The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ummi Merak Kayangan, 2021-02-25 11:05:16

TAHUN 1 SJKC

34 PBD : 观察


11/10- 课本
15/10 活动本
5.3.1 解答涉及日常生
5.3 解决问题 活与时间有关的应用 视频:
题。
https://www.youtube.com/w
atch?v=U8mwlgfK1ek











35 6.1.1 使用各种有关度 使用实物、 图片进行 1. 讲述与度量衡有关的词 PBD : 观察
18/10 量衡的词汇。 测量和作出比较。 汇。
- 6.1.2 使用非标准单位 课本
22/10 来测量物体的长度、质 2. 测量物体的长度、质量和 活动本
Mauli 量和液体的体积。 液体的体积。 视频:
dur https://www.youtube.com/w
Rasul 3. 比较两个或两个以上物体 atch?v=V5sGCr0EPUw
学校特 6.1 以相对单位测量 的长度、质量和液体的体积,
别假期 6.0 长度、质量和液体的 并确定答案的合理性。 https://www.youtube.com/w
(四) 度量衡 体积 atch?v=3GiCGs_PCks
(18/
10) 4. 解答涉及日常生活与度量
衡有关的常规问题。 https://www.youtube.com/w
atch?v=-ID35QuYRbI
回 教
先 知 5. 运用各种策略解答涉及日
诞 辰 常生活与度量衡有关的常规 https://www.youtube.com/w
19/10 问题。 atch?v=URSUqxAXSTM

6. 以创意和创新的方式,解
19

6.1.3使用非标准单位
来比较两个或两个以上
物体的长度、质量和液
体的体积。
36-37 6.2 解决问题 6.2.1 解答涉及日常生 PBD : 观察
活与度量衡有关的应用
25/10 题。 课本
- 活动本
29/10 视频:
https://www.youtube.com/w
1/11- atch?v=J4HnEhJe-lo
5/11
屠妖节
假期
( 3/11
-5/11)






38 7.1.1说出长方体、正方 使用实物了解立体图 1. 说出立体图形和平面图 PBD : 观察
体、圆锥体、正方棱锥 形。 形的名称。
8/11- 体、圆柱体和球体的名 课本
12/11 称。 2. 讲述立体图形和平面图 活动本
第二 7.1.2 解说立体图形的 形的特征及根据规律排列物 视频:
学期 面、边 和顶点。 体。 https://www.youtube.com/w
归纳 7.0 7.1 立体图形 7.1.3 根据规律排列物 atch?v=iz6LGfLGgsk
评审 空间 体。 3. 综合各种立体制作新模 https://www.youtube.com/w
7.1.4 综合各种立体制 排列立体以制作模 型和使用平面图形设计新图 atch?v=1
(08- 作新模型。 型。例如:机械人、 案,并确定其合理性。 NBXV7Aoyts
12/11 船、房子。
) 4. 解答涉及日常生活与空
间有关的常规问题。

20

7.2.1 说出正方形、长 通过图形的排列、 剪 PBD : 观察
39 方形、三角形和圆的名 贴和 填色,设计图
称。 案。 课本
15/11 7.2.2 解说平面图形的 活动本
- 7.2 平面图形 直线、边、角和曲线。 视频:
19/11 7.2.3 根据规律排列平 https://www.youtube.com/w
面图形。 atch?v=VaeRuZd4ALg
7.2.4 以平面图形创作
图案。
40 7.3 解决问题 7.3.1 解答涉及日常生 PBD : 观察
活与空间有关的应用
22/11 题。 课本
- 活动本
26/11 视频:
https://www.youtube.com/w
atch?v=5TjfzzXYG2M































21

8.1 收集、分类和整 8.1.1 根据日常生活的 使用记数符号收集简 1. 说出象形统计图。 PBD : 观察
理数据 情境收集数据。 易的数据。
2. 根据日常生活的情境收 课本
集数据。 活动本
视频:
3. 读出和获取象形统计图
中的资料。 https://www.youtube.com/w
atch?v=teEBdg34cRk
4. 解答涉及日常生活有关
数据处理的常规问题。


5. 运用各种策略,解答涉及
日常生活有关数据处理的常
8.0 规问题。
数据处理
6. 以创意和创新的方式,解
答涉及日常生活有关数据处
理的非常规问题。


41-42 8.2 象形统计图 8.2.1 读出和获取象形 提示只涉及一个图代 PBD : 观察
统计图中的资料。 表一个值。
29/11 课本
- 活动本
03/12 视频:
https://www.youtube.com/w
06/12 atch?v=r_gv502PZqc
-
10/12








22

8.3 解决问题 8.3.1 解答涉及日常生 PBD : 观察
活与数据处理有关的应
用题。 课本
活动本
视频:
https://www.youtube.com/w
atch?v=nhIQFGhNpUc


11/12-31/12 第二学期年终假期(共 21 天)
* RPT ini berkuatkuasa pada 20/01/2021.
* RPT ini telah dikemaskini pada 16/02/2021.
* RPT ini telah disahkan oleh Guru Besar pada 17/02/2021.







































23

SJK(C) GOOD SHEPHERD, MENGGATAL







RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN





BAHASA MELAYU TAHUN 1



2021






Disediakan oleh : Cikgu Lee Bing Fung dan Cikgu Lai Kai Ling

Minggu / Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum
Tarikh
1-2 Program Transisi & Penyayang
Fasa 2 Fasa Penyesuaian
20/1-29/1

Program Transisi & Penyayang
3 Fasa 3 Fasa Kesediaan
1/2 – 5/2 Modul PdP Tema Sub Tema 1 Contoh Aktiviti:
1: Saya Sihat Saya Kita Jaga Kita 1. Badan Saya Bersih
Selamat 2. Saya Pentingkan Kesihatan
Sub Tema 2 Contoh Aktiviti:
Makanan Pilihanku 1. Jom Pilih Makanan berkhasiat
2. Jom Cipta Resepi
4 Modul PdP Tema Sub Tema 3 Contoh Aktiviti:
1: Saya Sihat Saya Katakan “Tidak” 1. Siapa Saya?
8/2 – 12/2 Selamat 2.Badan Saya Kepunyaan Saya

*Cuti Tahun
Baharu
Cina
10-12/2
5 Modul PdP Tema Sub Tema 1 Contoh Aktiviti:
2: Mari Fikirkan 1. Main Jual Beli
15/2 – 19/2 Ringgit Malaysia 2. Tabung Saya
*15/2
Cuti Sub Tema 2 Contoh Aktiviti:
Peristiwa 1 1. Menara Straw
Siapa Paling Tinggi 2. Dadu Saya


Modul PdP Tema Sub Tema 2 Contoh Aktiviti:
6 2: Mari Fikirkan 1. Jom Kira
Siapa Paling Tinggi
22/2 – 26/2

*26/2 Sub Tema 3 Contoh Aktiviti:
Cuti 1. Kenali masa
Peristiwa 2 Tik Tok Tik Tok (jam/minit/saat/am/pm)
2. Kenali hari

Modul PdP Tema Sub Tema 1 Contoh Aktiviti:
Misteri Cuaca 1. Warna-warni

7 3: Detektif Alam 2. Pelangi

1/3 – 5/3
Sub Tema 2 Contoh Aktiviti:
Misteri Alam Rimba 1. Jom kenal haiwan
2. Mari ke zoo

Modul PdP Tema Sub Tema 2 Contoh Aktiviti:
8 3: Detektif Alam 1. Menyusuri Hutan Jungle-Trekking
Misteri Alam Rimba
8/3 – 12/3 2. Buku Cerita Saya

Sub Tema 3 Contoh Aktiviti:
1. Lihat dan kenal (Peralatan di
Misteri di Rimba taman)


2. Aktiviti yang boleh dilakukan di
taman


Modul PdP Tema Sub Tema 1 1. Inilah Malaysiaku
9 4: Mari Bersama
Kita Raikan 2. Mari Hias Kelas
15/3 – 19/3

*Pentaksir Sub Tema 2 Contoh Aktiviti:
an 1. Lagu Hari Lahir
Sumatif Selamat Hari Lahir
15-19/3 2. Hadiah Hari Jadi


Modul PdP Tema Sub Tema 3 Contoh Aktiviti:
4: Mari Bersama 1.Poskad Alam
10 Jaga Persekitaran Kita
2.Oh, Sampah!
22/3 – 26/3
Sub Tema 4 Contoh Aktiviti:
1. Sekolah Saya
Kita Guna Kita Jaga
2.Tanggungjawab Saya



CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

27/3-4/4
Tema 1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut; KBT:
respons i) nama abjad KP – Verbal-linguistik
Sayangi keluarga
11 ii) bunyi abjad
Nilai:
Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kasih Sayang
5/4-9/4 2.1 dan intonasi yang sesuai; Tanggungjawab
Unit 1 . i) suku kata Kerajinan

Saya Sayang 3.1 Menghargai
12 akan Keluarga Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; https://www.youtube.com/
i) huruf
12/4-16/4 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan watch?v=20zhY1uc_pU
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Buku Aktiviti m/s 1-5
kanak-kanak
Pentaksiran: Buku Aktiviti



Tema 1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Mengenal pasti
Sayangi keluarga pelbagai bunyi; KB – Menjanakan idea
13 i) vokal dan konsonan
Nilai:
19/4-23/4 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kebersihan
Unit 2 dan intonasi yang sesuai; Menghargai
Mari Sayang i) suku kata Bersyukur
ii) perkataan
https://www.youtube.com/
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; watch?v=0rV81RdaF7A
ii) suku kata

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai Buku Aktiviti m/s 6-11

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan Pentaksiran: Buku Aktiviti
golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
i) kata nama am



Tema 1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Mengenal pasti

Sayangi keluarga pelbagai bunyi; Verbal linguistic
ii) diftong dan vokal berganding
KB – Menghubungkaitkan
14 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang Kembangkan Idea
Unit 3 betul, intonasi yang sesuai, dan
26/4-30/4 memahami; Konstruktivisme:
Balik ke i) perkataan Pengembangan idea
15 Kampung
3/5-7/5 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Nilai:
ii) suku kata Prihatin
iii) perkataan Kesyukuran
Kasih Sayang
Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Hormat-menghormati
4.2 bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Menghargai
*Pentaksir i) lagu berdasarkan melodi lagu https://www.youtube.com/
an kanak-kanak
Sumatif watch?v=lgO2eaNG5zU
3/5-7/5 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata https://www.youtube.com/
5.1.1 mengikut konteks; watch?v=NHdavF1iGWk
ii) kata nama khas

Buku Aktiviti m/s 12-20

Pentaksiran: Buku Aktiviti

Tema 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Verbal linguistik
16 Hidup Harmoni pelbagai bunyi; Interpersonal
i) vokal dan konsonan Kinestetik
10/5-14/5
Unit 4 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, KB – Menghubungkaitkan
*Cuti Hari Kenali Jiran intonasi yang sesuai, dan memahami; Mengecam
Raya i) perkataan
11/5-14/5
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Nilai:
iv) frasa Semangat Kejiranan
17 4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.1 Menghayati keindahan bahasa; Kasih Sayang
Semangat Bermasyarakat
bahasa dalam bahan sastera i) pantun dua kerat dengan sebutan Hormat-menghormati
17/5-21/5 dan intonasi yang sesuai Baik hati
https://www.youtube.com/
Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan
5.3 watch?v=eI_ITiFrqew
mengikut konteks. menggunakan jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata https://www.youtube.com/
watch?v=9QgHrpVrCCA



Buku Aktiviti m/s 21-25

Pentaksiran: Buku Aktiviti


Tema 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
1 respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Verbal linguistik
Hidup Harmoni pelbagai bunyi; Interpersonal
ii) diftong dan vokal berganding Kinestetik
18 2.1
Unit 5 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, KB – Menghubungkaitkan
24/5-28/5 Kawan-kawan intonasi yang sesuai, dan memahami; Bacaan Intensif
Mengecam
ii) frasa
Wei Han
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Kontekstual:
v) ayat Mengalami

Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.1 Menghayati keindahan bahasa; Nilai:
4.2 bahasa dalam bahan sastera ii) pantun empat kerat dengan Berhemah tinggi
sebutan dan intonasi yang sesuai Bertangungjawab
Bekerjasama
Memahami, mengenal pasti, dan Semangat Kemasyarakatan

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 menggunakan bentuk ayat mengikut Kerajinan
mengikut konteks. konteks. https://www.youtube.com/
i) ayat tunggal watch?v=bbqUvAbdLq8



Buku Aktiviti m/s 26-30

Pentaksiran: Buku Aktiviti



*CUTI PERTENGAHAN TAHUN
29/5-13/6
Tema 2 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengajuk, dan menyebut perkataan, KBT:
19 respons frasa dan ayat yang mengandungi KP – Muzik
Hidup Harmoni pelbagai bunyi; Interpersonal
14/6-18/6 ii) diftong dan vokal berganding
KB – Menghubungkaitkan
Unit 6 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Menjanakan idea
intonasi yang sesuai, dan memahami; Mengecam
Taman iii) ayat dalam perenggan
Permainan Kontekstual:
3.2
Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis Menghubungkaitkan
yang bermakna i) perkataan
4.2 Konstruktivisme:
Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Mengaplikasikan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Berhemah tinggi
Bertangungjawab
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan Bekerjasama
golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata Semangat Kemasyarakatan
mengikut konteks; Kerajinan
i) kata nama am https://www.youtube.com/
watch?v=0em4heYJExo

https://www.youtube.com/
watch?v=IYKwQOsRqkw

Buku Aktiviti m/s 31-38

Pentaksiran: Buku Aktiviti

Tema 3 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP – Verbal linguistik
Badan Sihat Dan tujuan yang betul secara bertatasusila.
Bersih KB – Menghubungkaitkan
20 Membaca, memahami, dan menaakul Membaca, memahami, dan menaakul Menjanakan idea
2.2 bahan grafik dan bukan grafik 2.2.1 bahan untuk mendapatkan; Mentakrif
21/6-25/6 Unit 7 i) kosa kata umum Meramal
Mencipta
*Percuba Sihat dan Menulis perkataan, frasa, dan ayat Membina dan menulis Pembelajaran Kontekstual
an UPSR 1 Gembira 3.2 yang bermakna 3.2.1 ii) frasa
21/6-23/6 Pembelajaran Masteri
Mencipta pantun secara terkawal dan
Menghasilkan bahan sastera dengan mempersembahkan; Pembelajaran
menyerapkan keindahan dan 4.3.1 i) pantun dua kerat Konstruktivisme:
4.3 kesantunan bahasa serta TMK
21 mempersembahkannya secara kreatif

28/6-2/7 Memahami fungsi dan menggunakan Memahami, mengenal pasti, dan Nilai:
Patuh
5.1 golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata Menjaga Kesihatan
5.1.1 mengikut konteks; Rasional
iv) penjodoh bilangan
https://www.youtube.com/
watch?v=0em4heYJExo

https://www.youtube.com/
watch?v=mi0y9MCSJXc



Buku Aktiviti m/s 39-43

Pentaksiran: Buku Aktiviti




Tema 3 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal linguistik
Badan Sihat Dan tujuan
Bersih KB – Menghubungkaitkan
22 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Menjanakan idea
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Merumus
5/7-9/7 Unit 8 ii) idea tersurat
Pembelajaran Kontekstual
Sedap dan Sihat 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Membina dan menulis
yang bermakna 3.2.1 iii) ayat Pembelajaran
Konstruktivisme:

Menghayati keindahan dan kesantunan Menyanyikan lagu dengan sebutan TMK
4.2 bahasa dalam bahan sastera 4.2.2 yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Menjaga Kesihatan
Rasional
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan Memahami, mengenal pasti, dan Kerajinan
golongan kata mengikut konteks 5.1.2 menggunakan kata kerja mengikut Berjimat cermat
konteks; https://www.youtube.com/
i) kata kerja transitif watch?v=pi5nzI932qk

https://www.youtube.com/
watch?v=KIANDn4taV0



Buku Aktiviti m/s 44-48

Pentaksiran: Buku Aktiviti



Tema 3 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP – Verbal linguistik
Badan Sihat Dan i) soalan dengan kata tanya
Bersih KB – Menjanakan idea
23 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan Menganalisis
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Menilai
12/7-16/7 Unit 9 sesuai, serta mempersembahkannya
dengan penuh penghayatan; Pembelajaran Kontekstual
*Percuba Kebersihan dan i) cerita
an UPSR 2 Kesihatan
12/7-16/7 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Nilai:
yang bermakna
Menjaga Kebersihan
pemahaman dengan berdasarkan
soalan; Menghargai
i) bertumpu Bertanggungjawab
https://www.youtube.com/
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan watch?v=hlh4XQzyrVQ
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang
sesuai

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti, dan Buku Aktiviti m/s 49-56
pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata terbitan mengikut
konteks; Pentaksiran: Buku Aktiviti
i) kata berimbuhan awalan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
17/7-25/7
Tema 4 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP – Interpersonal
Cermat Dan i) soalan dengan kata tanya Verbal linguistik
24 Selamat Visual – ruang
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan
26/7-30/7 sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang KB – Menjanakan idea
Unit 10 sesuai, serta mempersembahkannya Menghubungkaitkan
dengan penuh penghayatan; Menaakul
Berhati-hati ii) pantun Meramal
Selalu Mengecam
Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu
3.2 yang bermakna perkara Pembelajaran Kontekstual


4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Nilai:
sesuai Berwaspada
Menjaga Keselamatan diri
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan Cermat
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata adjektif mengikut Baik Hati
konteks; https://www.youtube.com/
i) sifatan/keadaan watch?v=hlh4XQzyrVQ


https://www.youtube.com/
watch?v=DzNCI0Ivlas



Buku Aktiviti m/s 57-61

Pentaksiran: Buku Aktiviti


Tema 4 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP – Interpersonal
Cermat Dan ii) suruhan Verbal linguistik
25 Selamat 2.3 Visual – ruang
Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca bahan bukan sastera
2/8-6/8 sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan KB – BCB - Mendengar
Unit 11 intonasi yang sesuai, serta dengan berkesan
mempersembahkannya dengan penuh Menghubungkaitkan
Selamat Sentiasa penghayatan; Mengecam
i) label

Nilai:
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Berhemah tinggi
yang bermakna i) perkataan Menjaga kesihatan diri
4.2 Menjaga Keselamatan diri
Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.1 Menghayati keindahan bahasa; Berwaspada
bahasa dalam bahan sastera ii) pantun empat kerat dengan
sebutan dan intonasi yang sesuai
5.1
Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan https://www.youtube.com/
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata adjektif mengikut watch?v=3aiRnNhACko
konteks;
ii) warna Buku Aktiviti m/s 62-66


Pentaksiran: Buku Aktiviti




26 Tema 4 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
Cermat Dan maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP – Muzik
9/8-13/8 tujuan yang betul secara bertatasusila.
Selamat KB – Menghubungkaitkan
*Pentaksir 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Mengelas
an intonasi yang sesuai, dan memahami; Menjanakan idea
Sumatif Unit 12 ii) frasa Menghubungkaitkan
12/8-13/8 Jadikan Teladan 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan; Kontekstual:

*Percuba yang bermakna ii) frasa Menghubungkaitkan
an UPSR 3 Menghayati keindahan dan kesantunan Nilai:
12-13/8 4.2 bahasa dalam bahan sastera 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Bertanggungjawab
yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Berwaspada
kanak-kanak Menjaga Keselamatan diri
Mematuhi Peraturan
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti, dan Kerajinan
golongan kata mengikut konteks menggunakan golongan kata https://www.youtube.com/
mengikut konteks; watch?v=kLeuMFWNr8E
iii) kata ganti nama diri pertama dan
kedua
Buku Aktiviti m/s 67-76

Pentaksiran: Buku Aktiviti

Tema 5 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal linguistik
Seni Budaya Kita tujuan Interpersonal
27 2.1 Menghubungkaitkan
Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul
16/8-20/8 Unit 13 dan intonasi yang sesuai; KB – Menghubungkaitkan
Meriahnya ii) perkataan Menyusun urutan
Verbal linguistik
*Pentaksir Perayaan 3.3
an Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan
Sumatif bukan naratif secara;
16-18/8 4.3 i) terkawal Nilai:
Hormat-menghormati
*Percuba Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Kerjasama
Bersyukur
mempersembahkan;
menyerapkan keindahan dan
an UPSR 3 kesantunan bahasa serta i) pantun dua kerat Kasih Sayang
16-18/8
5.1 mempersembahkannya secara kreatif
https://youtu.be/_KCeJCSgMhE
Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut https://youtu.be/i2GiYVJTfYA
konteks;
i) kata hubung gabungan https://youtu.be/khqeWfqMnQ
M
https://youtu.be/khqeWfqMnQ
M

https://youtu.be/ZBlDJd6lj8k

https://youtu.be/CMYDOsLFu5
s

Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 1-5

Pentaksiran: Buku Aktiviti

Tema 5 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP – Interpersonal
28 Seni Budaya Kita i) soalan dengan kata tanya
KB – Menghubungkaitkan
23/8-27/8 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Mengecam
Unit 14 dan intonasi yang sesuai;
iii) ayat Kontekstual:
Kesenian Kita Mengalami
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Mengaplikasikan
penulisan daripada aspek;
i) ejaan BCB – Bacaan luncuran
4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Nilai:
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Bekerjasama
i) lagu berdasarkan melodi lagu Semangat Kemasyarakatan
kanak-kanak Hormat-menghormati
Menghargai
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.3 Memahami, mengenal pasti, dan
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata adjektif mengikut https://youtu.be/pfqaw1-_k4U
konteks;
iii) bentuk https://youtu.be/S7Bd-zdzhX8

https://youtu.be/886IA8o1hes

https://youtu.be/O7yMyFRWf4
k

Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 6-10

Pentaksiran: Buku Aktiviti




Tema 5 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP – Verbal – linguistic
Seni Budaya Kita tujuan yang betul secara bertatasusila. Kinestetik
Mengaplikasi
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
Unit 15 intonasi yang sesuai, dan memahami; KB – Menghubungkaitkan
i) perkataan Mengecam
29 Wah, Cantiknya Mereka Cipta
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
30/8-3/9 penulisan daripada aspek; Konstruktivisme:
ii) tanda baca Menerangkan

*31/8 Cuti 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
Hari menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Nilai:
kemerde kesantunan bahasa serta i) pantun dua kerat Patuh
kaan mempersembahkannya secara kreatif Kesabaran
Menghargai
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut https://youtu.be/XVuoUowSLiE
konteks.
i) ayat tunggal https://youtu.be/qzS_OlWmPd4
2/9-9/9
UPSR https://youtu.be/RElau2dwyNY

https://youtu.be/JgfD7mirmCQ

https://youtu.be/tng5mfU54mE
https://youtu.be/yLNyXhuTKOs

Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 11-
18

Pentaksiran: Buku Aktiviti




Tema 6 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal – linguistik
Malaysia Oh tujuan Visual - ruang
Malaysia Muzik
Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul,
2.1
intonasi yang sesuai, dan memahami; KB – Menilai
30 Unit 16 ii) frasa Mencipta
Menaakul
6/9-10/9 Pameran Kartun 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis Menghubungkaitkan
Malaysia yang bermakna iii) ayat Kontekstual

Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Konstruktivisme
4.2 bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Menghargai
Berbangga
Daya usaha
Memahami, mengenal pasti, dan Kerajinan
menggunakan kata tugas mengikut Patriotisme

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 konteks;
golongan kata mengikut konteks ii) kata sendi nama https://youtu.be/tbWYjVg8pdU

https://youtu.be/v1OsDquBZTc
https://youtu.be/F04O7196jq0

https://youtu.be/k4ds661fz5A

https://youtu.be/zzGA3lkwcoQ

Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 19-
23

Pentaksiran: Buku Aktiviti







CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
11/9-19/9
Tema 6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP – Verbal – linguistik
Malaysia Oh i) soalan dengan kata tanya Muzik
Malaysia
31 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, KB – Menjana idea
intonasi yang sesuai, dan memahami; Menghubungkaitkan
20/9-24/9 Unit 17 iii) ayat dalam perenggan

Bendera 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis jawapan
Malaysia yang bermakna pemahaman dengan berdasarkan Nilai:
*21/9 soalan; Mencintai negara
Cuti i) bertumpu Berbangga
Peristiwa 4.2 Patriotisme
3 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; https://youtu.be/ke-3TAHK8GI
i) lagu berdasarkan melodi lagu
kanak-kanak
5.1 https://youtu.be/WmlTLwdKRp
Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti, dan o
golongan kata mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut https://youtu.be/464a_ryNa94
konteks;
iii) kata arah https://www.youtube.com/watc

h?v=NSGH1-Uqd88

https://www.youtube.com/watc
h?v=Ng2p5PxOcAA
Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 24-
28


Pentaksiran: Buku Aktiviti




Tema 6 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP – Verbal – linguistik
32 Malaysia Oh ii) suruhan
Malaysia KB – Menjanakan idea
27/9-1/10 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul Menaakul
bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Mencipta
Unit 18 i) kosa kata umum Menghubungkaitkan
Negaraku 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Kontekstual
Istimewa yang bermakna pemahaman dengan berdasarkan
soalan; Nilai:
ii) bercapah Patuh
Semangat bermasyarakat
4.3
Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Berbudi bahasa
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Bersyukur
kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat Berbangga
mempersembahkannya secara kreatif
Buku teks
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti, dan https://www.youtube.com/watc
pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata terbitan mengikut h?v=eVww8QanPYA
konteks;
i) kata berimbuhan awalan https://youtu.be/B-xfIzNSvlw

Buku aktiviti Jilid 2
https://youtu.be/QLNMqvzVHg
w
https://youtu.be/MuqMsMfd5G
Q


Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 29-

36

Pentaksiran: Buku Aktiviti



Tema 7 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP – Verbal – linguistic
Hebatnya Sains tujuan yang betul secara bertatasusila. Mengenal pasti
33 Teknologi Dan
Inovasi 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul KB – Menghubungkaitkan
4/10-8/10 bahan grafik dan bukan grafik bahan untuk mendapatkan; Menjanakan idea
ii) idea tersurat Mereka cipta
Unit 19 Konstruktivisme:
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu Kembangkan idea
Mesra Plastik yang bermakna perkara
Kontekstual :
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan Pengetahuan sedia ada
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan;
kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat Nilai:
mempersembahkannya secara kreatif Kerajinan
5.2.2 Memahami, mengenal pasti, dan Bertanggungjawab
5.2 Memahami dan menggunakan menggunakan kata majmuk mengikut Kerjasama
pembentukan kata mengikut konteks konteks; Menghargai
i) kata majmuk rangkai kata bebas
Buku teks
https://youtu.be/H3IVpNxHDo0

https://youtu.be/mXepgbCVurw

https://youtu.be/31UQYCYTgaI

https://youtu.be/Xc8hHR1oEQc
Buku aktiviti
https://youtu.be/hii9KhnLqTY

https://youtu.be/wTNCuBfql6o

Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 37-
41

Pentaksiran: Buku Aktiviti

Tema 7 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal – linguistic
Hebatnya Sains tujuan Naturalis
Teknologi Dan
34 Inovasi 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca bahan sastera dengan KB – Menghubungkaitkan
sastera dan bukan sastera sebutan yang betul dan intonasi yang Mereka cipta
11/10-15/10 sesuai, serta mempersembahkannya Merumus
Unit 20 dengan penuh penghayatan;
i) cerita Kontekstual :
Hebat dan Pengetahuan sedia ada
Mudah Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis
3.2 yang bermakna iii) ayat TMK


4.2 Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan BCB – Bacaan intensif
bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai;
i) lagu berdasarkan melodi lagu Nilai:
kanak-kanak Kerajinan
Menghargai
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami, mengenal pasti, dan Kebersihan
pembentukan kata mengikut konteks menggunakan kata ganda mengikut
konteks. Buku teks
i) kata ganda penuh https://youtu.be/F2_IBIYSSGk
https://youtu.be/pdKltqCd2dE

https://youtu.be/66qfshAARaM

https://youtu.be/foprBM3sqKI

https://youtu.be/451dSOpvWHo

https://youtu.be/0JWrN5p7WA
0

Buku aktiviti
https://youtu.be/hsGswXR_jXI
https://youtu.be/cFha31xK_hQ

Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 42-
46

Pentaksiran: Buku Aktiviti

Tema 7 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KB – Menghubungkaitkan
Hebatnya Sains i) soalan dengan kata tanya Mereka cipta
Teknologi Dan
Inovasi 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul Kontekstual :
35 dan intonasi yang sesuai; Penerokaan
iii) ayat
18/10-22/10 Unit 21 Konstruktivisme:
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Kembangkan idea
Berfaedah dan bukan naratif secara;
*18/10 Kreatif i) terkawal BCB :Mendengar dan bercakap
Cuti 4.1 Bacaan luncuran
Peristiwa Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 Bercerita secara spontan dengan Nilai:
sebutan yang betul dan intonasi yang
kesantunan bahasa dalam bahan sastera
4 sesuai Daya usaha
Kerajinan
*19/10 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami, mengenal pasti, dan Menghargai
Cuti mengikut konteks. menggunakan jenis ayat mengikut Rasional
Maulidur konteks;
Rasul i) ayat penyata Buku teks
https://youtu.be/InwJ1k5MfPo

https://youtu.be/qw6cb_uiUs4

https://youtu.be/weVPi4Pgufo

https://youtu.be/DmuLr1eYFL4

https://youtu.be/aIR_VGQaZf4
Buku aktiviti
https://youtu.be/_vlAtck_MXY

Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 47-
54

Pentaksiran: Buku Aktiviti


Tema 8 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar, memahami, dan KBT:
respons memberikan respons terhadap; KP – Verbal – linguistic
Cintai Alam ii) suruhan
KB – Mengecam
Membaca bahan bukan sastera Menjanakan idea

36 Unit 22 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 dengan sebutan yang betul dan Merumus
sastera dan bukan sastera intonasi yang sesuai, serta
Indahnya Alam
25/10-29/10 mempersembahkannya dengan penuh Pembelajaran Kontekstual
penghayatan;
i) label Nilai:
Mencintai alam
Menulis sesuatu yang diimlakkan; Menghargai
Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 ii) frasa Kesyukuran
3.2 yang bermakna Rasional

