“วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส: ปฐมบทแห่งการอภิวัฒน์การสื่อสารทศวรรษ 2020s" ☆ "Metaverse Journalism: A Prologue to Communication Reformation 2020s" โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ (18 ม 2564)ธันวาค
สไลด์บรรยาย: “วารสารศาสตร์ เมตาเวิร์ส: ปฐมบทแห่งการอภิวัฒน์การสื่อสารทศวรรษ 2020s”
☆ “Metaverse Journalism: A Prologue to Communication Reformation 2020s”
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 1
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications