The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shamsudin md sarif, 2019-07-22 06:09:51

AKNC 2019 UiTM Cawangan Negeri Sembilan

AKNC 2019 UiTM Cawangan Negeri Sembilan

Keywords: AKNC

LAPORAN ANUGERAH KUALITI NAIB
CANSELOR

UiTM CAWANGAN NEGERI
SEMBILAN 2019

LAPORAN ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR
UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN

PEMBANGUNAN PELAJAR (KEPIMPINAN)

2019

SENARAI PENULIS & PENYUNTING UiTM NEGERI SEMBILAN
AKNC UiTM NEGERI SEMBILAN

PENASIHAT
Prof. Dato’ Dr. Nasrudin Mohammed

KETUA UNIT PENGURUSAN KUALITI
Dr. Rafidah Kamarudin

JAWATANKUASA AKNC UiTM NEGERI SEMBILAN
1. Puan Norani Amit
2. Dr. Nur Nadia Dzulkifli
3. Puan Sarah Mardhiah Selamat

PENYUNTING
1. Encik Shamsudin Md. Sarif
2. Puan Norhafizah Hashim

PENULIS 26. Puan Nornadiah Mohd Razali
1. Puan Norani Amit 27. Puan Nur Alyani Mohd Shukri
2. Dr. Rafidah Kamarudin 28. Dr. Nor Akmalazura Jani
3. Puan Norlis Osman 29. Encik Ahmad Syakir Salman Abdul
4. Puan Nurul Syafawani Halim
5. Encik Mohamad Shahrimi Bin Latif
Hashim 30. Dr. Nur Sofiah Abu Kassim
6. Dr. Nur Nadia Dzulkifli 31. Encik Al-Bakri Mohammad
7. Dr. Masitah Ahmad 32. Encik Rosdi Safian
8. Cik Mardiana Ahmad 33. Cik Noor Hasvenda Binti Abd
9. Puan Siti Nafisah Md. Rashid
10. Puan Norfazlika Abd Karim Rahim
11. Dr. Siti Faidul Maisarah Abdullah
12. Puan Faikah [email protected]
13. Prof. Madya Dr. Norwati Hj Roslim
14. Puan Sarah Mardhiah Selamat
15. Cik Nor Fadhlin Jaafar
16. Encik Mohd Elfee Ab Rashid
17. Puan Rafizan Abdul Razak
18. Puan Sri Yusmawati Haji Mohd
Yunus
19. Puan Zaidatulhusna Mohd Isnani
20. Puan Noor Aisyah Idris
21. Puan Noor Hidayah Mohd Zaki
22. Puan Azlina Abdul Hadi
23. Cik Mahfuzah Mahayadin
24. Encik Mohd Islah Mohd Yusof
25. Dr. Nurul Auni Zainal Abidin

KAMPUS KUALA PILAH
KAMPUS SEREMBAN
KAMPUS REMBAUSENARAI SINGKATAN PERKATAAN

1M4U - Kelab 1 Malaysia For Youth
AKRAB - Anugerah Kualiti Rektor Antara Bahagian
AKPC - Anugerah Kelab & Persatuan Cemerlang
ALPS - Academic Leadership Plan in Succession
ANC - Anugerah Naib Canselor
APC - Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
ATS - Anugerah Tokoh Siswa
BHEA - Bahagian Hal Ehwal Akademik
BHEP
BPF Bahagian Hal Ehwal Pelajar
BPSPPS - Bahagian Pengurusan Fasiliti
Cass - Bengkel Pensejajaran Semula Pelan Perancangan Strategik
CSPI - Corporate Administration Student Society
Dicad - Pusat Perancangan dan Maklumat Strategik
FKPM - Persatuan Diploma Pentadbiran Korporat
FSKM - Fakulti Komunikasi & Pengajian Media
FSG - Fakulti Sains Komputer dan Matematik
FSR - Fakulti Sains Gunaan
FSPPP - Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi
FPP - Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi
FPM - Fakulti Pengurusan Perniagaan
FK - Fakulti Pengurusan Maklumat
FSS - Fail Kursus
Fosrec - Fieldwork Support Society
GPMS - Faculty Of Sport Science & Recreation Club
HPNG - Gabungan Pelajar Pelajar Melayu Semenanjung
IID - Himpunan Purata Nilai Gred
InQKA - Invention, Innovation & Design
IPTA - Institute of Quality and Knowledge Advancement
I-Saf - Institut Pengajian Tinggi Awam
JKAC - Persatuan Intellectual Student Affairs
JKEN - Jawatankuasa Akademik Cawangan
JPK - Jawatankuasa Eksekutif Negeri
JPKK - Jawatankuasa Perwakilan Kolej
- Persatuan Jawatankuasa Perwakilan Komander Kesatria

KARISMA - Karnival Sukan Mahasiswa
Kefajar - Kelab Fasilitator Pelajar
KI - Kemahiran Insaniah
KIK - Kumpulan Inovatif dan Kreatif
KPI - Key Performance Index
KPU - Kampus Pengurus Utama
KPT - Kemeterian Pengajian Tinggi
KPP - Ketua Pusat Pengajian
KPO - Kursus Pengurusan Organisasi
LAN - Rangkaian Setempat
LNPT - Laporan Penilaian Prestasi Tahunan
MASMED - Malaysian Academy of SME Entrepreneurship
MDAB - Mengubah Destini Anak Bangsa
MDS - Minggu Destini Siswa
MKSP - Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan
MoU - Memorandum of Understanding
MOOC - Massive Open Online Course
MPE - Mesyuarat Pengurusan Eksekutif
MPP - Majlis Perwakilan Pelajar
MQA - Malaysian Qualifications Agency
N9DC - Negeri Sembilan Data Center
NLP - Neuro Linguistic Program
OBE - Outcome Based Education
OPAL - Online Performance Appraisal System
OPKIM - Operasi Khidmat Masyarakat
Peers - Persatuan Pemangkin Evolusi Rakan Siswa
Perlu - Persatuan Pembimbing Rekreasi Luar UiTM
P&P - Pengajaran dan Pembelajaran
PDCA - Plan Do Check Action
PFI - Private Financial Initiative
PFP - Portfolio Fail Pengajaran
PI - Indikator Prestasi
PKPB - Program Kepimpinan Pewaris Bangsa
PPS - Pusat Perancangan Strategik
PTJ - Pusat Tanggungjawab

PTPTN - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
ProMaG - Program Mahasiswa Gemilang
PU - Pengurus Utama
RI 4.0 - Revolusi Industri 4.0
RM - Ringgit Malaysia
RMK-10 - Rancangan Malaysia ke-10
RMS - Report Monitoring System
RMU - Research Management Institute
ROI - Pulangan Pelaburan
Sasea - Persatuan Student Association Of Southeast Asian Affairs
Sasscom - Seremban Actuarial Science Committee
Smf - Sekretariat Mahasiswa Fakulti
SPM - Sijil Pelajaran Malaysia
SuFO - Student Feedback Online
STEM - Sains, Matematik, Kejuruteraan dan Teknologi.
TAPA - Tabungan Amanah Pembangunan Akademik
TRHEP - Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar
TOT - Training of Trainers
UCE - University Community Engagement
UKP - Unit Kepimpinan Pelajar
UiTM - Universiti Teknologi MARA
UiTMCNS - UiTM Cawangan Negeri Sembilan
UPS - Unit Perancangan Strategik
VCSP - Perancangan Jangka Pendek
WAN - Rangkaian Kawasan Luas
YB - Yang Berhormat

ISI KANDUNGAN

P.0 PROFIL UiTMNS ..............................................................................................................i
P.1 Huraian Kampus .......................................................................................................i

P.1a Persekitaran Kampus .....................................................................................i
P.1a(1) Bidang Tumpuan Pilihan .............................................................................i
P.1a(2) Visi dan Misi............................................................................................... ii
P.1a(3) Profil Tenaga Kerja ................................................................................... iii
P.1a(4) Aset .......................................................................................................... iv
P.1a(5) Keperluan Perundangan ........................................................................... iv
P.1b Pertalian Hubungan Kampus.........................................................................v
P.1b(1) Struktur Kampus ........................................................................................v
P.1b(2) Pelanggan................................................................................................. vi
P.1b(3) Pembekal, Rakan Kongsi (pihak berkepentingan) dan Rakan Usahasamavi
P.2 Tahap Kedudukan Kampus.................................................................................... vii

P.2a Persekitaran Persaingan ............................................................................. vii
P.2a(1) Kelebihan UiTMCNS ................................................................................ vii
P.2a(2) Perubahan Yang Mempengaruhi Kelebihan Kampus ............................... vii
P.2a(3) Data Perbandingan ................................................................................. viii
P.2b Cabaran Strategik ..................................................................................... viii
P.2c Sistem Penambahbaikan Prestasi ............................................................... ix
1.0 KEPIMPINAN ................................................................................................................. 1
1.1 Kepimpinan Kanan Penggerak Organisasi .............................................................. 1

1.2 Pendekatan Yang Diambil Oleh Kepimpinan Kanan................................................ 1

1.3 Kaedah Penyebarluasan ......................................................................................... 3

1.4 Pelaksanaan Pelan Pemantauan ............................................................................ 6

1.4.1 Perancangan Strategik Yang Dinamik ......................................................... 7
1.4.2 Komunikasi Berkesan .................................................................................. 7
1.4.3 Pengauditan Berkala ................................................................................... 8
1.4.4 Semakan/Penstrukturan Semula Pelan Perancangan Strategik UiTMCNS.. 8
1.4.5 Penilaian Prestasi Berterusan...................................................................... 9
1.5 Kaedah Pembudayaan ...........................................................................................10

1.6 Mekanisma Pengurusan Risiko ..............................................................................10

2.0 PERANCANGAN STRATEGIK......................................................................................11
2.1 Perancangan Pembangunan Strategik ...................................................................11

2.1a Perancangan Strategik .................................................................................11
2.1b Objektif Strategik ..........................................................................................13
2.1c Inisiatif Strategik ...........................................................................................13
2.2 Pelaksanaan Objektif Dan Inisiatif Strategik ...........................................................14

2.2a Pembangunan dan Pelaksanaan Pelan Tindakan ........................................14
2.2b Pelaksanaan Pelan Pemantauan ..........................................................................14

2.2c Penglibatan dan Penambahbaikan Perancangan Strategik ...................................15

2.2d Pengurusan Risiko ................................................................................................15

2.2e Inovasi Perancangan Strategik..............................................................................15

3.0 TUMPUAN KEPADA PELANGGAN...................................................................................18

3.1 Pelanggan Utama...................................................................................................18

3.2 Kebaikan/Ganjaran Kepada Pelanggan..................................................................20

3.3 Keperluan Pelanggan .............................................................................................21

3.4 Penglibatan Pelanggan ..........................................................................................22

3.5 Pemantauan Maklumbalas Dan Aduan ..................................................................23

3.6 Hasil Tindakan Dan Inovasi....................................................................................24

4.0 PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENGURUSAN PENGETAHUAN .................................25
4.1 Pengukuran, Analisis, Dan Penambahbaikan Pencapaian .....................................25

4.1a(1) Pengukuran Kriteria..................................................................................25
4.1a(2) Data Perbandingan ..................................................................................27
4.1a(3) Data Pelajar Dan Pihak Berkepentingan..................................................28
4.1a(4) Keanjalan Sistem Pengukuran .................................................................29
4.1b Analisa Pencapaian Dan Semakan...............................................................30
4.1c Penambahbaikan Pencapaian ......................................................................31
4.1c(1) Perkongsian Amalan Terbaik....................................................................31
4.1c(2) Pencapaian Masa Hadapan .....................................................................31
4.1c(3) Penambahbaikan Berterusan Dan Inovasi................................................32
4.2 Kepimpinan Maklumat Dan Pengetahuan ..............................................................32

4.2a(1) Data Maklumat Dan Pengurusan Ilmu ......................................................32
4.2a(2) Kaedah Analisis........................................................................................33
4.2a(3) Pengurusan Pengetahuan........................................................................33
5.0 SUMBER MANUSIA ..........................................................................................................35
5.1 Penglibatan Sumber Manusia.................................................................................35

5.2 Pengoptimuman Kepakaran Sumber Manusia ........................................................35

5.3 Tahap Kepuasan Hati Dan Aduan Sumber Manusia Terhadap Persekitaran Dan

Sistem Kerja ..................................................................................................................37

5.4 Tindakan Yang diambil Bagi Memastikan Persekitaran Kerja Dan Sistem Kerja

Yang Kondusif ..............................................................................................................39

5.5 Inovasi Yang Terhasil Daripada Tindakan Yang Dinyatakan Di Atas .......................40

5.6 Penghargaan Dan Pengiktirafan Kepada Sumaber Manusia ...................................40

5.7 Tindakan Pengurusan Kepada Maklumbalas Sumber Manusia...............................42

6.0 TUMPUAN OPERASI ........................................................................................................43
6.1 Operasi ..................................................................................................................43

6.1.1 Perancangan dan Pelaksanaan ...................................................................43
6.1.2 Pemantauan ................................................................................................44
6.1.3 Pengurusan Tindakan Kawalan Keselamatan dan Pencegahan ..................45
6.1.4 Penambahbaikan dan Inovasi......................................................................45
6.2 Inisiatif....................................................................................................................46

6.2.1 AKPC...........................................................................................................46
6.2.2 Program Mahasiswa Gemilang (ProMaG) ...................................................47
6.3 Pembangunan Kepimpinan Pelajar BHEA..............................................................47

7.1 Hasil dari Pelaksanaan Strategik.............................................................................48

7.1.2 Risiko AKPC ...............................................................................................54
7.2 Hasil dari Tumpuan Pelanggan ...............................................................................55

7.2.1 Keberkesanan penglibatan pelanggan .....................................................55
7.3 Hasil dari Tumpuan Sumber Manusia......................................................................58

7.3.1 Keberkesanan penglibatan sumber manusia ...............................................58
7.3.2 Kepuasan Hati .............................................................................................61
7.4 Hasil dari Proses .....................................................................................................62

7.4.1 Pencapaian prestasi proses.........................................................................62
7.4.2 Keberkesanan operasi proses .....................................................................66
7.5 Hasil dari Prestasi Kewangan..................................................................................67

SENARAI JADUAL

Jadual 1.1: Pendekatan Yang Diambil Oleh Kepimpinan Kanan Bagi Memastikan Keberhasilan Bidang
Pembangunan Pelajar UiTMCNS ......................................................................................................... 5

Jadual 1.2: Pengauditan Berkala Akauntabiliti Kepimpinan Kanan UiTMCNS............................................. 8
Jadual 1.3: Kaedah Pemantauan Pelan Inisiatif Perancangan Strategik UiTMCNS 2016 – 2020............... 8
Jadual 1.4: Mekanisma Pelaksanaan Pelan Inisiatif Perancangan Strategik UiTMCNS 2016 – 2020 ........ 9
Jadual 1.5: Kekerapan Pengendalian Mesyuarat di UiTMCNS .................................................................... 9
Jadual 1.6: Kaedah Penilaian Berterusan Bagi Pemantapan Tadbir Urus ................................................... 9
Jadual 1.7: Risiko dan Mekanisma Pengurusan Risiko .............................................................................. 10
Jadual 2.1: Projek inisiatif utama UiTMCNS ............................................................................................... 12
Jadual 2.2: Aktiviti-aktiviti Teras AIM dan Kepimpinan ............................................................................... 14
Jadual 2.3: Hubungan Sustainable Development Goal (SDG) dan Projek Inisiatif Utama UiTMCNS ....... 14
Jadual 3.1: Perancangan dan Pelaksanaan Penglibatan Pelanggan......................................................... 22
Jadual 3.2: Senarai pelan pemantauan dan proses penambahbaikan mengikut kategori pelanggan ....... 23
Jadual 5.1: Tindakan Terhadap Maklumbalas / Risiko Sumber Manusia................................................... 37
Jadual 5.2: Fungsi Teras Unit-unit Terlibat ................................................................................................. 41
Jadual 6.1: Kerangka Proses-Proses Utama Pengoperasian Pembangunan Pelajar (Kepimpinan) ......... 43
Jadual 6.2: Struktur Operasi BHEP UiTMCNS ........................................................................................... 44
Jadual 7.1: Objektif, hasil dan pencapaian strategik UiTMCNS ................................................................. 48
Jadual 7.2: Program Pembangunan Pelajar di bawah ProMaG di UiTMCNS ........................................... 49
Jadual 7.3: Penglibatan Pelajar dalam Program Kepimpinan Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa

2018 .................................................................................................................................................... 50
Jadual 7.3: Pencapaian pelajar peringkat Antarabangsa ........................................................................... 51
Jadual 7.4: Anugerah Kelab & Persatuan Cemerlang (AKPC) Tahun 2018 .............................................. 51
Jadual 7.5: Senarai aktiviti GPMS sepanjang tahun 2018.......................................................................... 53
Jadual 7.6: Senarai dan Pencapaian Tokoh Pelajar................................................................................... 56
Jadual 7.7: Bilangan Program Kepimpinan Pelajar dan Pelaporan Yang diterima .................................... 62
Jadual 7.8: Progam Gabungan yang Menjadi Bengkel Impak Tinggi dan Penjimatannya......................... 64
Jadual 7.9: Senarai kursus akademik yang mempunyai hsil pembelajaran Kepimpinan dan

Kemasyarakatan ................................................................................................................................. 65
Jadual 7.10: Pencapaian Pelajar UiTMCNS – Kampus Seremban ............................................................ 66

SENARAI RAJAH

Rajah P.1.1: PERPATIH UiTMCNS ii

Rajah P.1.2: Carta Bilangan Tenaga Kerja UiTMCNS iii

Rajah P.1.3: Pengurusan Tertinggi UiTMCNS v

Rajah P.1.4: Kategori Pelanggan UiTMCNS vi

Rajah 1.1: Atribut Pelajar Untuk 6 Aspirasi Yang Digariskan Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan

Malaysia 2015 – 2025 (PPPM) Pendidikan Tinggi (PT) 1

Rajah 1.2: Carta Alir Proses Penghasilan Visi, Misi & Nilai UiTMCNS 2

Rajah 1.3: Mekanisma Penyampaian Visi, Misi & Nilai UiTMCNS 3

Rajah 1.4: Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Yang Menfokuskan Kepada Dua Teras Utama Bagi Bidang

Pembangunan Pelajar 4

Rajah 1.5: Ringkasan Pelan Pemantauan Kepimpinan Kanan UiTMCNS 7

Rajah 1.6: Medium Komunikasi Yang Diamalkan Oleh Kepimpinan Kanan UiTMCNS 7

Rajah 2.1: Teras utama penentuan hala tuju dan perancangan UiTMCNS 11

Rajah 2.2: Hubungan di antara teras utama dan inisiatif utama perancangan strategik UiTMCNS. 13

Rajah 2.3: Kaedah pemilihan Tokoh Siswa oleh BHEP 17

Rajah 3.1: Kumpulan pelanggan terlibat berdasarkan dua projek inisiatif kampus 19

Rajah 3.2: Ringkasan carta alir permohonan penganjuran program oleh persatuan/kelab pelajar 20

Rajah 3.3: Senarai kebaikan/ganjaran kepada pelanggan 21

Rajah 3.4: Kaedah Penentuan Keperluan Pelanggan 21

Rajah 3.5: Senarai inovasi UiTMCNS bagi tahun 2018 24

Rajah 4.1: Petunjuk Pencapaian Serta Sasaran Perancangan Strategik Teras 3 26

Rajah 4.2: Perkhidmatan Utama kepada Pelajar 26

Rajah 4.3: Bilangan penyertaan Anugerah Tokoh Siswa 28

Rajah 4.4: Keberkesanan ‘Report Monitoring System’ 28

Rajah 4.5: Mesyuarat dan Laporan yang dijalankan secara berkala di UiTMCNS 29

Rajah 4.6: Program Mahasiswa Gemilang (ProMaG) 30

Rajah 4.7: Perkongsian Amalan Terbaik Melalui Alumni UiTMCNS dan penerima Anugerah Tokoh Siswa

2017. 31

Rajah 4.8: Proses Pemilihan Calon Anugerah Tokoh Siswa 32

Rajah 4.9: Proses Penyebaran Maklumat 33

Rajah 4.10: Tatacara prosedur pengurusan aktivit persatuan/kelab 34

Rajah 5.1: Penglibatan dan pengoptimaan kepakaran Sumber Manusia 36

Rajah 5.2: Sijil NLP 37

Rajah 5.3: Student Lounge dengan Kemudahan Wifi dan TV 39

Rajah 5.4: Sudut Informasi di BHEP 39

Rajah 5.5: Majlis Pelancaran Penggunaan QR Code 2018 oleh VC UiTM 40

Rajah 5.6: Staf Menerima Anugerah 2018 41

Rajah 5.7: Kenaikan pangkat staf ke DM52 42

Rajah 5.8: Maklumbalas staf 42

Rajah 6.1: Proses Report Monitoring System 45

Rajah 6.2: Penambahbaikkan dan inovasi di dalam proses kerja 46

Rajah 6.3: Model PDCA bagi inisiatif AKPC 46

Rajah 6.4: Model PDCA bagi inisiatif ProMaG 47

Rajah 7.1: Bilangan Program Kepimpinan Pelajar 2016-2018 48

Rajah 7.2: Purata HPNG Pemenang AKPC 2016- 2018 48

Rajah 7.3: Graf keterlibatan staf dalam aktiviti kemasyarakatan dan pelajar 49

Rajah 7.4: Perbandingan Pencapaian HPNG Pelajar Bergraduat Melebihi 3.5 Mengikut Cawangan UiTM

52

Rajah 7.5: Perbandingan Kebolehpasaran (GE) Graduan UiTM Mengikut Cawangan 2018 52

Rajah 7.6: Bilangan pelajar terlibat di dalam pertandingan ‘Fearless Innovation Redefine’. 52

Rajah 7.6: Tokoh Siwa dan Penasihat Terbaik 53

Rajah 7.7: Keratan akhbar-penglibatan dalam aktiviti kemantapan kepimpinan 56

Rajah 7.8: Penglibatan pensyarah dalam kelab/persatuan 57

Rajah 7.9: Diagram program beserta impak atau prestasi 57

Rajah 7.10: Senarai organisasi luar mempunyai MoU/MoA dengan UiTMCNS 58

Rajah 7.11: Persatuan/Kelab UiTMCNS 58

Rajah 7.12a: Perbandingan bilangan program/lawatan akademik 59

Rajah 7.12b: Kegiatan Aktiviti P&P di bawah TAPA 59

Rajah 7.13: Pengamal Asas NLP Bersijil 59

Rajah 7.14: Contoh Sijil dan surat lantikan NLP 60

Rajah 7.15: Program Akademik Pelajar 60

Rajah 7.16: Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Bilangan Kenaikan Pangkat Staf bagi tahun 2016 -

2018 61

Rajah 7.17: Gambar Aktiviti Kepimpinan Persatuan 62

Rajah 7.18: Penganjuran Program dan Persatuan 63

Rajah 7.19: Peratus Keberkesanan RMS ke atas Persatuan 63

Rajah 7.20: Peruntukan diluluskan untuk aktiviti pelajar 68

Rajah 7.21: Tren penjimatan kos berdasarkan kepada pelaksaan RMS 68

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN PROFAIL
Lampiran P.1: Senarai program yang ditawarkan di UiTMCNS.
Lampiran P.2: UiTMCNS

LAMPIRAN KRITERIA 3
Lampiran 3.1: Course Information HPD111
Lampiran 3.2: Course Information ELC590
Lampiran 3.3: Scheme of Work ENT600
Lampiran 3.4: Sijil ITeC2018
Lampiran 3.5: Surat kelulusan Program Jelajah Anak Bangsa Siri III: Raya Aidiladha Di
Bumi Kampuchea & Kembara Bumi Vietnam
Lampiran 3.6: Borang maklumbalas da Laporan Akhir Program Jelajah Anak Bangsa
Siri III: Raya Aidiladha Di Bumi Kampuchea & Kembara Bumi Vietnam
Lampiran 3.7: Laporan Talking Circle PPKAS
Lampiran 3.8: Rekod penerimaan penganjuran aktiviti pelajar
Lampiran 3.9: Surat Jemputan Penceramah, dan Tentatif Kursus Kursus Pengurusan
Organisasi
Lampiran 3.10: Surat Lantikan Penasihat Kelab/Persatuan dan Fasilitator Kepimpinan
Pewaris Bangsa
Lampiran 3.11: Laporan Post Mortem
Lampiran 3.12: Email Audit Gerak Kerja BHEP
Lampiran 3.13: Facebook, Whatsapp Group dan Instagram GPMS

LAMPIRAN KRITERIA 7
Lampiran 7.1: Carta Alir Permohonan Mengadakan Aktiviti Pelajar
Lampiran 7.2: Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS)i

P.0 PROFIL UiTMNS
P.1 Huraian Kampus

UiTMCNS merupakan kampus tetap UiTM yang terakhir ditubuhkan iaitu pada tahun 2009,
yang terletak di Pekan Parit Tinggi. Pada 2014, UiTMCNS telah berkembang dengan
tertubuhnya Kampus PFI di Seremban yang mula beroperasi pada 3 Februari 2014, diikuti oleh
Kampus Rembau yang dibina di kawasan seluas 32.4 hektar yang dijangka mula beroperasi
pada awal 2017.

Sejak penubuhan UiTMCNS, pelbagai

peluang telah disediakan kepada golongan 2009 2014 2018
Bumiputera untuk mengikuti pendidikan

bertaraf profesional dalam bidang-bidang

yang berteraskan Sains Teknologi dan

Sains Sosial. UiTMCNS terdiri daripada

tujuh buah fakulti utama iaitu Fakulti Sains

Gunaan (FSG), Fakulti Sains Sukan dan KAMPUS KAMPUS KAMPUS
Rekreasi (FSR), Fakulti Sains Komputer KUALA PILAH SEREMBAN REMBAU
dan Matematik (FSKM), Fakulti Sains
 FSG  FSR  FKPM

 FSKM  FPM

Pentadbiran dan Pengajian Polisi (FSPPP),  FSPPP  FPP

Fakulti Komunikasi & Pengajian Media

(FKPM), Fakulti Pengurusan Maklumat (FPM) dan Fakulti Pengurusan Perniagaan (FPP).

Kepimpinan tertinggi UiTMCNS diterajui oleh Profesor Dato’ Dr. Nasrudin Mohammed yang
dilantik sebagai Rektor UiTMCNS mulai 15 April 2016. Di bawah kepimpinan beliau, UiTMCNS
ketika ini berada di landasan yang tepat dalam memperkasa aspirasi serta agenda
kecemerlangan universiti dari semua aspek selaras dengan objektif untuk menjadikan
UiTMCNS sebuah organisasi unggul berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik.

P.1a Persekitaran Kampus

P.1a(1) Bidang Tumpuan Pilihan

Dalam meraikan kekuatan strategik UiTMCNS, bidang tujahan pada pelaporan kali ini akan
menumpukan kepada bidang pengurusan dan pembangunan pelajar bertemakan
#championstudents. Kekuatan pelajar UiTMCNS ini dilihat melalui kacamata model graduan
UiTM yang bertunjangkan dan difokuskan kepada enam elemen utama iaitu ciri kepimpinan,
inovasi, keusahawanan, kreativiti, komunikasi serta tanggungjawab sosial. Relatif kepada
pemilihan bidang tujahan ini, UiTMCNS melihat kekuatan pelajarnya sebagai suatu aset
bermutu yang wajar diraikan selaras dengan usaha UiTMCNS yang sentiasa menambahbaik
kualiti penyampaian aktiviti pembangunan pelajar agar menjadi holistik dan inklusif
sebagaimana yang disarankan melalui dasar-dasar pembangunan pelajar UiTM.

UiTMCNS menawarkan sebanyak 26 program yang meliputi program Pra Diploma, Diploma
dan Ijazah Sarjana Muda. Daripada jumlah ini, sebanyak 7 program ditawarkan di Kampus
Kuala Pilah, 13 program di Kampus Seremban dan 6 program di Kampus Rembau.

Kampus Kuala Pilah merupakan kampus tunjang (anchor) bagi program Pra Diploma Sains dan

juga menjadi kampus tunggal bagi program Diploma Teknologi Tekstil. Ianya juga merupakan
Kampus Pengurus Utama (KPU) bagi Program Diploma Teknologi Makanan dan Diploma
Teknologi Tekstil. Kesemua program yang ditawarkan adalah berteraskan keperluan semasa

ii

dan UiTMNCS sentiasa meletakkan kaedah penyampaian perkhidmatan yang efisien dalam
usaha untuk melahirkan graduan bumiputera yang dinamik bagi meningkatkan kebolehpasaran

bumiputera. Bagi tujuan ini juga, UiTMCNS mempelbagaikan kaedah penyampaian
pembelajaran kepada pelajar seperti di bawah:

Mekanismapenyampaianpembelajaran

P & P berteraskan OBE Amali makmal Latihan industri Kajian kes
Kuliah / tutorial Perundingan
Blended learning (i-Learn, blog, FB) Lawatan lapangan

Selain itu, program bimbingan kerjaya serta latihan industri berimpak di peringkat program dan
universiti turut diadakan bagi memastikan produk UiTMCNS bukan sahaja dapat memenuhi
pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah sedia berkhidmat di peringkat global. Selain

memberi perkhidmatan pembelajaran, perkhidmatan lain yang turut disediakan untuk pelajar
termasuk:

Pembangunan pelajar Perkhidmatan lain untukpelajar Pelajar, Kemudahan riadah & sukan
Perkhidmatan kesihatan
Pejabat untuk pelajar non-residence (NR) Perkhidmatan kaunseling
Laman pelajar Bantuan kewangan (Zakat, Tabung Kebajikan dan kerjaya
Tabung Kecemasan Pelajar) Kemudahan perpustakaan
Pengangkutan bas

Selain itu, UiTMCNS juga turut menawarkan khidmat rundingan dan kepakaran kepada pihak
kerajaan dan swasta, serta mengadakan usahasama dengan badan kerajaan dan institusi
pendidikan dalam dan luar negara. Disamping itu, tanggungjawab sosial juga menjadi budaya

organisasi di UiTMCNS dengan penganjuran program-program khidmat masyarakat secara
konsisten khususnya kepada masyarakat setempat di Negeri Sembilan.

P.1a(2) Visi dan Misi

Sejak tahun 2015, UiTMCNS telah mula mengaplikasikan nilai utama universiti berasaskan
kepada perkataan PERPATIH. Pemilihan PERPATIH adalah antara usaha UiTMCNS untuk
mengeratkan hubungan baik kampus ini dengan pihak kerajaan negeri dan juga bagi
mengetengahkan keunikan adat dan tradisi Negeri Sembilan.

Rajah P.1.1: PERPATIH UiTMCNS

Dalam usaha menjadi pusat perkembangan ilmu, UiTMCNS menyokong serta mengamalkan
budaya kampus yang berlandaskan kepada visi, misi, objektif serta piagam pelanggan UiTM
(Lampiran P.2) demi memastikan matlamat dan halatuju seluruh sistem UiTMCNS ini jelas dan
mampu berperanan sebagai suatu aspirasi yang menyatupadukan semua warganya. Dalam
misi bagi meningkatkan tahap perkhidmatan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran selaras
dengan kehendak universiti, UiTMCNS sentiasa memastikan semakan kurikulum, pemantauan
pensyarah, mesyuarat berkaitan akademik serta semakan pencapaian objektif kualiti dijalankan
secara berterusan.

iii
P.1a(3) Profil Tenaga Kerja
Komitmen ke arah pembangunan kampus yang mampan dari sudut penyampaian
perkhidmatan telah menjadi pencetus motivasi tenaga pengajar dan staf sokongan UiTMCNS.
Pada ketika ini UiTMCNS mempunyai seramai 689 tenaga kerja yang terdiri dari 396 staf
akademik dan 293 staf bukan akademik. Manakala jumlah bilangan pelajar di ketiga-tiga
kampus pada sesi September 2018 - Januari 2019 adalah seramai 10,055 orang (Kuala Pilah;
1857, Seremban; 5243 serta Rembau; 2955).

Rajah P.1.2: Carta Bilangan Tenaga Kerja UiTMCNS

Staf akademik UiTMCNS dilihat kompeten dalam menyampaikan ilmu dengan baik serta
mampu melahirkan graduan yang profesional di samping kepakaran dalam menjayakan
penyelidikan dan penginovasian serta aktif dalam program khidmat masyarakat. Menambah
kepada tradisi kecemerlangan ini, UiTMCNS merupakan antara kampus yang mempunyai
budaya kesarjanaan yang tinggi dengan pencapaian 52 orang staf akademik yang berkelulusan
PhD pada tahun 2018. Sebagai pendokong kepada kecemerlangan universiti, staf bukan
akademik juga turut serta dalam menjadi tonggak dalam memastikan kesemua fungsi utama di
UiTMCNS dapat dilaksanakan dengan jayanya. Gandingan mantap kedua-dua kumpulan staf
dari pelbagai bidang dan latar belakang ini telah mewujudkan suasana dan budaya kerja yang
cemerlang dan berkualiti di UiTMCNS. Bagi memotivasikan tenaga kerja, beberapa insentif
seperti ganjaran, surat penghargaan dan anugerah diberikan melalui penganjuran majlis-majlis
perhargaan tahunan seperti majlis Kemuncak Bulan Inovasi yang bertujuan memberikan
perhargaan kepada warga UiTMCNS.

iv

P.1a(4) Aset

UiTMCNS menyediakan keperluan

pelanggan berbentuk fasiliti, teknologi dan
kemudahan kerja yang selamat dan
sistematik melalui amalan EKSA serta

rondaan keselamatan di sekitar kampus.
Antara teknologi yang diaplikasikan di

UiTMCNS meliputi rangkaian tanpa wayar
(WiFi), Rangkaian Setempat (LAN) dan

Rangkaian Kawasan Luas (WAN). Selain itu,

UiTMCNS mempunyai aset berbentuk alatan

canggih bagi tujuan pengajaran dan

pembelajaran penyiaran media berjumlah hampir 32.8 juta. Peralatan bidang penyiaran ini

merupakan yang tercanggih di institusi pengajian tinggi awam dan swasta di negara ini. Antara

kemudahan yang disediakan di UiTMCNS termasuk studio televisyen, studio hibrid berita, bilik
suntingan audio video, konti radio dan mini teater bagi kegunaan pelajar Fakulti Komunikasi dan
Pengajian Media (FKPM).

Selain itu, UiTMCNS juga mempunyai pelbagai
kemudahan sukan yang lengkap dan menjadi
lokasi pilihan bagi beberapa kejohanan sukan di
peringkat agensi, negara dan kebangsaan.
Antara kemudahan sukan yang terdapat di
UiTMCNS adalah Gelanggang Futsal,
Gelanggang Bola Jaring, Gelanggang Tenis,
Gelanggang Bola Baling, Padang Bola Sepak,
Gelanggang Sepak Takraw, Ping Pong, Catur,
Gelanggang Silat, Gelanggang Taekwondo,
Bola Keranjang, Bola Tampar, Outdoor
Gymnasium, dan Laluan Basikal Lasak. Selain
itu, bagi kebajikan staf dan pelajar, UiTMCNS
menyediakan kemudahan kesihatan melalui klinik-klinik panel yang telah dilantik serta
kemudahan-kemudahan lain seperti kemudahan kafeteria, tempat letak kereta, dewan
serbaguna dan Pusat Islam yang sentiasa dijaga bersih dan selesa.

P.1a(5) Keperluan Perundangan

Bagi memastikan tadbir urus yang berkualiti, pihak UiTMCNS sentiasa memastikan landasan
pengoperasian sentiasa bertunjangkan lunas perundangan dalaman seperti Akta Institusi-
Institusi Pelajaran-Tatatertib 1976 (Akta 174) dan Akta Universiti Teknologi MARA1976 (Akta
173) serta pindaan-pindaan berkaitan dengan Akta Tubuh UiTM akan dipatuhi. Selain itu,
keperluan perundangan luaran juga diambilkira selaras dengan pendedahan skop operasi
universiti yang tertakluk juga kepada perundangan pihak luar seperti badan akreditasi MQA,
polisi, akta, pelan strategik kerajaan dan lain-lain keperluan perundangan.

UiTMCNS komited dalam menjalankan prosedur perundangan yang telus dengan memastikan
setiap peraturan dinyatakan secara jelas dan bertulis melalui buku manual, pekeliling, e-mail
ataupun di papan kenyataan. Manual Kualiti, Prosedur Pengurusan, Prosedur Operasi, dan
Dokumen Sokongan Cawangan menjadi peraturan operasi utama yang sentiasa dijadikan
panduan dan rujukan oleh UiTMCNS. Selain itu, Fail Kursus, Portfolio Pengajaran dan

v
Pembelajaran serta Fail Meja juga tidak terkecuali dari keperluan operasi dalam menjalankan
tugasan pentadbiran di UiTMCNS.

P.1b Pertalian Hubungan Kampus
P.1b(1) Struktur Kampus
Struktur pengurusan tertinggi bagi ketiga-tiga kampus UiTMCNS adalah Pengurusan Eksekutif
yang dipengerusikan oleh Rektor UiTMCNS dengan dibantu oleh pengurusan kanan iaitu
Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik (HEA), Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar (HEP) serta
Timbalan Rektor Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni (PJIM&A) serta Dekan Fakulti Sains
Pentadbiran dan Pengajian Polisi (FSPPP). Pengurusan di setiap kampus cawangan dibantu
oleh Penolong Rektor di kedua-dua kampus iaitu Kampus Seremban dan Kampus Rembau.
Selain itu, Timbalan Pendaftar serta Bendahari juga turut menganggotai Pengurusan Eksekutif
ini dalam membentuk tadbir urus unggul di UiTMCNS.
Walaupun ketiga-tiga kampus terletak di lokasi yang berbeza, setakat ini pengurusan kampus
mampu dilakukan dengan baik dan teratur. Pengurusan UiTMCNS mengamalkan komunikasi
dua hala melalui mesyuarat-mesyuarat rasmi dan tidak rasmi yang diadakan secara berkala
serta mengikut keperluan. Pengurusan kanan yang berpengalaman di UiTMCNS, barisan
kepimpinan di peringkat fakulti serta lantikan penyelaras-penyelaras unit yang dibuat bagi
membantu pentadbiran telah berupaya menjadi pemangkin kepada keberkesanan setiap
keputusan yang diambil dalam hal-hal pengurusan serta P&P.

Rajah P.1.3: Pengurusan Tertinggi UiTMCNS

vi

P.1b(2) Pelanggan

UiTMCNS sentiasa peka kepada kehendak pelanggan atau pihak berkepentingan dengan
mengambilkira jangkaan pelanggan ke atas kemudahan atau perkhidmatan yang disediakan.
Maklumbalas daripada pelanggan sentiasa diambilkira di UiTMCNS dalam memastikan
kecemerlangan yang berterusan. Rajah di bawah menunjukkan empat(4) kategori pelanggan di
UiTMCNS yang telah dikenalpasti. Pelanggan luar ditakrifkan sebagai ibubapa, badan
profesional, industri dan komuniti, manakala pelanggan dalam pula merujuk kepada warga
akademik, pentadbiran dan pelajar. Selaras dengan kepentingan yang diletakkan kepada
pencapaian objektif kualiti yang menitikberatkan keseluruhan pemegang taruh, pelanggan misi
serta proses juga dilihat penting kepada UiTMCNS memastikan semua yang terlibat dalam
merealisasikan misi serta objektif pengurusan, mendapat perhatian sewajarnya dari pihak
universiti.

Pelanggan Pelanggan Pelanggan PelangganL
Misi Proses Dalam uar

Rajah P.1.4: Kategori Pelanggan UiTMCNS

P.1b(3) Pembekal, Rakan Kongsi (pihak berkepentingan) dan Rakan Usahasama

Pembekal dan rakan kongsi turut memainkan peranan yang aktif dalam proses pembelajaran
dan sokongan seperti sumbangan kepakaran melalui perkongsian maklumat dan teknologi.
Keterlibatan ini telah memastikan proses P&P yang dijalankan adalah selesa serta memenuhi
kehendak pasaran. Pembekal utama bagi kemasukan pelajar kepada program-program diploma
adalah daripada pelajar lepasan SPM dan sijil. Manakala bagi program Ijazah Sarjana Muda,
pelajar dari kampus cawangan yang tamat diploma merupakan pembekal utama bagi
kemasukan pelajar. Pensyarah-pensyarah pula merupakan pembekal kepada soalan
peperiksaan terutamanya bagi kertas yang mana UiTMCNS menjadi Pengurus Utamanya (PU)
seperti Program Teknologi Makanan, Teknologi Tekstil dan lain-lain program. Bagi melestarikan
P&P, banyak program-program bualbicara dan perkongsian telah dijalankan dengan
usahasama alumni UiTMCNS sendiri. Bagaikan sirih pulang ke gagangnya, kehadiran alumni ini
telah membuktikan kesetiaan serta keberkesanan didikan yang memberikan impak kepada
alumni ini untuk pulang berbakti demi kecemerlangan UiTMCNS. Dalam pada itu, pihak industri
pula memberi sumbangan dengan menyediakan tempat latihan industri untuk pensyarah dan
pelajar disamping mewujudkan peluang kerjasama penyelidikan dan pembangunan usahawan.
Senarai pembekal dan rakan kongsi UiTMCNS serta mekanisma utama komunikasi dan
pengurusan hubungan dengan pihak berkepentingan adalah seperti berikut:

Perkara Contoh
● Pembekal
● Kontraktor
● Rakan Kongsi ● Penggiat industri
● Alumni
● Pensyarah

● KPM
● Kerajaan Negeri
● Klinik Panel
● Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan (PKNNS)
● Pusat Zakat Negeri Sembilan
● Kolej-kolej Bersekutu bagi Program Pra Diploma
● Pihak BerkuasaTempatan

vii

● Tender terbuka ● Laman sesawang

● Mekanisma utama komunikasi ● Telefon ● Iklan di media
● Faksimili ● Lawatan tapak

● Emel

Peranan utama yang dimainkan oleh pihak yang disenaraikan di atas merangkumi peruntukan

kewangan, perkhidmatan serta memastikan keperluan seperti prasarana pengajaran dan

pembelajaran, pembangunan pelajar dan sebagainya dapat dipenuhi.

P.2 Tahap Kedudukan Kampus

UiTM Kampus Kuala Pilah di Parit Tinggi, Beting telah memulakan operasinya secara rasmi
dalam tahun 2009 dengan beberapa kemudahan fasiliti utama seperti makmal, bangunan
pentadbiran, bangunan akademik, kolej kediaman dan lain-lain kemudahan asas. Jarak di
antara kampus ini ke pekan Kuala Pilah adalah sekitar 10 kilometer. UiTM Kampus Seremban
pula, telah mula beroperasi pada 2 Februari 2014 dengan pentadbirannya diketuai oleh
Penolong Rektor. Kampus ini dibangunkan dalam projek PFI Fasa 1 dengan kapasiti pelajar
seramai 5000 orang. Kampus terakhir bagi UiTMCNS iaitu kampus Rembau pula secara
rasminya telah beroperasi pada 1 Februari 2017 dengan jumlah kapasiti maksimum 3000
pelajar dan kira-kira 100 orang staf.

P.2a Persekitaran Persaingan

P.2a(1) Kelebihan UiTMCNS

UiTMCNS merupakan satu daripada dua universiti awam yang terdapat di Negeri Sembilan.
Selain UiTMCNS, institusi-institusi lain di negeri ini termasuklah Universiti Sains Islam Malaysia
(USIM), kolej-kolej swasta, Kolej Matrikulasi Kuala Pilah serta Kolej Kejururawatan. Kelebihan-
kelebihan tersendiri UiTMCNS adalah seperti yang ditunjukkan dalam Analisis SWOT
UiTMCNS.

