The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yatietienie, 2022-04-17 08:05:26

( BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022 )

BUKU PENGURUSAN
PUSAT SUMBER
SEKOLAH

SK SUKA MENANTI

Disediakan oleh:
Norhayati bt Abd Ghani
Guru Perpustakaan & Media

SK Suka Menanti

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

01

LATAR BELAKANG, MATLAMAT PSS SKSM

02
VISI, MISI MOTO, OBJEKTIF

03
JAWATANKUASA PSS SKSM 2022/2023

04
SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PSS 2022/2023

05
PERANCANGAN PROGRAM & AKTIVITI PSS 2022/2023 &
PERANCANGA PROGRAM NILAM & GALAKAN MEMBACA

06
PERANCANGAN KEWANGAN PSS 2022/2023

07
PENGAWAS PUSAT SUMBER SKSM 2022/2023 DAN BIDANG TUGAS

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

LATAR BELAKANG PSS SK SUKA MENANTI

Pusat Sumber Sekolah(PSS) memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan mutu
pendidikan di sekolah dan sekaligus mewujudkan suasana cinta akan ilmu dalam
kalangan murid. PSS SK Suka Menanti berada di bawah pengurusan akademik yang
dipengerusikan oleh Puan Mimi Misyana bt Moslim selaku guru besar SK Suka Menanti yang
banyak pengalaman dalam skop pengurusan ini dan sentiasa bekerjasama dalam
melestarikan PSS ke arah lebih cemerlang.

PSS berfungsi memnbantu proses pengajaran dan pembelajaran di dalam dan
diluar bilik darjah supaay lebih berkesan dan memeberi sokongan kepada belajar sendiri
berasaskan sumber.

PSS perlu menjadi “centre of learning” dan “centre of consultancy”. PSS perlu
berperanan sebagai sebuah pusat atau tempat untuk murid sekiranya mereka mahukan
atau perlukan sesuatu maklumat. PSS juga memainkan peranan utama sebagai agen
perubahan ke arah mewujudkan rakyat yang celik maklumat dan ilmu pengetahuan.

Perancangan yang teliti dan berfokus perlu dilaksanakan agar peranan sebenar PSS
sebagai nadi sekolah dan penyokong utama dalam peningkatan prestasi sekolah dapat
dicapai. Oleh itu, kerjasama dari semua pihak amat digalakkan agar kita dapat
mencapai matlamat yang ditetapkan.

MISI KPM

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu
bagi memnuhi aspirasi negara.

MISI PUSAT SUMBER

Menyediakan suasana dan perkhidmatan yang mesra pelanggan, kondusif, informatif,
potensi dirimurid-murid dengan mencungkil bakat dan minat mereka di alam
persekolahan.

VISI KPM

Pendidikan Berkuaiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

VISI PUSAT SUMBER

Menghasilkan modal insan yang berkualiti tinggi dan mampu memberi manfaat secara
menyeluruh pada sekolah, agama dan negara.

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

PIAGAM PELANGGAN PUSAT SUMBER

1. Memastikan semua murid mendapat sekurang-kurangnya 1 bintang dalam Program
NILAM.

2. Memastikan semua murid meminjam sekurang-kurangnya 15 bahan bacaan
setahunmanakala semua guru meminjam sekurang-kurangnya 10 bahan bacaan
setahun.

3. Memberi layanan kepada pelanggan PSS yang ebrurusan di PSS dalam tempoh
kurang daripada 10 minit.

4. Melaksankan program sekolah dengan 80% penyertaan warga sekolah terutama
murid 20% penyertaan daripada guru.

5. Mewujudkan tempat dan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta dilengkapi
dengan teknologi terkini

6. Menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk kegunaan guru dan murid
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

7. Memastikan bahan bacaan yang menarik dan mencukupi untuk keperluan
pengguna sekolah, khusunya murid-murid.

8. Mewujudkan Pusat Sumber Sekolah mesra pelanggan dan sentiasa bersedia
memberi perkhidmatan terbaik.

MATLAMAT PUSAT SUMBER

1. Meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Kebangsaan Suka Mennanti.
2. Menyediakan medium dan ruang untuk warga sekolah dan komuniti setempat

Berinteraksi.
3. Membentuk profesion keguruan yang berilmu, dinamis ,kreatif, inovatif dan

berdisiplin.
4. Menjadikan PSS sebagai satu agensi dan sumber maklumat yang utama.
5. Membantu dalam pembentukan murid yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan

berdisiplin agar dapat menjadi insan yang seimbang dan berfikiran positif.

OBJEKTIF PUSAT SUMBER

1. Melestarikan PSS dengan memastikan pencapaian BINTANG NILAM sekolah
mencapai tahap yang memuaskan

2. Menjadikan PSS sebagai pusat sumber maklumat kepada warga sekolah dan
komuniti setempat

3. Melestarikan PSS ke arah pendidikan digital
4. Memantapkan sistem pelaksanaan Program Nilam dalam kalangan warga sekolah
5. Meningkatkan budaya Literasi Maklumat warga sekolah di dalam dan di luar bilik

darjah
6. Meningkatkan kemahiran literasii maklumat murid dupaya pembelajaran kendiri

dapat dijalankan dengan lebih berkesan.
7. Meningkatkan keberkesanan guru dalam pengajaran dan pembelajaran dikelas

dan di luar kelas dengan menggunakan bahan bantuan mengajar yang
disediakan.
8. Memupuk minta dan tabiat suka membaca secara berterusan menerusi aktiviti
galakan

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

JAWATANKUASA INDUK
PUSAT SUMBER SEKOLAH

SK SUKA MENANTI ALOR SETAR, KEDAH.

PENGERUSI
PUAN MIMI MISYANA BINTI MOSLIM

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI 1
PUAN NAJDAH BINTI DARUS
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 2
ENCIK RUSLI B. ABDULLAH ENCIK ISWANDI B. ISMAIL ENCIK AZMI B. OTHMAN
(PENOLONG KANAN HEM) (PENOLONG KANAN KO-KU)
(PENOLONG KANAN PPKI

GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA (GPM)
PUAN NORHAYATI BT ABD GHANI

GURU PENYELARAS NILAM
PUAN ZAINAB BT HASHIM

GURU BBM GURU PERPUSTAKAAN KURIKULUM
ENCIK NORAZAM B MAHIDZIR PUAN ZAINAB BT HASHIM KETUA-KETUA PANITIA
PENOLONG KANAN HEM
PENOLONG KANAN HEM
EN. AHMAD SHIRAT-BM
GURU ICT PN. VASUNTHA – BI
ENCIK MOHD NOOR B THALIB PN FARIDAH – MATE & SEJ
EN. M. SHUHAIMI-SAINS
PENOLONG KANAN HEM EN. AHMAD NAWAWI- PAI
EN NORAZAM-PEND MUZIK
GURU MBMMBI PN SHUHANA- B.ARAB
PN ROSLIZA BT ILAMDIN EN.AZZHAR – PJPK
EN. MOHD NOOR- RBT
PENOLONG KANAN HEM PN NORAZIYAN - PSV

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

JAWATANKUASA KERJA
PUSAT SUMBER SEKOLAH

SK SUKA MENANTI ALOR SETAR, KEDAH.

PENGERUSI
PUAN MIMI MISYANA BINTI MOSLIM

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI 1
PUAN NAJDAH BINTI DARUS
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 2
ENCIK RUSLI B. ABDULLAH ENCIK ISWANDI B. ISMAIL ENCIK AZMI B. OTHMAN
(PENOLONG KANAN HEM) (PENOLONG KANAN KO-KU)
(PENOLONG KANAN PPKI)

GURU PENYELARAS MEDIA (GPM)
PUAN NORHAYATI BT ABD GHANI

GURU PENYELARAS NILAM
PUAN ZAINAB BT HASHIM

GURU BBM KURIKULUM GURU NILAM THP 1 (BM)
ENCIK NORAZAM B MAHIDZIR KETUA-KETUA PANITIA PUAN ZAINAB BT HASHIM

PENOLONG KANAN HEM EN. AHMAD SHIRAT-BM GURU NILAM THP 2(BM)
PN. VASUNTHA – BI PUAN KU SYAZREEN
GURU ICT PN FARIDAH – MATE & SEJ
ENCIK MOHD NOOR B THALIB EN. M. SHUHAIMI-SAINS GURU NILAM THP 1 (BI)
EN. AHMAD NAWAWI- PAI CIK NURAMIRA BT M.KHIR
PENOLONG KANAN HEM EN NORAZAM-PEND MUZIK
GURU MBMMBI PN SHUHANA- B.ARAB GURU NILAM THP 2 (BI)
EN.AZZHAR – PJPK PUAN ROSLIZA
PN ROSLIZA BT ILAMDIN EN. MOHD NOOR- RBT
PN NORAZIYAN - PSV
PENOLONG KANAN HEM
PENGAWAS PUSAT
SUMBER

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

JAWATANKUASA NILAM
PUSAT SUMBER SEKOLAH

SK SUKA MENANTI ALOR SETAR, KEDAH.

PENGERUSI
PUAN MIMI MISYANA BINTI MOSLIM

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI 1
PUAN NAJDAH BINTI DARUS
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 2 TIMBALAN PENGERUSI 2
ENCIK RUSLI B. ABDULLAH ENCIK ISWANDI B. ISMAIL ENCIK AZMI B. OTHMAN
(PENOLONG KANAN HEM)( PENOLONG KANAN KO-KU)
(PENOLONG KANAN PPK)I

SETIAUSAHA
GURU PENYELARAS MEDIA (GPM)
PUAN NORHAYATI BT ABD GHANI

GURU PENYELARAS NILAM
PUAN ZAINAB BT HASHIM

GURU NILAM THP 1 (BI) GURU NILAM THP 2(BM)
CIK NURAMIRA PUAN KU SYAZREEN BT KU SAHHARUDIN

GURU NILAM THP 2 (BI) GURU NILAM THP 1 (BM)
PUAN ROSLIZA PUAN ZAINAB BT HASHIM

PENGAWAS PUSAT SUMBER
SEKOLAH

PUAN NURAMIRA

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

BIDANG TUGAS, PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB
JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH
SK SUKA MENANTI

PENGERUSI
(GURU BESAR)

 Sebagai ketua dalam pentadbiran PSS
 mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS
 memastikan PSS berjalan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Unit

Teknologi Pendidikan [UTP]
 membantu perancangan, pelaksanaan program-program untuk mendapatkan alat

atau media serta lain-lain kemudahan bagi memenuhi keperluan pendidikan yang
kian mencabar.
 Membentuk satu dasar yang praktikal bersama penyelaras –penyelaras media di
sekolah dan menyelaraskan kegiatan ini dengan PSS yang lain dalam daerah yang
sama dengan kerjasama dan bantuan PSS.
 Mengadakan perbincangan dengan pegawai Bahaian Teknologi Pendidikan,
Pegawai-pegawai PPD, Pegawai PKG, Pegawai Kurikulum Negeri Pegawai Unit
Teknologi Pendidikan mengenai Program Media di sekolah
 Membantu mengurus perbelanjaan tahunan dan jangka panjang dengan kerjasama
Ahli Jawatankuasa PSS.
 Memeberi pandangan serta membuat penilaian yang berterusn terhadap kegiatan-
kegiatan pengajaran dan pemeblajaran di sekolah .
 Menyediakan kemudahan memebaiki dan mengendali alatan pengajaran.
 Menyebarkan konsep-konsep PSS kepada guru-guru, murid-murid dan masyarakat
tempatan.

NAIB PENGERUSI PK 1, PK HEM, PK KO KURIKULUM & PK PPKI

 Sebagai penolong ketua pentadbiran PSS
 Memepengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Induk sekiranya guru besar tiada
 Memastikan PSS berjalan dengan berkesan demi mencapai objektif PSS
 Memebntuk satu dasar yang praktikal menegenai perkhidmatan media di sekolah dan

meneylaraskan kegiatan –kegiatan ini dengan PSS yang lain dengan kerjasama dan
bantuan PKG<PSPN dan BTP
 Merancang dan melaksanakan program untuk mendapatkan alat atau bahan media
serta kemudahan lain untuk memenuhi keperluan pendiidkan yang bertambah
 Menyelaras kursus dalam perkhidmatan bagi guru-guru yang berminat,berbakat dan
memerlukan
 Mengadakan perbincangan dengan pegawau Bahagian Teknologi Pendidikan,
pegawai-Pegawai PPD, Pegawai PKG, Pegawai Kurikulum Negeri, Pegawai Unit
teknologi Pendidkan mengenai program media di sekolah.

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

 Membuat penilaian berterusan terhadap kegiatan-kegiatan pengajaran dan
pembelajaran di sekolah.

 Menjalankan penyelidikan dan percubaan mengenai penggunaan media baru dan
yang kerap digunakan dengan kerjasama AJK PSS<PKG<PSPN serta BTP

 Menediakn kemudahan-kemudahan membaiki dan mengendali alatan pengajaran
 Menyatakan konsep-konsep PSS kepada guru-guru, murid-murid dan masyarakat

tempatan menggunakan PSS yang berkesan
 Melahirkan satu suasana yang boleh menggalakkan bagi guru-guru & murid-murid

serta masyarakat tempatan menggunakan PSS secara berkesan.

 GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

 Sebagai pentadbir utama PSS
 Mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS jika Pengerusi dan Naib

Pengerusi tiada
 Membantu memastikan PSS berjalan dengan berkesan demi mencapai objektif PSS
 Membantu membentuk satu dasar yang praktikal mengenai perkhidmatan media di

sekolah dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan ini dengan PSS yang lain dengan
kerjasama dan bantuan PKG, PSPN dan BTP.
 Membantu, merancang dan melaksanakan program untuk mendapatkan alat atau
bahan keperluan pendidikan yang bertambah
 Membantu menyelaras kursus dalam perkhidmatan bagi guru-guru yang berminat,
berbakat dan memerlukan
 Membantu mengadakan perbincangan dengan pegawai Bahagian Teknologi
Pendidikan, Pegawai-pegawai PPD, Pegawai PKG, pegawai Kurikulum Negeri,Pegawai
Unit Teknologi Pendidikan mengenai program Media di sekolah.
 Membantu merancang perbelanjaan tahunan dan jangka panjang dengan
kerjasaama Ahli Jawatankuasa PSS
 Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan mengemukakannya kepada
J/Kuasa Induk PSS.
 Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod kewangan/stok PSS.
 Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN, BTP dan lain-lain
supaya memperoleh pengetahuan yang terkini.
 Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja.
 Merangka Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua.
 Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha

GURU PERPUSTAKAAN

 Membantu Penyelaras (GPM) dalam pengurusan dan pentadbiran PSS mengkelas,
merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan.

 Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira
koleksi/bahan perpustakaan.

 Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar
menggunakan perpustakaan.

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

 Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan.
 Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang

bersesuaian dengan objektif PSS.
 Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas.
 Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan

PSS dengan baik dan betul
 Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk

makluman guru dan pelajar.
 Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah.
 Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu

menguruskan perpustakaan.
 Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan.
 Memperoleh dan menyemak bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada

penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang
perlu dan dapat dibeli.
 Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar
mengikut keperluan.
 Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun.

GURU PENYELARAS NILAM

 Merancang dan melaksanakan program galakan membaca peringkat sekolah
dengan kerjasama oleh guru-guru lain

 Mengadakan fail NILAM kepada semua murid melalui guru-guru kelas
 Menyemak data NILAM melalui sistem Iq-NILAM
 Mempromosikan aktiviti-aktiviti galakan membaca kepada warga sekolah
 Memastikan jumlah bacaan murid-murid dan guru-guru mencapai objektif yang

disasarkan
 Memeriksa fail NILAM dan membuat pemilihan murid untuk wakil sekolah ke

pertandingan NILAM peringkat daerah dan seterusnya
 Menghadiri kursus dan mesyuarat NILAM dari semasa ke semasa
 Menyediakan laporan NILAM dua kali setahun untuk diserahkan kepada SSTP meallui

penyelaras Pusat Sumber dengan kelulusan Guru Besar
 Menyertai aktiviti NILAM peringkat daerah,negeri atau kementerian
 Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

GURU BAHAN BANTU BELAJAR (BBM)

 Mengadakan dan mengemaskini buku stok ABM (bukan Elektronik) dalam Pusat
Sumber Sekolah

 Memilih dan memastikan bahan-bahan cetak dan bukan cetak yang sesuai untuk
ABM dengan kerjasama guru-guru lain;

 Mengkatalog bahan-bahan ABM
 Menyusun atur bahan–bahan ABM supaya mudah dikeesan oleh pengguna;memilih

dan membaik pulih bahan yang rosak;
 Membuat proses pelupusan bagi bahan-bahan yang perlu lupus;
 Menyediakan senarai bahan yang baru diperolehi untuk makluman pengguna;

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

 Menyedia rekod penggunaan ABM;
 Meneydiakan dan melaporkan rekod penialain penggunaan ABM kepada Guru Besar

dan pihak berkenaan dua kali setahun atau apabila diminta;
 Mengambiil bahagian dalam kegiatan Pusat Sumber yang dianjurkan oleh

Kementerian atau Pejabat Pendidikan Daerah

GURU ICT

 Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan PSS.
 Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk.
 Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVP dan lain-lain media Teknologi.
 Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod berkenaan.
 Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa.
 Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan TVP dan bahan-

bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS.
 Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS

kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas.
 Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap

pencapaian pengajaran dan pembelajaran.
 Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber

perisian media teknologi di PSS.
 Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS.
 Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di

PSS.
 Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut

keperluan dan kemampuan sekolah.
 Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua.

KETUA PANITIA

 Merancang aktiviti tahunan penggunaan PSS supaya dapat membudayakan
penggunaan media P&P dalam kalangan guru-guru dan murid

 Menyemak bahan-bahan PSS(buku rujukan, ulangkaji, ABM,Media elektronikyang
berkaitan dengan mata pelajaran /bidang masing-masing

 Menyenaraikan dan mencadangkan bahan –bahan yang diperlukan oleh panitia
masing-masing untuk proses P&P

 Membantu menyebarkan maklumat-maklumat terkini tentang Teknologi Pendidikan
kepada semua guru untuk tujuan P&P yang berkesan

GURU MBMMBI

 Memantau dan memastikan persekitaran sekolah dari segi perlabelan, papan tanda
dan penunjuk arah mematuhi aras dan dasar MBMMBI;

 Memastikan kewujudn persekitaran kondusif untuk membantu penningkatan
bahasaseperti ruang bahasa, sudut bahasa, papan kenyataan dan sebagainya

 Memastikan pengurusan fail dan dojumentasi lengkap dan tersusun
 Menyimpan dan merekod bahan P&P MBMMB

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

PENGAWAS PUSAT SUMBER

 Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan).
 Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain.
 Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para

pengguna ketempat asal.
 Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas.
 Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel, cop hak

milik dan sebagainya.
 Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang diterima

daripada pembekal.
 Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap.
 Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan

perisian.
 Membantu mempromosikan PSS.
 Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna.
 Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS.
 Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS.

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

PERANCANGAN KEWANGAN PSS SK SUKA MENANTI
TAHUN 2020/2023

1.0 PENGENALAN:
Kewangan Pusat Sumber perlu diuruskan secara kemas kini dan sistematik untuk
memastikan urusan pentadbiran dan pengurusan PSS berjalan dengan sempurna
dan segala rancangan serta aktiviti dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Penyelaras
PSS perlu mengetahui sumber serta kedudukan kewangan PSS dan memahami
prosedur penggunaan kewangan PSS.

2.0 MATLAMAT:

Kewangan yang diperuntukkan dapat digunakan untuk aktiviti yang dirancang
secaramaksimum dan optimum.

3.0 OBJEKTIF:
i. Pengurusan kewangan secara berhemah dan sistematik.
ii. Peruntukan kewangan dapat diagihkan secara optimum selaras
dengan pembangunan pengajaran dan pembelajaran.

4.0 SUMBER KEWANGAN:

Sumber kewangan sekolah terdiri daripada: - RM 5,958.75
 Geran Bantuan Per Kapita (PCG)

BIL BUTIRAN KEWANGAN JUMLAH

1. Baki bawa 2021 RM 2044.35

PCG 2022 RM 3914.40

JUMLAH RM5958.75

5.0 ANGGARAN PERBELANJAAN: PERATUS

B AGIHAN PERBELANJAAN 60.0%
BIL Buku
5.0%
1 10.0%
5.0%
2 Majalah 5.0%
3 Akhbar 9.5.0%
4 Bahan-bahan proses teknik 5.0%
5 Alat tulis dan Alatan pejabat
6 Aktiviti Pusat Sumber
7 Projek Khas

JUMLAH 95.5.0%

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

*Pendapatan kewangan tahun semasa hendaklah berbaki sekurang-kurangnya 5% Perincian
perbelanjaan kewangan PSS adalah berdasarkan jadual :

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

BIL BUTIRAN HURAIAN JUMLAH (RM)

1. Buku Nisbah bilangan pelajar dengan buku

Contoh:

1 orang pelajar : 20 buah buku

Pertambahan buku tahun : 2022

1 : 20 = RM 3575.25

Pembahagian buku

a. Fiksyen 30% = RM1072.57

b. Bukan fiksyen 70%

-Bahasa 15 % = RM 536.28

-Sains&Maths 20% = RM 715.05

-Agama 15% = RM 536.28

-Kemanusiaan 20% = RM 715.28

JUMLAH RM3575.25 (60.0 %)

2 Majalah Langganan selama setahun
a. Dewan Pelajar (12xRM3.50)=RM 42.00
b. Dewan Masyarakat(12xRM5.50)= RM 66.00
e. Muslim Teens (12xRM7.00) = RM 84.00
f. Majalah i Sihat ( 12xRM5.50) = RM 66.00
g. Majalah PC ( 12xRM4.80) = RM 57.60

3 Akhbar JUMLAH RM 297.93 (5.0 %)
RM 595.80(10.0%)
Langganan selama setahun
a. Sinar Harian (20xRM1.20x12) = RM 288.00 RM 297.93 (5.0 %)
b. The Stars (20xRM1.50x12) = RM 360.00 RM 297.93 ( 5.0 %)

JUMLAH RM 297.93 ( 5.0 %)
RM 566.08 (9.5.0 %)
4 Bahan-bahan a. kertas sticker RM 5690.60 (95.5%/)
proses teknik b. kad buku
c. slip tarikh
d. Label buku
e. Gam
JUMLAH

5 Alat Tulis dan a. Fail kertas

Alatan b. Pen marker

Pejabat c. Stapler

d. Dakwat pencetak

JUMLAH

7 Aktiviti Pusat a. Kem Membaca 1 Malaysia

Sumber b. Perkembangan staf (LADAP)

c. Penghasilan bahan

d. Kemahiran Perpustakaan (pengawas)

e. Program Literasi Maklumat
f. Sijil dan hadiah
g. Pameran bertema
JUMLAH

8 Projek Khas a. Keceriaan
b. Pondok Ilmu
JUMLAH

JUMLAH BESAR

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

6.0 CARA PEMBELIAN DILAKUKAN:

Berhubung dengan pembelian buku dan BBM, satu borang cadangan pesanan
pembelian buku dan bahan bantu mengajar diedarkan kepada semua ketua panitia
mata pelajaran. Ketua panitia diminta melengkapkan borang pembelian tersebut
mengikut peruntukan yang telah ditetapkan. Borang yang lengkap diisi hendaklah
diserahkan kepada GPM dalam masa dua minggu. Keputusan pemilihan buku dan BBM
akan ditentukan oleh jawatankuasa PSS.

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

PERANCANGAN PROGRAM & AKTIVITI TAHUNAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH BAGI TAHUN 2022/2023

BIL PROGRAM /AKTIVITI MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JAN FEB
1. Mesyuarat Pusat Sumber

 Mesyuarat AJK
Induk PSS

 Mesyuarat AJK Kerja
PSS

 Mesyuarat AJK
NILAM

 Mesyuarat AJK
Pengawas PSS

2. Orientasi PSS
3. Program Jom Ke Pusat

Sumber & Perpustakaan
PSS SKSM

 Pengunjung
Bertuah

 Pengunjung PSS
Setia (Guru &
Murid)

 Peminjam
Terbanyak (Guru &
Murid)

