The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PENERBITAN PELANGI SDN BHD, 2021-10-21 03:24:32

Hybrid PBD 2022 Form 4 - Science

WM: RM11.65
EM: RM11.95

STRATEGI PdPc

BAB Langkah Keselamatan di dalam Makmal

1 Safety Measures in the Laboratory

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

1.1 Peralatan Perlindungan 1.1.1 Menjelaskan dengan contoh peralatan S1 TP1 1–3
Diri perlindungan diri serta fungsinya S2 TP2
S3 TP2
Buku Teks S4 TP3

m.s 4 – 5 KBAT

BBM PAK-21 –
Pen penanda, kertas sebak Gallery Walk

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa, kesihatan diri Peta Buih Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Murid dibahagi kepada kumpulan (4-5 orang).
2. Murid diberi gambar untuk dilabel.
3. Murid menerangkan peralatan yang dilabel.
4. Murid menampal kertas sebak yang dilabel dan membentangkan kepada rakan-rakan melalui Gallery walk.
5. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

1.2 Pembuangan Bahan 1.2.1 Menjelaskan dengan contoh bahan yang boleh S1 TP2
Sisa dibuang ke dalam singki
S2 TP2 4 – 5
Buku Teks 1.2.2 Mencirikan bahan yang tidak boleh dibuang ke
dalam singki KBAT
m.s 6 – 8 Menganalisis
1.2.3 Mengurus bahan sisa biologi Sikap Saintifik dan Nilai Murni

BBM PAK-21
Pen penanda, kertas sebak Think-Pair-Share

EMK i-THINK

Kelestarian alam, nilai murni Peta Pokok Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
sekitar

Cadangan PdPc

1. Murid diberi dua keratan akhbar mengenai pembuangan bahan kimia/sisa di sungai/laut.
2. Murid menerangkan maksud bahan sisa dan contoh bahan yang boleh dan tidak boleh dibuang ke dalam singki.
3. Murid mencirikan menggunakan peta pokok.
4. Murid menerangkan cara mengurus sisa biologi.
5. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

1.2 Pembuangan Bahan 1.2.4 Berkomunikasi mengenai langkah mengurus S3 TP3
Sisa kemalangan dalam makmal
5–6
Buku Teks

m.s 9

BAB 1 EG 1 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, pen penanda, kertas sebak Rally Robin Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni
Kelestarian alam, nilai murni Peta Alir Sistematik, yakin dan beretika
Cadangan PdPc

1. Murid diberi dua keratan akhbar mengenai kemalangan di dalam makmal.
2. Murid berbincang cara terbaik mengurus kemalangan di dalam makmal.
3. Murid melukis peta alir dan menerangkan langkah-langkah mengurus kemalangan di dalam makmal.
4. Murid membentangkan kepada rakan-rakan lain.
5. Murid melengkapkan soalan No. 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK)
1.3.1 Berkomunikasi mengenai jenis pemadam S1 TP2
1.3 Pemadam Kebakaran 1.3.2 kebakaran
1.3.3 Menerangkan kaedah penggunaan pemadam S2 TP2
Buku Teks kebakaran
Menjalankan audit alat pemadam kebakaran di
m.s 10 – 13 sekolah

S3 TP1

7–9

S4 TP2, TP4

S5 TP2

S6 TP2

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint Flipped Classroom Mengaplikasi dan menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Peta Alir Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa dua hari untuk mengumpul maklumat tentang jenis pemadam api di Internet.
3. Pada sesi pembelajaran di dalam kelas, murid membina satu rajah jenis pemadam api untuk menyampaikan hasil dapatan.
4. Salah seorang ahli kumpulan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan yang lain akan bergerak ke stesen kumpulan yang lain untuk memerhatikan atau menyoal murid yang

bertanggungjawab terhadap topik tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No.1 - 6.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

1.3 Pemadam Kebakaran 1.3.4 Mencipta alat pemadam kebakaran ringkas S7 TP6

Buku Teks 10

m.s 14

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint Showdown Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan Peta Alir Rajin dan tabah dalam menjalankan
atau menceburi sesuatu perkara

Cadangan PdPc

1. Secara berkumpulan, guru meminta murid mencipta pemadam kebakaran menggunakan bahan-bahan yang mudah
diperoleh di rumah.

2. Murid menyenaraikan bahan-bahan yang diperlukan.
3. Murid menerangkan langkah-langkah mencipta pemadam kebakaran.
4. Murid menunjukkan pemadam kebakaran yang dicipta.
5. Murid-murid lain boleh membetulkan dan mengukuhkan jawapan rakan.
6. Murid menjalankan aktiviti di soalan No. 7.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 2 BAB 1

STRATEGI PdPc

BAB Bantuan Kecemasan

2 Emergency Help

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

2.1 Resusitasi 2.1.1 Menyatakan apakah itu CPR dan situasi yang S1 TP1
Kardiopulmonari memerlukan CPR
(Cardiopulmonary 16
Resuscitation, CPR)
S2 TP2
Buku Teks

m.s 20 – 21

BBM PAK-21 KBAT
Projektor LCD, PowerPoint, video Rally Robin Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai Murni Peta Buih Bertanggungjawab ke atas keselamatan
diri dan rakan-rakan

Cadangan PdPc

1. Guru menayangkan beberapa situasi kecemasan yang melibatkan keselamatan diri.
2. Guru meminta murid mengenal pasti situasi yang manakah memerlukan bantuan kecemasan resusitasi kardiopulmonari.
3. Murid memberikan respons terhadap situasi tersebut dan menerangkan kaedah bantuan kecemasan yang diperlukan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

2.1 Resusitasi 2.1.2 Mendemonstrasi kaedah CPR S3 TP2, TP3
Kardiopulmonari 2.1.3 Menerangkan kepentingan CPR S4 TP2
(Cardiopulmonary
Resuscitation, CPR) S5 TP3 17 – 19

Buku Teks S6 TP6

m.s 22 – 24

S7 TP5

BBM PAK-21 KBAT
Projektor LCD, PowerPoint, video Role Play Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai Murni Peta Alir Bertanggungjawab ke atas keselamatan
Cadangan PdPc diri dan rakan-rakan

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan secara berpasangan.
2. Setiap orang murid dalam kumpulan akan memainkan peranan sebagai mangsa yang memerlukan CPR dan seorang lagi

melakukan kaedah CPR.
3. Murid melakukan aktiviti dengan dibantu guru dalam melakukan kaedah CPR dengan betul.
4. Murid melengkapkan soalan No. 3 – 7.

BAB 2 EG 3 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) 2.2.1 Menerangkan Heimlich Manoeuvre dan 20 – 21
kepentingannya S1 TP1
2.2 Heimlich Manoeuvre
S2 TP2
Buku Teks
S3 TP4
m.s 25

S4 TP2

BBM PAK-21 KBAT
Projektor LCD, PowerPoint, video Spin-N-Think Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai Murni Peta Buih Bertanggungjawab ke atas keselamatan
Cadangan PdPc diri dan rakan-rakan

1. Guru menayangkan aplikasi roda nama pada slaid.
2. Guru akan memusingkan anak panah pada roda untuk memilih nama murid untuk memberi pandangan berkaitan Helimlich

Manoeuvre dan kepentingannya.
3. Murid akan memberikan pendapat dan menjawab soalan yang diajukan oleh guru dan perbincangan dilakukan bersama

murid lain.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
2.2.2 Membuat demonstrasi Heimlich Manoeuvre Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) 21 – 22
S5 TP3
2.2 Heimlich Manoeuvre S6 TP3
S7 TP6
Buku Teks
KBAT
m.s 26 – 28

BBM PAK-21 Mengaplikasi
Projektor LCD, PowerPoint, video Role Play

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai Murni Peta Alir Kasih sayang dan bertanggungjawab

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan secara berpasangan.
2. Setiap orang murid dalam kumpulan akan memainkan peranan sebagai mangsa yang tercekik dan seorang lagi melakukan

kaedah Heimlich Manoeuvre.
3. Murid melakukan aktiviti dengan dibantu guru dalam melakukan kaedah Heimlich Manoeuvre dengan betul.
4. Murid melengkapkan soalan No. 5 – 7.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 4 BAB 2

STRATEGI PdPc

BAB Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

3 Techniques of Measuring the Parameters of Body Health

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

3.1 Suhu Badan 3.1.1 Mengukur suhu badan menggunakan teknik yang S1 TP1

Buku Teks betul 30

m.s 34 – 36

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks – Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai Murni Peta Buih Mensyukuri nikmat yang dikurniakan
Tuhan

Cadangan PdPc

1. Guru meminta murid mendapatkan maklumat berkenaan suhu dan suhu badan manusia dan kaitannya dengan badan
manusia.

2. Murid memberikan pendapat dan dapatan daripada buku teks dan sumber rujukan lain berkenaan persoalan yang
diutarakan oleh guru.

3. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

3.1 Suhu Badan 3.1.1 Mengukur suhu badan menggunakan teknik yang S2 TP2 30 – 31
betul S3 TP4
Buku Teks
3.1.2 Menginterpretasi suhu badan KBAT
m.s 34 – 36 Menganalisis

BBM PAK-21

Projektor LCD, PowerPoint, video Rally Robin

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi, Nilai Murni Peta Pokok Menghargai sumbangan sains dan
teknologi

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan secara berpasangan.
2. Setiap kumpulan diberikan gambar rajah termometer yang berbeza.
3. Secara berpasangan, murid bergilir-gilir memberikan respons terhadap persoalan yang diberi.
4. Setiap kumpulan membentangkan hasil dapatan di dalam kelas.
5. Murid melengkapkan soalan No. 2 – 3.

Panduan RPH Soalan dan Tahap Halaman
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP)

3.2 Kadar Denyutan Nadi 3.2.1 Mengenal pasti titik nadi pada badan S1 TP1

Buku Teks S2 TP2 32

m.s 37 – 40 PAK-21 KBAT
Round Table
BBM Menganalisis

Projektor LCD, PowerPoint, video Sikap Saintifik dan Nilai Murni

EMK i-THINK Menghargai sumbangan sains dan
teknologi
Sains dan Teknologi, Nilai Murni Peta Alir

BAB 3 EG 5 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Guru memberikan tugasan kepada murid untuk menerangkan bagaimana denyutan nadi berlaku dalam tubuh badan

manusia.
3. Murid memberikan respons terhadap tugasan secara bergilir.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

3.2 Kadar Denyutan Nadi 3.2.1 Mengenal pasti titik nadi pada badan S3 TP2 32

Buku Teks PAK-21 KBAT
Role Play Mengaplikasi
m.s 37 – 40
BBM

Model

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi, Nilai Murni Peta Buih Menghargai sumbangan sains dan
teknologi

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Seorang murid daripada setiap kumpulan akan menjadi model bagi mengenal pasti titik nadi pada tubuh badan manusia.
3. Semua murid dalam kumpulan akan memberikan respons dan menerangkan lokasi titik nadi yang ada pada tubuh badan

manusia.
4. Murid melengkapkan soalan No. 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

3.2 Kadar Denyutan Nadi 3.2.2 Menjalankan eksperimen bagi menentukan kadar S4 TP5
denyutan nadi manusia
Buku Teks 33 – 36

m.s 37 – 40

BBM PAK-21 KBAT

Bahan dan radas Eksperimen Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi, Bahasa Peta Alir Jujur dan tepat dalam merekod dan
mengesahkan data

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.

2. Setiap kumpulan akan mengkaji satu faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi manusia iaitu:

(a) Faktor umur (b) Faktor jantina (c) Faktor aktiviti fizikal

3. Setiap kumpulan menjalankan eksperimen dan dibimbing oleh guru.

4. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan daripada eksperimen.

5. Guru menerangkan beberapa faktor lain yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi manusia dan dibincangkan

bersama semua kumpulan.

6. Murid melengkapkan soalan No. 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

3.3 Tekanan Darah 3.3.1 Mengenal pasti alat mengukur tekanan darah S1 TP1

Buku Teks 3.3.2 Mengukur dan merekod tekanan darah S2 TP3 37

m.s 41 – 42 3.3.3 Menginterpretasi data daripada bacaan tekanan

darah S3 TP2

BBM PAK-21 KBAT
PowerPoint, Projektor LCD Round Table Menganalisis

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 6 BAB 3

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Dakap Menghargai sumbangan sains dan
teknologi

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Guru menayangkan video beberapa alat yang digunakan oleh doktor.
3. Murid memberikan respons dan pendapat secara bergilir-gilir terhadap video tersebut.
4. Guru memberikan tugasan mengenai alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah.
5. Setiap murid dalam kumpulan akan menerangkan alat pengukur tekanan darah dan cara penggunaannya.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

3.4 Indeks Jisim Badan 3.4.1 Mengira dan Menentukan Indeks Jisim Badan S1 TP1

Buku Teks S2 TP1 38 – 39

m.s 43 – 44 S3 TP2

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, Kalkulator Role Play Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai Murni – Jujur dan tepat dalam merekod dan
mengesahkan data

Cadangan PdPc

1. Guru menerangkan mengenai BMI menggunakan buku teks dan membuat perbincangan bersama murid.
2. Guru menjalankan satu uji kaji ringkas mengukur dan mengira BMI murid.
3. Tiga orang murid berlainan berat tampil ke hadapan kelas dan diambil ukuran berat dan tinggi oleh guru.
4. Guru meminta murid bersama-sama mengira BMI murid-murid tersebut.
5. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 3.

Panduan RPH Soalan dan Tahap Halaman
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) 39
S4 TP2
3.4 Indeks Jisim Badan 3.4.2 Menginterpretasi Indeks Jisim Badan dan
membuat keputusan mengenai tindakan yang
Buku Teks diambil

m.s 43 – 44

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, Buku rujukan, Internet Flipped Classroom
Menganalisis
EMK i-THINK
Sikap Saintifik dan Nilai Murni
Nilai Murni Peta Buih
Menghargai dan mengamalkan
kehidupan yang bersih dan sihat

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberikan masa 15 minit untuk melakukan kajian mengenai penyakit yang berkait dengan obes yang

dialami oleh sesetengah individu.
3. Setiap kumpulan akan membina peta buih bagi menerangkan penyakit-penyakit tersebut.
4. Salah seorang ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan lain akan bergerak ke stesen kumpulan yang lain untuk memerhatikan dan menyoal murid dalam kumpulan

tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No. 4.

BAB 3 EG 7 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

STRATEGI PdPc

BAB Teknologi Hijau dalam Melestarikan Alam

4 Green Technology for Environmental Sustainability

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

4.1 Kelestarian Alam 4.1.1 Mendefinisikan dan mewajarkan Teknologi Hijau S1 TP1
Sekitar
dalam kehidupan S2 TP2 46
Buku Teks 4.1.2 Menghubung kait kecekapan tenaga dengan

m.s 52 – 53 Teknologi Hijau S3 TP3

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Flipped Classroom Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Buih Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
sekitar

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan secara berpasangan.
2. Setiap kumpulan diberikan masa selama 15 minit untuk mencari data dan mengkaji berkenaan definisi, kepentingan

Teknologi Hijau kepada pembangunan negara berserta contoh.
3. Murid menghasilkan Peta Buih bagi menghuraikan kepentingan Teknologi Hijau.
4. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil tugasan mereka dan selepas itu murid lain bergerak ke kumpulan lain untuk

memerhatikan dan menyoal kumpulan lain.
5. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.1 Kelestarian Alam 4.1.3 Mengenal pasti sektor dalam Teknologi Hijau S4 TP4
Sekitar
47
Buku Teks

m.s 54 – 55

BBM PAK-21 KBAT
Projektor LCD, PowerPoint, video Hot Seat Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Buih Menghargai sumbangan sains dan
teknologi

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.

(a) Sektor Tenaga (b) Sektor Pertanian dan Perhutanan (c) Sektor Pengangkutan

(d) Sektor Pengurusan Sisa dan Air Sisa (e) Sektor Bangunan (f) Sektor Perindustrian dan

(g) Sektor Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pembuatan

2. Setiap kumpulan diberikan masa 10 minit untuk melakukan kajian berkenaan tajuk.

3. Seorang pakar daripada kumpulan pertama akan duduk di hadapan kelas.

4. Pakar berkenaan akan menjawab soalan yang dikemukan oleh murid.

5. Pakar daripada kumpulan seterusnya akan menjalankan tugasan dalam kajian mereka.

6. Murid melengkapkan soalan No. 4.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 8 BAB 4

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.2 Sektor Tenaga 4.2.1 Memerihalkan isu sosiosaintifik S1 TP1, TP2
4.2.2 Menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor
Buku Teks S2 TP4 48 – 49
tenaga
m.s 56 – 57

BBM PAK-21 KBAT
Flipped Classroom Menganalisis
Buku teks, projektor LCD, PowerPoint,
video

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Pelbagai Alir Bertanggungjawab ke atas keselamatan
Cadangan PdPc diri dan rakan-rakan serta alam sekitar

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk melakukan kajian berkenaan isu sosiosaintifik dalam sektor tenaga dan

kesannya kepada alam sekitar.
3. Setiap kumpulan membina satu peta pelbagai alir untuk menunjukkan hasil dapatan.
4. Salah seorang ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan akan bergerak ke stesen kumpulan lain untuk memerhatikan atau menyoal murid yang bertanggungjawab

terhadap topik tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.2 Sektor Tenaga 4.2.3 Mewajarkan aplikasi Teknologi Hijau dalam S3 TP3
menangani isu sosiosaintifik sektor tenaga
Buku Teks 49

m.s 58 – 59

BBM PAK-21 KBAT
PowerPoint, Projektor LCD Round Table Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Buih Menghargai sumbangan sains dan
teknologi

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Guru menayangkan video berkenaan penggunaan sumber tenaga alternatif yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik

di seluruh dunia.
3. Murid memberikan respons dan pendapat secara bergilir-gilir terhadap video tersebut.
4. Guru memberikan tugasan mengenai jenis sumber tenaga tersebut dan kebaikannya.
5. Setiap murid dalam kumpulan akan menerangkan jenis sumber tenaga dan kebaikannya.
6. Murid melengkapkan soalan No. 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.3 Sektor Pengurusan 4.3.1 Menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor S1 TP4
Sisa dan Air Sisa pengurusan sisa dan air sisa
50
Buku Teks

m.s 60

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks Flipped Classroom Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Pelbagai Alir Bertanggungjawab ke atas keselamatan
diri dan rakan-rakan serta alam sekitar

BAB 4 EG 9 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk melakukan kajian berkenaan isu sosiosaintifik dalam sektor pengurusan sisa

dan air sisa dan kesannya kepada alam sekitar serta faktor yang menyumbang kepada isu sosiosaintifik tersebut.
3. Setiap kumpulan membina satu peta pelbagai alir untuk menunjukkan hasil dapatan.
4. Salah seorang ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan akan bergerak ke stesen kumpulan lain untuk memerhatikan atau menyoal murid yang bertanggungjawab

terhadap topik tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.3 Sektor Pengurusan 4.3.2 Mewajarkan aplikasi Teknologi Hijau dalam S2 TP5

Sisa dan Air Sisa menangani isu sosiosaintifik sektor pengurusan 50 – 51
sisa dan air sisa
Buku Teks

m.s 61

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, Buku rujukan, Internet Hot Seat Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Pelbagai Alir Menghargai dan mengamalkan
kehidupan yang bersih dan sihat

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan berdasarkan aplikasi Teknologi Hijau dalam sektor pengurusan
sisa dan air sisa.

2. Setiap kumpulan diberikan masa 10 minit untuk melakukan kajian berkenaan tajuk.
3. Seorang pakar daripada kumpulan pertama akan duduk di hadapan kelas.
4. Pakar berkenaan akan menjawab soalan yang dikemukakan oleh murid.
5. Pakar daripada kumpulan seterusnya akan menjalankan tugasan dalam kajian mereka.
6. Murid melengkapkan soalan No. 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.4 Sektor Pertanian dan 4.4.1 Menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor S1 TP4
Perhutanan pertanian dan perhutanan
52
Buku Teks

m.s 62 – 63

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, LCD Flipped Classroom Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Pelbagai Alir Bertanggungjawab ke atas keselamatan
diri dan rakan-rakan serta alam sekitar

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk melakukan kajian berkenaan isu sosiosaintifik dalam sektor pertanian dan

perhutanan dan kesannya kepada alam sekitar serta faktor yang menyumbang kepada isu sosiosaintifik tersebut.
3. Setiap kumpulan membina satu peta pelbagai alir untuk menunjukkan hasil dapatan.
4. Salah seorang ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan akan bergerak ke stesen kumpulan lain untuk memerhatikan atau menyoal murid yang bertanggungjawab

terhadap topik tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 10 BAB 4

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.4 Sektor Pertanian dan 4.4.2 Mewajarkan aplikasi Teknologi Hijau dalam S2 TP5

Perhutanan menangani isu sosiosaintifik sektor pertanian dan 52
perhutanan
Buku Teks

m.s 64

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, Projektor LCD Round Table Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Global Peta Pelbagai Alir Menghargai dan mengamalkan
Cadangan PdPc kehidupan yang bersih dan sihat

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Guru memberikan lembaran kerja peta pelbagai alir yang kosong.
3. Guru memberikan tajuk peta tersebut adalah aplikasi Teknologi Hijau dalam sektor pertanian dan perhutanan.
4. Murid ditugaskan menulis idea pada lembaran kerja tersebut secara bergilir dalam kumpulan.
5. Murid melengkapkan soalan No. 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.5 Sektor Pengangkutan 4.5.1 Menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor S1 TP1
pengangkutan
Buku Teks 53

m.s 65 – 66

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, Projektor LCD Round Robin Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Alir Bertanggungjawab ke atas keselamatan
diri dan rakan-rakan serta alam sekitar

Cadangan PdPc

1. Guru menayangkan video berkenaan pencemaran udara yang disebabkan oleh kenderaan bermotor yang menggunakan
bahan api fosil.

2. Guru meminta murid menjelaskan proses pembakaran bahan api fosil dan kesannya kepada alam sekitar secara terperinci.
3. Secara berpasangan, murid bergilir-gilir memberikan respons terhadap tugasan yang diberikan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.5 Sektor Pengangkutan 4.5.2 Mewajarkan aplikasi Teknologi Hijau dalam S2 TP3

Buku Teks menangani isu sosiosaintifik sektor pengangkutan S3 TP4 54

m.s 66 – 67

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, Projektor LCD Flipped Classroom Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Global Peta Pelbagai Alir Menghargai dan mengamalkan
kehidupan yang bersih dan sihat

BAB 4 EG 11 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk melakukan kajian berkenaan mod pengangkutan hijau serta aplikasi teknologi

hijau dalam sektor pengangkutan.
3. Setiap kumpulan membina satu peta pelbagai alir untuk menunjukkan hasil dapatan.
4. Salah seorang ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan akan bergerak ke stesen kumpulan lain untuk memerhatikan atau menyoal murid yang bertanggungjawab

terhadap topik tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No. 2 – 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

4.6 Teknologi Hijau dan 4.6.1 Mewajarkan peranan setiap individu dalam S1 TP1
Kehidupan menangani fenomena pemanasan global dan S2
perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki S3 TP1 55 – 56
Buku Teks karbon
TP6
m.s 68 – 69

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, Projektor LCD Flipped Classroom Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Global Peta Pelbagai Alir Menghargai dan mengamalkan
Cadangan PdPc kehidupan yang bersih dan sihat

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk melakukan kajian jejak kaki karbon dari segi faktor, kesan kepada alam sekitar

dan langkah mengurangkan jejak kaki karbon.
3. Setiap kumpulan membina satu peta pelbagai alir untuk menunjukkan hasil dapatan.
4. Salah seorang ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan akan bergerak ke stesen kumpulan lain untuk memerhatikan atau menyoal murid yang bertanggungjawab

terhadap topik tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 3.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 12 BAB 4

STRATEGI PdPc

BAB Genetik

5 Genetics

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

5.1 Pembahagian Sel 5.1.1 Menerangkan gen, asid deoksiribonukleik S1 TP1
(deoxyribonucleic acid, DNA) dan kromosom
Buku Teks dalam nukleus 62

m.s 76 – 78 S2 TP2

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kad warna Fan n Pick Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni
Bekerjasama
Sains dan Teknologi Peta Alir
Cadangan PdPc

1. Guru memberikan kad warna yang dipotong segi empat sama.
2. Guru meminta murid menyusun kad seperti bentuk kipas.
3. Murid memilih soalan dan melukis gambar istilah berdasarkan soalan.
4. Murid lain memberi respons sterhadap jawapan murid tersebut.
5. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

5.1 Pembahagian Sel 5.1.2 Membanding dan membezakan mitosis dan S3 TP2
meiosis
Buku Teks S4 TP2 63 – 66

m.s 79 – 82 S5 TP4

BBM PAK-21 KBAT
Hot Seat Menganalisis
Projektor LCD, pen penanda, kertas
sebak

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir Bekerjasama
Cadangan PdPc

1. Guru menayangkan proses mitosis dan meiosis melalui video di LCD laptop.
2. Murid melihat sambil mencatat maklumat dalam video.
3. Murid memilih wakil untuk duduk di kerusi yang disediakan dan bertindak sebagai rujukan bagi murid lain.
4. Murid melengkapkan soalan No. 3 – 5.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
67
5.1 Pembahagian Sel 5.1.3 Mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis S6 TP2

Buku Teks

m.s 82 – 83

BAB 5 EG 13 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas warna Spin n Think Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Buih Berganda Minat dan sifat ingin tahu

Cadangan PdPc

1. Dengan menggunakan kertas warna, murid dikehendaki membina kertas yang mempunyai anak panah dan boleh
dipusingkan.

2. Kertas tersebut dilabelkan dengan beberapa nombor.
3. Murid memusingkan kertas tersebut untuk memilih giliran siapakah yang akan menyoal, menjawab tentang kepentingan

mitosis dan meiosis.
4. Murid melengkapkan soalan No. 6.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

5.2 Pewarisan 5.2.1 Menerangkan pewarisan dalam manusia S1 TP2

Buku Teks 68

m.s 84 – 85

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Mix and Match Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Dakap Sistematik, yakin dan beretika

Cadangan PdPc

1. Dalam kumpulan, murid menyediakan kad yang ditulis dengan istilah dan maksud bagi pewarisan.
2. Campurkan kad-kad yang telah disediakan.
3. Dengan menggunakan peta dakap, murid memadankan istilah-istilah dan maksudnya.
4. Murid melengkapkan soalan No.1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

5.2 Pewarisan 5.2.2 Berkomunikasi tentang mekanisme perwarisan S2 TP2, TP3

Buku Teks S3 TP3, 68 – 70

m.s 86 – 89 TP2, TP4

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Three stray, one stay Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Teknologi Maklumat dan Komunikasi – Rajin dan tabah dalam menjalankan
atau menceburi sesuatu perkara

Cadangan PdPc

1. Guru memberi rajah skema pewarisan monohibrid yang tidak lengkap kepada setiap kumpulan.
2. Murid dalam setiap kumpulan akan menyelesaikan masalah dengan melengkapkan rajah skema.
3. Untuk pembentangan, tiga ahli kumpulan akan melihat dan berbincang dengan pasukan lain.
4. Seorang ahli kumpulan tinggal untuk menerangkan hasil kerja kepada ahli pasukan yang lain.
5. Setelah selesai, murid kedua pula tinggal dan begitulah seterusnya.
6. Murid melengkapkan soalan No. 2 – 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

5.3 Mutasi 5.3.1 Menjelaskan maksud mutasi dan jenis mutasi S1 TP1
5.3.2 Menerangkan dengan contoh faktor yang
Buku Teks 71 – 72
menyebabkan mutasi gen dan mutasi kromosom
m.s 90 – 93 S2 TP1, TP2

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 14 BAB 5

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Showdown Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Bulatan Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Guru memberikan pen penanda dan kertas sebak kepada setiap kumpulan murid.
2. Murid menyatakan maksud mutasi dan mengelaskan jenis mutasi berserta contoh dalam bentuk peta i-Think yang sesuai.
3. Setiap ahli dalam pasukan menulis satu jawapan.
4. Ahli kumpulan yang lain akan mengiyakan atau membetulkan jawapan secara serentak.
5. Murid melengkapkan soalan No.1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

5.3 Mutasi 5.3.3 Menerangkan dengan contoh penyakit gangguan S3 TP3
gen dengan ciri-cirinya dan kaedah mengesan S4
Buku Teks penyakit tersebut 73 – 74

m.s 94 – 97 TP2

BBM PAK-21 KBAT
Projektor LCD Simultaneous Round Table Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Guru menayangkan video tentang penyakit gangguan gen dan kaedah mengesan penyakit tersebut di LCD laptop.
2. Murid menonton dan membuat catatan.
3. Murid mengedarkan catatan mengikut pusingan jam supaya setiap ahli dapat membetulkan atau menambah maklumat

dalam kumpulan.
4. Dengan menggunakan peta alir, murid mencatatkan maklumat terkumpul.
5. Kumpulan lain menyemak jawapan kumpulan lain dengan bantuan guru.
6. Murid melengkapkan soalan No. 3 – 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

5.3 Mutasi 5.3.4 Membincangkan aplikasi penyelidikan genetik S5 TP1
dalam meningkatkan kualiti kehidupan
Buku Teks 74
5.3.5 Membahaskan kesan penyelidikan genetik
m.s 97 – 99 terhadap kehidupan manusia S6 TP5

BBM PAK-21 KBAT

Loceng Perbahasan Menilai

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Global – Luwes dan berfikiran terbuka
Cadangan PdPc

1. Guru mengetuai sesi perbahasan yang bertajuk ‘Aplikasi Penyelidikan Genetik serta Kesannya terhadap Kehidupan
Manusia’.

2. Guru membentuk dua pasukan, iaitu pencadang dan pembangkang. Guru lain boleh diundang sebagai juri.
3. Murid diberi masa untuk mencari maklumat yang menyokong pasukan mereka.
4. Murid memilih 4 orang pembahas setiap pasukan dan berbahas mengenai isu masing-masing.
5. Guru membuat rumusan kewajaran setiap isu pada kedua-dua pasukan dan mengumumkan pasukan yang menang.
6. Murid melengkapkan soalan No. 5 – 6.

BAB 5 EG 15 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
75 – 76
5.4 Teknologi Kejuruteraan 5.4.1 Mewajarkan teknologi kejuruteraan genetik S1 TP2
Genetik 5.4.2 Membahaskan kesan teknologi kejuruteraan
genetik dalam kehidupan S2 TP5
Buku Teks 5.4.3 Mewajarkan etika dalam teknologi kejuruteraan
genetik S3 TP5
m.s 100 – 103

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, pen penanda, kertas warna Think-Pair-Share Menilai

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Bulatan Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada dua pasukan. Pasukan kelebihan dan keburukan teknologi kejuruteraan genetik.
2. Setiap pasukan diberi masa 20 minit untuk mencari maklumat berkaitan.
3. Setiap ahli dalam dua pasukan berlainan akan berpasangan dan berkongsi maklumat.
4. Setiap ahli melengkapkan maklumat masing-masing dalam peta pelbagai alir.
5. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

5.5 Variasi 5.5.1 Berkomunikasi mengenai variasi selanjar dan S1 TP1
variasi tak selanjar
Buku Teks S2 TP4

m.s 103 – 108 S3 TP1, 77 – 80

TP2,
TP4, TP5

S4 TP2

BBM PAK-21 KBAT
Buku Teks, pen penanda, kertas sebak Stir In Class Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Buih Berganda Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Guru menerangkan konsep variasi secara umum berdasarkan contoh.
2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk mencari maklumat berkaitan persamaan dan perbezaan variasi.
3. Setiap kumpulan duduk dalam bulatan dan membincangkan jawapan untuk menyelesaikan masalah.
4. Apabila sudah mendapat jawapan, murid berdiri bahu ke bahu untuk menunjukkan persetujuan.
5. Apabila masa tamat, ahli yang nombornya dipanggil bergerak ke pasukan baharu untuk soalan yang berikutnya.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 4.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 16 BAB 5

STRATEGI PdPc

BAB Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan

6 Support, Movement and Growth

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

6.1 Sokongan, Pergerakan 6.1.1 Menjelaskan jenis sokongan pada haiwan dengan S1 TP1

dan Pertumbuhan contoh S2 TP2 87
Haiwan

Buku Teks S3 TP3

m.s 114 – 115

BBM PAK-21 KBAT
PowerPoint, Projektor LCD Think-Pair-Share Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa Peta Dakap Mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan

Cadangan PdPc

1. Guru meminta murid mengenal pasti jenis sokongan yang ada pada haiwan berserta contohnya.
2. Secara berpasangan, murid bergilir-gilir memberikan respons terhadap tugasan yang diberikan.
3. Murid membentangkan dapatan di hadapan kelas.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) 6.1.2 Menghubungkaitkan saiz rangka luar dengan
pertumbuhan S4 TP4
6.1 Sokongan, Pergerakan S5 TP2, TP4 88 – 89
dan Pertumbuhan 6.1.3 Menghubungkaitkan rangka hidrostatik dengan
Haiwan pergerakan KBAT
Menganalisis
Buku Teks PAK-21 Sikap Saintifik dan Nilai Murni
Rally Robin
m.s 115 – 119
i-THINK
BBM

Projektor LCD

EMK

Bahasa – Mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan
Cadangan PdPc

1. Guru menunjukkan video dan gambar kitar hidup lipas dan pergerakan seekor cacing tanah.
2. Guru meminta murid menjelaskan proses pertumbuhan bagi haiwan-haiwan tersebut berdasarkan video dan gambar.
3. Secara berpasangan, murid bergilir-gilir memberikan respons terhadap tugasan yang diberikan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 4 – 5.

Panduan RPH Soalan dan Tahap Halaman
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) 89
S6 TP4
6.1 Sokongan, Pergerakan 6.1.4 Menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan
dan Pertumbuhan
Haiwan

Buku Teks

m.s 120 – 121

BBM PAK-21 KBAT
Projektor LCD, PowerPoint,video Hot Seat Menganalisis

BAB 6 EG 17 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa Peta Buih Berganda Mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan:

(a) Haiwan vertebrata darat (b) Haiwan vertebrata akuatik (c) Burung

2. Setiap kumpulan diberikan masa selama 10 minit untuk melakukan kajian.

3. Pakar daripada kumpulan (a) akan tampil ke hadapan kelas.

4. Pakar tersebut akan menjawab persoalan yang dikemukakan berkenaan dengan tajuk mereka.

5. Selepas itu, pakar daripada kumpulan lain pula akan tampil ke hadapan untuk menjawab persoalan bagi tajuk mereka.

6. Murid melengkapkan soalan No. 6.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

6.1 Sokongan, Pergerakan 6.1.5 Mencerakinkan sistem rangka manusia S7 TP2
dan Pertumbuhan
Haiwan S8 TP2 90

Buku Teks

m.s 122 – 123

BBM PAK-21 KBAT
Kertas sebak, pen penanda, Buku Teks Role Play Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa Peta Dakap Mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk melakarkan sistem rangka manusia atas kertas sebak.
3. Seorang murid akan memakai kertas sebak bagi menunjukkan sistem rangka manusia.
4. Ahli kumpulan yang lain akan menunjukkan nama setiap rangka manusia berserta fungsinya.
5. Kumpulan lain akan membentangkan sistem rangka manusia dan fungsinya.
6. Murid melengkapkan soalan No. 7 – 8.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

6.1 Sokongan, Pergerakan 6.1.6 Menjalankan eksperimen untuk membandingkan S9 TP5
dan Pertumbuhan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang
Haiwan berongga 91 – 92

Buku Teks

m.s 124 – 125

BBM PAK-21 KBAT

Buku teks, bahan dan radas eksperimen Eksperimen Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir • Jujur dan tepat dalam merekod dan
Cadangan PdPc mengesahkan data

• Sistematik, yakin dan beretika
• Bekerjasama

1. Guru menerangkan prosedur eksperimen membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga.
2. Murid menjalankan eksperimen.
3. Murid berbincang dapatan eksperimen dan membuat kesimpulan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 9.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 18 BAB 6

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

6.1 Sokongan, Pergerakan 6.1.7 Menghubungkaitkan sistem sokongan dengan S10 TP1, TP5
dan Pertumbuhan faktor kestabilan haiwan
Haiwan 92 – 93

Buku Teks

m.s 125 – 127

BBM PAK-21 KBAT
PowerPoint, Projektor LCD Flipped Classroom Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa Peta Buih Mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan

Cadangan PdPc

1. Secara berkumpulan, guru meminta murid membuat persembahan multimedia berkenaan sistem sokongan dan faktor
kestabilan haiwan.

2. Murid mencari maklumat, berbincang dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk PowerPoint ataupun video.
3. Murid membentangkan hasil perbincangan di dalam kelas.
4. Murid melengkapkan soalan No. 10.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

6.2 Pergerakan dan 6.2.1 Menerangkan fungsi sendi dan otot dalam dalam S1 TP2
Pertumbuhan Manusia pergerakan S2 TP4
S3
Buku Teks 6.2.2 Menjanakan idea tentang masalah berkaitan 94 – 96
sendi dan otot dalam kehidupan seharian
m.s 128 – 130 TP2

S4 TP2

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, Projektor LCD Who Am I Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa Peta Buih Mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan

Cadangan PdPc

1. Murid dikehendaki menerangkan

• kedudukan sendi dan otot serta fungsinya

• penglibatan otot antagonistik dalam pergerakan, contoh otot biseps dan otot triseps

2. Kemudian, guru memberikan watak kepada tiga orang murid, iaitu watak:

(a) ahli kiropraktik (b) ahli fisioterapi (c) pakar ortopedik

3. Setiap watak menerangkan peranan dan tugasnya di hadapan kelas.

4. Murid cuba menulis watak sebenar murid tersebut di papan tulis.

5. Guru menerangkan watak sebenar berdasarkan peranan dan wataknya.

6. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) 6.2.3 Menerangkan pola pertumbuhan manusia
6.2.4 Membanding dan membezakan pola S5 TP1,
6.2 Pergerakan dan
Pertumbuhan Manusia pertumbuhan antara lelaki dan perempuan TP2, TP4 96 – 98

Buku Teks S6 TP2, TP4

m.s 130 – 133

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, Projektor LCD Flipped Classroom Menganalisis
Sikap Saintifik dan Nilai Murni
EMK i-THINK Mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan
Bahasa Peta Titi

BAB 6 EG 19 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk melakukan kajian berkenaan pola pertumbuhan manusia dan peringkat

pertumbuhan manusia.
3. Setiap kumpulan membina satu peta titi untuk menunjukkan hasil dapatan.
4. Salah seorang ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan akan bergerak ke stesen kumpulan lain untuk memerhatikan atau menyoal murid yang bertanggungjawab

terhadap topik tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No. 5 – 6.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

6.3 Sokongan, 6.3.1 Menerangkan sistem sokongan tumbuhan darat S1 TP2, TP3
Pertumbuhan dan dan akuatik
Kestabilan dalam
Tumbuhan 99 – 100

Buku Teks

m.s 133 – 135

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, Projektor LCD Flipped Classroom Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Dakap Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
sekitar

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk melakukan kajian berkenaan sistem sokongan tumbuhan darat dan akuatik.
3. Setiap kumpulan membina satu peta dakap untuk menunjukkan hasil dapatan.
4. Salah seorang ahli kumpulan akan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan akan bergerak ke stesen kumpulan lain untuk memerhatikan atau menyoal murid yang bertanggungjawab

terhadap topik tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
100
6.3 Sokongan, 6.3.2 Menentukan usia tumbuhan berkayu S2 TP5
Pertumbuhan dan 6.3.3 Menghubung kait sistem sokongan dan kestabilan
Kestabilan dalam S3 TP2
Tumbuhan dalam tumbuhan

Buku Teks

m.s 135 – 136

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, Projektor LCD Rally Robin Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar Peta Buih Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
sekitar

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 20 BAB 6

Cadangan PdPc

1. Guru menunjukkan video mengenai
• cara penentuan usia tumbuhan berkayu
• cara sokongan pada tumbuhan herba, tumbuhan berkayu dan tumbuhan akuatik
2. Guru meminta murid menjelaskan mengenai kedua-dua video yang ditonton.
3. Secara berpasangan, murid bergilir-gilir memberikan respons terhadap tugasan yang diberikan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 2 – 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
100 –
6.3 Sokongan, 6.3.4 Menjalankan eksperimen untuk mendapatkan S4 TP5 102
Pertumbuhan dan pola pertumbuhan tumbuhan
Kestabilan dalam
Tumbuhan

Buku Teks

m.s 137

BBM PAK-21 KBAT

Buku teks, bahan dan radas eksperimen Eksperimen Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir • Jujur dan tepat dalam merekod dan
mengesahkan data

• Sistematik, yakin dan beretika
• Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Guru menerangkan prosedur eksperimen mendapatkan pola pertumbuhan tumbuhan.
2. Murid menjalankan eksperimen.
3. Murid berbincang dapatan eksperimen dan membuat kesimpulan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 4.

BAB 6 EG 21 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

STRATEGI PdPc

BAB Koordinasi Badan

7 Body Coordination

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

7.1 Sistem Endokrin 7.1.1 Menerangkan sistem endokrin dan fungsinya S1 TP1
Manusia
S2 TP2 108 –
Buku Teks S3 TP3 110

m.s 144 – 149

S4 TP4

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Graphic Organiser Mencipta

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kreativiti dan Inovasi Peta Pokok Mensyukuri nikmat yang dikurniakan
Tuhan

Cadangan PdPc

1. Jalankan aktiviti ini dalam kumpulan.
2. Guru meminta murid melukis dan melabel kelenjar-kelenjar endokrin dalam sistem endokrin manusia pada kertas sebak.
3. Murid berbincang tentang fungsi setiap kelenjar endokrin dan bergilir-gilir mencatat fungsi hormon yang dirembeskan oleh

kelenjar endokrin berkenaan pada kertas sebak.
4. Murid melukis peta i-Think untuk mengelaskan hormon berdasarkan fungsi.
5. Murid mempersembahkan gambar rajah skema dan peta i-Think di hadapan kelas.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

7.1 Sistem Endokrin 7.1.2 Menjelaskan dengan contoh punca dan kesan S5 TP5
Manusia ketidakseimbangan hormon ke atas kesihatan
110
Buku Teks

m.s 149 – 151

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint, Projektor LCD All Write Round Robin Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa Peta Titi Sistematik, yakin dan beretika
Cadangan PdPc

1. Murid duduk dalam kumpulan berempat.
2. Guru meminta murid membincangkan kesan ketidakseimbangan hormon terhadap kesihatan manusia.
3. Dalam kumpulan, murid bergilir-gilir bercakap untuk memberi respons tentang tugasan yang diberi.
4. Setiap murid menulis dan merekod jawapan ahli pasukan pada kertas masing-masing.
5. Murid membina satu peta titi untuk kesan berlebihan dan kesan kekurangan hormon.
6. Guru meminta wakil kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan.
7. Murid melengkapkan soalan No. 5.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 22 BAB 7

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

7.2 Gangguan kepada 7.2.1 Menerangkan dengan contoh jenis dadah S1 TP1
Koordinasi Badan
S2 TP5 111 –
Buku Teks S3 TP2 112

m.s 152 – 153

S4 TP4

BBM PAK-21 KBAT
Cetakan jenis dadah dan kesannya Jigsaw Reading Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa Peta Pokok Menghargai dan mengamalkan
kehidupan yang bersih dan sihat

Cadangan PdPc

1. Murid duduk dalam kumpulan berempat.
2. Setiap murid diberi satu numbor.
3. Murid dengan nombor yang sama dari kumpulan berlainan dikehendaki membentuk satu kumpulan baru, iaitu kumpulan

nombor 1, kumpulan nombor 2, kumpulan nombor 3, atau kumpulan nombor 4.
4. Setiap kumpulan diminta mengumpul maklumat daripada bahan bacaan masing-masing pada sudut yang berlainan

di dalam kelas tentang jenis dadah dan kesannya.
5. Ahli-ahli kumpulan membaca, berbincang dan membuat kesimpulan daripada bahan bacaan yang dibekalkan.
6. Ahli kumpulan kembali ke kumpulan asal sebagai pakar kepada isi kandungan bahan bacaan yang dibekalkan di setiap

sudut.
7. Ahli kumpulan bergilir-gilir menerangkan intipati bahan bacaan mereka kepada ahli kumpulan yang lain.
8. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

7.2 Gangguan kepada 7.2.2 Menaakul mengenai kesan penyalahgunaan S5 TP5
Koordinasi Badan dadah dan alkohol ke atas koordinasi badan dan S6
kesihatan mental 113 –
Buku Teks TP5 114

m.s 154 – 157

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Graphic Organiser Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kreativiti dan Inovasi Peta Buih Menghargai dan mengamalkan
kehidupan yang bersih dan sihat

Cadangan PdPc

1. Jalankan aktiviti ini dalam kumpulan berempat.
2. Murid menghasilkan satu gambar rajah skema untuk menerangkan kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol ke atas

koordinasi badan dan kesihatan mental.
3. Murid mempersembahkan gambar rajah skema di hadapan kelas.
4. Murid melengkapkan soalan No. 5 – 6.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

7.3 Minda yang Sihat 7.3.1 Mewajarkan keperluan masyarakat yang S1 TP1
mempunyai minda yang sihat
Buku Teks 115

m.s 158 – 161

BAB 7 EG 23 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, papan putih mini Brainstorming Menilai

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai Murni Peta Buih Menghargai dan mengamalkan
kehidupan yang bersih dan sihat

Cadangan PdPc

1. Murid menjalankan aktiviti dalam kumpulan.
2. Murid menjana idea tentang ciri-ciri individu yang mempunyai minda yang sihat.
3. Murid mencatat ciri-ciri individu yang mempunyai minda yang sihat yang dibincangkan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

7.3 Minda yang Sihat 7.3.1 Mewajarkan keperluan masyarakat yang S2 TP3
mempunyai minda yang sihat
Buku Teks 115

m.s 158 – 161

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Puzzle It Out Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai Murni Peta Pelbagai Alir Mensyukuri nikmat yang dikurniakan
Tuhan

Cadangan PdPc

1. Murid duduk dalam kumpulan.
2. Murid melukis peta pelbagai alir untuk menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda dan kesannya ke

atas kesihatan minda.
3. Murid membentangkan peta pelbagai alir di hadapan kelas.
4. Murid melengkapkan soalan No. 2.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 24 BAB 7

STRATEGI PdPc

BAB Unsur dan Bahan

8 Elements and Substances

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

8.1 Asas Jirim 8.1.1 Menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan S1 TP1
molekul dan bahan ion S2
Buku Teks S3 TP2 120 –
8.1.2 Menjelaskan kewujudan unsur dalam pelbagai TP3 121
m.s 168 – 170 bentuk

S4 TP2

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Rally Table Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Peta Buih Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
sekitar

Cadangan PdPc

1. Murid dibahagi kepada pasangan.
2. Murid diberi beberapa gambar bahan atom, molekul dan ion.
3. Murid bergilir-gilir mengelaskan bahan tersebut dengan menulis di atas kertas yang sama dan menggunakan pen/pensil

yang sama.
4. Murid menerangkan bahan yang dikelaskan dengan mengaitkan dengan kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk di

sekeliling kita.
5. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
122 –
8.2 Jadual Berkala Unsur 8.2.1 Mencerakinkan Jadual Berkala Unsur Moden S1 TP2 124
Moden 8.2.2 Mendeduksikan prinsip susunan unsur dalam
S2 TP2
Buku Teks Jadual Berkala Unsur Moden
S3 TP2
m.s 171 – 172

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Think-Pair-Share Menganalisis dan menilai

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni
Peta Buih Bekerjasama dan beretika
Sains dan Teknologi
Cadangan PdPc

1. Murid diberi beberapa contoh unsur.
2. Murid menerangkan bagaimana unsur-unsur yang ditemui disusun untuk memudahkan ahli sains membuat kajian.
3. Murid mencirikan menggunakan Jadual Berkala Unsur Moden.
4. Murid menerangkan prinsip susunan unsur dalam Jadual Berkala Unsur Moden.
5. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 3.

