The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ekinzolkifli, 2021-12-16 22:21:37

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022

KOLEJ VOKASIONAL ISI KANDUNGAN
KUALA SELANGOR

ISI KANDUNGAN ii
1-2
1. SEKALUNG PENGHARGAAN 3
2. MAKLUMAT PERIBADI PENSYARAH 4
3. SURAT AGIHAN TUGAS PEGAWAI PERKHIDMATAN PEND. 5
4. SURAT SETUJU TERIMA AGIHAN TUGAS 6
5. PRAKATA PENGARAH 7
6. FALSAFAH KPM 8
7. CARTA ORGANISASI PENGURUSAN BPLTV 9
8. CARTA ORGANISASI PPD KUALA SELANGOR 10
9. CARTA ORGANISASI PENGURUSAN TERTINGGI KVKS 11-16
10. CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KVKS 17
11. PROFIL KOLEJ 18-33
12. HARI KELEPASAN AM 34-41
13. TAKWIM KVKS 42
14. SENARAI PENSYARAH 43-44
15. SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 45-54
16. SENARAI PENASIHAT KELAS 55-60
17. JK PENGURUSAN & PENTADBIRAN 61-68
18. JK PENGURUSAN AKADEMIK 69-73
19. JK PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK 74-75
20. JK JAMINAN KUALITI 76-77
21. JK TUGAS – TUGAS KHAS 78-83
22. PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS 84-89
23. JADUAL BERTUGAS PENSYARAH 90-92
24. JADUAL PENCERAPAN PENSYARAH 93-94
25. JADUAL TAZKIRAH DHUHA 95
26. JADUAL PROGRAM DHUHA 96-107
27. PELAN KEDUDUKAN BILIK KULIAH 108
28. PERATURAN AM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN 109
29. TARIKH PEMBAYARAN EMOLUMEN BULANAN 110
30. IKRAR PERKHIDMATAN AWAM
31. NO TELEFON KECEMASAN
32. KALENDAR
33. REKOD KONSULTASI
34. RUANG CATATAN
35. LAMPIRAN TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIK KOLEJ VOKASIONAL

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 i

KOLEJ VOKASIONAL SEKALUNG PENGHARGAAN
KUALA SELANGOR

Sekalung Penghargaan

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN 2022

Penyelaras : Pn. Halimatun Asikin binti Zolkifli
Setiausaha : Pn. Nur Dyanah binti Abd Rahim
Bendahari : Pn. Nur Adila binti Khirman
Suntingan : Pn. Noraini binti Yahya

Senireka Pn. Nur Syafawati binti Mohd Saman
Ahli Jawatankuasa Pn. Noor Asma binti Zakaria
Pn. Nurazreen Idayu binti Rameley
: Cik Syarafina Nadiah binti Shaharin
Pn. Nur Syazwani binti Ahmad Kamarrudin
: Pn. Zaimah binti Ismail
Pn. Nooraida binti Muhamad
En. Jamali bin Mat Noh
Pn. Fadzilah binti Khamis
En. Jamal Yusufi bin Abdul Rahman
En. Mohd Fauzi bin Mohd Johari
Pn. Norazrin binti Mohd Shahar
Pn. Nor Hishma binti Basir

BARISAN PENGURUSAN KOLEJ

En. Mohd Daud bin Ismail
Pn. Noraini binti Ramlan

Pn. Zarina binti Salleh
En. Mohd Nazly bin Abd Hamid
Pn. Norhamisah binti Ahmad

Pn. Zaimah binti Ismail
Pn. Nooraida binti Muhamad

En. Jamali bin Mat Noh
Pn. Fadzilah binti Khamis
En. Jamal Yusufi bin Abd Rahman
En. Mohd Fauzi bin Mohd Johari
Pn. Norazrin binti Mohd Shahar
Pn. Halimatun Asikin binti Zolkifli
Pn. Nor Hishma binti Basir
Pn. Norazura binti Mahat

Terima Kasih

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 ii

KOLEJ VOKASIONAL MAKLUMAT PERIBADI PENSYARAH
KUALA SELANGOR

MAKLUMAT PERIBADI PENSYARAH

BIL PERKARA MAKLUMAT

1. NAMA PENUH PENSYARAH
2. NO KAD PENGENALAN
3. NO TELEFON BIMBIT
4. ALAMAT TETAP
5. JAWATAN TERKINI
6. GRED JAWATAN
7. KELULUSAN AKADEMIK
8. KELULUSAN IKHTISAS
9. NO FAIL JABATAN
10. NO GAJI
11. TARIKH PERGERAKAN GAJI
12. NO FAIL SPP
13. NO CUKAI PENDAPATAN
14. NO KWSP
15. TARIKH MASUK SKIM PENCEN
16. OPSYEN BERSARA
17. TARIKH LANTIKAN
18. TARIKH DISAHKAN
19. TARIKH MULA BERKHIDMAT
20. TARIKH BERKHIDMAT DI SINI
21. OPSYEN

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 1

KOLEJ VOKASIONAL MAKLUMAT PERIBADI PENSYARAH
KUALA SELANGOR JAWATAN

TUGAS-TUGAS DI KOLEJ

A PENGURUSAN PENTADBIRAN

B PENGURUSAN AKADEMIK

C PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK

D JAMINAN KUALITI

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 2

KOLEJ VOKASIONAL KUALA SELANGOR TEL: 03-32718370 FAKS: 03-32718371
PORTAL: kvkualaselangor.moe.edu.my
45600 BESTARI JAYA EMEL: [email protected]
SELANGOR DARUL EHSAN

Ruj. Kami : KVKS 500-2/1( )
Tarikh : 3 Januari 2022

…………………………………
Kolej Vokasional Kuala Selangor
45600 Bestari Jaya
Selangor Darul Ehsan.

Tuan,

AGIHAN TUGAS PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN TAHUN 2022

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah di rujuk,

2. Sukacitanya di maklumkan bahawa tuan di lantik sebagai pegawai yang menjalankan
tugas-tugas perkhidmatan pendidikan seperti yang tercatat dalam Buku Panduan Pengurusan
KVKS 2022.

3. Perlantikan tuan adalah berasaskan kepada perubahan-perubahan semasa dalam
pentadbiran dan pengurusan kolej. Sehubungan dengan itu, di harapkan tuan dapat menjalankan
amanah yang di pertanggungjawabkan dengan penuh dedikasi demi kecemerlangan kolej.

4. Keprihatinan, sokongan dan kerjasama tuan di dahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

Sekian, terima kasih.
“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

……………………………….
(MOHD DAUD BIN ISMAIL)
Pengarah
Kolej Vokasional Kuala Selangor
45600 Bestari Jaya, Selangor

KOLEJ VOKASIONAL KUALA SELANGOR TEL: 03-32718370 FAKS: 03-32718371
PORTAL: kvkualaselangor.moe.edu.my
45600 BESTARI JAYA EMEL: [email protected]
SELANGOR DARUL EHSAN

Ruj. Kami : KVKS 500-2/1( )
Tarikh : 3 Januari 2022

Pengarah
Kolej Vokasional Kuala Selangor
45600 Bestari Jaya
Selangor Darul Ehsan.

Tuan,

SURAT SETUJU TERIMA AGIHAN TUGAS SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN
DAN PENTADBIRAN/ PENGURUSAN AKADEMIK/ PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK
DAN JAMINAN KUALITI TAHUN 2022

2. Sukacitanya dimaklumkan bahawa saya …………………………………………………
No. KP …………………………………………. menerima pelantikan tugas seperti yang tercatat dalam

Buku Pengurusan KVKS Tahun 2022. Tugas-tugas saya yang terdapat dalam Buku Pengurusan

KVKS adalah seperti berikut :
2.1 …………………………………………………………………………………………….
2.2 …………………………………………………………………………………………….
2.3 …………………………………………………………………………………………….
2.4 …………………………………………………………………………………………….
2.5 …………………………………………………………………………………………….
2.6 …………………………………………………………………………………………….
2.7 …………………………………………………………………………………………….
2.8 …………………………………………………………………………………………….
2.9 …………………………………………………………………………………………….
2.10 …………………………………………………………………………………………….

3. Saya akan menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh amanah, integriti dan dedikasi.
Sekian, terima kasih.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menjalankan amanah,
………………………………………

KOLEJ VOKASIONAL PRAKATA PENGARAH
KUALA SELANGOR

PRAKATA PENGARAH
Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada semua warga
pensyarah dan staf di Kolej Vokasional Kuala Selangor ini. Sepanjang tahun 2021 kita
memperoleh beberapa kejayaan dalam beberapa bidang walaupun telah berhadapan
dengan cabaran PDPR dalam suatu tempoh yang agak lama. Sudah tentu berbeza cabarannya berbanding tahun –
tahun sebelum ini. Kini kita melangkah pula ke tahun 2022 dengan impian yang baru walaupun masih berhadapan
dengan pandemik COVID-19. Apa yang paling baik ialah kita perlu melakukan muhasabah diri dan mengambil
langkah-langkah kolektif untuk menyempurnakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita
selaras dengan visi, misi bukan sahaja di peringkat Kolej Vokasional Kuala Selangor, tetapi juga di peringkat
kementerian.