 Pembaca Bahan
Bacaan Terbanyak

 Promosi Buku
Baharu

 Program Minggu
PSS

4. Literasi Maklumat
 Bengkel Litersi
Maklumat dalam
PdPc
 Pertandingan Sudut
Panitia
 Pertandingan Jejak
Maklumat
 Cabaran merdeka
 Koleksi
Keistimewaan
Setempat

5. Pameran Bertema

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

 Tahun Baru Cina
 Bulan Ramadhan
 Israk Mikraj
 Hari Raya Aidil fitri
 Bulan kebangsaan
 Panitia
6. Program kepimpinan
 Kursus kepimpinan

Pengawas PSS
 Bengkel Kemahiran

Pengawas PSS
 Kursus Pengucapan

Awam
 Temuduga Calon

Pengawas PSS
Tahun 2023/2024
 Majlis Apresiasi
Pengawas PSS

7. Penilaian IQPSS

8. Program Dana Sumber
Kewangan PSS
 Jualan Kad Pinjaman
Buku
 Jualan Poskad Hari
Raya
 Jualan Cenderamata
PSS
 Jualan Penanda
Buku
 Jualan Hari Guru

9. Program Kem
Membaca 1 Malaysia

10. Program Minggu
Panitia

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

PERANCANGAN PROGRAM NILAM & GALAKAN MEMBACA

PUSAT SUMBER SEKOLAH BAGI TAHUN 2022/2023

BIL PROGRAM /AKTIVITI MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JAN FEB

1. Promosi NILAM

2. Kemaskini sudut NILAM
PSS

Program Mekar NILAM
 Cakna NILAM
 Ikon NILAM Murid
 Ikon NILAM Guru
 Ikon NILAM Kelas
 Pembaca Bahan
Bacaan Terbanyak

3. NILAM Mobile Book
 Tokoh NILAM
 Taklimat Tokoh
NILAM

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

 Akademi NILAM
 Bengkel Penulisan
 Pengisian Data

NILAM

4. Program Semarak

NILAM @Home

BIL PNerAtaMndAingan Snap KELAS
TDhAe RRWeaIdSeYr RAYYAN B SAMSUDDIN
1.  Pertandingan 4 ILMU

Membaca Berita

 Wacana Merdeka

 Sudut Bacaan di

Rumah

 Baca bersama

keluarga

5. Program Membaca Terapi

Minda

 Resensi Buku

Murid& Guru

 Jom Kongsi Buku

 Program baca

NILAM 30 Minit

 Bacaan Berantai

6. Majlis Anugerah

Pengiktirafan

NILAM peringkat

sekolah

SENARAI NAMA PENGAWASPUSAT SUMBER
SK SUKA MENANTI ALOR SETAR, KEDAH
TAHUN 2022/2023

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

2. MUHAMMAD DANIAL AFEEF B SUHAIMI 4 ILMU
3. MUHAMMAD AIMAN IRFAN B OTHMAN 4 ILMU
4. MUHAMMAD FIRRAZ AIKAL B FIRDAUS 4 AMAL
5. HUMAYRAA NAJIHAH BT AHMAD FIRDAUS 4 AMAL
6. MUHAMMAD IRFAN SUFI B MOHD SOBRI 4 AMAL
7. NUR QAIREEN AMANI BT MOHAMAD RIZAL 4 ILMU
8. AINA FITRAH BT AHMAD ZAMANI 4 ILMU
9. NURHAYATI BINTI NASRUN 4 ILMU
10. MUHAMMAD QALIF RIFQI BIN MOHD ZAIMIN 5 AMAL
11. AMMAR LUTFI BIN KHAIRUL ANUAR 5 ILMU
12. MUHAMMAD HARIZ SYAZWAN BIN MOHAMAD NIZAM 5 AMAL
13. NUR ALIYA KHAIRINA BINTI ALIAS 5 ILMU
14. NUR IMAN ADNIN BINTI MOHD SYAHMI 5 ILMU
15. SA'DUDDIN BIN ABDUL BASIDH 5 AMAL
16. NURUL HASNI BINTI MUHAMAD NIZAM 5 AMAL
17. MUHAMMAD AMSYAR RAMADAAN B. ABDULLAH 5 AMAL
5 ILMU
18. NUR ZAHARA BT MUHAMMAD SHAFIQ 5 ILMU
19. MUHAMMAD HADIF IRFAN B. MOHD HAFEEZ 5 ILMU
20. MUHAMMAD TAQIYUDDIN B. ADUL HALIM 5 ILMU
21. NUR AMIR DZARIF B. NOR AZLAN 5 AMAL
22. SHARIFAH NUR INSYIRAH NAJWA BT SYAUZI 6 ILMU
23. MUHAMMAD IKHWAN HAFIY BIN ZAIFUL NIZAM 6 ILMU
24. NUR SYAFIAH BINTI HUSAINI 6 AMAL
25. NUR FASHA ADRIANA BINTI FAISAL

JAWATANKUASA PENGAWAS
PUSAT SUMBER SEKOLAH

SK SUKA MENANTI ALOR SETAR, KEDAH.
TAHUN 2022/2023

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

PENASIHAT
PUAN NORHAYATI BT ABD GHANI
(GURU PERPUSTAKAAN & MEDIA)

KETUA PENGAWAS
MUHAMMAD IKHWAN HAFIY B. ZAIFUL NIZAM

PENOLONG KETUA PENGAWAS
NUR SYAFIAH BT HUSAINI

SETIAUSAHA
NUR FASHA ADRIANA BT FAISAL

BENDAHARI
NUR ZAHARA BT MUHAMMAD SYAFIQ

MUHAMMAD TAQIYUDDIN B ABDUL HALIM NUR ALIYA KHAIRINA BT ALIAS
BIRO KEBAJIKAN BIRO KECERIAAN & KESELAMATAN

NUR IMAN ADNIN BT MOHD SYAHMI NUR ZAHARA BT MUHAMMAD SHAFIQ
BIRO SIRKULAS BIRO LAPORAN & TINDAKAN

MUHAMMAD TAQIYUDDIN B ABDUL HALIM DARWISY RAYYAN B SHAMSUDDIN
BIRO BAHAN CETAK & BUKU BIRO AKTIVITI & PROMOSI

MUHAMMAD TAQIYUDDIN B ABDUL HALIM MUHAMMAD DANIAL AFEEF B SHUHAIMI
BIRO PAMERAN & INOVASI BIRO PERABOT &PERALATAN

NUR QAIREEN AMANI BT MOHAMAD RIZAL
PERINBICRIOANICTTU&GWAESBMENGIKUT JAWATAN &TUGAS KHAS PENGAWAS PSS

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

JAWATAN TUGAS
KETUA PENGAWAS
PSS 1. Mempengerusikan setiap mesyuarat am JK Pengawas PSS
2. Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS
PENOLONG KETUA 3. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh
PENGAWAS PSS
Guru,Penasihat
SETIAUSAHA 4. Menyusun jadual tugas bagi pengawas PPS
5. Menjadi penasihat kepada pengawas pusat sumber
PENOLONG 6. Membuat penyelarasan dan mengemaskini sistem
SETIAUSAHA
BENDAHARI organisasi
7. Mengawas iperjalanan aktiviti dan tugasan setiap

pengawas PPS
8. Senaraikan alattulis atau bahan lain yang perlu dibeli oleh

sekolah kepada guru penasihat.

1. Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua Pengawas
PSS

2. Menjalankan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru
Penasihat PSS

3. Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga
Pengawas PSS

4. Bertindak sebagai penolong utama ketua pengawas PPS
5. Mengawal disiplin pengawas pusat sumber
6. Mengutip wang hukuman yang tertangguh lama bersama

dengan bendahari setiap bulan. (jikaada).
7. Mengendalikan jamuan tahunan pengawas pusat sumber

1. Menyediakan agenda dan minit mesyuarat
2. Menyediakan surat menyurat hal pusatsumber
3. Menyediakan laporan aktiviti untuk direkodkan
4. Memfailkan segala surat-menyurat bagi lemaga

pengawas pusat sumber
5. Menyediakan senarai nama dan biodata bagi
6. Pengawas pusat sumber
7. Menyediakan dan mengemaskinikan fail pengawas pusat

sumber sekolah.
8. Memeriksa fail pengawas pusat sumber setiap minggu

1. Menjalan tugas setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha
2. Menyediakan agenda dan minit mesyuarat
3. Menyediakan surat menyurat
4. Menyediakan laporan aktiviti untuk direkodkan

1. Mengutip wang denda dan bayaran gantirugi (alatan dan
buku)

2. Mengurus wang hasilperkhidmatan PSS (fotokopi, laminat,

PENOLONG BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023
BENDAHARI
percetakandll)
UNIT ICT / GRAFIK 3. Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat
4. Menyediakan laporan kewangan terkini pada setiap
UNIT MAJALAH /
AKHBAR mesyuarat.

UNIT 1. Membantu Bendahari mengutip wang denda dan
BBM/BBB/APD/SAL bayaran gantirugi (alatan dan buku)
 BBM = BAHAN
2. Mengurus wang hasil perkhidmatan PSS (fotokopi, laminat,
BANTU percetakandll)
MENGAJAR
 BBB = BAHAN 3. Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat
BUKAN BUKU, 4. Menyediakan laporan kewangan terkini pada setiap
 APD = ALAT
PANDANG mesyuarat.
DENGAR,
 SAL = SELF 1. Menaipkan maklumat buku kedalam sistem komputer.
2. Masukkan data-data pelajar yang terkini Menyediakan

kod bar yang barusertamenggantikan yang hilang ,rosak
atau buku baru
3. Membantu guru penasihat dalam menjayakan
pengautomasian dan pembinaan laman web pusat
sumber sekolah

1. Membantu dalam penyemakan majalah/akhbar yang
diterima daripada pembekal.

2. Mengambil surat khabar langganan pusat sumber dar I
pondok pengawal setiap pagi.

3. Menyusun atur surat khabar dan majalah serta
mengasingkan edisi baru dan edisi lama.

4. Merekod majalah baru kedalam buku catatan majalah
dan memproseskan.

5. Majalah majalah lama diproses semula iaitu 6 atau 12
buahmajalah lama dijilidkanmenjadimajalahtebal.

6. Menguruskan bahan bacaan tambahan seperti katalog,
risalah, majalah sekolah, dan buku panduan lanjutan
pelajaran.

1. Membantu menguruskan alat pandang dengar, bahan
bantu mengajar, bahan bukan buku termasuk perkakasan
dan bahan perisian.

2. Merekodkan maklumat-maklumat bahan bukan buku ke
dalam buku rekod dan komputer.

3. Membantu dalam mengendalikan dan mengurus bilik APD
dan bilik SAL.

4. Mengemaskini rekod bahan bantu mengajar dan bahan
bukan buku dari semasa ke semasa

5. Menghasilkan kod bar untuksetiap BBM dan BBB
6. Memastikan semua peralatan yang terdapat di dalam PSS

beradadalamkeadaanbaik dan

ACCESS BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023
LEARNING)
UNIT KEBERSIHAN berfungisdengansempurna.
DAN KECERIAAN
1. Menjaga kebersihan perpustakaan
UNIT DATA DAN 2. Memastikan kerja pembersihan dijalankan dengan
DOKUMENTASI
sempurna.
UNIT PUBLISITI& 3. Melaporkan sebarang kerosakan kepada guru penasihat
PROMOSI
demi bantu anjuru teknik. – Menjaga keceriaan
UNIT NILAM perpustakaan dan menguruskan segala kerja pembaikan
4. Melakukan kerja penghiasan bilik sumber dari semasa ke
semasa
5. Bertanggungjawab terhadap keceriaan dan penghiasan
papan notis (3 bulansekali ) dan papan notis di kawasan
sekolah.

1. Mengumpulkan maklumat isu-isu semasa dari suratkhabar
dan failkan.

2. Mendapatkan majalah-majalah lama daripada AJK
3. Majalah/Akhbaruntuk dijilidkan. (6 atau 12 buahmajalah)
4. Membuat dokumentasi bagi semua aktiviti pusat sumber

sekolah.

1. Membantu mempromosikan PSS.
2. Menghasilkan poster, brosur, penanda buku atau apa

sahaja untuk mempromosikan pusat sumber sekolah.
3. Membuathebahanbagisetiap program yang

akandilaksanakan

1. Membantu mempromosikan program NILAM di sekolah
2. Menghasilkan poster mempromosikan NILAM
3. Membantu GPM membuat analisis data NILAM

BUKU PENGURUSAN PUSAT SUMBER SK SUKA MENANTI 2022/2023

TUGAS UMUM – SEPANJANG MASA / MENGIKUT ARAHAN GPM / MENGIKUT KEPERLUAN

TUGAS PERINCIAN TUGAS
PEMPROSESAN BUKU
1. Memproses semua buku rujukan, buku cerita yang baru
BAIK PULIH BUKU dibeli oleh pihak sekolah atau buku sumbangan yang
SEMAKAN STOK diterima pihak luar.
SUDUT BACAAN
2. Memastikan setiap buku yang diproses, data nya telah
SUDUT PAMERAN dikunci masuk ke dalam system autoimasi.
PROSES MEDIA,
PENGKELASAN DAN 3. Membahagikan semua pengawas kepada seksyen yang
PENGKATALOGAN ditentukan untuk aktiviti pemprosesan buku

4. Buku yang terkoyak atau rosak akan diletak di kaunter dan
akan dibaik pulih semula dengan secepat mungkin

1. Melakukan pemeriksaan secara berkala di rak-rak buku
bagi memastikan tiada buku rosak berada di rak buku.

2. Melakukan proses baikpulihbuku yang rosak.
1. Membuat hapus kira bagi buku yang telah hilang.
2. Terlibat dalam pemeriksaan stok setiap hujung tahun.

1. Merangka borang penilaian bagi pertandingan sudut
bacaan.

2. Bacaan yang akan dijalankan pada setiap bulan.
3. Membuat hebahan dan menggalakkan pelajar-pelajar
4. Untuk mengumpu lsebanyak buku ilmiah dan diletakkan di

sudut bacaan.
5. Mewujudkan sudut bacaan pada papan notis pusat sumber

di sekolah
1. Mengumpul dan mendapatkan bahan pameran mengikut

tema
2. Menyusun atur bahan pameran di sudut pameran
3. Memastikan sudut pameran sentiasa dalam keadaan baik.
1. Membantu memproses bahan media cetak dan bukan

cetak.
2. Merekodkan perolehan bahan cetak dan bukan cetak
dalam buku perolehan.
3. Membantu membaik pulih bahan media cetak dan bukan
cetak.
4. Membuat keratan akhbar mengikut topik yang ditetapkan.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buku Pengurusan Tahun 2022
Next Book
schola nostra