The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Neşeli Ayaklar Sınıfı -4 yaş (11-15Kasım) Bülten No_10

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by neslihan, 2019-11-12 01:57:04

Neşeli Ayaklar Sınıfı -4 yaş (11-15Kasım) Bülten No_10

Neşeli Ayaklar Sınıfı -4 yaş (11-15Kasım) Bülten No_10

 
 
 
 

 

  

Anasınıfı  
Neşeli Ayaklar 

VELİ BÜLTENİ 

11-15 Kasım 2019 

 
 

 
 

 

Pazartesi  Salı  Çarşamba  ​Perşembe  Cuma 

11.11.2019  12.11.2019  13.11.2019  14.11.2019  15.11.2019 

O​ YUNCAK-  PUZZLE GÜNÜ  MUTFAK ATÖLYESİ  SCAMPER/GÖSTE KİTAP GÜNÜ 

MATHAZONE GÜNÜ  Üçgen  TURŞU yapacağız.  R-ANLAT GÜNÜ  Çocuklarla birlikte 

“3” rakamından  balıklar  Koordinasyon  “3” Rakamını  kitap okuyacağız. 

karayolu yapıp  yapacağı oyunu  pekiştirici oyun  Yapmış olduğumuz 

başlangıç  z.  oynayacağız.  oynayacağız.  parmak kuklalarını 

noktasından bitiş  ''Üçgenler  Parmak Kuklası  Ritim çalışması  oynatacağız. 

noktasına kadar  Kaybolmuş''  yapacağız.  yapacağız.  Örüntü oyunu 

araba  hikayesini  Parmak oyunu  Ceren BAYILMIŞ,  oynayacağız. 

kullanacağız.  kuklalarımız ile  öğreneceğiz.  Göster anlat  Örüntü sanat 

“Renkler birbirine  tiyatro merkezinde  Vücudumuzun  etkinliğini  etkinliği yapacağız. 

karışsın” sanat  canlandıracağız.  bölümlerini tekrar  yapacaktır.  “Örümcek” 

etkinliğini  ''Ben bir  edeceğiz.  '' Bir yağmur  şarkısını 

yapacağız.  Üçgenim''parmak  Vücudumuzun  damlası  öğreneceğiz. 

''Bugün nasılım ?''  oyununu öğrenip  bölümleri  olsaydın, nereye 
oyununu  düşmek isterdin   
göster oyununu  oynayacağız.  oynayacağız.   
 
oynayacağız.  “Kesik çizgileri    ? Neden ?''   
 
birleştir” okuma    (Scamper)   
  yazma çalışması   
  yapacağız.  Fen ve   

Matematik   

  Rakamlara en hızlı  etkinliği   
boncuk geçirme 
yapacağız. 
  
oyununu 

oynayacağız.   

   
   
    
     
    
      
   
   
   
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Last week, children have learnt how to ask and answer the question: 
What’s this?. They have learnt these words: book, bag,pencil,crayon. 
This week, we are going to continuing with the same unit that is ‘What 
is this?’. Children are going to learn these new words: doll, boat, teddy 
bear, old, new. They are going to learn a song about toys. 
Materials: Show& Tell 1 SB, Show& Tell 1 AB, Classroom Presentation 
Tool (CPT), Flashcards, Posters 
https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E 
This week we will learn about the days of the week. The students will do 
this through songs and videos and colouring.  
 
The new vocabulary is: 
• Monday 
• Tuesday  
• Wednesday 
• Thursday 
• Friday. 
 
The videos are: 
https://www.youtube.com/watch?v=XKnRahzQiKc 
https://www.youtube.com/watch?v=5cYMu3RTMJU 

hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==lHotIQNcl3nLZn26JWCks Y 
 
 

 

 
 
 
 
“Salvador Dali” 
hakkında bilgi 
vererek sanatçıyı 
tanıyacağız. 

Setükrirnelaiklilzemr ykaopnauclauğ  ız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mustafa Kemal 
Atatürk’ü saygı ve 
sevgi ile andığımız bu 
hafta dersimizde “10 

öKğarseımne”caedğliız. şarkıyı 

  
 

 

 
Jimnastikte​yer 
hareketlerini tekrar 
edeceğiz ve eğitsel 
çalışmalar yaparak 

destekleyeceğiz. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Atatürk Haftası sebebiyle yaratıcı drama derslerimizde Ata'mız ile ilgili etkinlikler yapacağız. Atatürk'ün belli bir olay 
ya da durum içeren fotoğraflarını inceleyeceğiz ve bu fotoğrafların çekilme anları hakkında konuşacağız. Fotoğrafları 
canlandırarak o anı yaşamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Yaratıcı dramanın bu tekniği çocukların 
yaratıcılıklarını ve öğrenmelerini destekleyerek Atatürk hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı olacaktır. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Satranç tahtamızın en güçlü taşı veziri öğreneceğiz.Vezirin 
gidebileceği kareleri yaptığımız etkinlik ile pekiştireceğiz. 
 

 
 
 
 
 
Bu haftaki konumuz “Müze geziyorum.”  
Daha önce müzeye gittik mi? Çok değerli eserlerin bulunduğu bu yerde 
nasıl davranmamız gerekir? Müzedeki eserler hakkında bilgiler nerelerden 

elde edilir?Sorularını cevaplayacağız. 
 

