The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

magazineTOTAAL-gecomprimeerd

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by weekblad Binding, 2019-08-09 08:13:45

De Foyer 20 jaar

magazineTOTAAL-gecomprimeerd

Keywords: De Foyer,De Beer Grafimedia,Echte Verhalen,Callantsoog,Wervershoof,Mieke Koomen,Richard de Beer

DE FOYERSPECIALEJUBILEUMUITGAVE2019

magazine€595

Gerdie, Jane & Joy

ZEGGEN ELKAAR DE WAARHEID

De Foyer heeft ‘t

FUN,FANS,FAVO’S &VERHALEN

Beleef Callantsoog

DUIN,ZEE,STRAND EN EVENEMENTEN

ALBERT HEIJN
CALLANTSOOG

FELICITEERT

MET HAAR
20 JARIG JUBILEUM!

365 dagen open Zelfscan en
van 8.00 tot 22.00 scan & go

Gratis parkeren Geneesmiddelen

gerdie

NET ALS IN DE FILM... 20 jaar! De Foyer

is werk, maar vooral een deel van mijn leven. En dat van mijn
kinderen die er zo’n beetje zijn opgegroeid.We hebben heel wat
beleefd samen met onze medewerkers en gasten. Pieken en dalen,
succes en tegenslag. Een generatie lang sleutelden we aan het
script, verdeelden we de rollen en speelden we scène na scè-
ne. Net als in het theater, net als in het leven zelf. Van soap tot
thriller, van slapstick tot film noir, alles kwam voorbij. En wat heb
ik ervan genoten!

We spoelen de film nog even terug…
Op 23 juli 1999 opende ik de deuren van onze nagelnieuwe Foyer.

Met een gevoel van opwinding, blijdschap maar ook grote onwe-

tendheid over het restaurantwezen. Dat uitte zich bijvoorbeeld

in een véél te grote menukaart, omdat we voor ieder wat wils

wilden aanbieden. Het menu drukten we af op de

placemats, paste maar nét. Na een week gingen die

‘Van soap tot al de prullenbak in. De appartementen op het dak
waren nog niet klaar. Daardoor moest het perso-

thriller, van neel bij harde regen het water van het dak afhalen
om lekkage te voorkomen. Geen klusje waar je op

slapstick tot film bedacht was in de horeca. Filmisch was het wel,
komisch ook.
noir, alles kwam Stukje bij beetje bouwden we aan het pand én
voorbij.’ aan een vaste gastenkring.Vertrouwde gezichten
die we nog steeds regelmatig zien. Zij hebben De

Foyer door de jaren heen zien veranderen. Met

behulp van meer dan 100 medewerkers is de

zaak volwassen geworden. Net als mijn kinderen die alle drie een

geheel eigen rol vervulden in onze weg naar succes. Niets moest,

het verliep allemaal heel organisch. Mooi! Anders had ik een groot

deel van hun opvoeding moeten missen. De zorg van het gezin

kwam toch vooral op de schouders van mijn man John terecht.

Het zijn de gevolgen van de keuzes die je maakt in je leven en de

mijne hebben goed uitgepakt, voor zowel het Grand Café als het

gezin.We delen de liefde voor het vak, de gasten, de omgeving en

elkaar.

Als ik terugkijk voel ik grote trots en dankbaarheid. Naar mijn
gezin en het personeel, maar vooral naar mijn ouders omdat zij

En nu allemaalvanaf het eerste moment achter mij stonden. De Foyer heeft zo
veel moois gebracht en het allermooiste is nog, iedereen mag
daarvan meegenieten.Voel je welkom!
weer aaGnerdhieet werk!Veel leesplezier en graag tot ziens in De Foyer!
www.grandcafedefoyer.nl
3
DE FOYER MAGAZINE

Inhoud 6
VERHALEN 54 76
46 48
6 Gerdie, Jane en Joy 28
zeggen elkaar de waarheid 82
20 Foyer voorheen
We spoelen de film terug
24 Oma Hoek vertelt…
Van Medemblik naar Callantsoog, van Film naar Foyer
28 Bovenbuurvrouw
Nathalie van Linge
46 Jaap van Vuure
Directeur AH als vakkenvuller
54 In gesprek met Callinghe
De overburen van De Foyer
72 De man achter…
Op avontuur met John Kool
82 Bob, Chico en John Deere
worden wakker in een schilderij

GASTEN

19 Anna
23 Amber
23 Daan en Aadje
41 Reina en Arnold
41 Dick en Helma
78 Sil en Arnold
78 Jaap

PERSONEEL

31 René de chef-kok
33 Daphne supervisie overdag
35 Linda bedrijfsleider
37 Melanie duizendpoot
39 Emma van de appeltaart
48 Ons team wij zijn de Foyer
63 Marja manusje van alles
65 Amy cleaning service

LEVERANCIERS

76 Jack van den Berg
Tobbedansen op sokken
88 Dennis Pen
Hofleverancier van vis
90 Joost van Ravenzwaaij
Over wijngeluk gesproken

4 DE FOYER MAGAZINE

18

FUN 71
42
18 Guilty pleasures
Alles huisgemaakt 92
18 Appeltaart bakwedstrijd
Heel Callantsoog bakt 42
69 Foyer Fish
Omdat het zo lekker is
71 Hebben & houwen
Hebbedingen en snuisterijen
85 Nog meer leuks
Douwtrappen en deuren van staal
92 Smullen maar
Ontbijtfeiten en lekkernijen

FAVORIETEN

51 Biefstuk
52 Brood
53 Likeurtje
79 Hamburger
81 Paling op toast
93 Carpaccio

EVENEMENTEN

42 Evenementenkalender
44 Evenementen extra

Cover
Fotografie: Richard de Beer
Kleding: Nelleke Huijts, Z-ici
Haar: Marjon Schoen, Good Looking, Schagen
en Greetje van Teulingen-Buist, Salon Beach & Beauty
Make-up: Sanne de Haan, Salon Beach & Beauty

Colofon
Uitgever: De Foyer, Dorpsplein 21, Callantsoog, tel. 0224 582 879,
www.grandcafedefoyer.nl
Hoofdredactie: Gerdie Hoek, Joy Kool en Mieke de Beer-Koomen
Interviews en eindredactie:
Mieke de Beer-Koomen, De Beer Grafimedia,Wervershoof
Duitse vertalingen: ABC Translators, Hoorn
Fotografie, concept en vormgeving:
Richard de Beer, De Beer Grafimedia,Wervershoof
Achtergrondfoto’s evenementen
Erika Schouten
Sales en backoffice: Gerdie Hoek en Joy Kool
Drukwerk: Flevodruk, Harlingen

Met dank aan alle gasten, leveranciers, personeelsleden, relaties en familie voor hun
deelname en support aan de totstandkoming van deze eenmalige uitgave.

Copyright © 2019 De Foyer.
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze
dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan het
magazine, zonder schriftelijke goedkeuring, op te nemen in een leesportefeuille. De uit-
gever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dit magazine. De uitgever is
niet verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien
uit het lezen van deze uitgave. De Foyer behoudt zich het recht voor ingezonden ma-
teriaal zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren. Over uitslagen
van prijsvragen en/of speciale acties kan niet worden gecorrespondeerd.

DE FOYER MAGAZINE 5

MOEDER, DOCHTERS EN
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. VOOR
ELKAAR EN ALLES WAT DAARBIJ KOMT
KIJKEN. ZE DOEN HET GOED SAMEN. THUIS:
‘BIJ ONS IS HET ALTIJD KERST.’ EN OP HET
WERK: ‘OOK BIJ DE FOYER ZIJN WE THUIS.’
EN DAT AL 20 JAAR.

MUTTER,TÖCHTER UND BEDINGUNGSLOSE LIEBE. FÜR
EINANDER UND FÜR ALLES,WAS DAZUGEHÖRT. SIE
VERSTEHEN SICH GUT. ZUHAUSE GIBT ES IMMER ETWAS ZU
FEIERN UND SELBST DIE ARBEIT IM DE FOYER FÜHLT SICH
WIE EIN ZUHAUSE AN. UND DAS SCHON SEIT 20 JAHREN.

Kleding: Nelleke Huijts, Z-ici
Haar: Marjon Schoen, Good Looking, Schagen
en Greetje van Teulingen-Buist, Salon Beach & Beauty
Make-up: Sanne de Haan, Salon Beach & Beauty
Versiering tafel:Tessa Blokker, Delica-Tessa

JGaenred&ieJ,oy

zdeegwgaenarehlkeaidar

im ehrlichen Gespräch

Kleding: Nelleke Huijts, Z-ici „Andere Kinder dachten,
Haar: Greetje van Teulingen-Buist, Salon Beach & Beauty dass wir jeden Tag Pommes
en Marjon Schoen, Good Looking, Schagen
Make-up: Sanne de Haan, Salon Beach & Beauty Frites essen würden“

‘dAantdweereeklkeinddagerpeantadtaacthetne’n

Hoe het begon Wie es begann

Samen met Joop, moeder Door, zus en broers runt Gerdie Gemeinsam mit Joop, Mutter Door, Schwester und Brüdern eröffnet
‘Hoek’s Vis & Snacks’. De viswinkel die zij in 1986 openen Gerdie 1986 in Callantsoog den Fischladen ‚Hoek’s Vis & Snacks‘.
in Callantsoog. Gerdie en John verhuizen vanuit Medemblik Als Gerdie und John von Medemblik in das kleine Küstendorf um-
naar het dorp aan de kust. Jane is nog een baby’tje. De Foyer ziehen, ist Jane noch ein Baby und das De Foyer existiert noch nicht.
bestaat nog niet.
Gerdie: “Met zijn allen ‘kampeerden’ we boven de zaak. Gerdie: „Wir allen ‚kampierten‘ mehr oder weniger über dem
Kleine Jane erbij, twee honden en een kat. Geen probleem. Geschäft. Mit der kleinen Jane, zwei Hunden und einer Katze.
Later kregen we een ‘echt’ huis waar Joy en Dick zijn Kein Problem. Später wechselten wir in ein ‚echtes‘ Haus, in dem
geboren. In 1999 kwam het pand naast de viswinkel vrij. dann Joy und Dick geboren wurden. 1999 wurde das Gebäude
Met horecabestemming voor een Grand Café. Joop en ik neben dem Fischladen frei. Es besaß eine Gastronomiegeneh-
zagen onszelf daar wel zitten. Binnen het uur zat ik met migung für ein Grand Café. Joop und ich konnten uns das sehr
mijn slippers, mijn fluffy trui en ruikend naar vis bij de gut vorstellen. Es dauerte keine Stunde und ich saß mit meinen
verkoper aan tafel…” Slippern, meinem kuscheligen Pulli und nach Fisch riechend am
Jane en Joy zijn 13 en 9 als De Foyer wordt geopend. Dick Tisch des Verkäufers …“
is 3. Vijf jaar lang houden ze beide zaken draaiende. Het
zijn tropenjaren. Drie kinderen, twee zaken en één moeder. Jane und Joy sind 13 und 9 als De Foyer eröffnet, Dick ist 3. Fünf
Hoewel, thuis is John vader en moeder tegelijk. Hij houdt alle Jahre lang betreiben sie beide Geschäfte. Es sind arbeitsreiche Zeiten:
ballen hoog binnen het gezin als Gerdie werkt. drei Kinder, zwei Geschäfte und eine Mutter. Obwohl … zuhause ist
Hoe haal je het in je hoofd Gerdie? John Vater und Mutter zugleich. Er hält in der Familie den Ball in
Gerdie: “Gewoon doen. Ongeacht wat. Met mijn inzicht der Luft, wenn Gerdi arbeitet.
en Joop zijn discipline wist ik dat we het draaiende konden
houden. En het gezin draaide mee. Dat deed het al een Woher nimmst Du Deine Kraft, Gerdie?
tijdje. De meiden hielpen gewoon mee.”
Jane: “Het begon al bij opa en oma Hoek in de viswinkel. Gerdie: „Einfach machen. Egal, worum es geht. Mein Wissen
Deed ik staand op een krat de afwas, kreeg ik een rijksdaal- und Joops Disziplin – ich war überzeugt, dass wir es schaffen
der van opa. Was ik zo blij mee!” konnten. Und die Familie lief nebenher, schon eine ganze Weile.
Joy: “Ik schreef briefjes aan opa op zijn kantoor, of hij Die Mädchen halfen einfach mit.“
mama alsjeblieft vrij wilde geven.”
Zware jaren? Jane: „Das war schon bei Opa und Oma Hoek im Fischgeschäft
Gerdie: “Ja, maar ik ben heel flexibel en een doorzetter. so. Wenn ich auf einer Kiste stehend den Abwasch erledigte,
Denk altijd in oplossingen. Als de kom te klein is voor de bekam ich von Opa einen Reichstaler. Das machte mich so
soep, dan schenk je wat minder soep of je pakt een grotere glücklich!“
kom…”
Jane: “Mam kan van niets iets maken. Ze is creatief, chao- Joy: „Ich schrieb Briefe an Opa in seinem Büro, ob er Mama
tisch en veelzijdig. Een wervelwind vol energie.” bitte Urlaub geben könnte.“
Joy: “Haar grootse kracht is haar grootste valkuil. Ze kan
niet stilzitten, gaat maar door. En ze is heel lief en zorg- Schwere Jahre?
zaam. Iedereen krijgt altijd nog een kans.”
Gerdie: “Maar ik ben niet impulsief hoor. Zit vaak al lang Gerdie: „Ja, aber ich bin sehr flexibel und hartnäckig. Ich denke
op iets te broeden. Voor anderen lijkt het dan plotseling.” immer lösungsorientiert. Wenn die Tasse zu klein ist für die Sup-
pe, schenkt man eben etwas weniger Suppe ein oder man nimmt
eine größere Tasse ...“

Jane: „Mama kann aus Nichts etwas zaubern. Sie ist kreativ,
chaotisch und vielseitig. Ein Wirbelwind voller Energie.“

Joy: „Ihre größte Stärke ist auch ihre größte Schwäche. Sie kann
nicht ruhig sitzen, macht einfach weiter. Und sie ist sehr lieb und
fürsorglich. Jeder bekommt eine zweite Chance.“

Gerdie: „Aber ich bin nicht impulsiv. Manchmal denke ich
bereits ziemlich lange über eine Sache nach, bevor ich mich
entscheide. Das sieht dann von außen so aus, als ob ich plötzlich
eine Idee habe.“

DE FOYER MAGAZINE 9

‘Met mijn slippers,
naar vis zat ik bij

Kleding: Nelleke Huijts, Z-ici
Haar: Greetje van Teulingen-Buist, Salon Beach & Beauty
en Marjon Schoen, Good Looking, Schagen
Make-up: Sanne de Haan, Salon Beach & Beauty

fluffy trui en ruikend
de verkoper aan tafel.’

„Ich saß mit meinen
Slippern, meinem

kuscheligen Pulli und
nach Fisch riechend am

Tisch des Verkäufers“

Mdoocehdteerrsen Mutter und töchter

Hoe was Gerdie als moeder toen jullie opgroeiden? Wie war Gerdie als Mutter in Eurer Kindheit?
Jane: “Niet. Ze was er nooit. ’s Ochtends hielp ze met een
broodje smeren en dan schreef ze met pen op onze handen Jane: „Sie war nicht da. Nie. Morgens half sie, ein Brot zu
waar we heen moesten na school, naar de oppas of naar schmieren und dann schrieb sie mit einem Stift auf unsere
de viswinkel. We waren wel een beetje sleutelkinderen, Hände, wo wir nach der Schule hingehen sollten, zum Babysitter
haha…” oder zum Fischgeschäft. Wir waren wohl das, was man Schlüssel-
Gerdie: “Erger nog, de deur was gewoon altijd open…” kinder nennt, haha …“
Joy: “En we hadden Juffie en Ome Jan, onze vaste oppas.
Zij zijn echt onze tweede ouders. Ze wonen vlakbij, Gerdie: „Noch schlimmer, die Tür stand einfach immer offen …“
konden we zo even bij De Foyer binnenlopen. Andere kin-
deren vonden dat wel cool. Die dachten dat we elke dag Joy: „Und wir hatten Juffie und Onkel Jan, unseren festen Baby-
patat aten. Maar zo romantisch was het niet. Thuis kookte sitter. Sie sind wirklich unsere zweiten Eltern. Sie wohnen in der
mijn vader gewoon.” Nähe, so konnten wir kurz ins De Foyer hineinspringen. Andere
Jane: “Ja, mam werkte veel, maar als we haar nodig hadden Kinder fanden das cool. Die dachten, dass wir jeden Tag Pommes
dan was ze er, altijd. Ze verraste ons vaak met spontane Frites essen würden. Aber so romantisch war es nicht. Zuhause
acties.” kochte einfach mein Vater.“

‘GefnSeirnacnikahgkreaoonntJlfdaafweennreledlvme…ionn’elt Jane: „Ja, Mama arbeitete viel, aber wenn wir sie brauchten, war
sie da, immer. Sie überraschte uns oft mit spontanen Aktionen.“
Gerdie: “Dan gingen we met de kinderen én de oppas én
oma Hoek naar de Vijverhut. Lekker eten en naar optre- Gerdie: „Dann gingen wir mit den Kindern und dem Babysitter
dens van de Venga Boys en Trijntje Oosterhuis.” und Oma Hoek zu Vijverhut. Lecker essen und zu Konzerten
Jane: “Het heeft ons ook gevormd. Ik was al heel jong von den Venga Boys und von Trijntje Oosterhuis.“
zelfstandig. Op mijn 16e ging ik naar de Hotelschool in
Amsterdam, op mijn 18e op stage in Schotland. Ik leerde Jane: „Das hat uns geprägt. Ich war bereits sehr jung selbststän-
mijn eigen boontjes te doppen en voor mezelf op te ko- dig. Mit 16 Jahren ging ich zur Hotelschule nach Amsterdam,
men. Dat is zo veel waard.” mit 18 zum Praktikum nach Schottland. Ich lernte für mich
Gerdie: “Natuurlijk hielp ik haar met huisvesting en finan- selbst zu kochen und zu sorgen. Das ist unglaublich viel wert.”
ciën. Het lijkt misschien niet zo, maar ik weet precies wat
er nodig is. Jane was de beste van de klas, zij redt zich echt Ja„FWnKremoiikirfnifabteSdereceisvnhluloeoeclmtnhlte.lt.rae.“nnd
wel. En ik laat makkelijk los. Ze mogen hun eigen leven
bouwen. Juist dat gun ik ze zo.” Gerdie: „Natürlich unterstützte ich sie bei der Wohnung und den
Joy: “Loslaten en veel geven, dat is mijn moeder. Gingen Finanzen. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber ich weiß genau,
we Jane bezoeken in Schotland met een koffer vol frikan- was notwendig ist. Jane war die Beste der Klasse, sie macht das
dellen, rookworst en andere Hollandse dingen. Moesten schon. Und ich habe keine Probleme, loszulassen. Meine Kinder
we extra betalen om dat in te mogen voeren. Beetje raar, dürfen ihr eigenes Leben aufbauen. Denn gerade das gönne ich
maar zó lief.” ihnen.“

12 D E F O Y E R M A G A Z I N E Joy: „Loslassen und viel geben, das ist meine Mutter. Wir be-
suchten Jane in Schottland mit einem Koffer voller Frikadellen,
Rauchwurst und anderen holländischen Mitbringseln. Wir muss-
ten zusätzlich bezahlen, um das einführen zu dürfen. Vielleicht
ein bisschen verrückt, aber auch so lieb.“

Wenewrkegrekvneermer Arbeitgeber und
arbeitnehmer
Jane werkt jarenlang mee en schrijft tweemaal een proefschrift
voor De Foyer. Haar plan was bij terugkomst uit Schotland, Jane arbeitet jahrelang mit und schreibt zweimal eine Prüfungsar-
Hoek’s Vis & Snacks over te nemen. Maar bij thuiskomst was beit über De Foyer. Ihr Plan war, bei ihrer Rückkehr aus Schottland
de winkel verkocht. „Hoek‘s Vis & Snacks“ zu übernehmen. Aber bei ihrer Rückkehr war
Gerdie: “Ik was daar klaar, er viel niets meer te verbeteren. das Geschäft verkauft.
Ik wil pionieren, bouwen. Dus koos ik voor het Grand
Café.” Gerdie: „Ich war fertig dort; es gab nichts mehr zu verbessern.
Jane: “Vond ik heel jammer. Ik had niet hetzelfde gevoel Ich wollte Pionierarbeit leisten, aufbauen. Also entschied ich
bij De Foyer. Toch groeide ik erin. Jarenlang werkte ik mich für das Grand Café.“
samen met Daphne die nu nog steeds werkzaam is bij De
Foyer. We noemden onszelf ‘Vatje en Kratje’. Wat een lol!” Jane: „Das fand ich sehr schade. Ich hatte nicht dasselbe Gefühl
Gerdie: “Jullie gingen er ook vol voor. Hard werken, stap- für De Foyer. Trotzdem wuchs ich hinein. Jahrelang arbeitete ich
pen, op het strand slapen en weer dóór. Stelletje varkens! mit Daphne zusammen, die noch immer bei De Foyer arbeitet.
Ik bemoeide me er weinig mee. Stond in die tijd met Wir nannten uns selbst ‚Vatje und Kratje‘. Was für ein Spaß!“
de chef-kok te buffelen in de keuken. Maar ik wilde wel
weten of ze thuis kwamen en waar ze sliepen.” Gerdie: „Ihr habt auch vollen Einsatz gezeigt. Hart gearbeitet,
Joy: “Er waren bij ons vaak mensen over de vloer. Slie- ausgehen, am Strand schlafen und weiter. Kleine Ferkelchen! Ich
pen ze op de lange regel. Net zoals Gerdie toen boven de kümmerte mich nicht allzu sehr darum. Ich ackerte in der Zeit
viswinkel. Er kon altijd heel veel.” mit dem Chefkoch in der Küche. Aber mir war es immer wich-
Gerdie: “Het is een kwestie van vertrouwen. Als je dat tig, zu wissen, ob sie nach Hause kommen und wo sie schlafen
geeft, krijg je het ook terug.” würden.“
Jane: “Niet altijd. Soms ben je te goed van vertrouwen.
Maar bij ons kan dat. Wij zijn moeder en dochters. Dat is Joy: „Wir hatten oft Besuch. Wie im Camp. Genau wie Gerdie
toch anders.” damals über dem Fischladen. Es war immer viel erlaubt.“
Hoe is Gerdie als werkgever?
Joy: “Ze is niet zomaar een werkgever, ze geeft echt álles. Gerdie: „Es ist eine Frage des Vertrauens. Wenn man das hat,
We moesten haar delen met het personeel. Toen ik hier wird man nicht enttäuscht.“
kwam werken, kon ik vaker dichtbij haar zijn.”
Gerdie: “Die tijd was een gekkenhuis. De zaak werd steeds Jane: „Nicht immer. Manchmal hast Du zu viel Vertrauen. Aber
drukker en ook thuis ging de gastvrijheid gewoon door.” bei uns macht das nichts. Wir sind Mutter und Töchter. Das ist
Jane: “En het werk ook. Mijn moeder had een keukenkast- doch etwas anderes.“
je vol bonnetjes waar ze zo nu en dan indook omdat dat
nu eenmaal moest.” Wie ist Gerdie als Arbeitgeber?
Joy: “Dat kon niet meer, we werden steeds professioneler.
Meer personeel, meer opleiding, een andere taakverdeling. Joy: „Sie ist nicht einfach nur ein Arbeitgeber; sie gibt wirklich
Maar we blijven werken met hart en ziel. Wij tellen geen alles. Wir mussten sie mit dem Personal teilen. Als ich anfing zu
geld, maar briefjes. Geld is belangrijk, maar heeft weinig arbeiten, war ich häufig öfter in ihrer Nähe.“
waarde voor ons. Het gaat om de gastvrijheid, kansen zien
en ze pakken. Dat kan mam als geen ander.” Gerdie: „In der Zeit ging es zu wie im Irrenhaus. Das Geschäft
Ben je nooit bang geweest om te falen? wurde immer stressiger und auch zuhause lief die Gastfreund-
Gerdie: “Nee, ik weet dat ik altijd mijn best doe, dat moet schaft einfach weiter.“
genoeg zijn.”
Jane: „Und die Arbeit auch. Meine Mutter hatte ein Küchen-
schränkchen voller Bons, in die sie gelegentlich eintauchte, weil
auch das gemacht werden musste.“

Joy: „Weil das nicht so weitergehen sollte, wurden wir immer
professioneller. Mehr Personal, bessere Ausbildung, eine andere
Aufgabenverteilung. Aber wir arbeiteten weiterhin mit Herz und
Seele. Wir achten nicht auf den Cent. Geld ist wichtig, hat aber
ansonsten keinen eigenen Wert für uns. Es geht um die Gast-
freundschaft, darum, Chancen zu sehen und sie zu nutzen. Das
kann Mama wie kein anderer.“

Hast Du nie Angst gehabt, zu versagen?

Gerdie: „Nein, ich wusste, dass ich immer mein bestes gebe, das
musste genug sein.“

DE FOYER MAGAZINE 13

CV Gerdie Hoek (1962) Jane Kool (1985)
Joy Kool (1989)
‘Doener’ ‘Moeder’ ‘Denker’
Partner van Jermaine Winder
Moeder van zoon Ché (2017) Partner van John Kool Partner van Wijnand Schoen
Marketing & communicatie bij De Foyer Moeder van Jane, Joy en Dick Moeder van zoon James (2017) en zoon
…en van al haar medewerkers. Joe (2019)
Wist je dat: Directeur/eigenaar van De Foyer Werkzaam bij de overheid
· Joy net als haar vader bij de politie
Wist je dat: Wist je dat:
wilde? · Gerdie midden jaren ’80 een eigen · Jane in Schotland werkte bij het Hilton
· Joy daarna gediplomeerd
wolwinkel had in Medemblik? hotel
schoonheidsspecialiste werd? · Gerdie de mode- en kleding opleiding · Jane zowel de hotelschool als hbo
· Joy vanaf heden een ervaren
volgde? Bedrijfskunde heeft afgerond?
bladenmaker is? · Gerdie de middelbare hotelschool heeft · Jane tijdens beide opleidingen een
· Joy graag ooit wil trouwen met
gevolgd toen zij al een gezin en een onderzoek deed voor De Foyer
Jermaine? eigen zaak had? · Jane daarin de huidige functie van Joy
· Gerdie samenwoont met een
politieman? omschreef?
· Gerdie droomt van een functie in
mantelpak?

Joy Kool (1989) Gerdie Hoek (1962) Jane Kool (1985)

‚Macherin‘ ‚Mutter‘ ‚Denkerin‘

Partnerin von Jermaine Winder Partnerin von John Kool Partnerin von Wijnand Schoen
Mutter von Sohn Ché (2017) Mutter von Jane, Joy und Dick Mutter von Sohn James (2017)
Marketing & Kommunikation bei De Foyer … und von all ihren Mitarbeitern. und Sohn Joe (2019)
Geschäftsführerin/Eigentümerin von Tätig im Öffentlichen Dienst
Wussten Sie, dass: De Foyer
· Joy genau wie ihr Vater zur Wussten Sie, dass:
Wussten Sie, dass: · Jane in Schottland beim Hilton-Hotel
Polizei wollte? · Gerdie in der Mitte der 80er Jahre
· Joy danach Diplomkosmetikerin wurde? arbeitete?
· Joy ab heute eine erfahrene einen eigenen Wollladen in Medemblick · Jane sowohl die Hotelschule als auch
hatte?
Verlegerin ist? · Gerdie eine Ausbildung im Mode- und ein BWL-Studium absolviert hat?
· Joy Jermaine gerne heiraten würde? Bekleidungsbereich absolviert hat? · Jane während beider Ausbildungen eine
· Gerdie die Hotelfachschule besuchte,
als sie bereits eine Familie und ein Untersuchung für De Foyer schrieb?
eigenes Geschäft hatte? · Jane darin die heutige Funktion von Joy
· Gerdie mit einem Polizisten zusammen
lebst? beschrieb?
· Gerdie von einer Funktion mit
formellem Dresscode träumt?

Jane: “Mam ervaart het niet als angst. Het is de dood of de Jane: „Mama erlebt es nicht als Angst. Für sie heißt es Sekt oder
gladiolen. Dat maakt van haar een echte ondernemer.” Selters. Das macht aus ihr eine echte Unternehmerin.“
Hoe is het om als moeder & dochters samen te werken?
Joy: “Dat gaat goed, maar we nemen het werk wel mee Wie ist es, wenn Mutter und Töchter zusammenarbeiten?
naar huis. Schieten we van zakelijk naar privé en weer
terug. We begrijpen elkaar vaak al zonder iets te zeggen.” Joy: „Das klappt gut, aber wir nehmen die Arbeit mit nach
Jane: “Voor mij is dat anders. Jullie lijken meer op elkaar. Hause. Wir reden über Geschäftliches, dann wieder über Privates
Mam kan heel chaotisch zijn én perfectionistisch. Dat gaat und dann wieder über Geschäftliches, Wir verstehen uns oft
niet altijd samen. Als we samen werkten en de bonnen ohne Worte.”
maar bleven ratelen dan kwam ze op een overkookpunt.
Dan bleef ik juist rustig en pakte ik het over. Kon mam Jane: „Für mich ist das anders. Ihr seid Euch ähnlicher. Mama
even resetten.” kann sehr chaotisch und gleichzeitig perfektionistisch sein. Das
passt nicht immer zusammen. Einmal arbeiteten wir zusammen
gdla‘Heodfdeidotoeilosedn’ und die Bons rasselten so durch, sie hatte ihre Grenze erreicht.
Ich blieb ruhig und konnte übernehmen, ihr eine kurze Ver-
Joy: “Jane is serieus en realistisch, mam bruist van de schnaufpause gönnen.“
ideeën. Ik zit daar tussenin en voer ze uit. Samen met het
team, ik heb geen moeite met delen en delegeren. Ik vind Joy: „Jane ist seriös und realistisch, Mama steckt voller Ideen.
Jane ontzettend slim. Met haar onderzoek heeft ze gewoon Ich befinde mich irgendwo dazwischen und führe die Ideen aus.
mijn baan gecreëerd.” Zusammen mit dem Team. Ich habe kein Problem, zu teilen und
Gerdie: “Jane heeft met haar onderzoeken de ontwikke- zu delegieren. Ich finde Jane unglaublich schlau. Mithilfe ihrer
lingen van de Foyer gevoed. Haar adviezen hebben we Untersuchung hat sie einfach meinen Arbeitsplatz kreiert.“
omgezet in actiepunten. Een betere branding, in de zaak,
op het terras, online. Het werkt! En Joy geeft uitvoering Gerdie: „Mit ihren Untersuchungen hat Jane die Entwicklung
aan deze actiepunten. Dat doet ze geweldig. Terwijl haar von De Foyer vorangetrieben. Ihre Empfehlungen haben wir in
werk best wel ongrijpbaar is. Veel minder concreet dan wat Aktionspunkte umgesetzt. Ein besseres Branding, im Geschäft,
ze deed op de werkvloer.” auf der Terrasse, online. Das funktioniert! Und Joy führt diese
Jane: “Ik bracht onder andere het advies uit om meer
online te doen, reviewkanalen te benutten, de social media Se„oSldteeekrrts”
in te zetten. Super hoe Joy dat oppakt. Zij kan dat. Ik
heb er geen geduld voor. Daarin benijd ik haar dan weer. Aktionspunkte aus. Das macht sie hervorragend. Obwohl ihre
Zo verschillen we enorm. Ik ben een denker, Joy en mam Arbeit oft nicht greifbar ist. Viel weniger konkret als das, was sie
meer doeners. Bekijk het als een surfer. Zij staan midden normalerweise machte.“
in de golf en ik kijk ernaar en denk: wat een mooie golf.”
Joy: “Jaloersmakend! Haar rust en de ideeën van mam. Ik Jane: „Ich gab unter anderem die Empfehlung, mehr online
ben geen ondernemer denk ik. Ik heb anderen nodig.” zu machen, Review-Kanäle zu benutzen, die sozialen Medien
Gerdie: “Oh ja, maar dat geldt voor mij ook. Niemand einzusetzen. Super, wie Joy das umgesetzt hat. Sie kann das. Ich
kan het alleen. En je kunt het nooit voor iedereen goed habe dafür keine Geduld. Das finde ich an ihr beneidenswert. So
doen. Het is belangrijk dat je trouw blijft aan jezelf. Zo- unterscheiden wir uns sehr. Ich bin ein Denker, Joy und Mama
lang wij De Foyer samen helpen groeien, gaat het goed.” eher die Macher. Wie bei einem Surfer. Sie stehen mitten in der
Welle und ich schaue sie mir zuerst an und denke: Was für eine
schöne Welle.“

Joy: „Beneidenswert! Ihre Ruhe und die Ideen von Mama. Ich
denke, ich bin kein Unternehmer. Ich brauche Andere.“

Gerdie: „Oh ja, aber das gilt auch für mich. Niemand schafft es
allein. Und man kann es sowieso nicht allen recht machen. Es
ist wichtig, dass man sich selbst treu bleibt. Solange wir dem De
Foyer gemeinsam helfen, zu wachsen, läuft es gut.“

DE FOYER MAGAZINE 15

Danenbolo2e0d1b9and Die Blutsbande anno 2019

Hoe is de band tussen jullie als volwassenen? Wie ist das Band zwischen Ihnen als Erwachsenen?
Jane: “Gerdie is zo veel meer dan mijn moeder. Nu ze wat
minder fysiek in De Foyer aanwezig is, kookt ze vaak voor Jane: „Gerdie ist so viel mehr als nur meine Mutter. Jetzt, wo sie
ons. Dan maakt ze voor iedereen wat ze lekker vinden. En etwas weniger oft im De Foyer anwesend ist, kocht sie häufig
we kunnen onderling overal over praten. Geen onderwerp für uns. Dann macht sie für jeden das, was er lecker findet. Und
is te gek. Joy en ik waren altijd al hecht, nu we allebei wir können miteinander über alles reden. Kein Thema ist zu
moeder zijn is de band nog sterker.” verrückt. Joy und ich waren immer schon sehr eng miteinander,
Joy: “In afwachting van ons nieuwe huis woon ik op dit aber jetzt, wo wir beide Mütter sind, ist das Band noch stärker
moment (red. mei 2019) met Jermaine en Ché bij mijn geworden.“
ouders in. Mijn broer en zijn vriendin wonen zo’n beetje
samen op de zolder. De geschiedenis herhaalt zich. Ieder- Joy: „In Erwartung unseres neuen Hauses wohne ich derzeit (red.
een onder moeders vleugels, dat vindt ze heerlijk. En wij Anm. Mai 2019) mit Jermaine und Ché bei meinen Eltern. Mein
stiekem ook.” Bruder und seine Freundin wohnen sozusagen auf dem Dachbo-
den auch zusammen. Die Geschichte wiederholt sich. Alle unter
‘BijaolntisjdthKueisrsist’ het Mutters Fittiche, das gefällt ihr. Und uns heimlich auch.“

Vader John gedoogt in stilte? Vater John duldet einfach alles?
Joy: “Pap is heel makkelijk en relaxed. Net als Jane. Hij
past ook veel op de jongens nu hij wat minder is gaan Joy: „Papa ist sehr locker und entspannt. Genau wie Jane. Er
werken.” passt auch viel auf die Jungen auf, seitdem er etwas weniger
Gerdie: “John is mijn externe harde schijf. Hij vult mij arbeitet.“
uitstekend aan.”
Joy: “Ik voel me echt bevoorrecht. Ben zo trots op ons ge- Gerdie: „John ist meine externe Festplatte. Er ergänzt mich
zin, van oma tot aan mijn eigen kind. Ik ben er dankbaar hervorragend.“
voor dat we allemaal onszelf kunnen zijn.”
Waar zijn jullie over 20 jaar? „eBtgewiibautsnezssuizmfuehmieaerurns”e
Joy: “In De Foyer. Natuurlijk.”
Gerdie: “Ik heb altijd gedacht dat ik nog eens iets anders Joy: „Ich fühle mich wirklich begünstigt. Ich bin so stolz auf
zou gaan doen. Iets in een mantelpakje.” unsere Familie, von Oma bis zu meinem eigenen Kind. Ich bin
Jane: “Ik leef erg in het nu, maar sluit niet uit dat ik nog dankbar dafür, dass wir alle wir selbst sein können.“
eens terugkeer naar De Foyer.”
Gerdie: “Ik vind het vooral belangrijk dat we het leuk heb- Wo sehr Ihr Euch in 20 Jahren?
ben samen. Dat gaat niet over geld of spullen. Ik zeg vaak:
bij ons thuis is het altijd kerst.” Joy: „Im De Foyer. Natürlich.“
Joy: “Ja, want als het echt Kerst is moeten we werken…
gelukkig maar.” Gerdie: “Ich habe immer gedacht, dass ich noch einmal etwas
anderes machen würde. Etwas mit beruflichem Dresscode.“
16 D E F O Y E R M A G A Z I N E
Jane: „Ich lebe sehr im Hier und Jetzt, aber ich schließe nicht
aus, dass ich noch einmal zum De Foyer zurückkomme.“

Gerdie: „Ich finde es vor allem wichtig, dass es uns gut geht mit-
einander. Dabei geht es nicht um Geld oder Dinge. Ich sage oft:
Bei uns zuhause gibt es immer etwas zu feiern.“

Joy: „Ja, denn wenn wirklich Weihnachten ist, müssen wir arbei-
ten …zum Glück.“

Wenn die Tasse zu klein ist für
die Suppe, schenkt man eben et-
was weniger Suppe ein oder man

nimmt eine größere Tasse ...

