วารสาร Bangkok Economy Download PDF
  • 146
  • 0
หนี้ครัวเรือนเพิ่ม! ระเบิดลูกต่อไป...ฉุดภาคค้าปลีก
ภาพรวมธุรกิจค้าปลีกปี 2564 กำลังซื้อผู้บริโภคเติบโตต่ำกว่าที่ควรเป็น!! ดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นผู้ค้าปลีก บ่งบอกถึงการบริโภคที่ถดถอยอย่างมีนัย ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ฉุดรั้งการบริโภคให้ถดถอย ก็คือ หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น
View Text Version Category : Business
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications