri atau emosi merupakansatu cara
menyelesaikan masalah yg paling berkesan"

91

CARTA ORANISASI PEN

P
P
Pn.Mazlina

TIMBALAN PE
Pn Hjh Fat

NAIB PENGERUSI I / GPK 1 NAIB PENG
Pn Hh Nor Azizah binti Alias En Ahma

S/U DOKUMENTASI S/U KOKURIKULUM KETUA GURU DISIPLIN
P .Hoe See Khim Pn Norhidayah binti Md Zain En Mohd Rasidi bin Yunus

BADAN UNIFORM PERSATUAN / KELAB

1. KADET POLIS 14. BAHASA MELAYU 1. PUSAT SUMBER
2. KADET REMAJA SEKOLAH 15. BAHASA INGGERIS 2. RUKUNEGARA
3. BULAN SABIT MERAH 16. AGAMA ISLAM 3. PENGGUNA
4. PUTERI ISLAM MALAYSIA 17. STEM 4. KOMPANG
5. PENGAKAP 18. GEOGRAFI & 5. PENCEGAHAN JENA
6. KASPA SEJARAH 6. KEWANGAN
7. PKBM 19. PVMA 7. TEKNOLOGI HIJAU
20. TVET 8. ROBOTIK
21. LITERASI KOMPUTER 9. DOKTOR MUDA
22. BIMBINGAN & 10. SPBT
KAUNSELING 11. REKREASI (PK)
23. PELANCONGAN 12. .MALAYSIAKU
24. SENI BUDAYA 13. SENI BUDAYA

92 SEMUA MURID SMK ADE PUTRA 2021

NGURUSAN KOKURIKULUM 2021

PENGERUSI
PENGETUA
a binti Mohammed

ENGERUSI /GPK KOKU KOPERASI
timah binti Tarmudi

GERUSI II / GPK HEM NAIB PENGERUSI III / GPK P.KHAS
ad Ghazali bin Alias Tn Hj Noor Azlan bin Muslin

S/U SUKAN S/U PEMBANGUNAN SUKAN

s En Mohd Hazrulnizam bin Zainal Arifin En Mohd Amirullah bin Md Rawi

PENGURUS PASUKAN ELIT SUKAN PAJSK
En Norazi Bin Omar
Pn Norzarina binti
karim

AYAH RUMAH SUKAN DAN PERMAINAN
SUKAN
1.BOLA SEPAK
1.TEMENGGUNG 2.SEPAK TAKRAW
(KUNING) 3.HOKI (L)
4.HOKI (P)
2.SYAHBANDAR 5.BADMINTON (L)
(BIRU) 6.BADMINTON (P)
7.BOLA TAMPAR (L)
3.LAKSAMANA 8.BOLA TAMPAR (P)
(MERAH) 9.BOLA BALING (L)
10.BOLA BALING (P)
4.BENDAHARA 11.PING PONG
(HIJAU) 12.BOLA JARING (P18)
13 BOLA JARING (P15)
5.HULUBALANG 14 CATUR / SAHIBBA
(UNGU) 15 PERMAINAN
TRADISIONAL
16 PETANQUE
17 SENAMROBIK
18 DODGEBALL

PENGURUSAN KOKURIKULUM

1. JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM

Pengerusi : Pn Mazlina Binti Mohammed ( Pengetua )
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Fatimah Binti Tarmudi ( GPK Koku )
Naib Pengerusi 1 : Pn Hjh Nor Azizah Binti Alias ( GPK P )
Naib Pengerusi 2 : En. Ahmad Ghazali Bin Alias ( GPK HEM )
Naib Pengerusi 3 : Tn. Hj Noor Azlan Bin Muslin ( GPK PK )
Setiausaha Kokurikulum : Pn. Norhidayah Binti Md Zain
Penolong Setiausaha Kokurikulum : Pn Nora Zakiah Binti Noruddin
Setiausaha Sukan : En. Mohd Hazrulnizam Bin Zainal Arifin
Penolong Setiausaha Sukan : Pn. Norsafrina Binti Rahman
Setiausaha Pembangunan Sukan : En. Mohd Amirullah Bin Md Rawi

AJK

Pengurus Teknik Olahraga : En. Mohd Amirullah Bin Md Rawi
En. Mohd Hazrulnizam Bin Zainal Arifin
Pengurus Teknik Permainan : Pn Hjh Norihan Binti Ismail
Pn. Norsharida Binti Abd. Aziz
Penyelaras 1M1S : Pn Hjh Fauzilah Binti Mat Husin
Pn. Roslinda Binti Ahmad
Setiausaha 1M1S : Pn Rohana Binti Abdul Wahab
En. Mohd Hairul Faizal Bin Mohamed
Penyelaras Kelab / Permainan : Pn Hjh Norehan Binti Harun
Pn Zaratulaily Binti Ali
Setiausaha Kelab / Persatuan : Pn. Norizq Fairuz Izmir Binti Ali
Pn. Siti Ernesah @ Anisah Binti Abd Rahman
Penyelaras Pasukan Badan Beruniform : Semua Pengurus Guru Penasihat Kelab Persatuan
Badan Beruniform, Rumah Sukan dan Permainan.
Setiausaha Pasukan Badan Beruniform. :

Penyelaras Rumah Sukan :

Setiausaha Rumah Sukan :

Setiausaha Kokurikulum PPKI :

Setiausaha Koperasi Sekolah :

Ahli :

2. JAWATANKUASA PENILAIAN KOKURIKULUM/PAJSK

Pengerusi : Pn Mazlina Binti Mohammed (Pengetua )
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Fatimah Binti Tarmudi ( GPK Koku )
Setiausaha : Pn. Norzarina Binti Karim
Penolong Setiausaha : Pn. Norhidayah Binti Md Zain

AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Panduan dan Kesetiausahaan : Semua Setiausaha Unit Kokurikulum
Penilian Kokurikulum
Pengurus Panitia PJK
Penilaian Kokurikulum Tingkatan Semua GBKSM
: Semua Penyelaras Tingkatan
: Setiausaha Kokurikulum

93

3. JAWATANKUASA INDUK MAJLIS SUKAN DAN OLAHRAGA

Pengerusi : Pn Mazlina Binti Mohammed ( Pengetua )
Timbalan Pengerusi : Pn. Hjh Fatimah Binti Tarmudi ( GPK Koku )
Naib Pengerusi 1 : Pn Hjh Nor Azizah Binti Alias ( GPK P )
Naib Pengerusi 2 : En. Ahmad Ghazali Bin Alias ( GPK HEM )
Pengerusi Teknik Olahraga : En. Mohd Amirullah Bin Md Rawi
Setiausaha : En. Mohd Hazrulnizam Bin Zainal Arifin
Penolong Setiausaha 1 : Pn. Norhidayah Binti Md Zain
Penolong Setiausaha 2 : Pn. Norsafarina Binti Rahman
Pengurus Pasukan Elit Sukan : En. Norazi Bin Omar

AJK : 1. Guru-guru Pengurus Rumah
2. Guru-guru Pengurus Permainan
3. Guru-guru Pengurus Kelab 1M1S
4. Pengurus Koperasi

4. JAWATANKUASA RUMAH SUKAN

Penyelaras : Pn Hjh Norehan Binti Harun

Setausaha : Pn. Zaratulaily Binti Ali

RUMAH BENDAHARA _ RUMAH LAKSAMANA

1. Tn Hj Mohd Shafie bin Kidam (K) 1. En. Muhammad Razali Bin Nordin (K)
2. Pn. Hjh Rohani Binti Awaluddin ( PK ) 2. Pn Rosnani Binti Saari (PK)
3. En Badarudin Bin Jaafar 3. En Mohd Hairul Faizal Bin Mohamed
4. Pn Norsharida Binti Abd. Aziz 4. Guru Y
5. Pn Roslinda Binti Ahmad 5. Cik Nuramanina Binti Manap
6. Pn Amiza Suzlim Binti Ariffin 6. Pn Nur Fadzilah Binti Mohamad Nor
7. Pn. Zunaidah Binti Daud 7. Pn Nora Zakiah Binti Noruddin
8. En. Razali Bin Kasah 8. Pn. Siti Hajar Binti Mohamed Husin
9. En. Mohd Faizal Bin Omar 9. En. Md Isa Bin Othman
10. Guru X 10. En. Ahmad Apizan Bin Mohamed

RUMAH SYAHBANDAR RUMAH TEMENGGONG

1. En. Muhammad Faresdzuan Bin Abd Aziz (K) 1. Muhammad Zaki Bin Kasim (K)
2. Pn. Bashariah Binti Malik (PK) 2. Pn. Hoe See Khim (PK)
3. Pn. Nurul Farehah Hanim Binti Ali 3. En Norazi Bin Omar
4. Pn. Normalizawati Binti Rahmat 4. Pn Siti Noor Aisah Binti Jema’at
5. En Abdullah Bin Ab Wahab 5. En Mohd Rasidi Bin Yunus
6. Pn Siti Norliza Binti Abdullah 6. Cik Hamidah Binti Hasan
7. Pn Salamah Binti Hasan 7. Pn Siti Mariam Binti Ahmad Kassim
8. Pn Norzarina Binti Karim 8. Pn Wan Hamidah Binti Wan Mahmood
9. Pn Siti Ernesah @ Anisah Binti Abd Rahman 9. Pn Safizah Binti Abdul Somat
10. Tn. Hj. Narizan Bin Jantan 10. Pn. Hjh. Rohana Binti Karno

94

RUMAH HULUBALANG

1. En. Khalil Bin Awaludin (K)
2. Pn. Jameah Binti Mohd Salleh (PK)

3. Pn. Zuraida Binti Hamzah
4. Pn. Norizq Fairuz Izmir Binti Ali

5. Pn. Norfaizah Binti Zakarin
6. Pn. Nuramirah Binti Mohd Kasim
7. Cik. Puspaalatha A/P Paramasivam

8. En. Mohd Rizal Hadi Bin Umar

5. JAWATANKUASA PASUKAN PERMAINAN SEKOLAH DAN KELAB 1M1S

Penyelaras 1M1S : Pn Hjh Norihan Binti Ismail
Setiausaha : Pn. Norsharida Binti Abd. Aziz
Senarai Pengurus dan Jurulatih
1. Permainan Bola Sepak : En. Mohd Hairul Faizal Bin Mohamed ( Pengurus)
En. Ahmad Apizan Bin Mohamed (Pen. Pengurus)
2. Permainan Bola Jaring En. Mohd Amirullah Bin Md Rawi (Jurulatih)

3 Permainan Bola Tampar (L) : Cik. Puspaalatha A/P Paramasivam ( Pengurus )
Pn Siti Norliza Binti Abdullah (Pen. Pengurus B18)
4. Permainan Bola Tampar (P) Pn Salamah Binti Hasan (Pen. Pengurus B15)
Pn. Norizq Fairuz Izmir Binti Ali ( Jurulatih)
5. Permainan Bola Baling (L)
: Pn. Siti Noor Aisah Binti Jema’at ( Pengurus )
6. Permainan Bola Baling (P) Pn Bashariah Binti Malik (Pen. Pengurus)
En. Muhammad Zaki Bin Kasim (Jurulatih)

: Pn. Norzarina Binti Karim ( Pengurus )
Guru Y (Pen. Pengurus)
En. Razali Bin Kasah ( Jurulatih)

: Pn. Nurul Farehah Hanim Binti Ali ( Pengurus )
Pn. Siti Hajar Binti Mohamed Husin (Pen. Pengurus)
En. Mohd Hazrulnizam Bin Zainal Arifin (Jurulatih)

: Pn Rosnani Binti Saari ( Pengurus )
Pn Normalizawati Binti Rahmat (Pen. Pengurus)
Pn. Siti Ernesah @ Anisah Binti Abd Rahman
( Jurulatih)

7. Permainan Badminton (L) : Pn. Safizah Binti Abdul Somat ( Pengurus )
En. Mohd Rizal Hadi Bin Umar (Pen. Pengurus)

95

8. Permainan Badminton (P) En. Badarudin Bin Jaafar (Jurulatih)

9. Permainan Ping Pong : Pn. Roslinda Binti Ahmad ( Pengurus )
10. Permainan Hoki (L) Pn Rohani Binti Awaluddin (Pen. Pengurus)
11. Permainan Hoki (P) En Muhammad Faresdzuan Bin Abd Aziz
( Jurulatih)
12. Permainan Sepak Takraw
13. Permainan Petanque : Pn. Hjh. Rohana Binti Karno (Pengurus)
14. Permainan Catur/sahibba Pn Nora Zakiah Binti Noruddin (Pen. Pengurus)
15. Permainan Tradisional Pn. Hoe See Khim ( Jurulatih)
16. Permainan Dodgeball
17. Senamrobik : Pn. Jameah Binti Mohd Salleh ( Pengurus )
En. Mohd Rasidi Bin Yunus (Pen. Pengurus)
En. Md Isa Bin Othman (Jurulatih)

: Cik Nuramanina Binti Manap ( Pengurus )
Pn Wan Hamidah Binti Wan Mahmood (Pen.
Pengurus)
Pn. Norsafrina Binti Rahman ( Jurulatih)

: En Abdullah Bin Ab Wahab ( Pengurus )
En Mohd Faizal Bin Omar (Pen. Pengurus)
Tn. Hj. Narizan Bin Jantan ( Jurulatih)

: Pn. Norfaizah Binti Zakarin ( Pengurus)
Pn Nuramirah Binti Mohd Kasim (Pen. Pengurus)
En. Khalil Bin Awaludin ( Jurulatih)

: Cik. Hamidah Binti Hasan ( Pengurus )
Pn. Zaratulaily Binti Ali (Pen. Pengurus)
En. Muhammad Razali Bin Nordin ( Jurulatih)

: Pn. Zuraida Binti Hamzah ( Pengurus )
Pn. Nur Fadzilah Binti Mohamad Nor (Pen.
Pengurus)
Tn. Hj Mohd Shafie Bin Kidam ( Jurulatih)

: Pn. Siti Mariam Binti Ahmad Kassim ( Pengurus)
Pn. Norhidayah Binti Md Zain (Pen. Pengurus)
En. Norazi Bin Omar ( Jurulatih)

: Pn. Amiza Suzlim Binti Ariffin ( Pengurus )
Pn. Zunaidah Binti Daud ( Jurulatih)

96

6. JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN

Penyelaras Kelab / Permainan : Pn Hjh Fauzilah Binti Mat Husin
Setiausaha : Pn. Roslinda Binti Ahmad

6.1. Kelab Rukun Negara : En Mohd Amirullah Bin Md Rawi ( Pengurus )
Pn Nora Zakiah Binti Noruddin
6.2. Kelab Malaysiaku :
Pn Jameah Binti Mohd Salleh ( Pengurus )
6.3. Kelab Pencegahan Jenayah/: Pn Siti Mariam Binti Ahmad Kassim
Sivik dan Kemanusiaan
Pn Hjh. Rohani Binti Awaluddin ( Pengurus )
6.4. Kelab Pengguna / Koperasi : En Mohd Rasidi Bin Yunus

6.5. Kelab Kewangan : En. Muhammad Razali Bin Nordin ( Pengurus)
Pn Siti Ernesah @ Anisah Binti Abd Rahman
6.6. Kelab Kompang :
Pn Zaratulaily Binti Ali ( Pengurus )
6.7. Kelab Seni Budaya : Pn. Amiza Suzlim Binti Ariffin

6.8 . Kelab Pelancongan : En Khalil Bin Awaludin ( Pengurus )
Pn Zuraida Binti Hamzah
6.9. Kelab PVMA :
Pn Normalizawati Binti Rahmat ( Pengurus )
6.10. Persatuan Bahasa Melayu : Cik Puspaalatha A/P Paramasivam
Pn. Norizq Fairuz Izmir Binti Ali
6.11. Persatuan Bahasa Inggeris :
Tn. Hj. Narizan Bin Jantan (Pengurus)
6.12. Kelab SPBT : Pn Salamah Binti Hasan

6.13. Persatuan Agama Islam : Pn. Bashariah Binti Malik ( Pengurus )
Pn. Nurul Farehah Hanim Binti Ali

En. Md Isa Bin Othman (Pengurus)
Pn Hjh. Rohana Binti Karno
Pn. Safizah Binti Abdul Somat

Cik Nuramanina Binti Manap (Pengurus)
Pn Siti Hajar Binti Mohamed Husin

Pn Zunaidah Binti Daud (Pengurus)
En. Norazi Bin Omar

En. Abdullah Bin Ab Wahab (Pengurus)
Pn Nur Fadzilah Binti Mohamad Nor

6.14. Kelab Kaunseling : En. Ahmad Apizan Bin Mohamed ( Pengurus)
Pn Rosnani Binti Saari

97

6.15. Kelab TVET : Pn Siti Norliza Binti Abdullah (Pengurus)
En. Mohd Hairul Faizal Bin Mohamed
6.16. Kelab Robotik :
En Mohd Faizal Bin Omar ( Pengurus )
6.17. Kelab Doktor Muda : Pn. Siti Noor Aisah Binti Jema’at

6.18. Kelab Rekreasi ( PPKI ) : Pn. Hoe See Khim ( Pengurus)
Pn. Norzarina Binti Karim
6.19. Kelab STEM :
En Mohd Rizal Hadi Bin Umar ( Pengurus )
6.20. Kelab PSS : Pn Nuramirah Binti Mohd Kasim

6.21. Kelab Literasi Komputer : En. Muhammad Zaki Bin Kasim (Pengurus)
Pn Wan Hamidah Binti Wan Mahmood
6.22. Persatuan Sejarah&Geografi :
Cik Hamidah Binti Hasan (Pengurus)
6.23. Kelab Teknologi Hijau : Tn. Hj. Mohd Shafie Bin Kidam

En. Razali Bin Kasah (Pengurus)
En. Badarudin Bin Jaafar

En. Muhd Faresdzuan Bin Abd Aziz (Pengurus)
Guru Y

Pn. Norsharida Binti Abd. Aziz (Pengurus)
Pn. Norsafrina Binti Rahman

7. JAWATANKUASA PASUKAN BADAN BERUNIFORM

Penyelaras Pasukan Badan Beruniform : Pn Rohana Binti Abdul Wahab
En. Mohd Hairul Faizal Bin Mohamed
Setiausaha :

7.1 Kadet Remaja Sekolah (L) : En. Norazi Bin Omar (Pengurus)

Pn. Safizah Binti Abdul Somat

Pn. Roslinda Binti Ahmad

Kadet Remaja Sekolah (P) : Pn. Norzarina Binti Karim (Pengurus)
Pn. Nurul Farehah Hanim Binti Ali
Pn. Hoe See Khim

7.2. Puteri Islam (1) : Pn Nora Zakiah Binti Noruddin ( Pengurus )
Cik. Hamidah Binti Hasan
Pn Zaratulaily Binti Ali
Pn Rosnani Binti Saari

98

Puteri Islam (2) : Pn Nur Fadzilah Binti Mohamad Nor ( Pengurus )
Pn Siti Mariam Binti Ahmad Kassim
7.3. Kadet Pertahanan Awam (L) : Pn Normalizawati Binti Rahmat
7.4. Pn Amiza Suzlim Binti Ariffin
7.5. Kadet Pertahanan Awam (P) :
7.6 . Pn. Siti Ernesah @ Anisah Binti Abd Rahman
7.7. Kadet Polis (1) : ( Pengurus )
Pn Siti Noor Aisah Binti Jema’at
Kadet Polis (2) : En Muhammad Zaki Bin Kasim
Pengakap (L) :
Pn Bashariah Binti Malik ( Pengurus )
Pengakap (P) : Pn Siti Norliza Binti Abdullah

Bulan Sabit Merah Malaysia(L): En. Mohd Faizal Bin Omar ( Pengurus )
En Badarudin Bin Jaafar
Bulan Sabit Merah Malaysia(P): En Khalil Bin Awaludin

Pertubuhan Kadet Bersatu : En. Mohd Rasidi Bin Yunus ( Pengurus )
Malaysia (PKBM L) En Md Isa Bin Othman
En Razali Bin Kasah

En Ahmad Apizan Bin Mohamed (Pengurus)
En. Mohd Rizal Hadi Bin Umar
Tn. Hj. Narizan Bin Jantan
Pn. Jameah Binti Mohd Salleh

Pn. Wan Hamidah Binti Wan Mahmood (Pengurus)
Cik Puspaalatha A/P Paramasivam
Pn Norfaizah Binti Zakarin
Pn. Nuramirah Binti Mohd Kasim

Tn. Hj. Mohd Shafie Bin Kidam (Pengurus)
Cik. Nuramanina Binti Manap
Pn. Hjh. Rohani Binti Awaluddin
En. Abdullah Bin Ab Wahab

Pn. Siti Hajar Binti Mohamed Husin (Pengurus)
Pn. Salamah Binti Hasan
Pn. Hjh. Rohana Binti Karno
Pn. Norsharida Binti Abd. Aziz

En Muhammad Faresdzuan Bin Abd Aziz
(Pengurus)
En. Mohd Hazrulnizam Bin Zainal Arifin
En. Mohd Amirullah Bin Md Rawi
En. Muhammad Razali Bin Nordin

99

Pertubuhan Kadet Bersatu : Pn. Norizq Fairuz Izmir Binti Ali (Pengurus)
Malaysia (PKBM P) Pn. Norhidayah Binti Md Zain
Pn. Norsafarina Binti Rahman
Pn. Zunaidah Binti Daud

Pengerusi 8. AHLI LEMBAGA KOPERASI SEKOLAH
Timbalan Pengerusi
Setiausaha : Pn. Mazlina Binti Mohammed ( Pengetua )
Penolong Setiausaha : Pn. Hjh Fatimah Binti Tarmudi ( PK Kokurikulum )
Bendahari : Pn Siti Ernesah binti Abd Rahman
Pengurus Saham : Pn Farehah Hanim binti Ali
Pengurus Belian : Pn Siti Mariam binti Ahmad Kassim
Pengurus Jualan : Pn Siti Norliza binti Abdullah
Audit Dalaman : Pn Jameah binti Mohd Salleh
: En. Mohd Shafie bin Kidam
: Pn Rohana binti Abdul Wahab

Pn Hjh Fauzilah binti Mat Husin

100

JADUAL AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN TAHUN 2021

HARI MASA AKTIVITI
ISNIN
Aktiviti / Perjumpaan

3.00 – 4.30 ptg Latihan Pasukan Sekolah (MSSM)
(Mengikut takwim MSSM)

SELASA 3.00 – 4.30 ptg Aktiviti / Perjumpaan

1. Latihan Rumah Sukan

2. Latihan Pasukan Sekolah (MSSM)
(Mengikut takwim MSSM)

7.30 – 8.30 pagi Aktiviti /Perjumpaan
Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan (1M1S)

RABU 2.00 – 3.00 ptg Solat Zohor Perdana
3.00 – 4.30 ptg Rehat
KHAMIS
JUMAAT Aktiviti Persatuan / Kelab KoAkademik - minggu ganjil
Aktiviti Badan Beruniform - minggu genap
*Tertakluk kepada perubahan

3.30– 5.00 ptg Mesyuarat dan Program Khas
Aktiviti / Perjumpaan
Latihan Pasukan Sekolah (MSSM)
(Mengikut takwim MSSM)

Nota : Semua murid DIWAJIBKAN MENDAFTAR sebagai ahli persatuan/kelab, unit beruniform , kelab sukan dan permainan
i. dan rumah sukan.
ii. Semua murid wajib menyertai aktiviti persatuan/kelab, unit beruniform, kelab sukan dan permainan, dan rumah sukan pada
hari dan waktu yang telah ditetapkan.
iii. Murid WAJIB memakai TSHIRT KOKU/ TSHIRT RUMAH SUKAN /UNIFORM yang telah ditetapkan/ dibenarkan oleh
iv. pihak sekolah semasa aktiviti kokurikulum.
Pengurus/Jurulatih pasukan boleh mengadakan latihan tambahan mengikut keperluan untuk pasukan masing-masing
v. tetapi mesti dimaklumkan kepada pentadbir untuk tujuan kawalan disiplin, keselamatan, dan tindakan mengikut
kewajaran.

Guru penasihat bertanggungjawab merekodkan kehadiran dan penglibatan murid di dalam Buku Laporan dan Dokumentasi
Kokurikulum.

101

LOKASI / TEMPAT PERJUMPAAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2021
BADAN BERUNIFORM

BIL. BADAN UNIFORM TEMPAT
1 PENGAKAP GELANGGANG TAKRAW
2 PUTERI ISLAM SURAU
3 KADET REMAJA SEKOLAH(KRS) MAKMAL BAHASA
4 BULAN SABIT MERAH KANTIN SEKOLAH
5 KADET PERTAHANAN AWAM (KASPA) MAKMAL MATEMATIK
6 KADET POLIS DATARAN TUN FATIMAH
7 KADET BERSATU (PKBM) DEWAN TERBUKA

PERSATUAN DAN KELAB

BIL. PERSATUAN DAN KELAB TEMPAT

1 PERSATUAN LITERASI KOMPUTER MAKMAL KOMPUTER

2 KELAB SENI DAN BUDAYA KELAS 3D

3 KELAB PELANCONGAN DAN REKREASI KELAS 5 TVET

4 KELAB SPBT BILIK BOSS

5 KELAB RUKUNEGARA KELAS 5 SS 1

6 KELAB PENCEGAHAN JENAYAH KELAS 4 SS 1

7 KELAB PENGGUNA KELAS 3RK

8 KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING KELAS 3C

9 KELAB TEKNOLOGI HIJAU MAKMAL SAINS A

10 KELAB PUSAT SUMBER PERPUSTAKAAN

11 KELAB KOMPANG ANJUNG PK

12 KELAB KEWANGAN KELAS 4TVET

13 PERSATUAN BAHASA MELAYU 4 STEM

14 PERSATUAN BAHASA INGGERIS KELAS 3B

15 PERSATUAN STEM BILIK MATEMATIK

16 PERSATUAN AGAMA ISLAM SURAU AR-RAHMANIAH

17 PERSATUAN SEJARAH DAN GEOGRAFI KELAS 3A

18 PERSATUAN PVMA BENGKEL PVMA

19 PERSATUAN TVET BENGKEL ELEKTRONIK 1

20 KELAB ROBOTIK BENGKEL ELEKTRONIK 2

21 KELAB DOKTOR MUDA MAKMAL SAINS B

22 KELAB MALAYSIAKU KELAS 5SS2

23 KELAB PENDIDIKAN KHAS KELAS PENDIDIKAN KHAS

102

KELAB SUKAN DAN PERMAINAN (1M1S)

BIL KELAB SUKAN DAN TEMPAT BERKUMPUL TEMPAT LATIHAN
PERMAINAN
3RK PADANG UTAMA
1 BOLA SEPAK 3A GELANGGANG SEPAK
TAKRAW
2 SEPAK TAKRAW PADANG HOKI
PADANG HOKI
3 HOKI (LELAKI) 3B DEWAN TERBUKA
DEWAN TERBUKA
4 HOKI (PEREMPUAN) 3C PADANG UTAMA
PADANG UTAMA
5 BADMINTON (LELAKI) 5SS2 PADANG UTAMA
PADANG UTAMA
6 BADMINTON (PEREMPUAN) 5SS1 ANJUNG D’PUTRA
ANJUNG D’PUTRA
7 BOLA TAMPAR (LELAKI) 4TVET PADANG UTAMA
KELAS 3D
8 BOLA TAMPAR (PEREMPUAN) 4 SS 1 KELAS 3D
GELANGGANG
9 BOLA BALING (LELAKI) KANTIN PETANQUE
DATARAN TUN FATIMAH
10 BOLA BALING (PEREMPUAN) KANTIN DEWAN TERBUKA

11 PING PONG (LELAKI) 5TVET

12 PING PONG (PEREMPUAN) 5TVET

13 BOLA JARING DEWAN TERBUKA

14 CATUR PEREMPUAN BENGKEL MATEMATIK

15 CATUR LELAKI BENGKEL MATEMATIK

16 PETANQUE PENDIDIKAN KHAS

17 SENAMROBIK 3D
18 DODGEBALL 4 STEM

RUMAH SUKAN TEMPAT
BIL RUMAH SUKAN PARKING MOTOR GURU
1 TEMENGGUNG (KUNING) KANTIN
2 SYAHBANDAR (BIRU) DEWAN TERBUKA
3 LAKSAMANA (MERAH) DATARAN TUN FATIMAH
4 BENDAHARA (BIRU) DATARAN PK
5 HULUBALANG (UNGU)

103

PENDIDIKAN KHAS

DASAR PENDIDIKAN KHAS

Memastikan murid berkeperluan khas mendapat akses dan ekuiti kepada pendidikan yang
berkualiti selaras dengan pembangunan pendidikan kebangsaan.

Dasar-dasar Pendidikan Khas di Malaysiasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan
dalam Akta Pelajaran 1961. Dalam bahagian 1 (tafsiran) Akta ini dinyatakan bahawa sekolah
Pendidikan Khas menyediakan layanan pendidikan khas untuk murid-murid yang kurang upaya.
Pendidikan Khas telah bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920an di kalangan sukarelawan yang
membuka sekolah-sekolah untuk pelajar kurang upaya penglihatan dan pendengaran.

Laporan Jawatankuasa Kabinet (1978) yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui
Perakuan 169. Perakuan ini menyebut; Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya
bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerajaan
hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan
yang mengendalikannya pada masa ini. Di samping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela
dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan.

Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan telah bersidang pada 30 Jun 1981 dan
memutuskan penubuhan sebuah Jawatankuasa Antara Kementerian untuk mengkaji dan
menentukan bidang tugas masing-masing mengenai kanak-kanak kurang upaya. Kementerian-
kementerian yang terlibat adalah:

1. Kementerian Pendidikan – bertanggungjawab memberikan pendidikan khas untuk
kanak-kanak bermasalah penglihatan, bermasalah pendengaran dan kanak-kanak
bermasalah pembelajaran (terencat akal) yang boleh dididik.

2. Kementerian Kesihatan – bertanggungjawab mengenal pasti di peringkat awal dan
menyaring kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan berisiko.

3. Jabatan Kebajikan Masyarakat (kini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga
dan Masyarakat) bertanggungjawab mewujudkan pendidikan kanak-kanak yang
kurang upaya fizikal, terencat akal sederhana dan teruk serta kanak-kanak spastik.

Akta Pendidikan 1981 pula meletakkan kepentingan peranan ibu bapa dalam perlaksanaan
pendidikan khas. Manakala Akta kanak-kanak 1989 (Children’s Act, 1989) memperkukuhkan
perlaksanaan pendidikan khas melalui dua perubahan yang ditekankan.

1. Pertama, amalan membuat diagnosis ke atas kanak-kanak berkeperluan khas yang
sebelum ini ilakukan oleh hanya ahli perubatan dipinda kepada konsep ‘koloboratif’
iaitu diagnosis dilakukan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan khas
mengikut kepakaran dan keperluan. Umpamanya, ahli psikologi pendidikan
membuat diagnosis ke atas keperluan mengikut pendidikan dan ahli patologi bahasa
membuat penilaian terhadap keupayaan berbahasa ke atas kanak-kanak
berkeperluan khas. Apa yang jelas akta ini memberi ruang kepada pelbagai pihak
dengan pelbagai kepakaran dalam menentukan pendidikan kanak-kanak
berkeperluan khas.

2. Keduanya, konsep ‘pengasingan’ tempat belajar kanak-kanak berkeperluan khas

diganti dengan konsep integrasi atau inklusif iaitu kanak-kanak berkeperluan khas

belajar bersama dengan kanak-kanak biasa dalam sekolah dan kelas yang

sama. Kedua-dua akta (Akta Pendidikan 1981 dan Akta Kanak-kanak 1989) tersebut

telah mengambil kira cadangan-cadangan dalam Laporan Warnock. Hal ini selari

dengan apa yang berlaku di Amerika. Perubahan yang berlaku berkait rapat dengan

kesedaran masyarakat dan dasar semasa yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap

pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas di Britain. 104

Akta Pelajaran 1961 disemak semula dan digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. Satu bab khusus
mengenai Pendidikan Khas telah dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankan bahawa:
Seksyen 40 and seksyen 41 dalam Akta 1995 dilihat oleh pelbagai pihak sebagai ‘era baru’ dalam
dunia pendidikan khas kerana Menteri Pendidikan dikehendaki membuka kelas jika ada permintaan
daripada masyarakat.

Akta ini juga memperuntukan kuasa kepada Menteri untuk menentukan tempoh persekolahan dan
kandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas. Amalan pada masa ini, kanak-kanak
berkeperluan khas dibenarkan bersekolah sehingga mereka berumur 19 tahun. (41.1). Tertakluk
kepada subseksyen (2) dan (3), menteri boleh melalui peraturan-peraturan menetapkan:

1. Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid
yang menerima pendidikan khas;

2. Kurikulum yang hendaklah digunakan berhubungan dengan pendidikan khas;

3. Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi
pendidikan murid dalam setiap kategori sekolah khas; dan

4. Apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud
topik ini. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas yang
ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b) atau di mana-mana sekolah rendah atau
menengah yang difikirkan oleh menteri suai manfaat.

Di Malaysia, pendidikan khas berkembang maju apabila Akta Pendidikan

1996 diwartakan. Berteraskan kepada PL 94-142, kesedaran masyarakat terhadap

pendidikan khas, peranan undang-undang dan polisi pemerintah berjaya menggerakkan

program pendidikan khas di negara ini. Melalui pendidikan untuk semua, pendidikan percuma, kelas

inklusif, khidmat sokongan daripada pelbagai pihak dan juga penyediaan Rancangan Pengajaran

Individu telah memantapkan lagi amalan PL 94-142 dalam sistem pendidikan khas di Malaysia.

Mengikut Akta Pendidikan 1996
Murid-murid berkeperluan khas di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan ditakrifkan
sebagai murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah
pembelajaran. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang dimaksudkan ialah mereka yang ada
masalah kognitif yang dianggap boleh diajar (educatable) dan boleh mendapat manfaat
pendidikan formal yang merangkumi:

• Kanak-kanak Down Syndrom
• Kanak-kanak Autistik Ringan
• Kanak-kanak kurang keupayaan mental
• Kanak-kanak bermasalah emosi
• Kanak-kanak bermasalah kesihatan
• Kanak-kanak kecelaruan bahasa dan pertuturan

Akta Orang Kurang Upaya 2008 (Akta 685)
Akta OKU telah diluluskan di Parlimen ( Dewan Negara ) pada 24 Disember 2007 dan telah diwartakan
pada 24 Januari 2008 dan dikuatkuasakan pada 7 Julai 2008. Akta OKU ini memberikan pengiktirafan
hak OKU dan menukar konsep OKU daripada konsep kebajikan kepada konsep right-based. Akta ini
juga membolehkan OKU mempunyai hak penyamaan peluang dan penyertaan penuh dalam
masyarakat setara dengan ahli masyarakat yang lain. Akta ini juga memperuntukan perihal berkaitan
pendaftaran, perlindungan, pemulihan, pembangunan dan kesejahteraan OKU.

105

CARTA ORGANISASI PENGURUSA
SMK ADE PUTRA

NAIB PENGERUSI 1 PENGERU
PN HJH NOR AZIZAH BINTI ALIAS PN MAZLINA B

TIMBALAN PENGERUS
TN HJ NOOR

NAIB P
EN AHMAD G

SETIAUSAHA / PENYE
PN NORFAIZ

JAW

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN HAL PENGURUSAN FAIL MUR
PENGURUSAN PPKI EHWAL MURID (HEM)
PUSAT SUMBER PPKI DA
PENGURUSAN FAIL DAN PENGURUSAN DAN PROGRAM NILAM
PEJABAT PEMBANGUNAN
KOKURIKULUM PENGURUSAN BAHAN
PENGURUSAN KURIKULUM MULTIMEDIA/
PENGURUSAN
KEWANGAN ASET, ASET, PENGURUSAN ICT/
PENGURUSAN INFORMA
INVENTORI & STOK DAN MAKLUMAT SEKOL

106

AN PENDIDIKAN KHAS (INTEGRASI)
TAHUN 2021

USI / PENGETUA NAIB PENGERUSI 3
BINTI MOHAMMED PN FATIMAH BINTI TARMUDI

SI / GPK PENDIDIKAN KHAS
AZLAN BIN MUSLIN

PENGERUSI 2
GHAZALI BIN ALIAS

ELARAS PENDIDIKAN KHAS
ZAH BINTI ZAKARIN

WATANKUASA

RID PENGURUSAN DATA DAN BADAN KEBAJIKAN PPKI
MAKLUMAT MURID
AN
PENYELIDIKAN/ KAJIAN
N TINDAKAN/ INOVASI
ASI
LAH PENGURSAN SUMBER MANUSIA PPKI

PENGURUSAN & KEPIMPINAN PENDIDIKAN KHAS

1. JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammmed (Pengetua)
Naib Pengerusi
Setiausaha : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)

: Pn Norfaizah bin Zakarin (Penyelaras PPKI)

1.1 Kecemerlangan Pengurusan dan Pembangunan PPKI

1. Pentadbiran dan Pengurusan PPKI : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)
2. Pengurusan Fail dan Pejabat : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)
(PPM)
3. Pengurusan Kurikulum : Pn Jameah binti Mohd Salleh (KU Kurikulum)
Pn Nuramirah binti Mohd Kasim
4. Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) : En Mohd Rizal Hadi bin Umar (KU HEM)
Pn Zuraida binti Hamzah
: Pn Norizq Fairuz Izmir binti Ali (KU Koku)
(PPM)
5. Pengurusan dan Pembangunan Kokurikulum : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)
(PPM)
: Pn Norfaizah binti Zakarin (Penyelaras PPKI)
(PPM)
6. Pengurusan Kewangan, Aset, inventori & stok : Pn Jameah binti Mohd Salleh

: Cik Puspaalatha ap Paramasivam
Pn Nuramirah binti Mohd Kasim
7. Pengurusan Fail Murid : En Khalil bin Awaludin
Pn Zuraida binti Hamzah
:

8. Pusat Sumber PPKI dan Program Nilam :

9. Pengurusan Bahan Multimedia/ Pengurusan

ICT/Pengurusan Informasi & maklumat sekolah :

10. Pengurusan Data dan maklumat murid :

11. Penyelidikan/ Kajian tindakan / Inovasi :

12. Pengurusan Sumber Manusia PPKI :

1.2. Jawatankuasa Pengurusan Maklumat PPKI

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Naib Pengerusi : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)
Setiausaha : Pn Norfaizah binti zakarin (Penyelaras PPKI)

Ahli Jawatankuasa : Cik Puspaalatha ap Paramasivam 107
1. Data dalam Sistem Pengurusan Pendidikan : Pn Nor Amirah binti Mohd Kasim
2. Buku Pendaftaran/Kedatangan Murid : Pn Zuraida binti Hamzah
3. Rekod Profil Murid : Pn Norfaizah binti Zakarin
4. Rekod Pentaksiran (PBD) / RPI : Pn Jameah binti Mohd Salleh
: En Mohd Rizal Hadi bin Umar
5. Rekod kemajuan sahsiah Murid : Pn Norizq Fairuz Izmir binti Ali
7. Rekod kemajuan Kokurikulum : GPK dan Penyelaras PPKI
8. Panduan Tugas dan Sasaran Kerja Tahun : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
9. Pentadbiran/Perkhidmatan /Pengurusan
: Pn Norfaizah binti Zakarin
Kewangan/Inventori dan Stok : Pn Jameah Binti Mohd Salleh
10. Pengurusan Aset PPKI : En Mohd Rizal Hadi b Umar
11. Pengurusan Kurikulum : Pn Norizq fairuz Izmir binti Ali
12. Pengurusan Hal Ehwal Murid : Pn Nor Amirah binti Mohd Kasim
13. Pengurusan Kokurikulum : Pn Jameah binti Mohd Salleh
14. Pengurusan peperiksaan/pentaksiran : En Khalil bin Awaludin
15. Pengurusan PSS PPKI : Pn NorFaizah binti Zakarin
16. Pengurusan Disiplin/Pengawas : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
17. Perancangan dan Laporan Tahunan : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
18. Takwim PPKI
19. Data murid (SMM)

20. Bahan Multimedia /gambar dan carta : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
21. Aktiviti dan Program : En. Khalil bin Awaludin
23. Anugerah Sekolah : Pn Jameah binti Mohd Salleh

1.3 Jawatankuasa Dokumentasi PPKI : Pn Norfaizah binti Zakarin
: Pn Jameah binti Mohd Salleh
1. Buletin Sekolah
Penyelaras Pn Suraya binti Mohd Tawel
Laporan Kurikulum : En Mohd Rizal Hadi bin Umar

Laporan HEM En Mohd Shukri bin Kassim
: Pn Norizq Fairuz izmir binti Ali
Laporan Kokurikulum
Pn Roslina binti Md Esa
Aktiviti sekolah/Kejayaan/ : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
Karya Pelajar : Pn Zuraida binti Hamzah
Inovasi & Peperiksaan : Pn Nor Amirah binti Mohd Kasim
Sidang Foto : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
2. Maklumat ICT PPKI/ Persembahan Video/ : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
Power Point
3. Laporan Aktiviti / Brosur : Pn Jameah binti Mohd Salleh (Kurikulum)
: En Mohd Rizal Hadi bin Umar ( HEM)
: Pn Norizq Fairuz izmir binti Ali ( KOKU)

1.4. JAWATANKUASA PENGAWASAN BANGUNAN/ BILIK PPKI

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Naib Pengerusi : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)
Setiausaha : Pn Norfaizah binti zakarin (Penyelaras PPKI)

AJK : : Pn Zuraida binti Hamzah
1. Blok Hulubalang (Utama ) : PPM
2. Bilik Rekreasi/Jahitan : Pn Nor Amirah binti Mohd Kasim
3. Bilik SKM PPM PPM
4. Pusat Sumber : Pn Jameah biti Mohd Salleh
5. Bilik Pengurusan Diri/Masakan KR PPM
6. Bengkel Pertanian/Pertukangan/ : Pn Jameah binti Mohd Salleh
7. Stor Sukan PPM
8. Persekitaran luar Bangunan dan taman : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
PPM
: En Khalil bin Awaludin
PPM
: E Khalil bin Awaludin
PPM
: En Mohd Rizal Hadi bin Umar
Pn Norfaizah binti Zakarin
9. Bilik Dobi : PPM
Pn Norizq Fairuz Izmir binti Ali
PPM

108

2. PENGURUSAN DAN KURIKULUM

2.1 Jawatankuasa Kurikulum PPKI

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)
Naib Pengerusi 3
Naib Pengerusi 4 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK 1)
Setiausaha
: En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)

: Pn Fatimah binti Tarmudi (GPK Koku)

: Pn Norfaizah binti zakarin (Penyelaras PPKI)

AJK : : Pn Jameah binti Mohd salleh
1. Penyelaras Jadual Waktu PPKI Pn Nor Amirah binti Mohd Kasim
Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
2. Penyelaras Peperiksaan : Pn Norfaizah binti Zakarin
Pn Jameah binti Mohd salleh
3. Penyelaras Program Inklusif :
Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
4. Penyelaras Rancangan Pelajaran Individu : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
En Khalil bin Awaludin
5. Penyelaras PSS dan perpustakaan PPKI/ : Pn Zuraida binti Hamzah
Penyelaras Program Nilam Pn Nor Amirah binti Mohd Kasim
En Mohd Rizal Hadi bin Umar
8. Penyelaras Projek Bahasa Melayu : En Khalil bin Awaludin
Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
9. Penyelaras Projek Bahasa Inggeris : Pn Norizq Fairuz Izmir binti Ali
Pn Jameah binti Mohd Salleh
10. Penyelaras Program Motivasi/Kecemerlangan : Pn Norizq Fairuz Izmir binti Ali

11. Ketua Unit Panitia Bahasa Melayu :

12. Ketua Unit Panitia Bahasa Inggeris :

13. Ketua Unit Panitia Sains :

14. Ketua Unit Panitia Matematik :

15. Ketua Unit Pantia Pendidikan Islam :

17. Ketua Unit Panitia Pendidikan Jasmani :

19. Ketua Unit Panitia Pendidikan Seni :

21 .Ketua Unit Panitia KSSM KR :

3. PENGURUSAN DAN HAL EHWAL MURID

3.1. Jawatankuasa Hal Ehwal Murid PPKI

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2 : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)
Naib Pengerusi 3
Naib Pengerusi 4 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK 1)
Setiausaha
: En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)

: Pn Fatimah binti Tarmudi (GPK Koku)

: Pn Norfaizah binti zakarin (Penyelaras PPKI)

AJK : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
1. Data dan Statistik (SMM/EMIS) : En Khalil bin Awaludin
2. Pengukuhan Disiplin, Badan
: Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
Pengawas dan Peraturan Sekolah : Pn Zuraida binti Hamzah
3. Elaun OKU dan Biasiswa : En Mohd Rizal Hadi bin Umar
4. Skim Pinjaman Buku Teks : Pn Nor Amirah binti Mohd Kassim
5. Program 3 K : Pn Norizq Fairuz Izmir binti Ali
6. Pendaftaran dan Buku Kedatangan : En Khalil bin Awaludin
8. Pengurusan Bilik Dobi : Pn Norfaizah binti Zakarin
9. Pengurusan Stor Sukan/Pertanian : Pn Jameah binti Mohd Salleh
10. Kebajikan dan Sambutan Hari Jadi
11. Motivasi dan Kerjaya

109

3.2 Jawatankuasa Disiplin dan Badan Pengawas

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Naib Pengerusi 1 : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)
Naib Pengerusi 2 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK 1)
Naib Pengerusi 3 : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Naib Pengerusi 4 : Pn Fatimah binti Tarmudi (GPK Koku)
Setiausaha : Pn Norfaizah binti zakarin (Penyelaras PPKI)

AJK : En Khalil bin Awaludin
1. Penguatkuasaan Disiplin /Pengawas : En Mohd Rizal Hadi bin Umar
2. Guru kelas Intan ( TING 5 ) : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
3. Guru kelas Emas ( TING 4 ) : Pn Nor Amirah binti Mohd Kassim
4. Guru kelas Zamrud ( TING 3 ) : Pn Zuraida binti Hamzah
5. Guru kelas Berlian ( TING 1) : En Khalil bin Awaludin
6. Guru kelas Nilam ( KR ) : Pn Norizq Fairuz Izmir binti Ali
7. Guru Kelas Mutiara ( KR ) : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
8. Laporan e-Disiplin, : Pn Roslina binti Md Esa
9. Analisis Kehadiran dan Ponteng : Guru Bertugas
10. Perhimpunan/Pemeriksaan pagi

4. PENGURUSAN DAN KOKURIKULUM

4.1 Jawatankuasa Kokurikulum PPKI

Pengerusi : Pn Mazlina binti Mohammed (Pengetua)
Naib Pengerusi 1 : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin (GPK PPKI)
Naib Pengerusi 2 : Pn Hjh Nor Azizah binti Alias (GPK 1)
Naib Pengerusi 3 : En Ahmad Ghazali bin Alias (GPK HEM)
Naib Pengerusi 4 : Pn Fatimah binti Tarmudi (GPK Koku)
Setiausaha : Pn Norfaizah binti Zakarin (Penyelaras PPKI)

AJK : Pn Norizq Fairuz Izmir bin Ali
1. Penyelaras sukan /Olahraga : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
2. Penilaian Ko Kurikulum : En Mohd Rizal Hadi bin Umar
3. Penyelaras Lawatan dan Rekreasi
4. Penyelaras Kelab Rekreasi dan : Norfaizah binti Zakarin
: Pn Jameah binti Mohd Salleh
Lawatan Penanda Aras :
5. Penyelaras Unit Beruniform : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
: En Khalil bin Awaludin
Pengakap Istimewa)
6. Penyelaras Dokumentasi
8. Penyelaras rumah sukan

4.2 Jawatankuasa Sukan /Permainan dan 1 Murid 1 Sukan
Penyelaras : Pn Norfaizah binti Zakarin

Senarai Pengurus dan Jurulatih

1. Olahraga dan Balapan : Pn Norizq Fairuz Izmir binti Ali
En Mohd Shukri bin Kasim
2. Permainan Futsal
3. Permainan Bola Jaring : En Khalil bin Awaludin
: Cik Puspaalatha ap Paramasivam
4. Permainan Petangue : Pn Roslina binti Md Esa
: Pn Nor Amirah binti Mohd Kassim
5. Permainan sport stacking : Pn Suraya binti Md Tawel
: En Mohd Rizal Hadi bin Umar

110

4.3 Jawatankuasa Tilawah Al Quran/Moral

1. Nasyid : Pn Jameah binti Mohd Salleh
Pn Norfaizah binti Zakarin
2. Tilawah Al Quran/ Hafazan : Cik Puspaalatha ap Paramasivam
3. Syarahan : Pn Suraya binti Md Tawel
4. Azan Subuh : Pn Zuraida binti Hamzah
5. Khat Jawi : Tn Hj Noor Azlan bin Muslin
En Mohd Rizal Hadi bin Umar
Pn Nor Amirah binti Mohd Kassim

111

TAKWIM

TAKWIM TAHUNAN 2021

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
CUTI AKHIR TAHUN 21.12.2020
22.12.2020 ISNIN PEMULANGAN BUKU
2020 23.12.2020 SELASA TEKS 2020
24.12.2020 RABU
CUTI AWAL TAHUN 25.12.2020 KHAMIS MESYUARAT SYARIKAT
26.12.2020 JUMAAT KESELAMATAN DAN
CUTI AWAL TAHUN 27.12.2020 SABTU
28.12.2020 AHAD PEMBERSIHAN -1
29.12.2020
30.12.2020 ISNIN
31.12.2021 SELASA
1.1.2021 RABU
2.1.2021
3.1.2021 KHAMIS
4.1.2021
JUMAAT
5.1.2021 SABTU
AHAD
6.1.2021 ISNIN
SELASA
7.1.2021 RABU
KHAMIS
8.1.2021 MESYUARAT PENGURUSAN MESYUARAT PKHAS1
9.1.2021 JUMAAT 1/2021
10.1.2021 SABTU MESYUARAT HEM -1 MESYUARAT KOKURIKULUM -1
11.1.2021 AHAD MESYUARAT GURU-1
CUTI AWAL TAHUN MESYUARAT KURIKULUM-1
12.1.2021

13.1.2021

14.1.2021

15.1.2021
16.1.2021
17.1.2021

112

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
MINGGU 1 18.1.2021 ISNIN PENYERAHAN BUKU KOPERASI DIBUKA
19.1.2021 SELASA SESI PERSEKOLAHAN BERMULA PENDAFTARAN MURID
MINGGU 2 TKN 2 DAN 3 PdPR TEKS 2021 SPM 22 FEB BARU
MINGGU 3 20.1.2021 RABU PENDAFTARAN MURID
MESYUARAT PANITIA 1 BERMULA ORIENTASI DAN UJIAN
21.1.2021 KHAMIS TAQARRUB TINGKATAN 1 DAN DIAGNOSTIK
PEMBELIAN BUKU
22.1.2021 JUMAAT MINGGU ORIENTASI ORIENTASI DAN UJIAN
23.1.2021 SABTU MURID TING. 1 DAN DIAGNOSTIK
24.1.2021 AHAD
25.1.2021 ISNIN TING 4 PROGRAM
MINGGU ORIENTASI KEUSAHAWANAN(KS)
26.1.2021 SELASA MURID TING. 1 DAN
27.1.2021 RABU PROGRAM
28.1.2021 KHAMIS TING 4 KEUSAHAWANAN(KS)
29.1.2021 JUMAAT MINGGU ORIENTASI
30.1.2021 SABTU MURID TING. 1 DAN
31.1.2021 AHAD
TING 4
1.2.2021 ISNIN
PERHIMPUNAN RASMI PELANCARAN JOM GI
2.2.2021 SELASA SEKOLAH/GURU
MESYUARAT PENGURUSAN PENYAYANG/
2/2021
PROGRAM SUMMUR
TAQARRUB PENYERAHAN BUKU

TEKS TING. 1
KEMASKINI DATA

APDM (MULA)

HARI THAIPUSAM

PERHIMPUNAN RASMI TAKLIMAT POLISI
KESELAMATAN DAN

SOP
GOTONG ROYONG
KEBERSIHAN/KECERIA

AN KELAS

MESYUARAT
PENYELARAS&GURU
TING. (1) GOTONG

113

3.2.2021 RABU MESYUARAT AKP 1 ROYONG
KEBERSIHAN/KECERIA
4.2.2021 KHAMIS MESYUARAT KEWANGAN, ASET
5.2.2021 JUMAAT DAN PEROLEHAN KE 1 AN KELAS
6.2.2021 TAQARRUB GOTONG ROYONG
7.2.2021 SABTU KEBERSIHAN/KECERIA
AHAD
8.2.2021 AN KELAS
ISNIN
9.2.2021 PERHIMPUNAN RASMI MAJLIS PROGRAM
10.2.2021 SELASA PENYAMPAIAN KEUSAHAWANAN(KR)
11.2.2021 RABU WATIKAH PELANTIKAN
12.2.2021 KHAMIS PEMIMPIN PELAJAR PROGRAM
13.2.2021 JUMAAT KEUSAHAWANAN(KS)
MINGGU 4 14.2.2021 SABTU CUTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA
AHAD PROGRAM
MINGGU KEUSAHAWANAN(KR)
MINGGU 5 TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM
MINGGU 6 15.2.2021 ISNIN PERHIMPUNAN RASMI PENDIDIKAN KHAS
16.2.2021 SELASA PROGRAM
17.2.2021 RABU LATIHAN KEBAKARAN 1
18.2.2021 KHAMIS KEUSAHAWANAN(KS)
19.2.2021 JUMAAT PERJUMPAAN MENTOR PROGRAM
20.2.2021 SABTU MENTEE 1
21.2.2021 AHAD KEUSAHAWANAN(KR)

22.2.2021 ISNIN TAQARRUB

PERHIMPUNAN RASMI
PEPERIKSAAN SPM KOHOT

2020 BERMULA

114

23.2.2021 SELASA MESYUARAT PENGURUSAN PROGRAM
24.2.2021 RABU 3/2021 KEUSAHAWANAN(KS)
25.2.2021 KHAMIS
26.2.2021 JUMAAT MESYUARAT KANTIN 1 PROGRAM
27.2.2021 SABTU KEUSAHAWANAN(KR)
MINGGU 7 28.2.2021 AHAD LADAP 1 PERTANDINGAN
MINGGU 8 PERHIMPUNAN RASMI KEBERSIHAN DAN PROGRAM
MINGGU 9 1.3.2021 ISNIN KECERIAAN BERMULA KEUSAHAWANAN(KS)
TAQARRUB KURSUS KEPIMPINAN
2.3.2021 SELASA PROGRAM
PELAJAR KEUSAHAWANAN(KR)
3.3.2021 RABU KEMASUKAN PELAJAR
PROGRAM
4.3.2021 KHAMIS TING.2 DAN TING. 3 KEUSAHAWANAN(KS)
5.3.2021 JUMAAT MESYUARAT DISIPLIN/JK
6.3.2021 BASMI KETIDAKHADIRAN 1 PROGRAM
7.3.2021 SABTU KEUSAHAWANAN(KR)
AHAD PERHIMPUNAN RASMI MESYUARAT 3K & SEKOLAH
8.3.2021 8 MAC TKN 2 & 3 NAIK SELAMAT 1 PROGRAM
ISNIN SEKOLAH (BERSEMUKA) KEUSAHAWANAN(KS)
9.3.2021
10.3.2021 SELASA MESYUARAT AGUNG PIBG
11.3.2021 RABU TAQARRUB
12.3.2021 KHAMIS
13.3.2021 JUMAAT PERHIMPUNAN RASMI MESYUARAT AGONG
14.3.2021 SABTU RUMAH SUKAN
AHAD KEMPEN ANTI DENGGI 1 12.30 - 2.00 PTG
15.3.2021 MESYUARAT
ISNIN 1M1S
16.3.2021 12.30 - 2.00 PTG
SELASA
17.3.2021 MESYUARAT AGONG
RABU KELAB & PERSATUAN

7.30 - 8.30 PAGI
MESYUARAT AGONG
BADAN BERUNIFORM

3.00 - 4.30 PETANG

18.3.2021 KHAMIS PROGRAM
KEUSAHAWANAN(KR)
19.3.2021 JUMAAT
20.3.2021 SABTU TAQARRUB
21.3.2021 AHAD

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
MINGGU 10 22.3.2021 ISNIN PERHIMPUNAN RASMI PERJUMPAAN MENTOR PROGRAM
LATIHAN RUMAH SUKAN
CUTI PERTENGAHAN 23.3.2021 SELASA MESYUARAT PENGURUSAN MENTEE 2 LATIHAN MERENTAS DESA KEUSAHAWANAN(KS)
PENGGAL 4/2021 PROGRAM
24.3.2021 RABU PERJUMPAAN 1M1S
MINGGU 11 PEPERIKSAAN SPM KOHOT PERJUMPAAN KEUSAHAWANAN(KR)
25.3.2021 KHAMIS 2020 BERAKHIR
26.3.2021 JUMAAT TAQARRUB KELAB & PERSATUAN PROGRAM
27.3.2021 KEUSAHAWANAN(KS)
28.3.2021 SABTU PERHIMPUNAN RASMI PELANCRAN BULAN HAL
29.3.2021 AHAD EHWAL MURID/SAMBUTAN
30.3.2021 ISNIN
31.3.2021 SELASA HARI KELAHIRAN
1.4.2021 RABU MURID&GURU
2.4.2021 KHAMIS
3.4.2021 JUMAAT LATIHAN RUMAH SUKAN
4.4.2021 SABTU LATIHAN MERENTAS DESA
AHAD
5.4.2021 PERJUMPAAN 1M1S
ISNIN PERJUMPAAN
6.4.2021
SELASA
7.4.2021
RABU

116

8.4.2021 KHAMIS BADAN BERUNIFORM PROGRAM
SENAMROBIK PERDANA KEUSAHAWANAN(KR)
9.4.2021 JUMAAT
10.4.2021 SABTU TAQARRUB
11.4.2021 AHAD LADAP 2
12.4.2021 ISNIN
13.4.2021 SELASA PERHIMPUNAN RASMI
14.4.2021 RABU
15.4.2021 KHAMIS CUTI SEMPENA 1 RAMADHAN
16.4.2021
MINGGU 12 17.4.2021 JUMAAT CUTI SEMPENA SAMBUTAN HARI PENGISYTIHARAN MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH
18.4.2021 SABTU
MINGGU 13 AHAD PERHIMPUNAN RASMI PERJUMPAAN MENTOR PROGRAM KETUK-KETUK
MINGGU 19..4.2021 TAQARRUB MENTEE 3 RAMADHAN
MINGGU 14 ISNIN
MINGGU 15 20.4.2021 PENUTUP BULAN HAL KOKU DITANGGUHKAN
21.4.2021 SELASA EHWAL MURID
22.4.2021 RABU
KHAMIS
23.4.2021
JUMAAT
24.4.2021
25.4.2021 SABTU
AHAD
TARIKH
HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
26.4.2021 PERHIMPUNAN RASMI
ISNIN KOKU DITANGGUHKAN
27.4.2021 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
SELASA TAHUN TKN 4 & 5 BERMULA
28.4.2021 MESYUARAT PENGURUSAN
29.4.2021 RABU 5/2021
30.4.2021 KHAMIS
1.5.2021 JUMAAT TAQARRUB
2.5.2021 SABTU
3.5.2021 AHAD PERHIMPUNAN RASMI
4.5.2021
5.5.2021 ISNIN KOKU DITANGGUHKAN
SELASA
RABU

117

6.5.2021 KHAMIS TAQARRUB PENYAMPAIAN
7.5.2021 JUMAAT LADAP 3 SUMBANGAN HARI RAYA
8.5.2021
9.5.2021 SABTU PERHIMPUNAN RASMI KOKU DITANGGUHKAN
10.5.2021 AHAD CUTI HARI RAYA PUASA
MINGGU 16 11.5.2021 ISNIN
MINGGU 17 12.5.2021 SELASA PERHIMPUNAN RASMI MESYUARAT HEM 2 LATIHAN RUMAH SUKAN PROGRAM
MINGGU 18 13.5.2021 RABU LATIHAN MERENTAS DESA KEUSAHAWANAN(KS)
14.5.2021 KHAMIS MESYUARAT GURU 2
15.5.2021 JUMAAT TAQARRUB PERJUMPAAN 1M1S PROGRAM
16.5.2021 SABTU PERJUMPAAN KEUSAHAWANAN(KR)
17.5.2021 AHAD PERHIMPUNAN RASMI
18.5.2021 ISNIN MESYUARAT PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
SELASA MESYUARAT KOKU 2
19.5.2021 6/2021
RABU PERJUMPAANMENTOR
20.5.2021 MESYUARAT AKP 2 MENTEE 4
21.5.2021 KHAMIS
22.5.2021 JUMAAT LATIHAN RUMAH SUKAN PROGRAM
23.5.2021 LATIHAN MERENTAS DESA KEUSAHAWANAN(KS)
24.5.2021 SABTU JAMUAN HARI RAYA PK
AHAD PERJUMPAAN 1M1S
25.5.2021 ISNIN PERJUMPAAN PROGRAM
KEUSAHAWANAN(KR)
26.5.2021 SELASA KELAB PERSATUAN

27.5.2021 RABU MERENTAS DESA
(CUTI PERISTIWA 1)
28.5.2021 KHAMIS
29.5.2021
30.5.2021 JUMAAT
SABTU
AHAD

118

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
CUTI PERTENGAHAN 31.5.2021 ISNIN
1.6.2021 SELASA PERHIMPUNAN RASMI SUKAN TARA PROGRAM
PENGGAL 2.6.2021 RABU KEUSAHAWANAN(KS)
(29.0.2021- 13.6.2021) 3.6.2021 KHAMIS MESYUARAT KEWANGAN, SUKAN TARA
CUTI PERTENGAHAN 4.6.2021 JUMAAT ASET DAN PEROLEHAN KE 2 SUKAN TARA PROGRAM
5.6.2021 SABTU KEUSAHAWANAN(KR)
PENGGAL 6.6.2021 AHAD TAQARRUB
7.6.2021 ISNIN MESYUARAT SYARIKAT
MINGGU 19 8.6.2021 SELASA KESELAMATAN DAN
9.6.2021 RABU
MINGGU 20 10.6.2021 KHAMIS PEMBERSIHAN -2
11.6.2021 JUMAAT
MINGGU 21 12.6.2021 SABTU PERHIMPUNAN RASMI ACARA AKHIR SUKAN PROGRAM
13.6.2021 AHAD MESYUARAT PENGURUSAN ACARA AKHIR SUKAN KEUSAHAWANAN(KS)
14.6.2021 ISNIN
7/2021 ACARA AKHIR SUKAN PROGRAM
15.6.2021 SELASA KEJOHANAN SUKAN SEKOLAH KEUSAHAWANAN(KR)
MESYUARAT KURIKULUM 2,
16.6.2021 RABU MESYUARAT KEWANGAN, 2021
ASET DAN PEROLEHAN KE 2
17.6.2021 KHAMIS (CUTI PERISTIWA 2)
TAQARRUB
18.6.2021 JUMAAT LADAP 4 PERJUMPAAN MENTOR
MENTEE 5
19.6.2021 SABTU PERHIMPUNAN RASMI
20.6.2021 AHAD
21.6.2021 ISNIN