‘Is de kom te klein voor de soep?

eDeanngscrheontkejerweatkmomind’ er of je pakt

Kleding: Nelleke Huijts, Z-ici
Haar: Greetje van Teulingen-Buist, Salon Beach & Beauty
en Marjon Schoen, Good Looking, Schagen
Make-up: Sanne de Haan, Salon Beach & Beauty

FUN

GUILTY PLEASURES
alles huisgemaakt

SHORT APPELTAART
BREAD Oma Gerdie’s appeltaart met
slagroom. Vol liefde, cakedeeg
Voor deze verrukkelijke en heel veel appels.
combinatie van chocolade,
pinda’s en caramel laat je het
tellen van calorieën achterwege.

CHOCOLADE-
SOUFFLE

Deze warme Franse chocolade-
soufflé loopt zo je mond in, en
dat is helemaal niet erg.

Brownie

Wat je van ver haalt is lekker!
Onze brownie zit vol met

Callebaut chocolade uit België.
En jij ook als je hem op hebt.

CHEESE
CAKE

Van deze gebakken

cheesecake mét Wafels
koekbodem loopt
het water je in Wafels volgens een 20 jaar oud recept met ge-
de mond. marineerde kersen en natuurlijk échte slagroom.

B ak een appeltaart & win
heel callantsoog bakt….appeltaart
Maak jij de allermooiste én Lever vóór 16.00 uur jouw appeltaart • Een bakworkshop bij DelicaTessa
allerlekkerste appeltaart met in. Een deskundige jury proeft, keurt en t.w.v. € 60,-
een geheim ingrediënt of beoordeelt. Om 17.00 uur worden de
meerdere soorten fruit? Doe winnaars bekend gemaakt. Laat je taar t achter in De Foyer en wij
mee met de appeltaart-bak- verkopen de puntjes op zondag 10 no-
wedstrijd van De Foyer. Wat kan je winnen? vember voor het goede doel. De op-
• De zilveren appel brengst schenken wij aan Stichting Am-
Wanneer? zaterdag 9 november • Een dinerbon t.w.v. € 100,- te bulancewens (zie pag. 86/87).
Hoe laat? Van 14.00 tot 17.00 uur
besteden in de Foyer

Aoelvfeanset nev?en FANS

sapprpinegltvaoarrmtrevcaenpt+v/o- o2r7ecemn.

‘aZaant idkeinbbaard’jas

Ingrediënten voor het 1. Mix de boter en suiker Anna Strenkovska (28) was vijf jaar
deeg (op kamertempe- tot een romige massa. toen ze uit de Oekraïne naar Nederland
ratuur): kwam. Een jaar later verhuisde ze naar
• 250 gram zelfrijzend 2. Voeg de eieren al mix- Callantsoog. Haar ‘hometown’ waar ze
end toe aan de massa. het liefste altijd blijft wonen.
bakmeel
• 250 gram roomboter 3. Voeg het snufje zout toe. De Foyer hoort bij mijn leven. Ik kom er graag
• 175 gram witte basterd- 4. Mix tot dat het beslag 1 voor een drankje, even wat eten – paling op toast
of carpaccio! - en de gezellige sfeer. Ik ken iedereen
suiker geheel wordt. goed. Joy en Linda al vanaf de middelbare school, zij
• 4 eieren 5. Voeg het zelfrijzend bak- zijn mijn beste vriendinnen.
• Snufje zout Ik woon aan de overkant. Het is wel eens voorge-
meel in delen toe. komen dat Joy me belde na werktijd, of ik nog even
Ingrediënten voor de 6. Mix 2 minuten op de een wijntje kwam drinken. Zat ik al in badjas op de
vulling: bank. Even later zat ik in diezelfde badjas aan de
• 1500 gram frisse appels hoogste stand. bar.
• Afgestreken dessertlepel 7. Doe iets minder dan de
Dat soort spontane dingen passen bij me, ook ik
kaneel helft van het beslag in de verras mensen graag. In de Oekraïne is het heel
• 65 gram custard poeder voorbereide springvorm. normaal om iets te doen bijvoorbeeld op Interna-
• 100 gram rozijnen 8. Strijk dit zachtjes glad tionale vrouwendag. Dan breng ik een bloemetje
• Scheutje citroensap maar pas wel op dat naar ‘mijn’ meiden.Andersom zijn zij ook heel goed
• Paneer meel je de paneerlaag niet voor mij. Joy stuurt me dan een kaartje of een
beschadigt. bloemetje. De kleine dingen zijn het leukste. Ook
Voorbereiding: 9. Verdeel je appelvulling ben ik intens blij dat mijn moeder Olga en mijn
• S chil de appels en snijd in gelijkmatig over het be- tweelingzus Vika hier in het dorp wonen.
slag in de springvorm.
gelijke stukjes. 10. Verdeel het resterende Ik werk op een revalidatieafdeling voor ouderen
• Strooi de kaneel, custard, beslag over de appel- en leer intern door. Mijn droom is om ambulan-
vulling en strijk het glad. ceverpleegkundige te worden. Het liefste blijf ik
rozijnen en citroensap 11. Plaats je appeltaart dan wonen in Callantsoog. De afwisseling tussen
over de geschilde appels in het midden van de winterse rust en zomerse drukte vind ik fijn. Maar
en meng alles door elkaar. voorverwarmde oven en de huizenprijs is hoog.Voorlopig woon ik prima
• Vet je springvorm ruim bak deze in 75 minuten. aan de overkant van het plein, vlakbij De Foyer. Een
in met boter en bestrooi toplocatie!
deze met paneermeel. tipgaar.
• Let op, ook de zijkanten Voor het beste DE FOYER MAGAZINE 19
vet je in en bestrooi je resultaat maak je de
met paneermeel. springvorm pas een
• Verwarm de oven voor uur nadat hij uit
op 150 graden. de oven
komt los.

de foyer een droom

In 1999 opende het chique Grand Café Van Joop en Gerdie Hoek de deuren.Volledig
in de stijl van een foyer in de bioscoop. De film kon beginnen. In 2019, 20 jaren later,
draait de film nog steeds.Als een klassieker die altijd innoveert, met een nieuwe jas,
vertrouwde gezichten en ambachtelijk bereide lekkernijen op de menukaart. We
spoelen de film nog even terug. En dan op volle kracht vooruit.

1999: de film begint

De eerste draaidag van De Foyer is op
23 juli 1999, de verjaardag van Victor
Hoek, het jongste kind van oma Hoek
en broertje van Gerdie.
De appartementen boven de zaak zijn
nog niet gereed, na de bouwvak start de
bouw opnieuw.
Voor de Foyer liggen stelconplaten die
tot eind oktober 1999 als podium die-
nen voor het terras.
Water en stroom komt uit de bouwput
en gas tappen we af bij het naastgelegen
zusterbedrijf Hoek ‘s vis & Snacks.
Als enige bedrijf in het hele gebouw
draait De Foyer al.Tussen de steigers
en bouwmaterialen ziet ‘een terrasje
pakken’ er anders uit dan elders.
Als het heel hard regent moet het per-
soneel naar de onafgebouwde bovenver-
dieping om het water van het beton af
te halen.

2000: de film draait

In januari 2000 komen de eerste bewo-
ners boven De Foyer wonen.
Suzanne, de zus van Gerdie, start in het
eerste jaar de keuken op. Daarna krijgt
ze kindjes en verlaat ze het team.
Vanaf Pasen 2000 draaien we zonder
steigers en bouwmaterialen.

2004: deel 2

In 2004 verkoopt Gerdie het zusterbe-
drijf Hoek’s vis en snacks. De doorgang
tussen de bedrijven sluit voorgoed en
De Foyer is een zelfstandig bedrijf.

die uitkwam VOORHEEN

No dogs allowed vb‘Heirnsetanntedilngegeeteekn hloaontndeesnn .

Ze pasten niet in het mooie plaatje.
Dat veranderde snel. Een vaste gast
klopte op een zekere dag aan met de
vraag of er ook honden welkom zijn.
Gerdie antwoordde: “Nee natuurlijk niet,
dat staat toch op de deur.” Waarop de
gast zei: “Oké, dan neem ik een paard
mee.”Vijf minuten later stond hij, zonder
hond, mét paard in De Foyer. Hilarisch!
Sindsdien zijn hondjes altijd welkom in
De Foyer.’

2004-2010

Alle aandacht gaat van twee zaken
naar één zaak, de start van een nieuw
tijdperk.Werknemers komen en gaan.
Allemaal toppers die meewerken aan het
succes dat De Foyer nu kent.Want echt,
horeca is topsport.

2010: een frisse start

De Foyer gooit het roer om en ver-
bouwt in 2010. Alle verwijzingen naar
een bioscoop verdwijnen uit De Foyer.
We maken een groot kunstwerk van
bladzijdes uit glossy magazines.

2011-2017: De Foyer is
volwassen

De Foyer maakt een groeispurt. Een gro-
te motivatie voor het hele team. In 2014
treedt Joy in vaste dienst. De ideeën uit
Jane haar proefschriften worden doorge-
voerd. Gezamenlijk bepalen en bewaken
wij onze koers. De groei geeft ons tijd
om meer aandacht te besteden aan de
details; meer snelheid, betere service,
online zichtbaarheid.We investeren in
scholing en techniek.Vanaf 2017 richt Joy
zich vooral op marketing en communi-
catie. Een natuurlijke rolverdeling onder
het personeel ontstaat. De medewerkers
sturen het bedrijf: De Foyer is volwassen.

2018: innovatie bedrijfspand

In 2018 volgt een nieuwe, wat kleinere
verbouwing. De keuken wordt ver-
nieuwd en voorzien van de nieuwste
technieken. Nieuwe toiletten voorzien
in alle behoeftes en energiebesparende
verlichting verfraait het restaurant.
De Foyer blijft groeien dankzij alle ge-
weldige medewerkers.

2019: De Foyer viert feest

FANS

Rozenbottels, ‘eDcehtvihssealmadeeliss’
berenklauwen en
Amber Kirstein (19) kwam al als klein
gemoedelijkheid meisje met haar ouders in De Foyer. Nu
gaat ze vaak met vriendinnen. Ze kiest
Voor Daan en Aadje Oskam (beide 76) uit altijd voor de vissalade. Gewoon omdat het
Amsterdam is Callantsoog een gemoede- kan. En omdat het zo lekker is.
lijk rustpunt. “Anders dan de grote, druk-
ke badplaatsen, voelt het als een tweede Als ik een terrasje pak is het altijd bij De Foyer. Juist om-
thuis. En de medewerkers van De Foyer dat ik bij strandpaviljoen De Toko werk aan het strand,
voelen een beetje als familie.” kies ik in mijn vrije tijd voor het Dorpsplein. Als ik een
hapje wil eten dan kies ik altijd voor de vissalade. De vis
“Aadje is de oer-Callantsoger”, vertelt Daan. Zij groeide is op zo’n lekkere manier verwerkt. Het is echt hemels.
deels op in het dorp. Nergens zo lekker als bij De Foyer. Het klopt gewoon.
“Mijn zusje en ik waren 3 en 6 jaar toen onze ouders al Jammer dat ik het recept niet ken. Nou ja, ik kan het zelf
een huis huurden op het Dorpsplein. De familie Mooij toch nooit zo lekker maken.
verhuurde de eigen woning en verbleef dan zelf in het
boetje ernaast. Ieder jaar gingen we een maand, later in Op veel feestdagen ben ik zelf aan het werk, maar op
de woning van de familie Baken verderop. Zij hadden Koningsdag zit ik altijd met mijn ouders en vrienden bij
nog een echte poepdoos in de tuin.” De Foyer. Dat is traditie.We kunnen uren tafelen, het
Daan:“Het waren de eerste airbnb’s, heel modern.” liefste buiten.Als we later uitgaan bij de Tav zie ik daar
de medewerkers weer. Zo schuiven we allemaal door.
Aadje:“Later liet mijn vader een huisje bouwen aan de
Lepelaarsweg. Na zijn pensionering waren mijn ouders Mijn werk in de horeca is echt een bijbaan. Ik zit nog op
daar veelal van mei tot oktober. Mijn zus en ik haakten school. Op dit moment leer ik voor onderwijsassistent
regelmatig aan.” en daarna ga ik de Pabo doen. Ik word kleuterjuf. Kin-
deren geven zo veel positieve energie. Het is geweldig
Daan:“In 1970 ontmoette ik Aadje. Callantsoog kreeg ik om ze iets te leren. En dan, als ik vrij ben, drink ik een
er als vanzelfsprekend bij. Met de familie Hoek groei- Latte witte chocolade bij De Foyer.Al net zo hemels als
den we mee van de viswinkel naar De Foyer. En dat is de vissalade.
nooit tegengevallen. Het restaurant heeft een originele
keuken.We kunnen gewoon zeggen: maak maar wat. Dat
komt altijd goed.We hoeven maar om een rogvleugel of
pikante mosselen te vragen en Gerdie regelt het. Ze is
een uitstekende gastvrouw.”

