The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-78321895, 2022-06-23 11:34:57

BUKU PROGRAM PIBG SMKSG 2022

BUKU PROGRAM PIBG SMKSG 2022

MESYUARAT AGUNG

PIBG
KALI KE-42

SMK SERI GOMBAK

TARIKH: 25 JUN 2022 (SABTU)

MASA: 9.00 pagi

TEMPAT: DEWAN PIBG
SMK SERI GOMBAK

Dirasmikan oleh
Encik Mohamed Saufi Bin Shafei

Focal Person
Persatuan Ibu Bapa dan Komuniti Setempat


(PIKBS) Kebangsaan

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI,
INSAN TERDIDIK,

NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK

MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENANGI ASPIRASI NEGARA

02

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG

Muka surat

01 Visi & Misi Sekolah 02

Isi Kandungan 02 Ucapan Perasmian 04-05
03 Ucapan Yang Dipertua PIBG 06 - 08
04 Ucapan PK Pentadbiran 09-11
05 Aturcara dan Agenda Mesyuarat Agung
12-13

PIBG Kali k-42 14 - 15

06 Jawatankuasa Pelaksana Mesyuarat


Agung PIBG Kali ke-42

07 Jawatankuasa PIBG Sesi 2021/2022 16

08 Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-41 17 - 26

09 Laporan Aktiviti PIBG Sesi 2021/2022 27 - 31

10 Laporan Penyata Kewangan PIBG Sesi
32 - 35

2021/2022

11 Jawatankuasa PIBG Sesi Baharu 2022/2023 36

12 Senarai Usul dan Cadangan 37 - 38

13 Penghargaan 39

03

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG UCAPAN PERASMI

Bismillahirrahmaniirahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
dan Salam Sejahtera.
Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis.
Yang Berusaha Pn. Rodziah binti Abdul Rahman
YDP PIBG SMK Seri Gombak

Yang Berusaha Pn. Anita binti Tajuddin
PK Pentadbiran SMK Seri Gombak

Yang Dihormati Barisan AJK PIBG Sesi 2021/2022
Barisan Pentadbir Sekolah
Ibu Bapa dan Barisan Guru SMK Seri Gombak

Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya dapat kita
berkumpul dalam majlis penting pagi ini untuk bersama-sama menjayakan Mesyuarat
Agung PIBG SMK Seri Gombak Kali ke-42. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada
semua ibu bapa dan guru-guru yang meluangkan masa menghadiri Mesyuarat Agung PIBG
SMK Seri Gombak pagi ini.

Tuan-tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian,

Hasil kajian para bijak pandai mendapati pendidikan merupakan perkara yang penting
yang mampu mengubah taraf hidup kita. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita mampu
meningkatkan keupayaanekonomi,politik dan sosial. Justeru tugas dan tanggungjawab kita
sebagai ibu bapa dan guru semakin hari semakin berat di zaman yang kian mencabar ini.
Ianya bukan seperti zaman ibu dan ayah kita mendidik kita dahulu. Untuk membolehkan
kita mengamalkan corak didikan ibu bapa kita dan guru masa lalu bukanlah perkara
mudah terutama di tahun yang mendatang ini kerana banyak perubahan yang menjadikan
tugas ibu bapa semakin sukar.
Adakah kerana zaman yang berubah atau kerana sistem pendidikan ataupun sememangnya
kerana kesilapan ibu bapa masa kini dalam mendidik, mengajar dan mengasuh anak-anak?

Tuan-tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian,

Oleh sebab itulah, hubungan dan kerjasama antara institusi keluarga dan institusi sekolah
perlu dipererat dan diambil berat. Terleka atau terlalai salah satu pihak, akan
menyebabkan ketidakseimbangan sistem kehidupan atau pembesaran anak-anak kita. Jika
wujud ketidakseimbangan ini, maka kita dengan mudah boleh mengenal pasti punca
kelemahan atau kesilapannya kerana melalui kedua-dua institusi inilah wujudnya kasih
sayang, tanggung jawab, pendidikan dan amanah. Ada ibu bapa yang terlalu kurang
memberi kasih sayang dan mengabaikan tanggung jawab mengasuh. Dalam erti kata lain,
lalai dalam kesibukan kerja hinggga terabai amanah sebagai ibu bapa.

04

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG UCAPAN PERASMI

Tidak kurang yang memberi kasih sayang yang melimpah ruah, sanggup menutup
kelemahan mereka dengan memberi kemewahan yang berlebih-lebihan kepada anak-anak.
Kesannya, anak-anak tidak mahu bersusah payah dan mahu semuanya tersedia di depan
mata sahaja. Keadaan ini menyebabkan apabila mereka mulai dewasa, sebahagiannya
sudah mulai memijak kepala ibu bapa dan guru-guru.

Tuan-Tuan, Puan-Puan yang dihormati sekalian,

Marilah kita renung dan fikirkan bersama. Janganlah kita alpa. kerana cabaran anak-anak
kita di masa hadapan pastinya lebih mencabar. Kalau bukan kita yang bekalkan mereka
dengan ilmu , didikan dan disiplin yang sempurna, nescaya kita akan saksikan mereka
tersasar jauh dari landasan. Guru-guru di SMK Seri Gombak mempunyai tanggung jawab
besar mengajar ilmu kepada anak-anak tuan / puan. Namun ianya tidak mengurangkan
atau melepaskan amanah dan tanggung jawab kita sebagai ibu bapa dalam mengasuh dan
mendidik mereka menjadi anak yang soleh dan solehah serta menjadi insan yang berguna
kelak. Marilah kita bimbing mereka bersama-sama, tidak kira sama ada mereka itu anak
dia atau anak sesiapa pun. Oleh yang demikian, ibu bapa mestilah sama-sama berperanan
memperelok gabungan kedua-dua institusi ini dalam PIBG SMK Seri Gombak. Semoga
Allah s.w.t merahmati dan memberkati usaha dan kemampuan semua ibu bapa dan juga
semua guru SMK Seri Gombak dalam mendidik anak-anak kita supaya cemerlang dunia
dan akhirat.

Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada
pihak PIBG kerana sudi menjemput saya ke Majlis Mesyuarat Agung PIBG kali ke-42.
Sekalung penghargaan kepada Ahli Jawatankuasa PIBG dan pihak urusetia yang
menjayakan majlis ini. Akhir sekali dengan lafaz bismilllahirahmanirahim saya merasmikan
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-42 SMK Seri Gombak pada tahun 2022.

Sekian,

Assalamu’alaikum warahmatullah hi wabarakatuh.

05

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG UCAPAN YANG

DIPERTUA PIBG

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh,dan Salam Sejahtera.

Yang Berusaha, Encik Mohamed Saufi bin Shafie,
Focal Person, Pengerusi Persatuan Ibu bapa dan Komuniti
Setempat (PIKBS) Kebangsaan.

Yang Berusaha Puan Anita binti Tajuddin,
Penolong Kanan Pentadbiran SMK Seri Gombak.

Yang Dihormati Barisan AJK PIBG Sesi 2021/2022
Barisan Pentadbir Sekolah, Guru -guru serta ibu bapa yang dikasihi sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Saya melahirkan perasaan bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana kita dapat bersama-
sama dalam Mesyuarat Agung PIBG kali ke-42 ini. Saya amat mengalu-alukan Yang
Dihormati, En Mohamed Saufi bin Shafie, Pengerusi Persatuan Ibubapa dan Komuniti
Setempat (PIKBS) Kebangsaan kerana dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini dan
seterusnya merasmikan majlis ini. Di sebalik kesibukan tugas, Tuan masih dapat
meluangkan masa untuk hadir ke majlis ini. Kami amat berbesar hati dan saya ingin
merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan atas sokongan dan keprihatinan.
Bagi pihak PIBG sekolah, saya yakin dengan kehadiran Tuan akan dapat menyemarakkan
lagi semangat ibu bapa dan warga SEMERBAK untuk melibatkan diri secara aktif dalam
program pendidikan. Kita sedar bahawa dunia pendidikan mengalami banyak perubahan
dari semasa ke semasa. Peluang pendidikan harus digunakan sepenuhnya bagi menguasai
ilmu, kemahiran dan membina personaliti yang cemerlang.

Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian,

Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana kita dapat berkumpul sekali lagi bagi menjayakan
mesyuarat Agung PIBG kali ke-42 pada tahun ini. Saya mengucapkan tahniah kepada
semua ibu bapa yang dapat meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Saya juga ingin
mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi tinggi tahniah dan syabas kepada
semua AJK PIBG kerana sekali lagi telah berjaya menganjurkan Mesyuarat Agung PIBG
pada tahun ini walaupun dalam keadaan yang amat sibuk dengan pelbagai tugas yang lain.
Sesungguhnya Mesyuarat Agung ini merupakan platform terbaik untuk semua ibu bapa
bertemu muka bagi berkongsi idea dan pendapat yang bernas untuk melonjakkan lagi
kecemerlangan sekolah sama ada dalam akademik mahupun kokurikulum.

Syabas juga kepada semua tenaga pendidik dan ibu bapa yang telah bekerja keras untuk
memastikan kejayaan anak -anak yang belajar di sekolah ini. Tahniah kepada semua atas
keputusan peperiksaan SPM 2021 yang baru diumumkan pada minggu lepas.

06

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG UCAPAN YANG

DIPERTUA PIBG

Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian,

PIBG merupakan sebuah medium yang berkesan untuk mengeratkan lagi hubungan
antara pihak sekolah dengan komuniti. Justeru, PIBG sewajarnya bergerak seiring
dengan perkembangan sekolah dan menjadi penyumbang kepada kejayaan dan
kecemerlangan sesebuah sekolah. Oleh hal yang demikian, PIBG SMK Seri Gombak
telah banyak berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam menjalankan aktiviti-aktiviti
sekolah.

Sebagai Yang Dipertua PIBG, saya dan barisan AJK telah berusaha untuk menjalankan
tugas yang telah diamanahkan dengan sebaik mungkin. Dalam segala tindakan yang
dilakukan, kami sentiasa memikirkan kebajikan anak-anak kita di sekolah ini dan
sentiasa ingin memberikan yang terbaik walaupun kadang kala berdepan dengan
kesukaran terutamanya masalah kewangan. Sumbangan PIBG yang telah diberikan oleh
tuan puan telah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu membiayai
program-program sekolah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dan sahsiah
anak-anak kita di sekolah ini. Oleh itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada ibu bapa yang telah memberi sumbangan sama ada secara langsung atau tidak
langsung kepada PIBG. Hal ini memudahkan pelbagai program sekolah dapat
dilaksanakan demi pembelajaran anak -anak.

Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian

Sepanjang sesi 2021/2022, terdapat 27 aktiviti yang telah dilaksanakan oleh PIBG SMK
Seri Gombak. Antara aktviti yang telah dilaksanakan ialah Anugerah Murid Aktif
PDPR, Anugerah PDPR terbaik kategori guru, Anugerah kutipan terbanyak sumbangan
PIBG mengikut kelas, Pembinaan Studio SEMERBAK dan Bilik Pendidikan Abadke-21,
Makanan untuk Program Kelas Tambahan Pecutan SPM Fasa 1 dan Fasa 2, sumbangan
untuk Majlis Persaraan Pn Zarina bt Juwani, Datin Salina binti Bakri dan Tuan
Pengetua, Sumbangan Smart TV untuk Bilik Mesyuarat, Program Food Drive SPM
2021,Pendawaian baharu dan Pemasangan Lampu LED siling dan lampu Sportlight
STEM TUNNEL, Pemasangan 2 unit penapis Air Coway, Pemasangan UniFi Biz
800Mbps, Program Bakul Ramadan, Sambutan Hari Guru 2022, Program Gotong
Royong Perdana, Projek Baik Pulih dan naik taraf Surau Ar-Rahim SMK Seri Gombak
lain-lain lagi.

Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,

Pihak PIBG sentiasa peka dan prihatin dengan setiap sumbangan daripada ibu bapa.
Sumbangan tersebut bukan semata - mata wang ringgit tetapi kerjasama daripada ibu
bapa untuk memastikan anak-anak sentiasa hadir ke sekolah.

07

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG UCAPAN YANG

DIPERTUA PIBG

Sokongan dan dorongan daripada ibu bapa itulah yang lebih utama dan penting sebagai
kunci kejayaan anak-anak. Oleh itu saya menyeru agar ibu bapa turut membantu anak-
anak dalam proses pembelajaran mereka. Sepanjang tempoh menerajui PIBG SMK Seri
Gombak, saya dan para AJK PIBG sentiasa menyokong segala usaha sekolah untuk
meningkatkan prestasi dan kecemerlangan pelajar. Saya amatlah berbesar hati sekiranya
pihak sekolah dapat meneruskan segala aktiviti yang dirancang agar anak-anak kita akan
berjaya dalam pelajaran seterusnya menjadi insan yang berguna untuk bangsa dan negara.

Akhir kata, sekali lagi saya menyeru kepada semua ibu bapa agar sentiasa menyokong dan
memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada pihak sekolah bagi memastikan SMK Seri
Gombak terus melakar kejayaan dan saya juga berharap supaya semua AJK PIBG akan
dapat meneruskan usaha dengan lebih gigih lagi bagi membantu pihak sekolah sama ada
dari segi kewangan mahupun tenaga. Semoga segala pengorbanan dan kerjasama yang
diberikan akan diberkati oleh Allah swt seterusnya mendatangkan impak yang positif dalam
perkembangan pendidikananak-anak kita.

Sekian, terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum wbk.

08

UCAPAN PENOLONG KANAN


Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG PENTADBIRAN

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Berbahagia Puan Rodziah Binti Abdul Rahman,
Yang Dipertua PIBG SMK Seri Gombak
Yang Dihormati Puan Roszaina Bt Rodzi,
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid,
Puan Suriani Bt Shaari, Penolong Kanan Kokurikulum
Puan Nor Ratna Binti Abdul Halim , Penolong Kanan Petang
Barisan Guru-guru Kanan Mata Pelajaran Ahli-ahli Jawatankuasa PIBG SMK Seri
Gombak
Guru-guru dan para ibu bapa yang saya hormati sekalian.

Bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah izin-Nya kita dapat bersama-sama
berkumpul di Dewan Terbuka PIBG SEMERBAK sempena Mesyuarat Agung PIBG SMK
Seri Gombak kali ke-42 tahun 2022 ini. Sesungguhnya, saya amat bersyukur kerana tahun
ini kita berkesempatan untuk mengadakan mesyuarat secara bersemuka. Memandangkan,
pada tahun lepas kita hanya dapat melaksanakan mesyuarat agung PIBG secara maya
ekoran pendamik Covid-19 yang melanda negara kita bahkan seluruh dunia.

Kita perlu akur kepada Prosedur Operasi Standard yang ditetapkan demi memastikan kita
kembali ke dalam norma yang biasa. Walau bagaimanapun, sebagai pentadbir kami tetap
akan melaksanakan tugas saya sebaik mungkin, justeru atas sokongan ibu bapa dan guru-
guru, kami telah menambah baik banyak prasarana di sekolah ini untuk kemudahan
pembelajaran murid-murid di SMK Seri Gombak. Setiap kelas dipastikan mempunyai kipas
dan lampu yang berfungsi, pintu dan tingkap yang sempurna, tandas murid dan guru dibaik
pulih, bilik guru dinaik taraf untuk keselesaan guru dan persekitaran sekolah diceriakan.

Hadirin yang dihormati sekalian,

Saya pasti ibu bapa tertanya-tanya tentang keselamatan anak-anak di sekolah. Keselamatan
guru dan anak-anak sentiasa menjadi keutamaan pihak sekolah dengan memastikan semua
SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dipatuhi. Kami yakin dengan
kerjasama ibu bapa, guru dan anak-anak mematuhi SOP yang telah dikeluarkan, anak-
anak kita akan hadir ke sekolah dalam keadaan selamat. Dalam hal ini kami berharap ibu
bapa atau penjaga dapat memastikan bahawa anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke
sekolah.

Alhamdulillah, masa terus berlalu tanpa kita sedar. Banyak kecemerlangan dan kejayaan
yang telah pihak sekolah cipta sama ada dalam bidang akademik mahupun dalam bidang
kokurikulum. Kejayaan dan kecemerlangan ini menggambarkan usaha guru-guru yang
tidak pernah putus asa dalam mendidik anak-anak. Kejayaan ini juga menggambarkan
usaha dan kerjasama yang terjalin kukuh antara guru dengan ibu bapa selama ini diberkati
oleh Allah SWT.

09

UCAPAN PENOLONG KANAN


Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG PENTADBIRAN

Dengan rasa bangga dan berbesar hati, kami ingin berkongsi dengan hadirin semua
berkaitan keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2021 yang telah diumumkan pada 16
Jun 2022 yang lalu. Untuk pengetahuan semua ibu bapa dan hadirin, sekolah kita telah
mencatat sejarah dalam bilangan murid yang telah berjaya memperoleh keputusan 6A dan
ke atas iaitu seramai 32 orang berbanding tahun-tahun sebelum ini. Terdapat 2 orang murid
yang telah berjaya memperoleh keputusan 10 A, seramai 8 orang memperoleh keputusan
9A, 4 orang mendapat keputusan 8A, 5 orang mendapat keputusan 5A dan seramai 13 orang
telah mendapat 6A. Gred Purata Sekolah (GPS) kita menurun sebanyak 0.1 iaitu dari 5.00
(SPM 2020) ke 5.01 (SPM 2021).

Sesungguhnya, dalam usaha kita untuk menjana kecemerlangan ini, pihak PIBG sentiasa
menyokong pihak sekolah mengadakan pelbagai aktiviti. Pihak PIBG juga banyak memberi
sumbangan dalam bentuk kewangan untuk pelbagai aktiviti sekolah serta hadiah
kecemerlangan untuk anak-anak yang berjaya. Sumbangan yang PIBG berikan dalam
menjayakan semua aktiviti ini adalah hasil sumbangan ibu bapa kepada tabung PIBG.
Untuk itu, saya menyeru kepada ibu bapa agar terus menyumbang kepada tabung PIBG
untuk kita sama-sama terus menjana dan merancang pelbagai aktiviti yang menyumbang
kepada kecemerlangan anak-anak kita.

Ibu bapa yang dihormati sekalian,

Kecemerlangan sesebuah sekolah bukan sahaja bergantung kepada hebatnya guru
mengajar, pakarnya pihak pentadbir mengurus sekolah, malah perlu seiring dengan
komitmen ibu bapa. Kita tidak boleh lepas tangan menyerahkan bulat-bulat urusan
mendidik anak-anak kepada pihak sekolah. Jika pihak sekolah mengambil tahu segala
tindak-tanduk anak-anak dari sekecil-kecil salah laku umpamanya datang lewat kepada
sebesar-besar masalah, umpamanya merosakkan harta benda sekolah, itu menggambarkan
kecaknaan guru-guru dan pihak sekolah terhadap anak-anak. Pesanlah selalu kepada anak-
anak untuk sentiasa menjaga harta benda sekolah seperti menjaga harta benda di rumah
sendiri.

10

UCAPAN PENOLONG KANAN


Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG PENTADBIRAN

Hadirin dan hadirat sekalian,

Sempena dengan mesyuarat PIBG kali ini, marilah kita menggunakan pendekatan
musyawarah jika timbul sebarang masalah atau salah faham sesama kita. Masalah disiplin
dan tingkah laku anak-anak perlu ditangani bersama. Masalah ponteng sekolah yakni tidak
hadir ke sekolah tanpa sebab mesti diambil tindakan segera. Jangan kita biarkan anak-anak
kita tidak hadir tanpa sebab. Para guru akan berasa bangga jika ibu bapa sentiasa
mengambil berat dengan disiplin anak-anak di sekolah.
Akhir kata, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima
kasih kepada semua ibu bapa yang hadir dalam majlis pada hari ini. Kehadiran para ibu
bapa menggambarkan kesungguhan dan komitmen dalam meningkatkan kecemerlangan
anak-anak pada masa hadapan.

Sekian,
wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG ATURCARA

8.30 pagi : Pendaftaran ibu bapa dan guru
: Sarapan pagi
: KetibaanVIP

9.00 pagi : Nyanyian Lagu Negaraku
: Bacaan doa oleh Saudara Faris Irfan Bin Mohd Kafila (5 Cekal)
: Bacaan Al-Quran Surah An Naml; Ayat 45 oleh Saudari Nur Dania Yasmin Binti Mohd Rosni
(3 Ikhlas)
: Bacaan Intisari Surah An Naml; Ayat 45 oleh Saudari Syarifah Nur Balqis Binti Adam (2

KAA)
: Ucapan PK Pentadbiran SMK Seri Gombak (Pn Anita Binti Tajuddin)
: Ucapan Yang Dipertua PIBG SMKSG (Pn Rodziah Binti Abdul Rahman)
: Ucapan Perasmian oleh En Mohamed Saufi Bin Shafie, Focal Person PIBKS Kebangsaan

(Selangor)

9.45 pagi : Tayangan Multimedia
10.00 pagi : Penyampaian sijil dan cenderamata kepada AJK PIBG Sesi 2021/2022

: Cabutan bertuah
: Penyampaian cenderamata kepada Perasmi
10.30 pagi : Mesyuarat Agung PIBG kali ke-42 dimulakan (diselang seli dengan cabutan bertuah)
12.00 t/hari : Cabutan bertuah
12.30 t/hari : Majlis bersurai
: Sesi bergambar AJK PIBG Sesi 2022/2023

12

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG AGENDA

MESYUARAT

Ucapan Yang Dipertua PIBG
Pembentangan Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-41 dan

Laporan Aktiviti PIBG Sesi 2021/2022
Pengesahan Minit Mesyuarat Agung PIBG kali ke-41
Pembentangan Penyata Kewangan PIBG Sesi 2021/2022
Pembubaran AJK PIBG Sesi 2021/2022
Pelantikan Pengerusi Sementara bagi Mesyuarat Agung PIBG

kali ke-42
Pelantikan AJK PIBG Sesi 2022/2023
Pembentangan Usul dan Cadangan
Hal-hal Lain
Ucapan Penangguhan YDP PIBG Sesi 2022/2023

13

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG JAWATANKUASA

PELAKSANA

Penasihat : Pn. Anita Bt Tajuddin (Penolong Kanan / Pemangku Pengetua)
Tim. Penasihat : Pn. Roszaina Bt Rodzi (PK HEM)
Naib Penasihat 1 : Pn Suriani Bt Shaari (PK Kokurikulum)
Naib Penasihat 2 : Pn. Nor Ratna Bt Abdul Halim (PK Petang)

Pengerusi : Pn. Rodziah bt Abdul Rahman (YDP PIBG)
Naib Pengerusi : En. Amran Bin Yahya (NYDP PIBG)
Setiausaha : Cik Hasmalailie Binti Yusoff
Bendahari : Pn. Halimahton Saadiah Binti Abdul Manan
Ahli Jawatankuasa : Semua AJK PIBG

Jawatankuasa Pelaksana :

Penyelaras : Pn Rosashikin Binti Mohammed Penyelaras : Pn Umi Kalsom Binti Abdul

(GKMP Bahasa) Rahman (GKMP Kemanusiaan)

PERKARA NAMA GURU PERKARA NAMA GURU

1. Protokol 1. En Nik Mohd Fais Bin
8. Lalu lintas dan 1. En. Mohd Hairi Helmi (K)
Nik Kub (K) keselamatan 2. En. Shahrul Hafez
3. En Ruzmi Bin Hashim
2. Sambutan VIP Semua Pentadbir (dibantu oleh 6 orang murid
kadet polis)

3. Sambutan Ibu Bapa Semua Guru Kanan
9. Tayangan 1. En Mohd Fadhirul (K)
Matapelajaran Multimedia 2. En Mazuki b Awang
(dibantu oleh 10 orang
3. En Wan Mohd Amzar
Pengawas)

4. Penyediaan kata alu-
1. Pn. Rosnah bt Said (K) 10. Pencatat Usul 1. Pn Murni Haryati bt

aluan Pengetua dan YDP
2. Pn. Adibah bt Abdullah Mohammad (K)
PIBG 2. Cik Siti Nur Hidayah
3. Pn Nazeha Bt Abdul Hamid
5. Surat- menyurat 1. Cik Hasmalailie bt Yusoff
5. Cik Nurul Aqilah bt

(Setiausaha PIBG) Zulhazmi
6. Cik Neeroswary

1. Cik Nur Farhana Tahir
11. Bacaan Doa 1. Pn Salmah Bt Sahuri -
(K) (BADAR)
2. Pn Fatimah Fadilafatin
6. Buku Program 3. Pn Noor Fauziah bt
12. Juruacara 1. Pn. Wan Hazirah Bt Wan
Wahab Osman (K)
4. Pn Siti Nur Syuhada Bt 2. Pn Aiza Ilyiani Bt Azman
Mohd Noor Azam

7. Cabutan Bertuah 1. Pn Noor Shaliza Bt
13. Persiapan Tempat 1. Pn. Rohana bt Che Rose
Awang (K) (K)
2. Pn Ismawani Bt Ismail 2. En Muhamad Akmal
3. Cik Norsyahirah Bt
Hakim
Mohamad 3. En Nahasrul Bin Mohamad
4. Pn Norsyuhada Bt Suzmin Nayawi
4. En Mohd Fahmi B Yaakob
5. En Nik Mohd Azam Sah
6. Cik Karimah Bt Saifudin
7. Cik Prarrthanaa A/P
Darmalingan

14

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG JAWATANKUASA

PELAKSANA

PERKARA NAMA GURU PERKARA NAMA GURU
20. Sijil dan
1. Pn Ayu Masni bt Hassan (K)
14. Pengemasan
1. En. Muhammad Rozi (K) Cenderahati 2. Pn Zaharah Bt Mat Hasan
Dewan Selepas Majlis
2. En Mohd Khairullah Afiq AJK PIBG &
3. Pn Zaifah Bt Mat Amin
Selesai 3. En Mohammad Afiq Danial Cenderamata
4. Pn Intan Ismahani
(GP) Perasmi 5. Pn Noriswani Bt Ahmad
4. En Muhammad Syazwan 6. Cik Nor Azira Syazwani Bt

Irfan (GP) 21. Fotografi &
Ayob
5. Cik Nur Ameera Shauqina Videografi 1. Pn. Norhaliza bt Abu Hassan

6. Cik Nuratiqah Suffiah (K)
2. Pn Noorzila Bt Hassan
1.Pn Anis Yasmin Bt Azhar
3. En Ahmad Ishamudin
(K) (dibantu oleh 3 orang

2.Pn Siti Ambia Bt Japli Pengawas Fotografi)
3.Pn Nur Amalina Afiqah bt

15. Penyediaan dan Afandi
Hiasan Pentas 4.Pn Maslina Bt Nik Ka

Penyelaras : Pn Jalini binti Mohd Alias
(GKMP Sains & Matematik)

16. Kebersihan 1.Pn Noor Syazwani Bt Isa (K) PERKARA NAMA GURU
2.Pn Jamisah Bt Jumidali
3. Pn Norly Rosnina 1. Cik Nurul Izzati Afiqah bt

4. Cik Kathija Beevi Zaiali (K)
2. Pn Nurulhakimah Bt

1. Pn. Nurul Huda Bt Hassan
22. Pencatat Minit Embong
(K) 3. Cik Nor Farah Hana
17. Pengiraan Undi 2. Pn Nur Farhana bt Mohd
4. Siti Normastura Bt Jamil
Nasir
3. Pn Nur Syahirra Hanis

23. Banner 1. Pn Zuriati Bt Abdul Aziz (K)
2. Pn Normawati Bt Salleh

Penyelaras : Pn Zarina bt Nordin
(GKMP Teknik & Vokasional)

PERKARA NAMA GURU 1. Pn. Norhayati Bt Mohd Aziz

(K)
1. Pn Nor Madalina Bt Azami
24. Jamuan VIP dan
2. Pn. Nur ‘Aaina Bt Abdul

(K) Ibu Bapa Manaf
2. Cik Siti Mariana Bt Awang 3. Pn Rosnani Bt Daud
18. Pendaftaran Ibu 3. Pn Wan Amira Bt Wan
4. Pn Nor Ain Nadia Bt Awang
Bapa Lailia 5. Pn Siti Hasmas Bt Awang
4. Cik Rasheeda Bee Bt Hamid
Ahamed Meeran 6. Khairunnisa Bt Abdul Khalil
5. Pn Roslina Bt Hassan 7. Nurul Aqilah Idris
(dibantu oleh 2 orang pelajar

sebagai peramu saji di kantin

dan 4 orang pelajar di Dewan

PIBG)

25. Dokumentasi
1. Pn Suzielawati Bt Omar (K)
Dan Laporan 2. En Hapizi Bin Mohamed

19. Siaraya 1. En. Hong Boon Liang (K)
2. En Syamsuraimey
(dibantu oleh 10 orang pelajar)

15

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMKSG JAWATANKUASA

PIBG SESI 2021/2022

JAWATANKUASA PIBG SESI 2021/2022 SMK SERI GOMBAK

B
IL NA
MA JAWATA
N / BIRO

1
. TN HAJI MOHD NOR BIN ARIF   PENGETUA(
PENASIHAT)

2
. PN RODZIAH BINTI ABD
UL RAHMAN YDP PIBG (P
 ENGERUSI)

3
. EN AMRAN BIN YAHAYA
NYDP PIBG (BIRO PEM
B  ANGUNAN EKONOMI)

4
. CIK HASMALAILIE BT YUSOFF SETIAUSA
  HA PIBG
5
. PN SITI ANISAH BINTI MOHD PUAD PEN SU PIBG (BIRO PEM
 BANGUNAN EKONOMI)

