preecha.s Download PDF
  • 30
  • 10
อานาปานสติ (Anapanasati)
สัจธรรมแห่งพุทธธรรมตามแนวทางท่านพุทธทาส ครั้งที่ 3

หัวข้อ อานาปานสติ (Aanapanasati)

โดย พระอาจารย์ รศ.ดร.มารุต เมธิโก
วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2565
ณ ห้องโถงปฏิบัติธรรม ชั้น 4 อาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ซ.พัฒนาการ 64 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

จัดโดย มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต และพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา
View Text Version Category : 104
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload