The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-12360775, 2021-10-19 06:52:30

MODUL MORAL TAHUN 2 SJKT

MODUL MORAL TAHUN 2 SJKT

PERKARA MUKA SURAT

Sekapur Sirih i
Tuan Nasir Bin Mohamed Yunos
Pegawai Pendidikan Daerah Segamat ii

Sekapur Sirih iii
Puan Sa’diah Binti Mad Sa’at
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Segamat iv

Sekapur Sirih v
Hajah Himawati Binti Hassan
Pegawai SISC+ Sains Sosial PPD Segamat 1-4
5-8
Sekapur Sirih 9 - 12
Encik Govindan A/L Perumall 13 - 16
JKD Pendidikan Moral Daerah Segamat 17 - 20
21 - 24
Panel Penulis Jawatankuasa 25 - 28
Pendidikan Moral Daerah Segamat 29 - 32
33 - 36
Rancangan Pelajaran Harian dan lembaran mengikut 37 - 40
unit 41 - 44
45 - 48
◆ Nilai 1 - Kepercayaan Kepada Tuhan 49 - 52
◆ Nilai 2 - Baik Hati 53 - 56
◆ Nilai 3 - Bertanggungjawab
◆ Nilai 4 - Berterima Kasih
◆ Nilai 5 - Hemah Tinggi
◆ Nilai 6 - Hormat
◆ Nilai 7 - Kasih Sayang
◆ Nilai 8 - Keadilan
◆ Nilai 9 - Keberanian
◆ Nilai 10 - Kejujuran
◆ Nilai 11 - Kerajinan
◆ Nilai 12 - Kerjasama
◆ Nilai 13 - Kesederhanaan
◆ Nilai 14 - Toleransi

Sekapur sirih

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Bersyukur saya ke hadrat Allah SWT,yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya, saya berpeluang mengabadikan
SEKAPUR SIRIH dalam Modul Mata Pelajaran Pendidikan Moral Daerah Segamat.
Saya melihat penghasilan modul ini merupakan salah satu usaha daripada Pejabat
Pendidikan Daerah Segamat untuk membantu guru-guru yang mengajar mata
pelajaran Pendidikan Moral dalam PdP. Ia juga menjadi wadah bagi menggarap bakat
guru-guru yang cemerlang dalam daerah ini menerbitkan hasil penulisan mereka di
samping membantu guru-guru di sekolah. Semoga melalui langkah penghasilan
modul Pendidikan Moral ini dapat melahirkan lebih ramai Guru Cemerlang. Saya amat
yakin modul ini dapat dimanfaatkan serta menjadi panduan berguna kepada semua
guru Pendidikan Moral daerah ini dengan bimbingan Pn Hajah Himawati binti Hassan
Pegawai SISC+ Sains Sosial dalam mengasah bakat guru-guru ke tahap yang lebih
tinggi.

Sebagai memenuhi hasrat dan aspirasi Negara, tugas guru
merupakan tunggak utama dan tulang belakang dalam melahirkan modal insan kelas
pertama yang bertaraf dunia. Justeru,apa juga tugas dan peranan yang diberikan
harap dapat dipikul dengan penuh keikhlasan dan kejujuran sebagaimana ikrar dan
janji seorang guru untuk membina bangsa yang bersahsiah,berketerampilan dan
berilmu.

Akhir kalam, tahniah dan syabas saya ucapkan atas inisiatif, komitmen yang
tinggi serta kesungguhan Jawatankuasa Daerah Mata Pelajaran Pendidikan Moral
dengan bimbingan Pegawai SISC+ Sains Sosial yang telah berjaya menghasilkan
modul ini. Semangat kerja secara kolaboratif mampu melakarkan kecemerlangan
tanpa sempadan.

Sekian, terima kasih.

SEGAMAT UNGGUL

NASIR BIN MOHAMED YUNOS
Pegawai Pendidikan Daerah Segamat

I

Sekapur sirih

Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Segala puji dan hanya bagi Allah; Pentadbir sekalian alam kerana dengan izin-Nya,
saya berpeluang mengabadikan coretan Sekapur Sirih dalam Modul Pendidikan Moral
Sekolah Rendah Daerah Segamat. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada
jawatankuasa JKD mata pelajaran Pendidikan Moral dengan bimbingan Pn Hajah
Himawati binti Hassan Pegawai SISC+ Sains Sosial, berkat kebersamaan dan
semangat pasukan, maka terhasil modul ini sebagai hasil penulisan ilmiah untuk
daerah Segamat.
Matlamat mata pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah adalah untuk melahirkan
insan yang harmonis,kritis,kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas Pendidikan
Moral. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan keindahan
alam persekitaran,keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke
arah pembangunan diri,keluarga,masyarakat dan negara,selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu, usaha dan hasrat itu perlu ada untuk menjadikan
mata pelajaran Pendidikan Moral ini lebih diminati dan keberkesanannya dihayati
secara maksimum.

Akhir kata,tahniah sekali lagi diucapkan atas usaha yang telah dijalankan
sehingga terhasilnya modul tersebut. Semoga usaha tersebut mendapat keberkatan
dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya di setiap sekolah. Bersama-samalah kita
memikul tanggungjawab sebagai pendidik agar dapat melahirkan pelajar yang
gemilang dan terbilang yang bakal menjadi tunggak negara.
Sekian, terima kasih.
SEGAMAT UNGGUL

SA’DIAH BINTI MAD SA’AT
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah (Pembelajaran)
Pejabat Pendidikan Daerah Segamat

II

Sekapur sirih

Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera.

Bersyukur kita kepada ke hadrat Ilahi atas limpah kurniaNya akhirnya dapat juga
disempurnakan Modul Pendidikan Moral Sekolah Rendah yang akan menjadi garis
panduan kepada guru-guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Moral ketika
pengajaran dan pembelajaran (PdP) dengan lebih sistematik serta memacu guru ke
arah kecemerlangan.

Sebagai pendidik adalah menjadi tanggungjawab kita mendidik murid-murid
dalam usaha menterjemah hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah
pendidikan bertaraf dunia. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah
kreatif, ekspresif dan aktif. Pendidikan Moral ini memainkan peranan
memperkembang sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Saya
yakin penerbitan modul ini dapat membantu guru menjadikan pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Moral lebih menarik dan berkesan.

Saya juga berharap modul ini dimanfaatkan sepenuhnya kepada semua guru
yang mengajar Pendidikan Moral. Pendidikan Moral dapat membentuk generasi muda
untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Justeru,marilah kita
sama-sama jadikan kecemerlangan murid-murid sebagai keutamaan dan
menjalankan tugas kita dengan penuh keikhlasan untuk mendidik dan
membangunkan anak bangsa. Semoga keikhlasan ini akan mendapat rahmat dari
Yang Maha Esa.

Akhir sekali,saya mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa Modul
Pendidikan Moral Sekolah Rendah ini kerana dapat menerbitkan modul ini.
Diharapkan modul ini dapat membantu guru-guru dalam melaksanakan serta
menjayakan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Negara serta melahirkan
murid yang berdaya saing,kritis,kreatif dan inovatif.

Sekian, terima kasih.

SEGAMAT UNGGUL
HAJAH HIMAWATI BINTI HASSAN

Pegawai SISC+ Sains Sosial,
Pejabat Pendidikan Daerah Segamat

III

Sekapur sirih

Salam sejahtera,

Saya sebagai Pengerusi JKD Pendidikan Moral Sekolah Rendah Daerah Segamat menzahirkan rasa
kesyukuran terhadap tuhan yang memberi peluang mencoret Sekapur Sirih dalam Modul KSSR Mata
Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah Rendah Daerah Segamat.

Berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025(PPPM) enam aspirasi murid diberi
penekanan. Antaranya, Pengetahuan, Kemahiran berfikir, Kemahiran memimpin, Kemahiran
dwibahasa, Etika dan kerohanian dan Identiti nasional. Pendidikan Moral memainkan peranan
penting untuk mencapai aspirasi ini. Oleh itu, mata pelajaran Pendidikan Moral perlu diberi
keutamaan dalam usaha melahirkan murid terbilang. Modul ini dibina untuk memantapkan Pdpr
mata pelajaran Pendidikan Moral. Pendidikan Moral merupakan mata pelajaran yang sangat penting
untuk membina nilai-nilai insaniah di kalangan anak bangsa.

‘Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya’ ‘Bersatu teguh bercerai
roboh’

Peribahasa tersebut perlu dihayati makna yang tersirat dan diusahakan pencapian matlamatnya.
Saya juga merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang membantu untuk membina
modul ini. Terutamanya, Pegawai SISC+ Sains Sosial Pejabat Pendidikan Daerah Segamat, barisan
jurulatih utama Pendidikan Moral Daerah Segamat, Ketua-ketua Panitia Pendidikan Moral dan Guru-
guru Pendidikan Moral Daerah Segamat.

Sekian, terima kasih.
SEGAMAT UNGGUL

GOVINTHAN A/L PERUMALL
Pengerusi JKD Pendidikan Moral
Daerah Segamat
Merangkap Guru Besar
SJK Tamil Bandar Segamat

IV

Panel Penulis

Jawatankuasa Pendidikan Moral Daerah Segamat

Pengerusi : En. Govinthan A/L Perumall Pengerusi JKD
Pembimbing Pn. Hajah Himawati Binti Hassan Pegawai SISC+ Sains Sosial
: Tn. Haji Zainalarifin Bin Abd Kadir Pegawai SISC+ Sains Sosial
En. Zolhisam Bin Samsuri Pegawai SISC+ Sains Sosial
Ketua editor : En. Rammudo A/L Sinnathamby
SJKT Bandar Segamat / JU
Penolong editor 1 : Pn. Sea Mei Yin Zon SJKT
SJKC Jementah 1 / JU Zon
Panel : En. Saravanan A/L Subramaniam SJKC
S/U JKD / SJKT Bandar
: En. Zuraimey bin Ahmad Segamat
SK Batu Anam / JU Zon Batu
: Pn. Chew Lee Ching Anam
SK Paya Jakas / JU Zon
: Pn. Norlela binti Mat Akhir Jementah
SK Connosian Convent / JU
: Pn. Norshafeni binti Ayob Zon Bandar
SK Segamat Kecil / JU Zon
: Pn. Letchumy A/P Appalanaidu Tenang
: Pn. Florence A/P Gnaprakasam SK Seri Bali/ JU Zon Bekok

: Pn. Kaliamah A/P Vetarayah SK Desa Temu Jodoh/JU Zon
Bekok
Ahli Jawatankuasa : SJKT Cantuman Chaah / JU
Zon SJKT

Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK
Batu Anam Tambang Balai Badang

Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK
Kemedak Datuk Wan Idris Paya Jakas

Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK
Jementah Gelang Chinchin Buloh Kasap

Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK
Temenggong Abdul Rahman Canossian Convent Kampung Tengah

Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK
Kampong Jawa Bukit Hampar Segamat Baru

Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral SK
Tenang Stesen Sawah Baru Segamat Kecil

Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral SK
Sri Labis
Bandar Putra SK LKTP Tenang
Panitia Pendidikan Moral SK
Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral Sri Bali

Seri Bekok SK Desa Temu Jodoh Panitia Pendidikan Moral
SJKC Bekok
Panitia Pendidikan Moral SK Panitia Pendidikan Moral
Panitia Pendidikan Moral
Kampung Kudong SJKC Chaah SJKC Karas

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKC Tambang SJKC Labis SJKC Seg Hwa

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKC Bukit Siput SJKC Li Chi SJKC Jementah 2

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKC Kampung Tengah SJKC Jementah 1 SJKC Hwa Nan

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKC Kasap SJKC Jabi SJKC Ai Chun

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKC Tah Kang SJKC Tenang SJKC Central Site

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKC Tua Ooh SJKC Jagoh SJKT Labis

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKT Ladang Gomali SJKT Ladang Voules SJKT Chaah

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKT Fortrose SJKT Bekok SJKT Batu Anam

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKT Bandar Segamat SJKT Ladang Nagappa SJKT Ladang Sungai Senarut

Panitia Pendidikan Moral Panitia Pendidikan Moral
SJKT Ladang Sungai Muar SJKT Ladang Segamat

V

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு

நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2

(SJKT DAERAH SEGAMAT)

வாரம் கிழமை
தேதி
வகுப்பு தநரம்
னோகுதி : னநறி
பாடம் : ேமைப்பு ஆண்டு 2
உள்ளடக்கத் ேரம்
கற்ைல் ேரம் 1.0 இமை நம்பிக்மக
னவற்றிக்கூறுகள்
பாடம் 2: இமைவமெ வணங்குதவாம்
தநாக்கம்
குடும்பத்தில் வழிபட்டு முமைகமளக் கமடபிடித்ேல்
முேன்மை
நடவடிக்மககள் 1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4, 1.5
பாட புத்ேகம்: பக்கம்
1-8 ைாணவர்கள்,

சிந்ேமெ வமர குடும்பத்தில் பின்பற்ைக்கூடிய வழிபாட்டு முமைகமளயும் அவற்மை ைதிக்க

பாட துமணப் தவண்டியேன் அவசியத்மேயும் விவரிப்பர்.
னபாருள்
ைதிப்பீடு 1. குடும்பத்தில் பின்பற்ைப்படும் 3 வழிப்பாட்டு முமைகமளயும் வழிபாட்டு
மீட்டுணர்ேல்
ேளங்கமளயும் சரியாக கூைச் னசய்ேல்.(நன்னெறி சிந்தனெ)

2. வழிப்பாட்டு முமைகமளக் கமடபிடிக்கும்தபாது ஏற்படும் உணர்வுகமள

னவளிப்படுத்துவர்.(நன்னெறி உணர்வு)

3. இமை வழிப்பாட்டின் அவசியங்கமள அறிந்து குடும்ப உறுப்பிெர்களுடன்

சரியாெ முமைகமளக் கமடபிடித்ேல்..(நன்னெறி நடத்னத)

1. ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி

ஆசிரியரின் விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.

2. ைாணவர்கள் குடும்பத்தில் பின்பற்ைப்படும் இமை வழிபாட்டு முமைகமள பற்றிப்

தபசுேல்.

3. ைாணவர்களிடத்தில் சையம் சார்ந்ே நிகழ்சிகளுக்கும் பண்பாடும் தசர்ந்ே

நிகழ்ச்சிக்கும் இமடதய உள்ள தவறுபாட்மட கைந்துமரயாடுேல்.

4. ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படத்மேயும் உமரயாடமையும்

புரிந்து னகாள்ள துமணப்புரிேல்.

5. ைாணவர்கள் உமரயாடமைப் பாகதைற்று வாசிக்க,நடிக்க ஆசிரியர் வமக

னசய்ேல்.

6. ைாணவர்கள் ஒவ்னவாரு இெத்ேவரின் பண்பாட்டு முமைமய அறிந்து

உோரணங்களுடன் னேரிந்துக்னகாள்ளுேல்.

7. ைாணவர்கள் சிறு குழுவாகப் பிரிந்து பாடப்பகுதியில் காணப்படும் சூழலில்

குடும்பத்தில் பின்பற்ைப்படும் வழிப்பாட்டு முமைகமளயும் வழிபாட்டு ேளங்கமளயும்

குழு வாரியாக அமடயாளம் கண்டு விவரிக்கப் பணித்ேல் (PAK21)

8. ைாணவர்கள் வழிப்பாட்டு முமைகமளக் கமடபிடிக்கும்தபாது ஏற்படும்

உணர்வுகமள னவளிப்படுத்துேல்.

9. ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய

நடவடிக்மககமளக் தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.

10. ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சித் ோமளச் னசய்ேல்.

11. ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருக்கைாெ முடிவுமர

வழங்குேல்.

குமிழி வமர அமடவு நிமை 3

21 ஆம் நூற்றாண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்

உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ

கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்

கற்ைல் முமை கருப்னபாருள் ஒற்றுமை

விரவிவரும் கூறு னைாழி ; பண்பு னநறி : இமை

நம்பிக்மக

பாடப் புத்ேகம், படங்கள், னவண்சுருள் ோள்

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 1

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 1 னநறி : இமை நம்பிக்மக TP:3

இெம் வழிபாட்டு ேைங்கள் வழிபாட்டு முமை

ைைாய்காரர்கள்

ேமிழர்கள்

சீெர்கள்

கிறிஸ்துவர்கள் 2
-JU MORAL SEGAMAT@2021-

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 1 னநறி : இமை நம்பிக்மக TP:3

ஆ. குடும்பத்தில் பின்பற்ைக்கூடிய வழிபாட்டு முமைகமளயும் அவற்மை ைதிக்க தவண்டியேன்
சரியாெ அவசியத்மேத் தேர்ந்னேடுத்துக் கூறுக

வழிபாட்டு
முமைகமளப்

பின்பற்ை
தவண்டியேன்

அவசியம்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 3

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 1 னநறி : இமை நம்பிக்மக TP:3

இ. படத்தில் காணும் பண்டிமகமயக் குடும்ப உறுப்பிெர்களுடன் னகாண்டாடும் தபாது ஏற்படும்
ைெவுணர்வுமளக் கூறுக.

1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________

இ) ii) தைற்கண்ட படத்மேப் தபான்று நீ உன் குடும்பத்தில் எப்படி பண்டிமகமயக் னகாண்டாடுவாய்
எெக் கூறுக

1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 4

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு

நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2

(SJKT DAERAH SEGAMAT)

வாரம் கிழமை
தேதி
வகுப்பு தநரம்
னோகுதி : னநறி
பாடம் : ேமைப்பு ஆண்டு 2
உள்ளடக்கத் ேரம்
கற்ைல் ேரம் 2.0 நன்ைெம்
னவற்றிக்கூறுகள்
பாடம் 2: நன்ைெத்துடன் உேவிடுதவாம்.
தநாக்கம்
2.0 குடும்ப உறுப்பிெர்களுக்கு உேவுேல்
முேன்மை
நடவடிக்மககள் 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4
பாட புத்ேகம்:
பக்கம் :10 ைாணவர்கள்,

சிந்ேமெ வமர ேத்ேம் குடும்ப உறுப்பிெர்களுக்கு உேவக்கூடிய 8 வழிகளுக்கும் நன்ைெத்திற்கும்

பாட துமணப் உள்ள னோடர்மப விவரிப்பர்.
னபாருள்
ைதிப்பீடு 1. குடும்ப உறுப்பிெர்களுக்கு னசய்யும் 3 உேவிகமளப் பட்டியலிடுவர்.

(நன்னெறி சிந்தனெ)

2. குடும்ப உறுப்பிெர்களுக்கு உேவும்தபாது ஏற்படும் நன்மைகமள, ைெ உணர்வுகமள

னவளிப்படுத்துவர்.(நன்னெறி உணர்வு)

3. குடும்ப உறுப்பிெர்களின் உணர்வுகமளயும் தேமவகமளயும் புரிந்து உேவ முன்

வருேல்.நன்னெறி நடத்னத)

1. ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி ஆசிரியரின்

விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.

2. ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படத்மேயும் உமரயாடமையும் புரிந்து

னகாள்ள துமணப் புரிேல்.

3. ைாணவர்கள் உமரயாடமைப் பாகதைற்று வாசிக்க,நடிக்க ஆசிரியர் வமக னசய்ேல்.

4. ைாணவர்கள் சிறு குழுவாகப் பிரிந்து பாடப்பகுதியில் காணப்படும் சூழல்களில்

ைாணவர்கள் எவ்வாறு ேங்கள் குடும்பதிெருக்கு உேவைாம் எெ விவரித்ேல்.(PAK21)

5. ைாணவர்கள் உறுப்பிெர்களுக்கு உேவும்தபாது ஏற்படும் நன்மைகமளயும், ைெ

உணர்வுகமளயும் கூறுேல்

6. ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய

நடவடிக்மககமளக் தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.

7. ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சி மகதயமட நிமைவு னசய்ேல்.

8. ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருக்கைாெ முடிவுமர

வழங்குேல்.

குமிழி வமர அமடவு நிமை 3

21 ஆம் நூற்றாண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்

உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ

கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்

கற்ைல் முமை கருப்னபாருள் ஒற்றுமை

விரவிவரும் கூறு னைாழி ; பண்பு னநறி – நன்ைெம்

பாடப் புத்ேகம், படங்கள், னவண்சுருள் ோள்

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

மீட்டுணர்ேல்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 5

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 2 னநறி : நன்ைெம் TP:3

அ. உங்கள் குடும்ப உறுப்பிெர்களுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு உேவுவீர்கள் என்பமேக் குறிப்பிடுக.

அம்ைா

நான் உேவும் அப்பா
முமைகள் அண்ணன்/ அக்கா

ோத்ோ/ பாட்டி

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 6

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 2 னநறி : நன்ைெம் TP:3

ஆ. குடும்பத்திெருக்கு உேவுவோல் ஏற்படும் நன்மைகமள இமணத்திடுக.

ேங்மகக்குப் பாடம் னசால்லிக் சமையல் விமரவாக முடிந்ேது
1. னகாடுத்தேன். பாடம் விளங்கும்

2. பாட்டிக்கு உணவு பரிைாறிதென்.

3. ோத்ோவின் அறிவுமரமயச் உைவில் பாசம் மிகும்
னசவிைடுத்தேன்.
ைதிப்பு ஏற்படும்
4. உணவு சமைக்க அம்ைாவுக்கு
உேவிதென். தூய்மை தபணப்படும்

5. சீருமட அணிவிக்க ேம்பிக்கு வருைாெம் ஈட்டைாம்
உேவிதென்.
பள்ளிக்கு விமரவாகச் னசல்ை
6. அக்காளுக்கு அைர இடம் இயலும்
அளித்தேன்.
இருவரும் அைர இடம்
7. அண்ணதொடு இமணந்து கிமடக்கும்
வீட்மடச் சுத்ேம் னசய்தேன்.

8. ைறுசுழற்சி னசய்வதில்
அப்பாவுக்கு உேவிதென்.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 7

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 2 னநறி : நன்ைெம் TP:4

இ.கவிமேயில் காணப்படும் உேவும் பண்புகமளப பட்டியலிடுக.

உேவுதவன்

அம்ைா சமையல் னசய்கிைார் !
அேற்கு நானும் உேவுதவன் !
அப்பா னசடிகள் நடுகிைார் !
அன்பாய் நானும் உேவுதவன் !
அக்காள் பாத்திரம் கழுவுகிைாள் !
அங்தக னசன்று உேவுதவன் !
விட்டு தவமை அமெத்திலும் !
விரும்பி நானும் உேவுதவன் !

1. __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 8

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு

நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2

(SJKT DAERAH SEGAMAT)

வாரம் கிழமை
தேதி
வகுப்பு தநரம்
னோகுதி : னநறி
பாடம் : ேமைப்பு ஆண்டு 2
உள்ளடக்கத் ேரம்
கற்ைல் ேரம் 3.0 கடமையுணர்வு
னவற்றிக்கூறுகள்
பாடம் 3: இமணந்து னசய்தவாம்
தநாக்கம்
3.0 குடும்ப கடமைமய நிமைதவற்றுேல்
முேன்மை
நடவடிக்மககள் 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4
பாட புத்ேகம்:
பக்கம் :20 ைாணவர்கள்,

சிந்ேமெ வமர எப்தபாதும் குடும்பத்தில் ஆற்ைக்கூடிய 5 கடமைகமளயும் சுய அனுபவத்மேயும்

பாட துமணப் விவரிப்பர்.
னபாருள்
ைதிப்பீடு 1. குடும்பத்தில் ஆற்ைக்கூடிய 5 கடமைகமளப் பட்டியலிடுவர்.

(நன்னெறி சிந்தனெ)

2. குடும்பத்தில் னபாறுப்புகமள ஆற்றுமகயில் ஏற்படும் நன்மைகமளயும், ைெ

உணர்வுகமளயும் னவளிப்படுத்துவர்.(நன்னெறி உணர்வு)

3. குடும்பத்தில் கடமையுணர்தவாடு னசயல்பட முன் வருேல்.

(நன்னெறி நடத்னத)

1. ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி

ஆசிரியரின் விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.

2. ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படத்மேயும் உமரயாடமையும்

புரிந்து னகாள்ள துமணப் புரிேல்.

3. ைாணவர்கள் உமரயாடமைப் பாகதைற்று வாசிக்க,நடிக்க ஆசிரியர் வமக

னசய்ேல்.

4. ைாணவர்கள் பாடப்பகுதியில் காணப்படும் சூழல்களில் ைாணவர்கள் எவ்வாறு

ேங்கள் குடும்பத்தில் கடமையுணர்தவாடு இருக்கின்ைெர் எெ விவரித்ேல்.

(PAK21)

5. ைாணவர்கள் குடும்பத்தில் ேங்களின் னபாறுப்புகமள னசய்யும்தபாது ஏற்படும்

நன்மைகமளயும் ைெ உணர்வுகமளயும் கூறுேல்

6. ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய

நடவடிக்மககமளக் தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.

7. ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சி மகதயமட நிமைவு னசய்ேல்.

8. ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருக்கைாெ

முடிவுமர வழங்குேல்.

குமிழி வமர அமடவு நிமை 3

21 ஆம் நூற்றாண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்

உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ

கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்

கற்ைல் முமை கருப்னபாருள் ஒற்றுமை

விரவிவரும் கூறு னைாழி ; பண்பு னநறி –

நடுவுநிமைமை

பாடப் புத்ேகம், படங்கள், னவண்சுருள் ோள்

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

மீட்டுணர்ேல்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 9

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 3 னநறி :கடமையுணர்வு TP:3

அ.குடும்பத்தில் கடமைகமள நிமைதவற்றுேல் ஏற்படும் நன்மைகமளச் சிந்ேமெக் கருவியில்
எழுதுக.

1.
6. 2.

கடமைகமள நிமை
தவற்றுவோல் ஏற்படும்

நன்மைகள்
5. 3.

4.

-JU MORAL SEGAMAT@2021-

10

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 3 னநறி :கடமையுணர்வு TP:4

ஆ.சூழலுக்கு ஏற்ை ைெவுணர்மவ இமணத்திடுக. 11

1.என் படுக்கமைமய நாதெ சுத்ேம் னசய்தவன்

1.என் படுக்கமைமய நாதெ சுத்ேம் னசய்தவன்

2.என் னபாறுப்புகமளக் குடும்ப
உறுப்பிெர்களிடம் ஒப்பமடப்தபன்.

2.என் னபாறுப்புகமளக் குடும்ப
உறுப்பிெர்களிடம் ஒப்பமடப்தபன்.
3.வீட்மட சுத்ேைாக மவத்துக் னகாள்தவன்.

3.வீட்மட சுத்ேைாக மவத்துக் னகாள்தவன்.
4.நான் உணவுண்ட ேட்மட அம்ைாமவக்
கழுவப் பணிப்தபன்

4.நான் உணவுண்ட ேட்மட அம்ைாமவக்
5.வீட்டில் கயழாுரவுபம்ிலப்ைணிாேப்தபான்து ேங்மகமயப்

பார்த்துக்னகாள்தவன்.

5.வீட்டில் யாருமில்ைாேதபாது ேங்மகமயப்
6.னபாறுபப்ாபுரக்தம்துளக்னநகாதாளெ்தவமுனன்். வந்து
ஏற்தபன்.

6.னபாறுப்புகமள நாதெ முன் வந்து
ஏற்தபன்.

-JU MORAL SEGAMAT@2021-

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 3 னநறி :கடமையுணர்வு TP:4

இ. சூழலுக்தகற்ை கடமையுணர்வு னோடர்பாெ உமரயாடமை எழுதுக.

1. அப்பா : அல்லி, உைங்கச் னசல் தநரைாகிவிட்டது.
அல்லி: ____________________________________________________________________________.

2. அம்ைா : உணவு உண்ட ேட்டுகமளக் கழுவி மவ.
ராஜூ : ___________________________________________________________________________.

3. அம்ைா : குழந்மே அழுகிைதே! என்ெ னசய்வது?
ைகள் : ____________________________________________________________________________.

4. அம்ைா : அமுோ, இன்று ைடிக்க நிமைய துணிகள் இருக்கிைதே!

அமுோ: ____________________________________________________________________________.

❖ சரி அப்பா, இதோ தபாகிதைன்.
❖ கவமை தவண்டாம் அம்ைா. நான் பார்த்துக்னகாள்கிதைன்.
❖ பராவாயில்மை அம்ைா. நாதெ, என் துணிகமள ைடிக்கிதைன்.
❖ சரி அம்ைா, இதோ னசய்கிதைன்.
❖ சரி அப்பா, இதோ தபாகிதைன்.
❖ கவமை தவண்டாம் அம்ைா. நான் பார்த்துக்னகாள்கிதைன்.
❖ பராவாயில்மை அம்ைா. நாதெ, என் துணிகமள ைடிக்கிதைன்.
❖ சரி அம்ைா, இதோ னசய்கிதைன்.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 12

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு

நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2

(SJKT DAERAH SEGAMAT)

வாரம் கிழமை
தேதி
வகுப்பு தநரம்
னோகுதி : னநறி
பாடம் : ேமைப்பு ஆண்டு 2
உள்ளடக்கத் ேரம்
கற்ைல் ேரம் 4.0 நன்றி நவில்ேல்
னவற்றிக்கூறுகள்
பாடம் 3: நன்றிமயப் தபாற்றுதவாம்
தநாக்கம்
4.0 குடும்ப கடமைமய நிமைதவற்றுேல்
முேன்மை
நடவடிக்மககள் 4.1 , 4.2 , 4.3 , 4.4
பாட புத்ேகம்:
பக்கம் :20 ைாணவர்கள்,

சிந்ேமெ வமர குடும்ப உறுப்பிெர்களுக்கு 5 நன்றி நவிலும் முமைகமளயும் அேன்

பாட துமணப் அவசியத்மேயும் விவரிப்பர்.
னபாருள்
ைதிப்பீடு 1. குடும்ப உறுப்பிெர்களுக்கு 5 நன்றி நவிலும் முமைகமள விவரிப்பர்.

நன்னெறி சிந்தனெ)

2. குடும்பத்தில் நன்றியுணர்மவ னவளிபடுத்தும் சூழல்களில் ஏற்படும் ைெ

உணர்வுகமள னவளிப்படுத்துவர்.(நன்னெறி உணர்வு)

3. குடும்பத்தில் எப்தபாதும் நன்றியுணர்மவ னவளிபடுத்தும் முமைகள்

கமடபிடித்ேல்.(நன்னெறி நடத்னத)

ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி

ஆசிரியரின் விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.

ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படத்மேயும் உமரயாடமையும் புரிந்து

னகாள்ள துமணப் புரிேல்.

ைாணவர்கள் பாட பகுதியில் உள்ள உமரயாடமைப் பாகதைற்று வாசிக்க,நடிக்க

ஆசிரியர் வமக னசய்ேல்.

ைாணவர்கள் பாடப்பகுதியில் காணப்படும் சூழல்களில் ைாணவர்கள் எவ்வாறு

ேங்கள் குடும்பத்திெரிடம் நன்றியுணர்மவ னவளிபடுத்துக்கின்ைெர் எெ

விவரித்ேல். (PAK21)

ைாணவர்கள் குடும்பத்தில் ஒருவரிடம் நன்றி கூறும் தபாது அவர்களுக்கு ஏற்படும்

ைெ உணர்வுகமள கூறுேல்

ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய

நடவடிக்மககமளக் தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.

ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சி மகதயமட நிமைவு னசய்ேல்.

ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருகைாெ முடிவுமர

வழங்குேல்.

குமிழி வமர அமடவு நிமை 3

21 ஆம் நூற்ைண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்

உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ

கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்

கற்ைல் முமை கருப்னபாருள் ஒற்றுமை

விரவிவரும் கூறு னைாழி ; பண்பு னநறி – நன்றி

நவில்ேல்

பாடப் புத்ேகம், படங்கள், னவண்சுருள் ோள்

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

மீட்டுணர்ேல்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 13

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 4 னநறி : நன்றி நவில்ேல் TP:4

அ. நன்றி பாராட்டுவோல் ஏற்படும் நன்மைகமள இமணத்திடுக.

னேரியாே பாடத்மேப் அம்ைாவிடம் அன்பு
தைதைாங்கும்.
1. தபாதித்ே அண்ணனுக்கு
நன்றி கூறிதென்.

னேரியாே பாடத்மேப் அம்ைாவிடம் அன்பு
தைதைாங்கும்.
தபாதித்ே அண்ணனுக்கு
குடும்ப உறுப்பிெர்களுக்கு
2. நவனா்ழ்றதி்தகுூஅறிடத்ெமனட்ம. யத் ேயார் னோடர்ந்து உேவ ஆர்வம்

னசய்ய உேவிய அக்காவுக்கு ஏற்படும்.

நன்றி கூறிதென்.

வாழ்த்து அட்மடமயத் ேயார் குடும்ப உறுப்பிெர்களுக்கு
னசய்ய உேவிய அக்காவுக்கு ைனெேபஅ்ாபடணா்னர்்ணநம்ஏதுனறை்ிபஉனதட்ுேைம்உவத. ைேஆவாுஙமர்்்கவுமம்்.
3. கநான்லறிில் ககூாறியதம்ெஏன்ற.்பட்ட
தபாது எெக்கு உேவிய
பாட்டிக்கு ைைர்னகாத்து
வழங்கிதென்

காலில் காயம் ஏற்பட்ட அண்ணனின் உேவும்
4. எதபன்ாமதுெஎெஅகன்்கதுபஉாடேு விய ைெப்பான்மை தைதைாங்கும்.

கபாவடன்டிிதக்்தகுுக்ைனைகர்னாளக்ளாுத்மத்ு பாட்டிக்கு ைெைகிழ்ச்சி
அவழம்ஙை்காிவதினெ்னக் ால்களில் ஏற்படும்.
விழுந்து வணங்கிதென்.

என்மெ அன்தபாடு பாட்டிக்கு ைெைகிழ்ச்சி
மகிவதினவிணத்்தடுிக்பழனகககா்ள்களறு்மற்ு ேந்ே ஏற்படும்.
5. அஅணம்்ைணாவினனு்க்ககுாலந்கன்ளறிில்ைடல்
எவிழழுுதநி்கத்ு னவகணாடஙு்தக்ிததேென்ன.். குடும்ப உறுப்பிெரிமடதய
உைவு வளரும்.
-JU MORமிAதLிவSணE்GடAிMபAழTக@க்20க2ற1்-று ேந்ே
அண்ணனுக்கு நன்றி ைடல் குடும்ப உறுப்பிெரிமடதய 14
எழுதிக் னகாடுத்தேன். உைவு வளரும்.

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 4 னநறி : நன்றியுணர்வு TP:3

ஆ.குடும்பத்தில் நன்றி பாராட்டவிடில் ஏற்படும் விமளவுகமள எழுதுக

நன்றி உைவில் விரிசல் ஏற்படும்
பாராட்டவிடில் உேவும் பண்பு குமையும்
ஏற்படும் தவேமெ உண்டாகும்
விமளவுகள்
பரிவு வளரும்
நன்றி
பாராட்டவிடில் 15
ஏற்படும்
விமளவுகள்

பாசம் அதிகரிக்கும்
உைவு வலுப்னபைாது
ஒற்றுமை குமையும்
புரிந்துணர்வு வளரும்

-JU MORAL SEGAMAT@2021-

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 4 னநறி : நன்றியுணர்வு TP:5

இ.நன்றி பாரட்டும் வமகயில் “ அன்மெயர் திெ வாழ்த்து “ அட்மடமய உருவாக்குக. ஆக்க
திைனுடன் எழுதி வண்ணம் தீட்டுக.

அன்மெயர் திெ நல்வாழ்த்துக்கள்!

அன்மெயர் திெ நல்வாழ்த்துக்கள் அம்ைா!

அன்புள்ள அம்ைா ____________________________________________________________,

_________________________________________________________________________________
அன்_பு_ள_்_ள___ஆ__ச_ி_ரி_ய_ர_்___________________________________________________________,_____________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________அ__ன_்_பு_ட__ன_், உங்கள் ைகன்/ ைகள்

________________________________

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 16

நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு

நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2

(SJKT DAERAH SEGAMAT)

வாரம் கிழமை
தேதி
வகுப்பு தநரம்
னோகுதி : னநறி
பாடம் : ேமைப்பு ஆண்டு 2
உள்ளடக்கத் ேரம்
கற்ைல் ேரம் 5.0 உயர்னவண்ணம்
னவற்றிக்கூறுகள்
பாடம் 2: உயர்னவண்ணத்மே வளர்ப்தபாம்
தநாக்கம்
5.0 குடும்ப உறுப்பிெர்களிமடதய நல்லுமைமவ வலுப்படுத்துேல்
முேன்மை
நடவடிக்மககள் 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4
பாட புத்ேகம்:
பக்கம் :33 ைாணவர்கள்,

சிந்ேமெ வமர குடும்ப உறுப்பிெர்களிமடதய கமடபிடிக்கும் 5 உயர்னவண்ணங்கமளப்

பாட துமணப் பட்டியலிடுவர்.
னபாருள்
ைதிப்பீடு 1. குடும்ப உறுப்பிெர்களிமடதய கமடபிடிக்கும் 5 உயர்னவண்ண னசயல்கமள

விவரிப்பர். (நன்னெறி சிந்தனெ)

2. குடும்பத்தில் உயர்னவண்ணங்கமள னவளிபடுத்தும் சூழல்களில் ஏற்படும் ைெ

உணர்வுகமள னவளிப்படுத்துவர்.(நன்னெறி உணர்வு)

3. குடும்ப உறுப்பிெர்களிமடதய எப்தபாதும் உயர்னவண்ணத்மே

னவளிபடுத்தும் முமைகமள கமடபிடித்ேல்.(நன்னெறி நடத்னத)

ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி

ஆசிரியரின் விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.

ைாணவர்கள் பாட பகுதியில் உள்ள உமரயாடமைப் பாகதைற்று வாசிக்க,நடிக்க

ஆசிரியர் வமக னசய்ேல்.

பாடப் பகுதிமயத் னோடர்ந்து உயர்னவண்ணத்மே னவளிப்படுத்தும்

கானணாளிமயக் காணச் னசய்ேல்.

ைாணவர்கள் பாடப்பகுதியிலும் கானணாளியிலும் காணப்படும் சூழல்களில்

ைாணவர்கள் எவ்வாறு ேங்கள் குடும்பத்திெரிமடதய உயர்னவண்ணத்மே

னவளிபடுத்துக்கின்ைெர் எெ விவரித்ேல். (PAK21)

ைாணவர்கள் குடும்ப உயர்னவண்ணங்கமள கமடபிடிக்காவிடில் என்ெ நிகழும்

என்பமே அனுைானித்ேல்.

ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய

நடவடிக்மககமளக் தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.

ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சி மகதயமட நிமைவு னசய்ேல்.

ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருகைாெ முடிவுமர

வழங்குேல்.

குமிழி வமர அமடவு நிமை 3

21 ஆம் நூற்ைண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்

உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ

கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்

கற்ைல் முமை கருப்னபாருள் ஒற்றுமை

விரவிவரும் கூறு னைாழி ; பண்பு னநறி –

உயர்னவண்ணம்

பாடப் புத்ேகம், படங்கள், னவண்சுருள் ோள்

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

மீட்டுணர்ேல்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 17

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 5 னநறி : உயர்னவண்ணம் TP:3

அ. உயர்னவண்ணக் கூற்றுகமள நிமைவு னசய்க.

1. னசய்ே ேவற்மை உணர்ந்ே நான் ____________________________________.
2. னபரிதயார் னசால்ை விரும்பும் னசய்திமயப் _____________________________.
3. மூத்தோருக்கு வணக்கம் _______________________________.
4. உடல் நைம் இல்ைாே பாட்டிக்கு ______________________________________.
5. உணவு உண்ணும்தபாது ________________________________________________.
6. கமேக் கூறும் தபாட்டியில் னவற்றி னபற்ை ேம்பிக்குப் ________________________________.
7. வீட்டிற்கும் வரும் விருந்திெர்கமளப் _____________________________________.
8. ேம்பியின் பிைந்ே நாள் னகாண்டாட்டத்திற்கு அவனின் நண்பர்கமள ____________________.

கூறுதவன் பரிசு னகாடுப்தபன்
ைருந்து ேருதவன் பணிவாக வரதவற்தபன்
ைன்னிப்புக் தகட்தபன்
தபச ைாட்தடன்
அமழப்தபன் னபாறுமையாக னசவிைடுப்தபன்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 18

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 5 னநறி : உயர்னவண்ணம் TP:5

இ. குடும்பத்தில் பணிவன்மபக் காட்டும் னசயலுக்கு (/) எெக் குறியிடுக.

1 குடும்ப உறுப்பிெர்களிடம் நைம் விசாரித்ேல்.

2 அண்ணன் படிக்கும்தபாது னோமைக்காட்சியின் ஒலிமயக் குமைத்து மவத்ேல்.

3 மூத்தோரின் அறிவுமரகமளக் தகட்க ைறுத்ேல்.
4 தேர்வில் குமைந்ே ைதிப்னபண்கமளப னபற்ை ேங்மகக்கு ஆறுேல் கூறுேல்.

5 னபற்தைாரின் அனுைதியின்றி நண்பர்களுடன் னவளிதய னசல்லுேல். 19
6 னசய்ே ேவற்மை உணர்ந்து குடும்ப உறுப்பிெர்களிடம் ைன்னிப்புக் தகட்டல்.
7 வீட்டிற்கு வருமகயளித்ருக்கும் உைவிெர்களுக்கு வணக்கம் கூறுேல்.
8 உடல் நைமில்ைாே குடும்ப உறுப்பிெர்கள் உேவி தகட்டால் ஏசுேல்.
-JU MORAL SEGAMAT@2021-

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 5 னநறி : உயர்னவண்ணம் TP4

அ. படங்களில் உயர்னவண்ணச் னசயல்களால் ஏற்படும் நன்மைகமள எழுதுக.
1.

பள்ளிக்கு னசல்லும் முன் அம்ைாவிடம் அமழப்பு விடுேல்.
___________________________________.

2.

ேம்பியின் பள்ளிப்மபமய சிரைம் பாராைல் தூக்கிச் னசல்லுேல்.
_____________________________________.

3.

ோத்ோ தூங்கிக்னகாண்டிருக்கும் தபாது னோமைக்காட்சிமய முடுக்குேல். 20
__________________________________.

4.

ேம்பியின் நண்பர்கமள இன்முகத்துடன் வரதவற்ைல்.
__________________________________.
-JU MORAL SEGAMAT@2021-

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு

நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2

(SJKT DAERAH SEGAMAT)

வாரம் கிழமை
தேதி
வகுப்பு தநரம்
னோகுதி : னநறி
பாடம் : ேமைப்பு ஆண்டு 2
உள்ளடக்கத் ேரம்
கற்ைல் ேரம் 6.0 ைரியாமே
னவற்றிக்கூறுகள்
பாடம் 6: ைதித்து உபசரிப்தபாம்
தநாக்கம்
6.0 குடும்ப கடமைமய நிமைதவற்றுேல்
முேன்மை
நடவடிக்மககள் 6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4
பாட புத்ேகம்:
பக்கம் :20 ைாணவர்கள்,

சிந்ேமெ வமர குடும்ப உறுப்பிெர்கள் ஒருவமர ஒருவர் ைதிப்பேன் 5 முக்கியத்துவத்மேக் கூறுவர்..

பாட துமணப் 1. குடும்ப உறுப்பிெர்கள் ஒருவமர ஒருவர் ைதிக்கும் 5 வழிமுமைகமளப்
னபாருள்
ைதிப்பீடு பட்டியலிடுவர்.நன்னெறி சிந்தனெ)

2. குடும்பத்தில் ஒருவமர ஒருவர் ைதிப்போல் விமளயும் நன்மைகமளயும், ைெ

உணர்வுகமளயும் னவளிப்படுத்துவர்.(நன்னெறி உணர்வு)

3. குடும்பத்தில் எப்தபாதும் ஒருவமர ஒருவர் ைதித்து நடக்கும் வழிமுமைகமளக்

கமடபிடித்ேல்.(நன்னெறி நடத்னத)

ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி ஆசிரியரின்

விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.

ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படத்மேயும் உமரயாடமையும் புரிந்து

னகாள்ள துமணப் புரிேல்.

ைாணவர்கள் பாட பகுதியில் உள்ள உமரயாடமைப் பாகதைற்று வாசிக்க,நடிக்க

ஆசிரியர் வமக னசய்ேல்.