P.2a(2) Perubahan Yang Mempengaruhi Kelebihan Kampus

Sehingga kini, usaha pihak UiTMCNS terhadap pembinaan modal insan dan penyediaan
infrastruktur sangat diberi keutamaan. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan UiTMCNS
sentiasa terbuka dalam melakukan penstrukturan semula tadbir urus dari semasa ke semasa
selaras dengan perkembangan dan pembangunan semasa terutamanya berkaitan dengan
objektif, misi dan strategi UiTM dalam konteks pembangunan negara. Selain aspek tadbir urus,
perkembangan pertambahan nilai melalui graduan yang berlatarbelakangkan pelbagai disiplin
ilmu juga mempengaruhi tahap kompetitif UiTMCNS. Ketiga-tiga kampus setakat ini
memperlihatkan kekuatan tersendiri dalam menyumbang kepada kedudukan kompetitif
UiTMCNS dalam menghadapi persaingan dari institusi pendidikan yang lain. UiTMCNS telah
mengenalpasti beberapa indikator utama di dalam kerangka pasaran pendidikan yang dijangka
akan memberikan impak kepada kampus:

i. Hasrat menjadikan inovasi sebagai peneraju utama pertumbuhan ekonomi
negara yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Nasional. Hal ini
melibatkan akademia di UiTMCNS dalam usaha bagi mempertingkat lingkaran
empat pihak (quadruple helix) yang lebih akrab melibatkan akademia, industri,
kerajaan, dan komuniti tempatan yang saling bekerjasama untuk mewujud,
membangun dan mengkomersilkan idea-idea baharu.

ii. Sasaran 270,000 pelajar menyertai STEM di peringkat pengajian tinggi
menjelang tahun 2020 biarpun dasar penghasilan 60:40 (graduan aliran
sains/teknikal: sastera) yang telah disasarkan sejak tahun 1967 oleh
kementerian. Dengan sasaran sebegini, kampus Kuala Pilah dan kampus

viii

Seremban dilihat mampu memainkan peranan serta inisiatif memandangkan
bidang STEM ini dipelopori di kedua kampus UiTMCNS ini.

iii. Matlamat yang tertera dalam Dasar e-Pembelajaran Negara atau DePAN yang
menjurus kepada peralihan model penyampaian skala besar kepada model
inovasi dipacu teknologi untuk memperluaskan akses pendidikan, dan
menawarkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kecenderungan individu
melalui akses pembelajaran dalam talian dengan kandungan yang berkualiti,
meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, mengurangkan kos
penyampaian, dan menawar kepakaran kepada masyarakat global. Hal ini juga
menjadi pencetus kepada inisiatif UiTMCNS yang merupakan antara peneraju
pendidikan atas talian melalui platform MOOC di seluruh sistem UiTM pada
2018.

iv. Sasaran modal insan yang cekap serta berpengetahuan dalam industri
pengeluaran dan pemprosesan makanan halal, perkhidmatan makanan halal dan
sektor pengeluaran makanan halal. Hal ini selaras dengan penambahan
penawaran program Diploma Pengurusan Halal oleh Pusat Akademik, Akademi
Pengajian Islam Kontemporari di UiTMCNS khususnya di Kampus Kuala Pilah
pada 2018.

P.2a(3) Data Perbandingan

Pihak UiTMCNS sentiasa peka dengan informasi semasa terutama perkara berhubung
pencapaian yang diperolehi khususnya yang melibatkan sesama kampus UiTM. Di antara
sumber-sumber utama data perbandingan dan persaingan adalah seperti berikut:

Sumber Utama Data Perbandingan Dan ● Bilangan bidang pengajaran dan pembelajaran
Persaingan Di Kalangan Komuniti ● Bilangan penyelidikan yang dijalankan
Akademik ● Bilangan penulisan yang dihasilkan
● Tempoh perkhidmatan kepada UiTM
Sumber Utama Data Perbandingan Dari ● Kualiti keperibadian yang dinilai oleh pihak atasan
Luar Kalangan Komuniti Akademik ● Persidangan dan sumbangan kepakaran kepada UiTM
● Tahap pencapaian akademik pelajar dan program yang ditawarkan

● Pencapaian pelajar di dalam aktiviti persatuan
● Bilangan penyertaan dalam pertandingan rekacipta
● Bilangan aktiviti kesukanan, kemasyarakatan dan aktiviti pelajar yang

dianjurkan

Walau bagaimanapun, dalam konteks mendapatkan data perbandingan dari luar kalangan
komuniti akademik, tidak dinafikan wujud juga kekangan seperti faktor kerahsiaan data tersebut

daripada pesaing dan juga implikasi dasar-dasar kerajaan, terutama kekangan yang melibatkan
dasar-dasar kewangan. Namun faktor-faktor ini dilihat sebagai suatu cabaran yang
mematangkan warga UiTMCNS.

P.2b Cabaran Strategik

Antara cabaran strategik dan kelebihan utama UiTMCNS adalah seperti di bawah:

Cabaran Strategik

● Cabaran mendapatkan pelajar cemerlang
Cabaran pertama ialah untuk mendapatkan pelajar yang mempunyai tahap pencapaian akademik yang tinggi terutamanya
dalam bidang sains dan teknolgi, di atas sebab persaingan dengan IPTA lain.

● Kemudahan Pengangkutan
Memandangkan pengangkutan awam yang agak terhad, pihak UiTMCNS terpaksa menyediakan kemudahan
pengangkutan dalaman. Walau bagaimanapun, perkara ini amat mencabar dari segi penggunaan pengangkutan bas yang
disediakan di mana kemudahan ini terpaksa dikongsi bersama dengan pelajar yang akan ke UiTM Shah Alam untuk

ix

menggunakan makmal di sana.
● Kemampuan pembangunan persekitaran yang lebih kondusif

Ini sukar dilaksanakan memandangkan peruntukan kewangan adalah amat terhad. Selain itu, lokasi UiTMCNS (Kampus
Kuala Pilah) yang agak terpencil dan jauh di pedalaman merupakan salah satu cabaran untuk mempromosikan kewujudan
UiTM kepada komuniti.
● Graduan dengan nilai kemahiran (softskill) yang tinggi

Untuk melahirkan graduan berkualiti, berkebolehan dan kreatif dengan ilmu perhubungan kemanusiaan yang tinggi sesuai
dengan kehendak industri.
● Staf akademik dan bukan akademik yang efisien dan profesional

Menerima dan mengekalkan staf akademik dan bukan akademik yang berwibawa. Di dalam menghadapi cabaran ini,
UiTMCNS bukan sahaja perlu bersedia menerima perubahan kepimpinan, malah perancangan serta pengurusan kampus
dilihat banyak bergantung kepada corak kepimpinan kampus.

Kelebihan Utama Kampus

● Sokongan moral dari semua pihak berkepentingan

Mendapat sokongan moral dari UiTM serta sokongan industri dan komuniti sekitarnya. Mendapat komitmen yang tinggi dan
bersungguh dari pengurusan tenaga akademik dan staf sokongan dalam melahirkan graduan yang lebih berdaya saing.
● Staf yang berdaya saing

Penglibatan staf di dalam aktiviti inovasi dan kreativiti dengan penghasilan produk yang dapat dimenangi dalam
pertandinagn inovasi seperti IID, dan eCondev. Selain itu, untuk mendapatkan penglibatan staf secara aktif di dalam projek
usahasama strategik pembangunan ekonomi dengan pihak luar juga giat dijalankan.
● Menawarkan kursus yang relevan memenuhi kehendak pasaran
Sentiasa terkehadapan dalam menjalankan kajian tentang kehendak industri dan juga menilai semula silibus pengajaran
untuk menjadi lebih relevan kepada kehendak pasaran, serta penggunaan Bahasa Inggeris dalam P&P.
● Gerakan budaya kualiti yang dinamik
Aktiviti seperti EKSA, KIK, dan proses audit menjadi budaya warga UiTMCNS ke arah penambahabaikan berterusan, dan
aktiviti kualiti sentiasa mendapat sokongan dari pihak kepimpinan kanan UiTMCNS.

P.2c Sistem Penambahbaikan Prestasi

Selaras dengan objektif UiTM, aspek-aspek penambahbaikan prestasi sentiasa menjadi
keutamaan pihak pengurusan di dalam usaha mengukuhkan operasi UiTMCNS. Elemen-
elemen utama dalam sistem penambahbaikan prestasi kampus dapat dilihat melalui
pendekatan seperti berikut.

Kriteria Kaedah ● Sesi Perkongsian Ilmu
Pembelajaran - Kolokium
● Latihan/Seminar
Penilaian ● Taklimat Staf ● Konferensi Akademik
Inovasi ● Tazkirah Jumaat
● Mesyuarat/Perjumpaan ● Audit Kualiti Pengajaran
● Audit dalaman berterusan
- Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan (MKSP) ● Ujian Berkala Pelajar
- Perjumpaan Rektor bersama Staf ● Kajian Semula Perancangan

● Semakan berkala PFP dan FK bagi staf akademik Strategik
● Semakan berkala Fail Arahan Kerja ● IID
● Jawatankuasa Pemantauan Pensyarah ● Pertandingan 5S
● Penilaian Prestasi ● eCondev
● Penilaian Prestasi Kontraktor

● Pertandingan Rekacipta
● Pemberian Geran Penyelidikan
● Kumpulan Inovatif dan Kreatif

Maklumbalas ● Program Pelajar & Kemasyarakatan (OPKIM) ● Peti Aduan
pelanggan ● Mesyuarat Pembangunan Daerah/ Negeri ● E-Aduan
● Penilaian Pensyarah (SuFO) ● Facebook
● Kaji Selidik Kepuasan Hati Pelajar ● MPP

Secara keseluruhan, warga UiTMCNS sentiasa memberikan sokongan yang tidak berbelah
bahagi kepada pengurusan demi memastikan tercapainya setiap objektif yang telah dirancang.
UiTMCNS dilihat sangat komited dalam memastikan hala tuju serta perancangan strategiknya

kekal relevan dengan kemantapan tadbir urus, ketinggian tradisi ilmu serta kepesatan
pembangunan modal insan berkualiti untuk kebaikan kesemua pemegang taruh universiti.UiTM NEGERI SEMBILAN 1

1.0 KEPIMPINAN

1.1 Kepimpinan Kanan Penggerak Organisasi

Kepimpinan kanan UiTMCNS diterajui oleh seorang Rektor, dibantu oleh tiga Timbalan Rektor
yang terdiri daripada Timbalan Rektor HEA, Timbalan Rektor HEP dan Timbalan Rektor
PJIM&A serta dua Penolong Rektor. Penolong Rektor memainkan peranan sebagai wakil
kepimpinan kanan UiTMCNS di dua kampus pembiayaan inisiatif swasta (PFI) iaitu di
Seremban dan Rembau. Sekalipun terpaksa mengendalikan tiga kampus yang berbeza,
kerjasama yang baik di antara kesemua kepimpinan kanan UiTMCNS dalam merancang,
mengorganisasi, memimpin serta mengawal selia usaha warganya bagi mencapai matlamat
organisasi telah berjaya membentuk sebuah pasukan yang dinamik dalam menerajui
UiTMCNS.

1.2 Pendekatan Yang Diambil Oleh Kepimpinan Kanan

Bagi mendukung Falsafah Pendidikan Negara secara amnya, serta aspirasi, visi dan misi UiTM
secara khususnya, kepimpinan kanan UiTMCNS telah mengambil beberapa langkah yang
efektif dalam memastikan keselarasan gerak kerja kesemua kampus UiTMCNS. Ianya adalah
untuk memastikan kecemerlangan di dalam pengurusan akademik agar bidang pembangunan
pelajar dapat dipantau dengan teliti serta mencapai keberhasilan. Atribut pelajar untuk enam
aspirasi yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (PPPM)
Pendidikan Tinggi (PT) dalam Falsafah Pendidikan Negara dijadikan asas oleh kepimpinan
kanan UiTMCNS dalam membentuk pendidikan yang seimbang bagi pembangunan pelajar.
Rajah 1.1 menunjukkan atribut pelajar untuk enam aspirasi yang digariskan dalam PPPM (PT).

Rajah 1.1: Atribut Pelajar Untuk 6 Aspirasi Yang Digariskan Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (PPPM)
Pendidikan Tinggi (PT)

Aspek kemahiran memimpin atau kepimpinan merupakan aspirasi yang diberi tumpuan utama
oleh kepimpinan kanan UiTMCNS dalam menghasilkan graduan yang mampu berkomunikasi
dengan berkesan, cerdas emosi dan mampu berinteraksi merentas budaya, bertanggungjawab,

UiTM NEGERI SEMBILAN 2

berdaya saing, cekal dan yakin serta mempunyai kualiti sebagai pemimpin masa hadapan. Ini
secara dasarnya mendukung perkembangan Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) yang memberi kesan

secara langsung terhadap pelbagai bidang termasuk pendidikan khususnya, yang menjadi asas
kepada penyedia tenaga kerja. RI 4.0 menekankan kepentingan set kemahiran yang baharu,
dan kesannya, sistem latihan dan pendidikan berkembang seiring dalam menyediakan industri
dengan buruh mahir yang boleh menyokong perkembangan industri terkini.

Demi menyahut cabaran RI 4.0, tumpuan khusus diberikan oleh kepimpinan kanan dalam
melahirkan graduan UiTM yang bukan sahaja dapat memenuhi pasaran guna tenaga manusia

tempatan, malah bersedia berkhidmat di peringkat global. Bagi mencapai matlamat untuk
menghasilkan graduan yang holistik dan dinamik ini, #championstudent telah dijadikan

sebagai pemangkin bagi melonjak keberhasilan dalam bidang pembangunan pelajar. Hasil
cetusan idea kepimpinan kanan ini adalah bukti kreativiti pendekatan yang diambil oleh
kepimpinan kanan dalam memastikan UiTMCNS sentiasa berdaya saing dan kekal relevan.

Pembudayaan penggunaan #championstudent telah disebarluas di seluruh kampus
UiTMCNS.

Kesejajaran usaha serta pemantauan yang berterusan amatlah penting dalam menentukan
kejayaan UiTMCNS dalam mencapai keberhasilan bidang tumpuan ini. Secara dasarnya,

pemimpin dapat mempengaruhi semangat dalam melakukan kerja, keberkesanan dalam kualiti
bekerja dan juga meningkatkan prestasi sesebuah organisasi. Pemimpin juga memainkan

peranan yang penting dalam membantu kumpulan atau individu untuk mencapai matlamat yang
telah ditetapkan. Namun begitu, kepimpinan kanan sedar tanpa sokongan yang padu daripada
seluruh warga UiTMCNS, keberhasilan bidang tumpuan ini adalah sukar untuk dicapai. Bagi

memastikan keselarasan gerak kerja kesemua kampus UiTMCNS, visi, misi serta nilai
UiTMCNS telah ditetapkan hasil daripada perbincangan serta beberapa siri mesyuarat. Visi,

misi serta nilai UiTMCNS seterusnya dihebah serta didokumentasi bagi tujuan semakan dan
rujukan. Ringkasan carta alir proses penghasilan misi, visi dan nilai UiTMCNS, penghebahan
serta dokumentasi adalah seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 1.2.

Rajah 1.2: Carta Alir Proses Penghasilan Visi, Misi & Nilai UiTMCNS

UiTM NEGERI SEMBILAN 3

1.3 Kaedah Penyebarluasan

Bagi memastikan visi, misi serta nilai UiTMCNS dijadikan panduan serta menjadi amalan
seluruh warganya untuk mencapai keberhasilan bidang pembangunan pelajar yang
menfokuskan kepada aspek kepimpinan, kepimpinan kanan telah memutuskan untuk
menyebarluas maklumat berkaitan melalui beberapa mekanisma (rujuk Rajah 1.3).
Kepelbagaian mekanisma ini adalah bagi memastikan penyebarluasan dilakukan secara
sistematik dan menyeluruh serta dapat dihayati sepenuhnya oleh warga UiTMCNS dan pihak
berkepentingan. Hasilnya, UiTMCNS terbentuk menjadi satu kampus yang mapan dan bergerak
selari menuju ke arah pencapaian matlamat yang telah ditetapkan. Justeru, kecemerlangan
bidang pembangunan pelajar yang menfokuskan kepada aspek kepemimpinan merupakan
antara penyumbang utama kepada pencapaian cemerlang UiTMCNS bagi tahun 2018.

 Amanat Tahun Baru VC  Latihan Industri
 Mesyuarat Akademik  Lawatan Pelajar
 Mesyuarat Jabatan  Pakar Bidang
 Mesyuarat Bersama Staf
Staf Industri
Sokongan
Pelajar  Papan Kenyataan
 Email Rasmi
Pembekal  Laman Sesawang
&  Media Sosial
 Telefon Talian Tetap
Rakan
Kongsi  Program Minggu Destini  Perjumpaan Bersama

Siswa Masyarakat

 Program Bersama Majlis  Program MASMED
 Program PJIM&A
Perwakilan Pelajar  Program Selangkah Ke
 Malam Pra-Graduan

 Program Bahagian Hal UiTM
 Karnival IPTA Jom Masuk
Ehwal Akademik
 Media Sosial U

 Tazkirah Masyarakat
 Khutbah Jumaat
 Ucapan Perasmian

Aktiviti Pelajar

 Penasihat Akademik

 Taklimat Bersama  Ruang Legar Utama

Pembekal Umum Bangunan Pentadbiran
 Jawatankuasa  Ruang Legar Utama

Pemantauan Bangunan Akademik

 Mesyuarat Ruang Niaga  Piagam Pelanggan

Rajah 1.3: Mekanisma Penyampaian Visi, Misi & Nilai UiTMCNS

Sejajar dengan tranformasi nasional yang menetapkan aspirasi masa depan negara milik
generasi muda hari ini, Pelan Perancangan Strategik UiTMCNS 2016 – 2020 telah dirancang
dan didokumenkan dengan penetapan objektif strategik yang perlu dicapai dalam tempoh lima
tahun. Penetapan objektif strategik ini dibuat hasil daripada penganjuran dua buah siri bengkel
perancangan strategik iaitu Bengkel Pelan Perancangan Strategik UiTMCNS 2016 – 2020 pada
bulan Oktober 2015 dan diikuti oleh Bengkel Pensejajaran Semula Pelan Perancangan
Strategik UiTMCNS 2016 – 2020 pada bulan Mac 2016 yang memfokuskan kepada tujuh teras
utama dalam menentukan hala tuju dan perancangan kampus bagi tempoh lima tahun dengan
berpandukan kepada Kerangka RMK-11 2016 –2020.

Sekalipun hala tuju dan perancangan kampus telah ditentukan bagi tempoh lima tahun, gerak
kerja yang dijalankan oleh kepimpinan kanan melangkaui tempoh yang telah ditetapkan. Ini bagi
memastikan UiTMCNS sentiasa terkehadapan dalam perancangan gerak kerjanya serta
memastikan pencapaian melebihi sasaran yang telah ditetapkan. Inisiatif yang telah dibuat oleh

UiTM NEGERI SEMBILAN 4

kepimpinan kanan dapat dilihat melalui perancangan halatuju oleh pihak pengurusan eksekutif
bersama warga kerjanya dengan menggariskan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) yang

menfokuskan kepada dua teras utama bagi bidang pembangunan pelajar yang menfokuskan
kepada aspek kepimpinan (Rujuk Rajah 1.4).

Ini secara amnya, mendukung visi UiTM untuk melahirkan graduan yang berdaya saing, global
dan beretika serta memastikan peningkatan kebolehpasaran graduan dengan bekerja sendiri
semasa konvokesyen. Penentapan KPI ini salah satunya adalah berpandukan kepada objektif
kualiti UiTMCNS yang kedua iaitu memastikan kadar kebolehpasaran graduan melebihi 2.5%
dengan bekerja sendiri menjelang tahun 2020.

Rajah 1.4: Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Yang Menfokuskan Kepada Dua Teras Utama Bagi Bidang Pembangunan Pelajar

Kejayaan objektif strategik yang menfokuskan kepada peningkatan kebolehpasaran graduan
dengan bekerja sendiri semasa konvokesyen dapat dilihat melalui pencapaian salah seorang
graduan iaitu Muhammad Zaki bin Zainal Abidin, yang telah mempunyai perniagaan sendiri
semasa konvokesyen dengan memberi khidmat motivasi. Kejayaan Muhammad Zaki bin Zainal
Abidin merupakan salah satu bukti keberhasilan pembangunan pelajar yang menfokuskan
kepada aspek kepimpinan kerana pencapaian beliau merupakan hasil daripada projek inisiatif
utama, Program Mahasiswa Gemilang (ProMaG) melalui penggabungan enam aspirasi PPPM
(PT) (yang salah satunya merupakan aspek kepimpinan) bagi membentuk graduan yang
seimbang dalam menghasilkan kebolehpasaran graduan.

Secara umumnya, ProMaG merupakan salah satu projek inisiatif utama bagi Pelan Perancangan
Strategik UiTMCNS 2016 – 2020, yang berteraskan kepada pencapaian atribut pelajar untuk
enam aspirasi yang digariskan dalam PPPM (PT). Bahagian yang memainkan peranan utama
dalam pelaksanaan projek inisiatif utama ini adalah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) dan
dibantu oleh pengurus projek yang juga merupakan penasihat Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)
UiTMCNS Kampus Kuala Pilah serta penyelaras-penyelaras Unit Kepimpinan Pelajar Kampus
Seremban dan Kampus Rembau, yang terdiri daripada para pensyarah daripada pelbagai fakulti.
Di antara program yang dianjurkan di bawah projek inisiatif utama (ProMaG) ini ialah Program
Kepimpinan Pewaris Bangsa, Modul Celik Fikir, UiTM Negeri Sembilan Motivator Competition dan
sebagainya. Selain daripada ProMaG, Anugerah Kelab dan Persatuan Cemerlang (AKPC) juga
merupakan salah satu projek inisiatif utama bagi Pelan Perancangan Strategik UiTMCNS 2016 –
2020. AKPC ini diberikan kepada kelab dan persatuan yang berdaftar di bawah BHEP mengikut
kriteria-kriteria yang dipertandingkan semasa majlis penganugerahan.

Sokongan penuh diberikan kepada pelajar untuk melibatkan diri di dalam aktiviti pembangunan
pelajar yang menfokuskan kepada aspek kepimpinan melalui pemberian latihan/kursus berkaitan
program-program yang dianjurkan. Sebagai contoh, penganjuran Kursus Pengurusan Organisasi
adalah bertujuan bagi memberikan latihan kepimpinan kepada pelajar yang terlibat di dalam kelab
dan persatuan yang berdaftar di UiTMCNS. Selain daripada itu, bantuan kewangan juga

UiTM NEGERI SEMBILAN 5

disediakan oleh Pejabat Bendahari bagi melancarkan perjalanan program yang dianjurkan.
Penglibatan staf akademik serta staf sokongan di dalam aktiviti pembangunan pelajar melalui

sumbangan idea atau tenaga juga merupakan salah satu bentuk sokongan yang diberikan
kepada pelajar dalam memastikan keberhasilan pembangunan pelajar yang menfokuskan kepada

aspek kepimpinan dapat dicapai. Ringkasan pendekatan yang diambil oleh kepimpinan kanan
UiTMCNS bagi memastikan keberhasilan bidang pembangunan pelajar adalah seperti yang
ditunjukkan di dalam Jadual 1.1.

Selain daripada sokongan penuh yang diberikan kepada pelajar, Anugerah Tokoh Siswa (ATS)
yang merupakan anugerah utama AKPC, adalah salah satu bentuk pengiktirafan dan

penghargaan yang diberikan di atas kejayaan pelajar secara individu serta kejayaan kelab dan
persatuan secara kolektif dalam melaksanakan aktiviti pembangunan pelajar. Bagi tahun 2018,

beberapa orang pelajar telah berjaya meraih 14 daripada beberapa anugerah yang
dipertandingkan seperti Anugerah Pemimpin Program Antarabangsa, Anugerah Pemimpin
Sukarelawan, Anugerah Pemimpin Fakulti/Kelab/Persatuan, Anugerah Pemimpin Program

Sukan, Anugerah Pemimpin Program Wacana Intelek, Anugerah Pemimpin Sains, Teknologi &
Inovasi, Anugerah Pemimpin Program Keusahawanan dan sebagainya (rujuk Rajah 7.4 ).

Kecemerlangan pengurusan dan pentadbiran yang ditonjolkan oleh kepimpinan kanan UiTMCNS
secara amnya dapat dilihat apabila UiTMCNS telah berjaya memenangi tempat ketiga UiTM
Corporate Media Awards dan dinobatkan sebagai Most Visible Campus 2018 oleh UiTM Korporat.

Anugerah ini adalah bagi memberi pengiktirafan kepada UiTMCNS kerana berjaya mendapat
liputan yang paling tinggi dalam media arus perdana sepanjang tahun 2018. Penganugerahan

yang diperolehi sekaligus membuktikan bahawa kepimpinan kanan UiTMCNS sentiasa komited
dalam mewujudkan kampus yang kondusif dan melahirkan pelajar yang berkualiti melalui tadbir
urus yang dinamik, sistematik serta efisien, dan sekaligus memastikan keberhasilan bidang

pembangunan pelajar yang menfokuskan kepada aspek kepimpinan.

Jadual 1.1: Pendekatan Yang Diambil Oleh Kepimpinan Kanan Bagi Memastikan Keberhasilan Bidang Pembangunan Pelajar
UiTMCNS

UiTM NEGERI SEMBILAN 6

Pelbagai pendekatan yang dinamik telah diambil bagi memastikan inisiatif dalam bidang
pembangunan pelajar dapat dilaksanakan dengan jayanya. Antaranya adalah dengan

memperkasakan struktur pengurusan, proses pengendalian dan pemantapan aktiviti pelajar. Bagi
memperkasakan lagi struktur pengurusan dan proses pengendalian, BHEP Kampus Kuala Pilah
telah membuat beberapa penambahbaikan terutamanya bagi proses mendapatkan kelulusan
program yang dianjurkan. Permohonan untuk mendapatkan kelulusan daripada BHEP perlu
dihantar pada setiap awal semester. Ini adalah bagi memastikan kelulusan dapat diberikan
dengan kadar segera dan dapat memberi peluang kepada ahli jawatankuasa sesebuah program
itu sendiri untuk membuat persediaan awal. Pembudayaan ini telah bermula di Kampus Kuala
Pilah dan bakal dibudayakan di Kampus Seremban dan Rembau pula selepas ini.

Manakala bagi memantapkan aktiviti ko-kurikulum pelajar, pendekatan yang telah diambil oleh

kepimpinan kanan adalah dengan menggunapakai kaedah pengalaman pembelajaran
(experiential learning). Experiential learning merupakan kaedah pembelajaran yang mampu
membawa pelajar merasai, menghayati dan seterusnya mengalami sendiri hasil pembelajaran.

Experiential learning berlaku apabila pengalaman tertentu dalam pembelajaran dipilih secara teliti,
dan disertakan dengan refleksi, analisa kritikal dan juga penaakulan. Kaedah ini diaplikasikan

selaras dengan amanat Naib Canselor UiTM di mana galakkan diberikan kepada pelajar untuk
melibatkan diri secara aktif dalam program khidmat masyarakat. Ianya adalah bertujuan untuk
mencapai atribut pelajar untuk enam aspirasi yang digariskan dalam PPPM (PT).

Bagi memantapkan aktiviti akademik pelajar, kepimpinan kanan telah mengambil pendekatan
melalui pensejajaran konstruktif dengan memetakan hasil pembelajaran (learning outcome)

kepada sembilan hasil pembelajaran Malaysian Qualifications Agency (MQA). Ini adalah bagi
memastikan hasil pembelajaran kursus-kursus yang ditawarkan merangkumi aspek afektif dan
kognitif, yang secara tidak langsung memberi penekanan terhadap atribut pelajar untuk enam

aspirasi yang digariskan dalam (PPPM) (PT). Hasil daripada pendekatan yang diambil oleh
kepimpinan kanan ini, secara keseluruhannya, dapat memastikan keberhasilan bidang

pembangunan pelajar yang menfokuskan kepada aspek kepimpinan.

1.4 Pelaksanaan Pelan Pemantauan

Kepimpinan kanan UiTMCNS sangat optimis dalam merealisasikan objektif strategik yang
dirancang. Justeru, pelan pemantauan yang rapi dan sistematik telah dilaksanakan melalui
beberapa mekanisma seperti mesyuarat pengurusan, laporan kewangan persatuan dan laporan
keberkesanan program/aktiviti bagi memastikan pencapaian yang cemerlang dalam bidang
pembangunan pelajar. Pelan pemantauan ini juga merupakan satu pelan yang komprehensif di
mana melalui pelaksanaan pelan pemantauan ini, punca kegagalan sesuatu inisiatif yang
diusahakan dapat dikenalpasti serta dapat diatasi.

