The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Panduan Pengurusan SMK Seri Jengka 2017

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khir6368, 2019-11-27 23:43:28

Panduan Pengurusan 2017

Panduan Pengurusan SMK Seri Jengka 2017

Keywords: Pengurusan Seri Jengka 2017

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

MAKLUMAT PERIBADI

A. MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI

1. Nama : …………………………………………… 10. No. K/P : ……………………………………….
2. Tarikh Lahir:……………………………………… 11. Jantina : ………………………………………..
3. Tempat Lahir : ……………………….................. 12. No. Telefon (R) : ………………………………
4. Bangsa : ………………………………................ 13. No. Telefon (P) : ………………………………
5. Alamat Rumah : ……………………................... 14. No. H/Phone : …………………………………

……………………………………………………... 15. No. Gaji : ………………………………………
6. Alamat Pejabat : ………………………………… 16. No. Ahli KWSP : ………………………………

……………………………………………………... 17. No. Cukai Pendapatan : ……………………..
7. Akademik : ……………………………………….. 18. No. JPNP : …………………………………….

……………………………………………………... 19. Gred / Kumpulan : …………………………….
8. Nama Bank : …………………………………….. 20. No. A/C Bank : ………………………………..
9 Jenis Kereta & cc : ……………………………… 21. No. Daftar Kereta : ……………………………

B. REKOD PERKHIDMATAN

1. Tarikh Mula Berkhidmat : 6. Tarikh Khidmat Sekolah Semasa :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

2. Tarikh Lantikan Pertama : 7. Tarikh Lantikan Semasa :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

3. Tarikh Sah Pertama : 8. Tarikh Sah Semasa :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

4. Tarikh Masuk Skim Pencen : 9. Tarikh Isytihar Harta Kali Pertama :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

5. Tarikh Lulus PTK : 10. Tarikh Isytihar Harta Terkini :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

C. WARIS TERDEKAT

1. Nama : …………………………………………… 5. No. K/P : ……………………………………….
2. Hubungan :…………………..…………………… 6. No. Telefon (R) : ………………………………
3. Alamat Rumah : ……………………................... 7. No. H/Phone : …………………………………
4. ……………………………………………………... 8. No. Telefon (P) : ………………………………

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
1. Doa i
2. Ucapan Alu-Aluan Pengetua ii
3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi iii
4. Profil Sekolah iv
5. Visi, Misi, Motto dan Falsafah Sekolah vi
6. Piagam Pelanggan vii
7. Pelan Bangunan Sekolah viii
8. Carta Organisasi Pengurusan xi
9. Pengurusan dan Pentadbiran 1
10. Pengurusan Kurikulum 10
11. Pengurusan Hal Ehwal Murid 12
12. Pengurusan Kokurikulum 17
13. Pengurusan 3K 26
14. Pengurusan Pra U 27
15. Bidang Tugas Dan Tanggungjawab Jawatankuasa 30
16. Takwim Aktiviti Persekolahan SERI 2017 59
17. Rumusan Tugas Guru 71
18. Senarai Guru dan Kelas 2017 76
19. Kalendar Persekolahan 2017 77

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

YA ALLAH YA TUHAN KAMI
BERKATILAH DAN RAHMATILAH KAMI DENGAN INAYAH DAN KASIH SAYANGMU

KURNIAKANLAH TAUFIQ DAN HIDAYAHMU KEPADA KAMI
DALAM USAHA KAMI MENDAPATKAN KEREDHAANMU
YA ALLAH YA TUHAN KAMI

BERIKANLAH KAMI KEBERSIHAN ROHANI DAN KESIHATAN JASMANI
AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN AMANAH DAN TANGGUNGJAWAB

SEHABIS DAYA DAN SEBAIK-BAIK MUNGKIN
DENGAN PENUH KEIKHLASAN DAN KESUNGGUHAN

KETIKA MENDIDIK MURID-MURID KAMI
UNTUK MENJADI INSAN YANG BERTAQWA, BERILMU DAN BERAKHLAK TERPUJI

YANG MENABUR JASA KEPADA AGAMA, BANGSA DAN NEGARA
YA ALLAH YA TUHAN KAMI

PERTEGUHKANLAH MUAFAKAT KAMI
ERATKANLAH SILATURRAHIM ANTARA KAMI
AGAR KAMI DAPAT MEWUJUDKAN SUASANA KERJA
YANG PENUH KECERIAAN, PERSEFAHAMAN, KESELESAAN DAN PERSAHABATAN
SEMOGA DENGAN ITU YA ALLAH, AKAN DAPAT MEMBANTU
MEMUDAHKAN TUGAS KAMI UNTUK MENJADIKAN SMK SERI JENGKA
SEBUAH INSTITUSI YANG CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG

YA ALLAH YA TUHAN KAMI
JAUHKANLAH KAMI DARI PERASAAN BANGGA DAN MEMENTINGKAN DIRI

JAUHKANLAH JUGA DARI SEGALA SIFAT MAZMUMAH
YANG MEMBAWA KEROSAKAN, KEHINAAN DAN KEKEJIAN
SEBALIKNYA YA ALLAH BERIKANLAH KAMI SIFAT-SIFAT MAHMUDAH;

IAITU SUKA MEMBERI DAN SUKA BERBUDI
JADIKANLAH KAMI ORANG-ORANG YANG BERJUANG DI JALANMU

ORANG-ORANG YANG HIDUP DAN MATINYA KERANAMU
YA ALLAH AZZAWAJALLA

AMPUNKANLAH DOSA KAMI, DOSA KEDUA IBUBAPA KAMI, DOSA GURU-GURU KAMI,
DOSA PARA MUSLIMIN DAN MUSLIMAT SAMA ADA YANG MASIH HIDUP
ATAU YANG TELAH PERGI MENEMUIMU
KURNIAKANLAH HAMPARAN NIKMATMU KE ATAS JUNJUNGAN BESAR
NABI MUHAMMAD S.A.W, KE ATAS KELUARGA DAN PARA SAHABATNYA
DENGAN SEGALA PUJI BAGIMU WAHAI TUHAN SELURUH ALAM

i

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

Ucapan Alu-Aluan Pengetua

Salam Sejahtera ; Salam 1 Malaysia

Ucapan kesyukuran ke hadrat Allah swt. atas limpahan rahmatNYA, saya diberi
kesempatan untuk menitipkan kata-kata saya dalam Buku Pengurusan Sekolah tahun
2017. Penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat dalam usaha
menyempurnakan buku ini. Buku Pengurusan Sekolah adalah panduan kepada warga
sekolah dan elemen penilaian kepada pihak atasan yang menggambarkan keseluruhan
organisasi sekolah yang bergerak untuk menjayakan Visi dan Misi SMK Seri Jengka dan
matlamat pendidikan negara dengan visi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah dilancarkan dan direncanakan
sebagai satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membawa sistem
pendidikan negara ke arah bertaraf dunia. PPPM adalah satu transformasi pendidikan
dengan hasrat untuk mencapai aspirasi murid dan aspirasi sistem. Akses, kualiti, ekuiti,
perpaduan dan kecekapan adalah aspirasi sistem; dan aspirasi murid untuk
membolehkannya berupaya bersaing pada peringkat global iaitu pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti
nasional. Pelaksanaan PPPM dalam tiga gelombang meliputi tempoh masa 2013
sehingga 2025 hendaklah menjadi teras gerak kerja warga pendidik untuk
membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.

Dalam abad ke-21 ini, senario pendidikan berkembang dengan begitu pesat sekali. Arus
dan ledakan globalisasi telah menghasilkan daya penggerak yang membentuk hala tuju
baharu pendidikan. Hala tuju ini juga melahirkan beberapa trend baharu antara lainnya,
globalisasi, mobiliti, kolaborasi, evolusi dalam pembelajaran dan pengajaran serta
penggunaan teknologi yang maksima. Harapan saya sebagai pemimpin sekolah ini, agar
semua guru dan staf sentiasa peka dengan perkembangan sistem pendidikan negara
untuk membolehkan kita sentiasa berdaya saing dan maju ke hadapan. Kemajuan
sekolah dan peningkatan pencapaian akademik sekolah-sekolah lain di Malaysia
khususnya kategori Sekolah Rancangan Khas (SRK) dan Sekolah Kluster
Kecemerlangan sewajarnya mengingatkan kita untuk meningkatkan prestasi dari semasa
ke semasa dalam satu pasukan yang padu, proaktif dan dinamik.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan staf yang akan
menabur bakti dalam perkhidmatan di SMK Seri Jengka bagi tahun 2017; dan Buku
Pengurusan Sekolah Tahun 2017 dijadikan rujukan untuk tugas dan tanggungjawab yang
diamanahkan. Selamat Menyambut Tahun 2017, semoga cita-cita dan harapan kita untuk
melahirkan modal insan yang cemerlang akan menjadi realiti.
Sekian, terima kasih.

( Yahya bin Awang ) One Step Ahead
Pengetua
SMK Seri Jengka, 26500 Maran.

ii

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA YANG BERTERUSAN KE ARAH LEBIH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN

BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI
SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN

KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT
MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA,
BERTANGGUNGJAWAB DAN BERUPAYA MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA
MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA,

MASYARAKAT DAN NEGARA.

Visi Kementerian Pendidikan Malaysia

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi Kementerian Pendidikan Malaysia

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi

Aspirasi Negara

Objektif Kementerian Pendidikan Malaysia

Melahirkan Bangsa Malaysia Yang Taat Setia Dan
Bersatu Padu

Melahirkan Insan Yang Beriman Berakhlak Mulia,
Berilmu, Berketrampilan Dan Sejahtera

Menyediakan Sumber Tenaga Manusia Untuk Keperluan
Dan Kemajuan Negara

iii

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

Profil Sekolah

SMK Seri Jengka telah dibuka pada 2 Disember 1991 di atas sebidang tanah seluas 35
ekar. SMK Seri Jengka ialah sebuah Sekolah Rancangan Khas (SRK) iaitu sekolah
harian berasrama di bawah kawalan JPN Pahang. Semua murid tinggal di asrama.

Pengetua pertama ialah Encik Wan Mustama bin Wan Abdul Hayat dibantu oleh 13 orang
guru dengan bilangan pelajar seramai 163 orang. Dengan perkembangan pembangunan
fizikal yang pesat dan pertambahan bilangan pelajar serta disokong dengan pencapaian
prestasi yang cemerlang, SMK Seri Jengka telah digredkan sebagai sekolah gred A pada
16 Februari 1998.

Pada tahun 2000, SMK Seri Jengka diberi kepercayaan membuka kelas Tingkatan 6 bagi
menampung bilangan pelajar Tingkatan 6 di daerah Maran. Perkembangan ini
menyebabkan pertambahan bilangan tenaga guru kepada 44 orang dan bilangan pelajar
seramai 598 orang.

Semenjak pembukaannya, SMK Seri Jengka telah mencapai pelbagai kecemerlangan
dalam pelbagai aspek kurikulum dan kokurikulum. Pada tahun 2001, sekolah ini telah
muncul sebagai sekolah terbaik dalam Peperiksaan SPM Kategori Luar Bandar Peringkat
Kebangsaan dengan pencapaian GPK 2.98. Kejayaan ini telah mengharumkan nama
sekolah di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Di peringkat Daerah Maran, SMK
Seri Jengka mendahului mengekalkan kedudukan pertama dalam semua peperiksaan
Awam ( PMR, SPM dan STPM).

SMK Seri Jengka sekali lagi mengorak langkah dengan pembukaan kelas Tingkatan 6
Aliran Sains mulai tahun 2005 dan seterusnya terpilih sebagai salah sebuah Sekolah
Rancangan Khas Negeri Pahang mulai tahun 2006. Kecemerlangan keputusan STPM
terbukti dengan kejayaan mengekalkan keputusan 100% sejak pembukaannya sehingga
kini dan berjaya menerima anugerah Menteri Besar Pahang pada tahun 2006 dan 2007.

Kecemerlangan SMK Seri Jengka semakin menyerlah dan menjadi satu kenangan abadi
kepada semua warganya apabila sekolah telah diisytiharkan sebagai penerima Anugerah
Sekolah Cemerlang Kategori Harian Luar Bandar Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun
2007. Pengisytiharan ini melayakkan pengetua mengikut Lawatan Kerja ke New Zealand
dan lawatan pelajar ke Sarawak dan Melaka, selain peruntukan pembangunan dan harta
modal serta setiap orang guru dan staf sokongan menerima ganjaran wang tunai RM500.

Usaha gigih oleh pelajar dan warga pendidik serta sokongan Persatuan Ibubapa dan
Guru (PIBG) membuahkan hasil kecemerlangan yang berterusan apabila pada tahun
2008, SMK Seri Jengka telah berjaya menerima empat Anugerah Gading Bersilang
Jabatan Pelajaran Negeri Pahang dan seterusnya menerima Sijil Khas daripada Ahli
Parlimen Maran dalam kategori Sekolah Cemerlang Peringkat Parlimen Maran. Pihak
pengurusan bersama para guru sentiasa berusaha untuk meningkatkan motivasi dan
semangat juang dalam kalangan anak-anak pelajar khususnya yang akan mengambil
peperiksaan SPM, lantaran itu satu majlis yang pastinya menjadi kenangan kepada para
pelajar ialah penganugerahan Sijil Kecemerlangan dalam majlis Konvokesyen yang julung
kali diadakan pada tahun 2008.

iv

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

Pada tahun 2009, SMK Seri Jengka telah diiktiraf sebagai Sekolah Kluster
Kecemerlangan KPM dalam aspek kecemerlangan kebitaraan akademik (Sains dan
Geografi) dan kebitaraan kokurikulum (Tilawah dan Taranum; Nasyid dan Marhaban).
Pada tahun 2014, berdasarkan semakan semula pihak KPM maka ditetapkan mata
pelajaran Sains sebagai kebitaraan akademik dan Agama Islam sebagai kebitaraan
kokurikulum.

Warga SMK Seri Jengka dengan sokongan PIBG, ahli politik, komuniti, pemimpin
setempat, PPD, JPN dan KPM mengharapkan SMK Seri Jengka terus mengukir nama
yang terbilang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi mencapai Misi SMK Seri
Jengka iaitu Menjadikan Warga SERI Berminda Kelas Pertama Dalam Semua Aspek
Selaras Dengan Aspirasi Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Antara pengetua yang pernah menerajui SMK Seri Jengka ialah;

Nama Pengetua Tempoh Jawatan Terakhir/ sekarang

YH Dato’ Wan Mustama bin Wan Abdul 1991 – 1995 Pengarah Bahagian Pendidikan
Hayat, DIMP, Guru, KPM. (Kini bersara)

YH Dato’ Yahya bin Zainal Abidin, 1996 – 1999 Pengarah Pelajaran Pahang
DSAP.,AAP., AMP. 2000 -2003 (Kini Presiden KIPSAS)
Tuan Haji Othman bin Ramli, AMP. 2003 – 2004 Pengarah IPG Tengku Ampuan
Afzan, Kuala Lipis (Kini bersara)
Encik Hashim bin Puteh Pengetua SMT Bentong

YH Datin Sri Dato’ Hajah Fatimah binti 2005 – 2014 Bersara Wajib pada 20 April 2014
Kassim, DIMP., AMP. 2014 - kini
Encik Yahya bin Awang

Lagu Sekolah

Bergerak arah satu tujuan
Dengan semangat waja
Bekerjasama sentiasa
Membangun negara kita

Gembelingkan tenaga bersama
Hadapilah cabaran
Laksanakan tugas kita
Bersatu berjaya
Harapan kita menjadi nyata
Berdisiplin dan berilmu
Bersatu padu, taat dan takwa
Ilmu asas sejahtera
Terus maju Seri Jengka
Berganding bahu semua
Bina hidup berkualiti
Amalkan nilai yang murni

v

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

Visi Sekolah

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera

Misi Sekolah

Menjadikan Warga SERI Berminda Kelas
Pertama dalam semua aspek selaras dengan

aspirasi negara dan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

Motto Sekolah

Ilmu Asas Kesejahteraan

Falsafah Sekolah

Maruah Ditatang Martabat Dijulang

Slogan Sekolah

Sekolah Cemerlang Menjana Pembangunan
Ummah

Tema Sekolah

One Step Ahead

vi

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga sekolah SMK Seri Jengka, 26500 Maran dengan penuh rasa
tanggungjawab dan iltizam berjanji dan berikrar melaksanakan;

1. Proses PdP berjalan pada hari pertama persekolahan.
2. Segala kemudahan asas (kerusi, meja dan perabot) mencukupi dan selesa

digunakan oleh semua pelajar.
3. Agihan buku SPBT dibuat sebelum sesi persekolahan berakhir dan satu (1) minggu

sebelum sesi persekolahan bermula bagi pelajar tingkatan satu.
4. Keputusan peperiksaan di peringkat sekolah dimaklumkan kepada

ibu/bapa/penjaga melalui empat (4) minggu selepas tamat peperiksaan.
5. Setiap penglibatan pelajar mesti mendapat kebenaran bertulis daripada

ibu/bapa/penjaga satu (1) minggu sebelum tarikh penyertaan aktiviti.
6. Enrolmen pelajar di sekolah dan asrama sentiasa kemaskini, tepat dan sahih pada

setiap bulan.
7. Semua aduan pelanggan mengenai pengurusan sekolah dan asrama serta disiplin

akan dimaklumkan dalam tempoh-tempoh berikut :
 Akuan penerimaan dalam tempoh tiga (3) hari
 Maklum balas dalam tempoh tujuh (7) hari
 Laporan status aduan dalam tempoh empat belas (14) hari

8. Setiap pelajar mesti menyertai :
 Satu (1) unit badan beruniform
 Satu (1) unit persatuan & kelab ko-akademik
 Satu (1) sukan / permainan
 Semua aktiviti anjuran sekolah / asrama

9. Setiap kakitangan berpeluang menyertai LADAP melalui program perkembangan
staf yang dianjurkan oleh pihak sekolah, PPD, JPN dan KPM.

10. 90% pelajar lepasan SPM / STPM berpeluang melanjutkan pelajaran ke IPTA /
IPTS.

vii

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 20

A3 1A1 1A2 PELAN B

1B1 1B2

A2 STOR 2A1 2A2 BILIK M

A1 BILIK GURU BILIK KERJA GURU BILIK GPK 1
KANAN MP BILIK GPK HEM

BWH BILIK MAKMAL SAINS LALUAN MAKMAL SAINS 2 BILIK
PERSEDIAAN 1 PRSEDIAA
MAKMAL
MAKMAL

017 2B2 BILIK STOR
UNIFORM
BLOK A

2B1

MESYUARAT 4ST BILIK TANDAS
GURU (L)
PIBG

BILIK SURAU TANDAS TANDAS

PEJABAT PENGETUA GURU GURU (L) GURU (P)
M (L)

AN MAKMAL SAINS 3 STOR STOR TANDAS TANDAS
L SUKAN 1 ALATAN PELAJAR PELAJAR

(L) (L)

viii

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 20

A3 STOR STOR PELAN BL

4SA 3B2

A2 STOR STOR 5SA 5SK1

A1 STOR SURAU BILIK BILIK O
GURU (P) TAYANG P

BWH TANDAS PUSAT BILIK BILIK
PELAJAR AKSES KAUNSELING CETAK

UP

017

LOK B

3B1 3A2 3A1

5SK2 4SK1 4SK2

OPERASI PERPUSTAKAAN
PBS

GALERI 5STEK 5ST
SEJARAH &
WARISAN

UP

ix

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 20

MAKMAL KIMIA PELAN BL

MAKMAL FIZIK PER

STOR MAKMAL KOMPUTER PIBG BILIK BOSS
KOMPUTER

STOR BENGKEL KHB 1 BENGKEL KHB 2 BENG
PERABOT

BILIK RAWATAN ( P) PELAN BL

STUDIO PERSEMBAHAN

017

LOK C MAKMAL BIOLOGI STOR

BILIK
RSEDIAAN

PRA U 2 / BILIK ERT / BILIK SENI TANDAS

GKEL KHB 3 PRA U1 TANDAS TANDAS

LOK D BILIK
PENGURUSAN
BILIK SUMBER PPDa
PPDa
x

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 20

SMK SERI JENGKA, 26500
CARTA ORGANISASI

PENGETUA CEMERL
ENCIK YAHYA BIN

GPK PENTADBIRAN DG48 GPK HAL EHW
PUAN HAJAH MONALIZA BINTI MOHAMED TN HJ. MOH
ABD
YATIM

PENGURUSAN TINGKATAN 6

GPK TINGKATAN 6 DG44
ENCIK ISA BIN KASIM

GURU KOKURIKULUM TINGKATAN 6 DG48
ENCIK JASLIN BIN GHAZALI

017

0 MARAN, PAHANG
PENGURUSAN

LANG DG54
N AWANG

GBKSM (KAUNSELOR) DG44
PUAN NORBAYA BINTI MUHAMMAD

PUAN ZURAIDAH BINTI WAHID

WAL MURID DG48 GPK KOKURIKULUM DG48
HD GHULAM BIN PUAN NORAFIDAH BT OSMAN
DULLAH

GURU KANAN MATA PELAJARAN DG48

GURU KANAN BAHASA
- PUAN HAJAH JAMILAH BINTI MAT REJAB

GURU KANAN KEMANUSIAAN
- PUAN HAJAH JAMIAH BINTI HAJI HUSSIN

GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
- PUAN RABIAH BINTI JUSOH

GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
- ENCIK MUHAMMAD KHIR BIN ZAINUN

xi

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 20

SMK SERI JENGKA, 2
CARTA ORGANISASI PE

PE

GPK G
PENTADBIRAN
HEM
PENGURUSAN & KURIKULUM
PENTADBIRAN JK INDUK H
JK INDUK B
JK AHLI MAJLIS TINDAKAN SERI JK INDUK KURIKULUM DAKWAH
JK KEWANGAN JK PUSAT SUMBER SEKOLAH JK DISIPLIN
JK AUDIT DALAMAN JK JADUAL WAKTU JK RAYUAN
JK PENENTUAN TUGAS GURU DAN STAF JK PANITIA MATA PELAJARAN JK PENGUR
SOKONGAN & SWASTA JK PEPERIKSAAN & PENILAIAN JK BIMBING
JK PERANCANGAN STRATEGIKSEKOLAH , JK KECEMERLANGAN AKADEMIK JK PENDAF
BUKU PENGURUSAN,TAKWIM & JK PENYELIAAN & PEMANTAUAN DOKUMENT
JK LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT, TATA JK SPBT
TERTIB & ISYTIHAR HARTA PELAKSANAAN KURIKULUM JK BANTUA
JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP), JK PBS PERINGKAT SEKOLAH KEBAJIKAN
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME JK PROGRAM MBMMBI JK KANTIN S
BERTERUSAN & ORIENTASI GURU BAHARU JK MAJALAH
JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN SEKOLAH
(Bangunan & Bekalan) JK PROGRA
JK DATA DAN REKOD SEKOLAH SEKOLAH S
JK PEMANTAUAN & PENILAIAN PROGRAM JK POLISI S
KEBITARAAN,PKKP,SKPM & PERANCANGAN JK PENDIDI
STRATEGIK SEKOLAH DADAH (PP
JK PEMILIHAN KEMASUKAN & RAYUAN JK PROGRA
BANTUAN
JK JAMUAN RASMI SEKOLAH
JK UPACARA RASMI SEKOLAH
JK PIBG
JK PERMUAFAKATAN AGENSI KERAJAAN &
SWASTA, NGO & KOMUNITI
JK RIMUP
JK MENANGANI BENCANA / KONTIGENSI
JK KELAB STAF SEKOLAH (KGKT)
JK PENGURUSAN KEBITARAAN SEKOLAH
JK PERHATI
JK SEKOLAH PENYAYANG

017

26500 MARAN, PAHANG
ENGURUSAN TAHUN 2017

ENGETUA KAUNSELOR

GPK HEM GPK
M & BINA KOKURIKULUM
INSAN
KOKURIKULUM KECERIAAN

HAL EHWAL MURID JK INDUK KOKURIKULUM JK INDUK 3K
BINA INSAN & BADAN JK PEMBANGUNAN SUKAN JK 3K PERSEKITARAN
SEKOLAH SEKOLAH
N & PENGAWAS JK MAJLIS SUKAN SEKOLAH JK 3K BILIK DARJAH DAN
N LEMBAGA DISIPLIN JK RUMAH SUKAN PERTADINGAN KELAS
RUSAN ASRAMA JK SUKAN & PERMAINAN JK PEMBANGUNAN
GAN & KAUNSELING JK BADAN BERUNIFORM FIZIKAL SEKOLAH
FTARAN, REKOD & JK PERSATUAN & KELAB JK 3K RUANG & BILIK
TASI MURID JK KOPERASI SEKOLAH KHAS

AN, BIASISWA & xii
N
SEKOLAH
H SERI & BULETIN

AM BERSEPADU
SIHAT
SEKOLAH SELAMAT
IKAN PENCEGAHAN
PDa)
AM SLAD

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 20

GPK PENT

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

 JK AHLI MAJLIS TINDAKAN SERI
- GPK TINGKATAN 6

 JK KEWANGAN
- PEMBANTU TADBIR N22 (S)

 JK AUDIT DALAMAN
- PEMBANTU TADBIR N22 (S)

 JK PENENTUAN TUGAS GURU DAN STAF SOKONGAN & SWASTA
- GPK KOKURIKULUM

 JK LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT, TATA TERTIB & ISYTIHAR HARTA
- GPK PENTADBIRAN

 JK PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH, BUKU PENGURUSAN & TAKWIM
- GPK TINGKATAN 6

 JK PEMANTAUAN & PENILAIAN PROGRAM KEBITARAAN,PKKP,SKPM &
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH
- GURU KOKURIKULUM TINGKATAN 6

 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP), PEMBANGUNAN PROFESIONALISME
BERTERUSAN & ORIENTASI GURU BAHARU
- GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

 JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Bangunan & Bekalan)
- GPK PENTADBIRAN

 JK DATA & REKOD SEKOLAH
- GURU DATA SEKOLAH

 JK PEMILIHAN KEMASUKAN & RAYUAN BANTUAN
- KETUA WARDEN

 JK JAMUAN RASMI SEKOLAH
- PENGERUSI KGKT

 JK UPACARA RASMI SEKOLAH
- GPK KOKURIKULUM

 JK PIBG
- SETIAUSAHA PIBG

 JK PERMUAFAKATAN AGENSI KERAJAAN & SWASTA, NGO & KOMUNITI
- GPK HAL EHWAL MURID

 JK RIMUP
- GPK KOKURIKULUM

 JK MENANGANI BENCANA / KONTIGENSI
- GPK TINGKATAN 6

 JK KELAB STAF SEKOLAH (KGKT)
- SETIAUSAHA KGKT

 JK PENGURUSAN KEBITARAAN SEKOLAH
- AHMAD KHUSAIRI BIN HUSIN

 JK PERHATI
- NORBAYA BINTI MUHAMMAD (GBKSM)

 JK SEKOLAH PENYAYANG
- GKMP KEMANUSIAAN

017 xiii

TADBIRAN

KURIKULUM

 JK KURIKULUM & KECEMERLANGAN
- NURUL HUDA LAILY BINTI ZAHRI

 JK PUSAT SUMBER SEKOLAH
- GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

 JK JADUAL WAKTU
- NURUL FAZLINA AIRA BINTI NOR AZMAN

 JK PANITIA MATA PELAJARAN
 GKMP BAHASA: HAJAH JAMILAH BINTI MAT REJAB
- BM : SITI ESAH BINTI MOHD DAUD
- BI : RAHAYU BINTI ISMAIL
- BA : AHMAD KHUSAIRI B HUSSIN
 GKMP KEMANUSIAAN: HAJAH JAMIAH BINTI HAJI HUSSIN
- PAI : TENGKU NOR IDAWATI BINTI RAJA YUNUS
- SEJ : NURUL HUDA LAILY BT ZAHRI
- GEO : JULIA AFIZA BINTI MAT
- PJK : MOHD HAQIQIL B HAMIDUN
- PSV : NORZITA BINTI ZAHARI
- PSK : NURUL AINNA BINTI ISHAK
- Pylrs KAA : MOHD SHUKRI BIN MOHAMED MOKHTAR
- Pylrs KKQ : AMRAN BIN AMAT
 GKMP SAINS MATEMATIK: RABIAH BINTI JUSOH
- SAINS TULEN : ASMA BINTI MUSA
- SAINS TERAS : NORHAYATI BINTI MOHAMMED
- MM : SITI FAIRUSMIDA BINTI ABDUL WAHAB
 GKMP TEKNIK VOKASIONAL: MUHAMMAD KHIR BIN ZAINUN
- RBT : HAYATI BINTI HASSAN
- ASK : NOR LAILI BT MOHAMAD
- ICT/SK : HAMIDAH BINTI KASSIM
- PA : SUHAIRI BIN SHAFIE
- PERN : NOOR MAYUZIE BINTI YUSOFF
- GKT : EMRAN BIN IDRIS
- MT : BAHARUM SHAM BIN SHAPIEN
 TINGKATAN 6 / PRAU: ISA BIN KASIM
- BM : ISA BIN KASIM
- P AM : SURYATIHANA BINTI ABDULLAH SANI
- PSS : NURUL FAZLINA AIRA BT NOOR AZMAN
- GEO : JASLIN BIN GHAZALI
- PSV : ROBIEYAH BINTI ABD KARIM@ABD MALEK
- MUET : PUTRI NOOR IDAYU BINTI ROBANI

 JK PEPERIKSAAN & PENILAIAN
- ZURAYANI BINTI ISMAIL

 JK PENYELIAAN & PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
- JULIA AFIZA BINTI MAT

 JK PBS PERINGKAT SEKOLAH
- NIK ROSDI BIN DERAMAN @ NIK MAN

 JK PROGRAM MBMMBI
- GKMP BAHASA

- NIK ROSDI B DERAMAN @ NIK MAN

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 20

GPK HAL EHWA

 JK INDUK HEM
- YM TENGKU NOR IDAWATI BINTI RAJA YU
 JK INDUK BINA INSAN DAN BADAN DA
- IKBAL ZAHIN BIN MOHAMED – Setiausaha
 JK PENGAWAS SEKOLAH
- HAMRAN BIN ABD HALIM – SU dan Penyela
 JK DISIPLIN MURID
- SUHAIRI B SHAFIE - Ketua Unit Disiplin
- HAJAH RUZIAH BT HARUN - Setiausaha
 JK PENGURUSAN ASRAMA
- MOHD GHULAM B ABDULLAH (GPK HEM)
- ROSNANI BINTI UDIN – SU Pengurusan Asra
 JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING
- NORBAYA BINTI MUHAMMAD - Setiausaha
 JK PENDAFTARAN, REKOD DAN DOKU
- SITI FAIRUSMIDA BT ABD WAHAB - Setiau
- SHAMSUL NIZAM BIN HA RAHMAN - Penye
- SUHAIRI B SHAFIE - Penyelaras SSDM
- KHAIRUL NIZAM BIN AMIR HASSAN (PENY
 JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
- PUTRI NOR IDAYU BINTI ROBANI - Setiaus
 JK BANTUAN, BIASISWA DAN KEBAJIK
- FARAH BT HUSSIN - SU Bantuan & Kebajik
- SHAMSARIAH BINTI SETAPAH - Penyelaras
- NORFAZIRA BINTI RAMLI - Penyelaras BKP
 JK KANTIN
- NOOR IDAYU BINTI BADARUDDIN – Setiau
 JK JAMUAN RASMI
- PENGERUSI KGKT - Penyelaras
 JK MAJALAH SERI & BULETIN SEKOL
- NOR LAILI BINTI MOHAMAD – Setiausaha
 JK PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH
- NURUL AINNA BINTI ISHAK
 JK POLISI SEKOLAH SELAMAT
- ABD HAIY BIN SOEKAREP
 JK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
- ROBIEYAH BINTI ABD KARIM@ABD MALEK

017

AL MURID

UNUS - Penolong Setiausaha HEM
AKWAH

aras Pengawas

- Ketua Warden
ama
a B&K
UMENTASI PELAJAR
usaha
elaras SMM
YELIA ASRAMA) - Penyelaras SMA
saha
KAN
kan
as BSM / BKYP
P
usaha

LAH
SIHAT

H (PPDa) & SLAD
K

xiv

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 20

KOKURIKULUM GPK KOK

PERSEKITA
BAHARUM S

 JK INDUK KOKURIKULUM  PENYELARAS BILIK PE
- NORHAYATI BINTI M DERIS - HASLINDAWATI BT A

 JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH  PENYELARAS BILIK BIM
- GPK KOKURIKULUM - NORBAYA BINTI MUH

 JK MAJLIS SUKAN SEKOLAH  PENYELARAS DEWAN
- MOHD HAQIQIL BIN HAMIDUN - YM TG MUSA B TG IS

 JK RUMAH SUKAN  PENYELARAS GALERI
- ALIZA BT ABDULLAH - BENDAHARA - AMRAN BIN AMAT
- NURIZZATI BT AB WAHAB - TEMENGGONG
- NUR HAFIZAH BT ABDUL RAHIM- SHAHBANDAR  PENYELARAS GALERI
- NURUN NADIAH BT JUMBRI - LAKSAMANA - KETUA PANITIA SEJA

 PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN  PENYELARAS BILIK PE
- MOHD HAQIQIL BIN HAMIDUN - ROSNANI BT UDIN

 PENYELARAS BADAN BERUNIFORM  PENYELARAS BILIK SU
- YM TG MUSA BIN TG ISMAIL - ROBIEYAH BINTI ABD

 PENYELARAS PERSATUAN DAN KELAB  PENYELARAS PUSAT A
- ROSNANI BT UDIN - HAMIDAH BT KASIM

 JK KOPERASI SEKOLAH  PENYELARAS BILIK RA
- SURIYATIHANA BINTI ABDULLAH SANI - Pengurus - NURUL AINNA BINTI
Jualan
- SERIMAH BINTI AWANG AMAT – Setiausaha  PENYELARAS BILIK BA
- NOOR MAYUZIE BINTI YUSOFF – Bendahari - AHMAD KHUSAIRI BI

 PENYELARAS LALUAN
- NURIZZATI BT AB WA

 PENYELARAS MEMORI
- NUR HAFIZAH BT AB

 PENYELARAS PADANG
- BAHARUM SHAM B S

 PENYELARAS KANTIN
- NOOR IDAYU BINTI B

 PENYELARAS PONDOK
- NORFAZIRA BINTI RA

 PENYELARAS PAPAN K
- S/U KOKO, S/U HEM,

 PENYELARAS SURAU A
- IKBAL ZAHIN B MOHA

 PENYELARAS STUDIO
- JASLIN B GHAZALI

017 KECERIAAN / 3K

KURIKULUM NORZITA BT ZAHARI

ARAN SEKOLAH FIZIKAL SEKOLAH
SHAM B SHAPIEN EMRAN B IDRIS

ENGAWAS  PENYELARAS KELAS
ABD WAHAB - YM TG MUSA BIN TG ISMAIL
MBINGAN & KAUSELING
HAMMAD  PENYELARAS DISIPLIN
IBNU SINA - RUZIAH BT HARUN
SMAIL
 PENYELARAS PEPERIKSAAN
KEBITARAAN & KKQ - S/U PEPERIKSAAN

SEJARAH  PENYELARAS BILIK PENGURUSAN PIBG
ARAH - SUHAIRI BIN SHAFIE
ENGAWAS & DISIPLIN
 PENYELARAS BILIK GERAKAN
UMBER PPDa - ZURAIDAH BT WAHID
D KARIM@ABD MALEK
AKSES  PENYELARAS BILIK UNIT BERUNIFORM
- HAMRAN BT ABD HALIM
AWATAN
ISHAK  PENYELARAS BILIK SELF ACCESS LEARNING
AHASA - SITI ESAH BINTI DAUD
IN HUSSIN
N & GAJAH MENYUSU  PENYELARAS BILIK SUKAN
AHAB - MOHD HAQIQIL BIN HAMIDUN
I KEBITARAAN
BDUL RAHIM  PENYELARAS BILIK PENGURUSAN PRA U
G SEKOLAH & GELANGGANG - GPK TINGKATAN 6
SAPIEN
 PENYELARAS BILIK BOSS
BADARUDDIN - PUTRI NOR IDAYU BINTI ROBANI
K TOKOH
AMLI  PENYELARAS BILIK TAYANG
KENYATAAN - NURUL FAZLINA AIRA BT NOR AZMAN
, S/U PEP
AT THOLIBIN  PENYELARAS BILIK GURU
AMED - NUR HIFZAN BT HUSIN
PERSEMBAHAN
 PENYELARAS BILIK SELESA
- NURUN NADIAH BINTI JUMBRI

 PENYELARAS BILIK SENI
- NORZITA BT ZAHARI

xv

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1.0 JK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH
( Merangkap Ahli Majlis Tindakan SERI dan Kewangan Sekolah )
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Zuraidah binti Wahid (GBKSM)
AJK : GKMP Bahasa
: GKMP Kemanusiaan
: GKMP Sains Dan Matematik
: GKMP Teknik Dan Vokasional
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala

2.0 JK LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT, LNPT & TATA TERTIB, DAN ISYTIHAR HARTA
Pengerusi : Pengetua
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala
: Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala

3.0 JK PENENTUAN TUGAS GURU DAN STAF KUMPULAN PELAKSANA & SWASTA
Pengerusi : Pengetua
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala
: Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala

4.0 JK PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH / BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: GKMP Bahasa
: GKMP Kemanusiaan
: GKMP Sains Dan Matematik
: GKMP Teknik Dan Vokasional
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala
: Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala

1

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

5.0 JK PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM KEBITARAAN, SKPM DAN
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: GKMP Bahasa
: GKMP Kemanusiaan
: GKMP Sains Dan Matematik
: GKMP Teknik dan Vokasional
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala
: Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala

6.0 JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP), PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN
(CPD) DAN ORIENTASI GURU BARU
Penasihat : Pegawai Pendidikan Daerah Maran
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : GKMP Teknik dan Vokasional
Penolong Setiausaha : Suryatihana bt Abdullah Sani
AJK : GKMP Bahasa
: GKMP Kemanusiaan
: GKMP Sains Dan Matematik
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Guru Bimbingan Dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala
: Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala

7.0 JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
Pengerusi : Pengetua
Setiausaha / Pegawai Aset : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: Guru Penolong Kanan HEM (Peralatan dan Bekalan Asrama)
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum (Peralatan Sukan)
: GKMP Teknik dan Vokasional (Peralatan KHB dan ICT)
: GKMP Bahasa (Perpustakaan dan Media)
: GKMP Kemanusiaan (SPBT)
: GKMP Sains Dan Matematik (Peralatan Makmal)
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6 (Kebitaraan)
: GBKSM (Peralatan B&K dan PPDa)
: Ketua Pembantu Tadbir (Sekolah)
: Ketua Pembantu Tadbir (Asrama)
: Pembantu Tadbir N17 (Data my SPATA)

2

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

8.0 JK DATA DAN REKOD SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha : Guru Data
Penolong Setiausaha : Siti Fairusmida bt Abd Wahab
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: Ketua Warden
: Semua Penyelaras Tingkatan

9.0 JK PEMILIHAN KEMASUKAN SEKOLAH DAN RAYUAN BANTUAN
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Ketua Warden
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala
: Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala

10.0 JK PELAKSANAAN PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: GKMP Bahasa
: GKMP Kemanusiaan
: GKMP Sains Dan Matematik
: GKMP Teknik Dan Vokasional
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala
: Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala

11.0 JK MAKLUMAT DAN DOKUMENTASI SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Norhayati bt Md Deris
Penolong Setiausaha : Setiausaha Majalah SERI
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Setiausaha Kurikulum
: Setiausaha HEM
: Setiausaha Kokurikulum
: Setiausaha PIBG
: Setiausaha PPDa

3

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017
12.0 JK PERMUAFAKATAN – PIBG, AGENSI KERAJAAN & SWASTA, NGO DAN KOMUNITI
Penasihat : Pegawai Pendidikan Daerah Maran
Pengerusi : Pengetua
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Bendahari : Ketua Pembantu Tadbir N22
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: GKMP Teknik Dan Vokasional
: Ketua Warden
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Yang Dipertua PIBG
: Wakil Pejabat Daerah dan Tanah Maran
: Wakil Majlis Daerah Maran
: Wakil Pejabat Kesihatan Maran
: Wakil Jabatan Bomba
: Wakil PDRM Maran
: Wakil Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ( JPAM )
: Tok Empat Sentosa
: Wakil JKK Masjid Pekan Tajau
: Wakil KRT Pekan Tajau

13.0 JK JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN / JADUAL WAKTU GANTI (RELIEF) / JADUAL ANJAL
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Nurul Fazlina Aira binti Nor Azman
Pen Setiausaha : Nurhifzan bt Husin
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Suryatihana binti Abdullah Sani (SU Peperiksaan STPM)
: Zurayani binti Ismail (Ketua SU Peperiksaan / SPM)
: Rohaya binti Mohamad (SU Peperiksaan PT3)
: Nurhifzan binti Hussin (SU Peperiksaan Dalaman Menengah Rendah)
: Emran bin Idris (SU Peperiksaan Dalaman Menengah Atas)
: Nik Rosdi bin Draman @ Nik Man (SU PBS)

14.0 JK RIMUP DAN PELAKSANAAN DASAR 1M1S PERINGKAT SEKOLAH
Penasihat : Pegawai Pendidikan Daerah Maran
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Warden
: YDP PIBG
: Ketua Kampung/ Penghulu / agensi yang berkaitan

15.0 JK MENANGANI BENCANA / KONTIGENSI
Penasihat Pegawai Pendidikan Daerah Maran

4

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Ahli Jawatankuasa : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Warden
: YDP PIBG
: Ketua Kampung / Penghulu / agensi yang berkaitan

16.0 JK PENGURUSAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN KPM (SKK)

Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras SKK : Ahmad Khusairi bin Hussin

Kebitaraan Akademik (SAINS)

Penyelaras : Rabiah binti Jusoh
Setiausaha : Siti Fairusmida binti Abd Wahab
AJK : Asma binti Musa
: Zurayani binti Ismail
: Noorhayati bt Mohamed
: Nurhifzan bt Husin
: Shamsariah bt Setapa
: Nurul Ainna bt Ishak
: Tengku Musa bin Tengku Ismail
: Shamsul Nizam bin H.A. Rahman
: Noor Idayu binti Badaruddin
: Aliza bt Abdullah
: Rohaya binti Mohd

Penyelaras program jaringan dan jalinan : Norhayati bt Mohamed

Kebitaraan kokurikulum (AGAMA ISLAM)

Penyelaras : Amran b Amat
Setiausaha : Norhafizah bt Abdul Rahim
AJK:-
Mohd Sukri bin Mohamed Mokhtar
 TAHFIZ Hajah Hayati bt Hassan
Hamidah bt Kasim
Suhairi bin Shafie

 KEPEMIMPINAN Ikbal Zahin bin Mohamed
Hajah Jamilah binti Mat Rejab

 PROGRAM / AKTIVITI Amran bin Amat
YM Tg Noridawati bt Raja Yunus
Jaslin bin Ghazali
Nurul Huda Laily bt Zahri

5

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

 PERTANDINGAN Ahmad Khusairi bin Hussin
Hajah Jamiah bt Hj Husin
Norhayati bt M.Deris
Mohd Haqiqil bin Hamidun (Memanah)

17.0 JK PERHATI : Pengetua
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Timbalan Pengerusi : Norbaya binti Muhammad (GBKSM/koordinator)
Setiausaha : Zuraidah binti Wahid (GBKSM)
AJK Penyelaras Tingkatan 5

18.0 JK SEKOLAH PENYAYANG : Pengarah Pendidikan Negeri Pahang
Penaung
Penasihat : Pegawai Pendidikan Daerah Maran
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : GKMP Kemanusiaan
Penyelaras : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (GBKSM)
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
Ketua Panitia
Setiausaha Disiplin Murid
Setiausaha Kebajikan
Setiausaha Biasiswa
Penyelaras Tingkatan
Ahli Jawatankuasa PIBG
Ahli Jawatankuasa Alumni

19.0 JK SIAR RAYA DAN RADIO SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Baharum Sham bin Shapien
Pen. Setiausaha I : YM Tengku Musa bin Tengku Ismail
Penolong Setiausaha II : Emran bin Idris
Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
: Guru Bimbingan Dan Kaunseling (GBKSM)
: Pengerusi KGKT

20.0 JK PROGRAM MBMMBI : Pegawai Pendidikan Daerah Maran
Penasihat : Pengetua
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II

6

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : GKMP Bahasa
Penyelaras : Ketua Panitia Bahasa Melayu
: Ketua Panitia Bahasa Inggeris
AJK : GKMP Kemanusiaan
: GKMP Sains Dan Matematik
: GKMP Teknik dan Vokasional
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Guru Bimbingan Dan Kaunseling (GBKSM)
: Guru Matapelajaran Bahasa Melayu
: Guru Matapelajaran Bahasa Inggeris

21.0 JK PIBG : Pengetua
Penasihat : En Yusof bin Jamaludin
Yang Dipertua : Tn Hj Mohamad bin Ismail
Naib Yang Dipertua : Aliza bt Abdullah
Setiausaha : Suhairi bin Shafie
Bendahari : En Zakaria bin Awang
AJK Ibu Bapa : Pn Norizan bt Mad Ali
: Pn Zainah bt Leman
AJK Guru : En Mohd Zambri bin Daud
: En Khairul Nizam bin Amir Hassan
: GPK Pentadbiran
: GPK HEM
: GPK Kokurikulum
: GPK Tingkatan 6
: PSU Kurikulum (Nurul Huda Laily bt Zahri)
: SU 3K (Norzita bt Zahari)
: Ketua/Setiausaha Unit Disiplin (Ruziah bt Harun)
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (Berkala)

22.0 JK PEMBESTARIAN SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Hamidah bt Kasim
Penolong Setiausaha : Nor Laili bt Mohamad
AJK Guru : Guru Makmal Komputer
: Penyelaras Makmal Komputer PIBG
: Penyelaras Makmal Komputer Sekolah
: Guru Pusat Akses
: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

23.0 JK GURU AKTIF 1M : Pengetua
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II

7

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : YM Tg Musa b Tg Ismail
Penolong Setiausaha : Nur Hifzan bt Husin
AJK Guru : Pengerusi KGKT
: Guru Kanan Matapelajaran
: Kaunselor

8

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

PENGURUSAN
KURIKULUM

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017
PENGURUSAN KURIKULUM

1.0 JK INDUK KURIKULUM : Pengetua
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha : Nurul Huda Laily binti Zahri
Penolong Setiausaha I : Julia Afiza bt Mat
Penolong Setiausaha II : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
AJK : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6
: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
: Guru Perpustakaan dan Media
: SU Peperiksaan (STPM, SPM, PT3 & Peperiksaan Dalaman)
: SU Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
: Penyelaras Bestari
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)

2.0 JK PANITIA MATA PELAJARAN
Penasihat : Pengetua
Penolong Penasihat : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Pengerusi : Guru Kanan Mata Pelajaran
Timbalan Pengerusi : Ketua Panitia Mata Pelajaran
Setiausaha : Guru Mata Pelajaran yang dilantik oleh GKMP
BIDANG BAHASA
KP Bahasa Melayu : Siti Esah binti Mohd Daud
KP Bahasa Inggeris : Rahayu binti Ismail
KP Bahasa Arab : Ahmad Khusairi b Hussin
BIDANG KEMANUSIAAN
KP Pendidikan Islam : Tengku Nor Idawati binti Raja Yunus
KP Sejarah : Nurul Huda Laily bt Zahri
KP Geografi : Julia Afiza binti Mat
KP Pend. Jasmani & Kesihatan : Mohd Haqiqil b Hamidun
KP Pendidikan Seni : Norzita binti Zahri
KP Pend. Sivik & Kewarganegaraan : Nurul Ainna binti Ishak
Penyelaras KAA : Mohd Shukri bin Mohamed Mokhtar
Penyelaras KKQ : Amran bin Amat
BIDANG SAINS DAN MATEMATIK
KP Sains Tulen : Asma binti Musa
KP Sains : Norhayati binti Mohamad
KP Matematik : Siti Fairusmida binti Abdul Wahab
BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
KP Reka Bentuk Teknologi : Hayati binti Hassan
KP Asas Sains Komputer : Nor Laili binti Mohamad
KP Sains Komputer/ICT : Hamidah binti Kasim
KP Prinsip Perakaunan : Suhairi bin Shafie
KP Perniagaan : Noor Mayuzie binti Yusoff
KP Grafik Komunikasi Teknikal : Emran bin Idris
KP Matematik Tambahan : Baharum Sham bin Shapien
TINGKATAN 6 / PRAU
KP Bahasa Melayu : Isa bin Kasim
KP Pengajian Am : Suryatihana binti Abdullah Sani
KP Pendidikan Seni : Robieyah binti Abd Karim
KP Sains Sukan : Nurul Fazlina Aira bt Noor Azman
KP Geografi : Jaslin bin Ghazali
KP MUET : Putri Noor Idayu binti Robani

9

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

3.0 JK PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Nurul Huda Laily binti Zahri
Penolong Setiausaha : Julia Afiza bt Mat
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
Norbaya binti Muhammad / GBKSM (Menengah Rendah)
Zuraidah binti Wahid / GBKSM (Menengah Atas)
Semua SU Peperiksaan (PT3, SPM, STPM, Dalaman)
Penyelaras Akademik T1 : Noor Idayu bt Badaruddin
Penyelaras Akademik T2 : Nurun Nadiah bt Jumbri
Penyelaras Akademik T3 : Norzita bt Zahari
Penyelaras Akademik T4 : Nur Hafizah bt Abdul Rahim
Penyelaras Akademik T5 : Nurizzati bt Abd Wahab
Penyelaras Akademik T6 : Suryatihana binti Abdullah Sani

4.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Zurayani binti Ismail
Penolong Setiausaha : Rohaya binti Mohd
Penyelaras PBS T1 : Norfazira bt Ramli
Penyelaras PBS T2 / PBS Sekolah : Nik Rosdi bin Deraman@Nik Man
Penyelaras PBS T3 / PT3 : Rohaya binti Mohd
Peperiksaan Dalaman : Emran bin Idris
Peperiksaan SPM : Zurayani binti Ismail
Penyelaras PBS Pra U / STPM : Suryatihana binti Abdullah Sani
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
: Semua Ketua Panitia

5.0 JK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PERINGKAT SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Nik Rosdi bin Draman@Nik Man (Penyelaras PBS T2)
Penolong Setiausaha : Norfazira bt Ramli (Penyelaras PBS T1)
Rohaya binti Mohd (Penyelaras PBS T3 / PT3)
AJK : GKMP Kemanusian (Pengesanan dan Latihan)
: GKMP Bahasa (Penyelarasan)
: GKMP Sains dan Matematik (Pementoran)
: GKMP Teknik dan Vokasional (Pemantauan)
: Ketua Panitia MP (Pentaksiran Sekolah & Pentaksiran Pusat)
: Guru Cemerlang / Guru Nukleus
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (Psikometrik)
: KP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PAJSK)
: Jurulatih Utama Pentaksiran

10

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017
6.0 JK PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)
Pengerusi : Pengetua
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Setiausaha : Julia Afiza binti Mat
AJK : GuruPenolong Kanan Hal Ehwal Murid
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum
: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
: Semua Ketua Panitia
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6

7.0 JK INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Guru Perpustakaan dan Media
Penolong Setiausaha : Siti Esah binti Mohd Daud
Guru Perpustakaan : Nor Laili bt Mohamad
Guru NILAM : Rahayu binti Ismail
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
: Semua Ketua Panitia

