The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salmisabri, 2019-01-22 11:13:06

MODUL TAHUN 3

MODUL TAHUN 3

Bidang : Akademik.

Tajuk : Orientasi Mata Pelajaran – Kepentingan Mata Pelajaran.
Objektif
Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
:

1. memberikan maklumat tentang kepentingan mata pelajaran.
`
2. meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran A /3A

Langkah- : Set Induksi:
Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya mengenai mata pelajaran
langkah
yang diminati.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang
kepentingan menguasai setiap mata pelajaran.

2. Murid menyenaraikan beberapa mata pelajaran teras yang perlu
dikuasai untuk persediaan UPSR.

3. Murid mengisi Lampiran A /3A yang diedarkan.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan kepentingan setiap
mata pelajaran teras dan elektif.

Penilaian : Murid dapat melengkapkan lampiran yang diberi.

Rumusan : Murid mengetahui kepentingan setiap mata pelajaran teras.

Falsafah : Maklumat yang tepat dapat membantu kecemerlangan dalam
akademik

1

LAMPIRAN A/3A

Arahan:
Lengkapkan borang di bawah mengikut kategori.

Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif

2

Bidang : Akademik.

Tajuk : Kemahiran Membaca - Mencari Isi Penting

Objektif : Pada akhir sesi murid-murid dapat :
1. mengetahui kepentingan membaca.
2. memahami petikan yang disediakan.
3. mencatat isi-isi penting.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran A /3B

Langkah- : Set Induksi:
Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan kulit buku cerita dan
langkah
meminta murid meneka isi cerita buku tersebut.

1. Wakil murid mengambil petikan yang disediakan dan berbincang
dalam kumpulan. ( Lampiran A/3B )

2. Murid memahami petikan yang dibaca dan mencari isi-isi penting.

3. Setiap kumpulan diberi peluang untuk memberi pendapat tentang
persembahan kumpulan lain.

Penilaian : Pemahaman pembacaan berdasarkan catatan isi-isi penting.

Rumusan : Teknik membaca yang betul dapat membantu murid dalam
memahami bahan bacaan.

Falsafah : ‘Membaca Jambatan Ilmu.’

3

LAMPIRAN A/3B

Contoh:

Cerita 1:
Ada seekor monyet berbulu hitam suka bergayut dari satu
pokok ke pokok yang lain. Suatu hari Sang Monyet melihat
buah pisang yang masak ranum. Sang Monyet sangat
gembira dan memakan buah itu.

Sang Monyet itu kekenyangan lalu tertidur di atas
pokok. Sang Monyet bermimpi berjumpa puteri monyet dari
Gunung Berangan. Oleh kerana terlalu gembira, Sang Monyet
bertepuk tangan menyebabkan badannya tidak seimbang lalu
jatuh ke tanah.

Cerita 2:
Ada dua orang budak lelaki bernama Alif dan Ameng. Mereka
suka bermain bola sepak di padang berdekatan dengan
rumah mereka. Mereka bercita-cita untuk menggantikan David
Beckham dan Ronaldo.

Selain bermain bola mereka juga suka bermain
badminton. Kehebatan Datuk Lee Chong Wei dan Datuk
Misbun Sidek mendorong mereka untuk menghasilkan buku
skrap tentang perkembangan dan kejayaan jaguh badminton
tersebut.

4

Bidang : Akademik.

Tajuk : Kemahiran Belajar – Mengulangkaji

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
1. menggunakan kaedah mengulangkaji dengan betul.
2. memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran A/3C

Set Induksi:

Langkah- : Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menceritakan cara
mereka mengulangkaji pelajaran di rumah.
langkah

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran A/3C.

3. Setiap kumpulan diminta memilih dan menyenaraikan kaedah
mengulangkaji yang betul.

4. Murid membentangkan hasil perbincangan mereka.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan kepentingan
kaedah mengulangkaji yang betul.

Penilaian : Hasil perbincangan murid.

Rumusan : Teknik mengulangkaji dapat membantu pelajar dalam proses
pembelajaran.

Falsafah : Minda kita memang berpotensi untuk mengingati apa yang telah kita
pelajari.

5

LAMPIRAN A/3C

Arahan:
Pilih kaedah mengulangkaji yang betul.

menonton televisyen bermain

kuiz mencatat membaca

latih tubi menjawab soalan tidur

bertanya guru mandi

menyalin jawapan rakan yang baik

makan menyalin hasil kerja kawan

6

Bidang : Akademik.

Tajuk : Kemahiran Berfikir - Pemikiran Kreatif.
Objektif
Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
:

1. melahirkan idea yang sama dengan cara yang berbeza.

2. mencipta sesuatu yang baru atau mengambil idea yang sedia ada
dengan mengubah dan mengembangkannya.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Kertas A4

Langkah- : Set Induksi:
Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa peralatan
langkah
yang terdapat dalam kelas dan murid menyebutnya.

1. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil.

2. Murid diminta melukis satu objek secara spontan.

3. Murid mengumpul dan menyusun atur gambar-gambar yang telah
dilukis mengikut kreativiti.

4. Setiap kumpulan membina satu cerita berdasarkan gambar-
gambar yang telah disusun secara kreatif dan kritis.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta wakil setiap kumpulan
membaca cerita yang dihasilkan.

Penilaian : Murid dapat mencetuskan idea kreatif.

Rumusan : Setiap murid berupaya meningkatkan kreativiti apabila diberi
bimbingan.

Falsafah : Setiap manusia ada kebolehan dan sekiranya digunakan dengan
cara yang positif ianya akan memberikan hasil yang sempurna.

7

Bidang : Akademik.

Tajuk : Kemahiran Pengurusan Masa – Bijak Masa

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengenal pasti jenis aktiviti yang perlu dilakukan mengikut
keutamaan sebagai seorang murid.

2. menentukan bagaimana mengurus masa dengan berkesan.

3. menyedari kepentingan pengurusan masa dengan berkesan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran A/3D

Set Induksi:

Langkah- : Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya kepada murid mengenai
aktiviti mereka seharian dan tempoh masanya.
langkah

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran A/3D
kepada semua murid.

2. Murid-murid mengisi maklumat semakan masa dalam tempoh
masa 24 jam.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang
kepentingan pengurusan masa kepada murid.

Penilaian : Murid dapat menyatakan aktiviti utama yang perlu dilakukan
sebagai seorang murid.

Rumusan : Murid sedar akan kepentingan mengurus masa dengan baik.

Falsafah : “Masa itu emas”.

8

LAMPIRAN A/3D

BORANG SEMAKAN
PENGGUNAAN MASA HARIAN

Pagi Aktiviti Malam Aktiviti
07.00 Aktiviti 07.00 Aktiviti
08.00 08.00
08.00 08.00
09.00 09.00
09.00 09.00
10.00 10.00
10.00 10.00
11.00 11.00
11.00 11.00
12.00 12.00
Petang Pagi
12.00 12.00
01.00 01.00
01.00 01.00
02.00 02.00
02.00 02.00
03.00 03.00
03.00 03.00
04.00 04.00
04.00 04.00
05.00 05.00
05.00 05.00
06.00 06.00
06.00 06.00
07.00 07.00

Petunjuk: KK = Kokurikulum
KS = Kerja Sampingan RK = Rekreasi
AG = Aktiviti Keagamaan KT = Kelas Tuisyen
MS = Masa Persekolahan KR = Kerja Rumah
UK = Ulangkaji PR = Bermain
TR = Tidur UD = Urus Diri
TV = Menonton TV

9

Bidang : Kerjaya
Tajuk
Objektif : Mengenali Kerjaya
Masa
Sasaran : Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan jenis-jenis
Bahan pekerjaan berdasarkan tugas, tempat kerja dan
Langkah- kepentingannya.
langkah
: 60 minit
Penilaian
Rumusan : Murid Tahun 3
Falsafah
: Lampiran K/3A

: Set Induksi
Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar
beberapa jenis pekerjaan. Murid-murid bercerita berdasarkan
gambar tersebut.
1. Bersoal jawab secara lisan mengenai pekerjaan
berdasarkan pengetahuan sedia ada murid-murid.
2. Penerangan dan perbincangan berdasarkan jawapan yang
telah diberikan oleh murid.
3. Mengedarkan Lampiran K/ 3A dan murid-murid menjawab
soalan
4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
keseluruhan tentang pekerjaan tugas, tempat kerja dan
kepentingan pekerjaan.

: Murid-murid menyiapkan latihan yang diberikan.

: Setiap pekerjaan mempunyai fungsi dan kepentingan yang
berbeza.

: Setiap pekerjaan memberi sumbangan kepada pembangunan
masyarakat dan negara.

10

LAMPIRAN K/3A

Isi tempat kosong dengan pernyataan yang sesuai.

Nama pekerjaan : ....................................................
Tempat bertugas : .....................................................
Bidang tugas : ...........................................................

..........................................................

Nama pekerjaan : ....................................................
Tempat bertugas : .....................................................
Bidang tugas : ...........................................................

............................................................

Nama pekerjaan : ....................................................
Tempat bertugas : .....................................................
Bidang tugas : ...........................................................

..........................................................

Nama pekerjaan : ....................................................
Tempat bertugas : .....................................................
Bidang tugas : ...........................................................

..........................................................

Nama pekerjaan : ....................................................
Tempat bertugas : .....................................................
Bidang tugas : ...........................................................

..........................................................
11

Bidang : Kerjaya
Tajuk
Objektif : Minatku

Masa : Pada akhir sesi, murid-murid dapat memilih pekerjaan berdasarkan
Sasaran minat.
Bahan
Langkah- : 60 minit
langkah
: Murid Tahun 3

: Kertas A4

: Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab dengan murid-murid
mengenai pekerjaan mengikut bidang.
1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membentuk
kumpulan berdasarkan minat mereka, sama ada kumpulan
pekerjaan yang memakai uniform atau bukan beruniform.
2. Murid-murid berbincang di dalam kumpulan mengenai jenis
pekerjaan yang berkaitan
3. Beberapa orang wakil daripada kumpulan membentangkan
jawapan.
4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
keseluruhan tentang jenis-jenis pekerjaan.

Penilaian : Murid-murid menyenaraikan pekerjaan berdasarkan minat.

Rumusan : Setiap individu mempunyai minat kerjaya yang berbeza.

Falsafah : Murid-murid didedahkan kepada peluang-peluang pekerjaan
seterusnya meneroka minat sesuatu pekerjaan.

12

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Impianku

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengenali dan mengetahui kerjaya pilihan.

2. menerangkan bidang tugas kerjaya pilihan mereka dengan
melengkapkan karangan berpandu.

Masa : 60 minit

Sasaran : Murid Tahun 3

Bahan : Lampiran K/3B

Langkah- : Set Induksi :
langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab dengan murid-murid
tentang kerjaya yang diminati.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat ulasan tentang
jawapan yang diberikan oleh murid.

2. Mengedarkan Lampiran K/ 3B dan murid-murid menjawab soalan

3. Murid-murid membentangkan jawapan masing-masing.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
keseluruhan tentang kepelbagaian pekerjaan mengikut minat
masing-masing.

Penilaian : Murid menyiapkan latihan yang diberi.

Rumusan : Terdapat pelbagai jenis kerjaya yang boleh dipilih mengikut minat
seseorang.

Falsafah : Manusia memilih pekerjaan berdasarkan minat.

13

LAMPIRAN K/3B

Lengkapkan karangan dengan perkataan yang sesuai.

Saya bercita-cita ingin menjadi seorang ________________.
Tempat saya bertugas di ____________________________.
Tugas saya adalah merawat _________________________.
Bagi mencapai cita-cita, saya perlu _____________________
bersungguh-sungguh. Di samping itu, saya perlu sentiasa
mendengar nasihat ____________________ di rumah dan
_________________ di sekolah.
Saya juga mesti menjadi seorang murid yang ___________
dan __________________. Saya berharap agar cita-cita saya
ini akan ____________________ dan dapat membantu
______________ nyawa orang ramai.

14

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Persekitaran Tempat Bekerja

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan cara bekerja
melibatkan peralatan yang digunakan.

Masa : 30 minit

Sasaran : Murid Tahun 3

Bahan : Lampiran K/3C

Langkah- : Set Induksi
langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan jenis alatan yang
digunakan dalam sesuatu pekerjaan. Contoh: gari, stetoskop dan
lain-lain.

1. Bersoal jawab tentang nama dan fungsi peralatan berdasarkan
sesuatu pekerjaan.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan
tentang suasana pekerjaan dan alatan yang digunakan.

3. Mengedarkan bahan lampiran K /3C dan murid-murid menjawab
soalan.

4. Perbincangan jawapan murid.

Penilaian : Murid-murid menyiapkan latihan yang diberikan

Rumusan : Suasana pekerjaan yang berbeza memerlukan peralatan
yang berbeza .

Falsafah : 1. Setiap pekerjaan yang dijalankan melibatkan suasana
bekerja dan aktiviti kerjaya yang berbeza.