Dalam dunia yang sedang berhadapan dengan pandemik, para pensyarah menjadi tulang belakang dan
pemimpinkepada pembelajaran pelajar. Sebagai pemimpin, pensyarah perlu mempersiapkan diri dalam segala
aspek apabilaberhadapan dengan dunia yang berubah-ubah agar dapat mengadaptasi dalam apa - apa keadaan.
Peranan pemimpin pendidikan dalam membuat perubahan boleh dijana dan dilestarikan dalam lima tindakan iaitu
menyelesaikan masalah persekitaran yang kompleks, mengamalkan komunikasi berkesan, mempunyai fleksibiliti,
mengaplikasikan teknologi terkini dan menggabung konsep lama dan baharu.

Dunia sekarang yang volatile, uncertain, complex, ambiguous (VUCA) memerlukan setiap pensyarah perlu
sentiasa bersiap sedia, peka terhadap perubahan dan dinamik dalam pendidikan alam maya. Oleh itu, semasa
berlakunya sesuatu yang di luar jangkaan, pensyarah perlu cekap dalam mengadaptasi perubahan yang mendadak,
menambah baik proses membuat keputusan (decision making), kreatif, membuat keputusan melalui tindakan
kolaboratif (collaboration) dan boleh dipercaya (trustworthiness) antara semua warga KVKS. Pensyarah juga perlu
mempersiapkan diri daripada segala aspek agar dapat mengadaptasi apa – apa juga keadaan dalam dunia yang
sentiasa berubah. Sudah terang lagi bersuluh, perkara penting yang perlu dititikberatkan adalah pelaksanaan tugas
dengan cekap dan menepati masa.

Kementerian Pendidikan juga menyediakan beberapa portal pembelajaran seperti Webinar dan Eduweb TV
untuk guru-guru untuk menambah baik PDPC dan juga PDPR. Tambahan pula, saya rasa berbangga dengan
rancangan Didik TV yang mengetengahkan dua orang pensyarah kita demi kelestarian pendidikan vokasional.
Syabas dan tahniah. Selain itu, kita juga perlu terus membina platform sendiri bagi memberikan yang terbaik untuk
semua pelajar agar dapat terus mengikuti pembelajaran dari rumah sepanjang tempoh penutupan sekolah akibat
pandemik COVID-19 melalui beberapa aplikasi yang boleh diakses oleh pelajar.

Akhir sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat seluruh Jawatankuasa Buku Pengurusan 2022
kerana telah berjaya menyiapkan buku perancangan ini yang bakal dijadikan rujukan buat semua warga KVKS bagi
tahun 2022 ini. Keringat dan pengorbanan semua jawatankuasa sedikit sebanyak menyumbang kepada kelancaran
perjalanan tahun 2022. Syabas dan tahniah saya ucapkan.

SELAMAT MENJALANKAN TUGAS DAN AMANAH. 5

MOHD DAUD BIN ISMAIL
Pengarah
Kolej Vokasional Kuala Selangor

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022

KOLEJ VOKASIONAL FALSAFAH KPM
KUALA SELANGOR

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
masyarakat dan negara.

VISI KPM

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI KPM

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Menbangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 6

CARTA ORGANISASIBAHAGIANPENDIDIKAN
DANLATIHANTEKNIKALVOKASIONAL(BPLTV)

KEMENTERIANPENDIDIKANMALAYSIA
TAHUN2022

PENGARAH

TIMBALANPENGARAHSEKTOR TIMBALANPENGARAHKANAN TIMBALANPENGARAHSEKTOR
PERANCANGANPENYELIDIKAN KLUSTERPEMBANGUNAN PEMBANGUNANKEJURULATIHAN

DANPEMBANGUNANTVET KURIKULUMDANPROGRAMTVET DANHUBUNGANINDUSTRI

KETUAPENOLONGPENGARAH

KANANSEKTORKURIKULUM
TVET

KETUAPENOLONGPENGARAH KETUAPENOLONGPENGARAH
SEKTORKHIDMATPENGURUSAN
KANANSEKTORPENGURUSAN
KECMERLANGANTVET

SHINEWITHSKILLS

CARTA ORGANISASIPEJABATPENDIDIKAN
DAERAHKUALASELANGOR
TAHUN2022

KETUAPEGAWAIPENDIDIKAN
DAERAHKUALASELANGOR

TIMBALANPEGAWAI TIMBALANPEGAWAI TIMBALANPEGAWAI TIMBALANPEGAWAI
PENDIDIKANDAERAH
SEKTORPERANCANGAN PENDIDIKANDAERAH PENDIDIKANDAERAHSEKTOR PENDIDIKANDAERAHSEKTOR

SEKTORPEMBELAJARAN PENGURUSANSEKOLAH PEMBANGUNANMURID

SHINEWITHSKILLS

CARTA ORGANISASIPENGURUSANTERTINGGI
KOLEJVOKASIONALKUALASELANGOR
TAHUN2022

PENGARAH

TIMBALANPENGARAH TIMBALANPENGARAH KETUA
SOKONGANAKADEMIK AKADEMIK JAMINANKUALITI

SHINEWITHSKILLS

KOLEJVOKASIONALKUALASELANGOR |45600BESTARIJAYA,SELANGOR
Tel:03-32718370/Faks:03-32718371|Website:www.kvkualaselangor.moe.edu.my

KOLEJ VOKASIONAL PROFIL KVKS
KUALA SELANGOR

PROFIL KOLEJ VOKASIONAL KUALA SELANGOR

LOGO KOLEJ

VISI, MISI DAN MOTO KOLEJ VOKASIONAL KUALA SELANGOR

VISI
Peneraju pendidikan teknikal dan vokasional yang unggul

MISI
Memperkasa pendidikan teknikal dan vokasional melalui

pelaksanaan program yang berkualiti
MOTO

Shine with Skills

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 11

KOLEJ VOKASIONAL PROFIL KVKS
KUALA SELANGOR

OBJEKTIF

Menghasilkan pendidikan teknikal dan vokasional yang berkualiti melalui :

i. Menyediakan peluang pendidikan yang berkualiti, selari dengan
transformasi pendidikan teknik dan vokasional melalui menyediakan
prasarana fizikal dan penyediaan fasiliti bertaraf kolej;

ii. Melaksanakan program akademik yang terancang dan efektif untuk
kemenjadian pelajar yang kompeten dalam pasaran kerja dan
keusahawanan;

iii. Melibatkan pelajar dalam semua pertandingan kurikulum dan kokurikulum
dan memastikan pencapaian mereka unggul di semua peringkat;

iv. Menghasilkan modal insan yang mencakupi ciri-ciri kepimpinan, bersahsiah
tinggi, beriman dan mengamalkan budaya cemerlang pada setiap masa;

v. Melaksanakan pengurusan sumber manusia, kewangan,pentadbiran dan
hal ehwal pelajar yang berkesan;dan

vi. Menyediakan pembangunan profesionalisme yang terancang untuk staf
akademik dan staf sokongan.

PIAGAM PELANGGAN

Kami, warga Kolej Vokasional Kuala Selangor, dengan penuh tekad dan iltizam akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami ke arah merealisasikan sistem
pendidikan teknikal dan vokasional yang cekap dan berkesan. Kami berjanji akan,

i. Memastikan semua pelajar menerima pengajaran dan pemudahcaraan (PDPc)
berkualiti mengikut perancangan dan masa yang diperuntukkan

ii. Menyediakan peluang kepada semua pelajar untuk mengembangkan potensi
diri dalam semua aktiviti kokurikulum di semua peringkat

iii. Melahirkan pelajar berilmu, bersahsiah mulia, berketrampilan, produktif
mendapat kejayaan di dunia dan akhirat

iv. Mengamalkan prinsip mesra pelanggan kepada sesiapa yang berurusan
dengan pihak sekolah

v. Mengeluarkan tawaran kemasukan pelajar 7 hari bekerja sebelum tarikh
pendaftaran, selepas menerima calon senarai pendek daripada Bahagian
Teknik dan Vokasional

vi. Menghantar Surat Akuan Terima dalam tempoh 7 hari bekerja selepas
penerimaan surat/dokumen daripada pelanggan.

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 12

KOLEJ VOKASIONAL PROFIL KVKS
KUALA SELANGOR

BENDERA KOLEJ

PENGERTIAN SIMBOL DAN WARNA PADA BENDERA KOLEJ

Huruf K dan V Melambangkan litar-litar seperti garisan dalam microcircuit yang
merupakan binaan asas dalam bidang elektronik dan robotik. Ia juga
Simbol ‘right’/ √ merupakan tunjang dalam sistem “cyber-physical” di era IR4.0
Melambangkan maksud ‘yes’ / betul iaitu KV sebagai sebuah institusi
Bentuk Segitiga pilihan yang tepat, betul dan siap terbukti relevan dan kontemporari
Satah Condong (Inclined plane) melambangkan jenis mesin ringkas. Ia juga adalah simbolik
kepada sebuah pelantar yang menjadi teras mendokong kestabilan KV
Biru Tua sebagai sebuah institusi kemahiran TVET
Melambangkan kematangan sebuah institusi kemahiran yang unggul dan
Jingga/ berupaya melahirkan modal insan berkemahiran dan profesional dalam
Oren pelbagai bidang kemahiran
Merah Melambangkan kaedah pembelajaran yang kreatif dan inovatif dam
menggalakkan pelajar agar sentiasa berinovasi
Melambangkan semangat jati diri yang kental dan kekuatan yang dimiliki
untuk mencapai cita-cita

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 13

KOLEJ VOKASIONAL PROFIL KVKS
KUALA SELANGOR

LAGU KOLEJ VOKASIONAL
BERSAMA MEMBINA MASA DEPAN

KVSMT KPM
Institusi penuh kepakaran
Menuju arah cemerlang
Bersama membina masa depan

KVSMT
Sentiasa di hati

Mengoptimumkan potensi
Berkemahiran dan professional
Perintis pengiktirafan revolusi industri

Modal insan terbilang
Usahawan berdaya saing
Pemacu pendidikan TVET

Murid berkualiti

Kegemilangan teknikal vokasional

Pencipta Lagu : L. Y.
Pencipta Lirik: Sarinah binti Mhd Sari

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 14

KOLEJ VOKASIONAL PROFIL KVKS
KUALA SELANGOR

HASIL PEMBELAJARAN KOLEJ VOKASIONAL KPM

Sebagai peneraju pendidikan teknikal dan vokasional yang menghasilkan
pelajar-pelajar yang industry ready bagi memenuhi permintaan pekerjaan
industri, program-program akademik Kolej Vokasional memfokuskan usaha bagi
membekalkan 13 hasil pembelajaran khusus berdasarkan keperluan Kerangka
Kelayakan Malaysia Edisi Ke-2 iaitu:

1. Pengetahuan dan pemahaman terhadap bidang pengajian yang diceburi.
2. Kemahiran menyelesaikan masalah berkaitan bidang pekerjaan sebenar.
3. Kemahiran berfikir secara saintifik dan kritikal.
4. Mahir secara praktikal dalam bidang pekerjaan yang diceburi.
5. Memiliki kemahiran interaksi sosial.
6. Berupaya bekerja sebagai ahli sebuah pasukan, organisasi atau

masyarakat.
7. Berkebolehan mengkomunikasikan idea kepada pelbagai golongan

samada profesional atau tidak.
8. Memiliki kemahiran digital selari dengan keperluan Revolusi Industri 4.0.
9. Mempunyai kemahiran numerasi yang selari dengan keperluan tempat

kerja.
10.Kemahiran kepimpinan, autonomi dalam membuat keputusan serta

bertanggungjawab ke atas sebarang keputusan yang dibuat.
11.Mempunyai kemahiran dan keinginan untuk memajukan diri melalui

pembelajaran sepanjang hayat.
12.Berupaya mengenalpasti peluang serta ruang menjalankan aktiviti

keusahawanan yang berkaitan dengan bidang yang diceburi.
13.Memiliki etika dan profesionalisme yang tinggi.

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 15

KOLEJ VOKASIONAL PROFIL KVKS
KUALA SELANGOR

PETUNJUK

ZON 1 (CENGAL) : BLOK PENTADBIRAN
ZON 2 (JATI) : BLOK AKADEMIK
ZON 3 (RESAK) : BLOK MAKMAL
ZON 4 (PULAI) : BLOK BENGKEL
ZON 5 (MERANTI) : BLOK ASRAMA
ZON 6 (KERANJI) : BLOK UMUM (DEWAN LESTARI)

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 16

KOLEJ VOKASIONAL HARI KELEPASAN AM 2022
KUALA SELANGOR

HARI KELEPASAN AM PERSEKUTUAN &
NEGERI SELANGOR 2022

BIL TARIKH HARI CUTI UMUM

1. 1 Januari Sabtu Tahun Baru 2022
2. 18 Januari Selasa Hari Thaipusam
3. 1 Feb Selasa
4. 2 Feb Rabu Tahun Baru Cina
5. 19 April Selasa
6. 1 Mei Ahad Hari Nuzul Al-Quran
7. 3 Mei Selasa Hari Pekerja
8. 4 Mei Rabu
9. 15 Mei Ahad Hari Raya Aidilfitri

10. 6 Jun Isnin Hari Wesak
Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang
11. 10 Julai Ahad
13. 30 Julai Sabtu di-Pertuan Agong
14. 31 Ogos Rabu Hari Raya Aidiladha
15. 16 September Jumaat Awal Muharam (Maal Hijrah)

16. 9 Oktober Ahad Hari Kebangsaan
Hari Malaysia
17. 24 Oktober Isnin
18. 11 Disember Ahad Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W.
19. 25 Disember Ahad (Maulidur Rasul)
*Tertakluk kepada perubahan Hari Deepavali *

Hari Keputeraan DYMM Sultan Selangor
Hari Krismas

Sumber:
Bahagian Kabinet, Perlembagaan Dan Perhubungan Antara Kerajaan,

Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4 Timur, Bangunan Perdana Putra,

62502 PUTRAJAYA

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 17

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR

TAKWIM KVKS 2022

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK CATATAN

Mesyuarat Staf
Akademik
Bil 1/2022

30/12/21 KHAMIS Mesyuarat
Pengurusan
Akademik
Bil 1/2022

31/12/21 JUMAAT Mesyuarat Pendaftaran
Jabatan Pertandingan
Bil 1/2022 Inovasi ISIIDS

Mesyuarat 2022
Program
01/01/22 SABTU Bil 1/2022 JANUARI 2022
02/01/22 AHAD
Mesyuarat PENDAFTARAN ASRAMA
03/01/22 ISNIN Pengurusan Pendaftaran PdP
Sokongan kursus Diploma
Akademik
Bil 1/2022 Sem 2

04/01/22 SELASA PdP

05/01/22 RABU Mesyuarat Career Talk with Pembentangan PdP
Pengurusan The Filling laporan audit PdP
Jaminan Kualiti PdP
Bil 1/2022 Station (HSK) SPK-KV

06/01/22 KHAMIS

07/01/22 JUMAAT Bengkel
Pemurnian JSU
08/01/22 SABTU dan Soalan PB Semakan Akhir PdP
09/01/22 AHAD Dokumen FA PdP
10/01/22 ISNIN (HBP) Semakan Akhir PdP
Dokumen FA PdP
11/01/22 SELASA Bengkel PTA 1 & Semakan Akhir PdP
2 (BPM) Dokumen FA
12/01/22 RABU Semakan Akhir
Sesi Suntikan Dokumen FA
13/01/22 KHAMIS Thypoid (HSK)
Kursus Asas
14/01/22 JUMAAT Pengendalian

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 18

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK CATATAN

Makanan dan PdP
suntikan PdP
PdP
Thypoid (HBP) PdP

15/01/22 SABTU CUTI SEMPENA HARI THAIPUSAM PdP
16/01/22 AHAD PdP
17/01/22 ISNIN Bengkel PdP
18/01/22 SELASA persediaan PdP
19/01/22 RABU Lawatan MQA PdP

20/01/22 KHAMIS 04 (HSK) PdP

21/01/22 JUMAAT PdP
22/01/22 SABTU PdP
23/01/22 AHAD
24/01/22 ISNIN PdP
25/01/22 SELASA PdP

26/01/22 RABU Kursus OBE Mesyuarat J/k PdP
(BPM) Induk PdP

Perpustakaan

27/01/22 KHAMIS

28/01/22 JUMAAT Program
Pembudayaan

EKSA (HBP)

29/01/22 SABTU
30/01/22 AHAD
31/01/22 ISNIN

01/02/22 SELASA FEBRUARI 2022
02/02/22 RABU
03/02/22 KHAMIS CUTI PERAYAAN TAHUN BARU CINA

04/02/22 JUMAAT Bengkel OBE
Edisi 2/2022
Bengkel OBE
Edisi 2/2022

05/02/22 SABTU
06/02/22 AHAD
07/02/22 ISNIN

08/02/22 SELASA Projek Bakery’s Lawatan MBOT
Day (HBP) (KPD & KMK)
09/02/22 RABU Bengkel
Penghasilan Lawatan MBOT
Video dan (KPD & KMK)
Banner
10/02/22 KHAMIS Pengiklanan
(BPM)

Kursus
Grooming (BPM)

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 19

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR KJK CATATAN

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA PdP

11/02/22 JUMAAT Bengkel PdP
semakan PdP
kurikulum dan PdP
Pembinaan PdP
Rubrik (BPM) PdP

12/02/22 SABTU
13/02/22 AHAD

14/02/22 ISNIN Seminar Bahasa
Melayu 2 SVM
15/02/22 SELASA
(Sem 4)
16/02/22 RABU Seminar
17/02/22 KHAMIS Motivasi
Kewangan (BAK)
18/02/22 JUMAAT Bengkel
Pembinaan PdPc
19/02/22 SABTU TikTok
(Jab Umum)

Taklimat Kursus
& Struktur DVM

(Jab Umum)

Commercial Law
Talk (BAK)
Majlis

Konvokesyen KV
KPM Kali ke -6

20/02/22 AHAD Pelancaran PdP
21/02/22 ISNIN Program EKSA PdP

22/02/22 SELASA Soft Launch PdP
Kolam Lobster PdP
23/02/22 RABU KVKS Walk PdP
24/02/22 KHAMIS (BPM)
25/02/22 JUMAAT Teknik Mesyuarat
menjawab Pend. Agong Tahunan
Islam 2SVM
Kursus Entremet KOPERASI
Cake (HSK)
26/02/22 SABTU
27/02/22 AHAD Bengkel Audit
28/02/22 ISNIN Dalam Prog
Pengajian (KMK)