Bercerita secara spontan dengan Buke teks
Mengaplikasikan unsur keindahan dan 4.1.1 sebutan yang betul dan intonasi yang https://youtu.be/s3DSr_6vgFI
kesantunan bahasa dalam bahan sastera sesuai
4.1 https://youtu.be/9j5h7DfA6bQ
Memahami, mengenal pasti, dan
Memahami dan membina ayat 5.3.1 menggunakan jenis ayat mengikut https://youtu.be/wkgPdA8J35c
5.3 mengikut konteks. konteks;
ii) ayat tanya https://youtu.be/isHAe-bFack

https://youtu.be/aai32g5S8Gc


Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 55-
59

Pentaksiran: Buku Aktiviti




Tema 8 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyampaikan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai pesanan dengan sebutan dan intonasi KP – Verbal – linguistic
Cintai Alam tujuan yang betul secara bertatasusila.
KB – Menghubungkaitkan
Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, Menaakul
2.1
37 Unit 23 intonasi yang sesuai, dan memahami; Menjanakan idea
iii) ayat dalam perenggan
Dekati Alam
1/11-5/11 Pembelajaran Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis
*3/11- yang bermakna iii) ayat Nilai:
5/11 4.2 Patuh
Cuti Menghayati keindahan dan kesantunan 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan Tekun
Deepaval bahasa dalam bahan sastera yang betul dan intonasi yang sesuai; Menghargai
Menjaga Kebersihan
i) lagu berdasarkan melodi lagu
i kanak-kanak

Buku teks
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan https://youtu.be/mgRh0kk6QGo
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks. https://youtu.be/-dEGZRohf2o
i) ayat tunggal
https://youtu.be/xu1hl_66rUo

https://youtu.be/-1t9MgUjT8U

https://youtu.be/F-tHRpF5r4s

Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 60-
64

Pentaksiran: Buku Aktiviti




Tema 8 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat tersurat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan KP – Verbal – linguistic
38 Cintai Alam tujuan
2.3.1 Membaca bahan sastera dengan KB – Menganalisis
8/11-12/11 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sebutan yang betul dan intonasi yang Menaakul
Unit 24 sastera dan bukan sastera sesuai, serta mempersembahkannya Menjanakan idea
dengan penuh penghayatan;
Selamatkan Alam i) cerita Pembelajaran Kontekstual
8/11-
12/11 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan Nilai:
bukan naratif secara;
*Pentaksir i) terkawal Patuh
Tekun
an Menghargai
Sumatif Kerajinan
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta pantun secara terkawal dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan; Buku teks
kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat https://youtu.be/F9Q65fwSG4Q
mempersembahkannya secara kreatif
https://youtu.be/QNfPiPbepEA
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami, mengenal pasti, dan
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut https://youtu.be/GmQ2Jp0IXCk
konteks.
ii) ayat majmuk https://youtu.be/Jl-uPPi69dg

https://youtu.be/hHdMVHRlyzg

https://youtu.be/jNQUJtbL6rU

Buku aktiviti
https://youtu.be/zuVO3SPhQFY
https://youtu.be/TZtTYY68X9s

https://youtu.be/9CMOVZn0gn
8

Buku Aktiviti Jilid 2 m/s 65-
76

Pentaksiran: Buku Aktiviti







39 - 42 PENGAYAAN DAN PEMULIHAN
15/11-
10/12

Cuti Akhir Tahun
11/12-31/12





* RPT ini berkuatkuasa pada 20/01/2021.

* RPT ini telah dikemaskini pada 16/02/2021.
* RPT ini telah disahkan oleh Guru Besar pada 17/02/2021.

SJK (C)GOOD SHEPHERD, MENGGATAL






RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA INGGERIS TAHUN 1

2021






Disediakan oleh CIKGU YAP TSIN BOON/ CIKGUTSEN LEE TUNG/

CIKGU TAN PENG CHING

Week/
Date Module Sub Title Suggestion Activities Notation


1-2

20/1-29/1 Program Transisi & Penyayang
Fasa 2 Fasa Penyesuaian



Program Transisi & Penyayang
Fasa 3 Fasa Kesediaan
3
Module pdp Sub Title 1 Suggested Activities
1/2– 5/2 1 Get to know your body
Module 1 - We take care of ourselves https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
I am healthy,
I am safe 2 Move your body-BodySong
https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA

Sub Title 2 Suggested Activities
1 Healthy food vs Unhealthy food - category worksheet
My choice of food
2 Meal of my day –Draw and colouring the breakfast of the day



4 Module pdp Sub Title 3 Suggested Activities
8/2 – 12/2 Module 1 - Brave to say “NO” 1 Says “NO” to strangers

10/2-12/2 I am healthy, https://www.youtube.com/watch?v=8SU9JG8mNYo
Cuti I am safe
Perayaan 2 Protect Yourself Rules-
Tahun Baharu Safe Touch/ Unsafe Touch
Cina https://www.youtube.com/watch?v=zNTUMNKSNwk



CUTI PERAYAAN Tahun Baharu Cina – 10 -14 Feb 2021
CUTI Peristiwa 1 15/2
5 Module pdp Sub Title 1 Suggested Activities
15/2 -19/2 Module 2 - Malaysia Ringgit 1. Notes and coins
https://www.youtube.com/watch?v=c7ldspULIbk

15/2 Let’s think
Cuti Peristiwa 2. My Store
1 Sub Title 2 Suggested Activities
1. My Siblings and Me
Who is the tallest? 2. Compare It



6 Module pdp Sub Title 2 Suggested Activities
1. Let’s Count On
22/2 – 26/2 Module 2 - Who is the tallest? 2. Say It.
Let’s think
26/2
Cuti Peristiwa
2 / Cuti Sub Title 3 Suggested Activities
Perayaan Chap 1. My Daily Activities
Goh Mei Tik Tok Tik Tok 2. My Watch



7 Module pdp Q!q Suggested Activities
1. Rainbow- colour based to the number.
1/3 – 5/3 Module 3 - 2. What To Wear At Beach?-worksheet1
Nature Sub Title 2 Suggested Activities
detective 1. Animal Habitat
The mystery of the jungle
https://www.youtube.com/watch?v=Xj1ASC-TlsI
2. Act Like Animals

8 Module pdp Sub Title 2 Suggested Activities
1. Wild animals
8/3– 12/3 Module 3 - The mystery of the jungle
Nature https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo
detective
2. Jungle Animals and Their Sounds
https://www.youtube.com/watch?v=SIBcwRu76d8

Sub Title 3 Suggested Activities
1. Find and Count -worksheet
Mystery in the garden
2. My Lovely Plant – draw and name the plant


9 Module pdp Sub Title 1 Suggested Activities
1. Festival in Malaysia
15/3 – 19/3 Module 4 - Let celebrate together
Living 2. My Favourite Malaysian Foods – draw out and write simple
*Pentaksiran together sentences.
Sumatif

16-18/3


Sub Title 2 Suggested Activities
1. Birthday Song – sing a song
Happy Birthday
https://www.youtube.com/watch?v=uiwOgoi3E_w

2. Birthday Card To Mum - Handcraft


10 Module pdp Sub Title 3 Suggested Activities 22-3-2021
1. How to keep environment clean 26-3-2021
22/3 – 26/3 Module 4 - Take care of our environment https://www.youtube.com/watch?v=gEk6JLJNg0U Evaluation
Living
together 2. Sing a song and draw a poster
https://www.youtube.com/watch?v=K7cMhM1NPOo


Sub Title 4 Suggested Activities
1. I love my school
We use, we take care https://www.youtube.com/watch?v=8qq6WkFofeU

2. What should I do?


27/3 - 4/4 Cuti Pertengahan Penggal (9 Hari)







MAIN
Week & SKILL(S) LANGUAGE/ CONTENT LEARNING Materials/Notation/Reference
Date THEME & TOPIC LESSON GRAMMAR FOCUS STANDARD STANDARD
FOCUS
MAIN SKILL MAIN SKILL Textbook pg 4
11 Speaking Speaking CD1 02

2.1 2.1.4(asas) https://www.youtube.com/watch?v
World of Self, Family Hi. What’s your name? Communicate simple Greet, say goodbye, and =m8IoBkA3vME
5/4 – 9/4 and Friends Speaking I’m (name) information intelligibly express thanks using
1 (Speaking 1) He’s, She’s (name) suitable fixed phrases Pupils Introduce themselves.
Bye COMPLEMENTARY SKILL PBD: Speaking
Friends Speaking COMPLEMENTARY SKILL
2.3
Speaking
Communicate appropriately to2.3.1(tambahan)
a small or large group Introduce self to an audience
using fixed phrases

MAIN SKILL MAIN SKILL
Listening Listening Textbook pg 5
1.2 1.2.4(asas) CD1 04
Understand meaning in a Understand short basic
variety of familiar contexts supported classroom https://www.youtube.com/watch?v
instructions =bJKtO-qxPxo
COMPLEMENTARY SKILL Listen & write
Writing COMPLEMENTARY SKILL Assessment: Writing
4.1 Writing
Form letters and words in neat4.1.2(asas)
legible print using cursive i) Form upper and lower case
writing letters of regular size and
shape**
**preliterate pupils only

World of Self, Family Point to something ii) write letters and words in a
straight line from left to right
and Friends 2 (Listening 1) Listening (green) … with regular spaces between
Colours: blue, green, words and spaces*
Friends yellow, red, white *all pupils
iii) copy letters and familiar
high frequency words and
phrases correctly*
*all pupils
NB Learning standard
4.1.1(asas) also applies to
preliterate pupils here, and in
all other lessons in the first
few school weeks which
involve writing. Please use
your own judgement on this,
as appropriate to the needs of
your pupils.
MAIN SKILL MAIN SKILL
Reading Reading Textbook pg 6
3.1 3.1.1(asas) CD1 06
Recognise words in linear and Identify and recognise the https://www.youtube.com/watch?v
World of Self, Family non-linear texts by using shapes of the letters in the =XE1dYfEK2fc
and Friends 3 (Reading 1) Reading Colour words knowledge of sounds of lettersalphabet Worksheet
Assessment: Writing
Friends COMPLEMENTARY SKILL
Reading
3.1.2(asas)
Recognise and sound out with
support beginning, medial and

final sounds in a word


MAIN SKILL MAIN SKILL
Writing Writing
4.1 4.1.2(asas) https://www.youtube.com/watch?v
Form letters and words in neati) Form upper and lower case =S7BfvWSbePM
legible print using cursive letters of regular size and Writing alphabet
12 writing shape** Assessment: Writing
**preliterate pupils only
COMPLEMENTARY SKILL ii) write letters and words in a
12/4 – 16/4 Reading straight line from left to right
3.1 with regular spaces between
World of Self, Family Recognise words in linear and words and spaces*
and Friends 4 (Writing 1) Writing Alphabet, pupils’ names non-linear texts by using *all pupils
knowledge of sounds of iii) copy letters and familiar
Friends high frequency words and
phrases correctly*
*all pupils