2. Penggunaan peralatan yang bersesuaian dapat melancarkan
pekerjaan.

15

LAMPIRAN K /3C
Nama : __________________________________________________________
Kelas : _____________________________ Tarikh : ____________________
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Nama alat : _______________________
Kegunaan : _______________________
Jenis pekerjaan:____________________

Nama alat : _______________________
Kegunaan : _______________________
Jenis pekerjaan:____________________

Nama alat : _______________________
Kegunaan : _______________________
Jenis pekerjaan:____________________

Nama alat : _______________________
Kegunaan : _______________________
Jenis pekerjaan:____________________

Nama alat : _______________________
Kegunaan : _______________________
Jenis pekerjaan:____________________

16

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Lakonan Kerjaya

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat melakonkan watak-watak sesuatu
pekerjaan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Murid Tahun 3

Bahan : Lampiran K / 3D ( Kad Arahan )

Langkah- : Set Induksi
langkah
Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab secara lisan tentang
watak sesuatu pekerjaan.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan tentang
sesuatu pekerjaan melibatkan perlakuan dan peralatan yang
digunakan.

2. Membentuk kumpulan murid melibatkan jenis pekerjaan yang
berbeza.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran K/ 3D.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan
watak-watak yang telah dipilih.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
keseluruhan berdasarkan lakonan tersebut.

Penilaian : Murid melakonkan watak dan dialog sesuatu pekerjaan.

Rumusan : Berlainan pekerjaan melibatkan watak dan suasana bekerja yang
berbeza

Falsafah : Setiap pekerjaan yang dijalankan melibatkan suasana yang berbeza.

17

LAMLPAIRMAPNIRKA/N3D3E

KAD ARAHAN 1
Kumpulan anda dikehendaki melakonkan situasi pekerjaan di hospital
atau klinik
Watak : 1. Doktor
2. Jururawat
3. Pesakit

KAD ARAHAN 2
Kumpulan anda dikehendaki melakonkan situasi guru yang sedang
mengajar di dalam kelas.
Watak : 1. Guru
2. Murid-murid

KAD ARAHAN 3
Kumpulan anda dikehendaki melakonkan watak seorang pegawai polis
yang sedang bertugas di suatu sekatan jalanraya.
Watak : 1. Pegawai polis
2. Pemandu kereta
3. Penunggang motosikal

18

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Adab Berkawan

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
1. mengetahui adab-adab berkawan dengan betul.
2. memahami kepentingan mempunyai kawan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PS /3A

Langkah- : Set Induksi :

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid mendapatkan

pasangan kawan yang paling rapat dan bersoal jawab mengenai

aktiviti ini.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanyakan kepada murid
siapa yang mempunyai kawan rapat dan memberitahu nama
kawan mereka.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan dan
membimbing murid tentang adab-adab berkawan seperti:-

- Hormat- menghormati

- Tolong-menolong

- Kerjasama

- Sopan

- Bertolak ansur

- Jujur

19

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PS/
3A dan meminta murid untuk menulis pengalaman mereka
berkaitan nilai murni yang terdapat pada lampiran .

4. Murid dipilih secara rawak dan diminta untuk membacakan
hasil catatan mereka.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
keseluruhan tentang adab berkawan.

Penilaian : 1. Murid dapat menyiapkan lampiran PS/3A secara bertulis.
2. Bersoal jawab secara lisan dengan murid.

Rumusan : Adab berkawan menjamin kesejahteraan hidup.

Falsafah : 1. Kawan yang beradab memberi kesejahteraan dalam pergaulan.
2. Adab berkawan mengeratkan persaudaraan.

20

LAMPIRAN PS/3A
l

21

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Keselamatan Di Sekolah

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengetahui perkara-perkara yang boleh mendatangkan
kemudaratan dari segi keselamatan diri dan kesihatan.

2. memahami bahawa keselamatan haruslah diutamakan demi
kesejahteraan hidup.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Tiada

Langkah- : Set Induksi:
langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling masuk ke kelas dan memadamkan
sementara lampu / kipas di dalam bilik darjah dan bersoal jawab

tentang tindakannya.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberikan penerangan
tentang keselamatan diri di sekolah.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing murid mengenai
perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan di
sekolah.

- Tidak membawa benda tajam ke sekolah seperti pisau,
gasing, pemutar skru, kerambit dan sebagainya.

- Menunggu ibu bapa di tempat yang terbuka.

- Mengenalpasti dan menjauhi kawan-kawan nakal.

- Menjauhi tempat yang tidak selamat di sekolah seperti
bilik / kawasan yang sunyi, longkang, cerun bukit, bilik
suis, soket dan sebagainya.

22

3. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan pengalaman
mereka berada di tempat yang tidak selamat.

4. Guru merumuskan secara keseluruhan berkaitan polisi sekolah
selamat.

Penilaian : Murid dapat menyatakan tindakan menjaga keselamatan diri di
sekolah.

Rumusan : Keselamatan di sekolah haruslah diutamakan demi keselesaan
dan kesejahteraan murid.

Falsafah : 1. Utamakan keselamatan diri dalam kehidupan.
2. Keselamatan diri menjamin masa depan yang bermakna.

23

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Kesucian Rohani

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. menilai perkara yang baik dan tidak baik dalam kehidupan
seharian.

2. menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak
baik.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Petikan akhbar isu semasa
Lampiran PS/3B

Langkah- : Set Induksi :

langkah Meneka aksi guru / lakonan. Contoh: lakonan gaya merokok, buli,

gaya merempit dan lain-lain.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan petikan akhbar
tentang isu-isu semasa berkaitan dengan murid masa kini.
Contoh: Gejala buli, rempit, ponteng, merokok dan sebagainya.

2. Bersoal jawab dengan murid mengenai pengetahuan sedia ada
berkaitan isu semasa.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PS/
3B dan meminta murid menyenaraikan gejala negatif yang
dilakukan oleh murid.

4. Memilih murid untuk membaca hasil dapatan mengenai nilai
negatif dan membuat rumusan berkaitan dengan gejala negatif
yang berlaku dalam kalangan murid yang perlu dielakkan.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid
menyenaraikan amalan murni yang perlu diamalkan.

24

6. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan berkaitan
dengan amalan murni di kalangan murid.

7. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan bersama murid
berkaitan aktiviti yang telah dijalankan.

Penilaian : Menyiapkan latihan yang diberikan dan jawapan semasa
pembentangan dan sumbangsaran.

Rumusan : Nilai murni perlu dipupuk dalam kehidupan seharian.

Falsafah : 1. Manusia bermaruah dinilai dari segi akhlak dan penampilan
diri.

2. Nama baik diri, keluarga, sekolah bergantung pada nilai-nilai
murni yang kita amalkan dalam kehidupan seharian.

25

LAMPIRAN PS/3B
26

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Sekolahku Sayang

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. menanam rasa bersyukur dan berterima kasih kepada sekolah

2. memupuk kesedaran kepada murid mengenai peranan dan
sumbangan sekolah kepada mereka.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PS/3C

Langkah- : Set Induksi:

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya murid di mana mereka

berada sekarang.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
mengenai jasa sekolah kepada mereka sejak awal
persekolahan.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyatakan
sumbangan sekolah kepada mereka seperti ilmu pengetahuan,
kemudahan sekolah, bantuan kewangan dan sebagainya.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PS/
3C perkara yang perlu dilakukan murid untuk membuktikan
kasih sayang kepada sekolah.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersama murid membuat
rumusan dan memberi motivasi agar murid berusaha
memberikan sumbangan kepada sekolah.

Penilaian : 1. Murid dapat menyiapkan lampiran PS/3C secara bertulis.
2. Penglibatan murid semasa aktiviti sumbangsaran.

27

Rumusan : 1. Murid menyedari sumbangan sekolah kepada mereka dan
menimbulkan kesedaran untuk berbakti kepada sekolah.

2. Setiap murid mesti menghargai sumbangan sekolah kepada
mereka.

Falsafah : 1. Murid patut bersyukur dan berterima kasih kepada sekolah
yang banyak berjasa kepada mereka.

2. Membalas jasa pihak sekolah dengan meningkatkan prestasi
dan kecemerlangan diri.

28

LAMPIRAN PS/3C
Senaraikan sumbangan sekolah kepada anda.

Senaraikan sumbangan anda kepada sekolah.

29

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Jutawan Muda

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengetahui kepentingan wang dalam kehidupan.

2. memupuk sikap suka menabung dan berjimat cermat.

3. berbelanja secara berhemah dan menguruskan kewangan
dengan baik.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PS/3D

Langkah- : Set Induksi :

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid meneka nilai syiling

dalam saku.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyoal murid, berapakah
jumlah wang saku yang dibekalkan oleh ibu bapa mereka.

2. Sumbangsaran murid menyatakan kegunaan wang di sekolah
dalam kehidupan seharian.

3. Menerangkan langkah-langkah yang boleh menjimatkan
kewangan untuk membantu meringankan beban ibu bapa.

- Membawa bekal dari rumah

- Menabung

- Membeli sekiranya perlu atau berjimat

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PS/
3D dan meminta murid untuk melukis tabung masa hadapan
mereka.

30

5. Berdasarkan lukisan murid Guru Bimbingan dan Kaunseling
membuat rumusan secara keseluruhan.

Penilaian : Menyenaraikan kegunaan wang saku secara berhemah.
Kreativiti murid menghasilkan lukisan tabung mereka.

Rumusan : Murid-murid perlu bijaksana dalam menguruskan kewangan.
Falsafah : Murid-murid perlu membelanjakan wang secara bijaksana.

31

LAMPIRAN PS/3D
32

Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Ciri-ciri Keluarga Bahagia

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
1. memahami kepentingan menghormati ibu bapa.
2. menyayangi ibu bapa.
3. menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Gambar Keluarga / Lampiran IB/3A

Langkah- : Set Induksi :

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar sebuah

keluarga kepada murid. Murid diminta bercerita tentang gambar

tersebut.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenai ciri-
ciri keluarga bahagia.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran IB/ 3A.

3. Murid-murid menulis ciri-ciri keluarga bahagia yang diimpikan.

4. Murid-murid membentangkan jawapan masing-masing.

Penilaian : Murid dapat menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia berdasarkan
lampiran yang diberikan.

Rumusan : Setiap murid perlu menghormati dan menyayangi ibu bapa untuk
membina keluarga bahagia.

33

LAMPIRAN IB/3A

CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA
YANG SAYA IMPIKAN

34

Bidang : Keibubapaan
Tajuk
Objektif : Keluargaku

Masa : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
Sasaran 1. memahami tentang peranan dan tanggungjawab mereka
Bahan terhadap keluarga.
Langkah- 2. menjelaskan tentang salasilah keluarga asas.
langkah 3. mengenali lebih dekat setiap ahli keluarga mereka.

: 60 minit

: Tahun 3

: Gambar keluarga, kertas A4

: Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar-
gambar berkaitan dengan sebuah keluarga.
1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan
murid berkaitan dengan keahlian sebuah keluarga.
2. Murid menceritakan perihal dirinya dalam keluarga.
3. Murid menghasilkan salasilah keluarga masing-masing.
4. Murid menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap
ahli keluarga.
5. Guru Kaunseling meminta murid membuat kumpulan dan
membentangkan tugasan masing-masing dalam
kelompok kecil.
6. Murid membuat rumusan berdasarkan tajuk yang
dibincangkan.

35

Penilaian : Murid berupaya menceritakan salasilah keluarga dan
Rumusan menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli
Falsafah keluarga.

: Setiap ahli keluarga perlu mengetahui salasilah keluarga
dan bertanggungjawab menjalankan peranan masing-
masing ke arah melahirkan sebuah keluarga yang sentosa.

: 1. Setiap ahli keluarga perlu menghormati hak masing–
masing dan saling bekerjasama.

2. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati, yang muda
disayangi”.

3. Mengamalkan sikap berkasih sayang, berkerjasama,
hormat-menghormati dan bertanggungjawab.

36

Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Komunikasi – Bersopan Santun

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
1. menghormati keluarga dengan bertutur secara sopan.
2. menyayangi dan menghormati keluarga.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Tiada

Langkah- : Set Induksi :

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan sikap

biadap adik dengan kakak atau abang.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid memberi
pendapat mengenai dialog dalam lakonan tersebut.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan cara yang betul
berkomunikasi dengan ahli keluarga.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan
semula perbualan yang bersopan dalam ahli keluarga.

Penilaian : Murid-murid dapat menyatakan secara lisan cara-cara
berkomunikasi dan menghormati ahli keluarga.

Rumusan : Komunikasi yang betul mengeratkan lagi perhubungan ahli
keluarga.

Falsafah : Perasaan penting dalam komunikasi.

37

Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Adab Seorang Anak

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
1. mengetahui adab seorang anak dengan ibu bapanya..
2. menyiapkan lembaran kerja yang diberikan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran IB/3B

Langkah- : Set Induksi :

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan cara

seorang anak bersalam dengan ibu dan bapa.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
mengenai lakonan tadi.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lembaran kerja
kepada murid.

3. Murid melengkapkan lampiran IB/ 3B yang diberikan.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
keseluruhan tentang adab seorang anak.

Penilaian : Murid-murid dapat menyiapkan lembaran kerja yang diberikan

Rumusan : Seorang anak perlulah menjaga adab dengan ibu dan bapa.

38

LAMPIRAN IB/3B
LAMPIRAN IB/3B
Arahan : Tandakan ( _/ ) pada situasi yang betul dan ( X ) pada situasi yang
salah.
1. Aizar meninggikan suara ketika bercakap dengan ibu dan bapanya.
2. Ahmad mendengar nasihat yang diberikan oleh bapanya.
3. Mazidul bersalaman dengan ibu dan bapanya sebelum pergi ke sekolah.
4. Badrul menunjukkan muka yang masam apabila ibunya melarang daripada
bermain dengan rakan.
5. Laila menyiapkan sarapan pagi untuk keluarganya ketika ibunya tidak sihat.
6. Amran membongkokkan badan ketika melintas di hadapan ibu dan bapanya.
7. Khairul menghempaskan pintu bilik apabila ditegur oleh ibunya.
8. Ahmad mengucapkan terima kasih kepada bapanya kerana membelikannya
sebuah basikal baru.
9. Zurina keluar bermain tanpa meminta kebenaran daripada ibu dan bapanya.
10. Aisyah mengajak kawan-kawannya menonton televisyen di dalam bilik ibu
bapanya.
Catatan : Penilaian ditentukan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling yang
menjalankan aktiviti.

39

Bidang : Keibubapaan
Tajuk
Objektif : Salasilah Keluarga

Masa : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
Sasaran 1. mengetahui dan mengenali ahli keluarga dengan
Bahan lebih dekat lagi.
Langkah- 2. mengeratkan dan menambahkan rasa kasih sayang di
langkah kalangan ahli keluarga.

Penilaian : 60 minit

: Tahun 3

: 1. Gambar-gambar ahli keluarga
2. Manila kad, gunting, gam dan pensel warna.

: Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling memperdengarkan lagu
Keluarga Bahagia ( contoh dari kumpulan nasyid Saujana ).
1. Mengarahkan murid-murid mengeluarkan gambar-
gambar ahli keluarga ( telah dimaklumkan lebih awal )
2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan manila
kad untuk murid-murid menampalkan gambar ahli
keluarga secara “Pokok keluarga’ mengikut kreativiti
masing-masing.
3. Murid-murid juga diminta menulis karangan pendek
bertajuk ‘Keluarga saya’ di bahagian bawah manila kad.

: Murid berupaya menyatakan aktiviti-aktiviti menolong ibu
bapa di rumah.

40

Rumusan : Membantu murid mengetahui dengan lebih jelas tentang
Falsafah konsep menolong dalam keluarga bagi menambahkan rasa
kasih sayang.

: 1. Setiap ahli keluarga perlu mempunyai jalinan hubungan yang
erat bagi keharmonian keluarga.

2. Mengetahui peranan dan tanggung jawab masing-masing
dalam ahli keluarga.

41

Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Kad Ucapan

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
1. menghargai sumbangan dan pertolongan orang lain
2. mengamalkan sikap berbudi bahasa
3. mengamalkan sikap saling hormat menghormati.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Kertas warna A4 dipotong dua
Kotak

Langkah- : Set Induksi :

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan beberapa contoh kad

ucapan.

1. Setiap murid menuliskan nama masing-masing pada kertas kecil.
Gulung kertas tersebut dan masukkan kertas tersebut ke dalam
kotak yang disediakan.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memanggil murid secara bergilir-
gilir untuk mencabut nama ( rahsiakan, jika nama sendiri dan
pulangkan semula )

3. Edarkan kertas warna dan minta murid membuat sekeping kad
berisikan kata-kata semangat atau nilai yang positif terhadap diri
rakan. Hias kad dengan cantik.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memanggil seorang demi seorang
untuk menyerahkan kad penghargaan kepada rakan yang namanya
telah terpilih tadi.

