The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mamaraziq, 2019-01-22 22:56:18

BUKU PENGURUSAN SKPS 2019

BUKU PENGURUSAN SKPS 2019

KATA ALUAN TUAN GURU BESAR

Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi dengan izin Nya kita
dapat kembali berjumpa duntuk sesi 2019. Saya mengambil
kesempatan di sini untuk mengucapkan Selamat Bertugas pada
tahun 2019. Mudah-mudahan pada tahun 2019 ini kita dapat
memperbaharui dan mempertingkatkan azam kita untuk terus
mendidik dan melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan
penuh rasa tanggungjawab.

Buku Pengurusan ini dihasilkan agar dapat menjadi panduan
kepada semua guru dalam menjalankan program-program yang
telah dirancang dengan baik. Sudah tentu merancang itu adalah
perkara terbaik agar kita dapat menghasilkan kerja-kerja yang
terancang dan tersusun. Ini sudah pasti dapat menghasilkan
sesuatu yang berkualiti dan sebenarnya inilah ciri-ciri pendidikan
bertaraf dunia yang dihasratkan oleh negara kita.

Cabaran sekolah kita lebih lagi dengan pemilihan sebagai
salah satu sekolah Program Transformasi Sekolah (TS25 ). Segala
tenaga harus digembleng bagi melahirkan insan yang seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadilah guru yang
berkualiti dengan sokongan pemimpin yang berkesan bagi
kemenjadian murid yang dibanggakan dari akademik dan
sahsiahnya.

Akhir kata daripada saya, janganlah kita lihat tugas kita ini
semata untuk pemdapatan tetapi lakukan juga sebagai satu amal
iabadat yang mendapat ganjaran pahala daripada Alah s.w.t.
Amalan yang demikian sudah tentu memerlukan keikhlasan dan
tidak mengharapkan pujian serta sanjugan manusia.

PENDIDIK CEMERLANG, GENERASI TERBILANG

Sekian, Terima kasih.

SUHAINI BINTI JANTAN
GURU BESAR
SK LKTP PANCHING SELATAN

PROFIL SEKOLAH

KOD SEKOLAH CBA 4066
NAMA SEKOLAH SK LKTP SG PANCHING SELATAN
ALAMAT FELDA SG PANCHING SELATAN
NO. DAFTAR
PPD PPD Kuantan
SESI Pagi sahaja
LOKASI Luar Bandar
GRED A
JUMLAH KELAS 12
BIL MURID 265
BIL. GURU 25
BIL. BUKAN GURU 4
GURU BESAR Pn Suhaini binti Jantan
GPK KURIKULUM Puan Zarida binti Mat
GPK HAL EHWAL MURID
GPK KOKURIKULUM Puan Zaiton binti Md Isa
TEL. / FAX 09-5421084 / 09-5421745
E-MEL [email protected]

PELAN SEKOLAH

PONDOK GARAJ
KAWALAN KERETA

BANGUNAN BANGUNAN BLOK B
PRASEKOLA
DATARAN
H PERHIMPUNAN

ANJUNG WAKAF
NILAM
BANGUNAN BLOK A
PADANG SEKOLAH
MK
AO
KM
MP
AU
LT

E
R

ANALISIS PENCAPAIAN UPSR
2014 - 2018

BIL PERKARA JUM SEMUA A MSMP GSMP GPS

CALON BIL % BIL % BIL % 2.15
2.13
1 UPSR 2014 36 1 2.78 26 72.22 3 8.33 2.95
2 UPSR 2015 2.74
3 UPSR 2016 40 0 0 30 75.0 10 25.0 3.68
4 UPSR 2017
5 UPSR 2018 33 0 0 28 84.85 5 15.15 JUMLAH ABCD
JUM %
29 0 0 22 75.8 7 24.2
40 100
40 0 0 25 62.5 15 37.5

GRED A B ANALISA UPSR 2018 D E
SUBJEK JUM % JUM JUM
C

% JUM % JUM % %

BM PEMAHAMAN 4 10 15 37.5 13 32.5 8 20.0 00

BM PENULISAN 14 35 18 45 5 12.5 2 5.0 39 97.5 1 2.5

BI PEMAHAMAN 1 2.5 10 25.7 7 17.5 17 42.5 35 87.5 4 12.5

BI PENULISAN 1 2.5 3 7.5 8 20.0 17 42.5 29 72.5 11 27.5

MATEMATIK 25 5 12.5 9 22.5 16 40.0 32 80.0 8 20.0

SAINS 2 5 11 27.5 16 40.0 11 27.5 40 100 00

LENCANA SEKOLAH

COGANKATA SEKOLAH

BERILMU HIDUP BAHAGIA

BENDERA SEKOLAH
SK LKTP SG PANCHING SELATAN

BERILMU HIDUP BAHAGIA

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

RUKUNEGARA
Maka kami, rakyat Malaysia
Berikrar akan menumpukan
Seluruh tenaga dan usaha kami
Untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan di atas prinsip-prinsip berikut :
Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara

Keluruhan Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan Kesusilaan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu dan mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

VISI
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi

Memenuhi Aspirasi Negara"

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

VISI SEKOLAH

SKPS MENJADI
SEKOLAH CEMERLANG FELDA DAERAH KUANTAN MENJELANG 2020

MISI SEKOLAH

MELETAKKAN KECEMERLANGAN GPS SERENDAH 1.9, MENAMPILKAN MURID YANG
CEMERLANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM, BERWAWASAN. BERAKHLAK MULIA,

BERILMU MELALUI PENDIDIKAN YANG BERKUALITI BERTERASKAN BIDANG
KEBERHASILAN UTAMA NEGARA DAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DEMI

MENCAPAI WAWASAN 2020

Dalam melaksanakan misi tersebut, strategi yang berikut akan dilaksanakan iaitu:
1. Memastikan pencapaian kurikulum SK LKTP Panching Selatan cemerlang mulai murid prasekolah.
2. Melibatkan murid SK LKTP Panching Selatan dalam aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah,

zon, daerah dan negeri.
3. Memupuk nilai-nilai murni bagi membentuk sahsiah yang terpuji dijiwa murid

seterusnya menjadi amalan sepanjang hayat.
4. Melaksanakan sistem pengurusan pentadbiran yang telus dan tulus dengan sokongan

dan bimbingan yang berterusan dari pelbagai pihak.
5. Mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif bagi menggalakkan perkembangan

jasmani, emosi, rohani dan intelektual murid-murid.

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

LAGU NEGARAKU
Negaraku

Tanah tumpahnya darahku
Rakyat hidup bersatu dan maju
Rahmat bahgia Tuhan kurniakan

Raja kita
Selamat bertakhta

LAGU NEGERI PAHANG
Ya Allah Yang Maha Kuasa
Lanjutkan usia Duli Yang Maha Mulia
Dirgahayu Darul Makmur
Aman dan Bahagia Sentiasa

Ya Allah Selamatkan
Duli Tuanku Raja kami

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

IKRAR PELAJAR

BAHAWA KAMI, murid-murid SK LKTP Panching Selatan berikrar akan mematuhi segala
peraturan dan undang-undang yang ada di sekolah ini yang berlandaskan kepada Falsafah

Pendidikan Negara dan prinsip-prinsip Rukunegara sepanjang masa.
Kami juga berikrar akan menghormati ibu bapa, guru-guru dan orang yang lebih tua daripada

kami.
Kami juga berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan yang cemerlang

dalam bidang kurikulum dan kokurikulum serta mempunyai jati diri yang tinggi demi
kesejahteraan diri, keluarga, bangsa, agama dan negara.

LAGU SEKOLAH SK LKTP PANCHING SELATAN

Beriimu hidup bahagia
Semarak jiwa cendikia
Berlandas Rukunegara
KeredhoanNya didamba
Kita pewaris pendita
Warga syumul berwibawa

Jati diri beretika
Lestarikan cita mulia
Yang berat dipikul
Yang ringan dijinjing
Bagai aur dengan tebing

Memuliai guru
Barakah direstu
Seumpama ayah ibu
SKPS Purnamaku

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

1. HALA TUJU SK LKTP SG Panching Selatan

 Kecemerlangan ilmu ke arah cemerlang dan terbilang.
 Keunggulan kepimpinan dan pengurusan.
 Kemantapan sahsiah.
 Cinta akan negara.
 Menjalinkan hubungan di peringkat antarabangsa

2. MOTO SEKOLAH 2019

SK LKTP PANCHING SELATAN PENERAJU KECEMERLANGAN
SEKOLAH FELDA KUANTAN

3. ISU UTAMA SK LKTP SG Panching Selatan

 Imej dan Watak SK LKTP Panching Selatan.
 Bilik Guru Yang Kondusif
 Kepimpinan dan murid bermaklumat.
 Kualiti akademik dalam peperiksaan awam.
 Persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif.
 Penambahbaikan prasarana sekolah.
 Penglibatan dan kegiatan cergas dalam kokurikulum.
 Pembinaan insan dan sahsiah murid.
 Kualiti semua mata pelajaran.
 PSS yang bermaklumat, mantap dan berkualiti.

4. KURIKULUM

 Penyeliaan dan pemantauan dalam urusan kurikulum
» Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum
» Mesyuarat Panitia
» Pencerapan Berfokus
» Pemeriksaan kerja bertulis murid

 Mengamalkan Penyelarasan,Pementoran,Pemantauan dan Penilaian dalam pdpc.
 Program LINUS dan pemulihan khas kepada murid yang lemah.
 Program peningkatan prestasi akademik dari Tahun 1 hingga Tahun 6
 Keputusan 85% lulus keseluruhan dalam peperiksaan UPSR
 Keputusan 12.8% atau 5 pelajar cemerlang 6A dalam peperiksaan UPSR.
 Mensifarkan masalah penguasaan numerasi dan literasi di Tahap Satu.

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

5. KOKURIKULUM

 Penglibatan semua murid tahap dua dalam kegiatan permainan, pasukan
beruniform, persatuan dan kelab.

 Mengambil bahagian dalam acara tertentu sukan dan permainan, pasukan
beruniform di peringkat kawasan dan negeri seterusnya di peringkat kebangsaan
serta antarabangsa.

 Memastikan setiap murid mencapai tahap kesihatan dan kecergasan fizikal mental
dan sosial yang sempurna.

 Berusaha mencapai kecemerlangan dalam setiap pertandingan

6. KECERIAAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN

 Bangunan dan kawasan sekolah serta persekitarannya
 Bilik darjah
 Makmal Komputer
 Pusat sumber sekolah
 Kantin
 Bilik-bilik air
 Bilik-bilik khas
 Setor dan lain-lain

7. PEMBANGUNAN INSAN, SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID

 Sekolah bebas daripada masalah salah laku.
 Meminimumkan masalah disiplin murid.
 Murid beriman dan bertaqwa serta seimbang antara rohani dan jasmani.
 Murid-murid beradab dan berakhlak mulia.
 Memastikan bantuan diberikan kepada murid-murid yang layak.
 Memastikan murid-murid berada dalam keadaan selamat, kondusif dan harmoni.

8. PENGLIBATAN MENYELURUH
 Mewujudkan budaya kerja berpasukan.
 Sekolah sentiasa terurus dan warga sekolah yang prihatin
 Kecemerlangan dalam semua bidang.
 Mewujudkan perasaan tanggungjawab serta empunya.

9. PENGURUSAN KEWANGAN
 Diurus dalam keadaan bersistem, kemas dan berkualiti.
 Ada sistem pemantauan.
 Ada surat penurunan kuasa.
 Penyata kewangan dan bajet sentiasa disediakan dengan lengkap.
 Akaun sekolah sentiasa ‘BERSIH’ dan SIFAR teguran

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

10. TEKNOLOGI MAKLUMAT
 Murid-murid menguasai Teknologi Maklumat.
 Melengkapkan sekolah dengan kemudahan-kemudahan teknologi maklumat dari
semasa ke semasa.
 Memberi latihan kepada staf untuk menguasai teknologi maklumat dari semasa ke
semasa.
 Pembestarian sekolah.

11. HARAPAN GURU BESAR
 Sistem pengurusan sekolah yang kemas ,unggul dan efektif.
 Guru komited mengajar dan murid responsif belajar.
 Keputusan peperiksaan UPSR yang gemilang.
 Budaya dokumentasi dalam semua urusan.
 Sekolah dan persekitaran yang ceria dan menarik.
 Persaudaraan, kerja berpasukan dan permuafakatan dalam kalangan kakitangan
sekolah.
 Hubungan yang mesra dengan Jabatan Pelajaran Negeri, PIBG, Alumni, semua
institusi dan agensi awam dan swasta.

“ PASTIKAN KECEMERLANGAN TAHUN 2019
LEBIH BAIK DARIPADA TAHUN 2018 (INSYA-ALLAH) ”

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SENARAI NAMA GURU DAN KAKITANGAN 2019

BIL NAMA GURU JAWATAN/OPSYEN GRED MULA BERKHIDMAT
DI SKPS
1 SUHAINI BINTI JANTAN GURU BESAR DG42(KUP)
2 ZARIDA BT MAT PK TADBIRAN DG42(KUP) 26 MAC 2018
3 PK HEM DG 1 JANUARI 2013
4 ZAITON B MD ISA PK KO DG38(KUP)
5 NORSHAFARIZA BINTI MAMAT GP / KEMAHIRAN HIDUP DG44(KUP) 16 OKTOBER 2013
6 ARDIANA BT ARSHAD GP / BI DG44(KUP) 1 JANUARI 2018
7 ATIFAH BT MOHAMAD SHAARI GP / GURU AGAMA DG44(KUP) 1 JANUARI 2015
8 FALILNISA BT HASBULLAH GP / BI DG44(KUP) 20 JUN 2012
9 MOHD RIZAL B FOUZI GP / BM DG44(KUP) 2 JANUARI 2011
10 SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL GP / PSENI DG41 2 JANUARI 2008
11 AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI GP / GURU AGAMA DG41 1 JANUARI 2017
12 NORAZLINA BT MOHAMAD GP / MZ DG44(KUP) 1 JANUARI 2017
13 NORLIA BT RAMLEY GP / BI DG44(KUP) 1 JANUARI 2015
14 RATNAWATI BT MOHD YUSOF GP / MATEMATIK/SC DG44(KUP) 3 JANUARI 2007
15 ROZITA BT YUSOF GP / MATEMATIK/BM DG44(KUP) 1 JANUARI 2009
16 RAFIANIZAN BT ABU NASIB GP / GURU AGAMA DG44(KUP) 16 JULAI 2010
17 NORHASNIZA BT ISMAIL GP / GURU AGAMA DG44(KUP) 1 JUN 2009
18 ROHAYU BT ABDUL PATAH GP / PRA DG44(KUP) 16 JANUARI 2003
19 WAN ZURINA BT WAN BASRI GP / SAINS DG42(KUP) 10 JANUARI 2012
20 HADZRAM B SEDEK GP / BM DG44(KUP) 1 JANUARI 2004
21 FAIROSE B ROSALI GP / GURU AGAMA DG44(KUP) 1 JANUARI 2009
22 ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN GP/ SAINS DG44(KUP) 1 JANUARI 2016
23 HASNI BT ABDULLAH GP / PRA DG34(KUP) 16 JUN 2016
24 MUHD ASRONIZAN B MOHD LATIFF GP / KH DG42(KUP) 16 JUN 2016
25 NORMADIAH BT MD NADZRI GP/ PM DG42(KUP) 16 JANUARI 2016
KAKITANGAN SEKOLAH 21 JUN 2018
1 NURASZITA BT RASHID
2 NOOR AZAHAR AHMAD B JAAFAR PT KEWANGAN N19 16 DISEMBER 2013
3 AZZEELA BT YUSUF PEMBANTU OPERASI N14 16 DISEMBER 2010
4 HASLINA BT SIDIK PPM PRA N19 1 OKTOBER 2012
PPM PRA N19 6 MAC 2007

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

GURU KELAS 2019

KELAS GURU KELAS GURU BANTU

PRA NILAM PN HASNI BT ABDULLAH PN AZEELA BT YUSUF
PRA MUTIARA PN ROHAYU BT ABDUL PATAH PN HASLINA BT SIDIK
1 KREATIF CIK SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL PN NORLIA BT RAMLEY
1 DINAMIK PN NORAZLINA BT MOHAMAD PN WAN ZURINA BT WAN BASRI
2 KREATIF PN ROZITA BT YUSOF PN RAFIANIZAN BT ABU NASIB
2 DINAMIK PN NORMADIAH BT MD NADZRI PN ATIFAH BT MOHD SHAARI
3 KREATIF PN FALILNISA BT HASBULLAH PN RAFIANIZAN BT ABU NASIB
3 DINAMIK EN HADZRAM B SEDEK PN AINUL ASHIKIN B MOHD ZAMRI
4 KREATIF PN ARDIANA BT ARSHAD EN MOHD RIZAL BIN FOUZI
5 KREATIF PN ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN PN RATNAWATI BT MOHD YUSOF
5 DINAMIK EN MUHD ASRONIZAN B MOHD LATIFF EN FAIROSE BIN ROSALI
6 KREATIF CIK NORSHAFARIZA BT MAMAT PN NORHASNIZA BT ISMAIL
PEMULIHAN PN RATNAWATI BT MOHD YUSOF

PENGERUSI & SETIAUSAHA PANITIA MATA PELAJARAN

BIL PANITIA KETUA/PENGERUSI SETIAUSAHA

1 BAHASA MELAYU MOHD RIZAL B FOUZI HADZRAM B SEDEK

2 BAHASA INGGERIS ARDIANA BT ARSHAD FALILNISA BT HASBULLAH

3 MATEMATIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT ROZITA BT YUSOF

4 DUNIA SAINS &TEKNOLOGI ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN WAN ZURINA BT WAN BASRI

5 PENDIDIKAN ISLAM AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI ATIFAH BT MOHAMAD
SHAARI
DUNIA & PENDIDIKAN SENI SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD NORMADIAH BINTI MD
6 VISUAL HALIL NADZRI
MUHD ASRONIZAN B
PENDIDIKAN JASMANI HADZRAM B SEDEK M.LATIFF
7 KESIHATAN

8 TMK / RBT ROZITA BT YUSOF

9 DUNIA & PENDIDIKAN MUZIK NORAZLINA BT MOHAMAD NORSHAFARIZA BINTI MAMAT

10 BAHASA ARAB FAIROSE B ROSALI FAIROSE B ROSALI

11 SEJARAH ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 2 :
AJK : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Puan Norlia binti Ramley ( SU Kurikulum )

Puan Rafianizanbinti Abu Nasib ( SU HEM )

Puan Norazlina binti Mohamad ( SU Koku )

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
(GPK 1)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : ( PT Kewangan )
Penyelaras Pra
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa

AJK : Puan Nuraszita binti Rashid

Puan Hasni binti Abdullah

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
(GPK 1)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK HEM)
(GPK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 1 : ( Pegawai Aset )

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa

Setiausaha : Puan Rozita binti Yusof

AJK : Puan Falilnisa binti Hasbullah

Encik Fairose bin Rosali

Encik Hadzram bin Sedek

Encik Mohd Rizal bin Fouzi

Puan Nuraszita binti Rashid

Puan Haslina binti Sidik

Puan Azzeela binti Yusuf

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : (GPK HEM)
AJK :
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Encik Fairose bin Rosali

Encik Hadzram bin Sedek

Encik Mohd Rizal bin Fouzi

Puan Atifah binti Mohd Shaari

Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF / LADAP

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Norlia binti Ramley
AJK : Puan Rohayu binti Abdul Patah
Puan Hasni binti Abdullah

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : (GPK HEM)
AJK :
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Puan Rafianizan bt Abu Nasib

Puan Atifah bt Mohammad Shaari

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA INDUK TS25

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Penyelaras : Cik Saidatul Adawiyah binti Mohd Halil

AJK : Cik Norshafariza binti Mamat

Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri

Puan Atifah binti Mohamad Shaari

Puan Rozita binti Yusof

Puan Norazlina binti Mohamad

Puan Ardiana binti Arshad

Puan Rohayu binti Abdul Patah

Encik Hadzram bin Sedek

Encik Muhd Asronizan bin Mohd Latiff

PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATAN KUASA KURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : Puan Norlia binti Ramley (S/U Kurikulum)
Ahli-ahli :

Encik Mohd Rizal bin Fouzi (KP Bahasa Melayu/ SU PEP Awam)

Puan Ardiana binti Arshad (KP Bahasa Inggeris)

Cik Norshafariza binti Mamat (KP Matematik)

Pn Artinie bt Mohamed Ariffin (KP DST & Sains / KP Sej )

Puan Norhasniza binti Ismail (Penyelaras tahun 6 )

Encik Hadzram bin Sedek (KP PJPK )

Puan Norazlina binti Mohamad (KP Pendidikan Muzik / LINUS )

Encik Fairose bin Rosali (KP Bahasa Arab/ Guru Data dan ICT)

Cik Saidatul Adawiyah binti Mohd Halil ( KP PSV )

Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri (SU PBD / KP Pendidikan Islam )

Encik Muhd Asronizan bin Mohd Latiff ( SU Pep Dalaman )

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

Puan Hasni bin Abdullah (Penyelaras Prasekolah)

Puan Ratnawati binti Mohd Yusof (Pemulihan)

Puan Wan Zurina binti Wan Basri (Guru Media & Perpustakaan)/

Puan Rozita bt Yusof ( KP RBT TMK )

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 2 :
Setiausaha : (GPK HEM)
AJK :
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Puan Artinie binti Mohamed Ariffin

Encik Muhd Asronizan binti Mohamad Latiff

Puan Hasni binti Abdullah

Puan Ratnawati binti Mohd Yusof

6 JAWATANKUASA LITERACY AND NUMERACY SCREENING (LINUS)

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Puan Norazlina binti Mohamad
AJK : Puan Ratnawati binti Mohd Yusof
Guru MP BM, BI dan Mate tahun 1 hingga 3

JAWATANKUASA DASAR MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU DAN

MEMPERKUKUHKAN BAHASA INGGERIS (MBMMBI)

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum
Setiausaha : Puan Falilnisa binti Hasbullah
AJK : KP Bahasa Melayu
KP Bahasa Inggeris

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PENGURUSAN PRASEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi : (GPK HEM)
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)
Setiausaha : Puan Hasni binti Abdullah (Guru Prasekolah)
AJK : Puan Rohayu binti Abdul Patah (Guru Prasekolah)
Puan Haslina binti Sidik ( PPM )
Puan Azzeela binti Yusuf ( PPM )

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)

Setiausaha : Puan Wan Zurina binti Wan Basri (Guru Media & Perpustakaan)

AJK : Puan Normadiah binti Md Nadzri (Penyelaras Nilam)

Encik Fairose bin Rosali (Makmal Komputer)

Ketua Panitia / Penyelaras

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)

Setiausaha 1 : Encik Muhd Asronizan bin Mohd Latiff

Setiausaha 2 : Encik Mohd Rizal bin Fouzi

AJK : Ketua Panitia

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBD)

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri

AJK : Cik Norshafariza binti Mamat

Puan Norhasniza binti Ismail

Semua guru

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 6

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum

Setiausaha : Pn Norhasniza bt Ismail

AJK : Semua Guru Tahun 6

Ketua Panitia

JAWATANKUASA PENYEDIAAN & PELAKSANAAN PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum

AJK : Ketua Panitia / Setiausaha

JAWATANKUASA PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH (PKS)
BERDASARKAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GURU 2

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Cik Saidatul Adawiyah binti Mohd Halil

Penyelaras Data : Encik Fairose bin Rosali ( Guru Data )

AJK : Semua Guru dan Staff

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)

Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Cik Saidatul Adawiyah binti Mohd Halil

AJK : Guru-Guru Tahun 1

JAWATANKUASA PEMBELAJARAN ABAD KE 21 ( PAK 21 )

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Naib Pengerusi 1 : (GPK HEM)
Naib Pengerusi 2 : Puan Zaiton binti Md Isa (GPK Kokurikulum)
Setiausaha : Cik Norshafariza binti Mamat
AJK : Encik Mohd Rizal bin Fouzi
Pn Artinie bt Mohamed Ariffin
Puan Ardiana binti Arshad

JAWATANKUASA PASUKAN PEMANDU KBAT

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)

Setiausaha : Puan Norlia binti Ramley

AJK : Cik Norshafariza binti Mamat

Puan Artinie binti Mohamed Ariffin

Puan Falilnisa binti Hasbullah

JAWATANKUASA PLC

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)
Puan Zarida binti Mat (GPK 1)
Timbalan Pengerusi : (GPK HEM)
Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)
Naib Pengerusi : Puan Ardiana binti Arshad
KP matapelajaran
Setiausaha :
AJK :

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA J-QAF

Pengerusi : Pn Suhaini binti Jantan (Guru Besar)

Timbalan Pengerusi : Puan Zarida binti Mat (GPK 1)

Naib Pengerusi : (GPK HEM)

Puan Zaiton binti Md Isa (GPK KoKo)

Setiausaha : Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri
Penyelaras Program :
Encik Fairose bin Rosali ( Kem Bestari Solat )

Puan Atifah binti Mohamad Shaari ( Celik Al-Quran )

Puan Rafianizan binti Abu Nasib ( Kem Cemerlang Jawi )

Puan Ainul Ashikin binti Mohd Zamri ( e-Pelaporan )

Puan Norhasniza binti Ismail ( Rekod PAFA )

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

UNIT KURIKULUM,
SK ( LKTP ) PANCHING SELATAN
26010 KUANTAN, PAHANG
Pencerapan PdPc Ketua Panitia Tahun 2019

Bil Nama Guru Tarikh Pemantauan / Bulan / Subjek
KETUA PANITIA

Mac Jul Sept

1. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI KP PAI
2. ARDIANA BT ARSHAD KP BI
3. ATIFAH BT MOHD SHAARI
4. ARTINIE BT MOHD ARIFFIN KP SEJ/SAINS
5. FALILNISA BT HASBULLAH
KP BA
6. FAIROSE B. ROSALI KP PJK
PRASEKOLAH
7. HADZRAM B. SEDEK
8. HASNI BT ABDULLAH KP BM
9. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF KP MT
10. MOHD RIZAL B. FOUZI
11. NORSHAFARIZA BT MAMAT KP MZ
12. NORLIA BT RAMLEY
13. NORHASNIZA BT ISMAIL KP RBT/TMK
14. NORAZLINA BT MOHAMAD
15. NORMADIAH BT MD NADZRI PEMULIHAN
16. ROZITA BT YUSOF PRASEKOLAH
17. RAFIANIZAN BT ABU NASIB KP PSV
18. RATNAWATI BT MOHD YUSOF
19. ROHAYU BT ABDUL PATAH
20. SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL
21. WAN ZURINA BT WAN BASRI

1. PN. SUHAINI BT JANTAN ( GURU BESAR )
2. PN. ZARIDA BT MAT ( GPK PENTADBIRAN )
3. ( GPK HAL EHWAL MURID )
4. PN. ZAITON BT MD ISA ( GPK KO-KURIKULUM )