ைாணவர்கள் பாடப்பகுதியிலிருந்து ஏன் ேங்கள் குடும்பத்திெரிடத்தில் ைரியாமேயுடன்

இருத்ேல் அவசியம் எெ விளக்குேல். (PAK21)

ைாணவர்கள் குடும்பத்தில் ஒருவமர ஒருவர் ைதிப்போல் விமளயும் நன்மைகமளயும், ைெ

உணர்வுகமளயும் கூறுேல்

ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய

நடவடிக்மககமளக் தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.

ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சி மகதயமட நிமைவு னசய்ேல்.

ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருகைாெ முடிவுமர

வழங்குேல்.

ைர வமர அமடவு நிமை 3

21 ஆம் நூற்ைண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்

உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ

கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்

கற்ைல் முமை கருப்னபாருள் ஒற்றுமை

விரவிவரும் கூறு னைாழி ; பண்பு னநறி – ைரியாமே

பாடப் புத்ேகம், படங்கள், னவண்சுருள் ோள்

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

மீட்டுணர்ேல்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 21

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 6 னநறி : ைரியாமே TP:1

அ. படங்கமள வமரந்தோ அல்ைது ஒட்டிதயா உங்கள் குடும்ப உைவு முமைமய நிமைவு னசய்க.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 22

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 6 னநறி : ைரியாமே TP:2

ஆ. சரியாெ வாக்கியம் ஆக்குக ; எழுதுக.

1. பணிவாக / நடந்து / னபரியவர்களிடம் / னகாள்தவன்
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. அறிவுமரமயக் / னபற்தைாரின் / நடப்தபன் / தகட்டு
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. வணக்கம் / குடும்ப உறுப்பிெருக்கு / கூறுதவன்
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. பழகுதவன் / அன்புடன் / ைதித்து / குடும்ப உறுப்பிெமர
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. ைெம் / புண்படாைல் / குடும்ப உறுப்பிெர்களின் / தபசுதவன்
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. கவனித்துக் னகாள்தவன் / ைாற்றுத்திைொளியாெ / ேங்மகமய / அக்கமையுடன்
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

JU MORAL SEGAMAT@2021- 23

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 6 னநறி : ைரியாமே TP:4

இ. குடும்ப உறுப்பிெமர ைதிக்கும் தபாது ஏற்படும் ைெவுணர்மவ எழுதுக.

1. தகாபி பருைொெ ேன் ேங்மகமயக் ேங்மகயின் ைெவுணர்வு:
தகலி னசய்ோன்.

2. பாட்டி கூறிய அறிவுமரமயக் கதிர் பாட்டியின் ைெவுணர்வு:
னபாருட்படுத்ேவில்மை.

3. குமுோ தேர்வுக்கு னசல்லும் முன் னபற்தைாரின் ைெவுணர்வு:
னபற்தைாரிடம் நல்ைாசி னபற்ைாள்.

4. குைார் எப்னபாழுதும் குடும்ப குடும்பத்ோரின் ைெவுணர்வு:

உறுப்பிெர்கமள ைதித்து நடப்பான்.

5. ேம்பி தபசும்தபாதும் ராணி கவெத்துடன் ேம்பியின் ைெவுணர்வு: 24

னசவிைடுத்ோள்.

-JU MORAL SEGAMAT@2021-

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு

நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2

(SJKT DAERAH SEGAMAT)

வாரம் கிழமை
தேதி
வகுப்பு தநரம்
னோகுதி : னநறி
பாடம் : ேமைப்பு ஆண்டு 2
உள்ளடக்கத் ேரம்
கற்ைல் ேரம் 7.0 அன்புமடமை
னவற்றிக்கூறுகள்
பாடம் 4: அன்மப னசலுத்துதவாம்
தநாக்கம்
7.0 குடும்ப உறுப்பிெர்களிடம் அன்பு னசலுத்துேல்
முேன்மை
நடவடிக்மககள் 7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4
பாட புத்ேகம்:
பக்கம் :20 ைாணவர்கள்,

சிந்ேமெ வமர குடும்ப உறுப்பிெர்கள் ஒருவரின் மீது ஒருவர் அன்பு னசலுத்துவேன் 5

பாட துமணப் முக்கியத்துவத்மேக் கூறுவர்..
னபாருள்
ைதிப்பீடு 1. குடும்ப உறுப்பிெர்கள் ஒருவரின் மீது ஒருவர் அன்பு னசலுத்தும் 5

வழிமுமைகமளப் பட்டியலிடுவர்.(நன்னெறி சிந்தனெ)

2. குடும்பத்தில் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பு னசலுத்துவோல் விமளயும்

நன்மைகமளயும், ைெ உணர்வுகமளயும் னவளிப்படுத்துவர்.(நன்னெறி

உணர்வு)

3. குடும்பத்தில் எப்தபாதும் ஒருவரின் மீது ஒருவர் அன்பு னசலுத்தும்

வழிமுமைகமளக் கமடபிடித்ேல்.(நன்னெறி நடத்னத)

ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி

ஆசிரியரின் விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.

ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படத்மேயும் உமரயாடமையும் புரிந்து

னகாள்ள துமணப் புரிேல்.

ைாணவர்கள் பாட பகுதியில் உள்ள உமரயாடமைப் பாகதைற்று வாசிக்க,நடிக்க

ஆசிரியர் வமக னசய்ேல்.

ைாணவர்கள் பாடப்பகுதியிலிருந்து ஏன் ேங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவமர ஒருவர்

தநசிக்க தவண்டும் எெ விளக்குேல். (PAK21)

ைாணவர்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பு னசலுத்துவோல் விமளயும்

நன்மைகமளயும், ைெ உணர்வுகமளயும் கூறுேல்

ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய

நடவடிக்மககமளக் தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.

ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சி மகதயமட நிமைவு னசய்ேல்.

ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருகைாெ முடிவுமர

வழங்குேல்.

ைர வமர அமடவு நிமை 3

21 ஆம் நூற்ைண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்

உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ

கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்

கற்ைல் முமை கருப்னபாருள் ஒற்றுமை

விரவிவரும் கூறு னைாழி ; பண்பு னநறி – அன்புமடமை

பாடப் புத்ேகம், படங்கள், னவண்சுருள் ோள்

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

மீட்டுணர்ேல்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 25

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 7 னநறி : அன்புமடமை TP:1

அன்புமடமைமயக் காட்டும் னசயல்களுக்கு வண்ணம் தீட்டுக.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 26

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 7 னநறி : அன்புமடமை TP:3

ஆ. குடும்ப உறுப்பிெர்களிமடதய அன்பு னசலுத்துவதின் முக்கியத்துவத்மே எழுதுக

குடும்ப உறுப்பிெர்களிமடதய அன்பு
னசலுத்துவதினால் ஏற்படும்
நன்மைகள்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 27

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி: 7 னநறி : அன்புமடமை TP:3

இ. குடும்ப உறுப்பிெர்களிமடதய அன்பு செலுத்தும் நடவடிக்மகமைச் ெரிைாக
இமைத்திடுக.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 28

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு
நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2

(SJKT DAERAH SEGAMAT)

வாரம் கிழமை
தததி
வகுப்பு தநரம்
னதாகுதி : னநறி ஆண்டு 2
பாடம் : தனைப்பு 8.0 நீதியுடமை
உள்ளடக்கத் தரம்
கற்றல் தரம் பாடம் 1: குடும்பத்தில் நடுநிமையறிதவாம்
னவற்றிக்கூறுகள் 8.0 குடும்பத்தில் நடுவுநிமைமை
8.1 , 8.2 , 8.3 , 8.4, 8.5
தநாக்கம்
ைாணவர்கள்,
முதன்னை குடும்பத்தில் கமடப்பிடிக்க தவண்டிய 3 நடுவுநிமைமை முமைகமள விளக்குவர்.
நடவடிக்னககள்
பாட புத்தகம்: பக்கம் 1. குடும்பத்தில் கமடப்பிடிக்க தவண்டிய 3 நடுவுநிமைமை பண்புகமளப் பட்டியலிடுவர்.
57 (நன்னெறி சிந்தனெ)

2. குடும்பத்தில் நடுவுநிமைமைமயக் கமடப்பிடிக்மகயில் ஏற்படும் உணர்வுகமள
னவளிப்படுத்துவர். (நன்னெறி உணர்வு)

3. குடும்பத்தில் நடுவுநிமைமைமயக் கமடப்பிடிப்பர்.(நன்னெறி நடத்னத)

1. ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி ஆசிரியரின்
விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.

2. ைாணவர்கள், ஆசிரியர் காட்டும் கானணாளிமயக் காணுேல்.
3. ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படத்மேயும் உமரயாடமையும் வாசித்துப்

புரிந்து னகாள்ள துமணப் புரிேல்.
4. ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் சூழலுக்கு ஏற்ப சிறு குழுவாகப் பிரிந்து நடித்துக்

காட்ட பணித்ேல். (PAK21)
5. ைாணவர்கள் நடித்துக் காட்டிய சூழல்கமள ஒட்டி குடும்பத்தில் நடுவுநிமைமயக்

கமடப்பிடிப்பேன் மூைம் ஏற்படும் உணர்வுகமளக் குழுவில் எழுதி பமடத்ேல். (PAK21)
6. ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய

நடவடிக்மககமளக் தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.
7. ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சித் ோமளச் னசய்ேல்.
8. ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருக்கைாெ முடிவுமர

வழங்குேல்.

சிந்தனெ வனர குமிழி வமர அமடவு நிமை 4

பாட துனணப் னபாருள் 21 ஆம் நூற்ைண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்
ைதிப்பீடு
உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ

கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்

கற்ைல் முமை கருப்னபாருள் ஒற்றுமை

விரவிவரும் கூறு னைாழி ; பண்பு னநறி – நடுவுநிமைமை

பாடப் புத்ேகம், சூழல்கள், னவண்சுருள் ோள், கானணாளி

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

மீட்டுணர்தல்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 29

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி : 8 னநறி : நீதியுமடமை TP:3

அ. குடும்பத்தில் நடுவுநிமைமைமயக் காட்டும் னசயல்களுக்கு வண்ணம் தீட்டுக.

இந்ோ ைகதள, 2 ரிங்கிட் உெக்குப்
பிடித்ேமே வாங்கிக் னகாள்.

அடதட! அப்பா எெக்கும் 2
ரிங்கிட்ோன் னகாடுத்திருக்கிைார்.

நன்றி அப்பா.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 30

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி : 8 னநறி : நீதியுமடமை TP:3
ஒற்றுமை
ஆ. நடுவுநிமைமைதயாடு னசயல்படுவோல் கிமடக்கும் நன்மைகமள எழுதுக.

ைரியாமே னபாறுப்புணர்ச்சி புரிந்துணர்வு புகழ்ந்து

நண்பர்களிமடதய குடும்பத்தில்
____________________________ _____________________________

அதிகரிக்கும். நிைவும்.

வாழ்வில்
நடுவுநிமைமைதயாடு

னசயல்படுவோல்
ஏற்படும்

நன்மைகள்...

பிைருக்கு நம் தைல் உள்ள தவமைகளில்
____________________________ ____________________________

உயரும். தைம்படுத்ேல்.

ஆசிரியர்
____________________________

தபசுேல்.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 31

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி : 8 னநறி : நீதியுமடமை TP:4

இ. ஒவ்னவாரு சூழலுக்கும் ஏற்ை நடுவுநிமைமையாெ னசயமை எழுதுக.

சூழல் 1 சூழல் 2

நீ உன் னபற்தைாமர இரவுச் சந்மேக்கு ோத்ோ நீர் நிரம்பிய வாளிகமள
அமழக்கிைாய். ஆொல், உன் அடுப்பமையில் தூக்கி மவக்குைாறு
அண்ணனுக்தகா ைறுநாள் பள்ளியில் உன்னிடமும் உன் ேம்பியிடமும் உேவி
தேர்வு இருப்போல் உன்னுடன் வர தகட்கிைார். அதில் ஒன்று சிறிய வாளி;
இயைவில்மை. இச்சூழலில் நீ எப்படி ைற்னைான்று னபரிய வாளி. இச்சூழலில்
உன் அண்ணனிடம் நடுநிமையுடன் நீ எவ்வாறு உன் ேம்பியிடம்
நடந்து னகாள்வாய்? நடுநிமையுடன் நடந்து னகாள்வாய்?

_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________

சூழல் 3 சூழல் 4

உெக்கு இரு ேங்மககள் உள்ளெர். உன் அம்ைா உடல் நைம் சரியில்ைாைல்
ைாைா உெக்குப் பிடித்ே அதிரசங்கள் இருக்கும் உன் பாட்டிமயக் காண
6 வாங்கி வந்ோர். உன் ைருத்துவைமெச் னசன்றிருக்கிைார். உன்
ேங்மககளுடன் எப்படி நடுநிமையுடன் அக்காள் ைட்டுதை வீட்டு தவமைகமளச்
நீ நடந்து னகாள்வாய்? னசய்து னகாண்டிருக்கிைாள். உன்
அக்காவிடம் எவ்வாறு நடுநிமையுடன்
_________________________________ நடந்து னகாள்வாய்?
_________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
-JU MORAL SEGAMAT@2021- _________________________________
_________________________________

32

வாரம் நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு
தததி நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2
வகுப்பு
னதாகுதி : னநறி SJKT DAERAH SEGAMAT
பாடம் : தனைப்பு
உள்ளடக்கத் தரம் கிழனை
கற்றல் தரம்
னவற்றிக்கூறுகள் தநரம்
ஆண்டு 2
தநாக்கம்
9. துணிவு

பாடம் 2: நற்னபயர் காப்தபாம்
9.0 .குடும்பத்தின் நற்னபயமர நிமைநாட்டுேல்

9,1 , 9.2 , 9.3 , 9.4

ைாணவர்கள்,குடும்பத்தில் துணிவுடன் எதிர்னகாள்ளும் 3 முமைகமள அமடயாளம்
கண்டு விளக்குவர்.

1. குடும்பத்தின் நற்னபயமரக் காக்கும் 3 வழிமுமைகமளப் பட்டியலிடுவர்.
(நன்னெறி சிந்தனெ)

2. குடும்பத்தில் துணிவுடன் னசயல்படுவோல் ஏற்படும் ைெவுணர்மவ
னவளிப்படுத்துவர்.(நன்னெறி உணர்வு).

3. குடும்பத்தின் நற்னபயமரக் காக்கச் னசயல்படாவிடில் ஏற்படும் விமளவுகமள
ைதிப்பிடுவர். (நன்னெறி நடத்னத).

முதன்னை 1. ைாணவர்கள் பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி
நடவடிக்னககள் ஆசிரியரின் விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.
பாட புத்தகம்: பக்கம்
:56 2. ைாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் “பத்துத் திங்கள்’ எனும் ேத்துவப் பாடமை
ஒலிபரப்புேல்.

3. ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படத்மேயும் உமரயாடமையும்
வாசித்துப் புரிந்து னகாள்ள துமணப் புரிேல்.

4. ைாணவர்கள் நடித்ேல் னசய்ேல்.பிைர் வீட்டில் புகுந்ே திருடுவமே
நமடப்பாமேயில் கண்ட சூழமைக்னகாண்டு ைாணவர்கள் மகயாண்ட
வழிகமள நடிக்கச் னசய்ேல். அக்கம் பக்கத்திலுள்ள வீட்டின் உேவிமய
நாடுேல். (PAK21)

5. ைாணவர்கமளக் கருத்து குறிப்னபடுக்க பணித்ேல்.
6. ைாணவர்கள் ேங்கள் குறிப்புகமள வாசித்துக் காட்டுேல்.

7. ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய
நடவடிக்மககமளக் தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.

8. ைாணவர்கள் பீடிமக பாடமை மீண்டும் பாடுேல்.
9. ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சித் ோமளச் னசய்ேல்.
10. ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருக்கைாெ

முடிவுமர வழங்குேல்.

சிந்தனெ வனர வட்ட வமர அமடவு நிமை 3

கனைத் திட்ட 21 ஆம் நூற்றாண்டு திைன் நடித்ேல்.(னகாள்மகயுள்ளவர்) 33
உள்ளடக்கம்
உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச்சிந்ேமெ
பாட துனணப்
னபாருள் கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி நடித்ேல்
ைதிப்பீடு
மீட்டுணர்தல் கற்ைல் முமை கருப்னபாருள் னவற்றி

விரவிவரும் கூறு நன்னெறிபப்ண்பு – துணிவு

பாடப் புத்ேகம், படங்கள், னவண்சுருள் ோள்

வட்ட வமர

-JU MORAL SEGAMAT@2021-

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி :9 னநறி : துணிவு TP:3

அ. குடும்பத்தின் நற்சபைமைக் காக்கும் ெரிைான நடவடிக்மகமை இமைத்திடுக.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 34

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி :9 னநறி : துணிவு TP 3

ஆ. கீழ்க்காணும் படத்மைப் பார்த்து வாக்கிைத்தில் விடுபட்ட ெரிைான சொல்மை எடுத்து எழுதுக.

நன்றி ைஸ்னா, நீ மிகவும்
பண்புமடைவளாக இருக்கிறாய்.

அம்ைா, ஐைா, ைைவு
செய்து தைநீர்
அருந்துங்கள்.

புகழ்ந்ைனர் ைகிழ்ந்ைனர் பரிைாறினாள். குடும்பத்திற்கு

1. வீட்டுக்கு வந்ை விருந்தினருக்கு ைஸ்னா தைநீர் ________________________________ .
2. வந்திருந்ை விருந்தினர் ைஸ்னாமவ பண்புள்ளவள் என _____________________________.
3. விருந்தில் உடனிருந்ை ைஸ்னாவின் சபற்தறார் ைனம் __________________________ .
4. நாம் _________________________________ நல்ை சபைமை வாங்கித் ைை தவண்டும்.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 35

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி :9 னநறி : துணிவு TP 4

இ) குடும்பத்தின் நற்சபைமைக் காக்கும் நடவடிக்மகைால் ஏற்படும் ைனவுைர்மவ
எழுதுக

நண்பர்களின் ைனவுைர்வு:
ைப்பான
காரிைத்துக்கு ____________________________________
நான் துமை ____________________________________
தபாக ைாட்தடன் ____________________________________
____________________________________
வீைன்

நாம் பள்ளியின் ைனவுைர்வு:
விதிமுமறகளுக்குக்
கட்டுப்பட்டு நடக்க ____________________________________
தவண்டும்.. ____________________________________
____________________________________
காஞ்ெனா ____________________________________

அன்றாட ைனவுைர்வு:
கைந்துமைைாடல்களில்
நாம் பண்பாக தபெ ____________________________________
தவண்டும். ____________________________________
____________________________________
ரூபன் ____________________________________

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 36

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

வாரம் நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு
தததி நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2
வகுப்பு
னதாகுதி : னநறி (SJKT DAERAH SEGAMAT)
பாடம் : தனைப்பு கிழமை
உள்ளடக்கத் தரம்
கற்றல் தரம் தநரம்

னவற்றிக்கூறுகள் ஆண்டு 2

தநாக்கம் 10.தநர்மை

பாடம் 1: கடமை ஆற்றுதவாம்
10.0 குடும்பத்திெரிடம் தநர்மையாக இருத்ேல்

10.1 , 10.2 , 10.3 , 10.4, 10.5

ைாணவர்கள்,
குடும்த்திெரிடம் தநர்மையாய் இருப்பர்.

1. குடும்த்திெரிடம் 3 தநர்மையாய் இருக்கும் முமைமய விளக்குவர்..(நன்னெறி சிந்தனெ)
குடும்பத்திெரிடம்

2. தநர்மையாய் இருக்மகயில் ஏற்படும் ைெவுணர்மவ னவளிப்படுத்துவர். (நன்னெறி உணர்வு)
3. குடும்பத்திெரிடம் தநர்மையாய் இருப்பர். (நன்னெறி நடத்னத)

முதன்னை 1. 1. ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி ஆசிரியரின்
நடவடிக்னககள் 2. விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.
பாட புத்தகம்:
பக்கம் :94 2. ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படத்மேப் புரிந்து னகாள்ள துமணப் புரிேல்.
3. ைாணவர்கள் சிறு குழுவாகப் பிரிந்து பாடப்பகுதியில் காணப்படும் சூழலில் தநர்மை

ைெப்பான்மை நடவடிக்மககமளக் குழு வாரியாக அமடயாளம் கண்டு விவரிக்கப் பணித்ேல்
(PAK21)

4. ைாணவர்கள் குடும்பத்திெருடன் தநர்மை பண்பிமெக் கமடப்பிடிக்மகயில் ஏற்படும் ைெ
உணர்வுகமளக் கூறுேல்

5. ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய நடவடிக்மககமளக்
தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.

6. ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சித் ோமளச் னசய்ேல்.
7. ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருக்கைாெ முடிவுமர வழங்குேல்.

சிந்தனெ வனர குமிழி வமர அமடவு நிமை 3
21 ஆம் நூற்றாண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்
பாட துனணப் உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ
னபாருள் கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்
ைதிப்பீடு கற்ைல் முமை கருப்னபாருள்
விரவிவரும் கூறு ஒற்றுமை
பாடப் புத்ேகம், னவண்சுருள் ோள் னைாழி ; பண்பு னநறி – தநர்மை

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

மீட்டுணர்தல்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 37

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி :10 னநறி : தநர்மை TP 3

குடும்பத்தில் கமடப்பிடிக்க தவண்டிய தநர்மைப் பண்புகமள விளக்கும்

படங்களுக்கு வண்ணம் தீட்டுக

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 38

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி :10 னநறி : தநர்மை TP 3

குடும்பத்தில் தநர்னைப் பண்னபக் குறிக்கும் னெயல்களுக்கு ( / ) எெ
அனடயாளமிடுக

குடும்பத்தில் தநர்மைப் பண்மபக் குறிக்கும் னசயல்களுக்கு ( / ) எெ அமடயாளமிடுக

அப்பாவிடம் கமடக்காரர் வீட்டில்
உண்மை னகாடுத்ே மீேப் கண்னடடுத்ே
பணத்மே நாதெ
தபசிதென். பணத்மே
மவத்துக் அம்ைாவிடம்
னகாண்தடன் ஒப்பமடத்தேன்

ேம்பிமய ேங்மகயின் மீது ேவற்மை ஒப்புக்
ஏைாற்றிதென். வீண் பழி னகாண்டு
ைன்னிப்பு
சுைத்திதென். தகட்தடன்

அம்ைாவிடம் பாட்டியிடம் னகாடுத்ே
அனுைதி னபற்று னபாய் வாக்மக
விமளயாடிதென் நிமைதவற்றிதென்
கூறிதென்.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 39

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி :10 னநறி : தநர்மை TP 4

தநர்னைப் பண்னபக் கனடப்பிடித்தால் ஏற்பட்ட ைெவுணர்வுகனள
வட்டமிடுக.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 40

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

வாரம் நாள் பாடத்திட்டக் குறிப்பு
தததி நன்னெறிக்கல்வி – ஆண்டு 2
வகுப்பு
னதாகுதி : னநறி (SJKT DAERAH SEGAMAT)
பாடம் : தனைப்பு
உள்ளடக்கத் தரம் கிழமை
கற்றல் தரம்
னவற்றிக்கூறுகள் தநரம்

தநாக்கம் ஆண்டு 2

முதன்னை 11.ஊக்கமுமடமை
நடவடிக்னககள்
பாட புத்தகம்: பாடம் 5 : ஊக்கத்தின் அமடயாளம்
பக்கம் :94 11.0 குடும்பத்தில் ஊக்கமுமடமை

11.1 , 11.2 , 11.3 , 11.4, 11.5

ைாணவர்கள்,
னவற்றிமயப் பற்றியும் அேொல் ஏற்படும் ைெவுணர்வு பற்றிக் கூறுவர்.

1. குடும்பத்திெரிடம் ஊக்கமுமடமை பண்பிற்காெ 3 எடுத்துக்காட்டுகமளப் பட்டியலிடுவர்.
(நன்னெறி சிந்தனெ)

2. குடும்பத்திெரிடம் ஊக்கமுமடமைச் னசயல்களால் ஏற்படும் ைெவுணர்மவ னவளிப்படுத்துவர்.
(நன்னெறி உணர்வு)

3. குடும்பத்திெரிடம் ஊக்கமுமடமை ைெப்பான்மையுடன் னசயல்படுவர். (நன்னெறி நடத்னத)

1. ைாணவர்கள், பாடத்தின் உள்ளடக்கம், தநாக்கம், னவற்றிக்கூறுகள் பற்றி ஆசிரியரின்
விளக்கத்மேச் னசவிைடுத்ேல்.

2. ைாணவர்கள், பாட புத்ேகத்தில் காணப்படும் படங்கமளப் புரிந்து னகாள்ள துமணப் புரிேல்.
3. ைாணவர்கள் சிறு குழுவாகப் பிரிந்து பாடப்பகுதியில் காணப்படும் சூழலில் ஊக்கமுமடமை

ைெப்பான்மை நடவடிக்மககமளக் குழு வாரியாக அமடயாளம் கண்டு விவரிக்கப் பணித்ேல்
(PAK21)
4. ைாணவர்கள் குடும்பத்திெருடன் ஊக்கமுமடமை பண்பிமெக் கமடப்பிடிக்மகயில் ஏற்படும் ைெ
உணர்வுகமளக் கூறுேல்
5. ைாணவர்களும் ஆசிரியரும் இன்மைய பாடத்தின் தநாக்கத்மே ஒட்டிய நடவடிக்மககமளக்
தகள்வி-பதிைாக உமரயாடுேல்.
6. ைாணவர்கள், ஆசிரியர் னகாடுக்கும் பயிற்சித் ோமளச் னசய்ேல்.
7. ஆசிரியர் இன்மைய பாடத்மேனயாட்டி ைாணவர்களுக்குச் சுருக்கைாெ முடிவுமர வழங்குேல்.

சிந்தனெ வனர குமிழி வமர அமடவு நிமை 3
21 ஆம் நூற்றாண்டு கற்ைல் திைன் நடித்ேல்.குழுவாக னசயல்படுேல்
பாட துனணப் உயர்நிமை சிந்ேமெத் திைன் ஆய்வுச் சிந்ேமெ
னபாருள் கற்ைல்-கற்பித்ேல் உத்தி குழுமுமை கற்ைல்
ைதிப்பீடு கற்ைல் முமை கருப்னபாருள்
விரவிவரும் கூறு ஒற்றுமை
பாடப் புத்ேகம், னவண்சுருள் ோள் னைாழி ; பண்பு னநறி – ஊக்கமுமடமை

கவனிப்பு , எழுத்துப் பயிற்சி

மீட்டுணர்தல்

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 41

MODUL MAS PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

னோகுதி :11 னநறி : துணிவு TP 3

அ. குடும்பத்தில் ஊக்கத்துடன் னசயல்பட தவண்டிய படங்களுடன்
இமணத்திடுக.

-JU MORAL SEGAMAT@2021- 42


Click to View FlipBook Version