The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by web.tssb, 2019-12-19 04:43:58

Ljetopis TSR - 2018.-2019.

Ljetopis TSR - 2018.-2019.I za nas je uspješna 2018./2019. školska godina. U brzom životnom ritmu, kad smo povukli crtu za
Iako nam se na samom početku rujna činilo da ovu školsku godinu, shvatili smo da smo bili
do kraja školske godine ima još puno vremena, vrijedni, angažirani i kreativni. Učili smo, putovali u
iznenadili smo se kada smo shvatili kako vrijeme Ljubljanu i Postojnsku jamu, Velenje, Zagreb,
brzo prolazi. Kao da smo tek zakoračili u rujanske Igrišče i Svetu Nedelju, družili se na maturalcu,
obaveze, a već se primaklo vrijeme zimskih obilazili izložbe, sajmove, kazališne i kino
praznika i novih siječanjskih susreta u školskim predstave, sudjelovali u raznim vrstama radionica,
klupama, iščekivanje usmenih i pisanih radova… realizirali mnoge projekte... Naši su učenici i njihovi
mentori osvajali prva mjesta na raznim
Odjednom je došao travanj pa i Praznik rada, natjecanjima i to nas najviše veseli.
maturanti su proslavili završetak svojeg
srednjoškolskog obrazovanja i počeli se pripremati Godina koja je iza nas, obilježena je lijepim
za maturu. Ubrzo poslije maturanata i učenici prvih, trenucima, ali najviše nas je pogodila vijest o
drugih i trećih razreda ostali su iznenađeni preranom odlasku naše drage profesorice povijesti
nevjerojatnom brzinom dolaska kraja nastavne i engleskoga jezika, Edite Bukše. Bio je to ogroman
godine. gubitak za sve nas.

Neki su bili zadovoljni svojim uspjehom, neki su S učenicima, profesorima i djelatnicima priveli smo
jedva „izvukli“ godinu, a neki su shvatili da sljedeće kraju još jednu uspješnu školsku godinu iz koje
godine moraju drugačije. Sve u svemu, uspjeh nosimo pregršt uspomena, ponajviše lijepih.
učenika naše škole u ovoj se godini može ocijeniti
vrlo dobrim.

Impresum Uredništvo

Nakladnik: Pripremili i uredili:
Tehnička škola, Rijeka Ervin Grujić, prof. i Dijana Malinić Mihelić, mag.educ.
Vukovarska 58, 51000 Rijeka
web stranica: www.ss-tehnicka-ri.skole.hr Lektura:
e-mail: [email protected] Tamara Šoić, prof.
telefon: 051 675 746
Tisak:
Za nakladnika: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka
Serđo Jadrić, dipl.ing. - ravnatelj
Naklada: 50 primjerakaNAŠA PRIČA… 3
ŠETNJA ŠKOLOM 4
RIJEČ RAVNATELJA 5
SAMOVREDNOVANJE 6
DJELATNICI 8
ZANIMANJA… 10
10
Tehničar za mehatroniku 10
Strojarski računalni tehničar 11
Tehničar za energetiku 11
Brodograđevni tehničar 11
Strojarski tehničar 12
PROGRAM OBRAZOVANJA ODRASLIH 12
ŠKOLSKA KNJIŽNICA 13
CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA 14
Učionica broj 8 14
Učionica broj 9 15
Učionica broj 10 16
PRVI RAZREDI 17
DRUGI RAZREDI 18
TREĆI RAZREDI 19
ČETVRTI RAZREDI 20
ANALIZA USPJEHA NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE 2018./2019. 21
Ljestvice poretka razrednih odjela 22
AKTIV STROJARSTVA, BRODOGRADNJE I ELEKTROTEHNIKE 24
NATJECANJA UČENIKA U STRUKOVNIM ZANIMANJIMA 25
DAN UČITELJA 25
Izlet u Nacionalni park Brijuni i Rovinj 26
DAN ŠKOLE 26
Posjet Muzeju Domovinskog rata i Rastokama 27
PROJEKTI… 27
Projekt „Zelena oaza“ – maknimo djecu s betona 29
Mala barka 2 30
3D printer SLA tehnologije 31
e-Vaza 32
Svjetski projekt "Innovate your dreams 2019." 33
STRUČNI IZLETI… 33
PRVI RAZREDI 33
33
Terenska nastava u Velenje i Ljubljana
Park znanosti i Muzej automobila Ferdinand Budicki

1DRUGI RAZREDI 34

Posjet Postojnskoj jami i Ljubljani 34

TREĆI RAZREDI 34

Dvodnevna ekskurzija trećih razreda u Zagreb i Svetu Nedelju 34

Maturalac Budimpešta – Bratislava – Prag 35

ČETVRTI RAZREDI 36

Dvodnevna edukacija u Sloveniji 36

MATURANTI 37

Izložba završnih radova 37

Maturalna zabava 38

Izvješće o provedbi državne mature 39

USPJESI NAŠIH UČENIKA… 41

UČENIK GENERACIJE 42

AKTIVNOSTI… 43

Posjet tvrtki „Elcon Geraetebau d.o.o.“ u Rijeci 43

Posjetili smo Nautic Show na Gatu Karoline Riječke 43

Aktivnosti naše brodogradnje 44

Radionica CNC programiranja 45

Radionica 3D modeliranje 46

Robotika 47

Dani medijske pismenosti 48

Predstava "Romeo i Julija" 48

Učenici prvih razreda na predstavi "Naš odgoj" 48

Matematika u našoj školi 49

Dan oslobođenja Rijeke obilježen prigodnom izložbom 50

Naši učenici na 13. Akciji za 5! 50

Tjelesni na klizalištu 51

IZ ŠKOLSKE KNJIŽNICE… 52

Obilježen dan sjećanja na žrtvu Vukovara 52

Predavanje docentice Puljar D’Alessio 52

Posljednji dječak iz Auschwitza 53

Živa knjižnica 54

Obilježili smo Europski dan jezika 54

RAZGOVOR UGODNI… 55

2T ehnička škola, Rijeka smještena je u u Kraljevici i Brodograditeljskom školom s
Vukovarskoj ulici na kućnom broju 58. praktičnom obukom u Rijeci u Tehnički školski
Nalazi se nedaleko centra grada tako da se do nje centar.
može doći pješice ili javnim gradskim prijevozom. Reformom školstva 1978. godine Tehnički se
Škola počinje sustavno obrazovanje u tehničkim školski centar integrira u Centar usmjerenog
zanimanjima na području strojarstva 1945. godine. obrazovanja industrijsko-tehničkih kadrova koji je
Zbog potreba industrije škola se 1972. spaja s imao sadržaje obrazovanja za strojarsku,
Brodograditeljskom školom s praktičnom obukom brodograđevnu, kemijsku i prometnu industriju.

Izdvajanje škole i njeno samostalno djelovanje s radionicama, računalnim praktikumima i
nazivom Tehnička škola za strojarstvo i poduzećima.
brodogradnju uslijedilo je 1992. godine. Škola 10. listopada 2017. mijenja naziv - Tehnička
U školi je 2003. osnovan Centar novih tehnologija škola, Rijeka.
Primorsko-goranske županije u čijem su sastavu
praktikumi: konstrukcije podržane računalom; Novi logo
računalom upravljani obradni strojevi i industrijski
roboti; automatska regulacija i upravljanje
hidraulikom i pneumatikom.
Postojeći obrazovni program sastoji se od općih
sadržaja, teorijskog i praktičnog dijela strukovnih
sadržaja. Praktični se dio obavlja u školskim

34D ragi učenici, učenice, nastavnici, roditelji i svi razumijevanje, kako bi se omogućio razvoj i
koji listaju ovaj Ljetopis Tehničke škole, napredak svakog učenika i učenice, sukladno
Rijeka. njihovim sposobnostima, kreativnosti i radu.

Nakon osam godina pauze opet imamo naš školski Veliki je entuzijazam i trud mnogih kolega uložen
list, a nadam se i vjerujem da će u budućnosti u stvaranje ovog Ljetopisa. Izvršiti odabir i selekciju
izlaziti redovito. Ipak je taj dokument svojevrsni događanja, tekstova i fotografija iz bogatog života
kroničar, u njemu su zabilježene naše aktivnosti, naše škole i sve to ukomponirati u ograničeni broj
događanja, svakodnevica, lijepa priča o životu u listova – nije jednostavan i lak posao.
našoj školi ispričana svima koji je žele čuti.
Zahvaljujem svima koji su svojim postignućima
U proteklom vremenu napravili smo velike stvorili materijal za stvaranje sadržaja i svima koji
promjene, počevši od promjene imena škole, kao su to ugradili u naš Ljetopis, a posebno našim
simbola želje za dostizanjem nekadašnje značajne voditeljima novinarske grupe.
pozicije i ugleda škole u našoj sredini i šire. Zahvaljujem kolegama iz naše prijateljske
Značajno smo povećali broj učenika, doveli do Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, koji su u
maksimuma sadašnjih mogućnosti, unaprijedili svojim stručnim radionicama oblikovali i stvorili
obrazovne programe, omogućili poželjno naš Ljetopis.
obrazovanje našoj djeci, učenicima.
Posebno zahvaljujem Upravnom odjelu za odgoj i
Vjerujem da mogu reći u ime svih zaposlenika škole obrazovanje Primorsko-goranske županije bez čije
da ćemo i dalje, kao i dosad, raditi na poboljšanju bi podrške i pomoći bilo teško okončati ovaj
rezultata rada, stvarati ugodne uvjete za projekt.
poučavanje, učenje i rad u pozitivnom ozračju,
razvijati dobre međuljudske i učeničke odnose, Serđo Jadrić, dipl. ing.
toleranciju, kompromise i međusobno ravnatelj

5S amovrednovanje ustanove za strukovno obrazovanje prati i vrednuje Povjerenstvo za kvalitetu koje
imenuje tijelo upravljanja ustanove za strukovno obrazovanje. Proces samovrednovanja u našoj školi
započeo je u školskoj godini 2011./2012.

Svrha samovrednovanja je otkriti trenutno stanje u Zbog učenika-putnika (prema informacijama
našoj školi, utvrditi potencijal za unapređenje, razrednika riječ je o 40 učenika koji dolaze iz
spoznati prednosti i nedostatke naše škole te sljedećih dijelova županije: riječki prsten - Klana,
napraviti plan unapređenja. Zlobin, Opatija, Lovran, Škalnica, Matulji, otok Krk,
Dramalj, Crikvenica...) nastava u popodnevnoj
Cjelokupno djelovanje škole sadržano je u smjeni započinje u 13.10 kako ne bi izostajali s
sljedećim prioritetnim područjima: nastave zadnje sate. Za sada, prostorni uvjeti
zadovoljavaju nastavne potrebe. Nastava svakog
1. Planiranje i programiranje rada predmeta održava se u vlastitoj učionici, većina
2. Poučavanje i podrška učeniku nastavnika raspolaže ormarićem u zbornici ili
3. Postignuća učenika i ishodi učenja vlastitim kabinetom. Škola ima knjižnicu koju dijeli
4. Materijalni uvjeti i ljudski potencijali - s drugom školom, Centar novih tehnologija koji je
opremljen za provođenje nastave u područjima
profesionalni razvoj radnika ustanove CAD/CAM i CNC tehnologija i specijaliziranu
5. Suradnja unutar ustanove za strukovno učionicu za Hidrauliku i pneumatiku te Automatiku.
Praksu učenici odrađuju u opremljenim školskim
obrazovanje – suradnja s ostalim dionicima radionicama.
– promicanje ustanove
6. Upravljanje - ustanova i kvaliteta

Analizom relevantnih elemenata prioritetnih Ostvarivanjem dobre suradnje s institucijama,
područja samovrednovanja došli smo do sljedećih lokalnom samoupravom, obrtnicima i drugim
zaključaka o trenutnom stanju: dionicima te korištenjem vlastitih resursa,
opremljeni su kabineti stručnih predmeta i
Planiranje odgojno-obrazovnog rada škole, praktikumi.
donošenje školskog kurikuluma, plana i programa Intenzivno se posvećujemo individualiziranom
rada škole, izvedbenih nastavnih planova i pristupu učenicima s različitim oblicima odgojno-
programa radi se pravovremeno i omogućuje obrazovnih teškoća.
podizanje kvalitete rada škole.
Naši učenici uspješno sudjeluju na školskim,
Školsku zgradu koristi i Prirodoslovna i grafička županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima.
škola Rijeka te je nastava organizirana u dvije Sudjelovali smo na školskim natjecanjima iz
smjne: nastava u jutarnjoj smjeni traje od 8.00 do općeobrazovnih predmeta (Hrvatski jezik,
14.00 sati, a u popodnevnoj od 13.10 do 19.10 sati. Matematika, Računalstvo, Fizika, Engleski jezik,
Vjeronaučna olimpijada, sportska natjecanja) i
strukovnih disciplina (CNC i CAD/CAM tehnologije,
Mehatronika i Strojarske tehnologije).

Na županijsku razinu općeobrazovnih predmeta
plasirali su se: jedan učenik iz Hrvatskog jezika,
jedan učenik iz Računalstva, dva učenika iz

6Engleskog jezika. Jedan se učenik plasirao na  informacijsko-komunikacijska prohodnost i
Vjeronaučnu olimpijadu. U školi djeluje ekipa  kontinuirano samovrednovanje svih sudionika
badmintona i nogometna momčad. Od navedenih
područja, prvo mjesto na županijskom natjecanju u odgojno-obrazovnom procesu Škole.
osvojila je ekipa badminton. Na državnoj razini
osvojili su drugo mjesto. Prema izvješću o samovrednovanju ukazano nam je
Na međužupanijskoj razini iz strukovnih disciplina na nedostatak definiranja misije i vizije škole.
postigli smo sljedeći uspjeh: CAD/CAM tehnologije Tijekom školske godine 2019./2020. pokušat ćemo
(2. mjesto), CNC tehnologije (1. mjesto), definirati misiju i viziju u smjeru dolje navedenog:
Mehatronika (1. mjesto), Strojarske tehnologije (8.
mjesto). Vizija: Naša vizija je kvalitetna i sigurna škola koja
Na državnoj razini iz strukovnih disciplina postigli prati i prilagođava se suvremenim trendovima u
smo sljedeći uspjeh: CNC tehnologije (5. mjesto), području znanosti, obrazovanja i struke. Škola u
Mehatronika (3. mjesto). kojoj je ugodno učiti i raditi, u kojoj se rađaju nove
ideje, unapređuju znanja. Škola u kojoj se svi
Stručno usavršavanje djelatnika redovito se ponašaju odgovorno, škola u kojoj se stvaraju i u
kojoj se razvijaju individualne i kolektivne
provodi pojedinačno i organizirano u struci, ali i u sposobnosti. Želimo da nas učenici, učitelji,
roditelji i društvena zajednica prepoznaju kao
području pedagogije, didaktike, obrazovne suvremenu školu - školu budućnosti.

psihologije, metodike, informacijsko- Misija: Omogućiti svim učenicima da u pozitivnom
ozračju, kvalitetnim odgojem i obrazovanjem kroz
komunikacijskih tehnologija, savjetodavnoga rada, suradničke odnose steknu kompetencije potrebne
za život. Kvalitetno obrazovanje daje nam
upravljanja, obrazovnih politika i drugih područja sposobnost da ispravno promatramo svijet oko
sebe, da donosimo prave odluke i da na najbolji
relevantnih za kvalitetno obavljanje odgojno- način iskoristimo mogućnosti koje nam se pružaju.
Zato je naša misija učenike osposobiti za
obrazovne djelatnosti. konkurentno tržište rada, daljnje školovanje te
poticati osobni razvoj i kreativnost svakog
Tijekom protekle školske godine, 18% nastavnika učenika.
sudjelovalo je na edukacijama na platformi Loomen
u okviru kurikularne reforme, Škola za život. Povjerenstvo čine:
Članovi povjerenstva tima za kvalitetu redovito su 1. Serđo Jadrić, dipl.ing., ravnatelj Škole
sudjelovali u edukacijama i radionicama ASOO-a. 2. Dijana Malinić Mihelić, mag.educ., koordinator
3. Ervin Grujić, prof., član
Stopa prolaznosti učenika iznosi 95,83% što je 4. Snježana Kučić-Mirković, dipl.ing., član
poboljšanje u odnosu na prošlu školsku godinu u 5. Marijana Kovačević, predstavnik Vijeća roditelja
kojoj je iznosila 92,75%. Prosječna ocjena 6. Niko Sobotinčić, predstavnik Vijeća učenika
uspješnosti Škole, jest ocjena vrlo dobar (3,57). 7. Aleksandar Jurčević, dionik na prijedlog osnivača.

Provedenim samovrednovanjem identificirali smo Povjerenstvo za kvalitetu
područja koja zahtijevaju unapređenje:
 veliki broj izostanaka s nastave i neujednačeni

kriteriji njihovog opravdavanja,
 motivacija učenika,
 motivacija nastavnika i osuvremenjivanje

nastave, kroz kurikularnost,

789Tehničar za mehatroniku

Z animanje je uvedeno 1992. godine u Japanu i Kompetencije koje učenici stječu obrazovanjem za
Njemačkoj dok se u našoj školi učenici za navedeno zanimanje, predstavljaju sintezu svih
zanimanje tehničar za mehatroniku obrazuju od navedenih područja i vrlo im je široka primjena u
2014. godine. Program je usklađen s novim tehničkoj praksi.
znanstvenim saznanjima i potrebama tržišta rada. Učenici se obrazuju za projektiranje i održavanje
Tehničar za mehatroniku stječe znanja i vještine iz mehatroničkih sustava: strojeva, alata i uređaja koji
znanstvenog polja elektrotehnike, računalstva i su kombinacija strojarskih, računalnih,
strojarstva. elektroničkih i automatskih sklopova i sustava.
Naglasak je na hidrauličkim i pneumatskim
sustavima koji u kombinaciji s elektronikom, PLC-
ovima i mikrokontrolerima čine složene sustave za
automatsku regulaciju s velikom primjenom u
svakodnevnoj, tehničkoj praksi.
Tijekom naobrazbe, učenici se educiraju u
praktikumima i laboratorijima u kojima stječu
teorijske i praktične vještine koje su primjenjive na
tržištu rada. U ovom zanimanju, između ostalog,
učenici stječu znanja iz robotike, obnovljivih izvora
energije, termodinamike, digitalne elektronike i
vođenja procesa računalom.

Strojarski računalni tehničar

S trojarski računalni tehničar usvaja teorijska i programiranja stroja i puštanja u pogon.
praktična znanja koja se odnose na Strojarski računalni tehničar treba znati provesti
poznavanje i primjenu računala i na poznavanje i kontrolu kvalitete pridržavajući se usvojenih
primjenu strojeva vođenih računalom s naglaskom standarda.
na računalom upravljanim numeričkim strojevima
(NUAS).
Što se tiče praktičnih vještina, strojarski računalni
tehničar osposobljen je za osnove ručne i strojne
obrade metala i jednostavnije operacije na
klasičnim alatnim strojevima.
Osposobljeni tehničar brzo se uključuje u
proizvodni proces i primjenjuje moderne
tehnologije, programira strojeve upravljane
računalom, od tehnološke razrade procesa do

10Tehničar za energetiku

T ehničar za energetiku nakon završenog  ispitivanje, praćenje, održavanje i remont
obrazovanja stječe potrebna znanja za dijelova ili cjelokupnog energetskog sustava.
nastavak obrazovanja u područjima tehničkih
znanosti. Nakon završenog srednjoškolskog
obrazovanja, osposobljen je za obavljanje sljedećih
poslova:
 strojar parnih turboagregata; kotlovskih

uređaja; centralnog grijanja i uređaja za
klimatizaciju, plinskih turboagregata, motora s
unutarnjim izgaranjem,
 organizaciju, montažu i puštanje u pogon
energetskih sustava,

Brodograđevni tehničar

B rodograđevni tehničar bavi se gradnjom i Član je stručnog tima budući da su svi navedeni
održavanjem brodova, sudjeluje u razradi poslovi - timski poslovi.
tehnološkog postupka gradnje brodskog trupa,
planiranju gradnje i tehnološkoj pripremi
materijala i svim fazama projektiranja i
konstruiranja. Priprema dokumentaciju i materijale
za predobradu, oblikovanje limova i obradu profila
u predmontaži i montaži na navozu. Sudjeluje u
predaji brodskih sustava i podsustava
naručiteljima.

Strojarski tehničar

P rogram za zanimanje strojarski tehničar naknadno specijalističko osposobljavanje užeg
obuhvaća poslove vezane uz projektiranje, strukovnog područja.
gradnju i održavanje alata i strojeva u
konstrukcijskim i proizvodnim pogonima. Skicira i
proračunava različite elemente strojeva u suradnji
s inženjerima, a sve se češće koristi računalom i
primjerenim programskim paketima. U pripremi se
koristi tehničko-tehnološkom dokumentacijom.
Program je funkcionalan na višoj strukovnoj razini i
omogućavaju nastavak školovanja studija tehničkih
znanosti. Osim toga, dobra je priprema za

11U školskoj godini 2018./2019., verificirali smo Naplata školarine i polaganje razlikovnih ispita
dva nova programa: tehničar za izvodi se po službenom cjeniku Škole (odobrenom
mehatroniku i strojarski računalni tehničar. odlukom Školskog odbora, 18. lipnja 2008.).
U program obrazovanja odraslih, tijekom protekle Svi kandidati po završenom obrazovanju ujedno su
školske godine, upisano je trinaest polaznika. Do i potencijalni kandidati za izlazak na ispite državne
31. kolovoza 2019. godine prolaznost programa je mature, što ovisi o njihovim potrebama i
100%. U školi se program provodi konzultativnom preferencijama. Dosadašnje iskustvo pokazalo je
nastavom, tijekom koje su nastavnici, osim da je otprilike trećina kandidata po završetku
individualnim terminima, polaznicima na obrazovanja pristupila ispitima državne mature.
raspolaganju putem elektroničke pošte i preko on- Tendencija je povećanje broja novoupisanih
line platformi. kandidata u obrazovanju odraslih te kvalitetno i
O kandidatima se vodi i pripadajuća andragoška uspješno svladavanje upisanog programa.
dokumentacija, a u skladu sa zakonskim propisima.
Tatjana Ivanović, dipl.oec.

Š kolska knjižnica smještena je na prvom katu nastavu, istraživačke grupe, stvaralačke radionice i
škole, na kraju hodnika. Čuvamo i dajemo na izložbenu djelatnost.
korištenje oko 4 000 knjiga, desetak naslova raznih
časopisa te elektroničku građu. Svake školske godine knjižničar osmišljava nove
Knjižnica je i multimedijski centar, raspolažemo s nastavne sate kojima se nadopunjuje nastava iz
TV-om, CD-linijom, DVD-om. književnosti, a po želji nastavnika i iz drugih
Knjižnicu i čitaonički dio dijelimo s Prirodoslovnom nastavnih predmeta. Također, svake školske
i grafičkom školom, Rijeka. godine učenici se okupljaju oko projekta te kroz
Osnovna namjena školske knjižnice jest davati istraživački rad i razne faze informacijske
potporu učenju, nuditi knjige i izvore koji pismenosti usvajaju nova znanja, stječu nove
omogućavaju svim članovima škole razvijanje vještine i kompetencije i, možda i najvažnije,
kritičkog mišljenja kako bi postali stvarni korisnici surađujući s vršnjacima. Izložbe su vezane uz neke
obavijesti u svim oblicima i medijima (iz Manifesta važne datume, događaje u Hrvatskoj i svijetu,
za školske knjižnice). Čitaonički dio obuhvaća aktualnosti.
tridesetak mjesta.
Učenicima su na raspolaganju pet kompjutera s Ervin Grujić, prof. i knjižničar
internetskom vezom. Članovi naše školske knjižnice
su svi učenici i djelatnici škole kao i vanjski članovi.
Nastavni sadržaji ostvaruju se kroz rad s razredom,
manjom grupom učenika ili kroz individualnu
nastavu. Obuhvaćaju edukaciju korisnika, timsku

12U Tehničkoj školi, Rijeka 2004. godine otvoren Centar je namijenjen i učenicima osnovnih škola,
je Centar novih tehnologije (CNT). Kako je kako bi na taj način upoznali osnove suvremene
Tehnička škola, Rijeka sjedište županijskog proizvodnje i kako bi stečeno znanje pomoglo pri
Stručnog vijeća strojarstva i brodogradnje u CNT-u profesionalnoj orijentaciji te usmjeravanju prema
se održavaju seminari iz novih tehnologija za tehničkim strukama. Ovaj dio programa edukacije i
članove ovog vijeća. Centar, smješten u Tehničkoj upoznavanja planiran je tijekom travnja i svibnja jer
školi, ne služi samo obrazovanju učenika ove škole, u tom razdoblju učenici donose odluku o budućem
već i obrazovanju učenika s područja županije u zanimanju.
tom strukovnom području.

Nastojanje je da pored učenika srednjih škola, nova
znanja u ovom Centru usvajaju i nastavnici srednjih
i osnovnih škola koji u svome nastavnome
programu imaju ista nastavna područja.

Centar novih tehnologija opremljen je
praktikumima za crtanje i konstruiranje (CAD),
numerički upravljanim alatnim strojevima (CNC) i
specijaliziranom učionicom za hidrauliku i
pneumatiku te automatiku.

13Učionica broj 8

P raktikum za crtanje i konstruiranje (CAD) programski paket. Koristi se za dizajniranje,
opremljen je s petnaest računala na kojima su projektiranje, simulaciju, analizu i proizvodnju
instalirani programi AutoCAD i CATIA. Time je proizvoda u različitim industrijama.
omogućeno svakom učeniku samostalno raditi na Učenici u prvim i drugim razredima u sklopu
svom računalu. predmeta Tehničko crtanje započinju učiti i crtati u
AutoCAD je alat za 2D i 3D konstruiranje i crtanje programu AutoCAD. Služe se naredbama za 2D
opće namjene te je zbog sveobuhvatnosti i velikog projiciranje i završavaju crtanjem gotovih
broja mogućnosti jednako primjenjiv u svim proizvoda u 3D projekciji.
tehničkim strukama. Učenici u trećim i četvrtim razredima u
predmetima Dizajniranje proizvoda pomoću
CATIA je skraćenica od „Computer-aided Three- računala, Strojarskim i Mehatroničkim
dimensional Interactive Application“ tj. označava konstrukcijama, koriste program CATIA u kojem
računalom podržan, trodimenzionalan interaktivni dizajniraju i modeliraju gotove proizvode i
sklopove.
Osim za realizaciju nastavnog sadržaja iz
strukovnog područja, praktikum se koristi i za
dopunsku i dodatnu nastavu te pripremu učenika
za natjecanja iz AutoCAD-a, CATIA-e i Strojarskih
tehnologija.
U praktikumu se održavaju školska i
međužupanijska natjecanja, stručna usavršavanja
nastavnika na međužupanijskoj razini te izvodi
praktična nastava za studente Politehnike
Filozofskog fakulteta Rijeka.

Jurica Čorak, mag.educ.
Suzana Bolić-Matešić, dipl.ing.

Učionica broj 9

U vođenje novih tehnologija u nastavni proces
rezultiralo je većim interesom i boljim
znanjem učenika. Količina trajnog naučenog znanja
nastavnih sadržaja koji su izvedeni praktičnim
radom, daleko je veća od isključivo teoretskog
pristupa nastavi.
U sklopu CNT-a Tehničke škole, Rijeka nalazi se
specijalizirani kabinet za izvođenje nastave iz
predmeta Pneumatika i Hidraulika.
Nastava predmeta Pneumatika i Hidraulika, uz
teoretski dio rada, odvija se uz čitav niz praktičnih
vježbi.

14Vježbe se izvode na računalima koristeći Predviđena oprema, namijenjena je radu u manjim
programski paket za izradu i simulaciju grupama. Takav način rada osigurava svakom
pneumatskih, elektropneumatskih te hidrauličnih i učeniku rad na opremi, a istovremeno i razvijanje
elektrohidrauličnih shema. Praktični primjeri se vještina suradničkog učenja. Osim stečenih znanja,
obrađuju izradom vježbi na montažnim stolovima i učenici stječu i vještine rada.
didaktičkoj opremi. Ove je godine učionica opremljena sa šesnaest
Didaktička oprema je funkcionalno jednaka novih računala.
industrijskoj opremi, ali je prilagođena za U sklopu projekta Regionalnih centara
didaktičke svrhe radu učenika za jednostavno i kompetencija, planirana je nabava dodatne
višekratno sklapanje i rastavljanje. Nakon izvođenja didaktičke opreme.
vježbe, slijedi rasprava o ostvarenim rezultatima i
mogućim alternativnim rješenjima. Damir Franulović, dipl. ing.

Učionica broj 10

C NC praktikum opremljen je s tri edukacijske programa i njegovu simulaciju u ravnini (2D) i
CNC tokarilice; EMCO Turn 55, tri CNC prostoru (3D). Po uspješnoj izradbi CNC programa i
glodalice EMCO PC MILL 55 i trinaest simulatora. njegovom prebacivanju na stroj, učenici i praktično
Program WinNC32 i upravljačka jedinica mogu realizirati svoje vježbe.
SINUMERIK 840D TURN/MILL čine jedinstvenu
cjelinu kojom se upravlja strojem, tj. ručno generira
G kod. Također, upravljačke jedinice usklađene su
s CAD/CAM programom CATIA te omogućavaju
uvoz gotovih programa iz tog sustava za
proizvodnju najsloženijih oblika. Svi strojevi su
opremljeni setovima alata i pribora neophodnog za
proizvodni proces.

Svako je radno mjesto opremljeno računalom i Osim za realizaciju sadržaja iz strukovnih područja
odgovarajućim programskim paketom što svakom CNC tehnologija tokarenja i glodanja u CNC
učeniku omogućuje samostalnu izradbu CNC praktikumu, učenici se pripremaju za natjecanja u
CAD/CAM tehnologijama, provode se stručna
usavršavanja nastavnika na međužupanijskoj razini
te praktična nastava za studente Tehničkog
fakulteta Rijeka i Politehnike Filozofskog fakulteta
Rijeka.

Snježana Kučić-Mirković, dipl.ing.

15Tehničar za mehatroniku
1.M

Razrednica:
Tijana Pavičić, prof.
(prvo polugodište)
Katarina Stojević, prof.
(drugo polugodište)

Strojarski računalni tehničar
1.R

Razrednica:
Smiljka Lerga, prof.

Brodograđevni i tehničar za
energetiku
1.BE

Razrednik:
Ervin Grujić, prof.

16

… Tehničar za mehatroniku

. 2.M

Razrednica:
Tamara Šoić, prof.

Brodograđevni i strojarski računalni tehničar

2.BR

. Razrednica:
Ana Šimunović, prof.

Tehničar za energetiku i strojarski
tehničar
2.ES

Razrednik:
Jurica Čorak, prof.

17Tehničar za mehatroniku
3.M

Razrednica:
Branka Bosanac, prof.

Brodograđevni i računalni tehničar za strojarstvo
3.BR

Razrednica:
Dijana Malinić Mihelić, prof.

Tehničar za energetiku i strojarski
tehničar
3.ES

Razrednik:
Goran Šebalj, prof.

18Tehničar za mehatroniku
4.M

Razrednica:
Dragana Vičević, prof.

Brodograđevni i računalni tehničar za strojarstvo
4.BR

Razrednica:
Ljiljana Domazet, prof.

Tehničar za energetiku i strojarski
tehničar
4.ES

Razrednica:
Blažica Stojković, prof.

1920

BROJ IZOSTANAKA…

OCJENE Ljestvice poretka razrednih odjela

IZOSTANCI UČENIKA

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
0

3.es 2.br 4.br 3.br 2.m 1.be 1.r 4.es 2.es 1.m 3.m 4.m
Opravdano 3601 2818 2657 2614 2328 1851 1899 1759 1787 1684 1523 1438
Neopravdano 259 157 188 221 29 91 24 118 38 19 67 54

SREDNJE OCJENE PO RAZREDIMA

4,5
4

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0
4. m 2. m 3. m 4. es 1. m 1. r 2. es 4. br 3. es 3. br 2. br 1. be

OCJENA 4,21 3,98 3,93 3,91 3,7 3,5 3,42 3,37 3,28 3,27 3,22 3,1

21Izvješće o radu Stručnog aktiva nastavnika
strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike

T ijekom školske godine održano je osam sastanaka Aktiva, a naše aktivnosti bile su vezane uz sadržaje
predviđene Godišnjim planom i programom Aktiva:

1. Planiranje i programiranje nastave.
2. Definiranje elemenata i kriterija ocjenjivanja.
3. Organizacija i nabava potrebnih nastavnih sredstava i pomagala - Razvojni plan i plan opremanja

škole“.
4. Teme za Završni rad.
5. Analize aktualne problematike i postignutog uspjeha s ciljem unaprjeđenja nastave.
6. Stručna usavršavanja nastavnika.
7. Prijava, priprema i sudjelovanje učenika i nastavnika u natjecanjima, projektima, prezentacijama i

ostalim aktivnostima.
8. Organizacija i realizacija stručnih seminara na školskoj i međužupanijskoj razini.

Na početku školske godine, članovi Aktiva komisija za obranu završnih radova. Definirali smo
raspodijelili su nastavne predmete i sate te izradili oblik i način izrade elaborata Završnog rada na
nastavne planove i programe u skladu s propisanim razini škole.
obrascima. Izvršena je analiza i utvrđeni su neki Aktiv je nastojao provoditi kvalitetnu, inovativnu,
elementi korelacije pojedinih sadržaja. metodički razrađenu i suvremeniju nastavu u
Utvrđeni su zajednički elementi ocjenjivanja te skladu s materijalnim, organizacijskim i objektivnim
dogovoreni kriteriji vrednovanja u skladu s mogućnostima.
nastavnim planovima i programima te Pravilnikom S ciljem rješavanja odgojno - obrazovnih problema,
o ocjenjivanju. tijekom školske godine, Aktiv je surađivao sa
Članovi Aktiva sudjelovali su u donošenju stručno-pedagoškom službom, roditeljima,
„Razvojnog plana i plana opremanja škole“, a razrednicima i ravnateljem.
vezano uz partnerstvo naše škole s Tehničkom Vodili smo brigu o boljoj suradnji nastavnika,
školom Zadar u formiranju i opremanju Centra kvalitetnoj realizaciji nastave i samovrednovanju te
kompetentnosti. Formirano je šest timova koji su uvođenju novih kolega u odgojno-obrazovni rad
izvršili analizu, utvrdili potrebe za nabavu nastavnih što je rezultiralo uspješnim polaganjem stručnih
sredstava i pomagala te prikupili ponude za ispita.
opremanje kabineta. Nastavnici su tijekom školske godine sudjelovali u
raznim oblicima stručnog usavršavanja.
Do kraja listopada dogovorili smo se o broju i izboru
tema za Završni rad te sudjelovali u formiranju

22Članovi aktiva radili su na pripremi i realizaciji školskog natjecanja učenika koje je održano 14. prosinca
2018. u disciplinama:

 Strojarske tehnologije - AutoCAD (nositelj Jurica Čorak, prof.); Catia (nositeljica Suzana Bolić
Matešić, dipl. ing.);

 CNC i CAD/CAM tehnologije (nositeljica Snježana Kučić-Mirković, dipl. ing.);
 Mehatronika (nositelj Damir Franulović, dipl. ing.);
 Tehnička mjerenja (nositeljica Nataša Atlija, prof.);
 Radioničke vježbe (nositelj Enis Višo, dipl. ing.);
 Termodinamika (nositelj Stanislav Puljanić, dipl. ing.);
 Konstrukcija i čvrstoća broda (nositeljica Marija Marač, dipl. ing.);
 Osnove brodogradnje (nositeljica Marija Marač, dipl. ing.);

Članovi Aktiva radili su i u organizaciji i provedbi Međužupanijskog natjecanja u disciplinama CNC i
CAD/CAM tehnologija i Mehatronika koje su održane u Tehničkoj školi, Rijeka 22. i 26. veljače 2019.
godine.
Natjecanje u disciplini Strojarske tehnologije, održano je u Zadru 21. veljače 2019.
Po prvi su put članovi našeg Aktiva bili članovi radne skupine za izradu zadataka te prosudbenih
povjerenstava za Državno natjecanje iz discipline CNC i CAD/CAM tehnologije (Đordano Bucci, dipl. ing.) i
međusektorske discipline Mehatronika (Igor Majkić, mag. ing. el.) Worldskills Croatia.

U sklopu redovnog stručnog usavršavanja nastavnika Aktiva strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike, 2.
srpnja 2019., na školskoj razini organiziran je stručni posjet i obilazak „Centra za mikro i nano znanosti i
tehnologije“ Sveučilišta u Rijeci, održanome na Kampusu.

Organizirana su i realizirana četiri stručna skupa na međužupanijskoj razini u trajanju od 6 sati. Teme
stručnih skupova - predavanja i radionica bile su:

Datum održavanja Tema predavanja Predavač

26. listopada 2018. Materijali gradnje tradicijskih barki i Marija Marač,
29. studenog 2018. brodova dipl. ing. brodogradnje, prof. savjetnica

11. prosinca 2018. Konstrukcija drvenih brodova Ljiljana Domazet,
7. veljače 2019. mag. ing. nav. arch.

Izvješće s 2. dana susreta nastavnika lgor Majkić, mag. ing. elektrotehnike;
strukovnih iz područja elektrotehnike

Izvješće s 2. dana susreta nastavnika Đordano Bucci, dipl. ing. strojarstva
strukovnih iz područja strojarstva
O znanju i mjerenju znanja - Darija Tadin-Đurović,
vrednovanje temeljeno na sigurnosti dipl. ing. elektrotehnike
Korištenje blokova na primjerima
tolerancija i hrapavosti u tehničkim Jurica Čorak, mag. edu. politehnike i
crtežima informatike
Parametarsko konstruiranje u CATI-i
Suzana Bolić Matešić, dipl.ing.
CNC glodanje Snježana Kučić-Mirković, dipl. ing. strojarstva,
prof. savjetnica
Osnove pneumatike Damir Franulović, dipl. ing. strojarstva

Snježana Kučić-Mirković, dipl. ing.

23N eprivlačnost strukovnog obrazovanja jedna tehnologije kojemu je ukazana čast da u ime svih
je od glavnih prepreka za unapređenje članova prosudbenih povjerenstava, na svečanom
sustava i poticanje učenika na upisivanje otvaranju, prema tradiciji WorldSkills natjecanja,
strukovnih škola. Zadnjih nekoliko godina, a prisegne za nepristrano, pošteno i transparentno
posebice posljednju godinu dana, strukovno suđenje.
obrazovanje u fokusu je javnosti. Uz pomoć Državnom natjecanju prethodila su
europskih fondova, pokrenuta je reforma Međužupanijska natjecanja kojima je, u dvjema
strukovnog obrazovanja, a jedan od ciljeva je i disciplinama, domaćin bila Tehnička škola, Rijeka. U
promovirati strukovno obrazovanje te ga učiniti disciplini Mehatronika ugostili smo četiri škole iz
privlačnijim učenicima i roditeljima. Splita, Pule i Rijeke, a u disciplina CNC i CAD/CAM
Na državnom natjecanju pod imenom WorldSkills tehnologije, učenike iz Benkovca, Šibenika, Zadra,
Croatia 2019., Tehnička škola, Rijeka predstavljala Pule i Rijeke.
je učenike onih zanimanja koja su i najtraženija. Na Školskoj razini natjecanje se održalo u devet
Sudjelovali su: Marko Margić, tehničar za disciplina na kojima su sudjelovala 92 učenika iz
mehatroniku u međusektorskoj disciplini svih razreda i 19 nastavnika koji su sudjelovali u
Mehatronika i Edin Bubahmetović, strojarski organizaciji natjecanja i ocjenjivačkim
tehničar u disciplini CNC i CAD/CAM tehnologije iz povjerenstvima.
sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.
Učenici su bili na natjecanju sa svojim mentorima; Po novom su sustavu natjecanja u strukovnim
Damirom Franulovićem i Snježanom Kučić- disciplinama pod okriljem WorldSkills Croatia –
Mirković. natjecanja i smotre učenika strukovnih škola
Ovo je jedna sasvim nova dimenzija državnog natjecateljske discipline iz sektora Strojarstvo,
natjecanja koja ima cilj prikazati najbolje od metalurgija i brodogradnja, Strojarska tehnologija
strukovnih škola Hrvatske. Po uzoru na europska i CNC i CAD/CAM tehnologija, a međusektorske
državna natjecanja na jednom mjestu okupali su se discipline su Mehatronika i Robotika.
najbolji od najboljih koji su prošli školska i Ostale discipline u kojima su se naši učenici
međužupanijska natjecanja. Bila su to zahtjevna natjecali, a nisu obuhvaćene kroz WorldSkills
dva dana i za natjecatelje i za državna prosudbena Craotia sustavom natjecanja su: Tehničko
povjerenstva. Učenici Tehničke škole, Rijeka osvojili mjerenje, Radioničke vježbe, Termodinamika,
su treće mjesto u natjecateljskoj disciplini Konstrukcija i čvrstoća broda i Osnove
Mehatronika i peto mjesto u natjecateljskoj brodogradnje.
disciplini CNC i CAD/CAM tehnologije.
Profesori Tehničke škole, Rijeka sudjelovali su u Đordano Bucci, dipl. ing.
povjerenstvima za izradu Tehničkog opisa
discipline i Modela zadatka discipline i u radu
državnih prosudbenih povjerenstava. Sudjelovali
su; Igor Majkić kao član povjerenstva za disciplinu
Mehatronika i Đordano Bucci kao predsjednik
povjerenstva za disciplinu CNC i CAD/CAM

24Izlet u Nacionalni park Brijuni i Rovinj

D ana 13. listopada 2018. godine posjetili smo zbijene kućice, uske ulice i mali trgovi. Gradom
Nacionalni park Brijuni i grad Rovinj. Obišli dominira barokna crkva sv. Eufemije s čijeg, 60
smo znamenitosti Velikog Brijuna i čuli zanimljive metara visokog tornja, puca pogled na krovove,
priče o njegovoj prošlosti, ali i njegovim slavnim dimnjake, ulice i trgove, luku i pristanište... U ranim
posjetiteljima. Nakon posjeta Parku, krenuli smo večernjim satima krenuli smo prema Rijeci, prepuni
prema mediteranskom biseru Rovinju. dojmova i u dobrom raspoloženju.
Poslije ručka razgledali smo grad koji karakteriziraju
Ervin Grujić, prof.

25Posjet Muzeju Domovinskog rata i Rastokama

D ana 16. svibnja 2019. godine, djelatnici naše arhitektonske, etnografske i prirodne vrijednosti
škole posjetili su Muzej Domovinskog rata u već više od 40 godina upisane u Registar
Turnju i gradsko vodeničarsko naselje Rastoke. nepokretnih spomenika kulture.
Dio muzejske zbirke naoružanja u Turnju čini i Prije tri stoljeća ljudi su na ovom mjestu odlučili
jedinstveni muzejski prostor na otvorenom. izgraditi mlinarsko naselje, koje i danas u
Nakon Muzeja Domovinskog rata, uputili su se u potpunosti živi u skladu s prirodom.
'Plitvice u malom', Rastoke. Rastoke su zbog svoje
Ervin Grujić, prof.

26Projekt „Zelena oaza“ – maknimo djecu s betona

N aš projekt „Zelena oaza“ – maknimo djecu s nacrtu, postavljanje spremnika za selektiranje
betona u sklopu programa Zeleni pojas – otpada; Tim 2 – stvaranje zelene površine i sadnja
natječaja za sufinanciranje projekata u području nove vegetacije; Tim 3 – izrada i postavljanje
zaštite okoliša i prirode 2018. u organizaciji Ine klupica i stolova, izrada i postavljanje
(www.ina.hr/zelenipojas), započeo je 20. rujna nadstrešnice).
2018. godine. U sklopu projekta, očistili smo javnu U projektu su sudjelovali učenici i djelatnici
površinu u krugu Škole koja je bila predviđena za Tehničke škole, Rijeka. Tijekom realizacije projekta
Zelenu oazu. posađeno je: dva stabla šipka, dva stabla
mandarina, stablo masline, šest grmova jasmina,
četiri grma lavande, jedanaest cvjetova nevena, pet
cvjetova prkosa, pet grmova ruža, bršljan, četiri
grma ružmarina, tri kg travnate smjese, pet palmi,
dvadeset stabljika živice.

Aktivnosti smo provodili u fazama, učenici su
podijeljeni u tri tima. Tijekom zimskih mjeseci
nabavili smo potreban materijala (beton i cigla,
boja, alatke, zemlja, materijal za klupe i stolove,
spremnici za otpad te materijal za nadstrešnicu).

Svečano otvorenje bilo je 13. lipnja 2019. godine.

U drugoj smo fazi projekta bili podijeljeni u timove Ravnatelj Tehničke škole, Rijeka Serđo Jadrić, dipl.
koji su obavljali određene zadatke (Tim 1 – ing. pri završetku projekta izrazio je zadovoljstvo:
postavljanje putova i zemljane površine prema Zadovoljan sam aktivnostima koje su učenici u
suradnji s djelatnicima ostvarili kako bi sebi stvorili
ugodno zeleno okruženje jer kako sam već rekao,
priroda djeluje opuštajuće, a zelenilo omogućuje
djeci da misle jasnije i da se sa stresnim situacijama
lakše nose. Koristim priliku zahvaliti INI koja nam je
omogućila realizaciju jednog takvog projekta.
Vjerujem da budućnost donosi još novih projekata.

27Zahvaljujemo učenicima i djelatnicima na uspješno provedenom projektu i slobodnom vremenu kako bi
okoliš naše škole učinili ljepšim mjestom za boravak.

Ervin Grujić, prof. i Dijana Malinić Mihelić, mag.educ.
28Mala barka 2

Prekogranični projekt očuvanja pomorske baštine Sjevernog Jadrana

P rojekt „Mala barka 2 – Očuvanje pomorske Kroz projekt, učenici su radili na 20 različitih plovila.
baštine Sjevernog Jadrana", sufinanciran je Prošli su kroz sve faze obnove pojedinih
sredstvima EU fonda za regionalni razvoj iz konstrukcijskih dijelova različitih tipova plovila, od
Programa suradnje INTERREG V-A SLOVENIJA demontaže istrošenih elemenata do izrade novih
HRVATSKA. Realizacija je započela po zaprimanju elemenata te montaže.
odobrenja početkom rujna 2016. godine. Trajanje Na praktičnim primjerima, usvojili su skidanje
projekta je 30 mjeseci, do travnja 2019. godine, a brodskih linija s postojećeg plovila.
ukupni budžet je 2,2 milijuna eura, od kojih 85%
sufinancira Europski fond za regionalni razvoj. Ljiljana Domazet, mag. ing. nav. arch.

293D printer SLA tehnologije

S LA - najpreciznija tehnika 3D printanja koja Cijeli sklop upravljan je preko Raspberry pi 3
omogućava printanje izuzetno malih i finih kontrolera te ima mogućnost printanja s USB, SD
detalja sa savršeno glatkom površinom koja ne kartice, ali i bežično preko Wi-Fi sučelja.
zahtijeva nikakve dodatne obrade. Za gradivni
materijal korišten je fotopolimer, materijal koji Igor Majkić, mag. ing. el.
mijenja svoju strukturu pod ultraljubičastom
svjetlošću, kada iz tekućeg stanja prelazi u čvrsto
stanje.
Ovaj printer je u cijelosti samostalno izradio učenik,
4.m razreda, Marino Odorčić.
Kućište je izrađeno od MDF ploče. Radni prostor
printera, bazen je s prozirnim dnom ispod kojeg se
nalazi matrica ultraljubičastih LED dioda, pomična
baza je aluminijska ploha povezana na vreteno i
klizače da bi održala paralelnost. Pomična baza se u
radu sporo pomiče prema bazenu, stvarajući time
prostor između baze i bazena za stvaranje novog
sloja printane plastike.

30e-Vaza

I novativni rad učenika Mateja Štajdohara „e- daje jedinstven izgled, ali stvarna svrha je zaštita
Vaza“, koncept je vaze koja ima mogućnosti vaze od prelijevanja, odnosno prsten čini odljevni
samostalnog praćenja i održavanja vlažnosti sifon koji nam signalizira da je u vazi previše vode.
zemlje. Vazu je učenik samostalno osmislio i Što se tiče elektroničkih komponenti, vazu
dizajnirao u programskom paketu CATIA. Sastoji se navodnjava DC pumpa koja je upravljana relejima,
od četiri dijela, uloška u kojem se nalazi cvijet, signalana LED dioda nam signalizira manjak vode u
rezervoara s nosačima uloška, kutijom za rezervoaru i potrebu za nadopunjavanjem
elektroniku i poklopca elektronike, kao što je rezervoara. Što se tiče senzora, u zemlji imamo
prikazano: jedan senzor vlažnosti podloge i u rezervoaru
imamo senzor razine vode, sve je povezano u jednu
cjelinu na ARDUINO UNO mikrokontroleru te je
spremljeno u kutiju za elektroniku koja je
zalijepljena za podnožje vaze tako da estetski nije
napadno.

Ova vaza je autonomna, nema potrebu za
spajanjem na vanjski izvor električne energije,
posjeduje svoju bateriju te jedino što zahtijeva -
povremeno dolijevanje vode u rezervoar i po
potrebi zamjenu baterije. Ovaj rad na Inova-mladi
2019. u Zagrebu, izazvao je veliko zanimanje, kako
žirija, tako i gostiju.

Sanjin Gotić, prof.

Nakon što je sve nacrtano, isto je i isprintano na 3D
printeru. U rezervoaru je dodan i prsten, koji vazi

31Svjetski projekt "Innovate your dreams 2019."

S kupina učenika 1.m razreda naše škole I sami svjedočimo sve bržim promjenama, kako
uključila se u svjetski projekt „Innovate your okruženja, tako i naših učenika.
dreams 2019.“ u kojem sudjeluje više od 35
zemalja. Ana Šimunović, prof.
Projekt je započeo 14. siječnja 2019. i trajao je
sedam tjedana. Radi se o STEM projektu
namijenjenom učenicima od 7 do 16 godina čiji je
glavni cilj upoznati učenike s karijerama budućnosti
i s tri od sedamnaest ciljeva održivog razvoja UN-a
(Kvalitetno obrazovanje; Prihvatljiva i čista
energija; Industrija, inovacije i infrastruktura).
Projekt je temeljen na popularnom istraživanju
koje navodi kako će 65% učenika koji trenutno ulaze
u sustav osnovnoškolskog obrazovanja, na kraju
obrazovanja raditi u potpunosti nove poslove koji
još ne postoje.
Učenici su se u prvom tjednu timskim radom na
kreativan i maštovit način pozabavili temama
karijera budućnosti i ulogom tehnologija u sve bržoj
transformaciji svijeta. Svoje su ideje pretočili u
mentalnu mapu kojom su prezentirali svoja različita
viđenja budućih poslova.

32PRVI RAZREDI

Terenska nastava u Velenje i Ljubljana

U Petak, 15. ožujka 2019. godine učenici prvih Ljubljane - Kongresni trg, Festivalska palača,
razreda, njih 72, posjetili su rudnik Velenje i Čevljarski most, Zmajski most, Prešernov trg,
Hišu eksperimentov u Ljubljani. Tromostovje... Ostatak dana bio je predviđen za
Izlet su započeli razgledom podzemnog dijela slobodno vrijeme učenika.
muzejske zbirke rudnika te poput pravih rudara, sa
zaštitnom kacigom i rudarskim ogrtačem, na pola
rudarske pustolovine, 150 metara pod zemljom,
pojeli pravi rudarski obrok: kruh, kobasicu i popili
sok. Nakon 90 minuta provednih pod zemljom,
uputili su se u Ljubljanu. Prva stanica u Ljubljani bio
je posjet Hiši ekspreimentov gdje su učenici
upoznali neke od osnovnih zakona fizike, kemije i
drugih prirodnih znanosti i odlično se zabavili.
Potom je uslijedilo razgledavanje užeg centra

Park znanosti i Muzej automobila Ferdinand Budicki

D ana 14. svibnja 2019. učenici prvih razreda
posjetili su Park znanosti...gdje je znanost
zabava koji je smješten u Oroslavju i Muzej
automobila Ferinand Budicki u Zaprešiću.

"Park znanosti" je autorski projekt braće Veverec s Kroz igru i na zabavan način, pokretanjem,
mnoštvom eksponata od kojih svaki pokazuje i mjerenjem, osluškivanjem, doznali smo odgovore
dokazuje zanimljive pojave iz područja fizike, na mnoga pitanja: Kako prošetati Sunčevim
astronomije, geografije i psihologije. sustavom u samo sat vremena? Je li moguće
razgovarati šaptom na 30 metara? Kako odsvirati
himnu Europe - u hodu?
Sljedeća stanica na izletu je bio Muzej automobila
Ferdinand Budicki u Westgate-u. Slobodno vrijeme
proveli u Arena Centru u Zagrebu.

Razrednici

33DRUGI RAZREDI

Posjet Postojnskoj jami i Ljubljani

U petak, 14. prosinca 2018. godine drugi
razredi u pratnji razrednika, posjetili su
Postojnsku jamu i Ljubljanu.
Postojnska jama jedna je od najpoznatijih na
svijetu, duga 21 km i nevjerojatno bogata špiljskim
ukrasima i podzemnim životinjskom svijetom.
U Ljubljani su razgledali Kongresni trg, Festivalsku
palaču, Čevljarski most, Stolnicu, Zmajski most,
Prešernov trg i uživali u prekrasno okićenom gradu.

Razrednici

TREĆI RAZREDI

Dvodnevna ekskurzija trećih razreda u Zagreb i Svetu Nedelju

U sklopu dvodnevne stručne ekskurzije koji su se koristili pedesetih i šezdesetih godina
učenici trećih razreda posjetili su tvrtke prošlog stoljeća.
Rimac Automobili i STEMI iz Zagreba te Muzej Drugi dan stručne ekskurzije započeli su obilaskom
automobila Ferdinand Budicki i Fakultet strojarstva FSB-a. Obilasku laboratorija Fakulteta prethodila je
i brodogradnje Zagreb. pozdravna riječ dobrodošlice prof. dr. sc. Vedrana
Predstavnici tvrtke Rimac Automobili proveli su ih Slapničara i kratka uvodna prezentacija.
kroz odjele te im pokazali kako nastaju superauto
Concept_One te bicikl Greyp.

Voditelj Muzeja automobila Ferdinand Budicki Posjet Laboratoriju za toplinu i toplinske uređaje i
proveo je učenike kroz povijesni razvoj Laboratoriju za energetska postrojena organiziran
automobilizma u Hrvatskoj te pokazao najstarije, je u manjim grupama.
najvrijednije i najzanimljivije primjerke automobila U tvrtki STEMI imali su priliku saznati kako
i motocikla te predmete za svakodnevnu uporabu pokrenuti tehnološku tvrtku u Hrvatskoj te kako
započeti vlastite tehnološke avanture.

34Maturalac Budimpešta – Bratislava – Prag

U ranim jutarnjim satima 25. kolovoza 2019., U srijedu, 28. kolovoza krenuli su u razgled „donjeg
pedeset i tri učenika trećih razreda u pratnji grada“, vidjeli su Karlov most, Staronova Synagoga,
razrednika, krenuli su na avanturu života – Židovsku vijećnicu, Državni teatar, Crkvu sv. Marije
maturalac, u Prag. od Snijega, Vaclavske namesti, Spomenik Jana
Prva stanica maturalca bio je odlazak na Cittadelu Palacha, Nacionalni Tehnički muzej… Muzej je
na brdu Gellert odakle se pruža predivan pogled na najveća ustanova specijalizirana za tehničke
Budim i Peštu i posjet najvećem europskom muzejske izloške u Češkoj i broji 12 stalnih postava:
tematskom zatvorenom parku Aquaworld s 11 arhitektura, graditeljstvo, dizajn, astronomija,
tobogana, 17 bazena te bazenom za jedrenje. U prijevoz, fotografija, rudarstvo, metalurgija, kemija
večernjim satima u pratnji vodičkinje Marije oko nas, Intercamera, tisak, tehnologija u kući…
upoznali su noćni život Budimpešte. Šesti dan maturalca otputovali su u Mladu Boleslav,
u posjet Muzeju i Tvornici automobila Škoda gdje
su u proizvodnom pogonu vidjeli trodimenzionalnu
predstavu tradicije proizvodnje automobila Škola.

Sljedećeg jutra prošetali su gradom u pratnji Rano ujutro, sedmog dana maturalca, spakirali su
lokalnog vodiča i razgledali uži centar: Elizabetin svoje stvari i krenuli prema Hrvatskoj. Kratku pauzu
most, Spomenik slobode, Margaretin otok, gradski napravili su u Salzburgu i slikali se ispred Mozartove
park, Trg heroja i najstariji Zoološki vrt na svijetu s kuće.
oko 800 životinjskih vrsta i pet tisuća životinja.
Veći dio trećeg dana proveli su u autobusu s
kraćom stankom u Bratislavi. U Bratislavi je
uslijedio pješački razgled grada.

Umorni nakon puta, u kasnim poslijepodnevnim Kući su stigli u kasnim večernjim satima prepuni
satima smjestili su se u hotel Olympia u Pragu. dojmova s odličnim uspomenama.

Razrednici

35ČETVRTI RAZREDI

Dvodnevna edukacija u Sloveniji

D ana 26. i 27. studenog 2018. sedam učenika
4.m razreda u pratnji profesora Sanjina
Gotića i Damira Franulovića prisustvovalo je
dvodnevnoj edukaciji.

Edukacija je održana u trening centru firme „SMC Provođenje edukacije održano je na najmodernijoj
industrijska avtomatika“ u mjestu Trebnje u opremi i didaktičkim radnim stolovima. Učenici su
Sloveniji. SMC Industrijska Avtomatika, d.o.o. pokazali zavidnu razinu predznanja i izuzetan
najveći je svjetski proizvođač opreme za interes za izvođenje vježbi u poticajnom okruženju
industrijsku pneumatiku. te dobili pohvale voditelja edukacije.

Na kraju edukacije svi su polaznici uspješno svladali
postavljene zadatke i dobili međunarodno priznati
SMC certifikat „Basics of electro-pneumatics“.

Edukacija je trajala dva dana i svi su polaznici Damir Franulović, dipl. ing.
teorijski i praktično upoznali osnove elektro- Sanjin Gotić, prof.
pneumatike.

36Izložba završnih radova

Dana 28. svibnja 2019. godine u prostoru naše škole organizirana je izložba završnih radova učenika.
Izloženi su radovi maturanata školske godine 2018./2019. Izložbu su posjetili učenici i djelatnici škole, a

ista je bila otvorena za javnost.

37Maturalna zabava

U petak 15. ožujka 2019. u restoranu "Kvarner" u Lovranu održana je maturalna zabava. Naši su
maturanti, njih 23 iz dva razreda, zablistali u predivnim kreacijama i odlično se zabavili.

38Izvješće o provedbi državne mature

U skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature provedene su sljedeće aktivnosti:
 osiguravanje i provjeravanje popisa i  vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita
prijava učenika za ispite – ljetni i jesenski rok, za učenike s teškoćama,

 raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim  informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i

prostorijama; zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ciljevima vanjskoga vrjednovanja te savjetovanje

ispitnih materijala, i pružanje podrške,

 određivanje i pripremanje prostorija za  sudjelovanje na stručnim sastancima koje

provođenje ispita, organizira Centar,

 nadzor provođenja ispita i osiguravanje  osiguravanje pravovremene dostupnosti

pravilnosti postupka provedbe ispita, informacija i publikacija za nastavnike,

 povrat ispitnih materijala Centru,  surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika

 sastajanje s dežurnim nastavnicima, upućivanje glede odabira ispita izbornoga dijela državne

istih u njihove dužnosti, obveze i odgovornosti te mature,

predaja potrebnoga materijala,  unošenje podataka u Središnji registar državne

 savjetovanje učenika o odabiru ispita izbornoga mature i prijava ispita za upis na fakultet

dijela državne mature; informiranje učenika o  ispisivanje i podjela svjedodžbi i potvrda o

postupku provođenja ispita te koordiniranje državnoj maturi.

prijavljivanja za ispite na razini škole,

Na ljetni rok je izašlo 57 učenika, a maturu je položilo 27 učenika (sva tri obavezna predmeta) što je 47%.

LJETNI ROK

21 21

BROJ UČENIKA 14 16 15 Nedovoljan (1)
10 13 12 Dovoljan (2)
Dobar (3)
3 6 8 8 Vrlo dobar (4)
00 3 45 Odličan (5)
00 3
02210 10 00 0 00001 00110

Ukupno učenika: Matematika Hrvatski jezik Engleski jezik Njemački jezik
Postotak prolaznosti: AiB AiB AiB AiB
Srednja ocjena: 57 56 55 3
65% 77% 93% 100%

1,8 2,2 3,4 4,0

39Na jesenski rok je izašlo 26 učenika. Od toga je 16 učenika položilo 1 ili 2 prijavljena ispita (62%).

JESENSKI ROK

8

BROJ UČENIKA 7 5 22 1 11 Nedovoljan (1)
3 3 00 0000 00 0 Dovoljan (2)
Dobar (3)
000 000 Vrlo dobar (4)
Odličan (5)

Ukupno učenika: Matematika A i B Hrvatski jezik A i B Engleski jezik A i B
Postotak prolaznosti: 18 12 3
Srednja ocjena: 67% 33%
1,7 1,5 33%
2,0

Na izborne predmete (Politika i gospodarstvo, Informatika, Fizika) u ljetnom i jesenskom roku izašlo je 35
učenika.

Ocjena Politika i gospodarstvo Informatika Fizika
Nedovoljan (1) 1 4 17
Dovoljan (2) 0 1 7
Dobar (3) 1 2 1
Vrlo dobar (4) 0 0 1
Odličan (5) 0 0 0
Ukupno učenika: 2 7 26
Postotak prolaznosti: 35%
Srednja ocjena: 50% 43% 1,46
2,00 1,71

Na ispite državne mature pristupilo je ukupno 58 učenika. Nakon provedenog ljetnog i jesenskog rok
obavezne ispite položilo je 43 učenika (74,13%).

Smiljka Lerga, prof. i ispitna koordinatorica

40Primanje kod Gradonačelnika, siječanj 2019.

1. mjesto na Državnom natjecanju iz Obrazovnog sektora
strojarstvo, brodogradnja i metalurgija u disciplini
dizajniranje računalom Auto CAD (2017./2018.)
Učenik: Marino Odorčić

Mentor: Jurica Čorak, mag.educ.

41U petak 22. studenoga 2019. godine između natjecanja. Tako sam u drugom razredu osvojio 4.
predavanja na Tehničkom fakultetu mjesto na državnom natjecanju u disciplini
razgovarali smo s Marinom Odorčićem, AutoCad, a sljedeće sam godine u istoj disciplini
prošlogodišnjim maturantom i učenikom osvojio prvo mjesto te sam pozvan na susret s
generacije 2018./2019. Marino je našu školu upisao gradonačelnikom u Vijećnicu Grada Rijeke. U
2015. godine. Izabrao je smjer tehničar za četvrtom sam razredu bio na natjecanju u disciplini
mehatroniku. Sve razrede srednje škole prošao je s Strojarske tehnologije. Također bih istaknuo i
odličnim uspjehom i to prosjekom 5,00. profesora Sanjina Gotića koji jer uvijek imao
Što je bio tvoj osnovni motiv tijekom školovanja? interesantna predavanja iz Fizike i Radioničkih
Tijekom osnovne škole uvijek sam imao želju baviti vježbi te profesoru Igoru Majkiću jer mi je pomagao
se strojarstvom i mehatronikom, a nakon prvog oko završnog rada. Zahvalio bih se i razrednici
razreda u našoj školi to mi je postalo jasno. To me profesorici Dragani Vičević koja nam je pomagala
oduvijek zanimalo. Osnovni motiv tijekom tijekom četverogodišnjeg boravka u školi.
školovanja je bila želja za znanjem, posebno
područjima koja obuhvaćaju struku - mehatroniku, Gdje se vidiš za pet godina?
elektrotehniku i strojarstvo. Svakako mi je najvažnije završiti fakultet, potom
Koliko vremena i odricanja traži uspjeh sa svim potražiti posao. Ako mi se ne bude svidjelo to radno
peticama? mjesto, tada bih otvorio neku svoju firmu. Volio bih
Najvažnija je bila organizacija vremena. Čim bih ostati raditi u Hrvatskoj, ali ako se ukaže neka
došao kući iz škole, napisao bih zadaću, jer ako ne prilika spreman sam otići i van zemlje.
odradim taj isti dan, zaboravio bih. To je to, Što možeš reći o našoj školi?
eventualno dva-tri dana prije ispita bih ponovio. Svakako bi svakom osnovnoškolcu preporučio našu
Najvažnija stvar za uspjeh je kontinuirano učenje. školu jer omogućuje upis na fakultet i osposobljuje
Sjećaš li se nekog događanja s početka školovanja za tržište rada. Atmosfera u školu je opuštena, ali
u našoj školi? kada se radi se radi, odnos učenik-nastavnik je
Sjećam se prvog ispita iz matematike. Prvi ispit koji prijateljski, ali su učenici svjesni granice.
sam pisao sam dobio „komad“, ali mi je razrednica Poruka za ovogodišnje maturante i generacije
jedva navukla dvojku. To je bio trenutak kada sam koje dolaze?
shvatio da školu trebam ozbiljnije shvatiti, jer sam Važno je pokušati steći što više iskustva, i to osobito
osnovnu školu prošao bez problema – smo bih se u struci jer ako slučajno ne uspiju upisati ili završiti
pojavio na ispitu i dobio peticu. fakultet da im ne bude problem naći posao, ali
Jedna od najzanimljivijih situacija je bila u svakako moraju ulagati u sebe i učiti.
računalnoj učionici 118 kada je kolega iz razreda,
sada ga neću imenovati, „dignuo napajanje u zrak“. Ervin Grujić, prof.
Naime, kolega je vidio neki crveni prekidač i
radoznalo pritisnuo. Začuo se neki zvuk i učionicu je
ispunio miris paljevine – jedno napajanje manje.
Naime, napajanje je prebacio s 220 na 120…
Kojeg bi profesora posebno istaknuo i zašto?
Svi profesoru su mi tijekom školovanja bili super.
Istaknuo bih profesora Juricu Čorka koji je vidio
potencijal u meni, kako on kaže, i vodio me na razna

42Posjet tvrtki „Elcon Geraetebau d.o.o.“ u Rijeci

D ana, 6. lipnja 2019. god., u trajanju od 3 toplinsko stezanje alata u držač alata te izmjenjivač
školska sata, učenici 3.s (strojarski tehničar) i paleta.
3.r (računalni tehničar za strojarstvo) razreda, u
pratnji nastavnika Snježane Kučić-Mirković, Ivane Snježana Kučić-Mirković, dipl.ing.
Zelić i Dražena Kostelca, posjetili su tvrtku „Elcon
Geraetebau d.o.o.“ u Rijeci.
Pod stručnim vodstvom gospodina Denisa Redžića,
nakon prezentacije tvrtke, obišli su odjele pripreme
materijala, strojne obrade na CNC glodalicama i
tokarilicama te završne kontrole.
U odjelu CNC obrade prezentiran im je rad CNC
glodalice, postavljanje alata u upravljačku jedinicu,

Posjetili smo Nautic Show na Gatu Karoline Riječke

D ana 28. rujna 2018. godine učenici 3.r Razgledavanje smo završili na poligonu dronova.
razreda i brodograđevni tehničari Škole u Odlične zabave i smijeha nije nedostajalo.
pratnji nastavnika posjetili su Nautic Show koji se
već tradicionalno organizira u rujnu. Uzevši u obzir
činjenicu da se Rijeka kao najveći grad na
sjevernom dijelu Jadrana razvio u jednu od
najvažnijih hrvatskih morskih luka, ne čudi što
privlači pozornost brojnih izlagača i posjetitelja pa
tako i učenika.

Na sajmu smo susreli našeg bivšeg učenika koji nam Ljiljana Domazet, mag. ing. nav. arch.
je pokazao i naučio nas kako jednostavno zavezati Dijana Malinić Mihelić, mag.educ.
muški i ženski čvor.
43Aktivnosti naše brodogradnje

Učenici smjera brodograđevni
tehničar (3. i 4. razred) posjetili
su izložbu „Od malog porta do
prekooceanske luke“ u riječkom
Pomorskom i povijesnom muzeju
Hrvatskog primorja u povodu
300-e godišnjice slobode luke
Rijeka.

Brodograđevni su tehničari 30. U srijedu, 20. veljače 2019.
godine, brodograđevni tehničari
svibnja 2019. nazočili naše škole posjetili su 28.
Zagrebački sajam nautike. Riječ
predavanju "Izrada 3D printanog je o sajmu na kojem je u pet
paviljona predstavljeno više od
modela tradicionalne barke tipa 300 izlagača i preko 200
atraktivnih plovila.
„lošinjska pasara". Na Gatu
24. Državno natjecanje
Karoline Riječke predstavili su brodomaketara i 13. Hrvatska

svoju školu na Fiumari 2019. i ocjenska izložba

sudjelovali u radionici tradicijskih

pomorskih vještina.

4445Radionica CNC programiranja

U radionici su sudjelovali učenici 4.s (strojarski
tehničar) i 4.r(računalni tehničar za
strojarstvo) koji su se pripremali za natjecanje iz
CNC tehnologija i koji su izabrali temu za završni rad
iz područja CNC tokarenja i glodanja (6 učenika). U
radionicu su se povremeno uključivali i učenici
trećih razreda (3.s i 3.r) koji su bili i u posjetu tvrtki
„Elcon Geraetebau d.o.o.“ u Rijeci.

Sadržaji i aktivnosti radionice:

 izrada tehnološke dokumentacije prema
nacrtu

 pisanje programa i ispravljanje grešaka
 simulacija procesa izrade (2D i 3D)
 izrada jednostavnog dijela na CNC tokarilici/

CNC glodalici.
Snježana Kučić-Mirković, dipl.ing.

Radionica 3D modeliranje

T ijekom travnja 2019. godine, učenici 3.r
razreda pohađali su terensku nastavu u
Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici.
Ovaj posjet bio je prilika da učenici upoznaju načine
i metode modeliranja, primjene 3D printera i na taj
način potiču samostalno domišljanje i ostvarenje
stvaralačkih ideja.

Osim radionice 3D modeliranja, učenici su kroz
radionicu Robotike konstruirali robotska kolica od
slagaljki Fischertechnika te su naučili kako njima
upravljati; ručno, programski, pomoću senzora
(infracrveni, ultrazvučni).
Radionice je vodio djelatnik Nacionalnog centra
tehničke kulture, Zvonimir Lapov-Padovan.

Dijana Malinić Mihelić, mag.educ.

46Robotika

I ove školske godine dodatnu nastavu iz Učenici su sa svojim radovima predstavljali školu na
Robotike pohađali su učenici 4.m i 4.r razreda. Danima tehničke kulture na Korzu, sudjelovali su i
Bavili smo se programiranjem robotske ruke u obilježavanju deset godina Tehničkog centra
SCORBOT-ER 4u u programu RoboCell, koji može mladih u Osnovnoj školi Srdoči, sajmu „Kamo
upravljati robotskom rukom ili raditi kao simulator. dalje“, predstavljanju srednjih škola učenicima
U drugom polugodištu programirali smo Arduino osmih razreda u Kampusu na Trsatu i izložbi
direktno ili pomoću simulatora TinkerCad. završnih radova u našoj školi.
Četiri učenika izradila su završni rad iz ovog
područja. Dva su rada koristila robotsku ruku, Zlatko Capić, prof.
druga dva, izradu mobilnog robota na Arduino
platformi.
U jednom smo radu robotskom rukom gradili
„piramide“ prethodno sortirajući kocke raznih
veličina. U drugom radu, robotskom rukom gradili
smo i razgrađivali četiri razna oblika sastavljena od
pet kvadara. U trećem radu, izrađena su robotska
kolica opremljena ultrazvučnim senzorom i
senzorom za prepoznavanje boje, programirana na
način slobodnog kretanja u prostoru, izbjegavajući
prepreke. U četvrtom radu izrađen je
samobalansirajući robot koji se kreće prostorom
upravljan pomoću mobitela, opremljen
ultrazvučnim senzorom za izbjegavanje prepreka,
senzori za mjerenje temperature i intenzitete
svijetla.

Izložba "Računski strojevi"

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog
primorja u Rijeci otvorena je Međunarodna
izložba "Računski strojevi" koju je postavila
Zajednica tehničke kulture, Rijeka u suradnji s
partnerima - Tehničkim muzejom Slovenije i
Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskog
primorja.
Učenici 3.r i 4.r razreda imali su priliku vidjeti
dvadesetak različitih primjeraka strojeva za
zbrajanje iz različitog vremenskih razdoblja uz
zanimljivu povijesnu priču za svakog od njih.

Dijana Malinić Mihelić, mag.educ.

47Dani medijske pismenosti

U čenici riječke Tehničke škole posjetili su u nastavnicima razvojem edukacijskih materijala za
četvrtak Novi list u sklopu programa "Dani medijsko obrazovanje.
medijske pismenosti" kojeg organiziraju Agencija
za elektroničke medije i Urede UNICEF-a. Preuzeto iz Novog lista
Učenici su obišli redakciju i tiskaru i upoznali se s
cijelim procesom proizvodnje medijskog sadržaja u
našoj kući.
Cilj programa "Dani medijske pismenosti",
osvještavanje je javnosti o važnosti medijske
pismenosti, osnaživanje građana, posebice djece i
mladih vještinama medijske pismenosti, stvaranje
platforme za suradnju i razvoj održivih projekata
medijske pismenosti te podrška odgojiteljima i

Predstava "Romeo i Julija"

U čenici 1.be razreda u pratnji razrednika
pogledali su predstavu "Romeo i Julija" u
zajedničkoj produkciji Regionalnog kazališta
Sjeverne Grčke, Kozani i Istarskog narodnog
kazališta.
Riječ je o jedinstvenoj trojezičnoj izvedbi na
engleskom, grčkom i hrvatskom jeziku. Ideja je
predstaviti klasičnu dramu na inovativan način
povezujući jezike i kulturu dviju zemalja.

Ervin Grujić, prof.

Učenici prvih razreda na predstavi "Naš odgoj"

U čenici prvih razreda u pratnji razrednika Razrednici
posjetili su Hrvatski kulturni dom na Sušaku i
pogledali predstavu "Naš odgoj", nadahnutu
jednom od riječkih prešućivanih tema, onoj o
tinejdžerima hospitaliziranim u riječkoj
Psihijatrijskoj bolnici "Lopača" radi navodnih
poremećaja u ponašanju. Predstava prikazuje
realnu sliku današnje djece i mladeži, njihovo
odrastanje, njihova druženja, probleme s kolima se
susreću u današnje vrijeme i njihov način
komunikacije.

48


Click to View FlipBook Version