BAB 8 EG 25 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

8.2 Jadual Berkala Unsur 8.2.3 Melakar dan menulis susunan elektron unsur S4 TP2
Moden dalam kumpulan S5
S6 TP2 124 –
Buku Teks 8.2.4 Menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif S7 TP3 126
8.2.5 Mewajarkan pendermaan dan penerimaan
m.s 172 – 174 TP6
elektron untuk mencapai susunan elektron stabil

BBM PAK-21 KBAT
Pen penanda, kertas sebak Rally Robin Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir Jujur dan beretika

Cadangan PdPc

1. Murid diberi dua jenis unsur dengan bilangan protonnya.
2. Murid berbincang cara terbaik unsur tersebut mencapai susunan elektron stabil.
3. Murid melukis pembentukan ion negatif dan positif dan menerangkan sebabnya.
4. Murid melengkapkan aktiviti No. 4 – 7.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

8.3 Isotop 8.3.1 Menerangkan isotop dengan contoh S1 TP1, TP2
8.3.2 Menentukan bilangan proton, bilangan neutron
Buku Teks 127
dan nombor nukleon dalam isotop
m.s 175

BBM PAK-21 KBAT
Flipped Classroom Mengaplikasi dan menganalisis
Buku teks, komputer/laptop dengan
capaian Internet

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Peta Alir Bekerjasama
Cadangan PdPc

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberi masa 15 minit untuk melakukan kajian tentang isotop dengan contoh di Internet.
3. Murid membina satu rajah bilangan proton, neutron dan nombor nukleon untuk menyampaikan hasil dapatan.
4. Salah seorang ahli kumpulan membentangkan hasil kerja.
5. Ahli kumpulan yang lain akan bergerak ke stesen kumpulan yang lain untuk memerhatikan atau menyoal murid yang

bertanggungjawab terhadap topik tersebut.
6. Murid melengkapkan soalan No.1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

8.3 Isotop 8.3.3 Berkomunikasi mengenai kegunaan isotop dalam S2 TP2
pelbagai bidang
Buku Teks 128

m.s 176 – 177

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, kertas Showdown Mencipta

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kreatif dan inovasi keusahawanan Peta Alir Menghargai sumbangan sains dan
teknologi

Cadangan PdPc

1. Secara berkumpulan, guru meminta murid mencipta buku kecil (booklet).
2. Murid mencari maklumat dan berbincang tentang kegunaan isotop dalam pelbagai bidang.
3. Murid menunjukkan buku kecil yang dihasilkan di dalam kelas.
4. Murid melengkapkan soalan No. 2.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 26 BAB 8

STRATEGI PdPc

BAB Kimia Industri

9 Chemicals in Industry

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

9.1 Aloi 9.1.1 Mentakrif dan memberi contoh aloi berdasarkan S1 TP1 134 –
komposisi unsur dalam aloi S2 TP2 136
Buku Teks S3 TP2
S4 TP2
m.s 184 – 185
KBAT
BBM PAK-21 Mengaplikasi
Buku teks, kertas sebak, pen penanda Three stray, one stay

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni
Sains dan Teknologi Peta Buih Bekerjasama
Cadangan PdPc

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat.
2. Setiap kumpulan mendapat satu contoh aloi sebagai tajuk dan mencari maklumat berkaitan tajuk.
3. Tiga ahli kumpulan pergi melihat hasil dan mendapatkan maklumat mengenai tajuk dari kumpulan lain.
4. Seorang ahli kumpulan tinggal di stesen untuk menyambut kedatangan rakan lain dan membentangkan hasil kerja kumpulan.
5. Setelah selesai murid diminta membuat kesimpulan daripada aktiviti yang dijalankan.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

9.1 Aloi 9.1.2 Menjalankan eksperimen untuk membanding ciri S5 TP5 137 –
aloi dengan logam tulennya 140
Buku Teks

m.s 186 – 187

BBM PAK-21 KBAT

Buku teks, bahan dan radas eksperimen Eksperimen Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir • Jujur dan tepat dalam merekod dan
mengesahkan data

• Sistematik, yakin dan beretika
• Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Guru menerangkan prosedur eksperimen membandingkan ciri aloi dengan logam tulen.
2. Murid menjalankan eksperimen.
3. Murid berbincang dapatan eksperimen dan membuat kesimpulan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 5.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

9.1 Aloi 9.1.3 Mewajarkan kegunaan aloi dalam kehidupan S6 TP1, TP2 140 –
harian 141
Buku Teks KBAT
Mengaplikasi
m.s 188

BBM PAK-21

Buku teks, video, Projektor LCD Persembahan

BAB 9 EG 27 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Peta Buih Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Secara berkumpulan, guru meminta murid membuat persembahan multimedia tentang kegunaan aloi dalam kehidupan harian.
2. Murid mencari maklumat, berbincang dan mempersembahkan maklumat dalam bentuk video.
3. Murid mempersembahkan hasil perbincangan di hadapan kelas.
4. Murid melengkapkan soalan No. 6.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

9.2 Kaca dan Seramik 9.2.1 Memerihalkan komponen kaca dan seramik S1 TP1

Buku Teks 142

m.s 189

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, kertas sebak, pen penanda Gallery Walk Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Pokok Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
2. Murid mencari maklumat dan berbincang mengenai kaca dan seramik.
3. Murid mempersembahkan hasil dapatan di atas meja untuk kumpulan lain melihat atau membaca.
4. Semasa aktiviti gallery walk berjalan, murid dikehendaki menulis komen pada sticky note dan menampal pada hasil kerja

kumpulan lain.
5. Setelah kembali ke kumpulan asal, murid dikehendaki membuat kesimpulan atas pengalaman yang diperolehi.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

9.2 Kaca dan Seramik 9.2.2 Menerangkan dengan contoh aplikasi kaca dan S2 TP1 142
seramik
Buku Teks KBAT
Mengaplikasi
m.s 190 – 191

BBM PAK-21

Buku teks, kad bergambar Havoc dictation

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Buih Minat dan sifat ingin tahu

Cadangan PdPc

1. Murid bekerja secara berpasangan.
2. Setiap pasangan akan mendapat kad yang mengandungi gambar produk yang diperbuat daripada kaca atau seramik serta

penerangannya.
3. Seorang daripada murid akan membaca penerangan dan memberi bayangan kepada pasangannya untuk meneka produk

tersebut diperbuat daripada kaca atau seramik.
4. Aktiviti ini dilakukan secara bergilir-gilir sehingga semua kad habis dijawab.
5. Murid melengkapkan soalan No. 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

9.2 Kaca dan Seramik 9.2.3 Mewajarkan kesesuaian penggunaan kaca dan S3 TP2

Buku Teks seramik dalam kehidupan harian 143

m.s 190

BBM PAK-21 KBAT
Projektor LCD, kertas Round Table Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Keusahawanan Peta Bulatan Minat dan sifat ingin tahu

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 28 BAB 9

Cadangan PdPc

1. Guru menayangkan video mengenai kilang pembuatan kaca dan seramik.
2. Dalam kumpulan berempat, murid bergilir-gilir memberikan respons terhadap hasil tontonan dan memberi idea reka bentuk

bahan yang diperbuat daripada kaca atau seramik dengan menulis di atas satu kertas yang sama.
3. Murid melengkapkan soalan No. 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

9.3 Polimer 9.3.1 Menerangkan polimer semula jadi dan polimer S1 TP1 144 –
145
Buku Teks sintetik S2 TP1
m.s 192 – 193 9.3.2 Menerangkan proses pempolimeran penambahan

S3 TP2, TP3

BBM PAK-21 KBAT
Kad mengandungi penerangan Mix and match Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Titi Minat dan sifat ingin tahu

Cadangan PdPc

1. Setiap murid mendapat satu kad yang mengandungi penerangan mengenai polimer semula jadi dan polimer sintetik.
2. Murid diminta bergerak untuk mencari kad yang boleh dipadankan dengan kad yang ada pada dirinya.
3. Setelah selesai, murid menulis hasil padanan dan guru membincangkan mengenainya.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) 9.3.3 Berkomunikasi mengenai ciri dan proses
pemvulkanan getah S4 TP1
9.3 Polimer
S5 TP3 145 –
Buku Teks S6 TP3, TP4 148

m.s 194 – 197 S7 TP3

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks Aktiviti hands-on
Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kreativiti dan inovasi Peta Alir Sistematik, yakin dan beretika

Cadangan PdPc

1. Guru menerangkan prosedur bagi aktiviti mengkaji ciri-ciri getah.
2. Murid menjalankan aktiviti dan membuat kesimpulan.
3. Murid melengkapkan soalan No. 4 – 7.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

9.3 Polimer 9.3.4 Menjana idea tentang teknologi terkini S8 TP6
berasaskan getah
Buku Teks 149

m.s 194 – 187

BBM PAK-21 KBAT
PowerPoint Persembahan Mencipta

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian global, keusahawanan Peta Buih Minat dan sifat ingin tahu

Cadangan PdPc

1. Secara berkumpulan, murid mengumpulkan maklumat mengenai teknologi terkini berasaskan getah.
2. Murid membuat persembahan multimedia.
3. Murid mempersembahkan hasil dapatan di hadapan kelas.

BAB 9 EG 29 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

STRATEGI PdPc

BAB Kimia dalam Perubatan dan Kesihatan

10 Chemicals in Medicine and Health

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

10.1 Perubatan Tradisional, 10.1.1 Menerangkan ciri perubatan tradisional, moden S1 TP1
Perubatan Moden dan dan komplementari
Perubatan Komplementari 156

Buku Teks

m.s 204 – 205

BBM PAK-21 KBAT
Bahan bercetak, buku teks Round Robin Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Pokok Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Dalam kumpulan berempat, guru memberikan bahan bercetak mengandungi ciri-ciri kaedah perubatan berlainan.
2. Murid diminta mengenal pasti dan memerihal kaedah perubatan tersebut.
3. Murid bergilir-gilir memberikan respons terhadap tugasan yang diberikan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
157 –
10.1 Perubatan Tradisional, 10.1.2 Menerangkan ubat-ubatan yang digunakan S2 TP2 158
Perubatan Moden dan dalam perubatan tradisional, moden dan
Perubatan Komplementari komplementari S3 TP2

Buku Teks S4 TP2

m.s 206 – 209

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, plickers, projektor LCD Plickers Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Dakap Minat dan sifat ingin tahu

Cadangan PdPc

1. Murid diberi kad plickers secara individu.
2. Guru menayangkan beberapa soalan berupa gambar ubat-ubatan dalam setiap kaedah perubatan.
3. Murid dikehendaki menjawab semua soalan dengan mengelas ubat-ubatan dengan kaedah perubatan yang betul.
4. Guru membincangkan jawapan setiap soalan di akhir permainan.
5. Murid melengkapkan soalan No. 2 – 4.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 30 BAB 10

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

10.1 Perubatan Tradisional, 10.1.3 Mewajarkan penggunaan perubatan tradisional, S5 TP5 158 –
Perubatan Moden dan moden dan komplementari S7 159
Perubatan Komplementari
TP1
Buku Teks

m.s 209

BBM PAK-21 KBAT

Buku teks, video, projektor LCD Sumbangsaran Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai Murni Peta Bulatan Luwes dan berfikiran terbuka

Cadangan PdPc

1. Guru menayangkan satu video berkaitan keberkesanan penggunaan perubatan tradisional, moden dan komplementari.
2. Guru meminta murid memberi idea masing-masing berkaitan perubatan yang mempunyai keberkesanan yang tinggi.
3. Murid diminta membuat peta bulatan berkaitan kaedah perubatan yang dipilih.
4. Murid menjalankan aktiviti dalam soalan No. 5.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
159
10.1 Perubatan Tradisional, 10.1.4 Menaakul mengenai penggunaan ubatan dari S6 TP2
Perubatan Moden dan sumber semula jadi dan buatan manusia dalam
Perubatan Komplementari perawatan dan penjagaan kesihatan

Buku Teks

m.s 210

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks Think-Pair-Share Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Buih Berganda Luwes dan berfikiran terbuka

Cadangan PdPc

1. Guru mengemukakan soalan apakah persamaan dan perbezaan antara ubatan dari sumber semula jadi dan buatan
manusia.

2. Secara berpasangan, murid diminta bergilir-gilir memberi respons terhadap persoalan yang dikemukakan.
3. Murid melengkapkan soalan No. 6.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

10.1 Perubatan Tradisional, 10.1.5 Merumuskan kesan penyalahgunaan ubat- S7 TP1, TP2
Perubatan Moden dan ubatan
Perubatan Komplementari 159 –
160
Buku Teks

m.s 211

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, kertas sebak, pen penanda Gallery Walk Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian global Peta Pokok Menghargai dan mengamalkan
kehidupan yang bersih dan sihat

BAB 10 EG 31 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Cadangan PdPc

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan berlima.
2. Murid mencari maklumat dari pelbagai sumber mengenai kesan penyalahgunaan ubat-ubatan.
3. Murid menghasilkan peta pokok untuk mempersembahkan hasil dapatan perbincangan.
4. Murid melawat hasil dapatan kumpulan lain dan memberi komen dengan menampal sticky note pada hasil dapatan

kumpulan lain.
5. Murid melengkapkan soalan No. 7.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

10.2 Radikal Bebas 10.2.1 Mendefinisikan radikal bebas S1 TP1, TP2 161 –
162
Buku Teks

m.s 212

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks Role Play Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa Peta Bulatan Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Murid diberikan tanggungjawab untuk memegang watak sebagai atom normal, radikal bebas dan atom-atom lain.
2. Murid diberikan masa untuk membuat persediaan.
3. Murid membuat persembahan dengan memainkan watak yang diberikan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

10.2 Radikal Bebas 10.2.2 Menaakul mengenai kesan radikal bebas S1 TP2, TP3 161 –
terhadap kesihatan manusia 162
Buku Teks

m.s 212 – 213

BBM PAK-21 KBAT

Buku teks, video, projektor LCD Sumbangsaran Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir Minat dan sifat ingin tahu

Cadangan PdPc

1. Guru menayangkan video mengenai kesan radikal bebas terhadap kesihatan.
2. Murid diminta memberi ulasan mengenai apa yang difahami daripada video.
3. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

10.3 Bahan Antioksidan 10.3.1 Memerihalkan bahan antioksidan S1 TP1, TP3 163 –
S2 TP2 164
Buku Teks

m.s 214

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, kertas Bus Stop Mengaplikasi

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 32 BAB 10

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kreativiti dan inovasi Peta Pokok Minat dan sifat ingin tahu

Cadangan PdPc

1. Guru menampal maklumat berkaitan bahan antioksidan di beberapa tempat di dinding di dalam kelas.
2. Murid diberikan peta minda kosong berkaitan bahan antioksidan.
3. Murid bergerak secara berkumpulan dari satu hentian ke hentian yang lain sambil melengkapkan peta minda.
4. Setelah selesai, murid menampal peta minda dalam buku dan melengkapkan soalan No. 1 - 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
10.3.2 Menerangkan tindakan bahan antioksidan ke 163
10.3 Bahan Antioksidan atas radikal bebas S1 TP3

Buku Teks

m.s 215

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks Hot Seat Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir Minat dan sifat ingin tahu

Cadangan PdPc

1. Aktiviti susulan selepas murid membuat kajian secara berkumpulan mengenai tindakan bahan antioksidan ke atas radikal bebas.
2. Seorang murid dipilih untuk duduk di kerusi yang disediakan dan menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh murid lain.
3. Aktiviti diulang dengan menggilirkan murid yang duduk di hot seat.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

10.3 Bahan Antioksidan 10.3.3 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji S3 TP5 164 –
faktor-faktor yang mempengaruhi pengoksidaan 165
Buku Teks makanan

m.s 216

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, bahan dan radas Hands on Menilai

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir • Jujur dan tepat dalam merekod dan
mengesahkan data

• Sistematik, yakin dan beretika
• Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Guru menerangkan prosedur aktiviti.
2. Murid menjalankan aktiviti.
3. Murid berbincang dapatan aktiviti dan membuat kesimpulan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

10.4 Produk Kesihatan 10.4.1 Menerangkan maksud bahan aktif dalam S1 TP1, TP2 166 –
produk kesihatan 167
Buku Teks

m.s 217

BAB 10 EG 33 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, keratan akhbar I see, I think, I wonder Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Keusahawanan Peta Bulatan Ingin tahu

Cadangan PdPc

1. Guru menayangkan keratan akhbar mengenai produk kesihatan yang dirampas.
2. Murid diminta menulis:
(a) Apa yang mereka lihat
(b) Apa yang mereka fikir (kaitkan dengan topik yang dipelajari)
(c) Apa yang mereka ingin soal berkaitan topik
3. Guru berbincang mengenai hasil dapatan murid.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
10.4.2 Mewajarkan penggunaan produk kesihatan 167
10.4 Produk Kesihatan yang terdapat dalam pasaran S1 TP2

Buku Teks

m.s 218

BBM PAK-21 KBAT
PowerPoint, projektor LCD Pembentangan Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian global, keusahawanan Peta Buih Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Secara berkumpulan, murid menggunakan Internet dan sumber lain untuk mengumpulkan maklumat mengenai produk
kesihatan yang terdapat dalam pasaran.

2. Murid berbincang tentang topik.
3. Murid membuat persembahan multimedia.
4. Murid mempersembahkan hasil dapatan di hadapan kelas.
5. Murid melengkapkan soalan No. 1.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 34 BAB 10

STRATEGI PdPc

BAB Daya dan Gerakan

11 Force and Motion

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

11.1 Gerakan Linear 11.1.1 Menerangkan perbezaan antara jarak dan S1 TP1 172
sesaran serta unit ukuran dalam hidup harian S2 TP2
Buku Teks
PAK-21 KBAT
m.s 226 – 227 Think-Pair-Share Mengaplikasi

BBM

Buku teks, Internet

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai murni, kelestarian global – Minat dan ingin tahu tentang alam sekitar,
bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Murid menjalankan aktiviti ini secara berpasangan.
2. Setiap pasangan perlu membincangkan perbezaan antara jarak dan sesaran.
3. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)
11.1.2 Menjelaskan dengan contoh maksud laju, laju 172 –
11.1 Gerakan Linear purata, halaju dan pecutan serta unit ukurannya S3 TP4 176
dalam kehidupan harian
Buku Teks S4 TP4
11.1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
m.s 228 – 234 laju, laju purata, halaju dan pecutan dalam S5 TP3
kehidupan harian
S6 TP4
11.1.4 Membezakan jenis gerakan linear

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, carta Hands on Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai murni, kelestarian global Peta Pokok Minat dan ingin tahu tentang alam
sekitar, bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Murid menjalankan aktiviti ini secara berkumpulan.
2. Setiap kumpulan perlu membina peta pokok dan membentangkan di depan kelas untuk membezakan kuantiti-kuantiti

seperti laju, laju purata, halaju dan pecutan.
3. Setiap kumpulan perlu melakukan Aktiviti pada muka surat 173.
4. Setiap kumpulan dibekalkan radas yang berkenaan.
5. Setiap kumpulan perlu mencatatkan keputusan aktiviti.
6. Murid melengkapkan soalan No. 3 – 6.

BAB 11 EG 35 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

11.2 Graf Gerakan Linear 11.2.1 Mentafsir jenis gerakan dari graf gerakan linear S1 TP3 177 –
untuk menentukan jarak, sesaran, halaju, halaju S2 TP4 178
Buku Teks purata dan pecutan

m.s 209

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, kad Imbas Round Table Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Bahasa, teknologi maklumat dan Peta Bulatan Menyedari bahawa sains merupakan
komunikasi salah satu cara untuk memahami alam,

rendah diri dan hormat-menghormati

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan-kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberikan kad imbas yang menunjukkan pelbagai jenis graf sesaran-masa dan graf halaju-masa.
3. Secara bergilir-gilir, murid hendaklah menuliskan tafsiran mengenai gerakan linear yang disampaikan oleh setiap kad

imbas tersebut.
4. Kad imbas disaling-tukarkan antara kumpulan dengan kumpulan.
5. Setiap kumpulan membina satu peta pemikiran yang sesuai untuk merumuskan kedua-dua jenis graf tersebut.
6. Peta pemikiran setiap kumpulan dipamerkan di depan kelas.
7. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

11.3 Pecutan Graviti dan Jatuh 11.3.1 Menjalankan eksperimen untuk menentukan S1 TP5
Bebas nilai pecutan graviti bumi, g
S2 TP2 178 –
Buku Teks 11.3.2 Mentafsir graf gerakan untuk objek yang 183
mengalami keadaan jatuh bebas
m.s 239 – 243 S3 TP4

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, Internet Hot Seat Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kreativiti dan inovasi – Bertanggungjawab, bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid ke dalam kumpulan seperti berikut: Kumpulan A: Objek yang jatuh bebas, Kumpulan B: Objek
yang bergerak melawan graviti.

2. Setiap kumpulan diberikan 15 minit untuk mencari maklumat melalui Internet.
3. Setiap anggota dalam kumpulan mengambil bahagian dalam pencarian maklumat.
4. Sesi Hot Seat dimulakan.
5. Setiap kumpulan menghantar seorang “pakar” untuk tampil ke depan dan duduk di atas kerusi di depan kelas. “Pakar”

tersebut hendaklah menjawab semua soalan yang dikemukakan dalam masa 5 minit.
6. “Pakar” dari kumpulan lain akan mengambil giliran untuk menjawab soalan dalam bidang kajian mereka.
7. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

11.3 Pecutan Graviti dan Jatuh 11.3.3 Menjalankan eksperimen mengkaji keadaan S4 TP5
Bebas jatuh bebas dan bukan jatuh bebas
184 –
Buku Teks 185

m.s 244

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 36 BAB 11

BBM PAK-21 KBAT

Buku teks, bahan dan radas Eksperimen Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir Jujur dan tepat dalam merekod dan
mengesahkan data

Cadangan PdPc

1. Guru menerangkan prosedur eksperimen mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas.
2. Murid menjalankan eksperimen.
3. Murid berbincang dapatan eksperimen dan membuat kesimpulan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 4.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

11.4 Jisim dan Inersia 11.4.1 Menerangkan jisim S1 TP1

Buku Teks 11.4.2 Menerangkan dengan contoh maksud inersia 186

m.s 247

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, PowerPoint atau klip video Round Table Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Nilai murni, kelestarian global – Menyedari bahawa sains merupakan
salah satu cara untuk memahami alam

Cadangan PdPc

1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan-kumpulan.
2. Guru menyampaikan slaid PowerPoint atau tayangan video klip mengenai pengenalan jisim dan inersia.
3. Guru membekalkan bahan dan sumber yang diperlukan oleh murid untuk menjanakan idea.
4. Secara bergilir-gilir, murid hendaklah menyumbangkan idea dengan memberikan satu contoh inersia dalam kehidupan

harian.
5. Contoh yang disumbangkan hendaklah mendapatkan persetujuan daripada majoriti ahli kumpulan.
6. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

11.4 Jisim dan Inersia 11.4.3 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji S2 TP5 186 –
hubungan antara jisim dan inersia 188
Buku Teks

m.s 248

BBM PAK-21 KBAT

Buku teks, bahan dan radas Eksperimen Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir Jujur dan tepat dalam merekod dan
mengesahkan data

Cadangan PdPc

1. Guru menerangkan prosedur eksperimen mengkaji hubungan antara jisim dan inersia.
2. Murid menjalankan eksperimen.
3. Murid berbincang dapatan eksperimen dan membuat kesimpulan.
4. Murid melengkapkan soalan No. 2.

BAB 11 EG 37 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

11.4 Jisim dan Inersia 11.4.4 Berkomunikasi tentang kesan inersia dalam S3 TP3
kehidupan harian.
Buku Teks 188

m.s 249

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, kertas sebak, pen penanda Gallery Walk Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Pokok Bekerjasama

Cadangan PdPc

1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.
2. Murid mencari maklumat dan berbincang mengenai situasi yang menunjukkan kesan inersia yang bermanfaat dan yang

memudaratkan kepada manusia.
3. Murid mempersembahkan hasil dapatan di atas meja untuk kumpulan lain melihat atau membaca.
4. Semasa aktiviti gallery walk berjalan, murid dikehendaki menulis komen pada sticky note dan menampal pada hasil kerja

kumpulan lain.
5. Setelah kembali ke kumpulan asal, murid dikehendaki membuat kesimpulan atas pengalaman yang diperolehi.
6. Murid melengkapkan soalan No. 3.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 38 BAB 11

STRATEGI PdPc

BAB Tenaga Nuklear

12 Nuclear Energy

Panduan RPH Soalan dan Tahap
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP) Halaman

12.1 Penggunaan Tenaga 12.1.1 Mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi S1 TP1
Nuklear negara yang telah dikenal pasti S2
TP5 193
Buku Teks

m.s 256 – 257

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, kertas sebak, pen penanda Think-Pair-Share Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Bulatan Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
sekitar

Cadangan PdPc

1. Secara berpasangan, murid membina peta i-Think yang sesuai untuk mengisi maklumat tentang manfaat dan kesan buruk
tenaga nuklear.

2. Murid berkongsi jawapan dengan murid lain.
3. Murid melengkapkan soalan No. 1 – 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Penguasaan (TP)
Standard Kandungan (SK) 12.2.1 Memerihalkan penghasilan tenaga nuklear 194 –
melalui pembelahan nukleus dan pelakuran S1 TP3 195
12.2 Penghasilan Tenaga nukleus
Nuklear

Buku Teks

m.s 258 – 259

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, Internet Pair and Check Menganalisis
Sikap Saintifik dan Nilai Murni
EMK i-THINK

Sains dan Teknologi – Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
Cadangan PdPc sekitar

1. Secara berpasangan, murid membincangkan soalan No. 1.
2. Murid menyelesaikan masalah bersama rakan pasangan.
3. Setelah semua masalah dapat diselesaikan, murid berkongsi jawapan dengan pasangan murid yang lain.
4. Murid melengkapkan soalan No. 1.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

12.2 Penghasilan Tenaga 12.2.2 Memerihalkan penjanaan tenaga elektrik S2 TP3
Nuklear daripada tenaga nuklear S3
TP2 195 –
Buku Teks 12.2.3 Mewajarkan penggunaan tenaga nuklear bagi 196
negara yang menggunakannya
m.s 260 – 262

BAB 12 EG 39 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, Internet Round Table Mengaplikasi

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi Peta Alir Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
sekitar

Cadangan PdPc

1. Secara kumpulan berempat, murid menjalankan aktiviti sumbang saran tentang:
• Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear
• Penggunaan tenaga nuklear di negara lain
2. Murid mencari maklumat dengan melayari laman sesawang yang berkaitan atau bahan bacaan yang sesuai.
3. Murid membentangkan maklumat dalam bentuk persembahan multimedia.
4. Murid melengkapkan soalan No. 2 – 3.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

12.3 Impak Penggunaan 12.3.1 Menceritakan impak penggunaan senjata S1 TP2
Tenaga Nuklear nuklear kepada hidupan dan persekitaran
S2 TP2 197
Buku Teks 12.3.2 Merumuskan impak ujian nuklear ke atas
persekitaran
m.s 263 – 265

BBM PAK-21 KBAT
Buku teks, Internet Hot Seat Menganalisis

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Sains dan Teknologi – Minat dan sifat ingin tahu tentang alam
sekitar

Cadangan PdPc

1. Secara berkumpulan, murid melayari laman sesawang dan membuat perkongsian untuk mendapatkan maklumat
mengenai:

• sejarah pengeboman bom atom di Hiroshima dan Nagasaki
• ujian nuklear
2. Seorang murid dari setiap kumpulan akan duduk di kerusi yang disediakan dan bercerita mengenai maklumat yang

diperoleh.
3. Murid juga merumuskan impak penggunaan senjatan nuklear dan ujian nuklear kepada manusia dan persekitaran.
4. Murid akan menjawab soalan-soalan dari rakan sekelas.
5. Murid melengkapkan soalan No.1- 2.

Panduan RPH Standard Pembelajaran (SP) Soalan dan Tahap Halaman
Standard Kandungan (SK) Penguasaan (TP)

12.4 Tenaga Nuklear di 12.4.1 Mewajarkan pembinaan stesen jana kuasa S1 TP5
Malaysia nuklear di Malaysia
198
Buku Teks

m.s 266 – 267

BBM PAK-21 KBAT

Buku teks, Internet, Loceng Perbahasan Menilai

EMK i-THINK Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Kelestarian Alam Sekitar – Luwe dan berfikiran terbuka

Cadangan PdPc

1. Guru mengetuai sesi perbahasan yang bertajuk ‘Kewajaran Pembinaan Stesen Jana Kuasa Nuklear di Malaysia’.
2. Guru membentuk dua pasukan, iaitu pencadang dan pembangkang. Guru lain boleh diundang sebagai juri.
3. Murid diberi masa untuk mencari maklumat yang menyokong pasukan mereka.
4. Murid memilih 4 orang pembahas setiap pasukan dan berbahas mengenai isu masing-masing.
5. Guru membuat rumusan kewajaran setiap isu pada kedua-dua pasukan dan mengumumkan pasukan yang menang.
6. Murid melengkapkan soalan No.1.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. EG 40 BAB 12

KANDUNGAN

Rekod Pencapaian Pentaksiran Murid iv BAB Teknologi Hijau dalam 45

BAB Langkah Keselamatan 1 4 Melestarikan Alam
di dalam Makmal Green Technology for Environmental
1 1 Sustainability
Safety Measures in the Laboratory 2
4 Fokus Topik 45
7
Fokus Topik 11 4.1 Kelestarian Alam Sekitar 46
1.1 Peralatan Perlindungan Diri 13
1.2 Pembuangan Bahan Sisa 14 4.2 Sektor Tenaga 48
1.3 Pemadam Kebakaran
Modul SPM 4.3 Sektor Pengurusan Sisa dan Air Sisa 50

4.4 Sektor Pertanian dan Perhutanan 52

4.5 Sektor Pengangkutan 53

Online Quick Quiz Kod QR 4.6 Teknologi Hijau dan Kehidupan 55
Fokus KBAT
Modul SPM 57

Online Quick Quiz Kod QR 60

BAB 15 BAB Genetik 61

2 Bantuan Kecemasan 5 Genetics

Emergency Help Fokus Topik 61

Fokus Topik 15 5.1 Pembahagian Sel 62

2.1 Resusitasi Kardiopulmonari 5.2 Pewarisan 68
(Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) 16
5.3 Mutasi 71
2.2 Heimlich Manoeuvre 20
5.4 Teknologi Kejuruteraan Genetik 75
Modul SPM 24
5.5 Variasi 77

Online Quick Quiz Kod QR 27 Modul SPM 81

Fokus KBAT 28 Online Quick Quiz Kod QR 84

Fokus KBAT 85

BAB Teknik Mengukur 29 BAB Sokongan, Pergerakan dan 86
Parameter Kesihatan Badan Pertumbuhan
3 Techniques of Measuring the Parameters 6
Support, Movement and Growth
of Body Health

Fokus Topik 29 Fokus Topik 86

3.1 Suhu Badan 30 6.1 Sokongan, Pergerakan dan
Pertumbuhan dalam Haiwan
3.2 Kadar Denyutan Nadi 32 87

3.3 Tekanan Darah 37 6.2 Pergerakan dan Pertumbuhan Manusia 94

3.4 Indeks Jisim Badan 38 6.3 Sokongan, Pertumbuhan dan 99
Kestabilan dalam Tumbuhan
Modul SPM 40
Modul SPM 103
Online Quick Quiz Kod QR 43
Online Quick Quiz Kod QR 106
Fokus KBAT 44

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. ii

BAB 107 10.2 Radikal Bebas 161

7 Koordinasi Badan 10.3 Bahan Antioksidan 163

Body Coordination 10.4 Produk Kesihatan 166

Fokus Topik 107 Modul SPM 168

7.1 Sistem Endokrin Manusia 108 Online Quick Quiz Kod QR 170

7.2 Gangguan kepada Koordinasi Badan 111

7.3 Minda yang Sihat 115 BAB 171

Modul SPM 116 11 Daya dan Gerakan
Force and Motion
Online Quick Quiz Kod QR 117

Fokus KBAT 118 Fokus Topik 171

BAB Unsur dan Bahan 119 11.1 Gerakan Linear 172

8 Elements and Substances 11.2 Graf Gerakan Linear 177

Fokus Topik 119 11.3 Pecutan Graviti dan Jatuh Bebas 179

8.1 Asas Jirim 120 11.4 Jisim dan Inersia 186

8.2 Jadual Berkala Unsur Moden 122 Modul SPM 189

8.3 Isotop 127 Online Quick Quiz Kod QR 191

Modul SPM 129

Online Quick Quiz Kod QR 132 BAB 192

BAB 133 12 Tenaga Nuklear
Nuclear Energy
9
Kimia Industri Fokus Topik 192

Chemicals in Industry

Fokus Topik 133 12.1 Penggunaan Tenaga Nuklear 193

9.1 Aloi 134 12.2 Penghasilan Tenaga Nuklear 194

9.2 Kaca dan Seramik 142 12.3 Impak Penggunaan Tenaga Nuklear 197

9.3 Polimer 144 12.4 Tenaga Nuklear di Malaysia 198

Modul SPM 150 Modul SPM 199

Online Quick Quiz Kod QR 153 Online Quick Quiz Kod QR 200

Fokus KBAT 154

10BAB Kimia dalam Perubatan dan155 Pentaksiran Akhir Tahun
Kesihatan
Chemicals in Medicine and Health https://plus.pelangibooks.com/Resources/
HYBRIDPBDKSSM/SainsT4/PAT.pdf

Fokus Topik 155 Jawapan

10.1 Perubatan Tradisional, Perubatan Moden 156 https://plus.pelangibooks.com/Resources/
dan Perubatan Komplementari HYBRIDPBDKSSM/SainsT4/Jwp.pdf

BONUS Strategi PdPc

untuk Guru Panduan RPH eksklusif untuk guru
https://plus.pelangibooks.com/Resources/HYBRIDPBDKSSM/SainsT4/PdPc.pdf

iii © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

BAB Sains  Tingkatan 4  Bab 2  

2 Bantuan Kecemasan

Emergency Help

FOKUS TOPIK Peta
Konsep

Bantuan Kecemasan

Emergency Help

Resusitasi Kardiopulmonari, CPR Heimlich Manoeuvre

Cardiopulmonary Resuscitation,CPR Heimlich Manoeuvre

Tiada degupan Menyelamatkan nyawa Tercekik
jantung atau tidak
Saving lives Choked
bernafas

No heartbeat or not
breathing

CPR Heimlich
Manoeuvre

Teknik tekanan Boleh dilakukan oleh orang awam Teknik tolakan
dada dan bantuan abdomen
Can be performed by civilian
pernafasan Abdominal push technique

Chest compression and Prosedur Heimlich Manoeuvre
mouth-to-mouth technique
Heimlich Manoeuvre procedure
Prosedur CPR

CPR procedure

30x
2x

15 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Sains  Tingkatan 4  Bab 2 Buku Teks ms. 20 – 24

PBD 2.1 Resusitasi Kardiopulmonari CPR
VIDEO
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
1. Lengkapkan carta di bawah mengenai CPR. SP 2.1.1 TP1

Complete the chart below on CPR.