6
. PN HALIMAHTON SAADIAH BT ABDUL MANAN BENDAH
 ARI PIBG

7
. PN JALINI BINTI MOHD
ALIAS AJK PIBG (BIRO PEMB
 ANGUNAN EKONOMI)

9
. MEJAR RAMZI BIN ABD RASA AJK PIBG (BIRO PEMB
 ANGUNAN EKONOMI)

1
0. EN KHAIRUL ANUAR BI
N ZAKARIA AJK PIBG (BIRO KEBAJIK
  AN DAN KEROHANIAN)

1
1. PN NOR HAYATI BT MO
HD AZIZ AJK PIBG (BIRO KEBAJIK
  AN DAN KEROHANIAN)

1
2. PN NOR AZIAH BT MOH
D HASSAN AJK PIBG (BIRO SA
 RANA & SAHSIAH)

1
3. PN WAN HAZIRAH BT W
AN OSMAN AJK PIBG (BIRO SA
 RANA & SAHSIAH)
1
4. PN FARIZAH BT MOHD
RAMLI AJK PIBG (BIR
 O AKADEMIK)
1
5. CIK NUR FARHANA BT
TAHIR AJK PIBG (BIR
 O AKADEMIK)
1
6. EN ZAKHIR HUSSIAN BI
N ABDUL LATIFF
AJK PIBG (BIRO
 KESELAMATAN)

1
7. EN NIK MOHD FAIS BIN
NIK KUB AJK PIBG (BIRO
 KESELAMATAN)

1
8. PN ROHANA BT AMIN AJK PIBG (BIRO SUKA
 N & KOKURIKULUM)

1
9. PN ANIS YASMIN BIN A
ZHAR AJK PIBG (BIRO SUKA
 N & KOKURIKULUM)
2
0. PN KAMARULAZLIN BIN
TI IBRAHIM JURUAUDIT
  (IBU BAPA)

2
1. PN ZURIATI BINTI ABDU
L AZIZ JURUAUD
 IT (GURU)

16

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak MINIT MESYUARAT

AGUNG PIBG KE-41

MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-41 SMK SERI

GOMBAK SESI 2021/2022

TARIKH : 9 OKTOBER 2021
HARI : SABTU
MASA : 9.00 PAGI
TEMPAT : KEDIAMAN MASING-MASING MEDIUM : GOOGLE MEET & YOU TUBE

SALURAN SEMERBAK TV KEHADIRAN : 333 Orang

KEHADIRAN IBU BAPA/PENJAGA

1 ASSEILAH BT SULAIMAN @ ISMAIL 41 ROFIDAH ABDULLAH HASHIM
2 SUZIYANA BINTI WARISIN 42 ZARINA BT ZAINOL ABIDIN
3 NORZALINA BINTI AHMAD 43 SITI NURAZNIE IBRAHIM
4 NOOR HAFEEZAH BINTI ABDUL WAHAB 44 MISITAH BINTI SURIP
5 NURUL HUDA BINTI MOHD MOKHTAR 45 LIM TAU YONG
6 NORISAH BINTI ZAWAWI 46 ROHANA BINTI AMIN
7 RODZIAH BINTI ABDUL RAHMAN 47 FARIZAH MOHD RAMLI
8 NURUL MAHFUZAH BINTI MOHD SHAFE'E 48 SHAMSUL ANUAR MOHD DAHALAN
9 MAT SAAT BIN ZAINAL ABIDIN 49 KAMARULAZLIN BT IBRAHIM
10 KHAIRUL ANUAR BIN ZAKARIA 50 ZARIYATI KHALID
11 ZAKHIR HUSSIAN ABDUL LATIFF 51 NOOR EZLAWATY BINTI BAHARIN
12 NOR AZIAH BINTI MOHD HASSAN 52 HALIJAH ABDUL WAHAB
13 ASMAWATI BINTI JUSOH 53 WAN NOR MADININ BINTI WAN MUSTAFA
14 DHORAWATI AHMAD 54 NORHAYATI ABD RAHMAN
15 AZRAINI ABDUL SAMAT 55 UMAR MUHAMMAD
16 KHAIRUL SHALINA BT MOHAMAD YUSUP 56 FAUZI CHIK
17 MD RAZALIZAN B MAT JIRIN 57 MUSHOLI BIN IBRAHIM
18 AFIZALINA BINTI AFFANDI 58 FARAH NADHIRAH LIEW
19 JEFRIEZAN BINTI JAAFAR 59 KAMARINAH BINTI IBRAHIM
20 SITI ZUBAIDAH BINTI MOHAMED ANWAR 60 NORASIKIN BINTI CHE HASHIM
21 DEVI A/P KARUPPIAH 61 SHAMSURI BIN MD SAID
22 ANIZA BINTI ABBAS 62 HARYATI BINTI ABDUL GHAFAR
23 SURIANI KAMARUDDIN 63 SITI HAJAR BT. MOHAMAD SHARIF
24 RAJA ROSLIZA BINTI RAJA KECHIK 64 FAIZATUL AKMA BINTI MISRIM
25 AMRAN BIN YAHAYA 65 CHE ROHAYA BINTI MUSTAPA
26 SHAHILA BINTI MOHD NAJIB 66 AZLIA BT MOHAMAD
27 RUKIAH BTE IBRAHIM 67 ZAMALIAH BINTI MD JUAH
28 RISUKI BIN ABDULLAH 68 MAHADIR BIN MD YUNUS
29 MAZNAH BT. MD. SALLEH 69 ZAINI BOY BIN SYUKUR
30 WAN ROHAYATI WAN ISMAIL 70 SHARIFAH NOORULHUDA BINTI HABIB ELIAS
31 MOHD HELMY BIN ABDUL NAJIB 71 SUZANA BT IBRAHIM
32 SARIMAH BINTI ISMAIL 72 MARIAM BINTI MUHAMMAD
33 ABDUL MUEN BIN MD SIDEK 73 NORAZLINA BINTI YEOP AZIZ
34 SUZIYANA BINTI WARISIN 74 ZUZANA BINTI MOHD HASSIM
35 ZUNAINI BINTI MAJID 75 SUHAILA BT MD NOH
36 AZLINA ABD HAMID 76 SA'DIAH SAPIEE
37 MOHD AFZAN BIN MOHD SARWANA 77 ESLINDA BINTI EMBY
38 RAMZI BIN ABDUL RASA 78 NUR NAFHATUN ISMAIL
39 SUHAILA HASSAN 79 ROHANA BINTI YAACAB
40 NORIAH BINTI JAMALUDIN 80 NORZILA BINTI SHAMSUDIN

17

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak 131 HEMILIA BINTI SULAIMAN
132 AZURA AHMAD
81 SITI ADAIWIAH WAN SALLEH 133 MUNSID OTHMAN
82 AZURA BINTI NOOR ANUAR 134 MOHD ALIF AIMAN BIN SAPLI
83 NORLIZA BINTI ALIM 135 AMRIN BIN AHMAD
84 ILIZA ISMAIIL 136 NUR FARIZA AZNI BT MUHAMED SAID
85 SITI ROHAYA BINTI ALWI 137 NORAZILAH MOHD GHAZALI
86 NOOR IZURA BINTI MUSA 138 ARDBINTA ASMA BINTI ALIAS
87 RAZANA RAHMAT 139 SURIATI BINTI MOHAMAD
88 FENNI RUSLAN 140 NORZILAH BINTI MOHD ALIAS
89 ZAHIR RAHIMI BIN KHAIRUL ANNUAR 141 NORAINI BINTI OMAR BAKI
90 ROPIZA BINTI YAHYA 142 HAZIRAH BINTI WAHAB
91 SANISAH BINTI TOMIN 143 YUSMAWATI
92 NIK SAMSUL RAZIMAH YAACOB 144 MOHD ZAMRI HUSAIN
93 RAMLAN MOHD ARIFF 145 SYAHIRAH BINTI TAMIZI
94 YUSMAWATI YAHYA 146 AZURIN BINTI MOHD ARFFAIN
95 NAZARUDDIN SARKOM 147 ZAMRI BIN UJANG
96 MOHD RIDZUAN ABDUL RAHMAN 148 NOR AZILA BINTI MAT SAAD
97 KALSOM BINTI MAHAMAD TARMIZI 149 IGNATIUSMARY A/P R.ARULANTHU
98 HAMIDAH BT BUANG 150 NOR HAYATI MOHD SHAH
99 NOR ASAZILA BINTI MOHAMAD NOR 151 NORAINI BINTI OMAR BAKI
100 SRI SUSANTI BINTI HUSIN 152 MASNI BINTI MASRAN
101 HALIMAH BINTI IDRIS 153 HASLIANI BINTI MOHAMAD HASSAN
102 TUAN NORISAH BINTI TUAN A. TALIB 154 IGNATIUSMARY A/P R.ARULANTHU
103 NORHAYATI BINTI DON 155 HAZLINA MD YUSOF
104 AIDA HANI BINTI MIOR NIZAR 156 ROHANI BINTI ABD LATIF
105 ZAFAUZAN HUSIN 157 CHE ETON BINTI ANI
106 MOHD AZMAN BIN LAHURI 158 GANESWARY MARIMUTHU
107 ZARINA BTE ISMAIL 159 JAMILAH BINTI BAKAR
108 NOORLIDA HANIM BINTI AHMAD 160 MARINA AZIZ
109 AGUSTINAWATI BINTI SARTU 161 MARINDA BINTI DURAMAN
110 RAHALIZA BINTI IBRAHIM 162 HASLINDA IDZHAR
111 ZAINI BOY BIN SYUKUR 163 MASIRAH AHMAD
112 ZUHARIATI BAHARUN 164 YAHAYA B MAT JAN
113 NORMIARTI BINTI TAMBRIN 165 NOR AZILAWATI BINTI MOHAMMAD
114 ZAKARIA BIN MOKHTAR 166 SURIATI BT OTHMAN
115 FAUZIAH BINTI DIN 167 BASIRAH BINTI MUHAMAD FARHAN FELIX
116 NORSUHADA MD YUSOF 168 THIVIKA MURUGAN
117 NORMARINA BINTI MAT HUSAIN 169 ZAIDIL AKBAR BIN MD SAID
118 JAAFAR BIN SADIKIS 170 ADLINA ADNAN
119 NUR HAFIZAH BT ZAWIRA 171 NORHAFIZAH AHMAD
120 NOR ASAZILA BINTI MOHAMAD NOR 172 SURIATI BT OTHMAN
121 AZWANA MOHAMED SHAH 173 ZAINIYAH BINTI ISMAIL
122 HAMDAN 174 ZAINI BT MAT ZUKI
123 SHAHRUL NIZAM SUPIAN 175 NURIN AIMI BT CHE EMBI
124 ASMALIAH BINTI MOHAMAD RADZI 176 SUZI HASNI BINTI JAHHERO
125 ENNEYSA BINTI MOHD TAIB 177 ABDUL RAHMAN BIN HAMZAH
126 MUSTAPA BIN ARIFIN 178 AHMAD FUAD B SAID PALLAH
127 MAZNI BINTI ABDULGAFAR 179 AHMAD ZUHAINI BIN IMRAN
128 AHMQD NIZAM BIN ISMAIL 180 NORAINI BINTI YUSUFF
129 SITI HAPSAH BINTI OTHMAN
130 ANIZAH BINTI RAMLI

