The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1. Sınıf Veli Bülteni (4 -8 KASIM) Bülten No-10

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by neslihan, 2019-11-09 12:26:02

1. Sınıf Veli Bülteni (4 -8 KASIM) Bülten No-10

1. Sınıf Veli Bülteni (4 -8 KASIM) Bülten No-10

 
 

 
 

1. Sınıf 

VELİ BÜLTENİ 

11-15 KASIM 2019 
 
 
 

 

   
   
   
   
  OKUMAYA HAZIRLIK 
  Okuma materyalindeki temel bölümleri tanıyacağız. 
“U-u” ve “T-t” harflerini tanıyacağız ve seslendireceğiz. 
  Harfleri tanıyıp seslendireceğiz. 
Hece ve kelime okuyacağız. 
  Basit ve kısa cümleleri okuyacağız. 
  Kısa metinleri okuyacağız. 
  Eba portalından yararlanacağız. 
 
  Morpa Kampüs’ten yararlanacağız. 
  Tudem ve MEB kitabından yararlanacağız 
 

 
 
 

SAYILAR ve İŞLEMLER 
20’ye kadar(20 dahil) olan 
sayılarda verilen bir sayıyı, 
büyüklük ve küçüklük bakımından 
“10” sayısı ile karşılaştıracağız.    
Eba portalından yararlanacağız. 
Morpa Kampüs’ten yararlanacağız. 
 
Tudem ve MEB kitabından 
yararlanacağız 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştireceğiz. 
Kullanacağımız ders araç gereçlerini seçeceğiz. 
Eba portalından yararlanacağız. 
Morpa Kampüs’ten yararlanacağız. 

Tudem ve MEB kitabından yararlanacağız 
 
 

 
 
 
 
Vocabulary:  
Animals: Butterfly,bird,bee,mouse,cat,frog,rabbit.fish 
Outdoor things: fence,rock,grass,flower,pond,tree 
Grammar: 
What is this?   
It ‘s a frog. 
Prepositions ( on-in-under) 
Example: The cat is under the tree. 
 
Last week we learnt the name of animals. This week students are 
going to revise the name of animals. Students are going to ask 
questions about animals and say where the outdoor things are. 
For example; “Where is the cat? The cat is under the tree.” 
While the teacher is telling the topic, the teacher benefits from the 
flash cards. The teacher puts the animals pictures and out things 
pictures on the floor. The teacher says a sentence where the animal 

is, and the teacher wants the students to put the animal in the correct place. 
This time, the teacher puts an animal and asks to the student where it is. 
The teacher benefits from books and smart board activities. The teacher distributes worksheet about topic. 
 
Speaking: 
With the first grade we are still continuing ‘At school…’.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
The students have learnt some of the vocabulary as well as some part of our ‘At school…’ song. We sing the song at the 
beginning of every lesson as well as play games with flash cards so that the students can memorise the vocabulary and 
we are also doing the activities given to us in the activity book.  
 
Kindy: 
This week we will learn about the days of the week. The students will do this through songs and videos and colouring.  
 
The new vocabulary is: 
• Monday 
• Tuesday  
• Wednesday 
• Thursday 
• Friday. 
 
The videos are: 
https://www.youtube.com/watch?v=XKnRahzQiKc 
https://www.youtube.com/watch?v=5cYMu3RTMJU 
https://www.youtube.com/watch?v=loINl3Ln6Ck 

https://www.youtube.com/watch?v=HtQcnZ2JWsY 
 
 

 
 
 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ü saygı ve 
sevgi ile andığımız 
bu hafta  
“10 Kasım” adlı 
şarkımızı 
öğreneceğiz. 
 
 
 
 
“Salvador Dali” hakkında 
bilgi vererek sanatçıyı 
tanıyacağız. Sürrealizm 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

konulu etkinlikler yapacağız. 
 
 
 
 
Bu hafta 
öğrencilerimiz ile 
duyu organlarının 
isimlerini, 
işlevlerini ve nasıl 
çalıştığını;duyu 
organları 
olmasaydı neler 
olabileceğini 
eğlenceli deneyler 
ile öğreneceğiz. 
 
  

  
 
Hoppers / Kurbağaların Özgür Atlayışı 
Bu bölüm, bir şekilden kopyalama ve alan konumlandırması 
konularını özetleyecekler. Öğrencilerin aynı satırda, sütunda ve 
çaprazda atlayış yapacaklar. Sonrasında, Öğrenciler Hoppers 
oyununun kurallarını tekrar edecekler ve grup şeklinde oyun 
parçalarını tabloya yerleştirip oyun kartlarını çözecekler. Bölüm, 
özet tartışma ile sona erecek. 
Kazanılan Beceriler  
• İki boyutlu kaynaktan görsel bilgiyi üç boyutlu modele 
aktarma becerisi  
• Sorunu anlamada bilgiyi doğru kullanma becerisi  
• Oyun parçaların hareketlerini tanıma ve keşfetme becerisi  
• Benzer kavramları yeni durumlara aktarma ve uygulama 
becerisi 
Bölümün Amaçları  
• Alan becerilerini geliştirmek  
• Bir şekilden alınan bilgileri oyun tahtasına aktarmak  
• Kavramların, stratejilerin ve yöntemlerin yeni problem-çözme 
durumlarında uygulanmasını sağlamak 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Atatürk Haftası sebebiyle yaratıcı drama derslerimizde Ata'mız ile ilgili etkinlikler yapacağız. Atatürk'ün belli bir olay 
ya da durum içeren fotoğraflarını inceleyeceğiz ve bu fotoğrafların çekilme anları hakkında konuşacağız. Fotoğrafları 
canlandırarak o anı yaşamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Yaratıcı dramanın bu tekniği çocukların 
yaratıcılıklarını ve öğrenmelerini destekleyerek Atatürk hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olacaktır. 
 