5. Bimbing pelajar untuk ucapkan terima kasih dan bersalam jika
sama jantina.

42

6. Beri imbuhan kepada kad yang tercantik.

Penilaian : Supaya murid saling hormat menghormati antara satu sama lain

Rumusan : Berbudi bahasa amalan hidup kita

Falsafah : Perhubungan yang harmonis bermula dari respon non verbal,
contohnya senyuman dan boleh diikuti dengan respon verbal seperti
ucapan salam, kata-kata positif terhadap rakan-rakan atau individu lain
dan sebagainya.

43

Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Potensi Diri – Promosi Diri

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
1. meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap
2. meningkatkan penghargaan kendiri apabila diterima oleh rakan-rakan

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Tiada

Langkah- : Set Induksi

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menyebut beberapa nama murid dalam

kelas tersebut sebagai pengenalan kepada tajuk yang hendak diajar .

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid duduk secara
berpasangan.

2. Murid memperkenalkan nama sebenar dan maklumat diri secara
bergilir-gilir kepada pasangan masing-masing.

3. Murid diminta memperkenalkan dirinya dengan lebih mendalam dari
aspek keluarga, cita-cita, hobi dan sebagainya.

4. Murid diminta mengingati maklumat yang diceritakan oleh
pasangan mereka dan seterusnya menceritakan maklumat
pasangan mereka di hadapan kelas.

Penilaian : Murid dapat mengingat nama serta latar belakang rakan-rakan secara
spontan.

Rumusan : Mewujudkan budaya hormat menghormati

44

Falsafah : 1. Setiap insan yang dilahirkan sudah tentu mempunyai nama
tersendiri

2. Tak kenal maka tak cinta.

45

Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Semangat Cintakan Sekolah
Tanggungjawab Guru Besar dan Guru-guru Penolong Kanan

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
1. menjelaskan tentang carta organisasi.
2. memahami tentang peranan dan tanggungjawab warga sekolah.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Carta Organisasi sekolah ( Lampiran PD/3A )

Set Induksi

Langkah- : Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan carta organisasi
sekolah.
langkah

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid
berkaitan dengan peranan Guru Besar dan Penolong Kanan.
- Nama
- Peranan Guru Besar dan Penolong Kanan

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid-murid
melengkapkan carta organisasi sekolah dalam lampiran PD/3A.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan berdasarkan
tajuk yang dibincangkan.

Penilaian : Murid berupaya menamakan pentadbir sekolah.

Rumusan : Membantu murid mengetahui dengan lebih jelas tentang peranan
pentadbir sekolah.

Falsafah : Mengamalkan sikap menghormati Guru Besar, Penolong Kanan dan
warga sekolah.

46

LAMPIRAN PD/3A

Arahan : Lengkapkan tempat kosong dengan nama yang betul mengikut sekolah
masing-masing.

Carta Organisasi Sekolah
SK ___________________________

GURU BESAR

GPK GPK GPK
PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

47

Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Pengurusan Diri - Panduan Menunggang Basikal

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :
1. menunggang basikal dengan selamat
2. menyayangi diri sendiri

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PD/3B

Langkah- : Set Induksi :

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya kepada murid siapa yang boleh

menunggang basikal dan menceritakan pengalaman mereka.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepentingan
keselamatan ketika menunggang basikal.

2. Murid melakonkan aksi menunggang basikal di beberapa lokasi
yang diminta oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi panduan cara
menunggang basikal dengan betul.

4. Murid melabelkan bahagian-bahagian basikal di Lampiran PD/ 3B

Penilaian : Murid melakonkan aksi menunggang basikal yang betul.

Rumusan : Murid mampu menunggang basikal dengan betul.

Falsafah : 1. Kita perlu menyayangi diri sendiri.
2. Utamakan keselamatan diri di jalan raya.

48

LAMPIRAN PD/3B
49

Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Potensi Diri- Bingo

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat:
1. mengenali rakan-rakan.
2. menyesuaikan diri dengan suasana baru.
3. membina keyakinan diri.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PD/3C ( Kertas Bingo )

Langkah- : Set Induksi :

langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya tentang permainan dalaman

yang mereka tahu dan seterusnya memperkenalkan permainan Bingo.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Bingo ( Lampiran
PD/3C ).

2. Murid-murid bertemu rakan untuk mengisi Bingo.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyemak sama ada maklumat
yang diperolehi benar atau tidak.

Penilaian : Murid dapat melengkapkan maklumat berkaitan dengan peribadi
rakan-rakan mereka.

50


Click to View FlipBook Version