Di peringkat BHEP, hasil pengurusan dan prestasi dinilai berdasarkan pelaporan pencapaian
petunjuk prestasi utama (KPI) BHEP. Melalui pelaporan tersebut, kepimpinan kanan dapat
menilai dan merangka beberapa perancangan di masa hadapan untuk memantapkan lagi aktiviti
bidang pembangunan pelajar yang menfokuskan kepada aspek kepimpinan. Rajah 1.5
menunjukkan ringkasan bagi pelan pemantauan kepimpinan kanan UiTMCNS.

UiTM NEGERI SEMBILAN 7

Rajah 1.5: Ringkasan Pelan Pemantauan Kepimpinan Kanan UiTMCNS

1.4.1 Perancangan Strategik Yang Dinamik
Kepimpinan kanan UiTMCNS sentiasa pekaterhadap keperluan dan cabaran semasa universiti
khususnya dan negara amnya dalam melahirkan graduan yang holistik dan global. Bagi
memenuhi aspirasi ini, setiap bahagian/PTJ sentiasa bersedia memainkan peranan masing-
masing untuk memastikan perancangan strategik kampus dapat dicapai (Rujuk 2.0
Perancangan Strategik). Sesuatu pencapaian itu dapat diukur dan dijadikan sebagai penanda
aras kepada objektif strategik yang lain berdasarkan kepada perancangan strategik yang telah
dibentuk ini. Berdasarkan kepada perancangan strategik ini juga, objektif dan inisiatif strategik
bagi pembangunan pelajar yang menfokuskan kepada aspek kepimpinan dibangunkan serta
dilaksanakan.

1.4.2 Komunikasi Berkesan

Salah satu elemen utama kepimpinan adalah komunikasi yang berkesan. Kepimpinan kanan
mengambil maklum bahawa komunikasi dua hala yang berkesan di antara kepimpinan kanan dan
warga UiTMCNS merupakan elemen penting dalam memastikan proses penyampaian maklumat
berjalan dengan efektif dan lancar serta aspirasi perancangan strategik UiTMCNS dapat dipenuhi.
Justeru itu, pelbagai saluran telah disediakan bagi mencapai tujuan yang dinyatakan seperti e-
Aduan, emel rasmi, mesyuarat, taklimat, informasi di laman sesawang dan sebagainya. Rajah 1.6
menunjukkan perincian medium komunikasi yang diamalkan oleh kepimpinan kanan UiTMCNS.

Rajah 1.6: Medium Komunikasi Yang Diamalkan Oleh Kepimpinan Kanan UiTMCNS

UiTM NEGERI SEMBILAN 8

1.4.3 Pengauditan Berkala

Akauntabiliti kepimpinan kanan UiTMCNS sentiasa dinilai dan dipantau melalui sesi pengauditan
berkala. Oleh yang demikian, kepimpinan kanan sentiasa memberi dorongan serta peringatan
yang berterusan kepada warganya untuk melibatkan diri secara proaktif di dalam aktiviti
pembangunan pelajar yang memfokuskan kepada aspek kepimpinan. Staf yang terlibat juga
diingatkan agar menyediakan dokumen serta maklumat yang lengkap bagi setiap aktiviti pelajar
yang telah dipohon untuk dianjurkan. Manakala penilaian keberkesanan aktiviti dibuat setelah
sesuatu aktiviti pembangunan pelajar selesai dijalankan. Ini secara amnya dapat menilai
pencapaian KPI yang telah ditetapkan. Penambahbaikkan bagi proses kerja pula dilaksanakan
dengan kadar segera bagi memastikan kelancaran pelaksanaan aktiviti pembangunan pelajar di
masa hadapan. Jadual 1.2 menunjukkan ringkasan pengauditan berkala bagi menilai dan
memantau akauntabiliti kepimpinan kanan UiTMCNS.

Jadual 1.2: Pengauditan Berkala Akauntabiliti Kepimpinan Kanan UiTMCNS

Proses Mekanisma

Semakan/Penstrukturan Mesyuarat Pengurusan Eksekutif (MPE)
Mesyuarat Pengurusan Dalaman (MPD)
Audit Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan (MKSP)
Penilaian Mesyuarat Unit Perancangan Strategik (MUPS)

Mesyuarat Unit/Bahagian/Jabatan

Audit Dalam
Audit Luar

Penilaian Prestasi

UiTMCNS sentiasa menerima kunjungan auditor luar serta menjalankan audit dalam secara
berterusan sepanjang tahun untuk memastikan sistem pengurusan adalah telus dan
berakauntabiliti. Ini merupakan salah satu pengauditan berkala yang khusus bagi menilai serta
memantau akauntabiliti kepimpinan kanan UiTMCNS selain daripada yang dinyatakan di dalam
Jadual 1.3. BHEP menjadi fokus utama pengauditan berdasarkan peranan yang dimainkan
olehnya dalam melaksanakan aktiviti pembangunan pelajar. Audit dalam dijalankan secara
berkala oleh staf yang telah lulus Kursus Audit Dalam dan seterusnya dilantik sebagai auditor
dalam. Penerangan yang terperinci diberikan kepada auditor dalam sebelum proses

pengauditan dijalankan. Manakala, audit luar pula dijalankan oleh auditor luar seperti Audit Luar
InQKA (ERR). Setiap laporan dan teguran yang diberikan oleh juruaudit akan dimaklumkan
kepada setiap bahagian/unit yang terlibat supaya tindakan pembetulan dapat dilakukan,
dilaporkan dan direkodkan bagi tujuan penambahbaikan sistem pengurusan secara terperinci
dan kolektif.

1.4.4 Semakan/Penstrukturan Semula Pelan Perancangan Strategik UiTMCNS

Kepimpinan kanan UiTMCNS memfokuskan setiap tindakan dalam mencapai visi dan misi serta
hala tuju kampus dengan memberi keutamaan kepada bidang pembangunan pelajar yang
menfokuskan kepada aspek kepimpinan. Mekanisma pemantauan objektif dan inisiatif strategik
yang telah dirancang ditentukan berdasarkan kepada kaedah seperti yang ditunjukkan di dalam
Jadual 1.3.

Jadual 1.3: Kaedah Pemantauan Pelan Inisiatif Perancangan Strategik UiTMCNS 2016 – 2020

Perancangan Tempoh Kaedah Pemantauan

Perancangan Jangka 5 tahun Pemantauan berkala setiap 3 bulan dilakukan oleh Unit Perancangan
Panjang (2016 – 2020) Strategik (UPS) terhadap semua pelan perancangan strategi yang telah
didokumenkan.
Perancangan Jangka 3 tahun
Pendek (VCSP) (2016 – 2018) Pemantauan berkala setiap bulan dilakukan oleh UPS terhadap pelan
inisiatif yang telah didokumenkan.

Manakala dua mekanisma utama yang telah ditetapkan bagi menentukan fokus terhadap pelan
tindakan yang perlu dilaksanakan adalah melalui Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Negeri

UiTM NEGERI SEMBILAN 9

(JKEN) dan Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan (MKSP). Jadual 1.4 menunjukkan ringkasan
mekanisma pelaksanaan Pelan Inisiatif Perancangan Strategik UiTMCNS 2016 – 2020.

Jadual 1.4: Mekanisma Pelaksanaan Pelan Inisiatif Perancangan Strategik UiTMCNS 2016 – 2020

Mekanisma Keterangan Kekerapan

Mesyuarat Pengurusan • Membincangkan perkara berkaitan polisi dan dasar pentadbiran kampus. Mengikut
Eksekutif (MPE) keperluan
• Meneliti pelbagai isu yang dibangkitkan ketika Audit Dalam dan Audit Luar,
Mesyuarat Kaji Semula pencapaian objektif kualiti serta tindakan pembetulan dan pencegahan. 2 kali setahun
Pengurusan (MKSP)
• Membincangkan pindaan dasar kualiti yang memberi impak langsung
kepada budaya kerja serta sistem pengurusan kualiti.

Sebagai salah satu usaha ke arah pengauditan berkala, kepimpinan kanan UiTMCNS
mengendalikan mesyuarat secara berkala sebagai proses semakan dan penstrukturan terhadap

objektif dan inisiatif strategik yang telah ditetapkan bagi mencapai keberhasilan bidang
pembangunan pelajar yang menfokuskan kepada aspek kepimpinan. Kekerapan pengendalian
mesyuarat di UiTMCNS adalah seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1.5.

Jadual 1.5: Kekerapan Pengendalian Mesyuarat di UiTMCNS

Peringkat Mesyuarat Kekerapan Pengerusi

Pengurusan Tertinggi Mesyuarat Pengurusan Eksekutif (MPE) Bulanan Rektor
Rektor
Pengurusan Dalaman Mesyuarat Pengurusan Dalaman (MPD) 3 kali setahun
Pengurusan Dalaman Kampus PFI Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan (MKSP) Penolong
Bulanan Rektor
JKAC Mesyuarat Pengurusan Dalaman Kampus PFI
(Operasi) Mengikut TREK HEA
keperluan
Mesyuarat JKAC Bulanan TREK HEP
4 kali setahun KPP
Ketua Unit/Bahagian/Jabatan Mesyuarat BHEP
Ketua Pusat Pengajian Mesyuarat Pusat Pengajian

1.4.5 Penilaian Prestasi Berterusan

Platform pemantauan yang kelima adalah melalui penilaian prestasi berterusan, di mana
pencapaian keseluruhan Rektor UiTMCNS dinilai melalui Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan
Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) oleh kepimpinan tertinggi UiTM. Manakala kepimpinan
kanan UiTMCNS yang lain pula dinilai oleh Rektor UiTMCNS melalui mekanisma yang sama.
Bagi pencapaian keseluruhan kampus pula, kepimpinan kanan UiTMCNS menggunapakai
beberapa kaedah penilaian berterusan bagi pemantapan struktur tadbir urus UiTMCNS (rujuk
Jadual 1.6). Berdasarkan kepada kaedah ini, kepimpinan kanan dapat menilai keberkesanan
sesuatu dasar dan dapat membuat penambabaikan terhadap perancangan di masa hadapan.

Peringkat Jadual 1.6: Kaedah Penilaian Berterusan Bagi Pemantapan Tadbir Urus
Kaedah Penilaian Berterusan

Kepimpinan Tertinggi Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
Laporan Mesyuarat Kaji Semula Pengurusan (MKSP)
BHEP Laporan setiap program Unit Pengurusan Kualiti
Unit Perhubungan Korporat Laporan Audit Dalam
Laporan Audit Luar
Unit Pengurusan Kualiti
Laporan Pencapaian BHEP

Laporan Kepuasan Hati Pelajar tentang perkhidmatan UiTMCNS, aduan serta maklum
balas pelanggan

Laporan Anugerah Kualiti Rektor Antara Bahagian (AKRAB)

Di peringkat BHEP, hasil pengurusan dan pencapaian keseluruhan dinilai berdasarkan kepada
pelaporan pencapaian petunjuk prestasi utama (KPI) BHEP. Melalui pelaporan tersebut,
kepimpinan kanan dapat menilai dan merangka beberapa perancangan untuk memantapkan
lagi aktiviti pembangunan pelajar terutamanya dalam aspek kepimpinan pelajar.

UiTM NEGERI SEMBILAN 10

1.5 Kaedah Pembudayaan

Bagi memastikan memastikan perkongsian pelaksanaan projek inisiatif utama ini adalah
menyeluruh, maklumat berkaitan telah dikongsi bersama seluruh warga UiTMCNS ketika sesi
mesyuarat diadakan. Manakala bagi mendapatkan maklum balas tentang pelaksanaan projek
inisiatif utama ini, sesi perbincangan juga telah dibuat mengikut keperluan melalui beberapa
mekanisma seperti emel, whatsapp, surat, memo dan nota rasmi. Bagi meningkatkan motivasi
pelajar serta mencapai KPI yang telah ditetapkan, inisiatif tambahan yang dibuat adalah dengan
mengunapakai #championstudent di semua platform media sosial dalam menyampaikan
maklumat berkaitan aktiviti pembangunan pelajar. Hasilnya, BHEP telah berjaya mencatatkan
peratusan pencapaian KPI tertinggi bagi tahun 2018 iaitu 80% berbanding PTJ/Bahagian yang
lain.

1.6 Mekanisma Pengurusan Risiko

Kepimpinan kanan mengambil berat terhadap pengurusan risiko pelaksanaan program
pembangunan pelajar yang memfokuskan kepada aspek kepimpinan oleh BHEP. Oleh yang
demikian, beberapa langkah proaktif telah diambil oleh kepimpinan kanan untuk memantapkan
keberhasilan bidang tumpuan ini. Jawatankuasa Risiko UiTMCNS telah ditubuhkan dan Daftar
Risiko telah diwujudkan dalam usaha untuk menangani sebarang risiko yang boleh mengganggu
dan menjejaskan pelaksanaan operasi di UiTMCNS. Jadual 1.7 menunjukkan ringkasan bagi
risiko dan mekanisma pengurusan risiko bidang pembangunan pelajar yang memfokuskan
kepada aspek kepimpinan pelajar.

Jadual 1.7: Risiko dan Mekanisma Pengurusan Risiko

Risiko Impak Risiko MekanismaPengurusan Risiko Pegawai
Tanggungjawab
Sumber kewangan yang terhad Penganjuran program i. Menggalakkan
Bahagian Pentadbiran
yang terhad penganjuran program BHEP
BHEA
berdasarkan sumber secara usahasama
Unit Infrastruktur &
kewangan sedia ada ii. Menggalakkan staf Infostruktur

menjana pendapatan

kampus

Sumber manusia yang terhad Penganjuran program Mengoptimumkan penglibatan staf

Ketidakpatuhan prosedur yang terhad akademik dan staf sokongan bagi
operasi standard yang
ditetapkan berdasarkan sumber program yang dianjurkan

Keupayaan infrastruktur manusia sedia ada
yang terhad untuk
Kelewatan memperoleh Memberi penerangan tentang
menampung keperluan warga
kampus secara serentak kelulusan penganjuran prosedur operasi standard bagi
mendapatkan kelulusan segera
program serta

menjejaskan perjalanan

program

Kekangan penyediaan Menggalakkan penganjuran

tempat di dalam kampus program secara usahasama di luar

bagi penganjuran kampus bersama organisasi luar

programUiTM NEGERI SEMBILAN 11

2.0 PERANCANGAN STRATEGIK

BIDANG TUMPUAN: PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (KEPIMPINAN
PELAJAR)

2.1 Perancangan Pembangunan Strategik

2.1a Perancangan Strategik

Penghasilan Dokumen Perancangan Strategik UiTMCNS 2016 – 2020 dibuat hasil daripada
penganjuran beberapa siri bengkel iaitu Bengkel Pelan Perancangan Strategik UiTMCNS 2016
– 2020 (7 - 8 Oktober 2015) yang bertempat di UiTM Kampus Seremban dan dipengerusikan
oleh Prof Dato’ Dr Nasrudin Bin Mohammed, Rektor UiTMCNS. Bengkel-bengkel ini disertai
oleh semua ahli pengurusan tertinggi, ketua-ketua pusat pengajian, ketua-ketua bahagian,
ketua-ketua unit dan wakil pengurus Projek Inisiatif Utama. Aktiviti-aktiviti penambahbaikan ke
atas Projek Inisiatif Utama telah dijalankan melalui Taklimat Pemantapan Projek Inisiatif Utama
(3 Mei 2018) dan seterusnya Bengkel Pemurnian dan Pemantapan Projek Inisiatif Kampus (1
Ogos 2018).