18

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

181 WAN AQILAH NATASYA BT WAN SAIMIN
182 SHAHROM BIN SHAHARUDDIN
183 MOHD NASIR BIN HARUN
184 PUSPA A/P MUNIANDY
185 ROSHAYATIE BT MD YUSOFF
186 SAZTINA BINTI ABU ZARIM
187 ERMANITA BINTI WAHAB
188 CHE YAM BINTI CHE NOH
189 NORAIN BINTI SAHAR
190 SITI FADZLILAH BINTI AHMAD FAUZAN
191 FAIZAH BT ISHAK
192 KAMARINAH BINTI IBRAHIM
193 ZAMANI HJ OTHMAN
194 AHMAD JAFFAR
195 RAFIDAH BINTI ABDUL GHANI
196 MOHD RIDZUAN ABDUL RAHMAN
197 NOORHASNIDARWATI BINTI HASSAN
198 DERNITA BINTI MUHAMMED
199 NORLINDA RAMLI
200 MAHADI BIN MAT ZIN
201 ROSMAN BIN MOHAMAD
202 NOR AZIZAH BINTI MOHAMED AMIN
203 ZAKIROH BINTI AHMAD
204 KHAMSINAR BINTI ZAINAL RASHID
205 ZARINA BINTI NAMAT
206 NORMIZAN BT ABDUL HALIM
207 NORIZAN BINTI SALLEHHUDIN
208 NOOR HISHAM ABD MALEK
209 NORISMAWATI BINTI ISHAK
210 NORAZMI BIN NEEMAT
211 MOHD HANIF BIN YUSOF
212 NORUL HAFIZA BT [email protected]
213 SITI HAWA BINTI KHAIRUDDIN
214 AMRIN BIN AHMAD
215 ROZITA BT HASSAN
216 NUREEN SYAHDINA BINTI NOH
217 NORMIZAWATI BINTI MOHD ISA
218 MOHAMAD BORHANUDIN BIN MOHD LAWI
219 MARZIATI MD DIN
220 NORUL HAFIZA BT MUHAMMAD @MAT
221 MAZURA BINTI ABDOL RAHMAN
222 NUR IZZAH BT MOHD YUSUF
223 MARZILAH BINTI MUSA
224 ZURIANA BINTI ZAINAL
225 ZAIRANI A HAMID
226 NAWAL HANIM BINTI LOPE ZAINAL ABIDIN
227 KRIHARANRAO
228 NORMAWATI BINTI YUSOFF
229 FATMAH BINTI HUSIN
230 NONA BINTI ABUBAKAR

19

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

KEHADIRAN GURU

1. MOHD NOR B ARIF - PENGETUA 51. NOORAZIAH BT MOKHTAR

2. ANITA BINTI TAJUDDIN - PEN KANAN 52. NORAINI BT AWANG

3. NORIZAN BT ZAINAL ABIDIN - PK HEM 53. NORISWANI BT AHMAD

4. SURIANI BINTI SHAARI - PK KOKU 54. NORMAWATI BT SALLEH

5. NOR RATNA BINTI ABDUL HALIM - PK PETANG 55. NORUSALWI B JAAFAR

56. NOR ASYIKIN BT MOHAMMAD
6. JALINI BT MOHD ALIAS - GKMP SAINS & MATEMATIK 57. NOR AZMINA BT ISHAK
7. ROSASHIKIN BT MOHAMMED - GKMP BAHASA
58. NOR MADALINA BT AZAMI
8. UMI KALSOM BT ABDUL RAHMAN -GKMP KEMANUSIAAN59. NOR ZAIDAH BT MOHD NOR
9. ZARINA BINTI NORDIN - GKMP TEKNIK & VOKASIONAL 60. NORHAFISAH BT YAAKUB
10. AHMAD ISHAMUDIN BIN JAMHARI
61. NORLY ROSNINA BT ISMAIL
11. AIZAN SAHPRI
62. NUR AAINAA BINTI ABDUL WAHAB
12. ADIBAH BT ABDULLAH
63. NUR AMALINA AFIQAH BT AFANDI
13. AIZA ILYANI BT AZMAN
64. NURLI SURIATI BT MD ARIFIAN
14. ANIS YASMIN BINTI AZHAR
65. NURUL HUDA BT HASSAN
15. AYU MASNI BTHASAN
66. NURULSYEILA BT JALALUDDIN
16. ASIAH BTCHE HUSSEIN
67. NURUL IZZATI AFIQAH BT ZAIALI
17. AZIRA AZMA BT IBRAHIM
68. NUR FARHANA BT MOHD NASIR

18. BUSHRAH BT ABDUL RAHMAN 69. NUR FARHANA BT TAHIR

19. FADZILAH BT YUSOP 70. NUR HAYATI BT MOHD AZIZ

20. FATIMAH BT KAMARUDIN 71. PAZILA BT ABEDOL RAHIM

21. FATIMAH FADILAFATIN BT AZIZ 72. RABIAH BT MOHAMAD

22. FATIMAH SYAZWANI BT YUSOF 73. RASHEEDA BEE BT AHAMED MEERAN

23. HALIMAH BT MD NAPIAH 74. ROSEMAWATY BT HARON

24. HALIMAHTON SAADIAH BINTI ABDUL MANAN 75. ROSNANI BT MOHD DAUD

25. HAPIZI B MOHAMED 76. ROHANA BT CHE ROSE

26. HASFALIZA BT SIMIN 77. ROSNAH BT SAID

27. HASMALAILIE BT YUSOFF 78. ROSLINA BT HASSAN

28. HONG BOON LIANG 79. ROZILA BT ABD WAHAB

29. HOORAIMAH BT NOORDIN 80. RUSNILAWATI BT SALLEH

30. INTAN ISMAHANI BT HJ AHMAD 81. RUZMI BIN HASHIM

31. ISMAWANI BT ISMAIL 82. RUZANA BT MOHD SANI

32. JAMISAH BT JUMIDALI 83. SALINA BAKRI

33. KHATHIJA BEEVI BT MOHAMED IQBAL 84. SALMAH BT SAHURI

34. MAZUKI B AWANG 85. SHAHRUL HAFEZ B AWANG AHMAD

35. MOHD FAHMI B YAAKOB 86. SHAKIRAH BT OSMAN

36. MOHD FADHIRUL B MOHD KAMAL 87. SITI AMBIA BT JAPLI

37. MOHD SYAMSURAIMEY B SETAPA 88. SITI HAJAR BT MOHD YUSOFF

38. MOHAMAD FADHIRUL B MOHD KAMAL 89. SITI HASMAS BT AWANG HAMAD

39. MOHAMAD SYAMSURAIMEY B SETAPA 90. SITI NUR SYUHADA BINTI MOHD NOOR AZAM

40. NIK MOHD FAIS B NIK KUB 91. SUZANNA ‘AIN BINTI ABDUL RAHMAN

41. MURNI HARYATI BT MOHAMAD 92. SUZIELAWATI BT OMAR @ ABDUL AZIZ

42. NOR AZMAH BT ADAM 93. SYAHIRAH BT ZAKARIA

43. NORHALIZA BT ABU HASSAN 94. WAN AHMAD AMZAR BIN WAN ZAIN

44. NORHASLIZA BT MOHAMAD 95. WAN AMIRA BT WAN LAILA

45. NAHASRUL B MOHAMMAD NAYAWI 96. WAN HAZIRAH BINTI WAN OSMAN

46. NAZEHA BT ABDUL HAMID 97. WONG SHAW JEE 98. ZAHRIAH BT HUSSIN

47. NIK AIDAL BT NEK AHMAD 99. ZAIFAH BT MAT AMIN

48. NOOR FAUZIAH BT WAHAB 100. ZALEHA BT SABTU 101. ZARINA BT JUWANI

49. NOOR HAFIZAH BT ABDULLAH 102. ZAZALOMA BT BAHAROM
50. NOOR SYAZWANI 103. ZURIATI BINTI ABDUL AZIZ

20

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

1.0 PERUTUSAN PENGERUSI (YDP PIBG, Pn. Rodziah bt Abdul Rahman)

1.1 Pengerusi mengucapkan tahniah atas kehadiran semua ibu bapa ke Mesyuarat Agung PIBG kali ke-41
secara dalam talian.

1.2 Pengerusi turut mengucapkan sekalung tahniah kepada semua AJK PIBG kerana telah berjaya
menganjurkan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-41.

1.3 Pengerusi mengucapkan tahniah kepada para guru yang telah berkerja keras untuk memastikan kejayaan
anak-anak yang belajar di SMK Seri Gombak dan beliau berharap agar peperiksaan SPM 2021 akan dapat
melonjakkan nama sekolah.

1.4 Pengerusi memaklumkan bahawa pihak sekolah dengan kerjasama PIBG telah melaksanakan Anugerah
Murid Aktif PdPR bertujuan memberikan murid motivasi untuk belajar walaupun secara alam maya.

1.5 Pengerusi juga menyentuh berkenaan kebajikan anak-anak di sekolah ini yang sentiasa dititik beratkan
walaupun mengalami kesukaran terutamanya masalah kewangan.

1.6 Beliau turut memaklumkan bahawa sumbangan yang diberikan oleh ibu bapa digunakan dengan
sebaiknya untuk membiayai program-program sekolah seperti Program Peningkatan Akademik, Program
Gotong-Royong Perdana dan Food Drive bagi murid SPM.

1.7 Pengerusi juga menyatakan bahawa penambahbaikan bagi pembangunan fizikal sekolah seperti
penyelenggaraan CCTV, membaik pulih kipas, lampu dan Dewan PIBG serta penyelenggaraan sekitar
kawasan sekolah telah dilakukan oleh PIBG.

1.8 Pengerusi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang memberikan sumbangan
PIBG kerana tindakan tersebut telah membantu memudahkan pelaksanaan pelbagai program sekolah untuk
pembelajaran anak- anak.

1.9 Pengerusi juga menyentuh berkenaan pemberian sumbangan khairat kematian, sumbangan murid sakit,
bakul Ramadhan dan menziarahi pelajar yang sakit.

1.10 Pengerusi mengharapkan sokongan dan kerjasama yang erat antara ibu bapa dan guru untuk mencapai
kecemerlangan terutamanya bagi anak-anak SEMERBAK.

Tindakan: Makluman

2.0 UCAPAN PENASIHAT (Tn. Hj. Mohd Nor bin Arif, Pengetua SMK Seri Gombak)

2.1 Penasihat mengucapkan terima kasih kepada barisan AJK PIBG dan organisasi SEMERBAK atas kerja
buat dan sumbangan bakti, idea dan tenaga dalam menjayakan aktiviti Kurikulum, HEM dan KoKurikulum.
Ucapan terima kasih khas juga diucapkan kepada YDP PIBG di atas komitmen yang sangat baik dan
memberikan kerjasama dalam setiap aktiviti dan program yang dirancang.

2.2 Penasihat memaklumkan PIBG adalah organisasi yang menjadi penghubung antara sekolah dan
masyarakat dan banyak membantu dalam program-program untuk kebaikan pelajar, ibu bapa dan guru.
Antaranya adalah Program Khairat Kematian, Bakul Ramadan dan membaik pulih prasarana dan
pembangunan sekolah. Beliau berharap kerjasama erat dapat dikekalkan pada masa akan datang.

21

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

2.3 Penasihat juga memaklumkan PIBG memainkan peranan penting sebagai pemangkin untuk melahirkan
pelajar yang cemerlang dari segi akademik, sahsiah dan Kokurikulum. Namun, berikutan situasi pandemik
yang dihadapi negara kita, guru-guru dan pelajar terpaksa terlibat dalam PdPR yang sedikit sebanyak
membebankan ibu bapa,guru dan pelajar. Beliau berharap keadaan ini tidak menggagalkan usaha pihak
sekolah untuk melahirkan murid cemerlang kerana dokongan ibu bapa amat diperlukan agar anak-anak tidak
berputus asa. Pembelajaran secara maya seperti meningkatkan capaian internet perlu dikemaskini pada masa
akan datang.

2.4 Penasihat memaklumkan kecemerlangan sesebuah sekolah bukan bergantung kepada hebatnya guru yang
mengajar dan kepakaran pihak sekoLah mengurus sekolah, malah perlu seiring dengan komitmen ibu bapa.
Beliau mengharapkan kerjasama kukuh yang terjalin antara guru dan ibu bapa yang terjalin selama ini
diberkati.

2.5 Penasihat juga memaklumkan keberkesanan PIBG dalam menjayakan aktiviti dan program sekolah adalah
hasil daripada sumbangan ibu bapa. Justeru, beliau menyeru agar ibu bapa terus menyumbang kepada tabung
PIBG agar dapat menjana kewangan yang mantap kerana dengan adanya sumber kewangan yang kukuh, pihak
sekolah dapat merancang pelbagai aktiviti dan menyediakan prasarana yang kondusif demi kecemerlangan
anak-anak.

2.6 Pengerusi memaklumkan untuk tahun 2021, pihak sekolah tidak menggalakkan untuk meminta sumbangan
daripada ibu bapa terutamanya yang terkesan dengan pandemik. Walau bagaimanapun, aktiviti-aktiviti sekolah
tetap berjalan seperti biasa dan beliau berharap ibu bapa yang berkemampuan dan tidak terkesan dengan
pandemik boleh terus menyumbang kepada tabung PIBG.

2.7 Pengerusi menyarankan agar pendekatan musyawarah dapat diambil sekiranya timbul salah faham dalam
mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam PdPR. Pihak sekolah telah berusaha sehabis daya dalam
mengurangkan masalah ibu bapa yang mempunyai anak yang ramai dengan kemudahan peranti yang terhad
iaitu mengekalkan sistem dua sesi untuk memudahkan anak-anak bergilir menggunakan peranti.

2.8 Beliau turut menyeru semua pihak agar dapat bekerjasama seperti aur dengan tebing, menyumbang apa-
apa yang termampu sama ada dari segi idea, tenaga dan wang ringgit untuk menyusun aktiviti dan program
demi kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar.

Tindakan: Makluman

3.0 PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-40
SESI 2020/2021

3.1 Setiausaha PIBG 2020/2021, Pn. Rosnani bt Mohd Daud membentangkan Minit Mesyuarat Agung sesi
2020/2021 (Rujuk ms. 15-31)

3.2 En. Zakhir Hussian mencadangkan agar Minit Mesyuarat Agung Kali ke-40 disahkan dan disokong oleh
Pn Kamarinah bt Ibrahim.

Tindakan: Makluman

4.0 PEMBENTANGAN DAN MELULUSKAN PENYATA KEWANGAN PIBG 2020/2021

4.1 Penyata kewangan PIBG 2020/2021 dibentangkan oleh Pn. Zaifah bt Mat Amin, Bendahari PIBG. (Rujuk
ms 37-41)

4.2 Pn Kamarulazlin mencadangkan agar penyata kewangan PIBG sesi 2020/2021 diluluskan dan disokong
oleh Pn. Noor Hafizah.

Tindakan: Makluman

22

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

5.0 PEMBENTANGAN USUL DAN CADANGAN YANG TELAH DITERIMA

5.1 Usul 1: Mencadangkan agar guru bertugas untuk memantau pembayaran wang yang dikutip oleh wakil
pelajar semasa pembelian makanan di kantin. Ini adalah kerana tiada wang baki dari wakil pelajar tersebut jika
pelajar beri wang lebih.
Pencadang : En.Megat Razalli Bin Megat Ramli
Catatan : PK HEM menyatakan bahawa tiada aduan yang diterima olehnya berkenaan isu tersebut setakat
tempoh pembukaan sekolah sekitar bulan Januari hingga Mac 2021.Kes ini dianggap sebagai kes terpencil dan
boleh diuruskan pada masa akan datang.

Tindakan: Makluman5.2 Usul 2: Mencadangkan agar Unit bimbingan kaunseling perlu lebih proaktif untuk memberi motivasi
kepada murid dengan mempelbagaikan program untuk menarik minat murid terlibat dalam PdPR.
Pencadang : En.Md Razalizan Bin Mat Jirin
Catatan : UBK telah melaksanakan pelbagai program supaya semua pelajar terlibat dalam PdPR seperti:
1. Program Aktif PdPR (seramai 100 orang murid yang hadir dan aktif PdPR telah diberikan ganjaran oleh
pihak sekolah dan UBK dengan kerjasama daripada pihak PIBG).
2. Program Motivasi Bersiri yang telah dijalankan hampir sebulan pada waktu malam bermula jam 9 hingga
10 malam yang melibatkan interaksi antara murid dan kaunselor.
3. Program Rujuk Anak yang melibatkan perbincangan antara ibu bapa dan kaunselor tentang anak-anak
melalui pautan yang telah diberikan. Program ini telah mendapat sambutan daripada ibu bapa.

Tindakan: Pihak Sekolah

5.3 Usul 3: Mencadangkan agar laluan belakang ( jalan karak ) dinaik taraf yang dimaklumkan kos memang
agak tinggi. Cadangan agar laluan berbumbung, tangga yang sesuai dan bumbung sehingga ke dewan dibina.
Pencadang : En.Zakhir Hussian Bin M Abdul Latiff
Catatan : Tuan pengetua memaklumkan bahawa perkara ini sudah ada dalam perbincangan pihak sekolah dan
memerlukan bantuan daripada pihak KPM. Pihak sekolah mempertimbangkan sekurang-kurangnya usaha
untuk membuat laluan berbumbung bermula dari bangunan sekolah ke pintu pagar dan pintu pagar ke tempat
perhentian bas pada tahun ini dengan kerjasama PIBG. Pihak sekolah akan berhubung dan berkerjasama
dengan En. Zakhir Hussian sebagai usaha untuk membina laluan tersebut.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah

5.4 Usul 4: Cadangan agar PIBG memberi sokongan sama ada berbentuk barangan atau data pada pelajar yang
tidak dapat mengikuti PdPR disebabkan masalah gajet dan data internet
Pencadang : Pn Zuhariati Baharu
Catatan : YDP memaklumkan bahawa PIBG telah mengumpul dana dan memberikan bantuan seperti telefon
bimbit, tablet dan laptop kepada ibu bapa yang merujuk atau berhubung dengan PIBG secara langsung. Pn
Anita memaklumkan pihak sekolah telah mengedarkan modul pembelajaran sebelum PdPR bermula.