Aadje:“Nu zijn we achterburen van De Foyer.We heb-
ben een fijn huisje daar, kijken uit op de duinen en lopen
zo de rozenbottels en berenklauwen in.”

Daan:“Berenklauwen dat zijn de ‘exoten’ van Callant-
soog. John Kool, de man van Gerdie kan daar heel aardig
over vertellen. De natuur is hier prachtig.Vroeger kwam
ik voor mijn werk veel in het buitenland. Dan was ons
verblijf hier een aangenaam rustpunt. En dat is het nog.”

DE FOYER MAGAZINE 23VERHAAL

Oma Hoek vertelt…

Van Medemblik naar Callantsoog,
van Film naar Foyer

Oma Hoek erzählt …
Von Medemblik nach Callantsoog,
vom Kino zum Foyer

Door Hoek-Manshanden Door Hoek-Manshanden
(1939) is in De Foyer vooral (1939) ist im De Foyer vor
bekend als oma Hoek. De Ma- allem als Oma Hoek bekannt.
triach van de familie. Vijfmaal Die Matriarchin der Familie.
moeder, tweemaal echtgenoot Fünffache Mutter, zweimal
en ondernemer tot in elke verheiratet und Unternehme-
vezel. Gebutst en gehavend rin durch und durch. Von der
door de tijd blikt ze terug met Zeit gezeichnet, blickt sie mit
een mengeling van weemoed, einer Mischung aus Wehmut,
dankbaarheid en trots. Dankbarkeit und Stolz zurück.

Door wordt voor het ondernemerschap geboren. Geen Door wird das Unternehmertum in die Wiege gelegt. Keine
bewuste keuze, maar geleid door de tijd. Het onderne- bewusste Entscheidung, sondern der Lauf der Dinge. Die
men overkwam je. Het tot een succes maken, daarvoor Selbstständigkeit ergibt sich wie von selbst.Aber um erfolg-
moest je in de wieg gelegd zijn, de juiste man treffen en reich zu sein, braucht man das richtige Händchen, man muss
hard werken. Door ondervindt het allemaal.Van Me- den passenden Mann treffen und hart arbeiten. Bei Door trifft
demblik naar Callantsoog, van bioscoop en café naar vis alles zu.Von Medemblik nach Callantsoog, von Kino und Café
en snacks. Met in haar kielzog haar gezin.Altijd onder zu Fisch und Snacks. Und in ihrem Schlepptau die Familie.
moeders vleugels. Immer unter Mutters Fittiche.

Bioscoop en Cinebar Kino und Cinebar
In de jaren ’70 runnen Door en haar man Jan Hoek, de In den 70er Jahren betrieben Door und ihr Mann Jan Hoek,
vader van haar oudste vier kinderen, bioscoop ’t Scala Vater ihrer älteren vier Kinder, das Kino Scala und die dazu
en de bijbehorende Cinebar in Medemblik. gehörende Cinebar in Medemblik.
“Jan begon als filmoperateur, maar hij hield vooral van „Jan begann als Filmbetreiber, aber er liebte vor allem die Ar-
het werken in de bar, hij was graag onder de mensen. beit in der Bar, er war gerne unter Menschen. Er war so „sels“
Hij was zo sels (red.‘sels’ is West-Fries en betekent (red.Anm. „sels“ ist Westfriesisch und bedeutet „Hang nach
‘hang naar gezelschap’). Dat heeft Gerdie niet van een Gesellschaft“). Das hat Gerdie nicht von einem Fremden.“
vreemde.”
Noch ein kleiner Hoek
Nog een Hoekie Als Jan im Alter von nur 38 Jahren stirbt, steht Door alleine
Als Jan op slechts 38-jarige leeftijd overlijdt, staat Door da.Als Oberhaupt der Familie und des Betriebs. Ihre Schwie-
er alleen voor. Als hoofd van het gezin en het bedrijf. gerfamilie und insbesondere Schwager Joop fangen sie auf.
Haar schoonfamilie en met name zwager Joop vangen Door und Joop verlieben sich und 1976 wird ihr Sohn Victor
hen op. Er bloeit iets moois tussen Door en Joop en in geboren.Auch ein kleiner Hoek und für seine Geschwister ein
1976 wordt hun zoon Victor geboren. Ook een Hoekie echter kleiner Bruder.
en een echt broertje voor de andere kinderen.
In dieser Ortschaft?
In dat gehucht? Im Laufe der Zeit werden das Kino und die Cinebar übernom-
Na verloop van tijd worden de bioscoop en Cinebar men und Joop startet ein Fischgeschäft in Schagen. Es ist 1980.
overgenomen en Joop start een viswinkel in Schagen. Door pendelt zwischen Familie und Geschäft hin und her.Als
Het is 1980. Door pendelt heen en weer tussen gezin ein guter Kunde über ein Gebäude in Callantsoog spricht, das
en winkel.Als een goede klant vertelt over een pand in eine einmalige Chance für einen größeren Fischhandel bieten
Callantsoog dat een unieke kans biedt voor een grotere würde, fangen Joops Augen an zu leuchten. „Ich sagte: In diese
vishandel, twinkelt er iets in de ogen van Joop.“Ik zei: in Ortschaft?! Da kriegt mich keiner hin.“
dát gehucht?! Daar krijg je mij niet heen.” Diese erste Reaktion wandelt sich aber schnell. Der betref-
Deze primaire reactie stelt ze snel bij. De klant in kwes- fende Kunde ist ein Investor, der sie unterstützen möchte.
tie blijkt een investeerder die hen op weg wil helpen. Warum auch nicht? 1986 wird Hoek’s Vis & Snacks geboren.
Waarom ook niet? In 1986 wordt Hoek’s Vis & Snacks Und die Liebe für Callantsoog wächst.
geboren. En de liefde voor Callantsoog groeit.
Sack und Pack
Bed en bulster Schon schnell zieht das Paar von Medemblik nach Callantsoog.
Al snel verhuist het koppel vanuit Medemblik naar Cal- Mit Sack und Pack und noch drei zuhause lebenden Kindern
lantsoog. Met bed en bulster en nog drie thuiswonende beziehen sie die Wohnung im Obergeschoss. John, Gerdie und
kinderen betrekken ze de bovenwoning. Al snel sluiten Baby Jane gesellen sich bald dazu. Zu 8 teilen sie 1,5 Schlafzim-
John en Gerdie en baby Jane aan. Met zijn 8-en delen ze mer. Ein bisschen eng, aber wie immer machen sie das Beste
1,5 slaapkamer. Beetje krap, maar zoals altijd maken ze daraus.
het ook hier gezellig. „Dass Gerdie uns unterstützte, war eigentlich selbstverständ-
“Dat Gerdie kwam helpen was eigenlijk heel vanzelf- lich. Sie wurde schon schnell Partnerin. Zu Anfang hielten wir
sprekend. Ze werd al snel compagnon. In het begin hiel- auch den Laden in Schagen noch aufrecht, aber die Arbeit in
den we de winkel in Schagen er nog bij, maar de drukte Callantsoog erforderte unsere gesamte Aufmerksamkeit.“
in Callantsoog vroeg al onze aandacht.”
Von Snacks zu kompletten Mahlzeiten
Van snacks naar plates Gerdie ist direkt eine wichtige Antriebskraft. Zusammen
Gerdie is meteen een belangrijke drijvende kracht. Sa- entwickeln sie den Mahlzeitservice. Neben den einzelnen
men bedenken ze de plateservice. Naast een los portie Portionen „Kibbeling“ und Pommes Frites, laufen die komplet-
kibbeling en een patatje, doet een volwaardig bord eten ten Mahlzeiten sehr gut. Die Menschen bleiben länger, nehmen
het heel goed. Mensen blijven langer zitten, nemen er gerne noch ein Getränk dazu. Der Laden wird immer mehr
nog een drankje bij. Het wordt steeds meer een res- ein Restaurant. Jeder hat seinen Platz gefunden. Erik und Suzan

26 D E F O Y E R M A G A Z I N E

taurant.Als vanzelf vervult iedereen een eigen rol. Erik VERHAAL
en Suzan in de bediening,Victor als weekendhulp. Door
staat vaak op het plein met de haringkar.“Dat vond ik in der Bedienung,Victor als Wochenendaushilfe. Door steht
echt een feestje.Waar kun je nu bruin worden en tege- oft mit dem Heringwagen auf dem Platz. „Das war für mich
lijkertijd haring eten?” ein Fest.Wo kann man sich sonnen und gleichzeitig Hering
De verschuiving van snacks naar plates is voor die tijd essen?“
baanbrekend. Magazines zoals de Margriet en de Revu Die Verschiebung von den Snacks zu Gerichten ist für diese
leggen verslag en noteren Hoek’s Vis & Snacks als ‘the Zeit bahnbrechend. Zeitschriften wie Margriet und Revu be-
place to be’. Ook het toerisme zorgt voor groei. In richten darüber und erklären Hoek’s Vis & Snacks zum „place
1986 duurt het seizoen 10 weken, waarna het dorp in to be“.Auch der Tourismus sorgt für Wachstum. 1986 dauert
winterslaap gaat. In de jaren erna ontwaakt het dorp die Saison 10 Wochen, danach verfällt das Dorf in den Winter-
steeds eerder. schlaf. In den Jahren danach erwacht das Dorf zunehmend
früher.
Van vis naar Foyer
Naarmate de tijd verstrijkt, verandert er meer. Suzanne Vom Fisch zum Foyer
krijgt kinderen en stopt met werken,Victor kiest een Im Laufe der Zeit verändert sich mehr. Suzanne bekommt Kin-
baan die aansluit bij zijn studie en Joop krijgt rugklach- der und hört auf zu arbeiten,Victor entscheidet sich für einen
ten.“Hij fileerde zo’n 2500 kilo vis per week. Dat is heel Job, der zu seinem Studium passt, und Joop hat Rückenbe-
zwaar. Gerdie wilde de kar niet alleen gaan trekken en schwerden. „Er filetierte rund 2.500 kg Fisch pro Woche. Das
juist op dat moment kwam het pand naast de winkel te ist sehr schwer. Gerdi wollte den Wagen nicht alleine ziehen
koop.Alsof het zo moest zijn.” und gerade in dem Moment wurde das Gebäude neben dem
Ineens is de mogelijkheid om een eigen restaurant te Geschäft zum Verkauf angeboten.Als ob es so sein sollte.“
beginnen heel dichtbij.“Zij heeft ons altijd geholpen, nu Auf einmal ist die Möglichkeit ein eigenes Restaurant zu
helpen wij haar, zei Joop. En zo ontstond De Foyer. Een starten in greifbarer Nähe. „Sie hat uns immer geholfen, jetzt
paar jaar later verkochten we Hoek’s Vis & Snacks, het helfen wir ihr“, sagte Joop. „Und so entstand De Foyer. Ein
werd te zwaar. Ik vond dat heel erg, was toen zelf ook paar Jahre später verkauften wir Hoek’s Vis & Snacks, es wur-
uitgewerkt.” de zu schwer. Ich fand das sehr schlimm, hatte damals selbst
ein Burnout.“
Dankbaar en trots
“Voor De Foyer dacht ik mee over de aankleding en Dankbar und stolz
ik verzorgde de bloemetjes, maar in de bediening of in „Beim De Foyer gab ich Tipps für die Einrichtung und ich
de keuken heb ik nooit gewerkt. Joop werkte veel mee kümmerte mich um die Blümchen, aber in der Bedienung oder
op de achtergrond; onderhoud, inkoop, kleingeld halen. in der Küche habe ich nie gearbeitet. Joop arbeitete viel im
Hij deed veel ‘effe’ en was zo toch hele dagen zoet. Hij Hintergrund mit: Unterhalt, Einkauf, Kleingeld holen. Er tat viel
deed niets liever.” „mal eben“ und war auf diese Weise doch ganze Tage beschäf-
Joop overlijdt in 2006. Opnieuw een groot verlies voor tigt. Er tat nichts lieber.“
het gezin van Door, maar er is ook veel dankbaarheid. Joop starb 2006. Erneut ein großer Verlust für Doors Familie,
“Joop was een zorger. Een hele fijne man, vader en opa. aber es ist auch eine große Dankbarkeit zu spüre: „Joop war
Hij heeft het zo goed gedaan. Hij was trots op de familie sehr fürsorglich. Ein sehr guter Ehemann,Vater und Opa. Er
en trots op De Foyer.” hat das Alles so gut gemacht. Er war stolz auf die Familie und
stolz auf De Foyer.“
Verzamelpunt
De Foyer is een belangrijk verzamelpunt voor de familie Treffpunkt
Hoek. Door komt er bijna elke dag.Voor de gerookte De Foyer ist für die Familie Hoek ein wichtiger Treffpunkt.
paling op toast en de knusse, gemoedelijke sfeer. Door kommt fast jeden Tag. Um geräucherten Aal auf Toast
“Ik ben nu 80 en kijk vol trots terug op wat we met und die vertraute, gemütliche Atmosphäre zu genießen.
de familie hebben bereikt. De Foyer is al 20 jaar een „Ich bin jetzt 80 und schaue voller Stolz auf das zurück, was
geweldige plek. Het voelt altijd als thuiskomen. Iedereen wir mit der Familie erreicht haben. De Foyer ist bereits 20
kent me en is altijd even vriendelijk. Soms maak ik me Jahre lang ein toller Ort. Es fühlt sich wie ein Zuhause an.
wel zorgen om Gerdie. Ze is een keiharde werker en in Jeder kennt mich und alle sind freundlich. Manchmal mache ich
haar hoofd altijd bezig met ondernemen. Ik hoop voor mir allerdings Sorgen um Gerdie. Sie ist eine hart arbeitende
haar dat ze de komende vijf jaar wat kan afbouwen. Dat Person und in Gedanken beschäftigt sie sich immer mit dem
heeft ze verdiend.” Geschäft. Ich hoffe für sie, dass sie es in den kommenden fünf
De tijd zal het leren… Jahren etwas langsamer angehen lassen kann. Das hat sie ver-
dient.“
Die Zeit wird es zeigen ...