Terdapat 3 dokumen utama telah dijadikan asas pembangunan Perancangan Strategik
UiTMCNS iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 - 2025 (Pendidikan Tinggi),
Headline KPI (HKPI) formula peruntukan belanjawan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi
(KPT) serta Kerangka RMK-11 2016 – 2020 Universiti Teknologi MARA berpandukan dua (2)
Sustainable Development Goal (SDG) iaitu Goal 4 Quality Education dan Goal 8 Decent Work
And Economic Growth. UiTMCNS memfokuskan kepada tujuh (7) teras utama dalam
menentukan hala tuju dan perancangan UiTMCNS bagi tempoh lima tahun. Tujuh teras utama
tersebut adalah seperti di Rajah 2.1.

Rajah 2.1: Teras utama penentuan hala tuju dan perancangan UiTMCNS

Pada asalnya, sebanyak sepuluh (10) Projek Inisiatif Utama telah dirangka meliputi tiga (3)
buah kampus yang bernaung di bawah UiTM CNS iaitu Kampus Kuala Pilah, Seremban dan
Rembau. Walau bagaimanapun, penambahbaikan berterusan telah dijalankan pada tahun 2018
di mana Projek Inisiatif Utama telah dikemaskini dan digabungkan menjadi lapan (8) Projek
Inisiatif Utama. Sehubungan dengan itu, ia bertindak sebagai panduan dan kayu ukur bagi
setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat dalam menilai pencapaian masing-masing.
Antara projek inisiatif utama UiTMCNS bagi mencapai kesemua tujuh teras utama adalah
seperti di Jadual 2.1.

UiTM NEGERI SEMBILAN 12

Jadual 2.1: Projek inisiatif utama UiTMCNS

PROJEK INISIATIF PROJEK INISIATIF PENERANGAN INISIATIF
UTAMA UTAMA

(ASAL 2015) (KEMASKINI 2018)
HP3
Pembangunan Program HP3: Inisiatif bagi membangunkan 6 program baharu di UiTMCNS
Employability Baru UiTMCNS
Database Penambahbaikan/Perubahan
Pembangunan Program Baru UiTMCNS: Penjenamaan nama projek
N. Sembilan Data yang lebih spesifik dengan mengambil kira Indikator Prestasi (PI) yang
Center (N9DC) dipetakan kepada BHEA.

Academia Data Center Employability Database: Inisiatif bagi menyediakan pangkalan data
kebolehpasaran graduan UiTM Cawangan Negeri Sembilan yang boleh
digunakan untuk penambahbaikan P&P

Penambahbaikan/Perubahan
Academia Data Center: Projek Database Employability dan N9DC
dimurnikan nama projek dengan skop yang lebih spesifik bersesuaian
dengan Indikator Prestasi (PI) BHEA.

Academic Excellent N. Sembilan Data Center (N9DC): Pusat pengumpulan data bagi
UiTMCNS Negeri Sembilan

Penambahbaikan/Perubahan
Academic Excellent: Dibangunkan bagi memastikan beberapa
Indikator Prestasi (PI) BHEA dipetakan kepada projek bersesuaian.

Program Mahasiswa Program Mahasiswa Program Mahasiswa Gemilang (ProMaG): Berteraskan kepada 6
Gemilang (ProMaG) Gemilang (ProMaG) elemen di dalam Lonjakan Pertama, Malaysia Education Blueprint
(2015-2025), The Holistic, Enterpreneurial, Balanced Graduate. 6
AKPC AKPC elemen tersebut adalah ethics and spirituality, leadership skills, national
identity, language proficiency, thinking skills, knowledge. Hasil
gabungan 6 elemen tersebut maka terbentuklah graduan yang
seimbang antara akhlak dan ilmu dalam menghasilkan kebolehpasaran
graduan UiTM.

AKPC: Majlis penganugerahan kepada kelab dan persatuan yang
berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar mengikut kriteria-
kriteria yang dipertandingkan.

Penambahbaikan/Perubahan
Program Mahasiswa Gemilang (ProMaG) : Projek AKPC dan
ProMaG di bawah seliaan BHEP digabungkan kepada Projek ProMaG
bersesuaian dengan Indikator Prestasi (PI) yang dipetakan kepada
BHEP.

Festival Sains Research Excellence Festival Sains Teknologi Dan Inovasi UiTMCNS (FESTASI):
Teknologi Dan Inovasi Programme
UiTMCNS (FESTASI) Program ini bertujuan untuk mempertingkatkan aktiviti penyelidikan
dengan penumpuan kepada pensyarah dan pelajar serta kolaborasi di
kalangan penyelidik

Penambahbaikan/Perubahan
Research Excellence Programme: Mempunyai aktiviti-aktiviti
bersesuaian bagi Indikator Prestasi (PI) yang dipetakan kepada PJIMA
merangkumi RMU/ICAEN/MASMED/dll. Penjenamaan nama projek
yang lebih spesifik dengan mengambilkira Indikator Prestasi (PI) yang
dipetakan kepada PJIM&A.

UiTM NEGERI SEMBILAN 13

Talking Circle Talking Circle Talking Circle: Projek ini adalah inisiatif menggalakkan sesi
Inisiatif 2J perkongsian ilmu setelah menghadiri latihan dan kursus di kalangan
Dana Endownment staf akademik
UiTMCNS
Penambahbaikan/Perubahan
Projek Talking Circle dikekalkan dengan perlaksanaan setiap PTJ
Bahagian mengadakan aktiviti perkongsian maklumat di bahagian
masing-masing dan hasil pelaporan dihantar ke Bahagian Pentadbiran
untuk direkodkan oleh pegawai bertanggungjawab. Beberapa Indikator
Prestasi (PI) lain yang dipetakan kepada Bahagian Pentadbiran boleh
diperolehi melalui sistem.

Dana Endownment UiTMCNS: Inisiatif penjanaan pendapatan
universiti melalui endowmen

Penambahbaikan/Perubahan
Inisiatif 2J: Projek Dana Endownment UiTMCNS dimurnikan kepada
Projek : Inisiatif 2J (Jana & Jimat) dengan skop yang lebih luas
bersesuaian Indikator Prestasi (PI) yang dipetakan kepada Pejabat
Bendahari

Pemasangan Data Pemantapan Prasarana Pemasangan Data Logger: Pemasangan pencawang elektrik di
Logger
UiTMCNS (Infrastuktur & sekitar UiTMCNS
Student Lounge
Infostruktur) Student Lounge: inisiatif bagi meningkatkan aktiviti e-pembelajaran di

kalangan pelajar

Penambahbaikan/Perubahan
Pemantapan Prasarana UiTMCNS (Infrastuktur & Infostruktur):

adalah gabungan diantara Projek Pemasangan Data Logger dan
Student Lounge di mana tujuannya adalah untuk menambahbaik
kemudahan infostruktur dan infrastruktur di kampus-kampus UiTM
Cawangan Negeri Sembilan bersesuaian dengan PI yang dipetakan
kepada Pejabat BPF.

2.1b Objektif Strategik

Objektif strategik dibentuk berdasarkan kepada tujuh teras utama dalam menentukan hala tuju
dan perancangan UiTMCNS bagi tempoh lima tahun. Oleh itu, teras kepimpinan merupakan
teras yang penting bagi UiTMCNS di mana memfokuskan kepada aktiviti-aktiviti bagi mengasah
bakat kepimpinan di kalangan warga UiTM terutamanya mahasiswa dengan menerapkan nilai-
nilai PERPATIH. Hubungan di antara teras utama dan inisiatif utama perancangan strategik
UiTMCNS dipaparkan di Rajah 2.2.

Rajah 2.2: Hubungan di antara teras utama dan inisiatif utama perancangan strategik UiTMCNS.

2.1c Inisiatif Strategik
Melihat dari aspek kepimpinan pelajar, aktiviti pembangunan nilai-nilai kepimpinan pelajar
adalah amat dititik-beratkan di mana terdapat satu (1) Projek Inisiatif Utama UiTMCNS telah

UiTM NEGERI SEMBILAN 14

dedikasikan iaitu Program Mahasiswa Gemilang (ProMaG). Selain ProMaG, terdapat satu (1)
lagi inisiatif yang dilaksanakan iaitu Teras AIM dan Kepimpinan seperti yang dipaparkan di

Jadual 2.2. Inisiatif-inisiatif ini telah diamanahkan kepada HEP untuk dilaksanakan dan ia
merupakan batu loncatan untuk mencapai Petunjuk Prestasi Utama keseluruhan.

Jadual 2.2: Aktiviti-aktiviti Teras AIM dan Kepimpinan
Program kesukarelawanan mahasiswa secara kolaborasi bersama industri.

Teras AIM dan Kepimpinan Program berteraskan University Community Engagement (UCE)
Program kesukarelawanan mahasiswa secara kolaborasi bersama masyarakat.

Program Khidmat Kepakaran Mahasiswa-Masyarakat yang dianjurkan setahun

2.2 Pelaksanaan Objektif Dan Inisiatif Strategik

2.2a Pembangunan dan Pelaksanaan Pelan Tindakan

Objektif dan Inisiatif Strategik ini amat sejajar dengan RMK-11 UiTM (2016-2020) dan SDG
dengan cara di mana kesemua Teras sehinggalah ke Inisiatif Strategik adalah hasil terbitan
daripada agenda utama RMK-11 UiTM (2016-2020) seperti yang dijelaskan di Jadual 2.3. Demi
kesejajaran dengan bidang tumpuan, hanya Objektif dan Inisiatif Strategik yang terlibat dengan
kepimpinan pelajar sahaja dilaporkan. Walaubagaimanapun, nilai tambah yang berkaitan
dengan elemen kepimpinan turut diguna pakai seperti komunikasi, inovasi dan keusahawanan.
Kombinasi ini dapat memperkukuhkan potensi diri dan meningkatkan kematangan pelajar
UiTMCNS.

Jadual 2.3: Hubungan Sustainable Development Goal (SDG) dan Projek Inisiatif Utama UiTMCNS

SDG SASARAN KPI RMKE-11 TERAS OUTCOME OBJEKTIF PROJEK
UITM
STRATEGIK PERANCANGAN STRATEGIK INISIATIF
RMKE-11 STRATEGIK UITMCNS UTAMA

Goal 4 Graduan Dinamik KPI 1: Peratus Kepimpinan Outcome 2: Output 8: Pemimpin ProMaG
Quality Siswazah UiTM Peningkatan Pelajar Yang
Education Kebolehpasaran
Yang Telah Graduan Bumiputera Berketerampilan
& Mendapat
Pekerjaan
Goal 8 Semasa
Decent Konvokesyen
Work and
Economic KPI 2: Peratus
Growth
Siswazah UiTM
Yang Telah

Bekerja Sendiri

Semasa
Konvokesyen

2.2b Pelaksanaan Pelan Pemantauan
UiTMCNS telah merangka dan menjalankan pemantauan ke atas semua Petunjuk Prestasi
Utama yang ditetapkan oleh Pusat Perancangan dan Maklumat Strategik (CSPI) melalui sistem
UPEMO. Pelan pemantauan yang digunakan untuk memastikan objektif strategik dan inisiatif
dilaksanakan dengan berkesan adalah berpandukan dua kaedah yang berikut:

1. BHEP perlu menghantar Pelaporan Pencapaian Prestasi Kampus Berkala setiap 3 bulan
kepada Penyelaras Perancangan dan Maklumat Strategik UiTMCNS melalui email UiTM

UiTM NEGERI SEMBILAN 15

dengan menggunakan templat seragam yang disediakan. Kaedah ini digunapakai
kepada semua PTJ di UiTMCNS supaya KPI dapat dicapai dalam masa yang telah

ditetapkan.

2. Hasil pengumpulan akan dibentangkan pada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
(MKSP) di mana hasil ini menjadi medium utama bagi penambahbaikan perlaksanaan

pelan-pelan strategik UiTMCNS. Bukti MKSP dijalankan: MKSP 2018 (Tarikh: 15 Mac
2018).

2.2c Penglibatan dan Penambahbaikan Perancangan Strategik

Penglibatan semua kumpulan sasar dalam penambahbaikan perancangan strategik adalah
amat penting dalam kejayaan sesebuah organisasi. UiTMCNS telah melibatkan semua
kumpulan sasar dalam proses perancangan penambahbaikan perancangan strategik dengan
menjalankan tiga kaedah berikut:

1. Pihak Pengurusan Eksekutif Kampus akan bersidang secara berkala bagi memastikan
perkara-perkara berbangkit dalam perancangan strategik Kampus dapat dikenalpasti
contohnya MKSP. Bukti MKSP dijalankan: MKSP 2018 (Tarikh: 15 Mac 2018, UiTM
Seremban).

2. Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) telah menekankan bahawa fungsi utama BHEP
adalah melibatkan aspek pembangunan dan kepimpinan pelajar di mana
kecemerlangan HEP UiTMCNS dari aspek pembangunan dan kepimpinan pelajar dilihat
menyerlah setelah dinobatkan sebagai Pemenang Terbaik mengikut bidang tujahan bagi
AKNC 2017. (Mesyuarat Ketua-ketua Unit BHEP Tarikh: 26 Jun 2018; 21 Disember
2018).

3. Staf akademik digalakkan untuk melibatkan diri, menyumbangkan tenaga dan

kepakaran dalam Program Kepimpinan yang dianjurkan khusus untuk pelajar, seperti

Program Kepimpinan Pewaris Bangsa dan ‘Finishing School’ yang melibatkan beberapa

siri modul kepimpinan. Staf akademik akan diberikan surat perlantikan sebagai

pencapaani petunjuk prestasi dan bayaran elaun mengikut kadar yang ditetapkan.

Pemakluman diberikan sewaktu Amanat Tahun Baru Rektor dan Mesyuarat Akademik.

2.2d Pengurusan Risiko

Risiko yang boleh menjejaskan pelaksanaan atau kejayaan pencapaian objektif dan inisiatif
strategik (Rujuk 2.2 e) ini adalah seperti berikut:

1. Sumber kewangan, tenaga kerja, masa dan ruang yang terhad
2. Penganjuran program pelajar yang tidak menjurus kepada objektif strategik
3. Kelewatan proses saringan dan kelulusan program
4. Kurang kepakaran dalaman dalam program kepimpinan pelajar
5. Penyampaian maklumat berkenaan dengan program anjuran BHEP di antara ketiga-tiga

kampus serta isu penunjuk prestasi keberkesanan program anjuran BHEP

2.2e Inovasi Perancangan Strategik

Perancangan untuk mengatasi risiko yang boleh menjejaskan pelaksanaan atau kejayaan
pencapaian objektif dan inisiatif strategik ini adalah seperti berikut:

1. Sumber kewangan, tenaga kerja, masa dan ruang yang terhad.
Setiap perancangan program perlu dirancang dengan teliti bagi memanfaatkan sumber-
sumber yang ada terutamanya sumber kewangan, tenaga kerja, masa serta ruangan
yang terhad. Memandangkan UiTMCNS mempunyai 3 kampus negeri pada tahun 2018,
maka semua sumber yang penting adalah dikongsi bersama. Dengan itu perancangan
yang teliti amatlah diperlukan bagi memastikan sumber-sumber berkenaan digunakan

UiTM NEGERI SEMBILAN 16

secara efisien. Segalanya ini dimungkinkan dengan perancangan awal program
terutamanya program yang melibatkan pelajar dan masyarakat. BHEP membuat analisis

kewangan bagi setiap program yang dirancang oleh para pelajar di mana jika terdapat
beberapa program yang mempunyai objektif yang sama, para pelajar diminta untuk

membuat program berkenaan secara usahasama. (Bukti ini dapat dilihat dalam Minit
Mesyuarat Ketua-Ketua Unit BHEP Bil.16 bertarikh 26 Jun 2018).

2. Penganjuran program pelajar yang tidak menjurus kepada objektif strategik.

Risiko ini dapat diatasi dengan penganjuran Kursus Pengurusan Organisasi (KPO).
Bengkel Pemantapan Kertas kerja yang berimpak tinggi ini diadakan semasa KPO dapat
memberi pencerahan kepada pelajar Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dalam menulis
kertas kerja program yang berkualiti dan pada masa yang sama membantu pelajar
memahami Prosedur (SOP) melibatkan penganjuran program di BHEP. Ini secara tidak
langsung membantu mengurangkan kebarangkalian keciciran dokumen yang boleh
menjejaskan permohonan pelajar. Selain itu, tapisan awal keatas semua program yang
bakal dijalankan dilakukan oleh BHEP setiap kampus bagi mengenalpasti program yang
berkualiti dan memenuhi keperluan objektif strategik kampus. Pencapaian dapat dilhat
dimana satu program usahasama berimpak tinggi di peringkat antarabangsa telah
berjaya dikelolakan dengan gembelingan tenaga Persatuan GPMS UiTM Kampus
Seremban dan Persatuan Bahasa Arab UiTM Kampus Kuala Pilah dalam program
Jelajah Anak Bangsa Siri III:Raya Aidiladha Di Bumi Kampuchea dan program Kembara
Bumi Vietnam pada 20-24 Ogos 2018.

3. Kelewatan proses saringan dan kelulusan program.
Bagi mengatasi risiko yang melibatkan program pelajar dan masyarakat, BHEP telah
mengariskan panduan yang menggalakan pelajar supaya mengarap dan menyiapkan
kertas kerja program mereka satu semester lebih awal. Ini secara tidak langsung dapat
memberi peluang kepada BHEP menyemak kertas kerja pelajar dan memulangkan
semula kepada pelajar jika terdapat keperluan untuk penambahbaikan. Ini bagi
membolehkan penambahbaikan kertas kerja dapat dilakukan tanpa menganggu aktiviti
akademik pelajar terutamanya pada waktu yang menghampiri minggu peperiksaan.

4. Kurang kepakaran dalaman di kalangan pelajar bagi program kepimpinan pelajar.
Dalam proses saringan program, BHEP akan mengenal pasti para pelajar yang
berpotensi untuk terus ditonjolkan ke peringkat yang lebih tinggi di mana pelajar tersebut
akan dipilih dan dihantar untuk mengikuti program-program kepimpinan anjuran pihak
kampus negeri yang lain seperti di UiTM Shah Alam bagi membolehkan mereka diberi
pendedahan dalam penganjuran program di peringkat yang lebih tinggi di mana
kepakaran tersebut amatlah terhad di kampus UiTMCNS. Para pelajar yang terpilih akan
diminta untuk membuat perkongsian bersama-sama rakan mereka yang lain setelah
mereka menyertai program berkenaan. Penglibatan pelajar ke program anjuran luar ini
dapat memberi perspektif baru kepada pelajar dalam erti kepimpinan serta pada masa
yang sama dapat memenuhi ruangan kekurangan kepakaran penganjuran program di
peringkat luar kampus yang terdapat di UiTMCNS.

UiTM NEGERI SEMBILAN 17

Rajah 2.3: Kaedah pemilihan Tokoh Siswa oleh BHEP

5. Penyampaian maklumat berkenaan dengan program anjuran BHEP di antara ketiga-
tiga kampus serta isu penunjuk prestasi keberkesanan program anjuran BHEP.
Bagi memastikan penyampaian maklumat bagi program penganjuran BHEP, Mesyuarat
Ketua-Ketua Unit BHEP telah diwujudkan dan dimantapkan dengan penggunaan aplikasi
seperti “Whatsapps”. Ini bagi memastikan setiap ketua unit dapat berkongsi pencapaian
unit mereka dengan segera. Mereka juga dimaklumkan berkenaan kepentingan untuk
perkongsian informasi tersebut terutamanya apabila pelaporan pencapaian hujung tahun
setiap unit perlu dikongsi. Terdapat juga saranan untuk meningkatkan kualiti soal selidik
yang digunakan untuk proses pengumpulan maklumat seperti maklumbalas peserta bagi
setiap program yang telah dilaksanakan serta maklumbalas berkenaan perkhidmatan di
Unit BHEP dengan cara penggunaan borang soal selidik secara online. Ini kerana terdapat
program yang dianjurkan oleh Unit BHEP namun maklum balas berkenaan keberkesanan
program tidak lengkap. Maka saranan berkenaan dibuat agar pencapaian dan
penambahbaikan pada setiap program anjuran Unit BHEP dapat dikumpulkan dan
dianalisis dengan lebih efisien. Setelah semua penambahbaikan yang berterusan dibuat,
satu pencapaian dapat dilihat apabila Unit BHEP menjadi unit yang tertinggi dalam
pencapaian KPI tahunan untuk tahun 2018. (Bukti dapat dilihat pada Minit Mesyuarat
Ketua-ketua Unit Bil-17 bertarikh 21 Disember 2018)

Inovasi yang terhasil dari pelaksanaan atau penambahbaikan perancangan strategik adalah
seperti berikut:
1. Program berimpak tinggi dijalankan secara usahasama di antara persatuan-persatuan yang

mempunyai objektif yang sama khususnya. Ini adalah bagi menangani masalah sumber
kewangan, tenaga kerja dan masa. Contoh, Persatuan GPMS UiTM Kampus Seremban
dan Persatuan Bahasa Arab Kampus Kuala Pilah dalam Program Jelajah Anak Bangsa Siri
III: Raya Aidiladha di Kampuchea dan Vietnam pada 20-24 Ogos 2018 (berita di laman web
www.kosmo.com.my di ruangan Komuniti Kita).
2. Penambahbaikan kepada Garispanduan bagi Program Aktiviti Pelajar dan
Kemasyarakatan. (Lampiran 1D – Carta Permohonan Mengadakan Aktiviti Pelajar).
Pemakluman berkaitan penghantaran kertas kerja lebih awal iaitu pada minggu pertama
semester bermula bagi mengelakkan kelewatan. Pemakluman dibuat semasa Kursus
Pengurusan Organisasi yang diadakan pada 2018 kepada Majlis Tertinggi Persatuan.
3. Penambahbaikan kepada penyampaian maklumat dan keberkesanan program. Ini dicapai

dengan penggunaan Whatsapp BHEP dan soal selidik berkualiti bagi maklumbalas peserta.

Penambahbaikan secara berterusan telah dilihat pada pencapaian KPI tahunan Unit BHEP

(Minit Mesyuarat Ketua-ketua Unit Bil. 17 bertarikh 21 Disember 2018.UiTM NEGERI SEMBILAN 18

3.0 TUMPUAN KEPADA PELANGGAN

Bagi memastikan bidang tumpuan dapat dilaksanakan dengan jayanya, UiTM Cawangan

Negeri Sembilan (UiTMCNS) telah meletakkan pelanggan sebagai fokus utama dalam setiap

perancangan dan pelaksanaan aktiviti sama ada di luar atau di dalam UiTM bagi menghasilkan

#championstudent yang mempunyai ciri-ciri kreatif dan inovasi, keusahawanan, kepimpinan

serta berkemahiran berkomunikasi. Tumpuan kepada pelanggan dimanifestasikan melalui

kewujudan pelbagai dokumen di peringkat UiTMCNS. Antaranya ialah Dokumen Perancangan

Strategik UiTMCNS 2016-2020, Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti (boleh rujuk di laman

sesawang https://nsembilan.uitm.edu.my/v1/images/web/PerancanganStrategik/Laporan-

Perancangan-Strategik.pdf dan https://upqns.uitm.edu.my/v1/index.php/kualitiuitmns/manual-

kualiti). Kewujudan dokumen-dokumen ini secara langsung dapat menjadi petunjuk prestasi

utama UiTMCNS dan juga memastikan bidang tumpuan dapat dijayakan.

3.1 Pelanggan Utama

Dua kategori pelanggan UiTMCNS adalah pelanggan dalaman dan pelanggan luaran.
Kumpulan pelanggan ini telah dikenal pasti berdasarkan kepada dua projek inisiatif kampus

yang diletakkan di bawah BHEP seperti yang telah digariskan di dalam Dokumen Perancangan
Strategik UiTMCNS 2016-2020. Dua projek inisiatif tersebut adalah Program Mahasiswa
Gemilang (ProMaG) dan Anugerah Kelab dan Persatuan Cemerlang (AKPC) seperti yang

tertera dalam Rajah 3.1. Silibus yang dirangkakan oleh UiTM menitikberatkan aktiviti yang
berkaitan dengan kaedah yang boleh meningkatkan kemahiran berkomunikasi, menguji

kreativiti minda dan mengasah bakat kepimpinan. Antaranya adalah pengucapan awam, kerja
kursus yang memerlukan kebolehan pengeditan video, dan pembentangan secara berkumpulan
(Course Information HPD111 dan ELC590 di Lampiran 3.1 dan 3.2). Senarai kursus-kursus

yang menyumbangkan kepada #championstudent boleh dirujuk pada Jadual 7.9.

UiTM NEGERI SEMBILAN 19

Rajah 3.1: Kumpulan pelanggan terlibat berdasarkan dua projek inisiatif kampus

Menerusi projek inisiatif ProMaG dan AKPC ini, pelajar serta persatuan/kelab UiTMCNS telah
digalakkan untuk menyertai dan menganjurkan program-program berbentuk kepimpinan yang
berimpak tinggi. Kemahiran berkomunikasi dan kepimpinan para pelajar dapat ditingkatkan
melalui keterlibatan pelajar dalam program yang berbentuk akademik (pembentangan secara
berkumpulan seperti Scheme of Work ENT600 (Lampiran 3.3) dan bukan akademik
(penyertaan pertandingan berbentuk inovasi bersama staf seperti sijil ITeC 2018 (Lampiran
3.4), data penglibatan inovasi / hakcipta / paten) sepanjang sesi perkuliahan. Maklumat
penyertaan serta kertas kerja penganjuran program perlu dimajukan kepada Bahagian Hal
Ehwal Pelajar (BHEP) melalui Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) untuk saringan awal bagi
menentukan nilai impak sesuatu program.
Selain itu, laporan penyertaan dan penganjuran program yang lengkap juga perlu disediakan
oleh pelajar atau penasihat persatuan dan perlu diserahkan kepada BHEP untuk tujuan rekod
dalam tempoh dua minggu selepas penganjuran program. Sekiranya laporan tersebut gagal
dihantar, aktiviti persatuan/kelab yang seterusnya akan dibekukan oleh BHEP. Rajah 3.2
menunjukkan ringkasan carta alir permohonan penganjuran program oleh persatuan/kelab
pelajar (boleh rujuk lampiran Carta Alir proses semakan dan kelulusan Aktiviti Pelajar dan surat
permohonan (Lampiran 3.5) mendapatkan kelulusan Program Jelajah Anak Bangsa Siri III:
Raya Aidiladha di Bumi Kampuchea Kembara Bumi Vietnam).

UiTM NEGERI SEMBILAN 20

Rajah 3.2: Ringkasan carta alir permohonan penganjuran program oleh persatuan/kelab pelajar

Daripada masa ke semasa, BHEP juga telah merangka penambahbaikan daripada aspek
proses kelulusan kertas kerja. Semua persatuan/kelab pelajar digalakkan untuk merancang dan
menyerahkan kertas kerja penganjuran aktiviti untuk semester berikutnya ketika cuti semester
sedang berlangsung.
3.2 Kebaikan/Ganjaran Kepada Pelanggan
Bagi memastikan penglibatan pelanggan secara menyeluruh, UiTMCNS telah mengenalpasti
ganjaran yang akan diperoleh bagi setiap pelanggan dalaman dan luaran, seperti yang
dinyatakan di dalam Rajah 3.3.

UiTM NEGERI SEMBILAN 21

Rajah 3.3: Senarai kebaikan/ganjaran kepada pelanggan

3.3 Keperluan Pelanggan
Secara amnya, keperluan pelanggan akan dikenalpasti berdasarkan kepada maklumbalas atau
aduan yang diterima, serta ketetapan yang dibuat oleh pihak Universiti. Untuk tahun 2018,
UiTMCNS telah menggunapakai pelbagai instrumen untuk memperoleh maklumat keperluan
pelanggan seperti di Rajah 3.4 (seperti merujuk lampiran borang maklum balas, dan laporan
akhir Program Jelajah Anak Bangsa Siri III: Raya Aidiladha di Bumi Kampuchea Kembara Bumi
Vietnam, talking circle PPKAS, rekod penerimaan penganjuran aktiviti pelajar seperti di
Lampiran 3.6 sehingga 3.8).

Rajah 3.4: Kaedah Penentuan Keperluan Pelanggan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Hadrian Warranty
Next Book
WY AW19 UK Pricelist