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

UNIT KURIKULUM, Pemantau Tarikh Pemantauan / Bulan / Subjek
SK ( LKTP ) PANCHING SELATAN GB
26010 KUANTAN, PAHANG Pn.Suhaini bt
Pencerapan PdPc Guru Tahun 2019 Jantan

Bil Nama Guru

Mac Jul Sept

1. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI KP PAI
3. ARDIANA BT ARSHAD KP BI
4. ATIFAH BT MOHD SHAARI
5. ARTINIE BT MOHD ARIFFIN KP SEJ/ SAINS
6. FALILNISA BT HASBULLAH
KP BA
7. FAIROSE B. ROSALI KP PJK
PRASEKOLAH
8. HADZRAM B. SEDEK
9. HASNI BT ABDULLAH KP BM
10. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF KP MT
11. MOHD RIZAL B. FOUZI
12. NORSHAFARIZA BT MAMAT KP MZ
13. NORLIA BT RAMLEY
14. NORHASNIZA BT ISMAIL KP RBT/TMK
15. NORAZLINA BT MOHAMAD
16. NORMADIAH BT MD NADZRI PEMULIHAN
17. ROZITA BT YUSOF PRASEKOLAH
18. RAFIANIZAN BT ABU NASIB KP PSV
19. RATNAWATI BT MOHD YUSOF
20. ROHAYU BT ABDUL PATAH
21. SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL
22. WAN ZURINA BT WAN BASRI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

UNIT KURIKULUM,
SK ( LKTP ) PANCHING SELATAN
26010 KUANTAN, PAHANG
Pencerapan PdPc Guru Tahun 2019

Bil Nama Guru Pemantau Tarikh Pemantauan / Bulan / Subjek
GPK
1. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI PENTADBIRAN Mac Jul Sept
3. ARDIANA BT ARSHAD Pn.Zarida bt Mat
4. ATIFAH BT MOHD SHAARI
5. ARTINIE BT MOHD ARIFFIN KP PAI
6. FALILNISA BT HASBULLAH KP BI
7. FAIROSE B. ROSALI
8. HADZRAM B. SEDEK KP SEJ/ SAINS
9. HASNI BT ABDULLAH
10. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF KP BA
11. MOHD RIZAL B. FOUZI KP PJK
12. NORSHAFARIZA BT MAMAT PRASEKOLAH
13. NORLIA BT RAMLEY
14. NORHASNIZA BT ISMAIL KP BM
15. NORAZLINA BT MOHAMAD KP MT
16. NORMADIAH BT MD NADZRI
17. ROZITA BT YUSOF KP MZ
18. RAFIANIZAN BT ABU NASIB
19. RATNAWATI BT MOHD YUSOF PEMULIHAN
20. ROHAYU BT ABDUL PATAH PRASEKOLAH
21. SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL KP PSV
22. WAN ZURINA BT WAN BASRI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

UNIT KURIKULUM, Pemantau Tarikh Pemantauan / Bulan / Subjek
SK ( LKTP ) PANCHING SELATAN GPK HEM
26010 KUANTAN, PAHANG
Pencerapan PdPc Guru Tahun 2019

Bil Nama Guru

Mac Jul Sept

1. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI KP PAI
3. ARDIANA BT ARSHAD KP BI
4. ATIFAH BT MOHD SHAARI
5. ARTINIE BT MOHD ARIFFIN KP SEJ/SAINS
6. FALILNISA BT HASBULLAH
KP BA
7. FAIROSE B. ROSALI KP PJK
PRASEKOLAH
8. HADZRAM B. SEDEK
9. HASNI BT ABDULLAH KP BM
10. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF KP MT
11. MOHD RIZAL B. FOUZI
12. NORSHAFARIZA BT MAMAT KP MZ
13. NORLIA BT RAMLEY
14. NORHASNIZA BT ISMAIL PEMULIHAN
15. NORAZLINA BT MOHAMAD PRASEKOLAH
16. NORMADIAH BT MD NADZRI KP PSV
17. ROZITA BT YUSOF
18. RAFIANIZAN BT ABU NASIB
19. RATNAWATI BT MOHD YUSOF
20. ROHAYU BT ABDUL PATAH
21. SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL
22. WAN ZURINA BT WAN BASRI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

SENARAI TUGAS MENGIKUT BIDANG :

BIL NAMA & BIDANG BIDANG BIDANG BILIK KHAS
KAD PENGENALAN KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM

SUHAINI BINTI JANTAN PENGERUSI PENGERUSI PENGERUSI
720825-06-5024

1. JAWATAN : GURU BESAR

M/P AJAR : SEJ,PSV,MZ

ZARIDA BINTI MAT NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 2

JAWATAN : GURU PENOLONG
2. KANAN PENTADBIRAN

M/P AJAR :
SAINS, PK, PKS

JAWATAN : GURU PENOLONG NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 3
3. KANAN HAL EHWAL MURID NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 1

M/P AJAR :

ZAITON BINTI MD ISA
4. JAWATAN : GURU PENOLONG

KANAN KO-KURIKULUM
M/P AJAR :
BM

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

BIL NAMA & BIDANG BIDANG BIDANG BILIK
KAD PENGENALAN KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM KHAS

AINUL ASHIKIN BT MOHD 1. PENYELARAS PBD 1. GURU DISIPLIN 1. PERS BAHASA ARAB BILIK JQAF
ZAMRI 2. KP PAI 2. PENGAKAP
3. PENYELARAS JQAF 3. KETUA BOLA JARING
5.

M/P AJAR :
PAI

WAN ZURINA BT WAN BASRI 1. GPM 1. AJK KANTIN 1. TUNAS PUTERI PUSAT
2. AJK BADAN 2. PERS. MT/SN SUMBER
6. M/P AJAR : PENGAWAS 3. BOLA JARING
SAINS

ARDIANA BT ARSHAD 1. GURU KELAS 4 1. SU PPDa 1. TKRS
KREATIF 2. AJK KANTIN 2. KETUA CATUR
7. 3. PERS BAHASA
M/P AJAR : 2. KP BAH INGGERIS INGGERIS
BI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

BIL NAMA & BIDANG BIDANG BIDANG BILIK KHAS
KAD PENGENALAN KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM

ATIFAH BT MOHD SHAARI 1. SU PANITIA PAI 1. PENYELARAS 1. KETUA KELAB
SPBT SPBT
8. 2. AJK BINA
M/P AJAR : INSAN 2. TUNAS PUTERI
PAI

ARTINIE BT MOHD ARIFFIN 1. SU JADUAL 1. GURU 1. TKRS MAKMAL
WAKTU PENGAWAS 2. BOLA BALING SAINS
9. 3. PERS MATE/
M/P AJAR : 2. KP SEJARAH SAINS
SAINS, BI 3. KP SAINS

FALILNISA BT ABDULLAH 1. GURU KELAS 3 1. SU KANTIN 1. SU SAMBUTAN
KREATIF HARI RAYA
10.
M/P AJAR : 2. SU PANITIA BI 2. PUTERI ISLAM
BI 3. CATUR
4. BOLA JARING

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

BIL NAMA & BIDANG BIDANG BIDANG BILIK KHAS
KAD PENGENALAN KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM

FAIROSE BIN ROSALI 1. GURU ICT 1. SU BINA INSAN 1. PENYELARAS MAKMAL
2. GURU DATA 2. SU SURAU UNIT UNIFORM KOMPUTER
11. 3. GURU 2. TKRS
M/P AJAR : 3. SEPAK TAKRAW
PENGAWAS
BAHASA ARAB

HADZRAM BIN SEDEK 1. GURU KELAS 3 1. SU 1. PENGAKAP
DINAMIK KEBAJIKAN 2. PERS. BM
12. MURID 3. KETUA SEPAK
M/P AJAR : 2. SU PANITIA BM TAKRAW
BM, PJ 3. KP PJPK

HASNI BT ABDULLAH 1. PENYELARAS 1. SU SEK 1. PUTERI ISLAM
PRA SEKOLAH PENYAYANG 2. PERS. BAH
13.
M/P AJAR : ARAB
3. BOLA JARING
PRA SEKOLAH

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

BIL NAMA & BIDANG BIDANG BIDANG BILIK KHAS
KAD PENGENALAN KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM

MUHD ASRONIZAN B. MOHD 1. GURU KELAS 5 1. AJK 1. SU SUKAN STOR SUKAN
LATIFF DINAMIK KESIHATAN/DENGGI 2. KETUA TKRS
3. KELAB SENI
14. 2. SU PEP 2. AJK VISUAL
DALAMAN KESELAMATAN / 4. BOLA SEPAK
M/P AJAR :
BM KEBAKARAN
PJ

MOHD RIZAL B. FOUZI 1. KP BAHASA 1. SU 1. KETUA PERS BM
MELAYU KESELAMATAN / 2. KETUA BOLA
15. KEBAKARAN SEPAK
M/P AJAR : 2. SU PEP AWAM 2. AJK BADAN 3. PENGAKAP
BM, PJ PENGAWAS

NORSHAFARIZA BT MAMAT 1. GURU KELAS 6K 1. AJK SEKOLAH 1. SU LAWATAN
2. KP MATEMATIK PENYAYANG 2. PENGAKAP
16. 3. SU PANITIA 2. PERS. MATE/
M/P AJAR : MUZIK SAINS
3. BOLA BALING
MATEMATIK, MZ

NORLIA BT RAMLEY 1. SU KURIKULUM 1. AJK RMT/PS1M 1. TUNAS PUTERI KEDAI BUKU
17. 2. SU LADAP 2. PERS. BI
3.PENYELARAS
M/P AJAR : KEDAI BUKU
BI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

BIL NAMA & BIDANG BIDANG BIDANG BILIK KHAS
KAD PENGENALAN KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM

NORHASNIZA BT ISMAIL 1. PENYELARAS 1. BIMBINGAN DAN 1. KETUA PUTERI
TAHUN 6 KAUNSELING ISLAM
18. 2. CATUR
M/P AJAR : 2. AJK BINA INSAN 3. PERS PAI
PAI

NORAZLINA BT MOHAMAD 1. GURU KELAS 1 1. SU ORIENTASI 1. SU
DINAMIK TAHUN 1 KOKURIKULUM
19. 2. SU MAC.
M/P AJAR : 2. PENYELARAS 2. AJK RMT /PS1M 3. PENGAKAP
BM LINUS 4. KETUA KELAB
MUZIK SENI VISUAL
3. KP MUZIK
NORMADIAH BT MD NADZRI 1. SU KEBERSIHAN 1. PENYELARAS
1. GURU KELAS DAN KECERIAAN SUKAN DAN
20. 2D PERMAINAN
M/P AJAR : 2. PENYELARAS TUNAS PUTERI
NILAM 2. PERS. MT/SN
MATEMATIK, PKS 3. BOLA JARING

(K)

ROZITA BT YUSOF 1. GURU KELAS 2K 1. SU KWAMP 1. PENGAKAP
2. PEGAWAI ASET
21. M/P AJAR : 3. KP RBT / TMK 2. AJK 2. PERS. SPBT
MATEMATIK, PK
KESIHATAN/DENGGI 3. BOLA TAMPAR
RBT/TMK

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

BIL NAMA & BIDANG BIDANG BIDANG BILIK KHAS
KAD PENGENALAN KURIKULUM HEM KO-KURIKULUM

RAFIANIZAN BT ABU NASIB 1. SU BILIK 1. SU HEM 1. PENY. KELAB &
GERAKAN 2. SU DATA APDM PERSATUAN
22.
M/P AJAR : 2. PUTERI ISLAM
PAI 3. KETUA PERS PAI

PRA SEKOLAH

RATNAWATI BT MOHD YUSOF 1. GURU 1. GURU 1. KETUA TUNAS BILIK
PEMULIHAN RMT/PS1M PUTERI PEMULIHAN
23. 2. KELAB SPBT
M/P AJAR : BILIK
BM GERAKAN
MATEMATIK

ROHAYU BT ABDUL PATAH 1. GURU KELAS 1. SU KESIHATAN 1. PUTERI ISLAM BILIK
PRA MUTIARA DAN DENGGI 2. PERS. PAI KESIHATAN
24. 3. BOLA JARING
M/P AJAR : 2. AJK KECERIAAN/
KEBERSIHAN
PRA SEKOLAH

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD 1. GURU KELAS 1K 1. AJK SPBT 1. TKRS
HALIL 2. PENYELARAS 2. KELAB SENI
VISUAL
25. SKPMG2 3. KETUA BOLA
M/P AJAR : 3. SU TS25 BALING
BM 4. PENYELARAS
PSV
TRANSISI
NURASZITA BT RASHID 5. KP SENI VISUAL

26. PEJABAT
JAWATAN: N19

PERJAWATAN/KEWANGAN

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

AZEELA BT YUSUF PRA SEKOLAH
27. PRA SEKOLAH

JAWATAN : N19 (PPM) PEJABAT

HASLINA BT SIDIK
28.

JAWATAN : N19 (PPM)

29. NOOR AZAHAR AHMAD B.
JAAFAR

JAWATAN : N14 (P0)

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2019

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 : (GPK HEM)
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)
PENOLONG SETIAUSAHA
AJK : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

: PN. RAFIANIZAN BT ABU NASIB

: PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

: SU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)

SU KEBAJIKAN MURID, KWAPM, YAYASAN PAHANG

SU BINA INSAN

SU DISIPLIN DAN BADAN PENGAWAS

SU BIMBINGAN DAN KAUNSELING/ SEKOLAH PENYAYANG

SU KANTIN

SU RMT DAN PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA (PS1M)

SU 3K ( KEBERSIHAN / KECERIAAN )

SU 3K ( KESELAMATAN & KEBAKARAN )

SU 3K ( KESIHATAN DAN DENGGI )

SU DATA APDM, DAFTAR DAN REKOD

SU ORIENTASI PRA, TAHUN SATU DAN TINGKATAN SATU

SU PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDA)

SU SURAU SEKOLAH

JK SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN ATIFAH BT MOHAMMAD SHAARI

AJK : PN NORLIA BT RAMLEY

CIK SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL

SEMUA GURU KELAS

JK KEBAJIKAN MURID, KWAPM, YAYASAN PAHANG

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)
(GPK HEM)
N.PENGERUSI : (GPK 1)
(GPK KOKURIKULUM)
N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (YP, KWAPM)
( KEBAJIKAN )
N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA

SETIAUSAHA : PN. ROZITA BT YUSOF

AJK EN. HADZRAM BIN SEDEK

PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JK BINA INSAN : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

PENGERUSI : (GPK HEM)
N.PENGERUSI
N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)
N.PENGERUSI 2
SETIAUSAHA : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)
AJK
: EN. FAIROSE B ROSALI

: PN. NORHASNIZA BT ISMAIL

PN. ATIFAH BT MOHAMMAD SHAARI

SEMUA GURU KELAS

JK DISIPLIN DAN BADAN PENGAWAS

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI (DISIPLIN)

AJK : EN FAIROSE B ROSALI (PENGAWAS)

EN MOHD RIZAL B FOUZI

PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

SEMUA GURU KELAS

JK BIMBINGAN DAN KAUNSELING/ SEKOLAH PENYAYANG

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN NORHASNIZA BT ISMAIL ( BK )

PN HASNI BT ABDULLAH ( SP)

AJK : PN. NORMADIAH BT MD NADZRI

GURU DISIPLIN

SEMUA GURU

JK KANTIN : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

PENGERUSI : (GPK HEM)
N.PENGERUSI
N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)
N.PENGERUSI 2
SETIAUSAHA : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)
AJK
: PN. HJH FALILNISA BT HASBULLAH

: PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

PN. ARDIANA BT ARSHAD

SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JK RMT & PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA

PENGERUSI : PH. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. RATNAWATI BT MOHD YUSOF ( RMT / PISM )

AJK : PN. NORAZLINA BT MOHAMAD

PN. NORLIA BT RAMLEY

SEMUA GURU KELAS

JK 3K ( KESELAMATAN & KEBAKARAN )

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : EN. MOHD RIZAL BIN FOUZI

AJK : EN. MUHD ASRONIZAN B. MOHD LATIFF

SEMUA GURU KELAS

JK 3K ( KEBERSIHAN & KECERIAAN )

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)
(GPK HEM)
N.PENGERUSI : (GKP 1)
(GPK KOKURIKULUM)
N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA

SETIAUSAHA : PN. NORMADIAH BT MD NADZRI

AJK : PN. ROHAYU BT ABDUL FATAH

SEMUA GURU KELAS

JK 3K ( KESIHATAN / DENGGI )

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : (GURU HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. ROHAYU BT ABDUL PATAH

EN. MUHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF

PN. ROZITA BT YUSOF

SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JK PENGURUSAN DATA APDM, DAFTAR DAN REKOD

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. RAFIANIZAN BT ABU NASIB

AJK EN. HADZRAM BIN SEDEK

EN. FAIROSE BIN ROSALI

SEMUA GURU KELAS

JK ORIENTASI PRA, TAHUN SATU / TINGKATAN SATU

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. NORAZLINA BT MOHAMAD (ORIENTASI)

AJK PN ROHAYU BT ABDUL PATAH (PRA SEKOLAH)

PN. NORHASNIZA BT ISMAIL (TING 1)

SEMUA GURU PRA, TAHUN 1 DAN TAHUN 6

JK PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH ( PPDa )

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N.PENGERUSI : (GPK HEM)

N.PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N.PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : PN. ARDIANA BT ARSHAD

AJK : PN. RATNAWATI BT MOHD YUSOF

: EN. MOHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF

PN ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN

JK SURAU SEKOLAH

PENGERUSI : PN. SUHAINI BT JANTAN (GURU BESAR)

N. PENGERUSI : (GPK HEM)

N. PENGERUSI 1 : PN. ZARIDA BT MAT (GPK 1)

N. PENGERUSI 2 : PN. ZAITON BT MD ISA (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : EN. FAIROSE BIN ROSALI

AJK : PN. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI

: EN. HADZRAM BIN SEDEK

SEMUA GURU KELAS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

KUMPULAN TUGASAN MINGGUAN 2019

NAMA GURU KUMPULAN

PN. NORHASNIZA BT ISMAIL ( KETUA ) A
PN. FALILNISA BT HASBULLAH
PN. ROHAYU BT ABDUL PATAH

CIK SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL

EN. MUHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF ( KETUA ) B
PN. RAFIANIZAN BT ABU NASIB

PN. AINUL ASHIKIN BT MOHD RAMLI
PN. ARDIANA BT ARSHAD

CIK NORSHAFARIZA BT MAMAT

EN.HADZRAM BIN SEDEK ( KETUA ) C
CIK ARTINIE BT MOHAMED ARIFFIN
PN. ATIFAH BT MOHAMMAD SHAARI

NORMADIAH BT MD NADZRI

EN. MOHD RIZAL B FOUZI ( KETUA ) D
PN. RATNAWATI BT MOHD YUSOF

PN. NORLIA BT RAMLEY
PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

EN. FAIROSE B ROSALI ( KETUA ) E
CIK. ROZITA BT YUSOF

PN. NORAZLINA BT MOHAMAD
PN. HASNI BT ABDULLAH

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

MINGGU, TARIKH DAN KUMPULAN BERTUGAS 2019

MINGGU TARIKH KUMPULAN MINGGU TARIKH KUMPULAN

1 02 JAN– 04 JAN 2019 A 21 10 JUN – 14 JUN 2019 A
2 07 JAN – 11 JAN 2019 B 22 17 JUN – 21 JUN 2019 B
3 14 JAN – 18 JAN2019 C 23 24 JUN – 28 JUN 2019 C
4 21 JAN – 25 JAN 2019 D 24 01 JUL – 05 JUL 2019 D
5 28 JAN – 01 FEB 2019 E 25 08 JUL – 12 JUL 2019 E
6 04 FEB – 08 FEB 2019 A 26 15 JUL – 19 JUL 2019 A
7 11 FEB – 15 FEB 2019 B 27 22 JUL – 26 JUL 2019 B
8 18 FEB – 22 FEB 2019 C 28 29 JUL– 04 OG 2019 C
9 25 FEB – 01 MAC 2019 D 29 05 OG – 09 OG 2019 D
10 04 MAC – 08 MAC 2019 E
11 11 MAC – 15 MAC 2019 A CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
12 18 MAC – 22 MAC 2019 B 10 OG - 08 OG 2019

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 30 19 OG – 23 OG 2019 E
23 MAC - 31 MAC 2017
31 26 OG – 30 OG 2019 A

32 02 SEP – 06 SEP 2019 B

13 01 APR – 05 APR 2019 C 33 09 SEP – 13 SEP 2019 C
14 08 APR – 12 APR 2019 D
E 34 16 SEP – 20 SEP 2019 D
15 15 APR - 19 APR 2019 A
16 22 APR – 26 APR 2019 B 35 23 SEP – 27 SEP 2019 E
17 29 APR – 03 MEI 2019 C
18 06 MEI – 19 MEI 2019 D 36 30 SEP – 04 OKT 2019 A
19 13 MEI – 17 MEI 2019 E
20 20 MEI – 24 MEI 2019 37 07 OKT – 11 OKT 2019 B

38 14 OKT – 18 OKT 2019 C

39 21 OKT – 25 OKT 2019 D

40 28 OKT – 01 NOV 2019 E

41 04 NOV – 08 NOV 2019 A

CUTI PERTENGAHAN TAHUN 42 11 NOV – 15 NOV 2019 B
25 MEI – 09 JUN 2019
43 18 NOV – 22 NOV 2019 C

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2019
23 NOV – 1 JAN 2020

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

MINGGU TEMA MINGGUAN CATATAN
1
2 TEMA
3 AZAM BARU
4 MEMATUHI PERATURAN SEKOLAH
5 ADAB BELAJAR
6 BUDAYA SENYUM DAN MEMBERI SALAM
7 BUDAYA MENJAGA KEBERSIHAN
8 MEMBUDAYAKAN UCAPAN TERIMA KASIH
9 BUDAYA MEMBACA
10 BUDAYA MENABUNG
11 AMALAN BERJIMAT CERMAT
12 MASA ITU EMAS
13 MINDA YANG SIHAT MEMBAWA KECEMERLANGAN
14 MENGHORMATI HAK ORANG LAIN
15
16 JATI DIRI
17 BUDI BAHASA BUDAYA BANGSA
18
19 BERSYUKUR
20 SOLAT TIANG AGAMA
21 BIJAK MEMILIH SAHABAT
22 SAYANG PADA GURU KASIH PADA IBU BAPA
23 BUDAYA PELAJAR CEMERLANG
24 KELEBIHAN NISFU SYAABAN
25 PENGHAYATAN RAMADHAN
26 AIDILFITRI HARI KEMENANGAN
27 MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT
28 MENGHORMATI RAKAN
29
30 ANAK YANG SOLEH
31 SIFAT SABAR
32 YAKIN BOLEH
33
34 SAYANGI NEGARA KITA
35 ANAK MERDEKA
36
37 CINTAI NEGARA KITA
38 CARA BELAJAR YANG BERKESAN
39
VANDALISME
JAUHI PERKARA NEGATIF
JAGA DIRI HIASI PERIBADI

BERSYUKUR
PERSEDIAAN SEBELUM PEPERIKSAAN
PELAJARAN PENENTU MASA HADAPAN

INSAN CEMERLANG
MERANCANG AKTIVITI

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM

PENGERUSI : PN. SUHAINI BINTI JANTAN
PN. ZAITON BINTI. MD ISA
N/PENGERUSI : PN. ZARIDA BINTI MAT
PN. HEM
N/ PENGERUSi 1 : PN. NORAZLINA BINTI MOHAMAD

N/ PENGERUSI 2 : : EN. MUHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF

SETIAUSAHA : : CIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT

AJK
SETIAUSAHA SUKAN /
JURUTEKNIK
JAWATANKUASA LAWATAN

JAWATANKUASA : MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG
PN. NORAZLINA BINTI MOHAMAD

SAMBUTAN HARI RAYA
PN. HJH FALILNISA BINTI HASBULLAH

BULAN KEMERDEKAAN
PN. WAN ZURINA BINTI WAN BASRI

JAWATANKUASA SETOR SUKAN : EN. MOHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF
EN. HADZRAM BIN SEDEK
JAWATANKUASA SIARAYA : EN. FAIROSE BIN ROSALI
PN. RAFIANIZAN BINTI ABU NASIB
PENYELARAS UNIT BERUNIFORM : PN. NORMADIAH BINTI MD NADZRI

PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN :

PENYELARAS SUKAN DAN PERMAINAN :

JURUTEKNIK
EN. MOHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF
EN. MOHD RIZAL BIN FOUZI
EN. FAIROSE BIN ROSALI
EN. HADZRAM B SEDEK

JAWATANKUASA LAWATAN : PN. SUHAINI BINTI JANTAN
PENGERUSI : PN. ZAITON BINTI MD ISA
TIMBALAN PENGERUSI : PN. ZARIDA BINTI MAT
NAIB PENGERUSI : PN. HEM
NAIB PENGERUSI : CIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT
SETIAUSAHA : PN. ROZITA BINTI YUSOF
BENDAHARI : CIK SAIDATUL ADAWIYAH BINTI MOHD HALIL
AJK

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS

JAWATANKUASA PERAYAAN : PN. SUHAINI BINTI JANTAN
PENGERUSI : PN. ZAITON BT MD ISA
TIMBALAN PENGERUSI : PN. ZARIDA BINTI MAT
NAIB PENGERUSI : PN. HEM
NAIB PENGERUSI : PN. NORAZLINA BINTI MOHAMAD
SETIAUSAHA : PN. HJH FALILNISA BT HASBULLAH
AJK : PN. WAN ZURINA BT WAN BASRI

JAWATANKUASA SETOR SUKAN

PENGERUSI : PN. SUHAINI BINTI JANTAN

TIMBALAN PENGERUSI : PN. ZAITON BINTI MD ISA

NAIB PENGERUSI : PN. ZARIDA BINTI MAT

NAIB PENGERUSI : PN. HEM

SETIAUSAHA : EN. MOHD ASRONIZAN BT MOHD LATIFF

AJK : EN. FAIROSE BIN ROSALI

JAWATANKUASA SIARAYA : PN. SUHAINI BINTI JANTAN
PENGERUSI : PN. ZAITON BT MD ISA
TIMBALAN PENGERUSI : PN. ZARIDA BINTI MAT
NAIB PENGERUSI : PN. HEM
NAIB PENGERUSI : EN. HADZRAM BIN SEDEK
SETIAUSAHA : EN. MOHD RIZAL B FOUZI
AJK

UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS : EN FAIROSE BIN ROSALI

PENGAKAP
CIK NORSHAFARIZA BINTI MAMAT ( K )
EN. HADZRAM BIN SEDEK
EN. MOHD RIZAL BIN FOUZI
PN. AINUL ASHIKIN BT MOHD ZAMRI
PN. NORAZLINA BT MOHAMAD
PN. ROZITA BINTI YUSOF

TKRS
EN MOHD ASRONIZAN BIN MOHD LATIFF ( K )
EN. FAIROSE BIN ROSALI
PN. ARTINIE BINTI MOHAMED ARIFFIN
CIK SAIDATUL ADAWIYAH BT MOHD HALIL
PN. ARDIANA BT ARSHAD

PENGURUSAN SEKOLAH - SKPS


Click to View FlipBook Version