 

Atletizmde u​zun atlama 
becerisinin temel 
kurallarını öğrenip 
tamamlayıcı aktiviteler 
yapacağız. 

 
 
 

 
 
Mıknatıs kontrollü fan tasarımı yapacağız. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Satranç tahtamızın en güçlü taşı veziri öğreneceğiz.Vezirin gidebileceği 
kareleri yaptığımız etkinlik ile pekiştireceğiz. 

Ç​ ocuklarda ödev yapma bilinci nasıl geliştirilir? 

 
Öğrenmek sadece okulda gerçekleşen bir şey değildir. Okul 
dışındaki öğrenme süreci, öğrencilerin öğrendiklerinin 
kalıcılığı açısından çok önemlidir. Ev ödevleri biz 
anne-babaların çocuklarımızın okul hayatlarıyla 
ilgilenebilmeleri için bir fırsattır. Çocuklarımızın ders 
çalışma ortamını hazırlamasında, gerekli malzemeleri temin 
etmesinde ve onların eğitiminde ebeveyn olarak önemli rol 
alıyoruz.  
 
Ödevler, çocuklarımızın bilgi ve yeteneklerinin farkına 
varmaları ve onları geliştirmelerini, eksik yönlerini 
tamamlamalarını, düzenli ders çalışma alışkanlığı 
kazanmalarını, okul dışındaki kaynaklardan bilgi kullanmalarını, verilen sorumluluğu yerine getirmelerini ve bu sayede 
derslerinde başarılı olmalarını sağlar. 
 
Anne- baba olarak çocuklarımıza ödev konusunda nasıl yardımcı olabiliriz? 
 
Çocuklarımız ödev yaparken: 
● Ders çalışmaları ve ödev yapmaları için uygun bir ortam sağlamalıyız. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

● Çalışma odasında televizyon/bilgisayar gibi dikkatlerini dağıtacak eşya ya da cihaz bulundurmamlıyız. 
● Oda ısısını uygun bir dereceye ayarlamalıyız.   
Çocuklarımıza ödev yapma alışkanlığını kazandırmak için ve bunun devamlılığını sağlamak için ilk önce çocuğumuza 
ödev yapmasının neden önemli olduğunu onun anlayacağı şekilde açıklamalıyız. Aksi takdirde çocuklarımız neden 
ödev yapmaları gerektiğini bilmezse sadece zorunlu oldukları için ödevlerini verimsiz bir şekilde bitirmeye çalışırlar.  
 
Çocuğumuzun motivasyonunu yüksek tutalım 
Belirli aralıklarla ödeve ara verilmesi çocuğumuzun motivasyonunu arttıracaktır. Çocuğumuzun uyku ve yemek 
saatlerinin düzenli olmasına özen göstermeliyiz. Çocuğumuz okuldan geldiğinde dinlenmesi için ona belirli bir süre 
vermeliyiz. Bu sürede çocuklarımızla sohbet edebiliriz. Çocuklarımız oyun oynayabilirler veya yemek yiyebilirler. Ödev 
süresine çocuğumuz ile birlikte karar vermeliyiz. 
 
Desteğimizi eksik etmeyelim 
Çocuklarımız ödev yapma sürecinde zorlanabilirler. Onlara bu süreçte anne-baba olarak destek olmalıyız. Destek 
olmak, çocuğumuz yorulduğu için veya yapmak istemediği için onun yerine ödevlerini yapmak demek değildir. 
Ödevlerini nasıl yapmaları gerektiğine dair onları bilgilendirmeliyiz. Örneğin: Sözlüğe nasıl bakılacağını gösterelim ve 
bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğretelim. Bu şekilde çocuğumuza kendisiyle ilgilendiğimizi hissettirerek duygusal 
gelişimine de katkı sağlamış oluruz. Bazen çocuklarımız ödev yaparken anne-baba olarak yanlarında olmamızı 
isteyebilirler. Çocuklarımıza ödevlerini kendisinin yapması gerektiğini anlatmalı ama gerektiği durumlarda destek de 
olmalıyız. 
 
 
Ödevleri mutlaka kontrol edelim 
Çocuklarımızın yaptığı ödevler hem öğretmen hem de anne-baba tarafından kontrol edilmelidir. Çocuklarımız 
ödevlerini okula götürmeden önce anne-baba olarak kontrol ettiğimiz zaman, onların eksiklerini önce biz görürüz ve 
çocuğumuza düzeltme fırsatı vermiş oluruz. Çocuklarımızın özenerek yaptıkları ödevi kontrol etmezsek ödev yapma 
istekleri kırılabilir ve motivasyonları düşer.  
 
Evdeki huzur ve aile tutumu önemlidir 
Çocuklarımızın akademik başarısını arttırmak için iyi bir ev ortamı sağlamalı ve onlarla ilgilenmeliyiz.. Aile içi 
olumsuz davranışlar, çocuklarımızı hem bizden hem de ödev yapma alışkanlığından uzaklaştırabilir. Çocuğumuzu 
anne-baba olarak takdir etmeli, her zaman onları desteklediğimizi hissettirmeliyiz. Çocuğumuz ödev yapmak 
istemediği takdirde onu motive etmek için olumlu bir dil ile onunla konuşmalıyız. Buna rağmen çocuğumuz ödev 
yapmak istemiyorsa anne-baba olarak öncelikle ders öğretmeni ile iş birliği yapmalıyız. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 


Click to View FlipBook Version
Previous Book
FTB19_winter_v9B_for_flip
Next Book
2. Sınıf Veli Bülteni (11-15 KASIM) Bülten No_10