ฮูปแต้ม : ลมหายใจอีสาน ต้นทุนทางวัฒนธรรม สู่จิตกรรมร่วมสมัย
ฮูปแต้ม : ลมหายใจอีสาน ต้นทุนทางวัฒนธรรม สู่จิตกรรมร่วมสมัย

บทความโดย ภักดี ต่วนศิริ
สาขาวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications