อีบุ๊คส์น่ารู้ Download PDF
  • 32
  • 0
สาหร่ายสาย เป็นสาหร่ายทะเลในกลุ่มสีเขียว มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Caulerpa racemosa var. corynephora หรือ สาหร่ายขนนก จังหวัดในพื้นที่ทางภาคใต้จะเรียก “สาหร่ายสาย” ว่า สาย, ลาโต๊ส หรือลาสาย มักพบตามธรรมชาติแถบฝั่งอันดาม
สาหร่ายสาย เป็นสาหร่ายทะเลในกลุ่มสีเขียว มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Caulerpa racemosa var. corynephora หรือ สาหร่ายขนนก จังหวัดในพื้นที่ทางภาคใต้จะเรียก “สาหร่ายสาย” ว่า สาย, ลาโต๊ส หรือลาสาย มักพบตามธรรมชาติแถบฝั่งอันดาม
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications