The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Siti Anita, 2018-12-28 00:03:47

LEARNING WALK ITEM SKBU2

LEARNING WALK ITEM SKBU2

SK BANDAR UDA 2, JOHOR BAHRU

Learning Walk Items
Sekolah Amanah Malaysia

1. Lesson Structure - Choose from below
Adakah buku rancangan pengajaran dibuka dan digunakan?
Adakah guru menyediakan rancangan pengajaran?
Adakah rancangan pengajaran terdiri daripada 3 bahagian pengajaran dengan Set Induksi & Penutup yang

jelas?
Adakah pelajar terlibat dalam aktiviti secara jelas dan relevan?
* CPD/Pembelajaran semasa ketara dalam penajaran (2.4.11)
* Guru merancang pembelajaran pelajar berdasarkan penilaian / keperluan / pembangunan mereka (2.5.11)
* Adakah pelajar diberi peluang untuk menunjukkan apa yang dipelajari (ada maklum balas individu) (2.6.13)
* Guru menggunakan pelbagai gaya pengajaran untuk meningkatkan keupayaan pelajar (2.1.11)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
2. Learning Objectives & Success Criteria (2.5.8)- Choose from below
Adakah OP ditayangkan di papan putih dan diterangkan kepada pelajar?
Adakah OP SMART dan ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami pelajar?

 Adakah KK ditayangkan di papan putih dan diterangkan kepada pelajar?
Adakah KK SMART dengan kaitan yang jelas terhadap OP dan aktiviti?
 Adakah KK menunjukkan langkah-langkah yang jelas ke arah kejayaan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Resources (2.3.10) - Choose from below
 Adakah sumber yang digunakan bersesuaian dengan tahap murid?
 Adakah sumber yang digunakan relevan terhadap OP?
 Adakah sumber membantu pelajar melibatkan diri?
 Adakah sumber merangkumi kepelbagaian stail pembelajaran ?
* Adakah pengajaran mengandungi penggunaan pelbagai sumber ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Physical Environment (2.3) - Choose from below
Adakah guru hadir/hadir tepat pada waktunya?
Adakah kelas kemas dan bersih?
Adakah terdapat kawasan matapelajaran yang berlabel untuk setiap matapelajaran?
Adakah terdapat label & tarikh paparan hasil kerja pelajar yang terkini?
Adakah paparan yang interaktif dan dinding pembelajaran seperti dinding perkataan?
Pelajar mempunyai akses bagi sumber yang bersesuaian?

Adakah penyusunan kedudukan di kelas menyokong kerja berkumpulan?
* Adakah persekitaran menyokong pembelajaran yang sesuai untuk umur dan subjek?(2.3.13)
* Paparan kelas menyokong pembelajaran dan kemajuan pelajar. (2.3.11)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Emotional Environment (2.3)- Choose from below
 Adakah peraturan-peraturan kelas dipaparkan dengan jelas?
Adakah terdapat bukti bagi amalan rutin seperti pengumpulan dan pengagihan tugas, waktu ke tandas dan lain-lain?
Adakah terdapat sistem ganjaran aktif digunakan untuk ganjaran berkumpulan dna persendirian?
Adakah terdapat hukuman dikenakan jika berlaku perlanggaran undang-undang?
Adakah terdapat bukti pujian / bahasa yang baik digunakan? (2.3.12)
Saling-menghormati, menghargai dan memahami dapat dibuktikan seperti Guru terhadap pelajar, pelajar terhadap guru, pelajar terhadap pelajar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
6. Feedback - Choose from below
Adakah terdapat bukti guru memberi maklumbalas kepada keseluruhan kelas?
Adakah terdapat bukti guru memberi maklumbalas kepada individu/kumpulan?
Adakah guru memberi maklumbalas yang konstruktif & membina?

Adakah terdapat bukti maklumbalas yang diberi mencabar pelajar untuk membuat refleksi yang lebih mendalam?

Adakah peluang diberi kepada pelajar untuk member maklumbalas kepada rakan-rakan mereka? (2.6.15)
*Adakah terdapat bukti guru bergerak dalam bilik darjah dan memeriksa kemajuan pelajar ? (2.5.9)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. On-going Assessment - Choose from below
Adakah terdapat bukti penilaian yang berterusan ?
Guru menggunakan pelbagai strategi penilaian seperti penilaian rakan sebaya/penyoalan, maklumbalas.
Adakah terdapat bukti penyoalan dan perbincangan berkaitan OP & KK?
 Guru menggunakan pelbagai kaedah maklumbalas seperti tunjuk ibu jari, bangun-duduk, papan putih mini dan lain-lain?

 Guru memantau perkembangan pelajar terhadap OP&KK?
* Guru menggunakan teknik AfL untuk membantu pelajar mengenal pasti kekuatan mereka (melalui maklum balas, soal , dll) (2.5.12)

*
8. Self & Peer Assessment (2.6.15)- Choose from below
Adakah pelajar tahu bagaimana menjalankan penilaian kendiri/rakan sebaya?
Adakah terdapat bukti pelajar menggunakan penilaian kendiri?
Adakah terdapat bukti pelajar menggunakan penilaian rakan sebaya?
Adakah pelajar mampu memeriksa dan memberi komen terhadap kerja rakan yang lain seperti 2 bintang dan 1 harapan?

Pelajar mampu menggunakan penilaian kendiri/rakan sebaya untuk membuat perkembangan terhadap tugas yang diberi?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Using Defined Structures (2.1.11)- Choose from below
Adakah terdapat bukti struktur CL dalam pembelajaran?
Adakah struktur CL difahami oleh pelajar dengan jelas?
Adakah terdapat unsur ROPE dalam struktur CL yang digunakan?
dakah struktur CL digunakan dengan tepat dalam pembelajaran?
Adakah murid memberi tumpuan dalam PDP?
*
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
10. Collaborative Learning (2.1.11)- Choose from below
Adakah penyusunan kedudukan di kelas menyokong kerja berkumpulan?
Adakah kerja berkumpulan terkandung di dalam rancangan pengajaran?
Adakah terdapat sumber yang diperlukan untuk kerja berkumpulan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran?

Adakah pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti berpasangan/berkumpulan?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
11. Questioning - Choose from below

Adakah guru menggunakan nama pelajar untuk bertanya soalan?
Adakah guru mengutarakan soalan kepada semua pelajar?
Adakah 5 KataTanya (mengapa, bagaimana, etc.) dipaparkan dan digunakan?
Adakah kedua-dua soalan terbuka dan tertutup digunakan?
Adakah waktu menunggu yang cukup diberi kepada pelajar untuk menjawab soalan?
Adakah soalan susulan penyelesaian digunakan?
Adakah terdapat strategi untuk’ya’ atau ‘tidak’ soalan digunakan seperti penggunaan papan putih mini?
*
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
12. Thinking skills (2.2.12) - Choose from below
Adakah terdapat bukti penggunaan pengatur grafik seperti peta minda, carta-Y dan tulang ikan?
Adakah terdapat bukti aktiviti di dalam pembelajaran?
Adakah pelajar diberi soalan terbuka untuk berfikir dan membuat refleksi dengan lebih mendalam?
Adakah aktiviti penyelesaian masalah termasuk di dalam pembelajaran?
Adakah terdapat bukti aktiviti berfikir secara kritikal dan penyelesaian masalah dijalankan dalam pembelajaran?

* Aktiviti pembelajaran terbuka menggalakkan pelajar untuk bekerja secara "independent". (2.2.7)

*
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

13. Differentiation (3.1.8) - Choose from below
Adakah KK dibezakan?
Adakah terdapat bukti aktiviti yang dijalankan mengikut pembezaan cara pembelajaran seperti visual, audio dan pergerakan kinestetik?
Adakah wujud pembezaan aktiviti lanjutan di dalam kelas?
Adakah terdapat peruntukan bagi pelajar yang lebih berkeupayaan seperti Soalan Aras Tinggi, aktiviti yang lebih mencabar dan lain-lain?
Adakah terdapat peruntukan bagi pelajar yang lemah seperti sokongan guru/rakan?
*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
14. Professional knowledge - Choose from below
 Adakah guru menunjukkan keyakinan dan kemahiran dalam matapelajaran?
Adakah guru mampu menyampaikan kandungan matapelajaran dengan jelas?
Adakah guru mampu menjawab soalan dan memberi maklumbalas kepada pelajar dengan yakin dan berkesan?
Adakah guru mampu mengatur masa/kelajuan pengajaran dengan berkesan?

Adakah guru mampu menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran dengan penglibatan dan perkembangan?
* Adakah terdapat bukti refleksi guru? (2.1.12)


Click to View FlipBook Version