The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ummi Merak Kayangan, 2021-02-25 18:53:35

PRA SEKOLAH

TAKWIM PRASEKOLAH DAERAH TUARAN TAHUN 2021
BIL AKTIVITI TARIKH PENYELARAS CATATAN


Bengkel SMPK
1 10 Februari Puan Latipah

Bengkel SKPK
2 12 April Puan Latipah

Kursus Peningkatan Literasi Prasekolah
( Kemahiran Membaca kaedah
3
Li Ge Bu : Puan Rosni ) 24 Jun

Kursus Peningkatan Literasi Prasekolah
4 29 Julai
( Kemahiran Membaca : Puan Norashikin )
Bijak Prasekolah
5 25 hingga 27 Ogos

Laporan Pentaksiran Standard Kualiti
6 Mei dan Nov

Laporan Aktiviti Kecemerlangan Prasekolah
7 Mei dan Nov

Bengkel SKPK, IPPK & IKMTS
8 Sepanjang tahun

Hari Anugerah Cemerlang dan Penyampaian Sijil
9 12 Nov

Feb,Mei,Ogos,
10 Mesyuarat Permuafakatan
November

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MELAYU 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SEKOLAH KEBANGSAAN API API
MILE 1.4 Jln.Tuaran, Jln. Bukit Padang
Luyang, 88300 KOTA KINABALU.
Tel : 088-314191
Faks : 088-213196
Email :
[email protected]

RANCANGAN PENGAJARANTAHUNANPRASEKOLAH (2021)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

MINGGU : 1 (20–22.01.2021)
2 (25–29.01.2021)
3 (01–05.02.2021) TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MELAYU)
4 (08–09.02.2021)
5 (15–19.02.2021)
6 (22–26.02.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR
DAN BERTUTUR 1 Murid boleh mendengar tetapi tidak memberi respon

BM 1.1 Mendengar dan memberi BM 1.1.1 Mengenalpasti pelbagai bunyi di
respons terhadap pelbagai bunyi di persekitaran
persekitaran
BM 1.1.2 Mengecam dan membezakan bunyi di 2 Murid boleh mendengar dan memberi respon
persekitaran
i. manusia
ii. alam sekitar
iii. ciptaan manusia 3 Murid boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai
BM 1.1.3 Memberi respons terhadap bunyi yang respons dengan bertatasusila
didengar
BM 1.2 Mendengar, memahami dan BM 1.2.1 Mendengar dan memberi respons
memberi respons secara geraklaku terhadap cerita yang didengar 1 Murid boleh mendengar tetapi tidak memberi respon
dan lisan
BM 1.2.2 Mendengar dan menyanyi lagu
2 Murid boleh mendengar dan memberi respon
BM 1.2.3 Mendengar, memahami dan memberi
respons secara bertatasusila terhadap: Murid boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai
i. ucap selamat 3 respons dengan bertatasusila
ii. arahan yang mudah
BM 1.3 Mendengar dan mengecam BM 1.3.1 Mendengar dan menyebut abjad
bunyi bahasa 1 Murid boleh mendengar dan menyebut abjad
BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut
perkataan 2 Murid boleh mendengar, mengecam dan menyebut perkataan3 Murid boleh mendengar dan mengecam bunyi bahasa


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
BM 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA

BM2.1 Menguasai Kemahiran BM 2.1.1 Menyatakan lambang dan cetakan Murid boleh menyatakan lambang dan cetakan serta boleh
Prabaca yang membawa makna tertentu 1 mengenal pasti ciri-ciri fizikal buku

BM 2.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri fizikal buku:
i. judul
ii. gambar/Ilustrasi
iii. pengarang
2 Murid boleh memegang buku dengan teknik yang betul
BM 2.1.3 Mengamalkan cara membaca yang
betul:
i. dari kiri ke kanan
ii. dari atas ke bawah
iii. jarak antara mata dengan buku
iv. teknik memegang buku

BM 2.1.4 Mengamalkan penjagaan buku 3 Murid boleh menunjukkan cara penjagaan buku yang betul dan
boleh menunjukkan cara membaca dengan betul
dengan cara yang betul
BM 2.1.5 Membaca secara olok-olok
BM 2.2.1 Mengenalpasti abjad
BM 2.2 Mengenal huruf abjad 1 Murid hanya boleh menyebut abjad.
BM 2.2.2 Menyebut dan membunyikan huruf
vokal
2 Murid boleh mengecam dan menyebut sebahagian abjad
BM 2.2.3 Mengenalpasti dan menyebut huruf
kecil dan besar
3 Murid boleh mengecam dan menyebut huruf besar dan huruf
kecil dengan betul
CUTI PERISTIWA PROGRAM MERENTAS DESA SEKOLAH
05.02.2021


CUTI TAHUN BARU CINA
10-13.02.2021

CUTI PERISTIWA PROGRAM SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
26.02.2021
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH


MINGGU : 7 (01–05.03.2021)
8 (08–12.03.2021)
9 (15–19.03.2021) TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MELAYU)
10 (22-26.03.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
BM 3.0 KEMAHIRAN MENULIS
BM 3.1 Menguasai kemahiran BM 3.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang 1 Murid boleh memegang alat tulis dan duduk dengan betul
pratulis betul untuk menulis semasa menulis


BM 3.1.2 Duduk dengan posisi yang betul
semasa menulis

BM 3.1.3 Membuat contengan dan lakaran 2 Murid boleh membuat contengan dan lakaran semasa
menggunakan pelbagai alat tulis menulis

BM 3.1.4 Mengkoordinasikan pergerakan mata
dengan tangan melalui lakaran bentuk, corak dan
garisan secara bebas
3 Murid boleh menulis dengan baik dan cara yang betul
BM 3.1.5 Mengkoordinasikan pergerakan mata
dengan tangan mengikut arah yang betul


BM 3.2 Menguasai Kemahiran BM 3.2.1 Menulis huruf kecil dengan cara yang
Menulis betul 1 Murid boleh menulis huruf dengan cara yang betul

BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara yang
betul 2 Murid boleh menulis perkataan dan frasa

BM 3.2.6 Meluahkan idea dalam bentuk lukisan,
simbol dan tulisan 3 Murid boleh menulis ayat mudah dengan kemas

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 1
27.03.2021 - 04.04.2021DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGGU : 11 (05–09.04.2021)
12 (12–16.04.2021) TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MELAYU)
13 (19–23.04.2021)
14 (26-30.04.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
BM 1.1 Mendengar dan memberi BM 1.1.3 Memberi respons terhadap bunyi yang
respons terhadap pelbagai bunyi di didengar 1 Murid boleh mendengar tetapi tidak memberi respons
persekitaran

BM 1.2 Mendengar, memahami dan BM 1.2.4 Mendengar dan memberi respons 2 Murid boleh mendengar dan memberi respons
memberi respons secara gerak laku dengan bertatasusila terhadap:
dan lisan (i) arahan
(ii) soalan
(iii) cerita
BM 1.3 Mendengar dan mengecam
bunyi bahasa BM 1.3.2 Mendengar, mengecam dan menyebut
bunyi suku kata awal yang sama dalam
perkataan
BM 1.3.3 Mendengar, mengecam dan menyebut 3 Murid boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai
bunyi suku kata akhir yang sama dalam respons dengan bertatasusila.
perkataan

BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut
perkataan

BM 1.3.5 Menyebut dan memberi respons
terhadap perkataan yang didengar
BM 1.4 Berinteraksi menggunakan BM 1.4.1 Mendengar dan menyebut ayat mudah Murid boleh berinteraksi tanpa menggunakan struktur ayat yang
ayat mudah secara bertatasusila 1 lengkap.

BM 1.4.2 Berinteraksi menggunakan ayat
mudah untuk: 2 Murid boleh berinteraksi menggunakan ayat yang sesuai
i. meluahkan perasaan
ii. menyatakan permintaan
3 Murid boleh berinteraksi mengikut situasi dengan menggunakan
ayat yang sesuai dan sopan.DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
BM 2.2 Mengenal huruf abjad BM 2.2.3 Mengenalpasti dan menyebuthuruf
kecil dan besar 1 Murid boleh mengecam dan menyebut huruf besar dan huruf
BM 2.3 Membina dan membaca suku kecil dengan betul
kata dan perkataan BM 2.3.1 Membunyikan suku kata terbuka

2 Murid boleh membaca perkataan dengan suku kata terbuka
BM 2.3.2 Membunyikan suku kata tertutup

BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku
kata terbuka: 3 Murid boleh membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan
(i) KV+KV tertutup dengan betul.
(ii) KV+ KV+KV

BM 3.2 Menguasai Kemahiran Menulis BM 3.2.1 Menulis huruf kecil dengan cara yang 1 Murid boleh menulis huruf dengan cara yang betul
betul

BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara
yang betul 2 Murid boleh menulis perkataan dan frasa.

BM 3.2.3 Menyalin perkataan
BM 3.2.4 Menyalin frasa
3 Murid boleh menulis ayat mudah dengan kemas.
BM 3.2.6 Meluahkan idea d alam bentuk
lukisan, simbol dan tulisan

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGGU : 16 (10–14.05.2021)
TUNJANG KOMUNIKASI ( BAHASA MELAYU )

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

BM 3.0 KEMAHIRAN MENULIS 1 Murid boleh memegang alat tulis dan duduk dengan betul
BM 3.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang semasa menulis
BM 3.1 Menguasai kemahiran betul untuk menulis
pratulis 2 Murid boleh membuat contengan dan lakaran semasa
BM 3.1.2 Duduk dengan posisi yang betul menulis
semasa menulis


BM 3.1.3 Membuat contengan dan lakaran
menggunakan pelbagai alat tulis

BM 3.1.4 Mengkoordinasikan pergerakan mata 3 Murid boleh menulis dengan baik dan cara yang betul
dengan tangan melalui lakaran bentuk, corak dan
garisan secara bebas

BM 3.1.5 Mengkoordinasikan pergerakan mata
dengan tangan mengikut arah yang betul

BM 3.2 Menguasai Kemahiran BM 3.2.1 Menulis huruf kecil dengan cara yang
Menulis betul 1 Murid boleh menulis huruf dengan cara yang betul

BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara yang
betul 2 Murid boleh menulis perkataan dan frasa

BM 3.2.6 Meluahkan idea dalam bentuk lukisan,
simbol dan tulisan 3 Murid boleh menulis ayat mudah dengan kemas


CUTI HARI RAYA PUASA
11-14.05.2021DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGGU : 17 (17–21.05.2021)
18 (24-28.05.2021) TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MELAYU)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
BM 2.2 Mengenal huruf abjad BM 2.2.3 Mengenalpasti dan menyebut huruf
BM 2.3 Membina dan membaca suku kecil dan besar
kata dan perkataan Murid boleh mengecam dan menyebut huruf besar dan huruf
BM 2.3.1 Membunyikan suku kata terbuka 1 kecil dengan betul

BM 2.3.2 Membunyikan suku kata tertutup

BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku
kata terbuka:
(iii) KV+KV 2 Murid boleh membaca perkataan dengan suku kata terbuka
KV+ KV+KV


3 Murid boleh membaca perkataan dengan suku kata terbuka
dan tertutup dengan betul.


CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN TAHUN
29.05.2021 – 13.06.2021
CUTI HARI WESAK
26.05.2021
CUTI PESTA KAAMATAN
31.05.2021


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGGU : 19 (14-18.06.2021)
20 (21-25.06.2021)
21 (28.06-01.07.2021) TUNJANG : SAINS DAN TEKNOLOGI (MATEMATIK AWAL)
22 (05-09.07.2021)
23 (12-16.07.2021)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
BM 1.1 Mendengar dan memberi BM 1.1.3 Memberi respons terhadap bunyi yang
respons terhadap pelbagai bunyi di didengar
persekitaran 1 Murid boleh mendengar tetapi tidak memberi respons

BM 1.2 Mendengar, memahami dan BM 1.2.4 Mendengar dan memberi respons
memberi respons secara gerak laku dengan bertatasusila terhadap:
dan lisan (iv) arahan 2 Murid boleh mendengar dan memberi respons
(v) soalan
(vi) cerita
BM 1.3 Mendengar dan mengecam
bunyi bahasa BM 1.3.2 Mendengar, mengecam dan menyebut
bunyi suku kata awal yang sama dalam
perkataan

BM 1.3.3 Mendengar, mengecam dan menyebut
bunyi suku kata akhir yang sama dalam 3 Murid boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai
perkataan respons dengan bertatasusila.

BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut
perkataan

i. BM 1.3.5 Menyebut dan
memberi respons terhadap
perkataan yang didengar
BM 1.4 Berinteraksi menggunakan BM 1.4.1 Mendengar dan menyebut ayat mudah
ayat mudah secara bertatasusila 1 Murid boleh berinteraksi tanpa menggunakan struktur ayat yang
lengkap.
BM 1.4.2 Berinteraksi menggunakan ayat
mudah untuk: 2 Murid boleh berinteraksi menggunakan ayat yang sesuai
iii. meluahkan perasaanDISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
iv. menyatakan permintaan
3 Murid boleh berinteraksi mengikut situasi dengan
menggunakan ayat yang sesuai dan sopan.
BM 3.0 KEMAHIRAN MENULIS BM 3.1.1 Memegang alat tulis dengan cara yang
betul untuk menulis Murid boleh memegang alat tulis dan duduk dengan betul
BM 3.1 Menguasai kemahiran 1
pratulis BM 3.1.2 Duduk dengan posisi yang betul semasa menulis
semasa menulis


BM 3.1.3 Membuat contengan dan lakaran Murid boleh membuat contengan dan lakaran semasa
menggunakan pelbagai alat tulis 2 menulis

BM 3.1.4 Mengkoordinasikan pergerakan mata
dengan tangan melalui lakaran bentuk, corak dan
garisan secara bebas

BM 3.1.5 Mengkoordinasikan pergerakan mata 3 Murid boleh menulis dengan baik dan cara yang betul
dengan tangan mengikut arah yang betul

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 2
17.07.2021 – 25.07.2021

MINGGU : 24 (26-30.07.2021)
25 (02-06.08.2021)
26 (09-13.08.2021) TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MELAYU)
27 (16-20.08.2021)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
BM 2.2 Mengenal huruf abjad BM 2.2.3 Mengenalpasti dan menyebut huruf
BM 2.3 Membina dan membaca suku kecil dan besar Murid boleh mengecam dan menyebut huruf besar dan huruf
kata dan perkataan 1 kecil dengan betul
BM 2.3.1 Membunyikan suku kata terbuka

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

BM 2.3.2 Membunyikan suku kata tertutup
2 Murid boleh membaca perkataan dengan suku kata terbuka
BM 2.3.3 Membaca perkataan dengan suku
kata terbuka:
(iv) KV+KV Murid boleh membaca perkataan dengan suku kata terbuka
KV+ KV+KV 3 dan tertutup dengan betul.BM 3.2 Menguasai Kemahiran Menulis BM 3.2.1 Menulis huruf kecil dengan cara yang
betul 1 Murid boleh menulis huruf dengan cara yang betul

BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara
yang betul

BM 3.2.3 Menyalin perkataan 2 Murid boleh menulis perkataan dan frasa.
BM 3.2.4 Menyalin frasa

BM 3.2.6 Meluahkan idea d alam bentuk
lukisan, simbol dan tulisan 3 Murid boleh menulis ayat mudah dengan kemas.


BM 3.2 Menguasai Kemahiran BM 3.2.1 Menulis huruf kecil dengan cara yang
Menulis betul 1 Murid boleh menulis huruf dengan cara yang betul

BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara yang
betul 2 Murid boleh menulis perkataan dan frasa

BM 3.2.6 Meluahkan idea dalam bentuk lukisan,
simbol dan tulisan 3 Murid boleh menulis ayat mudah dengan kemas

CUTI MAAL HIJRAH
10.08.2021


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGGU : 28 (23-27.08.2021)
29 (30.08-03.09.2021)
30 (06-10.09.2021) TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MELAYU)
31 (20-24.09.2021)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR
DAN BERTUTUR
1 Murid boleh mendengar tetapi tidak memberi respon
BM 1.1 Mendengar dan memberi BM 1.1.1 Mengenalpasti pelbagai bunyi di
respons terhadap pelbagai bunyi di persekitaran
persekitaran
BM 1.1.2 Mengecam dan membezakan bunyi di
persekitaran
iv. manusia 2 Murid boleh mendengar dan memberi respon
v. alam sekitar
vi. ciptaan manusia
BM 1.1.3 Memberi respons terhadap bunyi yang
didengar
3 Murid boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai
respons dengan bertatasusila

BM 1.2 Mendengar, memahami dan BM 1.2.1 Mendengar dan memberi respons
memberi respons secara geraklaku terhadap cerita yang didengar 1 Murid boleh mendengar tetapi tidak memberi respon
dan lisan
BM 1.2.2 Mendengar dan menyanyi lagu
BM 1.2.3 Mendengar, memahami dan memberi 2 Murid boleh mendengar dan memberi respon
respons secara bertatasusila terhadap:
iii. ucap selamat
arahan yang mudah
3 Murid boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai
respons dengan bertatasusila

BM 1.3 Mendengar dan mengecam BM 1.3.1 Mendengar dan menyebut abjad 1 Murid boleh mendengar dan menyebut abjad
bunyi bahasa
BM 1.3.4 Mendengar, mengecam dan menyebut Murid boleh mendengar, mengecam dan menyebut
perkataan 2 perkataan


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
3 Murid boleh mendengar dan mengecam bunyi bahasa
BM 2.0 KEMAHIRAN MEMBACA
1 Murid boleh menyatakan lambang dan cetakan serta boleh
BM2.1 Menguasai Kemahiran BM 2.1.1 Menyatakan lambang dan cetakan mengenal pasti ciri-ciri fizikal buku
Prabaca yang membawa makna tertentu

BM 2.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri fizikal buku: 2 Murid boleh memegang buku dengan teknik yang betul
i. judul
ii. gambar/Ilustrasi
iii. pengarang

BM 2.1.3 Mengamalkan cara membaca yang
betul:
i. dari kiri ke kanan
ii. dari atas ke bawah
iii. jarak antara mata dengan buku 3 Murid boleh menunjukkan cara penjagaan buku yang betul dan
iv. teknik memegang buku boleh menunjukkan cara membaca dengan betul

BM 2.1.4 Mengamalkan penjagaan buku
dengan cara yang betul

BM 2.1.5 Membaca secara olok-olok
CUTI HARI KEBANGSAAN
31.08.2021
CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 3
11.09.2021 – 19.09.2021
CUTI HARI MALAYSIA
16.09.2021

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGGU : 32 (27-30.09.2021)
33 (04-08.10.2021)
34 (11-15.10.2021) TUNJANG KOMUNIKASI (BAHASA MELAYU)
35 (18-22.10.2021)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
BM 3.2 Menguasai Kemahiran BM 3.2.1 Menulis huruf kecil dengan cara yang
Menulis betul 1 Murid boleh menulis huruf dengan cara yang betul

BM 3.2.2 Menulis huruf besar dengan cara yang
betul 2 Murid boleh menulis perkataan dan frasa

BM 3.2.6 Meluahkan idea dalam bentuk lukisan,
simbol dan tulisan 3 Murid boleh menulis ayat mudah dengan kemas
BM 1.4 Berinteraksi menggunakan BM 1.4.1 Mendengar dan menyebut ayat mudah Murid boleh berinteraksi tanpa menggunakan struktur ayat yang
ayat mudah secara bertatasusila 1 lengkap.

BM 1.4.2 Berinteraksi menggunakan ayat 2 Murid boleh berinteraksi menggunakan ayat yang sesuai
mudah untuk:
v. meluahkan perasaan
vi. menyatakan permintaan 3 Murid boleh berinteraksi mengikut situasi dengan
menggunakan ayat yang sesuai dan sopan.
BM 1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR
DAN BERTUTUR
1 Murid boleh mendengar tetapi tidak memberi respon
BM 1.1 Mendengar dan memberi BM 1.1.1 Mengenalpasti pelbagai bunyi di
respons terhadap pelbagai bunyi di persekitaran
persekitaran
BM 1.1.2 Mengecam dan membezakan bunyi di 2 Murid boleh mendengar dan memberi respon
persekitaran
vii. manusia
viii. alam sekitar
ix. ciptaan manusia Murid boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai
BM 1.1.3 Memberi respons terhadap bunyi yang 3 respons dengan bertatasusila
didengar

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
BM 1.2 Mendengar, memahami dan BM 1.2.1 Mendengar dan memberi respons
memberi respons secara geraklaku terhadap cerita yang didengar 1 Murid boleh mendengar tetapi tidak memberi respon
dan lisan
BM 1.2.2 Mendengar dan menyanyi lagu
2 Murid boleh mendengar dan memberi respon
BM 1.2.3 Mendengar, memahami dan memberi
respons secara bertatasusila terhadap:
iv. ucap selamat
arahan yang mudah 3 Murid boleh mendengar, memahami dan memberi pelbagai
respons dengan bertatasusila
CUTI MAULIDUL RASUL
19.10.2021


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH


CUTI PERISTIWA PROGRAM PERKHEMAHAN KOKURIKULUM
01.11.2021
M 37
CUTI DEEPAVALI
03 - 05.11.2021


HARI KANAK-KANAK

-
M 38-39 - MAJLIS SAMBUTAN HARI JADI MURID PRASEKOLAH
-
-
-


-PENGURUSAN AKHIR TAHUN-
M 40
- MAJLIS TAMAT PRASEKOLAH

-PENGURUSAN AKHIR TAHUN-
M 41-42
- SESI PENDAFTARAN TAHUN 1 SESI 2022
- PENYERAHAN BUKU TEKS TAHAP 1 DAN 2 SESI 2022


CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

TUNJANG KEMANUSIAAN | 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SEKOLAH KEBANGSAAN API API
Mile 1.4 Jln.Tuaran, Jln. Bukit Padang
Luyang, 88300 KOTA KINABALU.
Tel : 088-314191
Faks : 088-213196
Email :
[email protected]

RANCANGAN PENGAJARANTAHUNANPRASEKOLAH (2021)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

MINGGU : 1 (20–22.01.2021)
2 (25–29.01.2021)
3 (01–05.02.2021)
4 (08–09.02.2021) TUNJANG : KEMANUSIAAN
5 (15–19.02.2021)
6 (22–26.02.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
KM 1.1 Memahami diri dan hubungan KM 1.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
dengan keluarga.
KM 1.1.2 Bercerita tentang anggota keluarga 1 Murid boleh memerihalkan tentang diri sendiri
KM 1.1.4 Menjelaskan peranan dan
tanggungjawab anggota keluarga.