DE FOYER MAGAZINE 27

‘Het strand ligt
Nathalie is peuterjuf. Het is geen werk, maar een tweede schvoal
natuur. Op haar eigen vrije wijze begeleidt zij kinderen
bij het groter worden. Toch is ze blij als ze weer naar huis
gaan. Dan gaat zij met haar teckels en fototoestel op pad
om mooie plaatjes te schieten, te genieten van de natuur
én van lekker eten. En dat alles onder de warme deken
van Callantsoog.

“Hee juffie, je hebt mijn luier nog verschoond!”, hoort Nathalie van Linge
(45) regelmatig als ze de cafés van Callantsoog bezoekt.Al 25 jaar werkt

zij bij de kinderopvang in het dorp, vroeger de peuterspeelzaal.“Tja, kleine

kinderen worden groot en ik blijf voor hen altijd dezelfde. Beetje ronder

misschien, hahaha.”

Humor
De nuchtere Nathalie ziet er de humor wel van in. Zoals ze alles in het
leven aanvliegt met een gezonde dosis humor. Ook de wetten en regels
binnen haar werk.“Natuurlijk volg ik ze, maar op mijn eigen manier. Dat
werkt. Kinderen worden rustig van mij. Er is weinig onenigheid en anders
praten we het snel uit. Dat kan heel goed, ook met hele kleine kinderen. Ze
zijn zo open en eerlijk, veel leuker dan grote mensen. Daar kunnen wij echt
van leren.”

Kool kids
Ook Jane, Joy en Dick Kool, de ‘kinderen van De Foyer’ vielen ooit onder
haar hoede. Nu heeft ze Ché, de zoon van Joy, op de groep. Hij is stapelgek
op haar.“Ché is een echte charmeur, hij pakt je gewoon in. Hij is 1,5 maar
nu al zie je duidelijk welk karakter hij heeft. Dat zag ik bij alle kids van Kool
al vroeg. Mooi om ze nu als volwassenen mee te maken.”

tmteent ’ VERHAAL

Pluk de dag
Hoe dol Nathalie ook is op ‘haar’ kinderen, ze is blij als ze weer naar huis gaan.“Het is
net een megagroot gezin dat om 18.00 uur lekker stopt. Ik heb nooit behoefte gehad
aan eigen kinderen. Lijkt me helemaal niks.”
Nathalie lacht er zelf hartelijk om. Relativeren zit haar in het bloed. “Mijn moeder is
heel ziek geweest. Ik heb toen veel geleerd van de gesprekken met haar. Ze is zo’n
tevreden mens. Net als zij pluk ik de dag, je weet nooit wanneer het stopt. Belangrijk
voor mij zijn de mensen om me heen en geen stress.”

Geen stress
Geen stress. Het is nog wel eens lastig bewaken. Ook Nathalie kent de verleidingen.
“Ik probeer om mijn voeding te denken. Niet per se om af te vallen, maar om lekker
in mijn vel te zitten. Maar oh, ik ben zo gek op eten. En Callantsoog biedt genoeg.Vorig
jaar heb ik de hele zomervakantie niet gekookt, bezocht ik alle strandtenten en restau-
rants. Mijn vader zegt vaak: je hebt gewoon de verkeerde vrienden. Maar we hebben
wél lol, heel goed tegen stress.”

Rijkdom
Op het strand oefent Nathalie haar scherpe oog voor detail. Ze fotografeert schuim,
schelpen, mossels, zeehonden, haar honden...“Ik klik alles wat ik zie. Het strand ligt vol
schatten, de natuur kent zoveel kleuren. Het maakt alle jaargetijden mooi.Als ik hier
op het strand loop denk ik: wat een rijkdom.”

De Foyer
Ook strandjutten is een liefhebberij.Van drijfhout knutselt ze de mooiste dingen.Te-
genwoordig zijn de jutters op quads haar voor. Geeft niet, dan is er altijd een vriende-
lijke dorpeling die een stapel hout bij haar komt brengen. Sinds 2017 woont Nathalie
boven De Foyer, nog dichter bij het vuur.“Ik kwam hier al vaak en nu woon ik er
ook nog. Net als het dorp zelf voelt het als een warme deken. Ja, ik ben een tevreden
mens.”

NOpaza’n ths

Eet: saté en een brownie als toetje
Drinkt: koffie
Houdt van: de natuur
Hekel aan: mensen die nooit genoeg hebben
Favo plek: het strand
Favo event: Oog op food in Callantsoog
Bucketlist: fotograferen in Zweden, Finland, IJsland
Instagram: op_zn_naaths

De meiden van De Kust WAAROM IS CALLANTSOOG EEN FIJN
VAKANTIEDORP?
Ellen Sanne: “Onze Duitse gasten hebben het altijd over de
MOEDER van Sanne WOONT in Schagen GEBOREN op ‘Frische luft’ van Callantsoog.
8 augustus 1958 MEDE-OPRICHTER van De Kust Ellen: “Het is echt een familiedorp. Authentiek, met voor
Vakantiehuizen elk wat wils.”

Sanne VOOR EIGENAREN VAN EEN TWEEDE HUIS
DOCHTER van Ellen WOONT in Schagen GEBOREN op Ellen: “Met ons verhuurconcept maken we al 20 jaar
1 april 1989 WERKT bij De Kust Vakantiehuizen huiseigenaren tevreden door maximaal rendement te
bieden met minimale zorgen. Zowel aan de kuststreek in
HET ALLERLEUKSTE AAN DE KUST Noord-Holland, als ver daarbuiten. Wij nemen graag de
VAKANTIEHUIZEN verhuur voor u uit handen.”
Ellen: “De vele gasten die als familie aanvoelen. Zo is er
een gezin dat regelmatig terugkomt. Zij hebben vijf VOOR VAKANTIEGANGERS
dochters die ik zag opgroeien van baby’s naar volwassen Sanne: “De meiden van De Kust helpen u graag bij uw
vrouwen. Dat vind ik heel bijzonder.” zoektocht naar uw volgende vakantie aan de kust. Op
Sanne: “De vele wisseldagen. Dat vind ik het allerleukste. onze website www.dekust.com kunt u ons aanbod online
Blije gasten die uitkijken naar hun vakantie. Ook vind ik het bekijken. ”
maken van de fotoreportages en het inrichten van de
vakantiehuizen heel leuk.” W: www.dekust.com
T: +31 (0) 224 – 58 25 16
IK WORD BLIJ VAN
Ellen: “De zon en empathie.” Colofon
Sanne: “Mooi weer.” Fotografie: Demi Kruk
Styling: Donna Lissa by Kim
Tekst: Britt Noppen

30 D E F O Y E R M A G A Z I N E

PERSONEEL

n‘Japetupuururore’ ft

René Tames (57) is getrouwd en heeft
drie volwassen zoons. Hij werkt al 41
jaar in de horeca. Van brood en banket
switchte hij naar de koksopleiding. Sinds
2017 is hij chef-kok bij de Foyer.

Ik heb het mooiste vak dat er is. De Foyer is een
begrip in de regio. Alles is puur ambachtelijk.We
ontvangen het wild vers van de jager.Wildzwijn,
eenden, ganzen, hazen. Schoonmaken, roken, berei-
den, we doen het allemaal zelf.
Alles, maar dan ook alles wordt gebruikt, uit
respect voor het dier. Je proeft puur natuur. De
gasten reserveren speciaal voor dit stukje am-
bacht. Ook voor verse vis uit de Noordzee. Qua
smaak en leefomgeving de beste vis op de wereld.
Ook de bijvangst van de afslag verwerken we in
onze gerechten. De menukaart wisselt wekelijks.
En niks gaat door de vingers voordat het door de
mond is gegaan. Ik ben een kleine ondernemer in
de keuken en graag een leermeester voor jonge
mensen. Onder hoogspanning ben ik op mijn best.
Meestal vrolijk, maar ook een mopperkont. Ik ga
voor hoge kwaliteit en verwacht veel. Om 17.00
uur is de aftrap, om 22.30 uur klinkt het eindsig-
naal, alles wat ik daartussen uitkraam meen ik niet.
Dat weten ze hier inmiddels. Het draait allemaal
om respect.Voor de producten, de spullen en
voor elkaar.PERSONEEL

‘wnEeaesrntm’

Daphne Buis (32) uit Schagen woont
samen en heeft twee kinderen. Overdag
heeft zij de supervisie over de bedie-
ning. Tijdens haar studie werkte ze al
bij De Foyer. Na een uitstapje keerde
zij vier jaar geleden weer terug op het
nest.

Ik maak het mensen graag naar de zin. Bij De
Foyer is veel ruimte voor persoonlijk contact.
Ik ben erg gericht op de gasten en vind het
een sport om ze wat extra’s te verkopen.Want
wat is nu een kop koffie zonder appeltaart? De
Foyer voelt als een warm nest. En dat breng ik
graag op de gasten over. Een thuisgevoel in een
vakantieparadijs. De mooiste dag van het jaar is
het Tobbedansen in juli. Dan is werken echt een
feest. Gerdie is een topvrouw, ook buiten werk-
tijd. Als verrassing nam ze alle meiden mee naar
de Chippendales. Stond ik weer met mijn grote
mond op het podium.Waar ik ben over 20 jaar?
Dan heb ik een eigen lunchroom of ik neem De
Foyer over. Je weet maar nooit. Voorlopig geniet
ik van mijn kinderen, de tosti’s van de Foyer, die
écht anders zijn dan anders, en van de appeltaart.
Ja, daar snoep ik elke dag van. Je moet wel weten
wat je verkoopt, toch?!

34 D E F O Y E R M A G A Z I N E

PERSONEEL

‘ohIoekkkkseazeninjn’

Linda Wolters (28) woont op zichzelf in
Julianadorp. Ze is bedrijfsleider op de
werkvloer van De Foyer.