AJK Kerja PSS

a. DATA DAN REKOD PSS : Guru Perpustakaan dan Media

b. NILAM : Rahayu bt Ismail (BI)
: Nurizzati bt Abdul Wahab (BM)

c. BILIK ABM : Farah bt Hussin
Penyelaras Self Acces Learning : Siti Esah bt Mohd Daud
Penyelaras BBM/ABM : Nurul Fazlina Aira bt Nor Azman
Penyelaras Bilik Tayang : Ketua Panitia Sejarah
Penyelaras Galeri Sejarah

11

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

PENGURUSAN
HAL EHWAL

MURID

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

1.0 JK INDUK HAL EHWAL MURID
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib pengerusi I : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Penolong Setiausaha : YM Tengku Nor Idawati binti Raja Yunus
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid - Ketua Warden
: Ikbal Zahin bin Mohamed - SU Bina Insan dan Badan Dakwah
: Suhairi b Shafie - Ketua Unit Disiplin
: Ruziah bt Harun - SU Badan Disiplin Sekolah / SSDM
: Shamsul Nizam bin H.A. Rahman - Penyelaras SMM / APDM
: Rosnani binti Udin - SU Pengurusan Asrama / Warden
: Penyelia Asrama - Penyelaras SMA
: Hamran b Abd Halim - SU Badan Pengawas
: Norbaya binti Muhammad - SU Unit Bimbingan & Kaunseling
: Siti Fairusmida bt Abd Wahab - SU Pendaftaran, Rekod & JKM
: Pengerusi KGKT - Penyelaras Jamuan Rasmi
: Noridayu bt Badarudin - SU Kantin
: Putri Noor Idayu binti Robani - SU SPBT
: Farah bt Hussin - SU Bantuan, Biasiswa dan Kebajikan
: Shamsariah binti Setapah - Penyelaras Biasiswa BSM/YP
: Nor Fazira binti Ramli - Penyelaras Biasiswa BKP
: Nor Laili bt Mohamad - SU Majalah SERI / Buletin Sekolah
: Abd Haiy b Soekarep - SU Polisi Sekolah Selamat
: Nurul Ainna bt Ishak - SU Program Bersepadu Sekolah Sihat
: Robieyah binti Abd Karim@Abd Malek - SU PPDa & SLAD

2.0 JK INDUK BINA INSAN DAN BADAN DAKWAH SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Ikbal Zahin bin Mohamed
Penolong Setiausaha : Norhafizah bt Abdul Rahim
AJK : Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa
: Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan
: Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional
: Guru Kanan Mata Pelajaran Matematik dan Sains
: Norbaya binti Muhammad (GBKSM)
: Zuraidah binti Wahid (GBKSM)
: Ketua Unit Disiplin
: YM Tengku Nor Idawati binti Raja Yunus
: Mohd Shukri bin Mohamed Mokhtar
: Ahmad Khusairi bin Hussin
: Amran bin Amat

12

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

3.0 JK BADAN DISIPLIN SEKOLAH
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Penyelaras : Suhairi b Shafie
Setiausaha : Ruziah bt Harun
Penolong Setiausaha : Ahmad Khusairi bin Hussin
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Jaslin bin Ghazali
: Amran bin Amat
: Hamran b Abd Halim
: Haslindawati bt Abdul Wahab
: Nor Mayuzie bt Yusof
: Serimah bt Awang Amat
: Suryatihana bt Abdullah Sani
: Zurayani bt Ismail
: Rohaya bt Mohd

4.0 JK BADAN PENGAWAS & EXCO SEKOLAH
Penasihat : Pengetua
Pengerusi : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Hamran b Abd Halim
Penolong Setiausaha : Haslindawati bt Abd Wahab
AJK : Kaunselor
: Rosnani bt Udin
: Putri Noor Idayu binti Robani
: Nik Rosdi bin Draman@Nik Man
: Noor Idayu binti Badaruddin
: Hajah Hayati bt Hassan
: Abdul Haiy bin Soekarep
: Nurhifzan bt Husin

5.0 JK LEMBAGA DISIPLIN : Pengetua
Penasihat/Panel : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Naib Pengerusi III : Penyelaras Disiplin
Setiausaha : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
AJK : Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)
: Ketua Warden
: Guru Kelas Yang Berkenaan
: Guru Yang Terlibat

13

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

6.0 JK UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Norbaya binti Muhammad
Penolong Setiausaha : Zuraidah binti Wahid
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
: Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid ( Ketua Warden )
: Ikbal Zahin bin Mohamed ( SU Bina Insan )
: Suhairi b Shafie (Penyelaras Disiplin )
: Farah bt Hussin ( SU Bantuan dan Kebajikan )
: Norhayati binti M. Deris (SU Kokurikulum )
: Penyelaras Tingkatan 1-6
: Nor Baya bin Mohamad -KPT N22 ( wakil staf )

7.0 JK PENGURUSAN ASRAMA : Pengetua
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Naib Pengerusi III : Mohd Ghulam b Abdullah (GPK HEM)
Ketua Warden : Rosnani binti Udin
Setiausaha : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
AJK : Guru Kaunseling Sepenuh Masa (GKSM)
: Penyelia Asrama
: Semua Warden
: Pengurusan Dewan Makan Asrama

8.0 JK PENDAFTARAN, REKOD DAN DOKUMENTASI PELAJAR
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Siti Fairusmida bt Abd Wahab

FAIL MURID : Guru Kelas berkenaan

DATA SEKOLAH / SMM / : Shamsul Nizam bin H. A. Rahman (Guru Data Sekolah)
APDM : Semua Guru Kelas
: SU Kokurikulum
: SU Peperiksaan
: SU Biasiswa
SSDM : Suhairi b Shafie (Penyelaras SSDM)
: Ruziah bt Harun (Disiplin Sekolah)
: Haslindawati bt Abd Wahab (Disiplin Sekolah)
: Ketua Warden (Disiplin Asrama)
: Rosnani binti Udin (Disiplin Asrama)
SMA : Ketua Warden (Penyelaras SMA)
: Penyelia Asrama

(Buku Pendaftaran : Siti Fairusmida bt Abd Wahab
& Buku Kedatangan/ : Semua Guru Kelas
JKM) : Semua Penyelaras Tingkatan

14

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

9.0 JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha : Putri Noor Idayu binti Robani
Penolong Setiausaha : Norfazira bt Ramli
AJK : Penyelaras Tingkatan 1 hingga 5
: Guru Tingkatan 1 hingga 5

10.0 JK BANTUAN, BIASISWA DAN KEBAJIKAN
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Farah bt Hussin (SU Bantuan/Kebajikan)
Penolong Setiausaha : Shamsariah binti Setapah ( Penyelaras BSM/YP)
: Nor Fazira binti Ramli (Penyelaras BKP & Lain-lain penaja )
AJK : Nurun Nadiah bt Jumbri (BSM/YP)
: Noor Idayu binti Badaruddin (BKP)
: Putri Noor Idayu bt Robani (BKP Pra U)
: Robieyah bt Abd Karim (BYP Pra U)
: Guru Tingkatan
: Badan Pengawas
: Biro Kebajikan Asrama
: Biro Kebajikan KGKT

11.0 JK KANTIN DAN JAMUAN RASMI : Pengetua
Penasihat
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Pengerusi KGKT (Jamuan Rasmi)
: Noor Idayu binti Badaruddin (Kantin)
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP)
: Mohd Haqiqil bin Hamidun
: Suhairi bin Shafie
: Hajah Hayati binti Hassan
: Nik Rosnah binti Hussin (wakil Staf )
: Ketua Pelajar (wakil pelajar)
: Exco Asrama (wakil pelajar)

12.0 JK MAJALAH SEKOLAH : Pengetua
Penasihat : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Nor Laili bt Mohamad
Setiausaha : Siti Fairusmida binti Abdul Wahab (Teknikal)
AJK : Robieyah bt Abd Karim (Teknikal)
: Hamidah bt Kasim (Rakaman Peristiwa/ICT)
: Abd Haiy bin Soekarep (Rakaman Peristiwa/Dokumentasi)
: Siti Esah binti Mohd Daud (Bahasa Melayu)
: Rahayu binti Ismail ( Bahasa Inggeris)
: Ahmad Khusairi bin Hussin (Bahasa Arab)

15

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

13.0 JK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) dan PROGRAM SKIM LENCANA ANTI DADAH
(SLAD)
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Penyelaras : Zuraidah binti Wahid (GBKSM)
: Norbaya binti Muhammad (GBKSM)
Setiausaha : Robieyah binti Abd Karim@Abd Malek
AJK : Hajah Hayati binti Hassan
: Julia Afiza binti Mat
: YM Tg Musa bin Tg Ismail
: Aliza bt Abdullah
: Emran bin Idris

14.0 JK POLISI SEKOLAH SELAMAT DAN PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT
Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi III : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha : Abd Haiy b Soekarep
AJK : Ketua Warden
: Penyelia Asrama
: Abd Haiy b Soekarep - Polisi Sekolah Selamat
: Nurul Ainna binti Ishak - Program Bersepadu Sekolah Sihat
: Pegawai Perhubungan Sekolah PDRM
: Wakil Pengawal Keselamatan Sekolah
: Wakil PIBG
: Wakil Pekerja Swasta
: Wakil Pusat Kesihatan
: Wakil Bomba dan Penyelamat
: KRT Pekan Tajau
: JKK Masjid Pekan Tajau

16

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

PENGURUSAN
KOKURIKULUM

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

PENGURUSAN KOKURIKULUM

1.0 JK INDUK KOKURIKULUM : Pengetua
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Pra U
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : Norhayati binti M. Deris
Penolong Setiausaha : Semua Ketua Rumah Sukan
AJK : Setiausaha Majlis Sukan Sekolah
: Penyelaras Sukan / Permainan
: Penyelaras Persatuan / Kelab
: Penyelaras Unit Beruniform
: Penyelaras Pertandingan

2.0 JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH
Penaung : Pengarah Pendidikan Negeri Pahang
Penasihat : Pegawai Pendidikan Daerah Maran
Pengerusi : Pengetua
Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
AJK : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid - JK Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah
: Guru Penolong Kanan Kokurikulum - JK Penggalakan Sukan
: Guru Penolong Kanan Pentadbiran - JK Sumber Manusia
: GKMP Bahasa & GKMP Kemanusiaan - JK Pemantauan dan Penilaian
: GKMP Tek/Vok & GKMP Math/Sc - JK Peningkatan Profesionalisme
: Persatuan Ibubapa dan Guru - JK Kewangan / JK Teknikal

3.0 JK MAJLIS SUKAN SEKOLAH : Pengetua
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Naib Pengerusi III : Penyelaras Sukan / Permainan
Setiausaha : Penolong Setiausaha Kokurikulum
Penolong Setiausaha I : Nurul Fazlina Aira binti Nor Azman
AJK : Semua Ketua Rumah Sukan
: Semua Guru Penasihat Sukan dan Permainan
: Semua Guru Persatuan dan Kelab

4.0 JK RUMAH SUKAN : Pengetua
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Penyelaras Sukan/Permainan
Penyelaras : Semua GKMP
AJK : Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM)

(merangkap Majlis Rayuan / Bantahan)

17

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

4.1 Rumah BENDAHARA ( Rumah Kuning )

Ketua Rumah : Nurizzati bt Abd Wahab
1. Suryatihana binti Abdullah Sani
2. Shamsul Nizam bin H. A. Rahman
3. Amran bin Amat
4. Zurayani binti Ismail
5. Rahayu binti Ismail
6. Noor Mayuzi binti Yusoff
7. Nurul Ainna binti Ishak
8. Nurhanan bt Ab Razak
9. Rosnani binti Udin
10. Noor Idayu binti Badaruddin
11. Khairul Nizam bin Amir Hassan (staf kumpulan pelaksana)
12. Rohana binti Mamat (staf kumpulan pelaksana)
13. Ros binti Musa (staf kumpulan pelaksana)
14. Norazman bin Abdul Majid (staf kumpulan pelaksana)

4.2 Rumah TEMENGGONG ( Rumah Biru)

Ketua Rumah : Norhafizah bt Abdul Rahim
1. Asma binti Musa
2. Hamran b Abd Halim
3. Ahmad Khusairi bin Hussin
4. Norhayati binti Mohamed
5. Shamsariah binti Setapah
6. Baharum Sham bin Sapien
7. Hajah Ruziah binti Harun
8. Nurul Huda Laily binti Zahri
9. Siti Esah binti Mohd Daud
10. Putri Noor Idayu binti Robani
11. Rosmalini binti Ibrahim (staf kumpulan pelaksana)
12. Nor Baya binti Mohamad (staf kumpulan pelaksana)
13. Noor Mohd Husairi bin Husin (staf kumpulan pelaksana)
14. Zalazila bt Ab Wahab (staf kumpulan pelaksana)

4.3 Rumah SHAHBANDAR (Rumah Hijau)

Ketua Rumah : Aliza binti Abdullah
1. Ikbal Zahin bin Mohamed
2. Serimah binti Awang Amat
3. Rohaya binti Mohd
4. Hajah Hayati binti Hassan
5. Suhairi bin Shafie
6. YM Tengku Nor Idawati binti Raja Yunus
7. Robieyah binti Abd Karim@Abd Malek
8. Julia Afiza binti Mat
9. Nurhifzan binti Husin
10. Abdul Haiy bin Soekarep
11. Siti Fatimah binti Ismail (staf kumpulan pelaksana)
12. Nik Rosnah binti Hussin (staf kumpulan pelaksana)
13. Mat Naim bin Saad (staf kumpulan pelaksana)
.

18

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017

4.4 Rumah LAKSAMANA (Rumah Merah)

Ketua Rumah : Nurun Nadiah binti Jumbri
1. Siti Fairusmida binti Abdul Wahab
2. Norlaili binti Mohamad
3. Hamidah binti Kasim
4. Nur Fazira binti Ramli
5. Muhd Sukri bin Mohd Mokhtar
6. Emran bin Idris
7. Haslindawati binti Abdul Wahab
8. Nik Rusdi bin Deraman@Nik Man
9. Norzita bt Zahari
10. Farah bt Hussin
11. Hamidah bt Ismail (staf kumpulan pelaksana)
12. Mazuita bt Mohd Mustapha (staf kumpulan pelaksana)
13. Zaluddin b Hassan (staf kumpulan pelaksana)
14. (staf kumpulan pelaksana)

5.0 JK SUKAN PERMAINAN : Pengetua
Penasihat : Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Timbalan Pengerusi : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6
Naib Pengerusi II : Mohd Haqiqil bin Hamidun
Penyelaras : Semua Guru Penasihat Sukan/Permainan
AJK

Guru-Guru Penasihat Sukan / Permainan

1. Badminton 1. Siti Esah binti Mohd Daud [K]
2. Norhanan bt Ab Razak
3. Julia Afiza binti Mat
4. Nurun Nadiah binti Jumbri

2. Bola Sepak 1. Baharum Sham bin Sapien [K]
2. Abdul Haiy bin Soekarep
3. Ikbal Zahin b Mohamed
4. Nik Rosdi b Draman @ Nik Man
5. Noor Mohd Husairi bin Hussin

3. Bola Tampar 1. Ahmad Khusairi bin Hussin
2. Nurul Ainna binti Ishak[K]
3. Siti Fairusmida binti Abdul Wahab
4. En Khairul Nizam bin Amir Hassan
5. Nurizzati bt Abdul Wahab

4. Bola Jaring 1. Ruziah binti Harun [K]
2. Zurayani binti Ismail
3. Rohaya binti Mohd
4. Norzita binti Zahari
5. Noor Idayu binti Badaruddin
6. Norhanan bt Ab Razak

19

SMK Seri Jengka,Maran,Pahang Panduan pengurusan 2017
5. Bola Baling 1. Rosnani binti Udin [K]
2. Haslindawati binti Abdul Wahab
3. Rahayu binti Ismail
4. Amran bin Amat

6. Sepak Takraw 1. Mohd Shukri bin Mohamed Mokhtar [K]
2. Norazman bin Abdul Majid

7. Ragbi 1. Isa bin Kasim [K]
2. Suhairi bin Shafie

8. Tenis 1. YM Tengku Musa bin Tengku Ismail [K]
2. Nur Hifzan binti Hussin
3. Aliza binti Abdullah

9. Catur 1. Hamidah binti Kassim [K]
2. Putri Noor Idayu binti Robani
3. Asma binti Musa
4. Farah bt Hussin

10. Petanque 1. Suryatihana binti Abdullah Sani [K]
2. Serimah binti Awang Amat
3. Nor Laili bt Mohamad

11. Ping Pong 1. Emran bin Idris [K]
2. Norhayati binti Mohamed
3. Nor Fazira binti Ramli
4. Hajah Hayati binti Hassan

12. Hoki 1. Shamsul Nizam bin H.A. Rahman [K]
2. YM Tengku Nor Idawati binti Raja Yunus
3. Robieyah binti Abd Karim@Abd Malek
4. Shamsariah binti Setapah

13. Olahraga 1. Nurul Fazlina Aira binti Nor Azman [K]
2. Jaslin bin Ghazali
3. Noor Mayuzie bt Yusoff
4. Hamran b Abd Halim

14. Memanah 1. Mohd Haqiqil b Hamidun [K]
2. Nurul Huda Laily bt Zahri
3. Norhafizah bt Abdul Rahim

20


Click to View FlipBook Version