2 Murid boleh memerihalkan tentang diri sendiri dan keluarga

3 Murid boleh memerihalkan tentang peranan dan
tanggungjawab diri dan keluargaKM 2.1 Mengamalkan hubungan baik KM 2.1.1 Bercerita tentang rakan. 1 Murid boleh bercerita tentang rakan
dengan rakan
KM 2.1.2 Mengamalkan pertuturan dan perlakuan
yang positif dengan rakan.
2 Murid boleh bertutur dengan rakan
Murid boleh bertutur dan perlakuan yang positif dengan rakan
3
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
KM 2.2 Memahami hubungan dengan KM 2.2.1 Bercerita tentang kelas
sekolah.
KM 2.2.2 Mematuhi peraturan sekolah 1 Murid boleh bercerita tentang kelas
KM 2.2.3 Memerihal tentang sekolah
KM 2.2.4 Bercerita tentang warga sekolah
2 Murid boleh bererita tentang sekolah


3 Murid boleh menunjukkan bangga tentang sekolah

KM3.2 Memahami lambang atau KM 3.2.2 Menyanyikan lagu Kebangsaan dan
identiti negara lagu Negeri tempat tinggal 1 Murid boleh menyanyikan Lagu Kebangsaan

Murid boleh menyanyikan Lagu Kebangsaan dengan tertib
2 dan menghormati Jalur Gemilang

3 Murid boleh menunjukkan penghormatan terhadap lambang
kebesaran dan identiti negara dalam pelbagai situasi
KM 2.3 Memahami tanggungjawab KM 2.3.1 Bercerita tentang jiran terdekat
dan hubungan diri dengan komuniti. KM 2.3.2 Memerihal tentang kawasan kejiranan
KM 2.3.3 Mengenal simbol kemudahan dalam 1 Murid boleh mengenal simbol kemudahan awam.
komuniti
KM 2.3.4 Menyatakan cara menjaga kemudahan
awam
KM 2.3.5 Menerangkan kepentingan menjaga Murid boleh menyatakan cara menggunakan kemudahan awam
kepentingan awam 2 dengan betul.
KM 2.3.6 Menyatakan perbuatan yang tidak boleh
dilakukan di tempat awam
KM 2.3.7 Menggunakan kemudahan awam secara
bertanggungjawab.
KM2.3.8 Bercerita tentang peranan dan 3 Murid boleh menjaga kemudahan awam.
sumbangan pasukan penyelamat

CUTI PERISTIWA PROGRAM MERENTAS DESA SEKOLAH
05.02.2021

CUTI TAHUN BARU CINA
10-13.02.2021

CUTI PERISTIWA PROGRAM SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
26.02.2021
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH


MINGGU : 7 (01–05.03.2021)
8 (08–12.03.2021)
9 (15–19.03.2021) TUNJANG : KEMANUSIAAN
10 (22-26.03.2021)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

KM 4.1 Memahami warisan budaya KM 4.1.2 Melibatkan diri dalam sambutan
masyarakat Malaysia. perayaan utama 1 Murid boleh menyebut perayaan utama di Malaysia.


2 Murid boleh bercerita tentang warisan budaya Malaysia.

3 Melibatkan diri dalam aktiviti warisan budaya Malaysia.KM 3.1 Mengenal Malaysia. KM3.1.1 Bercerita tentang negeri tempat tinggal
KM 3.1.2 Menyatakan negeri-negeri di Malaysia 1 Murid menyebut nama negeri tempat tinggal.
KM 3.1.3 Menyebut ketua negara dan ketua
kerajaan Murid bercerita tentang negeri tempat tinggal.
2
Murid bercerita tentang negara Malaysia.
3
KM3.2 Memahami lambang atau KM 3.2.1 Mengenal Jalur Gemilang dan bendera 1 Murid boleh menyanyikan Lagu Kebangsaan
identiti negara. negeri tempat tinggal


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
KM 3.2.2 Menyanyikan lagu Kebangsaan dan lagu
Negeri tempat tinggal 2 Murid boleh menyanyikan Lagu Kebangsaan dengan tertib
KM 3.2.3 Bercerita tentang Jalur Gemilang dan dan menghormati Jalur Gemilang
bendera negeri tempat tinggal
KM 3.2.4 Menyatakan identiti negara :
i. Rukun Negara
ii. Bunga Kebangsaan Murid boleh menunjukkan penghormatan terhadap lambang
iii. Bahasa Kebangsaan 3 kebesaran dan identiti negara dalam pelbagai situasi
KM 3.2.5 Menunjukkan penghormatan terhadap
lambang kebesaran dan identiti negara.

KM3.3 Meraikan Hari Kebangsaan KM 3.3.1 Menceritakan sambutan Hari
dan Hari Malaysia. Kebangsaan dan Hari Malaysia
KM 3.3.2 Menyambut Hari Kebangsaandan Hari 1 Murid boleh cerita tentang Hari Kebangsaan
Malaysia
KM 3.3.3 Bercerita tentang Kemerdekaan Negara.
KM 3.3.4 Melibatkan diri dalam sambutan Hari
Kebangsaan dan Hari Malaysia. 2 Murid boleh cerita tentang Hari Malaysia
3 Murid boleh cerita dan melibatkan diri dalan aktiviti sambutan
Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia

CUTI SEKOLAH PERTENGAHAN PENGGAL 1
27.03.2021 – 04.04.2021
MINGGU : 11 (05–09.04.2021)
12 (12–16.04.2021)
13 (19–23.04.2021) TUNJANG : KEMANUSIAAN
14 (26-30.04.2021)
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
15 (3-7.05.2021)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
KM 3.4 Mengetahui keistimewaan KM 3.4.1 Menyatakan mercu tanda negara
negara KM 3.4.2 Menyenaraikan kebanggaan negara 1 Murid boleh mengenal mercu tanda negara2 Murid boleh menyebut mercu tanda negara3 Murid boleh bercerita tentang mercu tanda negaraKM 4.1 Memahami warisan budaya KM 4.1.1 Menyatakan perayaan utama di 1 Murid boleh menyebut perayaan utama di Malaysia.
masyarakat Malaysia. Malaysia
KM 4.1.2 Melibatkan diri dalam sambutan
perayaan utama 2 Murid boleh bercerita tentang warisan budaya Malaysia.
KM 4.1.3 Bercerita tentang pakaian tradisional
KM 4.1.4 Memerihalkan makanan tradisional
KM 4.1.5 Mengenali warisan budaya Murid melibatkan diri dalam aktiviti warisan budaya Malaysia.
KM 4.1.6 Menghasilkan produk warisan budaya 3
KM 4.1.7 Melibatkan diri dalam warisan budaya

KM 5.1 Memaham i keindahan alam KM 5.1.2 Melibatkan diri dalam aktiviti untuk Murid boleh menyatakan cara menjaga alam sekitar.
sekitar. mengekalkan keindahan alam sekitar 1
KM 5.2 Memahami perhubungan KM 5.1.3 Menggambarkan keindahan alam sekitar
manusia dan alam sekitar. KM 5.2.2 Menghubungkaitkan kegiatan manusia Murid boleh bercerita tentang isu dan cara menjaga alam sekitar
KM 5.3 Memelihara dan memulihara dengan bencana alam 2 dengan rangsangan.
alam sekitar. KM 5.3.1 Bercerita tentang amalan memelihara
dan memulihara alam sekitar
KM5.3.3 Membincangkan cara menangani
masalah dan isu alam sekitar 3 Murid boleh menjaga alam sekitar.
KM 5.3.4 Mengamalkan pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar.
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

KM6.1 Mengetahui negara lain di KM 6.1.1 Menyebut nama negara lain 1 Murid mengenal negara lain
dunia. KM 6.1.2 Mengenali negara lain.


2 Murid boleh menyebut negara lain
3 Murid boleh bercerita tentang negara lainMINGGU : 16 (10-14.05.2021)
17(17-21.05.2021)
18(24-28.05.2021) TUNJANG : KEMANUSIAAN
19(14-18.06.2021)
20(21–25.06.2021)
21(28-30.06.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
KM 1.1 Memahami diri dan hubungan KM 1.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
dengan keluarga.
KM 1.1.2 Bercerita tentang anggota keluarga 1 Murid boleh memerihalkan tentang diri sendiri
KM 1.1.4 Menjelaskan peranan dan
tanggungjawab anggota keluarga.


2 Murid boleh memerihalkan tentang diri sendiri dan keluarga
3 Murid boleh memerihalkan tentang peranan dan
tanggungjawab diri dan keluarga


KM 2.1 Mengamalkan hubungan baik KM 2.1.1 Bercerita tentang rakan. 1 Murid boleh bercerita tentang rakan
dengan rakan
KM 2.1.2 Mengamalkan pertuturan dan perlakuan
yang positif dengan rakan.
2 Murid boleh bertutur dengan rakan
Murid boleh bertutur dan perlakuan yang positif dengan rakan
3CUTI HARI RAYA PUASA
(11-14.05.2021)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(29.05.2021-13.06.2021)
CUTI HARI WESAK
(26.0.2021)
CUTI PESTA KEAMAATAN
(31.05.2021)
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGG : 22 (05-09.07.2021)
23 (12–16.07.2021)
24 (26-30.07.2021) TUNJANG : KEMANUSIAAN
25 (02-06.08.2021)
26(09-13.08.2021)
27(16-20.08.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
KM 1.1 Memahami diri dan hubungan KM 1.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
dengan keluarga.
KM 1.1.2 Bercerita tentang anggota keluarga 1 Murid boleh memerihalkan tentang diri sendiri
KM 1.1.4 Menjelaskan peranan dan

tanggungjawab anggota keluarga.

2 Murid boleh memerihalkan tentang diri sendiri dan keluarga

3 Murid boleh memerihalkan tentang peranan dan
tanggungjawab diri dan keluargaKM 2.1 Mengamalkan hubungan baik KM 2.1.1 Bercerita tentang rakan. 1 Murid boleh bercerita tentang rakan
dengan rakan
KM 2.1.2 Mengamalkan pertuturan dan perlakuan
yang positif dengan rakan.
2 Murid boleh bertutur dengan rakan
Murid boleh bertutur dan perlakuan yang positif dengan rakan
3KM 2.2 Memahami hubungan dengan KM 2.2.1 Bercerita tentang kelas
sekolah.
KM 2.2.2 Mematuhi peraturan sekolah 1 Murid boleh bercerita tentang kelasDISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
KM 2.2.3 Memerihal tentang sekolah
2 Murid boleh bererita tentang sekolah
KM 2.2.4 Bercerita tentang warga sekolah


3 Murid boleh menunjukkan bangga tentang sekolah


KM3.2 Memahami lambang atau KM 3.2.2 Menyanyikan lagu Kebangsaan dan
identiti negara lagu Negeri tempat tinggal 1 Murid boleh menyanyikan Lagu Kebangsaan
Murid boleh menyanyikan Lagu Kebangsaan dengan tertib
2 dan menghormati Jalur Gemilang


3 Murid boleh menunjukkan penghormatan terhadap lambang
kebesaran dan identiti negara dalam pelbagai situasi
KM 2.3 Memahami tanggungjawab KM 2.3.1 Bercerita tentang jiran terdekat
dan hubungan diri dengan komuniti. KM 2.3.2 Memerihal tentang kawasan kejiranan
KM 2.3.3 Mengenal simbol kemudahan dalam 1 Murid boleh mengenal simbol kemudahan awam.
komuniti
KM 2.3.4 Menyatakan cara menjaga kemudahan
awam
KM 2.3.5 Menerangkan kepentingan menjaga Murid boleh menyatakan cara menggunakan kemudahan awam
kepentingan awam 2 dengan betul.
KM 2.3.6 Menyatakan perbuatan yang tidak boleh
dilakukan di tempat awam
KM 2.3.7 Menggunakan kemudahan awam secara
bertanggungjawab.
KM2.3.8 Bercerita tentang peranan dan 3 Murid boleh menjaga kemudahan awam.
sumbangan pasukan penyelamat
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(17.07.2021-25.07.2021)
CUTI MAAL HIJRAH
(10.08.2021)DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGGU: 28(23-27.08.2021)
29(30.08-03.09.2021)
30(06-10.09.2021) TUNJANG : KEMANUSIAAN
31(20-24.09.2021)
32(27-30.09.2021)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
KM 4.1 Memahami warisan budaya KM 4.1.2 Melibatkan diri dalam sambutan
masyarakat Malaysia. perayaan utama 1 Murid boleh menyebut perayaan utama di Malaysia.


2 Murid boleh bercerita tentang warisan budaya Malaysia.

3 Melibatkan diri dalam aktiviti warisan budaya Malaysia.KM 3.1 Mengenal Malaysia. KM3.1.1 Bercerita tentang negeri tempat tinggal
KM 3.1.2 Menyatakan negeri-negeri di Malaysia 1 Murid menyebut nama negeri tempat tinggal.
KM 3.1.3 Menyebut ketua negara dan ketua
kerajaan
2 Murid bercerita tentang negeri tempat tinggal.
3 Murid bercerita tentang negara Malaysia.

KM3.2 Memahami lambang atau KM 3.2.1 Mengenal Jalur Gemilang dan bendera 1 Murid boleh menyanyikan Lagu Kebangsaan
identiti negara. negeri tempat tinggal


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
KM 3.2.2 Menyanyikan lagu Kebangsaan dan lagu
Negeri tempat tinggal 2 Murid boleh menyanyikan Lagu Kebangsaan dengan tertib
KM 3.2.3 Bercerita tentang Jalur Gemilang dan dan menghormati Jalur Gemilang
bendera negeri tempat tinggal
KM 3.2.4 Menyatakan identiti negara :
iv. Rukun Negara
v. Bunga Kebangsaan Murid boleh menunjukkan penghormatan terhadap lambang
vi. Bahasa Kebangsaan 3 kebesaran dan identiti negara dalam pelbagai situasi
KM 3.2.5 Menunjukkan penghormatan terhadap
lambang kebesaran dan identiti negara.

