Phuvanat Saengrit Download PDF
  • 1
  • 0
โครงการ การสร้างเกมสามมิติ ผีในฝัน ด้วยโปรแกรม Unity Ghost in Dream 3D Game
โปรแกรม Unity เป็นโปรแกรมสร้างเกมที่ผู้คนสมัยนี้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ผู้จัดทำได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางของ "เยาวชนคนรุ่นใหม่" ที่กำลังค้นหาทางของตัวเองอยู่ ได้เข้ามาเรียนรู้ในโปรแกรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น หากมีความสนใจก็สามารถต่อยอดความสามารถของตัวเองได้ หวังว่าโครงงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนะครับ :) For your better furture. Thanks.
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 2
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications