The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by khir6368, 2019-12-07 02:24:31

Buku Pengurusan 2016

Buku Pengurusan 2016

Keywords: Buku Pengurusan SMK Seri Jengka 2016

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

MAKLUMAT PERIBADI

A. MAKLUMAT PERIBADI PEGAWAI

1. Nama : …………………………………………… 10. No. K/P : ……………………………………….
2. Tarikh Lahir:……………………………………… 11. Jantina : ………………………………………..
3. Tempat Lahir : ……………………….................. 12. No. Telefon (R) : ………………………………
4. Bangsa : ………………………………................ 13. No. Telefon (P) : ………………………………
5. Alamat Rumah : ……………………................... 14. No. H/Phone : …………………………………

……………………………………………………... 15. No. Gaji : ………………………………………
6. Alamat Pejabat : ………………………………… 16. No. Ahli KWSP : ………………………………

……………………………………………………... 17. No. Cukai Pendapatan : ……………………..
7. Akademik : ……………………………………….. 18. No. JPNP : …………………………………….

……………………………………………………... 19. Gred / Kumpulan : …………………………….
8. Nama Bank : …………………………………….. 20. No. A/C Bank : ………………………………..
9 Jenis Kereta & cc : ……………………………… 21. No. Daftar Kereta : ……………………………

B. REKOD PERKHIDMATAN

1. Tarikh Mula Berkhidmat : 6. Tarikh Khidmat Sekolah Semasa :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

2. Tarikh Lantikan Pertama : 7. Tarikh Lantikan Semasa :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

3. Tarikh Sah Pertama : 8. Tarikh Sah Semasa :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

4. Tarikh Masuk Skim Pencen : 9. Tarikh Isytihar Harta Kali Pertama :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

5. Tarikh Lulus PTK : 10. Tarikh Isytihar Harta Terkini :

……………………………………………………... …………………………….…………………….

C. WARIS TERDEKAT

1. Nama : …………………………………………… 5. No. K/P : ……………………………………….
2. Hubungan :…………………..…………………… 6. No. Telefon (R) : ………………………………
3. Alamat Rumah : ……………………................... 7. No. H/Phone : …………………………………
4. ……………………………………………………... 8. No. Telefon (P) : ………………………………

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
1. Doa i
2. Ucapan Alu-Aluan Pengetua ii
3. Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi iii

Visi, Misi dan Objektif Kementerian Pendidikan Malaysia iv
4. Tonggak Dua Belas, Prinsip dan Etika Kerja v
5. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia vii
6. Profil Sekolah ix
7. Visi, Misi, Motto dan Falsafah Sekolah x
8. Piagam Pelanggan xi
9. Pelan Bangunan Sekolah xiv
10. Carta Organisasi Pengurusan 1
11. Pengurusan dan Pentadbiran 11
12. Pengurusan Kurikulum 18
13. Pengurusan Hal Ehwal Murid 26
14. Pengurusan Kokurikulum 38
15. Pengurusan Keceriaan 42
16. Pengurusan Tingkatan Enam 51
17. Bidang Tugas Dan Tanggungjawab Jawatankuasa 81
18. Takwim Aktiviti Persekolahan SERI 2016 93
19. Rumusan Tugas Guru 98
20. Senarai Guru dan Staf 101
21. Senarai Guru dan Kelas 2016 102
22. Senarai Guru Bertugas Mingguan 107
23. Kalendar Persekolahan 2016

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

 
YA ALLAH YA TUHAN KAMI 
BERKATILAH DAN RAHMATILAH KAMI DENGAN INAYAH DAN KASIH SAYANGMU  
KURNIAKANLAH TAUFIQ DAN HIDAYAHMU KEPADA KAMI 
DALAM USAHA KAMI MENDAPATKAN KEREDHAANMU 

 
YA ALLAH YA TUHAN KAMI 
BERIKANLAH KAMI KEBERSIHAN ROHANI DAN KESIHATAN JASMANI 
AGAR KAMI DAPAT MELAKSANAKAN AMANAH DAN TANGGUNGJAWAB 
SEHABIS DAYA DAN SEBAIK‐BAIK MUNGKIN 
DENGAN PENUH KEIKHLASAN DAN KESUNGGUHAN 
KETIKA MENDIDIK MURID‐MURID KAMI 
UNTUK MENJADI INSAN YANG BERTAQWA, BERILMU DAN BERAKHLAK TERPUJI 
YANG MENABUR JASA KEPADA AGAMA, BANGSA DAN NEGARA 

 
YA ALLAH YA TUHAN KAMI 
PERTEGUHKANLAH MUAFAKAT KAMI 
ERATKANLAH SILATURRAHIM ANTARA KAMI 
AGAR KAMI DAPAT MEWUJUDKAN SUASANA KERJA 
YANG PENUH KECERIAAN, PERSEFAHAMAN, KESELESAAN DAN PERSAHABATAN 
SEMOGA DENGAN ITU YA ALLAH, AKAN DAPAT MEMBANTU 
MEMUDAHKAN TUGAS KAMI UNTUK MENJADIKAN SMK SERI JENGKA 
SEBUAH INSTITUSI YANG CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG 

 
YA ALLAH YA TUHAN KAMI 
JAUHKANLAH KAMI DARI PERASAAN BANGGA DAN MEMENTINGKAN DIRI 
JAUHKANLAH JUGA DARI SEGALA SIFAT MAZMUMAH 
YANG MEMBAWA KEROSAKAN, KEHINAAN DAN KEKEJIAN 
SEBALIKNYA YA ALLAH BERIKANLAH KAMI SIFAT‐SIFAT MAHMUDAH; 
IAITU SUKA MEMBERI DAN SUKA BERBUDI 
JADIKANLAH KAMI ORANG‐ORANG YANG BERJUANG DI JALANMU 
ORANG‐ORANG YANG HIDUP DAN MATINYA KERANAMU 

 
YA ALLAH AZZAWAJALLA 
AMPUNKANLAH DOSA KAMI, DOSA KEDUA IBUBAPA KAMI, DOSA GURU‐GURU KAMI, 
DOSA PARA MUSLIMIN DAN MUSLIMAT SAMA ADA YANG MASIH HIDUP 
ATAU YANG TELAH PERGI MENEMUIMU 
KURNIAKANLAH HAMPARAN NIKMATMU KE ATAS JUNJUNGAN BESAR  
NABI MUHAMMAD S.A.W, KE ATAS KELUARGA DAN PARA SAHABATNYA 
DENGAN SEGALA PUJI BAGIMU WAHAI TUHAN SELURUH ALAM 

i

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

hvtÑtÇ TÄâ@TÄâtÇ cxÇzxàât

Salam Sejahtera; Salam 1 Malaysia

Ucapan kesyukuran ke hadrat Allah swt. atas limpahan rahmatNYA, saya diberi ii
kesempatan untuk menitipkan kata-kata saya dalam Buku Pengurusan Sekolah tahun
2016. Penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat dalam usaha
menyempurnakan buku ini. Buku Pengurusan Sekolah adalah panduan kepada warga
sekolah dan elemen penilaian kepada pihak atasan yang menggambarkan keseluruhan
organisasi sekolah yang bergerak untuk menjayakan Visi dan Misi SMK Seri Jengka dan
matlamat pendidikan negara dengan visi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) telah dilancarkan dan direncanakan
sebagai satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membawa sistem
pendidikan negara ke arah bertaraf dunia. PPPM adalah satu transformasi pendidikan
dengan hasrat untuk mencapai aspirasi murid dan aspirasi sistem. Akses, kualiti, ekuiti,
perpaduan dan kecekapan adalah aspirasi sistem; dan aspirasi murid untuk
membolehkannya berupaya bersaing pada peringkat global iaitu pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti
nasional. Pelaksanaan PPPM dalam tiga gelombang meliputi tempoh masa 2013
sehingga 2025 hendaklah menjadi teras gerak kerja warga pendidik untuk
membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara.

Dalam abad ke-21 ini, senario pendidikan berkembang dengan begitu pesat sekali. Arus
dan ledakan globalisasi telah menghasilkan daya penggerak yang membentuk hala tuju
baharu pendidikan. Hala tuju ini juga melahirkan beberapa trend baharu antara lainnya,
globalisasi, mobiliti, kolaborasi, evolusi dalam pembelajaran dan pengajaran serta
penggunaan teknologi yang maksima. Harapan saya sebagai pemimpin sekolah ini, agar
semua guru dan staf sentiasa peka dengan perkembangan sistem pendidikan negara
untuk membolehkan kita sentiasa berdaya saing dan maju ke hadapan. Kemajuan
sekolah dan peningkatan pencapaian akademik sekolah-sekolah lain di Malaysia
khususnya kategori Sekolah Rancangan Khas (SRK) dan Sekolah Kluster
Kecemerlangan sewajarnya mengingatkan kita untuk meningkatkan prestasi dari semasa
ke semasa dalam satu pasukan yang padu, proaktif dan dinamik.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan staf yang akan
menabur bakti dalam perkhidmatan di SMK Seri Jengka bagi tahun 2016; dan Buku
Pengurusan Sekolah Tahun 2016 dijadikan rujukan untuk tugas dan tanggungjawab yang
diamanahkan. Selamat Menyambut Tahun 2016, semoga cita-cita dan harapan kita untuk
melahirkan modal insan yang cemerlang akan menjadi realiti.

Sekian, terima kasih.
Pengetua
SMK Seri Jengka, 26500 Maran.

One Step Ahead

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA YANG BERTERUSAN KE ARAH
LEBIH MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH

DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN
HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN
KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI

MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN,
BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERUPAYA

MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP
KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA.

i|á| ^xÅxÇàxÜ|tÇ cxÇw|w|~tÇ `tÄtçá|t

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

`|á| ^xÅxÇàxÜ|tÇ cxÇw|w|~tÇ `tÄtçá|t

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi

Aspirasi Negara

bu}x~à|y ^xÅxÇàxÜ|tÇ cxÇw|w|~tÇ `tÄtçá|t

Melahirkan Bangsa Malaysia Yang Taat Setia Dan
Bersatu Padu

Melahirkan Insan Yang Beriman Berakhlak Mulia,
Berilmu, Berketrampilan Dan Sejahtera

Menyediakan Sumber Tenaga Manusia Untuk Keperluan
Dan Kemajuan Negara

iii

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

TONGGAK DUA BELAS

KEWAJIPAN MENJALANKAN MENGHARGAI
TUGAS MASA

KETEKUNAN KEBIJAKSANAAN BERHEMAH
MEMBAWA KEJAYAAN

KEUTAMAAN KEMULIAAN
KESABARAN KESEDERHANAAN

PENINGKATAN KETINGGIAN
BAKAT PERIBADI

NIKMAT KEKUATAN SIFAT
MENCIPTA BAIK HATI

KESERONOKAN PENGARUH
BEKERJA TELADAN

PRINSIP ETIKA KERJA KPM

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERLU DILAKSANAKAN

DAN DIHAYATI BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP BERIKUT:
™ NIAT YANG BETUL
™ PERLAKUAN YANG BAIK
™ PENGGERAK KE ARAH KEBAIKAN
™ MEMPERKOTAKAN APA YANG DIKATAKAN
™ DISIPLIN DAN BERADAB
™ MENGHARGAI DAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP HASIL USAHA

ORGANISASI

OBJEKTIF ETIKA KERJA KPM

ETIKA KERJA IALAH PANDUAN TINGKAHLAKU YANG MENJADI PEGANGAN
SETIAP WARGA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BERLANDASKAN NILAI-
NILAI AKHLAK MULAI

™ MENANAM SIKAP POSITIF DAN MENGHAPUSKAN SIKAP NEGATIF
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS YANG DIAMALKAN BAGI
MEMPERTINGKATKAN KUALITI KERJA

™ MENINGKATKAN DISIPLIN DIRI BAGI MENGHASILKAN PERKHIDMATAN
CEMERLANG KEPADA PELANGGAN DAN ORGANISASI

™ MEMBERIKAN SUMBANGAN POSITIF YANG BERTERUSAN KEPADA
NEGARA

iv

____________

____________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
v

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
vi

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

cÜÉy|Ä fx~ÉÄt{

SMK Seri Jengka telah dibuka pada 2 Disember 1991 di atas sebidang tanah seluas 35
ekar. SMK Seri Jengka ialah sebuah Sekolah Rancangan Khas (SRK) iaitu sekolah
harian berasrama di bawah kawalan JPN Pahang. Semua murid tinggal di asrama.

Pengetua pertama ialah Encik Wan Mustama bin Wan Abdul Hayat dibantu oleh 13 orang
guru dengan bilangan pelajar seramai 163 orang. Dengan perkembangan pembangunan
fizikal yang pesat dan pertambahan bilangan pelajar serta disokong dengan pencapaian
prestasi yang cemerlang, SMK Seri Jengka telah digredkan sebagai sekolah gred A pada
16 Februari 1998.

Pada tahun 2000, SMK Seri Jengka diberi kepercayaan membuka kelas Tingkatan 6 bagi
menampung bilangan pelajar Tingkatan 6 di daerah Maran. Perkembangan ini
menyebabkan pertambahan bilangan tenaga guru kepada 44 orang dan bilangan pelajar
seramai 598 orang.

Semenjak pembukaannya, SMK Seri Jengka telah mencapai pelbagai kecemerlangan
dalam pelbagai aspek kurikulum dan kokurikulum. Pada tahun 2001, sekolah ini telah
muncul sebagai sekolah terbaik dalam Peperiksaan SPM Kategori Luar Bandar Peringkat
Kebangsaan dengan pencapaian GPK 2.98. Kejayaan ini telah mengharumkan nama
sekolah di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Di peringkat Daerah Maran, SMK
Seri Jengka mendahului mengekalkan kedudukan pertama dalam semua peperiksaan
Awam ( PMR, SPM dan STPM).

SMK Seri Jengka sekali lagi mengorak langkah dengan pembukaan kelas Tingkatan 6
Aliran Sains mulai tahun 2005 dan seterusnya terpilih sebagai salah sebuah Sekolah
Rancangan Khas Negeri Pahang mulai tahun 2006. Kecemerlangan keputusan STPM
terbukti dengan kejayaan mengekalkan keputusan 100% sejak pembukaannya sehingga
kini dan berjaya menerima anugerah Menteri Besar Pahang pada tahun 2006 dan 2007.

Kecemerlangan SMK Seri Jengka semakin menyerlah dan menjadi satu kenangan abadi
kepada semua warganya apabila sekolah telah diisytiharkan sebagai penerima Anugerah
Sekolah Cemerlang Kategori Harian Luar Bandar Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun
2007. Pengisytiharan ini melayakkan pengetua mengikut Lawatan Kerja ke New Zealand
dan lawatan pelajar ke Sarawak dan Melaka, selain peruntukan pembangunan dan harta
modal serta setiap orang guru dan staf sokongan menerima ganjaran wang tunai RM500.

Usaha gigih oleh pelajar dan warga pendidik serta sokongan Persatuan Ibubapa dan
Guru (PIBG) membuahkan hasil kecemerlangan yang berterusan apabila pada tahun
2008, SMK Seri Jengka telah berjaya menerima empat Anugerah Gading Bersilang
Jabatan Pelajaran Negeri Pahang dan seterusnya menerima Sijil Khas daripada Ahli
Parlimen Maran dalam kategori Sekolah Cemerlang Peringkat Parlimen Maran. Pihak
pengurusan bersama para guru sentiasa berusaha untuk meningkatkan motivasi dan
semangat juang dalam kalangan anak-anak pelajar khususnya yang akan mengambil
peperiksaan SPM, lantaran itu satu majlis yang pastinya menjadi kenangan kepada para
pelajar ialah penganugerahan Sijil Kecemerlangan dalam majlis Konvokesyen yang julung
kali diadakan pada tahun 2008.

vii

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
Pada tahun 2009, SMK Seri Jengka telah diiktiraf sebagai Sekolah Kluster
Kecemerlangan KPM dalam aspek kecemerlangan kebitaraan akademik (Sains dan
Geografi) dan kebitaraan kokurikulum (Tilawah dan Taranum; Nasyid dan Marhaban).
Pada tahun 2014, berdasarkan semakan semula pihak KPM maka ditetapkan mata
pelajaran Sains sebagai kebitaraan akademik dan Agama Islam sebagai kebitaraan
kokurikulum.

Warga SMK Seri Jengka dengan sokongan PIBG, ahli politik, komuniti, pemimpin
setempat, PPD, JPN dan KPM mengharapkan SMK Seri Jengka terus mengukir nama
yang terbilang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi mencapai Visi SMK Seri
Jengka iaitu Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) menjelang tahun 2015.

Antara pengetua yang pernah menerajui SMK Seri Jengka ialah;

Nama Pengetua Tempoh Jawatan Terakhir/ sekarang
YH Dato’ Wan Mustama bin Wan 1991 – 1995 Pengarah Bahagian Pendidikan
Abdul Hayat, DIMP, Guru, KPM. (Kini bersara)

YH Dato’ Yahya bin Zainal Abidin, 1996 – 1999 Pengarah Pelajaran Pahang
DSAP.,AAP., AMP. (Kini Presiden KIPSAS)

Tuan Haji Othman bin Ramli, AMP. 2000 -2003 Pengarah IPG Tengku Ampuan
Afzan, Kuala Lipis (Kini bersara)

Encik Hashim bin Puteh 2003 – 2004 Pengetua SMT Bentong

YH Datin Sri Dato’ Hajah Fatimah 2005 – 2014 Bersara Wajib pada 20 April
binti Kassim, DIMP., AMP. 2014 - kini 2014
Encik Yahya bin Awang

_tzâ fx~ÉÄt{

Bergerak arah satu tujuan
Dengan semangat waja
Bekerjasama sentiasa
Membangun negara kita

Gembelingkan tenaga bersama
Hadapilah cabaran
Laksanakan tugas kita
Bersatu berjaya
Harapan kita menjadi nyata
Berdisiplin dan berilmu
Bersatu padu, taat dan takwa
Ilmu asas sejahtera
Terus maju Seri Jengka
Berganding bahu semua
Bina hidup berkualiti
Amalkan nilai yang murni

viii

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

i|á| fx~ÉÄt{

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera

`|á| fx~ÉÄt{

Menjadikan Warga SERI Berminda Kelas
Pertama dalam semua aspek selaras dengan

aspirasi negara dan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

`ÉààÉ fx~ÉÄt{

Ilmu Asas Kesejahteraan

YtÄátyt{ fx~ÉÄt{

Maruah Ditatang Martabat Dijulang

gxÅt fx~ÉÄt{

Sekolah Yang Cemerlang Menjana Pembangunan
Ummah

gxÅt fx~ÉÄt{

One Step Ahead

ix

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga sekolah SMK Seri Jengka, 26500 Maran dengan penuh rasa
tanggungjawab dan iltizam berjanji dan berikrar melaksanakan;

1. Proses PdP berjalan pada hari pertama persekolahan.
2. Segala kemudahan asas (kerusi, meja dan perabot) mencukupi dan selesa digunakan

oleh semua pelajar.
3. Agihan buku SPBT dibuat sebelum sesi persekolahan berakhir dan satu (1) minggu

sebelum sesi persekolahan bermula bagi pelajar tingkatan satu.
4. Keputusan peperiksaan di peringkat sekolah dimaklumkan kepada ibu/bapa/penjaga

melalui empat (4) minggu selepas tamat peperiksaan.
5. Setiap penglibatan pelajar mesti mendapat kebenaran bertulis daripada

ibu/bapa/penjaga satu (1) minggu sebelum tarikh penyertaan aktiviti.
6. Enrolmen pelajar di sekolah dan asrama sentiasa kemaskini, tepat dan sahih pada

setiap bulan.
7. Semua aduan pelanggan mengenai pengurusan sekolah dan asrama serta disiplin

akan dimaklumkan dalam tempoh-tempoh berikut :
¾ Akuan penerimaan dalam tempoh tiga (3) hari
¾ Maklum balas dalam tempoh tujuh (7) hari
¾ Laporan status aduan dalam tempoh empat belas (14) hari

8. Setiap pelajar mesti menyertai :
¾ Satu (1) unit badan beruniform
¾ Satu (1) unit persatuan & kelab ko-akademik
¾ Satu (1) sukan / permainan
¾ Semua aktiviti anjuran sekolah / asrama

9. Setiap kakitangan berpeluang menyertai LADAP melalui program perkembangan staf
yang dianjurkan oleh pihak sekolah, PPD, JPN dan KPM.

10. 90% pelajar lepasan SPM / STPM berpeluang melanjutkan pelajaran ke IPTA / IPTS.

x

______________

PELAN B

A3 1A1 1A2 1B1 1B2

A2 STOR 2A1 2A2 BILIK M

A1 BILIK GURU BILIK KERJA GURU BILIK GPK 1
KANAN MP BILIK GPK HEM

BWH BILIK MAKMAL SAINS LALUAN MAKMAL SAINS 2 BILIK
PERSEDIAAN 1
PRSEDIAA
MAKMAL
MAKMAL

__________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

BLOK A

1B3 2B1 BILIK STOR

UNIFORM

MESYUARAT 2B2 BILIK TANDAS
PIBG GURU (L)

BILIK SURAU TANDAS TANDAS
PEJABAT PENGETUA GURU GURU (L) GURU (P)
M (L)

AN MAKMAL SAINS 3 STOR STOR TANDAS TANDAS
SUKAN 1 ALATAN PELAJAR PELAJAR
L
(L) (L)

xi

A3 STOR STOR ______________

PELAN BL

4SS 3B2

A2 STOR STOR 5SS 5ST

A1 STOR SURAU BILIK BILIK O
GURU (P) TAYANG P

BWH TANDAS PUSAT BILIK BILIK
PELAJAR AKSES KAUNSELING CETAK

UP

__________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

LOK B

3B1 3A2 3A1

4 ST 4STek 4SK

OPERASI PERPUSTAKAAN
PBS

GALERI 5TK2 5TK1
SEJARAH &
WARISAN

UP

xii

______________

PELAN BL

MAKMAL KIMIA MAKMAL FIZIK PER

STOR MAKMAL KOMPUTER PIBG BILIK BOSS
KOMPUTER

STOR BENGKEL KHB 1 BENGKEL KHB 2 BENG
PERABOT

BILIK RAWATAN ( P) PELAN BL

STUDIO PERSEMBAHAN

__________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

LOK C MAKMAL BIOLOGI STOR

BILIK
RSEDIAAN

PRA U 2 / BILIK ERT / BILIK SENI TANDAS

GKEL KHB 3 PRA U1 TANDAS TANDAS

LOK D BILIK
PENGURUSAN
BILIK SUMBER PPDa
PPDa

xiii

______________

SMK SERI JENGKA, 26500
CARTA ORGANISASI P

PENGETUA CEMERL
ENCIK YAHYA BIN

GPK PENTADBIRAN DG48 GPK HAL EHW
PUAN HAJAH MONALIZA BINTI MOHAMED ENCIK ZAINOL

YATIM

PENGURUSAN TINGKATAN 6

GPK TINGKATAN 6 DG44
ENCIK ROSLI BIN KASIM

GURU KOKURIKULUM TINGKATAN 6 DG44
ENCIK JASLIN BIN GHAZALI

__________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

0 MARAN, PAHANG
PENGURUSAN

LANG DG54
N AWANG

GBKSM (KAUNSELOR) DG44
PUAN NORBAYA BINTI MUHAMMAD

PUAN ZURAIDAH BINTI WAHID

WAL MURID DG48 GPK KOKURIKULUM DG48
L BIN ISMAIL, AAP. PUAN NORAFIDAH BT OSMAN

GURU KANAN MATA PELAJARAN DG44/DG48

GURU KANAN BAHASA
- PUAN HAJAH JAMILAH BINTI MAT REJAB

GURU KANAN KEMANUSIAAN
- PUAN HAJAH JAMIAH BINTI HAJI HUSSIN

GURU KANAN SAINS & MATEMATIK
- PUAN RABIAH BINTI JUSOH

GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL
- ENCIK MUHAMMAD KHIR BIN ZAINUN

xiv

______________
SMK SERI JENGKA, 26
CARTA ORGANISASI PEN

PEN

GPK  GPK 
PENTADBIRAN
HEM &
PENGURUSAN &  KURIKULUM  INS
PENTADBIRAN
JK INDUK HAL
JK AHLI MAJLIS TINDAKAN SERI JK INDUK KURIKULUM JK INDUK BIN
JK KEWANGAN JK PUSAT SUMBER SEKOLAH DAKWAH
JK AUDIT DALAMAN JK JADUAL WAKTU JK DISIPLIN &
JK PENENTUAN TUGAS GURU DAN STAF JK PANITIA MATA PELAJARAN JK RAYUAN LE
SOKONGAN & SWASTA JK PEPERIKSAAN & PENILAIAN JK PENGURUS
JK PERANCANGAN STRATEGIKSEKOLAH , JK KECEMERLANGAN AKADEMIK JK BIMBINGAN
BUKU PENGURUSAN,TAKWIM & JK PENYELIAAN & PEMANTAUAN JK PENDAFTA
JK LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT, TATA DOKUMENTAS
TERTIB & ISYTIHAR HARTA PELAKSANAAN KURIKULUM JK SPBT
JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP), JK PBS PERINGKAT SEKOLAH JK BANTUAN,
PEMBANGUNAN PROFESIONALISME JK PROGRAM MBMMBI KEBAJIKAN
BERTERUSAN & ORIENTASI GURU BAHARU JK KANTIN SE
JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN JK MAJALAH S
(Bangunan & Bekalan) SEKOLAH
JK DATA DAN REKOD SEKOLAH JK PROGRAM
JK PEMANTAUAN & PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH SIH
KEBITARAAN,PKKP,SKPM & PERANCANGAN JK POLISI SEK
STRATEGIK SEKOLAH JK PENDIDIKA
JK PEMILIHAN KEMASUKAN & RAYUAN DADAH (PPDa
BANTUAN JK PROGRAM
JK JAMUAN RASMI SEKOLAH
JK UPACARA RASMI SEKOLAH
JK PIBG
JK PERMUAFAKATAN AGENSI KERAJAAN &
SWASTA, NGO & KOMUNITI
JK RIMUP
JK MENANGANI BENCANA / KONTIGENSI
JK KELAB STAF SEKOLAH (KGKT)
JK PENGURUSAN KEBITARAAN SEKOLAH
JK PERHATI
JK SEKOLAH PENYAYANG

__________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
6500 MARAN, PAHANG
NGURUSAN TAHUN 2015

NGETUA

KAUNSELOR

 HEM  GPK 
KOKURIKULUM
& BINA 
SAN KOKURIKULUM KECERIAAN 

L EHWAL MURID JK INDUK KOKURIKULUM JK INDUK 3K
NA INSAN & BADAN JK PEMBANGUNAN SUKAN
SEKOLAH JK 3K PERSEKITARAN
& PENGAWAS JK MAJLIS SUKAN SEKOLAH SEKOLAH
EMBAGA DISIPLIN JK RUMAH SUKAN JK 3K BILIK DARJAH DAN
SAN ASRAMA JK SUKAN & PERMAINAN PERTADINGAN KELAS
N & KAUNSELING JK BADAN BERUNIFORM JK PEMBANGUNAN
ARAN, REKOD & JK PERSATUAN & KELAB FIZIKAL SEKOLAH
SI MURID JK KOPERASI SEKOLAH JK 3K RUANG & BILIK

, BIASISWA & KHAS

EKOLAH
SERI & BULETIN

M BERSEPADU
HAT
KOLAH SELAMAT
AN PENCEGAHAN
a)
M SLAD

xv

______________

GPK PENT

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

• JK AHLI MAJLIS TINDAKAN SERI

- GPK TINGKATAN 6

• JK KEWANGAN
- PEMBANTU TADBIR N22 (S)

• JK AUDIT DALAMAN
- PEMBANTU TADBIR N22 (S)

• JK PENENTUAN TUGAS GURU DAN STAF SOKONGAN & SWASTA
- GPK KOKURIKULUM

• JK LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT, TATA TERTIB & ISYTIHAR HARTA
- GPK PENTADBIRAN

• JK PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH, BUKU PENGURUSAN & TAKWIM

- GPK TINGKATAN 6

• JK PEMANTAUAN & PENILAIAN PROGRAM KEBITARAAN,PKKP,SKPM &
PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH
- GURU KOKURIKULUM TINGKATAN 6

• JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP), PEMBANGUNAN PROFESIONALISME
BERTERUSAN & ORIENTASI GURU BAHARU
- GKMP TEKNIK DAN VOKASIONAL

• JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN (Bangunan & Bekalan)
- GPK PENTADBIRAN

• JK DATA & REKOD SEKOLAH
- GURU DATA SEKOLAH

• JK PEMILIHAN KEMASUKAN & RAYUAN BANTUAN
- KETUA WARDEN

• JK JAMUAN RASMI SEKOLAH
- PENGERUSI KGKT

• JK UPACARA RASMI SEKOLAH
- GPK KOKURIKULUM

• JK PIBG
- SETIAUSAHA PIBG

• JK PERMUAFAKATAN AGENSI KERAJAAN & SWASTA, NGO & KOMUNITI
- GPK HAL EHWAL MURID

• JK RIMUP
- GPK KOKURIKULUM

• JK MENANGANI BENCANA / KONTIGENSI

- GPK TINGKATAN 6

• JK KELAB STAF SEKOLAH (KGKT)
- SETIAUSAHA KGKT

• JK PENGURUSAN KEBITARAAN SEKOLAH
- AHMAD KHUSAIRI BIN HUSIN

• JK PERHATI
- NORBAYA BINTI MUHAMMAD (GBKSM)

• JK SEKOLAH PENYAYANG
- GKMP KEMANUSIAAN

__________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

TADBIRAN 

KURIKULUM xvi

• JK KURIKULUM & KECEMERLANGAN
- NURUL HUDA LAILY BINTI ZAHRI

• JK PUSAT SUMBER SEKOLAH
- GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