Pet Squares/ Kurallara Uymak 
Bu dersimizde, çocuklar oyun kurallarını bir kez daha gözden geçirecek ve 
oyun kartlarını çözerken nasıl düşünmeleri gerektiği ile ilgili önemli 
yöntemler öğrenecekler. Eğlenceli oyun saatinden sonra, kurallar ve 
sınırlandırmalarla ilgili son tartışmalarını yapıp bu oyunda   
öğrendikleri kavramları gözden geçirecekler. 
Kazanılan Beceriler  
• Önceden edinilmiş bilgilerle yeni edinilen bilgiler arasındaki bağlantıyı 
kurabilme becerisi  
• Kurallara saygı gösterebilme becerisi  
• Kenar ve köşeleri belirleyebilme becerisi 
• Birlikte çalışabilme becerisi  
• Genelleme yapabilme becerisi  
Bölümün Amaçları  
• Pet Squares oyun kurallarını ayrıntılı inceleme  
• Genelleme becerisi ile ilgili çalışma  
• Pet Squares oyununu oynama  
• Kuralların ve sınıflandırmaların bizi korumak için geliştirildiğini anlama  
• Sınırların ve kurallar eşliğinde problem çözme 
• Ortak bir hedef ile takım çalışması yapma 
 

 

 

 

 

 

 

Çocuklarda ödev yapma bilinci nasıl 
geliştirilir? 
 
Öğrenmek sadece okulda gerçekleşen bir şey 
değildir. Okul dışındaki öğrenme süreci, öğrencilerin 
öğrendiklerinin kalıcılığı açısından çok önemli. Ev 
ödevleri biz anne-baba için çocuklarımızın okul 
hayatlarıyla ilgilenebilmemiz için bir fırsattır. 
Çocuklarımızın çalışma ortamını hazırlamada, gerekli 
malzemeleri temin etmede, onlara yardımcı olmada, 
onların eğitiminde önemli rol alıyoruz.  
 
Ödevler, çocuklarımızın bilgi ve yeteneklerinin 
farkına varmaları ve geliştirmeleri, eksik yönlerini 
tamamlamaları, düzenli ders çalışma alışkanlığı 
kazanmaları, okul dışındaki kaynaklardan bilgi kullanmaları, 
verilen sorumluluğu yerine getirmeleri ve bu nedenle 
derslerinde başarılı olmalarını sağlar. 
 
Anne- baba olarak çocuklarımıza ödev konusunda 
nasıl yardımcı olabiliriz? 
 
Çocuklarımız ödev yaparken.... 
 
● Ders çalışmaları ve ödev yapmaları için uygun bir ortam sağlayalım 
● Çalışma odasında televizyon/bilgisayar gibi dikkatlerini dağıtacak eşya ya da cihaz bulundurmayalım. 
● Oda ısısını uygun bir dereceye ayarlayalım.  
  
Çocuklarımıza ödev yapma alışkanlığını kazandırmak için ve bunun devamlılığını sağlamak için ilk önce çocuğumuza 
ödev yapmasının neden önemli olduğunu, onun anlayacağı şekilde açıklayalım. Aksi takdirde çocuklarımız neden ödev 
yapmaları gerektiğini bilmeyerek sadece zorunlu ve özen göstermeden aceleyle ödevlerini bitirmeye çalışırlar.  
 
Çocuğumuzun motivasyonunu yüksek tutalım 
Belirli aralıklarla ödeve mola verilmesi çocuğumuzun motivasyonunu arttıracaktır. Çocuğumuzun uyku ve yemek 
saatlerinin düzenli olmasına özen gösterelim. Çocuğumuz okuldan geldiğinde dinlenmesi için ona belirli bir süre verelim. 
Bu sürede çocuklarımızla sohbet edebiliriz, oyun oynayabilirler veya yemek yiyebilirler. Ödev süresine çocuğumuz ile 
birlikte karar verelim. 
 
Desteğimizi eksik etmeyelim 

 

 

 
 

Çocuklarımız ödev yapma sürecinde zorlanabilirler. Onlara bu süreçte anne-baba olarak destek olmamız lazım. Destek 
olmak, çocuğumuz yorulduğu için veya yapmak istemediği için onun yerine ödevlerini yapmak demek değildir. Ödevlerini 
nasıl yapmaları gerektiğine dair bilgilendirelim. Örneğin; sözlüğe nasıl bakılacağını gösterelim ve bilgiye nasıl 
ulaşabileceğini öğretelim. Bu şekilde çocuğumuza kendisiyle ilgilendiğimizi hissettirerek duygusal gelişiminede katkı 
sağlamış oluruz. Bazen çocuklarımız ödev yaparken anne-baba olarak yanlarında olmamızı isteyebilirler. Çocuklarımıza 
ödevlerini kendisinin yapması gerektiğini anlatalım ama gerektiği durumlarda destek olalım. 
 
 
Ödevleri mutlaka kontrol edelim 
Çocuklarımızın yaptığı ödevler hem öğretmen hem de anne-baba tarafından kontrol edilmelidir. Çocuklarımız ödevlerini 
okula götürmeden önce anne-baba olarak kontrol ettiğimiz zaman, onların eksiklerini görme ve düzeltme fırsatı vermiş 
oluruz. Çocuklarımızın özenerek yaptıkları ödevi kontrol etmezsek, ödev yapma istekleri kırılabilir ve motivasyonları 
düşer.  
 
Evdeki huzur ve aile tutumu önemlidir 
Çocuklarımızın akademik başarısını arttırmak için iyi bir ev ortamı sağlamamız ve onlarla ilgilenmemiz lazım. Aile içi 
olumsuz davranışlar, çocuklarımızı hem bizden hemde ödev yapma alışkanlığından uzaklaştırabilir. Çocuğumuzu 
anne-baba olarak takdir edelim, onlara her zaman onları desteklediğimizi hissettirelim. Çocuğumuz ödev yapmak 
istemediği takdirde onu motive etmek için olumlu bir dil ile onunla konuşalım. Buna rağmen çocuğumuz ödev yapmak 
istemiyorsa anne-baba olarak öncelikle öğretmeni ile işbirliği yapalım.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


Click to View FlipBook Version