Resusitasi kardiopulmonari

Cardiopulmonary resuscitation (CPR)

Gabungan dua teknik

Combination of two techniques

Tekanan di dada Q
Bertujuan / Aim
Chest compression Membenarkan udara beroksigen
masuk ke dalam peparu
Bertujuan / Aim
Enables oxygenated air to enter the lungs
P

P : Membantu jantung berdegup dan mengepam darah ke seluruh badan

Helps the hearts beat and pump blood throughout the body

Q : Bantuan pernafasan mulut ke mulut

Mouth-to-mouth resuscitation

2. Tandakan (✓) pada situasi yang memerlukan bantuan kecemasan resusitasi kardiopulmonari.

Mark (✓) any situation that requires emergency help of cardiopulmonary resuscitation (CPR). SP 2.1.1 TP2

(a) Hamka terkena renjatan elektrik dan tidak sedarkan diri semasa membuat ✓
pendawaian elektrik di rumahnya. ✓

Hamka received an electric shock and lost consciousness while doing electrical wiring in his house. ✓

(b) Sharmila mengalami serangan jantung dan terus tidak sedarkan diri.

Sharmila had a heart attack and remained unconscious.

(c) Ah Chong mengalami sesak nafas kerana menghidu asap kebakaran.

Ah Chong suffered from shortness of breath due to inhaling the smoke of the fire.

(d) Karthik tercekik biji durian kerana terlalu gelojoh ketika makan.

Karthik choked on durian seeds because he was eating greedily.

(e) Ali tidak sedarkan diri selepas terjatuh ke dalam kolam renang dan diselamatkan
oleh Ariq.

Ali lost consciousness after falling into the pool and was rescued by Ariq.

(f ) Leher Amy terseliuh kerana posisi tidur yang salah.

Amy’s neck was sprained due to the wrong sleeping position.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 16

Sains  Tingkatan 4  Bab 2  

3. Rajah di bawah menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan teknik bantuan kecemasan
resusitasi kardiopulmonari. SP 2.1.2

The diagram below shows the steps in performing a cardiopulmonary resuscitation emergency help technique.

I II III IV

(a) Nyatakan langkah-langkah resusitasi kardiopulmonari (CPR) di atas. Nota Visual
Kaedah CPR
State the steps of performing cardiopulmonary resuscitation (CPR) above. TP2 CPR Procedure

I: Tekanan dada

Chest compressions

II: Buka saluran pernafasan

Open the airway

III: Bantuan pernafasan

Mouth-to-mouth resuscitation

IV: Periksa respons mangsa

Check the victim’s responses

(b) Susun kaedah resusitasi kardiopulmonari (CPR) dengan betul menggunakan maklumat di
atas. TP2

Arrange the cardiopulmonary resuscitation (CPR) method correctly using the information above.

IV II I III

(c) Jika mangsa masih tidak sedarkan diri selepas resusitasi kardiopulmonari (CPR) dijalankan,
apakah langkah seterusnya yang perlu dilakukan? TP3 KBAT Mengaplikasi

If the victim is still unconscious after cardiopulmonary resuscitation (CPR) is performed, what is the next step to take?

Ubah kedudukan mangsa dalam keadaan mengiring

Change the position of the victim’s body on his side

4. (a) Tandakan (✓) pada rajah yang betul bagi keadaan tangan semasa melakukan tekanan
dada. SP 2.1.2 TP2

Mark (✓) the correct diagram on the condition of the hand while doing chest compressions.

(i) (ii) (iii)

✓ © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.
17

  Sains  Tingkatan 4  Bab 2

(b) Tandakan (✓) pada kedudukan tangan yang perlu diletakkan semasa melakukan tekanan
dada.

Mark (✓) the position of the hand that should be placed while doing chest compressions.

5. Rajah di bawah menunjukkan langkah bantuan pernafasan mulut ke mulut semasa melakukan
resusitasi kardiopulmonari (CPR). SP 2.1.2 TP3 KBAT Mengaplikasi

The diagram below shows the steps of mouth-to-mouth resuscitation during cardiopulmonary resuscitation (CPR).


Tuliskan BENAR pada pernyataan yang betul dan PALSU pada pernyataan yang salah mengenai

langkah di atas.

Write TRUE on the correct statement and FALSE on the incorrect statement on the above step.

(a) Rapatkan bibir ke hidung mangsa dan hembuskan udara sambil mulut PALSU
mangsa ditutup
FALSE
Close your lips to the victim’s nose and exhale with the victim’s mouth closed

(b) Hembuskan udara ke mulut mangsa sehingga dada mangsa naik BENAR

Blow air into the victim’s mouth until the victim’s chest rises TRUE

(c) Bantuan pernafasan memastikan jantung berdegup dan mengepam darah PALSU
ke seluruh badan
FALSE
Mouth-to-mouth resuscitation keeps the heart beating and pumping blood throughout the body

(d) Udara hembusan yang kaya dengan gas karbon dioksida dapat membantu PALSU
pernafasan mangsa
FALSE
Exhaled air rich in carbon dioxide gas can help the victim’s breathing

(e) Bantuan pernafasan membekalkan oksigen kepada mangsa melalui udara BENAR
hembusan
TRUE
Mouth-to-mouth resuscitation supplies oxygen to the victim through exhaled air

(f ) Jika bantuan pernafasan tidak dilakukan semasa CPR, mangsa masih boleh BENAR
diselamatkan dengan kaedah tekanan dada sahaja
TRUE
If mouth-to-mouth resuscitation is not performed during CPR, the victim can still be rescued by
the chest compression method alone

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 18

Sains  Tingkatan 4  Bab 2  

6. Lakukan aktiviti berikut di dalam kelas. SP 2.1.2 TP6 KBAT Mencipta

Carry out this activity in the class.

AKTIVITI PAK-21 Persembahan – Lakonan

1. Lakukan aktiviti ini dalam beberapa kumpulan secara berpasangan.

Do this activity in several groups in pairs.

2. Setiap kumpulan terdiri daripada seorang mangsa yang pengsan dan seorang individu
yang melakukan kaedah CPR.

Each group consisted of an unconscious victim and an individual performing the CPR method.

3. Mangsa yang pengsan akan melakonkan situasi mangsa yang memerlukan kaedah CPR.

The unconscious victim will act out a victim situation that requires the CPR method.

4. Individu yang akan melakukan kaedah CPR akan melakukan kaedah tersebut mengikut
langkah-langkah yang betul.

The individual who will perform the CPR method will perform the method according to the correct steps.

5. Setiap kumpulan akan mempersembahkan lakonan di hadapan kelas dengan
pemerhatian oleh guru.

Each group will present the play in front of the class with observation by the teacher.

7. Apakah kepentingan dua kaedah yang dinyatakan di bawah?
What is the importance of the two methods mentioned below? SP 2.1.3 TP5 KBAT Menilai

Tekanan dada Pernafasan mulut ke mulut

Chest compressions Mouth-to-mouth resuscitation

Untuk menghasilkan peredaran darah secara Membolehkan mangsa menerima
buatan dengan mengepam darah melalui jantung. udara beroksigen ke dalam peparunya.

To produce artificial blood circulation by pumping blood through Enable the victim to receive oxygenated air into
the heart. his lungs.

2.1 Kertas 2 (Bahagian B)

Rajah 1 menunjukkan kaedah resusitasi kardiopulmonari (CPR) yang
dilakukan terhadap seorang mangsa.
Diagram 1 shows the method of cardiopulmonary resuscitation (CPR) performed on a victim.

(a) Berdasarkan rajah, terangkan kaedah tekanan dada yang dilakukan ke
atas mangsa ini. [2 markah / 2 marks]
Based on the diagram, explain the method of chest pressure applied to the victim.

(b) CPR juga boleh dilakukan kepada bayi. Adakah teknik CPR di atas Rajah 1 / Diagram 1
sama dengan teknik tekanan dada yang dilakukan bayi? Wajarkan
jawapan anda.
CPR can also be performed on infants. Is the above CPR technique same from the chest compression technique
performed on infants? Justify your answer. [2 markah / 2 marks]

(c) Nyatakan dua kepentingan kaedah dalam rajah di atas. [2 markah / 2 marks]

State two importance of the method shown in the diagram above.

Kriteria Kejayaan: ...........................................................................................

Saya berjaya
• menyatakan maksud CPR dan situasi yang memerlukan CPR
• mendemonstrasi kaedah CPR
• menerangkan kepentingan CPR

19 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Sains  Tingkatan 4  Bab 2 Buku Teks ms. 25 – 28

PBD 2.2 Heimlich Manoeuvre

Heimlich Manoeuvre

1. Nyatakan definisi Heimlich Manoeuvre. SP 2.2.1 TP1

State the definition of Heimlich Manoeuvre.

Bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang yang tercekik.

Emergency procedure that is carried out to save an individual who is choking.

2. Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul mengenai Heimlich Manoeuvre.

Fill in the blanks below with the correct answer about the Heimlich Manoeuvre. SP 2.2.1 TP2

Heimlich Manoeuvre Tanda
VIDEO
Signs

(c) Memegang leher
dengan kedua-dua
belah tangan

Hold the neck with both
hands

Heimlich Kaedah Kepada individu (d) Tidak boleh bercakap
Manoeuvre yang atau batuk
Method
To an individual who is Cannot talk or cough
(a) Tolakan
abdomen (b) Tercekik (e) Kulit, bibir, dan kuku
kelihatan kebiruan
Abdominal push Choking
Skin, lips, and nails look
bluish

(f ) Sukar bernafas

Hard to breathe3. Rajah di sebelah menunjukkan seseorang sedang tecekik.
SP 2.2.1 TP4 KBAT Menganalisis

The diagram beside shows someone is choking.

Isi tempat kosong di bawah dengan betul mengenai
keadaan normal dan keadaan seseorang apabila tercekik.

Fill in the blanks below correctly about the normal state and condition of a
person when choking.

(a) Dalam keadaan normal, apabila seseorang makan,
epiglotis akan terlipat dan menghalang

salur pernafasan. Makanan akan bergerak ke dalam
esofagus menuju ke perut.

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 20

Sains  Tingkatan 4  Bab 2  

Under normal circumstances, when a person eats, epiglottis will fold and blocks the

respiratory tract. Food will move into the oesophagus to the stomach.

(b) Apabila tercekik, saluran pernafasan tersekat disebabkan oleh makanan atau

bendasing. Oksigen tidak dapat sampai ke peparu . Keadaan ini menyebabkan
gas oksigen tidak cukup untuk dihantar ke otak dan boleh menyebabkan
kematian .
blocked
When choked, the respiratory tract is due to food or foreign matter. Oxygen cannot reach the
lungs brain
. This condition causes not enough oxygen to be delivered to the and
death
can cause .

4. Nyatakan dua kesan jika seseorang tercekik dan kaedah Heimlich Manoeuvre tidak dilakukan
terhadap mangsa. SP 2.2.1 TP2

State two effects if a person chokes and the Heimlich Manoeuvre method is not performed on the victim.

• Otak tidak mendapat oksigen yang mencukupi menyebabkan kerosakan otak

The brain does not get enough oxygen causing brain damage

• Kematian boleh berlaku

Death can happen

5. Jadual di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan kaedah Heimlich Manoeuvre.
Susunkan langkah-langkah Heimlich Manoeuvre mengikut urutan yang betul.

The table below shows the steps in performing the Heimlich Manoeuvre method. Arrange the steps of the Heimlich

Manoeuvre in the correct order. SP 2.2.2 TP3 KBAT Mengaplikasi

P Kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggam tangan kanan.

Put your arms around the victim from behind and clench a fist with your right hand.

Q Letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa.

Place your right fist between the navel and below the ribs of the victim.

R Berdiri di belakang mangsa dan bengkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan.

Stand behind the victim and bend his body slightly forward.

S Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam.

Place your left hand on top of your right fist.

T Tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat sehingga bendasing terkeluar daripada
mulut.

Press and jerk upwards with quick force. The pressure given will increase pressure in the lungs causing the foreign
object to be ejected.

RPQS T

21 © Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.


Click to View FlipBook Version