KM3.3 Meraikan Hari Kebangsaan KM 3.3.1 Menceritakan sambutan Hari
dan Hari Malaysia. Kebangsaan dan Hari Malaysia
KM 3.3.2 Menyambut Hari Kebangsaandan Hari 1 Murid boleh cerita tentang Hari Kebangsaan
Malaysia
KM 3.3.3 Bercerita tentang Kemerdekaan Negara.
KM 3.3.4 Melibatkan diri dalam sambutan Hari
Kebangsaan dan Hari Malaysia. 2 Murid boleh cerita tentang Hari Malaysia
3 Murid boleh cerita dan melibatkan diri dalan aktiviti sambutan
Hari Kebangsaan dan Hari MalaysiaCUTI HARI KEBANGSAAN
(31.08.2021)
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KETIGA
(11.09.2021-19.09.2021T


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGGU: 33(04-08.10.2021)
34(11-15.10.2021)
35(18-22.10.2021) TUNJANG : KEMANUSIAAN
36(25-29.10.2021)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
KM 3.4 Mengetahui keistimewaan KM 3.4.1 Menyatakan mercu tanda negara
negara KM 3.4.2 Menyenaraikan kebanggaan negara 1 Murid boleh mengenal mercu tanda negara2 Murid boleh menyebut mercu tanda negara3 Murid boleh bercerita tentang mercu tanda negara


KM 4.1 Memahami warisan budaya KM 4.1.1 Menyatakan perayaan utama di 1 Murid boleh menyebut perayaan utama di Malaysia.
masyarakat Malaysia. Malaysia
KM 4.1.2 Melibatkan diri dalam sambutan
perayaan utama 2 Murid boleh bercerita tentang warisan budaya Malaysia.
KM 4.1.3 Bercerita tentang pakaian tradisional
KM 4.1.4 Memerihalkan makanan tradisional
KM 4.1.5 Mengenali warisan budaya Murid melibatkan diri dalam aktiviti warisan budaya Malaysia.
KM 4.1.6 Menghasilkan produk warisan budaya 3
KM 4.1.7 Melibatkan diri dalam warisan budaya

KM 5.1 Memaham i keindahan alam KM 5.1.2 Melibatkan diri dalam aktiviti untuk Murid boleh menyatakan cara menjaga alam sekitar.
sekitar. mengekalkan keindahan alam sekitar 1
KM 5.2 Memahami perhubungan KM 5.1.3 Menggambarkan keindahan alam sekitar
manusia dan alam sekitar. KM 5.2.2 Menghubungkaitkan kegiatan manusia Murid boleh bercerita tentang isu dan cara menjaga alam sekitar
KM 5.3 Memelihara dan memulihara dengan bencana alam 2 dengan rangsangan.
alam sekitar. KM 5.3.1 Bercerita tentang amalan memelihara
dan memulihara alam sekitar
KM5.3.3 Membincangkan cara menangani
masalah dan isu alam sekitar 3 Murid boleh menjaga alam sekitar.
KM 5.3.4 Mengamalkan pemeliharaan dan
pemuliharaan alam sekitar.


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

KM6.1 Mengetahui negara lain di KM 6.1.1 Menyebut nama negara lain 1 Murid mengenal negara lain
dunia. KM 6.1.2 Mengenali negara lain.


2 Murid boleh menyebut negara lain
3 Murid boleh bercerita tentang negara lain

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH_ 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

M 37 - HARI KANAK – KANAK
- MAJLIS SAMBUTAN HARI JADI MURID PRASEKOLAH


-PENGURUSAN AKHIR TAHUN-
M 38-39
- MAJLIS TAMAT PRASEKOLAH 2021

-PENGURUSAN AKHIR TAHUN-
M 40
- SESI PENDAFTARAN PRASEKOLAH SESI 2022


CUTI PERISTIWA PROGRAM PERKHEMAHAN KOKURIKULUM
(01.11.2021)
M 41-42
CUTI DEEPAVALI
(03 - 05.11.2021)


CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

TUNJANG KETERAMPILAN DIRI | 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SEKOLAH KEBANGSAAN API API
MILE 1.4 Jln.Tuaran, Jln. Bukit Padang
Luyang, 88300 KOTA KINABALU.
Tel : 088-314191
Faks : 088-213196
Email :
[email protected]

RANCANGAN PENGAJARANTAHUNANPRASEKOLAH (2021)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

MINGGU : 1 (20–22.01.2021)
2 (25–29.01.2021)
3 (01–05.02.2021)
4 (08–09.02.2021) TUNJANG KETERAMPILAN DIRI
5 (15–19.02.2021)
6 (22–26.02.2021)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
KD1.0 MENGENALI DAN KD 1.1.1 Mengenal pasti dan menceritakan
MENGURUS EMOSI pengalaman emosi yang melibatkan perasaan
KD1.1 gembira, 1 Murid boleh menyatakan emosi sendiri
Mengenali dan mengurus emosi sedih,takut, marah dan malu
sendiri KD 1.1.2 Menyatakan sesuatu yang disukai dan
yang tidak disukai
KD 1.1.3 Menyatakan emosi mengikut situasi
KD 1.1.4 Menceritakan perasaan sendiri kepada 2 Murid boleh menyatakan emosi sendiri mengikut situasi
orang lain mengenai sesuatu perkara atau
peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara
KD 1.1.5 Mengurus emosi dengan memilih
tindakan yang sesuai
3 .Boleh mengurus emosi sendiri dalam pelbagai situasi


KD1.2 KD 1.2.3 Membezakan emosi antara individu
Mengenali emosi orang lain dalam situasi yang tertentu. 1 Boleh menyatakan emosi orang lain2 Boleh menyatakan emosi orang lain mengikut situasi
3 Boleh membezakan emosi antara individu dalam situasi yang
tertentu
KD 2.0MENCAPAI EMOSI YANG .
POSITIF KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif iaitu: 1 Boleh menunjukkan sikap positif dengan rangsangan
KD 2.1 (i) sabar


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
Membina konsep kendiri (ii) berdikari
(iii) berkeyakinan 2 Boleh menunjukkan sebahagian yang positif
(iv) tolong-menolong
(v) belas kasihan
(vi) kecindan
KD 2.1.2 Menunjukkan sikap positif iaitu:
(i) kekitaan
(ii) setiakawan Boleh menunjukkan sikap yang positif dalam pelbagai situasi
(iii) empati 3

KD 2.2 KD 2.2.2 Menyatakan cara mengurus emosi
Membina kebolehan mengawal diri secara positif dalam situasi yang tidak 1 Murid boleh mengawal emosi sendiri dengan bimbingan.
menyenangkan
KD 2.2.3 Menunjukkan sikap sabar semasa 2 Murid boleh mengawal diri dalam situasi tertentu.
berdepan dengan situasi yang tidak
menyenangkan
3 Murid boleh mengawal diri dalam pelbagai situasi.
KD 2.3 KD 2.3.1 Bertutur dengan yakin
Membina keyakinan untuk KD 2.3.2 Bertanya dengan yakin
berkomunikasi KD 2.3.3 Berinteraksi dengan yakin 1 Murid boleh berinteraksi dengan orang tertentu
KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat
dengan yakin
KD 2.3.5 Menunjukkan kebolehan sendiri
melalui pelbagai kaedah komunikasi
2 .Murid boleh berinteraksi dengan orang lain

3 Murid boleh berinteraksi dan memeberi pendapat dengan yakin
dalam pe;bagai situasi

CUTI PERISTIWA PROGRAM MERENTAS DESA SEKOLAH
05.02.2021
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
CUTI TAHUN BARU CINA
10-13.02.2021

CUTI PERISTIWA PROGRAM SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
26.02.2021


MINGGU : 7 (01–05.03.2021)
8 (08–12.03.2021)
9 (15–19.03.2021) TUNJANG KETERAMPILAN DIRI
10 (22-26.03.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

KD3.1 KD 3.1.1 Menunjukkan kepekaan terhadap
Memahami keperluan, perasaan dan keperluan orang lain dan bertindak sewajarnya 1 Murid boleh memahami keperluan orang lain dengan
pandangan orang lain bimbingan
KD 3.1.2 Menyatakan perasaan orang lain
berdasarkan geraklaku yang ditunjukkannya.

