The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-23 08:17:01

SMKTS_MESY GURU 1_2019

SMKTS_MESY GURU 1_2019

TARIKH: 26 DISEMBER 2018

HARI : RABU
MASA: 8.30 PAGI
TEMPAT: DEWAN DATO’ MAHMUD HJ HASHIM

BIL PERKARA TARIKH TEMPAT MASA

1 Mesyuarat Guru Kali 26.12.2018 Dewan Dato’ 8.30 pagi
Pertama Tahun 2019 (Rabu) Mahmud Haji
11.00 pagi
2 Mesyuarat Kurikulum 26.12.2018 Hashim 8.30 pagi
Kali Pertama 2019 (Rabu)
Bilik Bunga
3 Mesyuarat HEM kali Raya
Pertama Tahun 2019
Bilik Bunga
4 Mesyuarat Raya
Kokurikulum Kali
Pertama Tahun 2019 27.12.2018 Bilik Bunga 10.30 pagi
(Khamis) Raya

BIL PERKARA TARIKH TEMPAT MASA

5 Pendaftaran 31. 12. 2018 Dewan Dato’ 8.00 pagi

Tingkatan 2, 3, 5 dan (Isnin) Mahmud

6 tahun 2019 Haji Hashim

6 Pendaftaran 1. 1. 2019 Dewan Dato’ 8.00 pagi
Tingkatan 1 Tahun (Selasa) Mahmud
2019
Haji Hashim

7 Hari Pertama 2. 1. 2018
Persekolahan Tahun (Rabu)
2019

KANDUNGAN : 4

1. Refleksi 2018: KEMENJADIAN GURU
2. Halatuju Baru Pendidikan : Berteraskan Nilai
3. Program Transformasi Sekolah (TS) dan
kaitannya dengan IR 4.0 (Langkah Persediaan)
4. Melangkah Kehadapan (Moving Forward)
5. Kemenjadian dan Kebolehpasaran Murid
6. 12 Inisiatif KPM di peringkat Sekolah.
7. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

4

REFLEKSI 2018 : DIMANA KITA?

TYPE A TYPE B

 KONVENSIONAL  KONTEMPORARI
 UP TO BOTTOM  BOTTOM TO UP
 STREOTYPE  FLEXSIBLE
 KERJA RUTIN
 PASIF – IKUT (KEMUDAHLENTURAN)

SAHAJA  KREATIF DAN

INOVATIF
 PROAKTIF

 ADAKAH KITA GURU YANG MENJADI ATAU
GURU YANG TAK MENJADI ?

 SESEORANG GURU ITU DIKATAKAN MENJADI
PADA MASA KINI APABILA IA MEMILIKI 3 CIRI
BERIKUT:

 PROAKTIF
 KREATIF
 INOVATIF

REFLEKSI : DIMANA KITA? ADAKAH KITA
BERPERANAN SEPERTI MANA GRED KITA
SEKARANG?

REFLEKSI : DIMANA KITA? ADAKAH KITA BERPERANAN
SEPERTIMANA GRED KITA SEKARANG?3. MENGAPA PERLU ANJAKAN PARADIGMA?

Konsep TS

TS – Menjadi Platform  Soft Skill (Kemahiran Insaniah) yang

untuk menyediakan tinggi
 4C iaitu - Critical Thinking & Problem
generasi Z dan Alfa
supaya “boleh hidup” Solving, Communication, Collaboration

dalam arena IR 4.0 dan Creativity
 Kemahiran Internet of Things (IoT),
 Kemahiran Analisis data raya (Mega Data)
 Kemahiran Robotik automasi.5. KEMENJADIAN DAN KEBOLEHPASARAN
MURID

Boleh dicapai dalam TIGA DIMENSI berikut:

DIMENSI 1 : AKADEMIK

Memperkasa potensi intelek dengan ilmu pengetahuan dan Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (KBAT) untuk memperolehi keberhasilan terbaik dalam PT3 dan
SPM serta melestarikannya.

DIMENSI 1 :KOKURIKULUM

Memperkasa “Personality Grooming” iaitu kemahiran insaniah (soft skill) pelajar
dengan menggilap bakat, kepimpinan, kebolehupayaan dan kecenderungan
setiap pelajar dalam aktiviti kokurikulum bagi menjulang kebitaraan sekolah
peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

DIMENSI 1 :SAHSIAH

Memperkasakan “Personality Buliding” iaitu membina akhlak dan sahsiah 12
yang baik, berbudi pekerti mulia serta kesopanan dan kesantunan yang
tinggi. Jesteru, teras pembangunan modal insan menjadi paksi utama

membangunkan keseluruhan pelajar. 12

PENDIDIKAN BERTERASKAN NILAI

4 FOKUS NILAI KEMENJADIAN DAN KEBOLEHPASARAN MURID

NILAI KEINSANAN NILAI KEBOLEHPASARAN
(AKADEMIK)
Membina akhlak dan sahsiah
terpuji berpaksikan pegangan Keberhasilan terbaik dalam
agama dan jatidiri warga keputusan PT3 dan SPM
Malaysia agar setiap murid memiliki
nilai kebolehpasaran yang
tinggi selepas SPM

NILAI SOFT SKILL

NILAI KUALITI DISIPLIN Memperkasa Soft

Keakuran dan kepatuhan Skill (kemahiran
yang tinggi terhadap
peraturan dan disiplin insaniah) serta bakat
sekolah bagi memperkasa
nilai integriti dalam diri murid dalam semua
murid.
aktiviti ko kurikulum,

kurikulum dan bina

insan.

KEMENJADIAN KEBOLEHPASARAN

Merujuk kepada usaha Merujuk kepada usaha untuk

mengembangkan bakat, potensi dan membangunkan potensi akademik setiap

nilai manusiawi setiap murid daripada murid supaya mereka tidak tercicir untuk

segi: menyambungkan pelajaran pasca SPM,

 Nilai Soft Skill (Kemahiran Insaniah) samada untuk:

seperti kemahiran kepimpinan,  Program pengajian ke luar Negara

komunikasi, pengurusan masa dan  Program Asasi di IPTA/IPTS

organisasi, silang budaya,  Program Matrikulasi

kemahiran IOT, Kritis dan Kreatif  Program Diploma di IPTA/IPTS

dll)  Program Tingkatan 6

 Nilai Keinsanan (Sahsiah, Disiplin,  Program Diploma dan sijil di institusi

Akhlak dll) kemahiran

 Fokus kepada tingkatan 1 hingga 3 Fokus kepada pelajar tingkatan 4 dan 5

sebagai Growth Education di

peringkat menengah.  Fokus utama untuk lulus BM dan SEJ

supaya hak setiap pelajar untuk lulus

SPM dipenuhi.

KEBOLEHPASARAN

Merujuk kepada usaha untuk membangunkan potensi akademik

setiap murid supaya mereka tidak tercicir untuk menyambungkan

pelajaran pasca SPM, samada untuk:
 Program pengajian ke luar Negara
 Program Asasi di IPTA/IPTS
 Program Matrikulasi
 Program Diploma di IPTA/IPTS
 Program Tingkatan 6
 Program Diploma dan sijil di institusi kemahiran

 Fokus kepada pelajar tingkatan 4 dan 5
 Fokus utama untuk lulus BM dan SEJ supaya hak setiap pelajar

untuk lulus SPM dipenuhi.

15

NILAI KEBOLEHPASARAN SPM

RANGKIN LALUAN PENGAJIAN PASCA SPM FAST TREK
KE IJAZAH
1 PERSEDIAAN KELUAR NEGARA – Kursus kursus kritikal seperti PERTAMA
2 perubatan, kejuruteraan, ekonomi dll mengikut keperluan dan
keupayaan dana penajaan. (Tempoh pengajian = 1 tahun)
3 PROGRAM ASASI – Dibawah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
seperti asasi UM,UiTM, UKM, UIAM, UPM,UPNM, UNIMAS, UMS,
USIM. Khusus dalam bidang sains,perubatan, kejuruteraan,
undang –undang ekonomi dan pengurusan .(Tempoh pengajian =
1 tahun)

PROGRAM MATRIKULASI – Dibawah Kementerian Pendidikan
meliputi matrikulasi sains, teknikal dan perakaunan. (Tempoh
pengajian = 1 hingga 2 tahun)

PROGRAM TINGKATAN 6/STPM – Dibawah Kementerian

4 Pendidikan. Meliputi jurusan sains dan sastera (tempoh pengajian
1½ tahun)

5 PROGRAM DIPLOMA DI IPTA/IPTS. Dalam bidang akademik atau LONG
teknikal/kemahiran. (Tempoh pengajian 3 tahun) TREK KE
PROGRAM DIPLOMA/SIJIL DI INSTITUSI KEMAHIRAN IJAZAH
PERTAMA
6 (Politeknik/ILP/IKBN, Kolej Komuniti dll) dalam bidang teknikal
dan pengurusan. Tempoh pengajian 3 hingga 5 tahun) 16

CONTOH ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4

TINGKATAN JURUSAN PAKEJ ELEKTIF BIL BIL DAN % LULUS SPM
4 ST 1 PELAJAR (LULUS BM DAN SEJARAH)
4 ST 2 P1 (Mac) P2 (1/2 P3 (Akhir
4 SI 1 STEM 5 SUBJEK TERAS + 4
4 SRT 1 Tahun) Tahun)
STEM SUBJEK ELEKTIF Bil % Bil % Bil %

SASTERA  Mate Tambahan 17
IKHTISAS  Kimia
 Fizik
MPV  Biologi/GKT/P.Akaun

5 SUBJEK TERAS + 4

SUBJEK ELEKTIF

 Fizik
 Kimia
 Biologi/GKT/P.Akaun
 Matematik Tambahan

6 SUBJEK TERAS + 3

SUBJEK ELEKTIF

 P.Akaun
 Ekonomi
 Matematik Tambahan

6 SUBJEK TERAS + 1 SUBJEK
ELEKTIF

 MPV (Seni Reka Tanda)

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 5

TING JURUSAN PAKEJ ELEKTIF BIL BIL DAN % LULUS SPM
PELAJAR (LULUS BM DAN SEJARAH)

P1 (Mac) P2 (1/2 P3 (Trial)
Bil % Tahun) Bil %

Bil %

5 ST 1 STEM 5 SUBJEK TERAS + 4
5 ST 2
5 SI 1 SUBJEK ELEKTIF
5 LNS
 Mate Tambahan
 Kimia
 Fizik
 Biologi/GKT

STEM 5 SUBJEK TERAS + 4

SUBJEK ELEKTIF
 Mate Tambahan
 Kimia
 Fizik
 Biologi/GKT

SASTERA 6 SUBJEK TERAS + 3
IKHTISAS
SUBJEK ELEKTIF

 P. Akaun
 Ekonomi
 Matematik Tambahan

MPV 6 SUBJEK TERAS + 1 SUBJEK 18

ELEKTIF
 MPV (Landskap Nurseri)

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5

BIL KEBOLEHPASA SYARA SYARAT MINIMUM BIL DAN % PELAJAR YANG
LAYAK
RAN T ASAS

P1 (Mac) P2 (1/2 P3
Tahun) (Akhir
Tahun)

1 Persediaan Sekurang kurangnya A bagi subjek Bil % Bil % Bil %

Ke Luar Lulus berikut:
 Matematik
SPM  Mate Tambahan
Negara
 Fizik

 Kimia

 Biologi

 Bahasa Inggeris

 Bahasa Melayu

 Sejarah

Sekurang kurangnya A- bagi

2 Asasi di Lulus subjek berikut:
 Matematik
SPM  Mate Tambahan
IPTA
 Fizik

 Kimia

 Biologi

Sekurang kurangnya B bagi subjek

B.Inggeris

3 IPG Lulus Sekurang kurangnya ada 7A- dan 19
ke atas bagi keseluruhan subjek
(Pendidikan) SPM yang diambil.

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5

BIL KEBOLEHPASARA SYARAT SYARAT MINIMUM BIL DAN % PELAJAR YANG
N ASAS LAYAK
Subjek Gred
P1 (Mac) P2 (1/2 P3
Tahun) (Akhir
Tahun)

Bil % Bil % Bi %
l

Bahasa Melayu C

Bahasa Inggeris C

4 Matrikulasi Lulus Matematik B
Sains SPM

Matematik C
Tambahan

Kimia C

Fizik @ Biologi C

Note: Berdasarkan Pakej 20
yang ditawarkan di

tingkatan 4 STEM 1 & 2
Sahaja

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5

BIL KEBOLEHPASARA SYARAT SYARAT MINIMUM BIL DAN % PELAJAR YANG
N ASAS LAYAK
Subjek Gred
P1 (Mac) P2 (1/2 P3
Tahun) (Akhir
Tahun)

Bil % Bil % Bil %

Bahasa Melayu C

Bahasa Inggeris C

5 Matrikulasi Lulus Matematik C
Perakaunan SPM
Matematik C
Tambahan

DUA drp MP C
berikut
( Prinsip

Perakaunan/
Fizik/

Kimia/Biologi
/GKT

Note: Berdasarkan Pakej 21
yang ditawarkan di

tingkatan 4 ST1, ST2 , SI1
Sahaja

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5

BIL KEBOLEHPASARA SYARAT SYARAT MINIMUM BIL DAN % PELAJAR YANG
N ASAS LAYAK
Subjek Gred
P1 (Mac) P2 (1/2 P3
Tahun) (Akhir
Tahun)

Bil % Bil % Bil %

Bahasa Melayu C

Bahasa Inggeris C

Matematik B

6 Matrikulasi Lulus Matematik C
Kejuruteraan SPM Tambahan

Fizik C

Kimia E

SATU drp MP C
berikut
( Prinsip

Perakaunan/GKT

Note: Berdasarkan Pakej 22
yang ditawarkan di

tingkatan 4 ST1 & ST2
Sahaja

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5

BIL KEBOLEHPASARAN SYARAT SYARAT MINIMUM BIL DAN % PELAJAR YANG
ASAS LAYAK
7 Diploma di IPTA
(Aliran Sains) P1 (Mac) P2 (1/2 P3
Tahun) (Akhir
Tahun)

SYARAT ASAS : 5 + 3 Bil % Bil % Bil %

Sekurang kurangnya C

bagi 5 matapelajaran asas

Lulus berikut:
SPM • Matematik
• Matematik Tambahan
• Fizik
• Kimia
• Biologi @ salah satu

dari MP berikut: (Prinsip

perakaunan/ Sains

Sukan/Grafik Komunikasi

Teknikal)

Sekurang kurangnya C

bagi 3 matapelajaran

terbaik yang lain

Note: Berdasarkan Pakej yang 23
ditawarkan di tingkatan 4 ST1 & ST2

Sahaja

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5

BIL KEBOLEHPASARAN SYARAT SYARAT MINIMUM BIL DAN % PELAJAR YANG
ASAS LAYAK

P1 (Mac) P2 (1/2 P3
Tahun) (Akhir
Tahun)

SYARAT ASAS : 5 + 3 Bil % Bil % Bil %

8 Diploma di Lulus Sekurang kurangnya C
IPTA (Aliran SPM
Sastera) bagi 5 matapelajaran

asas berikut:
• Bahasa Melayu
• Matematik
• Sains
• Sejarah
•Pendidikan

Islam/Pengetahuan

Moral)

Sekurang kurangnya C 24
bagi 3 matapelajaran
terbaik yang lain

Note: Berdasarkan Pakej yang
ditawarkan di tingkatan 4 SI2, SI3 dan

SI4 sahaja

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5

BIL KEBOLEHPASARAN SYARAT SYARAT KHAS BIL DAN % PELAJAR YANG
ASAS LAYAK

P1 (Mac) P2 (1/2 P3
Tahun) (Akhir
Tahun)

SYARAT ASAS : SEKURANG KURANGNYA KEPUJIAN (C) Bil % Bil % Bil %

DALAM BM. NILAI MATA GRED BAHASA MELAYU TIDAK
DIAMBIL KIRA

Mata Gred Tidak

lebih 18 unit bagi 3

9 Tingkatan 6 Lulus mata pelajaran
(Aliran Sains) SPM
berikut:

 Matematik atau

Matematik

Tambahan
 Fizik
 Kimia
 Biologi
 GKT/Sains Sukan

Note: Berdasarkan Pakej yang ditawarkan di tingkatan 4 ST1 &ST2 Sahaja

Nilai Mata Gred ke Tingkatan 6: 25
A+ dan A = 1, A- = 2, B+ = 3, B = 4, C+ = 5, C = 6, D = 7, E = 8, G = 9

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5

BIL KEBOLEHPASARAN SYARAT SYARAT KHAS BIL DAN % PELAJAR YANG
ASAS LAYAK

P1 (Mac) P2 (1/2 P3
Tahun) (Akhir
Tahun)

SYARAT ASAS : SEKURANG KURANGNYA KEPUJIAN (C) Bil % Bil % Bil %
DALAM BM. NILAI MATA GRED BAHASA MELAYU

DIAMBIL KIRA

10 Tingkatan 6 Lulus Mata Gred Tidak lebih 12

(Aliran SPM unit bagi 3 mata pelajaran

Kemanusiaan) berikut:
 B.Melayu (Nilai Mata

Gred Dikira)
 Bahasa Inggeris
 Sejarah
 Pend Islam/Pend.Moral
 Geografi/Pend.Seni
 Matematik/Mate Tamb
 Sains/Sains Sukan
 Pert/SRT/Perniagaan/P

rinsip Akaun
 GKT/MPV

Note: Berdasarkan Pakej yang ditawarkan di semua di tingkatan 4

Nilai Mata Gred ke Tingkatan 6: 26
A+ dan A = 1, A- = 2, B+ = 3, B = 4, C+ = 5, C = 6, D = 7, E = 8, G = 9

ANALISIS KEBOLEHPASARAN PELAJAR TINGKATAN 4 DAN 5

BIL KEBOLEHPASARAN SYARAT SYARAT MINIMUM BIL DAN % PELAJAR YANG
ASAS LAYAK

P1 (Mac) P2 (1/2 P3
Tahun) (Akhir
Tahun)

Bil % Bil % Bil %

11 Diploma Lulus Sekurang kurangnya
Kemahiran SPM 5 C (Kepujian)
termasuk matematik

12 Sijil Kemahiran Lulus Sekurang kurangnya
SPM 3 E (Lulus) termasuk
Matematik

13 Sijil Kolej Lulus Lulus BM dan
Komuniti SPM Sejarah

27

6. 12 Inisiatif KPM di peringkat Sekolah

28

INISIATIF 1:
MANUAL NILAI YANG AKAN

DIBACAKAN DI SETIAP
PERHIMPUNAN

INISIATIF 1: MANUAL NILAI YANG AKAN DIBACAKAN DI SETIAP
PERHIMPUNAN

4 NILAI TERAS

KEBAHAGIAAN 01 BERTANGGUNG
JAWAB
Keadaan hidup
Kesanggupan diri
yang aman damai seseorang untuk
memikul dan
serta gembira 04 melaksanakan tugas
serta kewajipan
HORMAT- 02 dengan sempurna
MENGHORMATI
03 KASIH
Menghargai dan SAYANG
memuliakan
seseorang serta Kepekaan dan
menghormati perasaan cinta yang
peraturan institusi lahir daripada hati
sosial yang ikhlas

30

NILAI TERAS BERDASARKAN
LIMA DOMAIN

DIRI

44 contoh teks manual

01 berkaitan nilai disediakan

EKOSISTEM 05 02Hormat- KELUARGA PEMBAHAGIAN
menghormati BERDASARKAN DOMAIN
Kasih sayang
Kebahagiaan DOMAIN SEKOLAH JUMLAH
Bertanggungjawab Diri MENENGAH 12

6

Keluarga 39

04NEGARA Komuniti (Rakan, 7 13

03 KOMUNITI Guru &
Masyarakat)

DOMAIN KESEDARAN Negara 34
SIVIK DAN Ekosistem 36
22 44
AMALAN NILAI MURNI JUMLAH

Berdasarkan Teori Strategi Pendidikan Akhlak Imam al Ghazali 31

ITEM DOMAIN
MANUAL KESEDARAN SIVIK DAN AMALAN NILAI MURNI

SEKOLAH MENENGAH PENTADBIR
BERTANGGUNGJAWAB
BULAN MINGGU NILAI TERAS DOMAIN ITEM
DI PERHIMPUNAN
DOMAIN
PENGETUA
Minggu Pertama Bertanggungjawab Domain Diri Wawasan diri PK 1

dan Kedua PK HEM

JANUARI Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Komuniti Toleransi PK KO KO
PK HEM
Keempat PENGETUA

Minggu Pertama Hormat-Menghormati Domain Diri Menjaga Maruah PK 1

FEBRUAR dan Kedua PK KO KO
PENGETUA
I Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Keluarga Bersyukur
PK 1 32
Keempat

Minggu Pertama Bertanggungjawab Domain Diri Kesejahteraan

dan Kedua Rohani
MAC Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Domain Ekosistem Menghargai Sumber

Keempat Alam

Minggu Pertama Hormat-Menghormati Domain Keluarga Mengurus Konflik
dan Kedua

APRIL Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Komuniti Pemurah
MEI Keempat
Minggu Pertama Bertanggungjawab Domain Diri Kesejahteraan
dan Kedua Domain Komuniti Emosi
Minggu Ketiga dan Kasih Sayang Mengutamakan
Keempat Orang Lain

SEKOLAH MENENGAH PENTADBIR
BERTANGGUNGJAW
BULAN MINGGU NILAI TERAS DOMAIN ITEM
AB
DOMAIN

Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Diri Malu Melakukan
Perkara yang dibenci
Kedua agama PK HEM
Kepedulian Sosial PK KO KO
JUN

Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Komuniti

Keempat

Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Keluarga Belas Kasihan PK 1

JULAI Kedua Kasih Sayang Domain Ekosistem Pemuliharaan Alam PENGETUA
Minggu Ketiga dan PK HEM

Keempat Sekitar PK KO KO
PK 1
Minggu Pertama dan Hormat-Menghormati Domain Komuniti Menghormati

Kedua Kepelbagaian
Minggu Ketiga dan
OGOS

Keempat Kebahagiaan Domain Komuniti Semangat
Bertanggungjawab Bermasyarakat
Minggu Pertama dan
Domain Negara Integriti

Kedua Kasih Sayang Domain Negara Patriotik PK KO KO
SEPTEMBER Minggu Ketiga dan

Keempat

Minggu Pertama dan Hormat- Menghormati Domain Komuniti Menghormati Orang PENGETUA
Kelainan Upaya PK HEM
Kedua (OKU)
Keredaan
OKTOBER

Minggu Ketiga dan Kebahagiaan Domain Diri

Keempat

Minggu Pertama dan Bertanggungjawab Domain Negara Ketaatan/patuh PK 1
Kasih Sayang kepada melaksanakan
Kedua tugas 33

NOVEMBER Domain Ekosistem Menghargai Alam PENGETUA

Minggu Ketiga dan

KAEDAH PELAKSANAAN MANUAL NILAI

Dua nilai teras dilaksana setiap bulan 34

Manual ini dibacakan oleh pihak
pentadbir pada setiap kali
perhimpunan rasmi sekolah

Sekolah melaksana tema dan aktiviti
mengikut turutan dalam manual

Aktiviti pengukuhan nilai dilakukan
mengikut kreativiti pihak sekolah

Setiap aktiviti dalam perhimpunan
tidak melebihi 10 minit

35

CADANGAN PERLAKSANAAN DALAM
PERHIMPUNAN SEKOLAH:

 Setiap tajuk (Item Domain) akan dibacakan atau
diulaskan oleh Pengetua dan Semua GPK secara
bergilir mengikut item domain yang telah
ditetapkan dalam jadual di atas. (Tugasan utk
setiap GPK)

 Aktiviti ko kurikulum dan bina insan pada
minggu/bulan berkenaan perlu disesuaikan bagi
tujuan mengukuhkan nilai pada minggu/bulan
berkenaan (Aktiviti pengukuhan nilai) – Bergantung
kepada kreativiti sekolah.

36

PENINGKATAN NILAI DI SEKOLAH

37

INISIATIF 3:
MEMPERBAIKI MASALAH

“MUTUAL DISTRUST” ANTARA

GURU DAN IBU BAPA

Meningkatkan kepercayaan “mutual
respect ” antara guru dan

ibu bapa di sekolah

Dialog kemenjadian Membudayakan Pemerkasaan serta
murid dasar buka pintu pemantapan elemen

oleh semua utama Sarana 39
pemimpin sekolah Sekolah

Dialog kemenjadian murid

1Memberi ruang dan peluang kepada guru dan
ibu bapa berbincang bersama-sama tentang
masalah yang timbul di sekolah berkaitan
kemenjadian murid secara menyeluruh.

2Membudayakan sikap kepedulian ibu
bapa bahawa perlu membantu pihak
sekolah dalam semua hal termasuk
sahsiah, akademik, kokurikulum dan
infrastruktur.

40

Membudayakan dasar buka 41
pintu oleh semua pemimpin
sekolah

1Pihak pengurusan sekolah iaitu Pengetua, Guru
Besar memberi ruang dan peluang kepada ibu
bapa yang ingin membantu sekolah serta merujuk
peraturan yang sedang berkuatkuasa.

2Mengalu-alukan kesediaan dan keterlibatan ibu
bapa secara sukarela yang ingin membantu pihak
sekolah.

3 Menerap serta membudayakan nilai kasih
sayang, kegembiraan dan hormat menghormat
dalam kalangan warga sekolah dan juga kepada
ibu bapa dan komuniti.
4 Menjadikan sekolah sebagai hub komuniti yang
mana sekolah dijadikan platform guna sama bagi
semua aktiviti yang melibatkan ibu bapa dan
komuniti.

Pemerkasaan serta
pemantapan elemen
utama Sarana Sekolah

1Enam elemen utama iaitu penyediaan iklim sekolah,
komunikasi berkesan, sokongan terhadap kejayaan
murid, tanggungjawab bersama, keputusan bersama
dan kerjasama dengan komuniti diperkasakan dalam
semua aktiviti/program di sekolah.

2 Mengamalkan sikap keterbukaan dalam
menerima kehadiran dan sumbangan serta
kepakaran ibu bapa yang ingin membantu
pihak sekolah.

42

Objektif Meningkatkan kepercayaan
antara guru dan ibu bapa untuk
berganding bahu bersama-sama
dalam membentuk kemenjadian
murid.

Membudayakan sikap
kepedulian dan
kebersamaan antara guru
dan ibu bapa dalam semua
aktiviti/program sekolah.

Menjadikan sekolah sebagai 43
hub komuniti iaitu platform guna
sama semua pihak bagi
memantapkan kerjasama
antara guru dan ibu bapa.

INISIATIF 12:
MEWUJUDKAN KAWASAN

REHAT GURU

44

OBJEKTIF KAWASAN REHAT GURU 45

 Menyediakan ruang dan kemudahan kepada
guru untuk berehat seketika sebelum
meneruskan tugas-tugas lain di sekolah

 Memberi ruang dan peluang kepada guru untuk
bertemu dan merapatkan silahturahim antara
mereka

 Menyediakan kemudahan kepada guru untuk
menenangkan dan melapangkan fikiran

 Menyediakan ruang untuk bertukar-tukar fikiran
dan pandangan dalam isu-isu pendidikan dan
lain-lain yang bersesuaian seperti konsep
Profesional Learning Comminity (PLC)

*KEGEMBIRAAN *KASIH SAYANG *HORMAT MENGHORMATI

KONSEP DAN CIRI-CIRI KAWASAN REHAT GURU

Perbezaan konsep Bilik Guru dan Kawasan Rehat Guru

Bilik Guru Kawasan Rehat Guru

• Ruang atau tempat duduk untuk melaksanakan • Ruang kongsi sama untuk
guru merehatkan badan
tugas dan operasi guru (work station) dan fikiran seketika
• Berfungsi seperti pejabat sebelum mereka
• Ruang untuk guru meletakkan barang-barang meneruskan tugasan lain
di sekolah (Rest n Go)
peribadi dan keperluan/peralatan untuk

menjalankan tugas sebagai guru

*KEGEMBIRAAN *KASIH SAYANG Ciri-ciri Kawasan Rehat Guru 46
*HORMAT MENGHORMATI
• tenang
• selesa
• santai
• eksklusif untuk guru
• ruang yang terpisah daripada bilik guru
• dapat menampung lebih kurang 10-15 orang
• mempunyai kemudahan dan peralatan yang

bersesuaian

INISIATIF 7:
KEMERIAHAN SPEAKER’S

CORNER DI SEKOLAH

47

Latar Belakang:
• Cetusan idea YB Menteri Pendidikan
• Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia (PPPM) 2013-2025 – 6

Aspirasi Murid
Objektif:
• Murid berupaya berkomunikasi dalam

Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan

lain-lain Bahasa.
• Murid berupaya berkomunikasi

dengan berkesan, berfikiran kritis dan

dapat mengemukakan pendapat yang

logik dan rasional.
• Membina keyakinan diri murid untuk

ke hadapan di mana ia adalah selari

dengan konsep Pembelajaran Abad

Ke-21

48

Konsep:

• Menyediakan ruang untuk melatih

murid dengan kemahiran

pengucapan awam dalam bahasa

Melayu dan bahasa Inggeris.

• Memanfaatkan sudut ini secara
optimum sama ada semasa waktu
rehat, aktiviti kokurikulum dan
program-program khas berdasarkan
perancangan dan kesesuaian oleh
pihak Sekolah.

• Menghasilkan murid yang

mempunyai tahap pengucapan

awam tinggi dan seterusnya dapat

meningkatkan kemahiran berbahasa 49

7. PENTAKSIRAN
BILIK DARJAH
(PBD)


Click to View FlipBook Version