COMPLEMENTARY SKILL
Reading
3.1.1(asas)
Identify and recognise the
shapes of the letters in the
alphabet
MAIN SKILL MAIN SKILL
Language Arts Language Arts CD1 08
5.1 5.1.1(pelengkap) https://www.youtube.com/watch?v
Enjoy and appreciate rhymes, Demonstrate appreciation =KWb0C-Gw2QE
poems and songs through non-verbal responses Worksheet
to: Assessment: Writing
Your choice, as i) simple chants and raps
appropriate to your ii) simple rhymes
World of Self, Family pupils’ needs and iii) simple action songs
and Friends 5 (Language Arts interests. Possible
1) Language Arts
language focuses include COMPLEMENTARY SKILL
Friends colours or letters of the Language Arts
alphabet 5.1.2(pelengkap)
Say the words in simple texts,
and sing simple songs with
intelligible pronunciation,
rhythm and intonation
i) simple chants and raps
ii) simple rhymes
iii) simple action songs
World of Self, Family 6 (Listening 2) Listening Hi. What’s your name? MAIN SKILL MAIN SKILL
and Friends I’m (name Listening Listening Self-Introduction

1.2 1.2.2(asas) https://www.youtube.com/watch?v
Friends Understand meaning in a Understand with support =d18m71p-Y6Q&t=72s
variety of familiar contexts specific information and Assessment: Speaking
details of very simple phrases
COMPLEMENTARY SKILL and sentences
Speaking
2.1 COMPLEMENTARY SKILL
Communicate simple Speaking
information intelligibly 2.1.1(asas)
Give very basic personal
information using fixed
phrases
MAIN SKILL MAIN SKILL
Writing Writing https://www.youtube.com/watch?v
4.1 4.1.2(asas) =Yt8GFgxlITs
Form letters and words in neatii) write letters and words in a
13 legible print using cursive straight line from left to right https://quizizz.com/admin/quiz/5f8e
World of Self, Family writing with regular spaces between 8d644e4e0a001ccb6a04/number
and Friends 7 (Writing 2) Writing Numbers 1 - 10 words and spaces
How old are you?
19/4-23/4 I’m (age) COMPLEMENTARY SKILL Assessment: Quizizz
Friends Writing COMPLEMENTARY SKILL
4.2 Writing
Communicate basic 4.2.1(asas)
information intelligibly for a Give very basic personal
range of purposes in print and information using fixed
digital media phrases


MAIN SKILL MAIN SKILL
Reading Reading
3.1 3.1.1(asas) https://quizizz.com/admin/quiz/5e6f
Recognise words in linear and Identify and recognise the 5ddd867efd001b779e3d/alphabet
non-linear texts by using shapes of the letters in the
knowledge of sounds of lettersalphabet Writing worksheet
Assessment: Quizizz
COMPLEMENTARY SKILL COMPLEMENTARY SKILL
World of Self, Family Names of letters of the Writing Writing
and Friends
8 (Reading 2) Reading alphabet 4.1 4.1.2(asas)
Form letters and words in neatii) write letters and words in a
Friends
legible print using cursive straight line from left to right
writing with regular spaces between
words and spaces

MAIN SKILL MAIN SKILL
Speaking Speaking https://www.youtube.com/watch?v
14 2.1 2.1.5(asas) =E6VYENU82Hs
Communicate simple Name or describe objects
World of Self, Family information intelligibly using suitable words from Read sentences that given.
and Friends 9 (Speaking 2) Speaking Colours word sets
My hat is (colour) COMPLEMENTARY SKILL Assessment: performance-speaking
26/4-30/4 Friends Reading COMPLEMENTARY SKILL
3.1 Reading
Recognise words in linear and 3.1.3(asas)
non-linear texts by using Blend phonemes (CVC, CCVC)
knowledge of sounds of letters
MAIN SKILL MAIN SKILL
Language Arts Language Arts https://www.youtube.com/watch?v
5.1 5.1.1(pelengkap) =_UR-l3QI2nE
Enjoy and appreciate rhymes, Demonstrate appreciation
poems and songs through non-verbal responses Chants the alphabet song
to
i) simple chants and raps
ii) simple rhymes
World of Self, Family 10 (Language Recycled language: iii) simple action songs
and Friends Language Arts
Arts 2) letters of the alphabet
COMPLEMENTARY SKILL
Friends Language Arts
5.1.2(pelengkap)
Say the words in simple texts,
and sing simple songs with
intelligible pronunciation,
rhythm and intonation
i) simple chants and raps
ii) simple rhymes
iii) simple action songs
MAIN SKILL MAIN SKILL
Listening Listening https://www.youtube.com/watch?v
1.2 1.2.5(asas) =Tz4R2lyv6sE
Recycled language from Understand meaning in a Understand short supported
lessons 6 – 10: variety of familiar contexts questions https://quizizz.com/admin/quiz/5eb
World of Self, Family What’s your name…? bd82f0fd462001b50d5ce/greetings
and Friends 11 (Listening 3) Listening How old are you? COMPLEMENTARY SKILL COMPLEMENTARY SKILL
I’m (years old) Writing Writing
Friends How do you spell? 4.2 4.2.2(asas) Assessment: Quizizz
Names of the letters of Communicate basic Greet, say goodbye, and
the alphabet information intelligibly for a express thanks using suitable
range of purposes in print and fixed phrases
digital media

MAIN SKILL MAIN SKILL
Speaking Speaking https://www.youtube.com/watch?v
2.3 2.3.1(tambahan) =MDUFI-Pr9Yk
Communicate appropriately toIntroduce self to an audience
a small or large group using fixed phrases https://quizizz.com/admin/quiz/5ae
15 World of Self, Family Recycled language from 89dc2551571001aff8c8f/capitalizatio
and Friends 12 (Speaking 3) Speaking lessons 6 – 10 COMPLEMENTARY SKILL COMPLEMENTARY SKILL n
What’s your name…? Writing Writing
How old are you?
Friends 4.3 4.3.1(asas) Assessment: Quizizz
I’m (years old)
Communicate with Use capital letters
3/5-7/5 appropriate language form appropriately in personal and
*Pentaksiran and style for a range of place names
Sumatif purposes in print and digital
media
MAIN SKILL MAIN SKILL
Reading Reading Worksheet
3.2 3.2.2(asas) Passage about Myself
World of Self, Family Understand a variety of linear Understand specific Answer question based to the
and Friends Recycled language: I’m and non-linear print and information and details of verypassage given.
13 (Reading 3) Reading (name/age), What’s your digital texts by using simple phrases and sentences
name? How old are you? appropriate reading strategies COMPLEMENTARY SKILL Assessment: diagnostic
Friends COMPLEMENTARY SKILL Listening
Listening 1.2.3(tambahan)
1.2 Understand with a high
Understand meaning in a degree of support very short
variety of familiar contexts simple narratives
MAIN SKILL MAIN SKILL
Writing Writing Task:
4.2 4.2.1(asas)
Communicate basic Give very basic personal Ask and write down basic
information intelligibly for a information using fixed
range of purposes in print and phrases information about friend.
World of Self, Family digital media
and Friends COMPLEMENTARY SKILL Assessment: Writing
14 (Writing 3) Writing Recycled language from
topic of Friends COMPLEMENTARY SKILL Speaking
Speaking 2.1.5(asas)
Friends 2.1 Name or describe objects
Communicate simple using suitable words from
information intelligibly word sets





World of Self, Family 15 (Listening 4) Listening Classroom objects MAIN SKILL MAIN SKILL
and Friends Listening Listening Textbook pg 10

16 1.2 1.2.1(asas)(asas) CD1 -12
At School Understand meaning in a Understand with support the https://www.youtube.com/watch?v
variety of familiar contexts main idea of very simple =ddQHvuKGfno
phrases and sentences
10/5 – 14/5 COMPLEMENTARY SKILL https://quizizz.com/admin/quiz/5e7
Speaking COMPLEMENTARY SKILL eccffc5e281001e2fd045/year-
2.1 Speaking supermind-unit-at-school
Communicate simple 2.1.5(asas)
information intelligibly Name or describe objects Assessment: Quizizz
11/5- 14/5 using suitable words from
word sets
Cuti MAIN SKILL MAIN SKILL
Perayaan Speaking Speaking Textbook pg 11
Hari Raya 2.1 2.1.5(asas) CD1-14
Communicate simple Name or describe objects https://www.youtube.com/watch?v
information intelligibly using suitable words from =9F_VRG5j6xs
word sets
World of Self, Family What’s this? COMPLEMENTARY SKILL https://www.youtube.com/watch?v
and Friends 16 (Speaking 4) Speaking It’s a (ruler) Listening COMPLEMENTARY SKILL =OpJBOls_JYE
Is it a (ruler)? 1.2 Listening
At School Yes, it is/No, it isn’t.
Understand meaning in a 1.2.2(asas) https://quizizz.com/admin/quiz/5e9
variety of familiar contexts Understand with support 7154fa47ff4001c11f565/english-year-
17 specific information and supermind
details of very simple phrases
and sentences Assessment: Quizizz
MAIN SKILL MAIN SKILL
17/5-21/5 Language Arts Language Arts Textbook pg 12
5.2 5.2.1(asas)(asas) CD1 -17
Express personal responses to Name people, things or places
literary texts of interest in illustrations https://www.youtube.com/watch?v
World of Self, Family
and Friends 17 (Language Language Arts It’s a (colour) (object). accompanying texts =-JQ-FLzoIL0
Arts 3) COMPLEMENTARY SKILL
Speaking COMPLEMENTARY SKILL Chant:pg 12
At School
2.1 Speaking
Communicate simple 2.1.5(asas)
information intelligibly Name or describe objects
using suitable words from
word sets
MAIN SKILL MAIN SKILL
Speaking Speaking Textbook pg 13
18 2.1 2.1.1(asas) CD1-19,20
World of Self, Family Communicate simple Give very basic personal https://www.youtube.com/watch?v
24/5-28/5 and Friends 18 (Speaking 5) Speaking It isn’t my (pen) information intelligibly information using fixed =mTtRAwABGMc
Look at (the desk)
26/5 – At School phrases Worksheet pg 13
Wesak Day COMPLEMENTARY SKILL Assessment: Performance in lisening
Listening COMPLEMENTARY SKILL and speaking
1.2 Listening