Penilaian Akhir PdP
UBS Accounting
PdP
(BAK) PdP

MAC 2022 20

01/03/22 SELASA Teknik
02/03/22 RABU menjawab Pend

Islam 1SVM

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR KJK CATATAN

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA PdP
03/03/22 KHAMIS Bengkel
bersama panel PdP
04/03/22 JUMAAT penasihat
industri (BPM)
05/03/22 SABTU Bengkel
06/03/22 AHAD Pengauditan
07/03/22 ISNIN (BAK)
08/03/22 SELASA
Kursus Teknik
09/03/22 RABU Mesyuarat Jab menjawab Audit 4P: PdP:
Seni reka / (Pengesanan) SVM SEM 2
Program Bil Setara Sejarah SVM SEM 4
2/2022 2SVM bil 1/2022 DVM SEM 2

10/03/22 KHAMIS Peperiksaan Minggu
SVM Setara – Persediaan :
Mesyuarat DVM SEM 4
Jab Hospitaliti BM1104
11/03/22 JUMAAT
Bil 2/2022 Peperiksaan
SVM Setara –
12/03/22 SABTU
13/03/22 AHAD SEJ 1251
14/03/22 ISNIN Bengkel
Pengucapan
15/03/22 SELASA Awam (BAK) Cuti
Pertengahan
16/03/22 RABU Penilaian akhir
DVM SEM 4 Semester:
17/03/22 KHAMIS SVM SEM 2
Penilaian akhir SVM SEM 4
DVM SEM 4 DVM SEM 2

18/03/22 JUMAAT Penilaian akhir
DVM SEM 4
19/03/22 SABTU
20/03/22 AHAD Penilaian akhir
DVM SEM 4
21/03/22 ISNIN PdP
Penilaian akhir
DVM SEM 4 PdP
PdP
Penilaian akhir
DVM SEM 4/ 21

Penilaian
ulangan /
Mengemaskini
portfolio

22/03/22 SELASA Pembentangan Pendaftaran
PTA Pertandingan
Inovasi PERISA

2022

23/03/22 RABU Pembentangan
BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 PTA

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR KJK CATATAN

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA PdP
Mesyuarat Jab
24/03/22 KHAMIS Pembentangan Kem PdP
Umum PTA Kepimpinan
25/03/22 JUMAAT Bil 2/2022
26/03/22 SABTU Kursus Kem
27/03/22 AHAD Mesyuarat Restaurant Kepimpinan
28/03/22 ISNIN Jabatan ICT Service (HSK)
29/03/22 SELASA Bil 2/2022 Taklimat OJT Kem
2 DVM (K2020) Kepimpinan
30/03/22 RABU
31/03/22 KHAMIS Pertandingan PdP:
Masakan “Tik SVM SEM 2
SVM SEM 4
Tok” (HSK) DVM SEM 2

APRIL 2022 Cuti Sem:
DVM SEM 4
1/04/22 JUMAAT Bengkel Asas
Photoshop PdP:
SVM SEM 2
(BPM) SVM SEM 4
DVM SEM 2
02/04/22 SABTU
03/04/22 AHAD Cuti Sem:
DVM SEM 4
04/04/22 ISNIN Pendaftaran Pendaftaran
kursus Diploma pelajar baharu PdP:
Sem 5 (online) kohort 2022 SVM SEM 1
SVM SEM 2
05/04/22 SELASA Kursus Oishe SVM SEM 4
06/04/22 RABU Shushi (HSK) DVM SEM 2
Bengkel OBE
07/04/22 KHAMIS OJT:
(BAK) DVM SEM 5

08/04/22 JUMAAT (4/4 –
09/04/22 SABTU 16/9/22)
10/04/22 AHAD

11/04/22 ISNIN Kursus PdP:
Grooming for SVM SEM 1
12/04/22 SELASA Tomorrow’s Fire Drill SVM SEM 2
Leader (HSK) SVM SEM 4
Bengkel Server DVM SEM 2
Installation &

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 22

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR KJK CATATAN

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA PdP:
Hari Koperasi SVM SEM 1
13/04/22 RABU Mesyuarat Configuration SVM SEM 2
14/04/22 KHAMIS Pengurusan (KPD) SVM SEM 4
Akademik Kursus DVM SEM 2
Bil 2/2022
Pembinaan item
Mesyuarat dan Rubrik PB
Pengurusan (KMK)
Sokongan
15/04/22 JUMAAT Akademik Lawatan
Bil 2/2022 Penanda aras ke
Mesyuarat Politeknik Sultan
Pengurusan
Jaminan Kualiti Azlan Shah
Bil 2/2022 (BAK)

16/04/22 SABTU
17/04/22 AHAD

18/04/22 ISNIN

19/04/22 SELASA CUTI SEMPENA NUZUL AL-QURAN PdP:
20/04/22 RABU SVM SEM 1
Teknik SVM SEM 2
21/04/22 KHAMIS menjawab Taklimat SPK SVM SEM 4
setara Sejarah
Minggu
1 SVM Persediaan:
DVM SEM 2
Khidmat
22/04/22 JUMAAT Komuniti
(Jab Hospitaliti)
23/04/22 SABTU
24/04/22 AHAD Penilaian Akhir /
Ulangan
25/04/22 ISNIN
DVM SEM 2
26/04/22 SELASA Penilaian Akhir /

27/04/22 RABU Ulangan PdP:
DVM SEM 2 SVM SEM 1
28/04/22 KHAMIS Penilaian Akhir / SVM SEM 2
29/04/22 JUMAAT
Ulangan Minggu
DVM SEM 2 Persediaan:
SVM SEM 4
Teknik
Menjawab Sains 23
Penilaian Akhir /

Ulangan
DVM SEM 2

Teknik
Menjawab
Matematik
Penilaian Akhir /
Ulangan

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR CATATAN

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK PdP:
DVM SEM 2 SVM SEM 1
SVM SEM 2
30/04/22 SABTU
PdP:
01/05/22 AHAD MEI 2022 SVM SEM 1
02/05/22 ISNIN CUTI UMUM SEMPENA HARI PEKERJA
03/05/22 SELASA Minggu
04/05/22 RABU CUTI SEMESTER Persediaan:
05/05/22 KHAMIS SVM SEM 2
06/05/22 JUMAAT CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDILFITRI
07/05/22 SABTU 24
08/05/22 AHAD CUTI SEMESTER

09/05/22 ISNIN Penilaian Akhir /
Ulangan
10/05/22 SELASA
DVM SEM 2
11/05/22 RABU
Penilaian Akhir
12/05/22 KHAMIS SVM SEM 4

13/05/22 JUMAAT Penilaian Akhir /
Ulangan

DVM SEM 2
Penilaian Akhir

SVM SEM 4
Penilaian Akhir /

Ulangan
DVM SEM 2

Penilaian Akhir
SVM SEM 4

Penilaian Akhir /
Ulangan

DVM SEM 2

Penilaian Akhir
SVM SEM 4

Penilaian Akhir /
Ulangan

DVM SEM 2

Penilaian Akhir
SVM SEM 4

14/05/22 SABTU CUTI UMUM SEMPENA HARI WESAK
15/05/22 AHAD
Penilaian Akhir /
16/05/22 ISNIN Ulangan

DVM SEM 2

17/05/22 SELASA Penilaian Akhir Karnival Sukan &
SVM SEM 4 Permainan

Penilaian Akhir /
Ulangan

DVM SEM 2

Penilaian Akhir

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK CATATAN
18/05/22 RABU
19/05/22 KHAMIS SVM SEM 4 Karnival Sukan &
Permainan
20/05/22 JUMAAT Penilaian Akhir /
Ulangan Karnival Sukan &
Permainan
DVM SEM 2
Karnival Sukan &
Penilaian Akhir Permainan
SVM SEM 4

Penilaian Akhir /
Ulangan

DVM SEM 2

Penilaian Akhir
SVM SEM 4

Penilaian Akhir /
Ulangan

DVM SEM 2

Penilaian Akhir
SVM SEM 4

21/05/22 SABTU Prog EKSA (Jab
22/05/22 AHAD Hospitaliti)
23/05/22 ISNIN
24/05/22 SELASA CUTI SEMESTER
25/05/22 RABU
26/05/22 KHAMIS JUN 2022
27/05/22 JUMAAT CUTI SEMESTER
28/05/22 SABTU
29/05/22 AHAD CUTI UMUM SEMPENA HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
30/05/22 ISNIN CUTI SEMESTER
31/05/22 SELASA

01/06/22 RABU
02/06/22 KHAMIS
03/06/22 JUMAAT
04/06/22 SABTU
05/06/22 AHAD
06/06/22
07/06/22 ISNIN
08/06/22 SELASA
09/06/22 RABU
10/06/22 KHAMIS
11/06/22 JUMAAT
12/06/22 SABTU
AHAD

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 25

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR KJK CATATAN
Pemantauan PB
TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA Pemantauan PB

13/06/22 ISNIN Penilaian Akhir
SVM SEM 2
14/06/22 SELASA Mesyuarat Jab Pemantauan PB PdP:
15/06/22 RABU Senireka / Prog Penilaian Akhir SVM SEM 1
SVM SEM 2 Pemantauan PB
Bil 3/2022 Audit Silang Cuti
Penilaian Akhir (HSK) Semester:
16/06/22 KHAMIS SVM SEM 2 SVM SEM 4
DVM SEM 2
Penilaian Akhir
17/06/22 JUMAAT SVM SEM 2 Pemantauan PB

18/06/22 SABTU Penilaian Akhir
19/06/22 AHAD SVM SEM 2

20/06/22 ISNIN Bengkel
Semakan
21/06/22 SELASA Kurikulum PdP:
Diploma (Jab SVM SEM 1
Hospitaliti)
Cuti
Penilaian Akhir Semester:
SVM SEM 2 SVM SEM 4
DVM SEM 2
Penilaian Akhir
SVM SEM 2

Kursus
pembinaan

poster
menggunakan
powerpoint
(Jab Umum)

22/06/22 RABU Mesyuarat Jab Penilaian Akhir
23/06/22 KHAMIS ICT Bil 3/2022 SVM SEM 2

Penilaian Akhir
SVM SEM 2

Kursus OBE
(Jab Senireka)

24/06/22 JUMAAT Penilaian Akhir
SVM SEM 2
25/06/22 SABTU
26/06/22 AHAD Pendaftaran
kursus diploma
27/06/22 ISNIN Sem 1 & Sem 3 PdP:
SVM SEM 1
28/06/22 SELASA Lawatan ke DVM SEM 1
29/06/22 RABU Wisma HRDF DVM SEM 3

30/06/22 KHAMIS (BAK) Penghantaran Cuti
Dokumen KIK PK Semester:
SVM SEM 3

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 26

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK CATATAN
JULAI 2022 PdP:

01/07/22 JUMAAT Bengkel OBE SVM SEM 1
(HBP) DVM SEM 1
DVM SEM 3
02/07/22 SABTU
03/07/22 AHAD Cuti
Semester:
04/07/22 ISNIN Bengkel SVM SEM 3
Penulisan PTA
05/07/22 SELASA Pendaftaran PdP:
06/07/22 RABU (KPD) Pertandingan SVM SEM 1
Kursus Jom Inovasi i-EIE2022 DVM SEM 1
07/07/22 KHAMIS Kekal Ceria(Jab DVM SEM 3
Pendaftaran
Umum) Pertandingan Cuti
Inovasi NIICE Semester:
Kursus Asas SVM SEM 3
Food styling 2022
PdP
(HBP)
PdP
08/07/22 JUMAAT CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDIL ADHA PdP
09/07/22 SABTU PdP
10/07/22 AHAD CUTI PERTENGAHAN SEMESTER: PdP
11/07/22 ISNIN SVM SEM 1
12/07/22 SELASA DVM SEM 1
13/07/22 RABU DVM SEM 3
14/07/22 KHAMIS
15/07/22 JUMAAT CUTI SEMESTER:
16/07/22 SABTU SVM SEM 3
17/07/22 AHAD

18/07/22 ISNIN Bengkel
bersama
19/07/22 SELASA Institute Taklimat OSH
20/07/22 RABU Marketing
21/07/22 KHAMIS Malaysia (BPM)
22/07/22 JUMAAT
Webinar Bakery
23/07/22 SABTU & Pastry (HBP)

24/07/22 AHAD Khidmat
Komuniti
(Jab Umum)

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 27

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK CATATAN
PdP
25/07/22 ISNIN Kursus Microsoft PdP
26/07/22 SELASA Office (BAK) PdP
27/07/22 RABU PdP
28/07/22 KHAMIS CUTI UMUM SEMPENA AWAL MUHARRAM PdP
29/07/22 JUMAAT
30/07/22 SABTU OGOS 2022 PdP
31/07/22 AHAD PdP
Bengkel Minggu Pusat Pemantauan SPK PdP
01/08/22 ISNIN bersama Panel Sumber Pemantauan SPK PdP
Pemantauan SPK
02/08/22 SELASA Penasihat Minggu Pusat Pemantauan SPK PdP
Akademik (BAK) Sumber
03/08/22 RABU Pemantauan SPK PdP
04/08/22 KHAMIS Kursus Minggu Pusat PdP
Sumber PdP
05/08/22 JUMAAT PdP
Minggu Pusat PdP
06/08/22 SABTU Sumber
07/08/22 AHAD PdP
08/08/22 ISNIN Perkhidmatan : Minggu Pusat PdP
09/08/22 SELASA Bila Masa Sesuai Sumber PdP
PdP
10/08/22 RABU Pencen? PdP

11/08/22 KHAMIS (Jab Umum)
12/08/22 JUMAAT
13/08/22 SABTU Bengkel Pemantauan SPK
14/08/22 Percukaian Pemantauan SPK
15/08/22 AHAD individu dan Pemantauan SPK
16/08/22 ISNIN syarikat (BAK)
17/08/22 SELASA Audit 4P:
18/08/22 RABU Mesyuarat (Pengesanan)
19/08/22 KHAMIS Jab Hospitaliti
20/08/22 JUMAAT Bil 2/2022
SABTU Bil 3/2022 Pemantauan SPK

Mesy Jab Umum Pemantauan SPK
Bil 3/2022

Basic Cyber
Security (KPD)

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 28

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR CATATAN

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK PdP
21/08/22 AHAD PdP
22/08/22 ISNIN Bengkel dan
Pertandingan PdP
23/08/22 SELASA Inovasi BBM PdP
PdP
(HBP)
PdP
24/08/22 RABU PdP
25/08/22 KHAMIS
26/08/22 JUMAAT PdP
27/08/22 SABTU PdP
28/08/22 AHAD Hari Keluarga
Jabatan
29/08/22 ISNIN Sambutan Bulan Umum
Kemerdekaan
30/08/22 SELASA PdP:
31/08/22 RABU CUTI UMUM SEMPENA HARI KEBANGSAAN SVM SEM 3
SEPTEMBER 2022 DVM SEM 1
DVM SEM 3
01/09/22 KHAMIS
02/09/22 JUMAAT PdP:
SVM SEM 3
03/09/22 SABTU DVM SEM 1
DVM SEM 3
04/09/22 AHAD Mesyuarat Penilaian akhir
05/09/22 ISNIN Pengurusan SVM SEM 1
Akademik Bil
06/09/22 SELASA Penilaian akhir
3/2022 SVM SEM 1
07/09/22 RABU Mesyuarat
08/09/22 KHAMIS Pengurusan Penilaian akhir
Sokongan SVM SEM 1
Akademik
Bil 3/2022 Penilaian akhir
Mesyuarat SVM SEM 1
Pengurusan
Jaminan Kualiti Penilaian akhir
Bil 3/2022 SVM SEM 1

09/09/22 JUMAAT Penilaian akhir
SVM SEM 1
10/09/22 SABTU Forum
11/09/22 AHAD Kebangsaan
(Jab Umum)
12/09/22 ISNIN

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 29

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK CATATAN

13/09/22 SELASA Penilaian akhir Cuti sem:
SVM SEM 1 SVM SEM 1
14/09/22 RABU
Penilaian akhir PdP :
15/09/22 KHAMIS SVM SEM 1 SVM SEM 3
DVM SEM 1
16/09/22 JUMAAT Penilaian akhir DVM SEM 3
17/09/22 SABTU SVM SEM 1
18/09/22 AHAD Cuti sem:
19/09/22 ISNIN CUTI UMUM SEMPENA HARI MALAYSIA SVM SEM 1

20/09/22 SELASA World Cup PdP :
Culinary & SVM SEM 3
Hospitality Expo DVM SEM 1
and Food Fair DVM SEM 3

(HBP) Cuti sem:
SVM SEM 1
21/09/22 RABU
PdP :
22/09/22 KHAMIS Audit Silang SVM SEM 3
(BAK) DVM SEM 1
DVM SEM 3
23/09/22 JUMAAT
24/09/22 SABTU Cuti sem:
25/09/22 AHAD SVM SEM 1
26/09/22 ISNIN
27/09/22 SELASA PdP :
28/09/22 RABU SVM SEM 3

29/09/22 KHAMIS Lawatan Ke Minggu
Xelfact, K.L Persediaan:
30/09/22 JUMAAT
(BAK)

OKTOBER 2022

01/10/22 SABTU
02/10/22 AHAD
03/10/22 ISNIN
04/10/22 SELASA
05/10/22 RABU
06/10/22 KHAMIS

07/10/22 JUMAAT

08/10/22 SABTU CUTI UMUM SEMPENA HARI MAULIDUR RASUL
09/10/22 AHAD
10/10/22 ISNIN
11/10/22 SELASA

12/10/22 RABU Hari Sukan Hari Kualiti Dan
Negara Inovasi KVKS

13/10/22 KHAMIS

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 30

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR CATATAN
DVM SEM 1
TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK DVM SEM 3

14/10/22 JUMAAT PdP :
SVM SEM 2
15/10/22 SABTU SVM SEM 3
16/10/22 AHAD
PdP :
17/10/22 ISNIN Penilaian akhir SVM SEM 2
dan ulangan SVM SEM 3
18/10/22 SELASA DVM SEM 1 & 3
Penilaian akhir PdP :
19/10/22 RABU dan ulangan SVM SEM 2
DVM SEM 1 & 3 SVM SEM 3
20/10/22 KHAMIS Penilaian akhir
dan ulangan PdP :
21/10/22 JUMAAT DVM SEM 1 & 3 SVM SEM 2
Penilaian akhir SVM SEM 3
22/10/22 SABTU dan ulangan Cuti Sem:
23/10/22 AHAD DVM SEM 1 & 3 DVM SEM 1
24/10/22 ISNIN Penilaian akhir DVM SEM 3
dan ulangan
25/10/22 SELASA DVM SEM 1 & 3 PdP :
SVM SEM 2
26/10/22 RABU CUTI PERAYAAN HARI DEEPAVALI SVM SEM 3
Cuti Sem :
27/10/22 KHAMIS Penilaian akhir DVM SEM 1
dan ulangan DVM SEM 3
28/10/22 JUMAAT DVM SEM 1 & 3
Penilaian akhir 31
dan ulangan
DVM SEM 1 & 3
Penilaian akhir
dan ulangan
DVM SEM 1 & 3
Penilaian akhir
dan ulangan
DVM SEM 1 & 3

29/10/22 SABTU
30/10/22 AHAD

31/10/22 ISNIN Mesyuarat Jab
Senireka / Prog

Bil 4/2022

NOVEMBER 2022

01/11/22 SELASA
02/11/22 RABU
03/11/22 KHAMIS

04/11/22 JUMAAT Mesyuarat Jab
Hospitaliti
Bil 4/2022

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR KJK CATATAN

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA PdP :
SVM SEM 2
05/11/22 SABTU Mesyuarat Bengkel SVM SEM 3
06/11/22 AHAD Jabatan Umum persediaan Cuti Sem :
07/11/22 ISNIN bahan kurikulum DVM SEM 1
Bil 4/2022 dan pentaksiran DVM SEM 3
08/11/22 SELASA (Jab Hospitaliti)
Mesyuarat PdP :
09/11/22 RABU Pengurusan Pendaftaran SVM SEM 2
Akademik Bil kursus diploma DVM SEM 2
10/11/22 KHAMIS Sem 2 & Sem 4 DVM SEM 4
11/11/22 JUMAAT 4/2022
12/11/22 SABTU Mesyuarat Penilaian Akhir Minggu
13/11/22 Pengurusan SVM SEM 3 Persediaan:
AHAD Sokongan SVM SEM 3
Akademik Penilaian Akhir
14/11/22 ISNIN Bil 4/2022 SVM SEM 3 PdP :
Mesyuarat SVM SEM 2
15/11/22 SELASA Pengurusan Penilaian Akhir DVM SEM 2
Jaminan Kualiti SVM SEM 3 DVM SEM 4
16/11/22 RABU Bil 4/2022
Penilaian Akhir PdP :
17/11/22 KHAMIS SVM SEM 3 SVM SEM 2
18/11/22 JUMAAT DVM SEM 2
19/11/22 SABTU Penilaian Akhir DVM SEM 4
20/11/22 SVM SEM 3
AHAD 32
Penilaian Akhir
21/11/22 ISNIN SVM SEM 3

22/11/22 SELASA Penilaian Akhir
SVM SEM 3
23/11/22 RABU

24/11/22 KHAMIS

25/11/22 JUMAAT

26/11/22 SABTU
27/11/22 AHAD

28/11/22 ISNIN

29/11/22 SELASA

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022

KOLEJ VOKASIONAL TAKWIM KVKS
KUALA SELANGOR

TARIKH HARI PENTADBIRAN TPA TPSA KJK CATATAN
30/11/22 RABU
Penilaian Akhir PdP :
01/12/22 KHAMIS SVM SEM 3 SVM SEM 2
DVM SEM 2
02/12/22 JUMAAT DISEMBER 2022 DVM SEM 4

Penilaian Akhir PdP :
SVM SEM 3 SVM SEM 2
DVM SEM 2
Penilaian Akhir DVM SEM 4
SVM SEM 3 Cuti Sem:
SVM SEM 3
03/12/22 SABTU
04/12/22 AHAD
05/12/22 ISNIN
06/12/22 SELASA
07/12/22 RABU
08/12/22 KHAMIS

09/12/22 JUMAAT Program EKSA
Jabatan
10/12/22 SABTU Hospitaliti
11/12/22 AHAD
12/12/22 ISNIN CUTI UMUM HARI KEPUTERAAN SULTAN SELANGOR
13/12/22 SELASA
14/12/22 RABU CUTI SEMESTER
15/12/22 KHAMIS
16/12/22 JUMAAT CUTI PERAYAAN HARI KRISMAS
17/12/22 SABTU CUTI SEMESTER
18/12/22 AHAD
19/12/22 ISNIN
20/12/22 SELASA
21/12/22 RABU
22/12/22 KHAMIS
23/12/22 JUMAAT
24/12/22 SABTU
25/12/22 AHAD
26/12/22 ISNIN
27/12/22 SELASA
28/12/22 RABU
29/12/22 KHAMIS
30/12/22 JUMAAT
31/12/22 SABTU

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 33

KOLEJ VOKASIONAL SENARAI NAMA PENSYARAH 2022
KUALA SELANGOR

SENARAI NAMA PENSYARAH 2022

BIL NAMA KURSUS / GRED E-MEL NO TELEFON
BIDANG DG54 0193547767
(KUP) [email protected] 0192000667
1. Mohd Daud bin Ismail Pengarah DG48 [email protected]. 0193757474
my 0133403074
2. Noraini binti Ramlan Tim. Pengarah DG52 [email protected].
Akademik (KUP) my 0133008132
DG48 [email protected]. 0123304149
3. Zarina binti Salleh Tim. Pengarah (KUP) my 0196330027
Sokongan [email protected]. 01126926811
Akademik DG44 my 0132700273
(KUP) [email protected]. 0133293453
4. Mohd Nazly bin Abd Ketua Jaminan my 0107620152
Hamid Kualiti DG41 [email protected]
[email protected]. 34
PENSYARAH JABATAN HOSPITALITI DG48 my
(KUP)
5. Norazrin binti Ketua Jabatan [email protected].
Mohd Shahar Hospitaliti DG41 my
[email protected].
6. Zaidatul Syahirah binti Ketua DG41 my
Zainal Abidin Program Seni
Kulinari DG41 zaidatulsyahirah@moe.
edu.my
7. Norazura binti Mahat Seni Kulinari DG41 [email protected].
my
8. Ainatul Shahira binti Seni Kulinari
Musa [email protected].
my
9. Nur Syafawati binti Seni Kulinari [email protected].
Mohd Saman my

10. Siti Zarina binti Seni Kulinari [email protected].
Muhamad Julaini my
[email protected].
11. Amirah Mahfuzah Binti Seni Kulinari my
Mad Zali
[email protected].
my
[email protected].
my
[email protected].
my
[email protected].
my
amirah.mahfuzah@moe.
edu.my
[email protected].
my

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022

KOLEJ VOKASIONAL SENARAI NAMA PENSYARAH 2022
KUALA SELANGOR

12. Zurainika bin Abdul Seni Kulinari DG32 [email protected] 0128922994
Rahim DG32 [email protected]. 0176659958
(KUP) my 0133078534
13. Nurshafiza binti Ismail Seni Kulinari DG44 [email protected] 0172660938
(KUP) [email protected]. 0189774071
14. Hazirah binti Mahmud Ketua DG41 my 0135072433
Program [email protected]. 0135107267
Bakeri dan DG41 my 0135800253
Pastri [email protected]. 0193838980
DG41 my
15. Siti Lathipah Radiyah Bakeri dan [email protected]
binti Mohamad Ghazali Pastri DG41 [email protected].
my
16. Noraini binti Yahya Bakeri dan DG41 [email protected].
Pastri my
DG41 [email protected].
Aisyah Hakimah binti Bakeri dan my
17. Huslan Pastri [email protected]
[email protected].
18. Mohd Fakaruddin bin Bakeri dan my
Husin Pastri [email protected].
my
19. Zailanur binti Hamedan Bakeri dan [email protected].
Pastri my
[email protected].
20. Sutra Azureen binti Bakeri dan my
Saharudin Pastri [email protected].
my
[email protected]
[email protected].
my

21. Noor Azian Erdawaty Bakeri dan DG41 [email protected]. 0102137985
binti Zainudin Pastri DG41 my 0173749733
[email protected].
22. Nur Ietrah Shahira binti Bakeri dan my
[email protected].
Sahrum Pastri my

PENSYARAH JABATAN PERNIAGAAN

23. Jamal Yusufi bin Abdul Ketua Jabatan DG48 [email protected] 0196009280
Rahman Perniagaan (KUP) [email protected].
my 0123103677
24. Zakiah binti Soid Ketua DG44 [email protected]
Program (KUP) [email protected]. 01116755004/
Perakaunan my 0192891885
DG48 [email protected].
25. Jamali bin Mat Noh Perakaunan (KUP) my
[email protected].
my

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 35

KOLEJ VOKASIONAL SENARAI NAMA PENSYARAH 2022
KUALA SELANGOR

26. Iszam Rozrizal bin Perakaunan DG41 iszamyahya_kvks@moe. 0134410703
Yahya edu.my 0135007846
DG41 [email protected]. 0134564586
27. Nurul Amirah binti Che Perakaunan my 0149022497
Mat DG41 nurulamirah_kvks@moe. 0137363318
edu.my 0176944485
28. Nur Adila binti Khirman Perakaunan DG41 [email protected]. 0136090569
DG41 my 0133452408
29. Noor Asma binti Perakaunan [email protected]. 0193757774
Zakaria DG41 my 0133200592
[email protected]. 0199446038
30. Nur Dyanah Binti Abd Perakaunan DG52 my 0134095043
Rahim (KUP) [email protected]
DG48 [email protected].
31. Sivapradha a/p Ketua (KUP) my
Palaniswami Program DG48 [email protected]
Pemasaran (KUP) [email protected].
DG41 my
32. Somariah binti Mohd Pemasaran sivapradha_kvks@moe.
Som DG41 edu.my
[email protected].
33. Siti Salmiah binti Pemasaran DG41 my
Hassan [email protected].
my
34. Azmin bin Osman Pemasaran [email protected].
my
35. Faraidayu binti Mohd Pemasaran sitisalmiah_kvks@moe.
Fadzil edu.my
[email protected].
Nurul Hidayah binti Pemasaran my
36. Hamzah [email protected]
[email protected].
37. Aainaa Zawani binti Pemasaran my
Azemi [email protected].
my
[email protected].
my
[email protected].
my
[email protected].
my
[email protected]
[email protected].
my

PENSYARAH JABATAN SENIREKA

38. Mohd Fauzi bin Mohd Ketua Jabatan DG48 [email protected] 0122644753
Johari Senireka (KUP) [email protected].
my

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 36

KOLEJ VOKASIONAL SENARAI NAMA PENSYARAH 2022
KUALA SELANGOR

39. Noorsyafila binti Ketua DG44 [email protected] 0125404591
Zulkafli Program (KUP) [email protected].
Animasi 3D my

40. Rizal bin Mohamad Animasi 3D DG48 [email protected]. 0193781285
Yahya (KUP) my
[email protected].
my

41. Fauzana binti Mat Animasi 3D DG41 [email protected]. 0123446687
Rahik my
[email protected].
my

42. Irzahayantie binti Animasi 3D DG41 [email protected]. 0192641289
Bustami my
[email protected].
my

43. Amilia binti Md Animasi 3D DG41 [email protected] 0134157986
Noordin [email protected].
my

44. Rohani binti Mohamad Animasi 3D DG41 [email protected] 01135261125
[email protected].
my

45. Syarafina Nadiah binti Animasi 3D DG41 [email protected]. 01119319840
Shaharin my
[email protected].
my

Syed Muhammad DG41 syedfahmi_kvks@moe. 0195062265
46. Fahmi bin Syed Ahmad Animasi 3D edu.my 0145065160
[email protected]. 0124776085
Marzuki my
0123030044
[email protected].

47. Fatin Hazwani binti Animasi 3D DG41 my
Muhamad Hanafiah [email protected].

my

PENSYARAH JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Ketua Jabatan halimatun.asikin@moe.

48. Halimatun Asikin binti Teknologi DG41 edu.my
Zolkifli Maklumat dan [email protected].

Komunikasi my

Ketua

Program

Teknologi [email protected].

49. Nabilah binti Nadzri Sistem DG41 my
Pengurusan [email protected].

Pangkalan my

Data Dan

Aplikasi Web

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 37

KOLEJ VOKASIONAL SENARAI NAMA PENSYARAH 2022
KUALA SELANGOR

Nur Shakina binti Teknologi DG41 nurshakina_kvks@moe. 0139544521
50. Ibrahim Sistem edu.my
Pengurusan [email protected].
Pangkalan my
Data Dan
Aplikasi Web

51. Nur Umirah binti Teknologi DG41 nurumirah_kvks@moe. 0133085623
Mamat Sistem edu.my
Pengurusan [email protected].
Pangkalan my
Data Dan
Aplikasi Web

52. Siti Murni binti Mat Teknologi DG41 [email protected]. 0176252796
Yusoff Sistem my
Pengurusan [email protected].
Pangkalan my
Data Dan
Aplikasi Web

Teknologi

Sistem [email protected]
[email protected].
53. Zalia Fatin binti Zaini Pengurusan DG41 my 0196402249
Pangkalan

Data Dan

Aplikasi Web

Teknologi

Syarifah Nurul Syuhada Sistem syuhadarahman@moe.
Pengurusan edu.my
54. binti Syed Abdull Pangkalan DG41 [email protected]. 0148448360
Rahman Data Dan my

Aplikasi Web

Teknologi

Sistem [email protected].
my
55. Hasima Shahidah binti Pengurusan DG41 [email protected]. 0135320551
Hashim Pangkalan my

Data Dan

Aplikasi Web

Teknologi

Sistem [email protected].
my
56. Masni Binti Rahman Pengurusan DG41 [email protected]. 0148520970
Pangkalan my

Data Dan

Aplikasi Web

Teknologi

Sistem [email protected].
my
57. Nur Syazwani Binti Pengurusan DG41 [email protected]. 01114415562
Ahmad Kamarrudin Pangkalan my

Data Dan

Aplikasi Web

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 38

KOLEJ VOKASIONAL SENARAI NAMA PENSYARAH 2022
KUALA SELANGOR

PENSYARAH JABATAN UMUM

58. Fadzilah binti Khamis Ketua Jabatan DG48 [email protected]. 0162298176
Pendidikan (KUP) my 0122110464
Umum [email protected]. 0192233436
DG44 my 0198199175
59. Nor Hishma binti Basir Ketua Jabatan (KUP) norhishma_kvks@moe. 0178713319
Pentaksiran & edu.my 0193249924
Penilaian DG44 [email protected]. 0192646848
(KUP) my 0135152713
60. Sarina binti Shahman Ketua Unit DG48 0136441448
Bahasa (KUP) [email protected]
[email protected]. 0183666411
61. Rozita binti Mohd Tahir Bahasa DG41 my
Inggeris 0166167026
DG48 [email protected] 0197415871/
62. Aswa Amanina binti Bahasa (KUP) [email protected]. 01119274323
Abu Shairi Inggeris my
DG44
63. Mohd Yasmizi bin Bahasa (KUP) aswashairi_kvks@moe.
Yaacob Melayu edu.my
DG41 [email protected].
64. Nor Hayati binti Abu Bahasa my
Bakar Melayu DG41 [email protected].
my
65. Muhd Arif bin Mat Ketua Unit DG54 [email protected].
Wani Teras Umum (KUP) my
[email protected].
66. Nur Shafaainaa binti Bahasa DG44 my
Muhammad Yunus Mandarin (KUP) [email protected].
my
67. Zaimah binti Ismail Ketua Unit DG44 muhdarif.matwani@moe.
Kemanusiaan (KUP) edu.my
dan MPU [email protected].
my
68. Norlaile binti Amin Pendidikan
Islam [email protected].
my
69. Farihan bin Jamingan Pendidikan [email protected].
Islam my

[email protected].
my
[email protected].
my

[email protected].
my
[email protected].
my

[email protected].
my
g-33356688@moe-
dl.edu.my

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 39

KOLEJ VOKASIONAL SENARAI NAMA PENSYARAH 2022
KUALA SELANGOR

70. Norehan binti Pendidikan DG44 [email protected]. 0199427414
Nasiruddin Islam (KUP) my 01116046747
[email protected]. 0195528768
71. Nuraida binti Saman Pendidikan DG41 my 0133228255
Islam [email protected].
DG41 my
72. Nurazreen Idayu binti Pendidikan [email protected].
Rameley Moral DG48 my
(KUP) [email protected].
73. Raziluldin bin Abdullah Sejarah my
DG44 [email protected].
(KUP) my

DG44 [email protected].
(KUP) my
DG52 [email protected].
(KUP) my
DG48
74. Nor Awatif binti Sejarah/ (KUP) [email protected]. 0176629534
Mahmad Lazim Pengajian my 0193852613
Malaysia DG48 [email protected]. 0132775714
(KUP) my 0199314694
75. Nuriman bin Md Sidek Pendidikan 0193336505
Jasmani DG48 [email protected]. 0192804202
(KUP) my 012682 8315
76. Nooraida binti Ketua Unit [email protected]. 0132881820
Muhamad Sains dan DG41 my
Matematik [email protected]
DG44 [email protected].
77. Suraini binti Mohd Sains (KUP) my
Hashim [email protected].
my
78. Herman Hamzurie bin Sains [email protected].
Ismail my
[email protected].
79. Suzana binti Isa Matematik my
[email protected].
Farah Waheeda binti Matematik my
80. Md Arifin [email protected].
my
81. Norhamisah binti Bimbingan [email protected].
Ahmad Kaunseling my

[email protected].
my
[email protected].
my

norhamisah_kvks@moe.
edu.my
[email protected].
my

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 40

KOLEJ VOKASIONAL SENARAI NAMA PENSYARAH 2022
KUALA SELANGOR

82. Nor Zurina binti Ahmad Bimbingan DG44 [email protected]. 0166754293
Kaunseling (KUP) my 0126551595
[email protected].
83. Nur Hani binti Halim Bimbingan DG41 my
Kaunseling [email protected].
my
[email protected].
my

SLDN (PERABOT)

84. Abd Halim bin Md Noh SLDN DG48 [email protected]. 0133707570
(Perabot) (KUP) my 0133712529
[email protected].
85. Md Zaifuzinakmal bin SLDN DG48 my
Adnan (Perabot) (KUP) [email protected].
my
[email protected].
my

