The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dinsaha74, 2019-12-02 22:34:33

Bimbingan Instruksional Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) (Persediaan)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN


MALAYSIA
Bimbingan Instruksional
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
(Persediaan)
oleh
PanelPeneraju Pembelajaran Bermakna

B1: Menjentik Minda 1(20 minit)

Refleksi

1. Apakah tiga perkarayang telah andapelajari dari slot-slot
sebelum ini?

Big Idea
Essential 1. Apa yang membolehkan penumpang membuat pilihan?


Questions 2. Bagaimanakah penumpang boleh memberi keuntungan?
Sajian Bagasi Tempahan

Sebagai Pembimbing…
Bagaimana anda memberi


peluang untuk guru bersediamengubah amalan untuk manfaatmurid?

Sebagai Pembimbing…
Apa yang anda boleh


lakukan untuk merangsangpeningkatan yang powerfuldalam pengajaran guruyang dibimbing ?

Sepintas Lalu
01 Belajar:Teknik Pemodelan
02 Belajar : Teknik Bercerita (Video)Belajar: Mengguna Instrumen
3
Pentaksiran4 Belajar: Membina Instrumen

Persediaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)


melalui Fasa Belajar

Hasil Pembelajaran:• Menghuraikan lima teknik modeling


• Menggunakan pemodelan (video) untuk belajar strategi
pengajaran.


• Menggunakan contoh instrumen PBD untuk melaksanakan
pentaksiran.


• Membina instrumen pentaksiran berdasarkan strategi
pengajaran


• Menghuraikan peranan pembimbing berkaitan dengan teknik
dan pembinaan instrumen
Kriteria Kejayaan:

• Menghasilkan instrumen pentaksiran sesuai dengan strategi

pengajaran.

• Melakonkan peranan pembimbing.ms 13-14
ms 8-12 ms 15-17Sebagai Pembimbing…
Mengapa modeling
(tunjuk cara) itu pentingdalam bimbingan?

Sebagai Pembimbing…

Bagaimana cara anda
lakukan modeling?

B2: Lima Teknik Modeling(20 minit)

Pembimbing “model”kan strategi

Pembimbing dan guru dalam bilik darjah bersama-sama


menonton video strategi murid

Pembimbing

“model”kan

Pembimbing dan guru strategi dalam bilik

melihat guru (pakar) lain darjah tanpa murid

modelkan strategi TEKNIK


MODELING

Pembimbing dan guru co-teaching strategi

dalam bilik darjah bersama murid

B3: Menjentik Minda 2(10 minit)

Sebagai pembimbing…
Teknik modeling yangmanakah anda paling yakin


lakukannya?

Sebagai pembimbing…

Apakah kekuatan setiap teknik?

Sebagai pembimbing…


Perlukah kita mahir menggunakan


kelima-lima teknik? Mengapa?

B4: Belajar Berceritamelalui Video (60 minit)

Aktiviti B4 : Tonton dan Semak
Tonton video (9 minit) yang


dimodelkan oleh Dr Jean.


Kenal pasti teknik bercerita yang


digunakan (IC-B1-01)

Toolkit IC-B2-01/ Teknik Persembahan CatatanFile-Folder Story

Puppets on Flannel

Fold and Cut Paper Story

Tell and draw

/ Teknik Bercerita Catatan

Mengajak murid turut serta dalam penceritaan

Mengulang-ulang perkataan dan frasa

Ekspresi muka dan intonasi suara mengikut watak.


Ada elemen ‘ ingin tahu’ (curiosity)

Ada elemen ‘surprise’

Kaitkan dengan kehidupan harian murid

Sebutan jelas dan bahasa mudah

Toolkit IC-B2-01Bagaimana teknik-teknik ini


dapat membantu murid


belajar?

Aktiviti Selepas Menonton Video Bercerita1. Lengkapkan penilaian


kendiri (Toolkit CIC

B2-02) anda tentang


tahap keyakinan anda


mengguna Teknik

Bercerita.

Aktiviti Selepas Menonton Video Bercerita

2. Pilih tiga teknik yang

anda paling perlukan


tingkatkan kemahiran.

3. Cadangkan cara-cara


meningkatkan

kemahiran teknik


tersebut.

B5: Menjentik Minda 3(10 minit)

Sebagai pembimbing …


Bagaimana teknik modeling


dengan menggunakan videodapat dimanfaatkan?

B6: Grid Bercerita(60 minit)

Aktiviti 2d: Mari BerceritaBina sebuah cerita ringkas berdasarkan perkataan dalam ‘Grid Cerita’
ini. Dengan menggunakan Teknik Bercerita, sampaikan cerita ini pada


ahli kumpulan anda.


Kereta Pak Alihutan PisauRaziff Salina penyelamat Peranan Ahli

1. Pembimbing
terbabas
2. Guru di


hilang Gunung bimbing
Bunga Buah 3. Pencerita

kabus tebal ular
4. Murid-murid


tiada
bekalan
30% makanan sakit


doktor

Pentaksiran Guru pada murid Toolkit PBD-B1-01

Nama: ___________________________________ Tarikh: ______


Tajuk Cerita: _________________Standard Kandungan: 1.2;4.1;4.3 Tahap Penguasaan
Standard Pembelajaran: 1.2.1,4.1.1; 4.3.2
TP TP TP TP TP TP
1 2 3 4 5 6
1. Boleh menggunakan simpulan Bahasa/perumpamaan
dalam cerita dengan jelas dan tepat

2. Menyampaikan cerita dengan sebutan dan intonasi yang
betul secara bertatasusila dengan konsisten

3. Mengubahsuai cerita yang mempunyai unsur pengajaran
menggunakan idea yang kritis dan kreatif

4. Mempersembahkan cerita secara kreatif dan menjadi
model teladanKomen:
.

Pentaksiran Guru pada murid Toolkit PBD-B1-01Name: ___________________________________ Date: ______


Title of Story: _________________
Content Standard:2.3 Performance Level
Communicate appropriately to a small or large group
Learning Standard: 2.3.1: 1 2 3 4 5 61. Ability to describe setting, characters and events using
suitable phrases

2. Ability to narrate short stories

3. Ability to keep use non verbal language effectively while
telling stories

4. Display exemplary model of language use to others
Comments:

Toolkit PBD-B1-02

Maklum Balas Rakan Sebaya Toolkit PBD-B1-03

Refleksi Kendiri (PBD-B1-04)


Saya suka beri pendapat dalam kumpulan


sayaHari ini saya dapat beri pendapat tentang

_________________________________

Lakonkan


secara

Berpasangan

Apa itu DialogAdalah pertemuan minda…di mana dua atau


lebih orang berkongsi idea antara satu sama


lain; berfikir bersama seseorang.

Bukanlah dialog jika anda dipaksa mengambil

idea saya.


Bukanlah dialog jika saya memberitahu apa


yang patut dilakukan.

Amalan Dialog yang berkesan


Berpegang kepada inkuiri
Menyoal dengan soalan yang powerful (hebat)
Mendengar dan berfikir bersama-sama.Berkolaboratif dengan GD

Amalan Dialog yang berkesanMempunyai pemahaman mendalam tentang

strategi pengajaran dan sedia berkongsi
Meletakkan guru sebagai pembuat

keputusan


Tidak memberi nasihat tanpa diminta.

Senarai Semak Untuk Membimbing : Memilih Cerita

/
Cerita berkesan adalah…


Meyakinkan: Adakah cerita itu menarik pada

murid atau hanya guru?

Ringkas dan Padat: Sudahkah anda


pendekkan/ringkaskan ayat2 tanpa hilang
maksud?


Gambaran yang jelas: Sudahkah anda


masukkan perincian yang cukup untuk memberi
gambaran cerita yang jelas ?


Emosi: Bolehkah cerita itu menyentuh emosi

murid mendengarnya


Elemen Tidak Diduga: Bolehkah anda buat

penutupan cerita yang mengandungi elemen

‘surprise’?

Senarai Semak Untuk Membimbing: Menyampai Cerita


Bil Cerita dapat disampaikan dengan berkesan
/
apabila…


1 Dirancang lebih awal.


2 Disampai secara bersantai.
3 Menggunakan bahasa mudah difahami4 Menggunakan pergerakan bahasa isyarat
5 Mempelbagai intonasi suara


6 Dicerita pada kadar kelajuan yang sesuai

Penilaian Kendiri Pembimbing


1. Saya yang lebih bercakap. Coachee saya lebih bercakap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Tidak mengapa kalau saya Saya sentiasa beri tumpuan
lakukan perkara lain sambil sepenuhnya pada perbualan
berbual. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 coachee saya.


3. Saya tidak kisah tentang Saya berusaha pastikan saya
mood negatif yang mengganggu bersedia mendengar sebelum
keupayaan saya untuk mendengar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 saya mendengar perbualan.4. Saya berfikir untuk coachee Saya berfikir bersama-sama
saya. coachee saya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 105. Saya tidak teragak-agak Saya tidak pernah beri nasihat
memberi nasihat walaupun tidak 9 10 yang tidak diminta.
diminta. 1 2 3 4 5 6 7 8


6. Coachee perlu menerima Saya minta pandangan coachee

cara saya selalunya betul. saya kerana percaya dia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mempunyai idea yang lebih baik
dari saya.

B7: Menjentik Minda 4(15 minit)

Mengapa Senarai Semak?

Dapat meningkat
Cara mudah untuk fokus
komunikasi elemen

penting dalam 1 4
strategi pengajaran.

Mudah ingat elemen
strategi PdP
Senarai semak boleh 2 5 dalam satu helaian

meningkat ‘outcome’. sahaja. .


3 6 Membantu mengurus
Dapat memastikan ‘complexity’ dalam
konsistensi dalam satu2 proses/tugas

melaksanakan satu (Simplex)
tugasanExperts need checklists–literally–written guides that walk them through the key steps in

any complex procedure.

Atul Gawanden (2011) The Checklist Manifesto.

IC-B1-04

Bagaimana Berkongsi Senarai Semak

Baca senarai semak sekali lalu dgn


GD secara dialog.

Baca senarai semak baris demi baris bersama GD.
Berbual apa yang mungkin diperihal mengenai


strategi pengajaran berdasarkan senarai semak.
Minta pandangan GD sama ada senarai semak


perlu diubah suai sesuai dgn strategi yang dipilih.
Apabila GD menyemak setiap baris senarai semak


untuk dipilih, penglibatan mereka akan lebih.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN


MALAYSIA

Bimbingan Instruksional
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
(Persediaan)


Peneraju Pembelajaran Bermakna

Persediaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)


melalui Fasa Belajar

Hasil Pembelajaran:• Menghuraikan lima teknik modeling


• Menggunakan pemodelan (video) untuk belajar strategi
pengajaran.


• Menggunakan contoh instrumen PBD untuk melaksanakan
pentaksiran.


• Membina instrumen pentaksiran berdasarkan strategi
pengajaran


• Menghuraikan peranan pembimbing berkaitan dengan teknik
dan pembinaan instrumen
Kriteria Kejayaan:

• Menghasilkan instrumen pentaksiran sesuai dengan strategi

pengajaran.

• Melakonkan peranan pembimbing.


Click to View FlipBook Version