The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BENGKEL PENGKARYA MUDA PENULISAN KREATIF (CERPEN)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Junainah Abdul Jalel, 2021-04-12 22:17:01

BENGKEL PENGKARYA MUDA PENULISAN KREATIF (CERPEN)

BENGKEL PENGKARYA MUDA PENULISAN KREATIF (CERPEN)

ANTOLOGI CERPEN KANAK- • BERIKAN KAMI KASIH SAYANG.
KANAK TERBITAN DBP : • KASUT BERTUAH

ANTOLOGI CORETAN • CORAT CORET PBAKL 2019
TERBITAN NUHA CREATIVE: • APA LAGI YANG MEMBAHAGIAKAN

ANTOLOGI KISAH GURU • AKU BUKAN CIKGU SYAARI
TERBITAN WRITERS WRITE : • DIKECAM TIDAK GOYAH PENDIDIK

ANTOLOGI CERPEN REMAJA MALAYSIA BANGKIT GAGAH
TERBITAN PENA PADU :
• KUNTUM KASIH

Penyelenggara bagi buku hasil karya
murid-murid, guru dan ibu bapa
sk seri sitiawan yang bertajuk
Pengembaraan Bermula

RENUNGAN BERSAMA

Penulisan kreatif ialah apa- Ia juga boleh ditakrifkan
apa penulisan yang sebagai pengungkapan
bertujuan untuk pemikiran dan perasaan
penulis dengan cara yang
menyatakan pemikiran, imaginatif, seringnya unik
perasaan dan emosi,
dan indah bunyinya
berbanding dengan hanya
memberikan maklumat.

Jenis Penulisan

Penulisan
Kreatif
Penulisan
non-kreatif

NOVEL SAJAK
CERPEN PANTUN
DRAMA SELOKA

Hashim Awang Glosori Mini Kesusasteraan, Fajar Bakti , 1987) menyebut bentuk
cereka yang pendek yang membawa satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan

tertentu yang indah. Ia memusatkan diri pada satu watak dalam suatu situasi di
suatu tempat dan ketika.

Pengisahan relatif yang pendek

Cerpen mengisahkan kepada satu atau dua watak, terutama watak yang penting

Gabungan antara pengalaman (realiti/benar berlaku) dengan rekaan (imaginasi) pengarang.

Tema dan Persoalan
Plot
Watak

Latar Masa
Latar Tempat

Singkat dan padu

Watak yang bergerak

Bahasa yang menarik

Kesan yang mendalam

Sudut pandangan
dalam penceritaan

Satu sudut pandangan watak utama
Unsur konflik
Unsur suspen

Fokus kepada watak utama dan satu peristiwa
Judul cerita

MENULIS MURNIKAN
PENULISAN
KEMBANGKAN
IDEA/ IDEA
ILHAM

Hadir tidak kira masa dan Hasil perbincangan
tempat dengan orang lain.

Pengetahuan dan pengalaman Hasil daripada pembacaan

Hadir daripada pancaindera

Idea dapat Idea dapat Idea dapat
dikembangkan dikembangkan dikembangkan

melalui melalui melalui
pembacaan pengalaman perenungan

Kemahiran berbahasa yang baik.
Bebaskan diri daripada rasa takut dan kurang yakin

Terus tekun menulis

Baca Meminta
berulang pandangan
orang lain
kali
Memperbetulkan
ayat, ejaan

dan tanda baca

Tema
Plot
Watak
Latar masa
Latar tempat

• Kosa kata yang pelbagai.
• Jalan cerita yang konsisten dan teratur.

• Dialog yang sesuai dengan situasi.
• Penggunaan tanda baca dan ejaan yang

betul.
• Struktur ayat yang bersesuaian.

• Nilai dan pengajaran.
• Pengakhiran cerita yang mengujakan.

Syarat tugasan:
i) Jumlah perkataan antara 300
hingga 400 patah perkataan bagi tahun 4-6.

ii) Mengaplikasikan teknik
penulisan cerpen.

iii) Tema cerpen adalah ‘Pengalaman Diri’.

Syarat tugasan:
i) Jumlah perkataan antara 500
hingga 1000 patah perkataan bagi tingkatan 1-5

ii) Mengaplikasikan teknik
penulisan cerpen.

iii) Tema cerpen adalah bebas.

Bagaimana cara untuk saya menulis

dan menghantar tugasan?

1. Menulis cerpen seperti syarat di atas.
2. Pastikan cerpen adalah idea daripada murid sendiri bukan plagiat atau meniru daripada cerpen lain.
3. Membuat semakan terlebih dahulu oleh guru BM terutama penekanan dari segi tanda baca dan struktur ayat.
4. Selepas membuat semakan, murid boleh menghantar tugasan pada pautan (link) yang diberikan dalam bentuk

gambar imbas pdf.
5. Pastikan murid-murid mengisi pautan yang betul iaitu bagi sekolah rendah dan sekolah menengah adalah

pautan yang berbeza. Pastikan maklumat diisi adalah betul.

6. Tingkatan 1-5
https://docs.google.com/forms/d/1wFss8f4h9BIPxtJZG8j1VstvkExZOM27PfadCTvUN40/edit?usp=sharing

7. Tahun 4-6

https://docs.google.com/forms/d/1nf3CbwmSOOZtt0qVJOowQ6hpi391n77YDtI8SsHG78Q/edit?usp=sharing
8. Rujuk Rak maya Smart Team GPM Perak.
http://gg.gg/smartteamgpmperak

Sekian,
terima kasih.


Click to View FlipBook Version