Understand meaning in a 1.2.5(asas)
variety of familiar contexts Understand short supported
questions
MAIN SKILL MAIN SKILL
Writing Writing https://www.youtube.com/watch?v
4.2 4.2.4(tambahan) =hBZcoXyXTvo
Communicate basic Name or describe objects
information intelligibly for a using suitable words from Worksheet
World of Self, Family Imperatives + please range of purposes in print and word sets Assessment:Writing
and Friends 19 (Writing 4) Writing e.g. Sit at your desk, digital media
please, Open your bag, COMPLEMENTARY SKILL
At School please
COMPLEMENTARY SKILL Listening
Listening 1.2.4(asas)
1.2 Understand short basic
Understand meaning in a supported classroom
variety of familiar contexts instructions
MAIN SKILL MAIN SKILL
Listening Listening https://www.youtube.com/watch?v
1.2 1.2.3(tambahan) =fdOEjMPu6Do
Understand meaning in a Understand with a high
variety of familiar contexts degree of support very short Pupils act after listen the instruction
World of Self, Family
and Friends 20 (Listening 5) Listening Here’s (your pencil case) simple narratives that given by teacher.
I’m sorry COMPLEMENTARY SKILL
Thank you Reading COMPLEMENTARY SKILL Assessment: Observation
At School
3.2 Reading
Understand a variety of linear 3.2.1(asas)
and non-linear print and Understand the main idea of
digital texts by using very simple phrases and
appropriate reading strategies sentences
29/5- 13/6 Cuti PertengahanTahun ( 16 Hari )


MAIN SKILL MAIN SKILL
Reading Reading
3.1 3.1.2(asas) https://www.youtube.com/watch?v
Recognise words in linear and Recognise and sound out with =tp_iuG2uHY4
non-linear texts by using support beginning, medial and
World of Self, Family knowledge of sounds of lettersfinal sounds in a word Read phrases/ wording
and Friends 21 (Reading 4) Reading The letter sound /æ/
COMPLEMENTARY SKILL COMPLEMENTARY SKILL Assessment:
19 At School Listening Listening
1.1 1.2.1(asas)(asas)
14/6-18/6 Recognise and reproduce Recognise and reproduce with
target language sounds support a limited range of high
*Ujian frequency target language
Percubaan phonemes
UPSR 1 World of Self, Family 22 (Language Language Arts Is it your X? It isn’t my X. MAIN SKILL MAIN SKILL
17/6-18/6 and Friends Arts 4) Language Arts Language Arts https://www.youtube.com/watch?v

5.1 5.1.1(pelengkap) =xmn6q88yXR8&t=19s
At School Enjoy and appreciate rhymes, Demonstrate appreciation
poems and songs through non-verbal responses Chants
to:
i) simple chants and raps
ii) simple rhymes
iii) simple action songs

COMPLEMENTARY SKILL
Language Arts
5.1.2(pelengkap)
Say the words in simple texts,
and sing simple songs with
intelligible pronunciation,
rhythm and intonation.
i) simple chants and raps
ii) simple rhymes
iii) simple action songs
MAIN SKILL MAIN SKILL
Listening Listening https://www.youtube.com/watch?v
1.2 1.2.2(asas) =4bxjiMfdNng
Understand meaning in a Understand with support
variety of familiar contexts specific information and https://www.youtube.com/watch?v
World of Self, Family This is (my desk) details of very simple phrases =_mC9BmlMFzk
and Friends 23 (Listening 6) Listening There’s a bag COMPLEMENTARY SKILL and sentences
Speaking (short quiz)
At School 2.1 COMPLEMENTARY SKILL
Communicate simple Speaking Assessment: quiz
information intelligibly 2.1.1(asas)
Give very basic personal
information using fixed
phrases
MAIN SKILL MAIN SKILL
Speaking Speaking https://www.youtube.com/watch?v
2.1 2.1.2(asas) =oYWoKhJ7hOQ
Communicate simple Find out about very basic
information intelligibly personal information using https://quizizz.com/admin/quiz/5ea
Imperatives: Put away
World of Self, Family Speaking (your book). Look for fixed phrases 74a77384dfd001c984297/imperative-
and Friends 24 (Speaking 6) COMPLEMENTARY SKILL year
(the rubber).
Can you see (the ruler)? Writing COMPLEMENTARY SKILL
At School 4.2 Writing Assessment: Quizizz
What number?
Communicate basic 4.2.5(tambahan)
information intelligibly for a Connect words and proper
20 range of purposes in print and names using ‘and’
digital media

World of Self, Family 25 (Writing 5) Writing Recycled language: MAIN SKILL MAIN SKILL
21/6 – 25/6 Writing Writing https://www.youtube.com/watch?v
and Friends colours

Adjectives: primary 4.3 4.3.2(asas) =psYndXiOWuQ
*Ujian At School (colours), secondary Communicate with Spell familiar high frequency
Percubaan (colours) appropriate language form words accurately
UPSR 1 and style for a range of https://quizizz.com/admin/quiz/5e9c
21/6-23/6 purposes in print and digital COMPLEMENTARY SKILL 03d943bc60001f069885/adjectives-
media Reading year-supermind
3.2.1(asas)
COMPLEMENTARY SKILL Understand the main idea of Assessment: Quizizz
Reading very simple phrases and
3.2 sentences
Understand a variety of linear
and non-linear print and
digital texts by using
appropriate reading strategies

Reading materials
https://www.youtube.com/watch?v
=PqRpR0_P-DM
MAIN SKILL MAIN SKILL
Reading Reading https://quizizz.com/admin/quiz/5ec2
3.2 3.2.2(asas) d26828ea4d001b4e2d33/colours
Understand a variety of linear Understand specific
and non-linear print and information and details of veryAssessment: Quizizz
digital texts by using simple phrases and sentences
appropriate reading strategies
COMPLEMENTARY SKILL
COMPLEMENTARY SKILL Speaking
Speaking 2.1.5(asas)
2.1 Name or describe objects
Communicate simple using suitable words from
information intelligibly word sets
World of Self, Family
and Friends Recycled language:
26 (Reading 5) Reading colours, primary,
secondary (colours)
At School





















MAIN SKILL MAIN SKILL
Language Arts Language Arts https://www.youtube.com/watch?v
21 5.3 5.3.1(tambahan) =zcSTzu9e4fo
Express an imaginative Respond imaginatively and
World of Self, Family 27 (Language Review of imperative response to literary texts intelligibly through creating https://quizizz.com/admin/quiz/5e8
and Friends Language Arts
Arts 5) verb forms and phrases simple art and craft products 073b659fd7a001b1c4ea7/imperative
COMPLEMENTARY SKILL Other imaginative responses
At School
28/6 – 2/7 Listening as appropriate Assessmet: Quizizz
1.2
Understand meaning in a COMPLEMENTARY SKILL
variety of contexts Listening

1.2.4(asas)
Understand short basic
supported classroom
instructions
MAIN SKILL MAIN SKILL
Language Arts Language Arts https://www.youtube.com/watch?v
5.1 5.1.1(pelengkap) =wmsjmTUVHmc
Enjoy and appreciate rhymes, i) simple chants and raps
poems and songs ii) simple rhymes Chant with action
iii) simple action songs
World of Self, Family 28 (Language Vocabulary review: COMPLEMENTARY SKILL
and Friends Language Arts
Arts 6) Primary and secondary Language Arts COMPLEMENTARY SKILL
colours 5.3 Language Arts
At School
Express an imaginative 5.3.1(tambahan)
response to literary texts Respond imaginatively and
intelligibly through creating
simple art and craft products
Other imaginative responses
as appropriate
MAIN SKILL MAIN SKILL
Listening Listening Textbook pg 20
1.2 1.2.4(asas) Worksheet
Understand meaning in a Understand short basic Pg20
Imperatives: Look down variety of familiar contexts supported classroom
World of Self, Family
and Friends 29 Listening (7) Listening and catch it, Turn instructions
around, Stretch, Cut out. COMPLEMENTARY SKILL
Fold, Glue Speaking COMPLEMENTARY SKILL
At School
2.2 Speaking
Use appropriate 2.2.2(tambahan)
communication strategies Ask for attention or help from
a teacher or classmate using
one word or a fixed phrase
MAIN SKILL MAIN SKILL
Writing Writing https://www.youtube.com/watch?v
4.2 4.2.4(tambahan) =LcvWiF6MLmY
Communicate basic Name or describe objects
information intelligibly for a using suitable words from https://www.youtube.com/watch?v
range of purposes in print and word sets =UvsfTw6fdG8
World of Self, Family Recycled vocabulary and digital media
and Friends 30 (Writing 6) Writing grammar from the At COMPLEMENTARY SKILL https://quizizz.com/admin/quiz/5fd4
School topic COMPLEMENTARY SKILL Reading 7e811d1b9c001f583566/supermind-
At School Reading 3.2.4(asas) year-unit
3.2 Use with support a simple
Understand a variety of linear picture dictionary to find, list Assessment: Quizizz
and non-linear print and and categorise words from
digital texts by using Year 1 topics and themes
appropriate reading strategies

MAIN SKILL MAIN SKILL
Speaking Speaking Textbook pg 22
2.1 2.1.5(asas) CD1-28
Communicate simple Name or describe objects
Let’s go, That’s right
World of Stories information intelligibly using suitable words from https://www.youtube.com/watch?v
Topic vocabulary: kite,
22 31 (Speaking 7) Speaking doll, monster, plane, word sets =TO44vW8suoA
Let’s Play! COMPLEMENTARY SKILL
ball, bike, go-kart,
computer game, train, Listening COMPLEMENTARY SKILL
car 1.2 Listening
Understand meaning in a 1.2.1(asas)
variety of familiar contexts Understand with support the
5/7 – 9/7 main idea of very simple
phrases and sentences
MAIN SKILL MAIN SKILL
Reading Reading Textbook pg 23
3.2 3.2.2(asas) CD1-31
Understand a variety of linear Understand specific https://www.youtube.com/watch?v
and non-linear print and information and details of very=O2yB5Gz11GQ
World of Stories His, her, he, she, he’s, digital texts by using simple phrases and sentences
32 (Reading 6) Reading
she’s, favourite appropriate reading strategies
Let’s Play! COMPLEMENTARY SKILL
COMPLEMENTARY SKILL Speaking
Speaking 2.1.2(asas)
2.1 Find out about very basic
Communicate simple personal information using
information intelligibly fixed phrases
MAIN SKILL MAIN SKILL
Language Arts Language Arts Textbook pg 24
5.2 5.2.1(asas) CD1-33
Express personal responses to Name people, things or places https://www.youtube.com/watch?v
literary texts of interest in illustrations =MZFNl9Kpm-w
World of Stories 33 (Language Language Arts Your choice, depending accompanying texts
Arts 7) on the story. COMPLEMENTARY SKILL
Let’s Play! Listening COMPLEMENTARY SKILL
1.2 Listening
Understand meaning in a 1.2.3(tambahan)
variety of familiar contexts Understand with a high
degree of support very short
simple narratives
MAIN SKILL MAIN SKILL
Speaking Speaking Texybook pg 25
2.1 2.1.1(asas) CD1 35
Recycled toy vocabulary
World of Stories Communicate simple Give very basic personal https://www.youtube.com/watch?v
23 34 (Speaking 8) Speaking + favourite information intelligibly information using fixed =-kJT9Xb9uIQ
That’s smart, That’s
Let’s Play! phrases
great
COMPLEMENTARY SKILL
Writing COMPLEMENTARY SKILL
4.2 Writing

12/7 – 16/7 Communicate basic 4.2.1(asas)
information intelligibly for a Give very basic personal
*Ujian range of purposes in print and information using fixed
Percubaan digital media phrases
UPSR 2
12/7-16/7 MAIN SKILL MAIN SKILL
Listening Listening Textbook pg 25
1.2 1.2.2(asas) https://www.youtube.com/watch?v
Understand meaning in a Understand with support =C_bV_kTdAYE
variety of familiar contexts specific information and
a/an
World of Stories details of very simple phrases Assessment:Observation
35 (Listening 8) Listening adjectives: long, short, COMPLEMENTARY SKILL and sentences
big, small, ugly,
Let’s Play! Listening
beautiful, old, new
1.2 COMPLEMENTARY SKILL
Understand meaning in a Listening
variety of familiar contexts 1.2.5(asas)
Understand short supported
questions
MAIN SKILL MAIN SKILL
Writing Writing https://www.youtube.com/watch?v
4.3 4.3.2(asas) =wqtFnUsm3PU
Communicate with Spell familiar high frequency
appropriate language form words accurately Vocabulary
and style for a range of https://quizizz.com/admin/quiz/5ea
World of Stories Revision of toy
36 (Writing 7) Writing purposes in print and digital COMPLEMENTARY SKILL 45cc658935d001c9b853c/let-s-play-
vocabulary
Let’s Play! media Reading superminds-unit
3.3.1(pelengkap)
COMPLEMENTARY SKILL Read and enjoy simple print Assessment: Quizizz
Reading and digital games at word
3.3 level
Read independently for
information and enjoymen
17/7- 25/7 Cuti Pertengahan Penggal ( 9 Hari )


MAIN SKILL MAIN SKILL
24 Reading Reading
3.2 3.2.1(asas) https://www.youtube.com/watch?v
Understand a variety of linear Understand the main idea of =wqtFnUsm3PU
and non-linear print and very simple phrases and
digital texts by using sentences https://quizizz.com/admin/quiz/5fb5
World of Stories Recycled colours,
26/7-30/7 37 (Reading 7) Reading numbers, toys appropriate reading strategies 0f03f2d13f001c084a26/supermind-
Let’s Play! COMPLEMENTARY SKILL year-unit-let-s-play-toys-vocabulary
COMPLEMENTARY SKILL Listening
Listening 1.2.3(tambahan) Assessment: Quizizz
1.2 Understand with a high
Understand meaning in a degree of support very short
variety of familiar contexts simple narratives

MAIN SKILL MAIN SKILL
Language Arts Language Arts https://www.youtube.com/watch?v
5.2 5.2.1(asas) =xa3LIIjDd-Y
Express personal responses to Name people, things or places
literary texts of interest in illustrations Pupils express their favourite toy.
accompanying texts
World of Stories 38 (Language Language Arts My favourite x is x. COMPLEMENTARY SKILL Assessment: Observation /writing
Arts 8) Writing COMPLEMENTARY SKILL
Let’s Play!
4.3 Writing
Communicate with 4.3.3(asas)
appropriate language form Plan and write words and
and style for a range of phrases on a narrow range of
purposes in print and digital familiar topics
media
MAIN SKILL MAIN SKILL
29 Language Arts Language Arts https://www.youtube.com/watch?v
5.2 5.2.1(asas) =xa3LIIjDd-Y
Express personal responses to Name people, things or places
literary texts of interest in illustrations
World of Stories 39 (Language Language Arts Teacher’s choice, accompanying texts
Arts 9) depending on story COMPLEMENTARY SKILL
Let’s Play! Listening COMPLEMENTARY SKILLS
1.2 Listening
Understand meaning in a 1.2.3(tambahan)
variety of familiar contexts Understand with a high
degree of support very short
simple narratives
25 MAIN SKILL MAIN SKILL
Reading Reading
3.1 3.1.2(asas) https://www.youtube.com/watch?v
Recognise words in linear and Recognise and sound out with =HDepbreRwhY
non-linear texts by using support beginning, medial and
knowledge of sounds of lettersfinal sounds in a word
World of Stories Recycled vocabulary for
40 (Reading 8) Reading toys and adjectives https://quizizz.com/admin/quiz/5e9
2/8 -6/8 Let’s Play! COMPLEMENTARY SKILL COMPLEMENTARY SKILL 916fe97fad5001b5bd82e/year-
Listening Listening supermind-unit-let-s-play
1.1 1.2.1(asas)(asas)
Recognise and reproduce Recognise and reproduce with
target language sounds support a limited range of high Assessment: Quizizz
frequency target language
phonemes
MAIN SKILL MAIN SKILL
Listening Listening
World of Stories Recycled vocabulary for
41 (Listening 9) Listening 1.2 1.2.2(asas) https://www.youtube.com/watch?v
toys and adjectives Understand meaning in a Understand with support =nqMoRT3ThX0
Let’s Play!
variety of familiar contexts specific information and
details of very simple phrases

COMPLEMENTARY SKILL and sentences
Reading
3.2 COMPLEMENTARY SKILL
Understand a variety of linear Reading https://quizizz.com/admin/quiz/5ee
and non-linear print and 3.2.2(asas) 579b9cf99b9001d2c0338/supermind-
digital texts by using Understand specific year-unit-let-s-play-adjectives
appropriate reading strategies information and details of very
simple phrases and sentences Assessment: quizizz

MAIN SKILL MAIN SKILL
Writing Writing https://www.youtube.com/watch?v
4.2 4.2.1(asas) =JPCAzj1ezC8
Communicate basic Give very basic personal
information intelligibly for a information using fixed
What’s your favourite
World of Stories range of purposes in print and phrases Assessment: Observation
42 (Writing 8) Writing (colour)? digital media
Recycled toy vocabulary
Let’s Play! COMPLEMENTARY SKILL
and adjectives
COMPLEMENTARY SKILL Speaking
Speaking 2.1.3(asas)
2.1 Express basic likes and dislikes
Communicate simple
information intelligibly
MAIN SKILL MAIN SKILL
26 Speaking Speaking https://www.youtube.com/watch?v
2.1 2.1.5(asas) =PwpZq3HI9ms
9/8-13/8 Communicate simple Name or describe objects
information intelligibly using suitable words from Tatxbook pg 30-31
Shapes: tangram,
World of Stories word sets
43 (Speaking 9) Speaking triangle, square, circle, COMPLEMENTARY SKILL Assessment:observation
*Pentaksira Let’s Play! parallelogram, rectangle Reading COMPLEMENTARY SKILL
n Sumatif 3.2 Reading
12/8-13/8 Understand a variety of linear 3.2.2(asas)
and non-linear print and Understand specific
digital texts by using information and details of very
appropriate reading strategies simple phrases and sentences
MAIN SKILL MAIN SKILL
*Ujian Language Arts Language Arts
Percubaan 5.2 5.2.1(asas) https://www.youtube.com/watch?v
UPSR 3 Express personal responses to Name people, things or places =OKaezV0J1JQ
12/8-13/8 literary texts of interest in illustrations
World of Stories
44 (Language Language Arts Your choice, depending accompanying texts https://quizizz.com/admin/quiz/5fd6
Arts 10) on your story COMPLEMENTARY SKILL COMPLEMENTARY SKILL d504005828001c64b852/supermind-
10/8 – Awal Let’s Play! Language Arts Language Arts year-unit-let-s-play-articles-a-an
Muharram 5.3 5.3.1(tambahan)
Express an imaginative Respond imaginatively and Assessment: quizizz
response to literary texts intelligibly through creating
simple art and craft products
Other imaginative responses