De Foyer is zo vrij en toegankelijk. Dat voelt de
gast en dat voelen wij. Als bedrijfsleider zorg ik
ervoor dat alles soepel verloopt, dat iedereen op
de juiste plek staat en blij is. Dat maakt het werk
zoveel makkelijker. Ook als dingen misgaan. Ik
houd van harmonie, maar kan ook een heks zijn.
Soms. Maar we maken er altijd weer iets moois
van.Voor de gasten en voor onszelf. Dan ben ik
trots. Negen jaar geleden zag ik een vacature in
de Zondagskrant. Zo kwam ik hier terecht. Als
vanzelf groeide ik door tot bedrijfsleider.Van ho-
reca Duits tot roosters maken, ik blijf graag leren.
Ik ben heel gedreven, wil het graag goed doen
en moet wel eens worden afgeremd.Vóór mijn
schouderoperatie liep ik te lang door. Kon ik
geen dienblad meer tillen. Mijn collega’s zijn dan
goud waard. Je moet het samen doen. Gerdie is
een vrolijke bazin met een duidelijke visie. Ze
weet wat ze wil en zorgt goed voor ons. De
Foyer voelt echt als een tweede thuis.Wat de
toekomst brengt weet ik niet. Het leven is vol
verrassingen en van elk moment leer je.

DOMAINE LES PRUNELLES

GRAND VINS DU LANGUEDOC
MONTBLANC - FRANCE

PERSONEEL

‘Ik ben een

duizend-

poot’

Melanie Tijhuis (20) woont thuis bij
haar ouders in Callantsoog. Bij De
Foyer wordt ze opgeleid tot assistent
bedrijfsleider.

Toen ik werd geboren bestond De Foyer net.
Mijn ouders zaten vaak met vrienden op het
terras.Via een snuffelstage kwam ik op mijn 13e
in de afwas terecht. Het was eigenlijk logisch dat
ik er ging werken. Al snel mocht ik in de bedie-
ning en vorig jaar vroegen ze me of ik assistent
bedrijfsleider wil worden. Een mooie kans! Ik wil
graag alles weten en ben een duizendpoot. Het
past bij me. Bij VHC Jongens in Oostzaan volg ik
cursussen. Over hygiëne, omgaan met gasten en
het inzetten van social media. Het is zo breed.
Linda, Joy en Gerdie begeleiden me in de prak-
tijk. Ze geven veel vrijheid en sturen bij als dat
nodig is. Voorlopig ben ik nog niet uitgeleerd.
In de toekomst hoop ik bedrijfsleider te wor-
den. Ik voel me erg thuis bij De Foyer, net als in
Callantsoog zelf. Het is een knus, net en gezellig
dorp met een hechte kern. Dat geldt ook voor
ons team. Na een drukke dag vieren we dat we
het toch maar weer hebben geflikt samen. Door
hard te werken én hard te lachen.Want ook dat
kunnen we.PERSONEEL

va‘Dapenpkedloetnatajerst’

Emma Strooper (23) uit Callantsoog
woont samen en is moeder van dochter
Sophie. Ze werkt in de bediening en in
de keuken.

Als klein meisje kwam ik al in De Foyer. Op mijn
14e begon ik in de afwas. Ik ben nooit meer weg-
gegaan. Mijn werk is heel veelzijdig; de ene dag sta
ik in de bediening, de andere in de keuken om ge-
rechten te bereiden. Of ik nu moet schoonmaken,
koken of bedienen, het maakt me niet uit waar je
me neerzet. Ik ben niet moeilijk en vind veel leuk. Ik
houd van schoon en netjes, daar draaf ik wel eens
in door. Ook thuis. Ik ben nu eenmaal een pietje
precies. De zaterdagavond vind ik fijn. Dan is het
druk en kan ik lekker doorgaan. Stilzitten is niets
voor mij, behalve als we gaan eten bij De Foyer. De
gerookte biefstuk vind ik het lekkerste. En de appel-
taart. De kontjes kunnen we niet verkopen dus die
eten we zelf. Onder werktijd krijgen we gewone
Hollandse pot. Dat geeft toch de beste brandstof.
Gerdie is echt een moederkloek, heel zorgzaam.
En in overleg kan alles. Mijn collega’s zijn ook net
familie voor me. Nee, ik ga hier waarschijnlijk nooit
meer weg.FANS ‘Altijd vertrouwde
gezichten’
‘Fans?
Ja, echt wel!’ Al 20 jaar hebben Dick en Helma (beide 64)
uit Hilversum een vakantiewoning aan de
Reina (55) en Arnold (60) Reinen uit Weesp Buitenplaats. Een tweede thuis. Vanwege de
zijn échte Foyer Fans. Al vanaf het prille rust van Callantsoog en de gezellige ambian-
begin. Net na de opening vierden ze er hun ce van De Foyer. “Hier zien we altijd ver-
12,5 jarig huwelijksfeest met zanger Tom trouwde gezichten.”
Haver. Wie? Een zangtalent uit Callantsoog.
Menig smakelijk feestje wordt gevierd bij De Dick en Helma verblijven graag in hun ‘eendjeshuis’
Foyer. “Het is er gewoon super!” zoals de kleinkinderen het noemen. De landelijke ligging
en de rust bevalt hen. Ze gaan graag uit eten. De Foyer
Arnold en Reina kochten een vakantiehuisje op de is al jaren favoriet.Al sinds het interieur nog leek op een
Buitenplaats in Callantsoog en gaan graag uit eten. In De filmset.
Foyer komen ze vaak. Door de jaren heen bouwden ze
een goede band op met de eigenaresse en het perso- Helma:“Vanuit het vakantiepark lopen we er makkelijk
neel. De gemoedelijke sfeer, het heerlijke eten, het is als heen. Inmiddels kennen ze ons en weten ze wat we lek-
een thuis voor hen. ker vinden.Wij zijn geen grote eters, maar bij De Foyer
kun je kiezen tussen een grote en een kleine portie. De
Reina:“Laatst ging ik met vriendinnen eten bij De Foyer. biefstuk vind ik erg goed, altijd mals en zonder peesjes.”
Gerdie had een speciaal menu voor ons samengesteld.
Op de menukaart stond ‘Reina’s vriendinnenweekend’. Dick:“Ik kies vaak voor een tomatensoep en een visge-
Dat persoonlijke is zo leuk!” recht. En heerlijke droge, witte wijn erbij of een fluitje.
Barman Erik tapt altijd een lekker biertje.”
Arnold:“De medewerkers kennen ons goed. Ook de
hond is altijd welkom. Hij krijgt af en toe wat lekkers Helma:“We nemen onze kinderen en kleinkinderen
en er staat altijd een waterbak klaar. Het menu wisselt graag mee.Voor de kleinsten is er een leuk kinderhoekje
regelmatig. Qua aanbod en aankleding gaan ze echt met en de muziekkeuze vinden we prettig, niet te luid en
de tijd mee. En de kwaliteit is altijd hoog.” ook van onze tijd.”

Reina:“We maken vaak even een praatje met de me- Dick:“Ik ben registeraccountant en het werk gaat in
dewerkers. Na al die jaren voelen ze bijna als familie. Ik Callantsoog gewoon door. Maar het mooie is dat ik hier
ben nog bij Joy op kraamvisite geweest na de geboorte altijd een vakantiegevoel heb, ook als ik aan het werk
van haar zoon Ché. Het voelt zo welkom. ben. Dat zit natuurlijk tussen de oren, maar zo voelt het
Callantsoog is een heel fijn vakantiedorp. Het strand wel. Daarnaast studeerde ik geschiedenis. Studeren is
en de zee, we wandelen graag met de hond. Maar voor mijn hobby. En ook dat gaat gewoon door in De Foyer.
een hapje of een drankje keren we terug naar De Foyer. Voor mijn scriptie interviewde ik Gerdie. Daarmee heeft
Favorieten van de kaart? Arnold gaat altijd voor vis en ik ze me enorm geholpen.”
voor de toast met paling. Geen idee hoe dat kan, maar
nergens is de paling zo lekker als hier. Heerlijk met een Helma:“Thuis ben ik pedicure, maar in Callantsoog werk
droge witte wijn en een kannetje water. Ja, we hebben ik niet hoor. Ik ben een watermens en geniet erg van het
alweer zin!” water en de vogels zo vlakbij. Net als de kleinkinderen.
We hebben er nu vijf en eind 2019 komen er nog twee
bij. Ja, zij zijn ook van harte welkom bij ons in Callant-
soog én in De Foyer.”

Evenementen

BRADERIE KINDERSPELEN

woensdag van 16:00 tot 21:00 uur 21 juli 2019 van 12:00 tot 17:00 uur

Vanaf de laatste woensdag in juni tot eind augustus op Meerdere springkussen en leuke spellen voor
het Dorpsplein in Callantsoog. kinderen. Op het Dorpsplein van Callantsoog.
Gratis deelname.
OOG OP FOOD
TOBBEDANSEN
30 juni 2019 van 14:00 tot 22:00 uur
26 juli 2019 van ca. 11.00 tot 18.00 uur

Foodfestival op het Dorpsplein van Callantsoog. De 60e editie van deze unieke wandeltocht over
Gezellig culinair vertoeven in Callantsoog met het strand van Hoek van Holland naar Den Helder
grotendeels Callantsoger horeca. staat in 2019 gepland van maandag 23 juli tot en met
Muziek verzorgd door BOOM. zaterdag 27 juli.
Gratis entree. Op 26 juli lopen de deelnemers de duin op om
voor de 20ste keer te genieten van een heerlijk
KUNSTMARKT voetenbadje, schone sokken en een enorm gezellige
dag met hapjes, drankjes en muziek gedraaid door
7 juli 2019 van 11:00 tot 17:00 uur DJ JORDY!

Markt door kunstenaars op het Dorpsplein van Glazen en teiltjes
Callantsoog. worden gevuld en
u bent van harte
HOLLANDSEMARKT welkom om samen
met de deelnemers
20 juli 2019 van 14:00 tot 20:00 uur een gezellige middag te
beleven.Van 11 tot 18
Markt met uitsluitend uur op het terras van
Hollandse producten De Foyer Callantsoog.
op het Dorpsplein
van Callantsoog.

Bijna alle evenementen en diverse markten komen jaarlijks terug op de agenda. Kijk voor een up t

kalender EVENTS

MUZIEK OP HET PLEIN DE FOYER 20 JAAR,
DANSEN MAAR!
27 juli 2019 van 19:00 tot 00:00 uur
17 en 18 augustus 2019
Optreden van de CB Band op het Dorpsplein van
Callantsoog. Gratis entree.

SURF & TURF

28 juli 2019 van 15:00 tot 23:00 uur

Marsha Steltenpool

17 augustus van 17:00 tot 00:00 uur
vanaf 17:00 Marsha & Friends
21:00 DJ JORDY.

BBQ en visroken met gezellige muziek op het 18 augustus van 14:00 tot 22:00
Dorpsplein van Callantsoog. Gratis entree. 14:00 tot 15:00 Lianne Bakker duo met gitarist en
zanger/pianiste
divers repertoire TOP 2000

WATERSPELEN 15:30 tot 17:00 Acoustic Alternative Band
VOOR KIDS! Spelen o.a. Crowded House - R.E.M. - Stones - Beatles

4 augustus 2019 van 12:00 tot 17:00 uur 18:00 tot 19:00 Jaap Zwagerman
Solo artiest met band.
Meerdere waterglijbanen en badjes op het Dorpsplein Speelt o.a. Neil Diamond
van Callantsoog. Gratis deelname. - Elvis - John Denver

KERMIS 19:30 tot 22:00
Marsha & Friends XL.
van 7 tot en met 14 augustus 2019 zang/vleugel - drums
- basgitaar/zang en
Een gemoedelijke familiekermis al jaren verzorgd door saxofonist.
de familie Braak. Speelt o.a. swingende
TOP 2000

to date overzicht op de Facebookpagina van Ondernemend Callantsoog of op www.incallantsoog.nl

Evenementen

ZWIPE OUT OP HET strand

VAN CALLANTSOOG
ting met ANBI status geworden, de stichting Meer aan
Cee. Dit jaar komt er opnieuw een baan op het strand
van Callantsoog tussen paviljoen de Toko en paviljoen
Woest. Beide ook sponsors. Gerdie van De Foyer was
vanaf het begin enthousiast over onze ideeën en is net
als vorig jaar een belangrijke sponsor van de Zwipe
Out. Ook veel andere middenstanders trokken royaal
de knip. Zonder sponsors beginnen wij niets.We zijn
dankbaar voor elke cent die binnen komt.