KD 3.1.3 Menunjukkan sikap menghormati 2 Murid boleh memahami perasaan orang lain berdasarkan
perasaan dan pandangan orang lain gerak laku yang ditunjukkannya
3 Murid boleh menghormati perasaan dan pandangan orang lain
dalam pelbagai situasiKD 3.2 KD 3.2.1 Menghormati hak milik orang lain 1 Murid boleh menggunakan kemahiran sosial dengan
Menggunakan kemahiran sosial dalam bimbingan.
hubungan dengan orang lain KD 3.2.2 Berkongsi alat dan bahan dengan
orang lain semasa melaksanakan aktiviti 2 Murid boleh menyesuaikan diri dalam situasi tertentu.

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

KD 3.2.3 Menunjukkan kebolehan menyertai
sesuatu permainan yang sedang berlangsung
(playentry)

KD 3.2.4 Menyatakan persetujuan dan
ketidakpuasan hati tentang sesuatu perkara
dengan berhemah 3 Mengamalkan etika sosial dalam pelbagai situasi.

KD 3.2.5 Menyesuaikan diri dengan situasi
tertentu untuk bersosialisasi.

KD 3.2.6 Mengamalkan etika sosial dalam
perhubungan
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
MINGGU : 11 (05-09.04.2021)
12 (12-16.04.2021)
13 (19-23.04.2021)
14 (26-30.04.2021)
15 (03-07.0.2021) TUNJANG KETERAMPILAN DIRI
16 (10-14.0.2021)
17(17-21.0.2021)
18(24-28.05.2021)
19(14-18.06.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)


KD1.0 MENGENALI DAN KD 1.1.1 Mengenal pasti dan menceritakan
MENGURUS EMOSI pengalaman emosi yang melibatkan perasaan 1 Murid boleh menyatakan emosi sendiri
KD1.1 gembira,
Mengenali dan mengurus emosi sedih,takut, marah dan malu
sendiri KD 1.1.2 Menyatakan sesuatu yang disukai dan
yang tidak disukai
KD 1.1.3 Menyatakan emosi mengikut situasi 2 Murid boleh menyatakan emosi sendiri mengikut situasi
KD 1.1.4 Menceritakan perasaan sendiri kepada
orang lain mengenai sesuatu perkara atau
peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara
KD 1.1.5 Mengurus emosi dengan memilih
tindakan yang sesuai 3 .Boleh mengurus emosi sendiri dalam pelbagai situasi


KD1.2 KD 1.2.3 Membezakan emosi antara individu
Mengenali emosi orang lain dalam situasi yang tertentu. 1 Boleh menyatakan emosi orang lain
2 Boleh menyatakan emosi orang lain mengikut situasi3 Boleh membezakan emosi antara individu dalam situasi yang
tertentu

KD 2.0MENCAPAI EMOSI YANG .
POSITIF KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif iaitu: 1 Boleh menunjukkan sikap positif dengan rangsangan
KD 2.1 (i) sabar
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH
Membina konsep kendiri (ii) berdikari
(iii) berkeyakinan 2 Boleh menunjukkan sebahagian yang positif
(iv) tolong-menolong
(v) belas kasihan
(vi) kecindan
KD 2.1.2 Menunjukkan sikap positif iaitu:
(i) kekitaan
(ii) setiakawan
(iii) empati 3 Boleh menunjukkan sikap yang positif dalam pelbagai situasi

KD 2.2 KD 2.2.2 Menyatakan cara mengurus emosi
Membina kebolehan mengawal diri secara positif dalam situasi yang tidak 1 Murid boleh mengawal emosi sendiri dengan bimbingan.
menyenangkan
KD 2.2.3 Menunjukkan sikap sabar semasa 2 Murid boleh mengawal diri dalam situasi tertentu.
berdepan dengan situasi yang tidak
menyenangkan
3 Murid boleh mengawal diri dalam pelbagai situasi.
KD 2.3 KD 2.3.1 Bertutur dengan yakin
Membina keyakinan untuk KD 2.3.2 Bertanya dengan yakin
berkomunikasi KD 2.3.3 Berinteraksi dengan yakin 1 Murid boleh berinteraksi dengan orang tertentu
KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat
dengan yakin
KD 2.3.5 Menunjukkan kebolehan sendiri
melalui pelbagai kaedah komunikasi
2 .Murid boleh berinteraksi dengan orang lain

3 Murid boleh berinteraksi dan memeberi pendapat dengan yakin
dalam pe;bagai situasiCUTI HARI RAYA PUASA
11.05.2021-14.05.2021


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH


MINGGU : 20(21-25.06.2021)
21(28-30.06.2021)
22(05-09.07.2021)
23(12-16.07.2021)
24(26-30.07.2021) TUNJANG KETERAMPILAN DIRI
25(02-0608.2021)
26(09-13.08.2021)
27(16-20.08.2021)
28(23-27.08.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

KD3.1 KD 3.1.1 Menunjukkan kepekaan terhadap
Memahami keperluan, perasaan dan keperluan orang lain dan bertindak sewajarnya 1 Murid boleh memahami keperluan orang lain dengan
pandangan orang lain bimbingan
KD 3.1.2 Menyatakan perasaan orang lain
berdasarkan geraklaku yang ditunjukkannya.

KD 3.1.3 Menunjukkan sikap menghormati 2 Murid boleh memahami perasaan orang lain berdasarkan
perasaan dan pandangan orang lain gerak laku yang ditunjukkannya
3 Murid boleh menghormati perasaan dan pandangan orang lain
dalam pelbagai situasiKD 3.2 KD 3.2.1 Menghormati hak milik orang lain 1 Murid boleh menggunakan kemahiran sosial dengan
Menggunakan kemahiran sosial dalam bimbingan.
hubungan dengan orang lain KD 3.2.2 Berkongsi alat dan bahan dengan
orang lain semasa melaksanakan aktiviti 2 Murid boleh menyesuaikan diri dalam situasi tertentu.


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

KD 3.2.3 Menunjukkan kebolehan menyertai
sesuatu permainan yang sedang berlangsung
(playentry)

KD 3.2.4 Menyatakan persetujuan dan
ketidakpuasan hati tentang sesuatu perkara
dengan berhemah 3 Mengamalkan etika sosial dalam pelbagai situasi.

KD 3.2.5 Menyesuaikan diri dengan situasi
tertentu untuk bersosialisasi.

KD 3.2.6 Mengamalkan etika sosial dalam
perhubungan


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(17.07.2021-25.07.2021)
CUTI MAAL HIJRAH

(10.08.2021)


MINGGU : 29(30-03.09.2021)
30(06-10.09.2021)
31(20-24.09.2021)
32(27-30.09.2021)
33(04-08.10.2021) TUNJANG KETERAMPILAN DIRI
34(11-15.10.2021)
35(18-22.10.2021)
36(25-29.10.2021)
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

KD1.0 MENGENALI DAN KD 1.1.1 Mengenal pasti dan menceritakan
MENGURUS EMOSI pengalaman emosi yang melibatkan perasaan 1 Murid boleh menyatakan emosi sendiri
KD1.1 gembira,
Mengenali dan mengurus emosi sedih,takut, marah dan malu
sendiri KD 1.1.2 Menyatakan sesuatu yang disukai dan
yang tidak disukai
KD 1.1.3 Menyatakan emosi mengikut situasi 2 Murid boleh menyatakan emosi sendiri mengikut situasi
KD 1.1.4 Menceritakan perasaan sendiri kepada
orang lain mengenai sesuatu perkara atau
peristiwa yang telah berlaku melalui pelbagai cara
KD 1.1.5 Mengurus emosi dengan memilih
tindakan yang sesuai 3 .Boleh mengurus emosi sendiri dalam pelbagai situasi