Tindakan: Makluman

5.5 Usul 5: Cadangan agar pihak sekolah mengenalpasti murid yang sering tidak mengikuti PdPR dan
menghubungi ibu bapa untuk tindakan selanjutnya.
Pencadang : En. Khairul Anuar Bin Zakaria
Catatan : PK HEM memaklumkan bahawa pihak sekolah telah mengambil tindakan kepada murid yang tidak
terlibat PdPR bermula bulan Jun sehingga sekarang. Antara sebab murid tidak terlibat dalam PdPR yang telah
dikenal pasti ialah murid kurang motivasi, murid berada dalam tempoh kuarantin, masalah emosi dan juga
masalah keluarga. Tindakan telah diambil oleh pihak UBK dengan melaksanakan program intervensi untuk
murid berkenaan seperti menghubungi murid, melakukan sesi motivasi dan sebagainya.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah

23

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

5.6 Usul 6: Cadangan untuk memperbaiki susur gajah yang telah reput oleh anai-anai
Pencadang : Pn Anita bt Tajuddin
Catatan : Cadangan usul telah diterima oleh ahli mesyuarat dan pelaksanaannya bergantung kepada
kedudukan kewangan PIBG dan keperluan semasa sekolah.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah

5.7 Usul 7: Cadangan untuk mengecat bangunan blok E dan F
Pencadang : Tn Haji Mohd Nor
Catatan : Cadangan usul telah diterima oleh ahli mesyuarat dan Pelaksanaannya bergantung kepada
kedudukan kewangan PIBG dan keperluan semasa sekolah.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah

5.8 Usul 8: Cadangan untuk membina susur gajah di pintu keluar belakang (Highway)
Pencadang : Tn Haji Mohd Nor
Catatan : Cadangan usul telah diterima oleh ahli mesyuarat dan pelaksanaannya bergantung kepada
kedudukan kewangan PIBG dan keperluan semasa sekolah.Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah5.9 Usul 9: Cadangan untuk membina pagar batu di tepi padang sebelah lebuh raya yang runtuh
Pencadang : Tn Haji Mohd Nor
Catatan : Cadangan usul telah diterima oleh ahli mesyuarat dan pelaksanaannya bergantung kepada
kedudukan kewangan PIBG dan keperluan semasa sekolah.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah

5.10 Usul 10: Memohon peruntukan untuk membina stor peralatan sukan yang besar-besar seperti tiang bola
jaring dan sebagainya.
Pencadang :Pn Suriani bt Shaari
Catatan : Cadangan usul telah diterima oleh ahli mesyuarat dan pelaksanaannya bergantung kepada
kedudukan kewangan PIBG dan keperluan semasa sekolah.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah5.11 Usul 11: Memohon sumbangan untuk pembelian Smart TV dan Projek Pembinaan Studio
SEMERBAK TV
Pencadang : Pn Anita bt Tajuddin
Catatan : Cadangan usul telah diterima oleh ahli mesyuarat dan pelaksanaannya bergantung kepada
kedudukan kewangan PIBG dan keperluan semasa sekolah.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah

5.12 Usul 12: Memohon kelulusan untuk mengadakan Hari Kantin/ Karnival Kurikulum
Pencadang : Pn Suriani bt Shaari
Catatan : Cadangan usul telah diterima oleh ahli mesyuarat dan pelaksanaannya bergantung kepada
kedudukan kewangan PIBG dan keperluan semasa sekolah.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah5.13 Usul 13: Memohon peruntukan untuk Program Perkampungan Ilmu bagi murid-murid SPM
Pencadang : Pn Anita bt Tajuddin
Catatan : Cadangan usul telah diterima oleh ahli mesyuarat dan pelaksanaannya bergantung kepada
kedudukan kewangan PIBG dan keperluan semasa sekolah.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah

24

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

5.14 Usul 14: Memohon kelulusan yuran kecemerlangan tingkatan 5 sebanyak RM100
Pencadang : Pn Anita bt Tajuddin
Catatan : Cadangan usul telah diterima oleh ahli mesyuarat dan pelaksanaannya bergantung kepada
kedudukan kewangan PIBG dan keperluan semasa sekolah.

Tindakan: AJK PIBG dan Pihak Sekolah

6.0. PEMBUBARAN AJK PIBG SESI 2020/2021

6.1 Secara rasminya Pn. Rodziah bt Abdul Rahman selaku YDP PIBG Sesi 2020/2021 mengumumkan
pembubaran AJK PIBG Sesi 2020/2021 pada jam 10.19 pagi.
6.2 Pihak sekolah bersetuju melantik En. Mat Saat selaku pengerusi sementara dan Cik Hasmalailie Bt
Yusoff sebagai pencatat.

7.0 PEMILIHAN AJK PIBG SMK SERI GOMBAK SESI 2021/2022

7.1 Pemilihan jawatankuasa guru telah dipilih oleh pihak sekolah manakala Yang Dipertua PIBG dan
AJK ibu bapa telah dijalankan melalui undian oleh semua ahli yang hadir pada mesyuarat Agung PIBG.
7.2 Sehubungan dengan itu, pertukaran tandatangan AJK lama kepada AJK baharu akan dilaksanakan
bagi memudahkan urusan kewangan akaun PIBG sekolah. AJK yang baharu dipilih dari kalangan ibu
bapa dan guru telah diperkenalkan iaitu:

BIL JAWATAN NAMA
1. YDP PIBG PN. RODZIAH BINTI ABDUL RAHMAN
2. NYDP PIBG EN. AMRAN BIN YAHAYA
3. Setiausaha PIBG CIK HASMALAILIE BT YUSOFF
4. Pen. SU PIBG PN.SITIANISAH BT MOHD PUAD
5. Bendahari PIBG PN.HALIMAHTON SAADIAH BT ABDUL MANAN
6. SU Sarana EN.HAPIZIE BIN MOHAMED
7. Pen SU Sarana PN.WAN HAZIRAH BINTI WAN OSMAN
8. PN. NOR AZIAH BT MOHD HASSAN
9. EN. KHAIRUL ANUAR B. ZAKARIA
10. MEJAR RAMZI B. ABD RASA
PN. ROHANA BT AMIN
  AJK Ibu Bapa PN.FARIZAH BT MOHD RAMLI
11. EN.ZAKHIR HUSSIAN BIN M ABDUL LATIFF
12.
13.

25

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak
14. PN. JALINI BINTI MOHDALIAS

15. EN. NIK MOHD FAIS BIN NIK KUB
16.   AJK Guru CIK NUR FARHANA BINTI TAHIR
17. PN. NOR HAYATI BINTI MOHD AZIZ

18. CIK ANIS YASMIN BIN AZHAR

19. JURU AUDIT(IBU BAPA) PN. KAMARULAZLIN BIN IBRAHIM

20 JURU AUDIT(GURU) PN. ZURIATI BT ABDUL AZIZ

7.3Antara syarat-syarat menandatangan adalah dua di antara tiga tandatangan seperti di bawah:

8.0 HAL-HAL LAIN
8.1 Sumbangan yuran PIBG yang telah diluluskan dalam mesyuarat sebelum ini, iaitu sebanyak RM 70
diturunkan kepada RM 50 berikutan keadaan semasa pandemik. Oleh itu, penetapan semula dibuat, iaitu
dengan mengekalkan bayaran sebanyak RM 50. Namun begitu, sebarang nilai sumbangan yang diberikan
oleh ibu bapa akan diterima bermula Januari sehingga Disember 2021.
9.0 UCAPAN PENANGGUHAN
9.1 AJK PIBG yang baharu dilantik bagi sesi 2020/2021 diumumkan.
9.2 Penasihat mengucapkan tahniah dan mengalu-alukan AJK PIBG yang baharu. Beliau berharap agar
semua AJK dapat membantu pihak sekolah dalam Meningkatkan kecemerlangan sekolah.
9.3 Mesyuarat Agung PIBG SMK Seri Gombak kali ke-41 yang diadakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021
ditangguhkan pada jam 11.12 tengah hari.

26

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak LAPORAN AKTIVITI

PIBG SESI 2021/2022

LAPORAN AKTIVITI PIBG
SMK SERI GOMBAK (SEMERBAK) SESI 2021/2022

Dengan ini AJK PIBG SMK Seri Gombak mengemukakan Laporan Tahunan PIBG SMK Seri Gombak

2021/2022 seperti berikut:
01 Falsafah PIBG

Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK SERI GOMBAK adalah satu agen perubahan komuniti di sekolah yang
menjalankan usaha berterusan berlandaskan kaedah-kaedah dan perlembangaan PIBG bagi menyokong serta
membantu semua kegiatan sekolah dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara dan Perancangan
Sekolah.

02 Keanggotaan PIBG SMK Seri Gombak

a. Semua guru yang mengajar di sekolah ini.
b. Semua ibu bapa dan penjaga kepada murid yang belajar di sekolah ini.
c. Ahli masyarakat sekitar sekolah yang mendapat kebenaran dari Pegawai Pendidikan Daerah
d. Pengetua sebagai ex-Officio.

03 Peranan PIBG SMK Seri Gombak

a. Bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam menjayakan program bersama, sama ada
anjuran PIBG mahupun pihak sekolah.
b. Membantu menambah sumber kewangan sekolah bagi menambah baik dan meningkatkan kemudahan
serta aktiviti-aktiviti di sekolah.
c. Sebagai entiti utama yang membolehkan kelompok ibu bapa dan guru berkongsi dan bertukar pendapat
serta maklumat mengenai pendidikan murid-murid.
d. Sebagai orang tengah dalam menyelesaikan sebarang isu yang timbul di sekolah.

04 Sumber Kewangan

a. Sumbangan tahunan sebanyak RM50.00 setiap anggota PIBG.
b. Aktiviti-aktiviti khas PIBG bagi mengisi tabung kewangan PIBG.
c. Sumbangan dari orang perseorangan dan syarikat swasta.

