The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by asnurasnur, 2019-01-06 02:06:38

KURSUS HAJI MODUL 1 - 9

KURSUS HAJI MODUL 1 - 9

Matlamat
Harapan
Destinasi

BUKU NOTA INI HANYA UNTUK
PESERTA KURSUS ASAS HAJI
ANJURAN BERSAMA

LEMBAGA TABUNG HAJI DAN MASJID SETEMPAT

MODUL KURSUS ASAS HAJI INI TELAHPUN DILULUSKAN
OLEH JAWATANKUASA PENASIHAT IBADAH HAJI
(TH-JAKIM)
DALAM MESYUARAT BIL 2/1435H
PADA 27 - 30 DISEMBER 2013

HAK CIPTA TERPELIHARA
Sebarang bahagian risalah/modul ini tidak boleh diubah
suai atau dicetak semula dalam apa jua bentuk sama ada
secara elektronik, fotokopi atau cara lain tanpa terlebih
dahulu mendapat keizinan bertulis daripada penerbit
Diterbitkan oleh:
Bahagian Bimbingan
Jabatan Haji
Lembaga Tabung Haji
Dicetak pada 1435H

Kandungan

Muka surat

1. Minggu Pertama 1-8
Penerangan Ringkas Ibadat Haji Dan Umrah – Falsafah 9 - 28

Dan Penyucian Jiwa
2. Minggu Kedua
Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan Kelebihan

3. Minggu Ketiga 29 - 40
Pengenalan Haji Dan Umrah

4. Minggu Keempat 41 - 58
Rukun Haji, Niat Ihram Dan Wuquf 59 - 70
5. Minggu Kelima 71 - 88
Rukun Haji - Tawaf
6. Minggu Keenam
Sa’ie, Bercukur Atau Bergunting Dan Tertib Pada

Kebanyakan Rukun

7. Minggu Ketujuh 89 - 90
Kesihatan

8. Minggu Kelapan 91 - 106
Wajib Haji: Niat Ihram Di Miqat Dan Jenis Haji 107 - 122
9. Minggu Kesembilan
Wajib Haji: Larangan Ihram Dan Dam

Kandungan

10. Minggu Kesepuluh Muka surat
Wajib Haji: Mabit Di Muzdalifah Dan Mina Serta 123 - 148

Melontar Jamrah 149 - 166
11. Minggu Kesebelas
Aurat Dan Izin Suami

12. Minggu Kedua Belas 167 - 200
Ibadat Umrah Dan Niat Bersyarat

13. Minggu Ketiga Belas 201 - 226
Taharah Dan Solat 227 - 260
14. Minggu Keempat Belas
Penyelesaian Kepada Permasalahan Darah Wanita Dan

Lain-Lain

15. Minggu Kelima Belas 261 - 284
Tawaf Wada’ Dan Ziarah Madinah

16. Minggu Keenam Belas 285 - 286
Pengurusan Haji

17. Minggu Ketujuh Belas 287 - 296
Amali Ibadat Haji

Minggu

Pertama

PENERANGAN RINGKAS
IBADAT HAJI DAN

UMRAH - FALSAFAH DAN
PENYUCIAN JIWA

Penerangan Ringkas Ibadat Haji Dan Umrah - MINGGU PERTAMA 2
Falsafah Dan Penyucian Jiwa

TALBIAH

LAFAZ
&
MAKNA


Catatan

ALLAH MENYERU MAKSUD TALBIAH JIKA NIAT YANG
DALAM SURAH IKHLAS DAN
ALI-IMRAN Dan Allah Mewajibkan Manusia Mengerjakan
(AYAT 97) Ibadah Haji (Dengan) Mengunjungi Baitullah, BEKALAN YANG
HALAL
MANUSIA Iaitu Sesiapa Yang Mampu Dan Berkuasa
MENYAMBUT Sampai Kepada-Nya JIKA NIAT TIDAK
IKHLAS DAN
ALLAH Hamba-Mu Datang, Menyahut Panggilan-Mu,
MENJAWAB/ Ya Allah, Hamba-Mu Datang Menyahut BEKALAN HARAM
MENYAMBUT
Panggilan-Mu. Hambamu Datang Menyahut
Panggilan-Mu,Tuhan Yang Tidak Ada Sekutu

Bagi-Mu, Hambamu Datang Menyahut
Panggilan-Mu,Sesungguhnya Segala Pujian,

Nikmat Dan Pemerintahan Adalah
Kepunyaan-Mu,Tidak Ada Sekutu Bagi-Mu

Seruan Kamu Diterima Dan Bahagialah Kamu,
Bekalan Kamu Itu Halal, Kenderaan/

Tunggangan Kamu Halal Dan Haji Kamu Haji
Mabrur. Tidak Ditolak

Tidak Diterima Seruan-Mu Dan Tidak Ada
Kebahagiaan Bagi Kamu, Bekalan Kamu Haram,

Perbelanjaan Kamu Haram Dan Haji Kamu
Ditolak, Tidak Ada Pahala Dan Tidak Ada

Ganjaran Bagi Mu

Aku Hampir Dengan-Mu, Dekat Dan Jelas, Minta
Apa Sahaja, Aku Dekat Dengan Mu
Dari Urat Halkum

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Penerangan Ringkas Ibadat Haji Dan Umrah - MINGGU PERTAMA 3
Falsafah Dan Penyucian Jiwa

HIKMAH DAN FALSAFAH HAJI


Catatan

PESERTA KURSUS TEKUN BELAJARBahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Penerangan Ringkas Ibadat Haji Dan Umrah - MINGGU PERTAMA 4
Falsafah Dan Penyucian Jiwa

ADAB SEBELUM MENUNAIKAN IBADAT
HAJI/UMRAH

1.  Niat
Yang
Ikhlas
Mencari
 6.
 Banyakkan
Doa
Dan
Zikir
Dalam

Keredhaan
Allah
 Kehidupan
Harian2.  Bertaubat
Bersungguh‐ 7.
 Membuat
Wasiat

sungguh
(Taubat
Nasuha)

8.
 Memohon
Dan
Memberi

3.
 Perbelanjaan
Yang
Halal
 Kemaafan
Serta
Berlapang
Dada

Dengan
Semua
Orang


4.
 Membawa
Bekalan
Dan

Perbelanjaan
Yang
 9.
 Menyuci
HaO
Dengan
Sifat‐sifat

Mencukupi
 Mahmudah
(Terpuji)
Dan

Menghindari
Dari
Sifat‐sifat

5.
 Mencari
Teman
Bertujuan
 Mazmumah
(Tercela)

Saling
Ingat
–
MengingaO

Dan
Membantu
 10.
 Is#qamah
Dan
Bersungguh‐
sungguh
Mempelajari
Kaifiat

Mengerjakan
Haji/Umrah


Catatan

PENYUCIAN JIWA (TAZKIYYAH AL NAFS)


1.


Aqidah
yang
jelas
dan
sahih
serta
pelaksanaan
syariah
yang
tepat

2.  Menguasai
ilmu
dan
kefahaman
islam

3.  Tunaikan
solat
fardu
lima
(5)
waktu

4.  Amalkan
tuntutan
sunat
seperB:i.

Qiamullail
/solat
sunat
taubat
ii.

Sedekah
(harta
/tenaga/lisan)
iii.

Banyakkan
berdoa
dan
berzikir
v.

Memperbanyakkan
amal
kebajikan
iv.

Banyakkan
membaca
al
quran

5.

Elakkan
gurau
senda
yang
melampau
dan
percakapan
yang
sia‐sia


(lagha)


Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Penerangan Ringkas Ibadat Haji Dan Umrah - MINGGU PERTAMA 5
Falsafah Dan Penyucian Jiwa

CONTOH SIFAT TERPUJI (MAHMUDAH)


1. Taubat Nasuha 12. Penyayang/Pemaaf
2.  Ingat Allah 13. Tolong Menolong
3.  Amanah 14. Menepati Janji & Masa
4.  Sabar 15. Bertanggungjawab
5.  Syukur 16. Jihad Dan Berdikari
6.  Ikhlas
7.  Reda 17. Istiqamah
8.  Rajin 18. Sentiasa Bercakap
9.  Pemurah
10. Berjimat Cermat Benar
11.B  ertimbang Rasa
19. Sentiasa Jaga
Kebersihan

20. Lemah Lembut

Catatan

CONTOH SIFAT TERCELA (MAZMUMAH)


1. Melupakan Allah S.W.T 12. Mengumpat
2.  Melupakan Nabi S.A.W 13. Mencela/Memaki
3. Mencaci Sahabat 14. Menipu
4. Terlalu Cinta Dunia 15. Kedekut
5. Penting Diri Sendiri 16. Pengotor
6. Pemarah 17. Hasad/Dengki
7. Takbur/Sombong 18. Khianat
8. Riyak/Ujub (Bongkak) 19. Perbuatan Dan Perkataan
9. Membazir/Boros
10.Pembohong Lagha (Sia-sia )
11.Bertelagah 20. Buruk Sangka
21. Berdendam

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Penerangan Ringkas Ibadat Haji Dan Umrah - MINGGU PERTAMA 6
Falsafah Dan Penyucian Jiwa

MENJAUHI AMALAN SYIRIK,
KHURAFAT DAN MEMPERSEKUTUKAN ALLAH

BIL PERKARA CARA

DAN
TUJUAN

1. Mengambil
Kelambu
 Untuk
Pelaris
Jualan
Dan
Menganggap
Ia
Satu

Kaabah Keberkatan

2. Kain
PuOh
Sebagai
Alas
 Dibawa
Balik
Untuk
Dijadikan
Kain
Kapan
Untuk

Solat Meringankan
Seksa
Kubur

3. Kerak
Nasi
Di
Mina Mengambil
Kerak
Nasi
Di
Mina,
Kemudian
Dikeringkan

Untuk
Dibawa
Balik
Ke
Tanah
Air
Dan
Dijadikan
Pelaris

Perniagaan

4. Peluk
Tiang
Jin
Di
Masjidil
 Melanjutkan
Umur
Dan
Meminta
Kaya
Haram

5. Bergantung
Di
Kelambu
 Memohon
Hajat
Di
Kaabah
Bukannya
Daripada
Allah
Kaabah

6. Meletakkan
Duit
Di
Bawah
 Selepas
Tawaf
Duit
Tersebut
Diambil
Balik

UntukKelambu
Kaabah Dijadikan

Ibu
Duit
Sebagai
Pelaris

Catatan

MENJAUHI AMALAN SYIRIK,
KHURAFAT DAN MEMPERSEKUTUKAN ALLAH

BIL PERKARA CARA
DAN
TUJUAN

7. KeOka
 Berangkat
 Ke
 Tanah
 Supaya
Jemaah
Haji
Tidak
Meninggal
Dunia
Di


Suci
 Ditulis
 Kertas
 Kalimah
 Tanah
Suci.
Syahadah.
 
 DiOnggalkan


LailahaillallahP a d a
 K e l u a r g a
 D a n

M u h a m m a d u r r a s u l u l l a h

Dibawa
Ke
Tanah
Suci

8. Memakai
Tangkal
Dan
Azimat Untuk
Menjauhi
Bala
Dan
Mengharapkan
Selamat

9. Memanggil
 Bomoh
 Untuk
 Percaya

Bomoh
Untuk
Memulakan
Perjalanan,


Menolak
Bala
Di
Rumah Membawa

Air
7
Telaga
Untuk
Dibawa
Tawaf
Untuk


Dijadikan
Ubat


10. Sijil Mendapatkan
Sijil
Daripada
Syeikh
Di
Makkah
Yang

Mengesahkan
Hajinya
Dan
Menukar
Nama

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Penerangan Ringkas Ibadat Haji Dan Umrah - MINGGU PERTAMA 7
Falsafah Dan Penyucian Jiwa

MENJAUHI AMALAN SYIRIK,
KHURAFAT DAN MEMPERSEKUTUKAN ALLAH

BIL PERKARA CARA
DAN
TUJUAN

11. M e n g a m b i l
 L i d i / B i l a h
 Untuk
Pelaris
Jualan
Dan
Menganggap
Ia
Satu

P e n y a p u
 D i
 M a s j i d i lK

e
 berkatan
Haram

12. Menyapu
 Dan
 Mengusap
 Untuk
Mendapat
Keberkatan
Pintu
Masjid
Al
Haramain


13. Membawa
Air
Zam‐zam
Atau
 Untuk
Dijadikan
Ubat
Atau
Penawar
Dan
Duit

Kismis
Atau

Kurma
Atau
Duit
 Tersebut
Dijadikan
Ibu
Duit


Semasa
Tawaf

Catatan

PERKARA YANG MEMBATALKAN SYAHADAH

1. Mempersekutukan Allah S.W.T dalam ibadat

2. Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah

3. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik

4. Menganggap dan berkeyakinan bahawa ajaran agama lain sama atau
lebih sempurna daripada Islam

5. Membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah S.A.W
sebagai syari’at baginda

6. Mempermainkan Allah S.W.T atau kitab-Nya atau sesuatu yang
merupakan ajaran agama-Nya

7. Mempercayai dan beramal dengan sihir/bersahabat dengan jin

8. Membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk memusuhi
kaum muslimin

9. Berkeyakinan bahawa sebahagian manusia diperbolehkan tidak
mengikut syari’at Nabi Muhammad S.A.W

10. Berpaling daripada agama Allah S.W.T atau daripada perkara yang
menjadi syarat mutlak sebagai muslim

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Penerangan Ringkas Ibadat Haji Dan Umrah - MINGGU PERTAMA 8
Falsafah Dan Penyucian Jiwa

Catatan

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Minggu

Kedua

SEJARAH DAN
PENGENALAN TANAH
SUCI DAN KELEBIHAN

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 10
Kelebihan

SEJARAH PERTEMUAN NABI ADAM
DAN HAWA

•  KONSEP PENERIMAAN TAUBAT/PENGHAPUSAN DOSA
•  Pertemuan dua insan yang menganggap diri mereka berdosa
•  Hasutan iblis (di mana-mana)

•  PENCETUS IBADAH QURBAN (Al Maidah 27–31)
•  Qabil qurban gandum
•  Habil qurban kibasy

Catatan

SEJARAH TANAH HARAM MAKKAH

SEJARAH
KEHIDUPAN
NABI
IBRAHIM,
ISTERINYA
HAJAR
DAN
PUTERANYA

ISMAIL

(SURAH
IBRAHIM
AYAT
37
‐38)


37.
 "Wahai
 Tuhan
 kami!
 Sesungguhnya
 Aku
 telah
 menempatkan
 sebahagian
 dari
 zuriat

keturunanku
 di
 sebuah
 lembah
 (Tanah
 suci
 Makkah)
 Yang
 Bdak
 tanaman
 padanya,
 di
 sisi

rumahmu
Yang
diharamkan
mencerobohinya.
Wahai
Tuhan
kami,
(Mereka
ditempatkan
di

situ)
 supaya
 mereka
 mendirikan
 sembahyang
 (dan
 memakmurkannya
 Dengan
 ibadat).

oleh
itu,
Jadikanlah
haB
sebahagian
dari
manusia
tertarik
gemar
kepada
mereka,
(supaya

datang
beramai‐ramai
ke
situ),
dan
kurniakanlah
rezeki
kepada
mereka
dari
berbagai
jenis

buah‐buahan
dan
hasil
tanaman,
semoga
mereka
bersyukur.

38.
 "Wahai
 Tuhan
 kami!
 Sesungguhnya
 Engkau
 mengetahui
 akan
 apa
 Yang
 Kami

sembunyikan
 dan
 apa
 Yang
 Kami
 zahirkan;
 dan
 Bada
 sesuatupun
 di
 langit
 dan
 di
 bumi,

Yang
tersembunyi
kepada
Allah!


Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 11
Kelebihan

SEJARAH TANAH HARAM MAKKAH

•  Hajar
Mengadu
Kepada
Allah
Mohon
Rezeki


•  Hajar
Berlari
Ulang
Alik
Dari
Safa
Ke
Marwah

•  Keluar
Air
Dari
Pasir
Yang
Ditendang
Oleh
Ismail

•  Umur
Ismail
13
Tahun,
Nabi
Ibrahim
Datang
Ke
Makkah•  Perintah
Qurban
(Sembelih
Ismail)
Melalui
Mimpi
 7


(Surah
As‐saffat
Ayat
102
–
111)


•  Gangguan
Iblis,
Ibrahim
Melontar
Batu


Catatan

SEJARAH TANAH HARAM MAKKAH

•  Kawasan
Yang
Tidak
Berpenghuni
–
Laluan
Qabilah
Dagang


•  Suku
Jurhum
Mohon
Keizinan
Hajar
‐
Bermukim


•  Nabi
Ismail
Dijodohkan
Dengan
Anak
Kaum
Jurhum


•  Penguasaan
Kaum
Jurhum
–
2
Abad

•  Suku
Khuza’ah
Dari
Yaman
Kuasai
Makkah
Dengan
Menewaskan

Kaum
Jurhum

•  Qusay
Ibnu
Kilab
Menyatukan
Suku
Arab
Menjadi
Satu
Bangsa
Atau

Qabilah
Quraisy
Yang
Disegani

•  Rasulullah
S.A.W
Dilahirkan
Semasa
Kegemilangan
Quraisy


Di
Bawah
Pimpinan
Abdul
Mutalib

•  Rasulullah
S.A.W
Menamatkan
Penguasaan
Musyrikin
Quraisy
Ke


Atas
Makkah
Pada
Bulan
Ramadhan
8
Hijrah


Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 12
Kelebihan

ADAB DI TANAH HARAM

1.  Bergantung Kepada Allah Bukan Kepada Manusia
2.  Menyedari Diri Sebagai Tetamu Allah
3.  Menunjukkan Akhlak Yang Mulia
4.  Menyedari Perjalanan Haji Adalah Ibadat
5.  Bersyukur Dan Reda Dengan Apa Yang Disediakan
6.  Menjauhi Percakapan Dan Perbuatan Keji
7.  Elakkan Sikap Sombong Dan Takbur
8.  Elakkan Pertengkaran Dan Menyakiti Dhuyuffurrahman Yang

Lain
9.  Elakkan Suka Mengadu Domba Dan Membawa Cerita Yang

Tidak Berasas (khabar Angin)
10.P  erbanyakkan Ibadat Seperti Tawaf, Membaca

Al Quran, Iktikaf, Doa, Taubat Dan Istighfar
11. Semangat Tolong Menolong Dan Kerjasama

Catatan

KELEBIHAN TANAH HARAM

1. BUMI KELAHIRAN RASULLULLAH S.A.W
2. Tempat Kemuliaan, Keselamatan Dan Keamanan

3. 120 Rahmat Turun Ke Atas Kaabah Setiap Hari:
- 60 Rahmat Untuk Orang Yang Tawaf
- 40 Rahmat Untuk Orang Yang Solat
- 20 Rahmat Untuk Orang Memandang Kaabah

4. Digandakan Kelebihan 100 Ribu Kali Ganda Bagi Setiap Solat
Dan Amalan Kebajikan Yang Dikerjakan Di Masjidil Haram Dan
Seluruh Tanah Haram Makkah

5. Tiada Waktu Ditegah Untuk Mengerjakan Solat Sunat

6. Makkah Terpelihara Daripada Wabak Taun Dan Fitnah Dajal

7. Banyak Tempat Mustajab Untuk Berdoa

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 13
Kelebihan

GANJARAN
100
RIBU
KEBAIKAN
DI
TANAH
HARAM


•  Dalil‐
Pe[kan
daripada
Kitab
Bahrul
Wafi
ms
460.Kata
Ibn
Abbas
dan
lainnya:

“SeBap
 amalan
 kejahatan
 digandakan
 dia
 di
 dalam
 negeri
 Makkah
 seperB

digandakan
kebajikan
erBnya
besarkan
kejahatan
di
Makkah
terlebih
banyak

daripada
 kejahatan
 yang
 dikerjakan
 pada
 lain
 daripada
 Makkah
 Bada

bahawasanya,
 kejahatan
 itu
 berbilang
 supaya
 jangan
 menafikan
 ayat
 dan

beberapa
 hadis
 yang
 disarihkan
 dengan
 keBadaan
 berbilang‐bilang

kejahatan
dan
telah
sah
pada
hadis
bahawasanya’:


1
 kebajikan
 di
 Tanah
 Haram
 dengan
 100
 ribu
 kebajikan
 dan

telah
 menunjuk
 beberapa
 hadis
 atas
 bahawasanya

sembahyang
pada
Masjidil
Haram
dan
kata
qil
sekalian
Tanah

Haram,
berbeza
ia
atas
segala
negeri
dengan
ganda
=ap‐=ap

sembahyang
fardhu
atau
sunat
hingga
100
ribu
sembahyang,

maka
mengiringi
padanya
kemudian
daripada
Masjidil
Haram

itu
rumah
Saida=na
Khadijah.


11

Catatan

GANJARAN
100
RIBU
KEBAIKAN
DI
TANAH
HARAM


•  Dalil‐
Pe[kan
kitab
Bughyah
al
Tullab
ms
102


Hadis
Rasulullah
S.A.W:

“Daripada
 Ibn
 Abbas
 bahawasanya
 Rasulullah
 S.A.W

bbeerrssaabbddaa
 bbaarraannggssiiaappaa
 hhaajjii
ddaarripipaaddaaM
 Maakkkakahhb
 ebrejarjllaann

kaki
 hingga
 kembali
 kepadanya
 disurat
 Allah
 bagi

Allah
 baginya
 dengan
 @ap‐@ap
 langkah
 itu
 700

kebajikan
 daripada
 kebajikan
 Tanah
 Haram
 dan
 satu

hasanah
haram
100
ribu
kebajikan”


Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji 12

NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 14
Kelebihan

GANJARAN
100
RIBU
KEBAIKAN
DI
TANAH
HARAM


•  Perbincangan
 Ulama’:
 Pendapat
 mengatakan
 kelebihan
 100

ribu
 itu
 merangkumi
 seluruh
 Tanah
 Haram
 Makkah

berdalilkan
peris[wa
Israk
Mikraj
ke[ka
Rasulullah
S.A.W
di

Israkkan
 baginda
 berada
 di
 rumah
 Ummu
 Hani’
 bukan
 di

dalam
Masjidil
Haram.
Ulama’
menjelaskan
bahawa
Masjidil

Haram
 yang
 dimaksudkan
 dalam
 ayat
 tersebut
 merujuk


keberkatan
 “barakna
 haulahu”
 kepada
 Tanah
 Haram

seluruhnya.


13

Catatan

TIADA
WAKTU
DITEGAH
UNTUK
MELAKUKAN
SOLAT


•  Dalil‐
Pe[kan
kitab
Bahrul
Wafi
ms
62;


•  Dan
 makruh
 –
 akan
 sebagai
 makruh
 tahrim,
 Bada

sah
 sembahyang
 lagi
 haram
 jika
 dikerjakan
 dia
 maka

lain
daripada
Tanah
Haram
Makkah
iaitu
5
waktu:


–  Selepas
solat
subuh
sehingga
waktu
syuruk.

–  
 Selepas
 waktu
 syuruk
 sehingga
 naik
 matahari
 (waktu


dhuha).

–  Ke[ka
rembang
matahari
kecuali
hari
Jumaat.

–  Selepas
solat
Asar
sehingga
terbenam
matahari.

–  Masa
 kekuningan
 mata
 hari
 sehingga
 terbenam
 mata


hari.


14

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 15
Kelebihan

TIADA
WAKTU
DITEGAH
UNTUK
MELAKUKAN
SOLAT


•  Dalil‐
Pe[kan
kitab
Majmu’
Syarah
Muhazzab
ms
177;


•  Hadis
Rasulullah
S.A.W
yang
diriwayatkan
oleh
Abu
Zar
R.A;


 
 Aku
mmeennddeennggaarrR
 RaasusululullallhahS
.SA..AW.Wb
ebrsearsbadbad; ati;d
 aBkdakd
aasdoala
 
t solat


selepas
 ssoollaatt
SSuubbuuhhs
 esheihnignggagan
 anikaikm
 amtaahtaarhi,artiid,
aBkaaddaak
s
olat ada

seolleapt
assesleoplaats
Asoalrats
eAhisnagrg
 asetherinbegnga
mtemrbaetanhaamri
 k
ecumaliatdaihari

Mkeackukaalih
d. i
Makkah.


•  Adapun
 solat
 yang
 mempunyai
 sebab
 yang
 terdahulu
 atau

sebab
 yang
 menyertai
 maka
 [dak
 termasuk
 dalam
 larangan

tersebut.


•  Contoh
 solat
 yang
 terdahulu
 iaitu
 Solat
 Tahiyatul
 Masjid,

Solat
Sunat
Wuduk,
Solat
Jenazah
,
Solat
Qada’.


•  Contoh
solat
yang
sebab
yang
menyertai
iaitu
Solat
Gerhana

Matahari/Bulan,
Solat
Minta
Hujan.


15

Catatan

TEMPAT MUSTAJAB BERDOA

MENURUT AL-HASSAN AL BASRI RA. TERDAPAT 15 TEMPAT YANG
MUSTAJAB BERDOA DI MAKKAH IAITU:-

BAHRUWAFI M/S 475

1. Sepanjang Masa Tawaf Di Baitullah/Kaabah

2. Multazam
3. Dalam Kaabah
4. Telaga Zam-zam
5. Hijr Ismail
6. Bukit Safa
7. Bukit Marwah
8. Mas’a (Tempat Sa’ie)
9. Belakang Maqam Ibrahim
10. Arafah (Sepanjang Masa Wuquf)
11. Muzdalifah (Sepanjang Masa Bermabit)
12. Mina (Sepanjang Hari Nahar Dan Hari Tasyrik)
13. Jamrah Sughra
14. Jamrah Wusta
15. Jamrah Kubra

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 16
Kelebihan

SEJARAH KAABAH DAN MASJIDIL HARAM

SEJARAH
PEMBINAAN
KAABAH


1.


Rumah
Ibadat
Yang
Pertama
Didirikan
Di
Muka
Bumi


2.  Binaannya
Daripada
Batu
Yang
Diambil
Daripada
5
Buah
Gunung
Iaitu
Jabal
Lubnan,

Tur
Ziata,
Tur
Sina,
Jabal
Judi
Dan
Jabal
Hira’


3.  Telah
 Dibina
 Sebanyak
 3
 Kali
 Sebelum
 Pembinaan
 Kaabah
 Oleh
 Nabi
 Ibrahim,

Pembinaan
Tersebut
Di
Buat
Oleh
Para
Malaikat,
Nabi
Adam
Dan
Nabi
Sith


4.  Ukuran
Pembinaan
Oleh
Nabi
Ibrahim
Adalah
Seper[
Berikut:‐


 ‐
 Tinggi

 
=

14
Meter


 ‐
 Panjang
 
=

12
Meter


 ‐
 Lebar
 
=

11
Meter


5.  Pembinaan
Semula
Kaabah
Di
Buat
Pada
Zaman
Bangsa
Quraisy
Iaitu
Ke[ka
Nabi

Muhammad
S.A.W
Berusia
35
Tahun


6.  Pembaharuan
Dan
Pemuliharaan
Bermula
Semenjak
Pemerintahan
Raja
Fahd
Hingga

Sekarang


Catatan

GAMBARAN AWAL BINAAN KAABAHBahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 17
Kelebihan

BINAAN QUSAY BIN KILAB

BINAAN QURAISY

Catatan

BINAAN IBN ZUBAIR

BINAAN HAJJAJ NOTA KURSUS ASAS HAJI

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 18
Kelebihan

SEJARAH
MASJIDIL
HARAM


1.


Suatu
Kawasan
Yang
Melipu[
Kaabah,
Al
Mataf
(Tempat
Tawaf)

Dan
Ruang
Solat2.  Pada
 Peringkat
 Awal
 –
 Dari
 Zaman
 Nabi
 Ibrahim
 Hingga
 Ke

Zaman
 Qusay
 Bin
 Kilab,
 Masjidil
 Haram
 Adalah
 Sebuah

Kawasan
Tanah
Lapang
Tanpa
Sebarang
Bangunan


3.  T a h u n
 1 7
 H i j r a h ,
 K a w a s a n
 M a s j i d
 A l – H a r a m


Diperluaskan
 Oleh
 Khalifah
 Umar
 Dan
 Kemudian
 Diperbaharui

Oleh
Khalifah
Uthman
Ibn
Affan
Pada
Tahun
26
Hijrah


4.  Pembesaran
Berterusan
Dari
Semasa
Ke
Semasa
Di
bawah

Penguasa
Tanah
Haram
Sehingga
SekarangCatatan

MASJIDIL HARAM

BUKIT SAFA

KAABAH
HIJR ISMAIL

BUKIT MARWAH

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 19
Kelebihan
MARWAH
PELAN LAKAR MARWAH
MASJIDIL HARAM

RUKUN IRAQI

RUKUN SYAMI

420 METER BABUS SALAM

RUKUN MAQAM IBRAHIM
HAJAR
AWSWAD

SAFA

TANDA HIJAU

HIJIR ISMAIL

TANDA HIJAU

RUKUN YAMANI KAABAH

KETERANGAN RUKUN KAABAH PINTU SAFA
DI ANTARA TEMPAT TAWAF DAN SA’EI MASUK KE

DI MASJID HARAM MAS’A

Catatan

KAABAH

3 1.  PENJURU HAJAR
ASWAD
4 9
2 2.  PENJURU IRAQI
12 3.  PENJURU SHAMI
1 13 4.  PENJURU YAMANI
5 8 5.  HAJAR ASWAD
6.  PINTU KAABAH
7.  MULTAZAM
11 8.  MAQAM IBRAHIM
9.  PANCUR EMAS
10.  KAWASAN HIJIR

ISMAIL

10 11.  HATIM
12.  SYAZARWAN
13.  KELAMBU KAABAH

7 6
13

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 20
Kelebihan

AMALAN DI MASJIDIL HARAM

1.
 Perbanyakkan
Amalan
Soleh


Seper[
Tawaf
Dan
Solat


2.
 Membaca
Al‐quran


3.
 Berzikir

4.
 Berselawat
Ke
Atas
Nabi


5.
 Jauhi
Perbuatan
Makruh
Dan

Lagha
(Sia–sia)


6.
 Niat
Berik[kaf
Dalam
Masjid


Catatan

SEJARAH KEWUJUDAN AIR ZAMZAM

• Sinonim Dengan Sejarah Hajar Dan Puteranya Ismail

• Di Sebuah Lembah Yang Gersang Lagi Tiada Berpenghuni
• Hajar Berlari-lari Ke Bukit Safa Dan Bukit Marwah

Mencari Air Apabila Puteranya Ismail Menangis Kerana
Kepanasan Dan Dahaga

• Setelah Berlarutan Berulang Alik Sebanyak 7 Kali Beliau
Mendapati Air Sedang Terpancar Berhampiran Puteranya
Ismail

• Hajar Membina Kepungan (Tazamzama) Agar Air
Tidak Melimpah Keluar

• Bersempena Dengan Peristiwa Itu, Air Ini Dinamakan Telaga
Zamzam

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 21
Kelebihan

ADAB MINUM AIR ZAMZAM

Antara adab ialah:
•  Menghadap ke arah kiblat
•  Membaca basmalah
•  Menggunakan tangan kanan
•M  inum dalam keadaan tenang dengan 3 kali nafas iaitu dengan tiga
kali teguk

• Membaca doa:

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﻲ ﺃﺳﺎﻟﻚ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓــــﻌﺎ ﻭﺭﺯﻗﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﺷﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﺍﺀ‬

* RASULULLAH S.A.W PERNAH MINUM AIR ZAM ZAM SECARA BERDIRI DAN DUDUK

Catatan

KELEBIHAN AIR ZAMZAM

1.
 BOLEH
MENYEMBUHKAN
PENYAKIT
(namun
jemaah
haji
yang
sedia

berpenyakit
hendaklah
mengambil
ubat
mengikut
jadual
dan
nasihat

pegawai
perubatan
seperB
biasa,
ini
sebagai
usaha
menyembuh

penyakit.
Jangan
salah
faham
berkaitan
konsep
tawakkal)

2.
 Mengenyangkan
Dan
Menambah
Kekuatan
Tubuh
Badan
Peminumnya


3.
 Menyempurnakan
Tujuan
Dan
Hasrat
Peminumnya
4.
 Tidak
Akan
Kering
Sehingga
Hari
Kiamat5.
 Air
Yang
Telah
Digunakan
Untuk
Membasuh
Ha[/Jantung

Rasullullah
S.A.W6.
 Kelebihan
Dari
Segi
Sain[fikBahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 22
Kelebihan

Sabda Nabi Muhammad S.A.W bermaksud:

“Sebaik-baik air di permukaan bumi adalah air zamzam. Padanya ada
makanan yang menyegarkan dan penawar bagi segala penyakit.”

Catatan

KAWASAN MASYA’IR HAJI

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 23
Kelebihan

KAWASAN MASYA’IR HAJI

1.  Lambang
kebesaran
agama
Allah
melipu[
kawasan
Arafah,
Muzdalifah
dan
Mina


2.  Padang
Arafah
:
tempat
berwuquf
pada
9
Zulhijjah.


Dari
segi
geografinya
ialah:


–  Keluasan
:
13
km,
129
hk.

–  Jarak
jauh
:
dari
Makkah
melalui
jalan
asal
21.9
km.3.  Muzdalifah
:
tempat
bermabit
pada
malam
10
Zulhijjah.

–  
Terletak
di
antara
Arafah
dan
Mina.
Dari
Arafah
8
km.
Dari
Mina
6.9
km.


4.
 Mina
:
tempat
berkumpul
dan
bermalam
pada
hari‐hari
tasyrik.
Dari
segi
geografi
:


–  Dari
Makkah

7
km.


–  Lebar
:
1.1
km
di
sekitar
Jamrah
Kubra
500
m.

–  Panjang
 :
 dari
 Jamrah
 Kubra
 hingga
 ke
 Wadi
 Muhaisir
 
 4.7
 km.
 Purata
 keluasan

Mina
di
sekitar
7.8
km
sahaja.
Terdapat
dua
buah
bukit
di
kiri
dan
kanan
kawasan

Mina.
Salah
satu
darinya
ialah
Bukit
Thubair.


Catatan

KAWASAN PERJALANAN HAJI

8 Hari MADINAH

10 KM
BIR ALI/ABYAR ALI

414 Km 437 Km

3 Hari 7 Km

JEDDAH 75 Km 18-23 3-4 MINA
MAKKAH Hari Hari 6.9 Km
MUZDALIFAH
21.9 Km

ARAFAH 1 1/2 8 Km
Hari

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 24
Kelebihan

SUASANA DI MASYA’IR

WUQUF DI PADANG ARAFAH MABIT MUZDALIFAH

KHEMAH KALIS API DAN BERHAWA DINGIN MELONTAR JAMRAH

Catatan

KHEMAH
DI
ARAFAH


Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji 34

NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 25
Kelebihan

KHEMAH
DI
ARAFAHCatatan 35

MUZDALIFAH


Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji 36

NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 26
Kelebihan

JEMAAH SEDANG MELONTAR JAMRAH DI MINA

Catatan

Pemandangan dari
atas Jamrat

Jemaah sedang 38
melontar
NOTA KURSUS ASAS HAJI
Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 27
Kelebihan

LALUAN
BARU
DARI
MUASSIM
KE
JAMRAH


Terowong Pertama Terowong Kedua

Jamrat dari Terowong Kedua Pintu Keluar Terowong Kedua 39

Catatan

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Sejarah Dan Pengenalan Tanah Suci Dan MINGGU KEDUA 28
Kelebihan

Catatan

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Minggu

Ketiga

PENGENALAN
HAJI DAN UMRAH

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 30

PENGERTIAN HAJI DAN UMRAH

Haji ialah Mengunjungi Baitullah Al-Haram (Kaabah) Di Makkah
Pada Bulan-bulan Haji Untuk Mengerjakan Ibadat–ibadat
Tertentu Menurut Syarat-syaratnya

Umrah ialah Mengunjungi Baitullah Al-Haram (Kaabah)
Di Makkah Pada Bila-bila Masa Untuk Mengerjakan Ibadat Tertentu

Menurut Syarat-syaratnya

Catatan

SEJARAH RINGKAS HAJI

Sejarah Haji Di Bawah Syariat Rasulullah S.A.W

  Haji Telah Diwajibkan Pada Tahun Ke-5 Hijrah

  Pada Tahun Ke-6 Hijrah, Rasullullah S.A.W Mengerjakan Umrah
Dengan Disertai Oleh 1500 Orang Para Sahabat Namun Demikian
Rombongan Ini Tertahan Di Hudaibiyah.

  Pada Tahun Ke-7 Hijrah, Mereka Membuat Umrah Qada’

  Pada Tahun Ke 10 Hijrah, Rasulullah S.A.W Telah Mengisytiharkan
Untuk Menunaikan Fardhu Haji.

  Pada 25 Zulkaedah Tahun 10 Hijrah, Rasulullah S.A.W Dengan Isteri-
isteri Baginda Telah Memulakan Perjalanan Dan Diikuti Oleh 120,000
Orang Para Sahabat.

  Haji Tersebut Dikenali Sebagai Haji Islam, Haji Akbar, Haji Wada’

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 31

‫ﻭﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ﻭﻣﻦ‬
‫ﻛﻔﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ‬

Maksudnya:
“Dan Allah S.W.T mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan
mengunjungi baitullah, iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai
kepada-Nya. Dan sesiapa yang kufur (ingkar untuk ibadat haji) maka
sesungguhnya Allah S.W.T maha kaya (tidak berhajat kepada sesuatu pun)
dari sekalian makhluk”.
Surah Ali Imran : Ayat 97

‫ﻭﺃﲤﻮﺍ ﺍﳊﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﷲ‬

Maksudnya:
“Dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah S.W.T”.

Surah Al-baqarah : Ayat 196

Catatan

HAJI ADALAH JIHAD

Maksudnya :

“Daripada Aishah r.a berkata ia kepada Rasulullah S.A.W
bahawa kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang
paling utama, mengapa kami tidak berjihad, maka sabda
Rasulullah S.A.W bagi kamu sebaik-baik jihad itulah haji
mabrur. ” - (Diriwayatkan oleh al-Bukhary)

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 32

1.


Mendapat
Status
“Tetamu
Allah
S.W.T”


2. Mendapat Ganjaran Yang Besar

3.
 Selamat
Daripada
Kecelakaan
Seksaan
Sebagai
Yahudi
Dan

Nasrani4. Mendapat Syafaat Di Dalam Doa Keampunan
Rasullullah S.A.W

5.
 Bersih
SeperM
Bayi
Yang
Baru
Dilahirkan


6. Antara Jihad Yang Paling Utama

7.


Haji
Yang
Mabrur
Tiada
Balasan
Melainkan
Syurga


Catatan


MANFAAT
DUNIAWI


1.  Pertemuan
Orang
Islam
Seluruh
Dunia

2.  KepenMngan
Perniagaan
Dan
Ekonomi

3.  Menunjukkan
Persamaan
Di
Kalangan
Orang
Islam


MANFAAT
UKHRAWI


1.  Kem
LaMhan
Penumpuan
Kepada
Ibadat

2.  Kem
LaMhan
Membentuk
Keperibadian
Muslim

3.  LaMhan
Supaya
Bersedia
Untuk
Meninggalkan
Alam
Dunia

4.  Mendapat
Ganjaran
Pahala
Melihat
Kaabah

5.  MelaMh
Diri
Supaya
Mengikhlaskan
Amalan
Hanya
Kerana
Allah
S.W.T

6.  Mendapat
Pujian
Allah
S.W.T
Di
Hadapan
Malaikat


7.  Mendapat
Haji
Mabrur


Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 33

PENGERTIAN HAJI MABRUR

Haji Mabrur : Haji Istimewa Dan
Balasannya Ialah Syurga

Haji Mardud : Haji Yang Ditolak Dan
Tidak Diterima

Sabda Rasulullah S.A.W: -
“Haji Mabrur Itu, Tidak Ada Balasan Baginya

Melainkan Syurga”

Hadis Riwayat Bukhary Dan Muslim

Catatan

TINGKATAN IBADAT HAJI

Ini Haji Yang Paling Tinggi Dan Istimewa, Diampun Segala DOSANYA,
Mengekalkan Ibadat Hingga Akhir Hayat Dan Dijamin Masuk Syurga

Haji Yang Sah Dan Diampunkan
Segala Dosa-dosanya

HAJI Diterima

Haji Yang Tidak Diterima Kerana Kekurangan Syarat – Syarat Dan
Rukunnya Atau Sebab – Sebab Yang Lain

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 34

PANDUAN MENDAPAT HAJI MABRUR

SEBELUM MENUNAIKAN HAJI

Niat ikhlas kerana Allah S.W.T
Mempersiapkan diri dengan ilmu manasik haji dan wang secukupnya
dari sumber yang halal dan mengeluarkan zakat
Melakukan Rukun Islam dengan sempurna

SEMASA MENUNAIKAN HAJI
Menyempurnakan rukun dan wajib haji dengan betul
Membayar dam yang berkaitan dan tinggal larangan ihram
Tidak melakukan sifat mazmumah, keji, fusuq, jidal, rafath

SELEPAS MENUNAIKAN HAJI

Menjauhkan diri dari dosa dan perkara mungkar
Membanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman dan
ketakwaan
Memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak
dan kelakuan secara berterusan

Catatan

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI KURNIAKANLAH
HAJI YANG MABRUR DAN AMPUNKANLAH DOSA-

DOSA HAMBA DAN PEKERJAAN HAJI YANG
DIPUJI, AMALAN SOLEH YANG DITERIMA DAN

PERNIAGAAN YANG TIDAK MERUGIKAN

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 35

SYARAT
WAJIB
HAJI
DAN
UMRAH


ISLAM

Tidak Wajib Bagi Yang Bukan Islam

Tidak Wajib Bagi Yang Belum Baligh

BERAKAL

Tidak Wajib Bagi Yang Tidak Siuman

MERDEKA

Tidak Wajib Ke Atas Hamba

Tidak Wajib Ke Atas Mereka Yang Tidak Mampu

Catatan

BERKUASA

DENGAN SENDIRI DENGAN PERTOLONGAN
ORANG LAIN (BADAL HAJI)

1 Ada Tambang Uzur Tidak Dapat 1
Pergi/Balik Mengerjakan Sendiri

2 Ada Bekalan/Nafkah Atau Sakit Yang Tiada
Harapan Sembuh
2

3 Ada Kenderaan Atau Terlalu Tua 3
Pergi/Balik 4
Atau Yang Telah
Aman Dalam Meninggal Dunia Yang
4 Perjalanan
Berupaya Semasa
Pergi/Balik Hayatnya

5 Sihat Tubuh Dengan Izin Suami/Wali 1
Badan

TAMBAHAN

BAGI Ditemani Oleh Suami /
Mahram/Perempuan
6 Berkesempatan PEREMPUAN Yang Dipercayai (Thiqah) 2
Masa

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 36

Catatan

PERBEZAAN ANTARA RUKUN
HAJI DAN UMRAH

Rukun Haji Rukun Umrah

1 Niat Ihram Haji 1 Niat Ihram Umrah
2 Tawaf
2 Wuquf 3 Sa’ie
3 Tawaf 4 Bergunting/Bercukur
5 Tertib Pada Semua Rukun
4 Sa’ie
5 Bergunting/Bercukur

6 Tertib Pada
Kebanyakan Rukun

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 37

PERBEZAAN ANTARA WAJIB
HAJI DAN UMRAH

Niat Ihram Di Miqat Niat Ihram Di Miqat
Meninggalkan Perkara
Meninggalkan Perkara Larangan Dalam Ihram
Larangan Dalam Ihram
Tiada
Mabit Di Muzdalifah Tiada

Melontar Jamrah Tiada
Kubra Pada 10 Zulhijjah
Tiada
Mabit Di Mina Pada Hari-hari
Tasyriq (11, 12, Dan 13 Zul)

Melontar Ke Tiga-tiga
Jamrah Pada Hari-hari
Tasyrik (11, 12, Dan 13 Zul)

Catatan

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 38

Cara
biasa
yang

dilaksanakan
oleh
Jemaah


Haji
Muasasah


NIAT Bermalam Melontar
di Mina ke tiga-tiga
WUQUF
BERGUNTING/ Jamrah
Bermalam di BERCUKUR
Muzdalifah TAWAF
Terhasillah
Tgh mlm 10 Tahallul Awwal
Zulhijjah
Melontar SA’IE
Jamrah
Kubra Tahallul Thani
(Aqabah)

Catatan

Cara
yang
dilaksanakan

oleh
Jemaah
Haji
Pakej
/


Bekeperluan


NIAT BERGUNTING/ Melontar
BERCUKUR Jamrah Kubra
WUQUF
Terhasillah (Aqabah)
9 Zulhijjah Tahallul Awwal
10 Zulhijjah
Bermalam di SA’IE
Muzdalifah Tahallul Thani

Tgh mlm 10 Bermalam
Zulhijjah di Mina

11, 12, 13 Zulhijjah

TAWAF Melontar
ke tiga-tiga

Jamrah

11, 12, 13 Zulhijjah

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 39

NIAT Bermalam di Cara
yang
dilaksanakan

Muzdalifah oleh
Jemaah
Haji
Pakej
/

WUQUF
Tgh mlm 10 Bekeperluan

9 Zulhijjah Zulhijjah
Melontar
TAWAF BERGUNTING/ Jamrah Kubra
Tgh mlm 10 BERCUKUR
Zulhijjah (Aqabah)
Terhasillah
Tahallul Awwal 10 Zulhijjah

SA’IE Tahallul Thani

Bermalam
di Mina

11, 12, 13 Zulhijjah

Melontar
ke tiga-tiga

Jamrah

11, 12, 13 Zulhijjah

Catatan

Cara
yang
dilaksanakan

oleh
Jemaah
HajiMuasasah/Bekeperluan


NIAT TAWAF SA’IE

WUQUF Tahallul Thani

9 Zulhijjah BERGUNTING/ Bermalam
BERCUKUR di Mina
Bermalam di
Muzdalifah Terhasillah 11, 12, 13 Zulhijjah
Tahallul Awwal
Tgh mlm 10
Zulhijjah Melontar Melontar
Jamrah Kubra ke tiga-tiga

(Aqabah) Jamrah

10 Zulhijjah 11, 12, 13 Zulhijjah

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Pengenalan Haji Dan Umrah MINGGU KETIGA 40

Catatan

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Minggu

Keempat

RUKUN HAJI,
NIAT IHRAM DAN

WUQUF

Rukun Haji, Niat Ihram Dan Wuquf MINGGU KEEMPAT 42

RUKUN HAJI

PENGERTIAN RUKUN HAJI

Rukun Haji Ialah Pekerjaan Yang Mesti
Dilakukan Oleh Jemaah Haji Ketika
Mengerjakan Haji.
Jika Tidak Ditunaikan, Haji Seseorang Tidak
Sah/Tidak Sempurna/Tergantung Dan Masih
Tertakluk Dengan Larangan Ihram.

Catatan

1 NIAT IHRAM 2 WUQUF DI
HAJI ARAFAH

RUKUN 3 TAWAF HAJI
HAJI 4 SA’IE HAJI
ADA 6

TERTIB PADA BERCUKUR

6 KEBANYAKKAN 5 ATAU
RUKUN HAJI BERGUNTING

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Rukun Haji, Niat Ihram Dan Wuquf MINGGU KEEMPAT 43

PENGERTIAN WAJIB HAJI

Wajib Haji Ialah Pekerjaan Yang Wajib
Dilakukan Ketika Mengerjakan Haji. Jika
Tidak Mengerjakan Salah Satu
Daripadanya Haji Tersebut Tetap Sah
Tetapi Dikenakan Dam Menurut Syarat-
syaratnya Dan Menanggung Dosa Jika
Meninggalkan Perkara Tersebut Dengan
Sengaja.

Catatan

1 NIAT IHRAM 2 MENINGGALKAN
DI MIQAT* PERKARA
LARANGAN
DALAM

MASA IHRAM

WAJIB 3 BERMALAM
HAJI (MABIT)
ADA 6 DI MUZDALIFAH

*NIAT
IHRAM
 4 MELONTAR
HENDAKLAH
DI
 JAMRAH KUBRA
PADA 10
MIQAT
ATAU
 ZULHIJJAH
SEBELUMNYA,


5 BERMALAM
6INGAT
SETELAH
NIAT
 MELONTAR (MABIT)
IHRAM
MESTILAH
 KETIGA-TIGA DI MINA (11,12,13
JAGA
LARANGAN
 JAMARAT PADA ZULHIJJAH)

DALAM
IHRAM
 HARI TASYRIK

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Rukun Haji, Niat Ihram Dan Wuquf MINGGU KEEMPAT 44

Perhatian

Niat Ihram Haji Mempunyai Kaitan Dengan Cara
Mengerjakan Ibadat Haji

CARA
 Qiran
MENGERJAKAN

HAJI

Tama0u’


Ifrad


Catatan

CARA MENGERJAKAN HAJI

Mengerjakan Haji Dalam Bulan-
bulan Haji Kemudian

Mengerjakan Umrah Setelah
Selesai Amalan Haji – (Afdhal)

Mengerjakan Umrah Dahulu NOTA KURSUS ASAS HAJI
Dalam Bulan-bulan Haji

Kemudian Mengerjakan Haji
Pada Tahun Yang Sama

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji

Rukun Haji, Niat Ihram Dan Wuquf MINGGU KEEMPAT 45

HAJI TAMATTU’

Mengerjakan Umrah Dahulu Dalam Bulan-bulan Haji Kemudian
Mengerjakan Haji Pada Tahun Yang Sama

NIAT MENGERJAKAN HAJI TAMATTU’

LAFAZNYA

NIAT SAHAJA AKU MENGERJAKAN UMRAH DAN AKU
DALAM HATI BERIHRAM DENGANNYA KERANA ALLAH TAALA

LAFAZNYA

NIAT SAHAJA AKU MENGERJAKAN HAJI DAN AKU
DALAM HATI BERIHRAM DENGANNYA KERANA ALLAH TAALA

Catatan

HAJI IFRAD

MENGERJAKAN HAJI DALAM BULAN-BULAN HAJI KEMUDIAN MENGERJAKAN
UMRAH SETELAH SELESAI AMALAN HAJI – (AFDHAL)

(Walau bagaimanapun tetap dikira Haji Ifrad jika melakukan umrah
dahulu di luar bulan haji dan mengerjakan haji pada bulan-bulan haji)

NIAT MENGERJAKAN HAJI IFRAD

LAFAZNYA

NIAT SAHAJA AKU MENGERJAKAN HAJI DAN AKU
DALAM HATI BERIHRAM DENGANNYA KERANA ALLAH TAALA

LAFAZNYA SAHAJA AKU MENGERJAKAN UMRAH DAN AKU
BERIHRAM DENGANNYA KERANA ALLAH TAALA
NIAT
DALAM HATI

Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji NOTA KURSUS ASAS HAJI

Rukun Haji, Niat Ihram Dan Wuquf MINGGU KEEMPAT 46

HAJI QIRAN

CARA 1

BERNIAT MENGERJAKAN HAJI DAN UMRAH SERENTAK DALAM
PADA BULAN HAJI KEMUDIAN MELAKSANAKAN SEMUA RUKUN
DAN WAJIB HAJI. UMRAH PULA DIKIRA SELESAI SEBAIK SAJA
SELESAI MENUNAIKAN HAJI (DUA DALAM SATU)

LAFAZNYA

NIAT SAHAJA AKU MENGERJAKAN HAJI DAN UMRAH
DALAM HATI DAN AKU BERIHRAM DENGAN KEDUA-DUANYA

KERANA ALLAH TAALA

CARA 2

BERNIAT MENGERJAKAN UMRAH SAHAJA, TETAPI SEBELUM
TAWAF IA BERNIAT MENGERJAKAN HAJI KEMUDIAN
MELAKSANAKAN SEMUA RUKUN DAN WAJIB HAJI.

Catatan

RUKUN HAJI WAJIB HAJI

1 Niat Ihram Haji 2 Niat Di Miqat
4 Wuquf
10 Tawaf 3 Larangan Ihram
11 Sa’ie
7 Bergunting/ Bercukur 5 Bermalam (Mabit) Di
Muzdalifah
12 Tertib Pada
Kebanyakkan Rukun 6 Melontar Jamrah Kubra
Pada 10 Zuhijjah
Bahagian Bimbingan Lembaga Tabung Haji
8 Bermalam (Mabit) Di Mina
11,12,13 Zulhijjah

9 Melontar Ketiga-tiga
Jamrah Pada 11,12,13
Zulhijjah

NOTA KURSUS ASAS HAJI


Click to View FlipBook Version