De Foyer, midden op het plein met zijn uitnodigende Competitie, kinderbaan en massage
terras en altijd gezellige sfeer, is een ijkpunt in ons Om er een echte competitie van te maken, spreiden
dorp.Wij komen er graag om te vergaderen over ons wij het evenement over 2 dagen: 13 en 14 juli. Op
volgende project onder het genot van een hapje en zaterdag kan jij je kwalificeren voor de finale op zon-
een Verdejo. En dan nu een glossy! Jee... en wij staan er dagmiddag.Voor de zondagochtend nodigen wij een
in, wat een eer! speciale groep mensen uit om over de baan te gaan.
Omdat de ‘grote’ baan voor boven de 12 jaar is en wij
Wie zijn wij? vorig jaar veel beteuterde gezichtjes zagen, komt er
Een groepje van 4 vrijwilligers die Zwipe Out organi- dit jaar ook een kinderbaan. In een speed massageten-
seren. Een Zwipe Out is afgeleid van Wipe Out, be- tje worden je benen in 12 minuten los gemasseerd.
kend van televisie, en is een opblaasbare obstaclebaan, Met medewerking van Dineke van Beach and Beauty.
waarop je tegen elkaar kan battelen. Het idee om iets Uiteraard zorgen de strandpaviljoens voor toiletten,
op dat prachtige strand van ons te organiseren ont- water en schaduw en kun je daar ook een heerlijk
stond vorig jaar, zomaar spontaan op het terras van, je hapje eten en wat drinken.
raadt het al, de Foyer.
Dankzij sponsors zoals De Foyer en alle anderen is dit
evenement ook dit jaar weer volledig gratis!

SAVE THE DATE:

En dan begint het werk Zwipe Out
Logo maken, naam deponeren, sponsors zoeken, 13 en 14 juli 2019, vanaf 11.00 uur
vergunning aanvragen, website met inschrijflink maken,
folders, flyers, banners, bidons, hesjes en polsbandjes Aan het strand van Callantsoog tussen Woest en de
laten maken, vrijwilligers zoeken, kranten aanschrijven, Toko.
wethouders uitdagen om tegen elkaar te battelen,
drone, fotograaf en speaker regelen. En dan is het Houd Facebook en www.zwipeout.nl in de gaten voor
zover en past alles in elkaar. Het werd een succesvol updates en info of mail ons: [email protected]
evenement met meer dan 250 deelnemers en 30
vrijwilligers.Wat zijn wij trots! Wij wensen u veel leesplezier en De Foyer
nog minstens 20 jaar succes en gezelligheid!
Stichting Meer aan Cee
Dit jaar gaan we graag nog groter en beter. Om mak- Stichting Meer aan Cee,
kelijker fondsen te kunnen werven zijn wij een stich- Team Zwipe Out

extra EVENTS

STORM beach EVENTS X-Run en X-Bike

Offroad hardlopen en
biken in Callantsoog

Foto: Bernadette Alkemade de Groot

Zin in een leuke dag vol plezier, gezelligheid en actie? Stichting X-Callantsoog organiseert een
Dan zit je bij ons goed! hardloop en een mountainbike event,
Wij zorgen voor de unieke strandervaring! Als genaamd de X-Run en de X-Bike. In 2019
weddingplanner kunnen we ook je bruiloft tot in de vindt dit event plaats op 12 en 13 oktober.
puntjes voor je regelen. Het is ons doel om ervoor te
zorgen dat de mensen die bij ons zijn geweest, terug- Een parcours van 10 kilometer wordt uitgezet in en
kijken op een fantastische dag om nooit te vergeten. om Callantsoog met strand, duinopgangen, bossen,
gravel, bijna geen asfalt, grasstroken en prachtige
Kijk voor meer informatie op onze website natuurgebieden. Over dit parcours wordt zaterdags
www.stormbeachevents.nl hardgelopen en zondag gebiked. Hardlopers en bikers
Of bel: +316 40851171 vermaken zich deze twee dagen in Callantsoog. Som-
mige deelnemers doen zelfs op beide dagen mee.
Je kan bij ons terecht voor:
- Bruiloften (weddingplanner) Ook zo’n sporter?
- Teambuilding Ga naar onze site www.x-callantsoog.nl en lees alles
- Bedrijfsuitjes over ons evenement.
- Familie Plezier
- Kids Fun Grand Café de Foyer is ook betrokken bij ons evene-
ment.Vanaf de eerste dag (jaar 2012) zijn zij sponsor.
Zelfs één van onze hoofdsponsors.Wij feliciteren
hen dan ook hartelijk met hun 20-jarige jubileum en
danken hen voor de jaarlijkse betrokkenheid. Onze
sportiviteit en dit gezellige Grand Café zijn een mooie
combinatie!

‘egHenanrhdiaerwdteenr’ken

„Hart arbeiten und
das Leben genießen“

Jaap van Vuure (1976) is eigenaar van de Albert Jaap van Vuure (1976) ist Eigentümer von Albert
Heijn en Blokker in Callantsoog, de Frietzaak Heijn und Blokker in Callantsoog, der Frietzaak
in Den Bosch en mede-eigenaar van de Budget in Den Bosch und Miteigentümer der Budget
Food-keten. Op zijn 18e begon hij bij de C1000 Food-Kette. Mit 18 Jahren begann er bei C1000,
van Kees en Dini van Dalsem. Later openden zij das damals im Besitz von Kees und Dini van Dal-
de Albert Heijn die hij op zijn 24e overnam. Hij sem war. Nach der Umstellung des Supermarkts
was jong en onbezonnen en had bovendien 72 von C1000 auf Albert Heijn übernahm Jaap das
maandsalarissen bij elkaar gespaard. Dat gaf de Geschäft mit nur 24 Jahren. Er war jung und
doorslag. Hij kreeg de lening en werd de jongste unbedarft und hatte darüber hinaus 72 Monats-
franchisenemer van Nederland. Hij was ook de gehälter zusammen gespart. Das gab der Bank
eerste die zijn super in de avonduren en op zon- den Anstoß. Er bekam das Darlehen und wurde
dag opende. der jüngste Franchisenehmer der Niederlande.
Der junge Unternehmer war auch der erste, der
seinen Supermarkt in den Abendstunden und
sonntags öffnete.

VERHAAL

Dat hij miljonair is weten ze in Callant- Dass er Millionär ist, ist in Callantsoog na-
soog wel. Maar naast succes heeft Jaap türlich bekannt. Aber neben Erfolg hat Jaap
van Vuure vijf kinderen, twee linkerhan- van Vuure auch noch 5 Kinder, 2 linke Hän-
den, een voorkeur voor carpaccio en geen de, eine Vorliebe für Carpaccio und keinen
stress. Minstens zo interessant. We spre- Stress. Mindestens genauso interessant. Wir
ken hem in de Foyer, op de plek waar hij sprechen ihn im De Foyer, an dem Ort, an
ooit begon als vakkenvuller bij de C1000. dem er einst als Regalauffüller bei C1000
begann.
Op deze plek nam ik als 18-jarige lege flessen in. Daar
had je toen nog geen machine voor. Nu zit ik hier vaak An diesem Ort nahm ich als 18-Jähriger leere Flaschen
met zakenrelaties, plannen smeden. Ik voel me hier in Empfang. Damals gab es noch keine Maschinen dafür.
thuis. Ben gek op de maaltijdsalade met carpaccio.Als Und jetzt sitze ich hier mit Geschäftsbeziehungen beim
de kinderen mee zijn, eten we een pannenkoek. Kost Pläne schmieden. Ich fühle mich hier zuhause. Bin ver-
maar € 2,00! rückt nach Salat mit Carpaccio. Und wenn die Kinder
dabei sind, essen wir einen Pfannkuchen.
Sociaal en lokaal Der kostet nur 2 Euro!
Ondernemen leerde ik in de praktijk. Dan deed ik drie
dingen goed en twee fout. Kom je toch steeds een stap- Sozial und heimatverbunden
je verder. Mijn vader leerde me dat je mensen die be- Das Unternehmen habe ich in der Praxis gelernt. Ich
langrijk voor je zijn, moet koesteren. Ik ben heel sociaal machte drei Dinge richtig und zwei falsch. So bewegt
man sich letztendlich auch nach vorn. Mein Vater brach-
‘Ik ken geen stress en te mir bei, dass man die Beziehungen, die einem wichtig
slaap altijd goed’ sind, pflegen muss. Ich bin sehr sozial und gesellschaft-
lich engagiert.Wenn ein Mitarbeiter gut ist, bleibt er, un-
en lokaal betrokken.Als een medewerker goed is, blijft geachtet des Alters oder der Anzahl einzelner Verträge.
ie. Ongeacht de leeftijd of het aantal losse contracten. Wir beschäftigen viele ältere Menschen.Wiedererkenn-
We hebben veel oudere mensen aan het werk. Herken- bare Gesichter sind wichtig für den Kunden.Auch unser
bare gezichten zijn belangrijk voor de klant. Ook onze Spüler kommt aus Callantsoog. Und wir sponsern beina-
glazenwasser komt uit Callantsoog. En we sponsoren he jede lokale Veranstaltung.
bijna ieder lokaal evenement.
Kein Stress
Geen stress Über mich wird gesagt, dass ich immer ruhig bleibe. Das
Mensen zeggen dat ik altijd zo rustig blijf. Dat is ook ist tatsächlich so. Ich habe keinen Stress und schlafe im-
écht zo. Ik ken geen stress en slaap altijd goed. In mer gut. In aufregenden Zeiten denke ich mir: Ich habe
spannende tijden denk ik: ik ben begonnen met niets, mit nichts angefangen. Das Schlimmste, was passieren
het ergste dat kan gebeuren is dat ik eindig met niets. kann, ist, dass ich mit nichts ende. Mit diesem Gedanken
Vanuit die gedachte stimuleer ik ook anderen in hun stimuliere ich auch andere in ihrem Unternehmertum.
ondernemerschap.Twee jongens die bij mij werken So gründeten zum Beispiel zwei meiner Mitarbeiter so-
zijn een eigen brouwerij begonnen. Sinds maart is hun eben eine eigene Brauerei. Ihr Bier wird mit einer hier
Callantsoger bier op de markt. Daarin zit een lokaal ansässigen Pflanze aus den Dünen gebraut. Seit März ist
plantje uit de duinen verwerkt. das Callantsoger Bier auf dem Markt.

Hard genieten Lebensgenuss
Annelie en ik hebben samen vijf kinderen tussen de 5 Annelie und ich haben zusammen fünf Kinder zwischen
en 12 jaar. Een samengesteld gezin. Dat is hectisch. Bij 5 und 12 Jahren. Eine richtige Patchworkfamilie, bei der
klusjes kan ik niet helpen. Ik heb twee linkerhanden es schon mal hektisch werden kann. Bei Handwerks-
en kan nog geen fietsband plakken. Lastig, maar dan arbeiten bin ich allerdings raus. Ich habe zwei linke
bel ik gewoon de plaatselijke fietsenmaker. Ik breng Hände und kann noch nicht einmal einen Fahrradreifen
de kinderen vaak naar school en ben ’s avonds thuis flicken. Nicht besonders praktisch, aber wozu gibt‘s den
voor het eten. Op mijn bucketlist staat met mijn örtlichen Fahrradhändler? Ich bringe die Kinder häufig
gezin op safari naar Afrika. Hard werken is mooi, hard zur Schule und bin abends vor dem Essen zuhause.Auf
genieten ook. meiner Bucketlist steht: mit meiner Familie auf Safari
nach Afrika. Harte Arbeit ist gut, aber man sollte das
Leben auch genießen.

DE FOYER MAGAZINE 47

Wij zijn

V.l.n.r. staand: Pascalle Keijer, Melanie Tijhuis, Marja Reijven, Joy Kool, Emma Strooper, Ennola Holema, Jason Holdway, Daphne B
V.l.n.r. zittend: Max Rutgrink,Yvara de Koning,André Dobbe, Linda Wolters, René Tames en Gerdie Hoek.
Versiering feesttafel:Tessa Blokker van Delica-Tessa.

De Foyer

Buis en Chris Eelman. VIERT FEEST

Traditie in Smaak • Ambachtelijk vakmanschap • Passie voor kwaliteit
Dorpsplein 28 – Callantsoog - T 0224-581512
wouteririk.uw-slager.nl


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ausgabe 63 - MTSV I - SG Bornhöved / Trappenkamp I - 08.11.2008
Next Book
Toluna Magazine August Edition - ZA