as appropriate




27 MAIN SKILL MAIN SKILL
Speaking Speaking
16/8-20/8 2.1 2.1.1(asas) https://www.youtube.com/watch?v
Communicate simple Give very basic personal =poGvHWqwLms
information intelligibly information using fixed
Recycled vocabulary of
World of Stories phrases
45 (Speaking 10) Speaking shapes from lessons 69,
*Pentaksira 73 and 74 COMPLEMENTARY SKILL https://quizizz.com/admin/quiz/5fc3
n Sumatif Let’s Play! Speaking COMPLEMENTARY SKILL 4114ccf1ba001f398f6a/supermind-
16/8-18/8 2.2 Speaking year-unit-let-s-play-shapes
Use appropriate 2.2.2(tambahan)
communication strategies Ask for attention or help from Assessment: Quizizz
a teacher or classmate using
one word or a fixed phrase
*Ujian MAIN SKILL MAIN SKILL
Percubaan Reading Reading https://www.youtube.com/watch?v
UPSR 3 3.2 3.2.3(asas) =GCTN0l4gUKw
16/8-18/8 Understand a variety of linear i) Use visuals on the page to
and non-linear print and help understand a word or https://quizizz.com/admin/quiz/5f02
digital texts by using phrase 9202ec61e7001bbe3078/unit-let-s-
Recycled language:
World of Stories appropriate reading strategies ii) Identify and remember high play-listening-and-reading-skills
46 (Reading 9) Reading colours, toys, frequency sound and letter
imperatives
Let’s Play! COMPLEMENTARY SKILL patterns Assessment: Quizizz
Listening
1.2 COMPLEMENTARY SKILL
Understand meaning in a Listening
variety of familiar contexts 1.2.5(asas)
Understand short supported
questions
MAIN SKILL MAIN SKILL
Writing Writing https://www.youtube.com/watch?v
4.3 4.3.2(asas) =5cMpwkSYiWI
Communicate with Spell familiar high frequency
appropriate language form words accurately https://quizizz.com/admin/quiz/5fd6
and style for a range of d504005828001c64b852/supermind-
purposes in print and digital COMPLEMENTARY SKILL year-unit-let-s-play-articles-a-an
World of Stories Recycled vocabulary and
47 (Writing 9) Writing media Writing
grammar from topic 2 4.2.1(asas) Worksheet-grammar
Let’s Play!
COMPLEMENTARY SKILL Give very basic personal Assessment:writing , quizizz
Writing information using fixed
4.2 phrases
Communicate basic
information intelligibly for a
range of purposes in print and
digital media

28 MAIN SKILL MAIN SKILL Text Book P.34 (Vocabulary)
Listening Listening
23/8-27/8 1.2 1.2.1(asas) https://www.youtube.com/watch?v
Understand meaning in a Understand with support the =wdLVECM2IdU
Animal vocabulary: variety of familiar contexts main idea of very simple
World of Knowledge elephant, rat, lizard, phrases and sentences
48 (Listening 10) Listening
Pet Show frog, spider, duck, dog, COMPLEMENTARY SKILL https://quizizz.com/admin/quiz/5efb
cat, pet show Speaking COMPLEMENTARY SKILL dd32800aad001ba6b174
2.1 Speaking
Communicate simple 2.1.5(asas) https://quizizz.com/admin/quiz/5f03
information intelligibly Name or describe objects c5744a0d78001cff0b25
using suitable words from
word sets Assessment: Quizizz
MAIN SKILL MAIN SKILL Textbook pg 35
Language Arts Language Arts CD 1-49/ 50
5.3 5.3.1(tambahan)
Express an imaginative Respond imaginatively and
response to literary texts intelligibly through creating
simple art and craft products
World of Knowledge 49 (Language Complete review of Unit COMPLEMENTARY SKILL Other imaginative responses Worksheet-grammar
Arts 11 ) Language Arts 2 Superminds 1 Writing as appropriate Assessment:writing , quizizz
Pet Show 4.2
Communicate basic COMPLEMENTARY SKILL
information intelligibly for a Writing
range of purposes in print and 4.2.4(tambahan)
digital media Name or describe objects
using suitable words from
word sets
MAIN SKILL MAIN SKILL https://www.youtube.com/watch?v
Listening Listening =IqI4bOiM6pQ
29 1.2 1.2.2(asas)
Understand meaning in a Understand with support
30/8 – 3/9 variety of familiar contexts specific information and https://www.youtube.com/watch?v
details of very simple phrases =6SZfDF_B_vw
World of Knowledge Prepositions of place: in,
50 (Listening 11) COMPLEMENTARY SKILL and sentences
on, under
Pet Show Speaking https://quizizz.com/admin/quiz/5fbb
2.1 COMPLEMENTARY SKILL 0d165c8d69001bcfafd8
31/8 – Communicate simple Speaking
National Day information intelligibly 2.1.5(asas)
Celebration Name or describe objects Assessment: Quizizz
using suitable words from
word sets
UPSR Plural animal nouns (e.g. MAIN SKILL MAIN SKILL https://www.youtube.com/watch?v
2/9 World of Knowledge 51 (Speaking 11) Speaking dogs, spiders, rats) Speaking Speaking =L9jXyhVjxR8
Recycled animals, 2.1 2.1.5(asas)
Pet Show Communicate simple Name or describe objects
colours, prepositions
information intelligibly using suitable words from

word sets Listen and sing:
COMPLEMENTARY SKILL https://www.youtube.com/watch?v
Listening COMPLEMENTARY SKILL =6G2Tvu5MIPs
1.1 Listening
Recognise and reproduce 1.2.1(asas)(asas)
target language sounds Recognise and reproduce with https://quizizz.com/admin/quiz/5eb
support a limited range of high12636950910001b167bcc
frequency target language
phonemes
Assessment: Chant , Quizizz

MAIN SKILL MAIN SKILL https://www.youtube.com/watch?v
Speaking Speaking =lLmnrhfF1cQ
30 2.1 2.1.3(asas)
Communicate simple Express basic likes and dislikes https://www.youtube.com/watch?v
information intelligibly =ogBWbq9Y_xk
I like/I don’t like
World of Knowledge COMPLEMENTARY SKILL
6/9 – 10/9 52 (Speaking 12) Speaking Happy mouth/sad COMPLEMENTARY SKILL Listening
mouth
Pet Show Listening 1.2.2(asas) https://quizizz.com/admin/quiz/5f01
What about you?
1.2 Understand with support 4c3a62d74f001cbad4c7
UPSR Understand meaning in a specific information and
6/9-9/9 variety of familiar contexts details of very simple phrases
and sentences Assessment: Speking, Quizizz

MAIN SKILL MAIN SKILL https://www.youtube.com/watch?v
Listening Listening =tM5RTfaoJkc
1.3 1.3.1(asas)
Use appropriate listening Predict words they will hear CD 1-53-55
Imperatives: Come back,
World of Knowledge touch strategies in a variety of by using knowledge of a topic
53 (Listening 12) Listening contexts Worksheet-grammar
Adjectives: amazing,
Pet Show clever COMPLEMENTARY SKILL Assessment:writing , quizizz
I’ve got an idea COMPLEMENTARY SKILL Listening
Listening 1.2.3(tambahan)
1.2 Understand with a high
Understand meaning in a degree of support very short
variety of familiar contexts simple narratives
MAIN SKILL MAIN SKILL https://www.youtube.com/watch?v
Reading Reading =1v4L7SUAeYI
3.1 3.1.3(asas)
Recognise words in linear and Blend phonemes (CVC, CCVC)
non-linear texts by using Worksheet-grammar
World of Knowledge Recycled language from
54 (Reading 10) Reading knowledge of sounds of lettersCOMPLEMENTARY SKILL Assessment:Observation , quizizz
the story in lesson 97
Pet Show Reading
COMPLEMENTARY SKILL 3.1.4(asas)
Reading Segment phonemes (CVC,
3.1 CCVC)
Recognise words in linear and
non-linear texts by using

knowledge of sounds of letters

11/9- 19/9 Cuti Pertengahan Penggal ( 9 Hari )


MAIN SKILL MAIN SKILL https://www.youtube.com/watch?v
31 Writing Writing =lLmnrhfF1cQ&t=79s
4.2 4.2.3(asas)
Communicate basic Express basic likes and dislikes
information intelligibly for a
20/9-24/9 range of purposes in print and COMPLEMENTARY SKILL
Recycled vocabulary:
21/9 CUTI World of Knowledge 55 (Writing 10) Writing classroom objects, digital media Writing Worksheet-
4.2.5(tambahan)
PERISTIWA Pet Show animals COMPLEMENTARY SKILL Connect words and proper Assessment:writing , quizizz
3 Writing names using ‘and’
4.2
Communicate basic
information intelligibly for a
range of purposes in print and
digital media
MAIN SKILL MAIN SKILL
Writing Writing https://www.youtube.com/watch?v
4.3 4.3.2(asas) =Kfm-E4KvhPg
Communicate with Spell familiar high frequency
appropriate language form words accurately https://www.youtube.com/watch?v
and style for a range of =VTFkyaGlMok
Recycled language:
World of Knowledge purposes in print and digital COMPLEMENTARY SKILL
56 (Writing 11) Writing animals, plurals, media Listening
numbers, toys
Pet Show 1.2.4(asas) https://quizizz.com/admin/quiz/5f91
COMPLEMENTARY SKILL Understand short basic 41a25bf7c7001bab913f
Listening supported classroom
1.2 instructions Worksheet-
Understand meaning in a Assessment:writing , quizizz
variety of familiar contexts
MAIN SKILL MAIN SKILL Learn and think “Camouflage”
Speaking Speaking https://quizizz.com/admin/quiz/5f87
32 2.1 2.1.5(asas) c112384c0c001bf60d6d
Communicate simple Name or describe objects
camouflage, snake, information intelligibly using suitable words from https://www.youtube.com/watch?v
World of Knowledge crocodile, butterfly,
57 (Speaking 13) Speaking word sets =V3Rb9-WHEng
tiger, giraffe, grass, leaf, COMPLEMENTARY SKILL
Pet Show ground
27/9-1/10 Listening COMPLEMENTARY SKILL
1.2 Listening
Understand meaning in a 1.2.5(asas) Assessment:quizizz
variety of familiar contexts Understand short supported
questions
World of Knowledge 58 (Reading 11) Reading leaves, tall (grass) MAIN SKILL MAIN SKILL
Reading Reading


Click to View FlipBook Version
Previous Book
HT Handover Investors NET
Next Book
Diari Lina