KD1.2 KD 1.2.3 Membezakan emosi antara individu
Mengenali emosi orang lain dalam situasi yang tertentu. 1 Boleh menyatakan emosi orang lain
2 Boleh menyatakan emosi orang lain mengikut situasi3 Boleh membezakan emosi antara individu dalam situasi yang
tertentu
KD 2.0MENCAPAI EMOSI YANG .
POSITIF KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif iaitu: 1 Boleh menunjukkan sikap positif dengan rangsangan
KD 2.1 (i) sabar
Membina konsep kendiri (ii) berdikari
(iii) berkeyakinan
(iv) tolong-menolong 2 Boleh menunjukkan sebahagian yang positif
(v) belas kasihan
(vi) kecindan

KD 2.1.2 Menunjukkan sikap positif iaitu:
(i) kekitaan
(ii) setiakawan 3
(iii) empati Boleh menunjukkan sikap yang positif dalam pelbagai situasi
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

KD 2.2 KD 2.2.2 Menyatakan cara mengurus emosi
Membina kebolehan mengawal diri secara positif dalam situasi yang tidak 1 Murid boleh mengawal emosi sendiri dengan bimbingan.
menyenangkan
KD 2.2.3 Menunjukkan sikap sabar semasa 2 Murid boleh mengawal diri dalam situasi tertentu.
berdepan dengan situasi yang tidak
menyenangkan
3 Murid boleh mengawal diri dalam pelbagai situasi.

KD 2.3 KD 2.3.1 Bertutur dengan yakin
Membina keyakinan untuk KD 2.3.2 Bertanya dengan yakin
berkomunikasi KD 2.3.3 Berinteraksi dengan yakin 1 Murid boleh berinteraksi dengan orang tertentu
KD 2.3.4 Bercerita dan memberi pendapat
dengan yakin
KD 2.3.5 Menunjukkan kebolehan sendiri
melalui pelbagai kaedah komunikasi
2 .Murid boleh berinteraksi dengan orang lain

3 Murid boleh berinteraksi dan memeberi pendapat dengan yakin
dalam pe;bagai situasi


CUTI HARI KEBANGSAAN
31.08.2021
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 3
11.09.2021-19.09.2021


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH


CUTI PERISTIWA PROGRAM PERKHEMAHAN KOKURIKULUM
(01.11.2021)

CUTI DEEPAVALI
(03 - 05.11.2021)


- HARI KANAK – KANAK
- MAJLIS SAMBUTAN HARI JADI MURID PRASEKOLAH

-PENGURUSAN AKHIR TAHUN-

- MAJLIS TAMAT PRASEKOLAH 2021
-PENGURUSAN AKHIR TAHUN-

- SESI PENDAFTARAN PRASEKOLAH SESI 2022CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

TUNJANG KREATIVITI DAN ESTETIKA | 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SEKOLAH KEBANGSAAN API API
MILE 1.4 Jln.Tuaran, Jln. Bukit Padang
Luyang, 88300 KOTA KINABALU.
Tel : 088-314191
Faks : 088-213196
Email :
[email protected]

RANCANGAN PENGAJARANTAHUNANPRASEKOLAH (2021)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

MINGGU : 1 (20–22.01.2021)
2 (25–29.01.2021)
3 (01–05.02.2021)
4 (08–09.02.2021) TUNJANG : KREATIVITI DAN ESTETIKA
5 (15–19.02.2021)
6 (22–26.02.2021)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)

KE1.0 MUZIK KE 1.1.1 Meniru pelbagai ton suara manusia:
KE 1.1 Menyanyikan lagu daripada i)bercakap 1 Murid boleh menyanyikan lagu secara bimbingan
pelbagai repertoire ii)memanggil
iii)berbisik
iv)bernyanyi
v)lelaki dan perempuan
2 Murid boleh menyanyikan lagu
KE1.1.2 Meniru pelbagai bunyi di persekitaran
KE 1.1.3 Menyanyikan lagu mengikut melodi


KE 1.1.4 Menyanyikan lagu dengan: 3 .Murid boleh menyanyikan lagu mengikut melodi
(i) sebutan yang betul dan jelas dengan sebutan yang betul dan jelas
(ii) pic yang betul

KE 1.2 Memainkan alat muzik 1 Murid boleh menghasilkan bunyi menggunakan alat
perkusi KE 1.2.1 Menghasilkan bunyi menggunakan muik perkusi
perkusi badan

KE 1.2.2 Meneroka alat muzik perkusi 2 Murid boleh memainkan alat muik secara kreatif

KE 1.2.3 Menghasilkan bunyi menggunakan
pelbagai alat improvisasi secara kreatif 3 Murid boleh memainkan pelbagai alat muzik perkusi
dan alat improvisasi seara kreatif
.
KE3.1 Mengetahui unsur seni KE 3.1.1 Menyatakan unsur seni yang terdapat 1 Murid dapat memilih unsur seni
(Persepsi Estetik) dalam persekitaran

DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

KE 3.1.2 Menyatakan unsur seni yang terdapat 2 Murid dapat menyatakan unsur seni
pada objek buatan manusia


KE 3.1.3Menyatakan unsur seni yang terdapat
pada karya seni
3 Murid dapat menyatakan unsur seni yang terdapat
pada objek buatan manusia


KE3.2 Mengetahui media dalam KE 3.2.1 Menyatakan jenis media yang 1 Murid dapat memilih jenis media yang digunakan
menghasilkan karya seni digunakan dalam penghasilan karya seni Murid dapat menyatakan jenis media yang
(AplikasiSeni) KE 3.2.2 Memilih media yang sesuai dalam 2 digunakan
penghasilan karya seni

3 Murid dapat menyatakan dan memilih jenis media
dalam penghasilan karya

KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif KE 3.3.1 Mengeksplorasimedia Murid boleh menghasilkan karya seni dengan
dalam penghasilan karya seni KE 3.3.2 Menghasilkan karya kreatif melalui 1 rangsangan
(Ekspresi Kreatif) aktiviti menggambar


.Murid boleh menghasilkan karya seni mengikut
2 kreativiti
Murid boleh menghasilkan karya seni mengikut
3 kreativiti sendiri dengan menggunakan pelbagai media
yang sesuai
CUTI PERISTIWA PROGRAM MERENTAS DESA SEKOLAH
05.02.2021
CUTI TAHUN BARU CINA
10-13.02.2021
DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PRASEKOLAH _DPK 2.0 2021_ SK API API KOTA KINABALU_PRASEKOLAH

CUTI PERISTIWA PROGRAM SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
26.02.2021

MINGGU : 7 (01–05.03.2021)
8 (08–12.03.2021)
9 (15–19.03.2021) TUNJANG : KREATIVITI ESTETIKA
10 (22-26.03.2021)


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PERNYATAAN STANDARD PENTAKSIRAN
(CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN)
KE 2.1.1 Melakonkan watak menggunakan
KE 2.1 Melakonkan pelbagai imaginasi 1 Murid berlakon secara bimbingan
watak
KE 2.1.2 Melakonkan watak berdasarkan
cerita

2 Murid dapat berlakon mengikut imaginasi

3 Murid dapat berlakon berdasarkan cerita
1 Murid dapat memilih jenis media yang digunakan
KE3.2 Mengetahui media dalamKE 3.2.1 Menyatakan jenis media yang
menghasilkan karya seni (Aplikasi digunakan dalam penghasilan karya seni 2 Murid dapat menyatakan jenis media yang digunakan


DISAHKAN OLEH : EN. MOHD HAFIZ ZURAIMY BIN DAMSAH_GURU BESAR SK API API KOTA KINABALU DIKEMASKINI : 20.01.2021


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีทอดตลาด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ปี 2560)
Next Book
Lawak Kampus (JILID 21)