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 41

KOLEJ VOKASIONAL

KUALA SELANGOR SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2022

SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 2022

BIL NAMA JAWATAN GRED E-MEL NO TELEFON

1. Intan Fairuz binti Penolong [email protected] 0193192001
Ja’afar Pegawai FA29 1GOVUC\intanfairuz.edu
Teknologi
2. Hamaladevi a/p Maklumat N26 [email protected] 0176066024
Masila Pembantu N19 1GOVUC\hamaladevi.edu 01123430868
Tadbir(P/O) (KUP) sitinadia.shaharum@gmail. 0133785832
3. Siti Nadia binti C22 com 0196330061
Shaharum Pembantu (KUP) [email protected] 0172304722
Tadbir(P/O) C22 1GOVUC\izhar.iswaidi.edu 0129540697
4. Mohd Izhar bin Pembantu (KUP) [email protected].
Iswaidi my
Makmal H19 1GOVUC\faziahmatpiah.edu
5. Faziah binti Mat https://muhammad.nazmi.edu
Piah Pembantu H19 1GOVUC\muhamad.nazmi.edu
Makmal
6. Muhamad Nazmi N19 [email protected]
bin Muzahar Pembantu 1GOVUC\aslam.hjdin.edu
Kemahiran C19
7. Noor Aslam bin N22
Noorulldin Pembantu (KUP)
Kemahiran N22
8. Salwani Binti Saleh (KUP) [email protected] 0194406434
Pembantu N11
9. Fatimah binti Satu Tadbir (P/O) [email protected] 01123063078
N11 1GOVUC\fatimah.satu.edu 0196469975
10. Mazli bin Mashari Pembantu [email protected] 0103109570
Makmal N11 1GOVUC\mazli.mashari.edu 0133056180
11. Mohd Zamri bin [email protected] 0126213154
Mustapa Penyelia H14 1GOVUC\zamri.mustapa.edu
Asrama [email protected] 0136830359
12. Siti Fairuz binti 1GOVUC\sitifairuz.edu
Ismail Penyelia [email protected]
Asrama 1GOVUC\rizafifi.edu
13. Rizafifi Hairy bin aiminabilahbintiasmuni97@
Suratman Pembantu gmail.com.my
Operasi 1GOVUC\aimi.nabilah.edu
14. Aimi Nabilah binti
Asmuni Pembantu
Operasi
15. Mohamad Fadly bin 1GOVUC\fadly.sarudin.edu 0193022400
Sarudin Pembantu
Operasi
16. Malek bin Wahab H11 1GOVUC\malek.wahab.edu 0136242284
Pemandu [email protected] 0126324313
17. Rosli bin Abdul Kenderaan
Samad H11 1GOVUC\rosli.samad.edu
Pemandu
Kenderaan

Pemandu
Kenderaan

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 42

KOLEJ VOKASIONAL PENASIHAT KELAS
KUALA SELANGOR

SENARAI PENASIHAT KELAS 2021 / 2022

PENYELARAS SVM : Syarafina Nadiah binti Shaharin

1 SVM (KOHORT 2022)

PROGRAM PENASIHAT KELAS

4 OPP :

1 SVM HBP : Sutra Azureen binti Saharudin

1 SVM HSK : Nurshafiza binti Ismail

1 SVM BAK : Nor Asma binti Zakaria

1 SVM BPM : Nurul Hidayah binti Hamzah

1 SVM KMK : Syarafina Nadiah binti Shaharin

1 SVM KPD : Nur Shakina binti Ibrahim

2 SVM (KOHORT 2021)

PROGRAM PENASIHAT KELAS

5 OPP : Md Zaifuzinakmal bin Adnan

2 SVM HBP : Noraini binti Yahya

2 SVM HSK : Zurainika bin Abdul Rahman

2 SVM BAK : Nur Dyanah binti Abd Rahim

2 SVM BPM : Aainaa Zawani binti Azemi

2 SVM KMK : Rohani binti Mohamad

2 SVM KPD : Masni binti Rahman

PENYELARAS DVM : Amilia binti Md Noordin

1 DVM (KOHORT 2022)

PROGRAM PENASIHAT KELAS

1 DVM HSK : Nur Syafawati binti Mohd Saman

1 DVM BAK : Nur Adila binti Khirman

1 DVM BPM : Farah Waheeda binti Md Arifin

1 DVM KMK : Amilia binti Md Noordin

1 DVM KPD : Siti Murni binti Mat Yusoff

2 DVM (KOHORT 2021)

PROGRAM PENASIHAT KELAS

2 DVM HBP : Mohd Fakaruddin bin Husin

2 DVM HSK : Ainatul Shahira binti Musa

2 DVM BAK : Nurul Amirah binti Che Mat

2 DVM BPM : Siti Salmiah binti Hassan

2 DVM KPD : Zalia Fatin binti Zaini

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 43

KOLEJ VOKASIONAL PENASIHAT KELAS
KUALA SELANGOR

2 DVM (KOHORT 2020)

PROGRAM PENASIHAT KELAS

2 DVM HBP : Aisyah Hakimah binti Huslan

2 DVM BAK : Iszam Rozrizal bin Yahya

2 DVM BPM : Faraidayu binti Mohd Fadzil

2 DVM KPD : Syarifah Nurul Syuhada binti Syed Abdul Rahman

CATATAN:

1. Penasihat kelas adalah mentor bagi kelas yang mereka pegang
2. Penasihat kelas 1 SVM dan 1 DVM akan automatik memegang kelas yang sama bagi tahun

berikutnya.
3. Penasihat kelas 2 DVM tidak akan dilantik sebagai penasihat kelas untuk tahun hadapan

(memberi ruang kepada mereka menyelesaikan kelas OJT mereka)
4. Penasihat kelas tidak semestinya mengajar kelas yang mereka pegang (Tahun 2 SVM Dan 2

DVM)

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 44KOLEJ VOKASIONAL PENGURUSAN & PENTADBIRAN
KUALA SELANGOR

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Pengarah : En. Mohd Daud bin Ismail
Timbalan Pengarah Akademik : Pn. Noraini binti Ramlan
Timbalan Pengarah Sokongan Akademik : Pn. Zarina binti Salleh
Ketua Jaminan Kualiti : En. Mohd Nazly bin Abd Hamid

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN KOLEJ

Pengerusi : En. Mohd Daud bin Ismail

Naib Pengerusi 1 : Pn. Noraini binti Ramlan

Naib Pengerusi 2 : Pn. Zarina binti Salleh

Naib Pengerusi 3 : En. Mohd Nazly bin Abd Hamid

Setiausaha : Pn. Norhamisah binti Ahmad

Bendahari : Pn. Halimatun Asikin binti Zolkifli

Ahli Jawatankuasa : Pn. Nor Hishma binti Basir

: Pn. Nooraida binti Muhamad
: Pn. Zaimah binti Ismail

: En. Jamali bin Mat Noh
: Pn. Fadzilah binti Khamis
: En. Jamal Yusufi bin Abd Rahman

: En. Mohd Fauzi bin Mohd Johari

: Pn. Halimatun Asikin binti Zolkifli

: Pn. Norazrin binti Mohd Shahar
: Pn. Norazura binti Mahat

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN

Setiausaha : Pn. Hamaladevi A/P Masila

Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Jabatan

: Semua Ketua Program

: Semua Ketua Unit Pendidikan Umum

: Semua Ketua Unit Pengurusan Sokongan Akademik

: Semua Penyelaras Akademik

: Pn. Nur Shafaainaa binti Muhammad Yunus

: Pn. Siti Zarina binti Muhamad Julaini

: En. Jamali bin Mat Noh

: Pn. Somariah binti Mohd Som

: En. Abd Halim bin Md Noh

: En. Zamri bin Mustapa

: Pn. Salwani binti Saleh

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 45

KOLEJ VOKASIONAL PENGURUSAN & PENTADBIRAN
KUALA SELANGOR

Juru Audit Kewangan Kolej : Pn. Nur Adila Binti Khirman

(Wang Kerajaan/ SUWA) : Pn. Nur Dyanah binti Abd Rahim

Juru Audit Kewangan (PTJ) : Cik Nurul Amirah binti Che Mat

: En. Iszam Rozrizal bin Yahya

Juru Audit Kenderaan : En. Mohd Yasmizi bin Yaacob

Juru Audit Kolej Kediaman : Pn. Noor Asma binti Zakaria

3. JAWATANKUASA MAJLIS PERMUAFAKATAN STAF (MAPS)

Penasihat : En. Mohd Daud bin Ismail

Sesi 2022-2023

Pengerusi : En. Zurainika bin Abdul Rahim

Naib Pengerusi : En. Muhd Arif bin Mat Wani

Setiausaha : Pn. Rozita binti Mohd Tahir

Bendahari : Pn. Farah Waheeda binti Md Arifin

Pen. Bendahari : Pn. Amirah Mahfuzah binti Mad Zali

Ahli Jawatankuasa : Cik Nur Ietrah Syahirah binti Shahrum

: En. Azmin bin Osman

: Pn. Noor Azian Erdawaty binti Zainudin

: Pn. Salwani binti Saleh

: En. Noor Aslam bin Noorulldin

4. JAWATANKUASA PIBG : En. Mohd Daud bin Ismail
Penasihat : YDP PIBG
Pengerusi : NYDP PIBG
Naib Pengerusi
Sesi 2021-2022
Setiausaha : Pn. Siti Salmiah binti Hassan
Bendahari : Cik Nurul Amirah binti Che Mat
Ahli Jawatankuasa : Pn. Norazrin Binti Mohd Shahar
: Pn. Siti Latipah binti Radiyah binti Mohamad Ghazali
: Pn. Nur Syazwani binti Ahmad Kamarrudin
: En. Iszam Rozrizal bin Yahya (Juruaudit Dalaman)

5. MAJLIS PERMUAFAKATAN KVKS

Setiausaha : Pn. Nor Zurina binti Ahmad

Ahli Jawatankuasa : En. Raziluldin bin Abdullah

: Pn. Fadzilah binti Khamis

: En. Jamal Yusufi bin Abdul Rahman

: En. Mohd Fauzi bin Mohd Johari

: Pn. Norazrin binti Mohd Shahar

BUKU PENGURUSAN KVKS 2022 46


Click to View FlipBook Version