พระธาตุยาคูแห่งเมืองฟ้าแดด : ประเพณี ความเชื่อต่อศิลปะทวารวดีบนแผ่นดินอีสาน
พระธาตุยาคูแห่งเมืองฟ้าแดด : ประเพณี ความเชื่อต่อศิลปะทวารวดีบนแผ่นดินอีสาน

บทความโดย สาขาศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications