The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salmisabri, 2019-01-22 11:19:53

MODUL TAHUN 5

MODUL TAHUN 5

Bidang : Akademik

Tajuk : Orientasi Mata Pelajaran - Kepentingan Mata Pelajaran

Objektif : Murid dapat:
1. Memberi maklumat tentang kepentingan mata pelajaran.
2. Meningkatkan motivasi dan minat belajar kepada setiap murid.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Kertas A4

Langkah- : Set Induksi:
Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyebut beberapa
langkah
mata pelajaran yang mereka pelajari.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyenaraikan
beberapa mata pelajaran yang mereka pelajari.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang tentang kepentingan
setiap mata pelajaran.

3. Murid menyenaraikan beberapa kepentingan mata pelajaran yang
dipelajari.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan kepentingan setiap
mata pelajaran:

i. Bahasa Melayu
ii. Bahasa Cina
iii. Bahasa Tamil
iv. Bahasa Inggeris
v. Matematik
vi. Sains
vii. Agama Islam
viii. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
viiii. Kemahiran Hidup

1

x. Kajian Tempatan
xi.. Pendidikan Seni dan Visual
xii. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Penilaian : Murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya satu kepentingan
bagi setiap mata pelajaran.
Rumusan : Pendedahan tentang kepentingan setiap mata pelajaran
membolehkan murid memperoleh kemahiran asas, ilmu pengetahuan
dan nilai-nilai murni.
Falsafah : “Ilmu Pelita Hidup”.

2

Bidang : Akademik

Tajuk : Kemahiran Belajar : Membina Peta Minda

Objektif : Murid dapat:
1. Mengenal peta minda.
2. Membina peta minda mengikut kreativiti.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Kad Manila, Lampiran A/5A, A/5B, A/5C.

Langkah- : Set Induksi:
Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa contoh peta
langkah
minda kepada murid. Guru bersoal jawab secara lisan berdasarkan

contoh gambar yang diperlihatkan.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan asas untuk

membina peta minda iaitu persediaan bahan seperti kad
manila/kertas, alat tulis, pensel warna ‘magic pen’ dan sebagainya.

(Rujuk lampiran A/5A) .

2.Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi satu petikan (Lampiran
A/5A) dan membimbing murid mencari isi-isi penting.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa contoh
peta minda (lampiran A/5B) dan meminta setiap kumpulan
menyediakan peta minda masing-masing.

5. Setiap kumpulan diminta membentangkan hasil kerja kumpulan
masing-masing dan ahli kumpulan yang lain boleh memberi pendapat.

Penilaian : Melalui peta minda yang dihasilkan oleh setiap kumpulan.

3

Rumusan : Teknik membaca yang betul dapat membantu murid mencari isi
penting.

Falsafah : ’Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain’.

4

LAMPIRAN A/5A
HOBI SAYA
Setiap orang mempunyai hobi. Hobi merupakan satu aktiviti yang
dilakukan pada masa lapang. Hobi saya bermain bola sepak.
Saya bermain bola sepak setiap petang hari Sabtu dan Ahad pada jam 5
petang. Saya selalu bermain bola sepak di padang Sekolah Kebangsaan (Felda)
New Zealand bersama-sama Amad, Raju, Siva dan Tong.
Bermain bola sepak dapat merapatkan hubungan saya dengan rakan-
rakan saya di samping menyhatkan tubuh badan. Saya berasa gembira semasa
bermain bola sepak bersama rakan-rakan saya.

5

LAMPIRAN A/5B
6

Bidang : Akademik

Tajuk : Kemahiran Belajar : Kemahiran Membaca
Objektif
: Murid dapat membaca secara skimming (sepintas lalu) dan
scanning (bacaan pantas).

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Buku teks atau majalah

Langkah- : Set induksi :Guru Bimbingan dan Kaunseling menggayakan
langkah beberapa aksi membaca seperti gaya membaca berita

televisyen, gaya membaca sambil berjalan atau duduk.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi senaskah majalah /
buku kepada murid dalam kumpulan kecil.

2. Murid diminta untuk menerangkan kandungan buku atau
majalah yang diperoleh sepintas lalu.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan konsep
membaca secara skimming ( sepintas lalu ).

(Definisi skimming) : Memberi tumpuan idea penting setiap
perenggan / mendapatkan gambaran umum dari bahagian
pengenalan, isi kandungan, tajuk utama dan rumusan akhir.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat
latihan membaca secara skimming untuk mendapatkan maklumat
dan isi kandungan dalam buku / majalah yang diberi.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan konsep
membaca secara scanning ( sekali imbas ).

(Definisi scannning): membaca pantas sambil memberi tumpuan
kepada maklumat yang dicari.

6. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membuat
latihan membaca secara scanning untuk mendapatkan maklumat
dan isi kandungan dalam buku / majalah yang diberi.

7

Penilaian : Murid boleh mencari maklumat menggunakan teknik bacaan
secara ‘skimming’ dan ‘scanning’.

Rumusan : Teknik membaca yang betul boleh membantu proses
pembelajaran secara berkesan.

Falsafah : Banyak membaca ilmu berganda.

* Guru Bimbingan dan Kaunseling perlu menguasai kemahiran membaca secara
skimming dan scanning sebelum mengendalikan modul ini.

8

Bidang : Akademik

Tajuk : Kemahiran Mendengar ( Proses Mendengar )
Objektif
: Murid dapat :
Masa 1. Menyatakan secara lisan mengenai apa yang telah didengar.
2. Menjalankan aktiviti yang direncanakan dalam proses
mendengar.

: 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Kad lipat, artikel pilihan guru

Langkah- : Set Induksi:
langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menyanyikan lagu ‘Burung Kakak

Tua’.

Murid memberi maklum balas terhadap aksi guru.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih 5 orang murid secara
rawak.

2. Murid diminta memilih satu keping kad berlipat.

Contoh : kuc ing

3. Murid mengajuk bunyi haiwan yang tertulis dalam kad dan
murid-murid lain meneka bunyi tersebut.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang langkah-
langkah dalam proses mendengar:

Proses Mendengar

i. Dengar

ii. Faham

iii. Buat catatan

9

iv. Maklumbalas

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membaca sebuah artikel dan
murid diminta mengulang semula maklumat yang dibacakan tanpa
membuat catatan.

6. Artikel dibacakan sekali lagi dan murid dibenarkan membuat
catatan atau bertanya soalan.

 Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang cara
mendengar berkesan.

Penilaian : Murid dinilai melalui maklumbalas yang diberikan.

Rumusan : Kemahiran mendengar adalah salah satu proses yang berterusan.

Falsafah : “Mendengar Dengan Mata Hati Dan Telinga”

10

Bidang : Akademik

Tajuk : Kemahiran Mencatat Nota ( Isi Penting )
Objektif : Murid dapat mencatat nota dalam bentuk isi penting.
Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Keratan akhbar

Langkah- : Set Induksi:
langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar muka
hadapan akhbar dan meminta murid memberi pendapat.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan cara untuk
membuat catatan tentang isi-isi penting dengan memilih:

 Tajuk yang jelas

 Ayat yang mudah difahami

 Maklumat yang ringkas dan tepat.

2. Murid diminta memilih salah satu tajuk utama daripada keratan
akhbar dan mencatat isi penting.

3. Murid diminta membentangkan hasil tugasan mereka.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memilih hasil pembentangan
yang terbaik dari murid untuk dicontohi dan dipamerkan.

Penilaian : Murid dapat menghasilkan teknik mencatat nota dengan baik.

Rumusan : Murid boleh menggunakan kemahiran mencatat nota dalam proses
pembelajaran mereka.

11

Falsafah : Ringkas, tepat dan padat.

12

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Pekerjaan Sekelilingku

Objektif : Murid dapat menyenaraikan jenis-jenis pekerjaan yang ada di
persekitaran mereka.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Lampiran K/5A

Langkah- : Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan gambar-gambar yang
langkah
berkaitan dengan pekerjaan (Lampiran K/5A).

1. Murid menyenaraikan jenis-jenis pekerjaan di persekitaran mereka.

2. Murid membina 4 kumpulan kecil dan setiap kumpulan perlu
melakonkan satu pekerjaan dalam masa 3 minit.

3.Perbincangan antara Guru Bimbingan dan Kaunseling dengan murid
tentang persembahan lakonan tadi.

Penilaian : Murid dapat mengenalpasti bidang-bidang kerjaya.

Rumusan : Mengenalpasti dan menimbulkan minat murid dalam sesuatu kerjaya.

Falsafah : Bekerja sebagai satu ibadah.

13

LAMPIRAN K/5A
Arahan : Senaraikan pekerjaan yang terdapat di persekitaran kamu.

BIL JENIS PEKERJAAN
1
2
3
4
5
6
7

14

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Kerjaya Masa Kini

Objektif : Murid dapat :
1. Menyenaraikan 5 hingga 10 kerjaya yang terkini.
2. Mengetahui tentang sesuatu bidang kerjaya .

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Kertas A4 , Edaran maklumat , lampiran K/5B dan Gambar.

Langkah- : Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling bercerita tentang kerjaya-kerjaya
langkah
masa kini kepada murid-murid.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan contoh gambar
yang berkaitan dengan kerjaya.

2. Murid meneka kerjaya berkaitan dengan gambar.

3. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan mengikut kategori:

 Makan Gaji (Penjawat awam/Swasta)

 Kerja sendiri

4. Murid dikehendaki menyenaraikan kerjaya-kerjaya di atas.

5. Wakil setiap kumpulan diminta membuat pembentangan hasil
perbincangan.

6. Guru Bimbingan dan Kaunseling serta murid membuat rumusan.

15

Penilaian : Murid dapat mengkategorikan jenis pekerjaan .

Rumusan : Murid dapat mengetahui pelbagai jenis pekerjaan yang boleh diceburi
pada masa kini mengikut minat masing-masing

Falsafah 1. Terdapat banyak pekerjaan baru pada masa kini yang sesuai
dengan keperluan kehidupan moden .

2. Dunia pekerjaan begitu luas untuk diceburi.

16

LAMPIRAN K/5B

Contoh kerjaya

17

LAMPIRAN K/5C

Arahan : Senaraikan bidang kerjaya mengikut kategori

MAKAN GAJI BEKERJA SENDIRI
1. ………………………….. 1. …………………………..
2. ………………………….. 2. …………………………..
3. ………………………….. 3. …………………………..
4. ………………………….. 4. …………………………..
5. ………………………….. 5. .…………………………..
6. ………………………….. 6. .…………………………..
7. ………………………….. 7. …………………………..

18

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Kerjaya Impianku

Objektif : Murid dapat menyatakan hasrat dan mengenalpasti pilihan kerjayanya
di masa hadapan .

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Kad aktiviti, lampiran K/5D dan alat tulis

Langkah- : Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang maksud cita-
langkah
cita.

1. Murid bercerita secara lisan tentang cita-cita yang diminati kepada
murid yang lain dan menerangkan cara untuk mencapai cita-cita
tersebut.

2. Murid-murid lain mengajukan beberapa soalan yang berkaitan
dengan apa yang disampaikan.

3. Murid diberikan lampiran K/5D dan menjawab soalan-soalan yang
diberi.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan tentang cita-
cita kerjaya murid tersebut dan guru memberi peneguhan positif.

Penilaian : Murid dapat mengenalpasti kerjaya yang diminatinya.

Rumusan : Individu yang berjaya semestinya mempunyai matlamat dan cita-cita.

Falsafah : 1. Setiap individu mempunyai matlamat dan cita-cita.

19

2. Berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri
untuk mencapai sesuatu perkara.

20

LAMPIRAN K/5D

Jawab soalan-soalan yang berikut

1. Cita-cita saya ialah
a. ________________________________________________________
b. ________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
d. _______________________________________________________________

2. Saya meminati cita-cita tersebut kerana
a. ________________________________________________________
b. ________________________________________________________
c. ________________________________________________________
d. ________________________________________________________

3. Cara yang saya lakukan untuk mencapai cita-cita ialah
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. _______________________________________________________
d. _______________________________________________________

4. Nilai-nilai yang perlu ada pada saya untuk mencapai cita-cita tersebut.
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
c. ______________________________________________________
d. ______________________________________________________

21

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Ujian Minat Kerjaya

Objektif : Murid dapat :

1. Mengenal pasti bidang kerjaya yang diminati berdasarkan bakat.

2. Mengetahui bidang kerjaya yang diminati bersesuaian dengan
personaliti diri sendiri.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Instrumen ujian minat kerjaya Rothwell-Miller (Lampiran K/5E, K/5F,
K/5G), gambar-gambar pekerjaan.

Langkah- : Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan gambar tentang
langkah
kepelbagaian pekerjaan kepada murid.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan kepada
murid berhubung dengan instrument yang diberikan.

2. Murid menjawab soalan berdasarkan instrumen tersebut.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat interpretasi terhadap
dapatan ujian.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat kesimpulan berkaitan
ujian minat kerjaya yang telah diberikan.

Penilaian : Murid dapat menjawab soal selidik minat kerjaya.

22

Rumusan : Murid mengenal pasti minat kerjaya.

Falsafah 1. Murid menyayangi diri dan mengetahui bidang yang diminati.

2. Melahirkan rasa syukur dengan anugerah bakat potensi dan
kemahiran.

3. Murid dapat menjawab soalan secara jujur dan telus.

Catatan : Rujuk soal selidik minat kerjaya Rothhwell-Miller

23

LAMPIRAN K/5E

BORANG UJIAN MINAT KERJAYA ROTHWELL-MILLER (LELAKI)

NAMA : ___________________________ UMUR : __________ TARIKH ____________

SEKOLAH : ______________________________________ KELAS : ____________

ARAHAN : Berikut ini anda akan menemui sembilan senarai yang masing-masing mengandungi 12 jenis

pekerjaan yang berlainan . Berkemungkinan anda hanya suka sebahagian daripada pekerjaan-pekerjaan itu
sahaja. Akan tetapi kami perlukan anda menomborkan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap kumpulan dari 1 – 12

mengikut aturan keutamaan anda. Jangan pertimbangkan soal gaji atau pun samada anda akan berkaya atau

sebaliknya dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Tulis angka 1 di sebelah pekerjaan pilihan pertama anda dan
seterusnya hingga ke 12 bagi pekerjaan yang paling tidak digemari dalam kumpulan itu. Lakukan pilihan anda

dengan cepat kerana tanggapan pertama anda yang dikehendaki.. Nomborkan semua item pekerjaan
dalam setiap kotak A – I.

KOTAK - A KOTAK - B KOTAK - C
Petani Pembuat Alat Perkakas Juru Audit
Jurutera Awam Ahli Statistik Ahli Kaji Cuaca
Akauntan Belanjawan Ahli Kimia Industri Jurujual
Ahli Sains Juruhebah Radio Arkitek
Pengurus Jualan Pelukis Komersial Penulis Skrip
Artis Novelis Penggubah Lagu
Wartawan Pemimpin Orkestra Guru Besar
Pemain Piano Konsert Ahli Psikologi Pendidikan S/U Majlis Bandaran
Guru Sekolah Rendah Setiausaha Syarikat Pembuat Kabinet
Pengurus Bank Pembinaan Doktor Haiwan
Tukang Kayu Doktor Bedah Juru Ukur Tanah
Doktor Pengawas Hutan Pemasang Jentera

KOTAK - D KOTAK - E KOTAK - F
Ahli Biologi Penemuduga Juru Gambar
Wakil Pengiklanan Pengukir Permata Penulis Majalah
Juru Hias Dalaman Pustakawan Pemain Organ
Sejarawan Guru Muzik Pengurus Pengakap
Pengkritik Muzik Pekerja Agama Kerani Perkapalan
Pekerja Sosial Kerani Rekod Mekanik Mesin Kayu
Kerani Insuran Tukang Batu Juru Kacamata
Tukang Cat Rumah Doktor Gigi Penggred Balak
Ahli Farmasi Jurulatih Sukan Juruteknik Telekom
Ahli Pekebunan Mekanik Motor Juruwang Bank
Juru Elektrik Guru Matematik Ahli Botani (Tumbuhan)
Penilai Cukai Pendapatan Ahli Sains Pertanian Wakil Jualan

KOTAK - G KOTAK - H KOTAK - I
Pengulas Buku Ketua Pancaragam Tarian Pekerja Kebajikan Sosial
Pustakawan Muzik Pegawai Pekerjaan Kerani Pengiriman
Pekerja Kelab Belia Kerani Pos Tukang Kasut
Pekerja Pejabat Tukang Paip Pembantu Perubatan
Tukang Plaster (Simen) Jurupulih Anggota Pekebun Sayur
Ahli Terapi X-Ray Pemandu Pengangkutan Tukang Pengimpalan
Nelayan Mekanik Radio Kerani Cukai Pendapatan
Tukang Jam Kerani Awam Pembantu Makmal
Juru Wang Ahli Geologi (Kajibumi) Jurujual Insuran
Ahli Falak Pegawai Publisiti Pereka Tekstil
Juru Lelong Juru Hias Pameran Penyair
Pereka Pentas Penulis Skrip Radio Jurujual Kedai Muzik

Sekarang tuliskan 3 pekerjaan yang anda paling sukai (tidak semestinya daripada senarai di atas) 24

1…………………………………….. 2………………………………………. 3………………………………………

LAMPIRAN K/5F
BORANG UJIAN MINAT KERJAYA ROTHWELL-MILLER (PEREMPUAN)

NAMA : ___________________________ UMUR : __________ TARIKH:____________

SEKOLAH : __________________________ KELAS : ____________

ARAHAN : Berikut ini anda akan menemui sembilan senarai yang masing-masing mengandungi 12 jenis

pekerjaan yang berlainan . Berkemungkinan anda hanya suka sebahagian daripada pekerjaan-pekerjaan itu
sahaja. Akan tetapi kami perlukan anda menomborkan pekerjaan-pekerjaan dalam setiap kumpulan dari 1 – 12

mengikut aturan keutamaan anda. Jangan pertimbangkan soal gaji atau pun samada anda akan berkaya atau

sebaliknya dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Tulis angka 1 di sebelah pekerjaan pilihan pertama anda dan

seterusnya hingga ke 12 bagi pekerjaan yang paling tidak digemari dalam kumpulan itu. Lakukan pilihan anda

dengan cepat kerana tanggapan pertama anda yang dikehendaki.. Nomborkan semua item pekerjaan
dalam setiap kotak A – I.