• JK JADUAL WAKTU
- NURUL FAZLINA AIRA BINTI NOR AZMAN

• JK PANITIA MATA PELAJARAN
• GKMP BAHASA: HAJAH JAMILAH BINTI MAT REJAB
- BM : SITI ESAH BINTI MOHD DAUD
- BI : RAHAYU BINTI ISMAIL
- BA : MOHD SUKRI BIN MOHAMED MOKHTAR
• GKMP KEMANUSIAAN: HAJAH JAMIAH BINTI HAJI HUSSIN
- PAI : TENGKU NOR IDAWATI BINTI RAJA YUNUS
- SEJ : NURUL HUDA LAILY BT ZAHRI
- GEO : JULIA AFIZA BINTI MAT
- PJK : ISA BIN KASIM
- PSV : NORZITA BINTI ZAHRI
- PSK : NURUL AINNA BINTI ISHAK
- Pylrs KAA : MOHD SHUKRI BIN MOHAMED MOKHTAR
- Pylrs KKQ : AMRAN BIN AMAT
• GKMP SAINS MATEMATIK: RABIAH BINTI JUSOH
- SAINS TULEN : ASMA BINTI MUSA
- SAINS TERAS : NORHAYATI BINTI MOHAMMED
- MM : SITI FAIRUSMIDA BINTI ABDUL WAHAB
• GKMP TEKNIK VOKASIONAL: MUHAMMAD KHIR BIN ZAINUN
- KHB : HAYATI BINTI HASSAN
- ICT : HAMIDAH BINTI KASSIM
- PA : SUHAIRI BIN SHAFIE
- PERD : NOOR MAYUZIE BINTI YUSOFF
- LKJ : EMRAN BIN IDRIS
- MT : BAHARUM SHAM BIN SHAPIEN
• TINGKATAN 6 / PRAU: ROSLI BIN KASIM
- BM : ROSLI BIN KASIM
- P AM : SURYATIHANA BINTI ABDULLAH SANI
- PSS : NURUL FAZLINA AIRA BT NOOR AZMAN
- GEO : JASLIN BIN GHAZALI
- PSV : ROBIEYAH BINTI ABD [email protected] MALEK
- MUET : PUTRI NOOR IDAYU BINTI ROBANI

• JK PEPERIKSAAN & PENILAIAN
- ZURAYANI BINTI ISMAIL

• JK PENYELIAAN & PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
- JULIA AFIZA BINTI MAT

• JK PBS PERINGKAT SEKOLAH
- NIK ROSDI BIN DERAMAN @ NIK MAN

• JK PROGRAM MBMMBI
- GKMP BAHASA

______________

GPK HAL EHWAL

• JK INDUK HEM
- YM TENGKU NOR IDAWATI BINTI RAJA YU
• JK INDUK BINA INSAN DAN BADAN DA
- IKBAL ZAHIN BIN MOHAMED – Setiausaha
• JK PENGAWAS SEKOLAH
- AMRAN BIN AMAT – SU dan Penyelaras Pe
• JK DISIPLIN MURID
- ISA BIN KASIM - Ketua Unit Disiplin
- Ruziah bt Harun - Setiausaha
• JK PENGURUSAN ASRAMA
- ZAINOL BIN ISMAIL (GPK HEM) - Ketua Wa
- ROSNANI BINTI UDIN – SU Pengurusan Asra
• JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING
- NORBAYA BINTI MUHAMMAD - Setiausaha
• JK PENDAFTARAN, REKOD DAN DOKU
- NOR ATIAH BINTI YUSOFF - Setiausaha
- SHAMSUL NIZAM BIN HA RAHMAN - Penye
- ISA BIN KASIM - Penyelaras SSDM
- KHAIRUL NIZAM BIN AMIR HASSAN (PENY
• JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS
- PUTRI NOR IDAYU BINTI ROBANI - Setiaus
• JK BANTUAN, BIASISWA DAN KEBAJIK
- HAMIDAH BINTI KASIM - SU Bantuan & Keb
- SHAMSARIAH BINTI SETAPAH - Penyelaras
- NORFAZIRA BINTI RAMLI - Penyelaras BKP
• JK KANTIN
- NOOR IDAYU BINTI BADARUDDIN – Setiau
• JK JAMUAN RASMI
- PENGERUSI KGKT - Penyelaras
• JK MAJALAH SERI & BULETIN SEKOL
- NOR LAILI BINTI MOHAMAD – Setiausaha
• JK PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH
- NURUL AINNA BINTI ISHAK
• JK POLISI SEKOLAH SELAMAT
- ROSMAN BIN AWANG CHIK
• JK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH
- ROBIEYAH BINTI ABD [email protected] MALEK
• JK PROGRAM SLAD
- ZURAIDAH BINTI WAHID

__________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

L MURID

UNUS - Penolong Setiausaha HEM
AKWAH

engawas

arden
ama
a B&K
UMENTASI PELAJAR
elaras SMM
YELIA ASRAMA) - Penyelaras SMA
saha
KAN
bajikan
s BSM / BKYP
P
usaha

LAH
SIHAT

H (PPDa)
K

xvii

______________
GPK KOKURIKUL

KOKURIKULUM 

• JK INDUK KOKURIKULUM • JK INDUK 3K
- NORHAYATI BINTI M DERIS - HASLINDAWATI BT ABD

• JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH • JK 3K PERSEKITARAN SE
- GPK KOKURIKULUM - ROSMAN BIN AWANG C

• JK MAJLIS SUKAN SEKOLAH • JK PEMBANGUNAN FIZIKA
- MOHD HAQIQIL BIN HAMIDUN - EMRAN BIN IDRIS

• JK RUMAH SUKAN • JK 3K BILIK DARJAH DAN
- NORZITA BIN ZAHRI - BENDAHARA - HAYATI BIN HASSAN
- ABDUL HAIY BIN SOEKAREP - TEMENGGONG
- PUTRI NOR IDAYU BINTI ROBANI- SHAHBANDAR • JK 3K BILIK-BILIK KHAS
- NUR HIFZAN BINTI HUSSIN - LAKSAMANA - HAYATI BIN HASSAN

• PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN • PENYELARAS BILIK PENG
- MOHD HAQIQIL BIN HAMIDUN - ROSNANI BT UDIN

• PENYELARAS BADAN BERUNIFORM • PENYELARAS BILIK BIMB
- YM TG MUSA BIN TG ISMAIL - NORBAYA BINTI MUHAM

• PENYELARAS PERSATUAN DAN KELAB • PENYELARAS BILIK UNIT PEP
- RUZIAH BINTI HARUN
- SEMUA SU PEPERIKSA
• JK KOPERASI SEKOLAH • PENYELARAS BILIK PENG
- SURIYATIHANA BINTI ABDULLAH SANI - Pengurus Jualan
- SERIMAH BINTI AWANG AMAT – Setiausaha - SUHAIRI BIN SHAFIE
- NOOR MAYUZIE BINTI YUSOFF – Bendahari • PENYELARAS DEWAN IBN

- NURUL FAZLINA AIRA B
• PENYELARAS BILIK GER

- RAHAYU BINTI ISMAIL
• PENYELARAS BILIK UNIT

- YM TG MUSA BIN TG IS
• PENYELARAS BILIK SELF

- SITI ESAH BINTI DAUD
• PENYELARAS BILIK SUKA

- MOHD HAQIQIL BIN HAM
- ISA BIN KASIM
• PENYELARAS GALERI KE
- AMRAN BIN AMAT
• PENYELARAS BILIK PENG
- GPK TINGKATAN 6
• PENYELARAS BILIK BOSS
- PUTRI NOR IDAYU BINT

__________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
LUM

KECERIAAN

D WAHAB • PENYELARAS BILIK SUMBER PPDa
EKOLAH - ROBIEYAH BINTI ABD [email protected] MALEK
CHIK
AL SEKOLAH • PENYELARAS PUSAT AKSES
- MOHD RUSHDI BIN OMAR @ ABDULLAH
N PERTANDINGAN KELAS
• PENYELARAS BILIK KKQ
GAWAS & DISIPLIN - AMRAN BIN AMAT

BINGAN & KAUSELING • PENYELARAS BILIK TAYANG
MMAD - IKBAL ZAHIN BIN MOHAMED

PERIKSAAN & PENILAIAN / PBS • PENYELARAS BILIK RAWATAN
- NURUL AINNA BINTI ISHAK
AAN AWAM/DALAMAN
GURUSAN PIBG • PENYELARAS BILIK GURU
- PENGERUSI KGKT
NU SINA
BINTI NOR AZMAN • PENYELARAS BILIK BAHASA
RAKAN - AHMAD KHUSAIRI BIN HUSSIN

BERUNIFORM • PENYELARAS LALUAN & GAJAH MENYUSU
SMAIL - MR X
F ACCESS LEARNING
• PENYELARAS PADANG SEKOLAH & GELANGGANG
AN - ISA BIN KASIM
MIDUN
• PENYELARAS MEMORI KEBITARAAN &
EBITARAAN MEMORI KECEMERLANGAN SEKOLAH
- NUR HIFZAN BINTI HUSIN
GURUSAN PRA U
• PENYELARAS KANTIN
S - NOOR IDAYU BINTI BADARUDDIN
TI ROBANI
• PENYELARAS PONDOK TOKOH
- NORFAZIRA BINTI RAMLI

• PENYELARAS PAPAN KENYATAAN
- SEMUA GPK, GKMP & SU BAHAGIAN

• PENYELARAS SURAU AT THOLIBIN
- MUHD SUKRI BIN MOHAMED MOKHTAR

• PENYELARAS BILIK SELESA
- NURUN NADIAH BINTI JUMBRI

• PENYELARAS GALERI SEJARAH
- NORZITA BINTI ZAHARI

• SUDUT BIDANG
- SEMUA GKMP

xviii

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

PENGURUSAN
DAN

PENTADBIRAN

Page |1

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
DASAR PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 

 
1. Warga  pendidik  dan  staf  kumpulan  pelaksana  hendaklah  sentiasa  mematuhi  Etika 

Perkhidmatan  Awam,  Arahan  dan  Pekeliling  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  dan 
Peraturan‐Peraturan Pegawai Awam ( kelakuan dan tatatertib ) 1993. 
 
2. Warga  pendidik  dan  staf  kumpulan  pelaksana  hendaklah  sentiasa  peka,  faham  dan 
melaksanakan tindakan atas arahan berkaitan dengan aplikasi online yang berkaitan dengan 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
 
3. Bersama  menghayati  Visi  dan  Misi  Sekolah  serta  Falsafah  Pendidikan  Kebangsaan,  Dasar 
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Wawasan Negara. 
 
4. Mematuhi arahan waktu bertugas seperti yang ditetapkan Di bawah Perintah Am 5 Bab G– 
mematuhi waktu bekerja. 
 
5. Kehadiran bertugas dengan menggunakan punch card dan menandatangani buku kehadiran 
masa pergi dan balik. 
 
5.  Menghadiri  mesyuarat,  kursus  dan  seminar  yang  diarahkan  oleh  KPM,  JPN,  PPD  dan 
Sekolah; dan ketidakhadiran dengan menulis surat tunjuk sebab dan alasan munasabah. 
 
6.  Larangan keluar semasa bertugas tanpa izin pengetua/wakil. Bagi pasangan seorang sahaja 
dibenarkan  keluar  dalam  satu  masa  kecuali  dalam  kes‐kes  kecemasan  dengan  mengisi 
borang keluar meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja. 
 
7.  Tatacara menerima tetamu bukan pendidikan semasa bertugas adalah seperti berikut: 

ƒ mencatat dalam buku tetamu 
ƒ urusan profesional 
ƒ perjumpaan tidak melibatkan masa PdP 
ƒ berada di kantin atau galeri kebitaraan  
 
8.  Sentiasa menjaga etika penjawat awam dan menyimpan kerahsiaan. 
 
9.  Sentiasa bersedia memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. 
 
10.  Sentiasa  menjaga  keharmonian  dan  menjalin  hubungan  baik  dengan  pegawai  KPM,  JPN, 
PPD, rakan sekerja, warga sekolah, agensi kerajaan dan swasta; dan komuniti setempat. 
 
11. Berusaha meningkat kompetensi kerjaya dan menjaga nama baik institusi pendidikan pada 
setiap masa . 
 
12.  Peka dengan persekitaran sekolah dan peristiwa yang berlaku. 
 
13. Penglibatan  dengan  organisasi  lain  digalakkan  tetapi  tidak  menganggu  waktu  bekerja  dan 
program sekolah. 

Page |2

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

SEBAHAGIAN PEKELILING IKHTISAS UNTUK RUJUKAN:

1.  SPI Bil. 3/1981  :Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period)  

         oleh Guru 

2.  SPI Bil. 4/1986  :Panitia Mata Pelajaran 

3.  SPI Bil. 3/1987  :Penyeliaan P & P di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah 

4.  SPI Bil. 3/1990  :Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran  

         Matematik 

5.  PKA Bil. 2/1991  :Format Mesyuarat 

6.   SPI Bil. 6/1991  :Sukatan  Pelajaran  dan  Peruntukan  masa  untuk  mata  pelajaran  KBSM 

bagi SM  Rendah & SM Atas 

7.   SPI Bil. 9/1993  :Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah 

8.  Akta 550 /1996  :Peraturan‐Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)  

9.  SPI Bil. 22/1998  :Penempatan dan Pertukaran guru Bahasa Inggeris, Matematik & Sains  

         mengikut keperluan perkhidmatan 

10.  SPI Bil. 9/1998  :Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di sekolah kebangsaan 

11.  SPI Bil. 25/1998  :Pelaksaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 

12.  SPI Bil. 1/1999  :Garis Panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah 

13.  SPI Bil. 3/1999  :Penyediaan Rekod P & P. 

14.  SPI Bil. 2/2000  :Peruntukan waktu untuk mata pelajaran sains dalam kumpulan teras  

 peringkat  menengah atas. 

15.  SPI Bil. 1/2001  :Pemilihan pakej Pengkhususan sains dan teknologi SM Atas 

16.   SP Lembaga Peperiksaan SPM Bil 3/2002: Peperiksaan SPM Pengurusan dan Pengendalian  

         Kerja Kursus  

17.  SPK Bil. 5/2002  :Pemberian Bantuan Per Kapita (PCG) 

18.  SPI Bil. 17/2002  :Perlaksanaan Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (Pafa) di sekolah  

      Kebangsaan dan  Sekolah Menengah. 

19.  SPI Bil. 5/2003  : Perlaksanaan kurikulum semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab 

20.  SPI Bil. 12/2004  :Garis panduan umum pemberian kerja rumah kepada murid sekolah 

21.  SPI Bil 7/2007  :Perlaksanaan Program Information and communication technology  

      literacy (ICTL) for secondary school. 

22.  SPI Bil. 4/2008  :Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia  

         (SEGAK) 

23.  SPI Bil. 1/2010  :Perlaksanaan  Dasar  Menghad  Jumlah  maksimum  sepuluh  (10) 

M/pelajaran  dan Penambahan dua (2) mp tambahan dalam peperiksaan 

SPM. 

24.  SPI Bil. 12/2010  :Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam mp B Malaysia Dan B Inggeris 

  (Ting 2 & Ting 5) bermula 2011  

25.  SPI Bil. 6/2011  :Perlaksanaan mata pelajaran bahasa arab murid tingkatan empat mulai  

         tahun 2011 

25.  SP Lembaga Peperiksaan Bil 3/2011: Perlaksanaan mp sejarah sebagai mp wajib lulus SPM  

         mulai 2013 

27.  Surat Siaran Lembaga peperiksaan Bil. 4/2011: Format pentaksiran bagi mp Sejarah untuk  

         perlaksanaan peperiksaan SPM tahun 2013 

28.  SPI Bil. 13/1969  :Pakaian Guru‐Guru di Sekolah 

 

 

 

 

Page |3

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1.0 JK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 

( Merangkap Ahli Majlis Tindakan SERI dan Kewangan Sekolah ) 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi    : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Naib Pengerusi I      : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Naib Pengerusi II      : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

Setiausaha      : Zuraidah binti Wahid (GBKSM) 

AJK        : GKMP Bahasa  

        : GKMP Kemanusiaan 

        : GKMP Sains Dan Matematik 

        : GKMP Teknik Dan Vokasional 

        : Guru Kokurikulum Tingkatan 6 

: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala 

 

2.0  JK LEMBAGA KENAIKAN PANGKAT, LNPT & TATA TERTIB, DAN ISYTIHAR HARTA 

Pengerusi       : Pengetua 

Setiausaha       : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Ahli Jawatankuasa            : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

         : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

         : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

 : Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

 : Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala 

         : Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala 

 

3.0  JK PENENTUAN TUGAS GURU DAN STAF KUMPULAN PELAKSANA & SWASTA 

Pengerusi       : Pengetua 

Setiausaha       : Guru Penolong Kanan Pentadbiran  

Ahli Jawatankuasa     : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

         : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

         : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran 

 : Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala 

         : Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala 

 

4.0 JK PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH / BUKU PENGURUSAN & TAKWIM SEKOLAH  

Pengerusi      : Pengetua 

Setiausaha      : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Ahli Jawatankuasa    : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

         : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

         : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

: GKMP Bahasa  

        : GKMP Kemanusiaan 

        : GKMP Sains Dan Matematik 

        : GKMP Teknik Dan Vokasional 

: Guru Kokurikulum Tingkatan 6  

: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala 

        : Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala 

 

 

 

Page |4

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

 

 

5.0   JK PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM KEBITARAAN, SKPM DAN  

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH 

Pengerusi      : Pengetua 

Setiausaha      : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Ahli Jawatankuasa          : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

         : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

         : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

: GKMP Bahasa  

        : GKMP Kemanusiaan 

        : GKMP Sains Dan Matematik 

: GKMP Teknik dan Vokasional 

        : Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala 

        : Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala 

 

 

6.0  JK LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LADAP), PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN 

(CPD) DAN ORIENTASI GURU BARU 

Penasihat      : Pegawai Pendidikan Daerah Maran 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi     : Guru Penolong Kanan Pentadbiran   

Naib Pengerusi I       : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Naib Pengerusi II       : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6  

Setiausaha      : GKMP  Teknik dan Vokasional  

Penolong Setiausaha    : Hajah Hayati binti Hassan 

AJK        : GKMP Bahasa 

        : GKMP Kemanusiaan 

        : GKMP Sains Dan Matematik  

: Guru Kokurikulum Tingkatan 6   

        : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (GBKSM) 

: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala 

        : Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala 

 

 

7.0  JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN 

Pengerusi       : Pengetua 

Setiausaha / Pegawai Aset    :  Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Ahli Jawatankuasa                  : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

         : Guru Penolong Kanan HEM (Peralatan dan Bekalan Asrama) 

                                                       : Guru Penolong Kanan Kokurikulum (Peralatan Sukan) 

                                                       : GKMP Teknik dan Vokasional (Peralatan KHB dan ICT) 

            : GKMP Bahasa (Perpustakaan dan Media) 

         : GKMP Kemanusiaan (SPBT) 

         : GKMP Sains Dan Matematik (Peralatan Makmal) 

 : Guru Kokurikulum Tingkatan 6 (Kebitaraan) 

         : GBKSM  (Peralatan B&K dan PPDa) 

 : Ketua Pembantu Tadbir (Sekolah)  

                      : Ketua Pembantu Tadbir (Asrama)  

                                                      : Pembantu Tadbir N17  (Data my SPATA) 

 

 

 

Page |5

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

 

 
8.0  JK DATA DAN REKOD SEKOLAH  

Pengerusi      : Pengetua 
  : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 
Timbalan Pengerusi    : Guru Data 

Setiausaha   

Penolong Setiausaha    : Noratiah bt Yusof 
Ahli Jawatankuasa           : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 
: Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

: Guru Penolong Kanan Kokurikulum 
: Ketua Warden 

: Semua Penyelaras Tingkatan 
 

9.0 JK PEMILIHAN KEMASUKAN SEKOLAH DAN RAYUAN BANTUAN 

Pengerusi      : Pengetua 
  : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 
Timbalan Pengerusi    : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Naib Pengerusi I   

Naib Pengerusi II      : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 
  : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 
Naib Pengerusi III                 : Ketua Warden  

Setiausaha   

Ahli Jawatankuasa          : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) 
: Guru Kokurikulum Tingkatan 6   
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala 
        : Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala 

 

10.0     JK PELAKSANAAN PERHIMPUNAN RASMI MINGGUAN DAN UPACARA RASMI SEKOLAH 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi    : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 
Naib Pengerusi               : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 
Setiausaha       : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Ahli Jawatankuasa          : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 
     : GKMP Bahasa  

        : GKMP Kemanusiaan 
        : GKMP Sains Dan Matematik 
        : GKMP Teknik Dan Vokasional 

: Guru Kokurikulum Tingkatan 6 
        : Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

: Ketua Pembantu Tadbir / Pembantu Tadbir – berkala 

        : Ketua Pembantu Tadbir (Asrama) – berkala 
 

 

11.0  JK MAKLUMAT DAN DOKUMENTASI SEKOLAH 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi    : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 
Naib Pengerusi I      : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 
Naib Pengerusi II      : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 
Setiausaha               : Guru Perpustakaan dan Media 
Penolong Setiausaha    : Nor Laili bt Mohamad 

Ahli Jawatankuasa          : Semua GKMP 
      : Guru Kokurikulum Tingkatan 6   
: Setiausaha Majalah SERI 

        : Setiausaha PIBG 
        : Setiausaha PPDa 

Page |6

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

 

 

12.0   JK  PERMUAFAKATAN – PIBG, AGENSI KERAJAAN & SWASTA, NGO DAN KOMUNITI 

Penasihat      : Pegawai Pendidikan Daerah Maran 

Pengerusi      : Pengetua 

Setiausaha      : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Bendahari      : Ketua Pembantu Tadbir N22 

Ahli Jawatankuasa    : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

        : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

        : GKMP Teknik Dan Vokasional 

        : Ketua Warden 

: Guru Kokurikulum Tingkatan 6   

        : Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

        : Yang Dipertua PIBG 

        : Wakil Pejabat Daerah dan Tanah Maran 

        : Wakil Majlis Daerah Maran 

        : Wakil Pejabat Kesihatan Maran 

        : Wakil Jabatan Bomba 

        : Wakil PDRM Maran 

        : Wakil Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ( JPAM ) 

        : Tok Empat Sentosa 

        : Wakil JKK Masjid Pekan Tajau 

        : Wakil KRT Pekan Tajau 

 

13.0  JK JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN / JADUAL WAKTU GANTI (RELIEF) 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi     : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Naib Pengerusi I      : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Naib Pengerusi II      : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

Setiausaha          : Nurul Fazlina Aira binti Nor Azman 

Pen Setiausaha       : Nurhifzan bt Husin  

Ahli Jawatankuasa          : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) 

        : Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

: Suryatihana binti Abdullah Sani (SU Peperiksaan STPM) 

        : Zurayani binti Ismail  (Ketua SU Peperiksaan / SPM) 

        : Rohaya binti Mohamad  (SU Peperiksaan PT3) 

        : Nurhifzan binti Hussin (SU Peperiksaan Dalaman Menengah Rendah) 

        : Emran bin Idris  (SU Peperiksaan Dalaman Menengah Atas) 

        : Nik Rosdi bin Draman @ Nik Man (SU PBS) 

 

14.0  JK RIMUP DAN PELAKSANAAN DASAR 1M1S PERINGKAT SEKOLAH  

Penasihat      : Pegawai Pendidikan Daerah Maran 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi            : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Setiausaha      : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Ahli Jawatankuasa          : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

        : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6  

        : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) 

        : Guru Kokurikulum Tingkatan 6 

        : Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

        : Ketua Warden 

        : YDP PIBG 

        : Ketua Kampung/ Penghulu / agensi yang berkaitan 

Page |7

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

 

15.0         JK MENANGANI BENCANA / KONTIGENSI 

Penasihat       Pegawai Pendidikan Daerah Maran 

Pengerusi      : Pengetua 
: Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 
Timbalan Pengerusi            : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

Setiausaha      

Ahli Jawatankuasa          : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 
      : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 
      : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) 

        : Guru Kokurikulum Tingkatan 6   
        : Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 

                 : Ketua Warden 
        : YDP PIBG 
        : Ketua Kampung / Penghulu / agensi yang berkaitan 

 

16.0   JK PENGURUSAN SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN KPM (SKK) 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi     : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Naib Pengerusi I      : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Naib Pengerusi II      : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

Penyelaras SKK      : Ahmad Khusairi bin Hussin 

 

Kebitaraan Akademik (SAINS)  

 

Penyelaras    :  Rabiah binti Jusoh 

Setiausaha     : Siti Fairusmida binti Abd Wahab 

AJK      : Asma binti Musa 

: Zurayani  binti Ismail 

: Norhayati bt Mohamed  

: Nurhifzan bt Husin 

: Shamsariah bt Setapa 

: Nurul Ainna bt Ishak 

: Tengku Musa bin Tengku Ismail 

: Shamsul Nizam  bin H.A. Rahman 

: Noor Idayu binti Badaruddin 

: Mohd Rushdi bin  [email protected] 

: Rohaya binti Mohd 

 

Penyelaras program jaringan dan jalinan  : Norhayati bt Mohamed  

 

 

Kebitaraan kokurikulum  (AGAMA ISLAM)  

 

Penyelaras    : Hajah Jamilah binti Mat Rejab 

Setiausaha    :  Norhafizah bt Abdul Rahim 

AJK:‐ 

• TAHFIZ      Mohd Sukri bin Mohamed Mokhtar 

Hajah Hayati bt Hassan 

Hamidah bt Kasim 

Suhairi bin Shafie 

 

• KEPEMIMPINAN    Ikbal Zahin bin Mohamed  
Hajah Jamilah binti Mat Rejab 

Page |8

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

     

• PROGRAM / AKTIVITI  Amran bin Amat 

YM Tg Noridawati bt Raja Yunus  

Jaslin bin Ghazali 

Nurul Huda Laily bt Zahri  

 

• PERTANDINGAN    Ahmad Khusairi bin Hussin  

Hajah Jamiah bt Hj Husin  

Norhayati bt M.Deris 

Mohd Haqiqil bin Hamidun (Memanah) 

 

 

17.0  JK PERHATI 

Pengerusi      : Pengetua 
  : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 
Timbalan Pengerusi    : Norbaya binti Muhammad (GBKSM/koordinator) 
  : Zuraidah binti Wahid (GBKSM) 
Setiausaha      Penyelaras Tingkatan 5 

AJK     

 

18.0  JK SEKOLAH PENYAYANG 

Penaung      : Pengarah Pendidikan Negeri Pahang 

Penasihat      : Pegawai Pendidikan Daerah Maran 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi     : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Naib Pengerusi I       : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Naib Pengerusi II       : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6  

Setiausaha      : GKMP Kemanusiaan  

Penyelaras      : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (GBKSM) 

AJK        : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) 

  Ketua Panitia 

  Setiausaha Disiplin Murid 

  Setiausaha Kebajikan  

  Setiausaha Biasiswa 

  Penyelaras Tingkatan 

  Ahli Jawatankuasa PIBG 

  Ahli Jawatankuasa Alumni 

 

19.0  JK SIARAYA DAN RADIO SEKOLAH 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi     : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Naib Pengerusi I       : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Naib Pengerusi II       : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6  

Setiausaha          : Baharum Sham bin Shapien  

Pen. Setiausaha   I    : YM Tengku Musa bin Tengku Ismail  

Penolong Setiausaha II    : Emran bin Idris 

Ahli Jawatankuasa          : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) 

        : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (GBKSM) 

        : Pengerusi KGKT

Page |9

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

 

20.0  JK PROGRAM MBMMBI 

Penasihat      : Pegawai Pendidikan Daerah Maran 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi     : Guru Penolong Kanan Pentadbiran     

Naib Pengerusi I       : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Naib Pengerusi II       : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6  

Setiausaha      : GKMP Bahasa   

Penyelaras       : Ketua Panitia Bahasa Melayu 

        : Ketua Panitia Bahasa Inggeris 

AJK        : GKMP Kemanusiaan 

        : GKMP Sains Dan Matematik 

        : GKMP Teknik dan Vokasional 

: Guru Kokurikulum Tingkatan 6   

        : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (GBKSM)

 

21.0  JK PIBG  : Pengetua 
  : En Yusof bin Jamaludin  
Penasihat  : Tn Hj Mohamad bin Ismail 
Yang Dipertua   : Aliza bt Abdullah 
Naib Yang Dipertua  : Suhairi bin Shafie  
Setiausaha   : En Zakaria bin Awang 
Bendahari   : Pn Norizan bt Mad Ali 
AJK Ibu Bapa  : Pn Zainah bt Leman 
  : En Mohd Zambri bin Daud 
  : En Khairul Nizam bin Amir Hassan  
  : PSU Kurikulum (Nurul Huda Laily bt Zahri) 
  : SU 3K (Haslindawati bt Abd Wahab) 
AJK Guru   : Ketua Unit Disiplin (Isa bin Kasim) 
  : Guru Bimbingan dan Kaunseling (Berkala)
 
 

P a g e | 10

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

KURIKULUM

 

P a g e | 11

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

DASAR KURIKULUM 

 
1. Proses pengajaran dan pembelajaran bermula pada hari pertama persekolahan. 
 
2. Semua  guru  dikehendakki  mematuhi  Surat  Pekeliling  Ikhtisas  Bil.  3/  1999  ‐  Penyediaan 

Rekod  Pengajaran  Dan  Pembelajaran  dan  Peraturan‐Peraturan  Pendidikan  (Kurikulum 
Kebangsaan) 1997 serta Pekeliling lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan kurikulum.  

 
3. Sentiasa  mematuhi  jadual  waktu  persendirian  dan  jadual  waktu  relief  (waktu  ganti)  yang 

ditetapkan  dengan  menandatangani  Buku  Kawalan  Kelas.  Proses  Pengajaran  dan 
Pembelajaran dilaksanakan dengan semaksimum dan berkesan. 

 
4. Guru yang tidak hadir kerana mengikuti mesyuarat, kursus, seminar atau arahan lain oleh 

KPM,  JPN,  PPD  dan  jabatan  lain  yang  mendapat  kebenaran  hendaklah  menyediakan 
bahan/modul kepada pelajar. 

 
5. Pengajaran dan Pembelajaran secara ‘Penggabungan Kelas’ akan dilakukan sekiranya: 

5.1 Acara rasmi sekolah yang melibatkan ramai guru. 
5.2 Penglibatan separuh daripada bilangan guru yang sedia ada dengan aktiviti luar atas 

arahan KPM, JPN dan PPD. 
5.3 Strategi  peningkatan  dan  berfokus  menjelang  peperiksaan  khususnya  peperiksaan 

awam bagi kelas‐kelas peperiksaan.  
 
6. Mesyuarat Induk Kurikulum diadakan sebanyak empat (4) kali setahun. Mesyuarat pertama 
awal  tahun  bagi  menerangkan  dasar  kurikulum  yang  mesti  dipatuhi  oleh  semua  guru  dan 
akhir tahun bagi menilai program kurikulum yang diadakan.  
 
7. Mesyuarat  Panitia  Mata  Pelajaran  diadakan  sebanyak  empat  (4)  setahun.  Mesyuarat 
pertama  awal  tahun  bagi  menerangkan  dasar  yang  telah  ditetapkan  oleh  kurikulum 
sekolah,  menetapkan  belanjawan  dan  perancangan  strategik  panitia;  dan  akhir  tahun  bagi 
menilai program panitia yang diadakan.  
 
8. Mesyuarat JK Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) diadakan sebanyak empat (4) setahun. 
Mesyuarat  pertama  awal  tahun  bagi  menerangkan  dasar  yang  telah  ditetapkan  oleh 
kurikulum  sekolah,  perancangan  strategik  panitia;  dan  akhir  tahun  bagi  membuat  post 
mortem pelaksanaan PBS tahun semasa.  
 
9. Dialog  Prestasi  dan  Program  Intervensi  diadakan  setiap  kali  selepas  ujian  /  peperiksaan 
dijalankan; dan mesyuarat Panitia Mata Pelajaran dilaksanakan. 
 
10. Guru Penolong Kanan Pentadbiran adalah Setiausaha Kurikulum Sekolah dan dibantu oleh 
seorang  guru  bertanggungjawab  dalam  pengurusan  kurikulum,  penilaian  dan  program‐
program kecemerlangan.  
 
11. Guru  Penolong  Kanan  Pentadbiran  bersama  Setiausaha  Peperiksaan  dan  Penyelaras  PBS 
bertanggungjawab menyediakan profil semua pelajar. 
 
 
 

P a g e | 12

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
12. Guru Penolong Kanan Pentadbiran bertindak sebagai penyelaras kepada semua Guru Kanan 

Mata Pelajaran dan Ketua Panitia bagi menyediakan Perancangan Strategik Sekolah. 
 
13. Penyeliaan dan Pencerapan  akan  dilakukan secara formal sebanyak empat (4) kali;   2 kali 

pencerapan  PdP  dan  2  kali  Pencerapan  Buku  Latihan;  dan  pada  bila‐bila  masa  oleh 
Pengetua sekiranya perlu. 
 
14. Pencerapan dilakukan dengan menggunakan Borang Standard SKPM Elemen 9 dan Borang 
Pencerapan  PBS  Peringkat  Sekolah.  Pencerap  hendaklah  menyediakan  laporan/rumusan 
selepas pencerapan. 
 
15. Penilaian dan Peperiksaan dilaksanakan sebanyak 5 kali; 3 kali penilaian peringkat sekolah 
dan 2 kali peperiksaan bersama peringkat negeri. Guru mata pelajaran yang berkaitan mesti 
menyediakan  soalan  ujian  peringkat  sekolah  secara  bergilir  seperti  yang  diputuskan  dalam 
mesyuarat Panitia Mata Pelajaran. 
 
16. Soalan  ujian  hendaklah  mengikut  standard  peperiksaan  Awam  berdasarkan  Tahap 
Peperiksaan pelajar dan disahkan oleh KB / KP untuk kelulusan cetakan. 
 
17. Mengadakan  mesyuarat  dan  post  mortem  selepas  setiap  kali  ujian  /  peperiksaan  / 
pentaksiran dijalankan. 
 
18. Keputusan ujian dan peperiksaan akan diumumkan kepada pelajar dan disampaikan kepada 
ibubapa / penjaga  tiga (3) minggu selepas ujian / peperiksaan. 
 
19. Guru  mata  pelajaran  mesti  membuat  analisis,  diagnosis  pencapaian  setiap  orang  pelajar 
dan  menyediakan  laporan  serta  mengadakan  program  pemulihan  sekiranya  keputusan 
ujian/ peperiksaan tidak mencapai peratus dan GPS yang ditetapkan. 
 
20. Melaksanakan program kecemerlangan secara konsisten dan terancang dan mengamalkan 
Budaya Cemerlang. 
 
21. Ibubapa / penjaga pelajar yang bermasalah dalam pencapaian akademik akan dijemput ke 
sekolah untuk berbincang bagi mengatasi masalah bersama dengan pihak sekolah dan guru 
mata  pelajaran.  Begitu  juga  pelajar  cemerlang  di  bawah  program  Permata  SERI  akan 
dijemput untuk bersama dalam majlis anugerah yang diadakan di peringkat sekolah sebagai 
motivasi. 
 
22. Proses  Pengajaran  dan  Pembelajaran  Pra  U  dilaksanakan  secara  ‘Kuliah  dan  Tutorial‘  dan 
tertakluk kepada arahan dan pekeliling semasa. 
 
23. Guru  mata  pelajaran  yang  terlibat  dengan  Tuisyen  Felda  /  Yayasan  GPMS  hendaklah 
mematuhi  jadual  yang  ditetapkan  dan  sekiranya  tidak  dapat  hadir  kerana  mesyuarat  dan 
lain‐lain yang diarahkan atau perkara kecemasan hendaklah diganti pada hari yang lain. 
 
24. Semua  guru  digalakkan  mengamalkan  Budaya  Membaca  dan  Perkongsian  Pintar  bersama  
rakan atau dengan guru sekolah‐sekolah lain dengan makluman.  
 

P a g e | 13

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
SEBAHAGIAN PEKELILING IKHTISAS UNTUK RUJUKAN:

1.  SPI Bil. 3/1981  :Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) oleh Guru 

2.  SPI Bil. 4/1986  :Panitia Mata Pelajaran 

3.  SPI Bil. 3/1987  :Penyeliaan P & P di dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah 

4.  SPI Bil. 3/1990  :Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran  

         Matematik 

5.  PKA Bil. 2/1991  :Format Mesyuarat 

6.   SPI Bil. 6/1991  :Sukatan Pelajaran dan Peruntukan masa untuk mata pelajaran KBSM bagi 

SM  rendah & SM Atas 

7.   SPI Bil. 9/1993  :Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah 

8.  1997    :Peraturan‐Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)  

9.  SPI Bil. 22/1998  :Penempatan dan Pertukaran guru Bahasa Inggeris, Matematik & Sains  

         Mengikut keperluan perkhidmatan 

10.  SPI Bil. 9/1998  :Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di sekolah kebangsaan 

11.  SPI Bil. 25/1998  :Pelaksaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 

12.  SPI Bil. 1/1999  :Garis Panduan pengendalian aktiviti sokongan Bahasa Inggeris di sekolah 

13.  SPI Bil. 3/1999  :Penyediaan Rekod P & P. 

14.  SPI Bil. 2/2000  :Peruntukan waktu untuk mata pelajaran sains dalam kumpulan teras  

 peringkat  menengah atas. 

15.  SPI Bil. 1/2001  :Pemilihan pakej Pengkhususan sains dan teknologi SM Atas 

16.   SP Lembaga Peperiksaan SPM Bil 3/2002: Peperiksaan SPM Pengurusan dan Pengendalian  

          Kerja Kursus  

17.  SPK Bil. 5/2002  :Pemberian Bantuan Per Kapita (PCG) 

18.  SPI Bil. 17/2002  :Perlaksanaan Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (Pafa) di sekolah  

      Kebangsaan dan Sekolah Menengah. 

19.  SPI Bil. 5/2003  : Perlaksanaan kurikulum semakan Pend islam dan Bahasa Arab 

20.  SPI Bil. 12/2004  :Garis panduan umum pemberian kerja rumah kepada murid sekolah 

21.  SPI Bil 7/2007  :Perlaksanaan Program Information and communication technology  

      literacy (ICTL) for secondary school. 

22.  SPI Bil. 4/2008  :Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia  

         (SEGAK) 

23.  SPI Bil 1/2010  :Perlaksanaan  Dasar  Menghad  Jumlah  maksimum  sepuluh  (10) 

M/pelajaran  dan Penambahan dua (2) mp tambahan dalam peperiksaan 

SPM. 

24.  SPI Bil. 12/2010  :Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam mp B Malaysia Dan B Inggeris 

  (Ting 2 & Ting 5) bermula 2011  

25.  SPI Bil. 6/2011  :Perlaksanaan mata pelajaran bahasa arab murid tingkatan empat mulai  

         tahun 2011 

25.  SP Lembaga Peperiksaan Bil 3/2011: Perlaksanaan mp sejarah sebagai mp wajib lulus SPM  

         mulai 2013 

27.  Surat Siaran Lembaga peperiksaan Bil. 4/2011: Format pentaksiran bagi mp Sejarah untuk 

         perlaksanaan peperiksaan SPM tahun 2013 

 

 

P a g e | 14

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016
PENGURUSAN KURIKULUM

1.0 JK INDUK KURIKULUM 

Pengerusi      : Pengetua 
: Guru Penolong Kanan Pentadbiran 
Setiausaha      : Nurul Huda Laily binti Zahri 
: Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 
Penolong Setiausaha    : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 
: Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 
AJK        : Guru Kokurikulum Tingkatan 6 
: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran 
                                         : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran 
: Guru Perpustakaan dan Media 
     : SU Peperiksaan (STPM, SPM, PT3 & Peperiksaan Dalaman) 
: SU Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 
     : Penyelaras Bestari 
: Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBKSM) 
                                       

    

    

    

    

    

     

 

2.0 JK PANITIA MATA PELAJARAN 

Penasihat      : Pengetua 

Penolong Penasihat    : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Pengerusi      : Guru Kanan Mata Pelajaran 

Timbalan Pengerusi    : Ketua Panitia Mata Pelajaran 

Setiausaha      : Guru Mata Pelajaran yang dilantik oleh GKMP  

BIDANG BAHASA 

KP Bahasa Melayu    : Siti Esah binti Mohd Daud 

KP Bahasa Inggeris    : Rahayu binti Ismail 

KP Bahasa Arab      : Mohd Shukri bin Mohamed Mokhtar 

BIDANG KEMANUSIAAN   

KP Pendidikan Islam    : Tengku Nor Idawati binti Raja Yunus 

KP Sejarah      : Nurul Huda Laily bt Zahri 

KP Geografi      : Julia Afiza binti Mat 

KP Pend. Jasmani & Kesihatan  : Isa bin Kasim   

KP Pendidikan Seni    : Norzita binti Zahri 

KP Pend. Sivik & Kewarganegaraan  : Nurul Ainna binti Ishak 

Penyelaras KAA      : Mohd Shukri bin Mohamed Mokhtar 

Penyelaras KKQ      : Amran bin Amat 

BIDANG SAINS DAN MATEMATIK 

KP Sains Tulen      : Asma binti Musa 

KP Sains       : Norhayati binti Mohamad 

KP Matematik      : Siti Fairusmida binti Abdul Wahab 

BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL 

KP Kemahiran Hidup Bersepadu  : Hayati binti Hassan 

KP Tek. Maklumat & Komunikasi  : Hamidah binti Kasim 

KP Prinsip Perakaunan    : Suhairi bin Shafie 

KP Perdagangan      : Noor Mayuzie binti Yusoff 

KP Lukisan Kejuruteraan    : Emran bin Idris 

KP Matematik Tambahan    : Baharum Sham bin Shapien 

TINGKATAN 6 / PRAU 

KP Bahasa Melayu    : Rosli bin Kasim 

KP Pengajian Am      : Suryatihana binti Abdullah Sani 

KP Pendidikan Seni    : Robieyah binti Abd Karim 

KP Sains Sukan       : Nurul Fazlina Aira bt Noor Azman  

KP Geografi      : Jaslin bin Ghazali 

KP MUET      : Putri Noor Idayu binti Robani 

P a g e | 15

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

3.0 JK PENGURUSAN KECEMERLANGAN AKADEMIK 

Pengerusi      : Pengetua  

Timbalan Pengerusi     : Guru Penolong Kanan Pentadbiran     

Naib Pengerusi I       : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Naib Pengerusi II       :  Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6  

Setiausaha      : Nurul Huda Laily binti Zahri 

AJK        : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) 

          Norbaya binti Muhammad / GBKSM (Menengah Rendah) 

          Zuraidah binti Wahid / GBKSM (Menengah Atas) 

  Semua SU Peperiksaan (PT3, SPM, STPM, Dalaman) 

Penyelaras Akademik T1     : Abdul  Haiy b Soekarep 

Penyelaras Akademik T2    : Norhafizah b Abdul Rahim 

Penyelaras Akademik T3    : Norzita bt Zahari 

Penyelaras Akademik T4    : Hamidah bt Kassim 

Penyelaras Akademik T5    : Nurun Nadiah binti Jumbri 

Penyelaras Akademik T6    : Suryatihana binti Abdullah Sani 

 

4.0 JK PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi     : Guru  Penolong Kanan Pentadbiran 

Naib Pengerusi      : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

Setiausaha      : Zurayani binti Ismail 

Penolong Setiausaha    : Rohaya binti Mohd 

Penyelaras PBS T1 / PBS Sekolah  : Serimah binti Awang Amat  

Penyelaras PBS T2    : Nik Rosdi  bin [email protected] Man 

Penyelaras PBS T3 / PT3    : Rohaya binti Mohd   

Peperiksaan Dalaman     : Emran bin Idris  

Peperiksaan SPM     : Zurayani binti Ismail 

Penyelaras PBS Pra U / STPM  : Suryatihana binti Abdullah Sani   

AJK        : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) 

          : Semua Ketua Panitia 

5.0 JK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PERINGKAT SEKOLAH 

Pengerusi      : Pengetua 

Timbalan Pengerusi     : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Naib Pengerusi I      : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Naib Pengerusi II      : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

Naib Pengerusi III     : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

Setiausaha      : Nik Rosdi bin [email protected] Man (Penyelaras PBS T1) 

Penolong Setiausaha    : Serimah binti Awang Amat (Penyelaras PBS T2) 

          Rohaya binti Mohd (Penyelaras PBS T3 / PT3) 

AJK        : GKMP Kemanusian (Pengesanan dan Latihan) 

: GKMP Bahasa (Penyelarasan) 

: GKMP Sains dan Matematik  (Pementoran) 

: GKMP Teknik dan Vokasional  (Pemantauan) 

: Ketua Panitia MP  (Pentaksiran Sekolah & Pentaksiran Pusat) 

: Guru Cemerlang / Guru Nukleus 

: Guru Bimbingan dan Kaunseling (Psikometrik) 

: KP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PAJSK) 

: Jurulatih Utama Pentaksiran 

P a g e | 16

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

 

6.0 JK PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP) 

Pengerusi      : Pengetua 

Setiausaha      : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Penolong Setiausaha    : Julia Afiza binti Mat 

AJK        : GuruPenolong Kanan Hal Ehwal Murid 

        : Guru Penolong Kanan Kokurikulum 

        : Guru Penolong Kanan Tingkatan 6 

: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran 

: Semua Ketua Panitia  

: Guru Kokurikulum Tingkatan 6   

 

7.0 JK INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) 

a. Pengerusi      : Pengetua 
b.
Timbalan Pengerusi    : Guru Penolong Kanan Pentadbiran 

Naib Pengerusi      : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 

Setiausaha      : Guru Perpustakaan dan Media 

Penolong Setiausaha    : Siti Esah binti Mohd Daud  

Guru Perpustakaan    : Nor Laili bt Mohamad 

Guru NILAM      : Rahayu binti Ismail 

AJK                          : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) 

        : Semua Ketua Panitia 

 

AJK Kerja PSS  

 

DATA DAN REKOD PSS     : Guru Perpustakaan dan Media 

 

NILAM         : Rahayu bt Ismail (BI) 

: Nurizzati bt Abdul Wahab (BM) 

c.  BILIK ABM  : Siti Esah bt Mohd Daud  
Penyelaras Self Acces Learning  : Nor Fazira binti Ramli 
Penyelaras BBM/ABM    : Ikbal Zahin bin Mohamed 
Penyelaras Bilik Tayang    : Norzita bt Zahari  
Penyelaras Galeri Sejarah   
 
 

P a g e | 17

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

HAL EHWAL
MURID

 

P a g e | 18

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

DASAR HAL EHWAL MURID 
 

1. Semua pelajar yang ditawarkan ke sekolah ini mesti tinggal di asrama yang disediakan kecuali 
anak‐anak guru dan kakitangan yang tinggal di dalam kawasan sekolah. 

 
2. Semua  pelajar  wajib  terlibat  dalam  semua  aktiviti  sekolah  dan  asrama;  tiada  pengecualian 

walaupun tidak tinggal di asrama sekolah. 
 
3. Semua pelajar hendaklah mematuhi ketetapan peraturan dan arahan di sekolah dan asrama. 
 
4. Pelaksanaan  dan  Pematuhan  Peraturan  dan  Pembentukan  Disiplin  dan  Sahsiah  Pelajar  SMK 

Seri Jengka adalah tanggungjawab semua guru kerana ‘Semua Guru adalah Guru Disiplin’. 
 
5. Guru  Kelas  bertanggungjawab  menanda  kedatangan  pelajar  pada  setiap  pagi  dan      

menghantar Buku Kehadiran Pelajar ke pejabat sekolah selewat‐lewatnya waktu kedua. 
 
6. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid adalah setiausaha Hal Ehwal Murid yang dibantu oleh 

seorang  guru  bertanggungjawab  dalam  pengurusan  Hal  Ehwal  Murid  merangkumi  unit‐unit 
yang berkaitan dengan kebajikan, keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pelajar. 
 
7. Setiap  unit  di  bawah  Hal  Ehwal  Murid  mempunyai  Jawatankuasa  yang  bertanggungjawab 
berdasarkan ketetapan bidang tugas dan dikehendaki menyediakan perancangan tahunan. 
 
8. Warden  Bertugas  Harian  bertanggungjawab  selepas  waktu  persekolahan  dengan  menjaga 
aspek  keselamatan,  kesihatan,  kebajikan,  keselesaan  dan  kesejahteraan  pelajar  bagi 
meningkatkan tahap kecemerlangan pelajar dari segi akademik dan sahsiah pelajar. 
 
9. Menjadikan  asrama  sebagai  pusat  kecemerlangan  pelajar  dan  melahirkan  bakal  pemimpin 
dan profesional pada masa akan datang. 
 
10. Pelajar yang balik sama ada pada hari jadual balik kampung atau masa kecemasan hendaklah 
menggunakan  Buku  Putih  dan  melengkapkan  maklumat  serta  ditandatangani  oleh  ibubapa  / 
penjaga dan Warden Bertugas / Ketua Warden. 
 
11. Unit Bimbingan dan Kaunseling (UB&K) berfungsi dan berperanan dalam menangani masalah 
pelajar dan warga sekolah berdasarkan Pekeliling dan Arahan yang telah ditetapkan; sentiasa 
peka dan prihatin terhadap perkembangan psikologi pelajar melalui perkhidmatan UB&K. 
 
12. Segala tindakan dan dendaan kepada pelajar perlu dirujuk kepada Pekeliling dan Arahan yang 
telah ditetapkan.  
 
13. Agihan  Buku  Teks  kepada  semua  pelajar  dan  memastikan  pelajar  mengguna  dan  menjaga 
keselamatan dan kebersihan buku‐buku tersebut dengan seliaan guru. 
 
14. Sentiasa menjaga keselamatan dan kebajikan pelajar sama ada di sekolah atau asrama  
 
15. Agihan borang biasiswa dan bantuan dilakukan secara adil tanpa prejudis dan pilih kasih. 
 
16. Menunaikan  Solat  secara  berjemaah;  Program  Bina  Insan  dilaksanakan  setiap  minggu;      
Ceramah Bulanan berdasarkan Peristiwa dalam bulan‐bulan Hijriah dan isu‐isu semasa. 

P a g e | 19

_______________________________________________Buku Pengurusan Sekolah 2016

SEBAHAGIAN PEKELILING IKHTISAS UNTUK RUJUKAN:

1. SPI Bil. 4/1996  : Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah 

 

2. SPI Bil. 6/1998  : Menjaga Kesihatan Pelajar Sekolah 

 

3. SPI Bil. 7/1998  : Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman  

            Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan Malaysia 

 

4. SPI Bil. 16/1998  : Menangani Gangsterism di Sekolah  

 

5. SPI Bil. 18/1998  : Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan 

 

6. SPI Bil. 2/1999  : Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah 

 

7. SPI Bil. 7/1999  : Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah 

 

8. SPI Bil. 8/1999  : Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik  

            Sekolah 

 

9. SPI Bil. 6/2000  : Menangani Masalah Keselamatan, Dadah dan Gangster 

 

10. SPI Bil. 7/2000  : Mencegah Kebakaran di Sekolah 

 

11. SPI Bil. 11/2000  : Membanteras Jenayah di Kalangan Murid Sekolah 

 

12. SPI Bil. 12/2000  : Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan 

 

13. Lain‐Lain Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkaitan dari semasa ke semasa 

 

P a g e | 20


Click to View FlipBook Version