The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by smat smart, 2018-12-26 03:33:16

Panduan Pengurusan SMArT 2019 flipbook5

Panduan Pengurusan SMArT 2019 flipbook5

1Panduan Pengurusan Sekolah 2019

2Panduan Pengurusan Sekolah 2019

KANDUNGAN

Akaun Peribadi Guru Sesi 2019 ........................................................................................................................ 7
Kata Alu-aluan Pengetua....................................................................................................................................8

Smart To Excel ............................................................................................................................................. 9
Visi........................................................................................................................................................... ...10
Misi ............................................................................................................................................................. 11
Matlamat ..................................................................................................................................................... 11
Objektif 2019............................................................................................................................................... 11
Piagam Pelanggan ..................................................................................................................................... 14
Maklumat Asas ........................................................................................................................................... 15
Sejarah ....................................................................................................................................................... 16
Kumpulan Pengurusan ............................................................................................................................... 17
Senarai Nama Guru.................................................................................................................................... 18
Halal Tuju 2018 - 2020 ............................................................................................................................... 20
Prinsip Kerja ............................................................................................................................................... 21
Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia.................................................................................................... 23
Tanggungjawab Terhadap Pelajar.............................................................................................................. 24
Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa........................................................................................................... 24
Tanggungjawab Terhadap Masyarakat dan Negara................................................................................... 24
Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawat dan Profesion Perguruan ........................................................ 25
Teras Perkhidmatan Cemerlang ................................................................................................................. 25
Prinsip Etika Kerja ...................................................................................................................................... 26
Dasar Pengurusan SMK Air Tawar, Kota Tinggi......................................................................................... 26
Komitmen Guru........................................................................................................................................... 26
Waktu Rasmi Persekolahan........................................................................................................................ 27
Waktu Hadir Bertugas................................................................................................................................. 27
Pakaian dan Personaliti .............................................................................................................................. 27
Urusan Perkhidmatan dan Perjawatan ....................................................................................................... 28
Keluar Sekolah Dalam Waktu Bertugas...................................................................................................... 28
Urusan Cuti dan Tidak Hadir Ke Sekolah ................................................................................................... 28
Fail Rekod Mengajar................................................................................................................................... 29
Penggunaan Harta Benda Sekolah ............................................................................................................ 30
Menghadiri Taklimat dan Mesyuarat........................................................................................................... 30
Waktu Pengajaran dan Pembelajaran ........................................................................................................ 31
Jadual Ganti Guru....................................................................................................................................... 31
Surat-Surat Pekeliling / Arahan................................................................................................................... 31
Pemantaun PDPC dan Penyeliaan Buku Pelajar........................................................................................ 32
Pendaftaran Kemasukan / Pertukaran Pelajar............................................................................................ 32
Pejabat Guru............................................................................................................................................... 33
Bilik Darjah / Kelas...................................................................................................................................... 34
Orang Luar Berjumpa Guru ........................................................................................................................ 35
Urusan Ke JPN dan PPD............................................................................................................................ 35

3Panduan Pengurusan Sekolah 2019

Mengikut PJJ / Kursus / Seminar................................................................................................................ 35
Menyemak dan Memeriksa Buku Pelajar ................................................................................................... 35
Lawatan / Majlis .......................................................................................................................................... 36
Perhimpunan Rasmi Sekolah ..................................................................................................................... 36
Perhimpunan Harian................................................................................................................................... 37
Perhimpunan Bulanan Kokurikulum............................................................................................................ 38
Pembelian Barang ...................................................................................................................................... 38
Makan Minum Waktu Persekolahan ........................................................................................................... 39
Bilik-Bilik Khas ............................................................................................................................................ 39
Hukuman Terhadap Pelajar ........................................................................................................................ 39
Penggunaan Elektrik dan Air ..................................................................................................................... 39
Ujian, Peperiksaan dan Dokumen Pemarkahan ......................................................................................... 40
1.0 Pengurusan............................................................................................................................................... 43
Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah ................................................................................ 44
1.1 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah .............................................................................. 45
1.2 Jawatankuasa Jaminan Kualiti.............................................................................................................. 45
1.3 Jawatankuasa SKPMG2 Sekolah (Pasukan Pelaksana Standard)....................................................... 46
1.4 Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) ................................................................. 48
1.5 Jawatankuasa Kewangan Sekolah ....................................................................................................... 48
1.6 Jawatankuasa Data dan Statistik.......................................................................................................... 49
1.7 Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan dan Inventori...................................................................... 49
1.8 Jawatankuasa Pembangunan Profesional Guru & Staf ........................................................................ 49
1.9 Jawatankuasa Inovasi dan Kajian Tindakan ......................................................................................... 50
1.10 Jawatankuasa Pemuafakatan Komuniti .............................................................................................. 50
1.11 Jawatankuasa Informasi dan Media Sosial......................................................................................... 50
1.12 Jawatankuasa Unit ICT....................................................................................................................... 50
1.13 Jawatankuasa PA Sistem dan Audio Visual (LCD)............................................................................. 50
1.14 Jawatankuasa Bencana Alam dan Penyakit Berjangkit ...................................................................... 51
1.15 Jawatankuasa Program Pendidikan Khas Integrasi............................................................................ 51
1.16 Jawatankuasa Kelas Aliran Agama .................................................................................................... 51
1.17 Jawatankuasa Bilik-Bilik Khas ............................................................................................................ 51
1.18 Jawatankuasa Kawa; Selia Pembersihan dan Kawalan Keselamatan Swasta................................... 53
1.19 Jawatankuasa Pembangunan Sekolah, Penyelenggaraan Elektrik / Air / Fizikal Sekolah.................. 53
1.20 Jawatankuasa PIBG dan Sarana Ibu Bapa......................................................................................... 53
1.21 Jawatankuasa Taklimat / Mesyuarat Guru.......................................................................................... 54
1.22 Jawatankuasa Kelab Bilik Guru dan Staf Sokongan ........................................................................... 54
1.23 Jawatankuasa Buku Pengurusan Sekolah dan Perancangan Tahunan ............................................. 54
1.24 Jawatankuasa Program Khas Sekolah ............................................................................................... 54
2.0 Kurikulum .................................................................................................................................................. 55
Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 2019.................................................................................................56

2.1 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum ...................................................................................................... 57
2.1.1 Guru Kanan Bahasa: En Jamsari Bin Ahmad ........................................................................................ 57

4Panduan Pengurusan Sekolah 2019

2.1.2 Guru Kanan Sains & Matematik: Pn Minah Binti Selamat ...................................................................... 57
2.1.3 Guru Kanan Sains Sosial: En Anuar Bin Boiran..................................................................................... 58
2.1.4 Guru Kanan Teknik & Vokasional: ......................................................................................................... 59

2.2 Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah ................................................................................................. 60
2.3 Jawatankuasa Jadual Waktu dan Guru Ganti....................................................................................... 60
2.4 Jawatankuasa Penilaian dan Pentaksiran ............................................................................................ 61
2.5 Jawatankuasa Program Kecemerlangan Akademik ............................................................................. 63
2.6 Jawatankuasa Operasi Payung ............................................................................................................ 64
2.7 Jawatankuasa Pemantauan dan Pencerapan ...................................................................................... 64
2.8 Jawatankuasa Penyeliaan Buku Latihan Murid .................................................................................... 64
2.9 Jawatankuasa Pengurusan PVMA ....................................................................................................... 64
2.10 Jawatankuasa PAK 21 & KBAT .......................................................................................................... 64
2.11 Jawatankuasa MBMMBI ..................................................................................................................... 64
2.12 Jawatankuasa PLC............................................................................................................................. 65
3.0 HEM .......................................................................................................................................................... 66
Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid 2019................................................................................. 67
Pendahuluan............................................................................................................................................... 68
Matlamat ..................................................................................................................................................... 68
Objektif........................................................................................................................................................ 68
3.1 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid ............................................................................................................ 69
3.2 Jawatankuasa Pengurusan Disiplin ...................................................................................................... 70

3.2.1 Jawatankuasa Disiplin dan Tatatertib ............................................................................................ 70
3.2.2 Jawatankuasa Sahsiah Terpuji / Kekemasan Pelajar.................................................................... 70
3.2.3 Jawatankuasa Analisis Data SSDM .............................................................................................. 70
3.2.4 Jawatankuasa Buku Pengesanan / Kawalan Kelas....................................................................... 70
3.2.5 Jawatankuasa Bilik Disiplin ........................................................................................................... 70
3.3 Jawatankuasa Pengawas Sekolah ....................................................................................................... 73
3.3.1 Jawatankuasa Papan Kenyataan Pengawas / Bilik Pengawas ..................................................... 73
3.3.2 Jawatankuasa Perhimpunan Sekolah ........................................................................................... 73
3.4 Jawatankuasa Kantin Sekolah.............................................................................................................. 74
3.5 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling ........................................................................................... 75
3.6 Jawatankuasa Pemantau & Dokumentasi HEM ................................................................................... 77
3.6.1 Papan Kenyataan HEM ................................................................................................................ 77
3.7 Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) ............................................................................... 78
3.8 Jawatankuasa Bantuan/Kebajikan Murid Sekolah ................................................................................ 79
3.8.1 Ahli Jawatankuasa Biasiswa Kecil Persekutuan/Biasiswa Dato Onn ............................................ 79
3.8.2 Ahli Jawatankuasa Kebajikan/Anak Yatim..................................................................................... 79
3.8.3 Ahli Jawatankuasa Bantuan KWAMP/e-KASIH/JAIJ ..................................................................... 79
3.8.4 Ahli Jawatankuasa Derma ............................................................................................................. 79
3.8.5 Ahli Jawatankuasa Bantuan Awal Persekolahan (BKAP) .............................................................. 79
3.8.6 Ahli Jawatankuasa Insuran Takaful Pelajar / SPAD ...................................................................... 79
3.9 Jawatankuasa Data / Statistik Pelajar (APDM) ..................................................................................... 80

5Panduan Pengurusan Sekolah 2019

3.10 Jawatankuasa Bina Insan & Makdis ................................................................................................... 81
3.10.1 Pengurusan Surau & Kawalan Solat Zohor ................................................................................. 81

3.11 Jawatankuasa Anti Aedes / Denggi .................................................................................................... 81
3.12 Jawatankuasa Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) ............................................. 82
3.13 Jawatankuasa 3K : Keselamatan Sekolah.......................................................................................... 83

3.13.1 Pelan Bertindak Kebakaran & Kecemasan.................................................................................. 83
3.13.2 Keselamatan Bangunan dan Kemudahan Kerusi Meja Kelas ..................................................... 83
3.13.3 Keselamatan Persekitaran Sekolah............................................................................................. 83
3.14 Jawatankuasa 3K: Kesihatan Pelajar.................................................................................................. 86
3.15 Jawatankuasa 3K: Kebersihan dan Keceriaan Sekolah ..................................................................... 89
3.16 Jawatankuasa Papan Kenyataan Unit HEM ....................................................................................... 90
3.17 Jawatankuasa Pengurusan Pelajar .................................................................................................... 90
3.17.1 Pemantauan Kebersihan / Keceriaan Kelas ................................................................................ 90
3.17.2 Slip eKhadiran ............................................................................................................................. 90
4.0 Kokurikulum ............................................................................................................................................ 104
Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 2019...........................................................................................105

4.1 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum ............................................................................................ 106
4.2 Jawatankuasa Pasukan Beruniform ................................................................................................... 106

4.2.1 Kadet Remaja Sekolah................................................................................................................ 107
4.2.2 Bulan Sabit Merah Malaysia (BSMM).......................................................................................... 107
4.2.3 Kor Kadet Polis............................................................................................................................ 107
4.2.4 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia Darat (PKBM) ........................................................................ 107
4.2.5 Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia..................................................................................... 108
4.2.6 Persatuan Seni Silat .................................................................................................................... 108
4.2.6 Persatuan Seni Silat .................................................................................................................... 108
4.2.7 Pergerakan Puteri Islam Malaysia (PPIM) ................................................................................... 108
4.2.8 Persekutuan Pengakap ............................................................................................................... 109
4.2.9 Pengakap (Pendidikan Khas) ...................................................................................................... 109
4.3 Jawatankuasa Kelab dan Persatuan .................................................................................................. 109
4.4 Jawatankuasa Kelab dan Permainan ................................................................................................. 111
4.5 Jawatankuasa Pengurusan Sukan ..................................................................................................... 112
4.5.1 Rumah Syahbandar (Hijau) ......................................................................................................... 112
4.5.2 Rumah Laksamana (Kuning)....................................................................................................... 113
4.5.3 Rumah Temenggung (Merah) ..................................................................................................... 113
4.5.4 Rumah Bendahara (Biru)............................................................................................................. 114
4.5.5 Rumah Panglima (Ungu) ............................................................................................................. 114
4.6 Jawatankuasa Koperasi Sekolah........................................................................................................ 114
4.7 Jawatankuasa Majalah Sekolah ......................................................................................................... 115
4.8 Jawatankuasa Lawatan Murid / Melancong ........................................................................................ 115
4.9 Jawatankuasa Penilaian Kokurikulum ................................................................................................ 115
4.10 Senarai Pegawai Pasukan Aktiviti Kokurikulum................................................................................ 116
4.11 Takwim Sukan dan Permainan Tahun 2019 ..................................................................................... 119

6Panduan Pengurusan Sekolah 2019

Program Khas Sekolah 2019 ........................................................................................................................ 137
Senarai Guru Bertugas ................................................................................................................................. 143
Jadual Tazkirah Mingguan 2019……………………………………………………………………………………..152
Takwim............................................................................................................................................................154

7Panduan Pengurusan Sekolah 2019

SMK AIR TAWAR,
FELDA AIR TAWAR 2,
81920 KOTA TINGGI, JOHOR.

AKAUN PERIBADI GURU SESI 2019

NAMA :

NO JPNJ :

NO KAD PENGENALAN :

OPSYEN :

E-MAIL YES :

NO TELEFON :

MATA PELAJARAN DIAJAR :

KELAS YANG DIAJAR :

SENARAI TUGAS MENGIKUT PORTFOLIO

PORTFOLIO JAWATANKUASA YANG
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
PENGURUSAN DAN
PENTADBIRAN
KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

Bahawasanya saya menerima perlantikan jawatan-jawatan di atas sebagaimana terkandung dalam
Panduan Pengurusan 2019 SMK Air Tawar, Kota Tinggi, Johor dengan penuh tanggungjawab.

(……………………………………………………………….)
Nama : …………………………………………………………………
Tarikh : ……………………………………………………………….

8Panduan Pengurusan Sekolah 2019

KATA ALU-ALUAN PENGETUA

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya, buku
Pengurusan Sekolah 2019 telah dapat diterbitkan. Penerbitannya adalah hasil daripada kerjasama semua guru
khususnya pihak pengurusan dan pentadbiran SMK Air Tawar, Kota Tinggi, Johor.

Tanggungjawab mentadbir dan mengurus sekolah ini bukanlah satu perkara yang mudah. Ia sangat
kompleks dan mencabar. Pengetua dan para guru hendaklah bersedia melengkapkan diri dengan pelbagai
pengetahuan dan kemahiran mengurus dan mentadbir. Pengurusan yang mantap membolehkan pihak pentadbir
sekolah menggabungjalinkan bidang pengurusan dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid bagi
melahirkan pendidikan yang berkualiti dan berkesan. Buku Pengurusan Sekolah 2019 menggariskan dengan jelas
sembilan bidang pengurusan dan kepimpinan sekolah bagi meningkatkan kualiti pengurusan di sekolah. Dokumen
ini merupakan gabungan pengetahuan, kemahiran, nilai dan amalan terbaik yang dihasilkan melalui perbincangan
dan konsultasi bersama Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, para guru dan staf sokongan.

Penghasilan buku Pengurusan Sekolah 2019 diharapkan dapat memberi panduan kepada para guru untuk
berkhidmat dengan lebih cemerlang dan sekali gus dapat menjana potensi pelajar sesuai dengan Tegline sekolah
“Bersama-sama Memacu Kecemerlangan” (Together Accelerating Excellence) agar “SMArT To Excel” menjadi
realiti.

Masa terus berlalu dan sekarang dangan ledakkan teknologi maklumat, terus memberi cabaran kepada
semua warga sekolah. Cabaran pengurusan sekolah kian getir kerana semua maklumat dihujung jari. PPPM 2013 -
2025 juga telah masuk ke ”Gelombang Kedua” yang menuntut ”Memacu Peningkatan Sistem” yang perlu
diterjemahkan hasrat tersebut. ”Melangkah ke Hadapan” mensasarkan 2 elemen penting iaitu kualiti sekolah dan
kualiti kemenjadian murid perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem
pendidikan kita dewasa ini, perlu diterima sebagai satu perubahan dan cabaran dalam memantapkan kerjaya sebagai
seorang pendidik era Abad Ke 21.

Justeru saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melahirkan setinggi-tinggi harapan agar semua guru
dan kaki tangan sekolah bekerja secara ikhlas dan jujur untuk memastikan sekolah terus mencapai kegemilangan
pada masa hadapan. Saya juga mengharapkan semua guru dan kaki tangan bekerjasama, bermuafakat dan
mengamalkan sifat kekeluargaan yang utuh. Kembalikan kedudukan SMK Air Tawar ditempatnya.Tanpanya tidak
mungkin kejayaan akan berada dalam genggaman.

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada warga SMK Air TAwar
yang telah memberi sumbangan kepada sekolah sepanjang 2018. Selamat menyambut tahun 2019, dan diharapkan
kejayaan lebih gemilang dalam genggaman kita pada tahun ini.

Akhir kata, dengan kuasa yang diamanahkan kepada saya untuk menguruskan SMK Air Tawar, Kota Tinggi,
Johor Darul Ta'zim, dengan ini saya mengesahkan bahawa semua lantikan dalam Buku Pengurusan 2019 adalah
disahkan dengan pindaan dari semasa ke semasa mengikut keperluan berkuatkuasa pada 01 Januari 2019.

Selamat maju jaya,

(FARZELI BIN CHE MAT MUSTAFA)
Pengetua,
SMK Air Tawar, Kota Tinggi

9Panduan Pengurusan Sekolah 2019

10 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

VISI
SMK AIR TAWAR KOTA TINGGI, JOHOR

Pendidikan Berkualiti Insan
Terdidik Negara Sejahtera

TAKRIFAN

1. Pendidikan berkualiti bermaksud menggabungkan sumber, strategi dan kepakaran bagi
menyediakan sistem pendidikan yang ditandaaras dan menepati piawaian antarabangsa.

2. Istilah “insan terdidik” bermaksud mendapat latihan (asuhan, pengajaran, dll) yang
sempurna : Kamus Dewan Edisi Ke-empat (website Dewan Bahasa Pustaka):-
 Insan yang holistik dan seimbang seperti yang dihasratkan dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan;
 Insan yang berilmu pengetahuan, beradab, berkemahiran dan berketerampilan
yang menjadikan pendidikan sepanjang hayat sebagai satu budaya; dan
 Insan yang mampu berdaya saing di peringkat global;

3. Negara sejahtera bermaksud negara yang aman dan makmur, senang dan tenteram,
terpelihara daripada bencana (kesusahan, gangguan, dll) aman, selamat, sentosa,
tenteram serta rakyatnya mesti bekerja keras untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan
di akhirat.

11 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

MISI
SMK AIR TAWAR KOTA TINGGI, JOHOR

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi
memenuhi aspirasi Negara.

TAKRIFAN

1. Sistem pendidikan bermaksud persekitaran pendidikan yang meliputi sumber-sumber fizikal dan
bukan fizikal, proses pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan serta jalinan kerjasama antara
institusi, pelajar, masyarakat dan industri;

2. Pendidikan berkualiti bermaksud menggabungkan sumber, strategi dan kepakaran bagi
menyediakan sistem pendidikan yang ditandaaras dan menepati piawaian antarabangsa;

3. Membangunkan potensi individu bermaksud membangunkan potensi setiap individu
sepenuhnya bagi melahirkan insan yang seimbang, beriman, berakhlak mulia, berilmu,
berketerampilan dan sejahtera bagi tujuan menyediakan modal insan untuk keperluan
kemajuan negara.

MATLAMAT
SMK AIR TAWAR KOTA TINGGI, JOHOR

Menjelang tahun 2020, Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar akan memenuhi hasrat PPPM
2013 – 2025 dengan memberi tumpuan khusus kepada Kualiti Sekolah ( Pengoperasian ) dan
Kualiti Kemenjadian Murid (Kemenjadian).

OBJEKTIF 2019
A. KUALITI SEKOLAH (SKPMg2) – TARAF CEMERLANG ( 90 KE ATAS )

Standard 1 STANDARD SKOR OPERASI
Standard 2
Standard 3.1 Kepemimpinan 99.00
Standard 3.2 Pengurusan Organisasi 99.00
Standard 3.3 Pengurusan Kurikulum 93.00
Standard 4 Pengurusan Kokurikulum 95.00
Standard 5 Pengurusan Hal Ehwal Murid 95.00
Pembelajaran dan Pemudahcaraan 91.00
Kemenjadian Murid 90.00

12 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

B. KUALITI KEMENJADIAN MURID
1. PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3)

PERATUS LULUS GPS CALON CEMERLANG
5
35% 3.50

2. Peperiksaan Pusat : SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM )

PERATUS LULUS GPS CALON CEMERLANG

97 4.50 8

3. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

TINGKATAN PERATUS LULUS GPS
-
Tingkatan 1 28 -

Tingkatan 2 31 5.00

Tingkatan 4 71

4. SASARAN KOKURIKULUM TAHUN 2019

BIDANG KOKURIKULUM PERINGKAT PENCAPAIAN
Negeri (1) Johan
Pertubuhan Badan Beruniform (PBB)
Antarabangsa Penyertaan
Kelab/Persatuan (KP) Daerah (5) Johan
Negeri (3)
Sukan dan Permainan (SP) Daerah (3) Naib Johan
Negeri (1) Johan
Keseluruhan Penyertaan Johan
Pengurusan Kokurikulum (PBB/SP/KP) Antarabangsa
GPS dalam Badan Beruniform (PBB) Negeri Penyertaan
2.33 Naib Johan
GPS dalam Kelab/Persatuan (KP) 2.5
GPS dalam Sukan dan Permainan (SP) 2.44 Gred B
2 Gred B
GPS dalam Kokurikulum Gred B
Gred B

13 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

5. Psikomatrik PERATUS
ASPEK 92%
8%
Kehadiran Murid 3%
Ponteng
Salahlaku

MOTO SEKOLAH

“HIDUP BERILMU”

TAGLINE SEKOLAH

SMART TO EXCEL

14 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

PIAGAM PELANGGAN
SMK AIR TAWAR
KOTA TINGGI

KAMI WARGA SMK AIR TAWAR
DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM
BERJANJI DAN BERIKRAR AKAN MENUMPUKAN
SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI

UNTUK :

 Melaksanakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu
memenuhi kehendak individu, masyarakat dan negara selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 serta Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013 -2025),

 Melaksanakan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang berkesan,
cekap dan dinamik dan berteraskan kepada penambahbaikan yang berterusan,

 Memastikan setiap pelajar menjalani proses pembelajaran mulai hari pertama
persekolahan sehinggalah tamat persekolahannya,

 Memberikan layanan mesra, perkhidmatan yang cekap dan jawapan segera
kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan kami,

 Menentukan segala jenis surat yang ditujukan kepada kami diberi jawapan
dalam tempoh satu minggu dari tarikh diterima atau mengikut tempoh masa
yang ditetapkan,

 Bersedia memberi penerangan dan maklumat terkini dengan lengkap, tepat dan
cepat kepada yang berkenaan,

 Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan/syor dan
teguran yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi
perkhidmatan dan kecemelangan kami.

SEKIRANYA KURANG BERPUASHATI, SILA BERHUBUNG TERUS

KEPADA :

PENGETUA SMK AIR PEGAWAI PELAJARAN DAERAH,

TAWAR PEJABAT PELAJARAN DAERAH,

FELDA AIR TAWAR 2, PTB 1165, JALAN BUKIT SERI LALANG,

81920 KOTA TINGGI, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TAKZIM

JOHOR. NO. TELEFON : 07-8831012

NO. TELEFON : 07-8931980.

15 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

MAKLUMAT ASAS
SMK AIR TAWAR KOTA TINGGI, JOHOR

Keluasan : 20.0 ekar
Kawasan Parlimen : Kota Tinggi
Kawasan D.U.N : Johor Lama
Mukim : Kota Tinggi
Kedudukan : Felda Air Tawar 2
Mula persekolahn : 1976
Jarak ke PPD Kota Tinggi : 19 km
Jarak ke JPNJ Johor Bahru : 59 km
Sekolah saluran : SK LKTP Air Tawar 1
SK Dato’ Ismail Sa’adon
Pengetua : SK Muzaffar Syah
No. Telefon : SK Telok Sengat
No. Fax : SK Johor Kampung
Email : SK Tanjung Buai
Website : SK Panchor
Syarikat Pembersihan : En Farzeli bin Che Mat Mustafa

Syarikat Kawalan Keselamatan : 07-8931980

07-8933313

[email protected]

jea3042.1bestarinet.net

Bumi Jaya

07-8837121 / 019-7202121

Advance Protection & Services (M) Sdn

Bhd

03-55191516 / 019-7068200

16 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

SEJARAH
SMK AIR TAWAR KOTA TINGGI, JOHOR

Sekolah Menengah Kebangsaan Air Tawar ditubuhkan pada tahun 1974.
Pada masa ini ia merupakan cawangan Sekolah Menengah Kebangsaan Tun
Habab Kota Tinggi yang bertempat di FELDA Air Tawar 1.

Pada tahun 1976, cawangan Sekolah Menengah Tun Habab ini bertukar
nama kepada Sekolah Menengah Air Tawar. Ia mula menggunakan lambang
sekolah sendiri. Tahun inilah seorang pengetua mentadbirkan perjalanan sekolah.
Tahun inilah bermulanya peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran di sekolah ini. Pelajar
yang lulus dan mampu melanjutkan pelajaran dihantar ke Sekolah Menengah
Laksamana dan Sekolah Menengah Tun Habab untuk menduduki Tingkatan 4 dan
5.

Ia dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr.
Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada 29 Jun 1985 bersamaan
10 Syawal 1405 Hijrah. Sehingga kini seramai 8 orang pengetua dan seorang
pemangku pengetua telah bertugas mentadbir sekolah ini iaitu:

 Encik Abdullah bin Haji Nasir (1976)

 Encik Ismail bin Johari (1978)

 Encik Samsi bin Nasir (1982)

 Encik Zainal bin Nong (1986)

 Tuan Haji Yusuf bin Ab. Rahman (1989)

 Tuan Haji Ishak bin Isnin sebagai pemangku (1991)

 Tuan Haji Abd. Karim bin Harun (1992)

 Tuan Haji Wan Ismail bin Wan Ahmad (1995)

 Tuan Haji Marsono bin Legino (1999)

 Tuan Haji Abd. Kadir bin Basiran (2004)

 Tuan Haji Ramlan bin Abdul Rawi (2006)

 Encik Zakaria Bin Abd. Jalil (2013)

 Puan Hajah Suwarti binti Agus (2017)

 En Farzeli bin Che Mat Mustafa (2017)

17 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

KUMPULAN PENGURUSAN
SMK AIR TAWAR KOTA TINGGI, JOHOR

En Farzeli bin Che Mat Mustafa
Pengetua

Dr Johar bin Bunimin En Shaharudin bin Sha’ari Cik Hjh Ruhaya bt Mohamed
PK Pentadbiran
PK HEM PK Kokurikulum

GURU KANAN MATA PELAJARAN

En Jamsari bin Ahmad En Anuar bin Boiran
GKMP Bahasa GKMP Sains Sosial

Pn Minah bt Selamat Pn Sulizah bt Lakimon
GKMP Sains & Matematik GKMP Teknik & Vokasional

18 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

SENARAI NAMA GURU-GURU SMK AIR TAWAR, KOTA TINGGI, JOHOR
BAGI TAHUN 2019

BI NAMA GRED BIL NAMA GRED
L DG44
DG41
1 Farzeli bin Che Mat Mustafa DG54 48 Nur Elya binti Abdul
Rahman

2 Dr.Johar bin Bunimin DG52 49 Nuranith binti Ali

3 Shaharudin bin Sha'ri DG52 50 Nurul Asyikin binti Ahmad DG41

4 Ruhaya binti Mohamed DG52 51 Nurul Syazwani binti Mohd DG41
Husin

5 Ahmad Fadir bin Mahadi DG44 52 Rabaiah bt Sujak DG48

6 Ahmad Hanafee bin Abdul DG44 53 Renugha A/P Kanesan DG41
Hamid

7 Ainoor Afiza binti Mohd DG48 54 Roz Foad bin Abu Dardak DG48
Shafri

8 Anas Redzuan bin Shariff DG44 55 Rukiah binti Rasedin DG44

9 Anuar bin Boiran DG48 56 Ruslaili binti Md. Amin DG44

10 Aslamiah binti Dolman DG41 57 Sakinah binti Ramli DG48

11 Aslinda binti Kadiron DG44 58 Saliha binti Yusak DG44

12 Azida binti Abd Wahed DG41 59 Samaizah binti Tumiran DG44

13 Azfarina binti Sarjikon DG41 60 Shahruddin bin Jamal DG44

14 Esham bin Abd. Hamid DG48 61 Shazwanie binti Yusof DG44

15 Fadillah binti Abdul Rasid @ DG41 62 Shuziana binti Yunos DG41
Samsudin

16 Hairulaffendi bin Salikin DG41 63 Siti Faezah binti Md Basar DG44

17 Hamizah binti A.Zabil DG44 64 Siti Nur Ha binti Kamal DG41
Hishamudin

18 Jamsari bin Ahmad DG44 65 Siti Salmah binti Sarbini DG48

19 Jefree bin Mohamed DG44 66 Suhaili binti Omar DG41

20 Jumaliah binti Mingan DG54 67 Suhana binti Jamari DG44

21 Marhamzah bin Muhram DG44 68 Sulizah binti Lakimon DG48

22 Mariyanti binti Manap DG44 69 Suzaituladwini binti Hashim DG41

23 Mas Zairah binti Buang DG44 70 Suzila binti Man DG41

24 Masni binti Othman DG44 71 Syahida binti Hamzah DG44

25 Md Aziharikman bin Ismail DG44 72 Yusnita binti Yusof DG48

26 Md Nazri bin Ab Malik DG44 73 Zamdilaila binti Saim DG44

27 Minah binti Selamat DG52 74

28 Mohamad Idris bin Manis DG44 75

29 Mohayah bt Mohamed DG44 76

19 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

30 Mohd Fadlee bin Sulaiman DG44 SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN
PELAKSANA (AKP) TAHUN 2019
31 Mohd Firdaus bin Abdul DG44
Hamid

32 Mohd Nor bin Hassim DG44 1 Ahmad bin Rasedin C19

33 Mohd Rafizal bin Shafiee DG44 2 Fadzli bin Roslan C19

34 Mohd Shafaruddin bin Idris DG41 3 Kartina binti Ali N22
N11
35 Mohd Shakirin bin Robani DG44 4 Muhamad Fauzi bin C19
Samikon

36 Mohd Sharifudin bin Mohd DG41 5 Noranida binti Atan
Sariff

37 Mohd Wajih bin Othman DG44 6 Norlida binti Mohd Idris N19

38 Muhammad Hafidz bin Mohd DG41 7 Nur Alfiyah binti Supriyanto N19
Noor

39 Nafsiah binti Sarbini DG48 8 Nurul Fatimah binti C19
Hamsani

40 Naziema binti Omar DG44 9 Samiran binti Tukiman N14

41 Nazimah binti Mohamad @ DG44 10 Siti Nathrah binti Tumiran C19
Mohd Noor

42 Noor Aishah binti Mohd DG41 11 Siti Noorha binti Saion C19
Yusof N19
C19
43 Noor Azman bin Abdul DG44 12 Siti Zulaiha binti Mohd C22
Rahman Jenal N14
N19
44 Nor Liana binti Ramlee DG44 13 Umi Napsiah binti Daud

45 Nor Munira binti Hassan DG44 14 Wan Nor Azlinda binti
Ahmad

46 Nor Zaiha binti Hanipah DG44 15 Zailani bin Kamalzaman

47 Norhana binti Ahmad DG44 16 Zaleha binti Taib

20 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

HALA TUJU 2018 - 2020
SMK AIR TAWAR KOTA TINGGI, JOHOR

21 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

PRINSIP KERJA
SMK AIR TAWAR KOTA TINGGI, JOHOR

CIRI PENDIDIK UNGGUL

Secara umumnya para ilmuan Islam telah menggariskan beberapa ciri pendidik unggul.
Adalah menjadi kewajipan kepada semua pendidik untuk berusaha memenuhi kesemua
ciri ini dan seterusnya mendapat keberkatan dari Allah SWT pada setiap perkara yang
dilakukan. Ciri-ciri ini dapat disimpulkan seperti berikut:-

A. MUDARIS

Konsep yang diasaskan kepada guru cemerlang yang berkesan. Umumnya dinilai
daripada lima aspek utama – ciri-ciri peribadi yang dimiliki.

1. Kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan.
2. Kejayaan mewujudkan iklim dan personaliti yang baik.
3. Mempunyai kepakaran, kecekapan dan
4. Kemampuan membuat keputusan secara profesional.

B. MUADDIB

1. Merujuk kepada peranan guru untuk mengasuh, mendidik, membentuk,
membimbing, menanam, menyuci, menitis dan menyuburkan akhlak mulia, disiplin,
tingkahlaku, sahsiah dan seluruh adab sopan dalam pembinaan dan pembangunan
diri para pelajar/murid.

2. Proses ta’dib ini bersumberkan wahyu Allah SWT.
3. Nilai ta’dib adalah bersifat mutlak serta diasaskan kepada keimanan yang kukuh

C. MURABBI

1. Merujuk kepada peranan guru yang seiring dengan dasar pendemokrasian
pendidikan untuk membina akal budi, membangun jatidiri dan intergriti, memacu
minda, mencurahkan kasih sayang, mendidik, mengajar, menyubur dan memelihara
fitnah para pelajar serta memupuk bakat dan kebolehan yang wujud dalam diri
mereka secara beransur-ansur agar dapat berkembang dengan baik selaras dengan
kematangan yang dilalui oleh para pelajar.

2. Guru berperanan merealisasikan pembentukan dan pembangunan para pelajar dari
pelbagai aspek (jasmani, rohani, emosi dan intelek) agar dapat melahirkan insan
soleh yang berakhlak mulia menurut perspektif Islam.

D. MUALIM

1. Merujuk kepada peranan guru untuk memberitahu, mengajar, memindah dan
menyampaikan pelbagai jenis maklumat, disiplin dan ilmu pengetahuan kepada para
pelajar sama ada melalui syarahan, latihan, amali, latihtubi, arahan atau sebarang
bentuk pengajaran yang dirancang.

22 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

2. Proses ta’lim merangkumi adab berilmu yang akan mewarnai pembentukan dan
pembangunan diri pelajar sebagai insan soleh.

E. MURSYID

1. Merujuk kepada aspek kepimpinan guru untuk menjaga, menasihati, mangarah,
membimbing dan memberi petunjuk kepada para pelajar ke arah pembentukan dan
pembangunan diri (JERI) sebagai insan soleh.

2. Konsep irshad lebih menfokuskan konsep keseimbangan.

F. MUBALIGH

1. Merujuk kepada kualiti guru yang berperanan sebagai da’i dengan memberi tumpuan
kepada aspek keterbukaan, keluwesan (murunah), kesederhanaan, kesempurnaan,
kesejagatan dan keseimbangan semasa menjalankan amanah dan tanggung
jawabnya.

2. Konsep tabligh mengutamakan ketegasan dalam kelembutan serta bijaksana ketika
berhujjah dan memberi tunjuk ajar.

Guru sebagai Pemimpin Pembelajaran Abad Ke 21 akan dipertingkatkan melalui
Continous Professional Development (CPD) dan Professional Learning Community (PLC)

QUALITY MANAGEMENT (KUALITI PENGURUSAN)

1. Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia ( SKPM)
2. Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)
3. Pengurusan sekolah berkesan
4. Pengurusan staf dan pekerja swasta yang cemerlang

COMMUNITY EMBRACE AND SUPPORT (SOKONGAN DAN DOKONGAN KOMUNITI)

1. PIBG /PIBK / KSIB
2. SARANA IBU BAPA
3. SARANA SEKOLAH
4. Pengantarabangsaan
5. Jaringan dengan agensi kerajaan , Bukan kerajaan dan Badan Berkanun
6. Jalinan dan perkongsian pintar bersanma sekolah-sekoalh dan IPTA/ IPTS

FACILITIES (KEMUDAHAN)

1. Kemudahan bilik darjah dan SBC (Subject based Classroom)
2. Kemudahan fizikal sekolah.
3. Pusat Sumber lengkap yang dapat menyokong PdPc.

23 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9
COMPETENT GLOBAL PLAYER (KEBERHASILAN MURID)
Murid yang akan dihasilkan adalah mereka yang dapat memenuhi 6 Aspirasi Murid iaitu;

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA
Kami guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha

menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang
bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari betapa pentingnya usaha menuju
ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang dan yang percaya
kepada demokrasi, kebebasan dan prinsip-prinsip Rukunegara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami
kebudyaaan mereka, memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman
berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran untuk masa hadapan.

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda
untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima
Tatasusila berikut sebagai panduan untuk membolehkan kami menyempurnakan profesion
kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya.

24 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

a. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal
lain.

b. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani,
mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama.

c. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka
yang berhak mengetahuinya.

d. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau mata-mata
pelajaran yang diajar di bilik kelas tanpa sebarang bayaran.

e. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat
memberikan contoh yang baik kepada pelajar.

f. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian penyelidikan,
lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar
supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA

a. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
b. Berusaha mengwujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat diantara

institusi pendidikan dengan rumahtangga.
c. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan

rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan
membocorkannya kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya.
d. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka,
dengan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan
bijaksana.
e. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan
ekonomi ibu bapa pelajar.
f. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh
menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

a. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan
kepentingan pelajar, masyarakat atau negara, atau pun yang bertentangan dengan
Rukunegara.

b. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan
membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia,
bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih tua dan
menghormati adanya perbezaan kebudayaan,keturunan dan agama.

c. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memahami segala
tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian
dalam sebarang kegiatan masyarakat.

25 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

d. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman diantara guru dengan ibubapa,
institusi pendidikan dengan masyarakat.

e. Memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan
dan kecendekiawan masyarakat

f. Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan
menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN

a. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh
mencemarkan nama baik seseorang guru dihadapan pelajar atau ibu bapa atau
berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seorang guru.

b. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan (kami)
sebagai guru.

c. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan
rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan
ikhtisas dan sosial.

d. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami terutamanya meraka yang baru
dalam profesion perguruan.

e. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion
pergurusan.

f. Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru.

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG

 Berazam Meninggikan Mutu Perkhidmatan
 Bekerja Dengan Penuh Tanggungjawab

 Berusaha Mengikis Sikap Mementingkan Diri Sendiri
 Berkhidmat Dengan Penuh Muhibbah Dan Kemesraan
 Bekerja Ke Arah Memajukan Pemikiran Rakyat Dan Pembangunan Negara

 Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama

26 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

PRINSIP ETIKA KERJA

 Niat Kerja yang betul
 Perlakuan yang baik
 Penggerak ke arah kebaikan
 Memperkotakaan apa yang dikatakan
 Berdisiplin dan beradab
 Menghargai dan bertanggung jawab
 Hasil usaha organisasi

DASAR PENGURUSAN SMK AIR TAWAR, KOTA TINGGI

KOMITMEN GURU

Antara komitmen guru yang perlu diberikan perhatian ialah :

1. Panduan Perkhidmatan Cemerlang, Tatasusila Profesion Keguruan Malaysia dan
Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah sentiasa menjadi panduan
dan amalan semua guru.

2. Membaca dan memahami falsafah, matlamat dan objektif sekolah serta sentiasa
berusaha untuk mencapai objektif tersebut.

3. Guru adalah satu profesioan dan berusaha menjaga imejnya.
4. Melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan,

kejujuran dan bertanggungjawab.
5. Anggaplah pelajar-pelajar yang diajar dan dididik sebagai ANAK/ADIK SENDIRI

dan AMANAH yang masa depan mereka dipertanggungjawabkan kepada guru.
6. Sentiasa menunjuk dan mengamalkan imej kepimpinan dinamis dan kecekapan

menjalankan tugas.
7. Elakkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan tatasusila profesion

perguruan seperti ponteng tugas, pecah amanah, penyelewengan, cuai dan
sebagainya.
8. Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia
berkerjasama dengan semua anggota masyarakat sekolah dan luar sekolah.
9. Menggunakan media Telegram Warga SMAT sebagai urusan rasmi sahaja
seperti makluman, arahan dan pemberitahuan.

27 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

WAKTU RASMI PERSEKOLAHAN

HARI MASA AKTIVITI
Ahad
: 7:30 am - 8:30 am Perhimpunan Rasmi
Isnin & Selasa : 8:30 am – 2:00 pm Waktu PdPc di kelas
Rabu : 2.00 pm – 2.30 pm Solat Zuhur berjemaah
: 7:30 am – 2:00 pm Waktu PdPd di kelas
Khamis : 2.00 pm – 2.30 pm Solat Zuhur berjemaah
: 7:30 am – 8:30 am Perjumpaan Kokurikulum
: 8:30 am – 2:00 pm Waktu PdPc di kelas
: 2.00 pm – 2.30 pm Solat Zuhur berjemaah

: 7:30 am - 8:30 am Aktiviti Kerohanian guru &
pelajar
: 8:30 am – 2:00 pm
: 2.00 pm – 2.30 pm Waktu PdPc di kelas

Solat Zuhur berjemaah

*** Semua guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolan pada waktu
persekolahan.

WAKTU HADIR BERTUGAS

1. Guru bertanggungjawab berada di sekolah sekurang-kurangnya 15 minit sebelum
waktu pertama bermula.

2. Guru bertanggungjawab mengetik kad perakam waktu kehadiran sebaik sahaja tiba di
sekolah dan selepas tamat waktu persekolahan .

3. Guru dianggap tidak hadir bertugas jika tidak mengetik kad perakam waktu rekod
kehadiran guru.

PAKAIAN DAN PERSONALITI

1. Guru hendaklah memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan yang ditetapkan
(Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/85) serta melambangkan disiplin dan imej profesion
perguruan.

2. Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas di sekolah, majlis rasmi
sekolah dan tugas rasmi di luar sekolah.

28 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

3. Memakai pakaian sukan atau baju-T tidak dibenarkan semasa mengajar di kelas,
mesyuarat sekolah dan majlis rasmi sekolah kecuali guru yang mengajar mata
pelajaran Pendidikan Jasmani sahaja.

4. Guru lelaki mestilah memakai tali leher semasa dalam tugas rasmi kecuali dalam
keadaan tertentu seperti semasa PdPc bagi PJK dan bengkel.

5. Pakaian dan personaliti guru termasuk rambut hendaklah sentiasa berkeadaan kemas
supaya menjadi contoh yang baik kepada pelajar.

6. Pada hari Ahad diwajibkan memakai pakaian Korporat Johor dan Baju Kebangsaan
lengkap dengan songkok serta bersampin pada hari Khamis seperti pekeliling yang
telah ditetapkan.[Kerajaan Negeri Johor]

URUSAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN

1. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat perkhidmatan dan
perjawatan dengan Pembantu Tadbir (Perkhidmatan dan Perjawatan) atau hal-hal
peribadi yang tidak dapat dielakkan dengan kebenaran Pengetua.

2. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat perkhidmatan dan
perjawatan dalam e-hrmis, my-Portfolio, e-operasi dan e-pangkat.

KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU BERTUGAS

1. Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas kecuali atas
sebab-sebab yang perlu seperti arahan PPD/JPN atau hal-hal yang tidak dapat
dielakkan dengan kebenaran Pengetua.

2. Guru yang perlu keluar dalam masa bertugas hendaklah memaklumkan sendiri kepada
Pengetua/wakilnya untuk mendapatkan kebenaran.

3. Setelah mendapat kebenaran, guru perlu mengisi maklumat dalam Borang
Permohonan Keluar Dalam Waktu Bertugas untuk pengesahan dan rekod
Pengetua/wakilnya. Surat sokongan seperti surat panggilan mesyuarat mestilah
disertakan.

URUSAN CUTI DAN TIDAK HADIR KE SEKOLAH

1. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan-arahan / pekeliling-
pekeliling berkaitan kebenaran berbagai jenis cuti dan tidak hadir bertugas.

29 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

2. Dalam keadaan biasa, guru layak mengambil cuti rehat khas selama 10 hari dalam
setahun dengan syarat permohonan cuti mestilah dipohon terlebih awal dengan
mengemukakan borang permohonan cuti rehat khas dan mendapat kebenaran
Pengetua/wakilnya.

3. Guru yang sakit, perlu mendapat rawatan di hospital/klinik, memaklumkan kepada
Pengetua/wakilnya untuk kelulusan berehat di rumah dan menyerahkan sijil sakit yang
sah dari hospital kerjaan/swasta/klinik kepada Pengetua/wakilnya.

4. Jika tidak hadir bertugas atas sebab-sebab kecemasan, guru mesti menghubungi
sendiri Pengetua/wakilnya melalui telefon dengan segera sebelum jam 7:00 pagi. Guru
tidak boleh membuat pesanan melalui orang lain.

5. Guru yang mendapat Cuti Tanpa Rekod, perlu mengemukakan surat kebenaran Cuti
Tanpa Rekod dari pihak yang memberikan cuti itu untuk pengesahan
Pengetua/wakilnya dan mengemukakan borang Cuti Tanpa Rekod yang telah
dilengkapkan. Permohonan ini akan dimajukan kepada Jabatan Pelajaran Johor untuk
kelulusan / pengesahan. [Cuti tanpa rekod akan diluluskan oleh Jabatan Pelajaran]

6. Guru perlu memaklumkan dalam telegram Keberadaan Guru Smart sekiranya ada
tugas rasmi di luar, cuti sakit, cuti bersalin, crk dan kes-kes khas.

7. Bagi guru wanita yang cuti bersalin, perlu mengemukakan Borang Cuti Bersalin yang
kemaskini bagi tujuan rekod dan rujukan perkhidmatan.

8. Nota : Guru wanita yang akan cuti bersalin dikehendaki ;
 menyediakan bahan-bahan pembelajaran seperti kertas-kertas latihan/modul/
latih tubi untuk diberikan kepada pelajar dalam tempoh cuti bersalin.
 memberitahu Pengetua/Setiausaha Peperiksaan Dalaman(SUPD) jika bersalin
bertindih dengan waktu peperiksaan supaya urusan peperiksaan seperti kertas
soalan, skema jawapan dan sebagainya dapat diurusakan.
 memberitahu Pengetua/wakilnya tentang Guru Pengganti jika menjadi guru
tingkatan.

FAIL REKOD MENGAJAR

1. Fail Rekod Mengajar adalah dokumen rasmi berkaitan dengan tugas dan
tanggungjawab guru di sekolah.

2. Maklumat-makllumat dalam Fail Rekod Mengajar hendaklah dikemaskinikan dari
masa ke semasa yang meliputi :
a. Butiran diri
b. Jadual waktu persendirian/kelas

30 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

c. Sukatan pelajaran
d. Rancangan pelajaran tahunan dan harian
e. Markah ujian/peperiksaan
f. Soalan ujian/peperiksaan
g. Maklumat lain yang perlu
3. Buku Rekod Mengajar mesti dihantar ke pejabat sekolah untuk penyeliaan
Pengetua/wakilnya pada hari Khamis sebelum pukul 2.00 petang dan diambil semula
pada hari Ahad.
4. Buku Rekod Mengajar akan digunakan untuk tujuan rekod dan pencerapan PdPc di
bilik darjah.
5. Buku Rekod Mengajar wajib diserahkan kepada Pengetua wakilnya pada hari terakhir
persekolahan untuk tujuan rekod, simpanan dan pemantauan (jika ada).

PENGGUNAAN HARTA BENDA SEKOLAH

1. Guru bertanggungjawab menjaga alatan atau harta benda sekolah dan
menggunakannya dengan mengikut peraturan-peraturan semasa menggunakannya di
sekolah.

2. Penggunaan/pinjaman alatan/harta benda sekolah hendaklah terlebih dahulu
mendapat kebenaran guru penjaganya dan pinjaman/pulangan hendaklah direkodkan.

3. Guru mesti memaklumkan dan mengganti/membaiki kerosakan alatan/harta benda
sekolah yang dipinjam/digunakan.

4. Guru tidaklah dibenarkan membawa balik ke rumah alatan/harta benda sekolah untuk
kegunaan peribadi.

MENGHADIRI TAKLIMAT DAN MESYUARAT

1. Guru wajib menghadiri taklimat/mesyuarat yang diadakan oleh Pengetua/wakilnya/
jawatankuasa-jawatankuasa di peringkat sekolah.

2. Jika tidak dapat menghadiri taklimat/mesyuarat ata sebab-sebab tertentu, guru perlu
memberitahu Pengetua dengan mengemukakan alasa bertulis.

3. Semua mesyuarat di peringkat sekolah hendaklah dijalankan secara profesional dan
teratur.

4. Salinan surat panggilan taklimat/mesyuarat dan dua salinan minit mesyuarat mestilah
diserahkan kepada Pembantu Am Pejabat (PAP) untuk disimpan di Fail Peribadi guru
di pejabat.

5. Guru dikehendaki membuat laporan/minit curai mengenai mesyuarat yang dihadiri di
luar sekolah dan menyerahkannya kepada pihak pengurusan sekolah.

31 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

6. Guru yang telah diarahkan hadir mesyuarat atau taklimat tidak boleh menggantikan
dengan guru lain tanpa mendapat kebenaran pengetua/wakilnya. Kehadiran adalah
diwajibkan

WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan
Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri dan PPD berkaitan jadual waktu.

2. Guru yang mengajar mesti berada di kelas atau di tempat mengajar seperti di makmal
sains mengikut jadual waktu yang ditetapkan.

3. Guru tidak dibenarkan membuat kerja-kerja lain seperti menaip soalan peperiksaan
dan menanda kertas ujian atau peperiksaan dalam masa pengajaran & pembelajaran.

4. Guru tidak boleh meninggalkan kelas dan pelajar kecuali atas sebab-sebab tertentu
seperti dipanggil oleh Pengetua.

5. Guru bertanggungjawab memastikan dan mendapatkan maklumat kehadiran semua
pelajar sebelum memulakan PdPc di kelas.

6. Guru bertanggungjawab memastikan pelajar tidak keluar dari kelas semasa
PdPcdijalankan kecuali atas sebab-sebab yang penting seperti dipanggil oleh
Pengetua.

7. Keselamatan pelajar dalam waktu PdPc adalah menjadi tanggungjawab guru.
8. Guru mesti sentiasa ingat bahawa waktu luang (free period) adalah masa bekerja dan

perlu digunakan dengan cara yang betul seperti memeriksa buku latihan pelajar.
9. Guru tidak dibenarkan duduk di atas meja semasa melaksanakan PdPc.
10. Loceng akan dibunyikan mengikut waktu yang ditetapkan.

JADUAL GURU GANTI (RELIEF)

1. Guru dikehendaki mematuhi jadual guru ganti dan berada di kelas sebagaimana
diarahkan oleh Pengetua/wakilnya.

2. Jadual ganti dianggap sebagai waktu kerja/mengajar dan menjalankan proses PdPc
jika bertugas di kelas guru berkenaan mengajar sesuatu mata pelajaran dengan
menggunakan modul yang disediakan oleh guru/panitia mata pelajaran berkenaan.

3. Jika diarahkan mengajar di sesuatu kelas bagi menggantikan guru cuti bersalin, guru
berkenaan hendaklah mematuhi arahan tersebut. Proses PdPc hendaklah direkodkan
dalam Fail Rekod Mengajar.

32 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

SURAT-SURAT PEKELILING/ARAHAN

1. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan
pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia , Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD.

2. Surat arahan/salinannya yang diberikan kepada guru hendaklah dibaca, difahami,
diambil tindak ikut yang sewajarnya. Urusan surat menyurat rasmi sekolah hendaklah
menggunakan sistem fail surat menyurat sekolah dan ditandatangani oleh
Pengetua/wakilnya.

3. Apabila diarah melaksanakan sesuatu tugas, guru hendaklah melaksanakan sendiri
tugas tersebut. Guru yang terlibat tidak dibenarkan mengarahkan orang lain
melaksanakan tugas tersebut bagi pihak dirinya.

4. Jika sesuatu tugas terpaksa diserahkan kepada orang lain atas sebab-sebab yang
tidak dapat dielakkan dan dipersetujui oleh pihak yang menggantikannya,
Pengetua/wakilnya hendaklah diberitahu secara bertulis.

5. Guru mesti bertanggungjawab dalam melaksanakan sendiri tugas-tugas yang
dipertanggunjawabkan kepadanya oleh Pengetua seperti memungut wang, memegang
kunci bilik khas dan sebagainya.

6. Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Pengetua
dari masa ke semasa dengan betul, sempurna, mengikut peraturan dan menepati
masa.

PEMANTAUAN PDPC DAN PENYELIAAN BUKU PELAJAR

1. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan
Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan dengan
pemantauan PdPc dan penyeliaan buku pelajar.

2. Pemantauan dan penyeliaan dilaksanakan oleh Pengetua, Guru Penolong Kanan
Pentadbiran, Guru Penolong Kanan HEM, Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru
Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia Mata Pelajaran dan rakan sejawat.

3. Pemantauan PdPc akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan dan pada
bila-bila masa kepada semua guru.

4. Skop memantauan akan menilai segala aspek yang telah ditentukan berdasarkan
standard pemantauan yang telah diselaraskan oleh pihak Nazir dan Standard 4
SKPMg2

5. Penyeliaan buku latihan pelajar dibuat secara berjadual. Guru diminta menyerahkan
buku pelajar pada masa ditetapkan kepada penyelia yang bertanggungjawab dengan
menyertakan Borang Penyerahan Buku Pelajar.

33 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

PENDAFTARAN KEMASUKAN / PERTUKARAN PELAJAR

1. Pendaftaran Kemasukan
Guru kelas bertanggungjawab menerima kemasukan pelajar ke dalam kelasnya
dengan memastikan perkara-perkara berikut :

a. Merekodkan kemasukan dan semua butiran pelajar dalam Buku
Pendaftaran Sekolah dan Register Kelas.

b. Menyemak semua dokumen pelajar dan maklumat yuran disertakan dari
sekolah asal. Kemukakan surat kepada Pengetua sekolah asal melalui
Pengetua sekolah jika dokumen dan maklumat yuran tidak disertakan.

c. Guru kelas perlu memastikan maklumat peperiksaan pelajar jika pelajar
berada di tingkatan 3 dan 5. Maklumkan kepada setiausaha peperiksaan
PT3/SPM untuk tindakan selanjutnya.

2. Pendaftaran Pertukaran
Guru kelas dan Penolong Kanan (HEM) bertanggungjawab menguruskan
pertukaran keluar pelajar dengan memastikan perkara-perkara berikut :

a. Pengesahan pertukaran hanya diterima atas permintaan ibu bapa / penjaga
yang datang sendiri membuat permohonan ke sekolah.

b. Guru kelas dan Penolong Kanan HEM hendaklah menyediakan dokumen
pertukaran dokumen-dokumen pelajar, maklumat bayaran yuran dan
maklumat peperiksaan (bagi pelajar tingkatan 3 dan 5) dan
menyerahkannya untuk pengesahan Pengetua.

c. Guru kelas hendaklah memastikan semua buku teks dipulangkan atau
kehilangan /kerosakan buku teks digantikan sebelum menyerahkan perkara
2 di atas.

d. Guru kelas hendaklah memaklumkan perihal pertukaran pelajar kepada
setiausaha peperiksaan dan guru SPBT dan Guru PBS bagi diambil tindak
ikut selanjutnya jika terdapat perkara-perkara yang belum selesai.

3. Melaksanakan arahan Pengetua/wakilnya dari masa ke semasa berhubung
kemasukan/pertukaran pelajar.

4. Semua borang permohonan kemasukan/pertukaran pelajar mesti disahkan
/ditandatangani oleh Pengetua.

5. Setiap pemohonan kemasukan/petukaran pelajar MESTI disertakan dengan
dokumen-dokumen yang diperlukan seperti Senarai semak yang dilampirkan.

34 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

PEJABAT GURU

1. Pejabat Guru adalah nama yang diterima pakai bagi menggantikan Bilik Guru.
2. Pejabat Guru adalah tempat bekerja bagi semua guru.
3. Guru-guru yang tiada bilik khas hendaklah menggunakan pejabat guru sebagai tempat

bekerja atau tempat menyelesaikan pelbagai urusan.
4. Masa rehat/luang (free period) di Pejabat Guru sebaik-baiknya digunakan untuk

memeriksa buku latihan pelajar, menanda kertas ujian atau peperiksaan, membuat
persediaan pengajaran dan hal-hal profesional lain.
5. Dilarang merokok dan bermain dam, catur dan sebagainya dalam Pejabat Guru.
6. Pelajar dilarang masuk ke Pejabat Guru pada waktu pengajaran & pembelajaran.
Pelajar hanya boleh masuk ke Pejabat Guru dengan kebenaran guru dan pada waktu-
waktu seperti waktu rehat.
7. Guru tidak digalakkan berjumpa dengan pelajar dalam Pejabat Guru terutamanya yang
melibatkan kes-kes disiplin. Urusan kes disiplin mestilah dibuat di Bilik Disiplin.
8. Pejabat Guru bukan tempat makan/minum. Makanan/minuman hendaklah
dimakan/diminum di kantin sekolah.
9. Guru bertanggungjawab memastikan tempat duduk persendirian berada dalam
keadaan kemas, bersih dan buku-buku disusun dengan rapi.
10. Guru bertanggungjawab bekerjasama menjaga kebersihan, keceriaan dan keselesaan
Pejabat Guru yang menjadi tempat menggambarkan imej guru-guru sendiri di sekolah.
11. Jawatankuasa Pejabat Guru bertanggungjawab mengenai semua hal berkaitan
Pejabat Guru dan guru.
12. Setiap rancangan/projek anjuran Jawatankuasa Pejabat Guru hendaklah dimaklumkan
kepada Pengetua/wakilnya yang berfungsi sebagai penasihat.
13. Jawatankuasa Pejabat Guru dan guru bertanggungjawab melaksanakan arahan
Pengetua/waklinya dari masa ke semasa.

BILIK DARJAH / KELAS

1. Sebelum memulakan pengajaran, guru bertanggungjawab memastikan bilik darjah
bersih serta ceria dengan kerusi meja pelajar tersusun rapi.

2. Guru waktu akhir bertanggungjawab memastikan pintu bilik darjah dikunci selepas
tamat waktu persekolahan.

3. Program Kelas 5 Bintang hendaklah dipatuhi dan sentiada kemaskini.

35 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

ORANG LUAR BERJUMPA GURU

1. Orang luar termasuk jurujual tidak dibenarkan berjumpa guru dan pelajar tanpa
mendapat kebenaran Pengetua sekolah. Guru-guru diingatkan supaya bertanya
kepada pihak yang ingin berjumpa guru atau pelajar sama ada telah mendapat
kebenaran Pengetua atau tidak.

2. Guru hendaklah mengarahkan orang luar yang hendak berjumpa guru/pelajar
mendapat kebenaran Pengetua terlebih dahulu jika kebenaran diperolehi sebelum
berjumpa guru atau pelajar.

3. Orang luar yang hendak berjumpa guru atau pelajar hendaklah mengisi maklumat diri
dan tujuan lawatan dalam Buku Lawatan Khas sebelum dibenarkan berjumpa dengan
guru atau pelajar.

4. Orang luar termasuk ibu, bapa/penjaga dilarang berjumpa guru atau pelajar di kelas
semasa PdPc sedang dijalankan.

URUSAN KE JPN DAN PPD

1. Guru tidak dibenarkan pergi ke JPN atau PPD untuk menguruskan hal-hal persendirian
pada waktu bertugas tanpa kebenaran Pengetua.

2. Guru yang hendak berurusan dengan JPN atau PPD dikehendaki membawa surat
kebenaran / pengesahan yang ditandatangani oleh Pengetua sekolah.

MENGIKUT PJJ / KURSUS / SEMINAR

1. Guru wajib merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan Kementerian
Penndidikan, Jabatan Pendidikan Johor dan PPD berkaitan dengan PJJ, menghadiri
kursus / seminar dan sebagainya.

2. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Pengetua sekolah untuk pengesahan.
3. Permohonan cuti kerana mengikuti PJJ dan seumpamanya hendaklah dikemukakan

berserta surat sokongan maklumat kepada Pengetua terlebih dahulu sebelum
meninggalkan sekolah.

36 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

MENYEMAK DAN MEMERIKSA BUKU PELAJAR

1. Guru wajib menyemak dan memeriksa buku pelajar selepas memberikan nota, latihan,
tugasa dan sebagainya bagi memastikan pelajar membuat tugasan-tugasan yang
diberikan.

2. Guru hendaklah menggunakan dakwat merah untuk memeriksa buku pelajar.
3. Guru hendaklah mencatatkan tandatangan ringkas, tarikh pemeriksaan, markah/gred

dan kata-kata perangsang, nasihat dan komen selepas memeriksa buku pelajar.
4. Guru hendaklah mengarahkan pelajar membuat pembetulan kepada kesalahan yang

dilakukan nya dan pembetulan itu hendaklah disemak dan diperiksa oleh guru.
5. Buku-buku pelajar-pelajar hendaklah disemak dan diperiksa serta dikembalikan

dengan segera.
6. Guru tidak dibenarkan menyuruh pelajar menghantar buku untuk tujuan semakan dan

pemeriksaan pada waktu PdPc dijalankan di kelas. Minta pelajar menghantar pada
waktu lapang seperti pada waktu rehat atau selepas tamat waktu persekolahan pada
hari berkenaan.

LAWATAN / MAJLIS

1. Lawatan sambil belajar, perkhemahan dan majlis perpisahan kelas-kelas boleh
dianjurkan dengan kebenaran Pengetua/Pegawai Pelajaran Daerah/Pengarah
Pendidikan Negeri.
a. Lawatan dan perkhemahan dalam kawasan sekolah - kebenaran Pengetua
b. Lawatan dan perkhemahan dalam daerah - kebenaran PPD
c. Lawatan dan perkhemahan luar daerah - kebenaran Pengarah JPNJ

2. Borang permohonan rasmi dan dokumen-dokumen sokongan yang telah dilengkapkan
hendaklah dikemukakan kepada Pengetua untuk pengesahan.

3. Segala maklumat berhubung dengan program lawatan perlu juga dirujuk kepada PK
Kokurikulum.

4. Sila rujuk surat siaran yang sedia ada.

37 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

1. Guru diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi sekolah.
2. Perhimpunan rasmi sekolah dijalankan mengikut ketetapan berikut :

2.1 Hari Ahad
2.2 Pukul 7.15 pagi hingga 8.30 pagi
2.3 Aturcara :

2.3.1 Bacaan doa
2.3.2 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Negeri dan Lagu Negaraku serta

menaikkan bendera
2.3.3 Laporan guru bertugas
2.3.4 Ucapan Pengetua/Guru Penolong Kanan
2.3.5 Lain-lain perkara yang difikirkan perlu bagi mencapai tujuan

perhimpunan
2.3.6 Menyanyikan Lagu Sekolah
3. Pehimpunan sekolah hendaklah dijalankan dengan ringkas dan tidak mengambil masa
yang berlarutan.
4. Jika tiada perhimpunan rasmi, guru tingkatan diminta mengadakan mesyuarat kelas di
kelas masing-masing. Panduan mesyuarat adalah seperti berikut :
4.1 Guru tingkatan menjadi pengerusi mesyuarat.
4.2 Mesyuarat dihadiri oleh semua pelajar dalam kelas berkenaan
4.3 Agenda mesyuarat :
4.3.1 Ucapan/kata alu-aluan guru tingkatan.
4.3.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat
4.3.3 Perkaran berbangkit
4.3.4 Membincangkan hal-hal disiplin pelajar, iaitu :

4.3.4.1 Disiplin pelajar
4.3.4.2 Disiplin kebersihan dan keceriaan
4.3.4.3 Disiplin tingkah laku / tata tertib
4.3.5 Membincangkan program kelas seperti keceriaan, permainan,
pembelajaran berkesan dan lain-lain.
4.4 Semua mesyuarat mesti dimintikan dan dihantar satu salinan kepada pihak
berikut :
4.4.1 Guru Penolong Kanan Pentadbiran
4.4.2 Guru Penolong Kanan HEM
4.4.3 Guru Penolong Kanan Kokurikulum
4.4.4 Pengetua

38 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

5. Waktu pertama PdPc akan bermula pada pukul 8.30 pagi.
6. Guru wajib memakai pakaian kemas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pekeliling

Ikhtisas Bil. 6/85

PERHIMPUNAN HARIAN

Diadakan pada :
1. Hari Isnin hingga Khamis.
2. Pukul 7:15 pagi hingga 7:30 pagi
3. Dikendalikan oleh Guru Bertugas Mingguan
4. Aturcara :

a. Menyanyikan Lagu Negaraku
b. Membaca al Fatihah/doa
c. Pengumuman sekiranya perlu
5. Jawatankuasa Disiplin akan mengadakan pemeriksaan dan pemantauan terhadap
semua aspek termasuk pakaian, rambut, sikap dan sentiasa mengingatkan
tentang peraturan dan budaya sekolah.

PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM

Merujuk Pekeliling Ikhtisas Bil. 8//2007 adalah diarahkan:
1. Pelajar hendaklah memakai pakaian seragam kokurikulum pada hari Rabu setiap

minggu persekolahan.
2. Pelajar seboleh-bolehnya memakai pakaian seragam badan beruniform yang lengkap

atau sebahagian daripadanya iaitu baju -T berkolar yang melambangkan pasukannya.
3. Perhimpunan Bulanan KOKO hendaklah diadakan pada Hari Pertama Minggu Ketiga

setiap bulan.
4. Perhimpunan hendaklah dikendalikan oleh pelajar dengan bimbingan dan panduan

guru.

PEMBELIAN BARANG

1. Pembelian alatan, bahan, alat bantu mengajar hendaklah dibuat dengan kebenaran
Pengetua.

2. Ketua Panitia/Unit hendaklah mengemukakan Borang Nota Minta untuk semakan dan
pengesahan Pengetua.

39 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

3. Setelah Borang Nota Minta diluluskan, Borang Pesanan Tempatan (LO) hendaklah
dilengkapkan untuk pengesahan Pengetua sebelum pembelian dibuat.

4. Semua bil/invois pembelian dan dokumen-dokumen yang berkaitan mesti diserahkan
dengan segera kepada Pembantu Tadbir Kewangan untuk urusan pembayaran.
Tempoh masa laku sesuatu bil/invois ialah 15 hari daripada tarikh bil/invois berkenaan.

5. Semua bahan/alatan/alatan bantu mengajar yang dibeli hendaklah direkodkan dalam
buku stok terlebih dahulu sebelum dibuatkan pembayarannya.

MAKAN MINUM WAKTU PERSEKOLAHAN

1. Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah untuk tujuan makan/minum pada
waktu persekolahan .

2. Makan minum hendaklah di kantin sekolah.
3. Gunakan tempoh masa makan/minum dengan kadar sewajarnya pada waktu luang

(free period) dan elakkan pembaziran waktu (berbual) di kantin sekolah.