KOTAK - A KOTAK - B KOTAK - C
Pekerja Pertanian Pemasang Alat-alat Juru Audit
Pemandu Kenderaan Kerani Gaji Ahli Kaji Cuaca
Akauntan Belanjawan Ahli Kimia Industri Jurujual
Ahli Sains Juruhebah Radio Guru Lukisan
Pengurus Jualan Fesyen Pelukis Komersial Penulis Skrip
Artis Novelis Penggubah Lagu
Wartawan Ahli Muzik Orkestra Guru Besar
Pemain Piano Ahli Psikologi Penyambut Tetamu
Guru Sekolah Rendah Jurutaip Pendandan Rambut
Setiausaha Peribadi Pembuat Tembikar Doktor Haiwan
Tukang Jahit Doktor Bedah Pramugari Kapal Laut
Doktor Guru Pend. Jasmani Operator Mesin Mengait

KOTAK - D KOTAK - E KOTAK - F
Ahli Biologi Penemuduga Juru Gambar
Wakil Pengiklanan Pereka Baju Wanita Penulis Majalah
Juru Hias Dalaman Pustakawan Pemain Organ
Sejarawan Guru Muzik Pekerja Bulan Sabit Merah
Pengkritik Muzik Pekerja Agama Pekerja Bank
Pekerja Sosial Kerani Rekod Penjaga Rumah
Juru Trengkas Pembungkus Coklat Jururawat
Penjilid Buku Jurupulih Cara Kerja Penternak Haiwan
Ahli Farmasi Jurulatih Sukan Pengesah Kanta
Ahli Pekebunan Juru Jam Juruwang
Pelayan Pam Minyak Guru Matematik Ahli Botani (Tumbuhan)
Penilai Cukai Pendapatan Ahli Sains Pertanian Wakil Jualan

KOTAK - G KOTAK - H KOTAK - I
Pengulas Buku Pemain Muzik Kugiran Pekerja Kebajikan Sosial
Pustakawan Muzik Pegawai Pekerjaan Kerani Fail
Pekerja Kelab Belia Kerani Pos Tukang Masak
Pekerja Pejabat Tukang Jahit Kelim Juru rawat kanak-kanak
Tukang Dobi Jurupulih Anggota Tukang Kebun
Ahli Terapi X-Ray Penternak Ayam & Itik Operator Mesin Stokin
Pekebun Bunga Juru Permata Kerani Cukai Pendapatan
Mekanik Pemintalan Kerani Akaun Pembantu Makmal
Penyimpan Kira-kira Ahli Geologi (Kajibumi) Jurutunjuk Jualan
Ahli Falak Pegawai Publisiti Pereka Tekstil
Jurutunjuk Alat Solek Juru Hias Pameran Penyair
Pereka Pentas Penulis Skrip Radio Pembantu Kedai Muzik

Sekarang tuliskan 3 pekerjaan yang anda paling sukai (tidak semestinya daripada senarai di atas)

1…………………………………….. 2………………………………………. 3……………………25…………………

Lampiran K/5G MK 10

BORANG ANALISIS JAWAPAN
UJIAN MINAT KERJAYA ROTHWELL-MILLER

NAMA :
_______________________________________

KELAS : ________________

ARAHAN :

1. Aktiviti ini adalahuntuk membantu anda mengenalpasti minat

pekerjaan anda sendiri. Oleh itu anda perlu

jujur dan pantas ketika memberikan maklum balas diri anda.

Jangan ambil masa terlalu lama. Memadai 20 minit sahaja.

2. Pastikan anda menggunakan BUMRM yang sesuai dengan

jantina anda.

3. Lengkapkan semua item dalam Borang Ujian Minat Rothwell-

Miller (BUMRM).

4. Pindahkan susunan pekerjaan yang anda buat dalam BUMRM

ke Jadual 1 Borang Analisis Jawapan

Ujian Minat Rothwell-Miller (BAJUMRM) tanpa mengubah

sebarang kedudukan susunan itu.

5. Pindahkan susunan pekerjaan dalam Jadual1 ke Jadual 2

BAJUMRM mengikut tertib berikut ;

5.1 Mula dengan memindahkan item-item dalam lajur A.

[ A1 ] Jadual 1 ke [ A1 ] Jadual 2. [ A2 ] Jadual 1 ke [

A2 ] Jadual 2.

[ A3 ] Jadual 1 ke [ A3 ] Jadual 2. Teruskan sehingga

semua item Lajur A dipindahkan.

5.2 Pindahkan pula item-item dalam Lajur B.

[ B1 ] Jadual 1 ke [ B2 ] Jadual 2. [ B2 ] Jadual 1 ke [ B3 ]

Jadual 2. [ B3 ] Jadual 1 ke [ B4 ] Jadual 2.

Teruskan hingga ke item [ B11 ]. [ B12 ] Jadual 1 ke [ B1 ]

Jadual 2.

5.3 Pindahkan pula item-item dalam lajur yang lain mengikut

kaedah 5.2 sehingga selesai.

6. Jumlahkan mata pilihan anda dalam Jadual 2 mengikut baris

dari kiri ke kanan. Tulis jumlah mata setiap kategori.

7. Susun Kedudukan Tertib Jumlah Mata seperti berikut :

Jumlah terkecil sebagai No. 1, jumlah kedua terkecil sebagai

No. 2 dan seterusnya sehingga No. 12.

8. Jika cita-cita anda termasuk dalam Tertib 1, jawapan anda

tepat.

Jika sebaliknya, sila semak semula proses yang anda lakukan.

Mungkin berlaku kesilapan di bahagian tertentu.

Jadual 1 KOTAK
Setiap item mesti Bil.

ABCDE FGH I

1. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

26

JADUAL 2 Bil. A B C KOTAK G H I JUMLAH TERTIB
DEF
KATEGORI
1 [
1. Kerja Luar ]

2. Mekanikal 2 [
]
3. Pengiraan
3 [
4. Saintifik ]

5. Bujukan 4 [
]
6. Estatik
5 [
7. Sastera ]

8. Muzik 6 [
9. Perkhidmatan ]
Sosial
10. Perkeranian 7 [
11. Praktikal ]
12. Perubatan
8 [
]

9 [
]

10

11

12

27

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Aku Seorang ..........?

Objektif : Murid dapat :

1. Menyatakan jenis pekerjaan.

2. Mencatat maklumat tentang kerjaya yang dibincangkan dalam
bentuk peta minda.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Kertas mahjung dan alat tulis

Langkah- : Set Induksi :
Beberapa orang murid diminta berlakon secara spontan di hadapan
langkah
kelas tentang pekerjaan yang mereka minati .

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyoal murid berkaitan kerjaya
yang dilakonkan.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang kerjaya
yang dilakonkan.

3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil untuk
perbincangan tentang kerjaya ahli keluarga mereka.

4. Murid mencatat maklumat kerjaya tersebut pada kertas mahjung
dalam bentuk peta minda.

5. Setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mereka.

Penilaian : Murid dapat mencatat maklumat kerjaya dalam bentuk peta minda.

28

Rumusan : Terdapat pelbagai jenis kerjaya dan setiap kerjaya mempunyai
peranan masing-masing.

Falsafah Sabar dan tekun penentu kejayaan.

29

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Aku Anak Cemerlang

Objektif : Murid dapat :

1. Menyedari peranannya sebagai murid yang ada potensi diri untuk
cemerlang.

2. Bertanggungjawab terhadap diri untuk mencapai kecemerlangan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Lampiran PS/5A .

Langkah- : Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid yang pernah
langkah
mendapat tempat pertama dalam peperiksaan untuk dijadikan

sebagai contoh murid yang cemerlang.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab secara lisan dengan
murid tentang ciri-ciri murid cemerlang.

2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan
diminta melantik pengerusi dan pencatat. Murid diminta
menyenaraikan apakah peranan dan tanggungjawab murid
cemerlang terhadap diri, sekolah, keluarga, guru dan rakan sebaya
(LampiranPS/5A).

3. Pengerusi setiap kumpulan akan membentangkan hasil dapatan.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan hasil perbincangan.

Penilaian : Murid dapat menyenaraikan peranan dan tanggungjawab murid
cemerlang.

30

Rumusan : Setiap murid berpotensi untuk mencapai kecemerlangan.
Falsafah : Kecemerlangan membentuk keperbadian mulia.

31

DIRI LAMPIRAN PS/5A
Apakah tanggungjawab anda
SEKOLAH
terhadap diri ? Apakah peranan anda di
_________________________
_________________________ sekolah ?
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________
_________________________

RAKAN SEBAYA ANAK KELUARGA
Apakah tanggungjawab anda CEMERLANG Apakah tanggungjawab anda

terhadap rakan sebaya? terhadap keluarga ?
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________

GURU
Apakah tanggungjawab anda

terhadap guru ?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

32

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Graf Kehidupan

Objektif : Murid dapat :

1.Menerangkan bagaimana mereka berbeza dari segi sejarah
kehidupan dan emosi diri.

2. Murid mensyukuri nikmat kehidupan yang diberi oleh Tuhan
terhadap mereka tidak kira dalam apa jua situasi.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Kertas Lukisan

Langkah- : Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid duduk dengan selesa
langkah
sambil memikirkan peristiwa-peristiwa pahit dan manis yang pernah

mereka alami. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab dengan

murid mengenai pengalaman yang mereka fikirkan.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepada murid cara
melakar graf kehidupan sejak mereka di tahun satu sehingga
sekarang.

2. Murid diminta melakar graf pahit dan manis dalam kehidupan
berdasarkan umur dirinya dalam kertas lukisan.

Contohnya [Menerima hadiah : graf menaik, kemalangan : graf
menurun]

3. Beberapa orang murid diminta menerangkan hasil lakaran mereka
secara sukarela.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan bersama murid.

Penilaian : Murid menerangkan hasil lukisan mereka.

33

Rumusan : Manusia mempunyai pengalaman pahit manis yang akhirnya akan
mematangkan mereka.

Falsafah : 1. Kehidupan ini mempunyai ujian dan cabaran.
2. Kita perlu tabah dan sabar dalam menghadapi liku kehidupan.
3. Setiap manusia perlu belajar daripada pengalaman kehidupan.

34

LAMPIRAN PS/5B

GRAF KEHIDUPAN MANIS DAN PAHIT

Pengalaman manis
5-
4-
3-
2-
1-

Umur 7 8 9 10 11

1-

2-

3-

4-

5-

Pengalaman pahit

35

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Perkembangan Keremajaan [Perubahan Bentuk Badan]

Objektif : Murid dapat :
1. Mengenal dan menerima diri seadanya.
2. Menerima hakikat perubahan diri.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Lampiran PS/5C, Gambar kanak-kanak dan gambar orang dewasa
(Pilihan guru).

Langkah- : Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar kanak-kanak
langkah
dan gambar remaja.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid memberi pendapat
berkaitan gambar yang ditunjukkan.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan realiti yang murid
hadapi tentang perubahan fizikal mereka .
Contohnya : suara, ketinggian, rupa dan bentuk badan.

3. Murid mengenal pasti semula perubahan diri yang berlaku kepada
mereka seawal usia kanak-kanak sehingga mereka remaja. Murid
menulis perubahan diri dalam lampiran yang diberi.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan tentang
perubahan yang bakal berlaku pada diri mereka.

Penilaian : Murid menyatakan perubahan diri yang berlaku pada dirinya apabila
meningkat dewasa.

36

Rumusan : Perubahan fizikal yang berlaku pada diri seseorang adalah suatu
perkara yang biasa dan mesti menerima dengan hati yang terbuka.

Falsafah : 1. Manusia mesti menerima perubahan yang berlaku seadanya.
2. Manusia hendaklah bersyukur atas anugerah yang dikurniakan oleh
Allah terhadap dirinya.

37

LAMPIRAN PS/5C

PERUBAHAN DIRI
[Seawal Usia Kanak-Kanak dan Remaja]

KANAK-KANAK

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

REMAJA

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

38

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Rakan Sebaya Saya

Objektif : Murid dapat :

1. Menyedari pengaruh rakan sebaya amat mempengaruhi kehidupan
seharian mereka.

2. Murid menghargai dan memahami perasaan rakan sebaya
mereka.

3. Murid menyedari betapa pentingnya sikap hormat-menghormati
sesama rakan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Lampiran PS/5D, PS/5E

Langkah- : Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya tentang sahabat karib
langkah
murid-murid di sekolah.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PS/5D.
Murid diminta menyelesaikan aktiviti dalam lampiran.

[Tidak perlu tulis nama dalam lembaran.]

2. Murid menghantar lampiran kepada guru.

3. Guru mengedarkan semula lembaran aktiviti yang telah
dilengkapkan kepada murid. Murid akan dapat lampiran rakan mereka
yang tidak diketahui siapa yang membuatnya.

4. Murid membaca lampiran yang telah dilengkapkan.

5. Murid lain diminta mengenal pasti , siapakah murid yang
dimaksudkan.

6. Murid diberi satu lagi lembaran PS/5E untuk diselesaikan.

39

7. Murid menyelesaikan aktiviti dan membuat pembentangan.
8. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara
keseluruhan.
Penilaian : Murid dapat menjawab 7 soalan tentang rakan karib mereka.
Rumusan : Menghormati sesama rakan amat penting dalam kehidupan.
Falsafah : Rakan atau sahabat perlu dalam kehidupan manusia.

40

LAMPIRAN PS/5D

Sejauh manakah anda mengenali rakan
anda. Jawab soalan di bawah.

1. Siapakah rakan yang paling rapat dengan anda?
_____________________________________________________________________

2. Dari manakah asal rakan anda?
_____________________________________________________________________

3. Apakah cita-cita rakan anda?
_____________________________________________________________________

4. Apakah perkara yang paling tidak disukai rakan anda.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Apakah perkara yang paling tidak disukai rakan anda.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Apakah hobi rakan anda?
_____________________________________________________________________

7. Berikan pendapat anda tentang sikap rakan anda.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

41

LAMPIRAN PS/5E

Anda hendak memberikan hadiah kepada rakan anda.
Lukiskan hadiah yang ingin anda berikan.

42

Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Kelas Idamanku

Objektif : Murid dapat :

1. Menggambarkan ciri-ciri bilik darjah idaman dalam bentuk lukisan.

2. Menyatakan pandangan terhadap bilik darjah yang menjadi
idamannya.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Kertas Mahjung dan pen marker.

Langkah- : Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang keadaan
langkah
persekitaran sekolah.

1. Murid melukiskan ”Kelas Idamanku” pada kertas mahjung yang
diberikan secara berkumpulan.

2. Murid membentangkan kelebihan hasil kerja kumpulan masing-
masing di hadapan kelas .

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid mengajukan
soalan berdasarkan pembentangan yang disampaikan rakan mereka.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan keseluruhan
tentang aktiviti yang dijalankan.

Penilaian : Murid menyiapkan lukisan ”Kelas Idamanku” mengikut kesesuaian
kumpulan masing-masing.

Rumusan : Persekitaran sekolah yang kondusif dapat membantu menjana
kecemerlangan murid.

43

Falsafah : Kelasku Syurgaku
44

Bidang : Keibubapaan
Tajuk : Bapaku Sayang

Objektif : Murid dapat :

1. Mengetahui peranan bapa sebagai ketua keluarga.

2. Murid dapat menyatakan jenis pekerjaan bapa.

3. Murid dapat membentangkan faedah setiap pekerjaan yang
diceburi oleh bapa mereka.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Gambar jenis-jenis pekerjaan, kertas mahjung, kertas A4 dan pen
marker
Langkah-
langkah :
Set Induksi :
Guru Kaunseling menunjukkan gambar-gambar berkaitan dengan
pekerjaan.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab tentang
pekerjaan bapa murid.

2. Murid diagihkan dalam kumpulan kecil.

3. Setiap kumpulan membincangkan faedah pekerjaan bapa
masing-masing kepada keluarga.

4. Murid membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan pada akhir
sesi perbentangan.

Penilaian : Murid membentang hasil perbincangan faedah bidang pekerjaan

45

bapa kepada masyarakat dan negara.

Rumusan : Setiap jenis pekerjaan sama ada professional atau separa
professional memberi sumbangan kepada semua pihak.

Falsafah : “Kasih ayah berkorban apa sahaja”

46

Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Keluargaku Sayang

Objektif : Murid dapat :
1. Meningkatkan rasa hormat kepada semua ahli keluarga
2. Meningkatkan hubungan mesra dengan ahli keluarga
3. Melakonkan peranan setiap individu dalam institusi kekeluargaan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Lampiran IB/5A

Langkah- : Set induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyebut nama ahli
langkah
keluarga.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengagihkan murid mengikut
kumpulan masing-masing (6 orang dalam setiap kumpulan).

2. Guru Bimbingan dan kaunseling mengedarkan lampiran IB/5A
kepada ketua kumpulan.

3. Ahli kumpulan perlu melakonkan watak ibu, bapa, adik, abang,
kakak dan diri berdasarkan situasi dalam lampiran.

4. Murid menyatakan pendapat mereka tentang kebaikan
mengamalkan sikap hormat menghormati .

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan akhir.

Penilaian : Lakonan main peranan setiap ahli keluarga.

47

Rumusan : Amalan sikap hormat menghormati dalam kalangan ahli keluarga
mampu mengurangkan gejala sosial.

Falsafah : 1. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati, yang muda disayangi”.
2. Berbudi bahasa, budaya hidup kita.
3. Komunikasi yang berkesan akan melahirkan sebuah keluarga yang
harmoni.

48

LAMPIRAN IB/5A
Arahan : Lakonkan situasi yang dinyatakan dalam kumpulan masing-masing.
KUMPULAN 1
Bercakap dengan sopan/lemah lembut
KUMPULAN 2
Membongkok ketika berjalan di hadapan orang yang lebih tua.
KUMPULAN 3
Bersalam dengan ahli keluarga
KUMPULAN 4
Mendengar nasihat dan teguran
KUMPULAN 5
Mengucapkan ucapan terima kasih kepada ahli keluarga

49

Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Komunikasi Berkesan

Objektif : Murid dapat :

1. Menyedari kepentingan menyayangi dan menghormati keluarga.

2. Menghormati keluarga dengan cara bertutur secara bersopan
santun.

3. Mencipta dialog yang sesuai semasa berkomunikasi.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 5

Bahan : Lembaran kerja disediakan oleh guru.

Langkah- : Set induksi ;
Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan
langkah
perbualan ibu bapa dalam satu situasi marah.

1. Murid memberi komen mengenai dialog tersebut.

2. Guru Bimbingan dan kaunseling menunjukkan cara yang betul
berkomunikasi dengan ahli keluarga.

3. Murid melengkapkan aktiviti dalam lembaran kerja.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan aktiviti.

Penilaian : Murid melengkapkan dialog berdasarkan situasi yang diberi dalam
lembaran kerja.

Rumusan : Komunikasi yang betul mengeratkan lagi perhubungan ahli keluarga.

50


Click to View FlipBook Version