22.6.2021 SELASA

23.6.2021 RABU

24.6.2021 KHAMIS

25.6.2021 JUMAAT
26.6.2021 SABTU
27.6.2021 AHAD

28.6.2021 ISNIN

119

29.6.2021 SELASA MESYUARAT PANITIA 2 MESYUARAT PKHAS-2
30.6.2021 BERMULA
1.7.2021 RABU PERJUMPAAN 1M1S
2.7.2021 MESYUARAT KANTIN 2 PERJUMPAAN
3.7.2021 KHAMIS
4.7.2021 JUMAAT BADAN BERUNIFORM

TARIKH SABTU
5.7.2021 AHAD

MINGGU 6.7.2021 HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
MINGGU 22 ISNIN PERHIMPUNAN RASMI PELANCARAN
7.7.2021 SELASA PROGRAM
MINGGU 23 BULAN KEUSAHAWANAN(KS)
8.7.2021 RABU KECERGASAN
9.7.2021 PROGRAM
10.7.2021 AKTIVITI BULAN KEUSAHAWANAN(KR)
11.7.2021 KECERGASAN
12.7.2021
13.7.2021 1M1S
KELAB PERSATUAN
14.7.2021
KHAMIS TAQARRUB
15.7.2021 PERHIMPUNAN RASMI
16.7.2021 JUMAAT
17.7.2021 SABTU PROGRAM
18.72021 AHAD KEUSAHAWANAN(KS)
ISNIN
PROGRAM
SELASA KEUSAHAWANAN(KR)

RABU AKTIVITI BULAN
KECERGASAN

1M1S
BADAN BERUNIFORM

KHAMIS TAQARRUB

JUMAAT
SABTU
AHAD

120 121 CUTI PERTENGAHAN 19.7.2021 ISNIN PERHIMPUNAN RASMI PROGRAM
PENGGAL 20.7.2021 SELASA MESYUARAT PENGURUSAN KEUSAHAWANAN(KS)
21.7.2021 RABU
(17-25.7.2021) 22.7.2021 KHAMIS 8/2021 PROGRAM
23.7.2021 JUMAAT KEUSAHAWANAN(KR)
MINGGU 24 24.7.2021 SABTU FINALS BULAN
25.7.2021 AHAD KECERGASAN PROGRAM
MINGGU 25 26.7.2021 KEUSAHAWANAN(KS)
27.7.2021 ISNIN 1M1S
SELASA KELAB PERSATUAN PROGRAM
28.7.2021 KEUSAHAWANAN(KR)
RABU MESYUARAT PENYELARAS
29.7.2021 DAN GURU TING. 2
30.7.2021 KHAMIS
31.7.2021 JUMAAT TAQARRUB
1.8.2021
SABTU PERHIMPUNAN RASMI PELANCARAN BULAN
2.8.2021 AHAD KEBANGSAAN

3.8.2021 ISNIN PERINGKAT SEKOLAH

4.8.2021 SELASA AKTIVITI
BULAN KEBANGSAAN
5.8.2021 RABU
1M1S
6.8.2021 KHAMIS BADAN BERUNIFORM

7.8.2021 JUMAAT TAQARRUB PERKHEMAHAN
PERDANA
8.8.2021 SABTU
PERKHEMAHAN
AHAD PERDANA

PERKHEMAHAN
PERDANA

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM/PENTA HEM KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
MINGGU 26 ISNIN DBIRAN PERJUMPA (CUTI PERISTIWA 2)
9.8.2021 SELASA
MINGGU 27 PERHIMPUNAN AN
10.8.202 RASMI MENTOR
1 MENTEE 5

11.8.202 RABU CUTI SAMBUTAN AWAL MUHARRAM
1
AKTIVITI
BULAN
KEBANGSAAN
1M1S
KELAB PERSATUAN

12.8.202 KHAMIS MESYUARA
1 T

DISIPLIN/JK
BASMI

PONTENG 2

13.8.202 JUMAA TAQARRUB RECREATION/
1 T OUTDOOR
PERHIMPUNAN CHALLENGE
14.8.202 SABTU RASMI
1 AKTIVITI
AHAD BULAN PROGRAM KEUSAHAWANAN(KS)
15.8.202 ISNIN KEBANGSAAN PROGRAM KEUSAHAWANAN(KR)
1 SELASA 1M1S
BADAN
16.8.202 BERUNIFORM
1

17.8.202
1

18.8.202 RABU
1

19.8.202 KHAMIS MESYUARA
1 T 3K DAN
SEKOLAH
SELAMAT 2

20.8.202 JUMAA TAQARRUB PROGRAM KEUSAHAWANAN(KS)
1 T PROGRAM KEUSAHAWANAN(KR)
PERHIMPUNAN
21.8.202 SABTU RASMI
1 AHAD
ISNIN MESYUARAT
22.8.202 PENGURUSAN
1 SELASA
9/2021
23.8.202
1 TAQARRUB

24.8.202 PERHIMPUNAN
1 RASMI

25.8.202 RABU AKTIVITI
1 BULAN
KEBANGSAAN
MINGGU 28 1M1S
MINGGU 29 KELAB PERSATUAN

26.8.202 KHAMIS CUTI HARI KEBANGSAAN
1 JUMAA
AKTIVITI
27.8.202 T BULAN
1 SABTU KEBANGSAAN
1M1S
28.8.202 AHAD BADAN
1 BERUNIFORM
ISNIN
29.8.202
1 SELASA

30.8.202
1

31.8.202
1

1.9.2021 RABU

122

2.9.2021 KHAMIS
JUMAA
3.9.2021
T
4.9.2021 SABTU
5.9.2021 AHAD

6.9.2021 ISNIN PERHIMPUNAN PERJUMPA PROGRAM KEUSAHAWANAN(KS)
7.9.2021 SELASA RASMI AN PROGRAM KEUSAHAWANAN(KR)
8.9.2021 RABU
TAQARRUB MENTOR
MINGGU 30 MENTEE 6
9.9.2021 KHAMIS
AKTIVITI
10.9.202 JUMAA BULAN
1 T KEBANGSAAN
1M1S
11.9.202 SABTU KELAB PERSATUAN
1 KARNIVAL
AHAD KOKURIKULUM
12.9.202 DAN
1 PENUTUP BULAN
KEBANGSAAN
PENYAMPAIAN
HADIAH
PERSEMBAHAN
CUTI PERISTIWA

3

MINGGU TARIKH HARI KURIKULUM/PENTADBIRAN HEM KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
13.9.202 ISNIN HARI MALAYSIA
CUTI
PERTENGAHA 1 SELASA
N PENGGAL 14.9.202
RABU
(11- 1
19.9.2021) 15.9.202 KHAMIS
JUMAA
1
16.9.202 T
SABTU
1
17.9.202

1
18.9.202

1

19.9.202 AHAD PERHIMPUNAN RASMI PROGRAM KEUSAHAWANAN(KS)
1 ISNIN PROGRAM KEUSAHAWANAN(KR)
SELASA TAQARRUB
20.9.202
MINGGU 31 1 PERHIMPUNAN RASMI
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
MINGGU 32 21.9.202
MINGGU 33 1 TINGKATAN 5 BERMULA
MESYUARAT PENGURUSAN
22.9.202 RABU PERJUMPAAN 1M1S
1 10/2021 PERJUMPAAN

TAQARRUB BADAN BERUNIFORM

123 23.9.202 KHAMIS PERHIMPUNAN RASMI
1 JUMAA

24.9.202 T
1 SABTU

25.9.202 AHAD
1

26.9.202
1

27.9.202 ISNIN
1

28.9.202 SELASA PROGRAM KEUSAHAWANAN(KS)
1 PROGRAM KEUSAHAWANAN(KR)

29.9.202 RABU PERJUMPAAN 1M1S
1 PERJUMPAAN

KELAB PERSATUAN

30.9.202 KHAMIS PROGRAM KEUSAHAWANAN(KS)
1 JUMAA
PERJUMPAAN 1M1S
1.10.202 T PERJUMPAAN
1 SABTU

2.10.202 AHAD
1
ISNIN
3.10.202
1 SELASA

4.10.202 RABU
1

5.10.202
1

6.10.202
1


Click to View FlipBook Version
Previous Book
AZİZİYE DADAŞKENT ORTAOKULU OKUL TANITIM KİTAPÇIĞI
Next Book
การใช้ one และ ones