BILIK-BILIK KHAS

1. Guru Penyelaras Bilik Khas bertanggungjawab memastikan semua alatan dan
keadaan bilik sentiasa dalam keadaan selamat, bersih dan tersusun.

2. Satu inventori alatan dan perabot hendaklah ditampal di dalam bilik tersebut.
3. Jika bilik terlibat menyediakan perkhidmatan kepada pelajar, satu jadual penggunaan

bilik hendaklah disediakan dan ditampal di pintu bilik berkenaan.
4. Pelajar tidak dibenarkan berada dalam bilik khas tanpa pengawasan guru.
5. Salinan pendua kunci bilik khas hendaklah diserah dan disimpan di pejabat sekolah

pada setiap masa.
6. Sentiasa mematuhi arahan Pengetua dari masa ke semasa.

HUKUMAN TERHADAP PELAJAR

1. Guru wajib merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan Kementerian
Pendidikan, Jabatan Pendidikan Johor dan PPD berkaitan hukuman terhadap pelajar.

2. Guru tidak dibenarkan mengenakan Hukuman Dera (corporal punishment).
3. Guru tidak dibenarkan mengenakan hukuman dengan mengarahkan pelajar berdiri di

atas kerusi, meja atau tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan kepada pelajar
atau kesan kesihatan

40 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

PENGGUNAAN ELEKTRIK DAN AIR

1. Guru/kakitangan sekolah diminta memberikan kerjasama ke arah menjimatkan
penggunaan elektrik dan air.

2. Guru digalakkan sentiasa memberitahu dan mengingatkan pelajar tentang pentingnya
menjimatkan penggunaan elektrik dan air.

3. Sebelum meninggalkan bilil/bengkel/makmal, pastikan suis elektrik dimatikan, begitu
juga dengan paip air.

UJIAN, PEPERIKSAAN DAN DOKUMEN PEMARKAHAN

Ujian Formatif (tidak selaras)
1. Ujian ini hendaklah diadakan mengikut jangkawaktu yang ditetapkan/diarahkan.
2. Ujian ini diadakan dengan menggunakan satu/dua waktu PdPc.
3. Guru subjek boleh menyediakan bilangan dan bentuk soalan yang sesuai dengan masa

yang diperuntukkan dan tahap kecekapan pelajar dalam kelas.
4. Guru subjek bertanggungjawab mengawasi perjalanan ujian dalam waktu

pengajarannya.
5. Guru subjek hendaklah memeriksa, memberi markah dan menyerahkan markah

kepada Guru Tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan.
6. Markah perlu direkodkan dalam Buku Rekod Mengajar Guru.
7. Guru Tingkatan dan Penyelaras Peperiksaan hendaklah menganalisis keputusan ujian

untuk disemak Pengetua/wakilnya.

Ujian Sumatif (selaras)
1. Ujian ini hendaklah diadakan mengikut jadual waktu dalam jangka masa yang

ditetapkan.
2. Bilangan dan bentuk soalan hendaklah selaras bagi semua kelas dalam satu tingkatan.
3. Guru subjek hendaklah memeriksa, memberi markah dan menyerahkan markah

kepada Guru Tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan.
4. Markah perlu direkodkan dalam Fail/Buku Rekod Mengajar Guru.
5. Guru Tingkatan dan Penyelaras Peperiksaan hendaklah menganalisis keputusan ujian

untuk disemak Pengetua/wakilnya dan untuk tindakan Ketua Panitia mata pelajaran
berkenaan.

41 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT), Peperiksaan Akhir Tahun (PAT) dan
Percubaan PT3 & SPM
1. Peperiksaan ini hendaklah diadakan mengikut jadual dan dalam jangka masa yang

ditetapkan.
2. Bilangan dan bentuk soalan, bilangan kertas dan masa ikut mata pelajaran hendaklah

selaras bagi semua kelas dalam satu tingkatan sebagaimana format peperiksaan yang
sebenar.
3. Guru subjek hendaklah memeriksa, memberi markah dan menyerahkan markah
kepada Guru Tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan. Markah hendaklah
direkodkan dalam Buku Rekod Mengajar.
4. Guru Tingkatan bertanggungjawab memproses dan menganalisis markah serta
keputusan.
5. Guru Tingkatan dan Penyelaras Peperiksaan bertanggungjawab menyerahkan
keputusan kepada Pengetua/wakilnya.

Persediaan Soalan Ujian/Peperiksaan
1. Ketua panitia mata pelajaran bertanggungjawab mengagihkan tugas menyediakan

soalan ujian/peperiksaan formal.
2. Guru penyedia soalan bertanggungjawab memastikan soalan peperiksaan disediakan

dengan teliti dan mencakupi pelbagai peringkat kamahiran berpandukan Jadual
Penentu Ujian (JPU).
3. Soalan ujian/peperiksaan hendaklah disediakan lebih awal dari tarikh peperiksaan
supaya urusan percetakan dapat dilaksanakan dengan teratur.
4. Soalan ujian/peperiksaan yang telah dicetak hendaklah disemak dari segi jumlah, mutu
cetakan, kesalahan ejaan dan disimpan dengan selamat.
5. Guru penyedia soalan bertanggungjawab menyediakan ERATA/PEMBETULAN bagi
soalan-soalan yang salah.
6. Soalan yang sudah siap hendaklah diserahkan kepada su peperiksaan dalaman untuk
tujuan rekod tiga hari sebelum tarikh peperiksaan.

Pentaksiran Bilik Darjah [PBD]
1. Guru-guru diwajibkan menjalankan Pentaksiran Bilik Darjah seperti mana yang telah

ditatapkan oleh pihak Kementerian Malaysia
2. Pentaksiran hendaklah dijalankan mengikut prosedur yang telah ditetapkan
3. Setiap pelajar wajib melaksanakannya.

42 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

4. Setelah melaksanakannya guru matapelajaran wajib membuat pelaporan atas talian
skor yang telah diperolehi oleh pelajar

5. Fail perkembangan pelajar hendaklah dikemaskini dengan evidens seperti yang telah
ditetapkan.

Perkara Yang Perlu Diingat
1. Guru-guru diingatkan supaya tidak memeriksa kertas jawapan pelajar di kelas semasa

proses PdPc selepas ujian/peperiksaan.
2. Semua guru subjek bertanggungjawab mengawasi perjalanan ujian bertulis formal

secara bergilir mengikut jadual waktu persendirian masing-masing kecuali satu jadual
pengawasan khas disediakan oleh Setiausaha Peperiksaan Dalaman.
3. Guru bertugas bertanggungjawab mengisi markah dan keputusan ujian/peperiksaan
dalam Penyata Ujian Bulanan atau Penyata Kemajuan Pelajar dan menyerahkannya
kepada Pengetua/wakilnya untuk pengesahan sebelum dihantar kepada ibu
bapa/penjaga.
4. Guru tingkatan bertanggungjawab mengumpul kembali Penyata Ujian Bulanan dan
Penyata Kemajuan Pelajar setelah ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga dan
menyimpannya. Bagi pelajar-pelajar Tingkatan 5, kedua-dua penyata ini hendaklah
diserahkan kepada pelajar pada akhir tahun.

43 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

44 P a n d u a n P e n g u

CARTA ORGANISASI PEN
SMK AIR TAWAR, KO

PIBG PENGE

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID

SETIAUSAHA SETIAUSAHA SETIAUSAHA
PENGURUSAN KURIKULUM
HAL EHWAL MURID
 PENTADBIRAN  GKMP & PANITIA
 JAMINAN KUALITI  JADUAL WAKTU  KANTIN
 SKPMg2  PENCERAPAN &  BIASISWA &
 SPSK  KEBAJIKAN
 DATA & STATISTIK PEMANTAUAN  DISIPLIN &
 ASET KERAJAAN  PENYELIAAN BUKU  PENGAWAS
 KEWANGAN  SPBT
 PP GURU & STAF LATIHAN  3K
 INOVASI & KAJIAN  PUSAT SUMBER SEKOLAH  KAUNSELING
 PENILAIAN &  RIMUP
TINDAKAN  PENTAKSIRAN  CEGAH DADAH
 PEMUAFAKATAN  PLC  KELAB CEGAH
 PAK21 & KBAT
KOMUNITI  MBBMBI JENAYAH
 INFORMASI & MEDIA  OPERASI PAYUNG  DOKUMENTASI HEM
 PENGURUSAN PVMA  PENGURUSAN MURID
SOSIAL  PROG. KECEMERLANGAN  SLB
 ICT  APDM
 PA SISTEM AKADEMIK  MAKDIS
 BENCANA ALAM  AEDES/DENGGI
 PPKi
 KAA
 BILIK KHAS
 KONTRAKTOR

PEMBERSIHAN &
KESELAMATAN
 PEMBANGUNAN
SEKOLAH
 KGK
 PROGRAM KHAS

urusan Sekolah 2019

NGURUSAN DAN PENTADBIRAN
OTA TINGGI, JOHOR 2019

ETUCA GURU KAUNSELOR

PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SETIAUSAHA
KOKURIKULUM SUKAN

PENYELARAS PENYELARAS PENYELARAS  GURU
BADAN KELAB & SUKAN & RUMAH
SUKAN
BERUNIFORM PERSATUAN PERMAINAN
 GURU
 BOMBA  BAHASA  BOLA JARING PASUKA
 KRS MELAYU  BADMINTON N
 KADET POLIS  RAGBI SEKOLAH
 PPIM  BAHASA  OLAHRAGA
 BSMM INGGERIS  BOLA SEPAK
 PENGAKAP  BOLA BALING
 PKBM  SEJARAH  SEPAK TAKRAW
 SILAT  KITAR  BOLA TAMPAR
 CATUR
SEMULA  KAYAK
 PI/ARAB/KKQ  MEMANAH
 STEM  PETANQUE
 RUKUN

NEGARA
 SENI &

BUDAYA
 PENGGUNA
 SPBT
 PHOTOGRAFI
 PERMAINAN

TRADISIONAL

45 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

1.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

Pengerusi : Encik Farzeli Bin Che Mat Mustafa

Pengetua SMK Air Tawar

Timbalan Pengerusi : Dr Johar Bin Bunimin

Naib Pengerusi 1 PK Pentadbiran
: Encik Shahrudin Bin Sha’ri

PK HEM

Naib Pengerusi 2 : Cik Hajah Ruhaya binti Hj Mohamed

PK Kokurikulum

Setiausaha : En Jamsari bin Ahmad

GKMP Bahasa

Naib Setiausaha : En Anuar bin Boiran

GKMP Sains Sosial

Ahli Jawatankuasa : Pn Hajah Minah bt Selamat

GKMP Sains dan Matematik

: Pn Sulizah bt Lakimon

GKMP Teknik Vokasional

Guru Kaunselor : Pn Zamdilaila bt Saim

: En Esham bin Abd Hamid

Ketua Pembantu Tadbir : Pn Kartina bt Ali

BIDANG TUGAS :
1. Merangka dasar-dasar berkaitan dengan pentadbiran kurikulum, kokurikulum, disiplin,

keceriaan, prasarana dan lain-lain.
2. Mencadangkan dasar-dasar terbaik untuk kecemerlangan SMK Air Tawar.
3. Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan, dewan, surau dan

kawasan sekolah.
4. Merancang pembangunan rohani dan sahsiah.
5. Merancang takwim sekolah.
6. Memastikan segala program yang dirancang dilaksanakan mengikut jadual.
7. Bertindak sebagai JK penilai pencapaian akademik peperiksaan dalaman dan awam.
8. Berperanan sebagai JK bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul

daripada perjalanan sekolah meliputi akademik, kokurikulum, sahsiah dan lain-lain.
9. Memantau, menyelaras dan memastikan pelaksanaan perancangan menepati dasar.
10. Menilai dasar-dasar yang lalu dan mencadangkan penambahbaikan melalui pelaporan

unit-unit.