05 Ahli Jawatankuasa PIBG

27

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak LAPORAN AKTIVITI
PIBG SESI 2021/2022

06 Kehadiran Mesyuarat

Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Seri Gombak sesi 2021/2022 telah berjaya mengadakan Mesyuarat
Jawatankuasa PIBG sebanyak 4 kali sepanjang sesi 2021/2022. Kehadiran AJK PIBG adalah seperti berikut:

28

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak LAPORAN AKTIVITI
PIBG SESI 2021/2022

07 Senarai Biro dalam AJK PIBG
Mesyuarat Jawatankuasa PIBG kali pertama yang telah diadakan pada 13/11/2021 telah bersetuju untuk
melantik Jawatankuasa Biro yang akan melaksanakan program serta aktiviti yang melibatkan PIBG. Antara
Biro telah dilantik ialah:

29

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak LAPORAN AKTIVITI

PIBG SESI 2021/2022

08 Pelaksanaan Aktiviti

Berikut adalah aktiviti yang telah dijalankan oleh PIBG sepanjang sesi 2021/2022

Bil Perkara Tarikh
27 Julai 2021
1. Anugerah Murid Aktif PdPR 30 Ogos 2021
6 Oktober 2021
2. Majlis Penyerahan Pondok Gazebo 30 Oktober 2021
3. Anugerah PdPR Terbaik (Guru) 13 Nov 2021
4. Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik 2020 22 Nov 2021

5. Bengkel Teknik Menjawab Prinsip Akaun SPM 2021 5 Dis 2021
6 Dis 2021
6. Anugerah Kutipan Terbanyak Sumbangan PIBG Mengikut Kelas
10 Dis 2021
7. Pemasangan Kipas & Lampu di Dewan Tambahan PIBG
11 – 17 Dis 2021
8. Pembinaan STUDIO & Bilik Pendidikan Abad ke-21 8 – 9 Jan 2022

9. Sumbangan Sewa Jentolak untuk Kerja Pembersihan Kawasan Pelupusan 15 Jan 2022
Sampah
22 Jan 2022
10. Program Kelas Tambahan Pecutan SPM 2021 Fasa 1 14 Feb– 8 Mac 2022

11. Program Kelas Tambahan Pecutan SPM 2021 Fasa 2 18 Mac 2022

12. Majlis Bakti Disanjung, Budi Dijunjung sempena Persaraan Pn Zarina Bt
26 Mac 2022
Juwani dan Datin Seri Salina Binti Bakri Nov 2021– Mac 2022

13. Sumbangan SMART TV untuk Bilik Mesyuarat 19 April 2022
21 April 2022
14. Program Food Drive SPM 2021 25 April 2022
26 April 2022
15. Pendawaian baru dan Pemasangan lampu LED siling dan Lampu Spotlight
9 -12 Mei 2022
STEM TUNNEL 17 Mei – 17 Jun 2022
20 Mei 2022
16. Perasmian Studio SEMERBAK TV 23 Mei 2022
28 Mei 2022
17. Khairat Kematian Ibu Bapa Murid 21 Mei - Jun 2022

18. Program Bakul Ramadhan

19. Majlis Persaraan Tuan Pengetua (Tn Hj Mohd Nor Bin Arif)

20. Pemasangan 2 unit Penapis Air COWAY

21. Pemasangan UniFi Biz 800Mbps

22. Program Suntikan Vaksin ATT Murid Tingkatan 3

23. Program Pemantapan dan Pemerkasaan Disiplin Murid

24. Sambutan Hari Guru 2022

25. Penukaran papan kenyataan dan papan tulis di Bilik Darjah

26. Program Gotong Royong Perdana

27. Projek Baik Pulih dan Naik Taraf Surau Ar-Rahim SMK Seri Gombak

30

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak LAPORAN AKTIVITI
PIBG SESI 2021/2022

08 Penutup

Semoga kerjasama dalam kalangan ibu bapa dan guru di SMK Seri Gombak ini terus utuh dan terus
terjalin untuk sama-sama membangunkan sekolah. Diharap PIBG SMK Seri Gombak terus
berkolaborasi dengan pihak sekolah demi meningkatkan kecemerlangan pelajar-pelajar SMK Seri
Gombak.

31

P E N Y A T A K E W A N G A NMesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

32

P E N Y A T A K E W A N G A NMesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

PIBG SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI GOMBAK
AKAUN PENYATA BANK

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021

Tar
ikh PENER
IMAAN R
M Tar
ikh PEMBA
YARAN R
M
27
Jan Yuran - Januari 820
.00
1,17
0.00 28
Jan Ban
k in 820
.00
6,15
0.00
17
Feb Yuran –
Februari 550
.00 17
Feb Makan J
uruaudit 26
.30
1,11
0.00
28 M
ei Yuran
– Mei 17
Feb Ban
k in 123
.70
25 O
kt Yuran O
ktober
13
Feb Ban
k in 970
.00

30 N
ov Yuran N
ovember 6 M
ei Bank i
n - Mei 2,00
0
.00

8 D
is Yuran D
isember 2,00
0.00 6 M
ei Bank i
n - Mei 4,15
0
.00

 
 
 

 
 
  18
Okt Foto
stat 50
.00

 
 
 

 
 
  25 O
kt Bank i
n - Oct 500
.00

2 N
ov Bank i
n - Nov 400
.00

13
Nov mSeewyua
abrialitk
200
.00


 
 
  15
Nov pencerBaamy
aahraAnk
aun 300
.00

 
 
 

 
 
  2 D
is Baik
i Paip 500
.00

 
 
 

 
 
  8 D
is BayGaraa
nntiGuru
1,50
0
.00

11
Dis Bank i
n - Dis 260
.00


 
 
 


 
  11,8
00.00
 
  11,80
0
0.0


A. PENERIMAAN

1. SUMBANGAN AHLI PIBG 2. LAIN-LAIN PENERIMAAN

33

P E N Y A T A K E W A N G A NMesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

B. PEMBAYARAN

34

P E N Y A T A K E W A N G A NMesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

35

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak JAWATANKUASA PIBG
SESI 2022/2023

36

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak USUL DAN
CADANGAN

B
i
l CADANG
AN/USUL PENCA
DANG ANAKN/AJ
AMWAATAN1. Cadangan agar diberikan kelas tambahan.


  Pn Zaini Boy
Sidi Zaid (5K)
Bin Syukur Nur Aulia Danisha (2F)

2. -Menambah atau membaiki kipas di setiap kelas Pn Fatin Liyana Izzati Bt

Zuhariati Bt
Mohd Ikhwan (5F)
  Baharun
-Mengadakan kelas tambahan bagi tingkatan 5
 
lebih awal bagi menampung kembali

pembelajaran yang kurang berkesan semasa

pandemik
 

3. Cadangan untuk mengadakan kelas tambahan
Pn Maimon
Muaz Amzar Bin

Binti Pdk Abd

secara fizikal / bersemuka dengan kerjasama
Zamzuri (4F)
pihak PIBG. Karim
 


4. Cadangan untuk mengadakan tusyen di
Pn Leni Apri
Mohammad Fatih Bin

Susanti Bt
Ali Usman (1 KAA 1)
sekolah pada hari sabtu atau ahad (pagi)
Riduan  
 

5. Motivational talk for prospective SPM
Pn Farah
Danial Irfan B. Nazrul

Nadhirah Liew
candidates batch 2022/23   (5B)
 


6. Mengatasi masalah pencemaran bunyi yang
Pn Umi Kalsom
Nur Amirah Irdina Binti

Binti Abdul
Abdullah (2KAA)
mengganggu Pdpc guru dan murid. Rahman  

 


Memasang kipas siling besar di Dewan PIBG7. kerana kipas yang ada sekarang masih tidak
Pn Siti Ambia
Tuan Nur Zahira Izzaty

Binti Japli Binti Tuan Azlan (1C)
mencukupi dan tidak terasa anginnya.
  

37

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak USUL DAN
CADANGAN


Bil CADANGAN/USUL PENCADANG NAMA
ANAK / JAWATAN

8.-Perluaskan pelibatan Komuniti dan Sektor En Mohd Muhammad Adib Fahim
Swasta dalam memastikan kemenjadian murid Rashdan Abd
selaras Anjakan ke 9 PPPM 2013-2025 Rashid (2 KAA)
-Perluaskan Pelibatan Komuniti dan Sektor
Swasta dalam memastikan keberhasilan Sarana  
Ibu Bapa Dan Sarana Sekolah


9. Pelbagaikan makanan di kantin En Zulkifley Bin Nur Aliah Munirah Bt
Ab Ghafar Zulkifley (1D)
 

10. -Semerbak perlu ada sosial media seperti Pn Farizah Mohd Muhammad Imtiyaaz

Facebook page rasmi dan Instagram Ramli Mohd Sabri (5A)
    Seri Insyirah Mohd
 
-Penganjuran program menjana pendapatan Sabri (2H)
seperti Karnival semasaHari Sukan Negara  

11. Mencadangkan agar dapat menaik taraf Pn Anita Bt PK Pentadbiran

peralatan PA Sistem sekolah bagi memudahkan Tajudin
pelaksanaan Ujian Mendengar BM dan BI SPM
dan juga bagi melancarkan perjalanan majlis
rasmi yang diadakan di Dewan PIBG


12. Mencadangkan dibuat kutipan yuran Pn Anita Bt PK Pentadbiran

Kecemerlangan Pelajar Tingkatan 5 sebanyak Tajudin
RM100 bagi pelaksanaan Program
Perkampungan Ilmu


13. Mencadangkan agar dapat memperbaiki laluan Pn Roszaina Bt PK HEM

susur gajah yang telah reput dimakan oleh anai- Rodzi
anai


14. Mencadangkan baik pulih padang dan Pn Suriani Bt PK Kokurikulum

gelanggang bola tampar bagi tujuan pelaksanaan Shaari
MSSD dalam tempoh terdekat

38

Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-42 | SMK Seri Gombak

kepada

Semua Ibu Bapa dan Guru-Guru
SMK Seri Gombak,Koperasi SMK Seri Gombak,Pustaka Rakyat (M) Sdn Bhd,JM Base Enterprise,Yah Cafe Enterprise,ADABI Consumer Industries Sdn Bhd,Hai Kim Teguh Enterprise,Mega Oceanic Sdn Bhd,

39

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

SMK SERI GOMBAK

HUBUNGI KAMI
SMK Seri Gombak,
Taman Greenwood,
68100 Batu Caves, Selangor
Tel: 03 - 6189 5384
Faks: 03 - 6186 9505


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RAkAhD
Next Book
knowledgesheet-world-structure