1.2 JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI

Penyelaras : PK Pentadbiran
Setiausaha : Pn Masni binti Othman
Ahli Jawatankuasa : GKMP Bahasa

: GKMP Sains dan Matematik

: GKMP Sains Sosial

: GKMP Teknik & Vokasional

: Guru Cemerlang

: Kaunselor

46 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

1.3 JAWATANKUASA SKPMG2 SEKOLAH (PASUKAN PELAKSANA
STANDARD)

Pengetua : En Farzeli bin Che Mat Mustafa
PK Pentadbiran : Dr Johar Bin Bunimin
PK HEM : En Shahrudin Bin Sha’ri
PK Kokurikulum : Cik Hjh Ruhaya binti Hj Mohamed
Setiausah SKPM : Pn Masni binti Othman
Penolong Setiausaha : Cik Azfarina binti Sarjikon
SKPM
GKMP Bahasa : En Jamsari bin Ahmad
GKMP Sains Sosial : En Anuar bin Boiran
GKMP Sains & : Pn Hajah Minah bt Selamat
Matematik
GKMP Teknik & : Pn Sulizah bt Lakimon
Vokasional
Setiausaha Kurikulum : Pn Ainoor Afiza bt Mohd Shafri
Setiausaha HEM : Pn Hamizah bt A. Zabil
Setiausaha Kokurikulum : En Mohamad Idris bin Manis
Guru Data : Pn Fadilah bt Abdul Rasid @ Shamsuddin
Guru ICT : Pn Mohayah binti Mohamed

AHLI JAWATANKUASA :

STANDARD 1 : KEPIMPINAN

Aspek 1.1(PGB sebagai Peneraju) : Dr Johar bin Bunimin

Aspek 1.2(PGB sebagai Pembimbing) : En Jamsari bin Ahmad
: En Shahruddin bin Sha’ari

: Pn Hjh Minah bt Selamat

Aspek 1.3(PGB sebagai Pendorong) : Cik Hjh Ruhaya bt Mohamed

: En Anuar bin Boiran

STANDARD 2 : PENGURUSAN ORGANISASI

Aspek 2.1 (Pengurusan Sumber : Dr Johar bin Bunimin

Manusia) : Pn Mariyanti bt Manap

Aspek 2.2 (Pengurusan Aset) : Pn Siti Zaleha bt Mohd Jenal

Aspek 2.3 (Pengurusan Kewangan) : Pn Kartina bt Ali

Aspek 2.4 (Pengurusan Sumber : Pn Shuziana bt Yunos

Pendidikan) : Pn Nuranith bt Ali

Aspek 2.5 (Iklim) : En Noor Azman bin Abdul Rahman

: En Roz Foad bin Abu Dardak

Aspek 2.6 (Pengurusan Perpaduan) : Pn Renugha a/p Kanesan

: En Md Aziharikman bin Ismail

Aspek 2.7 (Pemuafakatan Strategik) : En Esham bin Abdul Hamid

: Pn Nur Ha bt Kamal Hishamudin

STANDARD 3:

STANDARD 3.1 : PENGURUSAN KURIKULUM

Aspek 3.1.1 (Ketetapan Pelaksana : Dr Johar bin Bunimin

Kurikulum) : Pn Ainoor Afiza bt Mohd Shafri

Aspek 3.1.2 (Pengurusan : Semua Ketua Panitia

Matapelajaran)

Aspek 3.1.3 (Pengurusan Masa : En Jamsari bin Ahmad

Instruksional)

Aspek 3.1.4 (Pengurusan Penilaian : Pn Nur Elya bt Abdul Rahman

Murid)

47 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

Aspek 3.2.1 (Ketetapan Pelaksana : Cik Hajah Ruhaya binti Mohamed

Kokurikulum) : En Mohamad Idris bin Manis

Aspek 3.2.2 (Pengurusan Kelab & : Semua Ketua Penasihat Kelab &

Persatuan) Persatuan

Aspek 3.2.3 (Pengurusan Badan : Semua Ketua Penasihat Badan

Beruniform) Beruniform

Aspek 3.2.4 (Pengurusan Sukan & : Semua Ketua Penasihat Sukan &

Permainan) Permainan

Aspek 3.2.5 (Pengurusan Program : En Mohamad Idris bin Manis

Kecemerlangan)

Aspek 3.2.6 (Pengurusan Sukan Untuk : En Shahruddin bin Jamal

Semua)

Aspek 3.2.7 (Pengurusan Pentaksiran : Pn Siti Faezah bt Md Basar

Kokurikulum)

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Aspek 3.3.1 (Ketetapan Pelaksanaan : En Shahruddin bin Sha’ari

Hal Ehwal Murid) : Pn Hamizah bt A.Zabil

Aspek 3.3.2 (Pengurusan Disiplin Murid) : En Hairul Afendi bin Salikin

: Pn Nafsiah bt Sarbini

Aspek 3.3.3 (Pengurusan Keselamatan : En Mohd Wajih bin Othman

Murid) : Pn Naziema bt Omar

Aspek 3.3.4 (Pengurusan Kesihatan : En Muhammad Hafidz bin Mohd Noor

Murid) : Pn Aslamiah bt Dolman

Aspek 3.3.5 (Pengurusan Bantuan : Pn Nazimah bt Mohd Noor

Pelajaran Murid) : Pn Suhana bt Jamari

Aspek 3.3.6 (Pengurusan Bimbingan : En Esham bin Abdul Hamid

dan Kaunseling : Pn Zamdilaila bt Saim

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

1 Pengetua
2 Semua PK
3 Semua GKMP
4 Semua GC
5 Ketua Panitia

BIDANG TUGAS:
1. Merekod maklumat pencapaian sekolah.
2. Menganalisis data dan maklumat sekolah untuk digredkan sekolah mengikut pencapaian

SKPM.
3. Menyediakan laporan lengkap SKPMg2 untuk dihantar kepada Jemaah Nazir sekolah,

JPNJ dan PPN.
4. Menyerahkan laporan terperinci dan menyediakan / memberi cadangan untuk mengatasi

bahagian / komponan yang bermasalah kepada pengurusan sekolah untuk tindakan
penambahbaikan / tindakan susulan.

48 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

1.4 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

Pengurus Kualiti : Dr Johar bin Bunimin
Penyelaras SPSK : En Mohd Rafizal bin Shafiee
Penolong Penyelaras : Pn Masni Binti Othman
SPSK

Bil Pengurusan Pengurus

1 Pengurusan Panitia : Pn. Ainoor Afiza binti Mohd Shafri

2 Pengurusan Jadual Waktu : En. Jamsari bin Ahmad

3 Pengurusan PdPc : Pn. Hjh Minah Binti Selamat

4 Pengurusan Pencerapan : Pn Sulizah binti Lakimon

5 Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran : Pn. Nur Elya Binti Abdul Rahman

6 Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid : En. Anuar bin Boiran

7 Pengurusan Mesyuarat : Pn. Nafsiah Binti Sarbini

8 Pengurusan Aduan dan Maklum Balas : En. Shahrudin bin Sha’ri

Pelanggan

9 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah : Pn. Shuziana binti Yunos

10 Pengurusan Latihan Personel : Pn. Mariyanti Binti Manap

11 Pengurusan Perolehan dan Pembelian : Pn. Kartina Binti Ali

12 Pengurusan Kawalan Dokumen dan : En. Mohd Rafizal bin Shafiee

Rekod Kualiti

13 Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling : Pn. Zamdilaila Binti Saim

14 Pengurusan Audit Dalam : En. Mohd Rafizal bin Shafiee

15 Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum : Pn. Siti Faezah Binti Md Basar

16 Pengurusan Sukan dan Permainan : En. Mohd Sarifudin Bin Mohd

Sarifff

1.5 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Setiausaha : Pn Kartina Binti Ali
Naib Setiausaha : Pn Siti Zulaiha Binti Mohd Jenal
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
: Semua Ketua Panitia
Juru Audit Dalam : Pn Shuziana bt Yunos [Guru Media]
: En Mohamad Idris bin Manis [S/U Kokurikulum]
: En Shahruddin bin Jamal (S/U Sukan)
: Pn Zamdilaila binti Saim (Kaunselor)
: Pn Norliana bt Ramlee

BIDANG TUGAS :
1. Memungut yuran pelajar dan merekod dalam daftar kutipan.
2. Menyerahkan kutipan kepada pengetua.
3. Menyenaraikan nama pelajar-pelajar yang tidak membayar yuran.
4. Memastikan semua yuran diselesaikan awal bulan Mac.
5. Menyediakan belanjawan untuk setiap panitia.
6. Menyemak akaun kerajaan setiap tahun.
7. Melapor kepada pengetua jika terdapat keraguan akaun / stok yang tidak sempurna.

49 P a n d u a n P e n g u r u s a n S e k o l a h 2 0 1 9

1.6 JAWATANKUASA DATA DAN STATISTIK

Setiausaha : Pn Fadillah Binti Abd Rashid
Naib Setiausaha : Pn Azida bt Abd Wahed
Ahli Jawatankuasa : En Md Nazri bin A. Malik (Penyelaras Persatuan dan

Kelab)
: En Mohd Wajih bin Othman (Penyelaras Unit

Beruniform)
: En Mohd Sarifuddin bin Mohd Shariff (Penyelaras

Sukan dan Permainan)
: Pn Nur Elya bt Abdul Rahman (Setiausaha

Peperiksaan)
: Pn Shuziana bt Yunos (Guru Penyelaras Media)
: Pn Hamizah bt A. Zabil (Penyelaras Enrolmen Pelajar)

1.7 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN DAN INVENTORI

Setiausaha : Pn Kartina Binti Ali
Naib Setiausaha : Pn Siti Zulaiha Binti Mohd Jenal
Ahli Jawatankuasa : Semua GKMP
: En Jefree bin Mohamed
: Pn Jumaliah binti Mingan
: Pn Saliha binti Yusak
: En Ahmad bin Hj Rasedin
: Pn Nurul Fatimah Binti Hamsani
: Semua Guru Kelas

BIDANG TUGAS :
1. Menguruskan semua aset alih kerajaan di Kementerian / Jabatan di bawah kawalannya

meliputi: Penerimaan, Pendaftaran, Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan,
Penyelenggaraan, Pelupusan, Kehilangan dan Hapuskira
2. Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa
Penyiasat.
3. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK).
4. Mengurus pelupusan aset alih kerajaan.
5. Mengurus kehilangan dan hapus kira.
6. Menyelaras penyediaan Laporan berikut:
 Harta Modal dan Inventori
 Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori
 Pelupusan Aset Alih Kerajaan
 Tindakan Surcaj / Tatatertib

1.8 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN PROFESIONAL GURU & STAF

Setiausaha : Pn Mariyanti binti Manap
Naib Setiausaha : Pn Noranida bt Atan
Ahli Jawatankuasa : Pn Nafsiah bt Sarbini
: En Mohd Fadlee bin Sulaiman
: Pn Natrah bt Tumiran
: Pn Wan Norazlinda bt Ahmad


Click to View FlipBook Version